MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI"

Transkript

1 HATAY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MUHASEBE DERSİ ÇALIŞMA NOTLARI «USTALIK EĞİTİMİ» Erol YİĞİT (Muhasebe-Finansman Öğretmeni) erolyigit.googlepages.com 2008

2

3 İÇİNDEKİLER GENEL MUHASEBE MODÜLÜ 5 A) MUHASEBENİN TANIMI VE AMAÇLARI 5 1) Muhasebenin tanımı 5 2) Ticaretin tanımı 5 3) Tacirin tanımı 6 4) Muhasebenin işletmelerdeki yeri 6 5) Muhasebenin amaçları 6 a) İşletmenin sahip olduğu değerler 6 b) Yapılan işlemlerin sonuçları 7 c) İşletmeyle iş ilişkilerinde bulunan şahısların durumu 7 d) Doğacak anlaşmazlıklar 7 e) Defterler üzerinde incelemeler 7 B) MUHASEBENİN FAYDALARI 7 a) İşletmenin kıymet hareketleri 7 b) İşletme faaliyetleri sonucunda kâr ve zarar durumu 8 c) İşletmenin borç ve alacakları 8 C) TİCARİ BELGELERİN TANIMINI VE ÖNEMİ 8 1) Ticari belgelerin tanımı 9 2) Ticari belgelerin çeşitleri 9 3) Ticari belgelerin önemi 9 4) Ticari belgelerin faydaları 10 5) Ticari belgelerin saklama süreleri 10 6) Geleceğe ait planlama ve programlama yapmak10 D) FATURA 10 1) Faturanın tarifi 10 2) Faturanın çeşitleri 10 3) Faturanın kullanma sebepleri 11 4) Fatura düzenlemek 11 E) FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER 11 1) İrsaliye 11 a) Sevk irsaliyesi 11 b) Taşıma irsaliyesi 12 2) Serbest meslek makbuzu 12 3) Perakende satış fişi 13 4) Yazar kasa fişi 13 5) Gider pusulası 14 6) Biletler 14 7) Adisyon fişi 14 F) BORDROLAR 14 1) Bordronun tanımı 14 2) Bordro çeşitleri 14 3) Bordroda yer alan bilgiler 14 4) Bordro çeşitlerini düzenlemek 15 a) Ücret nasıl hesaplanır? 15 b) Ücretin unsurları: 15 c) Ücret hesaplaması: 15 G) BEYANNAMELER 16 1) Gelir vergisi beyannamesi 16 a) Gelir 16 b) Gelirin unsurları 16 c) Gelir Vergisinin Esasları: 16 d) Oran 17 e) Kullanım amacı 17 f) Beyan şekli 17 g) Zamanı 17 h) Düzenlenmesi 17 i) Ödenme şekli ve zamanı 17 2) Kurumlar vergisi beyannamesi 17 a) Kullanım amacı 18 b) Beyan şekli 18 c) Beyan zamanı 18 d) Ödenme şekli ve zamanı 18 3) Katma değer vergisi beyannamesi 18 a) Hesaplanması 18 b) Beyan şekli 18 c) Beyan zamanı 19 d) Ödeme şekli ve zamanı 19 4) Muhtasar beyanname 19 a) Beyan şekli ve zamanı 19 b) Ödenmesi 19 DEFTER TUTMA VE MALİYET HESABI MODÜLÜ 21 A) DEFTER TUTMANIN ESASLARI 21 1) Hesap dönemi 21 2) Muhasebe metotları 21 3) Defterlerin onay zamanları 22 4) Defterlerin tutuş nizamları 22 a) Türkçe Tutma ve Türk Parası Kullanma Zorunluluğu (VUK m.215) 22 b) Defterlerin Mürekkeple Yazılacağı (VUK m.216) 22 c) Yanlış Kayıtların Düzeltilmesi (VUK m.217) 22 d) Boş Satır Bırakılmayacağı, Sayfaların Yok Edilemeyeceği(VUK m.218) 23 e) Defterlerin Kayıt Zamanı (VUK Madde m.219)23 5) Defter saklama süreleri 23 6) Defter çeşitlerini sıralamak 23 a) Birinci sınıf tacirlerin tutacakları defterler 23 b) İkinci sınıf tacirlerin tutacakları defterler 23 B) İŞLETME DEFTERİNİN ESASLARI 23 1) İşletme defterinde bulunan özellikler 23 2) İşletme defterinin gider tarafını işlemek 24 3) İşletme defterinin gelir tarafı 25 4) Gelir ve gider arasındaki ilişkiler 26 5) İşletme defterinde kâr ve zarar 26 6) İşletme defteri üzerinde vergi olayları 26 7) İşletme hesabı özeti 27 C) MALİYET HESABI 27 1) Maliyete etki eden unsurlar 27 2) Maliyet düşürücü tedbirler 27 3) Ekonomik hareket etme 27 D) BİR MALIN MALİYETİNİ HESAPLAMAK 28 1) Malın maliyeti 28 2) Malın satış fiyatı 28 3) Bar maldan ne kadar kar sağlanacağını hesaplanması 28 a) Satış üzerinden kâr oranını hesaplanması 28 b) Alış üzerinden kâr oranını hesaplanması 28 4) İşletmenin geleceğinin daha iyi tahmini 28

4 MUHASEBE Hedef: Bu ders ile muhasebede kullanılan belge ve tabloları düzenleyebilme ve defterleri tanıyabilme yeterlikleri kazandırılacaktır. Kazandırılacak davranışlar: Öğrenci, bu ders ile 1. Muhasebede kullanılan belge ve tabloları düzenleyebilecektir. 2. İşletmedeki defterleri tanıyarak malların birim maliyetlerini hesaplayabilecektir. GENEL MUHASEBE MODÜLÜ Hedef: Öğrenci bu modül ile muhasebede kullanılan belge ve tabloları düzenleyebilecektir. Kazandırılacak davranışlar: Bu modülde yer alan eğitim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer; 1. Ticaret hayatında muhasebenin tanımını ve amaçlarını açıklayabilecektir. 2. İşletmede neden muhasebe yapıldığının faydalarını açıklayabilecektir. 3. Kanunlara göre işletmelerin kullandığı belgeleri tanıyabilecektir. 4. Kanunlara göre fatura düzenleyebilecektir. 5. Kanunlara göre fatura yerine geçen belgeleri düzenleyebilecektir. 6. Kanunlara göre bordroları düzenleyebilecektir. 7. Kanunlara göre beyannameleri düzenleyebilecektir.

5 GENEL MUHASEBE MODÜLÜ Bu modüldeki konuları incelemeden önce aşağıdaki sorular hakkında bilgi edinmeye çalışınız. Muhasebe niçin vardır? Muhasebe nedir? Muhasebenin işletmedeki yerini biliyor muyuz? Muhasebenin amaçları nelerdir? Muhasebenin faydaları nelerdir? Muhasebede hangi belgeler/nasıl kullanılır? Muhasebede hangi bordrolar/nasıl kullanılır? Muhasebede hangi beyannameler/nasıl kullanılır? A) Muhasebenin tanımı ve amaçları 1) Muhasebenin tanımı Muhasebe kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş olup: sayma ve aritmetik anlamındaki hisab kelimesinden türetilmiştir. Muhasebe, kâr amaçlı olsun olmasın bütün örgütler için gereklidir. Ancak biz muhasebeyi işletme açısından ele alacağız. Günümüzde insan giderek daha büyük ölçüdeki ihtiyaçlarını kendisi dışındaki birimlerin üretimi ile karşılar duruma gelmiştir. İşte başkaları için üretim yapan söz konusu iktisadî (ekonomik) birimlere işletme denir. İşletme, bir katma değer yaratmak amacıyla ve üretim faktörlerinin bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirilmesi ile oluşur. Günümüzde tek kişinin çalıştığı işletmeler (manav) yanında binlerce kişinin çalıştığı; birçok tesis, makine, cihaz, araç ve gerecin kullanıldığı işletmeler (demir-çelik fabrikası) vardır. Kuruluş şekli ve büyüklüğü ne olursa olsun, işletmelerdeki eylemlerin çoğu bir kıymet hareketine neden olur. Mali işlemler olarak nitelendirilebilecek bu işlemler, işletmenin varlık ve kaynaklarında değişme yaratırlar. Para verip mal almak (nakit stoğa dönüştü) Veresiye mal satışı (stok alacağa dönüştü) Sürekli olarak tekrarlanan mali nitelikli işlemlere ait verilerin toplanıp işlenerek işletme ile ilgili kişi ve grupların yararına sunulması gerekir. Muhasebe bu görevi yerine getiren organizasyondur. Muhasebenin varlık nedeni konusunda herkes hemfikir olmasına rağmen iş muhasebenin ne olduğunu tanımlamaya gelince birbirine yakın ama belirli noktalarda birbirinden ayrışan tanımlar ortaya çıkmıştır. İşte bunlardan birkaçı: Mali nitelikli işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. İşletme eylemlerini kontrol etmek, geleceğe ilişkin işletme eylemlerini planlamak, işletme içi ve dışındaki kişilere işletmeye ilişkin etkin kararlar alınabilmesi için, mali olaylarla ilgili bilgilerin toplanması ve iletilmesi işlemidir. İşletmelerin ticari, sınaî ve mali işlemlerinin sistemli bir şekilde kaydedilmesi, özetlenmesi, değerlendirilmesi ile sonuçların rapor haline getirilmesini sağlayan bilim ve sanat dalıdır. İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişiklik meydana getiren, malî nitelikli işlem ve olayları kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve bunların sonuçlarını yorumlayan bilimsel bit metottur. Bir örgütün kaynaklarının oluşumunu, bu kaynakların kullanılma biçimini, yapılan işlemler sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artış veya azalışları açıklayan bilgileri üreten ve bunları ilgili kişi ve kuruluşlara ileten bir bilgi sistemidir. 2) Ticaretin tanımı Sayfa - 5 Erol YİĞİT (Müdür Yardımcısı) Hatay Mesleki Eğitim Merkezi

6 İhtiyaca konu olan, para ile ifade edilebilen bütün değerleri kâr amacıyla alıp satma işidir. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetler, işletme adı verilen ekonomik birimler tarafından sunulur. İşletme: kâr amacı ile sermaye, ham madde, iş gücü ve toprak gibi üretim faktörlerini bilinçli ve sistemli bir şekilde, mal ve hizmet üretmek için bir araya getiren ekonomik birimdir. Ticarî işletme ise ticarethane veya fabrika ya da ticarî şekilde işletilen diğer müesseselerdir. Ticarî işletme; esnaf ölçüsünü aşan nitelikte ve devamlı olarak kazanç sağlamayı hedef almaktadır. 3) Tacirin tanımı Bir ticarî işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişidir. Gerçek kişi ve tüzel kişi tacir olmak üzere 2 ye ayrılır. Gerçek kişi tacir: insanın kendisidir. Tüzel kişi tacir: Belli bir amacın gerçekleşmesi için oluşturulan, kanunla kişilik kazanmış olan topluluklardır. 4) Muhasebenin işletmelerdeki yeri Tanımından da anlaşılacağı üzere muhasebe, işletmedeki kıymet hareketlerinin parasal yönü ile ilgilenmektedir. Para ile ifade edilebilen değer hareketlerini (ticari işlemler de denilebilir) belirli bir kayıt düzeni içerisinde izleyip, elde edilen sonuçları belirli dönemler itibariyle ortaya koyar. Ortaya konulan bu kıymet hareketlerinden yola çıkarak işletme faaliyetlerinin önceden planlanmasına ve sonuçların anlamlı biçimde tahliline yardımcı olan bir yönetim aracıdır. Bilgiyi üretme aracıdır. Kontrol (denetim) aracıdır. Öngörme (planlama) aracıdır. 5) Muhasebenin amaçları Bu konuyu incelemeden önce aşağıdaki sorular hakkında bilgi edinmeye çalışınız. İşletme hangi ekonomik değerlere sahip? İşletmenin mali nitelikli işlemlerinin sonuçları nelerdir? İşletmeyle iş ilişkisinde bulunan kişilerin durumu ne? Hukuki anlaşmazlıkları nasıl çözeriz? Ne kadar vergi ödeyeceğiz? İşletme çevresiyle etkileşim içerisinde olan canlı bir organizma gibidir. İşletme sahip/sahipleri, çalışanlar, müşteriler, rakipler, devlet, kredi kuruluşları, ortak iş yapılan işletmeler ve devlet gibi birçok farklı kişi ve kurumla doğrudan veya dolaylı olarak iletişim ve etkileşim halindedir. İşletmeyle doğrudan veya dolaylı olarak etkileşim halinde olan kişi veya kuruluşlara çıkar grupları da denilebilir. Bu çıkar gruplarının işletmenin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili olarak düzenli ve doğru bilgiye ihtiyacı olacaktır. Muhasebenin ürettiği bilgiden herkesin aynı anlamı çıkarması gerekir. Bunun için de üretilen bilgilerin belirli kriterlere uygun olarak raporlanması gerekir. Muhasebenin temel amacı ilgili çıkar gruplarına ihtiyaç duydukları bilgiyi belirli yöntem ve teknikleri kullanarak vermektir. a) İşletmenin sahip olduğu değerler Varlıklar: İşletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için sahip olunan ekonomik değerlerdir. (para, mal, demirbaş, makine, alacak vb.) Kaynaklar: İşletme varlıklarının kimlere ait olduğunu gösterir. İşletme sahiplerinden= özkaynak, sermaye İşletme faaliyetlerinden=kâr veya zarar, Üçüncü kişilerden= borç İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerler ile bunların Sayfa - 6 Erol YİĞİT (Müdür Yardımcısı) Hatay Mesleki Eğitim Merkezi

7 elde edildiklerini gösteren kaynakların birbirine eşit olması gerekir. b) Yapılan işlemlerin sonuçları Muhasebe, işletme faaliyetlerinden dolayı ortaya çıkan değişmeleri izler ve ilgili yerlere rapor eder. Bu değişimler iki ana grupta toplanır. 1. Varlıklarda değişim Para verip mal almak 2. Varlık ve/veya kaynaklarda artış/azalış Borçlanıp mal almak Sermaye artırmak Mal satmak Gider/harcama yapmak Üretim yapmak c) İşletmeyle iş ilişkilerinde bulunan şahısların durumu Muhasebe, işletmeyle iş ilişkisinde bulunan kişilerin durumlarındaki değişikliği de sürekli olarak izler ve ilgili yerlere rapor eder. Ancak bu değişiklikler her zaman işletme açısından izlenir ve rapor edilir. Örneğin; Veresiye mal almak İlgili şahıs alacaklı, işletme borçlu olur. Borç para almak (bankadan vs.) İlgili şahıs alacaklı, işletme borçlu olur. Veresiye mal satmak İlgili şahıs borçlu, işletme alacaklı olur. İşçiye avans vermek İlgili şahıs borçlu, işletme alacaklı olur. d) Doğacak anlaşmazlıklar Muhasebe işlemlerine konu olan belgeler (fatura vb.) aynı zamanda anlaşmazlıkların çözümünde kanıt niteliğindedir. Ticari faaliyetlerden dolayı ortaya çıkan borç-alacak gibi durumlarda anlaşmazlık ortaya çıkması halinde fatura, tahsil fişi, banka dekontu gibi belgeler aracılığıyla borcun ödendiğini kanıtlayabiliriz. e) Defterler üzerinde incelemeler Usulüne uygun ve belgelere dayalı olarak düzenlenmiş defterler hukuki anlaşmazlıkların çözümünde kanıt niteliğinde olmakla birlikte vergi, sigorta gibi herhangi bir nedenle yapılan incelemede de kilit öneme sahiptir. Defterler, inceleme ve soruşturma yapılması durumunda işletmenin hem lehine hem de aleyhine kanıt niteliği taşır. B) Muhasebenin faydaları Muhasebenin faydalarını 3 başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar; 1. İşletmenin kıymet hareketlerini tespit etmek 2. İşletme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kâr ve zarar durumunu belirlemek. 3. İşletmenin borç ve alacaklarını tespit etmek. a) İşletmenin kıymet hareketleri Öncelikle işletme faaliyetleri için kullanılacak varlıkları ve bunların elde edileceği kaynakları belirlememiz gerekir. (işletmeyi kurmak) Sayfa - 7 Erol YİĞİT (Müdür Yardımcısı) Hatay Mesleki Eğitim Merkezi

8 Aşağıda bir işletmenin varlıklarını ve bunların elde edildiği kaynakları gösteren örnek bir tablo yer almaktadır. VARLIKLAR NAKİT TİCARİ MAL SENETSİZ ALACAKLAR ALINAN ÇEKLER DEMİRBAŞ TAŞIT KAYNAKLAR SERMAYE KÂR SENETLİ BORÇLAR VERİLEN ÇEKLER BANKA KREDİLERİ TAHVİL İşletmeyi kurduktan sonra işletmemizin varlık ve kaynaklarındaki değişmeleri sürekli olarak izlemek şarttır. 100 ytl ye ticari mal satın alındı o İşletmenin kasasındaki parada 100 ytl lik azalma olur o İşletmenin stoğunda 100 ytl lik artış olur Maliyeti 100 ytl olan mal 125 ytl ye satıldı o İşletmenin stoğunda 100 ytl lik azalış olur o İşletmenin satışlarında 125 ytl lik artış olur o İşletmenin satış maliyetinde 100 ytl lik artış olur o İşletmenin kârında 25 ytl lik artış olur b) İşletme faaliyetleri sonucunda kâr ve zarar durumu İşletmelerin faaliyetlerinin doğal sonucu olarak işletmeye ayrılan kaynaklarda artış veya azalış meydana gelir. Kaynaklarda artış olduğu zaman işletme kâr ediyor, azalış olduğu zaman işletme zarar ediyor demektir. Kâr artışına yol açan işlemler o Mal satışı o Taşınmaz satışı o Faiz vb. diğer gelirler Zarar artışına yol açan işlemler o Satışın maliyeti (mal alışı değil) o Yönetim, pazarlama, üretim giderleri o Faiz vb. diğer giderler c) İşletmenin borç ve alacakları İşletme bütün faaliyetlerini özkaynaklarını kullanarak yap(a)mayabilir. Bu durumda işletme dışı unsurlardan borç almak zorundadır. Bazı durumlarda da faaliyetlerinin sonucunda işletme dışı unsurlardan alacaklı duruma gelebilir. İşletme borçlarını artıran unsurlar o Veresiye (senetsiz) veya senetli mal alma o Kredi kullanma o Üçüncü kişilere çek düzenleme İşletme alacaklarını artıran unsurlar o Veresiye (senetsiz) veya senetli mal satma o Borç verme o Üçüncü kişilerden çek alma C) Ticari belgelerin tanımını ve önemi Muhasebe, işletmenin faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçları ile ilgili olarak bilgi üreten bir sistem olduğuna göre, işletme ile ilişkisi olan tarafların (İşletme ile ticari ilişkisi olanlar, işletmeyi yönetenler, işletme sahibi varsa ortaklar, Devlet, işletme çalışanları gibi) bu bilgilere ihtiyaç duymaları doğaldır. Sayfa - 8 Erol YİĞİT (Müdür Yardımcısı) Hatay Mesleki Eğitim Merkezi

9 Bunun için muhasebede bütün kayıtlar belgeye dayanır. Gerektiğinde ispat etme özelliği bulunan bu belgelerin bir bölümü tacirler arasındaki ilişkilere yönelik, bir bölümü ise devlet ile tacir arasındaki ilişkilere yönelik olarak düzenlenir. 1) Ticari belgelerin tanımı Ekonomik yaşam içinde faaliyet gösteren, ticari defter tutmak zorunda olan veya olmayan tüm tacirler, işletme dışındaki kişi ya da kuruluşlarla sürekli bir ticari ilişki içindedirler ve onlarla hür iradeleri ile çeşitli anlaşmalar yaparak çeşitli sözleşme ve belgelere imza atarlar. Ticari işlem, ticari ilişkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. İşletmeler üçüncü şahıslarla olan ticari ilişki ve işlemleriyle ilgili kayıtlarını belgelemek zorundadırlar.(vuk madde 227) Bu belgelendirme defter tutmak zorunda olmayan tacirlerin de vergiye tabi kazançlarının (vergi matrahlarının) belirlenebilmesi için gerekli ve zorunludur. Ticari ilişki ve işlemleri kanıtlayan, çeşitli şekil ve esasları bulunan belgelere ticari belge denir. 2) Ticari belgelerin çeşitleri İki ana grupta incelenir. Ticari ilişkileri belgelendirmekte kullanılan belgeler: Sözleşmeler, Taahhütnameler, Ticari mektuplar, Virman talimatları, İş emirleri, Noter senetleri, Bono, poliçe, çek ve benzeri her türlü belgeler Ticari işlemleri belgelendirmekte kullanılan belgeler: Fatura Perakende satış belgeleri o (perakende satış fişi, yazar kasa fişi, giriş ve yolcu taşıma biletleri) Müstahsil makbuzu o Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye müstahsil makbuzu denir. o Çiftçiye imzalatılan belgenin kopyası işletmecide, aslı ise çiftçide kalır. Serbest meslek makbuzu Sevk irsaliyesi Gider pusulası Ücret bordrosu Taşıma irsaliyesi Yolcu listeleri o Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan işletmeler, yaptıkları her sefer için yolcu isimleri ve ödedikleri ücretleri gösteren listeyi düzenlemek zorundadır. Bu belgeye yolcu listesi denir. Günlük müşteri listeleri o Defter tutan konaklama işletmecileri günlük, hangi müşterilerin hangi oda, bölüm ve yatakta kaldıklarını takip etmek amacı ile bir liste tutar. Bu listeye günlük müşteri listesi denir. Muhabere evrakı Diğer vesikalar o Kefaletname, mahkeme ilâmı gibi hukuki belgeler, o İhbarname, karar örnekleri, vergi makbuzları) 3) Ticari belgelerin önemi İşletmelerin ticari ilişkileri çerçevesinde gerçekleştirmiş oldukları ticari işlemler, ticari defterlere muhasebe kayıtları yapılarak aktarılır. Yapılan her bir muhasebe kaydının da düzenlenmiş gerçek belgelere dayanması esastır. Sayfa - 9 Erol YİĞİT (Müdür Yardımcısı) Hatay Mesleki Eğitim Merkezi

10 4) Ticari belgelerin faydaları Muhasebeden elde edilen bilgilerin güvenilir olabilmesi için malî nitelikteki işlemlerin gerçek belgelere dayanması gerekir. Böylece muhasebe kayıtlarının dayanağı beyan, tahmin gibi öznel (subjektif-kişiden kişiye değişen) öğeler yerine, fatura, makbuz, senet, bordro gibi nesnel (objektif-herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan ve değerlendirilen) belgeler olacağı için seçilecek muhasebe yöntemleri de tarafsız ve önyargısız olacaktır. Belgeler mükellef açısından vergi beyanının doğruluğunu gösteren bir ispat aracıdır. Vergi dairesi açısından ise vergi denetiminin özünü oluşturur. 5) Ticari belgelerin saklama süreleri Defter tutmak zorunda olanlar, tutmuş oldukları defterlerle bu defterlere kayıtta esas alınan tüm belgeleri ilgili bulundukları yılı izleyen takvim yılından başlamak üzere 5 yıl süre ile saklamak zorundadırlar. (VUK madde 253) TTK nın 68. maddesinde ise ticari defter ve belgeleri saklama süresi, son işlem tarihinden itibaren 10 yıl olarak belirlenmiştir. 6) Geleceğe ait planlama ve programlama yapmak Gerçek bilgiye dayanan ve herkes tarafından aynı şekilde algılanan muhasebe verileri ilgililerin işletme ve kendi durumları hakkında karar almalarını ve plan yapmalarını kolaylaştırır. D) Fatura 1) Faturanın tarifi Fatura, satılan emtia (mal) ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı (tutarı) göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari belgedir. Faturada bulunması gereken bilgiler şunlardır: 1. Fatura ibaresi, 2. Maliye Bakanlığı ibaresi veya noter tasdik mührü şekli, 3. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası, 4. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, 5. Alıcının (müşterinin) adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, 6. Malın ve hizmetin türü, miktarı, birim fiyatı ve tutarı, 7. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, 8. Kaşe ve imza, 2) Faturanın çeşitleri Kapalı Fatura: İşletmenin, peşin satışlarında fatura bedelini peşin (nakit) olarak aldığını göstermek için faturanın alt tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır. Açık Fatura: İşletmenin, veresiye (kredili) satışlarında fatura bedelini ileri bir tarihte tahsil edeceğini göstermek için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır. Alış Faturası: Satın alınan mal veya hizmet karşılığında satıcıdan alınan faturalardır. Satış Faturası: Satılan mal veya hizmetle ilgili bilgileri içeren, işletmenin düzenleyip alıcıya (müşteri) verdiği faturalardır. Hizmet Faturası: Hizmet işletmelerinin düzenlemiş olduğu faturalardır. Sayfa - 10 Erol YİĞİT (Müdür Yardımcısı) Hatay Mesleki Eğitim Merkezi

11 3) Faturanın kullanma sebepleri VUK un 232. maddesine göre; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile Kazancı basit usulde tespit edilen ve Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, Sattıkları mal veya yaptıkları iş karşılığında, aşağıdaki işletmelere fatura vermek ve bu işletmelerden fatura istemek zorundadırlar. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar o (şirketler, şahıs işletmeleri), Serbest meslek erbabı o (avukatlar, doktorlar, muhasebeciler vb), Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar o (ayakkabı tamircisi, berber) Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, Vergiden muaf esnaf o (pazarcılar, seyyar satıcılar). 4) Fatura düzenlemek Faturanın düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar 1. Faturalar sıra numarası dahilinde düzenlenir. 2. Faturalar mürekkepli kalem ile daktilo veya bilgisayarla düzenlenir. 3. Faturalar en az bir asıl, bir örnek (suret) olarak düzenlenir. 4. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmemiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. 5. Faturalar Türkçe olarak düzenlemelidir. Kullanılacak faturalar notere tasdik ettirilmiş veya antlaşmalı matbaalara bastırılmak suretiyle temin edilir. 6. Fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. 7. Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri, kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır. Ancak nihai tüketiciye satılan mallar veya yapılan işler için düzenlenecek faturalarda, müşterinin belge ibrazı ve fatura düzenleyenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. 8. Faturanın baş tarafında iş sahibinin veya namına, imzaya yetkili olanların imzası bulunur. Tüketicilere ayıplı mal ve hizmet satan kişilere karşı hak aramada, fatura delil olarak kullanılabilir. Faturaya itiraz süresi 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmezse faturanın içeriği kabul etmiş sayılır. Faturaları Gelir Vergisi Kanunu na (GVK) göre 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu na göre 10 yıl Saklama zorunluluğu vardır. E) Fatura yerine geçen belgeler 1) İrsaliye a) Sevk irsaliyesi Satılmış ya da satılmak üzere olan bir malın, bir adresten diğerine naklinde ya da aynı işletmeye ait iş yerleri arasında taşınmasında düzenlenen ve üzerinde gönderilen malın konusu, birimi ve malın kime ait olduğunun yazıldığı belgeye sevk irsaliyesi denir. Sevk irsaliyesinde bulunması gereken bilgiler Sevk irsaliyesi ibaresi, Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü şekli, Gönderilen malın cinsi ve miktarı, Sayfa - 11 Erol YİĞİT (Müdür Yardımcısı) Hatay Mesleki Eğitim Merkezi

12 İrsaliyeyi düzenleyen mükellefin; adı, soyadı ile varsa ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası, Müşterinin (alıcının) adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası, Mükellefin diğer iş yerine veya satılmak üzere bir alıcıya (müşteriye) gönderdiği hâllerde malın kime ve nereye gönderildiği, Malın, taşıyana teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numarası, Düzenleyenin imzası, Teslim alan ve teslim edenin imzaları. Düzenleme zorunluluğu Ticari malın satılması durumunda eğer mal satıcı tarafından taşınır veya taşıttırılırsa, sevk irsaliyesi satıcı tarafından düzenlenir. Satılan mal, satın alan alıcı (müşteri) tarafından taşınır veya taşıttırılırsa sevk irsaliyesi alıcı tarafından düzenlenir. Düzenlerken dikkat edilecek hususlar Sevk irsaliyesi en az üç nüsha olarak düzenlenir ve iki nüshası mutlaka emtiayı (malı) taşıyan taşıtta bulundurulur. En az üç nüsha olarak düzenlenmeyen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş sayılır. Sevk irsaliyelerinde tanzim (düzenleme) tarihi ile fiili sevk tarihi ayrı ayrı yer alacaktır. Tanzim tarihi ile sevk tarihinin aynı gün olması halinde de bu tarihler ayrı ayrı kaydedilecek, herhangi birine yer verilmeksizin düzenlenen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş sayılacaktır. İrsaliyeli fatura İrsaliyeli fatura, fatura ve sevk irsaliyesinin yerine düzenlenen bir belgedir. İrsaliyeli faturanın kullanılması, mükellefin isteğine bağlıdır. İrsaliyeli fatura kullanma usulünü seçen mükellefin, ayrıca fatura ve sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek yoktur. b) Taşıma irsaliyesi Araç sahibi tarafından, bir ücret karşılığında yük (eşya, mal) taşıyan gerçek veya tüzel kişi olan nakliyecilerin taşıdıkları eşya için düzenledikleri bir belgedir. Taşıma irsaliyesi, ücret karşılığında eşya taşıyanlar tarafından düzenlenir. Taşımanın kara, deniz, demir ve hava yolu ile yapılması sonucu değiştirmez. Bütün bu hâllerde taşıma irsaliyesi düzenlenmesi gerekir. Kendisine ait vasıta ile kendi eşyasını taşıyanların taşıma irsaliyesi düzenlemesi gerekmez. Çünkü taşıma irsaliyesi, mal sirkülâsyonunun (dolaşımının) izlenmesi ile ilgili değil, ücret karşılığında eşya taşıyanların izlenmesi ile ilgili bir belgedir. 2) Serbest meslek makbuzu Serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilâtı için düzenlediği bir belgedir. Mesleki faaliyet karşılığında ücretin tahsil edildiğini gösterir. Sayfa - 12 Erol YİĞİT (Müdür Yardımcısı) Hatay Mesleki Eğitim Merkezi

13 Fatura hükmündedir. Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilâtı için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak zorundadır. 3) Perakende satış fişi Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak zorunda olan çiftçiler; fatura vermek zorunda olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri için yazarkasa fişi veremediği durumlarda perakende satış fişi düzenleyebilir. Perakende satış fişi perakende satış yapan işletmelerin elektrik kesintisi ya da yazarkasanın arızalanması gibi durumlarda yazarkasa fişi yerine düzenlenen bir belgedir. Perakende satış fişi iki nüsha olarak (bir asıl bir suret) düzenlenir. Aslı müşteriye verilip sureti saklanır. 4) Yazar kasa fişi Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak zorunda olan çiftçilerin fatura vermek zorunda olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri için yazarkasa (ödeme kaydedici cihaz) adı verilen özel cihazla kestikleri fişlerdir. Yazarkasada kesilen fişler makinenin hafızasında sürekli toplanır. İşletme istediği zaman o ana kadar olan satış tutarını X raporu alarak öğrenebilir. Gün sonlarında da Z raporu alınarak o gün o yazarkasadan kaç liralık satış yapılmış öğrenebilir. Ay sonlarında da aylık Z raporu alınarak aylık satış tutarı öğrenilebilir. İşletme, muhasebe kayıtlarında işletmenin kesmiş olduğu her yazarkasa fişi değil bunların toplam tutarını gösteren günlük Z raporu kullanılır. İşletme, 1 aylık satış tutarını gösteren aylık Z raporunu KDV beyannamesi ile birlikte vergi dairesine verir. Ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmaya başlayan ve yeni yazarkasa alan mükellefler: İşletme yazarkasa alımı için ön izin dilekçesi ile vergi dairesine başvurur ve izin yazısını alır. İzin yazısı ile yazarkasa satan bayilerden yazarkasa satın alır. Satış yapan bayi, izin yazısına dayanarak fatura düzenler. Yazar kasa ruhsatı alıcı ve satıcı tarafından kaşelenip imzalanır. Yetkili servis, cihazı kullanıma hazırlar ve örnek fiş alır. Servisin vereceği Servis Formuyla aynı gün vergi dairesine müracaat ederek yazarkasa levhası alınır. Levha işletmede duvara asılır. Yazarkasa işletmede kullanılmaya başlanır. Maliye Bakanlığınca belirlenip açıklanan usul ve esaslara uymayan mükellefler hakkında; her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere, Cihazlarla ilgili ruhsatname, kullanma kılavuzu, levha, günlük kapanış raporu ve kayıt rulolarının usulüne uygun olarak muhafaza edilmemesi fiilini işleyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununa bağlı Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel de yer alan birinci derece usulsüzlük cezalarının beş katı tutarında ceza kesilir. Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan, vergi dairesine müracaatla, ruhsatname veya ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı kaybettiğini ve yerine yenisini çıkarttıracağını bildiren mükelleflere, 3100 Sayılı Kanuna göre bir ceza kesilmemesi gerekmektedir. Sayfa - 13 Erol YİĞİT (Müdür Yardımcısı) Hatay Mesleki Eğitim Merkezi

14 5) Gider pusulası Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye gider pusulası denir. Satıcıya imzalatılan belgenin kopyası işletmecide, aslı ise satıcıda kalır. Gider pusulasının düzenlenebilmesi için mal veya hizmetin defter tutmayan kişilerden alınması yeterlidir. Gider pusulasında satıcının alacağı bedelden çeşitli oranlarda gelir vergisi kesilir, kalan satıcıya ödenir. Bu kesinti işlemine stopaj yapmak da denebilir. Defter tutmayan kimselerden alınan mal veya hizmetler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu Madde 94 e göre Hizmet alışı üzerinden % 10, Mal alışı üzerinden % 5 gelir vergisi payı kesilir, Kalan net tutar satıcıya ödenir. 6) Biletler Ören yeri, müze, sinema salonu gibi yerlerde kullanılan giriş biletleri, şehirlerarası karayolu taşımacılığı yapanların düzenlediği yolcu biletleri de ticari belgedir. 7) Adisyon fişi Adisyon, hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir. Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler, lokantalar, kafeteryalar ve pastane işletmeleri, adisyon düzenlemek ve kullanmak zorundadır. Self servis esasına göre işletilen lokanta, kafeterya gibi işletmeler çay, kahve ve meşrubat satımı yapan kahvehane, çay ocağı ve çay bahçesi gibi işletmeler, basit usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri ile özel kredi kartı ile takip edilen hizmetlerin verildiği tatil köyü, otel gibi konaklama işletmelerinde adisyon kullanılmasına gerek yoktur. Self servis, müşterinin yiyecek ve içecek maddelerini kendisinin alması yani garson tarafından servis yapılmamasına denir F) Bordrolar Ücret: Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. Ücret, kural olarak, Türk parası ile iş yerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki döviz kuruna göre Türk parası ile ödenebilir. Ücret en geç ayda bir ödenir. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır. Yapılan ödemenin ücret sayılabilmesi için: İşin işverene bağlı olarak yapılmış olması gerekir. Belli bir iş yerine kanunen bağlı olmak gerekir. Hizmet karşılığı bir ödeme yapılmış olması gerekir. 1) Bordronun tanımı Bir hesabın veya maaşın ayrıntılarını gösteren tablodur. 2) Bordro çeşitleri Ücret bordrosu: Aylık olarak işveren tarafından ödenen ücretler ile yapılan kesintileri göstermek üzere düzenlenmesi zorunlu olan belgedir. 3) Bordroda yer alan bilgiler İş yeri sigorta sicil numarası Sigortalının adı ve soyadı Sayfa - 14 Erol YİĞİT (Müdür Yardımcısı) Hatay Mesleki Eğitim Merkezi

15 Sigortalının sicil numarası Bordronun ilişkin olduğu ay Sigortalının günlük kazancı Ücretin alındığına dair sigortalının imzası Ücret ödenen gün sayısı Ödenen ücret tutarı 4) Bordro çeşitlerini düzenlemek a) Ücret nasıl hesaplanır? Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. b) Ücretin unsurları: İşçinin brüt ücreti üzerinden yapılan kesintiler SSK primi işçi payı = Brüt ücret * % 14 İşsizlik sigortası işçi payı = Brüt ücret* % 1 Gelir vergisi matrahı = Brüt ücret- ( SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı ) Gelir vergisi = Gelir vergisi matrahı * % 15 Damga vergisi = Brüt ücret * % 06 Kesintiler toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi +Damga vergisi Net ücret = Brüt ücret kesintiler toplamı Ayrıca brüt ücret üzerinden aşağıdaki primler işveren tarafından ödenir. SSK Primi işveren payı = Brüt ücret * ( en az % 19.5 (İş yerinin tehlike sınıfına göre değişmektedir. ) İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret * % 2 c) Ücret hesaplaması: 760 YTL BRÜT ÜCRETE GÖRE SSK Primi işçi payı = 760 *0.14=106,40 İşsizlik sigortası işçi payı= 760*0.01= 7,60 Gelir vergisi matrahı = 760 ( 106,40+ 7,60) => =646 Gelir vergisi = 646*0.15 =96,90 Damga vergi = 760*0.006 =4,56 Kesintiler toplamı = 106,40 + 7, ,90 + 4,56 = 215,46 Net ücret = ,46 = 544,54 İşyeri tehlike sınıfı 2 olarak varsayılmıştır. SSK Primi işveren payı = 760*0.195 =148,2 İş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı: 1 /2 +1 = % 1,5 Analık sigorta prim oranı : % 1 Hastalık sigorta primi : % 6 Malûllük yaşlılık ve ölüm sigorta primi: % 11 TOPLAM % 19,5 İşsizlik sigortası işveren payı: 760 *0.02 = 15,2 Toplam İşveren Payı = 148,2 + 15,2 =163,40 YTL İşverenin SSK ye ödeyeceği prim tutarı ise = 106,40+7,60+163,40 = 277,4 (0,365 * 760) Sayfa - 15 Erol YİĞİT (Müdür Yardımcısı) Hatay Mesleki Eğitim Merkezi

16 o Ssk primi işçi payı + ssk primi işveren payı + işsizlik sigortası işçi payı + işveren payı G) Beyannameler 1) Gelir vergisi beyannamesi a) Gelir Bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların net(safi) tutarıdır (GVK md.1). b) Gelirin unsurları 1. Ticari kazanç, 2. Zirai kazanç, 3. Ücret, 4. Serbest meslek kazancı, 5.Gayrimenkul sermaye iradı, 6.Menkul sermaye iradı, 7. Diğer kazanç ve iratlardır c) Gelir Vergisinin Esasları: - Şahsidir. - Yıllıktır (bir takvim yılı 1Ocak-31Aralık). - Net gelir üzerinden hesaplanır. - Gerçektir; mükellefin gerçekten elde etmiş olduğu gelir üzerindendir, - Geneldir; bir takvim yılı içinde gerçek kişiler tarafından elde edilen kazanç ve iratların toplamı dikkate alınır. - Elde edilmiştir; elde etme vergiyi doğuran olaydır. Gelir; fiilen veya hukuken kişinin tasarruf edebildiği zaman elde edilmiş sayılır. Sayfa - 16 Erol YİĞİT (Müdür Yardımcısı) Hatay Mesleki Eğitim Merkezi

17 d) Oran Yıllık Gelir Vergisi bir geçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların net tutarı üzerinden %20 dir. e) Kullanım amacı Yıllık beyanname, muhtelif kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine mahsustur(gvk md.84) f) Beyan şekli Gelir vergisi; mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur(gvk md.83). Beyan esasında; beyan edilecek gelir; mükellef veya vergi sorumlusu tarafından bir beyanname ile beyan edilir. Bazı durumlarda kanuni temsilci ve mirasçılar tarafından beyan edilebilir. Yıllık beyannamelerin şekil, muhteva ve ekleri Maliye Bakanlığı'nca tayin ve tespit olunur. Mükellefler beyanlarını bu beyanname ile yapmaya veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere mütenazır (istinaden) olarak bildirmeye mecburdurlar (GVK md.91 g) Zamanı İzleyen yılın Mart ayının yirmi beşinci günü akşamına kadar (VUK 17/04/ sıra nu.lu tebliğ) Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticarî kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın (5035 Sayılı Kanunun 48/4-c maddesiyle değişen ibare.) Şubat ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar, Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terke takaddüm eden 15 gün içinde, Ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir. h) Düzenlenmesi 1001A formu Gerçek usulde vergilendirilen (Gelirlerini mart ayında beyan eden) mükellefler önce Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Ekini düzenlerler. Düzenledikleri beyanname ekinden faydalanarak Yıllık Gelir Vergisi beyannamesini doldururlar. 1001B formu Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olanlar; 1001C formu Beyana tabi geliri sadece basit usülde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olanlar; i) Ödenme şekli ve zamanı Bir takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi; izleyen yılın mart ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar beyan edilir, 1.taksit mart ayı sonuna, 2. taksit temmuz ayı sonuna kadar ödenir Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticarî kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının yirmibeşinci günü akşamına kadar beyan edilir,1.taksit Şubat ayı sonuna, 2.taksit Haziran ayı sonuna kadar ödenir. 2) Kurumlar vergisi beyannamesi Kurumlar Vergisi (KV), kurum kazançları üzerinden alınan vergidir. Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir (KV Kanunu md.1) Sermaye şirketleri; Kooperatifler; İktisadi kamu müesseseleri; Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler; İş ortaklıkları. Sayfa - 17 Erol YİĞİT (Müdür Yardımcısı) Hatay Mesleki Eğitim Merkezi

18 a) Kullanım amacı Tüzel kişilerin yıllık kurum kazançları Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergilendirilir. Bu vergilendirmeye ilişkin olarak tüzel kişiler kurumlar vergisi beyannamesi düzenleyerek bağlı oldukları vergi dairesine verirler. b) Beyan şekli Kurumlar Vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. Beyannamelerin şekil, muhteva ve ekleri Maliye Bakanlığınca tayin ve tespit olunur. Mükellefler beyanlarını bu beyanname ile yapmaya veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak bildirmeye mecburdurlar (KV Kanunu md.23).kurumlar Vergisi Beyannamesi 1010 nu.lu formdur. c) Beyan zamanı Kurumlar Vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın yirmibeşinci günü akşamına kadar (Nisan ayının 25. günü akşamına kadar) mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir. Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi: 1. Tam mükellefiyette, kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerin, 2. Dar mükellefiyette, kurumun Türkiye'deki işyerinin veya daimi temsilcisinin bulunduğu yerin; Türkiye'de iş yeri veya daimi temsilcisi olmadığı takdirde yabancı kuruma kazanç sağlayanların bağlı olduğu Vergi dairesidir (KVK md.21). d) Ödenme şekli ve zamanı Kurumlar vergisi, beyannamenin verileceği ayın sonuna kadar ödenir. Normal hesap döneminde 30 Nisan akşamına kadar, özel hesap döneminde (örneğin 1 Temmuz-30 Haziran özel hesap dönemi için 31 Ekim akşamına kadar) beyannamenin verileceği ayın sonuna kadar verginin ödenmesi gerekir. Ödeme vergi dairelerinin anlaşma yapmış olduğu bankalar kanalı ile (internet bankacılığı dahil) yapılabilir. 3) Katma değer vergisi beyannamesi Katma Değer Vergisi, yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergidir. Katma değer vergisi dolaylı bir vergidir. Hesaplanan KDV : Mal ve hizmet teslimlerinde alıcıdan tahsil edilir. İndirilecek KDV : Mal ve hizmet alımlarında satıcıya ödenir. a) Hesaplanması Dönemlik toplam hesaplanan KDV fazla ise; Aradaki fark vergi dairesine ödenir Dönemlik toplam indirilecek KDV fazla ise; Aradaki fark ertesi aylarda indirilmek üzere devreder b) Beyan şekli 1. Katma Değer Vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dönemleridir. Ancak, Maliye Bakanlığı mükelleflerin yıllık gayri safi hâsılatlarına göre üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir. 2. Aşağıdaki hallerde vergilendirme dönemi: a) Götürü usulde vergilendirilen mükellefler için bir takvim yılı, b) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için bir ay, c) İthalat, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde gümrük bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı andır. 3. Maliye Bakanlığı, mükellefleri gruplar içinde toplamaya ve gruplar için vergilendirme dönemlerinin Sayfa - 18 Erol YİĞİT (Müdür Yardımcısı) Hatay Mesleki Eğitim Merkezi

19 başlangıç aylarını tespit etmeye yetkilidir. Bu takdirde üçer aylık dönemlerin aynı takvim yılı içinde olması şartı aranmaz. c) Beyan zamanı Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler Beyanın gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile yapılması gerektiği hallerde bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili gümrük idaresine verilir. İşi bırakan mükellefin Katma Değer Vergisi beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar verilir. d) Ödeme şekli ve zamanı Beyanname vermek zorunda olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödemeye mecburdurlar İthalde alınan katma değer vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir 4) Muhtasar beyanname Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur(gvk md.84) Muhtasar beyannamede stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. Stopaj usulünde vergi asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan talep edilir. Bu tür vergiler kaynakta kesilen vergilerdir. Bu yolla gelir daha sahibinin eline geçmeden önce vergilendirilmiş olmaktadır. a) Beyan şekli ve zamanı Gelir vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı (bildirimi) üzerine tarh (vergi hesaplama) edilir. Mükellef ilgili vergi tevkifatlarını (stopaj, vergi kesintisi) muhtasar beyanname doldurmak ve doldurmuş olduğu beyannameyi bağlı olduğu vergi dairesine vermek sureti ile bildirir. Muhtasar beyanname aylık veya üç aylık dönemler itibari ile düzenlenip verilebilir. GVK 94. maddesi gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar b) Ödenmesi Vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar beyanname ile beyan ettikleri vergiyi aynı ayın 26. günü akşamına kadar ödemek zorundadırlar. Sayfa - 19 Erol YİĞİT (Müdür Yardımcısı) Hatay Mesleki Eğitim Merkezi

20 DEFTER TUTMA VE MALİYET HESABI MODÜLÜ Hedef: Öğrenci bu modül ile işletmedeki defterleri tanıyarak malların birim maliyetlerini hesaplayabilecektir. Kazandırılacak davranışlar: Bu modülde yer alan eğitim etkinliklerini başarı ile tamamlayan her kursiyer; 1. Defterlere ait özelliklerin kanunlara uygunluk yönüyle açıklayabilecektir. 2. İşletme defterlerine yapılan kayıtların kanunlara göre kontrolünü yapabilecektir. 3. Düşük maliyetin kâr üzerine etkisini açıklayabilecektir. 4. İşletmedeki her bir malın maliyetini hesaplayabilecektir.

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü ANLAŞMALI MATBAA EL KİTABI GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 257. maddesine göre; Maliye Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN BELGELER 344MV0011 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET FATURA VE İRSALİYE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET FATURA VE İRSALİYE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET FATURA VE İRSALİYE Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN FATURA VE İRSALİYE ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ ANKARA BAROSU ANKARA BAROSU VERGİ VE İDARE HUKUKU KURULU AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ 2014 ANKAR A BAROSU AVUKATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME

Detaylı

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL)

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul Gerçek Usul) 1 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) 2 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR MUHTASAR BEYANNAMESİNİ KİM VERECEKTİR MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE VERİLME

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Tarih : 21/02/2013 Sayı : 11395140-019.01-257 Konu : Kısa mesaj ile gelen kodu üye işyerlerinde kullanarak

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler

Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler GELİR

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTER VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İZLENMESİ

MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTER VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İZLENMESİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MUHASEBEDE KULLANILAN DEFTER VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İZLENMESİ AHMET ALP Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı