Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12."

Transkript

1 Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR ( ) Haziran 2005

2 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR ( ) Haziran 2005

3 Sayıştay Kararları Dizisi:10 Sayıştay Kararları/Seçme Kararlar ( ) Sayıştay Kararları Dizisi nden Yayınlanan Kitaplar Sayıştay Genel Kurulu Kararları ( ) Sayıştay mensuplarının kullanımı için derlenmiştir. Sayıştay Daireler Kurulu/ Seçme Kararlar ( ) Sayıştay Temyiz Kurulu/ Seçme Kararlar ( ) Yayıma Hazırlayan: Gürkan Ekinci Özlem Temizel Redaksiyon : Emine Özey Son Okuma : Emine Özey Dizgi ve Mizanpaj : Gürkan Alpsoy Baskı ve Cilt : Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü Birinci Basım : Haziran, 2005 Sayıştay Daire Kararları/ Seçme Karar özetleri ( ) Sayıştay Kararları ( ) Sayıştay Kararları ( ) Sayıştay Kararları ( ) T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Balgat/ANKARA Tlf : Fax : Sayıştay Kararları ( ) Sayıştay Kararları ( )

4 SUNUŞ Sayıştay Kararları Dizisi nin 10 uncu sayısı olarak yayınlarımız arasına eklenen bu kitap; Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve Daireler tarafından tarihleri arasında alınmış kararların bir derlemesini içermektedir. Kurullar ve Daireler tarafından 2004 yılı içerisinde üretilen kararlar arasında seçim yapılırken mevzuat değişiklikleri ve kullanıcıların yararına olduğu düşünülen hususların göz önüne alınmasında, çalışmayı yapan arkadaşlarım büyük bir özen göstermişlerdir. Bu dizi kapsamında yayımlanan kitapların içerdiği kararların ayrıca Sayıştay Internet sayfasında da yer aldığını hatırlatıyor ve bilişim teknolojisinin getireceği yeniliklerle bu tarz çalışmaları çok daha kısa periyotlarla okurlara ulaştırabileceğimizi umuyorum. Bu vesileyle, derlemeyi yapan Araştırma ve Tasnif Grubu uzman denetçilerinden Emine Özey e, Gürkan Ekinci ye ve denetçi Özlem Temizel e; kitabın dizgi ve mizanpajını gerçekleştiren aynı Grup'ta görevli daktilograf Gürkan Alpsoy'a ve baskı ve cilt işlerinde görev alan Yayın İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür ederim. Mehmet DAMAR Başkan

5 GENEL KURUL KARARLARI I- 832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU İLE İLGİLİ KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Sayfa /2 Teftiş lâyihalı mahallî idareler hesaplarının, 832 sayılı Sayıştay Kanununun kısmî denetimle ilgili ek 9 uncu maddesi kapsamında incelenip hükme bağlanmasının mümkün olup olmadığı /1 Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı hakkında Adalet Bakanlığının görüş istemi.. 7 I

6 TEMYİZ KURULU KARARLARI I-832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Sayfa Sayıştay Yargılaması II- İHALE MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Birim Fiyat,Yükleme-Boşaltma Bedeli Sorumluluk Demirbaş Niteliğindeki Malzeme Fiyat Farkı Fiyat Farkı Birim Fiyat Sosyal Sigorta Prim Farkı Yükleme-Boşaltma Bedeli Gelir Vergisi-Fon Kesintisi Birim Fiyat Birim Fiyat Fiyat Farkı III- PERSONEL MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Özel Hizmet Tazminatı Ek Gösterge Huzur Ücreti Yemek Bedeli Döner Sermaye Katkı Payı Kıdem Tazminatı Ek Özel Hizmet Tazminatı.. 75 II

7 Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Sayfa Huzur Ücreti Sözleşme Ücreti Vekalet Edilen Göreve İlişkin Özel Hizmet Tazminatı Vekalet Edilen Göreve İlişkin Ek ödeme Ücreti Fazla Çalışma Ücreti Otobüs Bileti Ücreti Ek Ders Ücreti Huzur Ücreti Öğretim Üyelerine Ödenen Sözleşme Ücreti Döner Sermaye Katkı Payı Döner Sermaye Katkı Payı Fazla Mesai Ücreti, Bayram Harçlığı Ek Tazminat (Gemi Tazminatı) İl Genel Meclisi Ödeneği IV- HARCIRAH MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Kooperatiflerin Genel Kurul Toplantılarında Temsilci Olarak Görevlendirilen Memurlara Ödenen Geçici Görev Yolluğu V- ÇEŞİTLİ KONULARLA İLGİLİ SEÇME KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu TOEFL Sınavına Giriş Ücreti Gelir Vergisi Çevre Temizlik Vergisi. 134 III

8 Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Sayfa Kızılay Derneği Tarafından İthal Edilen Röntgen Filmlerine Ödenen KDV Temsil-Ağırlama Tören Giderleri Lojmanlara Ödenen Yakıt, Elektrik ve Su Giderleri Temsil-Ağırlama Tören Giderleri Sorumluluk Belediye Araçları Kasko Sigorta Bedeli IV

9 DAİRELER KURULU KARARLARI I- YÖNETMELİK TASLAKLARI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR /6 Genel ve Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliği hakkında V

10 SAYIŞTAY DAİRE KARARLARI Sayfa I- SORUMLULUK VE YARGILAMA USULLERİ İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR II- İHALE MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR - İhale, Satın Alma Fiyat Farkı Nakliye Kazı ve Dolgu Birim Fiyat ve İmalat Miktarı Diğer III- PERSONEL MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR - Zamlar, Tazminatlar ve Ödenekler Vekalet, İkinci Görev Fazla Çalışma, Huzur Ücreti, Ek Ders, Ödüller Sosyal Haklar ve Yardımlar Diğer IV- İŞ MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR V- HARCIRAH MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR VI- VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR - Gelir Vergisi Damga Vergisi Katma Değer Vergisi VII- ÇEŞİTLİ KONULARI İLGİLENDİREN SEÇME KARARLAR - Belediye Bütçesinden Yapılabilecek Giderler Döner Sermayeden Yapılabilecek Giderler Elektrik, Su, Telefon, Akaryakıt v.s. Giderleri Temsil-Ağırlama Diğer Ödemeler VI

11 SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARLARI ( )

12 I- 832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU İLE İLGİLİ KARARLAR

13 Genel Kurul Kararları Karar Tarihi: Karar No. : 5086/2 KONU Teftiş lâyihalı mahallî idareler hesaplarının, 832 sayılı Sayıştay Kanununun kısmî denetimle ilgili ek 9 uncu maddesi kapsamında incelenip hükme bağlanmasının mümkün olup olmadığı. KONU İLE İLGİLİ MEVZUAT tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun; Kısmi denetim başlıklı ek 9 uncu maddesi, Geçici 8 inci maddesi, 2514 sayılı Divan-ı Muhasebat Kanununun; 68 inci maddesi, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun; 119 uncu maddesi: İNCELEME Konu ile ilgili mevzuat incelenerek gereği görüşüldü: 832 sayılı Kanunun Kısmî denetim başlıklı ek 9 uncu maddesinde; Sayıştayın, denetimine tabi kurum ve kuruluşların hesap, işlem ve faaliyetlerini, idare hesabı dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle, Sayıştay Başkanının işin aciliyeti ve gecikmede sakınca bulunması halleriyle sınırlı olarak vereceği onayla, kısmî inceleme ve denetime tabi tutabileceği; bunlardan hangilerinin merkezde veya yerinde inceleneceğine Birinci Başkanın karar vereceği; bu inceleme ve denetim sonuçlarının Dairelerce öncelikle hükme bağlanacağı; ilgili hesabın bilâhare yargılanması halinde, önceden yargılanmış olan söz konusu işlemlerin tespit edilerek geriye kalanlar için hüküm tesis edileceği belirtilmiştir. Buna göre Sayıştay, denetimine tabi tüm kurum ve kuruluşların hesap, işlem ve faaliyetlerini, idare hesabı dönemiyle bağlı olmaksızın, kısmî inceleme ve denetime tabi tutabilmekte, ancak bu denetim, Birinci Başkanın işin aciliyeti ve gecikmesinde sakınca bulunması halleriyle sınırlı olarak vereceği bir onayla mümkün bulunmaktadır. Kısmî denetim konusunda, Birinci Başkanın vereceği karar önem arz etmektedir. Bir 5

14 Genel Kurul Kararları konuda işin acil olup olmadığını belirleme veya gecikmesinde sakınca bulunacak hallerin tespiti yetkisi, Birinci Başkanın takdirindedir. Zira, madde hükmüne göre, kısmî denetim onayının verilmesi aşamasında, bahsedilen hususları göz önünde bulundurarak değerlendirecek olan, Birinci Başkandır. Teftiş lâyihalı mahallî idare hesaplarının da ek 9 uncu madde kapsamında mütalâa edilmemesi için herhangi bir sebep bulunmamaktadır. Anılan maddede, Sayıştayın, denetimine tabi kurum ve kuruluşların hesap, işlem ve faaliyetlerini kısmî inceleme ve denetime tabi tutabileceği belirtilmiş olup, söz konusu hesapların da bu kapsamda yer aldığı açıktır. Dolayısıyla, Birinci Başkanın işin aciliyetine ve gecikmesinde sakınca bulunduğuna dair bir onay vermesi halinde, teftiş lâyihalı hesapların ek 9 uncu madde hükümleri çerçevesinde incelenmesi mümkündür. Diğer taraftan, ek 9 uncu maddeye göre incelenecek olan hesapların yargılama prosedürü de yine aynı maddede açıklanmıştır. Buna göre inceleme ve denetim sonuçlarının Dairelerce öncelikle hükme bağlanması ve ilgili hesabın bilâhare yargılanması halinde de, önceden yargılanmış olan işlemlerin tespit edilerek geriye kalanlar için hüküm tesis edilmesi gerekmektedir. Teftiş lâyihalı hesapların ek 9 uncu madde hükmüne göre incelenmesi halinde, bu hesapların da aynı prosedür içerisinde yargılanması tabiî bulunmaktadır. Bu itibarla, teftiş lâyihalı mahallî idareler hesaplarının 832 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında incelenmesi mümkün bulunmakta, bu şekilde incelenen hesapların ilgili Dairelerce aynı madde uyarınca yargılanıp hükme bağlanması gerekmektedir. SONUÇ Teftiş lâyihalı mahallî idareler hesaplarının, 832 sayılı Sayıştay Kanununun kısmî denetimle ilgili ek 9 uncu maddesi kapsamında incelenmesinin mümkün bulunduğuna ve bu suretle incelenmiş olan hesapların yine aynı madde uyarınca yargılanıp hükme bağlanması gerektiğine çoğunlukla karar verildi. 6

15 Genel Kurul Kararları Karar Tarihi: Karar No. : 5105/1 KONU Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı hakkında Adalet Bakanlığının görüş istemi. ESAS YÖNÜNDEN İNCELEME Konu ile ilgili mevzuat ve bu husustaki Daire kararı incelenerek gereği görüşüldü: Söz konusu Taslak üzerinde 832 sayılı Sayıştay Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca yapılan incelemede, Taslağın 42 ve 48 inci maddelerinin Sayıştayla doğrudan ilgili düzenlemeler içerdiği görülmüştür. Taslağın 42 nci maddesinde; 2802 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (e) bendi, 9 uncu maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı fıkraları, 11 inci maddesinin ikinci fıkrası, 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 60 ıncı maddesinin son fıkrası, 78 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 88 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, geçici 10 uncu maddesi ile ek geçici 1 inci maddesi ve ek geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. denilmektedir. Taslağın 48 inci maddesi ise; Kendi kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar; a) Askerî hâkimler, askerî adalet müfettişleri, askerî hâkim adayları, b) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve Başsavcıları, Askerî Yargıtay İkinci Başkanı ile bu yüksek yargı organlarının daire başkanları ve üyeleri, c) Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeleri, d) Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcıları, savcı yardımcıları, Sayıştay denetçileri ve denetçi yardımcıları, 2802 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilmeden önceki hükümleri ile yürürlükten kaldırılan 270 sayılı Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında 7

16 Genel Kurul Kararları Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aylık, ek gösterge, ödenek, malî, sosyal ve diğer özlük haklarını almaya devam ederler. şeklinde düzenlenmiştir. Taslağın 42 nci maddesine ilişkin gerekçede, 2802 sayılı Kanunun ek geçici 1 inci maddesinin hâkim ve savcıların malî haklarıyla ilgili düzenlemelere diğer meslekler bakımından yapılan atıfların kaldırılması amacıyla yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmektedir. Taslağın 48 inci maddesine ilişkin gerekçede ise aynen: Türkiye Cumhuriyeti kuvvetler ayrılığını benimsemiş demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Söz konusu kuvvetler, yasama, yargı ve yürütme şeklinde ayrılmaktadır. Yargı, aralarında medenî bir işbirliği olmasına karşılık diğer kuvvetlerden farklıdır ve bağımsızdır. Bu farklılık, yargı mensubu olan yüksek mahkeme üyesi, hâkim ve savcıların diğer kamu görevlilerinden malî ve sosyal haklar yönünden farklı ve söz konusu haklarının yaptıkları göreve uygun olmasını gerektirmektedir. Bu gereklilik, hâkim ve savcılarla ilgili düzenlemelerin sadece hâkim ve savcılara özgü olmasını zorunlu kılmaktadır. Zira, aksine düzenlemeler hâkim ve savcılarla ilgili olarak ve özellik taşıyan bazı yeni hükümler getirilmesini engellemektedir. Bu nedenlerle, maddede sayılan meslek mensuplarının aylık, ödenek ve diğer malî haklar bakımından hâkimlerle aynı kurallara tabi olmasının önlenmesi, bunlara kendilerine uygun ayrı bir yasal düzenleme yapılmasının yolunun açılması gerektiğinden, maddeyle buna ilişkin hüküm getirilmiştir. denilmektedir. Bu gerekçelerden, Sayıştayın yargı erki içinde yer almadığı düşüncesi esas alınarak, Sayıştayla ilgili ek geçici 1 inci maddenin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu metninden çıkartılmak ve yerine Taslağın 48'inci maddesinin ikame edilmek istendiği anlaşılmaktadır. Taslağın 48 inci maddesinin gerekçesinde ifade edildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemiştir. Ancak bu ilkeden hareketle Sayıştayı yargı erki dışında mütalâa etmek ve böyle bir düşünceyi, yapılacak bir yasal düzenlemenin gerekçesi olarak göstermek, mevcut Anayasal yapıya uygun düşmemektedir. Zira, bizzat Anayasanın yapmış olduğu tasnif ve tespite göre Sayıştay yargı erki içindedir. Sayıştay, Anayasanın Cumhuriyetin Temel Organları başlıklı Üçüncü Kısmının Yargı başlıklı Üçüncü Bölümünde yer almaktadır. Yasama veya Yürütme bölümünde değil, Yargı bölümünde yer almıştır. Anayasanın belirlediği Devlet teşkilâtı içinde Sayıştayın konumu budur. 8

17 Genel Kurul Kararları Sayıştayın Anayasanın Yargı bölümünde yer alması, kuşkusuz fonksiyonel bir temele dayanmaktadır. Sayıştayın görevleri Anayasanın 160 ıncı maddesinde belirlenmiş olup, bu görevlerden birincisi, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ; ikincisi, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ; üçüncüsü de kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak tır. Bunlardan, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak Sayıştayın yargısal görevidir. Anayasanın 164 üncü maddesinde de bu yargılama, hesap yargılaması olarak isimlendirilmiştir. 160 ıncı maddede, "kesin hüküm" tabiri kullanılarak, kararların hem yargısal niteliği, hem de başka yargı mercilerince incelenemeyeceği ortaya konulmuştur. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. denilmek suretiyle de, Sayıştayın verdiği yargı kararları için nihaî kanun yolu gösterilmiştir. Aynı maddede ayrıca, Bu kararlar dolayısıyla idarî yargı yoluna başvurulamaz. hükmüne yer verilerek Sayıştayın kesin hükümlerinin idarî yargı konusu olamayacağı; Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. denilerek de, iki yargı merciinin kararları arasında bir aykırılık olması halinde bu aykırılığın nasıl giderileceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan, Anayasanın 148 inci maddesinde de, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleri meyanında Sayıştay Başkan ve üyelerinin de görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Anayasa Mahkemesince Yüce Divan sıfatıyla yargılanacakları hükme bağlanmıştır. Anayasa koyucunun bu açık irade beyanının yanı sıra yasa koyucu da Sayıştayla ilgili olarak geçmişten bugüne çıkardığı bütün kanunlarda aynı esası benimsemiş, Sayıştayı bir yargı yeri olarak kabul etmiş, yargı yetkisiyle teçhiz etmiştir sayılı Divanı Muhasebat Kanununda olduğu gibi, halen mer î bulunan 832 sayılı Sayıştay Kanununda da, yasa koyucu Sayıştaya yargılama görevi vermiştir. 832 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde Sayıştay kuruluşuna dahil yargı ve karar organları sayılmış, 14 üncü maddesinde Sayıştay dairelerinin birer Hesap Mahkemesi olduğu belirtilmiş, inci maddelerde de yapılacak yargılamanın usulü, kanun yolları da dahil olmak üzere ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. 9

18 Genel Kurul Kararları Sayıştay, kurulduğu tarihten beri yargı yetkisi kullanagelmiştir. Ülkemizde, ıslahat hareketleri meyanında Fransız Sayıştayından esinlenerek Osmanlı malî yaşamının düzenlenmesi, Devlet gelir ve giderlerinin denetimiyle yıl sonlarında ilgili memurların hesaplarının görülmesi amacıyla 30 Zilkade 1278 (29 Mayıs 1862) tarihinde yüce bir mahkeme (Mahkeme-i Kübra) olarak Divan-ı Åli-i Muhasebe adı altında ilk Türk Sayıştayı kurulmuştur. Bu tarihten 14 yıl sonra çıkarılan ilk Anayasamız 1876 Kanun-u Esasi nin 105 inci maddesinde anayasal bir kurum olarak yerini alan Sayıştay, bu kimliğini 1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu ile 1961 ve 1982 Anayasalarında da sürdürmüştür. Sayıştay, "Yürütme" bölümü içinde yer aldığı 1961 Anayasasının yürürlükte olduğu dönemde dahi yargısal görevini yerine getirmiştir. Nitekim bu dönem içerisinde, 1982 Anayasasının yürürlüğe girmesinden önce çıkartılan tarih ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun geçici 2 nci maddesinde, Sayıştay kararlarının yargısal niteliği göz önünde bulundurularak, Yeni Anayasa yürürlüğe girinceye ve Sayıştayla ilgili yasal bir düzenleme yapılıncaya kadar, Sayıştayın yargı kararlarına karşı açılan davalar, idarî yargı mercilerinin denetimi dışındadır. hükmü getirilmiştir Anayasasının yürürlüğe girmesinden sonra ise zaten Sayıştayın konumu ve niteliği, herhangi bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde netleşmiştir Anayasası döneminde Danıştay, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 45 inci maddesinin Sayıştayca verilen ilâmlar aleyhine Danıştaya başvurulamaz. biçimindeki hükmünü Anayasaya aykırılık iddiasıyla müteaddit defalar Anayasa Mahkemesine götürmüştür. Anayasa Mahkemesi dört kararıyla anılan hükmün Anayasaya uygunluğunu onaylamıştır (14,15, tarih ve E.67/13, K.69/5 sayılı karar, R.G ; tarih ve E.67/19, K.69/6 sayılı karar, R.G ; tarih ve E. 71/24, K.71/55 sayılı karar, R.G ; tarih ve E. 72/20, K.72/55 sayılı karar, R.G ). Buna rağmen, Danıştay, aynı konuyu beşinci kez Anayasa Mahkemesine götürmüş, Anayasada ve yasalarda konuyla ilgili herhangi bir değişiklik olmadığı halde, Yüksek Mahkeme, dört kez Anayasaya uygunluğunu onayladığı söz konusu yasa hükmünü bu kez Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir ( tarih ve E. 72/56, K. 73/11 sayılı karar, R.G ). 10

19 Genel Kurul Kararları Anayasa Mahkemesinin bu konuyla ilgili en son içtihadında ise, Sayıştay, kendine özgü denetim yapan ve yargısal sonuçlu kararlar veren anayasal bir kurum olarak tanımlanmış ve bu nedenle Anayasanın yargı bölümünde yer aldığı ifade edilmiştir ( tarih E.1996/58, K.1996/43 sayılı karar, R.G. 06/11/ ). Yine aynı kararda Sayıştay Başkan ve üyelerine Sayıştayın kurulduğu günden itibaren tanınan güvencenin 1982 Anayasasında da korunarak bunların her türlü kaygı ve etkiden uzak biçimde vicdanî kanaatlerine göre karar verebilmelerinin temininin amaçlandığı belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesi bu kararıyla Anayasanın 138 inci maddesiyle hâkimlere tanınmış olan vicdanî kanaate göre hüküm verme keyfiyetinin Sayıştay Başkan ve üyeleri için de geçerli olduğunu vurgulamıştır. Öğretide de Sayıştayın yargı görevi bulunduğu konusunda hemen hemen bir mutabakat vardır. Örneğin, Ord. Prof. Dr. S. Sami Onar, Prof. Dr. Lütfi Duran, Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük, Prof. Dr. Metin Günday, Prof. Dr. Selim Kaneti, Doç. Dr. Zehra Odyakmaz Altınbaş, Doç. Dr. Mukbil Özyörük muhtelif eserlerinde ve yazılarında Sayıştayın yargı fonksiyonunu bilimsel olarak ortaya koymuşlardır. Ancak burada önemle belirtilmesi gereken husus, Sayıştay yargısının klâsik yargıdan farklı olduğu ve kendine has özelliklerinin bulunduğudur. Diğer bir deyişle, Sayıştay nev i şahsına münhasır (sui generis) bir yargılama yapmaktadır. Anayasanın hesap yargılaması olarak isimlendirdiği bu yargılama, sorumluların hesap ve işlemlerini konu almaktadır. Malî olayların özellikleri dikkate alınarak, Anayasada ve kanunlarda, malî işlemleri yürütenlerin sorumlulukları özel olarak düzenlenmiş olup, diğer kamu görevlilerinin idareye karşı sorumlulukları adliye mahkemelerinde özel hukuk kurallarına göre tespit edilirken, sorumlu olarak adlandırılan bu kamu görevlilerinin sorumluluklarının Sayıştayca tespiti esası benimsenmiştir. Sayıştayın yargı yetkisi kullanması, yalnız ülkemize mahsus bir özellik de değildir. Başta Fransa, İtalya, Belçika, İspanya olmak üzere Avrupa Birliğine dahil pek çok ülkede Sayıştaylar yargı yetkisi kullanmaktadırlar. Sayıştayca yapılan denetimin yargı kararıyla sonuca bağlanması, denetimin etkinliğinin artırılması bakımından büyük önem taşıdığı gibi, Sayıştayın bağımsızlığıyla da doğrudan ilgilidir. Nitekim bu hususa Sayıştaylar uluslar arası örgütü olan INTOSAI tarafından da büyük bir önem atfedilmektedir. INTOSAI nin denetim standartlarının bağımsızlık la ilgili bölümünün maddesinde Yargı fonksiyonu bulunan ve kurullar biçiminde teşkilâtlanmış olan Sayıştaylarda üyelerinin 11

20 Genel Kurul Kararları bağımsızlığının çeşitli şekillerde teminat altına alınması gerekmektedir. Bu teminatlar özellikle, hâkimlerin görevden alınamayacağı ilkesi; yargısal ayrıcalıklar, haklar; yargıçlara yapılacak muamelenin ancak kanunla tespit edileceği ve inceleme yapan hâkimin bağımsızlığı konularını içerir. denilmiştir. Bu standart, yargı fonksiyonu bulunan diğer ülke Sayıştayları gibi, aynı özellikleri taşıyan ülkemiz Sayıştayı açısından da uyulması gereken bir hukukî çerçeve oluşturmaktadır. Bu bakımdan, Sayıştayın yargısal fonksiyonunun, Sayıştayla ilgili bütün yasal düzenlemelerde göz önünde bulundurulması gerekir. Sayıştayın Anayasa ve kanunlarda bir yargı yeri olarak düzenlenmiş olması ve yargısal bir görev icra etmesi, doğal olarak, meslek mensuplarının aylık ve diğer malî ve sosyal haklarının da diğer yargı mensuplarıyla birlikte değerlendirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Nitekim, Sayıştay meslek mensupları aylık ve diğer malî ve sosyal haklar bakımından geçmişten bugüne, daima hâkim ve savcılarla aynı statü içinde yer almışlardır. Aşağıda ayrıntılı olarak izah edildiği üzere, Sayıştay meslek mensupları muadili hâkim ve savcılarla eşit malî ve sosyal haklara sahip olmuşlardır yılında ilk defa 5017 sayılı Kanunla hâkim ve savcılara yargıç ödeneği verilmeye başlanmış, aynı yıl 5027 sayılı Kanunla Danıştay Birinci Başkanı ve Sayıştay Birinci Başkanına Temsil ödeneği verilmiştir yılında 6736 sayılı Kanunla Sayıştay Birinci Başkanı ve üyeleri ile Genel Sekreter, Savcı, savcı yardımcıları, denetçi, raportör ve denetçi yardımcılarına, 5017 sayılı Kanunda yargıçlara verilen ödenekle aynı miktarda ödenek verilmesi öngörülmüştür. Aynı düzenlemeler, yine 1956 yılında Danıştay için 6716 sayılı Kanunla, Askerî yargı mensupları için 6775 sayılı kanunla yapılmıştır. Sayıştay ve Danıştay Birinci Başkanlarının temsil ödeneği de aynı tarih itibariyle kaldırılmıştır. 6736, 6716 ve 6775 sayılı kanunlarla Sayıştay, Danıştay ve Askerî yargı mensuplarına verilen bu ödeneklerin miktarları 5017 sayılı Kanundakiyle aynı olduğu gibi, ödeme şekli ve şartları hakkında da 5017 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı ayrıca hükme bağlanmıştır. Daha sonra 1958 yılında 7168 sayılı Kanunla hâkim ödenekleri artırılınca; 1959 yılında 7241 sayılı Kanunla Sayıştay mensuplarına verilen ödenekler, 7197 sayılı Kanunla Danıştay mensuplarına verilen ödenekler ve 7281 sayılı Kanunla da Askerî yargı mensuplarına verilen ödenekler aynı miktarda artırılmıştır. 12

21 Genel Kurul Kararları 832 sayılı Sayıştay Kanununun yürürlüğe girmesiyle, ödenekler bu Kanun içinde düzenlenmiş, 1970 yılında 1260 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, Sayıştay Birinci Başkanı, Daire başkanları, üyeler ve Genel Sekreter dışında kalan meslek mensuplarına, adliye hâkim ve savcılarına verilen ödenek miktarları esas olmak üzere Adliye Hâkim ve Savcıları hakkındaki Kanun hükümleri gereğince ödenek verilmesi öngörülmüştür. Personel rejiminin temel kanunu niteliğinde olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin uygulanmaya başlandığı 1970 yılında çıkartılan 1327 sayılı Kanunla Hâkimler, hâkim yardımcıları, savcılar, savcı yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay Meslek Mensupları başlığı altında ek geçici 7 ve ek geçici 8 inci maddeler 657 sayılı Kanuna ilâve edilmiştir. Bu maddelerde Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri ve raportörleri, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde olanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve savcı ve savcı yardımcıları birlikte sayılmış ve aynı haklara sahip kılınmışlardır. Ek geçici 7 nci maddede, bu görevlilerin Devlet Memurlarına sağlanan haklardan faydalanmaları öngörülmüş, ek geçici 8 inci maddede de aynı görevliler için dereceler itibariyle ek göstergeler tespit edilmiştir. 657 sayılı Kanuna tabi personele yan ödeme verilmeye başlanmasından sonra, 1975 yılında 2556 sayılı Hâkimler Kanununa 1871 sayılı Kanunla eklenen bir madde ile hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde olanlara yeniden hâkim ödeneği verilmeye başlanmıştır. Bu değişikliği takiben de, aynı yıl içinde 521 sayılı Danıştay Kanununa 1903 sayılı Kanunla ilâve edilen maddelerle, Danıştay meslek mensupları ile Sayıştay meslek mensuplarına, hâkim ve savcılara ödenenle aynı miktarda yargı ödeneği verilmiştir yılında çıkarılan 2595 sayılı Kanunla, 657 sayılı Kanunun ek geçici 7 inci maddesine eklenen bir fıkra ile hem hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlara ödenen hâkim ödenekleri, hem de Danıştay ve Sayıştay meslek mensuplarına ödenen yargı ödenekleri aynı nispette artırılıp, bu madde içinde birlikte düzenlenmiştir. Hâkim ve savcıların özlük hakları 1983 tarihinde yürürlüğe konulan 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamına alınmış ve bu tarihten sonra da hâkim ve savcılara sağlanan yeni haklar (ödenek, ek gösterge, yüksek hakimlik tazminatı, vs.), 657 sayılı Kanunun ek geçici 7 ve 8 inci maddeleri kapsamında kalan Sayıştay meslek mensuplarına da (241, 243, 270, 281, 306, 328, 375, 418, 420, 433, 450, 461 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle) aynen yansıtılmıştır. 13

22 Genel Kurul Kararları Hâkim ve savcılara yeni haklar sağlandığında onlarla aynı malî ve sosyal haklara sahip olan Sayıştay meslek mensupları için de her defasında yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı ortaya çıktığından, aynı nitelikte birden fazla düzenleme yapılmaması bakımından, son olarak, 1993 yılında yürürlüğe giren 486 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa ek geçici 1 inci madde ilâve edilmiştir. Görüleceği üzere, ek geçici 1 inci maddenin 2802 sayılı Kanuna ilâve edilmesi, arızî ve anlık bir tercihin sonucu değil, aksine uzun bir geçmiş içinde müstakar hale gelen ve kanun koyucu tarafından daima benimsenmiş bir uygulamanın devamıdır. Zaten anılan maddenin bir geçici madde olarak değil ek geçici madde olarak tedvini de, maddenin geçicilik vasfı yanında aslî madde hüviyetini de içinde barındırıyor olmasından dolayıdır. Kuşkusuz, ek geçici 1'inci maddede öngörülen şart tahakkuk ettiğinde, geçicilik vasfının tabiî sonucu olarak bu madde yürürlükten kalkacaktır. Ancak madde metninde Kendi kanunlarında gerekli değişiklik yapılıncaya kadar ifadesiyle ortaya konulan maddenin yürürlükten kaldırılma şartı bugün için henüz tahakkuk etmemiştir. Kaldı ki, toplam sayısı bugün itibariyle 560 olan Sayıştay meslek mensuplarıyla ilgili ek geçici 1 inci maddenin, Taslağın 48 inci madde gerekçesinde öne sürüldüğü şekilde hâkim ve savcılarla ilgili özellik taşıyan bazı yeni hükümler getirilmesini engelleyen bir yanı da yoktur. Zira diğer yargı mensupları ile Sayıştay meslek mensupları, yukarıda da izah edildiği üzere, yalnızca ek geçici 1 inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra değil, her zaman aylık ve diğer malî ve sosyal haklar bakımından aynı hükümlere tabi olmuşlardır. Ayrıca Taslağın 48'inci maddesiyle yapılmak istenen düzenleme de, 2802 sayılı Kanunun ek geçici 1'inci maddesinde öngörülen ile benzer bir şartı içermekte, maddenin geçerliliği, Kendi kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar şartına bağlanmaktadır. Yani yürürlüğü şarta bağlı bir madde, o şart tahakkuk etmeden kaldırılıp, yerine yine aynı şartla yürürlükte kalacak bir madde getirilmektedir. Yine Taslağın 48'inci maddesinde, Sayıştay meslek mensuplarıyla savcı ve savcı yardımcıları hakkında 2802 sayılı Kanunun değiştirilen hükümlerinin ve yürürlükten kaldırılan 270 sayılı Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmaya devam edilmesi öngörülmektedir ki, bir kanunun yürürlükten kaldırdığı hükümlerin yine aynı kanunla uygulanmaya devam edilmesini sağlayacak düzenleme yapmak, hukukî bakımdan doğru bir yöntem olarak görünmemektedir. 14

TEMYİZ KURULU KARARI

TEMYİZ KURULU KARARI SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 7.2.2006 No : 28353 Ö TEMYİZ KURULU KARARI zelleştirme İdaresinde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele yapılan fazla çalışma ücretlerinden

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

TEMYİZ KURULU KARARI

TEMYİZ KURULU KARARI SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 5.10.2005 No : 28119 D TEMYİZ KURULU KARARI emir nakliyesinde, fabrikaca yapılan ve demir fiyatına dahil olan yükleme bedelinin 07.D/2 pozu ile ödenmesi

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 07.01.2014 No : 38179 Yemek maliyetinin yarısının Tebliğ de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

TEMYİZ KURULU KARARI

TEMYİZ KURULU KARARI SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 26.9.2006 No : 28810 B TEMYİZ KURULU KARARI itirme ödevi ve benzeri eğitim-öğretim faaliyetleri teorik ders dışı faaliyetler olarak kabul edildiğinden

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ÖZET : Gerek 657 sayılı kanun ve gerek 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ve Anayasamızda

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ GENEL BÜTÇE VE MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI Yusuf KARA Daire Başkanı ANTALYA - 10/04/2015 KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

23 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27033 SAYIŞTAY KARARI SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI

23 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27033 SAYIŞTAY KARARI SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27033 SAYIŞTAY KARARI Sayıştay Başkanlığından: SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI Esas No. : 2008/1 Karar No. : 5229/1 KONU Yapım işlerinde sözleşme

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K.MD. 85 İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ Çalışmamızın amacı idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yer ifadesinin, verilen dilekçelerin kayda girdiği tarihi belirlemede

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31 1 İstanbul, 28.01.2004 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 06.01.2015 No : 39893 Belediye Başkanlarına 5393 sayılı Kanun da belirtilen özlük haklarının dışında ek gösterge ve kıdem aylığı

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

5763 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN 5 PUANLIK İŞVEREN İNDİRİMİ HAKKINDA DUYURU

5763 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN 5 PUANLIK İŞVEREN İNDİRİMİ HAKKINDA DUYURU 5763 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN 5 PUANLIK İŞVEREN İNDİRİMİ HAKKINDA DUYURU 12/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinde; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Sayıştay Dergiṡi Sayı: 90/Temmuz-Eylül 2013 159 TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 17.09.2013 No : 37636 Resmi evrakların elden takip ve tebliğinde görevli personele

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

İTHALAT SÜRECİNDE TAHSİL EDİLEN EK MALİ YÜKLERİN HUKUKSAL ANLAMI

İTHALAT SÜRECİNDE TAHSİL EDİLEN EK MALİ YÜKLERİN HUKUKSAL ANLAMI İTHALAT SÜRECİNDE TAHSİL EDİLEN EK MALİ YÜKLERİN HUKUKSAL ANLAMI Nevzat BOZKURT * I. Giriş Bilindiği üzere ithalat aşamasında Gümrük Vergisi haricinde; KKDF, Toplu Konut Fonu (Tarım Payı), Antidamping

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş ŞİKÂYET EDİLEN İDARE : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu(Re'sen) 2 İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Çiğli

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

TEMYİZ KURULU KARARI

TEMYİZ KURULU KARARI SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 18.03.2008 No : 30029 M TEMYİZ KURULU KARARI emurlara verilen öğle yemeğinin maliyetinin ancak yarısının kurum bütçesinden karşılanabileceği ve diğer

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 Konu : GÜMRÜK KANUNU NUN 242. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ/İTHALAT VERGİLERİNDE YARGISAL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN ÖNCE İDARİ İTİRAZ

Detaylı

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1 KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. GİRİŞ Doç.Dr.Sami Karacan Son zamanlarda kentleşmenin hızla gelişmesine paralel olarak kat karşılığı inşaat işleri de

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU 1. GİRİŞ Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilmiş bulunan ve örneği Mevzuattaki

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI): BÜRO MEMURLARI SENDİKASI VEKİLİ: Av. FİGEN KÜÇÜKŞAHİN AKİ Tuna Caddesi No:14/13 - Kızılay / KARŞITARAF (DAVALI): SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510.S.SGK/85 ÖLÇÜMLEME İŞLEMİNİN İPTALİ ASGARİ İŞÇİLİK TUTARI

İlgili Kanun / Madde 5510.S.SGK/85 ÖLÇÜMLEME İŞLEMİNİN İPTALİ ASGARİ İŞÇİLİK TUTARI T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/836 Karar No. 2012/13890 Tarihi: 12.07.2012 İlgili Kanun / Madde 5510.S.SGK/85 ÖLÇÜMLEME İŞLEMİNİN İPTALİ ASGARİ İŞÇİLİK TUTARI ÖZETİ: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER I- GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK) nun 234. maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerin, defter tutmak

Detaylı

T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU

T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU Soruşturma No : 2010/23077 Dosya Teslim Tarihi : 25.05.2010 Verilen Süre : 1 ay Rapor Tarihi : 06.07.2010 I- İNCELEME KONUSU, YÖNTEMİ VE İLGİLİ MEVZUAT

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ Sn. Bahadır KADRON Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yedinci ve dokuzuncu

Detaylı