ACĠL SAĞLIK SĠGORTASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACĠL SAĞLIK SĠGORTASI"

Transkript

1 ACĠL SAĞLIK SĠGORTASI Genel Özellikler Acil Sağlık Sigortası ürününün yüksek sağlık sigorta primlerini karģılayamayan müģterilerimiz için sunulmaktadır. MüĢterilerin acil müdahale gerektiren bir durumla karģılaģması durumunda tedavi amaçlı yapılması gereken masrafların, limit dahilinde karģılanması amaçlanmaktadır. Sigortaya Kabul ġartları - Minimum sigortalı yaģı: 0 (14 günden büyük bebekler kapsama dahil edilebilmektedir) - Maksimum sigortalı yaģı: 70 - Bölge: Sigortalının T.C. sınırları dahilinde ikamet ediyor olması Sigorta Süresi Acil Sağlık Sigortası nın poliçe süresi 1 yıldır. Özellikleri Acil Sağlık Sigortası nın önemli noktaları aģağıda belirtilmiģtir: Ödeme alternatifleri: PeĢin, 3 eģit taksit, 5 eģit taksit, 6 eģit taksit, 10 eģit taksit imkânı Tek bir poliçe ile tüm aile bireylerini acil vakalara karģı teminat altına alma imkânı (Maksimum 9 aile bireyi tek bir poliçe ile güvence altına alınabilmektedir-) Acil durum nedeni ile sigortalının hastanede yoğun bakım ünitesinde geçirdiği her tam gün için yoğun bakım hizmetlerine ait giderler de teminat altındadır Sigortalı ve/veya sigorta kapsamına dahil edilen kiģiler isteğe bağlı olarak alabilecekleri check-up teminatı ile anlaģmalı kuruluģlarda ücretsiz olarak genel ve kapsamlı sağlık taramasından (check-up tan) geçirileceklerdir Acil vakalarda hizmet veren AnlaĢmalı hastane/polikliniklerimizi acil sağlık sigortası kapsamında olmayan sağlık harcamalarınız için kullandığınızda size özel indirimlerden yararlanma imkanı Acil durumlarda yararlanılacak ambulans hizmetleri Aileler için poliçe oluģturulması durumunda 10% ila 17.5% arasında indirim oranı Acil durum nedeniyle yapılan cerrahi müdahalelerde ameliyathane, operatör, narkozitör, asistans, narkoz, ilaç ve sarf malzeme giderleri teminat altındadır Acil durum nedeniyle ameliyatsız yatıģlarda ve müdahalelerde konsültasyon ve doktor ücreti, gerekli malzeme, oksijen, anestezi, bandaj, sargı, pansuman, enjeksiyon vb. giderleri, elektrokardiyografiler, röntgen, MR, hasta bakım hizmetleri için yapılan harcamalar teminat altındadır Acil durum nedeni ile sigortalının hastanede yattığı her tam gün için oda-yemek (standart tek yataklı ücret ile sınırlıdır) ve hemģirelik hizmetlerine ait giderler teminat altındadır

2 Sağlık Sigortası Genel ġartları geçerlidir. Teminatlar Acil Cerrahi YatıĢ Teminatı Acil durum nedeni cerrahi müdahale ve/veya yatıģ gerektiren durumlarda, cerrahi müdahale ve/veya yatıģa iliģkin ameliyathane, operatör, narkozitör, asistans, narkoz, ilaç ve sarf malzemeleri giderleri teminat altına alır. Sigortalının Akut Miyokard Enfaktüsü (AMI) geçirmesi durumunda hastanede müdahale, angiografi, PTCA, By-Pass vb. tüm müdahale giderleri tek bir vaka olarak kabul edilir.sigortalının durmunun stabil hale gelmesi sonrasında devam eden ve/veya planlanan tedavi giderleri teminat kapsamında değerlendirilmez. Sağlık Sigortası Genel ġartları geçerlidir. Acil Dahili YatıĢ Teminatı Acil durum nedeniyle ameliyatsız yatıģlara ve/veya sigortalının yatmasını gerektirmeyen cerrahi ve ortopedik müdahalelere ait konsültasyon ve doktor ücretini, kan ve kan plazması dahil gerekli malzeme, oksijen, anestezi, alçı ve dikiģ uygulaması kullanılması doktorlarca gerekli görülen standart korse ve ortopedik destekleyiciler, bandaj, sargı, pansuman, enjeksiyon vb. giderleri, elektrokardiyografiler, röntgen, MR, tüm diagnostik laboratuar testleri ve hasta bakım hizmetleri giderlerini teminat altına alır. Sağlık Sigortası Genel ġartları geçerlidir. Oda/Yemek Teminatı Yoğun Bakım Teminatı Acil durum nedeni ile sigortalının hastanede yoğun bakım ünitesinde geçirdiği her tam gün için yoğun bakım hizmetlerine ait günlük giderleri teminat altına alır. Bu teminat yıllık 30 günle sınırlıdır. Sağlık Sigortası Genel ġartları geçerlidir. Ambulans Hizmetleri Teminatı Sigortalının T.C sınırları içerisinde teminat kapsamındaki bir hastalık ve/veya kaza nedeniyle bulunduğu yerden yerel ruhsatlı bir kara ambulansı ile en yakın tam teģekküllü hastaneye, hastaneden eve (sigortalının Medline tarafından ilgili hastaneye taģınmıģ olması durumunda geçerli olmak koģuluyla), evden hastaneye taģınması veya Sigortalıyı tedavi eden doktorun zorunlu görmesi ve Medline alarm merkezi tarafından onaylaması halinde; bulunduğu il ve hastaneden bir diğer il ve hastaneye, kara ambulansı ile taģınması için gerekli organizasyon ve nakil masrafları teminat altına alınmaktadır. Sigortalıyı tedavi eden doktorun zorunlu görmesi ve Medline alarm merkezi tarafından onaylaması halinde; bulunduğu il ve hastaneden bir diğer il ve hastaneye, hava ambulansı ile taģınması için gerekli organizasyon teminat altına alınmaktadır. Hava ambulansı ile taģınması sırasında ki nakil masrafları sigortalıya aittir. Sağlık Sigortası Genel ġartları na bağlı olarak verilmektedir. Check-up Hizmeti Teminatı Ġsteğe bağlı olarak teminat kapsamına dahil edilebilen Acil durum nedeni ile sigortalının hastanede yattığı her tam gün için oda-yemek (standart tek yataklı ücret ile sınırlıdır.) ve hemģirelik hizmetlerine ait günlük giderleri teminat altına alır. Bu teminat 30 günle sınırlıdır. Sigortalı ve/veya sigorta kapsamına dahil edilen kiģiler talep etmeleri ve primini ödemeleri durumunda hiçbir rahatsızlık olmadan ya da belirli bir hastalığı düģündürmeyecek kadar hafif önemsiz Ģikayetlerde

3 yapılan genel ve kapsamlı sağlık taramasından (check-up tan) geçirilecektir. Check-up hizmetinde aģağıda belirtilen hizmetler sunulacak ve iģlemler sonucu elde edilen kiģiye özel sağlık bilgisi sigortalı ile paylaģılacaktır: Akciğer Grafisi EKG Tam Kan Sayımı Sedimentasyon Kan ġekeri Kolesterol Total Doktor Değerlendirmesi Tam Ġdrar Tahlili Check-up hizmetinin sunulacağı anlaģmalı hastane/kurum bilgileri poliçe ekinde belirtilmiģ olup, bu hasteneler dıģında yapılacak check-up hizmetlerinde sigorta Ģirketinin sorumluluğu poliçede belirtilen limit kadar olacaktır. Check-up hizmeti poliçe baģlangıç tarihinden itibaren 3 ay sonra kullanılabilecektir. Teminat Kapsamına Dahil Acil Durumlar Acil Sağlık Sigortası kapsamında sunulan güvenceler aģağıda belirtilen acil durumlar için güvence sağlamaktadır: 1. Suda boğulma: Solunum ya da kalp durması durumları veya hastanın genel durumda boğulmaya yol açacak derecede akciğerlere su giriģinin olduğu durumlar. 2. Trafik kazası: Omurga yaralanmaları ve kanamalı kırıkların olduğu akut durumlar. O an için hastanın durumunu etkilemese bile iç kanamaya yol açabilecek ciddiyette göğüs, karın ya da kafa travmaları. Vücutta büyük kanamaya yol açan; araç parçalarının yol açtığı kesici, delici yaralanmalar. 3. Tecavüz 4. Terör, sabotaj, kurģunlanma, bıçaklanma, kavga vb. (kendisinin olayın hazırlayıcısı ya da tarafı olmadığı kazaen maruz kaldığı durumlarda geçerli) 5. Yüksekten düģme: Omurga yaralanmaları ve kanamalı kırıkların olduğu akut durumlar. O an için hastanın durumunu etkilemese bile iç kanamaya yol açabilecek ciddiyette göğüs, karın ya da kafa travmaları. Vücutta büyük kanamaya yol açan; araç parçalarının yol açtığı kesici, delici yaralanmalar. 6. Ciddi iģ kazaları, uzuv kopmaları: 2. maddedeki durumlara ek olarak yapılan iģe has acil durumlar. Örn: Zehirli gazların solunması, kimyasal maddelerin içilmesi ya da kiģinin üzerine dökülmesi, parmak, el, ayak, kol veya bacağın kısmen ya da tamamen kopması. 7. Elektrik çarpması: Yanık, organ hasarı yapabilecek ya da kalp ritmini bozabilecek derecede ciddi elektrik çarpmaları. 8. Donma, soğuk çarpması: Hayati fonksiyonları etkileyecek Ģoka götürebilecek, uzuvlarda kangren yapabilecek derecede soğuğa maruz kalınması. 9. Isı çarpması: Kalp ritmini, tansiyonu ya da bilinç durumunu etkileyecek derecede güneģ etkisinde ya da sıcak ortamda kalma durumları. 10. Ciddi yanıklar: Büyük sıvı kaybına, organ kaybına ya da cilt hasarına yol açabilecek geniģlikte ateģ, kimyasal madde, elektrik vb. yanıkları. Solunum yollarında daralmaya yol açabilecek derecede duman ya da sıcak hava solunmuģ olması. 11. Ciddi göz yaralanmaları: Gözde hasara yol açabilecek ciddiyette kesici, delici alet yaralanması, kunt travma ya da kimyasal madde teması. 12. Zehirlenmeler: Olay anında yaģamsal fonksiyonları bozmuģ olan ya da ilerleyen saatlerde bozma ihtimali yüksek olan maddelerin ağızdan alınması, kimyasal maddelerin cilde teması ya da zehirli gazların solunması. 13. Anafilaktik ġok: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düģmesi durumları. 14. Travma sonucu omurga ve alt-üst ekstremite kırıkları: Her türlü kırık,çıkık,burkulma ve alçı giderleri, dikiģ atılması 15. Kalp krizi, hipertansiyon krizleri: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi. 16. Akut solunum problemleri: Ciddi solunum yetersizliğine yol açabilecek suda boğulma, yabancı cisim yutma, alerjik reaksiyon, solunum yolu yanıkları. 17. ġuur kaybına neden olan her türlü organik kusur: KiĢinin bilinç durumunda bozulmaya yol açabilecek bayılma, kalp travması gibi durumlar.

4 18. Ani felçler: Beyin kanaması, omurga yaralanması vb. nedenlerle kiģinin uzuvlarının ya da tüm vücudunun hareket kabiliyetini ya da hissetme kabiliyetini yitirmesi. 19. Ciddi genel durum bozukluğu : Besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb. nedenlerle kiģinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması. 20. Yüksek AteĢ 39.5 üzeri: Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede yükselmesi. Ortalama 39,5 C ve üzeridir. 21. Diabetik ve üremik koma: Diabet (Ģeker hastalığı) ve bölerek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından baģlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar. 22. Genel durum bozukluğunun eģlik ettiği dializ hastalığı 23. Akut batın: Mide, barsak gibi içi boģ organların delinmesi, barsak tıkanması ya da düğümlenmesi, safra yollarının taģ veya iltihap nedeniyle tıkanması, apandist, pankreatit gibi ciddi organ iltihaplanmaları, barsak ya da periton arterlerinde tıkanma vb. gibi acil cerrahi müdahale gerektiren, karın içi organlarla ilgili hastalıkların ortaya çıkması. 24. Akut masif kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dıģ kanamalar. 25. Menenjit, ensefalit, beyin apsesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaģamsal fonksiyonları etkileyebilecek bilinç durumunda değiģikliklere yol açabilecek beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar. 26. Renal kolik: Böbrek taģlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek Ģiddetli ağrı oluģturan durum. Genel Ġstisnalar Sağlık Sigortası Genel ġartları Madde.2 de belirtilen Teminat DıĢı Haller den baģka, aģağıda belirtilen durumlar bu poliçenin tüm teminatları için kapsam dıģı tutulmuģtur: 1. Teminat Kapsamına Dahil Acil Durumlar bölümünde belirtilen, teminat kapsamına dahil olarak tanımlanan acil durumlar dıģındaki tüm durumlar ve bunların neticesi ve devamlılık eden halleri. 2. Zurich Sigorta Medikal ĠĢlem Merkezi tarafından onaylanmayan Acil Durumlar, özel hemģirelik giderleri ve ambulans giderleri. 3. Sigorta baģlangıç tarihinden önce varolan mevcut hastalıklar/rahatsızlıklarla ilgili acil durumlarda (Zurich Sigorta Medikal ĠĢlem Merkezi tarafından onaylanmıģ) oluģacak tedavi giderlerinin sigortalının durumunun stabil hale gelmesinden sonraki harcamalar. 4. Sigortacılık mevzuatı ile sağlık sigortası genel Ģartlarına aykırı düģen tüm haller 5. Sağlık kurumlarının veya doktorları uyguladıkları tanı, tedavi veya her türlü cerrahi müdalelerdeki hatalar sonucu doğacak sağlık giderleri 6. Tıp doktoru olmayan kiģiler, diģ hekimleri veya Sağlık Bakanlığı çalıģma ruhsatı bulunmayan merkezlerce yapılmıģ ve/veya istenmiģ olan tanı amaçlı inceleme, tedavi ve muayene giderleri, reçete edilmiģ tüm ilaç ve malzemeler 7. Tanımlamalar kısmında belirtilen Gereksiz Tedavi ĠĢlemleri ve belirli bir Ģikayet ve/veya hastalığa bağlı olmayan, Ģikayetle ilgisiz yapılan tanı ve tedaviler ile ilgili harcamalar (check-up, rutin kontrol vb.) 8. Poliçede aksi belirtilmedikçe refakatçi giderleri 9. Ġntihar ve intihara teģebbüs (hangi akıl ve ruh hali ile olursa olsun) 10. Psikiyatrik tedavi gerektiren ruh hastalıkları ve psikolojik rahatsızlıklar 11. Alkolizm, alkol, uyuģturucu, uyarıcı, halüsinojen ve diğer madde bağımlılığı ve bu maddelerin kullanımı sonrası oluģabilecek her türlü rahatsızlık ve oluģan kazalara ait giderler 12. Profesyonel, amatör veya hobi amaçlı olsun olmasın tüm tehlikeli spor faaliyetleri ve/veya bunlarla sınırlı olmayan tehlikeli faaliyetlerden doğan ve 1500 USD yi aģan tedavi giderleri istisnadır ( dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraģütçülük, parapant, delta kanatla uçma, ata binme, kayak yapma, ulaģım amaçlı olsa dahi motorsiklet kullanma, vb.) 13. Poliçe baģlangıç tarihinden sonra belirlenmiģ, ileri yaģta ortaya çıksa dahi doğumsal rahatsızlıklar (Konjenital), anomali ve hastalıklar, genetik hastalıklar, her türlü genetik hastalık/durum araģtırılması,

5 taranması ile ilgili tetkikler (kabul edilen hamilelik takibi hariç), yapı bozuklukları, motor mental geliģim ve büyüme bozuklukları, premature bebek ve kuvez masrafları 14. Alzheimer, yaģlılıktan ileri gelen bunama ile alzheimer, parkinson, sara (epilepsi) ve bu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan antipsikotik, antisiyolitik, antikonvülzan, ve tüm psikotrop ilaçlar 15. Ġlaç olarak kabul edilmeyen malzemeler, Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıģ her türlü madde ve kimyasallar, resmi ithal edilmemiģ tüm ilaçlar ile her rütlü external protezler ile destek protezleri (Yatarak tedavi teminatı bünyesinde değerlendirilemeyecek olanlar), vücudun günlük ihtiyacını karģılamak ve/veya genel sağlığı korumak amacıyla kullanılan vitamin mineral kombinasyonları, ve/veya beslenme düzenleyici preparatları (baston, bileklik, topuk, askılık, evde kullanılan nemlendiriciler, vucuda dıģarıdan takılan cihazlar, sargı bezleri, ilaçla alınmayan enjektörler, bantlar, gözlük, lens, lens solüsyonu, diģ macunu, ağız ve diģ bakım preparatları, steril deniz suları vb.) ait masraflar ile telefon, TV, kafeterya, idari hizmet, paramedikal hizmet ve servis ücreti gibi tedavi için gerekli olmayan sair giderler 16. HIV virüsü-aids ve bunlarla ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri 17. Organ ve kan naklinde verici ile ilgili masraflar 18. Resmen ilan edilmiģ salgın hastalıklar ve kötü niyetle baģlatılmıģ salgın hastalıklar 19. Poliçenin geçerlilik süresinde adli bir kaza sonucu meydana gelmedikçe plastik ve rekonstüriktif cerrahi, iģitme kusuru cerrahisi, diģ-diģ eti, kırılma kusuru ve tüm bunlarla ilgili yapılan tetkik ve tedavi iģlemleri (kaza sonucu oluģsa dahi implant, değerli metal masrafları) 20. Gerekli ihbarın yapılması sonrası AnlaĢmasız Sağlık kuruluģlarında kullanılması halinde, yapılan tedavi/ameliyat için ödenecek toplam tutar emsal hastanelerde oluģacak ortalama bedelden yüksek olamaz. 21. Gebelik ve gebeliğe bağlı her türlü komplikasyon ve tedaviler, 22. Vajinal kanama, burun kanaması vb. bölgesel kanamalarda hipovolemi sebep olmayacak hafif düzeydeki kanamalar.

6 Tazminat Limiti ve Tazminat Ödemesi Tazminat Limiti hastanelerde oluģacak ortalama bedel ile sınırlandırılmıģtır. Tazminat Ödemesi Acil Sağlık Sigortası kapsamında sunulan teminatların limitleri aģağıda belirtilmiģ olup, herhangi bir teminata dahil bir rizikonun gerçekleģmesi halinde ilgili teminat ödenen tazminat miktarı kadar eksilir. Alternatif 1 Alternatif 2 Limit Türü* ACĠL VAKALAR 30,000 TL 10,000 TL Yıllık ACĠL CERRAHĠ YATIġ 30,000 TL 10,000 TL Vaka BaĢına ACĠL DAHĠLĠ YATIġ 6,000 TL 3,000 TL Vaka BaĢına ODA YEMEK 200 TL 75 TL Günlük YOĞUN BAKIM 750 TL 200 TL Günlük Vaka AMBULANS Limitsiz Limitsiz BaĢına CHECK UP + + Yıllık AnlaĢmalı Kurumlarda yapılmıģ giderler dıģında anlaģmasız kurumlarda Sigortalı tarafından yapılan ödemeler ile sağlık giderlerini gösterir fatura asıllarının Sigortacıya ulaģtırılması karģılığında poliçede belirtilen limitler dahilinde ödenir. Sigorta primlerinin taksitle ödendiği poliçelerde rizikonun gerçekleģmesi halinde kalan taksitler muaaccel hale gelir ve sigortalıya ödenecek tazminattan mahsup edilir. Yurt dıģında gerçekleģtirilmiģ sağlık giderlerine ait yabancı dilde düzenlenmiģ ödemelerde gerekli her türlü belgenin noter tasdikli tercümesi sigortacıya iletilmelidir. Sigorta poliçesi süresince Acil Cerrahi Yatış, Acil Dahili Yatış, Oda Yemek, Yoğun Bakım teminatlarına ait ödenecek tazminat ödemeleri toplamı poliçenizde belirtilen acil vakalar yıllık teminat limitini geçemez. Sigorta bitiģinden sonraki tedaviler için tazminat limiti: Sigorta poliçesi yürürlükteyken baģlayan ve kesintisiz olarak Sigorta Poliçesinin BitiĢ Tarihi nden sonraki bir tarihe kadar süren hastane tedavilerinin masrafları, sigorta süresinin sona ermesi ve yeni bir sözleģme yapılmaması durumunda, Sigorta poliçesinin BitiĢ Tarihi nden itibaren 10. güne kadar teminat altındadır. Sigorta poliçesinin iptali veya Sigortalı nın sigorta poliçesi Teminat larından çıkarılması ya da Teminat planının değiģtirilmesi halinde iptal, çıkarılma ve plan değiģikliği tarihinden sonraki hastane tedavilerinin masrafları hiç bir koģul aranmaksızın karģılanmaz. AnlaĢmasız Kurum Tazminat Limiti : Acil sağlık Sigortası kapsamına giren durumlarda anlaģmasız sağlık kuruluģlarının kullanılması halinde, tedavi\ameliyat iģlemlerinde ödenecek tazminat ; i) Türk Tabibler Birliği Asgari Ücret Tarifesi nde geçen tedavi\ameliyat iģlemleri için Türk Tabipler Birliği tarifesinde belirlenmiģ ücretin 2 katı ii) Türk Tabibler Birliği Asgari Ücret Tarifesi nde geçmeyen tedavi\ameliyat iģlemleri için emsal Teminat Kapsamına Dahil Acil Durumlar kapsamındaki ödemelerin yapılabilmesi için aģağıdaki belgelerin Sigortacı ya iletilmesi gerekmektedir: 1. Dökümlü hastane faturaları, yatıģ nedenini gösterir rapor 2. Cerrahi giriģimlerde ayrıntılı ameliyat raporu (parça alınmıģsa patoloji sonuç raporu dahil) 3. Gerekli görüldüğünde müģahede dosyası, trafik kazası tespit tutanağı, adli rapor, adli tutanak, alkol raporu, sigortalı beyanı 4. Epikiriz (akıģ özeti) raporu 5. Gerekli görüldüğünde laparoskopik, artroskopik, endoskropik, ameliyat kasetleri Sigortaya konu olan sağlık harcamaları, yukarıda istenen belgelerin eksiksiz bir Ģekilde sigortacıya ulaģtırılmasından sonra poliçede yazılı limitler, özel ve genel Ģartlar dahilinde sigortalının kendisine ödenecektir Tanımlamalar Acil Durum: Ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren, önemli bir tıbbi sorun olduğuna dair haklı bir tıbbi

7 görüģe yol açan ve daha sonra Hastaneye yatırılsın veya yatırılmasın, bir hastanenin acil servisinde hizmet almayı gerektiren sağlık durumu. ĠĢbu poliçe kapsamında belirtilen acil durumun hastaneye varıģtan 24 saat veya daha kısa bir süre öncesinde ortaya çıkması gerekmektedir. ĠĢbu poliçede acil durumlar olarak kabul edilecek sağlık durumları Teminat Kapsamına Dahil Acil Durumlar bölümünde de belirtilmiģ durumdadır. Adli Kaza: Poliçe geçerlilik süresinde Sigortalı nın bedensel yaralanmasıyla sonuçlanan ve adli makamlarca tahkik ve tahkikat yapılması gereken ve/veya yapılmıģ olan beklenmedik ani olaydır. Tahkikatı yapan kurumlarca belgelendirilir. Hastalık/Teminat BaĢına Yıllık Toplam Limit: Sigortacı nın bu poliçe Ģartları dahilinde hastalık ve/veya teminat baģına belirleyeceği ve poliçede belirtilmiģģ özel ve genel ĢĢartlara uygun olarak kullanabileceği sağlık harcamalarının yıllık azami tutarı Hastane: Faaliyet alanı ile ilgili resmi olarak Hastane ruhsatı bulunan, hasta ve yaralı kiģilere tıbbi hizmet veren, kamu vgeya özel kuruluģ. Ayakta tedavi hizmeti veren klinikler, senatoryumlar, fizik tedavi merkezleri, sağlık kulüpleri, bakım evleri, huzurevleri vb. ile madde bağımlılığı konularında uzman olan kuruluģlar hastane tanımına girmez. Hastaneye yatıģ: Hastane dıģında tedavi edilmesi mümkün olmayan ve bu sigorta poliçesinin teminat kapsamındaki herhangibir durum nedeniyle en az 24 saat Hastane de yatılmasını gerektiren durum. Gereksiz Tedavi ĠiĢlemleri: Sigortalı nın sağlığını tehlikeye sokmaksızın Hastane ye yatırılmadan da yürütülebileceği tarafsız bir doktor tarafından da kabul edilen tedaviler, incelemeler ve iģlemlerin Hastane ye yatırılarak yapılması. Zurich Sigorta Medikal ĠĢlem Merkezi: Tazminat taleplerinin Teminat Kapsamına Dahil Acil Durumlar maddesinde belirtilen tanımlamalara uygun olup olmadığını değerlendiren merkezi. Check-up: Check-up hiçbir rahatsızlık olmadan ya da belirli bir hastalığı düģündürmeyecek kadar hafif önemsiz ĢĢikayetlerde yapılan genel ve kapsamlı sağık taramasıdır. Olabilecek hastalığı erken teģhis edip tanımlamayı sağlar. Check-up iģlemi sonrasında elde edilen kiģiye özel sağlık bilgileri sonucu oluģturulacak sağlık profili kiģinin ileride karģılaģabileceği sağlık sorunlarının önlenmesinde yararlı olacak ve sağıklı kalmayı sağlayacaktır. Medline: Teminat Kapsamına Dahil Acil Durumlar alanında belirtilen bir acil durumun gerçekleģmesi ve sigortalı tarafından talep edilmesi durumunda ambulans hizmetlerini sunacak olan asistans firması (Medline Alarm Sağlık Hizmetleri A.ġ.). Medline Alarm Merkezi: Gelen acil durum çağrısını karģılayan ve sigortalıya en hızlı ulaģabilecek ambulans ekibini hızla vakaya yönlendiren ve acil operasyon yönetimi konusunda deneyimli doktorlardan oluģan ekip. Akciğer Grafisi: Akciğer hastalıklarının ön tarama testidir. EKG: Kalbin elektriksel uyarı grafisi. Koroner Arter Hastalıkları ile Ritim Bozukluklarını izlemede en basit ama değerli tetkik türüdür. Tam Kan Sayımı: Lökosit- Enfeksiyöz hastalıkların ve immun sistem reaksiyonlarının takibinde önemlidir. Eritrosit, Hemoglobin, Hematokrit- Anemi(kansızlık) tesbitinde anlamlıdır. Lenfosit, Nootrofil, Monosit, Eozinofil, Bazofil- Kan hücrelerinin özelliklerinin değerlendirilmesi ve bazı kan hastalıklarında değerlidir. Sedimentasyon: Enfeksiyoz hastalıkların, romatizmal hastalıkların, bazı malign hastalıkların habercisidir. Kan Ģekeri: ġeker hastalığı tanı ve tedavisinde kullanılır. Kolesterol Total: Koroner kalp hastalıklarının risk derecelendirilmesinde, tedavi planı ve izlenmesinde yararlıdır

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI TEMİNATLAR Teminat Limiti Tıbbi Tedavi Teminatı + Gıda Zehirlenmesi + Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli + Geri Dönüş Seyahati + Sigortalının Cenazesinin Nakli Limit: Azami 2.000.-TL

Detaylı

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil : TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması

Detaylı

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ

A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ A. ARAÇ YARDIM HİZMETLERİ 1) Asistans'ın Coğrafi Sınırları Asistans, Sigortalıların ferdi ve tıbbi teminatlardan, Sigortalı nın aracıyla seyahati esnasında hastalanması, yaralanması veya kaza geçirmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI Madde 1-Sigorta Konusu Madde 2-Tanımlar Madde 3-Teminatlar ve Uygulama Esasları A- Gebelik Rutin Takip Teminatı B-Tüp Bebek Teminatı

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI Değerli Sigortal m z, Konut Sigortas Poliçemizi tercih ettiğiniz için teflekkür ederiz. Konut sigortas ek teminatlar ndan ve Anadolu Hizmet ve Anadolu Acil Sağlık hizmetlerinden

Detaylı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Sayın Sigortalımız, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın siz değerli üyelerine Şirketimiz işbirliğinde

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI CONCİERGE HİZMET DETAYLARI 1. ARAÇ ASISTANS Araç Bilgi Hattı; 365 gün 24 saat tüm Türkiye kapsamında yerel çekici- vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkında bilgi ve

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Tarsus Devlet Hastanesi Ana ve Ek Hizmet Binası Acil Servis olarak,acil Servis e baģvuran hastaların

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1-Sigorta Konusu

İÇİNDEKİLER. 1-Sigorta Konusu İÇİNDEKİLER SES FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1-Sigrta Knusu 2-Tanımlar 3-Teminatlar A-Yatarak Tedavi Teminatı B-Hamilelik ve Dğum Teminatı C-Ayakta Tedavi Teminatı D- Hastane Gündelik Tazminat

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ SAĞLIK YARDIMLARI ESASLARI YÖNERGE NO: 2 Yürürlük Tarihi: 01.08.2006 Amaç Madde 1 Sosyal Yardım ve Dayanışma

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1 TEDAVİ YARDIMLARI ESASLARI

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1 TEDAVİ YARDIMLARI ESASLARI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO: 1 TEDAVİ YARDIMLARI ESASLARI Amaç Madde 1 Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinin 17-1/a maddesinde

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması 1) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları sigorta

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı