Bankacılıkta Alternatif Dağıtım Kanalları Kullanımı: TBB Üyesi Bankalar Üzerine Bir Analiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bankacılıkta Alternatif Dağıtım Kanalları Kullanımı: TBB Üyesi Bankalar Üzerine Bir Analiz"

Transkript

1 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: Alternative Distribution Channel Usage in Banking: An Analysis upon Member Banks of Turkish Bank Association Mustafa Tevfik KARTAL Marmara Üniversitesi This paper was prepared for alternative distribution channels which are an important issue in banking sector. With this study, it is aimed at exhibiting current conditions of alternative distribution channels by analyzing on Turkish Bank Association member banks. Besides current conditions of alternative distribution channels, factors affecting alternative distribution channels are mentioned as a concept. In this study, alternative distribution channels are classified as branch, internet banking, mobile banking, call centers and the points that banks should take into considerations are stated. As a conclusion, we recommend that banks should decrease lost calls at the customer representative point in call centers, should increase usage of interactive voice response system more efficient, make mobile and internet banking more attractive by arranging transactions fee on these platforms and acquire new customers abroad. In addition, it is expected that banks would increase their investment on mobile and internet banking. Keywords: Banking, Alternative Distribution Channels, Internet Banking, Mobile Banking Bankacılıkta Alternatif Dağıtım Kanalları Kullanımı: TBB Üyesi Bankalar Üzerine Bir Analiz Bu çalışma bankacılık sektöründe önemli bir husus olan alternatif dağıtım kanallarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Söz konusu çalışma ile Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalar üzerine analiz yapılarak alternatif dağıtım kanallarının mevcut durumunun ortaya konması amaçlanmıştır. Bu çalışmada alternatif dağıtım kanallarını tetikleyen hususlara kavramsal olarak değinilmiştir. Çalışmada alternatif dağıtım kanalları şube, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve çağrı merkezi detayında ele alınmış olup bankaların dikkat etmesi gereken hususlar vurgulanmıştır. Sonuç olarak, çağrı merkezlerinde kayıp çağrı oranlarının azaltılması, sesli yanıt sisteminin daha etkin kullanılması, mobil ve internet bankacılığın işlem ücretleri düzenlenerek daha cazip hale getirilmesi ve konjontürel olumsuzluklardan etkilenmenin azaltılması için yurtdışı müşteriler kazanılması çalışmalarına ağırlık verilmesi önerilmiştir. Ayrıca bankaların mobil bankacılık ve internet bankacılığı yatırımlarını artırması beklenmektedir. Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Alternatif Dağıtım Kanalları, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık Giriş Küreselleşmenin giderek artan oranda hız kazanmasıyla birlikte dijitalleşme inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Dijitalleşmenin bir yansıması olarak kullanılan programlar, yazılımlar ve iş yapış biçimleri çok hızlı bir şekilde değişmektedir. Teknolojinin sıkı bir şekilde takip edildiği bankacılık sektörü de dijital değişimden etkilenen sektörlerin başında gelmektedir.

2 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: Dijitalleşme bankaların sunduğu ürün ve hizmetleri etkilediği gibi bunların sunuş biçimlerini de etkilemektedir. Çünkü bankalar müşterilerine ürün ve hizmet sunumunda çok çeşitli yazılımlar ve teknolojiler kullanmaktadır. Kredi kartı ve banka kartı, mevduat, kredi kullanım ve geri ödemeleri, fatura ödemeleri, internet ve mobil bankacılık gibi alanlarda sayısız teknolojik ürünler kullanılmaktadır. Aynı durum bankanın iç faaliyetlerinin yönetilmesinde de aynı durum geçerlidir. İşe alım, performans değerlendirme, ücret ve prim sistemleri, personel masraflarının ödenmesi, eğitim planlama ve takibi gibi çok çeşitli alanda birçok program ve yazılım kullanılmaktadır. Değişen dünya ile birlikte her geçen gün yeni bir ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaçlara yönelik çözümler üretildikçe bankacılık bir adım daha gelişmekte ve değişmektedir. Teknolojinin bankacılıkta etkileri her alanda görüldüğü gibi dağıtım kanalları üzerinde de görülmektedir. Değişim süreci ile birlikte bankaların alternatif dağıtım kanallarına (ADK) yaklaşımları değişmektedir. Türkiye de bankalar 2000 li yılların başından yakın zamana kadar şube ağının büyütülmesine önem vermekteyken günümüzde internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve çağrı merkezleri gibi şubesiz bankacılık platformlarına yönelmeye başlamışlardır. Şüphesiz ki bu yönelmenin hızı büyük, orta ve küçük ölçekli bankalar seviyesinde farklı şekillerde gerçekleşmektedir. Yurt çapında yeterli şube ağı genişliğine ulaşmış bankalar büyük bir hızla ADK ya yönelip yatırımlarını bu alanda yoğunlaştırırken orta ve küçük ölçekli bankaların bu süreçte daha yavaş davrandığı görülmektedir. Ayrıca bankaların şube açmaları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) iznine tabi olduğu ve şube açılışının oldukça maliyetli bir iş olduğu dikkate aldığında ADK ya yönelmek birçok banka için maliyet avantajı da sağlamaktadır. Bankaların kullandığı önemli alternatif dağıtım kanallarının başında internet bankacılığı gelmektedir. Şube bankacılığına kıyasla önemli maliyet avantajı sağlayan internet bankacılığı uzun süredir kullanılmakta ve bankalar ücretlendirme ve fiyatlandırma stratejileri uygulayarak müşterilerini bu kanala yönlendirmeye çalışmaktadır. İnternet bankacılığının yanı sıra mobil bankacılık da günümüzde önemi artan bir diğer kanaldır. Diğer taraftan çağrı merkezleri müşterilere önemli derecede zaman ve mekân esnekliği sunduğu için artarak kullanılan bir kanal olarak ortaya çıkmaktadır (TBB, 2016b: 2). Bankaların odak noktasının şubelerden ADK ya yönelmesi, bankacılıkta alternatif dağıtım kanallarının ön plana çıkması, müşterilerin ADK yı daha fazla tercih etmeye başlaması nedeniyle ADK kullanımının gelişim yönü hakkında değerlendirme yapabilmek amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. Bu makalede Türkiye de bankacılıkta ADK nın yılları arası trendinin analiz edilmesi ile literatüre katkı sağlanmış olacaktır. Bankacılıkta alternatif dağıtım kanallarına yönelik bu çalışma 4 bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün akabinde, ikinci bölümde literatürdeki konu ile ilgili çalışmalar ele alınacaktır. Üçüncü bölümde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankalar üzerine analiz yapılacaktır. Son bölümde ise değerlendirme yapılacaktır. Literatür Tarama Literatürde ADK ile ilgili çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Söz konusu çalışmaların bazılarına tablo 1 de yer verilmiştir.

3 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: Tablo 1 Literatürde Yer Alan Çalışmalar Yazar ve Araştırma Konusu Yıl Deniz (2003) Usta (2005) Işın (2006) Erkmen (2009) Ustasüleyman ve Eyüboğlu (2010) Pala ve Kartal (2010) Çakmak vd. (2011) Malhotra (2011) Eroğlu ve Yücel (2012) Özel sermayeli bankalarda bireysel internet bankacılığı Tüketicilerin internet bankacılığı kullanmama nedenleri Teknoloji araçlarının bankacılık sektöründe uygulanabilirliği Bankacılık sektöründe teknolojik hizmetlerin müşteriler tarafından benimsenmesinde etkili faktörler Bireylerin internet bankacılığını benimsemesini etkileyen faktörler Banka müşterilerinin internet bankacılığı ile ilgili tutumları İnternet bankacılığı hizmetinin müşteriler tarafından değerlendirilmesi Mobil bankacılık kullanımını etkileyen faktörler Müşterilerin internet bankacılığı kullanım eğilimlerini belirleyen faktörler Bayrakdaroğlu Bireysel internet bankacılığı (2012) kullanımını etkileyen faktörler Abadi vd. (2013) Ceylan vd. (2013) Mobil bankacılık kullanımını etkileyen faktörler Tüketicilerin internet bankacılığını benimsemesini etkileyen faktörler Sonuç Bireysel internet bankacılığı kullanımının faydaları dikkate alındığında daha fazla yaygınlık kazanacaktır. Güvenlik kaygısı internet kullanmamada en önemli etkendir. Kamu mevduat bankalarına kıyasla, özel mevduat bankaları müşterilerine daha fazla hizmet sunmaktadır. Algılanan kullanım kolaylığı, fayda, bilgi seviyesi, güvenlik, erişim ve yenilikçilik bankacılık sektöründe teknolojik hizmetlerin benimsenmesinde etkilidir. Güven, algılanan kullanışlılık, kullanım kolaylığı ve web güvenliği kullanım niyetini etkilemektedir. İnternet bankacılığı kullanımını etkileyen faktörler olarak zaman, kolaylık ve güven belirlenmiştir. Zaman kazanma, erişim kolaylığı ve düşük maliyet internet bankacılığının kullanım nedenleridir. İnternet kullanımını etkileyen en önemli husus eğitimdir. Güven, kullanışlılık ve risk faktörleri mobil bankacılık kullanımını etkileyen faktörlerdir. Algılanan risk en büyük engeldir. Kurumsal müşterilerin internet bankacılığı kullanma eğiliminin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Güvenlik, gizlilik, güven, yenilikçi olma, kullanım kolaylığı, farkında olma, bağlantı kalitesi, sosyal çevre etkisi, bilgisayar kullanma yeterliliğinin etkili olduğu belirlenmiştir. Algılanan kullanışlılık, algılanan kullanım kolaylığı ve uygunluk faktörleri mobil bankacılık kullanım eğilimi ile pozitif ilişkili, algılanan risk faktörü negatif ilişkili, güven faktörü ise önemsiz bulunmuştur. Tüketicilerin kullanım kolaylığı, fayda ve risk algıları internet bankacılığı kullanıcıların internet bankacılığına ilişkin tutumlarını etkilemektedir.

4 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: Yazar ve Yıl Dursun vd. (2014) Rajaei ve Lari (2015) Araştırma Konusu Şube ve internet bankacılığı açısından müşteri memnuniyetinin karşılaştırılması Yeni hizmetlerin banka şubelerine müşteri çekmede etkisi Alternatif dağıtım kanallarına Jose ve Daniel ilişkin müşteri tercihlerinin (2016) değerlendirilmesi Bhardwaj ve Aggarwal (2016) Altuonöz (2016) Çam ve Çam (2016) Mobil bankacılığın adaptasyonunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Banka müşterilerinin internet bankacılığına yönelik davranışları Finansal okuryazarlığın mobil bankacılık kullanımındaki rolü Sonuç Müşteriler şube bankacılığına kıyasla internet bankacılığı hizmetlerinden daha memnun kalmaktadır. ATM, POS, telefon bankacılığı ve internet hizmetleri ile müşterilerin bankaya çekilmesi arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Müşteriler banka şubelerini yüksek tutarlı işlemler için kullanmaktadır. Ayrıca yüksek eğitimli kişiler ATM gibi alternatif dağıtım kanallarını tercih etmektedir. Esneklik, kullanım kolaylığı, düşük maliyet mobil bankacılığın kullanımını destekleyen faktörler olarak belirlenmiştir. Güvensizlik en önemli engeldir. Kişilerin finansal davranış ve tutumları ile mobil bankacılık kullanımı arasında anlamı ilişki tespit edilememiştir. Tablo 1 den görüleceği üzere çalışmaların bir kısmı müşterilerin tutumunu belirleyen faktörleri ele almıştır. Erkmen (2009) çalışmasında algılanan kullanım kolaylığı, fayda, bilgi seviyesi, güvenlik, erişim ve yenilikçilik faktörlerinin teknolojik hizmetlerin benimsenmesinde etkili olduğuna sonucuna ulaşmıştır. Ustasüleyman ve Eyüboğlu (2010) ise çalışmasında güven, algılanan kullanışlılık, kullanım kolaylığı ve web güvenliğinin kullanım niyetini etkilediğini ortaya koymuştur. Bhardwaj ve Aggarwal (2016) ise esneklik, kolay kullanım ve düşük maliyet faktörlerinin mobil bankacılığın gelişimini desteklediğini belirtmiştir. Bazı çalışmalar kullanımı etkileyen faktörleri ele almıştır. Usta (2005) çalışmasında güvenlik kaygısının internet kullanmamada en önemli etken olduğunu belirlemiştir. Benzer şekilde Altunöz (2016) de çalışmasında güvensizliğin en önemli engel olduğunu ortaya koymuştur. Pala ve Kartal (2010) internet bankacılığı kullanımını etkileyen faktörler olarak zaman, kolaylık ve güveni belirlenmiştir. Malhotra (2011) güven, kullanışlılık ve risk faktörlerinin mobil bankacılık kullanımını etkilediğini belirlemiştir. Öte yandan algılanan risk düzeyi mobil bankacılığın önündeki en büyük engeldir. Bayrakdaroğlu (2012) güvenlik, gizlilik, güven, yenilikçi olma, kullanım kolaylığı, farkında olma, bağlantı kalitesi, sosyal çevre etkisi, bilgisayar kullanma yeterliliğinin etkili olana faktörler olduğunu belirlemiştir. Diğer taraftan Abadi vd. (2013) algılanan kullanım kolaylığı, algılanan kullanışlılık ve uygunluk faktörlerinin mobil bankacılık kullanım eğilimi ile pozitif ilişkili, algılanan risk faktörü negatif ilişkili ve güven faktörünün ise önemsiz olduğunu bulmuştur. Ceylan vd. (2013) ise tüketicilerin kullanım kolaylığı, fayda ve risk algıları internet bankacılığına ilişkin tutumları etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Bazı çalışmalar eğilimlere odaklanmıştır. Deniz (2003) çalışmasında bireysel internet bankacılığının ilerleyen dönemde yaygın kazanacağını belirtmiştir. Işın (2006) çalışmasında kamu bankalarına kıyasla özel bankaların müşterilerine daha fazla hizmet sunduğunu ortaya koymuştur. Eroğlu ve Yücel (2012) ise müşterilerin internet bankacılığı kullanım eğilimlerine

5 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: yönelik çalışmasında kurumsal müşterilerin internet bankacılığı kullanma eğiliminin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bazı çalışmalar müşteri memnuniyetini konu edinmiştir. Dursun vd. (2014) çalışmasında müşterilerin şube bankacılığına kıyasla internet bankacılığından daha memnun kaldığını belirlemiştir. Rajaei ve Lari (2015) müşterilerin bankaya çekilmesinde ATM, POS, telefon bankacılığı ve internet hizmetlerinin katkı sağladığını tespit etmiştir. Jose ve Daniel (2016) ise müşterilerin banka şubelerini yüksek tutarlı işlemler için kullandığını ve eğitimli kişilerin ATM gibi alternatif dağıtım kanallarını tercih ettiğini belirlemiştir. Bazı çalışmalar ise finansal okuryazarlık açısından alternatif dağıtım kanallarına yaklaşmıştır. Çam ve Çam (2016) çalışmasında kişilerin finansal davranış ve tutumları ile mobil bankacılık kullanımı arasında anlamı ilişki bulunmadığı sonucuna ulaşmışlardır. TBB Üyesi Bankalar Üzerine Bir Analiz Bu bölümde TBB üyesi bankalar üzerinde ADK kullanımı üzerine dönemi için analiz yapılacaktır. Analiz bankaların şube sayıları, personel sayıları, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve çağrı merkezleri şeklinde alt bölümler halinde gerçekleştirilecektir. İnternet bankacılığı, mobil bankacılık ve çağrı merkezleri tablolarında bilgisi kullanılan banka isimlerine Ek A da yer verilmiştir. Şube Sayısı 2000 ve 2001 bankacılık krizleri sonrasında yeniden yapılanma süreci ve güçlü ekonomiye geçiş çalışmaları ile birlikte Türkiye de oyuncu olarak sektörde yer alan banka sayısı ve bu bankaların kompozisyonu değişmiştir. Küçük ölçekli birçok banka TMSF ye devredilmiş ve enflasyonun düşüş sürecine girmesi ile birlikte bankalar için şubeleşme ve büyüme süreci başlamıştır. Bu süreçte özellikle perakende bankacılık faaliyeti gösteren bankalar hızlı bir şekilde şubeleşme ve yurt çapına yaygın bir ağa sahip olmak için çalışmalarını hızlandırmış, bazı bankalar yeni şubeler açarken bazı bankalar ise satın alma ve birleşmeler yolu ile şube ağlarını genişletmeye çalışmışlardır. Türkiye de bankacılık krizleri sonrasında güçlü ekonomiye geçiş programı ve bu kapsamda bankacılık sektörünün yapılandırılma çalışmaları başlamıştır yılında başlayan şubeleşme süreci 2008 yılında küresel kriz ile birlikte yavaşlamaya başlamıştır. Makro ihtiyati politikalar kapsamında bireysel kredilerde vadenin 36 aya indirilmesi, kredi kartlarında limit ve taksit düzenlemesi gibi tedbirlerin alınması ile birlikte bankacılıkta şube kompozisyonu değişmeye başlamıştır (BDDK, 2016: 12). TBB üyesi bankaların dönemi şube sayılarına Ek B da yer verilmiştir. Banka grupları bazında değişim trendi ise aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.

6 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: Tablo 2 Şube Sayısı Değişimi Banka Türü Eylül Mevduat-TMSF Mevduat-Kamu Mevduat-Özel Sermayeli Mevduat-Yabancı Kalkınma ve Yatırım Toplam Kaynak: TBB. (2016a). Banka, Şube, Çalışan Bilgileri, Erişim Tarihi: Tablo 3 Şube Sayısı % Değişim Önceki Döneme Göre % Değişim Banka Türü Eylül Mevduat-TMSF - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mevduat-Kamu - 6,01 5,84 10,33 3,03 5,17 0,49 Mevduat-Özel Sermayeli - 8,23 2,94 5,84 2,61-2,49-1,72 Mevduat-Yabancı - 6,30 3,85 7,67-0,40-3,12-4,79 Kalkınma ve Yatırım - 0,00 0,00-4,76 2,50 2,44 0,00 Toplam - 6,95 4,06 7,69 1,84-0,27-1,86 Kaynak: Tablo 2 den türetilmiştir. Banka grupları bazında Tablo 2 ve 3 incelendiğinde 2013 sonunda kalkınma ve yatırım bankalarının, 2014 sonunda yabancı sermayeli mevduat bankalarının, 2015 sonunda özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının, 2016 Eylül itibari bakıldığında ise özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının bir önceki döneme kıyasla şube sayılarını azalttığı görülmektedir. Sektör toplamı bazında Tablo 2 ve 3 incelendiğinde ise 2015 yılsonunda toplam şube sayısı önceki yılsonuna göre düşüş gösterme eğilimine girmiş ve söz konusu düşüş trendi 2016 Eylül dönemi itibari ile de devam etmiştir. Personel Sayısı Bankacılık sektöründe artan teknoloji kullanımı, küresel kriz ve makro ihtiyati tedbirlerin etkileri ve şube kompozisyonunun değişmesi gibi faktörlerin personel sayısına yansımaları olmuştur. TBB üyesi bankaların dönemi personel sayılarına Ek C de yer verilmiştir. Banka grupları bazında değişim trendi ise aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.

7 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: Tablo 4 Personel Sayısı Değişimi Banka Türü Eylül Mevduat-TMSF Mevduat-Kamu Mevduat-Özel Sermayeli Mevduat-Yabancı Kalkınma ve Yatırım Toplam Kaynak: TBB. (2016a). Banka, Şube, Çalışan Bilgileri, a.g.e., Erişim Tarihi: Tablo 5 Personel Sayısı % Değişim Önceki Döneme Göre % Değişim Banka Türü Eylül Mevduat-TMSF - -3,57-7,00 1,33-0,87-0,88-1,78 Mevduat-Kamu - 6,36 2,68 5,58 2,54 4,23-1,21 Mevduat-Özel Sermayeli - 8,25 0,86 3,54 2,95-1,57-0,88 Mevduat-Yabancı - -0,65 4,87 9,66-0,57-1,08-3,29 Kalkınma ve Yatırım - -9,83 1,22 7,04 5,28-2,84-1,06 Toplam - 4,31 2,59 6,10 1,76 0,16-1,73 Kaynak: Tablo 4 den türetilmiştir. Tablo 4 ve 5 banka grupları bazında incelendiğinde TMSF bünyesindeki 1 bankada 2013 hariç tüm dönemlerde personel sayısının azaldığı görülmektedir. Söz konusu bankanın TMSF bünyesinde olduğu dikkate alındığında bu düşüş normaldir. Diğer banka gruplarına bakıldığında 2011 sonunda kalkınma ve yatırım bankaları ile yabancı sermayeli mevduat bankalarının, 2014 sonunda yabancı sermayeli mevduat bankalarının, 2015 sonunda kamu sermayeli mevduat bankaları hariç tüm banka gruplarının 2016 Eylül itibari bakıldığında ise bütün banka gruplarının personel sayısının azaldığı görülmektedir. Tablo 4 ve 5 sektör toplamı olarak incelendiğinde ise personel artış hızı 2014 yılsonu itibari ile azalmaya başlamıştır. Personel sayısı artış hızı 2015 yılsonunda neredeyse durma noktasına yaklaşmış olup 2016 Eylül dönemi itibari ile negatife dönmüştür. İnternet Bankacılığı Günümüzde bankalar şubesiz bankacılık faaliyetlerine yönelmekte, bu alandaki çalışmalarına hız vermektedirler. Şubesiz bankacılıkta kullanılmaya başlanılan kanallardan biri internet bankacılığıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte özellikle maliyetlerin düşürülmesi açısından internet bankacılığının önemi daha da artmıştır. İnternet bankacılığı şubeye gitmeden işlemlerin yapılabilmesini düşük maliyetle mümkün kılmaktadır (Altunöz, 2016: 1). İnternet bankacılığı kullanımı her geçen gün daha da artmaktadır. Özellikle işlemlerin ücretlendirilmesi eğiliminin bankacılık sektöründe hâkim olmaya başlaması ile birlikte finansal maliyetlerini sıkı takip eden müşteriler internet bankacılığına yönelmektedir. Yıllar itibari ile müşteri sayısına ilişkin değişim trendi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

8 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: Tablo 6 İnternet Bankacılığı Aktif Müşteriler Bireysel Müşteriler Kurumsal Müşteriler Dönem Toplam % Toplam % Kişi Kişi İçindeki Payı Değişim İçindeki Payı Değişim , , ,24 23, ,76 20, ,03 27, ,97 15, ,63 20, ,37 11, ,93 15, ,07 11, ,53 19, ,47 10, Eylül ,09-13, ,91-20,65 Kaynak: TBB. (2016b). İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık İstatistiklerinden derlenmiştir, Erişim Tarihi: Tablodan görüleceği üzere bireysel müşteri sayısı ortalama % 15, kurumsal müşteri sayısı ortalama % 8 oranında her sene artmaktadır hariç önceki tüm dönemlerde kullanıcı sayıları artarken son dönem konjonktürel olayların etkisiyle müşteri sayısı önceki yıla göre azalmıştır. Buna rağmen aktif kullanıcı sayısı 55 milyon kişi seviyesindedir. Ayrıca internet bankacılığı kullanıcılarının coğrafi dağılımına bakıldığında 2016 Eylül itibari ile bireysel internet bankacılığının % 47 sini, kurumsal internet bankacılığının ise % 52 sini İstanbul, Ankara ve İzmir kullanıcılarının oluşturduğu görülmektedir (TBB, 2016a: 5). İnternet bankacılığı para transferi işlemleri için önemli bir kanal özelliği taşımaktadır. Yıllar itibari ile değişim trendi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Tablo 7 İnternet Bankacılığı Para Transferi İşlemleri Dönem İşlem Adetleri (Bin) İşlem Hacmi (Milyon TL) Adet (Bin) % Değişim Tutar (Milyon TL) % Değişim , , , , , , , , , , Eylül , ,60 Kaynak: TBB. (2016b). İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık İstatistikleri, a.g.e., Erişim Tarihi: Tablo incelendiğinde, yıllık 150 milyon adet seviyesinde olan transfer işlem adedinin 2016 ya gelindiğinde 9 aylık dönemde 200 milyon seviyesine yükseldiği görülmektedir. İşlem hacmi ise 636 milyar TL seviyesinden 2016 da 1,9 trilyon TL seviyesine gelmiştir. Artış trendine bakıldığında ise son yıl haricinde işlem adetlerinde ortalama % 10, işlem tutarlarında ortalama % 30 seviyesinde büyüme görülmektedir. Şube bankacılığına kıyasla daha düşük işlem ücretlerine sahip olması, İnternet bankacılığından yapılan işlem adet ve hacminin artmasında önemli rol oynamaktadır. İnternet bankacılığı yatırım işlemleri için de sıklıkla kullanılmaktadır. Yıllar itibari ile değişim trendi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

9 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: Tablo 8 İnternet Bankacılığı Yatırım İşlemleri Dönem İşlem Adetleri (Bin) İşlem Hacmi (Milyon TL) Adet % Değişim Tutar % Değişim , , , , , , , , , , Eylül , ,44 Kaynak: TBB. (2016b). İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık İstatistikleri, a.g.e., Erişim Tarihi: Zaman ve mekân kolaylığı sağlaması bakımından internet bankacılığı yatırım işlemleri için de tercih edilen bir platform özelliği kazanmıştır. Yıllık ortalama işlem adedi 41 milyon, işlem hacmi ise 410 milyar TL seviyesindedir. İşlem adetleri zaman zaman dalgalanmakla birlikte işlem hacmi düzenli olarak artmaktadır. İnternet bankacılığı ödeme işlemleri için de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Yıllar itibari ile değişim trendi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Tablo 9 İnternet Bankacılığı Ödeme İşlemleri Dönem İşlem Adetleri (Bin) İşlem Hacmi (Milyon TL) Adet % Değişim Tutar % Değişim , , , , , , , , , , Eylül , ,56 Kaynak: TBB. (2016b). İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık İstatistikleri, a.g.e., Erişim Tarihi: Tablo incelendiğinde, internet bankacılığından yapılan fatura, vergi, kredi, sigorta ve diğer ödemelerin 2016 dönemi hariç tüm dönemlerde hem adet hem işlem hacmi olarak arttığı görülmektedir. Ortalama olarak işlem adetleri 145 milyon TL, işlem hacmi ise 85 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir dönemi hariç tüm dönemlerde işlem adetleri ve işlem hacmi artmaktadır. İnternet bankacılığı sadece finansal işlemlerin değil aynı zamanda finansal olmayan bilgi ve sorgulamalara yönelik işlemlerde de müşteriler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Yıllar itibari ile değişim trendi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

10 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: Tablo 10 İnternet Bankacılığından Yapılan Finansal Olmayan İşlemler Dönem Adet (Bin) % Değişim , , , , , Eylül ,41 Kaynak: TBB. (2016b). İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık İstatistikleri, a.g.e., Erişim Tarihi: Tablodan anlaşılacağı üzere, ortalama işlem adedi 2,4 milyar seviyesinde gerçekleşmiştir. Artış hızının son dönemde negatife dönmüş olmasına rağmen, ilerleyen dönemde ekonomik aktivitede iyileşmeye bağlı olarak tekrar artış trendine geçeceği öngörülmektedir. Mobil Bankacılık Bankacılıkta şubesiz bankacılık için kullanılan bir diğer kanal ise mobil bankacılıktır. Gelişen mobil teknolojiler ve artan cep telefonu kullanımı ile birlikte değerlendirildiğinde gelecekte mobil bankacılığın internet bankacılığını geçeceğini söylemek mümkündür. İnternet bankacılığına benzer şekilde mobil bankacılık kullanımı da her geçen gün artmaktadır. Yine mobil bankacılıkta işlemlerin ücretlendirilme politikası müşterileri mobil bankacılığa yöneltmektedir. Yıllar itibari ile müşteri sayısına ilişkin değişim trendi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Tablo 11 Mobil Bankacılık Aktif Müşteriler Dönem Aktif Müşteri Sayısı Kişi % Değişim , , , , Eylül ,71 Kaynak: TBB. (2016b). İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık İstatistiklerinden derlenmiştir, Erişim Tarihi: Tablo incelendiğinde, yıllar itibari ile aktif şekilde mobil bankacılık kullanımının arttığı görülmektedir. Özellikle yıllarında % 120 seviyesinde artış hızı yakalanmıştır. Konjonktürel olumsuzlukların gözlemlendiği 2016 yılında bile mobil bankacılık kullanım hızı pozitif olarak seyretmeye devam etmektedir. Mobil bankacılık para transferi işlemleri için önemli bir kanal özelliği taşımaktadır. Yıllar itibari ile değişim trendi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

11 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: Tablo 12 Mobil Bankacılık Para Transferi İşlemleri Dönem İşlem Adetleri (Bin) İşlem Hacmi (Milyon TL) Adet % Değişim Tutar % Değişim , , , , , , , , Eylül , ,14 Kaynak: TBB. (2016b). İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık İstatistikleri, a.g.e., Erişim Tarihi: Tablo incelendiğinde, yıllık işlem adetleri ve işlem hacminin düzenli olarak arttığı görülmektedir. İnternet bankacılığı ile kıyaslandığında artış hızının yüksek seviyelerde seyrettiği görülmektedir. Şube bankacılığına kıyasla daha düşük işlem ücretlerine sahip olması, mobil bankacılıktan yapılan işlem adet ve hacminin artmasında önemli rol oynamaktadır. Mobil bankacılık yatırım işlemleri için de sıklıkla kullanılmaktadır. Yıllar itibari ile değişim trendi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Tablo 13 Mobil Bankacılık Yatırım İşlemleri Dönem İşlem Adetleri (Bin) İşlem Hacmi (Milyon TL) Adet % Değişim Tutar % Değişim , , , , , , , , Eylül , ,63 Kaynak: TBB. (2016b). İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık İstatistikleri, a.g.e., Erişim Tarihi: İnternet bankacılığı gibi mobil bankacılık da müşterilere zaman ve mekân kolaylığı sağlaması bakımından yatırım işlemleri için tercih edilen bir platform özelliği kazanmıştır. İşlem adet ve hacmi düzenli olarak artmaktadır. Mobil bankacılık ödeme işlemleri için de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Yıllar itibari ile değişim trendi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Tablo 14 Mobil Bankacılık Ödeme İşlemleri Dönem İşlem Adetleri (Bin) İşlem Hacmi (Milyon TL) Adet % Değişim Tutar % Değişim , , , , , , , , Eylül , ,07 Kaynak: TBB. (2016b). İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık İstatistikleri, a.g.e., Erişim Tarihi:

12 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: Tablo incelendiğinde, mobil bankacılıktan yapılan fatura, vergi, kredi, sigorta ve diğer ödemelerin tüm dönemlerde hem adet hem işlem hacmi olarak arttığı görülmektedir. Mobil bankacılık finansal olmayan bilgi ve sorgulamalara yönelik işlemlerde de müşteriler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Yıllar itibari ile değişim trendi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Tablo 15 Mobil Bankacılıktan Yapılan Finansal Olmayan İşlemler Dönem Adet % Değişim , , , , Eylül ,88 Kaynak: TBB. (2016b). İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık İstatistikleri, a.g.e., Erişim Tarihi: Tablodan anlaşılacağı üzere, işlem adedi 3,9 milyar seviyesine ulaşmıştır. Artış hızının son dönemde negatife dönmüş olmasına rağmen, ilerleyen dönemde ekonomik aktivitede iyileşmeye bağlı olarak tekrar artış trendine geçeceği öngörülmektedir. Çağrı Merkezleri Günümüzde bankacılıkta kullanılan önemli kanallardan biri de çağrı merkezleridir. Artan önemi nedeniyle çağrı merkezleri birçok işlev üstlenmektedir. Müşterilerin kayıp/çalıntı kart bildirimleri, telefon bankacılığı işlemlerinin yapılması, sesli yanıt sisteminden yapılan sorgulamalar bu işlevlerden bazılarıdır. Müşteriler tarafından çağrı merkezlerinin yoğun bir şekilde kullanılması nedeniyle bankalar çağrı merkezlerinde kapasite artışı yapmaktadırlar. Yıllar itibari ile çağrı merkezlerinden çalışan sayısına ilişkin değişim trendi aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir. Tablo 16 Çağrı Merkezleri Personel Sayısı Dönem Kişi % Değişim , , , , , Eylül ,33 Kaynak: TBB. (2016c). Çağrı Merkezi İstatistiklerinden derlenmiştir, Erişim Tarihi: Tablodan görüldüğü üzere çağrı merkezi personel sayısı yıllar itibari ile artmaktadır. Sadece 2014 yılsonunda bir önceki yılsonuna göre cüzi bir artış gözlemlenmiştir. Bunun haricinde tüm dönemlerde bankalar çağrı merkezlerinde kapasite artırmaktadır. Çağrı merkezlerinin kullanımında önemli göstergelerden biri gelen çağrılardır. Çağrı detaylarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

13 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: Tablo 17 Sesli Yanıt Sistemine Gelen Çağrılar Dönem Çağrı Sayısı % Değişim Toplam Çağrılar İçindeki Pay (%) , ,90 54, ,26 55, ,38 57, ,97 59, ,24 62, Eylül ,19 63,45 Kaynak: TBB. (2016c). Çağrı Merkezi İstatistikleri, a.g.e., Erişim Tarihi: Tablo 18 Müşteri Temsilcilerine Gelen Çağrılar Dönem Çağrı Sayısı % Değişim Toplam Çağrılar İçindeki Pay (%) , ,53 45, ,41 44, ,64 42, ,41 40, ,07 37, Eylül ,97 36,55 Kaynak: TBB. (2016c). Çağrı Merkezi İstatistikleri, a.g.e., Erişim Tarihi: Tablo 19 Müşteri Temsilcilerinde Kaçan Çağrılar Dönem Müşteri Temsilcisine Karşılama Kayıp Kaçan Çağrı Sayısı Gelen Çağrı Sayısı Oranı (%) Oranı (%) ,12 7, ,87 7, ,80 9, ,39 8, ,67 8, ,92 7, Eylül ,83 7,17 Kaynak: TBB. (2016c). Çağrı Merkezi İstatistikleri, a.g.e., Erişim Tarihi: Tablolara bakıldığında sesli yanıt sisteminin toplam içindeki payının 2010 yılında % 55 ten 2016 Eylül itibari ile % 63 seviyesine çıktığı görülmektedir. Buna benzer olarak müşteri temsilcileri tarafından karşılanan çağrılar bir miktar artmasına rağmen sesli yanıt sistemindeki çağrı sayısına ulaşamamıştır. Bu durum çağrı merkezlerinde teknolojinin daha fazla kullanılarak insan gücü gereksiniminin azaltılmaya çalışıldığını göstermektedir. Nitekim çağrı merkezi personel sayısına bakıldığında artış olmakla birlikte çok ciddi bir artış bulunmadığı görülmektedir. Ayrıca müşteri temsilcilerine gelen çağrılara bakıldığında ortalamada yıl bazında 10 milyon adet kayıp çağrı olduğu görülmektedir. Karşılama oranı % 92 seviyesinde bulunmakta kayıp oranı ise % 8 seviyesindedir. Bu hususta bankaların geliştirme çalışmaları yapması ve kayıp çağrı oranlarını azaltması yerinde olacaktır.

14 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: Çağrı merkezlerinin kullanımında önemli göstergelerden bir diğeri ise dışarı yapılan aramalardır. Arama detaylarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir. Tablo 20 Çağrı Merkezlerinden Aranan Müşteriler Dönem Müşteri Sayısı % Değişim , , , , , Eylül ,35 Kaynak: TBB. (2016c). Çağrı Merkezi İstatistikleri, a.g.e., Erişim Tarihi: Tablo 21 Çağrı Merkezlerinden Aramalarda Ulaşılan Müşteriler Dönem Müşteri Sayısı Toplam İçindeki Payı % Değişim , ,51-0, ,56 22, ,56 37, ,14 6, ,01 71, Eylül ,99-26,36 Kaynak: TBB. (2016c). Çağrı Merkezi İstatistikleri, a.g.e., Erişim Tarihi: Tablodan görüldüğü üzere, son yıl hariç tüm dönemlerde çağrı merkezinden yapılan müşteri aramaları artmaktadır. Yapılan aramalarda müşteriye ulaşılmasına bakıldığında ise toplam aramalar içinde ulaşılan müşteri sayısı gittikçe düşmektedir yılında % 70 düzeyinde olan ulaşılma oranı 2016 Eylül döneminde % 55 seviyesine düşmüştür. Hem toplam müşteri sayısında hem ulaşılan müşteri sayısında 2016 yılında keskin bir düşüş gözlemlenmektedir. Bu düşüş Türkiye deki konjonktürel nedenler kaynaklanmaktadır. Çağrı merkezlerinden giden aramaların büyük çoğunluğunu satış amaçlı aramalar oluşturmaktadır Haziran dönemine kadar toplam aramaların % 50 si satış amaçlı çağrılardan oluşurken 2015 Eylül döneminden itibaren toplam aramaların % 70'i satış için yapılan çağrılardan oluşmaya başlamıştır. Bu durum çağrı merkezlerinin aynı zamanda birer satış kanalı olarak artan derecede kullanıldığını göstermektedir. Gelen ve giden aramaların yanı sıra çağrı merkezleri aynı zamanda finansal işlemlerin yapıldığı birer hizmet noktasıdır. Yıllar itibari ile çağrı merkezlerinden yapılan işlem adetleri ve tutarlarına ilişkin değişim trendi aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.

15 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: Tablo 22 Çağrı Merkezleri Finansal İşlem Adetleri Dönem İşlem Adedi % Değişim , , , , , Eylül ,38 Kaynak: TBB. (2016c). Çağrı Merkezi İstatistikleri, a.g.e., Erişim Tarihi: Tablo 23 Çağrı Merkezleri Finansal İşlem Tutarları Dönem İşlem Hacmi (Bin TL) % Değişim , , , , , Eylül ,63 Kaynak: TBB. (2016c). Çağrı Merkezi İstatistikleri, a.g.e., Erişim Tarihi: Tablodan görüldüğü üzere çağrı merkezinden yapılan finansal işlemler tutar itibari ile yıllara göre genellikle artmaktadır. Bununla birlikte 2011, 2014, 2015 yılsonları ile 2016 Eylül dönemi itibari ile toplam işlem adetleri; 2013 ve 2015 yılsonu itibari ile toplam işlem hacmi azalmıştır. Sonuç Bankacılık sektörü günümüzde önemli ölçüde dönüşüm geçirmektedir. Teknolojinin baş döndürücü hızda değişim geçirmesiyle birlikte bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerin başında yoğun teknoloji kullanan bankacılık gelmektedir. Bankacılıkta her noktada teknoloji kullanımı bu etkilenmenin temel nedenini oluşturmaktadır. Bankacılıkta değişim sürecine paralel olarak şube ve alternatif dağıtım kanalları arasındaki denge değişmeye başlamıştır. Geçmişte yaygın şube ağına sahip olunmasına verilen önem teknolojik dönüşüm süreci ile birlikte yerini alternatif dağıtım kanallarına bırakmıştır. Bugün bankacılıkta öne çıkan ve yoğun olarak kullanılan alternatif dağıtım kanallarının başında internet ve mobil bankacılık ile çağrı merkezleri gelmektedir. Şubeler de azalan önemi ile birlikte geleneksel yerini korumaya devam etmektedir. Modern zamanların önemli alternatif dağıtım kanallarının başında internet bankacılığı gelmektedir. Bunu çağrı merkezleri ve mobil bankacılık takip etmektedir. İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık kullanımı her geçen gün daha da artmaktadır. Özellikle işlemlerin ücretlendirilmesi eğiliminin bankacılık sektöründe hâkim olmaya başlaması ile birlikte finansal maliyetlerini sıkı takip eden müşteriler internet ve mobil bankacılığa yönelmektedir. Ayrıca gelişen mobil teknolojiler ve artan cep telefonu kullanımı mobil bankacılığın olumsuz ekonomik konjonktür ortamlarında bile büyümesini sağlamaktadır. Bu trend göz önüne alındığında gelecekte mobil bankacılığın internet bankacılığını geçeceğini söylemek

16 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: mümkündür. Bu trendin sürmesi, mobil ve internet bankacılığının kullanımının artması için bankalar işlem ücretleri düzenlenerek daha cazip hale getirilebilirler. Çağrı merkezlerine bakıldığında ise çağrı merkezleri geleneksel rolünü sürdürmenin yanı sıra yeni fonksiyonlar da kazanmaktadır. Gelenekse olarak müşteri ile banka arasında iletişim noktası özelliği taşımaktadır. Bu açıdan müşteri temsilcilerinin gelen çağrıların ortalama % 8 i kayıp çağrılardan oluştuğu dikkate alındığında müşteri sadakati ve memnuniyeti açısından bankaların kayıp çağrıların azaltılması konusunda geliştirme çalışmaları yapması yerinde olacaktır. Bu noktada müşteri temsilcilerinin üzerindeki iş yükünü azaltmak kayıp çağrıların önlenmesi için yararlı olabilir. Bunun için sesli yanıt sistemleri daha etkin kullanılabilir. Gelişen fonksiyonlarına bakıldığında ise çağrı merkezleri satış faaliyetlerinde önemi artan bir alternatif dağıtım kanalı haline gelmiştir Haziran dönemine kadar toplam aramaların % 50 si satış amaçlı çağrılardan oluşurken 2015 Eylül döneminden itibaren toplam aramaların % 70'inin satış amaçlı çağrılardan oluştuğu görülmektedir. Bir diğer önemli husus ise ekonomik aktivitelerin ve makroekonomik konjonktürün iyi olduğu dönemlerde ADK kullanımının önemli şekilde arttığıdır yılında Türkiye de yaşanan olumsuz konjonktür dönemi dikkate alınmadığında dönemlerinde genel olarak ADK kullanımı artmıştır. Dolayısı ile ADK kullanımı ile konjonktürün yakından ilgili olduğu görülmektedir. Yurt içi konjontürel olumsuzluklardan etkilerini azaltmak için bankalar yurtdışından da müşteri kazanımına ağırlık vermelidir. Dijitalleşme çalışmalarının hız kazanması ile birlikte büyük ölçekli bankaların şube ağı genişletme çalışmalarını yavaşlatması veya durdurması başta internet ve mobil bankacılık olmak üzere şubesiz bankacılık platformlarına daha fazla ağırlık vermesi ve yatırımlarını bu noktalarda geliştirmeleri beklenmektedir. Küçük ve mikro ölçekli bankalara bakıldığında ise yurt çapında yaygınlık kazanmak için şube ağının büyütülmesi önemini korumaya devam edecektir. Küçük ve mikro ölçekli bankalar da yurt çapında belirli bir büyüklüğe ulaştığında şube ağının ADK ya doğru yönelmeleri ve ADK ya ağırlık verilmesi kaçınılmazdır. Önümüzdeki süreçte gelişen teknoloji ile birlikte müşterilerin iletişim kurduğu ve işlem yaptığı kanallar tercih edilebilirlik açısından yeniden konumlanacağı ortadadır. Geçmişte önem sırasına göre şube, çağrı merkezi, internet bankacılığı, mobil bankacılık şeklinde sıralanan kanallar yakın gelecekte mobil bankacılık, internet bankacılığı, çağrı merkezi ve şubeler şeklinde sıralanacaktır. Endüstri 4.0 olarak ifade edilen yıkıcı/ezber bozucu inovasyon dönemi, bu dönüşümü yakalayan bankalar için önemli fırsatlar sunduğu gibi yakalayamayan bankalar için ciddi tehditler oluşturacaktır. Bu değişim ve dönüşüm çalışmalarını bankacılığın her alanında hissettiğimiz gibi ADK üzerinde de hissedeceğiz, belki de yeni kanallar hayatımıza girecektir. Bu yolculukta risklerin yönetilebilmesi, tehditlerden korunabilmesi, aynı zamanda fırsatların kaçırılmaması için BDDK başta olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile bankalara önemli görevler düşmektedir. Bu sorumluluğun yerine getirilip getirilemediğini ise gelecekte net olarak gözlemleyebileceğiz. Kaynakça Abadi, H.R.D., Kabiry, N., Forghani, M.H. (2013). Factors Affecting Isfahanian Mobile Banking Adoption Based on the Technology Acceptance Model. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 3, Number: 5, Altunöz, U. (2016). Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığına Yönelik Davranışlarının İncelenmesi: Kümeleme Analizi. Route Educational and Social Science Journal, Volume: 3 (4),

17 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: Bayrakdaroğlu, A. (2012). Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması. Business and Economics Research Journal, 3(4), BDDK (2016). Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri. aporu_eylul_2016.pdf, Erişim Tarihi: Bhardwaj, M., Aggarwal, R. (2016). Key Drivers for Technology Adoption: A Case of Mobile Banking Adoption. Available at SSRN Ceylan, H.H., Genç, E., Erem, I. (2013). Tüketicilerin İnternet Bankacılığını Benimsemesini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Araştırılması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, Çakmak, A.Ç., Güneşer, M.T., Terzi, H. (2011). Bankaların Müşterilere Sunduğu İnternet Bankacılığı Hizmetinin Müşteriler Tarafından Değerlendirilmesi: Karabük Şehir Merkezinde Uygulama. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 31 (2), Çam, H., Çam, A.V. (2016). Finansal Okuryazarlığın Mobil Bankacılık Kullanımındaki Rolü: Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Araştırma. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, Deniz, R.B. (2003). Türkiye'de Özel Sermayeli Ticaret Bankalarında Bireysel İnternet Bankacılığı ve Diğer Alternatif Dağıtım Kanalları. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18 (1), Dursun, T., Oskaybaş, K., Gökmen, C. (2014). Hizmet Kalitesi Ve Müşteri Memnuniyetinin Şube-İnternet Bankacılığında Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(41), Erkmen, Y. (2009). Bankacılık Sektöründe Teknolojik Hizmetlerin Müşteriler Tarafından Benimsenmesinde Etkili Faktörler. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Eroğlu, N., Yücel, İ. (2012). Türkiye deki Kurumsal Banka Müşterilerinin Internet Bankacılığı Kullanım Eğilimlerini Belirleyen Başlıca Faktörler Üzerine Amprik Bir Çalışma. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi, Sayı: 2, Işın, F.B. (2006). Teknoloji Araçlarının Bankacılık Sektöründe Uygulanabilirliği ve Türkiye deki Bu Doğrultudaki Bankacılık Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, Jose, J., Daniel, R. M. (2016). Customer Perception Towards Problems of Branch Banking and Prospects of Electronic Banking Services Among Reference to Palakad District. Indian Journal of Applied Research, 6(8), Malhotra, Renima. (2011). Factors Affecting the Adoption of Mobile Banking in New Zealand. Massey University, Master Thesis. New Zealand. Pala, E., Kartal, B. (2010). Banka Müşterilerinin İnternet Bankacılığı İle İlgili Tutumlarına Yönelik Bir Pilot Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), Rajaei, Z., Lari, M. A. (2015). The Impact of New Services to Attract Customers in Bank Branches of Bank Saderat Bushehr. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 36(3), TBB. (2016a). Banka, Şube, Çalışan Bilgileri, Erişim Tarihi: TBB. (2016b). Çağrı Merkezi İstatistikleri, Erişim Tarihi:

18 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: TBB. (2016c). İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık İstatistikleri, Erişim Tarihi: Usta, Resul. (2005). Tüketicilerin İnternet Bankacılığını Kullanmama Nedenleri Üzerine Bir Araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6 (2), Ustasüleyman, T., Eyüboğlu, K. (2010). Bireylerin İnternet Bankacılığını Benimsemesini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Belirlenmesi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Cilt: 4, Sayı: 2,

19 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: Ekler Ek A. Çağrı Merkezi, İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılıkta Verileri Kullanılan Bankalar Çağrı Merkezi İnternet Bankacılığı Mobil Bankacılık Akbank T.A.Ş. Akbank T.A.Ş. Akbank T.A.Ş. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Alternatifbank A.Ş. Alternatif Bank A.Ş. Alternatif Bank A.Ş. Anadolubank A.Ş. Anadolubank A.Ş. Anadolubank A.Ş. Arap Türk Bankası A.Ş. Arap Türk Bankası A.Ş. BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ Burgan Bank A.Ş. Bankası A.Ş. Turkey A.Ş. Birleşik Fon Bankası A.Ş. BankPozitif Kredi ve Kalkınma Citibank A.Ş. Bankası A.Ş. Burgan Bank A.Ş. Burgan Bank A.Ş. Denizbank A.Ş. Citibank A.Ş. Citibank A.Ş. Fibabanka A.Ş. Denizbank A.Ş. Denizbank A.Ş. Finans Bank A.Ş. Fibabanka A.Ş. Fibabanka A.Ş. HSBC Bank A.Ş. Finans Bank A.Ş. Finans Bank A.Ş. ICBC Turkey Bank A.Ş. HSBC Bank A.Ş. HSBC Bank A.Ş. ING Bank A.Ş. ICBC Turkey Bank A.Ş. ICBC Turkey Bank A.Ş. Odea Bank A.Ş. ING Bank A.Ş. ING Bank A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. İNG Bank A.Ş. Odea Bank A.Ş. The Royal Bank of Scotland Plc. Odea Bank A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. Turkish Bank A.Ş. Société Générale (SA) The Royal Bank of Scotland Plc. Turkland Bank A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. Turkish Bank A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Turkish Bank A.Ş. Turkland Bank A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Türkiye Halk Bankası A.Ş. A.Ş. A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. A.Ş. A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. adresinde yer alan verilerden derlenmiştir Eylül aralığında veri paylaşan tüm bankalar listeye dâhil edilmiştir, yıllara göre raporlama yapan bankalar değişmektedir.

20 Social Sciences Research Journal, Volume 6, Issue 1, (March 2017), ISSN: Ek B. Bankaların Şube Sayıları Banka Adı Banka Türü Eylül Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Mevduat-Kamu Türkiye Halk Bankası A.Ş. Mevduat-Kamu Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mevduat-Kamu Adabank A.Ş. Mevduat-Özel Sermayeli Akbank T.A.Ş. Mevduat-Özel Sermayeli Anadolubank A.Ş. Mevduat-Özel Sermayeli Fibabanka A.Ş. Mevduat-Özel Sermayeli Şekerbank T.A.Ş. Mevduat-Özel Sermayeli Turkish Bank A.Ş. Mevduat-Özel Sermayeli Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Mevduat-Özel Sermayeli Türkiye İş Bankası A.Ş. Mevduat-Özel Sermayeli Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mevduat-Özel Sermayeli Birleşik Fon Bankası A.Ş. Mevduat-TMSF Alternatifbank A.Ş. Mevduat-Yabancı Arap Türk Bankası A.Ş. Mevduat-Yabancı Bank Mellat Mevduat-Yabancı Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. Mevduat-Yabancı Burgan Bank A.Ş. Mevduat-Yabancı Citibank A.Ş. Mevduat-Yabancı Denizbank A.Ş. Mevduat-Yabancı Deutsche Bank A.Ş. Mevduat-Yabancı Finans Bank A.Ş. Mevduat-Yabancı Habib Bank Limited Mevduat-Yabancı HSBC Bank A.Ş. Mevduat-Yabancı ICBC Turkey Bank A.Ş. Mevduat-Yabancı ING Bank A.Ş. Mevduat-Yabancı Intesa Sanpaolo S.p.A. Mevduat-Yabancı JPMorgan Chase Bank N.A. Mevduat-Yabancı Odea Bank A.Ş. Mevduat-Yabancı Rabobank A.Ş. Mevduat-Yabancı Société Générale (SA) Mevduat-Yabancı The Royal Bank of Scotland Plc. Mevduat-Yabancı

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Eylül 2017 Rapor Kodu: DT13 Ekim 2017 İçindekiler Sayfa No. Banka Sayısı.... i İstihdam.. i Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı.. ii Şube

Detaylı

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları

Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Bankacılık Sisteminde Banka, Çalışan ve Şube Sayıları Aralık 2017 Rapor Kodu: DT13 Şubat 2018 İçindekiler Sayfa No. Banka Sayısı.... i İstihdam.. i Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayısı.. ii

Detaylı

Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri

Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri Eylül Rapor Kodu: DT01 Kasım Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri 1 Eylül Tüketici kredisi ve konut kredisi kullanan toplam kişi sayısı 19 milyon 614 bin kişiye,

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 6 Eylül döneminde (yılın 36. haftası) sektörde genel olarak önceki haftaki gibi büyüme gerçekleşmiştir. Sektörün mevduattan, bankalara borçlardan, ihraç edilen menkul kıymetlerden ve ters

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 21 Haziran döneminde (yılın 25. haftası) sektörün mevduattan, bankalara borçlardan ve repo işlemlerinden elde ettiği fonları kredilerde kullandığı görülmektedir. Önceki hafta vadesiz mevduat

Detaylı

Engelli Vatandaşlara Sunulan Bankacılık Hizmetleri İstatistikleri Haziran 2013

Engelli Vatandaşlara Sunulan Bankacılık Hizmetleri İstatistikleri Haziran 2013 Engelli Vatandaşlara Sunulan Bankacılık Hizmetleri İstatistikleri Haziran 2013 Rapor Kodu: YT09 Ağustos 2013 Engelli Vatandaşlara Sunulan Bankacılık Hizmetleri İstatistikleri 1 Haziran 2013 Engelli vatandaşlara

Detaylı

Çağrı Merkezi İstatistikleri Aralık 2011

Çağrı Merkezi İstatistikleri Aralık 2011 Çağrı Merkezi İstatistikleri Aralık 2011 Rapor Kodu: DT23 Ocak 2012 Çağrı Merkezleri İstatistikleri 1,2,3 Aralık 2011 Açıklama: Çağrı merkezi hizmetleri ve bu hizmetlerin kullanılmasına ilişkin istatistiki

Detaylı

Banche d'investimento statali Denominazione Indirizzo N. di Telefono N. di FAX

Banche d'investimento statali Denominazione Indirizzo N. di Telefono N. di FAX Elenco delle Banche presenti in Turchia Aggiornamento al 30 Novembre 2016 Banche d'investimento statali 1 İLLER BANKASI KIZILIRMAK MAHALLESİ (312) 508 70 00 (312) 508 73 99 UFUK ÜNİVERSİTESİ CADDESİ NO:12

Detaylı

Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu. 15 Ağustos Ağustos 2012

Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu. 15 Ağustos Ağustos 2012 Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu 15 Ağustos 2011 14 Ağustos 2012 Ağustos 2012 İçindekiler 1. Genel Değerlendirme 2. İstatistiki Veriler 2.1. 1 Eylül 2007 14 Ağustos 2012 Dönemi Başvuruları

Detaylı

Denetim IV Daire Başkanlığı

Denetim IV Daire Başkanlığı YÖNETİCİ ÖZETİ 16 Ağustos 2 Ağustos 2013 döneminde (yılın 31. ve 32. haftası) sektörde genel olarak önceki haftaki gibi büyüme gerçekleşmiştir. Sektörün mevduattan, ihraç edilen menkul kıymetlerden ve

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2014 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2012 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ

TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ TÜRKİYE DE FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIĞIN YERİ Müge ÜNAL Türkiye de finansal sistem içerisinde, bankacılık sektörü büyük orandaki payı ile önemli bir yere sahiptir. Sigorta şirketleri, yatırım fonları,

Detaylı

EXPERIAN BANKACILIK BÜLTENİ Çeyrek

EXPERIAN BANKACILIK BÜLTENİ Çeyrek EXPERIAN BANKACILIK BÜLTENİ 2017 1. Çeyrek Bankacılık sektörüne genel bakış Bankaların aktif büyümesi ve kredi stoğu büyümeye devam ediyor ve bu büyüme personel ve şube sayısı artmadan gerçekleşiyor İki

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2014 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

Çağrı Merkezi İstatistikleri

Çağrı Merkezi İstatistikleri Çağrı Merkezi İstatistikleri Eylül 2017 Rapor Kodu: DT23 Ekim 2017 Çağrı Merkezleri İstatistikleri 1 Eylül 2017 Çağrı merkezi ve bu n kullanılmasına ilişkin istatistiki bilgileri içeren ve bankaların dönem

Detaylı

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

www.kuzka.gov.tr 1.1. Mali Yapı ve Finans 1.1.1. Banka Şube Sayısı TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1.1. Mali Yapı ve Finans Ekonomik olarak tanımlanmış sınırlarda sermayenin yaygınlığı ve verimliliği genellikle mali ve finansal göstergelerle ölçülür. Bölgedeki bankaların durumu şube sayılarıyla, sermayenin

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Kasım 2010 - Ekim 2011) Kasım 2011 Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin

Detaylı

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 16 Ağustos 2013 *

Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 16 Ağustos 2013 * Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 16 Ağustos * *Kesinleşmemiş geçici veriler üzerinden hazırlanmıştır. 27.08. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2 Sektörel Temel Büyüklükler BANKACILIK

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) KOCAELİ BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA) KOCAELİ BANKACILIK SEKTÖRÜ RAPORU (MARKA) HAZIRLAYAN: ERAY CAVLAK MAYIS 2012 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi..1 Şekiller Listesi...2 1.Bankacılık Sektörünün Genel Durumu. 3 1.1.Bankacılığın Tarihsel Gelişimi 3 1.2.Bankacılık Sektörünün Dünyadaki

Detaylı

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 17 Aralık Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Ekim verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Haziran 2011 - Mayıs 2012) Temmuz 2012 Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Ekim 2011 - Eylül 2012) Ekim 2012 Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin ziyaretçilerinin

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Şubat Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu na ilişkin 2014 yılı Aralık verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 19 Temmuz 2013 *

Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 19 Temmuz 2013 * Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 19 Temmuz * *Kesinleşmemiş geçici veriler üzerinden hazırlanmıştır. 29.07. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2 Sektörel Temel Büyüklükler Bankacılık

Detaylı

Sektörel Bakış Bankacılık

Sektörel Bakış Bankacılık Sektörel Bakış Bankacılık 2017 kpmg.com.tr 2 Sektörel Bakış - Bankacılık - 2017 İçindekiler Genel değerlendirme 4 Bankacılık bilançosu 5 Temel büyüklükler 5 Karlılık 6 Krediler 6 Takipteki krediler 7 Sermaye

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Şubat Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu na ilişkin 2014 yılı Aralık verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 10 Şubat 2017 Türkiye Otelciler Federasyonu Bilgilendirme Toplantısında Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR

D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU. Ücret Sistemleri ve Verimlilik. Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR D.E.Ü. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÜCRET GRUBU Ücret Sistemleri ve Verimlilik Prof.Dr. Mustafa Yaşar TINAR Fatma ASLAN 2008463012 H.Özlem ANDİÇ 2008463006 Burcu DOYURAN..2008463041

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ HAKEM HEYETİ BİLGİ BROŞÜRÜ. Hakem Heyetine başvurmadan önce lütfen aşağıdaki şemayı dikkatle inceleyiniz!

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ HAKEM HEYETİ BİLGİ BROŞÜRÜ. Hakem Heyetine başvurmadan önce lütfen aşağıdaki şemayı dikkatle inceleyiniz! MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ HAKEM HEYETİ BİLGİ BROŞÜRÜ Bu Bilgi Broşürü, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetine başvurmadan önce yapmanız gereken işlemler ve başvuru koşulları hakkında bilgi

Detaylı

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ Bu çalışmada, Japon ekonomisini temel bazı kalemler bazında iredelemek ve Japon ekonomisin gelişim sürecini mümkün olduğunca tarihi ve güncel perspektiften

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 6 Eylül 2013 *

Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 6 Eylül 2013 * Türk Bankacılık Sektörü Haftalık Temel Göstergeler 6 Eylül 2013 * *Kesinleşmemiş geçici veriler üzerinden hazırlanmıştır. 17.09.2013 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2 Sektörel Temel Büyüklükler

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

Konut Kredisi Piyasasına Bakış

Konut Kredisi Piyasasına Bakış Konut Kredisi Piyasasına Bakış Türkiye Konut Kredisi İstatistikleri (Ocak 2012 - Aralık 2012) 2012 Yıl Sonu Uyarı: Bu raporda sunulan istatistiklerin önemli bir kısmı Konutkredisi.com.tr web sitesinin

Detaylı

İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Haziran 2013

İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Haziran 2013 İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Haziran 2013 Rapor Kodu: DT22 Temmuz 2013 İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri 1 Haziran 2013 Bu raporda yer alan istatistikler, Türkiye Bankalar Birliği

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Tablo 7.1: Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri

Tablo 7.1: Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri 7. Kamu Maliyesi 2016 yılında, maliye politikaları özellikle kamu harcamaları yoluyla büyümeye katkı sağlamıştır. Buna ek olarak, özel tüketimi desteklemek, reel sektöre finansal destek sağlamak ve yatırımı

Detaylı

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi

Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi Mevsimlik Çalışma Arttı, İşsizlik Azaldı: Nisan, Mayıs, Haziran Dönemi HAZIRLAYAN.0. Prof. Dr. Mustafa DELİCAN İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi Doç. Dr. Levent ŞAHİN - İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi

Detaylı

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler 4 Bankalararası

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Ağustos 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (02.09.2015) TEPE, Ağustos ayında bir önceki aya göre artarken, geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Önümüzdeki

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.06.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Eylül Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2014 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Yatırım Hesap Aralığı 90g 180g 365g 400g Bilgi1 Bilgi2 Bilgi3

Yatırım Hesap Aralığı 90g 180g 365g 400g Bilgi1 Bilgi2 Bilgi3 Ziraat Bank Hesap Aralığı TL Şube 1,000TL + 4.5 4.5 4.5 4.5 TL int 9.9 9.5 9.25 8 en az 3yıl vadeli aylık veya 3aylık para yatırılması TL Birikim min Açılış 500TL 10.4 gerekir her ay en az 50TL USD Şube

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2015 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

Fon Bülteni Aralık Önce Sen

Fon Bülteni Aralık Önce Sen Fon Bülteni Aralık 216 Önce Sen Fon Bülteni Aralık 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/11/215-3/11/216 3 25 2 15 1 5 9,12 7,97 16,14 8,52 8,52 9,5 9,63

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ NİSAN 2011 23 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

1Ç08 finansallarında öne çıkan gelişmeler:

1Ç08 finansallarında öne çıkan gelişmeler: Akbank, birinci çeyrek konsolide BDDK finansallarını açıkladı. Buna göre 1Ç08 de Akbank ın net karı yıllık bazda %61 artarak 720mn YTL olarak gerçekleşti. Bankanın özsermaye getirisi ise 30.2% oldu. Bununla

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

2014 KASIM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2014 KASIM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2014 KASIM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Ocak Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu na ilişkin Kasım 2014 verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

Detaylı

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ HAKEM HEYETİ BİLGİ BROŞÜRÜ. Hakem Heyetine başvurmadan önce lütfen aşağıdaki şemayı dikkatle inceleyiniz!

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ HAKEM HEYETİ BİLGİ BROŞÜRÜ. Hakem Heyetine başvurmadan önce lütfen aşağıdaki şemayı dikkatle inceleyiniz! MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ HAKEM HEYETİ BİLGİ BROŞÜRÜ Bu Bilgi Broşürü, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetine başvurmadan önce yapmanız gereken işlemler ve başvuru koşulları hakkında bilgi

Detaylı

Fon Bülteni Ekim Önce Sen

Fon Bülteni Ekim Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 Önce Sen Fon Bülteni Ekim 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 3/9/21-3/9/216 2 2 1 1-11,6 13,74 9,7 12,3 14,74 12,44 8,72 9,7 9,3

Detaylı

İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Mart 2013

İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Mart 2013 İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Mart 2013 Rapor Kodu: DT22 Nisan 2013 İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri 1 Mart 2013 Bu raporda yer alan istatistikler, Türkiye Bankalar Birliği üyesi

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ 2014 SENESİ İTİBAR DEĞERLENDİRMESİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ 2014 SENESİ İTİBAR DEĞERLENDİRMESİ BANKACILIK SEKTÖRÜ 2014 SENESİ İTİBAR DEĞERLENDİRMESİ Kim ne derse desin... Bankacılık Sektöründe Kökler Önemli Bankacılık sektörü kapsamında 2008 senesinden beri GfK Araştırma Şirketi tarafından halk

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 28 Aralık 2015, Sayı: 41. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 28 Aralık 2015, Sayı: 41. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 41 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU JPMORGAN CHASE BANK, N.A. MERKEZİ COLUMBUS, OHIO İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ 01 OCAK 2016-30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 Kasım 2016 JPMORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL ŞUBESİNİN

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Şirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu. 14 Ağustos 2009 14 Ağustos 2010

Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu. 14 Ağustos 2009 14 Ağustos 2010 Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu 14 Ağustos 2009 14 Ağustos 2010 Ağustos 2010 Đçindekiler 1. Genel Değerlendirme 2. Đstatistiki Veriler 2.1. 1 Eylül 2007 14 Ağustos 2010 Dönemi Başvuruları

Detaylı

2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Kasım 2015 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Eylül 2015 verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu. 1 Eylül Ağustos 2009

Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu. 1 Eylül Ağustos 2009 Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu 1 Eylül 2008 14 Ağustos 2009 Ağustos 2009 Đçindekiler 1. Genel Değerlendirme 2. Đstatistiki Veriler 2.1. 1 Eylül 2007 14 Ağustos 2009 Dönemi Toplam

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ EKİM 2011 25 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

Fon Bülteni Eylül Önce Sen

Fon Bülteni Eylül Önce Sen Fon Bülteni Eylül 216 Önce Sen Fon Bülteni Eylül 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/8/21-31/8/216 2 2 1 1-11,1 11,34 1,43 11,47 1,2 11,31 12,1 8,72

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TURKISH BANK A.Ş. 1 OCAK- 31 MART 2009 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU A-BANKAMIZDAKİ GELİŞMELER 1-ÖZET FİNANSAL BİLGİLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 KKTC EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 2 1. BÜYÜME HIZI VE GSYİH NIN BİLEŞİMİ... 2 2. EKONOMİNİN

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 2. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2017

BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 2. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2017 BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 2. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2017 BANKALARARASI KART MERKEZİ A.Ş. 2. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 NİSAN 30 HAZİRAN 2017 İÇİNDEKİLER A GENEL BİLGİLER...4

Detaylı

2015 MART ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MART ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MART ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Mayıs Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mart verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

2015 NİSANÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSANÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSANÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri,türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

Yabancı Sermaye Girişinde Gecikme

Yabancı Sermaye Girişinde Gecikme 100 101 102 Tablo 4.12: Bankacılık Sektöründe Kamu, Özel ve Yabancı Payları (2002) (Toplam=%100) Yabancı Bankalar Bölge/Ülke Devlet Özel En büyük paya Bankaları Bankalar Toplam AB ABD Diğer sahip yabancı

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti 2016 Yılı Faaliyet Raporu

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti 2016 Yılı Faaliyet Raporu Bireysel Müşteri Hakem Heyeti 2016 Yılı Faaliyet Raporu Mart 2017 İçindekiler 1. Genel Değerlendirme.. Sayfa 3 2. Hakem Heyetleri Bazında lar ve Adetler Tablo 1: Değerlendirme Sonuçları... Sayfa 5 Tablo

Detaylı

Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu. 15 Ağustos 2010 14 Ağustos 2011

Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu. 15 Ağustos 2010 14 Ağustos 2011 Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu 15 Ağustos 2010 14 Ağustos 2011 Ağustos 2011 1 İçindekiler 1. Genel Değerlendirme 2. İstatistiki Veriler 2.1. 1 Eylül 2007 14 Ağustos 2011 Dönemi

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ OCAK 2008-10 Görüş ve Önerileriniz İçin E-posta : beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı