KATILIM EMEKLİLİK KRİTİK HASTALIKLAR SİGORTASI YARDIM HİZMETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATILIM EMEKLİLİK KRİTİK HASTALIKLAR SİGORTASI YARDIM HİZMETLERİ"

Transkript

1 KATILIM EMEKLİLİK KRİTİK HASTALIKLAR SİGORTASI YARDIM HİZMETLERİ Sağlık Yardım Hizmetleri Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık Tıbbi Nakil İlaç Gönderilmesi Organizasyonu Konuta Uzman Doktor Ve Hemşire Gönderim Organizasyonu Sınırsız 350 TL / Yılda 3 kez Organizasyon Hizmeti Organizasyon Hizmeti Bağlantı Hizmetleri Sigortalının hayatını kolaylaştıracak bağlantı hizmetlerinin organizasyonu şirket tarafından karşılanacaktır. İkincil Görüş Hizmeti Yurtdışı Organizasyon Hizmeti 1

2 ÖNEMLİ NOTLAR Sağlık yardım hizmetleri daimi ikametgahta geçerlidir. Aşağıda coğrafi sınırlara tabi olarak, üründeki teminatlar iki bölümde verilir. TEMİNATLAR COĞRAFİ SINIRLAR Sağlık Yardımı Türkiye nin her yerinde geçerlidir. Bağlantı Hizmetleri Açıklamalarda belirtilen coğrafi sahada geçerlidir. TANIMLAR Sigortalı Tur Assist'e bildirilen, Katılım Emeklilik tarafından adına Hayat veya Emeklilik poliçesi düzenlenmiş olan poliçe sahibi kişi. Birinci Derece Aile Üyesi Sigortalının kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları veya anne / babası (ebeveyni). Şirket TUR ASSIST Yardım ve Servis Limited Şirketi. Hastalık Sigortalının sağlık durumunda poliçenin geçerlilik süresi içinde meydana gelen, yasal yetkiye sahip bir doktor tarafından tanı konmuş, teyid edilmiş ve aşağıdaki iki gruptan birine girmeyen bir değişiklik ve genel istisnalarda yer almayan bir hastalık. Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. Önceden Varolan Hastalık: Sigortalının sigorta yaptırmadan önce mevcut olan hastalığı. 2

3 Ciddi Hastalık Sigortalının sağlık durumunda, hastaneye yatırılmasını gerektiren ve şirketin tıbbi ekibinin görüşüne göre sigortalının seyahatine devam etmesini engelleyen veya ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu hastalıklar. Yaralanma Poliçenin geçerlilik tarihleri içerisinde sigortalının isteği dışında dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda ani ve şiddetli meydana gelen bir sağlık sorunu. Ciddi Yaralanma Şirketin tıbbi ekibinin görüşüne göre sigortalının seyahatine devam etmesini engelleyen veya ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma. Daimi İkamet Ülkesi Türkiye Cumhuriyeti Daimi İkametgah Sigortalının Tur Assist e bildirilen daimi ikamet ülkesindeki sürekli ikamet adresidir. 1) SAĞLIK HİZMETLERİ 1.Tıbbi Bilgi, Danışmanlık Ve Yönlendirme Desteği Sigortalının yaşayabileceği sağlık problemleriyle ilgili, şirket tıbbi ekibi tarafından telefonda bilgi verilecektir.yaşanabilecek sağlık problemleri konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tıbbi ekip tavsiyelerde bulunacak, ancak tanı koymayacak, ilaç önermeyecektir.doktor,uzman doktor, diş hekimi, hastane ve teşhis merkezleri adresleri ve telefon numaraları sigortalıya bildirilecektir. Bu teminatla ilgili oluşabilecek tüm masraflar sigortalı tarafından karşılanacaktır. 2.Tıbbi Nakil Organizasyonu Sigortalının ani hastalığı veya yaralanması durumunda, şirket sigortalıyı ambulans, refakatçi doktor ve şirketin doktoru tarafından uygun bulunan herhangi bir nakil aracıyla en yakın tıbbi merkeze nakil edecektir. Nakil için gerekli giderleri olay başına 350 TL limit ile yılda 3 defaya kadar karşılayacaktır. 3

4 Sigortalının hava ambulansı hizmeti talep etmesi durumunda hizmet organizasyon olarak verilir.hizmet bedeli ve organizasyon dosya ücreti Sigortalı tarafından ilgili kuruluşa yapılır. Şirket herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine hiçbir zaman müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel şirket tarafından bu hizmet verilse de şirket, hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir. 3) İlaç Gönderilmesi Organizasyonu Sigortalının talebi üzerine, ihtiyacı olan ilaçlar en yakın anlaşmalı eczane/nöbetçi eczaneden liste fiyatları üzerinden 7 gün 24 saat temin edilir ve en kısa sürede Sigortalıya ulaştırılır. Bu hizmetle ilgili ilaç ve gönderim ücretleri sigortalı tarafından kapıda nakit olarak ödenir. Reçete gerektiren ilaçlar için reçete sigortalı tarafından sağlanacaktır.bu hizmet İstanbul Büyük Şehir Belediye il sınırları içinde geçerlidir. (İstanbul Avrupa yakası Beylikdüzü ve sonrası, İstanbul Anadolu yakası Şile bölgesi dışındakı ilçe ve semtlerde bu hizmet kart sahiplerine verilmektedir). 4) Konuta uzman doktor veya hemşire gönderilmesi organizasyonu Sigortalının talebi halinde konuta uzman doktor veya hemşire gönderilmesi organizasyonu gerçekleştirilecektir. Bu hizmet ile ilgili organizasyon Turassist tarafından yapılacak, çıkan masraflar sigortalı tarafından ilgili kuruluşa ödenecektir. 5) Acil mesajların iletilmesi Sigortalının talebi üzerine şirket, yukarıda belirtilen maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır. GENEL KOŞULLAR 1) Herhangi bir talep halinde şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden sigortalının, sahip olduğu poliçenin koşullarına uymakta olmaları koşuluna bağlıdır, 2) Bu Poliçe kapsamındaki talebi için sigortalı; Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır. İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için şirkete en kısa zamanda telefon edecektir. Şirkete hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar v.b.) serbest olarak temin edecektir. Hiçbir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır. 3) Sigortalı yine de söz konusu ise bu organizasyonların veya kurumların yerini alan özel sistemlere göre hak talebinde bulunmak zorundadır ve bu teminat tahtında hak kazandığı tutarları şirkete geri ödemekle yükümlüdür. 4

5 4) Elle, bedenen ve devamlı olarak makine ile çalışan kişilerin iş seyahatleri kapsam dışında olacaktır.bu şekilde çalışan kişilerin iş konularında faaliyet göstermeksizin yapacakları turistik ve eğitim amaçlı seyahatler teminat kapsamında olacaktır. 5) Fikren ve elle çalışıp 4. maddede sayılan meslek gruplarına ait iş sahalarında ve tehlikeli kabul edilen bölgelerde görevli olanlar teminat kapsamı dışında olacaktır.( Örn. İnşaat şantiyesinde veya sahasında çalışan mühendis ve muhasebeciler ) 6) Şirketin bu poliçede özel olarak öngörülen menfaatlerden herhangi birini mücbir sebepler nedeniyle yerine getirememesi durumunda şirket sorumlu tutulmayacaktır. 7) Hastalık veya yaralanma durumunda sigortalı, tüm bilgileri şirkete vermeye yetkili kılacaktır.eğer gerekliyse sigortalının hastalık veya yaralanmadan önceki sağlık bilgileri de dahil olmak üzere, tüm tıbbi dokümantasyona şirketin doktorlarına serbestçe erişimi garanti edilecektir. 8) Şirketin doktorlarının Sigortalı yı serbestçe muayene edebilmeleri gerekmektedir. Bunun sigortalı tarafından reddedilmesi halinde şirket,hizmeti organize etmekten ve masrafları karşılamaktan sorumlu olmayacaktır. GENEL İSTİSNALAR 1) Şirket poliçe döneminin sona ermesinden sonra hiçbir yardım konusunda sorumlu olmayacaktır.hastalığın veya yaralanmanın, poliçe döneminin içerisinde, bir seyahat sırasında ortaya çıkması halinde, sağlanan menfaatler, poliçe döneminin sona ermesine kadar sürdürülecektir ve yapılan giderler maksimum teminat tutarını aşmayacaktır. 2) Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır: Bu poliçe kapsamında talepte bulunan sigortalı veya birinci derece aile üyesi veya herhangi bir başka kişinin hileli ve kasıtlı hareketleri, Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar, Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına, yıldırım ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar, Terorizm, isyan ve ayaklanmalar, Silahlı kuvvetler,güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı, savaş Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar, akut ve kronik radyasyon hastalıkları ve komplikasyonları, Ambalajı yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar, Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar, 5

6 Doğuştan olan hastalıklar (gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar), Gebelikten veya doğumdan kaynaklanan durumlar veya bunların komplikasyonları veya gebeliğin kendi isteğiyle sona erdirilmesi, (sigortalı hamile kadının 38 yaşından küçük olması ve hamileliğin 30. haftasının tamamlanmamış olması şartıyla hamilelikte akut bir komplikasyon sonucu doğrudan anne ve/veya çocuğun yaşamını kurtarmak amacıyla alınacak tıbbi önlemlerin masrafları kapsam içindedir), adet dönemi rahatsızlıkları, doğum kontrolü uygulamaları, Ehliyetli bir hekim tarafından seyahatin tıbbi nedenlerle yasaklanmış olması, Yerinde tedavi edilebilecek bir hastalık veya kaza nedeniyle tıbbi nakil, Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz, Kronik hastalıklar ve bazı özel hastalıklar (Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HİV enfeksiyonu, her türlü malign hastalıklar, tbc, sarkoidoz, multipl skleroz, salgın hastalıklar) Aşağıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun araba yarışları veya motosiklet yarışları, av faaliyetleri, yapay akciğer kullanarak su altı dalışları, umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti. Sigortalının yarışlara, sportif faaliyetlere veya eğitim testlerine katılmasının sonucunda meydana gelen durumlar, Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma, Bununla ilgili bir surprim ödenmediği sürece kayak, Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı, Suç hareketleri veya bir suça iştirak sonucu gelişen yaralanma ve hastalıklar, bahisler, Dağ, deniz, çöl, kanyon ve mağaralardaki insanların kurtarılması, Bir aracın sürücü belgesi olmaksızın kullanılması veya sürücü belgesi bulunmayan bir kişiye devredilmesi sonucunda Sigortalının maruz kalabileceği bedensel yaralanmalar, 3) Hava ambulansı ile tıbbi nakil. 4) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır: Şirket yetki vermeden, sigortalı tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları.(şirket'in onayını alabilmek amacıyla şirkete ulaşılamaması durumunda, sigortalı kendisine en yakın acil tıbbi merkeze gidebilir.bu durumda, sigortalının mümkün olan en kısa sürede ve her durumda azami 24 saat içinde aldığı hizmetler ile ilgili bilgi ve durumunu şirkete bildirmesi gerekmektedir.sigortalı olayı gösteren orjinal belge ve makbuzları şirkete ibraz etmekle yükümlüdür. Sigortalının genel şartlar ve istisnalar çerçevesinde hareket etmemesi halinde, acil durum için yaptığı hiçbir masraf kendisine geri ödenmeyecektir.) 6

7 Poliçenin coğrafi limitleri dışında oluşan masraflar. Her türlü geri ödeme talepleri Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde. 2) BAĞLANTI HİZMETLERİ Şirket, acil hizmet kapsamı dışında kalan tüm bağlantı hizmetlerini, anlaşmalı olduğu profesyonel hizmet ağı aracılığı ile mesai gün ve saatleri (09:00-18:00) içinde gerçekleştirilecektir. Sağlanacak bu hizmetler ile ilgili masraflar dosya masrafları da dahil olmak üzere sigortalı tarafından karşılanacak ancak dosyanın takibi ve kontrolü şirket tarafından gerçekleştirecektir. Sigortalının onayı ile yapılacak/verilecek hizmetin sorumluluğu direkt hizmet birimi/profesyonellerin sorumluluğu altında olacaktır. Şirket, her türlü makul kontrolu dışındaki hallerde; hizmet birimlerinin kendi kontrolleri dışındaki olağanüstü, öngörülemeyen durumlarda; çevresel kazalar sonucu tamamen meşgul olması durumlarında; en yakın yerde hazır bulunamamalarının sonucu olarak, kendi namına yaptırım uygulayamayacağı hiçbir doğrudan hizmeti sağlamayacaktır. 1) İkincil Görüş Şirket, ciddi bir hastalık söz konusu olduğunda ve/veya kompleks bir ameliyatın gerekli olduğu durumlarda, şirket hizmet ağında yer alan sağlık kuruluşlarına danışılmak suretiyle hastalığın tanısı ve daha ileri tedavilerin mevcudiyeti hakkında ek bilgiler sağlamak, böylece tanıyı ve tedaviyi kolaylaştırmak amacıyla sigortalının ikincil tıbbi görüş almasına yardımcı olacaktır. I. Gizlilik Bütün tıbbi kayıtlar ve bilgiler şirkete kuryeyle veya ekspres kargoyla gönderilmelidir. Alınan bilgilerin gizli kalmasını garanti etmek için, tıbbi belgeler yalnızca şirketin medikal personelinde olmalıdır. Bu belgeler daha sonra şirketin tercihli sağlık kuruluşu ağında yer alan hastanelerden birinde irtibat kişisine ekspres kargoyla gönderilecektir. II. Prosedürler 1. Sigortalı, "İkincil Görüş Talep Formunu" doldurarak, organizasyondan doğabilecek dosya ücretlerini kabul edeceğini beyan ederek, mevcut tüm tıbbi kayıtları asıllarıyla birlikte şirkete gönderir. Talep Formu: "İkincil Görüş Talep Formu", belirlenen hastanedeki doktorun İkincil Görüş incelemesini yapması için hasta tarafından doldurulmalıdır. Tıbbi Kayıtlar: Aşağıdaki bilgiler şirkete kuryeyle gönderilmelidir; a. Hastanın tıbbi geçmişine ve yapılan fiziki muayenelere ait belgelerin asılları. b. Hastalıkla ilgili bütün güncel röntgenler, anjiograflar, tomografiler veya test sonuçları. c. Mümkünse disketler, endoskopi görüntüleri veya ekokardiyograf şeritleri de gönderilmelidir. Gerekli format seçilen hastaneye göre değişebilir. d. Hastaya tanı konulmasında anatomik patolojik tanının belirleyici faktör olduğu veya önemli rol oynadığı durumlarda histopatoloji bilgilerinin ve sair ilgili bilgilerin 7

8 sağlanması için doku örneklerini içeren patoloji slaytları. 2. Şirket in doktoru bu belgeleri alacak, inceleyecek, bir dosya açacak ve bilgileri belirlenen hastanedeki irtibat kişisine gönderecektir. 3. Bilgilerin alınması üzerine gerekli olması halinde, belgeler hastanedeki (eğer varsa) uygun tıbbi personel tarafından tercüme edilecektir. Hastanede bu işi yapacak tıbbi personel yoksa, tercüme medikal müdür tarafından veya şirketin anlaşmalı olduğu ofislerinden biri vasıtasıyla yapılacaktır. Tercümenin gerekli olması halinde, ikincil görüş değerlendirmesinden önce Tıbbi Kayıtların tercümesi için ek süreye ihtiyaç olacaktır. 4. Alınan, kaydedilen ve gerektiğinde tercüme edilen bilgiler belirlenen hastanenin uluslararası servisindeki irtibat kişisine gönderilecektir. Dosya incelenerek ilgili uzman doktora gönderilecektir. Birden fazla uzman gerekliyse, görevlendirilen uzman doktorlar arasındaki koordinasyona yardımcı olunacaktır. 5. İnceleme tamamlandıktan sonra sonuçlar ve bütün ilgili bilgiler irtibat kişisine geri gönderilecektir. Yanıtlar, hastanenin uluslararası servisi tarafından verilecektir. Bazı durumlarda, önceden ayarlanmak suretiyle, telefonla da irtibat kurulabilir. 6. Görevlendirilen hastane mutabık kalınan süre içinde yazılı bir yanıt verecek ve önerilerde bulunacaktır. Aşağıdakilerden biri önerilebilir: a. Daha ileri bir değerlendirme veya tedavi için hastaya bir randevu verilmesi önerilir. Bu yazıda, hasta için önemli olan uzmanlık alanı veya alanları, ilgili uzman doktorlardan randevu alınması için belirtilir. İlk değerlendirme ve tedavi masraflarının tahmini tutarı da belirtilecektir. Önerilen tedavinin kapsamı veya seyri dışında olan ilave tedavi ve/veya testler gerekli olması halinde, bunların tahmini tutarları ilk muayeneden sonra bildirilecektir. b. Hastanın tıbbi kayıtları incelendikten sonra, hastane bu kayıtların hastaya uygulanmakta olan tedaviyle uyumlu ve yeterli olduğu, dolayısıyla hasta için önerilebilecek başka bir çözüm veya yöntem olmadığı sonucuna varabilir. 7. Görevlendirilen hastanenin hasta için yararlı olabilecek bir tedavi önermesi ya da hastanın bu tedavinin görevlendirilen hastanede yapılmasını istemesi halinde, bu tedavinin masraflarının tahmini tutarı yazılı olarak verilecektir. 8. Bu yazı ve tahmini tutar e-postayla veya faksla şirkete geri gönderilecektir. Şirket sonuçları tercüme ettirecek (eğer gerekliyse medikal personelimiz tarafından) ve tercüme edilen raporu faksla, kuryeyle ve/veya ekspres kargoyla sigortalıya gönderecektir. 9. Rapor sigortalıya gönderildikten sonra hasta tahmini tutarı kabul etmezse veya tedavisine kendi ülkesinde devam edilmesine karar verirse, Şirket dosyayı kapatacaktır. Bu organizasyon ile ilgili tüm masraflar, dosya ücretleri de dahil olmak üzere sigortalı tarafından karşılanır. 8

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması 1) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları sigorta

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI TEMİNATLAR Teminat Limiti Tıbbi Tedavi Teminatı + Gıda Zehirlenmesi + Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli + Geri Dönüş Seyahati + Sigortalının Cenazesinin Nakli Limit: Azami 2.000.-TL

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil : TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması

Detaylı

ON ROAD TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

ON ROAD TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama ON ROAD TEMİNATLARI Araç Yardım Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Seyahate devam etmek için Rent-a-car Oto kapı kilit hizmeti

Detaylı

ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI

ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI 1/Araç Yardım Aracın çekilmesi veya Yerinde onarım Aracın kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Yakıt

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Kapsam Aracın çekilmesi 250 TL Aracın kurtarılması 500 TL Araç kazası sonucu yaralanma durumunda

Detaylı

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hafif-Ağır Ticari Kasko Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 10 EK - 2 HAFĐF AĞIR ve ÖZEL MAKSATLI TĐCARĐ ARAÇ ASĐSTANS HĐZMETLERĐ TEMĐNATLARIN ÖZETĐ VE LĐMĐTLER Araç Teminatları

Detaylı

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi (Sadece arıza sonucu poliçe süresince bir defa) Aracın vinç ile kurtarılması Yol kenarı yardım Lastik değiştirilmesi

Detaylı

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE!

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HDI Sigorta dan Çok Özel Bir Yol Yardım Hizmeti HDI, kaza, arıza ve çalınma gibi durumlarda aracınız için verilen KASKO desteği paralelinde,

Detaylı

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.650 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

ARTI YOL YARDIM. (En yakın Yetkili Renault Servisi ne) Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi. En yakın yakıt istasyonuna kadar

ARTI YOL YARDIM. (En yakın Yetkili Renault Servisi ne) Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi. En yakın yakıt istasyonuna kadar ARTI YOL YARDIM Araç Teminatları Yol kenarı yardım organizasyonu Aracın çekilmesi Oto kapı kilit hizmeti Lastik değiştirilmesi hizmeti Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle

Detaylı

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Konut Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 13 Teminatların Özet ve Limitleri EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM Tesisat işleri Elektrik işleri Cam işleri Anahtar işleri Doktor veya ambulans

Detaylı

I. GİRİŞ Bu sözleşme, aşağıdaki Tur Assist Genel İşlem Şartlarına ve taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan sair şartlara tabidir.

I. GİRİŞ Bu sözleşme, aşağıdaki Tur Assist Genel İşlem Şartlarına ve taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan sair şartlara tabidir. I. GİRİŞ Bu sözleşme, aşağıdaki Tur Assist Genel İşlem Şartlarına ve taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan sair şartlara tabidir. II. TANIMLAR Bu Sözleşmede geçen aşağıdaki terimler, aşağıda verilen

Detaylı

GOLD. KIA Family Gold Card BİLDİRİM FORMU SÖZLEŞME NO. 1. KART SATILAN ARAÇLA İLGİLİ BİLGİLER 2. MEKANİK GÜVENCE İLE İLGİLİ BİLGİLER

GOLD. KIA Family Gold Card BİLDİRİM FORMU SÖZLEŞME NO. 1. KART SATILAN ARAÇLA İLGİLİ BİLGİLER 2. MEKANİK GÜVENCE İLE İLGİLİ BİLGİLER KIA Family Gold Card Kia Family Gold Acil Yardım : 0850 221 24 24 Kia Family Gold Mekanik Arıza : 0850 221 24 00 KIA Family Gold Card ın geçerlilik süresi 1 yıl olup kartın satın alınmasından 7 takvim

Detaylı

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ 1) Asistans'ın Coğrafi Sınırları Asistans, Sigortalıların ferdi ve tıbbi teminatlardan, Sigortalı nın aracıyla seyahati esnasında hastalanması, yaralanması veya kaza geçirmesi

Detaylı

ĠġYERĠ SĠGORTASI YARDIM HĠZMETLERĠ

ĠġYERĠ SĠGORTASI YARDIM HĠZMETLERĠ ĠġYERĠ SĠGORTASI YARDIM HĠZMETLERĠ TANIMLAR Sigortalı KiĢi İşyeri sigorta poliçesinin adına düzenlendiği kişidir. Özel işyeri ise işyerinin sahibi, tüzel kişilik ise ispatlandığı hallerde ortaklardan veya

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

ANADOLU H ZMET "TRAF K" Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt

ANADOLU H ZMET TRAF K Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt ANADOLU H ZMET "TRAF K" 0850 7 24 0850 Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt Sayın Sigortalımız, htiyacınız oldu unda Anadolu Hizmet ten daha iyi faydalanabilmeniz için bazı konuları size tekrar hatırlatmayı

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları

Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları Aşağıdaki metin Kart Koruma Planının yasal kapsamını açıklamakta olup plan kapsamında sağlanan poliçenizde size sunulan sigorta teminatlarından hangi koşul ve şartlarda

Detaylı

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır.

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır. HSA / EK 5 :OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HUSUSİ / MOTORSİKLET 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından

Detaylı

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI CONCİERGE HİZMET DETAYLARI 1. ARAÇ ASISTANS Araç Bilgi Hattı; 365 gün 24 saat tüm Türkiye kapsamında yerel çekici- vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkında bilgi ve

Detaylı

FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI

FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI FIAT YOL YARDIM EKSTRA HİZMET KAPSAMI Araç Teminatları Yol kenarı yardım organizasyonu Koşullar Aracın kurtarılması/çekilmesi (Maks. 400 TL limit dahilinde) Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı