BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI"

Transkript

1 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Ocak 2008

2 PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER Programının adı.. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programın hangi bölüm ve/veya fakülte içerisinde yürütüleceği.. Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Programının amaçları.. Bu programın amacı, kazalar sonrası temel ilkyardım becerilerini uygulayan, gerektiğinde, kazazedeyi donanımlı bir ambulans ile sağlık kuruluşuna zamanında ulaştıran ve yaşam kurtarıcı tıbbi girişimleri yapabilen ve sürücü ehliyetine sahip yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. Amaçlarımıza ulaşmada ölçüm araçları olarak bilgi düzeyinde yazılı testler, beceri düzeyinde ise hazırlanmış uygulama rehberleri aracılığı ile mankenler üzerinde yapılan beceri puanlandırmaları kullanılacaktır. Ayrıca donanımlı ambulanslar üzerinde tıbbi araç-gereç kullanımı bilgi ve becerisi uygulama basamaklarını ölçen rehber formlarla eğitimin başarısı ölçülecektir. Öğrenci ve konu bazında bilgi düzeyinde performans matriksi oluşturularak derslerin başlangıç ve bitiminde yapılan testlerle kazanılan başarı düzeyi ölçülecektir.ayrıca birinci yarıyılın sonunda yapılacak olan staj ve ikinci yarıyılın ikinci döneminde yapılacak olan mesleki uygulama programda başarılı olan öğrenciler belirlenecektir.mezunların sağlık sektöründe işe yerleşme miktarları amaçlarımıza uygun mezun yetiştirdiğimizin somut göstergesi olacaktır. Program hangi eğitim-öğretim yılında başlatılacaktır? Programa alınması düşünülen öğrenci sayısı nedir? Önümüzdeki beş yıl için, yıllar bazında alınması düşünülen öğrenci sayısı ne kadardır?. Program eğitim- öğretim yılında başlatılacaktır. Programa birinci yıl 40 öğrenci alınacaktır Programdan mezun olanların hangi unvanı alacaktır.. Programdan mezun olanlar ön lisans diploması olarak Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri unvanını alacaklardır. Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri ve piyasanın bu mezunlara olan talebi hakkında bilgi Programdan mezun olanlar hastaneler acil servislerinde, 112 merkez /istasyonlarında ve ambulans hizmetlerinde çalışabilirler. Sağlık Bakanlığının yayımladığı Acil servisler, 112 merkezleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliklerinde mezunlarımızın bahsi geçen birimlerde çalıştırılmasını koşul koyan tanımlar ve yasal maddeler mevcuttur.

3 Programdan mezun olabilmek için gerekli koşulları (ders ve/veya kredi sayısı, staj, v.b.).. Programdan mezun olabilmek için 74 kredilik dersi tamamlamak ve dönem stajı ile mesleki dönem uygulamasını bitirmek gerekli koşuldur. Ayrıca üçüncü yarıyıl başına kadar tüm öğrencilerden sürücü ehliyeti istenecektir. Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekiyorsa, bu nasıl Gerçekleşecektir.. Öğrencilerimiz 1. yılsonunda 20 işgünü olan yaz stajını hastanemiz acil servislerinde, 2. yılsonundaki ikinci yaz stajını ise Sağlık Müdürlüğü ve Üniversitemiz hastanelerine bağlı ambulanslarda yapacaklardır. Üniversitemizin Ankara, Adana, Konya ve İstanbul hastaneleri acil servis ve ambulanslarından staj ve uygulama alanları olarak yararlanılacaktır.

4 AMBULANS VE ACİL BAKIM PROGRAMI I. Yarıyıl - 1. Dönem I. Yarıyıl - 2. Dönem Kodu Dersin Adı Teorik Uyg Toplam Kredisi Kodu Dersin Adı Teorik Uyg Top. Saati Saati Saati Saati Saati Saati ATA 101 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi -I ATA 102 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - II TÜRK101 Türk Dili - I 2 ENG 131 Yabanci Dil -1 4 SHMY101 Anatomi - I 2 SHMY103 Fizyoloji - I 2 SHMY TÜRK102 Türk Dili - II ENG 132 Yabanci Dil - II SHMY 110 Halkla İlişkiler ve İletişim SHMY 106 Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri Davranış Bilimleri - I SHMY 102 Farmakoloji - I BTÜ 110 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları 2 SHMY SHMY 108 Hastalıklar Bilgisi Tıbbi Terminoloji ABT 102 Beden Eğitimi Vücut Geliş. - II ABT 101 Beden Eğitimi Vücut Geliştirme - I ABT 104 Acil Yardım Kurtarma Çalışmaları I Kredisi ABT 106 Ambulans Servis Eğitimi - I ABT 108 Acil Hasta Bakımı - I Güzel Sanatlar (Seçmeli) Yaz Stajı 20 İş günü TOPLAM TOPLAM Yarıyıl 1 Dönem 2. Yarıyıl 2. Dönem 203 Tıbbi Etik ABT 232 Dönem Uygulaması ENG 231 Yabancı Dil - III Bilgisayar Kullanımı SHMY Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 ABT 201 Acil Yardım Kurtarma Çalışmaları - II 3 ABT 203 Ambulans Servis Eğitimi - II 3 ABT 205 Acil Hasta Bakımı - I I TOPLAM TOPLAM

5 Programda yer alan tüm derslerin içeriği ve izlenecek ders kitabı ile yardımcı kitapları BİRİNCİ YARIYIL BİRİNCİ DÖNEM ATA 101 ATATÜRK İLKLERİ VE İNKILAP TARİHİ I Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal in Samsun a Çıkışı ve Anadolu daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması. Türk Devrimin Temelleri ve Gelişimi, Ahmet MUMCU Yardımcı Türk Devrimi, Suna KİLİ, İş Bankası Yatınları Atatürkçülük, YÖK Yayınları TÜRK 103 TÜRK DİLİ - I Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. Ders Notları ENG 131 YABANCI DİL- I Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır. Just Write ve Ders notları ANATOMİ Anatomiye giriş-kemik,kas,eklem ve genel bilgiler,üst ve alt ekstremite-thorax duvarı anatomisi ve diaphragma burun ve Laryn Trachea, Akciğerler ve pleura kalp, Pericardium ve dolaşım sistemleri- Cavum,oris,Pharynx,Oesophagus ve mide,ince-kalın bağırsaklar, Karaciğer, Pancreas, Dalak, Böbrekler,Üreterler-Mesane ve Urethra-Kadın ve Erkek genital organları Merkezi sinir sistemi-diencephalon ve tel encphalon-medulla Spinalis morfolojisi,beyin sakı-cerebellum ve cranial sinirler Onotom Sinir Sistemi Endokrin Sistem Göz ve görme yolları-kulak,işitme ve denge yolları.

6 İnsan Anatomisi, Prof. Dr. Mehmet YIDIRIM,İnsan Anatomisi, Prof. Dr. Kaplan ARINCI, Prof. Dr. Aladdin ELHAN, Prof. Temel Anatomi Dr. Meserret CUMHUR, FİZYOLOJİ Fizyolojiye giriş ve hücre fizyolojisi, vücut sıvıları, kas fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi,solonum sistemi fizyolojisi ve spirometre, dolaşım sistemi fizyolojisi, kan basıncının regülasyonu, nabız, koroner dolaşım, lenf dolaşımı ve venöz dolaşım, kan fizyolojisi, kan transfüzyonu, kan grupları, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, hormon fizyolojisinin genel prensipleri, tiroid hormonları ve metabolizma, paratiroid hormonu ve kalsiyum metabolizması, seks steroidleri ve genel etkileri, özel duyular. Guyton, AC, Hall, JE, (2001). Tıbbi Fizyoloji, 1.baskı, Nobel Tıp Kitabevi Ltd. Noyan A (1988). Fizyoloji Ders Kitabı. 5. baskı, Meteksan Ltd. Comroe JH, Forster RE, Dubois AB, Briscoe WA, Carlsen E. (1967). Akciğer Klinik Fizyoloji ve Akciğer Fonklsiyon Testleri, 2.baskı, Ege Üniversitesi Matbaası Yardımcı Birman H, Tamer ŞA, Kaya M, Karamürsel S; Ed. Yiğit R (2001). Genel Fizyoloji, Nobel Kitabevi. Tamer D, Kayserilioğlu A, Yiğit R, Direskeneli GS, Aydın Z; Ed. Yiğit R (2001). Kardiyopulmoner ve Kan Fizyolojisi,, Nobel Kitabevi. Öztaş B, Üzüm G, Kaya M, Kuruca SE, Zilan Z, Karamürsel S, Yiğit R; Ed. Yiğit R (2001). Kontrol Sistemleri, Sindirim ve Boşaltım Fizyolojisi,, Nobel Kitabevi. Çağlayan Ş, (1999). Yaşam Bilimi Fizyoloji, 2. baskı DAVRANIŞ BİLİMLERİ İnsan özellikleri, İnsan ihtiyaçları hiyerarşisi, İnsanı tanıma, Kendini tanıma, Kişilik kavramı, Kişilik özellikleri, Kişilik ve gelişim dönemleri, Kişiliğe etki eden faktörler, Davranış, Güdüleme, İhtiyaçlar, Davranışın engellenmesi, Savunma mekanizmaları, Savunma mekanizmaları çeşitleri, Savunma mekanizmalarının görevleri, İletişim süreci, İletişim teknikleri, İletişimde haberleşme, İletişimde davranışın rolü, Sözlü ve sözsüz iletişim, İletişim araçları, İletişimi engelleyen durumlar, İletişimde aktarmanın etkisi, İşitme ve dinleme, Dinleme çeşitleri, Dikkati konu üzerine toplama, Dinlemeye hazırlıklı olma, Konuşulanı anlamak için çaba gösterme, Duyguları kontrol etmek, Dinleme süresinde ana fikri kavramak, Not almak, Yanlış anlamayı önlemek, Anksiyete, Anksiyete belirtileri, Stres, Stresle baş etme yöntemleri, Kriz, Kriz oluşum nedenleri, Krize karşı tepkiler, Krizle nasıl başa çıkılır, Öfke, Öfke çeşitleri, Öfke duygusunun iletişimi engellemesinin önlenebilmesi, Öfkenin dışavurukluk ifadesinde yapıcı davranış, Öfkeli bir insan karşısında iletişimi geliştirmede yararlı olan ve yararlı olmayan yaklaşımlar. Prof.Dr.Atalay Yörükoğlu, Prof.Dr.Doğan Cüceloğlu, Fatma Yüncü, Anadolu Üniv. Açıköğretim Fakültesi Kişilerarası ilişkiler Yayınları

7 BTU 110 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Bilişim sistemi, Bilgisayarların gelişimi, Donanım ve yazılım sistemleri. Algoritma ve problem çözme teknikleri, akış çizeneği, Programlama kavramı ve programlama dilleri, işletim sistemleri. Bilgisayar Uygulamaları, Ömer BAĞCI, Seçkin Yayınları, 2005 TIBBİ TERMİNOLOJİ Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi. Tıbbi Terminoloji, Prof.Dr.Adil Artukoğlu Tıbbi Terminoloji, Prof.Dr.Çağatay Güler Tıbbi Terminoloji, Dr.Mehmet Özden BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME I- 1. Antrenman Kavramı,2. Antrenmanın Temel Amacı ve Temel Görevleri,3. Antrenmanın Organizma Üzerindeki Etkisi ve Meydana Getirdiği Değişiklikler,4. Antrenmanda Yüklenme ve Dinlenme İlişkisi, 5. Yüklenmenin Ölçütleri,6. Aerobik Antrenman ve Esneklik Çalışmaları Antrenman ve Müsabaka.. Muratlı, S., Kalyoncu, O., ve Şahin, G,Ladin Matbaası İstanbul. (2007). Yardımcı Spor Fizyolojisi Günay, M., Tamer, K. Ve Cicicoğlu, İ.. Gazi Kitapevi. Ankara (2006) BİRİNCİ YARIYIL İKİNCİ DÖNEM ATA 102 ATATÜRK İLKLERİ VE İNKILAP TARİHİ II Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler. Türk Devrimin Temelleri ve Gelişimi, Ahmet MUMCU Yardımcı Türk Devrimi, Suna KİLİ, İş Bankası Yatınları Atatürkçülük, YÖK Yayınları

8 TÜRK 104 TÜRK DİLİ II Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. Ders Notu ENG 132 YABANCI DİL II Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. Just Write veders notları HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler. Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Doç.Dr.Dilaver Tengillimoğlu Halkla İlişkiler Teknikleri, Demet Gürüz BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME II 1- Kondisyonel Motorik Özelliklerin Eğitimi,2- Dayanıklılık Antrenmanının Teori ve Uygulaması 3- Kuvvet Antrenmanının Teori ve Uygulaması,4- Sürat (Çabukluk) Antrenmanının Teori ve Uygulaması,5- Esneklik Antrenmanının Teori ve Uygulaması,6- Koordinatif Yeteneklerin Teori ve Uygulaması Antrenman Bilgisi Sevim, Y. Nobel Yayın Dağıtım Ankara: (2002).. Antrenman Teorisi Dündar, U. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara: (2003).. Yardımcı Vücut Geliştirme. İstanbul, Üstel, C. LMorpa Yayınları.. (2005).

9 FARMAKOLOJİ Farmakolojiye giriş, ilaç uygulama yolları, farmasötik şekiller, İlaçların farmakokinetiği, ilaçların membranlardan geçişi, ilaçların farmakokinetiği (emilim, dağılım), ilaçların farmakokinetiği (metabolizma, atılım), ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaç etkileşimleri, ilaçların toksik etkileri, ilaç alerjisi, ilaçların etki mekanizmaları, farmakodinamik ile ilgili kavramlar, sıvı-elektrolit tedavisi ve asit-baz bozukluklarının tedavisi, oksijen tedavisi, preanestezik medikasyon, genel anesteziklere giriş, inhalasyon ve intravenöz anesteziklerinin farmakokinetiği Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp, onuncu baskı, Hacettepe-Taş Kitapçılık Ltd. Şti., Ankara, Yardımcı Türkiye İlaç Kılavuzu-2001 Formüleri, S.Oğuz Kayaalp (ed.), Turgut Yayıncılık ve Ticaret A.Ş., İstanbul, Reçete Yazma Rehberi (Guide to Good Prescribing), T.P.G.M. DeVries, R.H. Henning, H.V. Hogerzeil, D.A. Fresle, World Health Organization, Geneva, HASTALIKLAR BİLGİSİ İnsan vücudunun genel yapısı, Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri, Organ ve sistemler, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme organları ve işlevleri, Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri, Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları. Ders Notları STERİLİZASYON ESASLARI ve YÖNTEMLERİ Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları: mikroorganizmaların sınıflandırma temelleri, adlandırılmaları, büyüklüğü, basit boyama yöntemleri, gram boyama yöntemi ve ilkeleri. Asidorezistan bakteri boyama yöntemi ilkeleri. Bakterilerin Yapısı: Yuvarlak(koklar), çomakçık ve sarmal biçimli bakteriler, involüsyon biçimleri. Bakteri Hücrelerinin Anatomik Yapısı: Protoplastlar, seferoplastlar, bakterilerin L şekilleri. Dış Ortamın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi: Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri. Sterilizasyon yöntemleri, fiziksel yöntemler, kimyasal yöntemler, ısı, ışınlandırma, filitrasyon (süzme) yöntemleri, kuru-sıcak hava ile sterilizasyon, nemli ısı ile sterilizasyon, tindalizasyon.virüslerin Yapısı: Bakteriler ve virüsler arasındaki farklar, AIDS virüsü. Ders Notları

10 ACİL YARDIM KURTARMA ÇALIŞMALARI.- I Asepsi antisepsi, Bireysel hijyen, İlaç uygulamaları, Kurtarma-çıkarma ve taşıma teknikleri, Vaka çalışması, Seminer, Klinikte uygulama. Temel İlkyardım Bilgileri, Başkent Üniversitesi, Komisyon, Ankara, 2005 Vaka Hazırlama ve Vaka Çalışma Örnekleri, Hülya Ünalan Gedik, 9 Eylül Üniversitesi 2002 Acil Bakım Sistemleri, Melahat Alagöz Demirbaş, 2003 Yardımcı Temel İlkyardım Eğitim Rehberi, Türkiye Kızılay Derneği, 2001 AMBULANS SERVİS EĞİTİMİ - I 1- Özel Malzemeler, Doğum Seti, Yanık seti,travma seti,2- Çevresel Aciller,3- Yanıklar,4- Sıcak soğuk aciller,5- Sudaki kazalar,6- Yüksek irtifa hastalığı7- Zehirlenmeler ve Hayvan Isırmaları,8- Radyasyon,9- Tehlikeli madde kazalar Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi, Amerikam Ortopedik ve Cerrahlar Akademisi,1992 Yardımcı Acil Hasta Nakli, Halk Sağlığı Kurumu Derneği, Ankara 1997 Ambulans Hekimliği El Kitabı, Dr. İskender Sayek, Güneş Yayınevi, Ambülans Hizmetleri Yönetmeliği, 2007 ACİL HASTA BAKIMI I 1- Hastane Öncesi Acil Bakım,2- Acil Bakım verenlerde duygusal stres,3- Vital Bulgular 4- Hastanın Değerlendirilmesinde Kullanılan Kısaltmalar,5- Hastanın Değerlendirilmesi 6- Birinci Değerlendirme,7- İkinci Değerlendirme, 8- Temel Yaşam Desteği,9- Yabancı Cisim Aspirasyonu,10- Solunum Acilleri,11- Gögüs Travmaları,12- Batın ve Genital Bölge Yaralanmalar Temel İlkyardım Bilgileri, Başkent Üniversitesi, Komisyon, Ankara, 2005 Travmada İlkyardım, Gökhan Moray, Nevzat Bilgin, Haberal Eğitim Vakfı 2004 Yardımcı Uygulamalı İlkyardım, Dr. Ruhi Selçuk Tabak, Palme Yayıncılık, 2003 Acil Servis ve Akademik Acil Tıp, Dokuz Eylül Üniversitesi 2002 YAZ STAJI

11 İKİNCİ YARIYIL- BİRİNCİ DÖNEM TIBBİ ETİK Etik kavramının tanımı ve tıptaki önemi, Sağlıkta ilkeler, Türkiye de sağlık sektörünün ve toplumsal sağlık düzeninin durumu, İnsan hakları ve hasta hakları, Hipokrat yemini, Ötenazi Ekip çalışmasının önemi ve meslek grupları arasındaki iletişim, Farklı yaş ve özellikdeki hastalarla iletişim, Personel hatalarının değerlendirilmesi, Sağlık çalışanlarının sağlığı ve mesleki stres Çağdaş Tıp Etiği, Demirhan Erdemir A., Öncel Ö., Aksoy Ş.(Eds). Nobel Tıp Kitabevleri, 2003, Balcı Y., Bakkalcı M., Biçer Ü., Buken E., at al, Türk Ceza Kanunu Hekimler ve Sağlık Ortamına İlişkin Maddeleri Yorum, Öneri ve Eleştiriler, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Yayını 2005 Polat O., Tıbbi Uygulama Hataları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005, Yardımcı Hekimlerle İlgili Yasal Düzenlemeler ve Başkent Üniversitesi Hastaneleri Hasta Bilgilendirme Rıza Form Örnekleri., Buken E., Sarıalioğlu F., Kayhan Z., Hatipoğlu A., Müderrisoğlu H., Hafızoğulları Z., (Eds)., 2006, Yaşama Dair Etikçe Bir Bakış, Arda B. Büken NÖ. Duman YÖ. Öztürk H. Şahinoğlu S. Yetener M. Yıldız A., Ankara Tabip Odası Yayını, p: Adli Obstetrik / Jinekoloji, Soysal Z. (Ed), Adli Tıp Kurumu Yayınları-9, İstanbul 2003, ENG 231 YABANCI DİL III Her bölümün ikinci sınıf öğrencilerine, gelecekteki genel iletişim amaçları ve akademik çalışmaları için gerekli olan dil bilgi ve becerilerini kazandırmak ve öğrencilerin, hedef yabancı dile karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Concepts for Today Ders notları SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Bu derste, Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Şahin KAVUNCUBAŞI, Başkent Üniversitesi 2000 Sağlık Hizmetleri, Osman HAYRAN, 1998 Yardımcı Halk Sağlığı, Hacettepe Üniversitesi 1997

12 ACİL YARDIM KURTARMA ÇALIŞMASI - II Kardiyo-Vasküler Aciller,Bayılma, Koma ve Sok Durumları,pozisyon verme ve temel bakım davranışları Temel İlkyardım Bilgileri, Başkent Üniversitesi, Komisyon, Ankara, 2005 Emergency Medicine, Judith Tintinalli. Mc-Gray Vaka Hazırlama ve Vaka Çalışma Örnekleri, Hülya Ünalan Gedik, 9 Eylül Üniversitesi 2002 Acil Bakım Sistemleri, Melahat Alagöz Demirbaş, 2003 Yardımcı Temel İlkyardım Eğitim Rehberi, Türkiye Kızılay Derneği, 2001 AMBULANS SERVİS EĞİTİMİ - II 1- Acil Tıp Servis Sistemi,2- Ambulans Servis Standartları,3- Türkiyede Ambulans Servis Standardı,4- Araç ve Ekipman Kontrolü,5- Trafik Bilgisi,6- Yangından Kurtarma ve Yangın Güvenliği,7- Telsiz ve Haberleşme,8- Kanuni Sorumluluklar,9- Ambulans Acil Kullanma bilgisi, 10- Trafik bilgisi Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi, Amerikam Ortopedik ve Cerrahlar Akademisi,1992 Yardımcı Emergency Medicine, Judith Tintinalli. Mc-Gray Acil Hasta Nakli, Halk Sağlığı Kurumu Derneği, Ankara 1997 Ambulans Hekimliği El Kitabı, Dr. İskender Sayek, Güneş Yayınevi, Ambülans Hizmetleri Yönetmeliği, 2007 ACİL HASTA BAKIMI II 1- Kırık Çıkık ve Burkulmalar,2- Nörolojik Aciller,3- Metabolik Aciller,4- Dispne,5- Felç,6- Epilepsi, 7- Göz Aciller,8- Kulak, Burun, Boğaz Acilleri,9- GİS Acilleri,10- Bulaşıcı Hastalıklar,11- Üriner Sistem Acil Hastalıkları,12- Abdominal Aciller,13- Hematolojide Acil Durumlar, 14-Obstetrik Aciller,15- Pediatrik Aciller,16- Geriatrik Aciller,17- Psikiyatrik Aciller,18- Kanserli Hastalarda Acil Bakım,19- Triaj Emergency Medicine, Judith Tintinalli. Mc-Gray Temel İlkyardım Bilgileri, Başkent Üniversitesi, Komisyon, Ankara, 2005 Travmada İlkyardım, Gökhan Moray, Nevzat Bilgin, Haberal Eğitim Vakfı 2004 Yardımcı Uygulamalı İlkyardım, Dr. Ruhi Selçuk Tabak, Palme Yayıncılık, 2003 Acil Servis ve Akademik Acil Tıp, Dokuz Eylül Üniversitesi 2002 Nassetti, İKİNCİ YARIYIL- İKİNCİ DÖNEM Dönem Mesleki Uygulama

13 Bu programın Türkiye de ve dünyadaki uygulamaları ile ilgili detaylı bilgi. Günümüzde üniversitelerimize bağlı sağlık hizmetleri yüksek okullarında Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği adı altında 18 yerde bu eğitim sürdürülmektedir. Mezun olanlarda 2 yıl gibi kısa bir sürede kolaylıkla iş imkanı bulmaktadır. Çünkü mevcut yönetmelikler kurumları yönlendirerek ambulans ve acil servislerde bu personelin çalıştırılması koşullarını getirmektedir. Amerika ve Avrupa Birliği çoğu ülkelerde ambulanslarda hekim bulunmamakta, onun yerine araç kullanabilen ve temel ilkyardım yapabilen yardımcı sağlık personeli istihdam etmektedir. Program içeriği açısından bakıldığında temel acil yardım konuları tüm dünyada standart konular çerçevesinde verilmekte olup, farklılıklar eğitim araçları, simulasyon ortamları ve pratik eğitimde yardımcı eğitmen sayıları ve nitelikleridir. Önerilen program, halen aynı bölüm ve/veya fakülte içerisinde yürütülmekte olan diğer programlarla işbirliği içerisinde olacak mıdır? Cevap evet ise, işbirliğinin ne şekilde gerçekleşeceğini somut olarak açıklayınız. Önerdiğimiz programın kuramsal dersleri arasında tüm diğer öğrencilerinde alması gereken temel dersler (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi vb) ortak bir sınıfta verilecektir. Meslekleri ile ilgili Temel Tıp Dersleri ise (Fizyoloji, Anatomi vb) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından anlatılacaktır. Acil bakım, ambulans teknikeri ve ilkyardım uygulamalarına ait kuramsal ve pratik eğitim ise bu program için görevlendirilmiş tıp fakültesi öğretim üyeleri verecektir. Üniversitemizin Sağlık Bakanlığından ruhsatlı İlkyardım Eğitim Merkezimizden öğretim üyeleri, eğitim araçları ve uygulama mankenleri konusunda gereken işbirliği ve destek sağlanacaktır. Önerilen programın, mevcut lisans programlarını zayıflatmadan nasıl yürütüleceğini somut olarak açıklayınız. Önerdiğiniz programın mevcut yürütülmekte olan lisans programları ile direkt bir örtüşmesi olmayıp süre, içerik ve kazanılan beceriler farklı boyutlardadır (tıp. hemşirelik, fizyoterapist ve spor bölümü gibi). Üniversitemizde Acil Tıp Teknisyenliği ve paramedik unvanlığı altında bir program olmadığı içinde yakın bir program ilişkiside yoktur. Önerilen programın ikinci öğretim programı olması halinde, öğretim elemanı başına düşen ortalama ders yükü ve öğrenci sayısını belirtiniz. Programın yürütülebilmesi için laboratuvar, stüdyo, v.b. gerekli yortamların açıklaması. Anatomi dersinin labratuvar uygulaması için 45 öğrenci kapasiteli bir salon, bilgisayar uygulamaları için 25 kişilik 20 adet uygulama salonu mevcuttur. Mesleki dersler için 40 öğrencinin oturmaları koşuluyla bir kuramsal derslik için 60m2 salon mevcuttur. Temel acil bakım uygulamaları için 40m2, 30M2 ve 25 m2 olmak üzere uygulama salonu mevcuttur. Ayrıca 2 adet 16m2 olan öğretim üyesini ofisleri aynı mekânda bulunmaktadır. Eğitim öğretim için kuramsal eğitimlerde bilgisayar destekli data -Show ve tepegöz kullanılacaktır. Uygulamalarda ise mankenler üzerinde yapılacak işlemleri aynı zamanda bilgisayar aracılığıyla televizyon ekranından takip edilecektir. Eğitimin planlandığı merkezimizde bu teknolojiler mevcuttur

14 Laboratuvarın Adı: Ambulans ve Acil Bakım Uygulama Salonu Cihazın Adı Maliyeti (ABD Mevcut Olup Olmadığı Doları) Evet Hayır Erişkin mankeni X Çocuk mankeni X Bebek mankeni X Gelişmiş yaşam desteği smilatörü 2000 X Başken Üniversitesi Ankara kütüphanesinde bulunan ve basım tarihi 1990 yılından sonrakilerin listesi aşağıdadır 1-Altıntaş, K.Hakan. Acil hasta nakli Halk Sağlığı Kurumu Derneği :S Ankara Afet yönetimi eğitim projesi [videorecording] T.C. İçişleri Bakanlığı Türkiye Everything you need to know about medical emergencies. Springhouse Corporation Springhouse İlk yardım. Sivil Savunma Genel Müd. Ankara Bilir, Nazmi Temel ilkyardım bilgileri ve ilkyardım eğitimi becerileri rehberi : (e Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı Ankara Bilir, Nazmi Temel ilk yardım bilgisi : orta öğrenim düzeyi : (D basamağı) Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık [Ankara] Ege, Rıdvan Kaza, hastalık ve yaralanmalarda ilk ve acil yardım. Türk Hava Kurumu [y.y.] Güler, Çağatay First aid Medical Documentation Center Ankara Güler, Çağatay. Eczacılar için temel ilk yardım bilgisi : (eczacılar için üst düzey il Ankara Eczacı Odası Ankara Kanbir, Oğuz Sporda sağlık bilinci ve ilkyardım Ekin Kitapevi Bursa Kural, Nurdan Sağlık bilgisi (hijyen) ve ilk yardım Anadolu Üniversitesi Eskişehir Leatham, Barry Bilgisayarlı nümerik kontrol konusuna giriş : endüstriyel okullar için ETAM A.Ş. Matbaa Tesisleri Eskişehir 1994

15 13- Moray, Gökhan Travmada ilkyardım Haberal Eğitim Vakfı Ankara Schimelpfenig, Tod Nols wilderness first aid NOLS Publications Stackpole Bo Wyoming Tabak, Ruhi Selçuk Her yerde, herkes için uygulamalı ilk yardım : el kitabı Palme Yayıncılık Ankara Ünlüoğlu, İlhami Hastane öncesi acil bakımda kullanılan sabitleme ekipmanları Osmangazi Üniversitesi Sağlık Eskişehir Yürügen, Birsen Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardım Anadolu Üniversitesi Eskişehir Adı Soyadı: Orhan Şen 2. Doğum Tarihi: 18.Haziran Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Öğrenim Durumu Bölüm Öğrenimi Bitirdiği Yer Yıl

16 5. Akademik Unvanlar Lisans Tıp ( Doktor) Çukurova Üniversitesi 1992 Uzman Nöroşirurji AD Çukurova Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003 Doçent Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 16.Ekim Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler - Ildan F, Tuna M, Gocer AI, Boyar B, Bagdatoglu H, Sen O, Haciyakupoglu S, Burgut HR. Correlation of the relationships of brain-tumor interfaces, magnetic resonance imaging, and angiographic findings to predict cleavage of meningiomas. J Neurosurg, 1999; 91: Ozerdem OR, Sen O, Anlatıcı R, Erdogan B, Aydin V. Osteogaleal Flaps in Pediatric Cranioplasty. Ann Plast Surg, 2002; 49 : Erdogan B, Sen O, Aydin MV, Bagis T, Bavbek M. Cerebellar Hemangioblastoma in Pregnancy. A Case Report. J Reprod Med, 2002; 47 : Erdogan B, Sen O, Caner H, Ceviker N, Baykaner K, Ilgit E. Intravenous and local intraarterial tissueplasminogen activator in a rabbit model of acute thromboembolic stroke: angiographic comparison. Adv Ther. 2002; 19(6): Erdogan B, Sen O, Aydin MV, Yildirim T, Bircan S, Altinors N. Multi-organ Cavernous Hemangiomas: Case Report. Neurol Res, 2003; 25 (1) : Erdogan B, Sen O, Bal N, Cekinmez M, Altinors N: Rapidly calcifying and ossifying epidural hematoma. Pediatr Neurosurg, 2003; 39(4): Ozerdem OR, Anlatici R, Bahar T, Kayaselcuk F, Barutcu O, Tuncer I, Sen O. Roles of periosteum, dura, and adjacent bone on healing of cranial osteonecrosis., J Craniofac Surg. 2003;14(3): Ozerdem OR, Anlatici R, Sen O, Yildirim T, Bircan S, Aydin M. Prefabricated galeal flap based on superficial temporal and posterior auricular vessels. Plast Reconstr Surg. 2003; 111(7): Aydin MV, Ozel S, Sen O, Erdogan B, Yildirim T. Intradural Disc Mimicking: A Spinal Tumor Lesion. Spinal Cord, 2004; 42 : Erdogan B, Caner H, Aydin MV, Yildirim T, Kahveci S, Sen O. Hemispheric Cerebrovascular Venous Thrombosis Due to Closed Head Injury. A Case Report. Child s Nerv Syst, 2004; 20 (4) : Aydin MV, Sen O, Erdogan B, Sener L, Caner H, Altinors N. Anterior Cervical Fusion With The PCB Cage-Plate System. Adv Ther, 2004; 21 (1): Aydin MV, Sen O, Ozel S, Kayaselcuk F, Caner H, Altinors N. Primary Primitive Neuroectodermal Tumor Within The Spinal Epidural Space: Report of A Case and Review of The Literature. Neurol Res, 2004; 26 (7): Aydin MV, Caner H, Sen O, Ozen O, Atalay B, Cekinmez M, Altınors N. Effect of Melatonin on Cerebral Vasospasm Following Experimental Subarachnoid Hemorrhage. Neurol Res, 2005; 27 :

17 - Erdogan B, Aydin MV, Sen O, Sener L, Bal N, Yalcin O. Giant Cell Tumour of Cervical Vertebra In Close Relation to The Vertebral Artery. J Clin Neurosci, 2005; 12(1) : Sen O, Ertorer ME, Aydin MV, Erdogan B, Altinors N, Zorludemir S, Guvener N. Silent Pituitary Macroadenoma Co-secreting Growth Hormone and Thyroid Stimulating Hormone. J Clin Neurosci, 2005; 12(3) : Sen O, Kizilkilic O, Aydin MV, Yalcin O, Erdogan B, Cekinmez M, Caner H, Altinors N. The Role of Closed-Suction Drainage in Preventing Epidural Fibrosis and Its Correlation With a New Grading System of Epidural Fibrosis On The Basis of MRI. Eur Spine J, 2005; 14(4): Sen O, Gokcel A, Kizilkilic O, Erdogan B, Aydin MV, Sezgin N, Yalcin O, Caner H, Altinors N. The Relation Between Serum Levels of Osteoprotegerin And Postoperative Epidural Fibrosis In Patients Who Underwent Surgery For Lumbar Disc Herniation. Neurol Res, 2005; 27(4): Sen O, Kayaselcuk F, Yalcin O, Erdogan B, Aydin MV, Zorludemir S, Altinors N. Lumbar Meningeal Hamartoma and Epidermoid Cyst Associated With Spinal Dysraphism in an Elderly Patient. Neurosurg Rev, 2005; 28(2): Sen O, Aydin MV, Bagdatoglu C, Ertorer ME, Bolat FA, Yalcin O, Caner H, Altinors N. Can E- Selectin be a Reliable Marker of Inflammation in Lumbar Disc Disease?. Neurosurg Rev, 2005; 28(3): Aydin MV, Sen O, Kayaselcuk F, Bolat F, Tufan K, Caner H, Altinors N. Analysis and Prevalence of Inflammatory Cells in Subtypes of Lumbar Disc Herniations Under Cyclooxygenase-2 Inhibitor Therapy. Neurol Res, 2005; 27(6): Sen O, Atalay B, Ozerdem OR, Altinors N, Hurcan C, Bal N, Sener L. Management of fronto-orbital sphenoidal and facial osteosarcoma: a case with uncommon localization. J Craniofac Surg. 2005; 16(3): Sen O, Ozerdem OR, Kizilkilic O, Aktas L, Sener L, Seyhan T, Altinors N. Fronto-orbital leptomeningeal cyst manifested with exophthalmus. J Craniofac Surg. 2005; 16(4): Aydin VM, Cekinmez M, Kizilkilic O, Kayaselcuk F, Sen O, Altinors N. Unusual case of skull metastasis secondary to pancreatic adenocarcinoma. Pathol Oncol Res. 2005;11(3): Sen O, Caner H, Aydin MV, Ozen O, Atalay B, Altinors N, Bavbek M. The Effect of Mexiletine on the Level of Lipid Peroxidation and Apoptosis of Endothelium following Experimental Subarachnoid Hemorrhage. Neurol Res, 2005, In Press (Accepted for Publication in March 2005). - Aydin MV, Sen O, Bolat F, Tufan K, Kizilkilic O, Altinors N. Primary Amyloidoma of The Thoracic Spine. J Spinal Disord Tech, 2005, In Press (Accepted for Publication in June 2005). - Aydin MV, Sen O, Tufan K, Caner H. Atypical Traumatic Craniocervical Juction Focal Spinal Subdural Hematoma. Pediatric Neurosurgery, 2005, In Press (Accepted for publication in June 2005). 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler - Sen O, Aydın MV, Erdogan F, Ozerdem OR, Anlatıcı R. Osteogaleal Flaps in Pediatric Neurosurgery. European Society for Pediatric Neurosurgery, Kiruna, Lapland, Sweden, Erdogan B, Aydin MV, Sen O. Hemispheric Cerebrovascular Venous Thrombosis Due to Closed Head Injury In The Late Period. European Society for Pediatric Neurosurgery, Kiruna, Lapland, Sweden, 2002.

18 - Aydin MV, Sen O, Erdogan B, Sener L, Cekinmez M. Lumbar Disc Herniation In The Pediatric Patient. European Association of Neurosurgical Societies (EANS), 12 th European Congress of Neurosurgery (EANS), Proceedings; , Lisbon, Portugal, Aydin MV, Sen O, Erdogan B, Sener L, Cekinmez M. Traumatic Atypical Spinal Subdural Hematoma In A Child. European Association of Neurosurgical Societies (EANS), 12 th European Congress of Neurosurgery (EANS), Proceedings; , Lisbon, Portugal, Sen O, Aydin MV, Altinors N, Erdogan B, Kayaselcuk F, Kizilkilic O. Recurrent Tumor or Radionecrosis? European Association of Neurosurgical Societies (EANS), 12 th European Congress of Neurosurgery (EANS), Proceedings; , Lisbon, Portugal, Aydin MV, Sen O, Erdogan B, Sener L. Intradural disc mimicking a spinal tumor lesion: Case report. European Association of Neurosurgical Societies (EANS), 12 th European Congress of Neurosurgery (EANS), Abstract book; 297, Lisbon, Portugal, Aydin MV, Sen O, Erdogan B, Kayaselcuk F, Bolat F, Caner H, Altinors N. Analysis and Prevalence of Inflammatory Cells In Subtypes of Lumbar Disc Herniations Under Cyclooxygenase-2 Inhibitor Therapy. EANS Wintermeeting, Budapest, Aydin MV, Sen O, Erdogan B, Kayaselcuk F, Caner H, Altinors N. Primary Primitive Neuroectodermal Tumor Within The spinal Epidural Space: Report of A Case and Review of The Literature. EANS Wintermeeting, Budapest, Aydin MV, Caner H, Sen O, Atalay B, Ozen O, Cekinmez M, Erdogan B, Altinors N. Effect of Melatonin On Cerebral Vasospasm Following Experimental Subarachnoid Hemorrhage. EANS Wintermeeting, Budapest, Sen O, Kizilkilic O, Aydin MV, Yalcın O, Erdogan B, Cekinmez M, Caner H, Altinors N. The Role of Closed-Suction Drainage In Preventing Epidural Fibrosis and its Correlation With A New Grading System of Epidural Fibrosis on The Basis of MRI. EANS Wintermeeting, Budapest, Sen O, Ertorer ME, Aydin MV, Erdogan B, Altinors N, Zorludemir S. Silent Pituitary Macroadenoma Co-Secreting Growth Hormone and Thyroid Stimulating Hormone: Case Report. EANS Wintermeeting, Budapest, Aydin MV, Sen O, Erdogan B, Sener L, Caner H, Altinors N. Anterior Cervical Fusion With PCB Cage-Plate System. EANS Wintermeeting, Budapest, Sener L, Aydin MV, Sen O, Erdogan B. Giant Cell Tumour of Cervical Vertebra In Close Relation to The Vertebral Artery. EANS Wintermeeting, Budapest, Sener L, Aydin MV, Sen O, Erdogan B, Kilic D, Tercan F. Mediastinal Tumour, Haemoptysis, and Fatal Cerebral Air Embolism. EANS Wintermeeting, Budapest, Bilen A, Sen O, Torgay A, Erdoğan B, Acil M, Turkoz A, Donmez A. Effects of addition of intravenous or epidural methylprednisolone to morphine in patients undergoing lumbar laminectomy. XXIV Annual ESRA Congress, Berlin, Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler - Aydın MV, Erdoğan B, Şen O, Yıldırım T, Bircan S. Posterior Fossa Tuberculoma: Case Report. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001; 3 :

19 - Aydın MV, Erdoğan B, Şen O, Caner H, Altınörs N. Microendoskopic Diskektomi (MED). Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001; 3 : Şen O, Aydın MV, Erdoğan B. Chiari I Malformasyonu ve Güncel Tedavi Yöntemleri. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001; 3 : Şen O, Aydın MV, Erdoğan B. Başarısız Bel Sendromu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001; 3 : Aydın MV, Şen O, Attila G, Erdoğan B, Bağdatoğlu H, Polat S, Hacıyakupoğlu S. Subaraknoid Mesafedeki Kan ve Demirin; Beyin, Serebrovasküler ve Kranial Sinir Dokularında Yaptığı Değişikliklerin Işık Mikroskopi, Elektron Mikroskopi ve Biyokimyasal Düzeyde İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001; 3 : Şen O, Aydın MV, Erdoğan B, Erman T, Bavbek M. Primer İntraosseöz Meningiom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Dergisi, 2001; 11 : Şen O, Aydın MV, Erdoğan B, Yıldırım T, Caner H. Cauda Equina Syndrome Caused by Posterior Epidural Migration Of an Extruded Lumbar Disc Fragment.Turkish Neurosurgery, 2001; 11 : Erdoğan B, Bavbek M, Altınörs N, Aydın MV, Şen O, Ağıldere M, Caner H. Cervical Intramedullary Lipoma not Associated with Spinal Dysraphism: Case Report. Turkish Neurosurgery, 2002; 12 : Erman T, Göçer Aİ, Tuna M, Şen O, İldan F, Hacıyakupoğlu S. Unusual Craniocerebral Penetrating Injury: Case Illustrations. Turkish Neurosurgery, 2002; 12: Sen O, Kayaselcuk F, Zorludemir S, Aydın MV, Erdogan B. Meningiomlarda Histopatolojik Tanının Flovsitometrik DNA Analizi, PCNA ve Ki-67 ile Korelasyonu. Türk Nöroşirurji Dergisi, 2002; 12 : Şen O, Aydın MV, Erdoğan B, Kayaselçuk F, Yıldırım T. Hızlı Büyüme Gösteren Nadir Lokalizasyonlu Spinal Osteokondroma: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirurji Dergisi, 2002; 12 : Aydoğan N, Pelit A, Kahveci S, Şen O, Yıldırım T, Aydın P. Bir asimetrik nistagmus olgusu. Oftalmoloji Dergisi. - Aydın MV, Şen O, Erdoğan B, Çekinmez M, Hacıyakupoğlu S. Lumbar Disc Herniation In A 12-Year- Old Patient: Short Report. Turkish Neurosurgery, 2003; 13: Erdoğan B, Şen O, Aydın MV, Yılmazer C, Atalay B, Çekinmez M, Altınörs N. Endoskopik Transnazal Transsfenoidal Hipofiz Cerrahisi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003; 1 : Erdoğan B, Caner H, Aydın MV, Şen O, Atalay B, Altınörs N. The History and Development of Microendoscopic Discectomy for Lumbar Disc Herniations. Journal of Neurological Sciences, 2003; 20 : Erdoğan B, Aydın MV, Şener L, Şen O, Tarım MA, Bolat F, Ulusan Ş. Von Hippel-Lindau lu bir hastada serebellar hemangioblastomlar. Olgu sunumu. (Cerebellar hemangioblastomas in a patient with von Hippel-Lindau disease. Case report Journal of Neurological Sciences[Turkish]. 2004; 21(2): Sen O, Aydın MV, Altınörs N, Erdogan B, Kayaselçuk F, Kızılkılıç O. Recurrent tumor or radionecrosis. Turkish Neurosurgery, 2004; 14(1-2): Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

20 - Göçer Aİ, İldan F, Tuna M, Şen O, Erman T, Zorludemir S, Çetinalp E, Karadayı A. Flow Cytometry İle Meningiomların Biyolojik Davranışlarının Değerlendirilmesi. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Erman T, Göçer Aİ, İldan F, Tuna M, Şen O, Karadayı A. Gergin Omurilik Sendromları. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, İldan F, Göçer Aİ, Tuna M, Erman T, Şen O, Polat S, Çetinalp E. Orta Serebral Arter Oklüzyonunda Nimodipin Öncü Tedavisinin Na+-K+ / Mg+2 ATPaz, Ca+2, Ca+2 / Mg+2 ATPaz, Lipid Peroksidasyonu ve Erken Ultrastrüktürel Bulgular Üzerine Etkileri. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Tuna M, İldan F, Göçer Aİ, Erman T, Şen O, Polat S, Tamer L, Yıldız Ş, Çetinalp E. Subaraknoid Kanamadan Sonra Geç Nöronal Doku Hasarını Önlemek İçin İnos İnaktivasyonunda IL-6 Antagonistinin Rolü. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Özerdem Ö, Şen O, Anlatıcı R, Erdoğan B, Aydın MV, Borman H. Kranial Defektlerin Onarımında Galeo-osteal Fleb Kullanımı. 23.Ulusal Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi İstanbul, Yıldırım T, Barutçu Ö, Yoloğlu Z, Erdoğan B, Pourbagher MA, Şen O. Kalvaryal Lezyonlarda Radyolojik Bulgular. 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, Erdoğan B, Şen O, Aydın MV, Bavbek M. Başarısız Bel Cerrahisi Sendromu. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, Aydın MV, Şen O, Erdoğan B, Caner H, Altınörs N. Lomber Diskin Posterior Epidural Migrasyonu Sonucu Gelişen Cauda Equina Sendromu: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, Şen O, Aydın MV, Erdoğan B, Caner H, Altınörs N. Meningiomalarda Flowcytometric DNA Analizinin PCNA, Ki-67 ile ve Histopatolojik Tanılarıyla Korelasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, Şen O, Aydın MV, Erdoğan B, Erman T. Primer İntraosseos Menenjiom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, Erdoğan B, Şen O, Aydın MV, Caner H, Altınörs N. Gebelikle Birlikte Seyreden Serebellar Hemanjiyoblastom: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, Erdoğan B, Aydın MV, Şen O, Caner H, Bavbek M, Altınörs N. Torakal ve Lumbal Vertebra Kırıklarında Kombine Anterior-Posterior Yaklaşım ve Korpektomi Kafesleri. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, Aydın MV, Erdoğan B, Şen O, Bavbek M, Altınörs N, Bircan S, Yıldırım T. Posterior Fossa Tüberkülomu: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi, Antalya, Ozerdem OR, Şen O, Anlatıcı R, Erdoğan B, Aydın V, Borman H. Kranial Defektlerin Onarımında Galeo-Osteal Flep Kullanımı. 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, İstanbul, Sen O, Aydın MV, Erdogan B, Atalay B, Kayaselçuk F. Polikistik Böbrek Hastalığı ve Karaciğer de Multipl Kist ile Birlikte Seyreden İntrakranial Malign Hemangioperisitoma: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Erdogan B, Anlatıcı R, Şen O, Aydın MV, Ozerdem ÖR. Pediatrik Kranioplastide Osteogaleal Flep Uygulanması. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 2002.

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI

KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI 1 KURUCU REKTÖR DR. SUAT İ. GÜNSEL İN MESAJI Halkıyla bütünleşen üniversite sözü, artık, Yakın Doğu Üniversitesi nin hedefini gösteren bir parola olmaktan çıkmış, halkımızın doğrudan kendi ifâdesi, kendi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES E-posta E-site EĞİTİMİ

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES E-posta E-site EĞİTİMİ 1 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES HASTANE MUAYENEHANE EV E-posta E-site Rahmi Kemal Koç 04.12.1957 Mersin T.C. Evli, üç çocuklu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

2014 2015 Eğitim Rehberi 1

2014 2015 Eğitim Rehberi 1 2014 2015 Eğitim Rehberi 1 Yayın Hakları; 2014 Cumhuriyet Üniversitesi 2014-2015 YILI EĞİTİM REHBERİ Cumhuriyet Üniversitesi Tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Matbaasında 100 adet basılmıştır

Detaylı

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI RAPOR TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI Türk Hematoloji Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı Eğitim Dairesi için hazırlanmıştır KOMİSYON ÜYELERİ:

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

BAfiKANDAN OLA AN GENEL KURUL. 6 Türk Nöroflirürji Derne i Ola an Genel Kurulu 24 Haziran 2006 YEN YÖNET M KURULU ÜYELER 23 GRUP - KURUL TUTANAKLARI

BAfiKANDAN OLA AN GENEL KURUL. 6 Türk Nöroflirürji Derne i Ola an Genel Kurulu 24 Haziran 2006 YEN YÖNET M KURULU ÜYELER 23 GRUP - KURUL TUTANAKLARI TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ T Ü R K N Ö R O fi R Ü R J 1985 D E R N E Sayı 13 - Ekim 2006 YÖNETİM KURULU Başkan Mehmet Zileli 2. Başkan Etem Beşkonaklı Sekreter Ağahan Ünlü Muhasip İlhan Elmacı Veznedar Tuncer

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

başkanın mesajı1 başkanınmesajı Değerli meslektaşlarım

başkanın mesajı1 başkanınmesajı Değerli meslektaşlarım başkanınmesajı başkanın mesajı1 Değerli meslektaşlarım Bilindiği gibi periferik sinir cerrahisi nörolojik cerrahinin temel konularından biridir. Bu konuda ülkemizdeki gelişmelere bakıldığında, nöroşirürjinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversitesi Yıl 1968-1974 Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversitesi Yıl 1968-1974 Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Adı Soyadı : Müfit KALELİOĞLU Nöroşirürji Uzmanı ÖZGEÇMİŞ Ev Adresi: Bayar Caddesi, Şakacı Sokak, Kozyatağı Baytur Konutları, E Blok D.52, Kozyatağı Kadıköy İSTANBUL Telefon: (0 216) 416 13 13 Cep Telefonu:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21

İÇİNDEKİLER. Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1. Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 İÇİNDEKİLER Önsöz i Türk Psikologlar Derneği - 1976 dan Bugüne... 1 Psikoloji Meslek Yasası 7 Psikologluk Mesleği Hakkında Kanun Tasarısı 21 Avrupa Psikolog Birlikleri Federasyonu Başkanı Tuomo Tikkanen

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız,

sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız, SUNUŞ sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız, Öncelikle yeni yılınızın sağlık, mutluluk ve gönlünüzce geçmesi dileklerimi sunarım. TSK Elele Vakfı, kurulduğu

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı