ACĠL SAĞLIK SĠGORTASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACĠL SAĞLIK SĠGORTASI"

Transkript

1 ACĠL SAĞLIK SĠGORTASI Genel Özellikler Acil Sağlık Sigortası ürününün yüksek sağlık sigorta primlerini karģılayamayan müģterilerimiz için sunulmaktadır. MüĢterilerin acil müdahale gerektiren bir durumla karģılaģması durumunda tedavi amaçlı yapılması gereken masrafların, limit dahilinde karģılanması amaçlanmaktadır. Sigortaya Kabul ġartları - Minimum sigortalı yaģı: 0 (14 günden büyük bebekler kapsama dahil edilebilmektedir) - Maksimum sigortalı yaģı: 70 - Bölge: Sigortalının T.C. sınırları dahilinde ikamet ediyor olması Sigorta Süresi Acil Sağlık Sigortası nın poliçe süresi 1 yıldır. Özellikleri Acil Sağlık Sigortası nın önemli noktaları aģağıda belirtilmiģtir: Ödeme alternatifleri: PeĢin, 3 eģit taksit, 5 eģit taksit, 6 eģit taksit, 10 eģit taksit imkânı Tek bir poliçe ile tüm aile bireylerini acil vakalara karģı teminat altına alma imkânı (Maksimum 9 aile bireyi tek bir poliçe ile güvence altına alınabilmektedir-) Acil durum nedeni ile sigortalının hastanede yoğun bakım ünitesinde geçirdiği her tam gün için yoğun bakım hizmetlerine ait giderler de teminat altındadır Sigortalı ve/veya sigorta kapsamına dahil edilen kiģiler isteğe bağlı olarak alabilecekleri check-up teminatı ile anlaģmalı kuruluģlarda ücretsiz olarak genel ve kapsamlı sağlık taramasından (check-up tan) geçirileceklerdir Acil vakalarda hizmet veren AnlaĢmalı hastane/polikliniklerimizi acil sağlık sigortası kapsamında olmayan sağlık harcamalarınız için kullandığınızda size özel indirimlerden yararlanma imkanı Acil durumlarda yararlanılacak ambulans hizmetleri Aileler için poliçe oluģturulması durumunda 10% ila 17.5% arasında indirim oranı Acil durum nedeniyle yapılan cerrahi müdahalelerde ameliyathane, operatör, narkozitör, asistans, narkoz, ilaç ve sarf malzeme giderleri teminat altındadır Acil durum nedeniyle ameliyatsız yatıģlarda ve müdahalelerde konsültasyon ve doktor ücreti, gerekli malzeme, oksijen, anestezi, bandaj, sargı, pansuman, enjeksiyon vb. giderleri, elektrokardiyografiler, röntgen, MR, hasta bakım hizmetleri için yapılan harcamalar teminat altındadır Acil durum nedeni ile sigortalının hastanede yattığı her tam gün için oda-yemek (standart tek yataklı ücret ile sınırlıdır) ve hemģirelik hizmetlerine ait giderler teminat altındadır

2 Sağlık Sigortası Genel ġartları geçerlidir. Teminatlar Acil Cerrahi YatıĢ Teminatı Acil durum nedeni cerrahi müdahale ve/veya yatıģ gerektiren durumlarda, cerrahi müdahale ve/veya yatıģa iliģkin ameliyathane, operatör, narkozitör, asistans, narkoz, ilaç ve sarf malzemeleri giderleri teminat altına alır. Sigortalının Akut Miyokard Enfaktüsü (AMI) geçirmesi durumunda hastanede müdahale, angiografi, PTCA, By-Pass vb. tüm müdahale giderleri tek bir vaka olarak kabul edilir.sigortalının durmunun stabil hale gelmesi sonrasında devam eden ve/veya planlanan tedavi giderleri teminat kapsamında değerlendirilmez. Sağlık Sigortası Genel ġartları geçerlidir. Acil Dahili YatıĢ Teminatı Acil durum nedeniyle ameliyatsız yatıģlara ve/veya sigortalının yatmasını gerektirmeyen cerrahi ve ortopedik müdahalelere ait konsültasyon ve doktor ücretini, kan ve kan plazması dahil gerekli malzeme, oksijen, anestezi, alçı ve dikiģ uygulaması kullanılması doktorlarca gerekli görülen standart korse ve ortopedik destekleyiciler, bandaj, sargı, pansuman, enjeksiyon vb. giderleri, elektrokardiyografiler, röntgen, MR, tüm diagnostik laboratuar testleri ve hasta bakım hizmetleri giderlerini teminat altına alır. Sağlık Sigortası Genel ġartları geçerlidir. Oda/Yemek Teminatı Yoğun Bakım Teminatı Acil durum nedeni ile sigortalının hastanede yoğun bakım ünitesinde geçirdiği her tam gün için yoğun bakım hizmetlerine ait günlük giderleri teminat altına alır. Bu teminat yıllık 30 günle sınırlıdır. Sağlık Sigortası Genel ġartları geçerlidir. Ambulans Hizmetleri Teminatı Sigortalının T.C sınırları içerisinde teminat kapsamındaki bir hastalık ve/veya kaza nedeniyle bulunduğu yerden yerel ruhsatlı bir kara ambulansı ile en yakın tam teģekküllü hastaneye, hastaneden eve (sigortalının Medline tarafından ilgili hastaneye taģınmıģ olması durumunda geçerli olmak koģuluyla), evden hastaneye taģınması veya Sigortalıyı tedavi eden doktorun zorunlu görmesi ve Medline alarm merkezi tarafından onaylaması halinde; bulunduğu il ve hastaneden bir diğer il ve hastaneye, kara ambulansı ile taģınması için gerekli organizasyon ve nakil masrafları teminat altına alınmaktadır. Sigortalıyı tedavi eden doktorun zorunlu görmesi ve Medline alarm merkezi tarafından onaylaması halinde; bulunduğu il ve hastaneden bir diğer il ve hastaneye, hava ambulansı ile taģınması için gerekli organizasyon teminat altına alınmaktadır. Hava ambulansı ile taģınması sırasında ki nakil masrafları sigortalıya aittir. Sağlık Sigortası Genel ġartları na bağlı olarak verilmektedir. Check-up Hizmeti Teminatı Ġsteğe bağlı olarak teminat kapsamına dahil edilebilen Acil durum nedeni ile sigortalının hastanede yattığı her tam gün için oda-yemek (standart tek yataklı ücret ile sınırlıdır.) ve hemģirelik hizmetlerine ait günlük giderleri teminat altına alır. Bu teminat 30 günle sınırlıdır. Sigortalı ve/veya sigorta kapsamına dahil edilen kiģiler talep etmeleri ve primini ödemeleri durumunda hiçbir rahatsızlık olmadan ya da belirli bir hastalığı düģündürmeyecek kadar hafif önemsiz Ģikayetlerde

3 yapılan genel ve kapsamlı sağlık taramasından (check-up tan) geçirilecektir. Check-up hizmetinde aģağıda belirtilen hizmetler sunulacak ve iģlemler sonucu elde edilen kiģiye özel sağlık bilgisi sigortalı ile paylaģılacaktır: Akciğer Grafisi EKG Tam Kan Sayımı Sedimentasyon Kan ġekeri Kolesterol Total Doktor Değerlendirmesi Tam Ġdrar Tahlili Check-up hizmetinin sunulacağı anlaģmalı hastane/kurum bilgileri poliçe ekinde belirtilmiģ olup, bu hasteneler dıģında yapılacak check-up hizmetlerinde sigorta Ģirketinin sorumluluğu poliçede belirtilen limit kadar olacaktır. Check-up hizmeti poliçe baģlangıç tarihinden itibaren 3 ay sonra kullanılabilecektir. Teminat Kapsamına Dahil Acil Durumlar Acil Sağlık Sigortası kapsamında sunulan güvenceler aģağıda belirtilen acil durumlar için güvence sağlamaktadır: 1. Suda boğulma: Solunum ya da kalp durması durumları veya hastanın genel durumda boğulmaya yol açacak derecede akciğerlere su giriģinin olduğu durumlar. 2. Trafik kazası: Omurga yaralanmaları ve kanamalı kırıkların olduğu akut durumlar. O an için hastanın durumunu etkilemese bile iç kanamaya yol açabilecek ciddiyette göğüs, karın ya da kafa travmaları. Vücutta büyük kanamaya yol açan; araç parçalarının yol açtığı kesici, delici yaralanmalar. 3. Tecavüz 4. Terör, sabotaj, kurģunlanma, bıçaklanma, kavga vb. (kendisinin olayın hazırlayıcısı ya da tarafı olmadığı kazaen maruz kaldığı durumlarda geçerli) 5. Yüksekten düģme: Omurga yaralanmaları ve kanamalı kırıkların olduğu akut durumlar. O an için hastanın durumunu etkilemese bile iç kanamaya yol açabilecek ciddiyette göğüs, karın ya da kafa travmaları. Vücutta büyük kanamaya yol açan; araç parçalarının yol açtığı kesici, delici yaralanmalar. 6. Ciddi iģ kazaları, uzuv kopmaları: 2. maddedeki durumlara ek olarak yapılan iģe has acil durumlar. Örn: Zehirli gazların solunması, kimyasal maddelerin içilmesi ya da kiģinin üzerine dökülmesi, parmak, el, ayak, kol veya bacağın kısmen ya da tamamen kopması. 7. Elektrik çarpması: Yanık, organ hasarı yapabilecek ya da kalp ritmini bozabilecek derecede ciddi elektrik çarpmaları. 8. Donma, soğuk çarpması: Hayati fonksiyonları etkileyecek Ģoka götürebilecek, uzuvlarda kangren yapabilecek derecede soğuğa maruz kalınması. 9. Isı çarpması: Kalp ritmini, tansiyonu ya da bilinç durumunu etkileyecek derecede güneģ etkisinde ya da sıcak ortamda kalma durumları. 10. Ciddi yanıklar: Büyük sıvı kaybına, organ kaybına ya da cilt hasarına yol açabilecek geniģlikte ateģ, kimyasal madde, elektrik vb. yanıkları. Solunum yollarında daralmaya yol açabilecek derecede duman ya da sıcak hava solunmuģ olması. 11. Ciddi göz yaralanmaları: Gözde hasara yol açabilecek ciddiyette kesici, delici alet yaralanması, kunt travma ya da kimyasal madde teması. 12. Zehirlenmeler: Olay anında yaģamsal fonksiyonları bozmuģ olan ya da ilerleyen saatlerde bozma ihtimali yüksek olan maddelerin ağızdan alınması, kimyasal maddelerin cilde teması ya da zehirli gazların solunması. 13. Anafilaktik ġok: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düģmesi durumları. 14. Travma sonucu omurga ve alt-üst ekstremite kırıkları: Her türlü kırık,çıkık,burkulma ve alçı giderleri, dikiģ atılması 15. Kalp krizi, hipertansiyon krizleri: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi. 16. Akut solunum problemleri: Ciddi solunum yetersizliğine yol açabilecek suda boğulma, yabancı cisim yutma, alerjik reaksiyon, solunum yolu yanıkları. 17. ġuur kaybına neden olan her türlü organik kusur: KiĢinin bilinç durumunda bozulmaya yol açabilecek bayılma, kalp travması gibi durumlar.

4 18. Ani felçler: Beyin kanaması, omurga yaralanması vb. nedenlerle kiģinin uzuvlarının ya da tüm vücudunun hareket kabiliyetini ya da hissetme kabiliyetini yitirmesi. 19. Ciddi genel durum bozukluğu : Besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb. nedenlerle kiģinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması. 20. Yüksek AteĢ 39.5 üzeri: Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede yükselmesi. Ortalama 39,5 C ve üzeridir. 21. Diabetik ve üremik koma: Diabet (Ģeker hastalığı) ve bölerek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından baģlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar. 22. Genel durum bozukluğunun eģlik ettiği dializ hastalığı 23. Akut batın: Mide, barsak gibi içi boģ organların delinmesi, barsak tıkanması ya da düğümlenmesi, safra yollarının taģ veya iltihap nedeniyle tıkanması, apandist, pankreatit gibi ciddi organ iltihaplanmaları, barsak ya da periton arterlerinde tıkanma vb. gibi acil cerrahi müdahale gerektiren, karın içi organlarla ilgili hastalıkların ortaya çıkması. 24. Akut masif kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dıģ kanamalar. 25. Menenjit, ensefalit, beyin apsesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaģamsal fonksiyonları etkileyebilecek bilinç durumunda değiģikliklere yol açabilecek beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar. 26. Renal kolik: Böbrek taģlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek Ģiddetli ağrı oluģturan durum. Genel Ġstisnalar Sağlık Sigortası Genel ġartları Madde.2 de belirtilen Teminat DıĢı Haller den baģka, aģağıda belirtilen durumlar bu poliçenin tüm teminatları için kapsam dıģı tutulmuģtur: 1. Teminat Kapsamına Dahil Acil Durumlar bölümünde belirtilen, teminat kapsamına dahil olarak tanımlanan acil durumlar dıģındaki tüm durumlar ve bunların neticesi ve devamlılık eden halleri. 2. Zurich Sigorta Medikal ĠĢlem Merkezi tarafından onaylanmayan Acil Durumlar, özel hemģirelik giderleri ve ambulans giderleri. 3. Sigorta baģlangıç tarihinden önce varolan mevcut hastalıklar/rahatsızlıklarla ilgili acil durumlarda (Zurich Sigorta Medikal ĠĢlem Merkezi tarafından onaylanmıģ) oluģacak tedavi giderlerinin sigortalının durumunun stabil hale gelmesinden sonraki harcamalar. 4. Sigortacılık mevzuatı ile sağlık sigortası genel Ģartlarına aykırı düģen tüm haller 5. Sağlık kurumlarının veya doktorları uyguladıkları tanı, tedavi veya her türlü cerrahi müdalelerdeki hatalar sonucu doğacak sağlık giderleri 6. Tıp doktoru olmayan kiģiler, diģ hekimleri veya Sağlık Bakanlığı çalıģma ruhsatı bulunmayan merkezlerce yapılmıģ ve/veya istenmiģ olan tanı amaçlı inceleme, tedavi ve muayene giderleri, reçete edilmiģ tüm ilaç ve malzemeler 7. Tanımlamalar kısmında belirtilen Gereksiz Tedavi ĠĢlemleri ve belirli bir Ģikayet ve/veya hastalığa bağlı olmayan, Ģikayetle ilgisiz yapılan tanı ve tedaviler ile ilgili harcamalar (check-up, rutin kontrol vb.) 8. Poliçede aksi belirtilmedikçe refakatçi giderleri 9. Ġntihar ve intihara teģebbüs (hangi akıl ve ruh hali ile olursa olsun) 10. Psikiyatrik tedavi gerektiren ruh hastalıkları ve psikolojik rahatsızlıklar 11. Alkolizm, alkol, uyuģturucu, uyarıcı, halüsinojen ve diğer madde bağımlılığı ve bu maddelerin kullanımı sonrası oluģabilecek her türlü rahatsızlık ve oluģan kazalara ait giderler 12. Profesyonel, amatör veya hobi amaçlı olsun olmasın tüm tehlikeli spor faaliyetleri ve/veya bunlarla sınırlı olmayan tehlikeli faaliyetlerden doğan ve 1500 USD yi aģan tedavi giderleri istisnadır ( dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraģütçülük, parapant, delta kanatla uçma, ata binme, kayak yapma, ulaģım amaçlı olsa dahi motorsiklet kullanma, vb.) 13. Poliçe baģlangıç tarihinden sonra belirlenmiģ, ileri yaģta ortaya çıksa dahi doğumsal rahatsızlıklar (Konjenital), anomali ve hastalıklar, genetik hastalıklar, her türlü genetik hastalık/durum araģtırılması,

5 taranması ile ilgili tetkikler (kabul edilen hamilelik takibi hariç), yapı bozuklukları, motor mental geliģim ve büyüme bozuklukları, premature bebek ve kuvez masrafları 14. Alzheimer, yaģlılıktan ileri gelen bunama ile alzheimer, parkinson, sara (epilepsi) ve bu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan antipsikotik, antisiyolitik, antikonvülzan, ve tüm psikotrop ilaçlar 15. Ġlaç olarak kabul edilmeyen malzemeler, Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıģ her türlü madde ve kimyasallar, resmi ithal edilmemiģ tüm ilaçlar ile her rütlü external protezler ile destek protezleri (Yatarak tedavi teminatı bünyesinde değerlendirilemeyecek olanlar), vücudun günlük ihtiyacını karģılamak ve/veya genel sağlığı korumak amacıyla kullanılan vitamin mineral kombinasyonları, ve/veya beslenme düzenleyici preparatları (baston, bileklik, topuk, askılık, evde kullanılan nemlendiriciler, vucuda dıģarıdan takılan cihazlar, sargı bezleri, ilaçla alınmayan enjektörler, bantlar, gözlük, lens, lens solüsyonu, diģ macunu, ağız ve diģ bakım preparatları, steril deniz suları vb.) ait masraflar ile telefon, TV, kafeterya, idari hizmet, paramedikal hizmet ve servis ücreti gibi tedavi için gerekli olmayan sair giderler 16. HIV virüsü-aids ve bunlarla ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri 17. Organ ve kan naklinde verici ile ilgili masraflar 18. Resmen ilan edilmiģ salgın hastalıklar ve kötü niyetle baģlatılmıģ salgın hastalıklar 19. Poliçenin geçerlilik süresinde adli bir kaza sonucu meydana gelmedikçe plastik ve rekonstüriktif cerrahi, iģitme kusuru cerrahisi, diģ-diģ eti, kırılma kusuru ve tüm bunlarla ilgili yapılan tetkik ve tedavi iģlemleri (kaza sonucu oluģsa dahi implant, değerli metal masrafları) 20. Gerekli ihbarın yapılması sonrası AnlaĢmasız Sağlık kuruluģlarında kullanılması halinde, yapılan tedavi/ameliyat için ödenecek toplam tutar emsal hastanelerde oluģacak ortalama bedelden yüksek olamaz. 21. Gebelik ve gebeliğe bağlı her türlü komplikasyon ve tedaviler, 22. Vajinal kanama, burun kanaması vb. bölgesel kanamalarda hipovolemi sebep olmayacak hafif düzeydeki kanamalar.

6 Tazminat Limiti ve Tazminat Ödemesi Tazminat Limiti hastanelerde oluģacak ortalama bedel ile sınırlandırılmıģtır. Tazminat Ödemesi Acil Sağlık Sigortası kapsamında sunulan teminatların limitleri aģağıda belirtilmiģ olup, herhangi bir teminata dahil bir rizikonun gerçekleģmesi halinde ilgili teminat ödenen tazminat miktarı kadar eksilir. Alternatif 1 Alternatif 2 Limit Türü* ACĠL VAKALAR 30,000 TL 10,000 TL Yıllık ACĠL CERRAHĠ YATIġ 30,000 TL 10,000 TL Vaka BaĢına ACĠL DAHĠLĠ YATIġ 6,000 TL 3,000 TL Vaka BaĢına ODA YEMEK 200 TL 75 TL Günlük YOĞUN BAKIM 750 TL 200 TL Günlük Vaka AMBULANS Limitsiz Limitsiz BaĢına CHECK UP + + Yıllık AnlaĢmalı Kurumlarda yapılmıģ giderler dıģında anlaģmasız kurumlarda Sigortalı tarafından yapılan ödemeler ile sağlık giderlerini gösterir fatura asıllarının Sigortacıya ulaģtırılması karģılığında poliçede belirtilen limitler dahilinde ödenir. Sigorta primlerinin taksitle ödendiği poliçelerde rizikonun gerçekleģmesi halinde kalan taksitler muaaccel hale gelir ve sigortalıya ödenecek tazminattan mahsup edilir. Yurt dıģında gerçekleģtirilmiģ sağlık giderlerine ait yabancı dilde düzenlenmiģ ödemelerde gerekli her türlü belgenin noter tasdikli tercümesi sigortacıya iletilmelidir. Sigorta poliçesi süresince Acil Cerrahi Yatış, Acil Dahili Yatış, Oda Yemek, Yoğun Bakım teminatlarına ait ödenecek tazminat ödemeleri toplamı poliçenizde belirtilen acil vakalar yıllık teminat limitini geçemez. Sigorta bitiģinden sonraki tedaviler için tazminat limiti: Sigorta poliçesi yürürlükteyken baģlayan ve kesintisiz olarak Sigorta Poliçesinin BitiĢ Tarihi nden sonraki bir tarihe kadar süren hastane tedavilerinin masrafları, sigorta süresinin sona ermesi ve yeni bir sözleģme yapılmaması durumunda, Sigorta poliçesinin BitiĢ Tarihi nden itibaren 10. güne kadar teminat altındadır. Sigorta poliçesinin iptali veya Sigortalı nın sigorta poliçesi Teminat larından çıkarılması ya da Teminat planının değiģtirilmesi halinde iptal, çıkarılma ve plan değiģikliği tarihinden sonraki hastane tedavilerinin masrafları hiç bir koģul aranmaksızın karģılanmaz. AnlaĢmasız Kurum Tazminat Limiti : Acil sağlık Sigortası kapsamına giren durumlarda anlaģmasız sağlık kuruluģlarının kullanılması halinde, tedavi\ameliyat iģlemlerinde ödenecek tazminat ; i) Türk Tabibler Birliği Asgari Ücret Tarifesi nde geçen tedavi\ameliyat iģlemleri için Türk Tabipler Birliği tarifesinde belirlenmiģ ücretin 2 katı ii) Türk Tabibler Birliği Asgari Ücret Tarifesi nde geçmeyen tedavi\ameliyat iģlemleri için emsal Teminat Kapsamına Dahil Acil Durumlar kapsamındaki ödemelerin yapılabilmesi için aģağıdaki belgelerin Sigortacı ya iletilmesi gerekmektedir: 1. Dökümlü hastane faturaları, yatıģ nedenini gösterir rapor 2. Cerrahi giriģimlerde ayrıntılı ameliyat raporu (parça alınmıģsa patoloji sonuç raporu dahil) 3. Gerekli görüldüğünde müģahede dosyası, trafik kazası tespit tutanağı, adli rapor, adli tutanak, alkol raporu, sigortalı beyanı 4. Epikiriz (akıģ özeti) raporu 5. Gerekli görüldüğünde laparoskopik, artroskopik, endoskropik, ameliyat kasetleri Sigortaya konu olan sağlık harcamaları, yukarıda istenen belgelerin eksiksiz bir Ģekilde sigortacıya ulaģtırılmasından sonra poliçede yazılı limitler, özel ve genel Ģartlar dahilinde sigortalının kendisine ödenecektir Tanımlamalar Acil Durum: Ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren, önemli bir tıbbi sorun olduğuna dair haklı bir tıbbi

7 görüģe yol açan ve daha sonra Hastaneye yatırılsın veya yatırılmasın, bir hastanenin acil servisinde hizmet almayı gerektiren sağlık durumu. ĠĢbu poliçe kapsamında belirtilen acil durumun hastaneye varıģtan 24 saat veya daha kısa bir süre öncesinde ortaya çıkması gerekmektedir. ĠĢbu poliçede acil durumlar olarak kabul edilecek sağlık durumları Teminat Kapsamına Dahil Acil Durumlar bölümünde de belirtilmiģ durumdadır. Adli Kaza: Poliçe geçerlilik süresinde Sigortalı nın bedensel yaralanmasıyla sonuçlanan ve adli makamlarca tahkik ve tahkikat yapılması gereken ve/veya yapılmıģ olan beklenmedik ani olaydır. Tahkikatı yapan kurumlarca belgelendirilir. Hastalık/Teminat BaĢına Yıllık Toplam Limit: Sigortacı nın bu poliçe Ģartları dahilinde hastalık ve/veya teminat baģına belirleyeceği ve poliçede belirtilmiģģ özel ve genel ĢĢartlara uygun olarak kullanabileceği sağlık harcamalarının yıllık azami tutarı Hastane: Faaliyet alanı ile ilgili resmi olarak Hastane ruhsatı bulunan, hasta ve yaralı kiģilere tıbbi hizmet veren, kamu vgeya özel kuruluģ. Ayakta tedavi hizmeti veren klinikler, senatoryumlar, fizik tedavi merkezleri, sağlık kulüpleri, bakım evleri, huzurevleri vb. ile madde bağımlılığı konularında uzman olan kuruluģlar hastane tanımına girmez. Hastaneye yatıģ: Hastane dıģında tedavi edilmesi mümkün olmayan ve bu sigorta poliçesinin teminat kapsamındaki herhangibir durum nedeniyle en az 24 saat Hastane de yatılmasını gerektiren durum. Gereksiz Tedavi ĠiĢlemleri: Sigortalı nın sağlığını tehlikeye sokmaksızın Hastane ye yatırılmadan da yürütülebileceği tarafsız bir doktor tarafından da kabul edilen tedaviler, incelemeler ve iģlemlerin Hastane ye yatırılarak yapılması. Zurich Sigorta Medikal ĠĢlem Merkezi: Tazminat taleplerinin Teminat Kapsamına Dahil Acil Durumlar maddesinde belirtilen tanımlamalara uygun olup olmadığını değerlendiren merkezi. Check-up: Check-up hiçbir rahatsızlık olmadan ya da belirli bir hastalığı düģündürmeyecek kadar hafif önemsiz ĢĢikayetlerde yapılan genel ve kapsamlı sağık taramasıdır. Olabilecek hastalığı erken teģhis edip tanımlamayı sağlar. Check-up iģlemi sonrasında elde edilen kiģiye özel sağlık bilgileri sonucu oluģturulacak sağlık profili kiģinin ileride karģılaģabileceği sağlık sorunlarının önlenmesinde yararlı olacak ve sağıklı kalmayı sağlayacaktır. Medline: Teminat Kapsamına Dahil Acil Durumlar alanında belirtilen bir acil durumun gerçekleģmesi ve sigortalı tarafından talep edilmesi durumunda ambulans hizmetlerini sunacak olan asistans firması (Medline Alarm Sağlık Hizmetleri A.ġ.). Medline Alarm Merkezi: Gelen acil durum çağrısını karģılayan ve sigortalıya en hızlı ulaģabilecek ambulans ekibini hızla vakaya yönlendiren ve acil operasyon yönetimi konusunda deneyimli doktorlardan oluģan ekip. Akciğer Grafisi: Akciğer hastalıklarının ön tarama testidir. EKG: Kalbin elektriksel uyarı grafisi. Koroner Arter Hastalıkları ile Ritim Bozukluklarını izlemede en basit ama değerli tetkik türüdür. Tam Kan Sayımı: Lökosit- Enfeksiyöz hastalıkların ve immun sistem reaksiyonlarının takibinde önemlidir. Eritrosit, Hemoglobin, Hematokrit- Anemi(kansızlık) tesbitinde anlamlıdır. Lenfosit, Nootrofil, Monosit, Eozinofil, Bazofil- Kan hücrelerinin özelliklerinin değerlendirilmesi ve bazı kan hastalıklarında değerlidir. Sedimentasyon: Enfeksiyoz hastalıkların, romatizmal hastalıkların, bazı malign hastalıkların habercisidir. Kan Ģekeri: ġeker hastalığı tanı ve tedavisinde kullanılır. Kolesterol Total: Koroner kalp hastalıklarının risk derecelendirilmesinde, tedavi planı ve izlenmesinde yararlıdır

AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI. Başa Dön

AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI. Başa Dön AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI Başa Dön Teminat Kapsamı Ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren sağlık

Detaylı

AIG ACİL YARDIM ŞARTLARI HİZMET KAPSAMI

AIG ACİL YARDIM ŞARTLARI HİZMET KAPSAMI AIG ACİL YARDIM ŞARTLARI HİZMET KAPSAMI Tıbbi Danışmanlık Acil Sağlık Hizmetleri Acil Kara Ambulansı Hizmeti : AIG Sigorta AŞ sigortalısının Alarm Merkezi ne ulaşan talebi üzerine, MEDLINE hekimleri tarafından,

Detaylı

Acil Sağlık Sigortası El Kitabı

Acil Sağlık Sigortası El Kitabı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HÜKÜMLER... 4 3.1. Anlaşmalı Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 3.2. Anlaşmasız Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 4. TEMİNATLAR... 5 4.1. Yatarak Tedavi

Detaylı

Özel Sağlık Sigortası El Kitabı

Özel Sağlık Sigortası El Kitabı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 4 3. GENEL HÜKÜMLER... 4 3.1. Anlaşmalı Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 3.2. Anlaşmasız Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 5 5. TEMİNATLAR... 6 5.1. Yatarak Tedavi

Detaylı

Dr. Ege Ünalçın Medikal Müdür

Dr. Ege Ünalçın Medikal Müdür Sağlık Turizminde Özel Sağlık ve Seyahat Sigortaları (Provizyon, Risk Değerlendirme, Denetim) Dr. Ege Ünalçın Medikal Müdür AGIS TURKEY : K U R U L U Ş 2 0 0 2 K U R U L U Ş A M A C I 1. H O L L A N D

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası

Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası Yaygın acente ağı ile Türkiye nin her köşesinde hizmet sunan HDI Sigorta, Sigortacılıkta yeni bir döneme imza atıyor. Lokman Hekim Sigortası sağlık hizmetlerini cinsiyet,

Detaylı

SAĞLIK OLSUN SĠGORTASI

SAĞLIK OLSUN SĠGORTASI SAĞLIK OLSUN SĠGORTASI Genel Özellikler Her yaģa, her keseye uygun özel sağlık sigortası! Kanser, kalp krizi, felç, organ nakli gibi büyük rahatsızlıklara iliģkin sağlık giderleri, ameliyat teminatı, fizik

Detaylı

TEHLİKELİ SPOR SEYAHAT SİGORTASI

TEHLİKELİ SPOR SEYAHAT SİGORTASI TEHLİKELİ SPOR SEYAHAT SİGORTASI Teminatlar Tüm Dünya EURO Tıbbi Tedavi 30.000 Arama ve Kurtarma 15.000 Tibbi Nakil ve geri dönüş 1.500 Cenaze Nakli Hukuki Danışmanlık Acil Mesajlar Genel Bilgi Limitsiz

Detaylı

DEMİR ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

DEMİR ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI DEMİR ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Bu özel şartlar 31/07/2014 tarihi itibariyle tanzim edilmiş Demir Acil Sağlık Sigortası bulunan Sigortalılar için geçerlidir. Demir Hayat Sigorta A.Ş. (bundan

Detaylı

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI Ameliyat 0 Olay Başına SİZ Oda-Yemek 0 Günlük SİZ Refakatçi 0 Günlük SİZ Tıbbi Tedavi için Yatış 0 Olay Başına SİZ Yardımcı Tıbbi Malzeme 20 Yıllık 750

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HANGİ SAĞLIK KURUMLARINDA OLAN TEDAVİ ÖDENİR ALLİANZ İLE VE SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU ALLİANZ İLE ANLAŞMASIZ SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU SAĞLIK KURULUŞU SGK İLE

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

ACİL TEDAVİ SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

ACİL TEDAVİ SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU ACİL TEDAVİ SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarih ve 26684

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014)

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014) SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014) SİGORTANIN KONUSU Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu öğrencilerinin, aşağıda

Detaylı

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2010/12152 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Teklifler 18

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

Türkiyenin neresinde olursanız olun yolculuğunuz sırasında aracınızın arızalanmasından

Türkiyenin neresinde olursanız olun yolculuğunuz sırasında aracınızın arızalanmasından ASİSTANLIK HİZMETLERİ Ful pake t yılda bi se fe r 800 TL Ambulans Hizmeti Bilişim Tek Kart Sahibi nin Dünya Sağlık örgütünün tanımladığı kriterlere göre(32 parametre) ani hastalığı veya yaralanması ve

Detaylı

Sağlığı Size Sizi Sağlığa Taşıyoruz ACIBADEM MOBİL SAĞLIK ACİL SAĞLIK PAKETİ. www.acibademmobil.com.tr

Sağlığı Size Sizi Sağlığa Taşıyoruz ACIBADEM MOBİL SAĞLIK ACİL SAĞLIK PAKETİ. www.acibademmobil.com.tr Sağlığı Size Sizi Sağlığa Taşıyoruz ACIBADEM MOBİL SAĞLIK ACİL SAĞLIK PAKETİ www.acibademmobil.com.tr TÜRK TELEKOM ÇAĞRI MERKEZİ NUMARASI 444 1 444 ACİL SAĞLIK PAKETİ ABONE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Katılmış

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerlidir. ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Aşağıdaki Özel Şartlar 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerlidir. 1- SİGORTA TEMİNATININ KONUSU Ergoİsviçre Sigorta A.Ş. (bundan sonra Sigortacı olarak geçecektir),

Detaylı

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın.

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın. Sağlığınız tam olsun! Ray Sigorta nın yeni sigorta paketi Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden

Detaylı

KOBİ SAĞLIK PAKETİ SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KOBİ SAĞLIK PAKETİ SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KOBİ SAĞLIK PAKETİ SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi

Detaylı

Allianz özel sağlık sigortası

Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Gözlük ve diş teminatı olan tek allianz poliçesidir. - Yatarak Tedavi giderlerini anlaşmalı sağlık kurumlarında limitler dahilinde ve %100 -

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/15314 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 17 TEMMUZ 2012 SALI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık

Detaylı

Neden Sağlık Sigortası?

Neden Sağlık Sigortası? Neden Sağlık Sigortası? Olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirir Kişiler, diledikleri doktor veya sağlık kurumunu seçmek özgürlüğüne sahiptir. Kişiler, sağlık sigorta primlerini vergiden

Detaylı

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir.

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Page 1 of 5 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/15736 KONU : ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 TEMMUZ 2014 Cuma Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ Sigortalı Kişi Poliçenin adına kesildiği kişi anlamındadır. Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi ve çocukları, 3.Sigortalı

Detaylı

MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. ACİL VAKALAR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. ACİL VAKALAR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI A MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. ACİL VAKALAR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Bu özel şartla 01.02.2013 tarihi itibarıyla tanzim edilmiş Acil Vakalar Sağlık Sigortası bulunan Sigortalılar için geçerlidir. MAPFRE

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

MEDİCAL EXPRESS ACİL SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

MEDİCAL EXPRESS ACİL SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU MEDİCAL EXPRESS ACİL SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: İLKYARDIMIN TEMEL İLKELERİ I. İLKYARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...3 A. İLKYARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...3 1. İlkyardımın Tanımı...3 2. Acil Tedavinin Tanımı...3 3. İlkyardım ve

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortaları Bilgilendirme Formu

Ferdi Kaza Sigortaları Bilgilendirme Formu Hayat ve Emeklilik Ferdi Kaza Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI Özel hastanelerin avantajlarından yararlanmak istiyorsunuz, ancak yüksek fark ücretleri sizi endişelendiriyor mu? Muayene ve tetkikler için uzun randevu sürelerini beklemek

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

FARKSIZ FARK YARATIR

FARKSIZ FARK YARATIR FARKSIZ FARK YARATIR İSTANBUL ANADOLU YAKASI SANAYİ SİTELERİ İstanbul 25.01.2016 Güneşim Tamam Sağlık Sigortası Medikal Destek Sağlık Sigortası Tamamlayıcı / Destekleyici Sağlık Sigortaları Sosyal güvenlik

Detaylı

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM İNDEKS A A-B-C, 6 Acil taşıma yöntemleri, 55 Acil tedavi, 3,4 Açık kırık, 177 Akciğer, 41 Akrep sokması, 213 Altın beşik Dört elle altın beşik, 62 Üç elle altın beşik, 64 İki elle altın beşik, 66 Ana damara

Detaylı

FERDİ KAZA VE ACİL TIBBİ GİDERLER TEMİNATI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

FERDİ KAZA VE ACİL TIBBİ GİDERLER TEMİNATI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI FERDİ KAZA VE ACİL TIBBİ GİDERLER TEMİNATI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Gerekli primin ödenmesi karşılığınca Sigortacı, Sigortalı Kişiyi (Kişileri), burada, Teminat Bölümlerinde açıklandığı şekilde tazmin edecektir.

Detaylı

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1

İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 İÇİNDEKİLER Bölüm I: İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI...1 A. İLK YARDIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR...1 1. İlk Yardım ve Acil Bakımın Özellikleri...2 B. KORUMA...12 1. Olay Yerinin Değerlendirilmesi...12 2. Olay

Detaylı

GROUPAMA SĠGORTA INTER PARTNER ASSISTANCE TRAFĠK POLĠÇESĠ SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YURTĠÇĠ ASĠSTANS PROGRAMINA UYGUN. HĠZMET VE ġartlari

GROUPAMA SĠGORTA INTER PARTNER ASSISTANCE TRAFĠK POLĠÇESĠ SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YURTĠÇĠ ASĠSTANS PROGRAMINA UYGUN. HĠZMET VE ġartlari IPA- Groupama Sigorta / Trafik Araç Yardım Hizmetleri/ 52 1/8 GROUPAMA SĠGORTA INTER PARTNER ASSISTANCE TRAFĠK POLĠÇESĠ SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YURTĠÇĠ ASĠSTANS PROGRAMINA UYGUN HĠZMET VE ġartlari IPA- Groupama

Detaylı

ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL ŞARTLAR Sayfa 3 BÖLÜM II ACİL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLAR Sayfa 11 BÖLÜM III SİGORTAYA GİRİŞ YAŞI Sayfa 17 BÖLÜM IV GENEL İSTİSNALAR Sayfa

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ Adı Soyadı : SELDA APPAK Network : EKO Vergi/TCK No/Pas.No : ***6982 Bölge : EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Adres : GÜZELYALI MAH. RESKA GIDA MİTHATPAŞA CAD. 1096A KONAK 35000 KONAK İZMİR

Detaylı

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz.

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Neden Vitalis Sağlık Sigortası? Yurtdışına kimimiz iş için, kimimiz turistik amaçlı gideriz. Ancak seyahatteyken düşünmek isteyeceğimiz

Detaylı

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Kendimizi ne kadar korumaya çalışırsak çalışalım, bazen beklenmedik bir anda hastalık kapımızı çalabiliyor. İşte Allianz, bir sağlık sorunu ile karşılaştığınızda, tetkik ve tedavinizi isteğinize göre yurtiçinde

Detaylı

Editörler. Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM

Editörler. Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM Editörler Doç.Dr.Hicran Yıldız & Dr.Emine Çatal İLK YARDIM Yazarlar Prof. Dr. Sakine Boyraz Doç.Dr.Hicran Yıldız Doç.Dr.Neriman Akansel Yrd.Doç.Dr. Evrim Çelebi Yrd.Doç.Dr. Funda Çetinkaya Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 23743662878 Unvanı : ĠLKER Telefon: 507 248 3183 ÖZTÜRK

Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 23743662878 Unvanı : ĠLKER Telefon: 507 248 3183 ÖZTÜRK ataguven323427@anadolusigorta.biz Poliçe No : 466871012 7 Acente: 323427 Telefon: 232 446 4002 ATA GÜVEN SĠGORTA ARA.HĠZ.LTD.ġTĠ. MüĢteri No: 34822188 Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 23743662878 Unvanı

Detaylı

ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY)

ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) EĞİTİM MODÜLÜ I Kodlama İlkeleri 1 21-23 Haziran 2012 ANKARA UKAY KAPSAMI Ulusal Kaza Yaralanma

Detaylı

Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler

Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 6 Sayfa 7 Sayfa 8 Sayfa 9 Yapı Kredi Sigorta Ekstra Plan Ekstra Plan

Detaylı

4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ

4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FATURALAMA USUL VE ESASLARI 4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ HAST. ĠġLTM. UZM. MEHMET ZĠYA KELAT ġube MÜDÜRÜ KAPSAM 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216)

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216) SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

EKSTREM SPORLAR SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

EKSTREM SPORLAR SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI EKSTREM SPORLAR SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde acil kapsamında olan bir hastalık (Acil hastalıklar listesi Ek1 dedir) neticesinde

Detaylı

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU 20 OCAK 2012 EK PROTOKOL COLGATE GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında akdedilmiş bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan Kurumsal

Detaylı

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortacı, işbu sigorta ile sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta

Detaylı

Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. Sigortacı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. DOĞA SİGORTA ERASMUS SEYAHAT VİZE SAĞLIK SİGORTASI 1) ERASMUS Seyahat Vize Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalıya DOĞA SİGORTA tarafından belirlenmiş teminatlar,

Detaylı

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012 10 OCAK 2012 EK PROTOKOL DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında imzalanmış bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı

Detaylı

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; ciddi yaşamsal tehlikesi olan hastanın zaman geçirmeden değerlendirilmesini ve müdahalesini sağlamak için hastanın ilk değerlendirmesini yaparak hasta akışını sürdürmek, birim

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ

ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ İÇERİK Acil nedir? Acil Hasta nedir? Acil hemşireliği nedir? Riskli hasta nedir? Acil serviste riskli hastalar hangileridir? Neler risk düşündürmeli? Ne yapılmalı? ACİL NEDİR? Acil

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA 18 SDYF TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA Türkiye Barolar Birliği bağıtladığı özel anlaģmalar ile avukatlara sağlık hizmeti verilmesi konusunda yeni

Detaylı

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) YAT SİGORTALARI SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) Teminat Sigorta Bedeli/ Teminat Limiti Yıllık Max. Tem. Limiti Tenzili Muafiyet Yat 5.000.000 % 0,5 özel % 1 ticari 3.Ş.M.M. 1.250.000/5.000.000

Detaylı

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu

Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu Hayat ve Emeklilik Yıllık Hayat Sigortaları Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

TÜRK TELEKOM & ACIBADEM MOBİL SAĞLIK DESTEK PAKETİ TAHSİLATINA ARACILIK KAMPANYASI ABONE BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOM & ACIBADEM MOBİL SAĞLIK DESTEK PAKETİ TAHSİLATINA ARACILIK KAMPANYASI ABONE BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOM & ACIBADEM MOBİL SAĞLIK DESTEK PAKETİ TAHSİLATINA ARACILIK KAMPANYASI ABONE BİLGİLENDİRME FORMU VE ABONE TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) gerçek kişi bireysel aboneleri

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

Öz olarak : ÖNCEDEN YAPILAN KANSER SİGORTASI HASTAYI TEŞHİS ESNASINDA MADDİ KAYGILARDAN ARINDIRMAYA FAYDALI OLACAKTIR.

Öz olarak : ÖNCEDEN YAPILAN KANSER SİGORTASI HASTAYI TEŞHİS ESNASINDA MADDİ KAYGILARDAN ARINDIRMAYA FAYDALI OLACAKTIR. Cilt kanseri hariç her türlü kanser teşhisi (sigorta başlangıç tarihinden önce olmayan ) Sonucu sigortalıya ödeme yapan bir sigorta sistemidir. Aşağıda ilgili sigorta özel şartlarından ilgili hususlar

Detaylı

Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu (örneğin H3) aşağıdaki kutucuklara giriniz.

Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu (örneğin H3) aşağıdaki kutucuklara giriniz. BASİDAV & BASİSEN ÜYELERİNE VE EŞ/ÇOCUKLARINA YÖNELİK GRUP SİGORTASI BAŞVURU FORMU A. ÜRÜN SEÇİMİ Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu

Detaylı

VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. AĢağıdaki Özel ġartlar 01 Haziran 2011 tarihinden itibaren geçerlidir.

VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. AĢağıdaki Özel ġartlar 01 Haziran 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI AĢağıdaki Özel ġartlar 01 Haziran 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. 1- SİGORTA TEMİNATININ KONUSU Ergo Sigorta(bundan sonra

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan kara taşımacılığı amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye

Detaylı

Oto Kaza Branşı Kasko Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler

Oto Kaza Branşı Kasko Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler Oto Kaza Branşı Kasko Sigortası Hasarları İçin Gerekli Belgeler Kısmi Hasarlar Poliçe fotokopisi Kaza tutanağı (Yeni tip tutanak düzenlenmesi halinde mümkünse olay yeri fotoğraflarının çekilmesi gerekmektedir.)

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm Teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

GENEL SORUMLULUK SİGORTALARI 05.11.2015

GENEL SORUMLULUK SİGORTALARI 05.11.2015 GENEL SORUMLULUK SİGORTALARI 05.11.2015 2 SORUMLULUK SİGORTALARI KAPSAMINDAKİ POLİÇELER: A. ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI 1. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atıklar Sorumluluk 2. Tüpgaz Sorumluluk 3.

Detaylı

ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI

ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI Değerli Sigortalılarımız, Özel Sağlık Sigortanız sayesinde, poliçe teminatı kapsamındaki tedaviler için elde edeceğiniz avantajların yanısıra, Türkiye nin en kapsamlı sağlık

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

FİBA ELİT SAĞLIK SİGORTASI

FİBA ELİT SAĞLIK SİGORTASI FİBA ELİT SAĞLIK SİGORTASI Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Fiba Sigorta yı tercih ettiğiniz için teģekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili ayrıntılı bilgiler aģağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Detaylı

Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç)

Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç) Kanser sigortası Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç) Kanser Kanser Hastalığı, yeni anormal hücrelerin fokal otonom bir şekilde çoğalarak normal dokulara yayılması olarak tanımlanır. Böyle bir kanser,

Detaylı

Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 49120282750 Unvanı : YILMAZ Telefon: 544 680 8580 SEÇKĠNER

Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 49120282750 Unvanı : YILMAZ Telefon: 544 680 8580 SEÇKĠNER Poliçe No : 168117915 4 Acente: 340085 Telefon: 212 287 4544 MAS SĠGORTA BROKERLĠĞĠ LTD.ġTĠ. MüĢteri No: 33291526 Sigorta_Ettirenin TC Kimlik No : 49120282750 Unvanı : YILMAZ Telefon: 544 680 8580 SEÇKĠNER

Detaylı

MEMUR- SEN YAŞAM DESTEK SİGORTASI

MEMUR- SEN YAŞAM DESTEK SİGORTASI MEMUR- SEN YAŞAM DESTEK SİGORTASI TEMİNAT KAPSAMI Ferdi Kaza Ölüm Sürekli Sakatlık Kritik Hastalık : 50.000 TL : 50.000 TL : 50.000 TL Gündelik Tazminat : 100 TL * 5 gün yıllık maksimum 5.000 TL Yurt Dışı

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G.

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT (Son güncelleme tarihi: 15.12.2006) Anayasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Tarihi: 18.10.1982 Sayısı: 2709 Kanunlar Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Detaylı

Türkiye İş Bankası A.Ş. Telefon:

Türkiye İş Bankası A.Ş. Telefon: En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Bu hesaplanan yatan hastaların yıllık zorunlu giderleri yıllık kullanılan yatak sayısına bölünerek günlük yatak maliyetleri hesaplanmıştır.

Bu hesaplanan yatan hastaların yıllık zorunlu giderleri yıllık kullanılan yatak sayısına bölünerek günlük yatak maliyetleri hesaplanmıştır. Hastanemizde yapılan Ortopedi ve Travmatoloji ameliyatlarının vaka başı maliyetini tespit etmek amacıyla aşağıda belirtilen yöntemle bir çalışma yapılmıştır. Bir yıllık hastanenin zorunlu giderleri hesaplanmıştır.

Detaylı

2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu

2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu 2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu 0 ACP Brokerlik Bu yıl ACP Brokerlik desteği ile yenilenen grup sağlık sigortalarınız ile ilgili değişiklikler ve yeni sigortacınız Mapfre

Detaylı

Sağlık Ürün. İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri

Sağlık Ürün. İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri Sağlık Ürün İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri İçindekiler Yapı Kredi Sigorta... 1 Ekstra Plan Ekstra Plan li Multi Plan Eko Plan Standart Plan WIP 2C Nazar Boncuğu Moral Destek Acıbadem

Detaylı