MİGROS B2B SİSTEMİ Genel Kullanım Bilgileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİGROS B2B SİSTEMİ Genel Kullanım Bilgileri"

Transkript

1 MİGROS B2B SİSTEMİ Genel Kullanım Bilgileri

2 MĠGROS B2B SĠSTEMĠ P2 Migros ve tedarikçilerinin birlikte yürüttükleri süreçlerin yönetildiği ve bu süreçlere ait bilgi akıģının yönlendirildiği, elektronik iģ platformudur. Bu sunumda, B2B sisteminin kullanımına iliģkin bilgi, yönlendirme ve uyarılara yer verilmiģtir.

3 ĠÇERĠK P3 ANA SAYFA...s.4-5 ĠġLEMLER...s.6-10 SĠPARĠġ SORGULAMA...s.6,7,8 SĠPARĠġ GÖZLEM...s.9 DOSYA OLUġTURMA...s.10 RAPORLAR...s FATURA...s.14,15 ÖDEME RAPORU...s.16 FĠYAT LĠSTESĠ...s.17 SEVKĠYAT TAKĠP...s.18 TRANSĠT FĠġĠ KESĠLEN SATIġLAR...s.19 TRANSĠT-DEPO GĠRĠġ FĠġ BĠLGĠLERĠ...s.20 SATIġTAN ÖDEME RAPORU...s.21 EKSTRE RAPORU...s.22 KONSĠNYE RAPORU...s.23 STOK RAPORLARI...s.24,25 DETAYLI STOK RAPORU...s.25 SATIġ RAPORLARI...s.26,27 ÜRÜN SATIġ RAPORU...s.27 MAĞAZA-DEPO SĠPARĠġ RAPORU...s.28 AYARLAR...s KĠġĠSEL BĠLGĠLER...s.29 DOSYA FORMAT...s.30 TESLĠM NOKTALARI...s.31 SATICI ÜRÜN BĠLGĠLERĠ...s.31 KULLANICI...s KULLANICI BĠLGĠLERĠ...s.32 ALT KULLANICI TANIMLAMA...s.33 SĠSTEM...s DESTEK MASASI...s.34 DOSYA ÇEKME...s.35 UYARILAR...s.36-38

4 ANA SAYFA P4 B2B ye giriş yaptıktan sonra, haberler ve güncel bilgilendirme pencereleri ekrana gelir. Bu pencerelerin görüntülenebilmesi için ĠĢlemler/Haberler menüsü, kullanıcı hesabına tanımlı olmalıdır. Tanımlı değilse, Başvuru menüsünden ilgili kişilere ulaşılarak talepte bulunulmalıdır.

5 ANA SAYFA P5 Yeni mağaza duyuruları, Şifre geçerlilik süresi, Fatura Kontrol Departmanı-Firma Bilgilendirme Sunumu vb. link ve bilgilere ana sayfadan ulaşılabilir.

6 ĠġLEMLER / SĠPARĠġ SORGULAMA P6 +/-10 gün teslim tarihi aralığındaki tüm siparişler, bu ekrandan sorgulanabilir. Ekranda otomatik olarak gelen tarih aralığı, sorgulama yapılabilecek en geniş tarih aralığıdır. Ekrandaki seçim alanları kullanılarak sorgulama kriterleri daraltılabilir.

7 ĠġLEMLER / SĠPARĠġ SORGULAMA P7 Sorgulama kriterlerini sağlayan siparişler SipariĢ Özet inde listelenir. Durum bilgisinde Yeni yazması henüz siparişin onaylanmadığını gösterir. Sipariş onaylandığında, bu bilgi Alıcıya Döndü olarak değişir. Sipariş detayını görmek ve ürün bazında onaylama yapmak için ilgili siparişin üzerine tıklanmalıdır.

8 ĠġLEMLER / SĠPARĠġ SORGULAMA P8 Siparişin üzerine tıklandığında SipariĢ Detay penceresi açılır, siparişle ilgili her türlü bilgi bu sayfada yer almaktadır. Sevk edilebilecek sipariş miktarları, Koli ya da Onay Miktar bölümlerinden girilebilir. (Sipariş artırılamaz, ancak farklı miktarlarda ya da sıfır onaylanabilir.)

9 ĠġLEMLER / SĠPARĠġ GÖZLEM P9 ĠĢlemler/SipariĢ Sorgulama ekranı ile aynı kullanım mantığına sahiptir, ancak burada onaylama işlemleri yapılamaz.

10 ĠġLEMLER / DOSYA OLUġTURMA P10 Sipariş bilgilerinin, istenilen format ve dosya tipinde rapor olarak alınabilmesini sağlar. Diğer sipariş sorgulama ekranları ile aynı kullanım mantığına sahiptir, burada farklı olarak dosya tipi(txt/xml) seçimi yapılır. Bu ekrandan veri alınabilmesi için dosya formatının Ayarlar/Dosya Format ekranından önceden belirlenmiş olması gerekir.

11 RAPORLAR P11 Gerekli ibaresinin görüldüğü alanlarda seçim yapmak zorunludur. Sorgulama tarihleri, takvim butonuna tıklayarak ya da Gün/Ay/Yıl şeklinde giriş yaparak seçilebilir.

12 RAPORLAR P12 Seçim alanlarında nitelik değişikliği ve dallandırma yapılabilir.

13 RAPORLAR P13 Tüm raporlarda, Dışa Aktarım butonu kullanılarak, ekrana gelen rapor excel veya farklı formatlarda alınabilir.

14 RAPORLAR / FATURA P14 1. ve 2. alanlar fatura tarihi, 3. ve 4. alanlar faturanın sisteme giriş tarihi ile ilgilidir. Faturanın girişi, fatura tarihinden daha ileri bir tarihte yapılmış olacağı için, 4.alanın 2.alandan daha ileri bir tarih seçilmesi gerekir.

15 RAPORLAR / FATURA P15 B2B ye üye olunan tarih itibariyle işleme alınmış tüm faturalar(borç&alacak) bu ekrandan sorgulanabilir. Rapor Çıktısı: Raporlar/ÖdenmemiĢ Faturalar ekranı, bu ekranla aynı kullanım mantığına sahiptir.

16 RAPORLAR / ÖDEME RAPORU P16 Yapılmış olan ödemeler, bu ekrandan sorgulanabilir. Rapor Çıktısı:

17 RAPORLAR / FĠYAT LĠSTESĠ P17 Ürünle ilgili Migros sistemlerinde tanımlı barkod, fiyat vb. bilgiler bu raporda görüntülenebilir. (Bir önceki günün kapanışında geçerli olan tanımlar) Yeni bir ürünün bu raporda görüntülenebilmesi için, öncelikle stok bilgisinin oluşması gerekir. Rapor Çıktısı:

18 RAPORLAR / SEVKĠYAT TAKĠP P18 Migros depolarına yapılan sevkiyatların depo giriş-çıkış saatleri, araç plaka no vb. bilgileri bu ekrandan raporlanabilir. Rapor Çıktısı:

19 RAPORLAR / TRANSĠT FĠġĠ KESĠLEN SATIġLAR P19 İşletici firmalar, satışlarını günlük olarak bu ekrandan takip edebilir, faturalarını buradaki rakamlara göre kesebilirler. (Diğer tedarikçiler, satışlarını Satış Raporları ekranları aracılığıyla takip etmelidir.) Satışların merkeze çekilmesi, 2-3 günlük bir süreyi bulabileceği için, en yakın 2-3 gün öncesinin satışı sorgulanmalıdır. Rapor Çıktısı:

20 RAPORLAR / TRANSĠT-DEPO GĠRĠġ FĠġ BĠLGĠLERĠ P20 Depo ve mağaza sevkiyatlarının giriş fiş numaralarına bu ekrandan ulaşılabilir. Rapor Çıktısı:

21 RAPORLAR / SATIġTAN ÖDEME RAPORU P21 Satıştan ödeme çalışan firmalar, vadesi başlayan satışlarını(kdv hariç) haftalık olarak bu ekrandan takip edebilir. Rapor Çıktısı:

22 RAPORLAR / EKSTRE RAPORU P22 Ekstre bilgilerine bu ekrandan ulaşılabilir. Rapor Çıktısı:

23 RAPORLAR / KONSĠNYE RAPORU P23 Konsinye çalışan firmalar, satışlarını haftalık olarak bu ekrandan takip edebilir. Rapor Çıktısı:

24 RAPORLAR / STOK RAPORLARI P24 Migros mağaza ve depolarındaki stoklar, bu ekranlar aracılığıyla sorgulanabilir. Stok raporları öğleden sonra te güncellenmekte ve önceki günün kapanış değerlerini yansıtmaktadır. Raporda gelen stok tutarları, satış fiyatı üzerinden(kdv dahil) hesaplanmaktadır. Örnek olarak Detaylı Stok ekran görüntüleri paylaşılmıştır, diğer stok raporları da benzer sorgulama mantığına sahiptir.

25 RAPORLAR / STOK RAPORLARI / DETAYLI STOK P25 Rapor Çıktısı:

26 RAPORLAR / SATIġ RAPORLARI P26 B2B ye üye olunan tarih itibariyle yapılan satışlar, bu ekranlar aracılığıyla sorgulanabilir. Raporda gelen satış tutarları, satış fiyatı üzerinden(kdv hariç) hesaplanmaktadır. Örnek olarak Ürün SatıĢ ekran görüntüleri paylaşılmıştır, diğer satış raporları da benzer sorgulama mantığına sahiptir.

27 RAPORLAR / SATIġ RAPORLARI / ÜRÜN SATIġ P27 Rapor Çıktısı:

28 RAPORLAR / MAĞAZA-DEPO SĠPARĠġ RAPORU P28 Depodan yüklemesi yapılan mağaza siparişleri, bu ekrandan sorgulanabilir. Rapor Çıktısı:

29 AYARLAR / KĠġĠSEL BĠLGĠLER P29 Şifre ve kişisel bilgiler değişikliği, bu ekrandan yapılabilir.

30 AYARLAR / DOSYA FORMAT P30 ĠĢlemler/Dosya OluĢturma ekranından sipariş bilgilerini txt/xml formatında alabilmek için, bu ekrandan dosya formatı belirlenmelidir. Veri, dosyada farklı bir başlıkta görüntülenmek isteniyorsa, bu başlık Satıcı Kolon Adı bölümünden tanımlanmalıdır. Dosyada yer alması istenen veriler Görünür olarak işaretlenmelidir. Sıralama bölümünden, verinin dosyada gelmesi gereken sıra belirlenebilir.

31 AYARLAR / TESLĠM NOKTALARI P31 Migros depo ve mağazaları için teslim noktası kodu tanımlamaları, bu ekrandan yapılabilir. AYARLAR / SATICI ÜRÜN BĠLGĠLERĠ Satıcıya ait ürün kodu&ürün adı tanımlamaları bu ekrandan yapılabilir.

32 KULLANICI / KULLANICI BĠLGĠLERĠ P32 Bu ekranda Sorgula butonu yardımıyla hesap bilgileri görüntülenebilir. Ana kullanıcı hesabıyla (B2B ye üye olurken iletilen kullanıcı hesabı) giriş yapıldıktan sonra, ana kullanıcıya bağlı tüm hesapların bilgileri görüntülenebilir. Max: Tanımlanabilecek max. alt kullanıcı sayısı YK: Yetkili Kullanıcı (İlgili ID nin bağlı olduğu ana kullanıcı ID si) (Ana kullanıcılarda YK:0 olarak çıkar) ġifre Tar.: Şifre geçerlilik tarihi(bu tarihten önce şifre değiştirilmelidir.) A S M: Alıcı Bilgileri, Satıcı Bilgileri, Menü Bilgileri

33 KULLANICI / KULLANICI BĠLGĠLERĠ / ALT KULLANICI TANIMLAMA P33 Ana kullanıcı, Yeni Kullanıcı butonuyla, ekrana gelen penceredeki direktifleri takip ederek, birden fazla alt kullanıcı oluşturabilir ve bu kullanıcılara farklı yetkiler tanımlayabilir. En sağda yer alan A(Alıcı Bilgileri) S(Satıcı Bilgileri) M(Menü Bilgileri) alanlarından, alt kullanıcıların yetkilerinde değişiklik yapılabilir. Önemli Not: Yeni açılan mağazalar, ana kullanıcı hesabına otomatik olarak tanımlanır, ancak alt kullanıcılara otomatik tanımlanmaz. Bu nedenle yeni mağazaların, alt kullanıcı hesaplarına, A(Alıcı Bilgileri) bölümünden ana kullanıcı tarafından tanımlanması gerekmektedir.

34 SĠSTEM / DESTEK MASASI P34 Sistemde karşılaşılan teknik problemler ve sistemle ilgili talepler, bu ekran aracılığıyla iletilebilir.

35 SĠSTEM / DOSYA ÇEKME P35 Mağazalar Text Dosyası linkinden mağaza bilgilerine, Mağazalar Text Dosyası Açıklaması linkinden de bu bilgilerin açıklamalarına ulaşılabilir.

36 UYARILAR P36 B2B sistemi, sadece Google Chrome ve Internet Explorer tarayıcıları ile uyumlu çalışır. Dosyaları görüntüleme, dışarı aktarma vb. işlemlerde problem yaşandığı takdirde, bu iki tarayıcıdan hangisi kullanılıyorsa bir de diğeriyle denenmesi tavsiye edilir. İnternet ve güvenlik ayarları, açılır pencerelere ve siteye erişime izin verir durumda olmalıdır. Aksi takdirde sipariş detayını görme, raporu dışa aktarma gibi işlemlerde problem yaşanabilir.

37 UYARILAR P37 10 dakikadan uzun süre işlem yapılmadıysa ya da teknik bir problem oluştuysa, bu hata ekranı çıkabilir. Bu alana kullanıcı adı ve şifre girmeye çalışmadan, yukarıdan çıkış, tekrar giriş yapılmadır.

38 UYARILAR P38 Rapor ekranlarında sorgulama kriterleri girilip, rapor çalıştırıldıktan sonra İsteğiniz çalıştırılıyor mesajı ekrana gelir. Çalıştırılan raporun içeriğine, büyüklüğüne bağlı olarak raporlar farklı sürelerde ekrana gelecektir.

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12 4.1 GENEL... 12 4.1.1 Şirket Tanımları... 12 4.1.2 Kullanıcı Tanımları... 18 4.1.3 Şifre Değişikliği... 19

Detaylı

TEBEOS Kullanım Kılavuzu

TEBEOS Kullanım Kılavuzu TEBEOS Kullanım Kılavuzu Türk Eczacıları Birliğinin Meslektaşlarına Ücretsiz Hizmetidir. TeBEoS Sayfa 1 1. Sayım İşlemleri Stok sayım işlemlerinin yapılabilmesi için tebeos programından muhasebe ve stok

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

1.Netservis. 2.Tanımlar. 2.1. Sabit Tanımlar. 2.1.1. Müşteri

1.Netservis. 2.Tanımlar. 2.1. Sabit Tanımlar. 2.1.1. Müşteri 1.Netservis NetServis programı satış sonrası hizmetin adım adım takip edilebildiği ve ölçülebildiği programdır. Üretim yapan firmaların hizmet kalitesi için yaptıkları rekabet, tüketici sorunlarına en

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI 2011 LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI İÇİNDEKİLER TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri Logo Mart 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 10 Mesaj Şablonları... 12 Toplu Mesaj Gönderimleri... 13 İş Akışlarında SMS

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında SMS

Detaylı

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım kartı (041110)... 3 1.1.3 Cari hesap adresleri (41210)...

Detaylı

Cari Hesap LOGO Haziran 2008

Cari Hesap LOGO Haziran 2008 Cari Hesap LOGO Haziran 2008 İçindekiler Cari Hesap...5 Cari Hesaplar...6 Cari Hesap Kayıt Türleri...8 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri...9 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı...10

Detaylı

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK 2012 SYS SİSTEM YÖNETİMİ 1.SYST00 Sistem İşlemleri Resim-1 Bu uygulama CANIAS sisteminde bulunan tüm işlemleri görüntülemek ve herhangi bir uygulama

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

Enocta Eğitim Platformu Eğitim Yöneticisi Kullanım Kılavuzu

Enocta Eğitim Platformu Eğitim Yöneticisi Kullanım Kılavuzu 1 Enocta Eğitim Platformu Eğitim Yöneticisi Kullanım Kılavuzu enocta Profilo İş Merkezi, Cemal Şahir Sok. No:26-28 34394 Mecidiyeköy / İstanbul T 0 212 356 13 00 F 0 212 356 13 09 www.enocta.com 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme...

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme... İçerik Tablosu Radore ID nedir?... 5 1. Giriş Ekranı... 5 1.1 Şifremi Unuttum... 5 1.2 Kayıt Ol... 6 1.2.1 Bireysel Müşteri Kaydı Oluşturmak... 6 1.2.2 Kurumsal Müşteri Kaydı Oluşturmak... 9 1.2.3 Üyelik

Detaylı

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 STOK MODÜLÜ 1. stok modülü... 8 1.1 Kartlar ve Hareket Föyleri...9 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları...9 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı... 13 1.1.1.3 Kısa Stok Tanıtım

Detaylı

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2011 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Elektronik Uygulamalar Projesi kapsamında yer alan

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI YATIRIMCI-GEZGİN ÜYE KULLANIM KILAVUZU

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI YATIRIMCI-GEZGİN ÜYE KULLANIM KILAVUZU KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI YATIRIMCI-GEZGİN ÜYE KULLANIM KILAVUZU İçindekiler BENİM SAYFAM... 4 İHRAÇÇI SAYFALARI... 5 YATIRIMCI BİLGİLENDİRME VE UYARI SİSTEMİ... 6 PORTFÖY/BAKİYE...

Detaylı

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA MODÜLÜ 1. SATIN ALMA Modülü... 9 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Satıcılar... 13 1.1.2.1 Satıcı Tanıtım Kartı... 13 Adresler:... 17 Yetkililer:... 18

Detaylı

ARAÇ ALIM/SATIM TAKĐBĐ

ARAÇ ALIM/SATIM TAKĐBĐ ARAÇ ALIM/SATIM TAKĐBĐ Otomotiv ve tekstil gibi sektörlerde stok takibi yapılırken geleneksel stok tanımlama alanları yeterli olmamaktadır. Derece Yazılım fonksiyonel ve esnek yapısı ile stok tutarken

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

Mikado Puantör 4.X. Kullanım Kılavuzu 24.07.2014. Ülkü Özbek. Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikado Bilişim Sistemleri Tüm Hakları Saklıdır.

Mikado Puantör 4.X. Kullanım Kılavuzu 24.07.2014. Ülkü Özbek. Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikado Bilişim Sistemleri Tüm Hakları Saklıdır. Mikado Puantör 4.X Kullanım Kılavuzu 24.07.2014 Ülkü Özbek Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikado Bilişim Sistemleri Tüm Hakları Saklıdır. Mikado Kullanım Kılavuzu i İ Ç İ N D E K İ L E R PDKS SİSTEMİ...

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ŞEKİL LİSTESİ... II İTİCUUEP'E GİRİŞ...1 Ayarlar Menüsüyle Çalışmak...8 İletişim Menüsünü Tanımak...10

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar... 4 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Cari Hesaplar... 9 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 9 Teminat bilgileri

Detaylı

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KASIM - 2012 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak istihdam edilen, -657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

Faturalar LOGO Haziran 2008

Faturalar LOGO Haziran 2008 Faturalar LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...4 Alım ve Satış Faturaları...5 Alım ve Satış Fatura Türleri...7 Fatura Bilgileri...8 Fatura Başlık Bilgileri...9 Fatura Satır Bilgileri...10

Detaylı