BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA ELEKTRONĐK ORTAMDA BĐLDĐRĐMĐ KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA ELEKTRONĐK ORTAMDA BĐLDĐRĐMĐ KILAVUZU"

Transkript

1 BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA ELEKTRONĐK ORTAMDA BĐLDĐRĐMĐ KILAVUZU Güncelleme Tarihi: ĐÇĐNDEKĐLER 1. BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ AKIŞI BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐ YAPABĐLMEK ĐÇĐN PROGRAMDA YAPILMASI GEREKENLER ONAYLANACAK BELGELERĐN (FATURALARIN) TNB ONLĐNE dan GĐRĐLMESĐ VE SĐLĐNMESĐ... 4 a. Girilmesi... 4 b. Silinmesi MEŞRUHAT ÇIKTISI ALMA a. Yevmiyesi Kesilmemiş Belge (Fatura) Onaylarının Meşruhat Çıktısını Alma. 11 b. Yevmiyesi Kesilmiş Belge (Fatura) Onaylarının Meşruhat Çıktısını Alma BELGE (FATURA) ONAYLARININ YEVMĐYESĐNĐN KESĐLMESĐ a. Tnb Online dan Girilen Belge (Fatura) Onaylarının Yevmiyesinin Kesilmesi. 14 b. Belge (Fatura)Onaylarının Tnb Online a Girmeden Kesilmesi YEVMĐYESĐ KESĐLMĐŞ ANCAK TNB ye GÖNDERĐMĐ YAPILMAMIŞ BELGE (FATURA) ONAYLARININ TNB ye GÖNDERĐMĐ TNB ye GÖNDERĐMĐ YAPILMIŞ BELGE (FATURA) ONAYLARININ DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ VE SĐLĐNMESĐ a. TNB ye Gönderimi Yapılmış Belge (Fatura) Onaylarının Yevmiyelerinin TNB Online Üzerinde Değiştirilmesi b. TNB ye Gönderimi Yapılmış Belge (Fatura) Onayı Yevmiyelerinin TNB Online dan Silinmesi Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 1 / 1

2 8. BELGE (FATURA) BĐLDĐRĐMLERĐNĐN TNB ONLINE ÜZERĐNDEN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA YAPILMASI GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA BĐLDĐRĐM YAPILMIŞ BELGE (FATURA) ONAY LĐSTESĐNĐN TNB ONLINE ÜZERĐNDEN KONTROLÜ TNB ye GÖNDERĐMĐ YAPILDIĞI HALDE VEZNE PROGRAMINDA YAPILMAMIŞ OLARAK GÖZÜKEN YEVMĐYELERĐN GÖNDERĐM BĐLGĐLERĐNĐN YENĐDEN ALINMASI BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ VEZNE PROGRAMINDA YAPILAN ĐLAVELER VE DÜZENLEMELER Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 2 / 2

3 1. BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ AKIŞI Belge (Fatura) Onaylama Đşlemleri, Gelir Đdaresi Başkanlığına elektronik olarak bildirilmek için yeniden düzenlenmiştir. Değiştirilen sistemde Belge (Fatura) onaylama işlemleri dört aşamada gerçekleşmektedir. Birinci aşamada onaylanacak Belge (Fatura) bilgilerinin girilmesi planlanmıştır. Onaylanacak Belge (Fatura) bilgileri Mükelleflerin Muhasebecileri veya bu belgeleri (faturaları) onaylayacak noterlikler tarafından TNB Online internet sayfası üzerinden girilecektir. Đkinci aşamada TNB Online üzerinden girilen Belge (Fatura) onaylama bilgilerinin Vezne programından çağırılarak hızlı ve otomatik olarak yevmiyelerinin kesilmesi sağlanmıştır. Üçüncü aşama yevmiyesi kesilen Belge (Fatura) Onaylarının TNB ye gönderimi aşamasıdır. Belge (Fatura) Onaylarının yevmiyesi kesildiğinde program tarafından otomatik olarak TNB ye gönderimi yapılmaktadır. Herhangi bir sebepten dolayı gönderilemez ise, daha sonra gönderilmelidir. (TNB ye gönderimi yapılmış olması Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirimi yapıldığı anlamına gelmez) Dördüncü aşamada TNB ye gönderimi yapılan Belge (Fatura) Onaylarının noter tarafından ve TNB Online üzerinden Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirimi yapılacaktır. Đsteyen noterlikler onaylanacak Belgeleri (Faturaları) önceden TNB Online a girmeden vezne programından yevmiyesini kesip daha sonra TNB Online üzerinden bildirimini yapabileceklerdir. Belge (Fatura) Onaylama Đşlemlerinde Vezneden makbuzu kesildiğinde işlem otomatik olarak Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirilmemektedir. Bildirimler daha sonra noter tarafından TNB Online üzerinden yapılacaktır. Belge (Fatura) Onaylama Đşlemlerinde onaylanan belgelerin (fatura) Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirimi zorunludur ve yükümlülük notere aittir. 2. BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐNĐ YAPABĐLMEK ĐÇĐN PROGRAMDA YAPILMASI GEREKENLER a. Belge (Fatura) Onaylama işlemlerinin yapılabilmesi için vezne programı sürümü ve üstü olmalıdır. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 3 / 3

4 b. TNB Online a girilen Belge (Fatura) Onaylarının Vezne programından çağırılarak makbuzunun kesilmesi ve makbuzu kesilen Belge (Fatura) işleminin TNB ye Gönderimi aşamasında vezne bilgisayarının internet bağlantısı olmalı ve TNB güvenli ağına bağlı olmalıdır, yani VPN bağlantı programı çalıştırılmalı ve bağlantı kurulmalıdır (Đlgili ekranda connected yazısı görülmeli, bağlantı programının sağ alt köşedeki simgesinin yeşile dönüştüğü görülmelidir). Ancak bu durum zorunlu hallerde Belge (Fatura) Onayı işlemlerinin yapılmasına engel teşkil etmez. Đşlem numarası verilmeden ve bilgileri daha sonra TNB'ye gönderilmek üzere Belge (Fatura) Onayı işlemleri yapılabilir. Yevmiye kesim aşamasında internet bağlantısına ve güvenli ağa dahil olmaya gerek yoktur. c. Vezne programının Vezne Ayar Merkezi (F4) Sistem Ayarları (F4) penceresinin Kurum Bilgileri bölümünde yer alan ve aşağıda yazılı olan bilgiler doğru olmalıdır: i. 7 Haneli Kurum Kodu (örnek: ) [Noterliğinize ait Noterlik kodunu tnbonline sitesindeki NoterBul bölümünden noterliğinizi sorgulayıp, noter adına tıklayınca açılan detay bilgiler penceresinden öğrenebilirsiniz] ii. Bu sayfadaki diğer Noterlik bilgileri Dönem işlemleri bölümünde yer alan aşağıdaki bilgiler doğru olmalıdır: i. Yetkili T.C. Kimlik Numarası (Noter TC Kimlik No) ii. Dönem Başlangıç Tarihi (Noterin bu noterlikte göreve başladığı tarih) Bu bilgilerde değişiklik yapılması durumunda yapılan değişikliklerin aktif olabilmesi için programın kapatılıp tekrar açılması gerekmektedir. 3. ONAYLANACAK BELGELERĐN (FATURALARIN) TNB ONLĐNE dan GĐRĐLMESĐ VE SĐLĐNMESĐ a. Girilmesi Belge (Fatura) Onayları noter veya personeli tarafından TNB Online girilip vezneden çağırılarak kolayca makbuzu kesilebilir. Belge (Fatura) Onaylarının TNB Online girilmesi aşağıdaki adımlar uygulanarak yapılabilir. 1. TNB Online internet sitemize üye girişi yapınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 4 / 4

5 2. KURUMSAL ENTEGRASYON başlığı altındaki Belge (Fatura) Onay Đşlemleri menüsüne giriniz. 3. Belge (Fatura) Onay Veri Girişi ve Düzenleme ye tıklayınız. 4. Ekrana daha önce girilmiş Onaylanacak Belge (Fatura) listesi gelir. Mükellef türüne göre T.C Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası seçimi yapınız. Ekrana T.C Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası yazılarak Vergi Kimlik Sorgula düğmesi ile Mükellefi Gelir Đdaresinden sorgulayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 5 / 5

6 5. Ekrana mükellef ve Belge (fatura) Onay bilgileri gelir. Bilgileri doldurunuz. Belge Bilgilerini Kaydet düğmesi ile kayıt ediniz. Unvan Vergi Dairesi Ek Bilgi : Belgesi (Fatura) Onaylanan mükellefin Ticari Unvanı (Bu Bilgi mükellef Gelir Đdaresi Başkanlığında sorgulandığında gelmektedir. Bilgi gelmez veya istenir ise, el ile değişiklik yapılabilir.) : Belgesi (Fatura) Onaylanan mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi (Bu Bilgi mükellef Gelir Đdaresi Başkanlığında sorgulandığında gelmektedir. Bilgi gelmez veya istenir ise, el ile değişiklik yapılabilir) : Đlgili şube adı olarak düşünülebilir. (bu bilgi Meşrutta çıkar) Adres :Mükellefin adresi (bu bilgi Meşruhatta çıkmaktadır, hatalı olması durumunda el ile düzeltilebilir) Meslek / Faaliyet : Mükellefin mesleği dairesi (Bu Bilgi mükellef Gelir Đdaresi Başkanlığında sorgulandığında gelmektedir. Bilgi gelmez veya istenir ise, el ile değişiklik yapılabilir) Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 6 / 6

7 Belge Cinsi Belge Seri Belge Sıra No Sayfa Miktarı Nüsha sayısı : Onaylanacak Belge türü (açılan kutudan seçilir) : Onaylanacak Belge (fatura) Serisi : Onaylanacak Belge (fatura) Sıra Numarası : Onaylanacak Belge (fatura) Sayfa Sayısı (50 ve katları şeklinde girilir.) : Onaylanacak Belge (fatura) Belgenin kaç nüsha olduğu. 6. Program girilen Belge (Fatura) onayını kayıt eder. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 7 / 7

8 7. Ekrana Kayıt edilmiş Belge (fatura) Onay Listesi gelir. Ekranda Đşlem No gözükür. Belge (Fatura) Onaylama işlemlerinde girilen kayıt bu numara ile takip edilecektir. Bu numara Belge (Fatura) onaylama NPS (Noterlik Paylaşım Sistemi) Numarasıdır. Girilen Belgelerin (Faturaların) Vezne programından yevmiyesi kesilirken bu numara ile sorgulanacaktır. Đlgili Mükellefe ait onaylanacak tüm Belgeler Belge (Fatura Onay Bilgileri) bölümündeki bilgileri doldurulup, Belge Bilgilerini Kaydet düğmesi ile eklenir. Program her belgeye ayrı bir Đşlem No verir. b. Silinmesi Yevmiyesi kesilmek üzere TNB Online girilen Belge (Fatura) Onayları istenir ise daha sonra silinebilir 1. TNB Online internet sitemize üye girişi yapınız. 2. KURUMSAL ENTEGRASYON başlığı altındaki Belge (Fatura) Onay Đşlemleri menüsüne giriniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 8 / 8

9 3. Belge (Fatura) Onay Veri Girişi ve Düzenleme ye tıklayınız. 4. Ekrana daha önce girilmiş Onaylanacak Belge (Fatura) listesi gelir. Silmek istenen Belge (Fatura) satırındaki simgesine tıklayınız. 5. Program, onay ekranını getirir. Tamam düğmesi ile siliniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 9 / 9

10 4. MEŞRUHAT ÇIKTISI ALMA N O T : TnbOnlineden Meşruhat çıktısı alırken, rapor açılamıyor ise aşağıdaki güvenlik ayarının yapılmış olduğu kontrol edilmelidir. Bu ayarı bir kez yaparak kayıt etmiş olmak yeterlidir. Đnternet explorer açılır. Araçlar / Đnternet Seçenekleri menüsüne giriniz. Güvenlik sekmesine geçiniz. Özel Düzey düğmesine tıklayınız Etki Alanları Arasında Veri Kaynaklarına Erişim başlığındaki Etkinleştir seçeneği işaretlenir. Tamam düğmesi ile çıkınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 10 / 10

11 a. Yevmiyesi Kesilmemiş Belge (Fatura) Onaylarının Meşruhat Çıktısını Alma TNB Online a muhasebeciler tarafından veya noterlikler tarafından onaylanacak Belge (fatura) girişleri yapıldıktan sonra aşağıdaki adımlar izlenerek Meşruhat çıktısı alınabilir. 1. TNB Online internet sitemize üye girişi yapınız. 2. KURUMSAL ENTEGRASYON başlığı altındaki Belge (Fatura) Onay Đşlemleri menüsüne giriniz. 3. Belge (Fatura) Onay Veri Girişi ve Düzenleme ye tıklayınız. 4. Ekrana daha önce girilmiş Onaylanacak Belge (Fatura) listesi gelir. Meşruhat Türü seçimini yapınız (çıktının tekli mi çiftli mi olacağı seçimini yapınız). Belge (Fatura) satırındaki Meşruhat çıktısını alınız. simgesi tıklayarak Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 11 / 11

12 b. Yevmiyesi Kesilmiş Belge (Fatura) Onaylarının Meşruhat Çıktısını Alma Vezneden Yevmiyesi kesilen Belge (fatura) işlemlerinin aşağıdaki adımlar izlenerek Meşruhat çıktısı alınabilir. 1. TNB Online internet sitemize üye girişi yapınız. 2. KURUMSAL ENTEGRASYON başlığı altındaki Belge (Fatura) Onay Đşlemleri menüsüne giriniz. 3. Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildirilecek Belgeler (Faturalar) bağlantısına tıklayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 12 / 12

13 4. Çıktı alınacak tarih aralığı seçimi yapılıp, kayıtları getir düğmesi ile ekrana yevmiyesi kesilmiş ancak Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirimi yapılmamış Belge (Fatura) listesi gelir. Ekrandaki Listenin tamamının Meşruhat çıktısını almak için; Meşruhat Türü seçimini yapınız. (çıktının tekli mi çiftli mi olacağı seçimini yapınız). Tüm Listeyi Yazdır düğmesi ile listede bulunan Belge (Fatura) Onaylarının Meşruhat çıktısını alınız. Sadece bir Belge (fatura) Onayının Meşruhat çıktısını almak için; Meşruhat Türü seçimini yapınız (çıktının tekli mi çiftli mi olacağı seçimini yapınız). Belge (Fatura) satırındaki Meşruhat çıktısını alınız. simgesi tıklanarak Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 13 / 13

14 5. BELGE (FATURA) ONAYLARININ YEVMĐYESĐNĐN KESĐLMESĐ a. Tnb Online dan Girilen Belge (Fatura) Onaylarının Yevmiyesinin Kesilmesi 1. Vezne programında, Tahakkuk (F3) ekranına geliniz. 2. Đlgili işlemi çağırınız. 3. Ekrana Belge (Fatura) No ekranı çıkar. Belge (Fatura) No alanına TNB Online a onaylanmak üzere Belge (Fatura) girerken programın verdiği Đşlem No sunu yazınız. Tamam düğmesi ile makbuz işlemine başlayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 14 / 14

15 4. Ekrana Belge (Fatura) Onayı Bilgi Girişi gelir. Bu ekranda istenir ise bilgilerde değişiklik yapılabilir. Eğer bilgiler doğru ise TNB ye Gönder düğmesi ile işleme başlayınız. 5. Program tahakkuk ekranına döner Hesapla (F2) düğmesi ile hesaplatılır. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 15 / 15

16 6. Hesaplama doğru ise, Kayıt ve Makbuz (F5) düğmesi ile makbuzu kesiniz. 7. Diğer işlemelerde olduğu gibi makbuzu kesiniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 16 / 16

17 8. Program yevmiyeyi TNB sunucularına gönderir ve kullanıcıyı bilgilendirir. 9. Yevmiyesi kesilen bu Belge onayları TNB sunucularına herhangi bir sorundan dolayı iletilemez ise, daha sonra gönderilmelidir. Belge (Fatura) Onaylama Đşlemlerinde Vezneden makbuzu kesildiğinde işlem otomatik olarak Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirilmemektedir. Bildirimler daha sonra noter tarafından TNB Online üzerinden yapılacaktır. Belge (Fatura) Onaylama Đşlemlerinde onaylanan Belgelerin Gelir Đdaresi Başlananlığına bildirimi zorunludur ve yükümlülük notere aittir. b. Belge (Fatura)Onaylarının Tnb Online a Girmeden Kesilmesi 1. Vezne programında, Tahakkuk (F3) ekranına geliniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 17 / 17

18 2. Đlgili işlem çağrınız. 3. Ekrana Belge (Fatura) No ekranı gelir. Gelen ekrandaki Vazgeç düğmesi veya klavyenin Esc tuşu ile bu ekrandan çıkınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 18 / 18

19 4. Program tahakkuk ekranına döner ONAY SAYFA ADEDĐ ve Đlgililer alanları doldurulup, Hesapla (F2) düğmesi ile hesaplama yapınız. 5. Hesaplama doğru ise, Kayıt ve Makbuz (F5) düğmesi ile makbuzu kesiniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 19 / 19

20 6. Diğer işlemelerde olduğu gibi makbuzu kesiniz. 7. Program, Belge (Fatura) Onayı Bilgi Girişi ekranını getirir. Mükellefin durumuna göre Vergi Kimlik Numarası veya TC Kimlik numarası seçimi yapılıp alana ilgili numara yazılarak Vergi Kimlik Sorgula düğmesi ile mükellef Gelir Đdaresi Başkanlığından sorgulanır Mükellefe ait bilgiler ve Yevmiye ve Belge (Fatura) Onay ile Đlgili alanları doldurulur, TNB ye Gönder düğmesi ile Belge (Fatura) onayı TNB sunucularına gönderilir. Bu ekrandan Vazgeç düğmesi ile çıkılır ise, makbuz kesilir ancak Belge (Fatura) onay işlemi TNB ye gönderimi yapılamaz. TNB ye Gönderim daha sonra mutlaka yapılmalıdır. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 20 / 20

21 N o t: Onay Sayfa Sayısı 50 ve katları şeklinde olmalıdır. 8. Program TNB ye gönderimi yapar ve kullanıcıyı bilgilendirir. 9. Yevmiyesi kesilen bu Belge onayları TNB sunucularına herhangi bir sorundan dolayı iletilemez ise, daha sonra gönderilmelidir. Belge (Fatura) Onaylama Đşlemlerinde Vezneden makbuzu kesildiğinde işlem otomatik olarak Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirilmemektedir. Bildirimler daha sonra noter tarafından TNB Online üzerinden yapılacaktır. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 21 / 21

22 Belge (Fatura) Onaylama Đşlemlerinde onaylanan Belgelerin Gelir Đdaresi Başlananlığına bildirimi zorunludur ve yükümlülük notere aittir. 6. YEVMĐYESĐ KESĐLMĐŞ ANCAK TNB ye GÖNDERĐMĐ YAPILMAMIŞ BELGE (FATURA) ONAYLARININ TNB ye GÖNDERĐMĐ Vezne Programına ilk girişte program Yevmiyesi kesilmiş ancak TNB ye gönderimi yapılmamış kayıt olup olmadığını kontrol eder. Eğer Yevmiyesi kesildiği halde TNB ye gönderimi yapılmamış işlem var ise, bunu bir uyarı ile bildirir. Bu soruya Hayır denir ise, programa girişe devam eder. Bu soruya Evet denir ise, program Gönderimi Yapılmamış Belge (Fatura) Onay Đşlemelerinin TNB ye Gönderimi ekranını açar Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 22 / 22

23 Vezne Programı içinden ise, TNB ye gönderimi yapılmamış kayıtları göndermek için vezne ana menüsünde iken Internet Đşlemleri / Belge (Fatura) Onay Đşlemleri Eksik Bilgilerinin TNB ye Gönderimi menüsünden Gönderimi Yapılmamış Belge (Fatura) Onay Đşlemlerinin TNB ye Gönderimi ekranına giriniz. Bu ekranda TNB ye gönderimi yapılacak Belge (Fatura) işlemlerinin bilgilerini tamamlamak gerekir. Bunun için bilgileri tamamlanacak Belge (Fatura) satırına klavyeden yön tuşları ile gidilip yine klavyenin enter tuşuna basılarak veya bilgileri girilecek satırdaki Bilgileri Tamamla düğmesine fare ile tıklayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 23 / 23

24 Ekrana Belge (Fatura) Onayı Bilgi Girişi gelir. Bu ekrandan mükellefin vergi numarası (Vergi Kimlik Numarası veya TC Kimlik Numarası) seçimi yapılır, yapılan seçime göre vergi numarasını giriniz, Vergi Kimlik Sorgula düğmesi ile sorgulayınız. Program yevmiye tarihi, yevmiye numarası, onay sayfa sayısı ve nüsha bilgilerini getirir. Belge (Fatura) bilgilerini onaylanacak belgeye (fatura) göre doldurunuz. Tamam düğmesi ile bilgileri kayıt ediniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 24 / 24

25 Program Gönderimi Yapılmamış Belge (Fatura) Đşlemlerinin TNB ye Gönderimi ekranına döner bu ekranda bilgileri girilen yevmiyesi kesilmiş Belge (Fatura) işlemlerinin Açıklama sütununda Düzeltme yapıldı şeklinde yazar TNB ye Gönder düğmesi fare ile tıklanarak düzeltme yapılan Belge (Fatura) işlemlerinin TNB ye gönderimini tamamlayınız. Bu ekrandan birden fazla belge ( fatura ) onayı işleminin bilgilerini doldurup TNB ye gönderimini yapabilirsiniz. 7. TNB ye GÖNDERĐMĐ YAPILMIŞ BELGE (FATURA) ONAYLARININ DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ VE SĐLĐNMESĐ Not: Bu işlemler sadece Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirimi yapılmamış kayıtlar üzerinde yapılabilmektedir. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 25 / 25

26 Vezne programında Belge (Fatura) onayının yevmiyesi kesilmiş ve kesilen bu yevmiyenin TNB ye gönderimi yapılmış ise; Bu yevmiye vezne programından çağırılıp düzeltme yapıldığında, TNB Online a daha önce gönderilen bilgilerde vezne programında düzeltme yapılan şekilde otomatik olarak düzeltilir. Bu düzeltilmenin otomatik olarak yapılması için; Vezne programında düzeltme yapılan yevmiyenin TNB ye gönderimi tamamlanmış olmalıdır. Vezne programında Belge (Fatura) Onayı yevmisi kesilmiş ve kesilen bu yevmiye TNB ye gönderimi yapılmış ise; Bu yevmiye vezne programından çağırılıp silindiğinde, TNB Online a daha önce gönderilen yevmiyede otomatik olarak silinir. a. TNB ye Gönderimi Yapılmış Belge (Fatura) Onaylarının Yevmiyelerinin TNB Online Üzerinde Değiştirilmesi Vezne programından yevmiyesi kesilen ve TNB ye gönderimi yapılan Belge (Fatura) Onayı yevmiyeleri, istenildiğinde TNB Online dan değiştirilebilir. Yapılan bu değişiklik sadece TNB Online üzerindeki bilgilerde değişiklik yapar, vezne programındaki veriler üzerinde herhangi bir değişiklik olmaz. Yevmiyesi kesilerek TNB ye Gönderimi Yapılmış Belge (Fatura) Onayı yevmiyeleri aşağıdaki adımlar izlenerek değişiklik yapılabilir. 1. TNB Online internet sitemize üye girişi yapınız. 2. KURUMSAL ENTEGRASYON başlığı altındaki Belge (Fatura) Onay Đşlemleri menüsüne giriniz. 3. Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildirilecek Belgeler (Faturalar) bağlantısına tıklayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 26 / 26

27 4. Ekrana Gelir Đdaresi Başkanlığı Belge Onay Listesi gelir. Bu ekranda düzeltme yapılacak yevmiye tarih aralığı seçilip kayıtları getir düğmesi tıklanır. Ekrana yevmiyesi kesilmiş, Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildirimi yapılmamış Belge (Fatura) onayları gelir. Bu ekranda değişiklik yapılacak satırdaki tıklayınız. simgesine fare ile 5. Ekrana, Belge (Fatura) Güncelleme gelir. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 27 / 27

28 6. Belge (Fatura) Bilgilerini Değiştirmek Đçin; Belge Fatura Onay Bilgileri doldurulup, Belge Bilgilerini Güncelle düğmesi ile kayıt ediniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 28 / 28

29 Bilgiler Kayıt edilir ve kullanıcı bilgilendirilir. 7. Mükellef Bilgilerini Değiştirmek Đçin; Yeni Mükellef Sorgula ve Mükellef Bilgilerini de Değiştirsin seçim kutusu işaretlenir. Ekrana vergi sorgulama ekranı açılır. Bu ekranda vergi numarası seçimi yapınız, (Vergi Kimlik Numarası veya T.C Kimlik Numarası) Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 29 / 29

30 vergi numarasını yazınız ve vergi Kimlik Sorgula düğmesi ile mükellefi Gelir Đdaresi Başkanlığından sorgulayınız. Belge (Fatura) Onay Bilgilerinde de bir değişiklik yapılacak ise, istenen değişiklikleri yapınız ve kayıt için Belge Bilgilerini Güncelle düğmesi ile değişiklikleri kayıt ediniz. Bilgiler kayıt edilir ve kullanıcı bilgilendirilir. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 30 / 30

31 b. TNB ye Gönderimi Yapılmış Belge (Fatura) Onayı Yevmiyelerinin TNB Online dan Silinmesi Vezne programından yevmiyesi kesilen ve TNB ye gönderimi yapılan Belge (Fatura) Onayı yevmiyeleri, istenildiğinde TNB Online dan silinebilir. Silme işlemi ile sadece TNB Online üzerindeki bilgiler silinir, vezne programındaki veriler üzerinde herhangi bir silme olmaz. Yevmiyesi kesilerek TNB ye Gönderimi Yapılmış Belge (Fatura) Onayı yevmiyeleri aşağıdaki adımlar izlenerek silinebilir. 1. TNB Online internet sitemize üye girişi yapınız. 2. KURUMSAL ENTEGRASYON başlığı altındaki Belge (Fatura) Onay Đşlemleri menüsüne giriniz. 3. Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildirilecek Belgeler (Faturalar) bağlantısına tıklayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 31 / 31

32 4. Ekrana Gelir Đdaresi Başkanlığı Belge Onay Listesi gelir. Bu ekranda silinecek yevmiye tarih aralığı seçilip kayıtları getir düğmesine tıklayınız. Ekrana yevmiyesi kesilmiş, Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildirimi yapılmamış Belge (Fatura) onayları gelir. Bu ekranda silinecek satırdaki simgesine fare ile tıklayınız. 5. Tamam düğmesi ile siliniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 32 / 32

33 8. BELGE (FATURA) BĐLDĐRĐMLERĐNĐN TNB ONLINE ÜZERĐNDEN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA YAPILMASI Belge (Fatura) Onayları yevmiyesi kesildiğinde Vezne programı tarafından NPS sunucularına bildirilir. Bu bilgiler TNB sunucularında kayıt edilir ancak Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirilmez. Bu bildirimler noter tarafından TNB Online üzerinden yapılmalıdır. Belge (Fatura) Onaylarını Gelir Đdaresi Başkanlığına TNB Online üzerinden bildirmek için aşağıdaki adımlar uygulanır. 1. TNB Online internet sitemize üye girişi yapınız. 2. KURUMSAL ENTEGRASYON başlığı altındaki Belge (Fatura) Onay Đşlemleri menüsüne giriniz. 3. Program, Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirilecek Belge (Fatura) var ise Bildirim Yapılmamış Belge (Fatura) Sayısı şeklinde gösterir. >>> Detaylar Đçin tıklayınız<<< bağlantını tıklayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 33 / 33

34 4. Bildirim Süreleri ekranını getirir. Program yevmiye tarihi bazında yevmiye sayılarını ve bildirilmesi gereken son tarihi gösterir. 5. Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildirilecek Belgeler (Faturalar) bağlantısına tıklayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 34 / 34

35 6. Ekrana Gelir Đdaresi Başkanlığı Belge Onay Listesi gelir. Bu ekranda gönderim yapılacak yevmiye tarih aralığı seçilip kayıtları getir düğmesine tıklayınız. Ekrana yevmiyesi kesilmiş, Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildirimi yapılmamış Belge (Fatura) onayları gelir. Bu listeyi Gelir idaresi Başkanlığına bildirmek için Listeyi Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildir düğmesine tıklayınız. Ekranda bildirimi yapan ilgili noterliğin vergi dairesi ve kodu gözükmektedir bu bilgi kontrol edilmelidir. Eğer yanlış ise, Vergi Dairesini Değiştir düğmesi ile Vergi Dairesi seçimi yapılmalıdır. Bildirim ekranda gözüken bu vergi dairesine yapılmaktadır. 7. Program onay ekranını getir Tamam düğmesi ile devam ediniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 35 / 35

36 8. Program Belge (Fatura) onaylarının bildirimini yapar ve ekranda hangi işlem numarası ile yapıldığını gösterir. 9. GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞINA BĐLDĐRĐM YAPILMIŞ BELGE (FATURA) ONAY LĐSTESĐNĐN TNB ONLINE ÜZERĐNDEN KONTROLÜ 1. TNB Online internet sitemize üye girişi yapınız. 2. KURUMSAL ENTEGRASYON başlığı altındaki Belge (Fatura) Onay Đşlemleri menüsüne giriniz. 3. Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildirimi Yapılmış Belge (Fatura) Onay Listesi ne tıklayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 36 / 36

37 4. Đncelenmek istenen Yevmiye Tarih Aralığı seçimi yapılır, kayıtları getir düğmesine tıklayınız. 5. Ekrana seçilen kriterlere uygun Gelir Đdaresi Başkanlığına Bildirimi yapılmış Belge (Fatura) onayları gelir. 6. Đşlemin detayı incelenmek istenir ise, ilgili satırdaki simgesine fare ile tıklayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 37 / 37

38 10. TNB ye GÖNDERĐMĐ YAPILDIĞI HALDE VEZNE PROGRAMINDA YAPILMAMIŞ OLARAK GÖZÜKEN YEVMĐYELERĐN GÖNDERĐM BĐLGĐLERĐNĐN YENĐDEN ALINMASI Vezne Programına yeni eklenen özellik ile Belge (Fatura) onay işlemlerinde yevmiyesi kesilmiş fakat TNB ye yevmiye bilgisi gönderilmemiş olan işlemler için kontrol bulunmaktadır. Program bu durumdaki işlemleri açılış sırasında kontrol ederek kullanıcıyı aşağıdaki şekilde uyaracaktır. Bu soruya Hayır denir ise, programa normal işlemlerine devam edecektir. Evet denmesi durumunda Gönderimi Yapılmamış Belge (Fatura) Onaylarının TNB ye Gönderimi ekranı açılır. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 38 / 38

39 Bu ekrana Vezne programı açıldıktan sonrada Vezne ana menüsünde iken Internet Đşlemleri / Belge (Fatura) Đşlemleri Eksik Bildirimlerinin TNB ye Gönderimi menüsünden Gönderimi Yapılmamış Belge (Fatura) Onay Đşlemlerinin TNB ye Gönderimi kısayolu ile de ulaşabilirsiniz. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 39 / 39

40 Bu ekranda TNB ye gönderimi yapılacak Belge (Fatura) Onay Đşlemleri bulunmaktadır. Bu listede TNB ye gönderimi yapıldığı halde gönderim yapılmamış gibi gözüken yevmiyelerin olması, teknik bir sebepten dolayı TNB ye gönderimin yapıldığı bilgisinin vezne programına ulaşamamasından kaynaklanmaktadır. Bu gibi durumlarda TNB ye gönderimi yapılan yevmiyeler için gönderim bilgisi yeniden istenebilir. Gönderim Bilgisini yeniden istemek için Gönderimi Yapılmamış Belge (Fatura) Onay Đşlemlerinin TNB ye Gönderimi ekranındaki TNB ye gönderimi yapılmış ancak teknik nedenlerle Gönderim Bilgisi alınamamış kayıtların Gönderim Bilgisini almak için TIKLAYINIZ. bağlantısını tıklayınız. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 40 / 40

41 11. BELGE (FATURA) ONAYLAMA ĐŞLEMLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ VEZNE PROGRAMINDA YAPILAN ĐLAVELER VE DÜZENLEMELER 1. Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirilen Belge (Fatura) onaylama işlemleri üzerinde silme işlemi yapılması engellenmiştir kodlu işlem kaldırılmıştır kodlu işlem bildirimi yapılacak olan işlemler için tasarlanmıştır kodlu işlem ise serbest fatura işlemi olarak tanımlanmıştır. 5. Vezne Programında programa girişte; TNB ye Gönderilmeyen Belge (Fatura) işlemi olup olmadığı kontrolü eklenmiştir. 6. Vezne Programında programa girişte; Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirilmeyen Belge (Fatura) işlemi olup olmadığı kontrolü eklenmiştir. 7. Yevmiye Sıfırlama Đşleminde; TNB ye gönderilmeyen Belge (Fatura) işlemi olup olmadığı kontrolü eklendi. TNB ye gönderilmeyen Belge (Fatura) işlemi var ise, Yevmiye Sıfırlama işlemine devam edilememektedir. 8. Belge (Fatura) yevmiye düzeltme işlemlerinde, işleme ait bilgiler düzeltme yapıldıktan sonra TNB ye otomatik olarak bildirilecektir. 9. Belge (Fatura) yevmiye silme işlemlerinde ise TNB ye gönderimi yapılmış yevmiyelerin Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirimleri kontrol edilecek ve sadece Gelir Đdaresi Başkanlığına bildirimi yapılmamış yevmiyelerin silinmesine izin verilmektedir. Belge (Fatura) Onaylama Kılavuzu Sayfa: 41 / 41

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4

Amaç... 2. Kısaltma ve Tanımlar... 2. Hususlar... 4 TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ ARAÇ SATIŞ ve DEVİR ile BU İŞLEMLERE AİT BİLDİRİMİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI Program Kullanım Kılavuzu 14.Mayıs.2010 Versiyon 1 İÇİNDEKİLER Amaç... 2 Kısaltma ve Tanımlar...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yazım.Net Kullanım Kılavuzu Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 1

İÇİNDEKİLER. Yazım.Net Kullanım Kılavuzu Türkiye Noterler Birliği Sayfa : 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. PROGRAMIN TANIMI VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ... 3 a. Tanımı:... 3 b. Sistem Gereksinimi:... 3 2. GENEL KAVRAMLAR... 3 a. Noterlik Kavramları... 3 b. Yazım.Net Kavramları...

Detaylı

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme...

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme... İçerik Tablosu Radore ID nedir?... 5 1. Giriş Ekranı... 5 1.1 Şifremi Unuttum... 5 1.2 Kayıt Ol... 6 1.2.1 Bireysel Müşteri Kaydı Oluşturmak... 6 1.2.2 Kurumsal Müşteri Kaydı Oluşturmak... 9 1.2.3 Üyelik

Detaylı

Harcama Birimleri Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu

Harcama Birimleri Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu Mayıs 2012 Çankırı Karatekin Üniversitesi GİRİŞ HYS Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet ortamında

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak)

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) Giriş VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) AKBS, 4 modülden oluşmaktadır. Merkez Uygulaması, Veri Gönderme Sistemi, Veri Karşılama Sistemi ve Veri İşleme Sistemi.

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri Logo Mart 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 10 Mesaj Şablonları... 12 Toplu Mesaj Gönderimleri... 13 İş Akışlarında SMS

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında SMS

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) KULLANICI KILAVUZU 2014 Kasım i İçindekiler GİRİŞ SAYFASI...1 EVRAK ANA SAYFA...2 1.1. Birim Yetkileri...2 1.2. Görevler...3 1.3. Bildirimler...3

Detaylı

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI 2011 LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI İÇİNDEKİLER TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında

Detaylı

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30 g yo SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

: Bilgisayarlarda dosya boyutları için kullanılan ölçü birimini

: Bilgisayarlarda dosya boyutları için kullanılan ölçü birimini Amaç TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU SÜRÜM 4.0 MADDE 1- Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Elektronik Uygulamalar Projesi kapsamında

Detaylı

MYK WEB PORTALI KULLANIM KILAVUZU. MYK Web Portalı Kullanım Kılavuzu Sayfa 1/76

MYK WEB PORTALI KULLANIM KILAVUZU. MYK Web Portalı Kullanım Kılavuzu Sayfa 1/76 MYK WEB PORTALI KULLANIM KILAVUZU MYK Web Portalı Kullanım Kılavuzu Sayfa 1/76 İÇİNDEKİLER 1. KAYIT VE BAŞVURU İŞLEMLERİ... 3 2. ULUSAL MESLEK STANDARTLARI... 7 2.1. MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURUSU...

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2011 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12 4.1 GENEL... 12 4.1.1 Şirket Tanımları... 12 4.1.2 Kullanıcı Tanımları... 18 4.1.3 Şifre Değişikliği... 19

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİM DOKÜMANI İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 1.1. KURUM İÇİ GİDEN EVRAK SÜRECİ... 3 1.2. KURUM DIŞI GİDEN EVRAK SÜRECİ... 15 1.3. OLUR EVRAK

Detaylı

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU Bu kılavuzda gönderme emirlerinin KEÖS üzerinden Merkez Bankasına aktarılmasına ilişkin formlar hakkında bilgi verilmektedir. KEÖS Bilindiği üzere 18/06/2011

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Elektronik Uygulamalar Projesi kapsamında yer alan

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI Güncelleme Tarihi: 29.01.2007 Yükleme Programa ait CD-ROM u bilgisayarınızın CD-ROM ünitesine takınız.

Detaylı

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ OTOMASYON PROJESİ (SHGM-BYS)

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ OTOMASYON PROJESİ (SHGM-BYS) Sayfa No : 1 / 33 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ OTOMASYON PROJESİ (SHGM-BYS) YETKİLİ HAVACILIK TIP MERKEZLERİ ENTEGRASYONU KULLANIM KILAVUZU BL_SHGM_EGT Mayıs 2013 v.1.5 Bilişim

Detaylı

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KASIM - 2012 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak istihdam edilen, -657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU (14.05.2013) Bilimsel ve Eğitsel Faaliyet Toplantı Başvuru Kılavuzu BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kılavuzun amacı, 26/08/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî

Detaylı