Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır."

Transkript

1 TARİH:02/01/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İşyerlerimizde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi tarihinde sona ermiş olup, üyesi bulunduğumuz Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile muhatap İşçi Sendikası Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi müzakerelerine 27 Ocak 2006 tarihide başlanacaktır. TARİH:19/01/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında, ,52 YTL çıkarılmış sermayesinin; ,00 YTL menkul kıymet satış karından, ,11 YTL iştiraklerden Gelen Özel Fonlardan, ,62 YTL Sermaye Düzeltmesi olumlu farklarından olmak üzere %15.00 oranında toplam ,73 YTL bedelsiz olarak artırılarak ,25 YTL na çıkartılmasına karar verilmiştir. TARİH:31/01/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Esin&Lokman Hekim& İçtem& Gürkaynak Ortak Avukatlık Bürosundan Spohn Cement GmbH firması adına İMKB na yapılan özel durum açıklaması saat 11:00 itibariyle faks yoluyla tarafımıza ulaştırılmıştır. TARİH:14/02/ HABER: CIMSA Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Şubat 2006 günü yayımlanan sayısının 9. sayfasında Sabancı'ya ait silolar sökülüyor başlığı ile yer alan haber içeriğinde, Antalya limanı'nda sökülmesine karar verilen silolar konusunda Şirketimizin adı yanlış olarak kullanılmıştır. Sözkonusu siloların mülkiyeti, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait değildir, bu silolar, Sabancı Holding kuruluşu olan Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, Akçansa'nın bu silolar üzerinde mülkiyet hakkı yoktur. TARİH:21/02/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Spohn Cement GmbH adına Av. İsmail G. Esin in tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Müvekkilimiz Spohn Cement GmbH, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %39,72 hissesini dolaylı olarak kontrol etmekte eden HeidelbergCement AG'deki (doğrudan ve dolaylı) iştirak oranını %31,45'den %67,8'e çıkartmıştır. Borsa üzerinden aleni alım teklifi sonucu meydana gelen bu durum üzerine müvekkilimiz Spohn Cement GmbH, bu işlem hakkında, Kurul'un Seri:IV, No:8 sayılı Tebliği 17'nci maddesi uyarınca tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurarark muafiyet başvurusunda bulunmuştur. Bu başvurumuzun, Kurul'un tarih ve 8/163 sayılı toplantısında görüşülerek olumlu karşılandığı, tarafımıza Kurul'un B.02.1.SPK /259 sayılı yazısı ile bugün, tarihinde, bildirilmiştir. TARİH:21/02/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

2 Şirketimizin üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamayan hususlar ile ilgili olarak uyuşmazlık zaptı imzalanmıştır. TARİH:01/03/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulunun tarih 591 sayılı toplantısında, şirketimizin esas mukavelenamesinin 6. madde (Sermaye ve Hisse Senetleri) maddesi, 27. madde (Umumi Heyet Müzakereleri) ekte yer alan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesine, Pay ve Birleştirme (Geçici 1. maddenin) iptaline gerekli izinlerin alınması maksadı ile formalitelerin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı na müracat edilmesine karar verildi. Ana sözleşme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır. TARİH:01/03/ HABER: TARİH:01/03/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin olağan gündem maddelerinin yanı sıra Sermaye Piyasası tebliğleri uyarınca temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu na yetki verilmesi ve ana sözleşmenin 6 ve 27. maddelerinin tadili, geçici 1. Maddenin iptali konularının da görüşüleceği 2005 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının Pazartesi günü saat 11:00 da Sabancı Center Kule2, 4. Levent, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. Genel kurul toplantı gündemi ekte yayınlanmaktadır. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz, yönetim kurulunun tarihinde yaptığı toplantıda; 2005 Yılı Faaliyet Raporu ve Finansal raporlarının 20 Mart 2006 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurulumuzda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulmasına, 2005 yılı konsolide edilmemiş Bilanço karımız olan YTL nin Esas Mukavelenamemizin 33 ncü maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 1. Tertip Yedek Akçe ve vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra kalan YTL dağıtılabilir net dönem karının aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasına; Birinci temettü Payı YTL İkinci Temettü Payı YTL II. Tertip Yasal Yedek YTL Olağanüstü Yedek Akçe YTL Olarak tefrikine ve YTL ikinci tertip yedek akçe ayrılarak YTL tutarın Olağanüstü yedeklerden kar payı olarak dağıtılmasına böylelikle 2005 yılı karından ve Olağanüstü yedeklerden YTL sermayeyi temsil eden hisse senetleri sahiplerine %53,90 (brüt) %48,51 (net) oranında toplam YTL temettünün 28 Mart 2006 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına ve Olağan Genel Kurula teklif edilmesine karar verildi. Adi hisse senetlerine dağıtılacak temettü tablosu ekte yayınlanmaktadır. TARİH:01/03/ HABER: TARİH:06/03/2006 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih 4/67 sayılı toplantısında belirlenen esaslar gereği, Şirketin Kar Dağıtım Politikasının aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul da Ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Kar Dağıtım Politikası Şirketin Kar Dağıtım Politikası; Ortaklara dağıtılabilir karın minimum %50 si oranında nakit kar payı dağıtmaktır. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Akçansa Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. 11-HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin ödenmiş sermayesinin ,52 YTL dan % oranında ,73 YTL bedelsiz olarak artırılarak ,25 YTL na çıkartılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ndan tarih 13/138 sayılı yazılarıyla gerekli müsadeler alınmış olup tarihinde Ticaret Sicil

3 TARİH:07/03/ HABER: TARİH:07/03/2006 Memurluğunda tescil edilmiştir. Pay dağıtımına ilişkin işlemlerin tarihinden itibaren başlatılması planlanmıştır. Bedelsiz pay dağıtılması ile ilgili duyuru metni ekte sunulmuştur. Artırılan sermayeyi temsil eden payların üzerinde 2005 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak kar payı hakları bulunmamaktadır. Ekte yayınlanmakta olan duyuru metnine göre Hisse senetleri kaydileştirilmemiş ortaklar yeni pay alma haklarını 5 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İnönü Cad., No:80, Gümüşsuyu, İstanbul ve Akbank T.A.Ş. nin Çanakkale, Çanakkale Ezine, Ankara, Adana ve İzmir İl merkezlerindeki merkez şube konumundaki şubelerinde kullanacaklardır. Artırılan sermayeyi temsil eden paylar, 2005 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak kar payı alma hakları bulunmadığından, tarihinden itibaren Yeni olarak ayrı bir sırada işlem görecektir. Bedelsiz pay dağıtımına ilişkin duyuru metni ektedir. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Daha önce tarihinde özel durum açıklaması ile duyurulan, Şirketimizin, 2005 yılı faaliyetlerimizin görüşüleceği 20 Mart 2006 Pazartesi günü yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı öncesi sürede yapılması gereken formaliteler için ek süreye ihtiyaç duyulması nedeniyle tarihinin Pazartesi günü saat: 11:30 da Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Salonu, Kule 2, 4.Levent/İstanbul adresinde yapılmasına ve Olağan Genel Kurul tarihindeki değişiklik nedeni ile toplantıya sunulacak kar dağıtım tarihi teklifide olarak değiştirilmiştir. 13-HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Rekabet Kurulu tarafından Ladik Çimento nun Şirketimiz adına devrine izin verilmemesine istinaden Şirketimiz tarafından Danıştay 13.Dairesi nezdinde açılan davada Danıştay 13. Dairesi tarihi itibariyle yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. TARİH: 13/03/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulunun tarihinde yaptığı toplantıda; 2005 yılı Faaliyet Raporu ve finansal raporların, 27 Mart 2006 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurulumuzda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulmasına, 2005 yılı konsolide bilanço karımız olan YTL nın Esas Mukavelenamemizin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 1. Tertip Yedek Akçe ve Vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten ve Olağanüstü Yedek toplamı YTL nın ilave edildikten sonraki YTL dağıtılabilir karın aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasına; Birinci Temettü Payı YTL İkinci Temettü Payı YTL II. Tertip Yasal Yedek YTL Olağanüstü Yedek Akçe (Birikmiş Karlar) YTL Olarak tefrikine böylelikle 2005 yılı karından ve olağanüstü yedeklerden YTL sermayeyi temsil eden hisse senetleri sahiplerine %53,90 (brüt) %48,51 (net) oranında toplam YTL temettünün 29 Mart 2006 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına ve Olağan Genel Kurula teklif edilmesine karar verildi. ADİ HİSSE SENETLERİNE DAĞITILACAK 2005 YILINA İLİŞKİN TEMETTÜ TABLOSU NAKİT OLARAK DAĞITILACAK TOPLAM TEMETTÜ 1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TEMETTÜ ÖDEME TUTARI (YTL) TUTARI (YTL) ORANI (%) TARİHİ BRÜT ,539 53, NET (*) ,485 48,51

4 TARİH:13/03/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu nun Bağımsız Denetleme ile ilgili yönetmeliği ve tebliğleri gereğince Şirketimizin denetim komitesinin teklifi gereğince bağımsız denetleme kuruluşu olarak iki yıllık süre ile Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verildi. TARİH:14/03/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Ladik İktisadi ve Ticari Bütünlüğü'nün yapılan ihalede Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ardından gelen ikinci firma Tükerler İnşaat A.Ş.'ne devrine ilişkin idari işlemin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 13. Dairesi nezdinde tarafımızca dava açılmış bulunmaktadır. TARİH:17/03/ HABER: TARİH:17/03/ HABER: TARİH:20/03/2006 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu nun Ladik İktisadi ve Ticari Bütünlüğü nün yapılan ihalede Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ardından gelen ikinci firma Türkerler İnşaat A.Ş. ne devrine ilişkin idari işlemin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan dava ile ilgili Danıştay 13.Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin üyesi bulunduğu Çimento Müstahsilleri İşverenler Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasındaki yeni dönem grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı daha önce duyurulmuş idi. Sözleşme görüşmelerinde Resmi Arabuluculuk safhasına geçilmiş ve bu safhadaki görüşmelerde de anlaşma sağlanamamıştır. 19-HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin üyesi bulunduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yürütülmekte olan grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından muhatap işçi sendikasınca tarihinde grev kararı alınmış ve tarihinde işveren sendikasına tebliğ edilmiştir. Buna karşılık olarak Çimento Müstahsilleri İşverenler Sendikası tarafından da 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nun 27. maddesi hükmüne uygun olarak ve tamamen savunma amacıyla tüm üyeleri kapsayan ve uygulama tarihi bilahare tesbit edilmek ve bildirilmek üzere tarihi itibariyle "Lokavt Kararı" alınmıştır. TARİH: 27/03/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 11:30 da Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Salonunda yapılmıştır. Toplantıda, yılı çalışmaları incelenmiş, gündemimizin 5. maddesinde yeralan, Yönetim Kurulumuzun kar

5 dağıtımı ile ilgili teklifi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. - Gündemimizin 9. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Erhan Kamışlı, Danıel H.J. Gauthıer, Ahmet Cemal Dördüncü, Ziya Engin Tunçay, Ernest Gerard Jelıto, Ali Emir Adıgüzel in seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. - Gündemimizin 10. maddesinde yer alan Yönetim Kurulumuzun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. an affiliated firm of Ernest & Young International bağımsız denetleme kuruluşunun denetlemesi teklifi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. - Gündemimizin 11. maddesinde yer alan esas mukavelemizin 6., 27. maddesinin tadili ve geçici 1. maddenin iptali konusunda yapılan oylama sonucunda; tadil tasarısı metninin, Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınacak izin çerçevesinde, Kurul tarafından verilecek süreler içerisinde yapılacak Genel Kurul da görüşülerek onaylanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir yılı temettü ödemelerine tarihinde başlanacak ve tam mükellef ortaklarımıza (brüt) %53.90 (dar mükellef) ortaklarımıza (net) %48.51 oranındaki kar dağıtımı ödemeleri, tüzel (tam mükellef) kişi ortaklarımıza, şirket merkezimizden dar mükellef kişi ortaklarımıza ise, şirket merkezinden, Ak Menkul Değerler ve Yatırım A.Ş. den ve Akbank T.A.Ş. nin Çanakkale ve Ezine şubelerinden, diğer illerde ise Akbank T.A.Ş. merkez şubelerinden ödenecektir tarihinde yapılan ilk yönetim kurulu toplantısı görev bölümü sonucunda; yönetim kurulu başkanlığına Erhan Kamışlı, Yönetim Kurulu başkan yardımcılığına Danıel H.J. Gauıthıer in üyeliklere ise Ahmet Cemal Dördüncü, Ziya Engin Tunçay, Ernest Gerard Jelıto, Ali Emir Adıgüzel seçilmiştir. - Kar payı dağıtımı ile ilgili gazetelerde yayınlanacak ilan metnimiz ve toplantı tutanağımız ekte sunulmaktadır. Ekte yayınlanmakta olan Genel Kurul toplantı tutanağında; Çeşitli kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan ,24 YTL tutarındaki bağışların kabul edildiği, Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:27 tebliği uyarınca dönem içinde temettü avansı dağıtılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun kabul edildiği, Denetçiliklere 1 yıl süre ile Mevlüt Aydemir ve Fuat Öksüz ün seçildiği, hususları da yeralmaktadır. Ekte yayınlanmakta olan kar dağıtım duyurusunda; 1 YTL nominal değerli beher hisseye brüt 0,5390 YTL net 0,4851 YTL temettünün 2005 yılı kar payı kuponu karşılığında ödeneceği ve temettü ödemelerine tarihinden sonra şirket merkezinde devam edileceği hususları da yer almaktadır tarihinden itibaren şirket hisse senetlerinin Yeni sırası kapatılacak ve Eski ve Yeni hisse senetleri aynı sırada işlem görecektir. TARİH:28/03/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulunun tarih 600 sayılı toplantısında, şirketimizin esas mukavelenamesinin 6. madde (Sermaye ve Hisse Senetleri) maddesi, 27. madde (Umumi Heyet Müzakereleri) ekte yer alan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesine, Pay ve Birleştirme (Geçici 1. Maddenin) iptaline gerekli izinlerin alınması maksadı ile formalitelerin tamamlanması için Sermaye Piyasası Kurul ve Ticaret Bakanlığı na müracat edilmesine karar verildi. Tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır. TARİH:07/04/ HABER: Akçansa Çimento Samayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Denetim komitesi üyemiz Stefan Dreher in görev süresinin bitmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu Seri: X No: 19 28/A maddesi gereği denetim komitesi üyeliğine Ali Emir Adıgüzel in atanmasına karar verilmiştir.

6 TARİH:13/04/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türkiye Çimse İş Sendikası arasında yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmelerinde anlaşma sağlanamadığı ve Türkiye Çimse İş Sendikası tarafından 17 Mart 2006 tarihinde grev kararı alındığı ve buna mukabil Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası'nın 20 Mart 2006 tarihli kararıyla da tamamen savunma amacıyla Lokavt Kararı alındığı ve bu kararın uygulama tarihinin daha sonra açıklanacağı bildirilmişti. Türkiye Çimse İş Sendikası, 7 Nisan 2006 tarihli kararıyla, Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası üyelerinin işyerleri ve işletmeleri için grev uygulaması kararı almıştır. Şirketimiz için grev uygulaması tarihi 1 Mayıs 2006'dır. Bu kapsamda, şirketimizin üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası da tüm üye işyerlerinde ve işletmelerinde 1 Mayıs 2006 Pazartesi günü saat 08:00'de Lokavt kararı uygulamasına başlatılmasına karar vermiştir. TARİH:26/04/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır ve tarihli açıklamalarımızı takiben, şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasında / dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmıştır. İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda tarihindeki aylık brüt çıplak saat ücretlerine 'dan geçerli olmak üzere bir seferde yıllık % 12 artış, 'den geçerli olmak üzere de, Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyatları Genel Endeksi değişim oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre gerçekleşen değişim oranı kadar artış yapılacaktır. Bunun yanısıra çalışanlara sağlanacak sosyal yardımlarda da % 16 ile % 80 artış sağlanmıştır. Adı geçen sendikalar arasında mutabakata varılması neticesinde ve tarihli açıklamalarımızda belirtilen grev ve lokavt uygulamaları son bulmuştur. TARİH:12/05/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında tarihli Genel Kurul kararına istinaden yapılan görüşmede, sonuçları üzerinden Temettü avansı dağıtılmamasına karar verilmiştir. TARİH:06/06/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İştiraklerimizden Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut ,00 YTL sermayesinin ,00 YTL nakit artırılarak ,00 YTL na çıkartılmasına karar vermiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarihli toplantısında sözü geçen nakit sermaye artırımına katılmama kararı verilmiştir.

7 TARİH:16/06/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır tarih B.02.1.SPK.0.13/091 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (bugün saat 10:30'da teslim alınmıştır) yazısına istinaden yapılan açıklamadır. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. büyüme ve gelişme politikasını çimento, hazır beton ve agrega sektöründe büyümek olarak belirlemiştir. Bu politikasına parallel olarak Çanakkale Tesisimizin kapasitesini artırmak maksadıyla 135 milyon dolarlık 2. klinker hattı projesine başlamış bulunmaktadır. Yönetim kurulumuz, kaynakların daha verimli olarak kullanılması ve büyüme politikamıza uygun yatırımlara iştirak edilmesi kararlığındadır. Bu nedenle, tarih 607 sayılı yönetim kurulu toplantısında, iştiraklerimizden Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. şirketinin nakit sermaye artırımına katılmama kararı verilmiştir. Şirketimizin Enerjisa sermayesindeki payı % 9,19 iken, artırım sonrası % 5,30 olmuştur. TARİH:28/07/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Esas Mukavelemizin 6. Sermaye ve Hisse Senetleri maddesi 27. Umumi Heyet Müzakerelerinin ekte yer alan tadil tasarılarına uygun olarak değiştirilmesi ve Pay ve Tertip Birleştirme adında geçici 1. Maddenin iptali konusunda Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli ön izinler alınmıştır. Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nın 24 Ağustos 2006 Perşembe günü saat 11:00 da Kozyatağı Mahallesi, Kaya Sultan Sokak, Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi, No:97, Kat:8, Bostancı, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, bahsi geçen tadil metni eski ve yeni şekli ekte takdim edilmektedir. Ana sözleşme tadilinin görüşüleceği hussusunun yeraldığı Olağanüstü Genel Kurul gündemi ile ana sözleşme tadil tasarısı ekte yayınlanmaktadır. TARİH:07/08/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında, tarihli Genel Kurul kararına istinaden yapılan görüşmede, sonuçları üzerinden temettü avansı dağitılmamasına karar verilmiştir. TARİH:15/08/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Danıştay 13. Dairesi tarafından daha önce iptal edilen para cezasıyla ilgili; Rekabet Kurumu, sözkonusu soruşturmayı tekrar görüşerek tarih, 0629/ sayılı gerekçeli kararı ile Şirketimize verilen ,96 YTL lik para cezasının üç ay içerisinde ödenmesi konusundaki kararlarını tarihinde tarafımıza tebliğ etmiştir. Sözkonusu karara karşı dava açılacaktır. TARİH:24/08/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. "Şirketimizin bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, gündemimizin 3. Maddesinde yeralan Şirket Esas Mukavelemizin 6. Sermaye ve Hisse Senetleri maddesi, 27.Umumi Heyet Müzakereleri

8 TARİH:20/09/2006 maddesinin ekte yer alan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi ve Pay ve Tertip Birleştirme adında geçici 1. Maddenin iptalinin ile ilgili teklifi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Toplantı Tutanağı ve Tadil Metni ekte takdim edilmektedir." Genel kurul toplantı tutanağı ile ana sözleşme tadil metni ekte yayınlanmaktadır. 32-HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Eskişehir'de herhangi bir yatırım planı bulunmamaktadır. TARİH:08/11/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında; tarihli Genel Kurul kararına istinaden yapılan görüşmede, sonuçları üzerinden temettü avansı dağıtılmamasına karar verilmiştir. TARİH:24/11/ HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Rekabet Kurulu tarafından 17 Haziran 1999 tarihinde tahhakkuk ettirilen, ,86 YTL tutarındaki para cezasının iptaline ilişkin yasal süreç devam etmesine rağmen, söz konusu para cezası, Rekabet Kurumunun talebine istinaden T.C. Maliye Bakanlığı Ankara Veraset ve Harç Vergi dairesi hesabına itirazi kayıtla tarihinde ödenmiştir. TARİH:06/12/ HABER: TARİH:14/12/ HABER: TARİH:20/12/2006 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Rekabet Kurumu nun , 05-18/197-M tarih ve sayılı kararları ile şirketimiz hakkında Marmara Bölgesi çimento ve hazırbeton pazarındaki faaliyetlerimiz sebebiyle rekabetin korunması hakkında kanun a aykırılık iddialarına ilişkin soruşturma neticesinde Rekabet Kurumu tarih ve ve 266 sayılı kararları ile şirketimize ceza verilmesine gerek olmadığına karar vermiştir. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Rekabet Kurumu tarafından tarih 05-41/585-M ve 05-41/584-M sayılı kurul kararı uyarınca açılan soruşturma sonucunda Şirketimize idari para cezası verilmemesine karar verilmiştir. 37-HABER: Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. HeidelbergCement A.G. % 100 oranında iştiraki olan CBR International Holdings B.V. nin sahibi olduğu Şirketimizin % oranında ,41 YTL nominal değerli şirketimiz hisselerinin tamamını yine HeidelbergCement A.G. % 100 iştiraki olan HeidelbergCement Mediterranean Basin Holdings S.L. şirketine devrettiğini 20 Aralık 2006 tarihinde şirketimize bildirmiştir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:10/01/2007 1- HABER: TARİH:22/01/2007 2-HABER: TARİH:28/02/2007 3-HABER: TARİH:05/03/2007 4-HABER: TARİH:12/03/2007 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 10.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 29.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 29.02.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 1-TARİH:02/01/2008 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 02.01.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Finans ve Planlama Kontrol Müdürü görev yapmakta olan Bora Çermikli 31.12.2007

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin tarihli yazisi asagiya çikarilmistir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin tarihli yazisi asagiya çikarilmistir. TARIH:02/01/2003 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin 02.01.2003 tarihli yazisi asagiya çikarilmistir. Sermaye Piyasasi Kurulu nun Seri:VIII, No: 20 sayili Tebligi nin 3. Maddesinde bahsedilen ve

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212)

: Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL. Telefon ve Faks No. : (0212) (0212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Adresi : Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

Detay Ana Sayfa Detay

Detay Ana Sayfa Detay English Yardım İletişim BİLDİRİM SORGULARI ŞİRKETLER YATIRIM FONLARI KAP HAKKINDA MEVZUAT VE DÜZENLEMELER Detay Ana Sayfa Detay İmzasız Görüntüle Ek dosyalar HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2015 [] 27.03.2015

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005

TARİH:10/03/2005 TARİH:11/03/2005 TARİH:10/03/2005 TARİH:10/03/2005 Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nden Alkim Kimya A.Ş. ortağı Cihat Kora nın 10.03.2005 tarihli yazısı yapılan açıklamadır. 10 Mart 2005 tarihinde şahsıma ait 129.248 adet Alkim

Detaylı

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 02.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:31/01/2007 Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ve Muhasebe Müdürü Mustafa Demirpalta'nın Genel Müdür

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 31.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 31.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 27.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 348.244.075,08 YTL, hayat dışı

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin tarihli yazisi asagiya çikarilmistir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin tarihli yazisi asagiya çikarilmistir. TARIH:02/01/2004 Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.S. nin 02.01.2004 tarihli yazisi asagiya çikarilmistir. Sermaye Piyasasi Kurulu Seri: XI, No: 25 sayili Tebligi uyarinca, 31 Aralik 2003 tarihi itibariyle

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] 26.03.2014 16:57:56 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 2 Mehmet Tekin SALT Mustafa Nafiz GÜRESTİ GENEL MÜDÜR MUHASEBE MÜDÜRÜ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 02.05.2012 14:39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş MerkeziNo:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] :38:32

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] :38:32 / DMSAS [] 24.11.2015 153832 1 HAKAN 2 HÜSEYİN 24.11.2015 153210 24.11.2015 153534 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 99 yatirimci.iliskileri@demisas.com.tr

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Bankamızın 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 Perşembe günü

Detaylı

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2013 YILINDA YAPILAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 26.02.2013 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi Akhan Mah. 104 Sok N0 8 DENİZLİ Telefon ve Faks No. Tel 258-2680580 Fax 258-2681085 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :25:22 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :25:22 Özel Durum Açıklaması (Genel) KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 29.03.2012 17:25:22 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş Merkezi No:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : SABANCI CENTER KULE II LEVENT/İSTANBUL. Telefon ve Fax No. : (212) ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi : HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. : SABANCI CENTER KULE II 34330 LEVENT/İSTANBUL Telefon ve Fax No. : (212) 280 53 35-280 66 15 25.04.2006

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] :56:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] :56: T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 31.3.216 18:56:16 216-38 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi Anafartalar Mah. Atatürk Bul. No: 8, 617 : Ulus / ANKARA Telefon ve Faks Numarası : -312 584

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 13:01:27. : Tel: 0(352) 3113511 Faks:0(352) 3113516 ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / ERBOS [] 15.03.2013 130127 Anbar Mahallesi 895. Sokak No9 Melikgazi KAYSERİ Telefon ve Faks No. Tel 0(352) 3113511 Faks0(352) 3113516 Ortaklığın Biriminin

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017 TARİH: 05.01.2017 15:43:09 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc.'nın satışına yönelik işlemler

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH:03/01/2008 Özet Bilgi: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

HEKTS(Eski),TRAHEKTS91E4 0, ,

HEKTS(Eski),TRAHEKTS91E4 0, , İmzasız Görüntüle Ek dosyalar HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. / HEKTS, 2016 [HEKTS] 28.03.2016 17:21:15 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 NERİMAN YEMENLİ MUHASEBE MÜDÜRÜ HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 28.03.2016 16:50:14 2

Detaylı

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX:

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX: 21300 - Esas Sözleşme Tadili / KLMSN [] 20.04.2015 18:23:58 Esas Sözleşme Tadili 1 TEVFİK GÜNHAN GENEL MÜDÜR 20.04.2015 18:21:05 2 SERKAN UYANIK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 20.04.2015 18:23:35 Ortaklığın Adresi

Detaylı

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.01.2010-31.03.2010 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 21.04.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2010 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO HOLDİNG A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALARKO HOLDİNG A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. TARİH:12/01/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 12.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. TOPLANTI TARİHİ : 26.02.2014 TOPLANTI NUMARASI : YK/2014-03 TOPLANTI YERİ : Merkez YÖNETİM KURULU LERİ : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR : Sn. ASLI BALKIR : Sn. ÜNAL BOZKURT : Sn. MEHMET İMREGÜN : Sn. BABÜR GÖKÇEK

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 12.01.2015;2015/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2015 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket in Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisi olan Zeynep Ece ARABUL GÜNEL in Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin

Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin Yönetim Kurulumuzun 27.10.2010 tarih 2010/21 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün den gerekli izinleri alınan; Ana sözleşmemizin - Şirketin

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAPLM [] 05.06.2015 165600 Kemalpaşa OSBah. İzmir Ankara Asfaltı No 75 Kemalpaşa/İZMİR 0323 877 08 55-0232 877 08 62 kaplamin@kaplaminambalaj.com 0323 877 08 55-0232

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme TARİH:23/01/2009 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 26.02.2016;2016/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2016 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci

Detaylı

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Olağan Genel

Detaylı

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ. A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 15 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ. A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 15 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ. A.Ş. NİN 213 YILINA AİT 15 MAYIS 214 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 213 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs

Detaylı

Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu

Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu Ülker Bisküvi 09/01/2009 09/01/2009 İMKB Bülteni DİĞER Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24 Mart 2016 Perşembe günü saat 14:30 da Sabancı Center, 4.Levent

Detaylı

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Özel Durum Açıklaması (Genel) İlgili Şirketler İlgili Fonlar [] [] Türkç e Özel Durum Açıklaması (Genel) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın

Detaylı

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait,

AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, AKSU İPLİK DOKUMA VE BOYA APRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin 17.Nisan.2006 tarihinde yaptığı yıllık olağan genel kurul toplantısına ait, T U T A N A K Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları Türk

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçları Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar []

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Müşterimizin, talebi doğrultusunda; Sözleşmenin, "avans ödemesinin son tarihinin", 15 Eylül 2016 olması konusunda mutabakata varılmıştır.

Müşterimizin, talebi doğrultusunda; Sözleşmenin, avans ödemesinin son tarihinin, 15 Eylül 2016 olması konusunda mutabakata varılmıştır. 28.03.2016 1 25 Aralık 2015 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ; Şirketimiz ile Delta Telekom (Azerbaycan) arasında LTE teçhizat satışına ilişkin 24,6 Milyon USD tutarında sözleşme imzalandığı ancak yürürlüğe

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. TOPLANTI TARİHİ : 27.02.2015 TOPLANTI NUMARASI : YK/2015-06 TOPLANTI YERİ : Merkez YÖNETİM KURULU LERİ : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR : Sn. ASLI BALKIR : Sn. ÜNAL BOZKURT : Sn. MEHMET İMREGÜN : Sn. BABÜR GÖKÇEK

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-30.09.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 2014 [] 04.04.2014 17:06:20 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 2014 [] 04.04.2014 17:06:20 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER, 204 [] 04.04.204 7:06:20 Genel Kurul Kararları Tescili 04.04.204 7:05:53 Adres Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon 22-5676800 Faks 22-302828 İlişkiler Birimi Telefon

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:17/01/2005 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 17.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimize ait emeklilik planlarının ve hayat sigortası ürünlerinin pazarlanmasına aracılık etmek üzere

Detaylı

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi ORFİN FİNANSMAN AŞ 2016 Yılı Olağan Genel Kutul Toplantısı Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İlgili Şirketler []

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 28 Nisan 2017 günü saat 14:00 de aşağıda

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 6 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-30.06.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHİNDE YAPILAN 2013 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHİNDE YAPILAN 2013 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ NİN 22.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] 25.12.2014 12:22:34

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] 25.12.2014 12:22:34 / DMSAS [] 25.12.2014 122234 1 HAKAN 25.12.2014 122006 25.12.2014 122206 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 41700 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel 0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 99 huseyin.konanc@demisas.com.tr

Detaylı

TARİH:16/01/2001 HURGZ

TARİH:16/01/2001 HURGZ TARİH:16/01/2001 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 16.01.2001 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda; 1) Gerçek Yayıncılık A.Ş. nin 30.06.2000 tarihi itibariyle mevcut

Detaylı

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 1.1 in birinci paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 16.01.2012 TARĠHĠNDE ONAYLANAN 17.01.2012 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı