12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12. CÜZ KURAN OKULU KURAN-DER HASAN TEMUR"

Transkript

1 12. CÜZ KURAN OKULU HASAN TEMUR KURAN-DER

2 1

3 12. CÜZ Yeryüzünde ayakları ile yürüyen/hareket eden hiçbir yaratık yoktur ki Rızqı Allah a ait olmasın Onun karar kıldığı yeri de bilir, emanet bırakıldığı yedi de bilir Hepsi apaçık bir kitaptadır O ki gökleri ve yeryüzünü yaratandır Altı günde Altı günde onun arşı suyun üzerinde oldu Hanginiz en güzel şekilde amel edeceksiniz diye imtihan etmek için Eğer ( sen onlara) dersen Siz ölümden sonra diriltileceksiniz Kâfirler diyeceklerdir ki Bu apaçık sihirdir Eğer onlardan azabı ertelesek Belirli bir vakte kadar Diyecekler ki onu ne tutuyor Dikkat edin! O gün gelecektir Onlardan da geri çevrilmeyecektir Ve onları kuşattı Alay ettikleri şey Eğer insana bizden bir rahmet tattırırsak Sonra ondan çekip aldığımız zaman O umutsuz ve nankör olur Nimetleri tattırdığımız zaman Ona dokunan zarardan sonra و م ا م ن د اب ة ف ا ل ر ض إ ل ع ل ى ا لل ر ز ق ه ا و ي ع ل م م س ت ق ر ه ا و م س ت و د ع ه ا ك ل ف ك ت اب م ب ني )6 ) و ه و ال ذ ي خ ل ق الس م او ات و ا ل ر ض ف س ت ة أ ي م و ك ان ع ر ش ه ع ل ى ال م اء ل ي ب ل و ك م أ ي ك م أ ح س ن ع م ا ل و ل ئ ن ق ل ت إ ن ك م م ب ع وث ون م ن ب ع د ال م و ت ل ي ق ول ن ال ذ ين ك ف ر وا إ ن ه ذ ا إ ل س ح ر م ب ني )7 ) و ل ئ ن أ خ ر ن ع ن ه م ال ع ذ اب إ ل أ م ة م ع د ود ة ل ي ق ول ن م ا ي ب س ه أ ل ي و م ي ت يه م ل ي س م ص ر وفاا ع ن ه م و ح اق ب م م ا ك ان وا ب ه ي س ت ه ز ئ ون )8 ) و ل ئ ن أ ذ ق ن ا ا ل ن س ان م ن ا ر ح ةا ث ن ز ع ن اه ا م ن ه إ ن ه ل ي ئ وس ك ف ور )9 ) و ل ئ ن أ ذ ق ن اه ن ع م اء ب ع د ض ر اء م س ت ه 2

4 Muhakkak diyecekler Kötülük benden gitti O sevinir/şımarır ve gururlanır Sabredenler ve salih amel işleyenler müstesna Onlara mağfiret ve büyük ecir vardır Sanki sana vahyedileni terk edecek gibisin Onunla(vahyle) göğsün daralıyor (şöyle) demelerinden dolayı Ona hazine indirilmeli değil mi idi Ya da onunla birlikte bir melek gelmeli değil mi idi Muhakkak ki sen bir uyarıcısın Allah her şeye vekildir Veya diyorlar iftira etti (uydurdu) Deki; onun benzeri on sure getirin Uydurulmuş Gücünüz yetenleri çağırın Allah dışında Eğer sadıklardan iseniz Eğer size icabet etmezlerse Bilin Muhakkak o Allah ın ilmi ile indirilmiştir Ve (bilin ki) ondan başka ilah yoktur Siz teslim oldunuz mu? Kim dünya hayatını isterse Ve zinetini isterse ل ي ق ول ن ذ ه ب الس ي ئ ات ع ن إ ن ه ل ف ر ح ف خ ور )10 ) إ ل ال ذ ين ص ب ر وا و ع م ل وا الص ا ل ات أ ول ئ ك ل م م غ ف ر ة و أ ج ر ك ب ري )11 ) ف ل ع ل ك ت ر ك ب ع ض م ا ي وح ى إ ل ي ك و ض ائ ق ب ه ص د ر ك أ ن ي ق ول وا ل و ل أ ن ز ل ع ل ي ه ك ن ز أ و ج اء م ع ه م ل ك إ ن ا أ ن ت ن ذ ير ك ل ش ي ء و ك يل )12 ) و ا لل ع ل ى أ م ي ق ول ون اف ت ر اه ق ل ف أ ت وا ب ع ش ر س و ر م ث ل ه م ف ت ر ي ت و اد ع وا م ن اس ت ط ع ت م م ن د ون ا لل إ ن ك ن ت م ص اد ق ني )13 ) ف إ ن ل ي س ت ج يب وا ل ك م ف اع ل م وا أ ن ا أ ن ز ل ب ع ل م ا لل و أ ن ل إ ل ه إ ل ه و ف ه ل أ ن ت م م س ل م ون )14 ) م ن ك ان ي ر يد ا ل ي اة الد ن ي ا و ز ين ت ه ا 3

5 Onda onlara amelleri öderiz Onlara onda eksiltmeyiz İşte onlar varya onlar Onlara ahirette ateşten başkası yoktur Orada (dünyada) yaptıkları boşa gitmiştir (zaten) bütün yaptıkları boştur Rabbinden bir delil üzere olan kişi (dünalık isteyen kişi gibi midir) Ve onu bir şahit takip ediyor Ve öncesinden Musa nın kitabı önündedir ve rahmettir İşte onlar ona iman ederler Hizblerden ki inkâr ederse Ateş onun va d olunduğu yerdir Sakın ondan şüpheye düşme Muhakkak o rabinden bir haqq dır Faka insanların çoğu iman etmezler Allah a yalan olarak iftira edenden daha zalim kim olabilir Onlar rablerine arzolunurlar Ve şahidler derler İşte bunlar rablerine karşı yalan söyleyenlerdir Dikkat edin Allah ın laneti zalimler üzerinedir Onlar ki Allah ın yolundan alıkoyuyorlar Eğri yolu talep ediyorlar İşte onlar ahireti inkar edenlerdir İşte onlar yeryüzünde (Allah ın dinini) aciz bırakamazlar ن و ف إ ل ي ه م أ ع م ا ل م ف يه ا و ه م ف يه ا ل ي ب خ س ون )15 ) أ ول ئ ك ال ذ ين ل ي س ل م ف ا ل خ ر ة إ ل الن ار و ح ب ط م ا ص ن ع وا ف يه ا و ب ط ل م ا ك ان وا ي ع م ل ون )16 ) أ ف م ن ك ان ع ل ى ب ي ن ة م ن ر ب ه و ي ت ل وه ش اه د م ن ه و م ن ق ب ل ه ك ت اب م وس ى إ م ا ا ما و ر ح ةا أ ول ئ ك ي ؤ م ن ون ب ه و م ن ي ك ف ر ب ه م ن ا ل ح ز اب ف الن ار م و ع د ه ف ل ت ك ف م ر ي ة م ن ه إ ن ه ا ل ق م ن ر ب ك و ل ك ن أ ك ث ر الن اس ل ي ؤ م ن ون )17 ) و م ن أ ظ ل م م ن اف ت ر ى ع ل ى ا لل ك ذ ا ب أ ول ئ ك ي ع ر ض ون ع ل ى ر ب م و ي ق ول ا ل ش ه اد ه ؤ ل ء ال ذ ين ك ذ ب وا ع ل ى ر ب م أ ل ل ع ن ة ا لل ع ل ى الظ ال م ني )18 ) ال ذ ين ي ص د ون ع ن س ب يل ا لل و ي ب غ ون ه ا ع و ا جا و ه م ب ل خ ر ة ه م ك اف ر ون )19 ) أ ول ئ ك ل ي ك ون وا م ع ج ز ين ف ا ل ر ض 4

6 Onlara Allah dışında sahip olabilecek bir şeyde yoktur Onların azabı kat kat arttırılır Onlar işitmeye güç yetiremezler Onlar görmezler Onlar ki nefislerini hüsrana uğratanlardır Uydurdukları kendilerinden uzaklaşmıştır Şüphe yok ki Onlar ahirette En çok hüsrana uğrayanlardır İman edenlere ve salih amel işleyenlere gelince Ve rablerine gönülden bağlananlar Onlar cennet ashabıdır Orada ebedi olarak kalacaklardır İki fırkanın misali kör ve sağır gibidir Gören ve işiten (kimseler gibidir) Hiçbir olurlar mı? Örnek olarak Hiç düşünmez misiniz? Muhakkak biz Nuh u qavmine gönderdik ben apaçık bir Uyarıcıyım Allah tan başkasına ibadet etmeyin (diye) Ben sizin için korkuyorum Elim azab gününden Qaminden kâfirlerin meleleri dediler Biz seni benzerimiz olan insandan başka bir şey olarak görmüyoruz Ve sana tabi olanları görmüyoruz و م ا ك ان ل م م ن د ون ا لل م ن أ و ل ي اء ي ض اع ف ل م ال ع ذ اب م ا ك ان وا ي س ت ط يع ون الس م ع و م ا ك ان وا ي ب ص ر ون )20 ) أ ول ئ ك ال ذ ين خ س ر وا أ ن ف س ه م و ض ل ع ن ه م م ا ك ان وا ي ف ت ر ون )21 ) ل ج ر م أ ن ه م ف ا ل خ ر ة ه م ا ل خ س ر ون )22 ) إ ن ال ذ ين آ م ن وا و ع م ل وا الص ا ل ات و أ خ ب ت وا إ ل ر ب م أ ول ئ ك أ ص ح اب ا ل ن ة ه م ف يه ا خ ال د ون )23 ) م ث ل ال ف ر يق ني ك ا ل ع م ى و ا ل ص م و ال ب ص ري و الس م يع ه ل ي س ت و ي ن م ث ا ل أ ف ل ت ذ ك ر ون )24 ) و ل ق د أ ر س ل ن ا ن و ا حا إ ل ق و م ه إ ن ل ك م ن ذ ير م ب ني )25 ) أ ن ل ت ع ب د وا إ ل ا لل إ ن أ خ اف ع ل ي ك م ع ذ اب ي و م أ ل يم )26 ) ف ق ال ال م ل ال ذ ين ك ف ر وا م ن ق و م ه م ا ن ر اك إ ل ب ش ا را م ث ل ن ا و م ا ن ر اك ات ب ع ك 5

7 Ancak en düşüklerimiz (olarak görüyoruz) İlk nazarda/düşük görüşlü Sizin bizim üzerimize bir fadlınızı (üstünlüğünüzü de) da görmüyoruz Hatta sizin yalancılar olduğunuzu zannediyoruz (düşünüyoruz) Dedi; Ey qavmim Ne dersiniz Rabbimden bir beyyine üzerine olsam da mı? Ve bana verdi katından bir rahmet Ve siz kör kılındınız (hakka karşı) Biz sizi zorlayacak mıyız? Siz onu kerih görürken Ey qavmim Sizden mal istemiyorum Benim ecrim Allah tan başkasına değil Ben iman edenleri kovacak değilim Onlar rablerine kavuşmayı umuyorlar Fakat ben sizi cahil bir qavm olarak görüyorum Ey qavmim Allah a karşı bana yardım edecek kimdir Ben onları kovarsam Düşünmez misiniz? Size demiyorum Allah ın hazineleri yanımdadır Ğaybı bilmem Ben meleğim de demiyorum إ ل ال ذ ين ه م أ ر اذ ل ن ا ب د ي الر أ ي و م ا ن ر ى ل ك م ع ل ي ن ا م ن ف ض ل ب ل ن ظ ن ك م ك اذ ب ني )27 ) ق ال ي ق و م أ ر أ ي ت م إ ن ك ن ت ع ل ى ب ي ن ة م ن ر ب و آ ت ن ر ح ةا م ن ع ن د ه ف ع م ي ت ع ل ي ك م أ ن ل ز م ك م وه ا و أ ن ت م ل ا ك ار ه ون )28 ) و ي ق و م ل أ س أ ل ك م ع ل ي ه م اا ل إ ن أ ج ر ي إ ل ع ل ى ا لل و م ا أ ن ب ط ار د ال ذ ين آ م ن وا إ ن ه م م ل ق و ر ب م و ل ك ن أ ر اك م ق و ا ما ت ه ل ون )29 ) و ي ق و م م ن ي ن ص ر ن م ن ا لل إ ن ط ر د ت ه م أ ف ل ت ذ ك ر ون )30 ) و ل أ ق ول ل ك م ع ن د ي خ ز ائ ن ا لل و ل أ ع ل م ال غ ي ب و ل أ ق ول إ ن م ل ك 6

8 Demiyorum Gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara hayır vermeyecektir (demiyorum) Allah onların kalplerindekini bilendir O zaman ben zalimlerdenim Dediler; Ey Nuh Bizimle mücadele ettin Ve mücadeleyi çoğalttın Bize va d ettiğin şeyi getir Eğer sadıklardan isen Dedi; Muhakkak Allah onu (azabı) getirecektir Eğer dilerse Ve siz (onu) aciz bıkamayacaksınız Benim nasihatim size zarar vermeyecek Eğer size nasihat etmeyi dilersem Eğer Allah Sizi azdırılmanızı dilemişse O sizin rabbinizdir Dönüşünüz onadır Veya O uydurmadır diyorlar Eğer ben uydurdu isem Günahım banadır Ve be sizin günahlarınızdan beriyim و ل أ ق ول ل ل ذ ين ت ز د ر ي أ ع ي ن ك م ل ن ي ؤ ت ي ه م ا لل خ ي ا را ا لل أ ع ل م ب ا ف أ ن ف س ه م إ ن إ ذاا ل م ن الظ ال م ني )31 ) ق ال وا ي ن وح ق د ج اد ل ت ن ا ف أ ك ث ر ت ج د ال ن ا ف أ ت ن ا ب ا ت ع د ن إ ن ك ن ت م ن الص اد ق ني )32 ) ق ال إ ن ا ي ت يك م ب ه ا لل إ ن ش اء و م ا أ ن ت م ب ع ج ز ين )33 ) و ل ي ن ف ع ك م ن ص ح ي إ ن أ ر د ت أ ن أ ن ص ح ل ك م إ ن ك ان ا لل ي ر يد أ ن ي غ و ي ك م ه و ر ب ك م و إ ل ي ه ت ر ج ع ون )34 ) أ م ي ق ول ون اف ت ر اه ق ل إ ن اف ت ر ي ت ه ف ع ل ي إ ج ر ام ي و أ ن ب ر يء م ا ت ر م ون )35 ) 7

9 Ve Nuh a vahyolundu Şu Kavmin iman etmeyecek (Şu ana kadar) iman etmiş olanlar hariç. Ümitsizliğe düşme Onların yaptıklarından dolayı Gemiyi gözlerimizin önünde yap Ve vahyimiz (doğrultusunda) Zalimler hakkında bana hitabta bulunma Onlar boğulacaklardır Ve gemiyi yapıyor Her bir qavminin meleleri yanına uğradıklarında Onunla dalga geçtiler Dedi Eğer bizimle dalga geçiyorsanız Bizde sizinle dalga geçiyoruz/geçeceğiz Sizin bizimle dalga geçtiğiniz gibi Bileceksiniz Kime onu rezil edecek azab gelecek Sürekli azab kime serbest bırakılacak Taki emrimiz geldiği zaman Ve tandır fokurdadı Ve biz dedik Ona (gemiye) her (şeyden) bir çift bindir ve ehlini Haklarında söz geçmiş olanlar hariç و أ وح ي إ ل ن وح أ ن ه ل ن ي ؤ م ن م ن ق و م ك إ ل م ن ق د آ م ن ت ب ت ئ س ف ل ب ا ك ان وا ي ف ع ل ون )36 ) و اص ن ع ال ف ل ك ب ع ي ن ن ا و و ح ي ن ا و ل ت اط ب ن ف ال ذ ين ظ ل م وا إ ن ه م م غ ر ق ون )37 ) و ي ص ن ع ال ف ل ك و ك ل م ا م ر ع ل ي ه م ل م ن ق و م ه س خ ر وا م ن ه ق ال إ ن ت س خ ر وا م ن ا ف إ ن ن س خ ر م ن ك م ك م ا ت س خ ر ون )38 ) ف س و ف ت ع ل م ون م ن ي ت يه ع ذ اب ي ز يه و ي ل ع ل ي ه ع ذ اب م ق يم )39 ) ح ت إ ذ ا ج اء أ م ر ن و ف ار الت ن ور ق ل ن ا ك ل ز و ج ني اث ن ني و أ ه ل ك ا ح ل ف يه ا م ن إ ل م ن س ب ق ع ل ي ه ال ق و ل 8

10 Ve iman edenleri de (bindir) Onunla birlikte iman edenler çok azdı Dedi binin ona Onun ilerlemesi Allah ın adıyladır Onun durması da Allah ın adıyladır Muhakkak rabbim ğafur ve rahimdir O onlar ile akıp gidiyor Dağlar gibi dalgalar arasında (içinde) Ve nu oğluna nida etti Bir yere çekilmişti Ey oğulcuğum Bizimle birlikte bin Kâfirlerle birlikte olma Dedi; dağa sığınacağım Beni sudan koruyacak Bu gün Allah ın emrinden koruyacak yoktur dedi Allah ın merhamet ettikleri hariç Ve ikisinin arasına dalga girdi Ve boğulanlardan oldu Ve denildi Ey yeryüzü suyunu yut Ey gökyüzü (suyunu) tut Su çekildi İş bitirildi و م ن آ م ن و م ا آ م ن م ع ه إ ل ق ل يل )40 ) و ق ال ار ك ب وا ف يه ا ب س م ا لل م ر اه ا و م ر س اه ا إ ن ر ب ل غ ف ور ر ح يم )41 ) و ه ي ت ر ي ب م ف م و ج ك ا ل ب ال و ن د ى ن وح اب ن ه و ك ان ف م ع ز ل ي ب ن ار ك ب م ع ن ا و ل ت ك ن م ع ال ك اف ر ين )42 ) ق ال س آ و ي إ ل ج ب ل ي ع ص م ن م ن ال م اء ق ال ل ع اص م ال ي و م م ن أ م ر ا لل إ ل م ن ر ح م و ح ال ب ي ن ه م ا ال م و ج ف ك ان م ن ال م غ ر ق ني )43 ) و ق يل ي أ ر ض اب ل ع ي م اء ك و ي س اء أ ق ل ع ي و غ يض ال م اء ا ل م ر و ق ض ي 9

11 Ve (gemi) cudi üzerine oturdu Ve denildi Zalim qavm (Allah ın rahmetinden) uzak olsun Ve Nuh rabbine nida etti Ve dedi; Rabbim Benim oğlum benim ehlimdendi Senin va din haqq dır Sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin Dedi; (Allah) Ey Nuh O senin ehlinden değil O salih olmayan ameller işliyor Bana sorma Senin için ilim olmayan şeyden Ben sana va z veriyorum Cahillerden olmayasın diye Dedi; Rabbim Ben sana sığınırım Sana sormaktan Benim onun hakkında ilim olmayan şeyden Beni bağışlaman müstesna Ve bana rahmet etmen müstesna (yoksa) hüsrana uğrayanlardan olurum و اس ت و ت ع ل ى ا ل ود ي و ق يل ب ع ادا ل ل ق و م الظ ال م ني ( 44 ) و ن د ى ن وح ر ب ه ف ق ال ر ب إ ن اب ن م ن أ ه ل ي و إ ن و ع د ك ا ل ق و أ ن ت أ ح ك م ا ل اك م ني )45 ) ق ال ي ن وح إ ن ه ل ي س م ن أ ه ل ك إ ن ه ع م ل غ ي ر ص ال ح ف ل ت س أ ل ن م ا ل ي س ل ك ب ه ع ل م إ ن أ ع ظ ك أ ن ت ك ون م ن ا ل اه ل ني )46 ) ق ال ر ب إ ن أ ع وذ ب ك أ ن أ س أ ل ك م ا ل ي س ل ب ه ع ل م و إ ل ت غ ف ر ل و ت ر ح ن أ ك ن م ن ا ل اس ر ين )47 ) 10

12 Denildi; Ey Nuh Bizden bir selam ile in Ve senin üzerine olsun berakat Ve ümmet üzerine olsun Seninle birlikte olan Ve ümmetler ki onları faydalandıracağız Sonra bizden onlara acı verici bir azab dokunacak İşte bunlar ğaybın haberleridir Sana vahyediyoruz Sen onları bilir değildin Ve sen de qavmin de (bilmezdi) Bundan önce Sabret Aqıybet muttaqıylerindir Ve Ada.. Ve kardeşleri Hud Dedi; ey qavmim Allah a ibadet edin Sizin için ondan başka ilah yoktur Siz ancak iftira ediyorsunuz Ey qavmim Size onun üzerine ecir istemiyorum Benim ecrim ancak beni yaratan içindir Aqıl etmez misiniz? Ey qamim ق يل ي ن وح اه ب ط ب س ل م م ن ا و ب ر ك ات ع ل ي ك و ع ل ى أ م م م ن م ع ك و أ م م س ن م ت ع ه م ث ي س ه م م ن ا ع ذ اب أ ل يم )48 ) ت ل ك م ن أ ن ب اء ال غ ي ب ن وح يه ا إ ل ي ك م ا ك ن ت ت ع ل م ه ا أ ن ت و ل ق و م ك م ن ق ب ل ه ذ ا ف اص ب إ ن ال ع اق ب ة ل ل م ت ق ني )49 ) و إ ل ع اد أ خ اه م ه و ا دا ق ال ي ق و م اع ب د وا ا لل م ا ل ك م م ن إ ل ه غ ي ر ه إ ن أ ن ت م إ ل م ف ت ر ون )50 ) ي ق و م ل أ س أ ل ك م ع ل ي ه أ ج ا را إ ن أ ج ر ي إ ل ع ل ى ال ذ ي ف ط ر ن أ ف ل ت ع ق ل ون )51 ) و ي ق و م 11

13 Rabbinize dua edin Sonra ona Tevbe edin Sizin üzerinize yağmuru bol bol göndersin Quvvetinize quvvet katsın Günahkârlar olarak dönmeyi/yüz çevirmeyin Dediler Ey Hud Bize bir delil gelmedi Biz ilahlarımızı da terkedecek değiliz Senin sözünden dolayı Sana iman edecek te değiliz Biz diyoruz İlahlarımız seni fena çarpmış Dedi; Ben Allah ı şahit kılarım Ve sizde şahit olun ki Ben sizin şirk koştuklarınızdan beriyim Onun dışında Bana toplu olarak kurun tuzaklarınızı Sonra beklemeyin Ben sizin rabbiniz olan ve benim rabbim olan Allah a tevekkül ettim Depreşen/hareket eden hiçbir canlı yoktur ki O onun perçeminden yakalamış olmasın Benim rabbim sıratı mustaqıym üzeredir Eğer dönerseniz اس ت غ ف ر وا ر ب ك م ث ت وب وا إ ل ي ه ي ر س ل الس م اء ع ل ي ك م م د ر ا ا را و ي ز د ك م ق و ةا إ ل ق و ت ك م و ل ت ت و ل و ا م ر م ني )52 ) ق ال وا ي ه ود م ا ج ئ ت ن ا ب ب ي ن ة و م ا ن ن ب ت ار ك ي آ ل ت ن ا ع ن ق و ل ك و م ا ن ن ل ك ب ؤ م ن ني )53 ) إ ن ن ق ول إ ل اع ت ر اك ب ع ض آ ل ت ن ا ب س وء ق ال إ ن أ ش ه د ا لل و اش ه د وا أ ن ب ر يء م ا ت ش ر ك ون )54 ) م ن د ون ه ف ك يد و ن ج ي ا عا ث ل ت ن ظ ر ون )55 ) إ ن ت و ك ل ت ع ل ى ا لل ر ب و ر ب ك م م ا م ن د اب ة إ ل ه و آ خ ذ ب ن اص ي ت ه ا إ ن ر ب ع ل ى ص ر اط م س ت ق يم )56 ) ف إ ن ت و ل و ا 12

14 Muhakkak size tebliğ ettim Kendisi ile size gönderildiğim şeyi Rabbim sizin dışınızda bir qavmi arkanızdan gönderecektir Ona hiçbir şekilde zarar veremezsiniz Rabbim her şeyi koruyandır Emrimiz geldiği zaman Hud u kurtardık Ve onunla birlikte iman edenleri Katımızdan bir rahmet ile Onları yoğun/ağır bir azabtan kurtardık Be bu da Ad Rablerinin ayetlerini inkâr ettiler Ve rasullerine isyan ettiler Her inatçı zorbanın emrine uydular Bu dünyada lanet peşlerin düşürüldü Ve kıyamet gününde de Dikkat! Ad rablerine kafir oldu Dikkat uzak olsun (rametten) Hud un qavmi ad Ve Semud (qavmine) kardeşleri Salih i (gönderdik) Dedi ey qavmim Allah a ibadet edin Sizin için ondan başka ilah yoktur O sizi yeryüzünden inşa etti Ve sizi onda (yeryüzünde) medeniyete kadir kıldı Ondan bağışlanma dileyin Sonra ona Tevbe edin (ona yönelin) ف ق د أ ب ل غ ت ك م م ا أ ر س ل ت ب ه إ ل ي ك م و ي س ت خ ل ف ر ب ق و ا ما غ ي ر ك م و ل ت ض ر ون ه ش ي ئاا ك ل ش ي ء ح ف يظ )57 ) إ ن ر ب ع ل ى و ل م ا ج اء أ م ر ن ن ي ن ا ه و ا دا و ال ذ ين آ م ن وا م ع ه ب ر ح ة م ن ا و ن ي ن اه م م ن ع ذ اب غ ل يظ )58 ) و ت ل ك ع اد ج ح د وا ب ي ت ر ب م و ع ص و ا ر س ل ه ك ل ج ب ار ع ن يد )59 ) و ات ب ع وا أ م ر و أ ت ب ع وا ف ه ذ ه الد ن ي ا ل ع ن ةا و ي و م ال ق ي ام ة أ ل إ ن ع ا ا دا ك ف ر وا ر ب ه م أ ل ب ع ادا ل ع اد ق و م ه ود )60 ) و إ ل ث ود أ خ اه م ص ا ل ا ا ق ال ي ق و م اع ب د وا ا لل م ا ل ك م م ن إ ل ه غ ي ر ه ه و أ ن ش أ ك م م ن ا ل ر ض و اس ت ع م ر ك م ف يه ا ف اس ت غ ف ر وه ث ت وب وا إ ل ي ه 13

15 Muhakkak rabbim yakın ve icabet edendir Dediler; Ey Salih Sen bizim içimizden (kendisinden) ümit beslenen bir adamdın Bundan önce Bizi ibadet etmekten men ediyor musun? Babalarımızın ibadet ettiklerine Muhakkak biz şüphe içerisindeyiz Bizi çağırdığın şeyden şüphe içerisindeyiz Dedi; Ey Qavmim Ne dersiniz Ben rabbimden bir beyyine üzerinde olsam Bana ondan bir rahmet verdi Kim bana Allah a (karşı) yardım edebilir Eğer ona isyan edersem Siz benim hüsranımı arttırmaktan başka bir şey yapmazsınız Ey qavmim Bu Allah ın devesidir (Onda) sizin için mucize vardır Onu bırakın Allah ın arzında yesin Ona kötülükle dokunmayın Sizi yakın bir azab alır Onu bacaklarını keserek öldürdüler Evlerinizde metalanın dedi (Salih) Üç gün إ ن ر ب ق ر يب م يب )61 ) ق ال وا ي ص ال ح ق د ك ن ت ف ين ا م ر ج و ا ق ب ل ه ذ ا أ ت ن ه ا ن أ ن ن ع ب د م ا ي ع ب د آ ب ؤ ن و إ ن ن ا ل ف ي ش ك م ا ت د ع و ن إ ل ي ه م ر يب )62 ) ق ال ي ق و م أ ر أ ي ت م إ ن ك ن ت ع ل ى ب ي ن ة م ن ر ب و آ ت ن م ن ه ر ح ةا ف م ن ي ن ص ر ن م ن ا لل إ ن ع ص ي ت ه, ف م ا ت ز يد ون ن غ ي ر ت س ري )63 ) و ي ق و م ه ذ ه ن ق ة ا لل ل ك م آ ي ةا ف ذ ر وه ا ت ك ل ف أ ر ض ا لل و ل ت س وه ا ب س وء ف ي أ خ ذ ك م ع ذ اب ق ر يب )64 ) ف ع ق ر وه ا ف ق ال ت ت ع وا ف د ار ك م ث ل ث ة أ ي م 14

16 Bu yalanlanamayacak bir va d dir Emrimiz onlara geldiği zaman Salih i kurtardık Onunla birlikte iman edenleri de Bizden bir rahmet olarak O günün rezilliğinden Muhakkak senin rabbin O kuvvetli ve azizdir Zalimleri bir çığlık aldı Ve memleketlerinde diz üstü çöküp sabahladılar Sanki orada hiç yaşamamışlar gibi Dikkat! Semud da rabblerini inkâr etti Semud (Allah ın) rahmetinden uzak olsun Elçilerimiz İbrahim e gelmişti Müjde ile Dediler; selam Dedi; selam Çok geçmedi (İbrahim in) kızarmış bir buzağı ile gelmesi Onların ellerini gördüğü zaman Ona uzanmıyor Onlardan hoşlanmadı Korkudan bir korku aldı Dediler; korkma Biz Lut Qavmine gönderildik ذ ل ك و ع د غ ي ر م ك ذ وب )65 ) ف ل م ا ج اء أ م ر ن ن ي ن ا ص ا ل ا ا و ال ذ ين آ م ن وا م ع ه ب ر ح ة م ن ا و م ن خ ز ي ي و م ئ ذ إ ن ر ب ك ه و ال ق و ي ال ع ز يز )66 ) و أ خ ذ ال ذ ين ظ ل م وا الص ي ح ة ف أ ص ب ح وا ف د ي ر ه م ج ا ث ني )67 ) ك أ ن ل ي غ ن و ا ف يه ا أ ل إ ن ث ود ك ف ر وا ر ب ه م أ ل ب ع ادا ل ث م ود )68 ) و ل ق د ج اء ت ر س ل ن ا إ ب ر اه يم ب ل ب ش ر ى ق ال وا س ل ا ما ق ال س ل م ف م ا ل ب ث أ ن ج اء ب ع ج ل ح ن يذ )69 ) ف ل م ا ر أ ى أ ي د ي ه م ل ت ص ل إ ل ي ه ن ك ر ه م و أ و ج س م ن ه م خ يف ةا ق ال وا ل ت ف إ ن أ ر س ل ن ا إ ل ق و م ل وط )70 ) 15

17 Onun (İbrahim in) hanımı ayakta idi Güldü Biz İshaq ı ona (Sara ya) müjdeledik İshaq ın arkasından Ya qub u da (müjdeledik) Dedi; bay başıma gelenler Ben doğuracak mıyım? Ben ihtiyarım Şu benim kocam da yaşlı Bu acaib bir şeyden başka bir şey değil Dediler; Allah ın işine mi şaşırıyorsun Allah ın sizin üzerinize rahmetine ve bereketine mi? Ey ev halkı O hamid ve mecid dir İbrahim den korku gidince Ve müjde gelince Lut Qavmi hakkında bizimle (elçilerimizle) tartışıyor (du)/tartışmaya başladı Muhakkak İbrahim Halim(yumuşak huylu) Evvah (yanık yürekli) Münib (Allah a dönen/yönelen) Ey İbrahim Bundan (tartışmaktan) vageç Muhakkak rabbinin emri geldi Muhakkak onlara gelecektir Geri çevrilmeyecek azab و ام ر أ ت ه ق ائ م ة ف ض ح ك ت ف ب ش ر ن ه ا ب س ح اق و م ن و ر اء إ س ح اق ي ع ق وب )71 ) ق ال ت ي و ي ل ت أ أ ل د و أ ن ع ج وز و ه ذ ا ب ع ل ي ش ي ا خا إ ن ه ذ ا ل ش ي ء ع ج يب )72 ) ق ال وا أ ت ع ج ب ني م ن أ م ر ا لل ر ح ة ا لل و ب ر ك ات ه ع ل ي ك م أ ه ل ال ب ي ت إ ن ه ح يد م يد )73 ) ف ل م ا ذ ه ب ع ن إ ب ر اه يم الر و ع و ج اء ت ه ال ب ش ر ى ي اد ل ن ا ف ق و م ل وط )74 ) إ ن إ ب ر اه يم ل ل يم أ و اه م ن يب 75( ) ي إ ب ر اه يم أ ع ر ض ع ن ه ذ ا إ ن ه ق د ج اء أ م ر ر ب ك و إ ن ه م آ ت يه م ع ذ اب غ ي ر م ر د ود )76 ) 16

18 Elçilerimiz Lut a geldiği zaman Onlardan dolayı (kendini) kötü (hissetti) Onlardan dolayı son haddine kadar (göğsü) daraldı Bu zor bir gün dedi Ve qavmi ona geldi Ona doğru koşuyorlar(dı) Bundan önce de kötülüğü işliyorlardı Dedi ey qavmim Bunlar benim kızlarım Onlar sizin için daha temiz Allah tan sakının Misafirlerim hakkında beni üzmeyin Sizin içinizde hiç olgun adam yok mu? Dediler Muhakkak sen bildin(biliyorsun) Senin kızlarınla alakamız yoktur Sen bizim ne istediğimizi biliyorsun Dedi Keşke benim için size karşı bir quvvet olsa idi Ya da kuvvetli bir kaleye sığınabilseydim Dediler; Ey Lut Biz senin rabbinin elçileriyiz Onlar sana ulaşamayacak Ehlini gece yürüt Gecenin bir kısmında و ل م ا ج اء ت ر س ل ن ا ل وطاا س يء ب م و ض اق ب م ذ ر ا عا و ق ال ه ذ ا ي و م ع ص يب )77 ) و ج اء ه ق و م ه ي ه ر ع ون إ ل ي ه و م ن ق ب ل ك ان وا ي ع م ل ون الس ي ئ ات ق ال ي ق و م ه ؤ ل ء ب ن ا ت ه ن أ ط ه ر ل ك م ف ات ق وا ا لل و ل ت ز ون ف ض ي ف ي أ ل ي س م ن ك م ر ج ل ر ش يد )78 ) ق ال وا ل ق د ع ل م ت م ا ل ن ا ف ب ن ات ك م ن ح ق و إ ن ك ل ت ع ل م م ا ن ر يد )79 ) ق ال,ل و أ ن ل ب ك م ق و ةا أ و آ و ي إ ل ر ك ن ش د يد )80 ) ق ال وا ي ل وط إ ن ر س ل ر ب ك ل ن ي ص ل وا إ ل ي ك ف أ س ر ب ه ل ك ب ق ط ع م ن ا لل ي ل 17

19 Sizden hiç kimse onlara iltifat etmesin(yönelmesin) Senin karın hariç Ona onlara isabet eden şey isabet edecek Onların va di sabahdır Sabah yakın değil midir? Emrimiz onlara geldiği zaman Onun üstünü altına getirdik Üzerine taş yağdırdık Ateşte pişirilmiş ve üst üste yığılmış Senin rabbinin katında işaretlemiş/damgalanmış O zalimlere uzak değil Medyen e de kardeşleri Şuayb ı gönderdik Dedi; ey qavmim Allah a ibadet edin Sizin için ondan başka ilah yoktur Ölçüyü ve tartıyı eksik kılmayın Ben sizi hayır ile görüyorum Ve ben kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum Ey qavmim Ölçü ve tartıda tam olarak adaletli olun İnsanların eşyalarını (mallarını) eksiltmeyin Yeryüzünde fesat çıkarmak için ayaklanmayın Allah ın sizin için bıraktığı (kar) sizin için (daha) hayırlıdır Eğer iman ediyorsanız Ben sizin üzerinize koruyucu değilim و ل ي ل ت ف ت م ن ك م أ ح د إ ل ام ر أ ت ك إ ن ه م ص يب ه ا م ا أ ص اب ه م إ ن م و ع د ه م الص ب ح أ ل ي س الص ب ح ب ق ر يب )81 ) ف ل م ا ج اء أ م ر ن ج ع ل ن ا ع ال ي ه ا س اف ل ه ا و أ م ط ر ن ع ل ي ه ا ح ج ار ةا م ن س ج يل م ن ض ود )82 ) م س و م ةا ع ن د ر ب ك و م ا ه ي م ن الظ ال م ني ب ب ع يد )83 ) و إ ل م د ي ن أ خ اه م ش ع ي ب ا ا ق ال ي ق و م اع ب د وا ا لل م ا ل ك م م ن إ ل ه غ ي ر ه و ل ت ن ق ص وا ال م ك ي ال و ال م يز ان إ ن أ ر اك م ب ري و إ ن أ خ اف ع ل ي ك م ع ذ اب ي و م م يط )84 ) و ي ق و م أ و ف وا ال م ك ي ال و ال م يز ان ب ل ق س ط و ل ت ب خ س وا الن اس أ ش ي اء ه م و ل ت ع ث و ا ف ا ل ر ض م ف س د ين )85 ) ب ق ي ة ا لل خ ي ر ل ك م إ ن ك ن ت م م ؤ م ن ني و م ا أ ن ع ل ي ك م ب ف يظ )86 ) 18

20 Dediler; Ey Şuayb Senin namazın mı bize emrediyor Terk etmemizi Babalarımızın ibadet ettikleri şeyi Mallarımızda dilediğimizi yapmamızı Muhakkak ki sen; sen varya, sen yumuşak huylu ve olgunsun/dun Dedi; Ey Qavmim Ne dersiniz Ne dersiniz rabbimden açık bir delil üzerine olsam Ve (Allah) beni onunla güzel bir şekilde rızıklandırma Size muhalefet etmek istemiyorum Sizi nehyettiğim şeyde Ben ıslahtan başka bir şey istemiyorum Güç yetirebildiğim kadarıyla Benim başarım Allah tan başka bir şeyde değildir Ona tevekkül ettim Ona yöneldim Ey qavmim Benim ayrılığım(bana düşmanlığınız) sizi günaha sürüklemesin Size isabet etmesine (sebeb olmasın) Nuh Qavmi ne isabet eden şeyin benzerinin Veya Hud Qavmi ne Veya Salih Qavmi ne Qavm-i Lut sizden çok da uzak değil ق ال وا ي ش ع ي ب أ ص ل ت ك ت م ر ك أ ن ن ت ر ك م ا ي ع ب د آ ب ؤ ن أ و أ ن ن ف ع ل ف أ م و ال ن ا م ا ن ش اء إ ن ك ل ن ت ا ل ل يم الر ش يد )87 ) ق ال ي ق و م أ ر أ ي ت م ر ب إ ن ك ن ت ع ل ى ب ي ن ة م ن و ر ز ق ن م ن ه ر ز قاا ح س ناا و م ا أ ر يد أ ن أ خ ال ف ك م إ ل م ا أ ن ه اك م ع ن ه إ ن أ ر يد إ ل ا ل ص ل ح م ا اس ت ط ع ت و م ا ت و ف يق ي إ ل ب لل ع ل ي ه ت و ك ل ت و إ ل ي ه أ ن يب )88 ) و ي ق و م ل ي ر م ن ك م ش ق اق ي أ ن ي ص يب ك م م ث ل م ا أ ص اب ق و م ن وح أ و ق و م ه ود أ و ق و م ص ال ح و م ا ق و م ل وط م ن ك م 19

21 Rabbinize istiğfarda bulunun Sonra ona Tevbe edin Muhakkak rabbim merhametli ve kullarını çok sevendir Dediler; Ey Şuayb Biz çok anlamıyoruz Dediğin şeyden Biz seni içimizde zayıf görüyoruz Eğer senin topluluğun(qavmin) olmasa idi Seni recmederdik Sen bizim üzerimize aziz (güçlü)değilsin Dedi; Ey Qavmim Benim qavmim size Allah tan daha mı güçlü geliyor Onu (Allah ı) arkanıza attınız (halbuki) Rabbim sizin amelleriniz kuşatmıştır Ey qavmim Yapabildiğinizi yapın Bende yapacağım Bileceksiniz Rezil rüsvay edecek azab kime gelecek Kim o yalancı (olan) Gözetleyin bende sizinle beraber gözetleyeceğim Emrimiz onlara geldiği zaman Şuayb ı kurtardık Ve onunla birlikte iman edenleri ب ب ع يد 89( ) و اس ت غ ف ر وا ر ب ك م ث ت وب وا إ ل ي ه إ ن ر ب ر ح يم و د ود )90 ) ق ال وا ي ش ع ي ب م ا ن ف ق ه ك ث ري ا م ا ت ق ول و إ ن ل ن ر اك ف ين ا ض ع يافا و ل و ل ر ه ط ك ل ر ج ن اك و م ا أ ن ت ع ل ي ن ا ب ع ز يز )91 ) ق ال ي ق و م أ ر ه ط ي أ ع ز ع ل ي ك م م ن ا لل و ا ت ذ ت وه و ر اء ك م ظ ه ر ي إ ن ر ب ب ا ت ع م ل ون م يط )92 ) و ي ق و م اع م ل وا ع ل ى م ك ان ت ك م إ ن ع ام ل س و ف ت ع ل م ون م ن ي ت يه ع ذ اب ي ز ي ه و م ن ه و ك اذ ب و ار ت ق ب وا إ ن م ع ك م ر ق يب )93 ) و ل م ا ج اء أ م ر ن ن ي ن ا ش ع ي ب ا ا و ال ذ ين آ م ن وا م ع ه 20

22 Katımızdan bir rahmet ile Zalimleri bir sayha aldı Memleketlerinde diz üstü çökerek sabahladılar Sanki orada hiç bulunmamış gibi Dikkat! Medyen( Allah ın rahmetinden) uzak olsun Semud un (Allah ın rahmetinden) uzak olduğu gibi Muhakkak Musa yı ayetlerimiz ile gönderdik Ve apaçık deliller ile Fir avn a Ve Fir avn ın işlerine takipçi olan melelerine(ileri gelenler) Hâlbuki Fir avn ın işleri olgu işler değildi Kıyamet gününde Fir avn qavminin önüne geçecek Ve onları ateşe götürecek Ne kötü gidiştir bu ve varılan yerde ne kötüdür Ve bu gidişlerinde arkalarından lanet lanet takip ettirilecektir Kıyamet gününde (fir avn ın) bu desteği ne kötü destektir. (Fir avn ın qavmi de ) ne kötü desteklenmiştir İşte bu şehirlerin haberlerindendir Sana anlatıyoruz Onların bazılarının(kalıntıları) ayaktadır, bazıları biçilmiştir( yok olmuştur) Biz onlara zulmetmedik Fakat onlar kendi nefislerine zulmettiler Onların ilahları onlara hiçbir fayda sağlamadı Allah ın dışında dua ettikleri ilahları Hiçbir şeyde Rabbinin emri geldiği zaman ب ر ح ة م ن ا و أ خ ذ ت ال ذ ين ظ ل م وا الص ي ح ة ف أ ص ب ح وا ف د ي ر ه م ج ا ث ني )94 ) ك أ ن ل ي غ ن و ا ف يه ا أ ل ب ع ادا ل م د ي ن ك م ا ب ع د ت ث ود )95 ) و ل ق د أ ر س ل ن ا م وس ى ب ي ت ن ا و س ل ط ان م ب ني )96 ) إ ل ف ر ع و ن و م ل ئ ه ف ات ب ع وا أ م ر ف ر ع و ن و م ا أ م ر ف ر ع و ن ب ر ش يد )97 ) ي ق د م ق و م ه ي و م ال ق ي ام ة ف أ و ر د ه م الن ار و ب ئ س ال و ر د ال م و ر ود )98 ) و أ ت ب ع وا ف ه ذ ه ل ع ن ةا و ي و م ال ق ي ام ة ب ئ س الر ف د ال م ر ف ود )99 ) ذ ل ك م ن أ ن ب اء ال ق ر ى ن ق ص ه ع ل ي ك م ن ه ا ق ائ م و ح ص يد )100 ) و م ا ظ ل م ن اه م و ل ك ن ظ ل م وا أ ن ف س ه م ف م ا أ غ ن ت ع ن ه م آ ل ت ه م ال ت ي د ع ون م ن د ون ا لل م ن ش ي ء ل م ا ج اء أ م ر ر ب ك 21

23 Onların yok oluşlarını arttırmaktan başka İşte rabbinin yakalaması böyledir Bir şehri (ele) aldığı zaman O zalim olduğu halde Muhakkak onun yakalaması acı verici ve şiddetlidir Muhakkak bunda bir ayet vardır Ahiret azabından korkanlar için İşte bu toplanma günüdür Onun için insanların Bu şahid olunacak bir gündür Onu ertelemeyiz Sayılı günler hariç O gün gelir Hiçbir nefis onun izni olmadan konuşamaz Bazıları bedbaht bazıları da mutludur Bedbaht olanlara gelince O ateştedir Onlar için orada derin bir iç çekme ve acı bir inleme vardır Orada ebedi olarak kalacaklardır Gökler ve yer devam ettiği müddetçe Rabbinin dilemesi müstesna Rabbin dilediğini istediği şekilde yapar Mutlu olanlara gelince Onlar cennettedirler orada ebedi kalacaklardır Gökler ve yer devam ettiği müddetçe و م ا ز اد وه م غ ي ر ت ت ب يب )101 ) و ك ذ ل ك أ خ ذ ر ب ك إ ذ ا أ خ ذ ال ق ر ى و ه ي ظ ال م ة إ ن أ خ ذ ه أ ل يم ش د يد )102 ) إ ن ف ذ ل ك ل ي ةا ل م ن خ اف ع ذ اب ا ل خ ر ة ذ ل ك ي و م م م وع ل ه الن اس و ذ ل ك ي و م م ش ه ود )103 ) و م ا ن ؤ خ ر ه إ ل ل ج ل م ع د ود )104 ) ي و م ي ت ل ت ك ل م ن ف س إ ل ب ذ ن ه ف م ن ه م ش ق ي و س ع يد )105 ) ف أ م ا ال ذ ين ش ق وا ف ف ي الن ار ل م ف يه ا ز ف ري و ش ه يق )106 ) خ ا ل د ين ف يه ا م ا د ام ت الس م و ات و ا ل ر ض إ ل م ا ش اء ر ب ك إ ن ر ب ك ف ع ال ل م ا ي ر يد )107 ) و أ م ا ال ذ ين س ع د وا ف ف ي ا ل ن ة خ ال د ين ف يه ا م ا د ام ت الس م و ات و ا ل ر ض 22

24 Rabbinin dilemesi müstesna Sonu kesilmeyen bir ihsan Şüpheye düşme Şunların taptıklarından Onlar ancak babalarının önceden tapmış oldukları şeye tapıyorlar Onlara nasiblerini vereceğiz Noksansız olarak Musa ya kitabı verdik Onda ihtilafa düştüler Rabbinden önceden geçmiş bir kelime olmasaydı Aralarında hüküm verilirdi Onlar bundan derin bir şüphe içerisindeler Onlardan her birine amellerinin karşılığı verilecektir O onların yaptıklarından haberdardır Emrolunduğun gibi dosdoğru ol Beraberindeki Tevbe edenler (dosdoğru olsunlar) Aşırı gitme O sizin yaptıklarınızı bilendir Zalimlere meyletmeyin Yoksa Ateş size dokunur Allah dışında bir sahip bulamazsınız Sonra yardım olunmazsınız Namazı kıl Gecenin iki tarafında Gecenin (gündüze) yakın tarafında إ ل م ا ش اء ر ب ك ع ط اء ا غ ي ر م ذ وذ )108 ) ف ل ت ك ف م ر ي ة م ا ي ع ب د ه ؤ ل ء م ا ي ع ب د ون إ ل ك م ا ي ع ب د آ ب ؤ ه م م ن ق ب ل و إ ن ل م و ف وه م ن ص يب ه م غ ي ر م ن ق وص )109 ) و ل ق د آ ت ي ن ا م وس ى ال ك ت اب ف اخ ت ل ف ف يه و ل و ل ك ل م ة س ب ق ت م ن ر ب ك ل ق ض ي ب ي ن ه م و إ ن ه م ل ف ي ش ك م ن ه م ر يب )110 ) و إ ن ك ل ل م ا ل ي و ف ي ن ه م ر ب ك أ ع م ا ل م إ ن ه ب ا ي ع م ل ون خ ب ري )111 ) ف اس ت ق م ك م ا أ م ر ت و م ن ت ب م ع ك و ل ت ط غ و ا إ ن ه ب ا ت ع م ل ون ب ص ري )112 ) و ل ت ر ك ن وا إ ل ال ذ ين ظ ل م وا ف ت م س ك م الن ار و م ا ل ك م م ن د ون ا لل م ن أ و ل ي اء ث ل ت ن ص ر ون )113 ) و أ ق م الص ل ة ط ر ف الن ه ار و ز ل افا م ن الل ي ل 23

25 İyilikler kötülükleri giderir İşte bu zikredenler için bir zikirdir Sabret Muhakkak ki Allah İyilerin ecrini zayi etmez Sizden önceki nesillerde olmalı değil miydi? Akıl sahibi kimseler Yeryüzünde fesadı engellemeli (değil miydi?) Onlardan kurtardığımız az bir kısım müstesna Zalimler tabi oldular Bolluk içerisinde oldukları şeye Ve günahkârlardan oldular Senin rabbin bir şehir halkını yok edecek değil Zulm ile Ehli ıslah ediciler olduğu halde Eğer rabbin dileseydi İnsanları tek bir ümmet kılardı (halbuki) Onlar ihtil af edip duracaklardır Rabbinin rahmet ettikleri müstesna İşte bu şekilde yarattı onları Ve rabbinin kelimesi tamamlandı Cehennemi cinlerden ve insanlardan topluluklarla dolduracağım Her bir peygamber ki Sana bütün peygamberlerin haberlerini anlatıyoruz Senin gönlünü sağlamlaştırmak için أ ج ع ني 119( ) إ ن ا ل س ن ات ي ذ ه ب الس ي ئ ات ذ ل ك ذ ك ر ى ل لذ اك ر ين )114 ) و اص ب ف إ ن ا لل ل ي ض يع أ ج ر ال م ح س ن ني )115 ) ف ل و ل ك ان م ن ال ق ر ون م ن ق ب ل ك م أ ول و ب ق ي ة ي ن ه و ن ع ن ال ف س اد ف ا ل ر ض إ ل ق ل يا ل م ن أ ن ي ن ا م ن ه م و ات ب ع ال ذ ين ظ ل م وا م ا أ ت ر ف وا ف يه و ك ان وا م ر م ني )116 ) و م ا ك ان ر ب ك ل ي ه ل ك ال ق ر ى ب ظ ل م و أ ه ل ه ا م ص ل ح ون )117 ) و ل و ش اء ر ب ك ل ع ل الن اس أ م ةا و اح د ةا و ل ي ز ال ون م ت ل ف ني )118 ) إ ل م ن ر ح م ر ب ك و ل ذ ل ك خ ل ق ه م و ت ت ك ل م ة ر ب ك ل م ل ن ج ه ن م م ن ا ل ن ة و الن اس و ك ل ن ق ص ع ل ي ك م ن أ ن ب اء الر س ل م ا ن ث ب ت ب ه ف ؤ اد ك 24

26 Ve bu sana haqq ile geldi Bir öğüt olarak, ve mü minler için bir hatırlatma olarak Deki; iman etmeyenlere Elinizden geleni yapın Muhakkak ki ben amel edeceğim Bekleyin Bende bekleyeceğim Göklerin ve yerin ğaybı Allah ındır İş(lerin) hepsi ona döndürülecektir Ona ibadet edin Ona tevekkül et Allah yaptıklarınızdan ğafil değildir و ج اء ك ف ه ذ ه ا ل ق و م و ع ظ ة و ذ ك ر ى ل ل م ؤ م ن ني )120 ) و ق ل ل ل ذ ين ل ي ؤ م ن ون اع م ل وا ع ل ى م ك ان ت ك م إ ن ع ام ل ون )121 ) و ان ت ظ ر وا إ ن م ن ت ظ ر ون )122 ) و لل غ ي ب الس م او ات و ا ل ر ض و إ ل ي ه ي ر ج ع ا ل م ر ك ل ه ف اع ب د ه و ت و ك ل ع ل ي ه و م ا ر ب ك ب غ اف ل ع م ا ت ع م ل ون )123 ) YUSUF SURESİ RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH IN ADI İLE ELİF-LAM-RA İşte bunlar apaçık kitabın ayetleridir Biz onu Arapça bir Qur an olarak indirdik Umulur ki aqledersiniz Biz sana en güzel kıssayı anlatıyoruz Sana vahyimiz ile Bu Qur an ı Sen bundan önce ğafillerden idin O zaman (hatırla) Yusuf babasına demişti Ey babacığım سورة يوسف ب س م ا لل الر ح ن الر ح يم الر ت ل ك آ ي ت ال ك ت اب ال م ب ني )1 ) إ ن أ ن ز ل ن اه ق ر آ ا ن ع ر ب ي ا ل ع ل ك م ت ع ق ل ون )2 ) ن ن ن ق ص ع ل ي ك أ ح س ن ال ق ص ص ب ا أ و ح ي ن ا إ ل ي ك ه ذ ا ال ق ر آ ن و إ ن ك ن ت م ن ق ب ل ه ل م ن ال غ اف ل ني )3 ) إ ذ ق ال ي وس ف ل ب يه ي أ ب ت 25

27 Ben on bir yıldız gördüm Ve Güneş i ve Ay ı (gördüm) Onları bana secde ederken gördüm Dedi ey oğulcuğum Rüyanı anlatma Kardeşlerine Yoksa sana sıkı bir tuzak kurarlar Şüphesiz şeytan insan için apaçık düşmandır İşte bu şekilde rabbin seni seçti Sana hadislerin tevilini öğretecek Ve senin üzerine ni metini tamamlayacak Ve Ya qub Hanedan ı üzerine Önceden iki babana (İbrahim ve İshaq) tamamladığı gibi İbrahim ve İshaq Muhakkak senin rabbin alim ve hakimdir Muhakkak Yusuf ve kardeşlerinde oldu Ayetler soranlar için O zaman (hatırla) dediler; Yusuf ve kardeşi Babamıza bizden daha sevimli Biz güçlü bir topluluğuz Şüphesiz babamız apaçık bir dalalet içerisindedir Yusuf u öldürün Ya da onu bir yere atın Babanızın yüzü sizinle baş başa kalsın إ ن ر أ ي ت أ ح د ع ش ر ك و ك ب ا ا و ال ق م ر و الش م س ر أ ي ت ه م ل س اج د ين )4 ) ق ال ي ب ن ل ت ق ص ص ر ؤ ي ك ع ل ى إ خ و ت ك ف ي ك يد وا ل ك ك ي ادا إ ن الش ي ط ان ل ل ن س ان ع د و م ب ني )5 ) و ك ذ ل ك ي ت ب يك ر ب ك و ي ع ل م ك م ن ت و يل ا ل ح اد يث و ي ت م ن ع م ت ه ع ل ي ك و ع ل ى آ ل ي ع ق وب ك م ا أ ت ه ا ع ل ى أ ب و ي ك م ن ق ب ل إ ب ر اه يم و إ س ح اق إ ن ر ب ك ع ل يم ح ك يم )6 ) ل ق د ك ان ف ي وس ف و إ خ و ت ه آ ي ت ل لس ائ ل ني )7 ) إ ذ ق ال وا ل ي وس ف و أ خ وه أ ح ب إ ل أ ب ين ا م ن ا و ن ن ع ص ب ة إ ن أ ب ن ل ف ي ض ل ل م ب ني )8 ) اق ت ل وا ي وس ف أ و اط ر ح وه أ ر اضا ي ل ل ك م و ج ه أ ب يك م 26

28 Ondan sonra (günahtan sonra) salih bir qavm olursunuz Onlardan konuşan birisi dedi; Yusuf u öldürmeyin Onu bir kuyunun dibine atın Bazı yolcular onu alsın Eğer (illaki) yapacaksanız Dediler ey babacığımız Ne oluyor sana bize güvenmiyorsun Şüphesiz ona nasihat edicileriz Yarın onu bizimle beraber gönder Gezsin ve oynasın Muhakkak biz onu koruyacağız Dedi; Muhakkak sizin onu götürmeniz beni hüzünlendiriyor Ve onu kurdun yemesinden korkuyorum Siz ondan gafilsiniz Dediler Eğer onu bir kurt yerse Biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde O zaman hüsrana uğrayanlardan oluruz Onunla gittikleri zaman Kastettiler Onu kuyunun dibine atmaya Ve ona vahyettik Onlara bu işleri haber verilecektir و ت ك ون وا م ن ب ع د ه ق و ا ما ص ا ل ني )9 ) ق ال ق ائ ل م ن ه م ل ت ق ت ل وا ي وس ف و أ ل ق وه ف غ ي اب ة ا ل ب ي ل ت ق ط ه ب ع ض الس ي ار ة إ ن ك ن ت م ف اع ل ني )10 ) ق ال وا ي أ ب ن م ا ل ك ل ت م ن ا ع ل ى ي وس ف و إ ن ل ه ل ن اص ح ون )11 ) أ ر س ل ه م ع ن ا غ ادا ي ر ت ع و ي ل ع ب و إ ن ل ه ل اف ظ ون )12 ) ق ال إ ن ل ي ح ز ن ن أ ن ت ذ ه ب وا ب ه و أ خ اف أ ن ي ك ل ه الذ ئ ب و أ ن ت م ع ن ه غ اف ل ون )13 ) ق ال وا ل ئ ن أ ك ل ه الذ ئ ب و ن ن ع ص ب ة إ ن إ ذاا ل اس ر ون )14 ) ف ل م ا ذ ه ب وا ب ه و أ ج ع وا أ ن ي ع ل وه ف غ ي اب ة ا ل ب و أ و ح ي ن ا إ ل ي ه ل ت ن ب ئ ن ه م ب م ر ه م ه ذ ا 27

29 Onlar hissetmezler Babaları akşam geldiler Ağlayarak Dediler Ey babacığımız Biz yarışmaya gittik Ve Yusuf u eşyalarımızın yanında bıraktık Onu kurt yedi Sen bize inanacak değilsin Biz doğrulardan olsak bile Gömleğinin üzerinde yalancı bir kanla geldiler Dedi; Bilakis Nefsiniz size güzel ve kolay gösterdi Böylece (bana düşen) güzel bir sabır dan başkası değil Allah vasıflandırdıklarınızdan münezzehtir Ve bir kafile geldi Sucularını gönderdiler Ve kovasını aşağı sarkıttı Dedi Müjde! Bu genç bir çocuk Ticaret malı olarak gizlediler Allah onların yaptıklarını bilendir Ve onu sattılar و ه م ل ي ش ع ر ون )15 ) و ج اء وا أ ب ه م ع ش اء ا ي ب ك ون )16 ) ق ال وا ي أ ب ن إ ن ذ ه ب ن ا ن س ت ب ق و ت ر ك ن ا ي وس ف ع ن د م ت اع ن ا ف أ ك ل ه الذ ئ ب و م ا أ ن ت ب ؤ م ن ل ن ا و ل و ك ن ا ص اد ق ني )17 ) و ج اء وا ع ل ى ق م يص ه ب د م ك ذ ب ق ال ب ل س و ل ت ل ك م أ ن ف س ك م أ م ا را ف ص ب ر ج يل و ا لل ال م س ت ع ان ع ل ى م ا ت ص ف ون )18 ) و ج اء ت س ي ار ة ف أ ر س ل وا و ار د ه م ف أ د ل د ل و ه ق ال ي ب ش ر ى ه ذ ا غ ل م و أ س ر وه ب ض اع ةا و ا لل ع ل يم ب ا ي ع م ل ون )19 ) و ش ر و ه 28

30 Az bir pahaya Sayılı/birkaç dinara Onun hakkında zahid (uzak duran) idiler Mısırda onu satın alan dedi Kadınına Onun yerini iyi tut Bize faydası olması umulur Yada onu evlat ediniriz Böylece biz Yusuf u yeryüzünde yerleştirdik Olayların (rüyaların) yorumunu öğretmek için Allah emrinde galiptir Fakat insanların çoğu bilmezler Gücü kuvveti yerine gelince (genç delikanlı olunca) Ona hüküm ve ilim verdik İşte iyileri bu şekilde mükâfatlandırırız ب ث م ن ب س د ر اه م م ع د ود ة و ك ان وا ف يه م ن الز اه د ين )20 ) م ص ر و ق ال ال ذ ي اش ت ر اه م ن ل م ر أ ت ه أ ك ر م ي م ث و اه ع س ى أ ن ي ن ف ع ن ا أ و ن ت خ ذ ه و ل ادا و ك ذ ل ك م ك ن ا ل ي وس ف ف ا ل ر ض و ل ن ع ل م ه م ن ت و يل ا ل ح اد يث و ا لل غ ال ب ع ل ى أ م ر ه و ل ك ن أ ك ث ر الن اس ل ي ع ل م ون )21 ) و ل م ا ب ل غ أ ش د ه آ ت ي ن اه ح ك ا ما و ع ل ا ما و ك ذ ل ك ن ز ي ال م ح س ن ني )22 ) (o kadın) istedi ondan و ر او د ت ه Onun (Yusuf un) Onun(kadın) evinde bulunduğu Onun (Yusuf un) nefsinden (istedi) Kapıları kapadı Ve dedi Haydi gel Dedi maazallah/allah a sığınırım O beni en güzel şekilde yerleştiren rabbimdir Muhakkak ki zalimler iflah olmazlar O (kadın) onu (Yusuf u) arzulamıştı/kasdetmişti ال ت ه و ف ب ي ت ه ا ع ن ن ف س ه و غ ل ق ت ا ل ب و اب و ق ال ت ه ي ت ل ك ق ال م ع اذ ا لل إ ن ه ر ب أ ح س ن م ث و اي إ ن ه ل ي ف ل ح الظ ال م ون )23 ) و ل ق د ه ت ب ه 29

31 O (Yusuf) onu (kadını) arzuladı Eğr rabbinin bir burhanı/alameti olmasaydı İşte bu şekilde Ondan kötülüğü ve fahşayı çevirdik O bizim halis kullarımızdan idi İkisi kapıya (yarışırcasına) koştular (kadın) onun (Yusuf un) gömleğini arkadan yırttı İkisi kapıda onun (kadının) efendisine/beyine rast geldiler Kapının önünde (Kadın) dedi Ailene kötülük isteyen kişinin cezası nedir ( O ceza) ancak hapse atılması veya Acı bir azaba düçar olmasıdır Dedi (Yusuf) O istedi Benim nefsimden Onun (kadının ) ailesinden (olaya) şahid olan bir şahid dedi Eğer onun (Yusuf un) gömleği Önden yırtıldı ise (kadın) doğru söyledi(söylüyor) O (Yusuf) yalancılardandır Eğer gömleği Arkadan yırtıldı ise (Kadın) yalan söylüyor O (Yusuf) doğrulardandır و ه م ب ا ل و ل أ ن ر أ ى ب ر ه ان ر ب ه ك ذ ل ك ل ن ص ر ف ع ن ه الس وء و ال ف ح ش اء إ ن ه م ن ع ب اد ن ال م خ ل ص ني )24 ) و اس ت ب ق ا ال ب اب و ق د ت ق م يص ه م ن د ب ر و أ ل ف ي ا س ي د ه ا ل د ى ال ب اب ق ال ت م ا ج ز اء م ن أ ر اد ب ه ل ك س وء ا ا إ ل أ ن ي س ج ن أ و ع ذ اب أ ل يم )25 ) ق ال ه ي ر او د ت ن ع ن ن ف س ي و ش ه د ش اه د م ن أ ه ل ه ا إ ن ك ان ق م يص ه ق د م ن ق ب ل ف ص د ق ت و ه و م ن ال ك اذ ب ني )26 ) و إ ن ك ان ق م يص ه ق د م ن د ب ر ف ك ذ ب ت و ه و م ن الص اد ق ني )27 ) 30

32 Onun gömleğini gördüğü zaman Arkadan yırtılmış olarak Muhakkak o sizin (kadınların) tuzağınızdır Muhakkak sizin tuzağınız büyüktür Yusuf Bundan vazgeç (kadına dedi) günahından istiğfarda bulun Sen hata yapanlardansın Şehirdeki kadınlar dedi Azizin karısı Delikanlısının/kölesinin nefsinden murad almak istiyormuş Aşkı yüreğinin zarının altına işlemiş/ yürek zarını çatlatmış Biz onu sapıklık içerisinde görüyoruz Onların tuzaklarını işitince Onlara (elçi/davetçi) gönderdi Onlara yastıklar hazırladı Onlardan her birine bir bıçak verdi Dedi(kadın); çık onların(kadınların) yanına Onu (Yusuf u) gördükleri zaman onu büyüklediler Ellerini kestiler Allah ı tenzih ederiz dediler Bu bir insan değil Bu ancak yüce bir melektir (Kadın) dedi İşte bu ف ل م ا ر أ ى ق م يص ه ق د م ن د ب ر ق ال إ ن ه م ن ك ي د ك ن إ ن ك ي د ك ن ع ظ يم )28 ) ي وس ف أ ع ر ض ع ن ه ذ ا و اس ت غ ف ر ي ل ذ ن ب ك إ ن ك ك ن ت م ن ا ل اط ئ ني )29 ) و ق ال ن س و ة ف ال م د ين ة ام ر أ ة ال ع ز يز ت ر او د ف ت اه ا ع ن ن ف س ه ق د ش غ ف ه ا ح ب ا إ ن ل ن ر اه ا ف ض ل ل م ب ني )30 ) ف ل م ا س ع ت ب ك ر ه ن أ ر س ل ت إ ل ي ه ن و أ ع ت د ت ل ن م ت ك أا و آ ت ت ك ل و اح د ة م ن ه ن س ك يناا و ق ال ت اخ ر ج ع ل ي ه ن ف ل م ا ر أ ي ن ه أ ك ب ر ن ه و ق ط ع ن أ ي د ي ه ن و ق ل ن ح اش لل م ا ه ذ ا ب ش ا را إ ن ه ذ ا إ ل م ل ك ك ر مي )31 ) ق ال ت ف ذ ل ك ن 31

33 Hakkında beni kınadığınız şey Onun nefsinden (faydalanmak) istedim Fakat o (nefsini) sıkıca korudu Eğer ona emrettiğim şeyi yapmayacak olursa Hapsedilecek Ve aşağılananlardan olacak Dedi rabbim Zindan bana onların çağırdıkları şeyden daha sevgilidir Eğer sen benden onların tuzaklarını geri çevirmezsen Onlara meylederim Ve cahillerden olurum Rabbi ona icabet etti Ve onların tuzaklarını ondan(yusuf tan) uzaklaştırdı O işiten ve bilendir Sonra ortaya çıktı onlar için/kanat ağır bastı (Yusuf un suçsuz olduğunun delilerini) Delileri gördükten sonra Onu hapse attı bir müddet İki genç onunla birlikte zindana girdi O ikisinden birisi dedi Kendimi şarap(lık üzüm) sıkarken (rüyamda) görüyorum Diğeri dedi Muhakkak ben kendimi görüyorum Başımın üstünde ekmek taşıyorum Kuşlar ondan yiyorlar Bize onun tevilini haber ver ال ذ ي ل م ت ن ن ف يه و ل ق د ر او د ت ه ع ن ن ف س ه ف اس ت ع ص م و ل ئ ن ل ي ف ع ل م ا آ م ر ه ل ي س ج ن ن و ل ي ك ون ن م ن الص اغ ر ين )32 ) ق ال ر ب الس ج ن أ ح ب إ ل م ا ي د ع ون ن إ ل ي ه و إ ل ت ص ر ف ع ن ك ي د ه ن أ ص ب إ ل ي ه ن و أ ك ن م ن ا ل اه ل ني )33 ) ف اس ت ج اب ل ه ر ب ه ف ص ر ف ع ن ه ك ي د ه ن إ ن ه ه و الس م يع ال ع ل يم )34 ) ث ب د ا ل م م ن ب ع د م ا ر أ و ا ا ل ي ت ل ي س ج ن ن ه ح ت ح ني )35 ) و د خ ل م ع ه الس ج ن ف ت ي ان ق ال أ ح د ه ا إ ن أ ر ا ن أ ع ص ر خ ا را و ق ال ا ل خ ر إ ن أ ر ا ن أ ح ل ف و ق ر أ س ي خ ب ا زا ت ك ل الط ي ر م ن ه ن ب ئ ن ا ب ت أ و يل ه 32

34 Biz seni iyilerden görüyoruz (Yusuf) dedi size getirilen hiçbir yemek yoktur ki) Sizin rızıqlandığınız Onların tevilini size haber vermiş olmayayım İşte bu size getirilmezden önce Bu bana rabbimin öğrettiklerindendir Ben (bu) qavmin dinini terk ettim Allah a iman etmeyen Onlar ahireti de inkâr ediyorlar Babalarım İbrahim ve İshaq ve Ya qub un dinine tabi oldum Bizim için Allah a hiçbir şeyi ortak koşmamız olmaz Bu Allah ın bizim üzerimize fadlıdır Ve insanlar üzerine (fadlıdır) Fakat insanların çoğu şükretmezler Ey zindan arkadaşlarım Çeşit çeşit rabbler mi hayırlıdır Veya Tek ve qahhar olan Allah mı? Onun dışında neye taptığınız şeyler Sadece sizin isimlendirdiğiniz isimlerdir Siz ve babalarınızın (isimlendirdiğiniz isimlerdir) Allah onlar (sahte ilahlar) ile ilgili delil indirmemiştir Hüküm sadece Allah ındır Ondan başkasına ibadet etmemenizi emretti İşte bu sağlam din/yoldur إ ن ن ر اك م ن ال م ح س ن ني )36 ) ق ال ل ي ت يك م ا ط ع ام ت ر ز ق ان ه إ ل ن ب أ ت ك م ا ب ت أ و يل ه ق ب ل أ ن ي ت ي ك م ا ذ ل ك م ا م ا ع ل م ن ر ب إ ن ت ر ك ت م ل ة ق و م ل ي ؤ م ن ون ب لل و ه م ب ل خ ر ة ه م ك اف ر ون )37 ) و ات ب ع ت م ل ة آ ب ئ ي إ ب ر اه يم و إ س ح اق و ي ع ق وب م ا ك ان ل ن ا أ ن ن ش ر ك ب لل م ن ش ي ء ذ ل ك م ن ف ض ل ا لل ع ل ي ن ا و ع ل ى الن اس و ل ك ن أ ك ث ر الن اس ل ي ش ك ر ون )38 ) ي ص اح ب الس ج ن أ أ ر ب ب م ت ف ر ق ون خ ي ر أ م ا لل ال و اح د ال ق ه ار )39 ) م ا ت ع ب د ون م ن د ون ه إ ل أ س اء ا س ي ت م وه ا أ ن ت م و آ ب ؤ ك م م ا أ ن ز ل ا لل ب ا م ن س ل ط ان إ ن ا ل ك م إ ل لل أ م ر أ ل ت ع ب د وا إ ل إ ي ه م ذ ل ك الد ين ال ق ي 33

35 Fakat insanların çoğu bilmezler Ey zindan arkadaşlarım Sizden birine gelince rabbine/efendisine şarap ikram edecek Ve diğerine gelince Asılacak Ve kuşlar başından yiyecek İş bitirildi/ hüküm verildi Fetva istediğiniz şeyde Onlardan kurtulacağını zannettiği/bildiği kişiye dedi Rabbinin/efendinin yanında beni zikret Şeytan ona unutturdu Rabbinin yanında anmayı Zindanda birkaç (3-10) sene daha kaldı Kral dedi Ben (bir rüya) gördüm Yedi semiz inek Onları yedi cılız inek yiyor Yedi yeşil başak Ve diğer (yedi) kuru (başak) Ey ileri gelenler Rüyam hakkında bana fetva verin bakalım Eğer siz rüya tabir edebiliyorsanız Dediler bunlar karışık rüyalar Biz (karışık) rüyaların tevilini bilmeyiz Onlardan (zindandan) kurtulan dedi و ل ك ن أ ك ث ر الن اس ل ي ع ل م ون )40 ) ي ص اح ب الس ج ن أ م ا أ ح د ك م ا ف ي س ق ي ر ب ه خ ا را ا ل خ ر و أ م ا ف ي ص ل ب ف ت أ ك ل الط ي ر م ن ر أ س ه ا ل م ر ق ض ي ال ذ ي ف يه ت س ت ف ت ي ان )41 ) و ق ال ل ل ذ ي ظ ن أ ن ه ن ج م ن ه م ا اذ ك ر ن ع ن د ر ب ك ف أ ن س اه الش ي ط ان ذ ك ر ر ب ه ف ل ب ث ف الس ج ن ب ض ع س ن ني )42 ) و ق ال ال م ل ك إ ن أ ر ى س ب ع ب ق ر ات س ان ي ك ل ه ن س ب ع ع ج اف و س ب ع س ن ب ل ت خ ض ر و أ خ ر ي ب س ات ي أ ي ه ا ال م ل أ ف ت و ن ف ر ؤ ي ي إ ن ك ن ت م ل لر ؤ ي ت ع ب ر ون )43 ) ق ال وا أ ض غ اث أ ح ل م و م ا ن ن ب ت أ و يل ا ل ح ل م ب ع ال م ني )44 ) و ق ال ال ذ ي ن ا م ن ه م ا 34

36 Nice zaman sonra (Yusuf u) hatırladı Ben onun tevilini haber vereceğim Beni (zindana) gönderin (Ey) Yusuf Ey doğru kişi Bana fetva ver Yedi semiz inek hakkında Onları yedi cılız inek yiyor Ve yedi yeşil başak (hakkında) Diğerleri kuru (başak onları takip ediyor) Belki insanlara dönerim de İnsanlar bilirler Yedi yıl ekip biçeceksiniz dedi Alışılmış olduğu üzere/âdetiniz üzere Hasat ettiğiniz zaman Onları başakları içerisinde bırakın Yiyeceğiniz az bir kısmı hariç Sonra Bundan sora gelecek Yedi şiddetli (kurak sene) Yiyecek Onlar (kuraklık yılları) için hazırladığınızı Az bir kısmı hariç Koruduklarınızdan Bundan sonra bir yıl gelecek و اد ك ر ب ع د أ م ة أ ن أ ن ب ئ ك م ب ت أ و يل ه ف أ ر س ل ون )45 ) ي وس ف أ ي ه ا الص د يق أ ف ت ن ا ان ف س ب ع ب ق ر ات س ي ك ل ه ن س ب ع ع ج اف و س ب ع س ن ب ل ت خ ض ر و أ خ ر ي ب س ات ل ع ل ي أ ر ج ع إ ل الن اس ل ع ل ه م ي ع ل م ون )46 ) ق ال ت ز ر ع ون س ب ع س ن ني د أ ا ب ف م ا ح ص د ت ف ذ ر وه ف س ن ب ل ه إ ل ق ل يا ل م ا ت ك ل ون )47 ) ث ي ت م ن ب ع د ذ ل ك س ب ع ش د اد ي ك ل ن م ا ق د م ت م ل ن إ ل ق ل يا ل م ا ت ص ن ون )48 ) ث ي ت م ن ب ع د ذ ل ك ع ام 35

37 İnsanlar onda yağmurlandırılacak/bol yağmur yağacak Onda sıkacaklar suyunu çıkaracaklar (her şey bol olacak) Kral dedi Onu bana getirin Elçi ona (yusuf a) geldiği zaman Rabbine döne dedi Ona sor Ellerini kesen kadınların (dedi) neydi Rabbim onların tuzaklarını bilendir Dedi nedir sizin derdiniz Yusuf un nefsinden murad etiğinizde Dediler Alalh ı tenzih ederiz Biz onun üzerine bir kötülük bilmiyoruz Azizin karısı dedi İşte şimdi Haqq ortaya çıktı Ben onun nefsinden istemiştim O sadıklardan idi Bu bilinmesi için Ben ğaybde hainlik etmedim Allah hainlerin tuzaklarını doğruya ulaştırmaz ف يه ي غ اث الن اس و ف يه ي ع ص ر ون )49 ) و ق ال ال م ل ك ائ ت و ن ب ه ف ل م ا ج اء ه الر س ول ق ال ار ج ع إ ل ر ب ك ف اس أ ل ه م ا ب ل الن س و ة ال ل ت ق ط ع ن أ ي د ي ه ن إ ن ر ب ب ك ي د ه ن ع ل يم )50 ) ق ال م ا خ ط ب ك ن إ ذ ر او د ت ن ي وس ف ع ن ن ف س ه ق ل ن ح اش لل م ا ع ل م ن ا ع ل ي ه م ن س وء ق ال ت ام ر أ ة ال ع ز يز ا ل ن ح ص ح ص ا ل ق أ ن ر او د ت ه ع ن ن ف س ه و إ ن ه ل م ن الص اد ق ني )51 ) ذ ل ك ل ي ع ل م أ ن ل أ خ ن ه ب ل غ ي ب و أ ن ا لل ل ي ه د ي ك ي د ا ل ائ ن ني )52 ) 36

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster

ب Namaz. İbadet ederiz Sen-senin Yol göster Âlemler İsmi ile ب س م ع ال م ين Gün Sahip م ال ك ي و م Gün Din الد ين إ ي ا İbadet ederiz Sen-senin ك ن ع ب د Yol göster اه د Yardım dileriz ن س ت ع ين Yol Biz-bizim ن ا ص ر اط O kimseler ki Dosdoğru

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 13. İHSAN SOHBETİ KONU : PEYGAMBERLERE İMAN Sohbetimize iman esaslarından Peygamberlere İman Konusunu işleyerek devam ediyoruz. Sohbetlerimize başladığımız günlerde de değindiğimiz üzere ilk olarak konularımız

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti

İşte bu peygamberler. (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık. Onlardan bazısı Allah ile konuştu. Ve bazısını derecelerle yükseltti İşte bu peygamberler (ki) biz bazısını bazısına üstün kıldık Onlardan bazısı Allah ile konuştu Ve bazısını derecelerle yükseltti İsa İbn-i Meryem e beyyineler verdik Ve onu Ruhul Quds ile destekledik Eğer

Detaylı

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları

Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları Peygamberlerin Kur an da Geçen Duaları DUA NIN ÖNEMİ و اذ ك ر ر ب ك ف ى ن ف س ك ت ض ر ع ا و خ يف ة و د ون ال ج ه ر م ن ال ق و ل ب ال غ د و و ا ل ص ال و ل ت ك ن م ن ال غ اف ل ي ن Hem Rabbini, içinden yalvararak

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri

Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri Kur an-ı Kerim de Geçen Ticaret, Alım-Satım, Satın Alma Ayetleri ve Mealleri ب س م االله ار ح م ن ار ح يم ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ال ج م ع ذ ل ك ي و م الت غ اب ن Toplanma günü için sizi bir araya getireceği

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٣-2012H Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir?

EV SOHBETLERİ DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN. A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? DERS: 7 KONU: PEYGAMBERLERE İMAN A) Peygamber (Resȗl-Nebî) Ne Demektir? "Peygamber" kelimesi dilimize Farsça dan geçmiş bir kelimedir. Pey haber, ber de getiren demektir. İkisi birden haber getiren demektir.

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7.

KALEM SURESİ. Nuzul Ortamı: Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE. Nüzul Sırası 7 NÜZUL YERİ KALEM SURESİ. Nuzul Sıra 7. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla NÜZUL YERİ 1 4 SURENİN KİMLİĞİ MEKKE Mina Müzdelife Arafat Nuzul Sıra 7 KALEM SURESİ Ayet Sayısı 52 KABE Nuzul Yılı 1 2 5 Nuzul Ortamı: Müşriklere Cevap ve Tehdit İçermekte.

Detaylı

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler

Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler Kur an-ı Kerim den Seçme Metinler احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013K Đçindekiler Fatiha 1-7... 1 Bakara 1-5... 2 Bakara 6-12... 3 Bakara 21-22... 5 Bakara 30-32... 6 Bakara 40-45... 7 Bakara 152-157... 9 Bakara

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek

124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek 124. SOHBET Sözü Güzel Söylemek Kendisini ifade etmek için açıklamalarda bulunmak ve anlamlı bir şekilde söz söylemek sadece insana mahsustur. Söz ki, onu insan için yaratan Allahu Teala dır. Rahman suresinde

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER Tekrar Eden 97 Ayet 97 ayet diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez rastlanır, bazısı 3, bazısı ise 4 kez kullanılmıştır.

Detaylı

ON EMİR الوصايا لعرش

ON EMİR الوصايا لعرش ON EMİR الوصايا لعرش ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح الجد Terceme: IslamQa koordinasyon: Sitesi Islamhouse رجة: وقع الا سلا سو ال وجواب تسيق: وقع IslamHouse.com

Detaylı

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen Mealli Dua Mecmuası Derleyen مجموعة األدعية المأثورة مجعها أ ذ ك ار الص ب اح و ال م س اء SABAH ve AKŞAM DUALARI أ ذ ك ار الص ب اح ب ع د ص ا ة الص ب ح ي ق ول : الل ه م أ ن ت الس ا م و م ن ك الس ا م ت ب

Detaylı

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil.

İşaret zamiri. İşaret isimleri. Bu ikisi. Bunlar. Şu ikisi. Şunlar. Onlar. Yakın mesafe için*bu* uzak mesafe için *şu-o* Çoğul İkil Tekil. الد ر س األو ل Ders 1 sayfa1 Bu أ س م اء اإل ش ار ة İşaret isimleri Bayan ve müennes kelimeler için. Erkek ve kelimeler için. ھ ذ ا... ھ ذ ه İşaret zamiri Bu م ذ ك ر م ف ر د ھ ذ ا Çoğul İkil Tekil ھ ذ

Detaylı

Îman, Küfür ve Tekfir 2

Îman, Küfür ve Tekfir 2 Îman, Küfür ve Tekfir 2 Bizi yoktan var eden Allah Teâlâ ya sonsuz hamt eder, onu tanımamak ve ona karşı nankörlük etmekten ona sığınırız. Hakla batılı, helal ile haramı ayırmak için gönderilen Hz. Muhammed

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar

Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar M. GÜNGÖR BAZI ÂYETLERİN ANLAMLARI İLE İLGİLİ MÜLAHAZALAR 113 Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar Mevlüt GÜNGÖR Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Önce, tek tek hepimizi, kendisine

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 8. HAFTA

Detaylı

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele

Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Ders : 57 Konu: Şeytanla Mücadele Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulblerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, Ben sizin Rabbiniz değil miyim? demişti. Onlar da, Evet,

Detaylı

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78)

SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) ( Cüz: 30) ( 78 / Nebe Sûresi) 1 SURE VE AYET SIRASIYLA KUR AN SÖZLÜĞÜ KİTABINDAN ÖRNEK SAYFALAR OTUZUNCU CÜZ سورة النبا (78) (NEBE (Önemli Haber) SÛRESİ) (Mekke de inmiştir. 40 ayettir.) CÜZ: 30, KUR

Detaylı

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

ÜÇ TEMEL ESAS ÜÇ TEMEL ESAS. Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) الثالثة األصول ÜÇ TEMEL ESAS Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 DÖRT MESELE Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) der ki: Şunu bil ki Allah ın rahmeti üzerine olsun

Detaylı

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR

YAHUDİLER ARALARINDA İMAN SAHİPLERİ ÇOK AZDIR 13/07/2014 Selman UZUNLU Ağaçören İlçe Vaizi Aksaray YAHUDİLER ل ع ن ال ذ ين ك ف ر وا م ن ب ن ي إ س ر ائ يل ع ل ى ل س ان د او ود و ع يس ى اب ن م ر ي م ذ ل ك ب م ا ع ص وا و ك ان وا ي ع ت د و ن "İsrailoğullarından

Detaylı

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir?

94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde Çalışmak İbadet midir? 94. SOHBET İslam da İbadet Kavramı Çerçevesinde "Çalışmak İbadet "midir? Neden ve Niçin Çalışırız? Çalışmak, bir iş meydana getirmek için zihnî ve bedenî güç sarf etmek, gayret etmek, uğraşmak demektir.

Detaylı

"Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar-

Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır. *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- "Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- س ب ح ان ك لا ع ل م ل ن ا إ لا م ا ع ل م ت ن ا إ ن ك أ

Detaylı

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ

İHSAN SOHBETLERİ İHSAN SOHBETİ 8- İHSAN SOHBETİ KONU : MELEKLERE İMAN - 2 Geçen haftadan kesitler: Bir önceki sohbetimizde iman esaslarından olan Meleklere İman konusunu işlemeye başlamıştık. MELEKLERİN MAHİYETİ İmanın şartlarından

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman

EV SOHBETİ DERSLERİ. Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman Ders: 9 Konu: Âhiret Gününe İman EV SOHBETİ DERSLERİ a) Âhiret Günü Ne Demektir? Âhiret, sözlük itibariyle son, sonra olan ve son gün manalarına gelir. Dinî terim olarak âhiret, Sȗr meleği İsrafil (a.s.)

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek

Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek Erdemli Bir Toplum için Müslüman Sıfatlarına Sahip Olabilmek İdris YAVUZYİĞİT Müftü idrisyavuzyigit@hotmail.com ALLAH VE İNSAN Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, ruhundan üfleyerek şereflendirmiş,

Detaylı

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون

و ال ت ق ول وا ل م ن ي ق ت ل ف ي س بيل الل ه أ م و ات ب ل أ ح ي اء و ل ك ن ال ت ش ع ر ون Teravih 28 Haziran 1984 (Son Teravih) Yer : Dergah İmam Efendi : Muzaffer Ozak Cumhur Müezzinlik : Dergah Maalesef Yatsı namazı ve Teravih in ilk dört rekatı kayda alınamamış. Kayıt ilk dört rekattan sonra

Detaylı

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1

IGMG Ev Sohbeti. IGMG Ev sohbeti 1 Ders : 10 Konu : Kıyamet Alâmetleri ve Ahiret Hayatının Devreleri (1) Bir önceki derste de ifade edildiği gibi, kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah (c.c.) bilir. Nitekim Cibril hadisi diye bilinen

Detaylı

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2)

EV SOHBETLERİ. (Allah) her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. (Furkan, 25:2) Ders: 13 Konu: Kader ve Kazaya İman (1) İmanın şartlarının 6.sı Kaza ve Kadere inanmaktır. Kader ne demektir? Kaza ne demektir? Önce kısaca bunların tarifini yapacağız, sonra da konuyu anlamaya çalışacağız.

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (18 Haziran 2013 Salı, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı

Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ö. DUMLU KONULU TEFSİR METODU BİR USÛL SAYILABİLİR Mİ ve BUNUN KUR AN I ANLAMAYA KATKISI 107 Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur an ı Anlamaya Katkısı Ömer DUMLU Prof. Dr., Dokuz

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM

PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM 1 PEYGAMBERİN ARKASINDA SAF TUTTUĞU İMAM Abdurrahman b. Avf HZ. ABDURRAHMAN B. AVF (Radıyallahu anh) Babası, Avf b. Abdi Avf b. Hâris Annesi, Şifa bint Avf b. Abd b. Hâris. Şifa hatun Resûlullah ın ebesidir.

Detaylı

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR

Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Ders : 19 Konu: İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR Bütün dinlerde, hukuk ve ahlâk sistemlerinde yasaklar, çirkin kabul edilen şeyler ve hoş görülmeyen davranışlar vardır. İlâhî-semavî dinlerin sonuncusu ve mükemmeli

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP

MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP والشرك التوحيد بيان املغرب يف أهل إىل رسالة TEVHİD VE ŞİRKİN BEYANI HAKKINDA MAĞRİB AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 Tevhid ve Şirkin Beyanı Hakkında Şeyh Muhammed

Detaylı

"Dua etmekte acziyet ve tembellik göstermeyin! Çünkü dua eden helak olmaz, hüsrana uğramaz"(hadisi-şerif)

Dua etmekte acziyet ve tembellik göstermeyin! Çünkü dua eden helak olmaz, hüsrana uğramaz(hadisi-şerif) "Dua etmekte acziyet ve tembellik göstermeyin! Çünkü dua eden helak olmaz, hüsrana uğramaz"(hadisi-şerif) -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- ر ب ن ا لا ت ؤ اخ ذ ن ا إ ن ن س ين ا أ و أ خ ط ا ن ا.ر ب ن ا و ل ا

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ

SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ SALÂT I NÛR VE TERCÜMESİ İbnü l Arabî (1165 1240) Hazırlayan İhramcızâde Hacı İsmail Hakkı ALTUNTAŞ BİR KÜLTÜR HİZMETİDİR PARA İLE SATILMAZ İSBN: ismailhakkialtuntas@gmail.com http://ismailhakkialtuntas.com

Detaylı

(Tanımı ve Dayanağı)

(Tanımı ve Dayanağı) DERS -7 NİKAH-I İSLAM HUKUKU-I (Tanımı ve Dayanağı) Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR & Doç. Dr. Servet BAYINDIR İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri DERSİN AKIŞI Nikahın Sözlük Anlamı Nikahın

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 7. HAFTA

Detaylı

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN DUA KİTABIM 1 DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu/KONYA +90 332 221 14 00 www.komek.org.tr

Detaylı

MÜZZEMMİL SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE GİRİŞ SURENİN KONUSU. MÜZZEMMİL SURESİ Mushaf Yeri 73. Ayet Sayısı 20.

MÜZZEMMİL SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE GİRİŞ SURENİN KONUSU. MÜZZEMMİL SURESİ Mushaf Yeri 73. Ayet Sayısı 20. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE Mina Müzdelife Arafat KABE 2 GİRİŞ 5 SURENİN KİMLİĞİ Ayet Sayısı 20 MÜZZEMMİL SURESİ Mushaf Yeri 73 SURENİN KONUSU Vahiyle muhatap olmak, Ciddi bir yük almak

Detaylı

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٥-2014 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir.

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR

İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar 9 بسم االله الرحمن الرحيم İSLAM HUKUKUNDA CEZA CEZALAR Cezalar, insanları suç işlemekten alıkoymak için vardır. Allah ( ) şöyle buyurmaktadır: "Kısasta sizin و ل ك م ف ي ال ق ص اص ح ي اة ي ا أ

Detaylı

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. 555 AYET METİN VE MEALLERİ 1. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. (Âl-i İmrân, 139) و ل ت ه ن وا و ل ت ح ز ن وا و ا ن ت م ا ل ع ل و ن ا ن ك ن ت م

Detaylı

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a)

MÜNAFIKLARIN VASIFLARI MÜNAFIKLARIN VASIFLARI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) MÜNAFIKLARIN VASIFLARI Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Büyük Nifak ve Küçük Nifak Nifakın İki Kısmı ve Münafıkların Sıfatları Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) Allah onu Firdevs-i

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis. İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Orucun fazîleti hakkında Selmân'ın rivâyet ettiği zayıf hadis ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2011-1432 حديث سلمان يض االله

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 10 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3

DUHÂ SÛRESİ. Duhâ Sûresi Tefsîri 3 إ ل ه ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل ف ل م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ها د ي ل ه و أ ش ه د

Detaylı

97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler LOKMAN (AS) KİMDİR?

97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler LOKMAN (AS) KİMDİR? 97. SOHBET Lokman (as) dan Altın Öğütler Kur an-ı Kerim de adı geçen ve adıyla sure bulunan salih bir insandır Lokman (as). Müfessirlerin çoğunluğunun ittifakı onun Peygamber olmadığı yönündedir. Bu haftaki

Detaylı

96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek

96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek 96. SOHBET Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek Efendimizin Örnekliğinde Merhamet Ehli Olabilmek Merhamet kaynağını Alemlerin Rabbi olan Allah tan alan aşkın bir duygudur. Yaratılmış tüm varlıkta

Detaylı

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Şeyh'ul İslam Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah), Mecmu a et-tevhid, 19-20 www.at-tawhid.org 1 Allah şöyle buyurmaktadır: {ال ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين

Detaylı

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder.

3- Birbirlerine iyi niyetle davranır ve birbirlerine nasihat eder. 72. SOHBET 1- Doğru davranır MÜSLÜMANIN AHLAKI Müslüman herkese karşı doğru olmak zorundadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) in de en başta gelen özelliği sıdk sahibi oluşudur. İslâm ın bütünü de sıdk sistemidir.

Detaylı

Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi?

Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi? Kabir azabı kıyâmet kopuncaya kadar devam eder mi? ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 03-434 هل ستمر اب القرب إىل قيام الساعة» اللغة الرت

Detaylı

ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.

ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh. ER-RİSALET'UL MUFİDE (TEVHİD, ŞİRK, KÜFÜR VE NİFAK KAVRAMLARI HAKKINDA FAYDALI, ÖNEMLİ VE DEĞERLİ BİR RİSALE) Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 A-TEVHİD 1 (الت وح يد ) Allah'a hamdolsun

Detaylı

101. SOHBET Kur an da Hz. Lût (as) ve Kıssası LÛT (AS) KİMDİR?

101. SOHBET Kur an da Hz. Lût (as) ve Kıssası LÛT (AS) KİMDİR? 101. SOHBET Kur an da Hz. Lût (as) ve Kıssası Kur an Kıssaları gerek vahye ilk muhatap olan Mekke ve Medineliler ve gerekse kıyamete kadar tüm insanlık için mesaj içeren anlatımlardır. Günümüz dünyasında

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ Hadler 31 - Hadler - Zina Haddi - Livata Haddi - Kadına Arkadan Yanaşmanın Hükmü - Kazf Haddi - İçki İçme Haddi - Sirkat - Yol Kesen kimselere Uygulanan Had - Bagilere Uygulanan Had - Bagilerin Kafirlerden

Detaylı

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü

Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü Altı aylık iken anne karnından düşen ceninin cenaze namazını kılmanın hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2013-1434 الصلاة ىلع السقط

Detaylı

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh)

HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) 1 HZ. PEYGAMBERİN (S.A.) YARDIMCISI HZ. ZÜBEYİR b. AVVÂM (Radıyallahu anh) Zübeyir b. Avvâm b. Huveylid b. Esed el-kuraşî el-esedî. Künyesi: Ebu Abdullah dır. Hz. Peygamber in (s.a.) halası Safiyye bint

Detaylı

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ

IGMG EV SOHBETLERİ DERSLERİ 2. DERS: KONU: İMANIN ŞARTLARINA GENEL BAKIŞ Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Salat ve Selam O nun Elçisi Hz. Muhammed (sav) üzerine olsun. 1. Sohbetimizin ana konusu İman

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 9 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 9 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 9 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua: ال ح م د الله ال ذ ا ح ي ان ا ب ع د م ا أ م ات نا و ا ل ي ه الن ش و ر Okunuşu: "Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

şeyh Muhammed Salih el-muneccid

şeyh Muhammed Salih el-muneccid Tevhidi Nasıl Gerçekleştirebilirim? Vaat edilmiş Olan Karşılık Nedir? كيف ح ق ق تلوحيد وا هو جلزاء لوعود ] ريك - Turkish [ Türkçe - şeyh Muhammed Salih el-muneccid الشيخ د صالح النجد Terceme: IslamQa koordinasyon:

Detaylı