AYSER ENERJİ LTD. ŞTİ. ADRESİ Vedat Dalokay Caddesi No: 109 G.O.P ANKARA. FAKS Tel: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYSER ENERJİ LTD. ŞTİ. ADRESİ Vedat Dalokay Caddesi No: 109 G.O.P 06700 ANKARA. FAKS Tel: 0 312 447 91 50 Fax: 0 312 447 91 63"

Transkript

1 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ Vedat Dalokay Caddesi No: 109 G.O.P ANKARA TELEFONU VE NUMARALARI FAKS Tel: Fax: PROJENİN ADI AYSER DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJENİN BEDELİ USD PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ Şanlıurfa İli, Bozova İlçesi (İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ) PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI, ZONE Koor. Sırası : Sağa, Yukarı Datum : ED50 Türü : UTM Ölçek Fak. :6 Derecelik Nokta No Y X , , , , , , , ,16 PROJENİN ÇED Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği YÖNETMELİĞİ Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) Ek1 Listesi Madde 2 ) Termik Güç Santralleri bend a) Toplam Isıl Gücü 300 MWt ve daha fazla olan termik güç santralleri ile diğer yakma sistemleri kapsamında yer almaktadır. NİHAİ NU ENERJİ ÇEVRE YATIRIMLARI VE DANIŞMANLIĞI HAZIRLAYAN HARİTACILIK İMAR İNŞAAT A.Ş. KURULUŞUN/ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI MAHATMA GANDİ CAD. NO:92/ NİHAİ NU HAZIRLAYAN KURULUŞUN G.O.P. /ANKARA ADRESİ, TELEFON VE FAKS TEL : (312) NUMARALARI FAKS : (312)

2 YETERLİK BELGESİ NOSU, TARİHİ NİHAİ NU HAZIRLANIŞ TARİHİ (GÜN, AY, YIL)

3 İÇİNDEKİLER LİSTESİ İÇİNDEKİLER LİSTESİ...İ TABLO LİSTESİ...Vİİİ ŞEKİL LİSTESİ...Xİ BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI (PROJE KONUSU FAALİYETİN TANIMI, ÖMRÜ, HİZMET AMAÇLARI, PAZAR VEYA HİZMET ALANLARI VE BU ALAN İÇERİSİNDE EKONOMİK VE SOSYAL YÖNDEN ÜLKE, BÖLGE VE/VEYA İL ÖLÇEĞİNDE ÖNEM VE GEREKLİLİKLERİ)... 1 BÖLÜM II: PROJENİN İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU II.1. Faaliyet Yer Seçimi ( İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan faaliyet yerinin, lejant ve plan notlarının da yer aldığı Onaylı Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları üzerinde, değil ise mevcut arazi kullanım haritası üzerinde gösterimi) II.2. Proje Kapsamında Faaliyet Ünitelerinin Konumu (Bütün idari ve sosyal ünitelerin, teknik alt yapı ünitelerinin varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri, temsili resmi) BÖLÜM III: PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI III.1. Projenin Gerçekleşmesi ile İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları III.2. Projenin Gerçekleşmesi ile İlgili İş Akım Şeması ve Zamanlama Tablosu III.3. Projenin Fayda Maliyet Analizi III.4. Proje Kapsamında Olmayan Ancak Projenin Gerçekleşmesine Bağlı Olarak, Proje Sahibi veya Diğer Yatırımcılar Tarafından Gerçekleştirilmesi Tasarlanan Diğer Ekonomik, Sosyal ve Altyapı Projeleri III.5. Proje Kapsamında Olmayan Ancak Projenin Gerçekleşmesi için Zaruri Olan ve Proje Sahibi veya Diğer Yatırımcılar Tarafından Gerçekleştirilmesi Planlanan Ekonomik, Sosyal ve Altyapı Projeleri III.6. Diğer Hususlar BÖLÜM IV: PROJE KAPSAMINDA ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI IV.1. Projenin Etkilenecek Alanının Belirlenmesi (Etki alanının nasıl ve neye göre belirlendiği açıklanacak ve etki alanı harita üzerinde gösterilecek) IV.2. Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı i

4 IV.2.1. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler (Basınç, Sıcaklık, Yağış, Nem Dağılımları, Buharlaşma Durumu, Rüzgar Dağılımı, Enverziyonlu Gün Sayıları) IV.2.2. Jeolojik Özellikler (FizikoKimyasal özellikler, Tektonik hareketler, mineral kaynaklar, heyelan, benzersiz oluşumlar, çığ, sel, kaya düşmesi başlıkları altında incelenmesi, 1/ ölçekli genel jeoloji haritası, proje alanının büyük ölçekli (1/5.000 veya 1/1.000) jeolojik harita stratigrafik kolon kesiti, harita ölçekleri, lejandı, jeoteknik etütler, kuyu lokasyonlarının yer ve kotları, litolojik özellikleri ve jeomekanik özellikleri ve elde edilecek verilere göre uygulanacak sistem, proje sahasında yüzeylenen birimlerin fiziksel özellikleri ile jeolojik özellikleri) IV.2.3. Hidrojeolojik Özellikler (Yeraltı su seviyeleri, miktarları, emniyetli çekim değerleri, kaynakların debileri, mevcut ve planlanan kullanımı, proje alanına mesafeleri) 54 IV.2.4. Hidrolojik Özellikler (Su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, proje alanına mesafeleri) IV.2.5. Toprak Özellikleri ve Kullanım Durumu IV.2.6. Tarım Alanları (Tarımsal gelişim proje alanları, özel mahsul plantasyon alanları, sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları ile birim alan itibariyle verimi, kullanılan tarım ilaçları ve miktarları, ürünlerin ülke tarımındaki yeri ve ekonomik değeri) IV.2.7. Koruma Alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit ve Anıtlar, Tarihi, Kültürel Sitler, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Çevre Koruma alanları, Turizm Alan ve Merkezleri, Mera Kanunu Kapsamındaki Alanlar) IV.2.8. İç Sulardaki (göl, akarsu) Canlı Türleri IV.2.9. Flora ve Fauna (Türler, endemik özellikle lokal endemik bitki türleri, alanda doğal olarak yaşayan hayvan türleri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler ve bunların alandaki bulunuş yerleri, av hayvanlarının adları, popülasyonları ve bunlar için alınan Merkez Av Komisyonu Kararları ve haritaları, proje alanındaki vejetasyon tiplerinin bir harita üzerinde gösterilmesi, mera kanunu kapsamındaki alanlar) IV Madenler ve Fosil Yakıt Kaynakları IV Termal ve Jeotermal Su Kaynakları IV Hayvancılık IV Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar vb.) IV Proje Yeri ve Etki Alanının Hava, Su, Toprak ve Gürültü Açısından Mevcut Kirlilik Yükünün Belirlenmesi ii

5 IV Diğer Özellikler IV.3. Sosyo Ekonomik Çevrenin Özellikleri IV.3.1. Ekonomik Özellikler (Yörenin Ekonomik Yapısını Oluşturan Başlıca Sektörler, Yöresel İşgücünün Bu Sektörlere Dağılımı, Sektörlerdeki Mal ve Hizmet Üretiminin Yöre ve Ülke Ekonomisi İçindeki Yeri ve Önemi, Diğer Bilgiler) IV.3.2. Nüfus (Yörede ki Kentsel Kırsal Nüfus, Nüfus Hareketleri; Göçler, Nüfus Artışı Oranları, Ortalama Hane Halkı Nüfusu, Diğer Bilgiler) IV.3.3. Yöredeki Sosyal Altyapı Hizmetleri (Eğitim Sağlık, Kültür Hizmetleri ve Bu Hizmetlerden Yararlanılma Durumu) IV.3.4. Proje Alanı ve Yakın Çevresindeki Kentsel ve Kırsal Arazi Kullanımları (Yerleşme Alanlarının dağılımı, mevcut ve planlanan kullanım alanları, bu kapsamda sanayi bölgeleri, konutlar, turizm alanları vb.) IV.3.5. Gelir (Bölgede gelirin iş kollarına dağılımı iş kolları itibariyle kişi başına düşen maksimum, minimum ve ortalama gelir) IV.3.6. İşsizlik (Yöredeki işsiz nüfusun ve faal nüfusa oranı) IV.3.7. Sağlık (Bölgede mevcut endemik hastalıklar) IV.3.8. Diğer Özellikler V. PROJENİN BÖLÜM IV TE TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER (BU BÖLÜMDE PROJENİN FİZİKSEL VE BİYOLOJİK ÇEVRE ÜZERİNDE ETKİLERİ, BU ETKİLERİ ÖNLEMEK, EN AZA İNDİRMEK VE İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINACAK YASAL, İDARİ VE TEKNİK ÖNLEMLER V.1 VE V.2 BAŞLIKLARI İÇİN AYRI AYRI VE AYRINTILI ŞEKİLDE AÇIKLANIR V.1. Arazinin Hazırlanması İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Projeler, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerinde Etkileri ve Alınacak Önlemler V.1.1. Arazinin hazırlanması ve ünitelerin inşası için yapılacak işler kapsamında (ulaşım altyapısı dahil) nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat artığı toprak, taş, kum vb. maddelerin nereler, nasıl taşınacakları ve hangi amaçlar için kullanılacakları; kullanılacak malzemeler, araçlar ve makineler, kırma, öğütme, taşıma, depolama gibi toz yayıcı mekanik işlemler, tozun yayılmasına karşı alınacak önlemler V.1.2. Arazinin hazırlanması sırasında ve ayrıca ünitelerin inşasında kullanılacak maddelerden parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve toksik olanların taşınımları, depolanmaları, hangi işlem için nasıl kullanılacakları, bu işler için kullanılacak alet ve makineler V.1.3. Proje kapsamındaki ulaşım altyapısı planı, bu altyapının inşası ile ilgili işlemler; kullanılacak malzemeler, kimyasal maddeler, araçlar, makinalar altyapının inşası sırasında kırma, öğütme, taşıma, depolama gibi toz yayıcı mekanik işlemler iii

6 V.1.4. Zemin emniyetinin sağlanması için yapılacak işlemler (Taşıma gücü, emniyet gerilmesi, oturma hesapları) V.1.5. Taşkın önleme ve drenaj işlemlerinin nerelerde ve nasıl yapılacağı V.1.6. Proje kapsamında su temini sistemi ve planı, suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarı, özellikleri, nereden ve nasıl temin edileceği, ortaya çıkan atık suyun miktar ve özellikleri, nasıl arıtılacağı ve nereye deşarj edileceği, alınacak önlemler V.1.7. Proje kapsamında elektrifikasyon planı, bu planının uygulanması için yapılacak işlemler ve kullanılacak malzemeler V.1.8. Doğalgaz boru hattı yapılması için gerekli olan işlemler V.1.9. Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin faaliyete açılmasında dek yapılacak işlerde kullanılacak yakıtların türleri, tüketim miktarları, bunlardan oluşacak emisyonlar V Proje kapsamındaki su temin sistemi planı, bu sistemin inşası ile ilgili işlemler, bu işlemlerde kullanılacak malzemeler, içme ve kullanma suyu ve diğer kullanım amaçlarına göre miktarları, bu atıkların nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları V Arazinin hazırlanmasından ünitelerin faaliyete açılmasına dek yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek katı atıkların cins ve miktarları, bu atıkların nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları V Arazinin hazırlanmasından ünitelerin faaliyete açılmasına dek yapılacak işler nedeni ile meydana gelecek vibrasyon, gürültünün kaynakları ve seviyesi, kümülatif değerler, (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre Akustik Formatın esas alınarak akustik raporun hazırlanması) V Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin açılmasına dek yerine getirilecek işlerde çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik/sosyal altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği V Arazinin hazırlanmasından başlayarak ünitelerin açılmasına dek sürdürülecek işlerden, insan sağlığı ve çevre riskli ve tehlikeli olanlar V Proje kapsamında yapılacak bütün tesis içi ve tesis dışı taşımaların trafik yükünün ve etkilerinin değerlendirilmesi V Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak ve diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar, yeşil alan düzenlemeleri vb.) ne kadar alanda nasıl yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri vb V Diğer faaliyetler V.2. Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetler, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler iv

7 V.2.1. Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, mekanik elektrik gücü, hangi faaliyetlerin hangi ünitelerde gerçekleştirileceği, kapasiteleri, her bir ünitenin ayrıntılı proses akım şeması, temel proses parametreleri, prosesin açıklanması, faaliyet üniteleri dışındaki diğer ünitelerde sunulacak hizmetler, kullanılacak makinelerin, araçların, aletlerin ve teçhizatın özellikleri ve miktarları V.2.2. Proje ünitelerinden üretilecek mal ve/veya hizmetler, nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları, nerelere, ne kadar ve nasıl pazarlanacakları, üretilecek hizmetlerin nerelere, nasıl ve ne kadar nüfusa ve/veya alana sunulacağı V.2.3. Proje ünitelerinde kullanılacak suyun hangi prosesler için ne miktarlarda kullanılacağı, nereden, nasıl, temin edileceği, suya uygulanacak ön işlemler (arıtma birimleri ile katma besleme suyu olarak katılacağı birimleri kapsayan), su hazırlama ana akım şeması, V.2.4. Soğutma (ana ve yardımcı soğutma suyu) sistemine ilişkin bilgiler, soğutma suyu akım şeması, kullanılacak kimyasal maddeler ve miktarları, V.2.5. Projenin tüm ünitelerinden kaynaklanacak atıksuların miktarları, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri, atıksu arıtma tesislerinde bertaraf edilecek parametreler ve hangi işlemlerle ne oranda bertaraf edileceği, arıtma işlemleri sonrası atıksuyun ne miktarlarda hangi alıcı ortamlara nasıl verileceği, V.2.6. Proje kapsamında kullanılacak ana yakıt veya yardımcı yakıtın ne şekilde sağlanacağı santralin bakım çalışmalarına ilişkin açıklamalar, V.2.7. Proje kapsamında kullanılacak ana yakıt veya yardımcı yakıtın hangi ünitelerde ne miktarlarda yakılacağı ve kullanılacak yakma sistemleri, yakıt özellikleri, anma ısıl gücü, emisyonlar, azaltıcı önlemler ve bunların verimleri, ölçümler için kullanılacak aletler ve sistemler, (Baca gazı emisyonlarının anlık ölçülüp değerlendirilmesi (online) için kurulacak sistemler, mevcut hava kalitesinin ölçülmesi için yapılacak işlemler) modelleme çalışmasında kullanılan yöntem, modelin tanımı, modellemede kullanılan meteorolojik veriler (yağış, rüzgar, atmosferik kararlılık, karışım yüksekliği vb.), model girdileri, kötü durum senaryosu da dikkate alınarak model sonuçları, modelleme sonucunda elde edilen çıktıların arazi kullanım haritası üzerinde gösterilmesi, V.2.8. Santral dışında diğer ünitelerden kaynaklanan emisyonlar, azaltıcı önlemler ve bunların verimleri, ölçümler için kullanılacak aletler ve sistemler, toz oluşumuna karşı alınacak tedbirler, kullanılacak filtrelerin özellikleri, filtrelerin bakımı, arızalanması durumunda alınacak önlemler, V.2.9. Tesisin faaliyeti sırasında oluşacak diğer katı atık miktar ve özellikleri, depolama/yığma, bertarafı işlemleri, bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için yeniden değerlendirilecekleri, alıcı ortamlarda oluşturacağı değişimler, muhtemel ve bakiye etkiler, alınacak önlemler, v

8 V Proje kapsamında meydana gelecek vibrasyon, gürültü kaynakları ve seviyeleri, Çevresel Gürültü nün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ne göre değerlendirmesi, V Radyoaktif atıkların miktar ve özellikler, gürültü kaynakları ve seviyeleri, muhtemel ve bakiye etkiler ve önerilen tedbirler, V Proje ünitelerinde üretim sırasında kullanılacak tehlikeli, toksik, parlayıcı, ve patlayıcı maddeler, taşınımları ve depolanmaları, hangi amaçlar için kullanılacakları, kullanımları sırasında meydana gelebilecek tehlikeler ve alınabilecek önlemler, V Proje kapsamında yapılacak bütün tesis içi ve tesis dışı taşımaların trafik yükünün ve etkilerinin değerlendirilmesi, V Karasal Flora/Fauna üzerine olası etkiler ve alınacak tedbirler, V Projenin tarım ürünlerine ve toprak asitlenmesine olan etkileri, toprak asitlenmesinin tahmininde kullanılan yöntemler ve alınacak tedbirler V Yeraltı ve yüzey suyuna etkiler ve alınacak tedbirler V Bölgenin mevcut kirlilik yükü (hava, su, toprak) dikkate alınarak kümülatif etkinin değerlendirilmesi, V Tesisin faaliyeti sırasında çalışacak personelin ve bu personele bağlı nüfusun konut ve diğer teknik/sosyal altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin edileceği, V İdari ve sosyal ünitelerde içme ve kullanma amaçlı suların kullanımı sonrasında oluşacak atık suların hangi alıcı ortamlara, ne miktarlarda, nasıl verileceği V İdari ve sosyal tesislerden oluşacak katı atık miktar ve özellikleri, bu atıkların nerelere ve nasıl taşınacakları veya hangi amaçlar için ve ne şekilde değerlendirileceği, 171 V Projenin işletme aşamasındaki faaliyetlerden insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olanlar, V Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla yapılacak saha düzenlemeleri, V Sağlık koruma bandı için önerilen mesafe V Diğer faaliyetler V.3. Projenin SosyoEkonomik Çevre Üzerinde Etkileri V.3.1. Proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları; yaratılacak istihdam imkanları, nüfus hareketleri, göçler, eğitim, sağlık, kültür, diğer sosyal ve teknik altyapı hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumlarında değişiklikler vb V.3.2. Çevresel faydamaliyet analizi BÖLÜM VI. İŞLETME FAALİYETİNE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK VE SÜREN ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER vi

9 VI.1. Arazi Islahı ve Rekreasyon Çalışmaları VI.2. Mevcut Su Kaynaklarına Etkiler VI.3. Hava Emisyonları BÖLÜM VII. PROJENİN ALTERNATİFLERİ (BU BÖLÜMDE YER SEÇİMİ, TEKNOLOJİ (SOĞUTMA SİSTEMİ DAHİL), ALINACAK ÖNLEMLER, ALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TERCİH SIRALAMASI BELİRTİLECEKTİR) BÖLÜM VIII. İZLEME PROGRAMI VIII.1. Faaliyetin inşaatı için önerilen izleme programı, faaliyetin işletilmesi ve işletme sonrası için önerilen izleme programı acil müdahale planı, VIII.2. ÇED olumlu belgesinin verilmesi durumunda, Yeterlik Tebliği nde Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri başlığının ikinci paragrafında yer alan hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program BÖLÜM IX. HALKIN KATILIMI (PROJEDEN ETKİLENMESİ MUHTEMEL YÖRE HALKININ NASIL VE HANGİ YÖNTEMLERLE BİLGİLENDİRİLDİĞİ, PROJE İLE İLGİLİ HALKIN GÖRÜŞLERİNİN VE KONU İLE İLGİLİ SORULAR AÇIKLAMALAR) BÖLÜM X. YUKARIDA BAŞLIKLAR ALTINDA VERİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ (PROJENİN İNŞAAT VE İŞLETME AŞAMALARINDA YAPILMASI PLANLANAN TÜM ÇALIŞMALARIN VE ÇEVRESEL ETKİLER İÇİN ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TÜM ÖNLEMLERİN, MÜMKÜN OLDUĞUNCA BASİT, TEKNİK TERİM İÇERMEYECEK ŞEKİLDE VE HALKIN ANLAYABİLECEĞİ SADELİKTE ANLATILMASI) BÖLÜM XI. SONUÇLAR (YAPILAN TÜM AÇIKLAMALARIN ÖZETİ, PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİNİN SIRALANDIĞI VE PROJENİN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKİLERİN ÖNLENMESİNDE NE ÖLÇÜDE BAŞARI SAĞLANABİLECEĞİNİN BELİRTİLDİĞİ GENEL BİR DEĞERLENDİRME, PROJE KAPSAMINDA ALTERNATİFLER ARASI SEÇİMLER VE BU SEÇİMLERİN NEDENLERİ) EKLER (RAPORUN HAZIRLANMASINDA KULLANILAN VE ÇEŞİTLİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN BİLGİ, BELGE VE TEKNİKLERDEN RAPOR METNİNDE SUNULMAYANLAR) vii

10 TABLO LİSTESİ Tablo 1. Petrol ve Doğalgazın Bileşimleri... 2 Tablo 2. Talep Tahmini (Yüksek Talep)... 4 Tablo 3. Talep Tahmini (Düşük Talep)... 5 Tablo 4. Türkiye Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı, Tablo 5. Türkiye Kurulu Güç Ve Üretiminin Yıllar İtibariyle Gelişimi... 7 Tablo 6. Toplam Proje Üretim Kapasitesinin Enerji Kaynağı Türlerine Göre Gelişimi, GWh... 8 Tablo 7. Toplam Proje Üretim Kapasitesinin Enerji Kaynağı Türlerine Göre Gelişimi, %. 9 Tablo 8. Toplam Kurulu Gücün Enerji Kaynağı Türlerine Göre Dağılımı, %... 9 Tablo 9. Projeye ait üniteler ve kapladıkları alanlar Tablo 10. Projeye Ait Finans Yatırım Tablosu Tablo Yılları Arası Bozova Urfa Meteoroloji İstasyonu Basınç Değerleri 25 Tablo Yılları Arası Bozova Urfa Meteoroloji İstasyonu Sıcaklık Değerleri Tablo Yılları Arası Bozova Urfa Meteoroloji İstasyonu Yağış Değerleri.. 27 Tablo Yılları Arası Bozova Urfa Meteoroloji İstasyonu Bağıl Nem Değerleri Tablo Yılları Arası Bozova Urfa Meteoroloji İstasyonu Yağışlı, Sisli, Dolulu, Kırağılı, Orajlı Günler Tablo Yılları Arası Bozova Urfa Meteoroloji İstasyonu Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri Tablo Yılları Arası Bozova Urfa Meteoroloji İstasyonu Açık Yüzey Buharlaşması Değerleri Tablo Yılları Arası Ortalama ve Maksimum Açık Yüzey Buharlaşma Dağılımı Tablo Yılları Arası Bozova Urfa Meteoroloji İstasyonu Esme Sayıları Toplamı Tablo Yılları Arası Mevsimlik Esme Sayıları Toplamı Tablo Yılları Arası Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızları Tablo Yılları Arası Aylık Ortalama Rüzgar Hızları Tablo 23. Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü Tablo Yılları Arası Fırtınalı Günler, Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayıları Tablo 25. Şanlıurfa İlinde Meydana Gelen Deprem Dereceleri ve Yerleri Tablo 26 İldeki Yeraltı Suyu Havzalarının İsimleri, Kapasiteleri ve Kalitesi Tablo 27 Şanlıurfa'daki Yeraltı Suyu Potansiyeli ve Dağılımı Tablo 28. Atatürk Barajı fotoğrafı ve özet bilgileri Tablo 29. Birecik Barajı fotoğrafı ve özet bilgileri Tablo 30. Hacıhıdır Barajı fotoğrafı ve özet bilgileri Tablo 31. Şanlıurfa HES fotoğrafı ve özet bilgileri viii

11 Tablo 32 İlçeler İtibariyle Büyük Toprak Gruplarının Alansal Dağılımı ( ha ) Tablo 33. İl ve İlçelerin Kabiliyet Sınıflamasına Göre Dağılımı Tablo 34. Arazi Dağılımı Tablo 35. Şanlıurfa İli Ve Bozova İlçesi Arazi Dağılımı Tablo 36 Şanlıurfa İli Tarım Alanları Dağılımı (ha) Tablo 37 Şanlıurfa İli Üretimi Yapılan Meyve Çeşitleri, Üretim Alanları ve Üretim Miktarları Tablo Yılı Şanlıurfa İli Açıkta Sebze Yetiştiriciliği Tablo 39. Şanlıurfa İli Örtü Altı Yetiştirilen Ürün Çeşitleri Tablo 40 Şanlıurfa İli Tarımsal Üretim İhracatı Tablo 41 Bozova İlçesi Arazi Dağılımı Tablo 42. IUCN Red List (Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi) Kategorileri Tablo 43 Flora Tablosu Tablo 44 Fauna Tablosu /Kuş Türleri Listesi Tablo 45 Sürüngen, İkiyaşamlılar ve Memeliler Tür Listesi Tablo 46. IUCN e göre koruma altına alınan fauna türleri Tablo 47 Şanlıurfa İli Büyükbaş Hayvan Varlığı Tablo 48 Şanlıurfa İli Hayvansal Ürünlerle İlgili Üretim Tablo 49 Şanlıurfa İli Küçükbaş Hayvan Varlığı Tablo 50 Şanlıurfa İli Kanatlı Hayvan Varlığı Tablo 51. Şanlıurfa İli Kümes Hayvancılığı Üretim Tablo 52. Şanlıurfa Arıcılık Bilgileri Tablo 53. Şanlıurfa İli su kaynaklarının kalitesi Tablo 54. Arka Plan Gürültü Ölçümleri Tablo 55 Şanlıurfa İli 2013 Nüfus Durumu Tablo 56. Şanlıurfa İli Yıllık Nüfus Artış Hızı ( ) Tablo 57. Şanlıurfa İli Nüfus Yoğunluğu Tablo 58 İlçe, İl Ve İlçe Merkezi İle Belde Ve Köylere Göre Ortalama Hane halkı Büyüklüğü, Tablo 59 Şanlıurfa İli İlk Ve Ortaöğretimde Okuyan Öğrenci Sayısı, Tablo 60. Şanlıurfa'nın 2005 Yılı Makro Formu Kentsel Alan Kullanışlarının Dağılımı 117 Tablo Yılı Şanlıurfa İl Bazında Temel İşgücü Göstergeleri Tablo 62 Şanlıurfa İli 2011 Yılında Tespit Edilen Bulaşıcı Hastalıklar Tablo 63. Kazı Çalışmaları Esnasında Oluşacak Hafriyat Artığı Malzemenin Aylık, Günlük Ve Saatlik Miktarları Tablo 64. Blok Üniteleri Kazısı Toz Emisyon Faktörleri ve Emisyon Debileri Tablo 65. İnşaat Aşaması İçin Yapılan Modelleme Çalışmaları Sonucunda Elde Edilen Tahmini YSK Değerleri Tablo 66. Evsel Nitelikli Atık su Miktarı Tablo 67. Evsel Nitelikli Atık Sularda Kirleticiler ve Ortalama Konsantrasyonları Tablo 68. İnşaat Aşamasında Evsel Nitelikli Atık Su İçerisindeki Kirletici Yükleri ix

12 Tablo 69. Evsel Nitelikli Atık su Deşarj Kriterleri, Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği Tablo Tablo 70. Tüpraş404 Dizel Yakıtının Genel Özellikleri Tablo 71. Dizel Araçlardan Yayılan Kirlenmenin Yayın Faktörleri (kg/t) Tablo 72. Diesel Araçlardan Yayılması Beklenen Kirletici Değerleri (kg/sa) Tablo 73. Evsel Nitelikli Atık su Miktarı Tablo 74. Evsel Nitelikli Atık Sularda Kirleticiler ve Ortalama Konsantrasyonları Tablo 75. İnşaat Aşamasında Evsel Nitelikli Atık Su İçerisindeki Kirletici Yükleri Tablo 76. Gürültü Ölçüm Noktaları ve Tesise Uzaklıkları Tablo 77. İnşaat Faaliyetleri Sonucu Alıcı Noktalarda Oluşacak Gürültü Düzeyleri Tablo 78 Teknik Veriler Tablo 79. İşletme aşamasında personel kaynaklı su kullanımı Tablo 80. Evsel Nitelikli Atık Sularda Kirleticiler ve Ortalama Konsantrasyonları Tablo 81. İşletme Aşamasında Evsel Nitelikli Atık Su İçerisindeki Kirletici Yükleri Tablo 82.Yakıt İçeriği (Doğal Gaz) Tablo 83. Gaz Türbini Baca Özellikleri Tablo 84.Gaz Türbini Emisyon Miktarları Tablo 85. En Yakın Yerleşim Yerleri İçin Tahmini Yer Seviyesi Konsantrasyonları Tablo 86. İnşaat Faaliyetleri Sonucu Alıcı Noktalarda Oluşacak Gürültü Düzeyleri Tablo 87. Bölgelere Göre Türkiye Topraklarında ph Dağılımı Tablo 88. Toprakların Asitlenme Hassasiyeti İçin Kriterler x

13 ŞEKİL LİSTESİ Şekil Yılları Arası Türkiye Enerji ve Puant Talebi (Yüksek Talep)... 5 Şekil Yılları Arası Türkiye Enerji ve Puant Talebi (Düşük Talep)... 6 Şekil 3. Kurulu Gücün Birincil Kaynaklara Göre Gelişimi... 8 Şekil 4. Proje Yerinin Fotoğrafı Şekil 5. Proje yerinin fotoğrafı Şekil 6. Proje yerinin fotoğrafı Şekil 7. Proje yeri uydu görüntüsü Şekil 8. Proje yeri uydu görüntüsü Şekil 9. Proje Yerinin 1/ Ölçekli Topoğrafya Haritası Üzerinde Gösterimi Şekil 10. Adıyaman ŞanlıurfaDiyarbakır Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planında Proje Yerinin Gösterimi Şekil 11. İş Akım Şeması Şekil Yılları Arası Basınç Dağılımları Grafiği Şekil Yılları Arası Sıcaklık Dağılımları Grafiği Şekil Yılları Arası Yağış Dağılımları Grafiği Şekil Yılları Arası Bağıl Nem Dağılımı Grafiği Şekil Yılları Arası Yağışlı, Sisli, Dolulu, Kırağılı, Orajlı Günler Dağılımı 29 Şekil Yılları Arası Maksimum Kar Kalınlığı Dağılımı Grafiği Şekil 18. Yönlere Göre Aylık Ortalama Rüzgar Hızları Diyagramı Şekil 19. Aylık Ortalama Rüzgar Hızları Grafiği Şekil 20. Maximum Rüzgar Hızı Grafiği Şekil 21. Fırtınalı Günler, Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayıları Grafiği Şekil 22.Şanlıurfa İli Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti Şekil 23. Şanlıurfa Deprem Haritası Şekil 24. Proje Alanını Gösteren Diri Fay Haritası Şekil 25. Proje Alanının Heyelan Haritası Şekil 26 Şanlıurfa Halilür Rahman Gölü Şekil 27 Aynızeliha Gölü Şekil 28. Proje Sahasının Toprak Özelliklerini Gösterir Şekil Şekil 29. Şanlıurfa ilinde ilçeler bazında ekili ve dikili tarım alanlarının oranı (%) Şekil 30 Proje Alanının Niteliğini Gösteri Çevre Düzeni Planı Şekil 31 Türkiye Fitocoğrafya Bölgeleri Şekil 32 Güneydoğu Anadolu Fitocoğrafya Bölgesinin Vejetasyon Formasyonları Şekil 33 Şanlıurfa İli Maden Haritası Şekil 34. Şanlıurfa Hava Kalitesi İzleme İstasyonu Ocak 2012 Tarihleri Arası SO2 Ölçüm Sonuçları Şekil 35. Şanlıurfa Hava Kalitesi İzleme İstasyonu Ocak 2012 Tarihleri Arası PM10 Ölçüm Sonuçları Şekil 36. İnşaat Aşaması Gürültü Haritası xi

14 Şekil 37 Tesis Etrafındaki Yoları Gösterir Uydu Görüntüsü Şekil Yılı Trafik Hacim Haritası Şekil 39. İdeal Brayton Çevrimi Şekil 40.İdeal Rankine Çevrimi ve TS Diyagramı Şekil 41. Bir Atık Isı Kazanı ve Buhar Türbininde Enerji Dönüşüm Zinciri Şekil 42. Tipik Demineralizasyon Tesisi Akım Şeması Şekil 43. Ayser DGKÇS 8 Saatlik Azot Dioksit Emisyonu Dağılım Grafiği Şekil 44. Ayser DGKÇS Yıllık Azot Dioksit Emisyonu Dağılım Grafi Şekil 45. İşletme Aşaması Gürültü Hartası Şekil 47. Halkın katılımı toplantısı (1) Şekil 48. Halkın katılımı toplantısı (2) Şekil 49. Halkın katılımı toplantısı (3) xii

15 Bölüm I: Projenin Tanımı ve Amacı (Proje konusu faaliyetin tanımı, ömrü, hizmet amaçları, Pazar veya hizmet alanları ve bu alan içerisinde ekonomik ve sosyal yönden ülke, bölge ve/veya il ölçeğinde önem ve gereklilikleri) Proje Konusu Faaliyetin Tanımı AYSER ENERJİ LTD.ŞTİ. tarafından Şanlıurfa ili, Bozova ilçesinde yaklaşık m2 lik alanda 606,10MWm/ 600,04MWe/ 1052,70 MWt kurulu gücünde Ayser Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin kurulması ve işletilmesi planlanmaktadır. Proje yerine ait yer bulduru haritası ekte verilmektedir (Bkz.Ek1). Proje konusu faaliyet; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Ek I Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi madde 2, a bendi Toplam ısıl gücü 300 MWt (Megawatt termak) ve daha fazla olan termik güç santralleri ile diğer yakma sistemleri kapsamında değerlendirmeye alınmıştır. Bu kapsamda; yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin Ek3 Listesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Formatı esas alınarak hazırlanan ÇED Başvuru Dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na sunulmuştur. Halkın Katılımı Toplantısı ve Kapsamlaştırma ve Özel Format Toplantısı sonrasında; proje konusu faaliyetin; özelliklerini, yerini, muhtemel etkilerini ve öngörülen önlemleri ortaya koymak amacı ile yürürlükteki ÇED yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden ÇED Raporu Özel Formatı doğrultusunda işbu ÇED raporu hazırlanmıştır. ÇED Raporu Özel Formatı ekte verilmektedir (Bkz.Ek2). Santralin temel amacı elektrik enerjisi üretmektir. Tesiste yakıt olarak yalnızca doğal gaz kullanılacak olup doğalgaz depolaması yapılmayacaktır. Tesise doğal gaz ulaştırılamadığı durumda başka bir hammadde kullanılmayacak ve tesis faaliyetine devam edemeyecektir. Santral için ihtiyaç duyulan doğalgaz santrale yakın mesafede bulunan 40 lik ana doğalgaz hattına bağlantı yapılarak sağlanacaktır. Santralde ana ekipman olarak 2 adet gaz türbini (2 x 182,83 MWm/ 181,0 MWe), 2 adet atık ısı kazanı ve 2 adet buhar türbini (2 x 120,22 MWm/ 119,02 MWe) bulunacaktır. Projenin Ömrü Enerji Santrali inşaat çalışmalarının; inşaat öncesi dönem 12 ay, inşaat dönemi 36 ay olmak üzere toplam 48 ayda tamamlanması ön görülmektedir. Projenin inşaat aşamasında günde 8 saat haftada 6 gün yılda 12 ay çalışılması; işletme döneminde ise yılda saat çalışılması öngörülmektedir. İnşaat aşamasında 750 kişi, işletme aşamasında ise 130 kişinin çalışması planlanmaktadır. Tesisin 49 senelik lisans anlaşması ile enerji üreteceği kabulü yapılmış olup, ekonomik ömrü 4050 yıl olarak planlanmıştır. 1

16 Projenin hizmet amaçları, Pazar veya hizmet alanları ve bu alan içerisinde ekonomik ve sosyal yönden ülke, bölge ve/veya il ölçeğinde önem ve gereklilikleri Doğalgaz; metan (CH4), etan (C2H6), propan (C3H8) gibi hafif moleküler ağırlıklı hidrokarbonlardan oluşan bir karışımdır. Yeraltında yalnız başına veya petrol ile birlikte bulunabilir. Petrol gibi doğal gaz da kayaçların mikroskobik gözeneklerinde bulunur ve kayaç içerisinde akarak üretim kuyularına ulaşır. Doğal gaz, yüzeyde ayrıştırılarak içerisinde bulunan ağır hidrokarbonlar (bütan, pentan gibi) uzaklaştırılır. Doğal gaz, evlerimizde kullandığımız en temiz fosil yakıttır. Doğal gazın yanması durumunda karbondioksit, su buharı ve azot oksitler oluşur. Petrol ve doğal gaz, aynı tip hidrokarbon moleküllerinden oluşmuş, sırası ile sıvı ve gaz fazlarındaki akışkanlara verilen isimlerdir. Doğalgaz yeraltında yalnız başına bulunabileceği gibi petrol rezervuarlarında gaz başlığı olarak ve /veya petrol içerisinde çözünmüş olarak da bulunur. Doğalgaz çoğunlukla C1C5 hidrokarbonlarından oluşurken, petrol içerisinde C1C60 +(C60 ve daha ağır) hidrokarbonlar bulunur. Petrol içerisinde çözünmüş gaz, petrolün kuyuya akmasını sağlayan en önemli enerji kaynağıdır. Özellikle elektrik üretiminde, gerek dünyada gerekse ülkemizde doğal gazlı santrallerde büyük bir artış söz konusudur. Çevre açısından fosil yakıtlar içerisinde en tercih edilen kaynak doğal gazdır. Düşük yatırım ve işletme maliyetleri, yüksek verim, kısa tesis dönemi, minimum çevresel etki ve yüksek güvenilirlik gibi avantajları nedeniyle günümüzde çok tercih edilen bu sistemler, 1980'li yıllardan itibaren ülkemizde de hızla kurulmaya başlanmıştır. Tablo 1. Petrol ve Doğalgazın Bileşimleri1 Bileşen Doğal Gaz Mol Kesri Petrol Mol Kesri Metan (CH4 ) Etan (C2H6) Propan (C3H8) Bütan(C4H10) Pentan (C5H12) Hexan ve daha ağır (C6H14 ve yukarısı) << Yukarıdaki tabloda petrol ve doğalgazın yaklaşık olarak bileşimleri verilmektedir. Bu tablodan görülebileceği gibi petrol ve doğal gaz, aynı hidrokarbon ailesine ait moleküllerin farklı bileşimlerde bir araya gelmesiyle oluşur. 1 2

17 1984 yılında yürürlüğe giren ve ayrıcalıklı şirketler dışındaki özel sektör kuruluşlarının elektrik üretim tesisi kurma ve işletmesine imkan sağlayan 3096 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklerden istifade ile kendi tesislerinin ve grup ortaklarının elektrik ısı enerjisini karşılamak üzere Doğal Gaz Yakıtlı Çevrim Santralleri kurulmuştur. Doğalgaz; dumansız, kokusuz, ekonomik, zehirsiz, temiz, yüksek verimli ve çevre dostu gazdır. Bileşiminin büyük kısmı metandan (CH4) oluşan bir yakıttır. Dünya enerji kaynakları içinde kullanım payı giderek artan doğalgaz 21. yüzyılda enerji kaynakları içinde alternatif enerji kaynağı olma özelliğini sürdürecektir. Doğalgazın 1960 yıllarında, dünya enerji tüketim içindeki payı %16 iken, 1982 yılında %22,5 olarak belirlenmiştir. Aynı dönemde katı atıklar %52 den %32 ye düşerken sıvı yakıtların kullanım payı %32 den %42 ye yükselmiştir. Burada da görüldüğü gibi enerji kaynakları içinde katı yakıtların payı hızla düşerken doğalgaz ve sıvı yakıt enerjisinin kullanım payı hızla yükselmektedir. Doğalgaz kombine çevrim santrallerinde genel olarak bir üretim blokunun yapısı ve çalışma düzeni kısaca şöyledir: Her bir kombine çevrim üretim bloku, Gaz TürbiniMotoru + Gaz TürbiniMotoru Jeneratörü + Atık Isı Kazanı + Kondenser Birimi + Buhar Türbini + Buhar Türbin Jeneratörü içerir. Bunların yanı sıra, proje kapsamında Kuru Tip Soğutma Kuleleri veya Su Soğutmalı Islak Tip Soğutma Kuleleri + Su Arıtma Tesisi + Şalt Tesisi + Kumanda ve Kontrol Sistemleri de yer almaktadır.2 DGKÇ santraller üretim blokları birbirinden bağımsız çalışır; ancak bazı ortak tesislerden yararlanır. Elektrik üretimi iki farklı aşamada gerçekleştirilir. Hava ile karıştırılan doğalgaz, gaz türbinlerinde yakılarak, türbinle aynı şaft üzerinde bulunan bir jeneratörü çevirir ve birinci aşamada elektrik üretilir. Aynı anda, bu yanmadan oluşan sıcak gazlar Atık Isı Kazanı na gönderilir ve bu ısı ile buhar üretilir. Gerekli basınç ve sıcaklığa ulaşan buhar ise buhar türbinine gönderilir ve türbini döndürür. Buhar türbini ile aynı şaft üzerinde bulunan jeneratör vasıtası ile ikinci aşama elektrik üretilir. Son yıllardaki teknolojik gelişmelere eş zamanlı olarak, gaz türbinleri çok yüksek verimlere ulaşmış ve ekonomikliği hızla artmıştır. Böylece yeni kuşak endüstriyel gaz türbinleri yüksek güvenilirliğe ve düşük bakım ile uzun sürelerde işletmeye olanak sağlamıştır. Teknik açıdan değerlendirildiğinde gaz türbinli sistemler; Doğal gaz ve hava karışımının (1235 bar.) yanma odasında yanmasıyla oluşan kinetik enerji türbin ve şanzıman aracılığıyla jeneratörü döndürür. Jeneratörün dönmesiyle de elektrik enerjisi elde edilir. Gaz türbinli sistemlerin egzoz çıkıştan C sıcaklık dolaylarındadır. Gaz türbini çıkışından doğrudan bir ısı değiştirici (atık ısı kazanı) yardımıyla istenen şartlarda doymuş buhar ve/veya sıcak su elde edilir. 2 Türkiye de Elektrik Üretimi ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralleri (Prof. Dr. Fikret Keskinel) 3

18 Alternatif enerji kaynaklarının yaygın kullanımıyla, daha değişik bir dünya görüşü günlük yaşamımıza hakim olacaktır. Sınırsız ve sorumsuzca enerji tüketiminin yerini, bilinçli, çevreye saygılı ve ihtiyacı karşılamaya yönelik enerji kullanımı alacaktır. Böyle bir ortamda da refah düzeyini, en fazla enerji tüketen yerine, en verimli enerji kullanan belirleyecektir. Türkiye de de benzeri bir anlayışın hakim olması ile yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi daha da artacaktır. Planlanan bu projenin gerçekleşmesi ile Türkiye nin elektrik ihtiyacının karşılanması amaçlanmakta olup, yakın gelecekte Türkiye nin karşı karşıya kalabileceği enerji sıkıntısını, güvenilir ekonomik ve çevresel etkiler açısından temiz bir şekilde çözmesi nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Planlanan tesisin işletmeye alınması ile diğer enerji üretim tesisleriyle karşılaştırıldığında; çevreyle dost, nispeten düşük maliyetli ve güvenilir bir enerji kaynağı sağlanmış olacaktır. Türkiye nin gelişen ve büyüyen ekonomik yapısı, hızlı artan genç ve dinamik nüfusu, gelecek 15 yıl içerisindeki %78 oranında artan enerji talebinin karşılanması zaruriyetini ortaya çıkarmaktadır yılları arası Türkiye enerji talebinin yıllara göre artışı aşağıdaki tablo ver grafiklerde verilmektedir. Tablo 2. Talep Tahmini (Yüksek Talep) PUANT TALEP ENERJİ TALEBİ YIL MW MW Artış (%) , , , , , , , , , , Kaynak: Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu ( ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kasım

19 Şekil Yılları Arası Türkiye Enerji ve Puant Talebi (Yüksek Talep) 3 Tablo 3. Talep Tahmini (Düşük Talep) PUANT TALEP ENERJİ TALEBİ YIL MW MW Artış (%) , , , , , , , , , , Kaynak: Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu ( ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kasım

20 Şekil Yılları Arası Türkiye Enerji ve Puant Talebi (Düşük Talep) li yıllarda yaşanan petrol krizinden sonra, dünyada olduğu gibi Türkiye de de alternatif enerji kaynakları aranmaya başlanmıştır. Bu arayışlar sonunda gelişen sanayi ve şehirlerin enerji ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, tüm dünyada hızla kullanılmaya başlanılan doğal gazın Türkiye de de kullanılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Tablo 4. Türkiye Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı, Kaynaklar Kurulu Güç, MW Taş Kömürü 4382,5 İthal Kömür Linyit Sıvı Yakıtlar Doğalgaz Yenilebilir + Atık Katı+Sıvı Sıvı+Doğalgaz Kaynak: Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu ( ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Temmuz

21 Katı+Doğalgaz Hidrolik Jeotermal Rüzgar Toplam Kaynak: Tablo 5. Türkiye Kurulu Güç Ve Üretiminin Yıllar İtibariyle Gelişimi KURULU GÜÇ (MW) ÜRETİM (GWh) Yıllar Termik Hidrolik Jeo.+Rüzgar Toplam Artış Termik Hidrolik Jeo.+Rüzgar Toplam Artış , ,4 2422, ,4 7, , ,0 6760, ,8 4,4 Kaynak:http://www.teias.gov.tr/T%C3%BCrkiyeElektrik%C4%B0statistikleri/istatistik2012/kgucunkullan%C4%B1m(1422)/ 14.xls Türkiye, kurulu gücü ve bunun birincil enerji kaynaklarına göre dağılımı verileri incelendiğinde, kurulu gücün büyük ölçüde termik santrallerden oluştuğu görülmektedir. Termik santraller içinde doğalgaz yakıtlı enerji üretim tesisleri ilk sırada yer almaktadır. Bunu linyit yakıtlı termik santraller takip etmektedir. 7

22 Şekil 3. Kurulu Gücün Birincil Kaynaklara Göre Gelişimi5 Tablo 6. Toplam Proje Üretim Kapasitesinin Enerji Kaynağı Türlerine Göre Gelişimi, GWh YILLAR LİNYİT T.KÖMÜR+ASFALTİT İTHAL KÖMÜR DOĞAL GAZ JEOTERMAL FUEL OIL MOTORİN NÜKLEER DİĞER TERMİK TOP. BİOGAZ+ATIK HİDROLİK RÜZGAR TOPLAM Kaynak: Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu , sayfa Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu , sayfa 49. 8

23 Tablo 7. Toplam Proje Üretim Kapasitesinin Enerji Kaynağı Türlerine Göre Gelişimi, % LİNYİT 16,5 16,1 15,5 15,2 15,0 14,7 14,6 14,4 14,1 13,8 T.KÖMÜR+ASFALTİ T 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 İTHAL KÖMÜR 8,4 8,1 7,7 8,2 9,3 9,5 9,4 9,3 9,1 9,0 DOĞAL GAZ 47,3 46,4 46,2 45,1 43,0 42,0 41,8 41,3 40,5 39,7 JEOTERMAL 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 FUEL OIL 2,9 2,8 2,7 2,5 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 MOTORİN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NÜKLEER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,9 4,7 DİĞER 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 BİOGAZ+ATIK 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 HİDROLİK 20,6 22,2 23,2 24,1 25,7 27,0 27,5 27,4 26,8 26,3 RÜZGAR 2,0 2,1 2,4 2,5 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 TOPLAM Kaynak: Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu , sayfa 51 Tablo 8. Toplam Kurulu Gücün Enerji Kaynağı Türlerine Göre Dağılımı, % LİNYİT 15,5 14,7 14,2 13,4 12,8 12,9 12,5 11,9 11,8 11,6 11,4 T.KÖMÜR+ASFALTİT 1,3 1,2 1,2 1,1 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 İTHAL KÖMÜR 7,3 6,9 6,6 6,2 5,8 6,2 6,0 7,2 7,1 7,0 6,9 DOĞAL GAZ 36,3 35,9 35,2 35,3 34,6 33,1 31,9 30,6 30,1 29,7 29,3 JEOTERMAL 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 FUEL OIL 3,2 2,5 2,4 2,2 2,1 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 MOTORİN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NÜKLEER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 3,0 4,4 DİĞER 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 BİOGAZ+ATIK 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 HİDROLİK 32,2 34,8 35,8 36,9 38,5 40,1 42,1 43,0 42,4 41,8 41,2 RÜZGAR 3,2 3,2 3,6 3,8 3,9 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 TOPLAM Kaynak: Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu , sayfa 55 9

24 Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu verileri incelendiğinde, (işletmede, inşa halindeki, kamu ve lisans almış öngörülen tarihlerde devreye girmesi beklenen inşa halindeki özel sektör santrallarıyla birlikte) toplam elektrik üretim değerlerinin yarısına yakının doğalgaz yakıtlı termik santraller tarafından karşılandığı görülmektedir. Uluslar arası Enerji Ajansı nın dönemi doğalgaz tüketim projeksiyonuna göre, 2007 yılında 3 trilyon m3 olan dünya doğalgaz tüketiminin, 2030 da 4.3 trilyon m3 olacağı öngörülmektedir. Doğalgaz, dünya sanayi ve elektrik sektörleri enerji ihtiyacının giderilmesinde önemli bir enerji kaynağı olarak kalmaya devam edecektir. Doğalgaz yakıtlı elektrik üretiminin 2030 yılına kadar yıllık %2.5 lik bir oranda artması öngörülmektedir. Doğal gazın elektrik üretimindeki önemli rolünün süreceği, ancak 2020 yılından sonra doğal gazın elde edilme maliyetlerinin artacağı dolayısıyla 2020 sonrasında doğal gaz kullanımındaki artışın önemli ölçüde yavaşlayacağı öngörülmektedir. Diğer taraftan ABD menşeli konvansiyonel olmayan gaz arzındaki gelişmeler çerçevesinde, doğalgaz arzında talebin üzerinde bir hacim ortaya çıkmış bulunmaktadır.6 Planlanan bu projenin ve diğer enerji üretim tesislerinin gerçekleşmesi ile yakın gelecekte Türkiye nin karşı karşıya kalabileceği enerji sıkıntısını, güvenilir ekonomik ve çevresel etkiler açısından temiz bir şekilde çözmesi nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Planlanan tesisin işletmeye alınması ile diğer enerji üretim tesisleriyle karşılaştırıldığında; çevreyle dost, nispeten düşük maliyetli ve güvenilir bir enerji kaynağı sağlanmış olacaktır. 6 Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Elektrik Üretim Sektör Raporu, 2010, sayfa 4 10

25 Bölüm II: Projenin İçin Seçilen Yerin Konumu II.1. Faaliyet Yer Seçimi ( İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan faaliyet yerinin, lejant ve plan notlarının da yer aldığı Onaylı Çevre Düzeni Planı ve İmar Planları üzerinde, değil ise mevcut arazi kullanım haritası üzerinde gösterimi) Doğalgaz çevrim santrali için düşünülen alan Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi sınırlarında Fırat nehrinin doğu tarafında kuş uçuşu 3 km mesafede Adıyaman Şanlıurfa karayolunun kenarında bulunmaktadır. Proje sahası, Şanlıurfa il merkezinin kuş uçuşu yaklaşık 53 km kuzeybatısında, Bozova ilçe merkezinin kuş uçuşu yaklaşık 21 km kuzeybatısında yer almaktadır. Proje alanına en yakın yerleşim yerleri, alanın yaklaşık 2.11 km kuzeybatısında Eskin Köyü, yaklaşık 2.58 km kuzeydoğusunda Dutluca Köyü, yaklaşık 4.37 km güneybatısında Karacaören Köyü ve yaklaşık 3.58 km güneybatısında Kaçarsallıcası Köyü bulunmaktadır. Proje alanı N40b1 paftasında yer almaktadır. Proje alanını gösterir topografik harita EK3 te verilmektedir. Proje yerini gösterir fotoğraflar aşağıda verilmektedir. Şekil 4. Proje Yerinin Fotoğrafı 1 11

26 Şekil 5. Proje yerinin fotoğrafı2 Şekil 6. Proje yerinin fotoğrafı3 12

27 Proje alanının uydu görüntüsü üzerinde gösterimi aşağıda verilmektedir. Şekil 7. Proje yeri uydu görüntüsü 1 13

28 Şekil 8. Proje yeri uydu görüntüsü 2 14

29 Proje alanının topografik harita üzerinde gösterimi aşağıda verilmektedir. Şekil 9. Proje Yerinin 1/ Ölçekli Topoğrafya Haritası Üzerinde Gösterimi 15

30 Proje alanının Çevre Düzeni Planı üzerinde gösterimi aşağıda verilmektedir. Şekil 10. Adıyaman ŞanlıurfaDiyarbakır Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planında Proje Yerinin Gösterimi 16

31 Şanlıurfa İli 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Lejantı ve Plan Uygulama Hükmü ekte verilmiştir. (Bkz. Ek4) Proje alanı 1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planı nda sulama alanı ve çayırmera arazisi içerisinde kalmaktadır. Proje yerine ait onaylı Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Alan bütününde ÇED sürecinden sonra ilgili idarelerden görüş alınarak her çeşit ve ölçekteki imar planları hazırlatılacaktır. Proje yerine ait Arazi Kullanım Haritası Ek5 de verilmektedir. II.2. Proje Kapsamında Faaliyet Ünitelerinin Konumu (Bütün idari ve sosyal ünitelerin, teknik alt yapı ünitelerinin varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat adetleri ve yükseklikleri, temsili resmi) Ayser Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinde bulunacak üniteler ve kapladıkları alanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tesis yapıları toplamda m2, sosyal binalar m2, geçici şantiye binaları ise 950m2 yer kaplayacaklardır. Proje için düşünülen arazi hazine aına tapulu olup Devlet Su İşleri nin kullanımındadır. DSİ, söz konusu projenin hayata geçirilmesi için firmaya uygun görüş vermiştir. DSİ Görüşü Ek6 da yer almaktadır. Bütün idari ve sosyal ünitelerin, teknik altyapı ünitelerinin proje alanı içindeki konumlarını gösterir 1/5.000 ölçekli vaziyet planı ekte verilmiştir (Bkz.Ek7). Tablo 9. Projeye ait üniteler ve kapladıkları alanlar Tesis Yapıları Alan (m2) Gaz Türbini binası Atık Isı kazan Binası Elektrik Ekipman Binası Buhar Türbini binası Merkezi Kontrol Odası 480 Trafo Sahası Yağlama Yağı soğutucusu 312 Soğ. Havası Soğutucusu 128 Yakit Depolama tankı 73 İtfaiye Binası 180 Atıksu Arıtma Tesisi 400 Su arıtma tesisi

32 Ambar Evsel Atık arıtma Tesisi 80 Ham su Havuzu Şalt Kontrol Binası kv Şalt Sahası kv Şalt Sahası Soğutma Suyu Pompa Binası Berraklaştırılmış su havuzu 64 Atölye Filitre Edilmiş Su havuzu 300 Hidrojen üretim tesisi 252 Kloru alınmış flitre edilmiş su tankı 185 Demineralize su tankı 95 Isı merkezi 144 Yard. Soğutma suyu soğutucusu 630 Nötralizasyon tankı 368 Yol verme trafosu 80 Yağ ayırıcı toplama kanlı 80 Soğ. Kulesi Şalt binası 270 Yanıcı Maddeler için sundurma 300 Yağlar için sundurma 300 Gözetleme kulesi 36 Soğutma Kulesi Yağlama Yağı depolama tankı 324 D. Gaz İstasyonu 192 Toplam

33 Sosyal Binalar Alan (m2) Araba Park Yeri 625 İdari Bina Kafeterya 960 Nizamiye 60 Giriş Binası Prefabrik ev ve bekar lojman binası Toplam Geçici Şantiye Binaları Alan (m2) Geçici Şantiye Binası 800 Geçici Yemekhane 150 Toplam 950 Doğalgaz yakıtlı enerji üretim tesisinin temel konfigürasyonu yukarıda verilen ana ve yardımcı ekipman ve üniteleri içerecektir. Soğutma işlemi su ile değil hava ile yapılacaktır, dolayısıyla su deşarjı olmayacaktır. 19

34 Bölüm III: Projenin Ekonomik ve Sosyal Boyutları III.1. Projenin Gerçekleşmesi ile İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları Ayser Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, Ayser Enerji LTD. ŞTİ. tarafından gerçekleştirilecek olup kurulum aşamasında kredi kullanılması planlanmaktadır. Tesisin ömrü 49 yıldır. Yatırım maliyetini $ civarında olacağı düşünülmektedir. Yatırım maliyetinin % 25 i yatırımcı firma tarafından, geriye kalan % 75 i ise kredi kullanılarak karşılanacaktır. Tablo 10. Projeye Ait Finans Yatırım Tablosu FİNANSMAN YAPISI % Yatırım Ticari Kredi 75 % $ Özkaynak 25 % $ TOPLAM 100 % $ III.2. Projenin Gerçekleşmesi ile İlgili İş Akım Şeması ve Zamanlama Tablosu Tesisin 1 yılda 333 gün8000 saat çalışması planlanmaktadır. Tesis tam yükte ve 3 vardiya olarak çalışacaktır. Projenin inşaat dönemi yaklaşık 48 ay sürecektir. Projeye ait iş akım şeması aşağıdaki şekilde verilmektedir. 20

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY Çevre ve Denizcilik Mevzuatına Uyum Kıyı Tesisi İşletme İzinleri Kıyıda ve Denizde Uygulama İmar Planları Gemi Atık Proje Raporları ve

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

KIRIKKALE İLİ, YAHŞİHAN İLÇESİ, KILIÇLAR BELDESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ANKARA

KIRIKKALE İLİ, YAHŞİHAN İLÇESİ, KILIÇLAR BELDESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ANKARA ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) RAPORU KIRIKKALE İLİ, YAHŞİHAN İLÇESİ, KILIÇLAR BELDESİ MGS

Detaylı

Manisa İli, Soma İlçesi. Datum : Ed-50 Türü : Utm Ölçek : 6 Derece Koordinat : Sağa Yukarı

Manisa İli, Soma İlçesi. Datum : Ed-50 Türü : Utm Ölçek : 6 Derece Koordinat : Sağa Yukarı PROJE SAHİBİNİN ADI HİDRO-GEN ENERJİ İTH. İHR.DAĞ. TİC. A.Ş. Adresi Telefonu Ve Faks Numaraları Projenin Adı Projenin Bedeli Horasan Sok. No: 24 GOP/Ankara Tel: 0 312 447 17 00 Fax: 0 312 446 24 80 SOMA

Detaylı

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Giriş Sanayi devriminin gerçekleşmesi ile birlikte; üretimde enerji talebi artmış, sermaye sınıfı

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ

HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ HUNUTLU ENTEGRE TERMİK SANTRALİ 2x(600 MW e /616 MW m /1.332,8 MW t ) (KÜL DEPOLAMA SAHASI VE İSKELE) PROJESİ ADANA İLİ, YUMURTALIK İLÇESİ, SUGÖZÜ KÖYÜ ÇED BAŞVURU DOSYASI ÇED RAPORU NİHAİ ÇED RAPORU ANKARA

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

HEMA TERMİK SANTRALİ 2X(660 MWe-669,4 MWm-1.466 Mt) VE KÜL DEPOLAMA SAHASI PROJESİ

HEMA TERMİK SANTRALİ 2X(660 MWe-669,4 MWm-1.466 Mt) VE KÜL DEPOLAMA SAHASI PROJESİ HEMA TERMİK SANTRALİ 2(660 MWe-669,4 MWm-1.466 Mt) VE KÜL DEPOLAMA SAHASI PROJESİ BARTIN İLİ, AMASRA VE MERKEZ İLÇELERİ, ÇAPAK KOYU MEVKİİ ÇED BAŞVURU DOSYASI ÇED RAPORU NİHAİ ÇED RAPORU ANKARA-2014 Proje

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi)

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) MART / 2017 I İÇİNDEKİLER

Detaylı

Ekşi Elma Mevkii Seymen Yolu 4.km M.Ereğlisi/Tekirdağ Tel: Fax: Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi

Ekşi Elma Mevkii Seymen Yolu 4.km M.Ereğlisi/Tekirdağ Tel: Fax: Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJENİN BEDELİ ÇEBİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Ekşi Elma Mevkii Seymen Yolu 4.km M.Ereğlisi/Tekirdağ Tel: 0 282 611 00 00 Fax: 0 282

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

2x1.000 MWe (4.777 MWt) MERSİN EREN TERMİK SANTRALI (METES)

2x1.000 MWe (4.777 MWt) MERSİN EREN TERMİK SANTRALI (METES) 2x1.000 MWe (4.777 MWt) MERSİN EREN TERMİK SANTRALI (METES) MERSİN İLİ, SİLİFKE İLÇESİ, AKDERE BELDESİ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-AĞUSTOS 2014 Huzur Mah. 1139 Sok. Çınar Apt. No:6/3 Çankaya/ANKARA

Detaylı

HONAZ DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ (403 MWm / 397,1 MWe / 709,7 MWt ) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu

HONAZ DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ (403 MWm / 397,1 MWe / 709,7 MWt ) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ALARTES ENERJİ A.Ş. HONAZ DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ (403 MWm / 397,1 MWe / 709,7 MWt ) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu DENİZLİ İLİ, HONAZ İLÇESİ, DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ AECOM

Detaylı

KOÇ REGÜLATÖRÜ VE HES (7,773 MW m, 7,465 MW e )

KOÇ REGÜLATÖRÜ VE HES (7,773 MW m, 7,465 MW e ) KOÇ ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ (7,773 MW m, 7,465 MW e ) ADIYAMAN İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, HAMZALAR KÖYÜ, ÇORAK TEPE MALATYA İLİ, DOĞANŞEHİR İLÇESİ, KAPIDERE KÖYÜ, GÜVERCİN KAYASI MEVKİİ, KAPI DERESİ

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

ADO MADENCİLİK ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ALAKIR-I REGÜLATÖRÜ VE HES KURULU GÜCÜ 3,968 MW m /3,79 MW e PROJESİ

ADO MADENCİLİK ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ALAKIR-I REGÜLATÖRÜ VE HES KURULU GÜCÜ 3,968 MW m /3,79 MW e PROJESİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ALAKIR-I REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ ANTALYA İLİ, KUMLUCA İLÇESİ, BÜYÜKALAN KÖYÜ, ALAKIR ÇAYI ARÜV ÇEVRE MÜH. MÜŞ. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANTALYA-2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

HONAZ DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ (403 MWm / 397,1 MWe / 709,7 MWt ) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu

HONAZ DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ (403 MWm / 397,1 MWe / 709,7 MWt ) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ALARTES ENERJİ A.Ş. HONAZ DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ (403 MWm / 397,1 MWe / 709,7 MWt ) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu DENİZLİ İLİ, HONAZ İLÇESİ, DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ AECOM

Detaylı

HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU

HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT HİSAR HİDRO ELEKTRİK SANRALİ PROJE BİLGİ NOTU : Hisar Regülatörü ve HES projesi Marmara bölgesinde Sakarya Nehri üzerinde Bilecik

Detaylı

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÖZGÜNTAŞ MERMER SAN. VE 48556 RUHSAT NO LU II. GRUP MERMER OCAĞI ÇED RAPORU BURSA İLİ, ORHANELİ İLÇESİ, ORTAKÖY KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu KONYA 2013 PROJENİN SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı hızla artmaktadır. Gıda miktarlarında, artan talebin karşılanamaması sonucunda

Detaylı

BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME ve SÜT SIĞIRCILIĞI KAPASİTE ARTIŞI KOMPOST GÜBRE ve BİOGAZ ÜRETİM TESİSİ

BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME ve SÜT SIĞIRCILIĞI KAPASİTE ARTIŞI KOMPOST GÜBRE ve BİOGAZ ÜRETİM TESİSİ TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. BROİLER PİLİÇ YETİŞTİRME ve SÜT SIĞIRCILIĞI KAPASİTE ARTIŞI KOMPOST GÜBRE ve BİOGAZ ÜRETİM TESİSİ NİHAİ ÇED RAPORU DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇE, GÖLORMANI

Detaylı

BANDIRMA II DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1000 MWe) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

BANDIRMA II DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1000 MWe) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/İSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 BANDIRMA II DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ (1000 MWe) NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce İÇERİK Enerji Kaynakları HES Faaliyetlerinin Aşamaları Düzce İlindeki HES Faaliyetleri Karşılaşılan Çevresel Sorunlar Çözüm

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir Enerji Kaynakları 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEMEZ ENERJİ

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

ULUKÖY TERMİK SANTRALİ VE SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI İLE ATIK DEPO SAHASI ÇED RAPORU (650MWm/640 MWe)

ULUKÖY TERMİK SANTRALİ VE SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI İLE ATIK DEPO SAHASI ÇED RAPORU (650MWm/640 MWe) ULUKÖY TERMİK SANTRALİ VE SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI İLE ATIK DEPO SAHASI ÇED RAPORU (650MWm/640 MWe) AFYONKARAHİSAR İLİ, DİNAR İLÇESİ, ULUKÖY MEVKİİ EKOTEK ÇEV. DAN. ARAŞ. GELİŞ. İNŞ. MAK.

Detaylı

SEKTÖR: ENERJİ (TERMİK-KOJENERASYON)

SEKTÖR: ENERJİ (TERMİK-KOJENERASYON) SEKTÖR: ENERJİ (TERMİK-KOJENERASYON) SIRA 1 Afşin-Elbistan A Termik Santralı Rehabilitasyonu ve Baca Gazı Desülfürizasyon Ünitesinin Tesis Edilmesi Projesi EÜAŞ Genel Müdürlüğü Afşin-Elbistan A Termik

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ARAŞTIRMA

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet Bu özet, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından hazırlanan Ekim 2010 tarihli projeksiyonu,

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELE İLŞİKİN MANİSA İLİ, DEMİRCİ İLÇESİ, ÇAMLICA MAHALLESİ, 467 ADA 53 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü LOGO ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Dindar ORMANOĞLU Enerji Yatırımları Şube Müdürü ARALIK 2011 İçerik Türkiye

Detaylı

GÜRMAT GERMENCİK JEOTERMAL ENERJİ SANTRAL PROJELERİ

GÜRMAT GERMENCİK JEOTERMAL ENERJİ SANTRAL PROJELERİ GÜRMAT GERMENCİK JEOTERMAL ENERJİ SANTRAL PROJELERİ ŞİRKET PROFİLİ GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK A.Ş. 1958 yılında kurulmuş ve kurulduğu tarihten bu yana yurtiçi ve yurtdışında birçok alanda hizmet vermektedir.

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015

Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015 Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015 Nükleer %4,4 Hidroelektrik 6,8 % Yenilenebilir %2,8 Petrol %32,9 Dünya Birincil Enerji Tüketimi: 13.147 Milyon TEP Kömür %29,2 Doğal Gaz %23,9

Detaylı

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Hazırlayan: Niğde Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

TERMİK SANTRALLARIN KURULUMUNDA YERLİ MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ. İsmail Salıcı (İnş.Yük.Müh, İTÜ-1970)

TERMİK SANTRALLARIN KURULUMUNDA YERLİ MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ. İsmail Salıcı (İnş.Yük.Müh, İTÜ-1970) TERMİK SANTRALLARIN KURULUMUNDA YERLİ MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ İsmail Salıcı (İnş.Yük.Müh, İTÜ-1970) TARİHÇE 1970 Öncesi, Yerli Mühendislik etkili değil, 1967 1972 Arası Türkiye nin en büyük

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ

MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ MADENCİLİK YATIRIMLARI İZİN VE RUHSAT REHBERİ Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum ve

Detaylı

AER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. İLHAN REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRAL (HES) PROJESİ (9.28 MWm/9.00 MWe) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

AER ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. İLHAN REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRAL (HES) PROJESİ (9.28 MWm/9.00 MWe) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU İLHAN REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRAL (HES) PROJESİ (9.28 MWm/9.00 MWe) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU ARTVİN İLİ, BORÇKA İLÇESİ ÇED Raporu x Nihai ÇED Raporu ANKARA-HAZİRAN 2014 Öveçler Huzur

Detaylı

REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ

REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON, FAKS NUMARASI Armada İş Merkezi A Blok Kat:16 06520 Söğütözü/ ANKARA TEL : +90 (312) 219 21 99 FAKS : +90 (312) 219 01 80 REİS RS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ MOTORLU ARAÇLAR

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

ARGE ENERJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ

ARGE ENERJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ ARGE ENERJİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ KARDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES 4,511 MWe / 4,650 MWm ÇED RAPORU Od Ordu İli, Gölköy İlçesi, i Gölköy Çayı Üzerinde Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10 Aşağıöveçler /

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Hava Kirliliği Laboratuvarı İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 1 Kasım 2014 İzmir Mimarlık Merkezi 1 Aliağa ve

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Madencilik İşlem Basamakları MADENCİLİK FAALİYETLERİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ

20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ SAN. VE TİC. A.Ş. 20058733 RUHSAT NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ÇED RAPORU GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ TAŞLICA MAHALLESİ Bahçelievler Mah. 52. Sok. (Eski 6. Sok) No: 15/4

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

AGE DENĠZLĠ DOĞALGAZ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. AGE DENİZLİ DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ-II NİHAİ ÇED RAPORU

AGE DENĠZLĠ DOĞALGAZ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. AGE DENİZLİ DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ-II NİHAİ ÇED RAPORU AGE DENİZLİ DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ-II NİHAİ ÇED RAPORU ÇED Nihai ÇED Denizli Ġli, Sarayköy Ġlçesi, Gerali Köyü, Seyitler Mevkii, 109 nolu ada, 2 nolu parsel Kabil Caddesi 1335. Sokak No: 20/10

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ (21.05.2001 tarih ve 24408 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı