112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ"

Transkript

1 Doç.Dr. Haluk TANRIVERDİ Prm.Gökay KÖKSAL 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Yönetim ve Organizasyon Yapısı Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Swot Analizi İSTANBUL, 2012 Beta

2 Yay n No : 2669 Sağlık Dizisi : 2 1. Baskı Mart İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. (Sertifika No ) (0-212) Kapak Tasar m : Gökhan Ayrancı Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 Bir gün herhangi bir yerdeyken bir ambulans siren sesi duyduğunuzda, ambulansta bulunan ve acı çeken hasta ya da yaralılar ile onların acılarını dindirmek için ter döken ambulans çalışanları için güzel dileklerde bulunmanızı dileriz. Bu kitabı; Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan ve hayatlarını insan yaşamına adayan, tüm Hekim, Paramedik, ATT, Hemşire, Sağlık Memuru ve Şoförlere ithaf ediyoruz. Doç.Dr. Haluk TANRIVERDİ & Prm.M.Sc. Gökay KÖKSAL

4

5 ÖNSÖZ Tıp biliminde acil, hastanın vakit kaybetmeden tıbbi bakım ve müdahaleye ihtiyacı olduğu anlamına gelmektedir. Bir organizasyonun görevlerini, bütünlüğünü ve işleyişini bozan etkilere karşı vücudun geliştirdiği düzeltici ve önleyici mekanizmaların yetersiz kalması sonucu ortaya çıkan durum da, acil durum olarak tarif edilmektedir. Günümüzden 5000 yıl önce Mısır da hasta ve yaralılara çeşitli acil tıbbi müdahalelerin yapıldığı, Yunan ve Roma uygarlıkları ile 11. yy. da haçlı seferleri sırasında St. John Şövalyeleri tarafından savaş meydanlarından yaralıların taşınması ve ilkyardım konusunda yöntemler geliştirildiği bilinmektedir. Acil sağlık hizmetleriyle ilgili en önemli gelişmelerden biri olan ilk ambulans benzeri araç, yine bir savaşta ortaya çıkmıştır. Kraliçe Isabella zamanında, 1487 yılındaki Malaga kuşatması sırasında İspanyol ordusunun kullanımı için acil yardım amacıyla askeri hastaneler ve atlı arabalar oluşturulmuştur. Hastaneye bağlı ilk ambulans hizmeti, 1865 te Amerika Birleşik Devletleri nin Ohio kentindeki Commercial Hospital da verilmeye başlanmıştır. İlk sivil ambulans organizasyonu, 1878 yılında Londra da kurulmuş ve ilk tam gün süreli ambulans servisi 1897 yılında yine Londra da hizmet vermeye başlamıştır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı nda çok sayıda hasta ve yaralı kara ambulansları yanında uçak, helikopter ve gemi ile hastanelere taşınmıştır yılının sonlarına doğru ABD ve Fransa daki ambulanslarda hekimlerin görev almaya başlaması daha kapsamlı acil sağlık hizmeti sunulmasını sağlamıştır. Günümüzde ambulans hizmetleri, sağlık personeli tarafından olay yerinde yapılan acil müdahaleler ile hastanın uygun şartlarda ve en kısa zamanda ihtiyacı olan acil tedavi imkanına sahip hastane acil servisine transferini ve bu sürede verilen sağlık hizmetlerini kapsar hale gelmiştir. Bu hizmet, ülkemizde 112 İl Ambulans Servisleri tarafından sunulmaktadır. Bu derece önemli olan bu hizmetin daha kaliteli bir şeklide verilebilmesi ancak daha iyi yönetim ile mümkün olacaktır. Doç. Dr. Haluk Tanrıverdi ve Uz. Gökay Köksal ın hazırlamış oldukları 112 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi isimli bu eseri bu alanda ülkemizde yayınlanmış

6 112 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi bilimsel eser yetersizliği göz önüne alındığında önemli bir boşluğu dolduracaktır. Bu eser, bu alanda öğrenim yapan öğrenciler ve araştırmacılar için temel referans kitap olacak niteliktedir. Bu eseri literatüre kazandırdıkları için değerli Doç Dr. Haluk Tanrıverdi ve Uz. Gökay Köksal ı kutlar, başarılarının devamını dilerim. Doç. Dr. Metin Ateş vi

7 SUNUM İnsan kavramının ön plana çıktığı günümüz dünyasında, tüm sanayi ve hizmet kollarında olduğu gibi sağlık sektöründe de insan merkezli bir gelişim ve değişim yaşanmıştır. Bu değişim ve gelişimlerden, insan yaşamı adına daha önemli bir yeri olan acil sağlık hizmetlerinin daha hissedilir bir şekilde etkilendiği görülmüştür. Bu değişim ve gelişimlere ülkemizde kayıtsız kalmamış ve 112 sisteminde özellikle son 5 yıldır önemli bir ilerleme yaşanmıştır. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde, donanımlı ambulans sayılarında hızlı bir artış olmakla birlikte personel sayılarında da artış yaşanmış ve alanında uzmanlaşmış sağlık çalışanları istihdam edilmeye başlanmıştır. Bu gelişimlerle birlikte ülke genelinde acil sağlık hizmetleri ağı büyümüş ve vatandaşlar tarafından acil sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik yüzdesinde artışlar görülmüştür. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde amaçlanan, ani yaralanan veya hastalanan kişilere, en kısa sürede ulaşıp olay yerinde ve nakil esnasında eldeki imkanlar ölçüsünde gerekli ilk acil tıbbi bakımı yapmak olmuştur. Bu uygulamada hedeflenen ise, hasta/yaralıların ölüm ve sakatlanma durumlarını önlemek ve acılarını en aza indirmek olmuştur. 112 Acil Sağlık Hizmeti, hasta ve yaralıların bulunduğu olay yerinde başlar, hastaneye nakil esnasında kesintisiz olarak devam eder ve hastaneye ulaşıldığında ise hasta/yaralıların acil servis sorumlu hekimi ve sağlık personellerine teslim edilmesi ile sona ermektedir. Verilen bu acil sağlık hizmeti ise, başlı başına bir yönetim ve organizasyon süreci olmakla birlikte bu sürecin sağlıklı işlemesi ile hayat bulmaktadır. İnsan yaşamı açısından böylesine önemli bir hizmetin, iyi, koordineli, planlı ve sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için iyi bir yönetime sahip olması gereklidir. İyi bir yönetim ile birlikte çalışanların gözardı edilmediği bir yönetim anlaşyışı ve organizasyon yapısıyla bu hizmetin iç dinamikleri harekete geçirerek işlemesi önem taşımaktadır. Bu eserin, yeterli çalışmanın bulunmadığı bu alanda belirli bir boşluğu dolduracağı ve sonrasında yapılan çalışmalarda ise kaynak kitap olma özelliği ile araştırmacılara bir çok faydasının dokunacağı kanaatindeyiz. Özellikle bu alanda

8 112 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi öğrenim gören öğrenciler, kamu ve özel acil sağlık çalışanları ve alana dair çalışmalar yapan araştırmacılar için faydalanılcak önemli bir eser olduğu düşüncesindeyiz. Doç. Dr. Haluk TANRIVERDİ Sakarya Üniversitesi Paramedik M.Sc. Gökay KÖKSAL Sakarya 112 Acil Sağlık Hizmetleri Sakarya viii

9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v SUNUM... vii EKLER... xvii TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER LİSTESİ... xxiii RESİMLER LİSTESİ...xxiv KISALTMALAR...xxv 1. GİRİŞ YÖNETİM VE ORGANİZASYON KAVRAMLARI Yönetimin Tanımı, Süreci ve İlkeleri Yönetimin Tanımı Yönetim Kavramları Dar Anlamda Yönetim Fonksiyonları Geniş Anlamda Yönetim Fonksiyonları Yönetim Süreci ve Özellikleri Yönetici Tanımı Sağlık Yönetimi ve Sağlık Yöneticisi Kavramı Yöneticilerin Görevleri Yönetici Başkalarıyla Çalışan ve Onlar Vasıtasıyla Amaca Ulaşmaya Çalışan Kişidir Yönetici Rekabet Halindeki Amaçları Dengeler Yönetici Herşeyden Önce Sorumluluk Yüklenen Kişidir Yönetici Kavramsal (Fikri) Bir Düşünürdür Yönetici Örgütte Bir Arabuluculuk İşlevi Yerine Getirir Yönetici Aynı Zamanda Bir Politikacıdır Yönetici Bir Diplomattır...9

10 112 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yönetim Biçimleri ve Yöneticilik Tipleri Otoriter Yönetim Biçimi İnsancıl Yönetim Biçimi Liberal Yönetim Biçimi Ortayol Yönetim Biçimi Demokratik Yönetim Biçimi Yöneticilerin Sınıflandırılması Yöneticilerin Kendi Durumlarına Göre Sınıflandırılması Yöneticilerin Dikey Sınıflandırılması (Hiyerarşik Yapıya Göre) Yöneticide Bulunması Gereken Özellikler Üç Özellik Yaklaşımı Yönetsel Beceriler Yaklaşımı Yöneticilik Rolleri Bilgi Sağlama Rolleri Karar Alma Rolleri Yönetimin Kaynakları Organizasyonun Tanımı, Süreci ve İlkeleri Organizasyonun Tanımı Organizasyon Süreci Organizasyon İlkeleri Örgüt Yapısıyla İlgili İlkeler Süreçlerle İlgili İlkeler Sonuçlarla İlgili İlkeler ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON Acil Sağlık Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi Acil Sağlık Hizmetlerinde Genel Tanımlamalar Acil Sağlık Hizmetlerinin Yönetim ve Organizasyon Yapısı Acil Sağlık Hizmetlerinin Teşkili, Sevk ve İdaresi Acil Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu Acil Sağlık Hizmetleri Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu...31 x

11 İçindekiler Acil Sağlık Hizmetleri Temel Hizmet Birimleri Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Hastane Acil Servisleri Acil Sağlık Hizmetlerinde Hizmet Akışı ve İşleyişi Acil Sağlık Yardımı Çağrısı Çağrının Değerlendirilmesi Haberleşme ve Yönlendirme Talebin Yönlendirilen Birim Tarafından Karşılanması Nakil Acil Servise Nakil Acil Servis Tarafından Yürütülecek İşlemler Sunulan Hizmet ile ilgili Bildirimlerin Yapılması Acil Sağlık Hizmetlerinde Komuta Kontrol Merkezi, İstasyonlar ve Ambulanslar Acil Sağlık Hizmetlerinde 112 Komuta Kontrol Merkezleri Komuta Kontrol Merkezi Çalışma Prensipleri Komuta Kontrol Merkezinin Fiziksel ve Teknolojik Standartları ve Donanımı Yeni Tasarlanmakta Olan 112 Acil Çağrı Merkezleri Komuta Kontrol Merkezlerinin Kurulumu, Stratejik ve Güvenlik Açısından Konumu Acil Sağlık Hizmetlerinde 112 İstasyonları İstasyon Çeşitleri İstasyonların Çalışma Prensipleri İstasyonların Fiziki Standartları ve Donanımı İstasyonların Kurulumu, Stratejik ve Güvenlik Açısından Konumları Acil Sağlık Hizmetlerinde Ambulans ve Acil Sağlık Araçları Ambulans Çeşitleri Acil Sağlık Aracı Çeşitleri Ambulans ve Acil Sağlık Aracı Üzerinde Yer Alacak Yazı ve İşaretler...73 xi

12 112 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ambulans ve Acil Sağlık Araçlarının Tescili Ambulansların Araç Olarak Teknik Standartları ve Donanımı Ambulansların Arka Kabin Standartları ve Donanımı Ambulanslarda Kullanılan Ek Teknolojik Donanımlar Ambulans Sürücülüğü ve Standartları Acil Sağlık Hizmetlerinde Sağlık Personelleri Acil Sağlık Hizmetlerinde Hekimler Hekimlerin 112 Acil Sağlık Hizmetlerindeki Konumları ve Çalışma Prensipleri Hekimlerin Görev ve Sorumlulukları Hekimlere Yönelik Hizmetiçi Eğitimler Acil Sağlık Hizmetlerinde Paramedik ve Acil Tıp Teknisyenleri Paramedik Tanımı ve Kısa Tarihçesi Acil Tıp Teknisyeni Tanımı ve Kısa Tarihçesi Paramedik ve Acil Tıp Teknisyenlerinin 112 Acil Sağlık Hizmetlerindeki Konumları ve Çalışma Prensipleri Paramediklerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Acil Tıp Teknisyenlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Paramedik ve Acil Tıp Teknisyenlerine Yönelik Hizmetiçi Eğitimler Acil Sağlık Hizmetlerinde Hemşireler ve Sağlık Memurları Sağlık Memuru Tanımı Hemşire Tanımı Hemşire ve Sağlık Memurlarının 112 Acil Sağlık Hizmetlerindeki Konumları ve Çalışma Prensipleri Hemşire ve Sağlık Memurlarının Yetki ve Sorumlulukları xii

13 İçindekiler Acil Sağlık Hizmetlerinde Şoförler Şoförlerin 112 Acil Sağlık Hizmetlerindeki Konumları ve Çalışma Prensipleri Şoförlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Şoförlere Yönelik Hizmetiçi Eğitimler Acil Sağlık Hizmetleri Mevzuatı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Ambulans ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ Bölüm Değerlendirmesi ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı Acil Sağlık Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve Yönetmelikleri İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Taslağı İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Konulu Genelge Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik xiii

14 112 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Uluslararası Sözleşmeler Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) Sözleşmeleri No lu Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme No lu İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında Sözleşme No lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme No lu İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme Avrupa Sosyal Şartı Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Joint Commission International(JCI) Akreditasyon Sistemi Institute for Safe Medication Practices (ISMP)-Güvenli İlaç Uygulamaları Enstitüsü European Occupational Safety and Health Agency (OSHA)- Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı Health Quality Services-Sağlıkta Kalite Hizmetleri (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Occupational Safety & Health Administration (OSHA)- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu Commission on Accreditation of Ambulance Services (CAAS) Standartları Türkiye de 112 Çalışanlarına Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve 4924 Sayılı Kanunlara Tabi Olan 112 Personellerini Kapsayan İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Sayılı Kanunun 4/B Hükmüne Tabi Olan 112 Personellerini Kapsayan İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından 112 Komuta Kontrol Merkezi, 112 İstasyonları ve Ambulansları Komuta Kontrol Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Komuta Kontrol Merkezi Fiziksel ve Teknolojik Standartlar ve Bunlardan Kaynaklanan Risk ve Tehlikeler xiv

15 İçindekiler Komuta Kontrol Merkezi Elektronik ve Mekanik Ekipman Standartları ve Bunlardan Kaynaklanan Risk ve Tehlikeler İstasyonlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Ambulanslarında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Ambulansların İhale ile Alım Süreçleri Ambulanslarda Bulunan ve Bulunması Gerekli Donanımlar Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Açısından Ambulans Araçlarının Teknik ve Güvenlik Özellikleri Mevzuat Açısından Ambulans Araçlarının Teknik ve Güvenlik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Personellerine Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ SWOT ANALİZİ Acil Sağlık Hizmetlerinin İç Durum Analizi Acil Sağlık Hizmetlerinin Dış Durum Analizi SWOT Analizinin Değerlendirmesi ALANA DAİR YAPILAN BİR ÇALIŞMA Yapılan Çalışmaya Ait Demografik Bilgiler Acil Sağlık Hizmetlerinin Yönetim, Organizasyon ve İnsan Kaynakları Yapısına Yönelik Elde Edilen Bulgular Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Elde Edilen Bulgular GENEL OLARAK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNERİLER KAYNAKLAR EKLER xv

16

17 EKLER Ek-1: 112 Ambulans Çıkış Nedenlerinin Bölgelere ve illere Göre Dağılım Tablosu (Türkiye, 2006) Ek-2: 112 Acil Vaka Ön Tanılarının Bölgelere ve illere Göre Dağılım Tablosu (Türkiye, 2006) Ek-3: Bölgelere ve illere Göre 112 Ambulanslarının Vaka Çıkış Sonuçlarının 2006 Yılı Türkiye Dağılım Tablosu Ek-4: Bölgelere ve illere Göre 112 Acil Sağlık Hizmetleri (2006, Türkiye) Ek-5: Acil Vakaların 112 Ambulansları ile Nakledildikleri Hastanelerin ve Nakil Sayılarının Bölgelere ve illere Göre 2006 Yılı Dağılımları Ek-6: Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ Ek-7: Ambulans ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği Ek-8: İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi TABLOLAR LİSTESİ Tablo.1. Ülke Genelinde 112 Tarafından Müdahale Edilen Acil Vaka Sayıları Tablo.2. Tablo Ambulanslarının Çıkış Nedenlerinin Yılı Türkiye Dağılımı...46 Sakarya 112 ASH İstasyonları ve Yıllara Göre Toplam Vaka Sayıları...48 Tablo Acil Vakalarının Ön Tanılarının Yıllara Göre Türkiye Dağılımı...49 Tablo.5. Tablo.6. Tablo.7. Tablo.8. Tablo Acil Ambulanslarının Vaka Çıkış Sonuçlarının Yılları Arası Türkiye Dağılımı...50 Yıllara Göre 1000 Kişiye Düşen 112 Acil Yardım Ambulansı Toplam Vaka Sayısı, Türkiye...51 İstanbul 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Yılları Arası Gelişimi...62 Ülke Genelinde Yıllara Göre İstasyon Sayıları...62 Yıllara Göre Ülke Genelinde İstasyon Başına Düşen Nüfus Oranları...63 Tablo.10. Bölgelere Göre 112 İstasyonu Başına Düşen Nüfus Oranları, 2010, Türkiye...64 Tablo.11. Yıllara Göre 112 Acil Yardım İstasyonu Başına Düşen Vaka Sayısı, Türkiye...64

18 112 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi Tablo.12. Ülke Genelinde Yıllara Göre Ambulans Sayıları...66 Tablo.13. Yıllara Göre 112 Ambulansı Başına Düşen Nüfus Oranı, Türkiye...68 Tablo.14. Bölgelere Göre 112 Acil Yardım Ambulansı Başına Düşen Nüfus Oranları...68 Tablo.15. İllere Göre Ambulans Helikopter Sayısı ve Taşınan Hasta Sayıları, Tablo Acil Vakalarının Nakledildiği Hastanelere ve Yıllara Göre Dağılımı (Türkiye, )...71 Tablo.17. Mevzuata Göre Kara Ambulansı Türleri ve Ölçüleri...75 Tablo.18. Kara Ambulanslarında Arka Kabinde Bulunması Gerekli Tıbbi Cihaz, Araç-Gereç ve Malzemeler...77 Tablo.19. Hava ve Deniz Ambulanslarında Bulunması Gerekli Asgari Ekipmanlar...78 Tablo.20. Ambulans Arka Kabinlerinde Asgari Bulunması Gerekli Serum ve İlaçlar...79 Tablo.21. Türkiye deki Paramedik Programları ( )...94 Tablo.22. Yıllara Göre Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümlerinden Mezun Olanların Sayısı...98 Tablo.23. Sakarya İl Ambulans Servisinde Görev Yapan Personellerin Dağılımı Tablo.24. Güvenlik İşaretlerinde Kullanılan Renkler ve Anlamları Tablo.25. Ergonomide Uygulama Alanları Tablo.26. Ergonomi ve Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları Tablo.27. Statik Antropometrik Araştırmalarda Kullanılan Ölçü ve Boyutlar Tablo.28. Sağlık Personeli için Antropometrik Veri Toplama Formu Tablo.29. Doğru ve Yanlış Bilgisayar Kullanma Pozisyonları Tablo.30. Doğru ve Yanlış Klavye ve Fare Kullanımı ile Oturma Pozisyonları Tablo.31. Bilgisayar Kullanırken Karşılaşılan Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri Tablo.32. Sağlık Bakanlığı Ambulans Alım İhaleleri Sonuç Göstergeleri Tablo.33. Sağlık Bakanlığı Ambulans Alım İhaleleri Yüklenici Firma Göstergeleri Tablo.34. Sağlık Bakanlığı Ambulans Alım İhaleleri ve Bedelleri Tablo.35. Model 146 SE Ambulansı Tablo.36. Model 170 SE Ambulansı xviii

19 Tablolar Listesi Tablo.37. Model 553 Ambulansı Tablo.38. Model 403 Ambulansı Tablo.39. Ford Marka Amerikan Ekolü Ambulans Motorları Tablo.40. Çalışmaya Katılan Personellerin Hangi Meslek Grubunda Olduğu Tablo.41. Çalışmaya Katılan Personellerin Cinsiyetleri Tablo.42. Çalışmaya Katılan Personellerin Medeni Durumları Tablo.43. Çalışmaya Katılan Personellerin Yaş Durumu Tablo.44. Çalışmaya Katılan Personellerin Eğitim Durumları Tablo.45. Çalışmaya Katılan Personellerin Görev Süreleri Tablo.46. Çalışmaya Katılan Personellerin Kadro Yapıları Tablo.47. Sağlık Bakanlığının 112 ASH Politikasını Doğru ve Yeterli Buluyormusunuz Tablo Acil Sağlık Hizmetleri, Günümüz Modern Dünyasının İhtiyaçlarını Karşılamakta mıdır Tablo ASH Yönetim ve Organizasyon Yapısını Doğru ve Yeterli Buluyormusunuz Tablo Acil Sağlık Hizmetleri ve Çalışanları, Sağlık Bakanlığı Tarafından Kamuoyuna Yeterince Tanıtılmaktamıdır Tablo.51. Görev Süresince Doğal Afet veya Olağandışı Durumlarda (Deprem, Sel, Büyük Toplu Kazalar, Büyük Yangınlar, v.s) Görev Aldınız mı Tablo.52. Görevli Olarak Doğal Afet ya da Olağandışı Durumlarda Bulunduğunuzda Nasıl Bir Yönetim ve Organizasyon Protokolü Uygulayacağınızı ve Ne Gibi Önlemler Alarak Nasıl Uygulayacağınızı Biliyormusunuz Tablo Çalışanlarının Diğer Kamu Çalışanlarına Göre Erken Yaşta Emeklilik, Ek Ücretli İzin Hakkı, Geri Hizmet, Risk Tazminatı v.b Uygulamalardan Yararlandırılmasına Nasıl Bakıyorsunuz Tablo.54. Olumlu ve Olumsuz Durumlara Karşı Kanıt Oluşturacak Nitelikte Teknolojik Altyapılı Arşivleme İşlemleri Komuta Merkezi ve İstasyonlarda Yapılmalımıdır Tablo.55. Hekim Dışı Sağlık Çalışanlarına Oda Kurma Hakkının Verilmesinin Sağlık Politikaları ve Sağlık Çalışanları Üzerine Olumlu Etki Yapacağını Düşünüyormusunuz Tablo.56. Acil Durumlarda Kullanılacak Tek Bir Acil Yardım Telefon Hattının Bulunmasının (112, 911 v.s) Acil Sağlık Organizasyonu Üzerine Olumlu Etki Yapacağını Düşünüyormusunuz xix

20 112 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi Tablo.57. Hastane Acil Servislerine, 24 Saat Kesintisiz Hizmet Verecek Ana Telsizlerin Kurulacağı ve Gerektiğinde Komuta ve İstasyonların Doğrudan İletişime Geçebileceği Haberleşme Birimlerinin Kurulması Tablo.58. İletişimde Kullanmış Olduğunuz Telsiz Teknolojilerini ve Haberleşme Ağını Yeterli Buluyormusunuz Tablo.59. İş Yerinizde Olağanüstü Durumlara Karşılık İş Arkadaşlarınızla İletişiminizi Hızlandıracak Bir İletişim Zinciri Bulunmaktamıdır Tablo Acil Sağlık Hizmetleri Kendi Yöneticileri Dışında Bağımsız Bir Denetleme Kuruluşu Tarafından da Denetlenmeli ve Akredite Edilmelidir Tablo.61. Görev Yaptığınız Birime Ait Bölge ve Adresleri Yeterli Düzeyde Bildiğinizi Düşünüyormusunuz Tablo Teşkilatı İçerisinde Bir Meslek Grubuna Pozitif ya da Negatif Ayrımcılık Yapıldığını Düşünüyormusunuz Tablo ASH da İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanıldığını Düşünüyormusunuz Tablo.64. Görev Sürenizde Sık Görev Yeri Değişikliği ile Görev Yeri Dışında ya da Görev Sorumluluğu Dışında Çalıştırıldınızmı Tablo Teşkilatında Uygun Olmayan Çalışma Şartları Mevcuttur (Düzensiz Mesai, Sık Görev Yeri Değişiklikleri, Görev Sorumluluğu Dışında Çalıştırılma v.s) Tablo.66. Kurum Yöneticileri Tarafından Personele Yönelik Ödüllendirme Mekanizmaları İşletilmektemidir? (Teşekkür ve Takdir Yazı veya Belgeleri, Ek Ödeme, Ek Puan v.s) Tablo Teşkilatında Görevde Yükselme ve Terfi Sistemi İşletilmemektedir. Bu Duruma Bağlı Personelin Çalışma Azmi ve Kendisini Geliştirme Yeteneği Olumsuz Etkilenmektedir Tablo ASH da Görev Yapacak Personelin Niteliklerini Belirleyen Standartlar Oluşturulmalı ve Uygulanmalıdır. (Sağlık Durumu, Bilgi Birikimi, Boy, Kilo gibi Fiziksel Satndartlar, v.s) Tablo.69. Görev Yaptığınız Kurumunuzda Açık ve Sınırları Belirlenmiş Yazılı Bir Görev Tanımınız Var mı Tablo.70. Çalışma Mekanı ve Çalışma Koşulları ile İlgili Düzenlemelerde Görüşünüze Başvuruluyormu Tablo.71. Çalıştığınız Birimin İşleyişi Konusunda Öneri ve Şikayetleriniz Dikkate Alınıyormu Tablo.72. Görev Yaptığınız Kurumunuzdan Ayrılmayı Hiç Düşündünüzmü xx

21 Tablolar Listesi Tablo.73. İmkan Olması Halinde Bir Başka Kurum veya Kuruluşta Çalışmayı İstermiydiniz Tablo ASH da Görev Yapan Personellerin Kadro ve Sosyal Güvencelerinde Farklılıkların Olması Psikolojikman Kategorize Edildiklerini ve Ayrımcılığa Uğradıklarını Düşündürmektedir Tablo ASH a Atanan Personellerin İl Emri Yerine Komuta Merkezi ya da İstasyonlara Nokta Ataması Yapılarak Atanmasını Uygun Buluyormusunuz Tablo Çalışanlarına Yönelik Hizmetiçi Eğitimler Düzenli Olarak Yapılmakta ve Dünyadaki Tıbbi Gelişmeler Konusunda Bilgilendirilmektedirler Tablo.77. Teşkilat İçerisinde Hizmetiçi Eğitimleri Yeterli Buluyormusunuz Tablo.78. Son Altı Ay İçerisinde Size Yönelik Mesleki Acil Tıp Konularında Bir Hizmetiçi Eğitim Düzenlendimi Tablo.79. Hizmetiçi Eğitimlerin Çerçevesi Tıbbi Konuların Dışında, Etkili İletişim Teknikleri, Stres Yönetimi, Solunum ve Beden Egzersizleri, Meslek Hastalıkları v.s gibi Alternatif Eğitimlerle Genişletilmelidir Tablo Çalışanlarına Hizmetiçi Eğitimlerde Ek Olarak Adli Tıp ve Anti-Terör Konularında da Eğitim Verilmelimidir Tablo.81. Kanun ve Yönetmelikleri Kısaca 112 Mevzuatını Yeterli Buluyormusunuz Tablo.82. Mevzuat ile Belirlenen Yetki Çerçevesinin Dar Olması ve Net Olmaması, Buna Bağlı Olarak Personellerden Beklentinin Fazla Olması, Çalışanları Kritik ve Riskli Kararlarla Başbaşa Bırakmaktadır Tablo Çalışanları Yapmış Oldukları Müdahalelere Bağlı Sık Sık İdari ve Yargı İşlemleriyle Baş Başa Kalmaktadır. Bu Durum Çalışanları Maddi ve Manevi Yıpratmaktadır Tablo Çalışanlarının Her Vaka Sonrası Gereğinden Fazla Form ve Defter Doldurması Çalışanlarda Bıkkınlık Hissi Uyandırmaktadır Tablo.85. Görev Esnasında Hiç Cinsel, Sözlü veya Fiziksel Saldırıya Maruz Kaldınız mı Tablo.86. Görev Sürenizde Ambulans ile Trafik Kazası Geçirdinizmi Tablo Çalışanlarına Yönelik Meslek Hastalıkları, Bulaşıcı Hastalıklar ve Enfeksiyonlara Karşı Yeterli Güvenlik Tedbirleri Alınmaktadır. (Aşılama, Özel Üniforma, Yırtılamayan Dayanıklı Eldiven, Koruyucu Gözlük, v.s.) xxi

22 112 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi Tablo.88. Müdahalede Bulunduğunuz Vakalara Bağlı Olarak Herhangi Bir Enfeksiyona ya da Bulaşıcı Bir Hastalığa Yakalandınızmı Tablo.89. Bulaşıcı Hastalık Taşıyan veya Enfeksiyon Bulaştırma Riski Bulunan Hastalara Karşı Hangi Tedbirlerin Alınarak, Nasıl Müdahale Edileceği ve Sonrasında Hastalara Ait Tıbbi Atıkların Nasıl İmha Edileceği Konusunda Yeterince Bilgiye Sahipmisiniz Tablo.90. Görev Yaptığınız Biriminizde ve Ambulansınızda Tıbbi Atık Kutularınız Var mı Tablo.91. Görev Esnasında El Hijyenine Dikkat Ediyormusunuz? Ya da Bu Konuda Yeterli Bilgiye Sahip Olduğunuzu Düşünüyormusunuz Tablo.92. Görev Yaptığınız Ambulanslarınızda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon İşlemleri Düzenli Periyotlarda ve Yeterli Bir Şekilde Yapılıyormu Tablo.93. Sizce 112 de Görev Yapan Sağlık Çalışanları Riskli Görevler Kapsamına Alınmalımıdır Tablo.94. Göreviniz Süresince Karşılaştığınız Vakalardan Psikolojik Olarak Etkilendiğiniz Oluyormu Tablo.95. Psikolojik Travmalara Karşı 112 Personeli için Komuta Merkezlerinde Psikologlar Görevlendirilmelimidir Tablo Çalışanlarının Ortopedik Meslek Hastalıklarına Maruz Kalmasını Önlemek ya da En Aza İndirmek Adına KKM lerde Spor Merkezleri Kurulmalıdır Tablo.97. Psikiyatrik, Uyuşturucu Madde Bağımlılığı veya Alkollü Şahıs Vakalarına Gittiğinizde Olay Yerinde Güvenlik Ekipleri Bulunuyormu Tablo.98. Psikiyatrik veya Alkollü Vakaları Ambulansa Aldığınızda Nakil Esnasında Arka Kabinde En Az Bir Güvenlik Görevlisi Bulunuyormu Tablo.99. Telefonla veya Olay Yerinde Cinsel, Sözlü veya Fiziksel Hakarete Uğradığınızda Sizin Hakkınızı Koruma Adına Herhangi Bir İdari veya Yargısal Mekanizmalar İşletiliyormu Tablo.100. Herhangi Bir Meslek Hastalığına, İş Kazasına veya İşe Bağlı Sağlık Sorunları ile Karşılaştığınızda Bu Problemlerinizi Yetkililere Bildirip Kayıt Altına Alıyormusunuz Tablo.101. Ambulanslarınızın Ön ve Arka Kabinlerinde Hasta ve Çalışanlar için Emniyet Kemerleri Bulunuyormu Tablo.102. Ambulanslarınızdaki Hasta ve Çalışan Emniyet Kemerlerinizi Aktif Olarak Kullanıyormusunuz xxii

23 Şekiller Listesi Tablo.103. ABD ve AB Ülkelerinin Bazı Eyalet veya Bölgelerinde Acil Sağlık Çalışanlarının Güvenliği için Kullanılan Elektro Şok Cihazı veya Benzeri Bir Uygulama Ülkemizde de Kullanılmalımıdır Tablo.104. Lateks Eldivenlere ya da Benzeri Lateks Türevlerine Karşı Herhangi Bir Alerjiniz Varmı Tablo.105. Görev Yaptığınız Biriminiz Fiziki Standartları Karşılıyormu Tablo.106. Görev Yapmış Olduğunuz 112 Biriminizi Mevzuata Uygun, Stratejik ve Güvenli Bir Yerde Olduğunu Düşünüyormusunuz Tablo.107. Görev Yaptığınız Birimde Yeterli Güvenlik Önlemleri Alınıyormu..276 Tablo.108. Görev Yaptığınız İş Yerinizde Yaralanma ve İş Kazalarını Önlemeye Yönelik Taknik Alt Yapı Varmı Tablo.109. Ambulansların Araç Olarak Teknik Donanım ve Güvenlik Özellikleri, 112 Çalışanlarının Maddi ve Manevi Güvenliğini Karşılamaktadır Tablo.110. Sağlık Personellerinin Ambulans Sürücülüğü Yapmasını Uygun Buluyormusunuz Tablo.111. Ambulansınızda ya da İstasyonunuzda Olası Bir Yangına Karşı Yangın Tüpleriniz Bulunuyormu ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil Acil Sağlık Hizmetleri Yönetim ve Organizasyon Şeması (1)...28 Şekil Acil Sağlık Hizmetleri Yönetim ve Organizasyon Şeması (2)...29 Şekil.3. Şekil.4. Şekil.5. Şekil.6. Şekil.7. Şekil.8. Şekil.9. Şekil.10. Şekil.11. Şekil.12. Şekil.13. Hayat Yıldızı Acil Sağlık Hizmetlerinde Hizmet Akış Şeması...43 Ambulans Çıkış Nedenlerinin Yılı Genel Dağılım Grafiği...47 GPS Sisteminin 112 Teşkilatında İşleyişi...80 İstanbul 112 Teşkilatındaki Personel Dağılımı Bilgisayarla Çalışanların Sağlıkları İçin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ABS Fren Sistemi ASR li ve ASR siz Araçların Farkı ESP li Olan Aracın Yol Seyri Araç Üzerinde Süspansiyon Sistemlerinin Görünümü Araçların Klima Sistemi xxiii

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ!

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! samsun Iş guvenlığı İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! İLK İ GERÇEKLEŞTİRMEK samsun Uzm. Dr. Hasan Rıza AYDIN Genel Sekreter Uzm. Dr. Ahmet A. İSMAİLOĞLU

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

SAĞLIK SİGORTACILIĞI

SAĞLIK SİGORTACILIĞI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2527 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1498 SAĞLIK SİGORTACILIĞI Yazarlar Doç.Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (1,2,3) Yrd.Doç.Dr. Türkan YILDIRIM (4,7,8) Doç.Dr. Yasemin

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İTİYAT HALİNE GETİREN MİLLETLER, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA

TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA TÜRKİYE DE MADENLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI ve 176 SAYILI MADENLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ KARŞILAŞTIRMA İŞMEN GÜNALÇİN AVUKATLIK ORTAKLIĞI Değerlendirme 13 Mayıs 2014

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI

MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI MERSİN LİMAN BAŞKANLIĞI ACİL DURUM EYLEM PLANI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ İsmail TAÇYILDIZ, Denizcilik Uzman Yardımcısı İskenderun Liman Başkanlığı Danışman

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

İç Kontrol TASNİF DIŞI

İç Kontrol TASNİF DIŞI İç Kontrol Eğitimi İç Kontrol Zayıf üretim, mühendislik, pazarlama ya da stok yönetiminden kaynaklanan kayıplar, mali yolsuzlukların meydana getirdiği sıkıntılardan çok daha fazla olabilir. Lawrence B.SAWYER

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 2010 AFETLERDE SAĞLIK

Detaylı