BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA ELEKTRONĐK ORTAMDA BĐLDĐRĐMĐ KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA ELEKTRONĐK ORTAMDA BĐLDĐRĐMĐ KILAVUZU"

Transkript

1 BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA ELEKTRONĐK ORTAMDA BĐLDĐRĐMĐ KILAVUZU Güncelleme Tarihi: ĐÇĐNDEKĐLER 1. BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ AKIŞI BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐ YAPABĐLMEK ĐÇĐN PROGRAMDA YAPILMASI GEREKENLER ONAYLANACAK BELGELERĐN (FATURALARIN) TNB ONLĐNE dan GĐRĐLMESĐ VE SĐLĐNMESĐ... 4 a. Girilmesi... 4 b. Silinmesi MEŞRUHAT ÇIKTISI ALMA a. Yevmiyesi Kesilmemiş Belge (Fatura) Onaylarının Meşruhat Çıktısını Alma. 11 b. Yevmiyesi Kesilmiş Belge (Fatura) Onaylarının Meşruhat Çıktısını Alma BELGE (FATURA) ONAYLARININ YEVMĐYESĐNĐN KESĐLMESĐ a. Tnb Online dan Girilen Belge (Fatura) Onaylarının Yevmiyesinin Kesilmesi. 14 b. Belge (Fatura)Onaylarının Tnb Online a Girmeden Kesilmesi YEVMĐYESĐ KESĐLMĐŞ ANCAK TNB ye GÖNDERĐMĐ YAPILMAMIŞ BELGE (FATURA) ONAYLARININ TNB ye GÖNDERĐMĐ TNB ye GÖNDERĐMĐ YAPILMIŞ BELGE (FATURA) ONAYLARININ DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ VE SĐLĐNMESĐ a. TNB ye Gönderimi Yapılmış Belge (Fatura) Onaylarının Yevmiyelerinin TNB Online Üzerinde Değiştirilmesi b. TNB ye Gönderimi Yapılmış Belge (Fatura) Onayı Yevmiyelerinin TNB Online dan Silinmesi Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 1 / 1

2 8. BELGE (FATURA) BĐLDĐRĐMLERĐNĐN TNB ONLINE ÜZERĐNDEN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA YAPILMASI GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA BĐLDĐRĐM YAPILMIŞ BELGE (FATURA) ONAY LĐSTESĐNĐN TNB ONLINE ÜZERĐNDEN KONTROLÜ TNB ye GÖNDERĐMĐ YAPILDIĞI HALDE VEZNE PROGRAMINDA YAPILMAMIŞ OLARAK GÖZÜKEN YEVMĐYELERĐN GÖNDERĐM BĐLGĐLERĐNĐN YENĐDEN ALINMASI BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ VEZNE PROGRAMINDA YAPILAN ĐLAVELER VE DÜZENLEMELER Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 2 / 2

3 1. BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ AKIŞI Belge (Fatura) Onaylama Đşlemleri, Gelir Đdaresi Başkanlığına elektronik olarak bildirilmek için yeniden düzenlenmiştir. Değiştirilen sistemde Belge (Fatura) onaylama işlemleri dört aşamada gerçekleşmektedir. Birinci aşamada onaylanacak Belge (Fatura) bilgilerinin girilmesi planlanmıştır. Onaylanacak Belge (Fatura) bilgileri Mükelleflerin Muhasebecileri veya bu belgeleri (faturaları) onaylayacak noterlikler tarafından TNB Online internet sayfası üzerinden girilecektir. Đkinci aşamada TNB Online üzerinden girilen Belge (Fatura) onaylama bilgilerinin Vezne programından çağırılarak hızlı ve otomatik olarak yevmiyelerinin kesilmesi sağlanmıştır. Üçüncü aşama yevmiyesi kesilen Belge (Fatura) Onaylarının TNB ye gönderimi aşamasıdır. Belge (Fatura) Onaylarının yevmiyesi kesildiğinde program tarafından otomatik olarak TNB ye gönderimi yapılmaktadır. Herhangi bir sebepten dolayı gönderilemez ise, daha sonra gönderilmelidir. (TNB ye gönderimi yapılmış olması Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirimi yapıldığı anlamına gelmez) Dördüncü aşamada TNB ye gönderimi yapılan Belge (Fatura) Onaylarının noter tarafından ve TNB Online üzerinden Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirimi yapılacaktır. Đsteyen noterlikler onaylanacak Belgeleri (Faturaları) önceden TNB Online a girmeden vezne programından yevmiyesini kesip daha sonra TNB Online üzerinden bildirimini yapabileceklerdir. Belge (Fatura) Onaylama Đşlemlerinde Vezneden makbuzu kesildiğinde işlem otomatik olarak Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirilmemektedir. Bildirimler daha sonra noter tarafından TNB Online üzerinden yapılacaktır. Belge (Fatura) Onaylama Đşlemlerinde onaylanan belgelerin (fatura) Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirimi zorunludur ve yükümlülük notere aittir. 2. BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐ YAPABĐLMEK ĐÇĐN PROGRAMDA YAPILMASI GEREKENLER a. Belge (Fatura) Onaylama işlemlerinin yapılabilmesi için vezne programı sürümü ve üstü olmalıdır. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 3 / 3

4 b. TNB Online a girilen Belge (Fatura) Onaylarının Vezne programından çağırılarak makbuzunun kesilmesi ve makbuzu kesilen Belge (Fatura) işleminin TNB ye Gönderimi aşamasında vezne bilgisayarının internet bağlantısı olmalı ve TNB güvenli ağına bağlı olmalıdır, yani VPN bağlantı programı çalıştırılmalı ve bağlantı kurulmalıdır (Đlgili ekranda connected yazısı görülmeli, bağlantı programının sağ alt köşedeki simgesinin yeşile dönüştüğü görülmelidir). Ancak bu durum zorunlu hallerde Belge (Fatura) Onayı işlemlerinin yapılmasına engel teşkil etmez. Đşlem numarası verilmeden ve bilgileri daha sonra TNB'ye gönderilmek üzere Belge (Fatura) Onayı işlemleri yapılabilir. Yevmiye kesim aşamasında internet bağlantısına ve güvenli ağa dahil olmaya gerek yoktur. c. Vezne programının Vezne Ayar Merkezi (F4) Sistem Ayarları (F4) penceresinin Kurum Bilgileri bölümünde yer alan ve aşağıda yazılı olan bilgiler doğru olmalıdır: i. 7 Haneli Kurum Kodu (örnek: ) [Noterliğinize ait Noterlik kodunu tnbonline sitesindeki NoterBul bölümünden noterliğinizi sorgulayıp, noter adına tıklayınca açılan detay bilgiler penceresinden öğrenebilirsiniz] ii. Bu sayfadaki diğer Noterlik bilgileri Dönem işlemleri bölümünde yer alan aşağıdaki bilgiler doğru olmalıdır: i. Yetkili T.C. Kimlik Numarası (Noter TC Kimlik No) ii. Dönem Başlangıç Tarihi (Noterin bu noterlikte göreve başladığı tarih) Bu bilgilerde değişiklik yapılması durumunda yapılan değişikliklerin aktif olabilmesi için programın kapatılıp tekrar açılması gerekmektedir. 3. ONAYLANACAK BELGELERĐN (FATURALARIN) TNB ONLĐNE dan GĐRĐLMESĐ VE SĐLĐNMESĐ a. Girilmesi Belge (Fatura) Onayları noter veya personeli tarafından TNB Online girilip vezneden çağırılarak kolayca makbuzu kesilebilir. Belge (Fatura) Onaylarının TNB Online girilmesi aşağıdaki adımlar uygulanarak yapılabilir. 1. TNB Online internet sitemize üye girişi yapınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 4 / 4

5 2. KURUMSAL ENTEGRASYON başlığı altındaki Belge (Fatura) Onay Đşlemleri menüsüne giriniz. 3. Belge (Fatura) Onay Veri Girişi ve Düzenleme ye tıklayınız. 4. Ekrana daha önce girilmiş Onaylanacak Belge (Fatura) listesi gelir. Mükellef türüne göre T.C Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası seçimi yapınız. Ekrana T.C Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası yazılarak Vergi Kimlik Sorgula düğmesi ile Mükellefi Gelir Đdaresinden sorgulayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 5 / 5

6 5. Ekrana mükellef ve Belge (fatura) Onay bilgileri gelir. Bilgileri doldurunuz. Belge Bilgilerini Kaydet düğmesi ile kayıt ediniz. Unvan Vergi Dairesi Ek Bilgi : Belgesi (Fatura) Onaylanan mükellefin Ticari Unvanı (Bu Bilgi mükellef Gelir Đdaresi Başkanlığında sorgulandığında gelmektedir. Bilgi gelmez veya istenir ise, el ile değişiklik yapılabilir.) : Belgesi (Fatura) Onaylanan mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi (Bu Bilgi mükellef Gelir Đdaresi Başkanlığında sorgulandığında gelmektedir. Bilgi gelmez veya istenir ise, el ile değişiklik yapılabilir) : Đlgili şube adı olarak düşünülebilir. (bu bilgi Meşrutta çıkar) Adres :Mükellefin adresi (bu bilgi Meşruhatta çıkmaktadır, hatalı olması durumunda el ile düzeltilebilir) Meslek / Faaliyet : Mükellefin mesleği dairesi (Bu Bilgi mükellef Gelir Đdaresi Başkanlığında sorgulandığında gelmektedir. Bilgi gelmez veya istenir ise, el ile değişiklik yapılabilir) Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 6 / 6

7 Belge Cinsi Belge Seri Belge Sıra No Sayfa Miktarı Nüsha sayısı : Onaylanacak Belge türü (açılan kutudan seçilir) : Onaylanacak Belge (fatura) Serisi : Onaylanacak Belge (fatura) Sıra Numarası : Onaylanacak Belge (fatura) Sayfa Sayısı (50 ve katları şeklinde girilir.) : Onaylanacak Belge (fatura) Belgenin kaç nüsha olduğu. 6. Program girilen Belge (Fatura) onayını kayıt eder. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 7 / 7

8 7. Ekrana Kayıt edilmiş Belge (fatura) Onay Listesi gelir. Ekranda Đşlem No gözükür. Belge (Fatura) Onaylama işlemlerinde girilen kayıt bu numara ile takip edilecektir. Bu numara Belge (Fatura) onaylama NPS (Noterlik Paylaşım Sistemi) Numarasıdır. Girilen Belgelerin (Faturaların) Vezne programından yevmiyesi kesilirken bu numara ile sorgulanacaktır. Đlgili Mükellefe ait onaylanacak tüm Belgeler Belge (Fatura Onay Bilgileri) bölümündeki bilgileri doldurulup, Belge Bilgilerini Kaydet düğmesi ile eklenir. Program her belgeye ayrı bir Đşlem No verir. b. Silinmesi Yevmiyesi kesilmek üzere TNB Online girilen Belge (Fatura) Onayları istenir ise daha sonra silinebilir 1. TNB Online internet sitemize üye girişi yapınız. 2. KURUMSAL ENTEGRASYON başlığı altındaki Belge (Fatura) Onay Đşlemleri menüsüne giriniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 8 / 8

9 3. Belge (Fatura) Onay Veri Girişi ve Düzenleme ye tıklayınız. 4. Ekrana daha önce girilmiş Onaylanacak Belge (Fatura) listesi gelir. Silmek istenen Belge (Fatura) satırındaki simgesine tıklayınız. 5. Program, onay ekranını getirir. Tamam düğmesi ile siliniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 9 / 9

10 4. MEŞRUHAT ÇIKTISI ALMA N O T : TnbOnlineden Meşruhat çıktısı alırken, rapor açılamıyor ise aşağıdaki güvenlik ayarının yapılmış olduğu kontrol edilmelidir. Bu ayarı bir kez yaparak kayıt etmiş olmak yeterlidir. Đnternet explorer açılır. Araçlar / Đnternet Seçenekleri menüsüne giriniz. Güvenlik sekmesine geçiniz. Özel Düzey düğmesine tıklayınız Etki Alanları Arasında Veri Kaynaklarına Erişim başlığındaki Etkinleştir seçeneği işaretlenir. Tamam düğmesi ile çıkınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 10 / 10

11 a. Yevmiyesi Kesilmemiş Belge (Fatura) Onaylarının Meşruhat Çıktısını Alma TNB Online a muhasebeciler tarafından veya noterlikler tarafından onaylanacak Belge (fatura) girişleri yapıldıktan sonra aşağıdaki adımlar izlenerek Meşruhat çıktısı alınabilir. 1. TNB Online internet sitemize üye girişi yapınız. 2. KURUMSAL ENTEGRASYON başlığı altındaki Belge (Fatura) Onay Đşlemleri menüsüne giriniz. 3. Belge (Fatura) Onay Veri Girişi ve Düzenleme ye tıklayınız. 4. Ekrana daha önce girilmiş Onaylanacak Belge (Fatura) listesi gelir. Meşruhat Türü seçimini yapınız (çıktının tekli mi çiftli mi olacağı seçimini yapınız). Belge (Fatura) satırındaki Meşruhat çıktısını alınız. simgesi tıklayarak Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 11 / 11

12 b. Yevmiyesi Kesilmiş Belge (Fatura) Onaylarının Meşruhat Çıktısını Alma Vezneden Yevmiyesi kesilen Belge (fatura) işlemlerinin aşağıdaki adımlar izlenerek Meşruhat çıktısı alınabilir. 1. TNB Online internet sitemize üye girişi yapınız. 2. KURUMSAL ENTEGRASYON başlığı altındaki Belge (Fatura) Onay Đşlemleri menüsüne giriniz. 3. Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildirilecek Belgeler (Faturalar) bağlantısına tıklayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 12 / 12

13 4. Çıktı alınacak tarih aralığı seçimi yapılıp, kayıtları getir düğmesi ile ekrana yevmiyesi kesilmiş ancak Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirimi yapılmamış Belge (Fatura) listesi gelir. Ekrandaki Listenin tamamının Meşruhat çıktısını almak için; Meşruhat Türü seçimini yapınız. (çıktının tekli mi çiftli mi olacağı seçimini yapınız). Tüm Listeyi Yazdır düğmesi ile listede bulunan Belge (Fatura) Onaylarının Meşruhat çıktısını alınız. Sadece bir Belge (fatura) Onayının Meşruhat çıktısını almak için; Meşruhat Türü seçimini yapınız (çıktının tekli mi çiftli mi olacağı seçimini yapınız). Belge (Fatura) satırındaki Meşruhat çıktısını alınız. simgesi tıklanarak Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 13 / 13

14 5. BELGE (FATURA) ONAYLARININ YEVMĐYESĐNĐN KESĐLMESĐ a. Tnb Online dan Girilen Belge (Fatura) Onaylarının Yevmiyesinin Kesilmesi 1. Vezne programında, Tahakkuk (F3) ekranına geliniz. 2. Đlgili işlemi çağırınız. 3. Ekrana Belge (Fatura) No ekranı çıkar. Belge (Fatura) No alanına TNB Online a onaylanmak üzere Belge (Fatura) girerken programın verdiği Đşlem No sunu yazınız. Tamam düğmesi ile makbuz işlemine başlayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 14 / 14

15 4. Ekrana Belge (Fatura) Onayı Bilgi Girişi gelir. Bu ekranda istenir ise bilgilerde değişiklik yapılabilir. Eğer bilgiler doğru ise TNB ye Gönder düğmesi ile işleme başlayınız. 5. Program tahakkuk ekranına döner Hesapla (F2) düğmesi ile hesaplatılır. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 15 / 15

16 6. Hesaplama doğru ise, Kayıt ve Makbuz (F5) düğmesi ile makbuzu kesiniz. 7. Diğer işlemelerde olduğu gibi makbuzu kesiniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 16 / 16

17 8. Program yevmiyeyi TNB sunucularına gönderir ve kullanıcıyı bilgilendirir. 9. Yevmiyesi kesilen bu Belge onayları TNB sunucularına herhangi bir sorundan dolayı iletilemez ise, daha sonra gönderilmelidir. Belge (Fatura) Onaylama Đşlemlerinde Vezneden makbuzu kesildiğinde işlem otomatik olarak Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirilmemektedir. Bildirimler daha sonra noter tarafından TNB Online üzerinden yapılacaktır. Belge (Fatura) Onaylama Đşlemlerinde onaylanan Belgelerin Gelir Đdaresi Başlananlığına bildirimi zorunludur ve yükümlülük notere aittir. b. Belge (Fatura)Onaylarının Tnb Online a Girmeden Kesilmesi 1. Vezne programında, Tahakkuk (F3) ekranına geliniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 17 / 17

18 2. Đlgili işlem çağrınız. 3. Ekrana Belge (Fatura) No ekranı gelir. Gelen ekrandaki Vazgeç düğmesi veya klavyenin Esc tuşu ile bu ekrandan çıkınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 18 / 18

19 4. Program tahakkuk ekranına döner ONAY SAYFA ADEDĐ ve Đlgililer alanları doldurulup, Hesapla (F2) düğmesi ile hesaplama yapınız. 5. Hesaplama doğru ise, Kayıt ve Makbuz (F5) düğmesi ile makbuzu kesiniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 19 / 19

20 6. Diğer işlemelerde olduğu gibi makbuzu kesiniz. 7. Program, Belge (Fatura) Onayı Bilgi Girişi ekranını getirir. Mükellefin durumuna göre Vergi Kimlik Numarası veya TC Kimlik numarası seçimi yapılıp alana ilgili numara yazılarak Vergi Kimlik Sorgula düğmesi ile mükellef Gelir Đdaresi Başkanlığından sorgulanır Mükellefe ait bilgiler ve Yevmiye ve Belge (Fatura) Onay ile Đlgili alanları doldurulur, TNB ye Gönder düğmesi ile Belge (Fatura) onayı TNB sunucularına gönderilir. Bu ekrandan Vazgeç düğmesi ile çıkılır ise, makbuz kesilir ancak Belge (Fatura) onay işlemi TNB ye gönderimi yapılamaz. TNB ye Gönderim daha sonra mutlaka yapılmalıdır. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 20 / 20

21 N o t: Onay Sayfa Sayısı 50 ve katları şeklinde olmalıdır. 8. Program TNB ye gönderimi yapar ve kullanıcıyı bilgilendirir. 9. Yevmiyesi kesilen bu Belge onayları TNB sunucularına herhangi bir sorundan dolayı iletilemez ise, daha sonra gönderilmelidir. Belge (Fatura) Onaylama Đşlemlerinde Vezneden makbuzu kesildiğinde işlem otomatik olarak Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirilmemektedir. Bildirimler daha sonra noter tarafından TNB Online üzerinden yapılacaktır. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 21 / 21

22 Belge (Fatura) Onaylama Đşlemlerinde onaylanan Belgelerin Gelir Đdaresi Başlananlığına bildirimi zorunludur ve yükümlülük notere aittir. 6. YEVMĐYESĐ KESĐLMĐŞ ANCAK TNB ye GÖNDERĐMĐ YAPILMAMIŞ BELGE (FATURA) ONAYLARININ TNB ye GÖNDERĐMĐ Vezne Programına ilk girişte program Yevmiyesi kesilmiş ancak TNB ye gönderimi yapılmamış kayıt olup olmadığını kontrol eder. Eğer Yevmiyesi kesildiği halde TNB ye gönderimi yapılmamış işlem var ise, bunu bir uyarı ile bildirir. Bu soruya Hayır denir ise, programa girişe devam eder. Bu soruya Evet denir ise, program Gönderimi Yapılmamış Belge (Fatura) Onay Đşlemelerinin TNB ye Gönderimi ekranını açar Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 22 / 22

23 Vezne Programı içinden ise, TNB ye gönderimi yapılmamış kayıtları göndermek için vezne ana menüsünde iken Internet Đşlemleri / Belge (Fatura) Onay Đşlemleri Eksik Bilgilerinin TNB ye Gönderimi menüsünden Gönderimi Yapılmamış Belge (Fatura) Onay Đşlemlerinin TNB ye Gönderimi ekranına giriniz. Bu ekranda TNB ye gönderimi yapılacak Belge (Fatura) işlemlerinin bilgilerini tamamlamak gerekir. Bunun için bilgileri tamamlanacak Belge (Fatura) satırına klavyeden yön tuşları ile gidilip yine klavyenin enter tuşuna basılarak veya bilgileri girilecek satırdaki Bilgileri Tamamla düğmesine fare ile tıklayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 23 / 23

24 Ekrana Belge (Fatura) Onayı Bilgi Girişi gelir. Bu ekrandan mükellefin vergi numarası (Vergi Kimlik Numarası veya TC Kimlik Numarası) seçimi yapılır, yapılan seçime göre vergi numarasını giriniz, Vergi Kimlik Sorgula düğmesi ile sorgulayınız. Program yevmiye tarihi, yevmiye numarası, onay sayfa sayısı ve nüsha bilgilerini getirir. Belge (Fatura) bilgilerini onaylanacak belgeye (fatura) göre doldurunuz. Tamam düğmesi ile bilgileri kayıt ediniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 24 / 24

25 Program Gönderimi Yapılmamış Belge (Fatura) Đşlemlerinin TNB ye Gönderimi ekranına döner bu ekranda bilgileri girilen yevmiyesi kesilmiş Belge (Fatura) işlemlerinin Açıklama sütununda Düzeltme yapıldı şeklinde yazar TNB ye Gönder düğmesi fare ile tıklanarak düzeltme yapılan Belge (Fatura) işlemlerinin TNB ye gönderimini tamamlayınız. Bu ekrandan birden fazla belge ( fatura ) onayı işleminin bilgilerini doldurup TNB ye gönderimini yapabilirsiniz. 7. TNB ye GÖNDERĐMĐ YAPILMIŞ BELGE (FATURA) ONAYLARININ DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ VE SĐLĐNMESĐ Not: Bu işlemler sadece Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirimi yapılmamış kayıtlar üzerinde yapılabilmektedir. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 25 / 25

26 Vezne programında Belge (Fatura) onayının yevmiyesi kesilmiş ve kesilen bu yevmiyenin TNB ye gönderimi yapılmış ise; Bu yevmiye vezne programından çağırılıp düzeltme yapıldığında, TNB Online a daha önce gönderilen bilgilerde vezne programında düzeltme yapılan şekilde otomatik olarak düzeltilir. Bu düzeltilmenin otomatik olarak yapılması için; Vezne programında düzeltme yapılan yevmiyenin TNB ye gönderimi tamamlanmış olmalıdır. Vezne programında Belge (Fatura) Onayı yevmisi kesilmiş ve kesilen bu yevmiye TNB ye gönderimi yapılmış ise; Bu yevmiye vezne programından çağırılıp silindiğinde, TNB Online a daha önce gönderilen yevmiyede otomatik olarak silinir. a. TNB ye Gönderimi Yapılmış Belge (Fatura) Onaylarının Yevmiyelerinin TNB Online Üzerinde Değiştirilmesi Vezne programından yevmiyesi kesilen ve TNB ye gönderimi yapılan Belge (Fatura) Onayı yevmiyeleri, istenildiğinde TNB Online dan değiştirilebilir. Yapılan bu değişiklik sadece TNB Online üzerindeki bilgilerde değişiklik yapar, vezne programındaki veriler üzerinde herhangi bir değişiklik olmaz. Yevmiyesi kesilerek TNB ye Gönderimi Yapılmış Belge (Fatura) Onayı yevmiyeleri aşağıdaki adımlar izlenerek değişiklik yapılabilir. 1. TNB Online internet sitemize üye girişi yapınız. 2. KURUMSAL ENTEGRASYON başlığı altındaki Belge (Fatura) Onay Đşlemleri menüsüne giriniz. 3. Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildirilecek Belgeler (Faturalar) bağlantısına tıklayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 26 / 26

27 4. Ekrana Gelir Đdaresi Başkanlığı Belge Onay Listesi gelir. Bu ekranda düzeltme yapılacak yevmiye tarih aralığı seçilip kayıtları getir düğmesi tıklanır. Ekrana yevmiyesi kesilmiş, Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildirimi yapılmamış Belge (Fatura) onayları gelir. Bu ekranda değişiklik yapılacak satırdaki tıklayınız. simgesine fare ile 5. Ekrana, Belge (Fatura) Güncelleme gelir. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 27 / 27

28 6. Belge (Fatura) Bilgilerini Değiştirmek Đçin; Belge Fatura Onay Bilgileri doldurulup, Belge Bilgilerini Güncelle düğmesi ile kayıt ediniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 28 / 28

29 Bilgiler Kayıt edilir ve kullanıcı bilgilendirilir. 7. Mükellef Bilgilerini Değiştirmek Đçin; Yeni Mükellef Sorgula ve Mükellef Bilgilerini de Değiştirsin seçim kutusu işaretlenir. Ekrana vergi sorgulama ekranı açılır. Bu ekranda vergi numarası seçimi yapınız, (Vergi Kimlik Numarası veya T.C Kimlik Numarası) Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 29 / 29

30 vergi numarasını yazınız ve vergi Kimlik Sorgula düğmesi ile mükellefi Gelir Đdaresi Başkanlığından sorgulayınız. Belge (Fatura) Onay Bilgilerinde de bir değişiklik yapılacak ise, istenen değişiklikleri yapınız ve kayıt için Belge Bilgilerini Güncelle düğmesi ile değişiklikleri kayıt ediniz. Bilgiler kayıt edilir ve kullanıcı bilgilendirilir. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 30 / 30

31 b. TNB ye Gönderimi Yapılmış Belge (Fatura) Onayı Yevmiyelerinin TNB Online dan Silinmesi Vezne programından yevmiyesi kesilen ve TNB ye gönderimi yapılan Belge (Fatura) Onayı yevmiyeleri, istenildiğinde TNB Online dan silinebilir. Silme işlemi ile sadece TNB Online üzerindeki bilgiler silinir, vezne programındaki veriler üzerinde herhangi bir silme olmaz. Yevmiyesi kesilerek TNB ye Gönderimi Yapılmış Belge (Fatura) Onayı yevmiyeleri aşağıdaki adımlar izlenerek silinebilir. 1. TNB Online internet sitemize üye girişi yapınız. 2. KURUMSAL ENTEGRASYON başlığı altındaki Belge (Fatura) Onay Đşlemleri menüsüne giriniz. 3. Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildirilecek Belgeler (Faturalar) bağlantısına tıklayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 31 / 31

32 4. Ekrana Gelir Đdaresi Başkanlığı Belge Onay Listesi gelir. Bu ekranda silinecek yevmiye tarih aralığı seçilip kayıtları getir düğmesine tıklayınız. Ekrana yevmiyesi kesilmiş, Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildirimi yapılmamış Belge (Fatura) onayları gelir. Bu ekranda silinecek satırdaki simgesine fare ile tıklayınız. 5. Tamam düğmesi ile siliniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 32 / 32

33 8. BELGE (FATURA) BĐLDĐRĐMLERĐNĐN TNB ONLINE ÜZERĐNDEN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA YAPILMASI Belge (Fatura) Onayları yevmiyesi kesildiğinde Vezne programı tarafından NPS sunucularına bildirilir. Bu bilgiler TNB sunucularında kayıt edilir ancak Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirilmez. Bu bildirimler noter tarafından TNB Online üzerinden yapılmalıdır. Belge (Fatura) Onaylarını Gelir Đdaresi Başkanlığına TNB Online üzerinden bildirmek için aşağıdaki adımlar uygulanır. 1. TNB Online internet sitemize üye girişi yapınız. 2. KURUMSAL ENTEGRASYON başlığı altındaki Belge (Fatura) Onay Đşlemleri menüsüne giriniz. 3. Program, Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirilecek Belge (Fatura) var ise Bildirim Yapılmamış Belge (Fatura) Sayısı şeklinde gösterir. >>> Detaylar Đçin tıklayınız<<< bağlantını tıklayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 33 / 33

34 4. Bildirim Süreleri ekranını getirir. Program yevmiye tarihi bazında yevmiye sayılarını ve bildirilmesi gereken son tarihi gösterir. 5. Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildirilecek Belgeler (Faturalar) bağlantısına tıklayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 34 / 34

35 6. Ekrana Gelir Đdaresi Başkanlığı Belge Onay Listesi gelir. Bu ekranda gönderim yapılacak yevmiye tarih aralığı seçilip kayıtları getir düğmesine tıklayınız. Ekrana yevmiyesi kesilmiş, Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildirimi yapılmamış Belge (Fatura) onayları gelir. Bu listeyi Gelir idaresi Başkanlığına bildirmek için Listeyi Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildir düğmesine tıklayınız. Ekranda bildirimi yapan ilgili noterliğin vergi dairesi ve kodu gözükmektedir bu bilgi kontrol edilmelidir. Eğer yanlış ise, Vergi Dairesini Değiştir düğmesi ile Vergi Dairesi seçimi yapılmalıdır. Bildirim ekranda gözüken bu vergi dairesine yapılmaktadır. 7. Program onay ekranını getir Tamam düğmesi ile devam ediniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 35 / 35

36 8. Program Belge (Fatura) onaylarının bildirimini yapar ve ekranda hangi işlem numarası ile yapıldığını gösterir. 9. GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA BĐLDĐRĐM YAPILMIŞ BELGE (FATURA) ONAY LĐSTESĐNĐN TNB ONLINE ÜZERĐNDEN KONTROLÜ 1. TNB Online internet sitemize üye girişi yapınız. 2. KURUMSAL ENTEGRASYON başlığı altındaki Belge (Fatura) Onay Đşlemleri menüsüne giriniz. 3. Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildirimi Yapılmış Belge (Fatura) Onay Listesi ne tıklayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 36 / 36

37 4. Đncelenmek istenen Yevmiye Tarih Aralığı seçimi yapılır, kayıtları getir düğmesine tıklayınız. 5. Ekrana seçilen kriterlere uygun Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildirimi yapılmış Belge (Fatura) onayları gelir. 6. Đşlemin detayı incelenmek istenir ise, ilgili satırdaki simgesine fare ile tıklayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 37 / 37

38 10. TNB ye GÖNDERĐMĐ YAPILDIĞI HALDE VEZNE PROGRAMINDA YAPILMAMIŞ OLARAK GÖZÜKEN YEVMĐYELERĐN GÖNDERĐM BĐLGĐLERĐNĐN YENĐDEN ALINMASI Vezne Programına yeni eklenen özellik ile Belge (Fatura) onay işlemlerinde yevmiyesi kesilmiş fakat TNB ye yevmiye bilgisi gönderilmemiş olan işlemler için kontrol bulunmaktadır. Program bu durumdaki işlemleri açılış sırasında kontrol ederek kullanıcıyı aşağıdaki şekilde uyaracaktır. Bu soruya Hayır denir ise, programa normal işlemlerine devam edecektir. Evet denmesi durumunda Gönderimi Yapılmamış Belge (Fatura) Onaylarının TNB ye Gönderimi ekranı açılır. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 38 / 38

39 Bu ekrana Vezne programı açıldıktan sonrada Vezne ana menüsünde iken Internet Đşlemleri / Belge (Fatura) Đşlemleri Eksik Bildirimlerinin TNB ye Gönderimi menüsünden Gönderimi Yapılmamış Belge (Fatura) Onay Đşlemlerinin TNB ye Gönderimi kısayolu ile de ulaşabilirsiniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 39 / 39

40 Bu ekranda TNB ye gönderimi yapılacak Belge (Fatura) Onay Đşlemleri bulunmaktadır. Bu listede TNB ye gönderimi yapıldığı halde gönderim yapılmamış gibi gözüken yevmiyelerin olması, teknik bir sebepten dolayı TNB ye gönderimin yapıldığı bilgisinin vezne programına ulaşamamasından kaynaklanmaktadır. Bu gibi durumlarda TNB ye gönderimi yapılan yevmiyeler için gönderim bilgisi yeniden istenebilir. Gönderim Bilgisini yeniden istemek için Gönderimi Yapılmamış Belge (Fatura) Onay Đşlemlerinin TNB ye Gönderimi ekranındaki TNB ye gönderimi yapılmış ancak teknik nedenlerle Gönderim Bilgisi alınamamış kayıtların Gönderim Bilgisini almak için TIKLAYINIZ. bağlantısını tıklayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 40 / 40

41 11. BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ VEZNE PROGRAMINDA YAPILAN ĐLAVELER VE DÜZENLEMELER 1. Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirilen Belge (Fatura) onaylama işlemleri üzerinde silme işlemi yapılması engellenmiştir kodlu işlem kaldırılmıştır kodlu işlem bildirimi yapılacak olan işlemler için tasarlanmıştır kodlu işlem ise serbest fatura işlemi olarak tanımlanmıştır. 5. Vezne Programında programa girişte; TNB ye Gönderilmeyen Belge (Fatura) işlemi olup olmadığı kontrolü eklenmiştir. 6. Vezne Programında programa girişte; Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirilmeyen Belge (Fatura) işlemi olup olmadığı kontrolü eklenmiştir. 7. Yevmiye Sıfırlama Đşleminde; TNB ye gönderilmeyen Belge (Fatura) işlemi olup olmadığı kontrolü eklendi. TNB ye gönderilmeyen Belge (Fatura) işlemi var ise, Yevmiye Sıfırlama işlemine devam edilememektedir. 8. Belge (Fatura) yevmiye düzeltme işlemlerinde, işleme ait bilgiler düzeltme yapıldıktan sonra TNB ye otomatik olarak bildirilecektir. 9. Belge (Fatura) yevmiye silme işlemlerinde ise TNB ye gönderimi yapılmış yevmiyelerin Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirimleri kontrol edilecek ve sadece Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirimi yapılmamış yevmiyelerin silinmesine izin verilmektedir. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 41 / 41

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ NOTERLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ Değişiklik Numarası: 2.5 31/01/2012 ĐÇĐNDEKĐLER 1 ŞEKĐL LĐSTESĐ... 3 TANIMLAR LĐSTESĐ... 5 KISALTMALAR LĐSTESĐ... 5 1 DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ AKIŞI... 6 2 DEFTER ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐ

Detaylı

SENDĐKA ÜYE KAYIT VE ÜYELĐKTEN ÇIKMA ĐŞLEMLERĐ KILAVUZU

SENDĐKA ÜYE KAYIT VE ÜYELĐKTEN ÇIKMA ĐŞLEMLERĐ KILAVUZU SENDĐKA ÜYE KAYIT VE ÜYELĐKTEN ÇIKMA ĐŞLEMLERĐ KILAVUZU ĐÇĐNDEKĐLER 1. SENDĐKA ĐŞLEMLERĐ YAPABĐLMEK ĐÇĐN PROGRAMDA YAPILMASI GEREKENLER... 2 2. SENDĐKA ÜYE KAYIT ETME... 2 3. SENDĐKA ÜYELĐKTEN ÇEKĐLME...

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.2 02/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1.... 5 2. NA GİRİŞ... 6 3. YENİ DEFTER ONAY

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.9 18/01/2012 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. UYGULAMASINI

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.13 31/10/2012 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. SMMM DEFTER BİLGİ KONTROLÜ...

Detaylı

Elektronik Ortamda Defter ve Belge (Fatura) Onay Đşlemleri. Sıkça Sorulan Sorular Dokümanı. Đçindekiler

Elektronik Ortamda Defter ve Belge (Fatura) Onay Đşlemleri. Sıkça Sorulan Sorular Dokümanı. Đçindekiler Elektronik Ortamda Defter ve Belge (Fatura) Onay Đşlemleri Sıkça Sorulan Sorular Dokümanı Đçindekiler Güncelleme Tarihi : 16.12.2011 1. Noter, Defter Onay Bildirimlerini Doğrudan Gelir Đdaresi Başkanlığına

Detaylı

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ

TÜRKĐYE NOTERLER BĐRLĐĞĐ NOTERLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ Değişiklik Numarası: 1.3 14/11/2011 ĐÇĐNDEKĐLER 1 ĐÇĐNDEKĐLER... 2 ŞEKĐL LĐSTESĐ... 3 TANIMLAR LĐSTESĐ... 4 KISALTMALAR LĐSTESĐ... 4 1. SMMM DEFTER BĐLGĐ GĐRĐŞĐ UYGULAMASI... 5 2.

Detaylı

TNB VEZNE 4.3 VERSİYONUNDAKİ YENİLİKLER

TNB VEZNE 4.3 VERSİYONUNDAKİ YENİLİKLER TNB VEZNE 4.3 VERSİYONUNDAKİ YENİLİKLER Sürüm 4.3.0.7 (Yayın Tarihi : 21.03.2011) 1. Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilen Defter ve Belge (Fatura) Onaylama işlemlerinin silinmesi engellenmiştir. 2. 7.3,

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİN KONTROL LİSTESİ Değişiklik Numarası: 2.2 01/01/2012 İÇİNDEKİLER 1 1 VEZNE PROGRAMINDA YAPILACAK... 3 2 YEVMİYE SIFIRLAMASI YAPILMADAN ÖNCE ALINMASI GEREKEN RAPOR LİSTESİ... 8 1 Bu doküman, Bilgi

Detaylı

EPDK BAYĐ MUTABAKAT 2011

EPDK BAYĐ MUTABAKAT 2011 EPDK BAYĐ MUTABAKAT 2011 1- BÖLÜME GĐRĐŞ: Stawiz kullanıcı menüsünde bulunan ĐŞLEMLER başlığı altındaki EPDK MUTABAKAT seçilerek girilir. Bu bölümü, EPDK ĐŞLEMLERĐ yetkisi olan kullanıcılar görebilir ve

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ Değişiklik Numarası: 1.0 02/05/2014 1. İŞLEM METNİ Gelir İdaresi Başkanlığı na bildirimi yapılmış defterlerde hatalı bilgi olması durumunda, doğru olan bilgi ile değiştirilmesi için elektronik ortamda

Detaylı

BASİT ELEKTRONİK SERTİFİKA (BES) İŞLEMLERİ KILAVUZU

BASİT ELEKTRONİK SERTİFİKA (BES) İŞLEMLERİ KILAVUZU BASİT ELEKTRONİK SERTİFİKA (BES) İŞLEMLERİ KILAVUZU Güncelleme Tarihi : 18.01.2011 İÇİNDEKİLER 1. YENİ KÖK SERTİFİKANIN YÜKLENMESİ (Sürüm 2)... 2 2. JAVA ve AKILLI KART YAZILIMI GÜNCELLEMESİ... 3 3. SERTİFİKA

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu Zirve e-fatura entegratör paketi Zirve paketlerinde işlem gören ve e-fatura kapsamında olan faturaların gönderilip alınması işlemlerini entegratör

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU ARMONİ PAZARLAMA PLASTİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM KILAVUZU A- TERMİNAL SİPARİŞ SİSTEMİ B- TERMİNAL ELEKTRONİK POSTA GÖNDERME VE ALMA C- TERMİNAL APN BAĞLANTISI SİPARİŞ SİSTEMİ

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Değişiklik Numarası: 2.0 27/12/2011 İÇİNDEKİLER 1 1 AMAÇ... 5 2 DÖNEM İŞLEMLERİ BÖLÜMÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR... 6 2.1 Noter Vekil Hizmet Dönem Girişi Bölümü... 6 2.2 Alınmış Rapor Düzeltme

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.12.2011 Sayı: 2011/223 Ref: 4/223

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.12.2011 Sayı: 2011/223 Ref: 4/223 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.12.2011 Sayı: 2011/223 Ref: 4/223 Konu: NOTERLER BĐRLĐĞĐNCE NOTERLERDE DEFTER TASDĐKĐ YAPTIRACAK OLAN SMMM LER ĐÇĐN NOTERLERDEN ŞĐFRE ALMA VE DEFTER BĐLGĐLERĐNĐN ELEKTRONĐK ORTAMDA

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ Değişiklik Numarası: 2.1 24/02/2015 İÇİNDEKİLER 1 1. TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİNE YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER... 3 2. PORTAL ÜYELİK İŞLEMLERİ... 5 3. NBS PROGRAMINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER... 7 1 Bu

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.8 11/04/2012 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 3 1 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ... 4 2 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ UYGULAMASI İÇİN GEREKLİLİKLER... 6 3 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ

Detaylı

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura 6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

YAZIM.NET 1.3.1.14 ve VEZNE 4.3.0.4 PROGRAMLARI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KILAVUZU

YAZIM.NET 1.3.1.14 ve VEZNE 4.3.0.4 PROGRAMLARI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KILAVUZU YAZIM.NET 1.3.1.14 ve VEZNE 4.3.0.4 PROGRAMLARI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER KILAVUZU 16.08.2010 İÇİNDEKİLER 1. ORKÖY İŞLEMLERİ... 2 2. YABANCILAR İÇİN SATIŞ SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA... 4 a. 99 ile Başlayan TC Kimlik

Detaylı

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Partner ile SMS Yönetimi İÇİNDEKİLER Hukuk Partner ile SMS Yönetimi... 3 SMS Gönderimi ile ilgili Tanımlamalar... 3 SMS Gönderimine ilişkin yetkiler... 3 SMS Hesabı

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

TANITIM KILAVUZU. 1- Bilimsel Toplantı katılımcıları için veri tabanına T.C. Kimlik numarası ile başvuru yapılması gerekmektedir

TANITIM KILAVUZU. 1- Bilimsel Toplantı katılımcıları için veri tabanına T.C. Kimlik numarası ile başvuru yapılması gerekmektedir TANITIM KILAVUZU Amaç: Bu kılavuz, 2012 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek 26 Ağustos 2011 tarih, 28037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ HARCAMA MODÜLÜ PERİYODİK ABONELİK ÖDEMELERİ Yetki ve Yetkililer Harcama modülü, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi yetkilisinden oluşur. Modül Ekranları H-01 Abonelik Girişi,

Detaylı

PERFORMANS TAKİP SİSTEMİ (PTS) KULLANIM KILAVUZU

PERFORMANS TAKİP SİSTEMİ (PTS) KULLANIM KILAVUZU PERFORMANS TAKİP SİSTEMİ (PTS) KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. PROGRAMA GİRİŞ 3 2. ANA MENU 3 3. TABLO 1 WEB FORMU 4 4. TABLO 2 WEB FORMU 6 5. TABLO 3 WEB FORMU 9 6. TABLO 2 SORGULAMA WEB FORMU

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

SİGORTACILIK İŞLEMLERİ SAYFASI KULLANIM KLAVUZU

SİGORTACILIK İŞLEMLERİ SAYFASI KULLANIM KLAVUZU SİGORTACILIK İŞLEMLERİ SAYFASI KULLANIM KLAVUZU Programa Erişim: http://web.hdisigorta.com.tr adresinden programa erişim sağlanabilecektir. Kullanıcı Adını ve Şifrenizi Giriniz Güvenlik Kodunu Giriniz

Detaylı

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Sisteme Giriş http://oys.thsk.gov.tr/oys Sisteme ilk defa giriş yapılıyorsa size verilen kullanıcı adını girdikten

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN MEDULA YETKİ SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN MEDULA YETKİ SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN MEDULA YETKİ SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU MEDULA Hastane Uygulaması ve Şahıs Ödemeleri Sisteminde kullanıcı tanımlanması ve mevcut kullanıcıların yetkilerinde değişiklik

Detaylı

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI YAYINLANAN RAPORLAR FORMU 1905.023.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. YAYINLANAN RAPORLAR... 5 2.1 Yayınlanan Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Yayınlanan Raporları Listeleme... 5 2.3 Yayınlanan

Detaylı

Tablet aktivasyonu yardım sayfası

Tablet aktivasyonu yardım sayfası Tablet aktivasyonu yardım sayfası Sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir Her okuldaki sınıf öğretmeni kendisi ve öğrencileri için EBA şifresi oluşturmalıdır. Daha önce EBA şifresi oluşturduysanız

Detaylı

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...

Detaylı

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak)

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) Giriş VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) AKBS, 4 modülden oluşmaktadır. Merkez Uygulaması, Veri Gönderme Sistemi, Veri Karşılama Sistemi ve Veri İşleme Sistemi.

Detaylı

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠġĠM HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ MEZUN ÖĞRENCĠ SORGULAMA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU TERME-2015 1. GĠRĠġ MOS modülü 6111 Sayılı Kanun Teşviki kanunu

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili her türlü teknik destek için Bilgi İşlem Daire

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

SİSOHBYS EVDE BAKIM KULLANIM KILAVUZU

SİSOHBYS EVDE BAKIM KULLANIM KILAVUZU SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ SİSOHBYS EVDE BAKIM KULLANIM KILAVUZU Doküman No: F-34 Yürürlük Tarihi: 17.01.2015 1 Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri Versiyon Bilgisi

Detaylı

THY Mobil Uygulama Kullanım Kılavuzu. İstanbul, Türkiye

THY Mobil Uygulama Kullanım Kılavuzu. İstanbul, Türkiye THY Mobil Uygulama Kullanım Kılavuzu İstanbul, Türkiye 10 AĞUSTOS 2009 2 Konu Başlıkları 1 KONTROLLER... 6 2 GENEL AÇIKLAMA... 6 3 BAŞLANGIÇ... 7 4 ANA EKRAN... 8 5 MOBİL BİLET... 9 5.1 Uçuş Planlama...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU I. İçindekiler 1. PROJE SİSTEMİ WEB ADRESİ... 2 2. GİRİŞ EKRANI... 2 3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ...

Detaylı

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 içindekiler Turkcell Hizmetleri...3 Toplu Mesaj Gönderimleri...4 Sicil Kartları Listesi nden SMS Gönderimleri...5 Raporlar...7 Durum Bilgisi...7 Başvurular...9 Turkcell

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

Zirve Bilgi Tenolojileri TUİK A101 Form Giriş Klavuzu V1.1.1

Zirve Bilgi Tenolojileri TUİK A101 Form Giriş Klavuzu V1.1.1 Zirve Bilgi Tenolojileri TUİK A101 Form Giriş Klavuzu V1.1.1 TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından her sene kağıt ortamında doldurularak verilen Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması

Detaylı

MAĞAZAYA ÜRÜN TESLİMİ VE MAĞAZADAN ÜRÜN ÇIKIŞ TALİMATI. Dök. No 012 İlk Yayın Tarihi 16.11.2015 Rev. Yayın Tarihi Revizyon No 00 ONAY.

MAĞAZAYA ÜRÜN TESLİMİ VE MAĞAZADAN ÜRÜN ÇIKIŞ TALİMATI. Dök. No 012 İlk Yayın Tarihi 16.11.2015 Rev. Yayın Tarihi Revizyon No 00 ONAY. Amaç: Mağazaya gelen ürünlerin teslim alınması ve mağazadan ürün çıkartılması standardının oluşturulması, Kapsam: Tüm mağaza personelini kapsar. Uygulama: 1. Mağaza tarafından fabrikaya sipariş çekilir.

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ)

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) OrSoft bilgisayar programınız, muhasebe temelli olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

AGSoft Muayenehane Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Muayenehane Takip Programı Kullanım Kılavuzu AGSoft Muayenehane Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu

Detaylı

İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIR MALLAR UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU

İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIR MALLAR UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIR MALLAR UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU TAŞINIR MALLAR YÖNETİM ŞUBESİ ŞUBAT 2009 / ANKARA 1- SİSTEME GİRİŞ Sisteme www.muhasebat.gov.tr

Detaylı

TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir.

TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir. TÜZEL KİŞİLERDE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ; tüzel kişiliğin sicilde tescilli unvanının ibraz edilen yetki belgesine göre değiştirilmesi işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi Firma temsilcisi

Detaylı

ISTCELL. Kullanım Bilgileri

ISTCELL. Kullanım Bilgileri ISTCELL Kullanım Bilgileri 12/14/2010 İçindekiler ISTCELL... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Bilgi ve Mobil Eğitim... 9 Mobil Bilgilendirme... 13 Mesaj Şablonları... 15 Toplu Mesaj Gönderimleri... 16 Turkcell

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ 1.1. Anonim Şirket Kuruluşu : ADIM 1 TÜR SEÇİMİ : Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. İlk Kullanım. Yazılımın sunucu bilgisayara yüklenmesinden sonra yapılması gereken işlemler;

KULLANIM KILAVUZU. İlk Kullanım. Yazılımın sunucu bilgisayara yüklenmesinden sonra yapılması gereken işlemler; KULLANIM KILAVUZU Giriş 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU 1. AÇIKLAMA Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Elektronik Uygulamalar Projesi Sistemi internet üzerinden çalışan bir sistemdir ve sisteme girişiniz internet üzerinden olacaktır. Ancak TİTCK'nın

Detaylı

FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU

FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU Şubat 2015 FATURA ŞABLONLARI Alıcının faturalarını istediğiniz formatta görüntüleyebilmesi için hazırlamanız gereken şablonu Yönetim Şirket Tanımları Fatura Şablonları

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Versiyon: 0.2 TC. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGSİS

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

MUVAFAKATLI SATIŞ. Türleri : Muvafakatlı satış, Rehin baki kalmak kaydı ile satış, hacizli satış,

MUVAFAKATLI SATIŞ. Türleri : Muvafakatlı satış, Rehin baki kalmak kaydı ile satış, hacizli satış, MUVAFAKATLI SATIŞ Türleri : Muvafakatlı satış, Rehin baki kalmak kaydı ile satış, hacizli satış, Muvafakatlı Satış: Özel ve tüzel kişilerin banka yada finans kurumlarından veya kişilerden kullanmış oldukları

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. G.M.K Bulvarı 87/17 Maltepe ANKARA Tel:0312 2210006 Fax:0312 2210007. www.tetramuh.com.tr 1

Kullanım Kılavuzu. G.M.K Bulvarı 87/17 Maltepe ANKARA Tel:0312 2210006 Fax:0312 2210007. www.tetramuh.com.tr 1 Kullanım Kılavuzu G.M.K Bulvarı 87/17 Maltepe ANKARA Tel:0312 2210006 Fax:0312 2210007 www.tetramuh.com.tr 1 MobetraPlus saha satış uygulamasına giriş nasıl yapılır? Cihaz açıldıktan sonra ana ekranda

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - MÜKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Temmuz 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 Amaç 4 2 Giriş 4 3 Arama ve İşlemler 6

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! ADAY BAŞVURU SÜRECİ 1 1.ÖSYM ÖN KAYIT BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADIM ADIM GİRİLMESİ 2 1.1.KİMLİK BİLGİLERİ 3 1.2.AİLE BİLGİLERİ 4 1.3. İŞ BİLGİLERİ 6 1.4. ADRES BİLGİLERİ 7 1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8 1.6.EĞİTİM

Detaylı

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI

TASNİF DIŞI KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ. Doküman Adı MOBİL İMZA KULLANIM AMAÇLI NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Kamu SM KAMU SERTİFİKASYON MERKEZİ Doküman Adı ELEKTRONİK SERTİFİKA BAŞVURU TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi 0 Hazırlayanlar Serdar DEMİR Onay Erol KAHRAMAN DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER (Başlık üzerine CTRL + Mouse sol tıklama ile ilgili sayfaya gidilir.) 1. HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) 3 2. PERSONEL GİRİŞİ/PERSONEL

Detaylı

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU Sözleşme İşlemleri A- Asgari Ücret Tarifesi B- Yeni Sözleşme C- Sözleşme Listesi D- Devir Teslim Başvuruları A-Asgari Ücret Tarifesi; İlgili yıla

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAŞVURU SAHİBİ KAYIT

Detaylı

Eksik olan Java yüklenir ve tarayıcı kapatılıp açılır. Java yüklendikten sonra Java Uyarısı Ekranı'nda yer alan Bu

Eksik olan Java yüklenir ve tarayıcı kapatılıp açılır. Java yüklendikten sonra Java Uyarısı Ekranı'nda yer alan Bu Sayfa Yardımları Sisteme Giriş Sisteme giriş yapıldığında Java eklentisinin eski olduğuna dair uyarı alınabilir. Eksik olan Java yüklenir ve tarayıcı kapatılıp açılır. Java yüklendikten sonra Java Uyarısı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ I-KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

Programlama Kılavuzu. IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50

Programlama Kılavuzu. IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50 Programlama Kılavuzu IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50 İçindekiler AMAÇ... 3 KARELPORT CİHAZ KAYIT İŞLEMİ... 3 1. Yeni Santral Ekleme... 3 2. Santral Bilgilerinin Girilmesi... 3 3. Lisans Anahtarlarının

Detaylı

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI

FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI FAKS SUNUCU EĞİTİM DÖKÜMANI 1. Faks Tanımlama 1.1. Uygulamalar Santral Yönetimi Faxlar Fax Ayarları Ekranı açılır. 1.2. Yeni bir faks tanımlamak için Navigasyon Çubuğundaki Ekle düğmesi tıklanarak yeni

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu

MÜŞTERİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu MÜŞTERİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2015 Sayfa No : 1 / 16 İçindekiler GİRİŞ SAYFASI... 2 E-İmza ile Giriş... 2 Mobil İmza ile Giriş... 3 Kullanıcı Adı ve Şifre ile

Detaylı

ÖZEL ENTEGRASYON MÜŞTERİSİ OLUŞTURMA

ÖZEL ENTEGRASYON MÜŞTERİSİ OLUŞTURMA İZİBİZ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ÖZEL ENTEGRASYON MÜŞTERİSİ OLUŞTURMA OPR-DIS-0001 Uygulama Prosedürü DOKÜMAN VERSİYONU 1.0.0 21.12.2013 İZİBİZ Bilişim Teknolojileri A.Ş. nin yazılı izni olmadan doküman

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi v.3 26.11.2012 A) ULUSAL UYGULAMA(TR rejimi) Ülkemizin 01/01/2012 tarihinde başlayan

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

KANTAR UYGULAMASI Kullanım Kılavuzu

KANTAR UYGULAMASI Kullanım Kılavuzu KANTAR UYGULAMASI Kullanım Kılavuzu Medyasoft Danışmanlık ve Eğitim A.Ş., İÇİNDEKİLER 1. İçindekiler. 1 2. Açılış Ekranı. 2 a. Sunucu Testi.. 2 b. Kantar Testi 2 c. Kullanıcı Girişi.. 2 3. Araç Hareketleri...

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri Logo Mart 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 10 Mesaj Şablonları... 12 Toplu Mesaj Gönderimleri... 13 İş Akışlarında SMS

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:...

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:... ELEKTRONİK İMZA 1 İÇİNDEKİLER Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 1. Adım:... 4 2. Adım:... 4 Sürücü Yükleme Nasıl Yapılır?...

Detaylı

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 1 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ (YKTS) Yükümlü Kayıt ve Takip

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI İL MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI İL MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI İL MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI Đl Müdürlükleri için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi kullanıcı kodu ve parolası kullanılarak sisteme giriş yapılır.

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Evrak Logo Ekleme Kılavuzu. Kasım 2012

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Evrak Logo Ekleme Kılavuzu. Kasım 2012 T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Logo Ekleme Kılavuzu Kasım 2012 İçerik 1 Birim Logosu Kayıt İşlemleri... 3 1.1 Tek Logo Ekleme İşlemleri... 4 1.1.1 Logo Pozisyonu :... 5 1.1.2

Detaylı

NETSİS e-fatura ENTEGRASYON UYGULAMASI TEST ÇALIŞMASI

NETSİS e-fatura ENTEGRASYON UYGULAMASI TEST ÇALIŞMASI NETSİS e-fatura ENTEGRASYON UYGULAMASI TEST ÇALIŞMASI Bu döküman Netsis te entegrasyon lisansına sahip, Entegrasyon çalışmalarına başlayabileceği Başkanlık tarafından kendisine bildirilen ve mali mühürleri

Detaylı