HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN"

Transkript

1 KESİN HESABI

2 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

3 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

4 İ. Melih GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

5 Necmettin TAHİROĞLU Genel Müdür

6 İÇİNDEKİLER Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yazısı Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Kararı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Denetçi Raporu 1-3 EGO İdare Encümeni Kararı 2013 Yılı Sonuç Raporu Bilanço Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli Geçici Mizan Kesin Mizan İdare Encümeni Kararı 39 Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli Sayıştay İlamları Cetveli Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

7

8

9

10

11 1-3

12 2-3

13 3-3

14

15

16

17

18 ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ 2013 YILI SONUÇ RAPORU Otobüs, Ankaray ve Metro İşletmelerinin 2013 yılı bilânçoları, kâr zarar hesapları ile bütçe kesin hesapları; 4325 sayılı kanunun 10. maddesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 192 ve mükerrer 257. maddeleri, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 65 inci, sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41. Maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlanmıştır. İşletmelerin gelirleri 4325 sayılı kanunun 12. maddesinde belirtildiği şekilde; İşletmeden hâsıl olan her türlü gelirler, İşletme mevcutlarının getireceği faizler ve gelirler, Belediyeler bütçelerinden yapılacak yardımlar, İstikraz suretiyle temin olunacak paralar, Türlü gelirlerden ibarettir. İşletmelerin gelir kaynaklarını büyük ölçüde tarife gelirleri oluşturmaktadır Ankara nın kent içi ulaşım hizmetlerinin sürdürülmesinde kaynak sıkıntısı yaşanmaktadır. Mevcut tarifelerle bu hizmetlerin sürdürülmesi ve geçmiş yıllarda yatırımlar için alınan kredilerin vadelerinde ödenmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle ulaşım hizmetlerindeki yatırım harcamalarında yaşanan sorunların giderilmesi Büyükşehir Belediyesinden veya merkezi idareden finanse edilmesi ile mümkündür. Hızla artan hizmet taleplerinin en üst düzeyde karşılanabilmesi için işletmelerin bütün imkânları kullanılmış ve tarihi itibariyle, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir YILI BÜTÇE KESİN HESAPLARI: 1.1. GELİR BÜTÇESİ 2013 yılı gelir bütçesinin, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeyinde tahmin edilen ,00 TL gelirden, ,56 TL sı gerçekleşmiş olup, bu gelirlerin; ,09 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, TL Alınan Bağış, ,04 TL Diğer Gelirlerden, ,19 TL Sermaye Gelirlerinden olmak üzere toplam ,67 TL gelir elde edilmiştir ,11 TL Red ve iadeler sonucu ,56 TL gelir elde edilmiş olup, bütçe gerçekleşme oranı % 89,02 dir

19 1.2. GİDER BÜTÇESİ ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ 2013 yılı gider bütçesinde ayrılan ,00 TL ödeneğin, ,41 TL si kullanılmış olup, gerçekleşme oranı % 68,52 dir. Gider Bütçesinin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeydeki ayrıntıları aşağıda sunulmuştur. Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. düzeyinde; ,59 TL Genel Kamu Hizmetlerinde, ,99 TL Savunma Hizmetlerinde, ,26 TL Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinde, ,57 TL Ekonomik İşler ve Hizmetlerinde, olmak üzere toplam ,41 TL olarak gerçekleşmiştir. Ekonomik Sınıflandırmanın 1. düzeyinde; ,84 TL Personel Giderlerine ,44 TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ,51 TL Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ,87 TL Faiz Giderlerine ,13 TL Cari Transferlere ,62 TL Sermaye Giderlerine olmak üzere toplam ,41 TL olarak gerçekleşmiştir. Genel Müdürlüğümüzün 2013 yılı bütçe kar-zarar toplamı aşağıda gösterildiği şekildedir. Otobüs İşletmesi ,05 TL Ankaray İşletmesi ,05 TL Metro İşletmesi ,41 TL Diğer Birimler ,74 TL Toplam ,15 TL kârımız görülmektedir. Sonuç olarak; 2013 yılı bilânçoları, kâr zarar hesapları ve bütçe kesin hesapları ile ödenek aktarımlarının 4325 sayılı kanunun 11. maddesi gereğince onanmasını, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuruluşumuzdan olan alacaklarının (Gayri Sâfi Gelir üzerinden ayrılan %5 Belediye Hissesi hariç) kuruluşumuzun verdiği hizmetlerden (Oto Tahsis, Ücretli Servis Tanıtım Kartı vb.) doğacak borçlarına mahsup edilmesini arz ederiz. EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 5-5

20 31/12/2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİF 2011 YILI 2012 YILI CARI YIL (2013) I DÖNEN VARLIKLAR , , ,86 10 HAZIR DEĞERLER , , , KASA HESABI 2.643, , , BANKA HESABI , , , VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) , , , DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI , , ,00 18 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 0,01 0,01 0, DİĞER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI 0,01 0,01 0,01 12 FAALİYET ALACAKLARI , , , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 0,00 0, , GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI , , , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI , , , DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI 0,00 0, ,20 13 KURUM ALACAKLARI ,30 0,00 0, KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI ,30 0,00 0,00 14 DİĞER ALACAKLAR , , , KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI , , ,25 15 STOKLAR , , , İLK MADDE VE MALZEME HESABI , , ,98 16 ÖN ÖDEMELER , , , İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI ,00 0,00 0, PERSONEL AVANSLARI HESABI 0,00 0,00 0, BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI , , , AKREDİTİFLER HESABI , , , MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI 4.500, , ,32 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , , , DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI , , , İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI ,61 0,00 0, SAYIM NOKSANLARI HESABI 5.877, , ,95 II DURAN VARLIKLAR , , ,10 22 FAALİYET ALACAKLARI 0,00 0, , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 0,00 0, ,75 24 MALİ DURAN VARLIKLAR , , , MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI , , ,29 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR , , , ARAZİ VE ARSALAR HESABI , , , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI , , , BİNALAR HESABI , , , TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI , , , TAŞITLAR HESABI , , , DEMİRBAŞLAR HESABI , , , DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI 4.346, , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , , , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI , , , YATIRIM AVANSLARI HESABI , , ,11 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0, , , HAKLAR HESABI , , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , , ,38 28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR , ,63 0, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI , ,63 0,00 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR , , , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI , , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , , ,83 AKTİF TOPLAMI , , ,96 NAZIM HESAPLAR , , ,69 Sayfa : 1 6

21 31/12/2013 TARİHLİ BİLANÇO PASİF 2011 YILI 2012 YILI CARI YIL (2013) III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , , ,47 30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR , , , BANKA KREDİLERİ HESABI 0,00 0,00 0, KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI , , , KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI , , ,42 32 FAALİYET BORÇLARI , , , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI , , ,72 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR , , , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI , , , EMANETLER HESABI , , ,06 34 ALINAN AVANSLAR , , , ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI , , ,91 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , , , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI , , , FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI , , , VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTL. VERGİ VE DİĞER YÜKÜML. HESABI 0,00 0, ,70 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI , , , OTOBÜS GELİRLERİ , , , GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 0,00 0, ,39 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI , , , HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI ,68 0,00 0, SAYIM FAZLALARI HESABI , , ,76 IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , , ,00 40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR , , , BANKA KREDİLERİ HESABI 0,00 0,00 0, KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI , , ,52 41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR , , , DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI , , ,48 V ÖZ KAYNAKLAR , , ,51 50 NET DEĞER , , , NET DEĞER HESABI , , ,12 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI , , , GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI ( - ) , , ,71 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI , , , DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI ( - ) , , ,68 PASİF TOPLAMI , , ,96 NAZIM HESAPLAR , , ,69 Sayfa : 1 7

22 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ TERTİPLER BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE İŞLEMLERİ KURUMSAL FONSIYONEL FİN. EKONO. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA GEÇEN YILDAN DEVREDEN BÜTÇE İLE VERİLEN EK EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI 46 BELEDİYE VE BAĞLI BİRİMLER 0, ,00 0, , , , ,41 0,00 0, , ,00 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ ÜSTÜ HARCAMA İPTAL EDİLEN SONRAKİ YILA DEVREDEN 06 ANKARA 0, ,00 0, , , , ,41 0,00 0, , ,00 04 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0, ,00 0, , , , ,41 0,00 0, , ,00 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 0, ,00 0, ,48 0, , ,84 0,00 0, ,64 0,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0, ,00 0, ,48 0, , ,84 0,00 0, ,64 0,00 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0, ,00 0, ,48 0, , ,84 0,00 0, ,64 0,00 9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0, ,00 0, ,48 0, , ,84 0,00 0, ,64 0,00 00 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0, ,00 0, ,48 0, , ,19 0,00 0, ,29 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0, ,00 0, ,48 0, , ,19 0,00 0, ,29 0,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0, ,00 0, ,73 0, , ,34 0,00 0, ,39 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,61 0,00 0, ,39 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 0, ,73 0, , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDERL. 0, ,00 0, ,75 0, , ,76 0,00 0, ,99 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,01 0,00 0, ,99 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 0, ,75 0, , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,09 0,00 0, ,91 0,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,55 0,00 0, ,45 0,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,63 0,00 0, ,37 0,00 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,67 0,00 0, ,33 0,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR. GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 493,24 0,00 0, ,76 0,00 99 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,65 0,00 0, ,35 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,65 0,00 0, ,35 0,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0, ,60 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0, ,60 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,75 0,00 0, ,25 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,75 0,00 0, ,25 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0, ,50 0,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0, ,50 0,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR. GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 8

23 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ TERTİPLER BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE İŞLEMLERİ KURUMSAL FONSIYONEL FİN. EKONO. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA GEÇEN YILDAN DEVREDEN BÜTÇE İLE VERİLEN EK EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ ÜSTÜ HARCAMA İPTAL EDİLEN SONRAKİ YILA DEVREDEN 05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 0, ,00 0, , , , ,86 0,00 0, ,32 0,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0, ,00 0, , , , ,86 0,00 0, ,32 0,00 3 GENEL HİZMETLER 0, ,00 0, , , , ,86 0,00 0, ,32 0,00 1 GENEL PERSONEL HİZMETLERİ 0, ,00 0, , , , ,86 0,00 0, ,32 0,00 00 GENEL PERSONEL HİZMETLERİ 0, ,00 0, , , , ,86 0,00 0, ,32 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0, ,00 0, , , , ,86 0,00 0, ,32 0,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0, ,00 0, ,16 0, , ,82 0,00 0, ,34 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,38 0,00 0, ,62 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 0, ,16 0, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,28 0,00 0, ,72 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDERL. 0, ,00 0, ,02 0, , ,97 0,00 0, ,05 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,95 0,00 0, ,05 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 0, ,02 0, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0, ,00 0, , , , ,63 0,00 0, ,37 0,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,11 0,00 0, ,89 0,00 3 YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0, ,52 0,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0, ,00 0, ,00 0, , ,91 0,00 0, ,09 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , ,13 0,00 0, ,87 0,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR. GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 203,00 0,00 0, ,00 0,00 05 CARİ TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,44 0,00 0, ,56 0,00 1 GÖREV ZARARLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,44 0,00 0, ,56 0,00 9

24 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ TERTİPLER BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE İŞLEMLERİ KURUMSAL FONSIYONEL FİN. EKONO. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA GEÇEN YILDAN DEVREDEN BÜTÇE İLE VERİLEN EK EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ ÜSTÜ HARCAMA İPTAL EDİLEN SONRAKİ YILA DEVREDEN 10 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 0, ,00 0, ,59 500, , ,63 0,00 0, ,96 0,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0, ,00 0, ,59 500, , ,63 0,00 0, ,96 0,00 3 GENEL HİZMETLER 0, ,00 0, ,59 500, , ,63 0,00 0, ,96 0,00 9 DİĞER GENEL HİZMETLER 0, ,00 0, ,59 500, , ,63 0,00 0, ,96 0,00 00 DİĞER GENEL HİZMETLER 0, ,00 0, ,59 500, , ,63 0,00 0, ,96 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0, ,00 0, ,59 500, , ,63 0,00 0, ,96 0,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0, ,00 0, ,02 0, , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0, ,32 0, , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0, ,00 0, ,41 0, , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0, ,00 0, ,29 0, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDERL. 0, ,00 0, ,57 0, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0, ,31 0, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0, ,00 0, ,88 0, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0, ,00 0, ,38 0, , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0, ,00 0, ,00 500, , ,24 0,00 0, ,76 0,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,31 0,00 0, ,69 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , ,66 0,00 0, ,34 0,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR. GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 500, , ,27 0,00 0, ,73 0,00 04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 245,60 0,00 0,00 254,40 0,00 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 245,60 0,00 0,00 254,40 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0, ,00 0, ,00 0, , ,20 0,00 0, ,80 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,36 0,00 0, ,64 0,00 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , ,84 0,00 0, ,16 0,00 10

25 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ TERTİPLER BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE İŞLEMLERİ KURUMSAL FONSIYONEL FİN. EKONO. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA GEÇEN YILDAN DEVREDEN BÜTÇE İLE VERİLEN EK EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ ÜSTÜ HARCAMA İPTAL EDİLEN SONRAKİ YILA DEVREDEN 11 SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 0, ,00 0, ,52 0, , ,31 0,00 0, ,21 0,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0, ,00 0, ,52 0, , ,31 0,00 0, ,21 0,00 3 GENEL HİZMETLER 0, ,00 0, ,52 0, , ,31 0,00 0, ,21 0,00 9 DİĞER GENEL HİZMETLER 0, ,00 0, ,52 0, , ,31 0,00 0, ,21 0,00 00 DİĞER GENEL HİZMETLER 0, ,00 0, ,52 0, , ,31 0,00 0, ,21 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0, ,00 0, ,52 0, , ,31 0,00 0, ,21 0,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0, ,00 0, ,52 0, , ,25 0,00 0, ,27 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,73 0,00 0, ,27 0,00 3 İŞÇİLER 0, ,00 0, ,52 0, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,13 0,00 0, ,87 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,71 0,00 0, ,29 0,00 3 İŞÇİLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,42 0,00 0, ,58 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0, ,07 0,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,47 0,00 0, ,53 0,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0, ,54 0,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR. GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 354,00 0,00 0, ,00 0,00 11

26 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ TERTİPLER BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE İŞLEMLERİ KURUMSAL FONSIYONEL FİN. EKONO. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA GEÇEN YILDAN DEVREDEN BÜTÇE İLE VERİLEN EK EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ ÜSTÜ HARCAMA İPTAL EDİLEN SONRAKİ YILA DEVREDEN 12 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 0, ,00 0, ,75 0, , ,33 0,00 0, ,42 0,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0, ,00 0, ,75 0, , ,34 0,00 0, ,41 0,00 3 GENEL HİZMETLER 0, ,00 0, ,75 0, , ,34 0,00 0, ,41 0,00 9 DİĞER GENEL HİZMETLER 0, ,00 0, ,75 0, , ,34 0,00 0, ,41 0,00 00 DİĞER GENEL HİZMETLER 0, ,00 0, ,75 0, , ,34 0,00 0, ,41 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0, ,00 0, ,75 0, , ,34 0,00 0, ,41 0,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0, ,00 0, ,49 0, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0, ,94 0, , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 0, ,40 0, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0, ,00 0, ,15 0, , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDERL. 0, ,00 0, ,26 0, , ,05 0,00 0, ,21 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,79 0,00 0, ,21 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 0, ,87 0, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0, ,00 0, ,39 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0, ,00 0, ,00 0, , ,80 0,00 0, ,20 0,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,33 0,00 0, ,67 0,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,42 0,00 0, ,58 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , ,03 0,00 0, ,97 0,00 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,17 0,00 0, ,83 0,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR.GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,64 0,00 0, ,36 0,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,31 0,00 0, ,69 0,00 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,90 0,00 0, ,10 0,00 05 CARİ TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0, ,01 0,00 2 SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0, ,01 0,00 0 SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0, ,01 0,00 00 SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0, ,01 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0, ,01 0,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 0, ,74 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,26 0,00 0, ,74 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,73 0,00 0, ,27 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,73 0,00 0, ,27 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 12

27 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ TERTİPLER BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE İŞLEMLERİ KURUMSAL FONSIYONEL FİN. EKONO. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA GEÇEN YILDAN DEVREDEN BÜTÇE İLE VERİLEN EK EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ ÜSTÜ HARCAMA İPTAL EDİLEN SONRAKİ YILA DEVREDEN 15 ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 0, ,00 0, ,99 0, , ,26 0,00 0, ,73 0,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 0, ,00 0, ,99 0, , ,26 0,00 0, ,73 0,00 9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VEGÜVENLİK HİZM. 0, ,00 0, ,99 0, , ,26 0,00 0, ,73 0,00 9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VEGÜVENLİK HİZM. 0, ,00 0, ,99 0, , ,26 0,00 0, ,73 0,00 00 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZM. 0, ,00 0, ,99 0, , ,26 0,00 0, ,73 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0, ,00 0, ,99 0, , ,26 0,00 0, ,73 0,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0, ,00 0, ,07 0, , ,40 0,00 0, ,67 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0, ,07 0, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,35 0,00 0, ,65 0,00 3 İŞÇİLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,98 0,00 0, ,02 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,10 0,00 0, ,90 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,00 0, ,44 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,81 0,00 0, ,19 0,00 3 İŞÇİLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,73 0,00 0, ,27 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0, ,00 0, ,92 0, , ,67 0,00 0, ,25 0,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,01 0,00 0, ,99 0,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0, ,00 0, ,92 0, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,89 0,00 0, ,11 0,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR. GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0, ,50 0,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,35 0,00 0, ,65 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0, ,00 0, ,00 0, , ,09 0,00 0, ,91 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,09 0,00 0, ,91 0,00 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

28 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ TERTİPLER BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE İŞLEMLERİ KURUMSAL FONSIYONEL FİN. EKONO. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA GEÇEN YILDAN DEVREDEN BÜTÇE İLE VERİLEN EK EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ ÜSTÜ HARCAMA İPTAL EDİLEN SONRAKİ YILA DEVREDEN 20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0, ,07 0,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0, ,07 0,00 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0, ,07 0,00 9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0, ,07 0,00 00 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0, ,07 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,93 0,00 0, ,07 0,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,23 0,00 0, ,77 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,23 0,00 0, ,77 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0, ,30 0,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 0, ,40 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,90 0,00 0, ,10 0,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR. GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 755,20 0,00 0, ,80 0,00 14

29 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ TERTİPLER BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE İŞLEMLERİ KURUMSAL FONSIYONEL FİN. EKONO. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA GEÇEN YILDAN DEVREDEN BÜTÇE İLE VERİLEN EK EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ ÜSTÜ HARCAMA İPTAL EDİLEN SONRAKİ YILA DEVREDEN 23 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 0, ,00 0, ,09 0, , ,90 0,00 0, ,19 0,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0, ,00 0, ,09 0, , ,90 0,00 0, ,19 0,00 3 GENEL HİZMETLER 0, ,00 0, ,09 0, , ,90 0,00 0, ,19 0,00 2 GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ 0, ,00 0, ,09 0, , ,90 0,00 0, ,19 0,00 00 GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ 0, ,00 0, ,09 0, , ,90 0,00 0, ,19 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0, ,00 0, ,09 0, , ,90 0,00 0, ,19 0,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0, ,00 0, ,09 0, , ,09 0,00 0, ,00 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 3 İŞÇİLER 0, ,00 0, ,09 0, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,22 0,00 0, ,78 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,59 0,00 0, ,41 0,00 3 İŞÇİLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,63 0,00 0, ,37 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,59 0,00 0, ,41 0,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,30 0,00 0, ,70 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,29 0,00 0, ,71 0,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR. GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 15

30 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ TERTİPLER BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE İŞLEMLERİ KURUMSAL FONSIYONEL FİN. EKONO. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA GEÇEN YILDAN DEVREDEN BÜTÇE İLE VERİLEN EK EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ ÜSTÜ HARCAMA İPTAL EDİLEN SONRAKİ YILA DEVREDEN 24 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 0, ,00 0, , , , ,71 0,00 0, ,02 0,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0, ,00 0, , , , ,71 0,00 0, ,02 0,00 3 GENEL HİZMETLER 0, ,00 0, , , , ,71 0,00 0, ,02 0,00 9 DİĞER GENEL HİZMETLER 0, ,00 0, , , , ,71 0,00 0, ,02 0,00 00 DİĞER GENEL HİZMETLER 0, ,00 0, , , , ,71 0,00 0, ,02 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0, ,00 0, , , , ,71 0,00 0, ,02 0,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0, ,00 0, ,87 0, , ,23 0,00 0, ,64 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0, ,87 0, , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,36 0,00 0, ,64 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDERL. 0, ,00 0, ,69 0, , ,83 0,00 0, ,86 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0, ,69 0, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0, ,86 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0, ,00 0, , , , ,65 0,00 0, ,52 0,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0, ,16 0,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0, ,00 0, , , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , ,24 0,00 0, ,76 0,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR. GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0, ,60 0,00 16

31 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ TERTİPLER BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE İŞLEMLERİ KURUMSAL FONSIYONEL FİN. EKONO. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA GEÇEN YILDAN DEVREDEN BÜTÇE İLE VERİLEN EK EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ ÜSTÜ HARCAMA İPTAL EDİLEN SONRAKİ YILA DEVREDEN 25 HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0, ,16 0,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0, ,16 0,00 1 YASAMA VE YÜR. ORG.,FİN. VE MALİ İŞLER,DIŞİŞLERİ HİZM. 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0, ,16 0,00 1 YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0, ,16 0,00 00 YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0, ,16 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0, ,16 0,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,13 0,00 0, ,87 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,86 0,00 0, ,14 0,00 3 İŞÇİLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 0, ,73 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,91 0,00 0, ,09 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0, ,48 0,00 3 İŞÇİLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,39 0,00 0, ,61 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0, ,20 0,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0, ,60 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,40 0,00 0, ,60 0,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR. GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 17

32 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ TERTİPLER BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE İŞLEMLERİ KURUMSAL FONSIYONEL FİN. EKONO. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA GEÇEN YILDAN DEVREDEN BÜTÇE İLE VERİLEN EK EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ ÜSTÜ HARCAMA İPTAL EDİLEN SONRAKİ YILA DEVREDEN 30 ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 0, , , , ,08 0,00 0, ,62 0,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0,00 0,00 0, , , , ,08 0,00 0, ,62 0,00 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0,00 0,00 0, , , , ,08 0,00 0, ,62 0,00 9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0,00 0,00 0, , , , ,08 0,00 0, ,62 0,00 00 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0,00 0,00 0, , , , ,08 0,00 0, ,62 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0,00 0,00 0, , , , ,08 0,00 0, ,62 0,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0,00 0,00 0, ,89 0, , ,79 0,00 0, ,10 0,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 0, ,59 0, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 0, ,30 0, , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,90 0,00 0, ,10 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDERL. 0,00 0,00 0, ,81 0, , ,40 0,00 0, ,41 0,00 1 MEMURLAR 0,00 0,00 0, ,31 0, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,59 0,00 0, ,41 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0, , , , ,89 0,00 0, ,11 0,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0,00 0, , , , ,25 0,00 0, ,75 0,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,98 0,00 0, ,02 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,85 0,00 0, ,15 0,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR. GİDERL. 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,81 0,00 0, ,19 0,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 18

33 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ TERTİPLER BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE İŞLEMLERİ KURUMSAL FONSIYONEL FİN. EKONO. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA GEÇEN YILDAN DEVREDEN BÜTÇE İLE VERİLEN EK EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ ÜSTÜ HARCAMA İPTAL EDİLEN SONRAKİ YILA DEVREDEN 31 OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 0, ,00 0, , , , ,82 0,00 0, ,36 0,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0, ,00 0, , , , ,82 0,00 0, ,36 0,00 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0, ,00 0, , , , ,82 0,00 0, ,36 0,00 9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0, ,00 0, , , , ,82 0,00 0, ,36 0,00 00 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0, ,00 0, , , , ,82 0,00 0, ,36 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0, ,00 0, , , , ,82 0,00 0, ,36 0,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0, ,00 0, , , , ,39 0,00 0, ,86 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0, , , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0, ,00 0,00 0, , , ,14 0,00 0, ,86 0,00 3 İŞÇİLER 0, ,00 0, , , , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDERL. 0, ,00 0,00 0, , , ,98 0,00 0, ,02 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0, , , ,41 0,00 0, ,59 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0, ,00 0,00 0, , , ,73 0,00 0, ,27 0,00 3 İŞÇİLER 0, ,00 0,00 0, , , ,84 0,00 0, ,16 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0, ,00 0, , , , ,90 0,00 0, ,03 0,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, , , , ,29 0,00 0, ,71 0,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0, ,00 0, , , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , ,59 0,00 0, ,41 0,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR. GİDERL. 0, ,00 0, , , , ,56 0,00 0, ,44 0,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0, , , ,53 0,00 0, ,47 0,00 05 CARİ TRANSFERLER 0, ,00 0, ,00 0, , ,69 0,00 0,00 760,31 0,00 6 Yurtdışına Yapılan Transferler 0, ,00 0, ,00 0, , ,69 0,00 0,00 760,31 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0, , , ,86 0,00 0, ,14 0,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , ,77 0,00 0, ,23 0,00 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,09 0,00 0, ,91 0,00 19

34 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ TERTİPLER BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE İŞLEMLERİ KURUMSAL FONSIYONEL FİN. EKONO. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA GEÇEN YILDAN DEVREDEN BÜTÇE İLE VERİLEN EK EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ ÜSTÜ HARCAMA İPTAL EDİLEN SONRAKİ YILA DEVREDEN 32 RAYLI SİSTEMLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 0, ,00 0, , , , ,93 0,00 0, , ,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0, ,00 0, , , , ,93 0,00 0, , ,00 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0, ,00 0, , , , ,93 0,00 0, , ,00 9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0, ,00 0, , , , ,93 0,00 0, , ,00 00 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0, ,00 0, , , , ,93 0,00 0, , ,00 5 MAHALLİ İDARELER 0, ,00 0, , , , ,93 0,00 0, , ,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0, ,00 0, ,76 0, , ,25 0,00 0, ,51 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0, ,12 0, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,49 0,00 0, ,51 0,00 3 İŞÇİLER 0, ,00 0, ,64 0, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDERL. 0, ,00 0, ,66 0, , ,98 0,00 0, ,68 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0, ,66 0, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,05 0,00 0,00 272,95 0,00 3 İŞÇİLER 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,27 0,00 0, ,73 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0, ,00 0, ,00 0, , ,23 0,00 0, ,77 0,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , ,46 0,00 0, ,54 0,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,81 0,00 0, ,19 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , ,06 0,00 0, ,94 0,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR. GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,28 0,00 0, ,72 0,00 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,62 0,00 0, ,38 0,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 0, ,00 0, , , , ,47 0,00 0, , ,00 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0, , , ,86 0,00 0, , ,00 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0, , , ,35 0,00 0, , ,00 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,26 0,00 0, ,74 0,00 20

35 BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ TERTİPLER BÜTÇE ÖDENEĞİ BÜTÇE İŞLEMLERİ KURUMSAL FONSIYONEL FİN. EKONO. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA GEÇEN YILDAN DEVREDEN BÜTÇE İLE VERİLEN EK EKLENEN (+) DÜŞÜLEN (-) NET BÜTÇE ÖDENEĞİ TOPLAMI BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI ÖDENEN BÜTÇE GİDERİ ÜSTÜ HARCAMA İPTAL EDİLEN SONRAKİ YILA DEVREDEN 38 BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 0, ,00 0, , , , ,97 0,00 0, ,40 0,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 0, ,00 0, , , , ,97 0,00 0, ,40 0,00 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0, ,00 0, , , , ,97 0,00 0, ,40 0,00 9 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0, ,00 0, , , , ,97 0,00 0, ,40 0,00 00 SINIFLANDIRMAYA GİRMEYEN ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0, ,00 0, , , , ,97 0,00 0, ,40 0,00 5 MAHALLİ İDARELER 0, ,00 0, , , , ,97 0,00 0, ,40 0,00 01 PERSONEL GİDERLERİ 0, ,00 0, ,98 0, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0, ,14 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 0, ,78 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0, ,00 0, ,06 0, , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDERL. 0, ,00 0, ,27 0, , ,83 0,00 0, ,44 0,00 1 MEMURLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,00 0, ,44 0,00 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0,00 0,00 0, ,72 0, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3 İŞÇİLER 0, ,00 0, ,55 0, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0, ,00 0, ,14 0, , ,89 0,00 0, ,25 0,00 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,51 0,00 0, ,49 0,00 4 GÖREV GİDERLERİ 0, ,00 0, ,14 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 5 HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,74 0,00 0, ,26 0,00 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR. GİDERL. 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0, ,50 0,00 04 FAİZ GİDERLERİ 0, ,00 0, ,27 0, , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0, ,00 0, ,27 0, , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 05 CARİ TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 09 YEDEK LER 0, ,00 0,00 0, , ,71 0,00 0,00 0, ,71 0,00 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 0, ,14 0,00 6 YEDEK 0, ,00 0,00 0, , ,57 0,00 0,00 0, ,57 0,00 21

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KESİN HESABI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 22 YILI KESİN HESABI İÇİNDEKİLER CETVEL ADLARI Sayfalar 1) Bakanlar ve Üst yöneticiler cetveli (Form:1) 1-3 2) Geçici Mizan (Form: 2) 5-9 3) Kesin Mizan (Form: 2/1)

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5 (01.01.2012-31.12.2012) UŞAK İL ÖZEL İDARESİ 44.64 - TÜM MUHASEBE BİRİMLERİ 2012 Yılı BİLANÇOSU AKTİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 PASİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 1 DÖNEN VARLIKLAR 37.924.033,78 10 HAZIR DEGERLER

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ 100 KASA HESABI 278,992.23 278,992.23 0.00 0.00 102 BANKA HESABI 90,084,895.32 88,205,834.05 1,879,061.27 0.00 1 T.C. ZİRAAT BANKASI DARICA SUBESİ 85,099.33 82,099.16 3,000.17 0.00 T.C.ZİRAAT BANKASI POSTA

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Ek Eklenen Düşülen Üstü 46 BELEDİYE 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56 1.050.000.000,00 763.118.737,72 0 286.881.262,28 73 46 1 ADANA 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri

Detaylı

Genel Mizan... 101. 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu... 105-106 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri... 107-113

Genel Mizan... 101. 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu... 105-106 2010 Mali Yýlý Kapanýþ Bilançosu Grafikleri... 107-113 ÝÇÝNDEKÝLER Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Meclis Kararý Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Encümen Kararý GÝDERLERÝ KESÝN HESAP CETVELLERÝ... 01 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli Açýklamasý... 03 Kurumsal Sýnýflandýrmaya

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

ANTALYA MANAVGAT BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA MANAVGAT BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA MANAVGAT BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ 213 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 214 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

2011 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 2012. Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı

2011 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 2012. Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı 211 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 212 Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı 1 DAKA 29 211 I KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU DAKA 29211 I KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) 29 21 211 PASİF (KAYNAKLAR)

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

: TAMER DİZMAN : TÜRKAN RODOPLU

: TAMER DİZMAN : TÜRKAN RODOPLU T.C. TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU T.C. TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU DENETİM YERİ İLİ İLÇESİ BELEDİYESİ : MANİSA : TURGUTLU : TURGUTLU

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ADANA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 579.220.000-TL

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

2600 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI

2600 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI 26 BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI Ö D E N E Ğ İ () DEVREDEN BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 20 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 0 0 iç denetim hizmetleri 0 0 MEMURLAR 5 DIĞER PERSONEL MEMURLAR MEMURLAR MEMURLAR

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 394.803,93 A-HAZIR DEĞERLER 17.763,06 1-KASA 279,38 2-ALINAN ÇEKLER 2.055,00 3-BANKALAR 153,28 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 15.275,40 B-MENKUL

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ...

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA SSELÇUKLU BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA SSU VE KANALİİZASSYON İİDARESSİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ((KOSSKİİ)) 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İSTANBUL KARTAL BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 0 ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediyemiz 1 Belediye Başkanı, 2 Başkan Yardımcısı, 25 Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi yönetiminde 17 müdürlük, toplam 173 personel ile hizmetlerini

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ A.Ersan Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 12 ENCÜMEN KARARI

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 13.717.290 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 6.201.151 a.) Kasa b.) Alınan Çekler c.) Bankalar 4.485.851 d.) Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () e.) Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı harcama durumu hizmet transferi 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. hiz met transferi

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİİ ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

7.000 1MEMURLAR 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22.000 3YOLLUKLAR 11.000 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.000

7.000 1MEMURLAR 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 22.000 3YOLLUKLAR 11.000 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6.000 BÜTÇE KURUM 3866 SINIFLANDIRMA IIIIIIIVIIIIIIIVIIII KURUMSAL YILI ADI :2008 :38.66 0209 SINIFLANDIRMA - FONKSİYONEL BOZOK 8ÜNİVERSİTESİSINIF. 801TİPİ FİN. EKO. Eğitime BOZOK ÖZEL EĞİTİM KALEM İlişkin ilişkin

Detaylı

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U

TABLO 1.10 B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U TABLO. B Ü T Ç E G İ D E R L E R İ VE Ö D E N E K L E R T A B L O S U. Bütçe Yılı : Ay : Memurlar Hizmet Memurlar Hizmet Görev Zararları Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Transferler SÖZLEŞMELİ........................................,.,.,.,...,.,.,.,.,..,.,..,.,.,.,...,.,.,.,.,..,.,.,

Detaylı