11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu E-Fatura ve E-Defter uygulamaları 10 Aralık 2012"

Transkript

1 E-Fatura ve E-Defter uygulamaları

2 İçerik 1. Genel Bakış 2. E-Fatura 3. Elektronik Mali Mühür 4. E-Defter 5. E-Arşiv 6. İzin / Başvuru Süreçleri 7. Sonuç 8. Yaklaşımımız 2

3 Genel Bakış 3

4 E fatura, E-Defter ve E-Arşivleme şirketlerde neleri değiştirecek? Organizasyon Yapısındaki Değişiklik: Muhasebe, vergi, satın alma vs bölümlerdeki çalışanlar uygulamadan etkilenecek. Faturalama ve defter tutma sürecine yönelik insan müdahalesi azalacak. O nedenle daha az personelle, daha doğru faturalama yapılabilecek. Defter tutma maliyetleri azalacak. Süreç daha etkin kontrol edilebilecek. Dışarıyla Olan İlişkilerde Değişiklik: E-Fatura kabulü için müşterinizle zımnen veya açık mukavele ile anlaşmanız gerekecek. Alıcılarınız ve satıcılarınızla olan tüm sözleşmeleri gözden geçirmeniz gerekecek. E-Defter de dönemsellik ilkesi daha kontrol edilebilir hale gelecek. İşlemler ve İş Süreçlerindeki Değişiklikler: Alış ve satış süreçlerine taraf olanlar, sürece konu mal ve hizmetler ve sürecin gerektirdiği belgeler itibariyle değişiklikler olacak. E-Defter in berat ve onay işlemleri firma içi e-imza prosedürleri gerektirecek. Şirketin Kullandığı Teknolojideki Değişiklikler: Elektronik mühüre geçilecek. EDI, XML, FTP, http(s), AS2, vs sistemler kullanılacak. 4

5 E-Fatura 5

6 E-Fatura uygulaması (397 sıra nolu tebliğ öncesi) Şimdiye kadar EFKS (Elektronik Fatura Kayıt Sistemi) kapsamında altı firma E-Fatura uygulamasına geçmiştir. Maliye Bakanlığı ile şirketler arasında yapılan protokoller çerçevesinde ilerlemiştir. Düzenlenen faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen standartlar çerçevesinde GİB sistemine aktarılarak, ikinci nüshaların kağıt ortamda saklanması zorunluluğunu kaldıran; ayrıca birinci nüsha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına ve saklanmasına imkan sağlayan bir sistemdir. 1 Fatura bilgisi sisteme gönderilir Maliye Bakanlığı 3 Müşteri arzu ederse den kontrol eder Firma 2 E-Fatura müşteriye gönderilir Müşteri 6

7 E-Fatura uygulaması (397 sayılı tebliğ sonrası) E-Fatura Uygulaması Nedir? Başkanlıkça belirlenen standartlara uygun mesajların, taraflar arasında güvenli bir şekilde aktarılması olanağı sunan uygulamanın genel adıdır. E-Fatura uygulaması, bünyesinde E-Fatura gönderme ve/veya alma işlemlerini yapmak üzere her bir kullanıcıya ait kullanıcı hesabı barındıracak olup, bu hesap aracılığı ile kullanılabilecek fonksiyonlar, ilgili hesabın ve kullanıcının niteliğine göre şekillenecektir. 7

8 E-Fatura uygulaması (397 sayılı tebliğ sonrası) Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegre Edilmesi Yoluyla Kullanım Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcıların, gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile E-Fatura uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanmaları mümkündür. E-Fatura Portalı Aracılığı ile Kullanım Bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi sureti ile E-Fatura uygulamasını kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen E-Fatura portalı aracılığı ile ara yüzlerin kullanılarak E-Fatura gönderilmesi. 8

9 Bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi yoluyla kullanım Mükellef Mükellef E-Faturayı ve sistem yanıtını; Oluşturur + Mali mühür basar + Saklar + Veri kurallarına uygunluğunu denetler Merkezden gelen uygulama yanıtını ve sistem yanıtını Alır + Denetler + İşler + Saklar E-Faturayı ve Uygulama yanıtını; Alır + Mali mühür denetler + Veri kurallarına uygunluğunu + Saklar + İletir Merkezden gelen uygulama yanıtını ve sistem yanıtını Alır + Denetler+ İşler + Saklar Merkez Üzerinden Gelen E- Faturayı ve sistem yanıtını; Alır + Veri kurallarına uygunluğunu denetler + İşler + İlgili adrese iletir + sistem yanıtı oluşturur ve iletir Kendisine Gelen Sistem yanıtını: Alır + Denetler + İşler + İletir Kaynak: efatura.gov.tr (UBL Kılavuz) 9

10 Bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi yoluyla kullanım WEB Servis iletişimi, HTTPS Protokolü üzerinden SSL mekanizması ile XML formatında 10

11 Bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi yoluyla kullanım E-Fatura uygulamasının taraflar arasında kullanımı tamamı ile uygun yazılım entegrasyonlarının oluşturulması ile gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde oluşturulacak çözümler, işletmelerin kendi bünyelerinde yer alan ERP (Enterprise Resource Planning) çözümlerinin uyarlanması şeklinde olabileceği gibi bu konuda geliştirilecek bazı özel yazılım çözümlerinin de geliştirilmesi mümkündür. 11

12 E-Fatura uygulaması (temel senaryo) Kılavuzlar örnek olarak iki ana fatura senaryosu açıklamaktadır. Temel Fatura Senaryosu: Faturanın alıcısına kayıtlı ve güvenli bir biçimde ulaştırılması ile işlemin tamamlandığı varsayılmakla birlikte alıcılar fatura ile ilgili itirazlarını harici yollarla gerçekleştirebileceklerdir. Alıcı Satıcı Faturayı alır E-Fatura Faturayı oluşturur ve gönderir 12

13 E-Fatura uygulaması (iptal ve iadeler) Ticari Fatura Senaryosu: Bu senaryo, yapılacak mal ve hizmet satışları dolayısıyla fatura düzenlenmesi, söz konusu faturaların kabul edilmesi veya reddedilmesi ile düzeltme işlemleri için uygulama yanıtı düzenlenmesine ilişkin iş akışları ve rolleri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Belirlenen sistem ile: Kabul talebiyle gönderilen E-Fatura uygulama yanıtı düzenlenerek kabul edilebilir. Alıcıya gönderilen E-Fatura alıcı tarafından reddedilebilir. Faturaya konu malların tümünün ya da belli kalemlerinin iadesi halinde iade faturası düzenlenmesi gerekebilir. 13

14 E-Fatura uygulaması (faturanın kabul edilmesi) Alıcı Satıcı Faturayı alır ve işler E-Fatura Faturayı oluşturur ve gönderir Fatura kabul edilir Uygulama yanıtı Uygulama yanıtı alınır ve fatura ile eşlenerek kayıtlara alınır 14

15 E-Fatura uygulaması (faturanın reddedilmesi) Alıcı Satıcı Faturayı alır E-Fatura Faturayı oluşturur ve gönderir Fatura reddedilir Uygulama yanıtı Uygulama yanıtı fatura ile eşlenerek kayıtlara alınır Red U.Y. değerlendirir Kabul Gerekli düzeltme yapılır Harıçı Yollar 15

16 E-Fatura uygulaması (iade faturası düzenlenmesi) Alıcı Satıcı Faturayı alır ve işler E-Fatura Faturayı oluşturur ve gönderir Mal iade edilir ve U.Y. birlikte iade faturası düzenlenir U.Y. ve iade faturası Uygulama yanıtı ile iade faturası alınır ve işlenir 16

17 Bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi yoluyla kullanım Resmi otorite ara yüze ilişkin şart getirmiyor. Firmaya özel ERP çözümleri mümkündür. Getirilen standart, yazılımın taşıması gereken özelliklere, gönderilecek veriye ve gönderim yoluna ilişkindir. Fatura Ileti mesajı İçerik, format, standartlar, kodlama altyapıları İletişim Altyapısı 17

18 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım Yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve E-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır. 18

19 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım 19

20 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım 20

21 E-Fatura portalı aracılığı ile kullanım 21

22 E-Fatura uygulaması XML formatında fatura dönüştürücü bir program vasıtasıyla görsel hale getirilebilir. Böyle bir program örnek olarak E-Fatura portalında mevcuttur. 22

23 Uygulama detayları (E-Fatura) E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Müşterinin talep etmesi durumunda ise genel hükümler çerçevesinde sadece kağıt fatura verilmesi zorunludur. E-Fatura uygulaması, VUK kapsamında düzenlenmesi zorunlu olan fatura dışında kalan belgelerin de taraflar arasında dolaşımına imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu çerçevede, taraflar arasında elektronik belge olarak dolaşımı Başkanlıkça uygun bulunanlar, ilgili format ve standartların duyurulmasının ardından, E-Fatura uygulaması aracılığı ile gönderilip alınabilecektir. 23

24 Uygulama detayları (kimler yararlanabilir?) Başlangıç olarak, anonim ve limited şirket statüsünü haiz mükelleflerin uygulama kapsamında E-Fatura gönderme ve/veya almasına izin verilmesi uygun görülmüştür. Anonim ve limited şirket statüsünde bulunmayanlardan E-Fatura göndermek ve/veya almak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri, yapacakları yazılı başvuru üzerine Başkanlık tarafından belirlenecektir. Gerçek kişilerin ise E-Fatura uygulaması bünyesinde E-Fatura göndermeleri ve almaları mümkün bulunmamaktadır. Halihazırda EFKS den yararlananlar, Tebliğ in yayımlanmasından itibaren 1 yıl içerisinde Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegre Edilmesi Yoluyla Kullanım metoduna geçmelidirler 24

25 Elektronik Mali Mühür 25

26 Uygulama detayları (yetki mühür) Mali Mühür Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan ve E-Fatura uygulaması bünyesinde yapılan işlemlerde kullanılması zorunlu olan Mali Mühür bir elektronik sertifikadır. Akıllı Kart Donanımsal Güvenlik Modülü Fatura mühürleme hızı 26

27 Mali mührün özellikleri Sahiplerine kart okuyucuları ile birlikte teslim edilecek sertifikaların HSM (hardware security model donanımsal güvenlik modülü, içerisinde mali mühür sertifikası yüklenen işlem yapma aracına verilen isimdir) aracılığı ile kullanılması da mümkündür. Ancak bu durumda, mali mühür sertifikalarının HSM lere yüklenmesi işleminin TÜBİTAK-UEKAE veya yetkili kıldığı kişiler / kurumlar aracılığıyla yapılması ve tercih edilen HSM modellerinin TÜBİTAK-UEKAE tarafından yayınlanacak niteliklere sahip olması gerekmektedir. 27

28 E-Defter 28

29 E-Defter uygulaması E-Defter Uygulaması Nedir? E-Defter uygulaması resmi otorite tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak oluşturulan E-Defterlere ilişkin onay süreçlerinin yerine getirilmesi amacı ile hazırlanan internet adresinde yer alan uygulamadır. E-Defter Nedir? E-Defter vergi şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür. Yevmiye Büyük Defter 29

30 E-Defter uygulamasından kimler yararlanabilir? Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek v tüzel kişi mükellefler gerekli şartları sağlamaları halinde E-Defter uygulamasından yararlanabilirler. - Uygulamadan yararlanmak için gerçek kişilerin elektronik sertifikaya (e-imza), - Tüzel kişi mükelleflerin ise E-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları ve elektronik mali mühür temin etmiş olmaları gerekmektedir. - E-defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması. 30

31 Uygulamanın işleyişi Defterin Oluşturulması Defterin Mühürlenmesi ve Sisteme Yüklenmesi Defterin Berat İşlemi Defterin Saklanması (Arşiv) Mükellef Mükellef Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef 31

32 Uygulamanın İşleyişi Kaynak: edefter.gov.tr (Kılavuz) 32

33 E-Defterin oluşturulması Bu Tebliğ kapsamında kendilerine izin verilenler internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır. Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar. 33

34 E-Defterin formatı ve teknik yönleri XBRL (extensible Business Reporting Language Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili), aralarında denetim şirketleri, yazılım şirketleri, devlet birimleri ve Uluslar arası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) gibi kurumların da yer aldığı 600 katılımcının yer aldığı kar amacı gütmeyen uluslararası bir konsorsiyum tarafından geliştirilmiştir. Açık (ücretsiz) bir standart olan ve lisans gerektirmeyen XBRL, finansal bilgilerin elektronik transferi için kullanılan XML tabanlı genel bir işaretleme dilidir Defter ve beratlar XML dosyası UTF-8 dil kodlaması ile oluşturulmalıdır. 34

35 Berat işlemi (sisteme yükleme kısmı) Uygulamadan yararlananlar, aylık dönemler itibarıyla oluşturdukları elektronik defterler için, aşağıda yer alan adımları izleyerek berat almak zorundadırlar. Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar. Mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulur ve bu dosyalar E-Defter uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulur. E-Defter uygulamasında Başkanlığa gönderilecek dosyalara paket denilmektedir. Paket belirli isimlendirme standardı olan ZIP formatında bir belgedir. 35

36 Berat işlemi (onay süreci ve muhafaza) Başkanlık kendi mali mühürü ile onay vermek suretiyle deftere berat verir. Başkanlık mali mührünü de içeren beratlar elektronik defter tutanlar tarafından indirilerek istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili olduğu elektronik defterler ile birlikte muhafaza edilir. E-Defter tutma sürecinde hesap döneminin ilk ayının beratının alınması açılış onayı, son ayının beratının alınması ise kapanış onayı yerine geçer. E-Defterler ancak berat verilmesi halinde Vergi Usul Kanunu kapsamında kabul görür. 36

37 Berat işleminin mahiyeti ve önemi E-Defter beratı, elektronik defterlerin değişmezliğini ispat etmeye yöneliktir. Başkanlık tarafından gerçekleştirilen berat verme işlemi, ilgili defterlerde yer alan kayıtların içerik ve gerçeğe uygunluk denetimi anlamına gelmemekte ve herhangi bir vergi incelemesini veya diğer incelemeleri ifade etmemektedir. Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları içermez. Ancak, hesap dönemi veya takvim yılı içinde, defterlerini elektronik ortamda oluşturmaya başlayanlar, izleyen ilk ayda oluşturacakları E-Defterlerde, ilgili hesap döneminin basından içinde bulundukları döneme kadar gerçekleştirilen tüm kayıtlara yer vereceklerdir. Ayrıca E-Defter tutmaya başladıkları tarih itibarıyla eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır. 37

38 E-Arşiv 38

39 Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü Mükellefler E-Faturaları ve E-Defterleri, üzerindeki Mali Mühürü ve beratları (Defter için) de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir. E-Faturanın ve E-Defterin kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Mükelleflere ait E-Faturaların ve E-Defterlerin yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması gerekmektedir. Arşivlemenin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. 39

40 Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, (elektronik imza ve mali mühür değerleri dâhil) veri tabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, elektronik defterlere istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir. E-Defter tutanlar, elektronik defterlerin oluşturulması sırasında kullandıkları bilgi işlem sisteminin sağlıklı biçimde çalışabilmesi ile ilgili yeterli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. 40

41 Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü E-Defter tutanlar, elektronik defterlere ait kayıtların bozulması, silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi halleri ile olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, durumu on beş gün içinde Başkanlığa bildirmek ve kayıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır. E-Defter tutanlar, elektronik defterlerini oluşturdukları ve muhafaza ettikleri bilgi işlem sistemlerinin haczedilmesi veya bu sistemlere yetkili mercilerce el konulması halinde, durumu en geç üç is günü içerisinde Başkanlığa bildirmek zorundadır. 41

42 Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü E-Defter tutanlar, kanunlarla yetkili kılınan kurum ve kişilerin talebi üzerine elektronik defterlere ait bilgilerin oluşturulması veya muhafazası sırasında kullanılan donanımların bulunduğu adres veya adreslerde inceleme ve tespit yapılabilmesi için gerekli olacak her türlü teknik ve fiziki imkânı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel gibi) sunmak zorundadır. Gerekli görülen durumlarda, elektronik defterler ile elektronik defterlerde yer alan bilgilere iliksin olarak belirlenecek standartlara uygun üretilecek diğer raporların ibrazı, E-Defter tutanlara ait bilgi işlem sistem veya sistemlerine sürekli erişimin sağlanması sureti ile istenebilir. 42

43 İzin / Başvuru Süreçleri 43

44 E-Fatura uygulaması başvurusu E-Fatura uygulama başvurusu aşağıdaki belgelerle yapılır Genel Olarak - E-Fatura uygulaması başvuru formu ve taahhütnamesi - Elektronik Mali Mühür sertifika sahibi taahhütnamesi - Şirket kuruluş sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği - Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği Uygulamaya entegre olmak isteyenler için ayrıca ERP Sistemini, fatura ve ilgili süreçlerini açıklayan dokümanlar 44

45 E-Fatura uygulaması başvurusu Başvurusu uygun olanlara entegrasyon işlemlerine başlayabilecekleri bir yazı ile bildirilecektir. Entegrasyon çalışmaları, başlama yazısı tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde tamamlanmak zorundadır. Başkanlık tarafından uygun bulunursa kullanıcı hesapları tanımlanacaktır ve buna istinaden Mali Mühür temini işlemlerine başlanabilecektir. Mail Mühür alındıktan sonra şirketler başvuruda bildirdikleri yetkilileri aracılığı ile Mali Mühür sertifikalarının aktivasyonunu gerçekleştirecektir. Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra aktive edilen sertifikaları kullanarak sistem üzerinde tanımlanan kullanıcı hesabı aracılığı ile E-Fatura gönderme ve/veya alma işlemleri gerçekleştirilebilir. 45

46 E-Defter uygulaması başvurusu Başkanlık veya Genel Müdürlük adresine yazılı olarak başvuruda bulunulacaktır. E-Defter uygulaması başvuru formu ve taahhütnamesinin imzalı aslı E-Defterlerin oluşturulması sırasında, bu konuda uyumluluk onayı alınmış bir yazılımın kullanılması durumunda söz konusu yazılım hakkında yazılımın adı, sürüm numarası gibi mükellef kullanımına özgü bilgiler 46

47 E-Defter uygulaması başvurusu Eğer mükellef daha onay almamış bir yazılım veya kendi yazılımı ile başvurmak isterse: Onay talebine iliksin yazılı dilekçe, Yazılımın adı, sürüm numarası gibi ayırt edici özellikleri, Onayı istenen yazılım ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgileri içeren teknik doküman veya dokümanlar, Yazılımın geliştirilmesinde kullanılan programlama dili, dosya sistemi, çalıştığı işletim sistemi gibi genel özellikleri, Bu Tebliğde yer alan oluşturma, kaydetme, onaylama, muhafaza ve ibraz gibi temel süreçlere ait is akıs semaları, Tebliğ çerçevesinde belirlenen format ve standartlara uygun olarak ve onaya sunulan yazılım tarafından oluşturulan elektronik imzalı veya mali mühürlü elektronik defter örnekleri, Gerek duyulması halinde onaylanması istenen yazılımın kuruluma hazır bir örneği 47

48 E-Defter uygulaması başvurusu Yazılımın testleri başarıyla geçebilmesi için: yazılımlara uyumluluk onayı verilecektir. internet adresinden duyurulan kılavuzlarda öngörülen veri standartları ve formata uygun olarak oluşturma E-Defterin üretilmesi, kaydedilmesi ve bunların ibrazına iliksin şartları sağlama Mali mühür, elektronik imza, mobil imza ve zaman damgası kullanımının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi adresinde açıklanan E-Defter uygulaması onay süreçlerine ilişkin işlemleri yerine getirme Duyurulan diğer şartların yerine getirilmesi. Yazılımların testleri üreticileri tarafından yaptırılacak ve testi başarılı biçimde tamamlayanlar internet adresinden ilan edilecektir. İlan edilen yazılımlar aracılığı ile elektronik defter tutacakların ayrıca test yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Kendi yazılımını kendisi geliştiren mükelleflerin test sürecini başarılı bir şekilde tamamlayanlar internet sitesinden ilan edilmeyecektir. 48

49 Sonuç 49

50 Tedarikçiden müşteriye E-Fatura ve E-Arşiv E-fatura Tedarikçi E-fatura Firmamız Müşteri Elektronik Arşiv 50

51 Yaklaşımımız 51

52 Yaklaşımımız Başarıya ulaşmak için sistemin firmaya özel dizayn edilmesi ancak aynı zamanda mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi önemlidir. Firma analizi ve fayda değerlendirmesi İzin işlemleri Firmanız operasyonlarının, defter tutma süreçlerinin, kayıt sistemlerinin, alım ve satım işlemlerinin E-Defter ve E-Fatura uygulaması açısından incelenmesi, E-Defter ve EFatura sistemine geçilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi, sağlanacak faydaların ve muhtemel engellerin belirlenmesi; E-Fatura ve sonrasında E-Defter resmi izin başvuru süreçlerinde destek verilmesi; Sistem Kurulum ve Testler Sistem kurulumu çalışmalarında destek verilmesi, raporlama süreçlerinde destek verilmesi ve kullanıcı eğitimleri ve kılavuzlar konusunda destek verilmesi, sistemin test edilmesi; Sonradan Kontrol Denetim - Destek Sistemin düzenli kontrol ve testlerinde destek verilmesi, sistem verilerinden oluşan beyanname ve çeşitli listelerin kontrolü ve sağlanan faydaların raporlanması; 52

53 Beklenilen gelişmeler Şirket kuruluşu (E-Fatura) Onaylanmış Yazılımların İlanı (E-Defter) Uygulama kapsamına alınması planlanan şirketler/sektörler E-Ödeme süreci 53

54 Sorularınız? İletişim bilgilerimiz: Cenk Ulu Partner Indirect Tax Services Tel: +90 (212) Tuba Gedik Senior Manager Indirect Tax Services Tel: +90 (212) Cem Aracı Manager Indirect Tax Services Tel: +90 (212) Türkiye. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede ibaresi, her bir üye şirketinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu PricewaterhouseCoopers International Limited in bir üye şirketi olan Türkiye yi ifade etmektedir. Türkiye, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ve PricewaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ticari unvanları ile Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliklerden oluşan Türkiye organizasyonunu ifade ve temsil etmektedir.

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

E-Deftere Geçiş Yol Haritası

E-Deftere Geçiş Yol Haritası E-Deftere Geçiş Yol Haritası Denetçi SMMM Özcan Aymak 1 Soru 1. E-defterin yasal mevzuatımızdaki dayanakları nelerdir? - 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, - 1 Sıra No.lu

Detaylı

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır.

Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 Soruda e-defter Yayına hazırlayan Uğur Doğan, Gelir İdaresi Daire Başkanı Vergi Sorunları Dergisi Ocak -2012 Sayısının Eki Olarak Yayımlanmıştır. 100 SORUDA E-Defter Uğur DOĞAN Gelir İdaresi Daire

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0

e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 e-defter Uygulama Kılavuzu V 1.0 Şubat 2015 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 1 A. XBRL Nedir?... 2 B. ELEKTRONİK DEFTER XML ALANLARI HAKKINDA EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR... 4 1. Kurum Tanımlayıcısı (Unvanı) (organizationidentifier)...

Detaylı

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI Vergi Portalı Vergi Bültenleri (2014) İÇİNDEKİLER 6183 SAYILI KANUN AR-GE Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun e-arşiv e-arşiv Uygulamasında

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu Şubat 2013 Versiyon : 1.

e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu Şubat 2013 Versiyon : 1. e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Versiyon : 1.0 Şubat 2013 ANKARA 1/28 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/28 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ Kullanıcı Hesabı için Başvuru : E-fatura uygulamasını kullanacak mükellefler öncelikle kullanıcı hesabı oluşturmalıdırlar. Bunun

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 27 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29043 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/4397 KONU : DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALIM İŞİ SON BAŞVURU TARİHİ : 07.03.2012 Çarşamba Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aşağıda detaylı olarak açıklanan

Detaylı

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ

NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA TEMİNİ SİPARİŞ ŞARTLARI VE HİZMET ESASLARI YÖNERGESİ 1. İşbu yönerge, 2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ne veya Başbakanlık tarafından verilen özel izine göre TÜBİTAK BİLGEM Kamu Sertifikasyon Merkezinden nitelikli elektronik sertifika talebi yapan tüzel

Detaylı

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm : 1.1 Yayınlanma Tarihi : 16.10.2014 İÇİNDEKİLER 1. TANIM VE KISALTMALAR... 3 1.1. Kısaltmalar...

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-DEFTER UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-DEFTER UYGULAMASI E-DEFTER UYGULAMASI E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin,

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları

e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları e-güven Nitelikli Elektronik Sertifika Uygulama Esasları Sürüm 2.3 Yürürlük Tarihi: Ağustos, 2013 OID 2.16.792.3.0.1.1.2.1 Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi

Detaylı

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEKNİK KILAVUZU TK-2. Sürüm 3.0

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEKNİK KILAVUZU TK-2. Sürüm 3.0 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEKNİK KILAVUZU TK-2 Sürüm 3.0 6 ŞUBAT 2015 Yeni Nesil ÖKC Teknik Kılavuzu TK-2, Sürüm 3.0 Sayfa 1 A- Giriş: Bu Teknik Kılavuz Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarda

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETĐM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTĐRĐLECEK BANKA BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ VE BANKACILIK SÜREÇLERĐNĐN DENETĐMĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK (13 Ocak 2010 tarih ve 27461

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER... 2 Madde 1 Amaç... 2 Madde 2 - Kapsam... 2 Madde 3 - Tanımlar... 2 Üyeler arasındaki pay devri, pay iştirak, opsiyon,

Detaylı

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Telekomünikasyon Kurumundan: Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik imzanın hukuki

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Şubat 2015 Versiyon: 1.4.1/29

e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Şubat 2015 Versiyon: 1.4.1/29 e-defter Uygulaması Teknik Kılavuz Versiyon 1.4 Şubat 2015 ANKARA.1/29 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI e-defter Uygulaması Teknik Denetim Kılavuz ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı Şubat 2015 (I).2/29 Versiyon

Detaylı