Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12."

Transkript

1 Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR ( ) Haziran 2005

2 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR ( ) Haziran 2005

3 Sayıştay Kararları Dizisi:10 Sayıştay Kararları/Seçme Kararlar ( ) Sayıştay Kararları Dizisi nden Yayınlanan Kitaplar Sayıştay Genel Kurulu Kararları ( ) Sayıştay mensuplarının kullanımı için derlenmiştir. Sayıştay Daireler Kurulu/ Seçme Kararlar ( ) Sayıştay Temyiz Kurulu/ Seçme Kararlar ( ) Yayıma Hazırlayan: Gürkan Ekinci Özlem Temizel Redaksiyon : Emine Özey Son Okuma : Emine Özey Dizgi ve Mizanpaj : Gürkan Alpsoy Baskı ve Cilt : Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü Birinci Basım : Haziran, 2005 Sayıştay Daire Kararları/ Seçme Karar özetleri ( ) Sayıştay Kararları ( ) Sayıştay Kararları ( ) Sayıştay Kararları ( ) T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Balgat/ANKARA Tlf : Fax : Sayıştay Kararları ( ) Sayıştay Kararları ( )

4 SUNUŞ Sayıştay Kararları Dizisi nin 10 uncu sayısı olarak yayınlarımız arasına eklenen bu kitap; Genel Kurul, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve Daireler tarafından tarihleri arasında alınmış kararların bir derlemesini içermektedir. Kurullar ve Daireler tarafından 2004 yılı içerisinde üretilen kararlar arasında seçim yapılırken mevzuat değişiklikleri ve kullanıcıların yararına olduğu düşünülen hususların göz önüne alınmasında, çalışmayı yapan arkadaşlarım büyük bir özen göstermişlerdir. Bu dizi kapsamında yayımlanan kitapların içerdiği kararların ayrıca Sayıştay Internet sayfasında da yer aldığını hatırlatıyor ve bilişim teknolojisinin getireceği yeniliklerle bu tarz çalışmaları çok daha kısa periyotlarla okurlara ulaştırabileceğimizi umuyorum. Bu vesileyle, derlemeyi yapan Araştırma ve Tasnif Grubu uzman denetçilerinden Emine Özey e, Gürkan Ekinci ye ve denetçi Özlem Temizel e; kitabın dizgi ve mizanpajını gerçekleştiren aynı Grup'ta görevli daktilograf Gürkan Alpsoy'a ve baskı ve cilt işlerinde görev alan Yayın İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür ederim. Mehmet DAMAR Başkan

5 GENEL KURUL KARARLARI I- 832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU İLE İLGİLİ KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Sayfa /2 Teftiş lâyihalı mahallî idareler hesaplarının, 832 sayılı Sayıştay Kanununun kısmî denetimle ilgili ek 9 uncu maddesi kapsamında incelenip hükme bağlanmasının mümkün olup olmadığı /1 Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı hakkında Adalet Bakanlığının görüş istemi.. 7 I

6 TEMYİZ KURULU KARARLARI I-832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Sayfa Sayıştay Yargılaması II- İHALE MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Birim Fiyat,Yükleme-Boşaltma Bedeli Sorumluluk Demirbaş Niteliğindeki Malzeme Fiyat Farkı Fiyat Farkı Birim Fiyat Sosyal Sigorta Prim Farkı Yükleme-Boşaltma Bedeli Gelir Vergisi-Fon Kesintisi Birim Fiyat Birim Fiyat Fiyat Farkı III- PERSONEL MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Özel Hizmet Tazminatı Ek Gösterge Huzur Ücreti Yemek Bedeli Döner Sermaye Katkı Payı Kıdem Tazminatı Ek Özel Hizmet Tazminatı.. 75 II

7 Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Sayfa Huzur Ücreti Sözleşme Ücreti Vekalet Edilen Göreve İlişkin Özel Hizmet Tazminatı Vekalet Edilen Göreve İlişkin Ek ödeme Ücreti Fazla Çalışma Ücreti Otobüs Bileti Ücreti Ek Ders Ücreti Huzur Ücreti Öğretim Üyelerine Ödenen Sözleşme Ücreti Döner Sermaye Katkı Payı Döner Sermaye Katkı Payı Fazla Mesai Ücreti, Bayram Harçlığı Ek Tazminat (Gemi Tazminatı) İl Genel Meclisi Ödeneği IV- HARCIRAH MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Kooperatiflerin Genel Kurul Toplantılarında Temsilci Olarak Görevlendirilen Memurlara Ödenen Geçici Görev Yolluğu V- ÇEŞİTLİ KONULARLA İLGİLİ SEÇME KARARLAR Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu TOEFL Sınavına Giriş Ücreti Gelir Vergisi Çevre Temizlik Vergisi. 134 III

8 Kararın Tarihi Kararın No su Kararın Konusu Sayfa Kızılay Derneği Tarafından İthal Edilen Röntgen Filmlerine Ödenen KDV Temsil-Ağırlama Tören Giderleri Lojmanlara Ödenen Yakıt, Elektrik ve Su Giderleri Temsil-Ağırlama Tören Giderleri Sorumluluk Belediye Araçları Kasko Sigorta Bedeli IV

9 DAİRELER KURULU KARARLARI I- YÖNETMELİK TASLAKLARI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR /6 Genel ve Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliği hakkında V

10 SAYIŞTAY DAİRE KARARLARI Sayfa I- SORUMLULUK VE YARGILAMA USULLERİ İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR II- İHALE MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR - İhale, Satın Alma Fiyat Farkı Nakliye Kazı ve Dolgu Birim Fiyat ve İmalat Miktarı Diğer III- PERSONEL MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR - Zamlar, Tazminatlar ve Ödenekler Vekalet, İkinci Görev Fazla Çalışma, Huzur Ücreti, Ek Ders, Ödüller Sosyal Haklar ve Yardımlar Diğer IV- İŞ MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR V- HARCIRAH MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR VI- VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ SEÇME KARARLAR - Gelir Vergisi Damga Vergisi Katma Değer Vergisi VII- ÇEŞİTLİ KONULARI İLGİLENDİREN SEÇME KARARLAR - Belediye Bütçesinden Yapılabilecek Giderler Döner Sermayeden Yapılabilecek Giderler Elektrik, Su, Telefon, Akaryakıt v.s. Giderleri Temsil-Ağırlama Diğer Ödemeler VI

11 SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARLARI ( )

12 I- 832 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU İLE İLGİLİ KARARLAR

13 Genel Kurul Kararları Karar Tarihi: Karar No. : 5086/2 KONU Teftiş lâyihalı mahallî idareler hesaplarının, 832 sayılı Sayıştay Kanununun kısmî denetimle ilgili ek 9 uncu maddesi kapsamında incelenip hükme bağlanmasının mümkün olup olmadığı. KONU İLE İLGİLİ MEVZUAT tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun; Kısmi denetim başlıklı ek 9 uncu maddesi, Geçici 8 inci maddesi, 2514 sayılı Divan-ı Muhasebat Kanununun; 68 inci maddesi, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun; 119 uncu maddesi: İNCELEME Konu ile ilgili mevzuat incelenerek gereği görüşüldü: 832 sayılı Kanunun Kısmî denetim başlıklı ek 9 uncu maddesinde; Sayıştayın, denetimine tabi kurum ve kuruluşların hesap, işlem ve faaliyetlerini, idare hesabı dönemine bağlı olmaksızın yılı içinde veya yıllar itibariyle, Sayıştay Başkanının işin aciliyeti ve gecikmede sakınca bulunması halleriyle sınırlı olarak vereceği onayla, kısmî inceleme ve denetime tabi tutabileceği; bunlardan hangilerinin merkezde veya yerinde inceleneceğine Birinci Başkanın karar vereceği; bu inceleme ve denetim sonuçlarının Dairelerce öncelikle hükme bağlanacağı; ilgili hesabın bilâhare yargılanması halinde, önceden yargılanmış olan söz konusu işlemlerin tespit edilerek geriye kalanlar için hüküm tesis edileceği belirtilmiştir. Buna göre Sayıştay, denetimine tabi tüm kurum ve kuruluşların hesap, işlem ve faaliyetlerini, idare hesabı dönemiyle bağlı olmaksızın, kısmî inceleme ve denetime tabi tutabilmekte, ancak bu denetim, Birinci Başkanın işin aciliyeti ve gecikmesinde sakınca bulunması halleriyle sınırlı olarak vereceği bir onayla mümkün bulunmaktadır. Kısmî denetim konusunda, Birinci Başkanın vereceği karar önem arz etmektedir. Bir 5

14 Genel Kurul Kararları konuda işin acil olup olmadığını belirleme veya gecikmesinde sakınca bulunacak hallerin tespiti yetkisi, Birinci Başkanın takdirindedir. Zira, madde hükmüne göre, kısmî denetim onayının verilmesi aşamasında, bahsedilen hususları göz önünde bulundurarak değerlendirecek olan, Birinci Başkandır. Teftiş lâyihalı mahallî idare hesaplarının da ek 9 uncu madde kapsamında mütalâa edilmemesi için herhangi bir sebep bulunmamaktadır. Anılan maddede, Sayıştayın, denetimine tabi kurum ve kuruluşların hesap, işlem ve faaliyetlerini kısmî inceleme ve denetime tabi tutabileceği belirtilmiş olup, söz konusu hesapların da bu kapsamda yer aldığı açıktır. Dolayısıyla, Birinci Başkanın işin aciliyetine ve gecikmesinde sakınca bulunduğuna dair bir onay vermesi halinde, teftiş lâyihalı hesapların ek 9 uncu madde hükümleri çerçevesinde incelenmesi mümkündür. Diğer taraftan, ek 9 uncu maddeye göre incelenecek olan hesapların yargılama prosedürü de yine aynı maddede açıklanmıştır. Buna göre inceleme ve denetim sonuçlarının Dairelerce öncelikle hükme bağlanması ve ilgili hesabın bilâhare yargılanması halinde de, önceden yargılanmış olan işlemlerin tespit edilerek geriye kalanlar için hüküm tesis edilmesi gerekmektedir. Teftiş lâyihalı hesapların ek 9 uncu madde hükmüne göre incelenmesi halinde, bu hesapların da aynı prosedür içerisinde yargılanması tabiî bulunmaktadır. Bu itibarla, teftiş lâyihalı mahallî idareler hesaplarının 832 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında incelenmesi mümkün bulunmakta, bu şekilde incelenen hesapların ilgili Dairelerce aynı madde uyarınca yargılanıp hükme bağlanması gerekmektedir. SONUÇ Teftiş lâyihalı mahallî idareler hesaplarının, 832 sayılı Sayıştay Kanununun kısmî denetimle ilgili ek 9 uncu maddesi kapsamında incelenmesinin mümkün bulunduğuna ve bu suretle incelenmiş olan hesapların yine aynı madde uyarınca yargılanıp hükme bağlanması gerektiğine çoğunlukla karar verildi. 6

15 Genel Kurul Kararları Karar Tarihi: Karar No. : 5105/1 KONU Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ve Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı hakkında Adalet Bakanlığının görüş istemi. ESAS YÖNÜNDEN İNCELEME Konu ile ilgili mevzuat ve bu husustaki Daire kararı incelenerek gereği görüşüldü: Söz konusu Taslak üzerinde 832 sayılı Sayıştay Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca yapılan incelemede, Taslağın 42 ve 48 inci maddelerinin Sayıştayla doğrudan ilgili düzenlemeler içerdiği görülmüştür. Taslağın 42 nci maddesinde; 2802 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (e) bendi, 9 uncu maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı fıkraları, 11 inci maddesinin ikinci fıkrası, 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 60 ıncı maddesinin son fıkrası, 78 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 88 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, geçici 10 uncu maddesi ile ek geçici 1 inci maddesi ve ek geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. denilmektedir. Taslağın 48 inci maddesi ise; Kendi kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar; a) Askerî hâkimler, askerî adalet müfettişleri, askerî hâkim adayları, b) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve Başsavcıları, Askerî Yargıtay İkinci Başkanı ile bu yüksek yargı organlarının daire başkanları ve üyeleri, c) Sayıştay Başkanı, daire başkanları ve üyeleri, d) Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcıları, savcı yardımcıları, Sayıştay denetçileri ve denetçi yardımcıları, 2802 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilmeden önceki hükümleri ile yürürlükten kaldırılan 270 sayılı Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında 7

16 Genel Kurul Kararları Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre aylık, ek gösterge, ödenek, malî, sosyal ve diğer özlük haklarını almaya devam ederler. şeklinde düzenlenmiştir. Taslağın 42 nci maddesine ilişkin gerekçede, 2802 sayılı Kanunun ek geçici 1 inci maddesinin hâkim ve savcıların malî haklarıyla ilgili düzenlemelere diğer meslekler bakımından yapılan atıfların kaldırılması amacıyla yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmektedir. Taslağın 48 inci maddesine ilişkin gerekçede ise aynen: Türkiye Cumhuriyeti kuvvetler ayrılığını benimsemiş demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Söz konusu kuvvetler, yasama, yargı ve yürütme şeklinde ayrılmaktadır. Yargı, aralarında medenî bir işbirliği olmasına karşılık diğer kuvvetlerden farklıdır ve bağımsızdır. Bu farklılık, yargı mensubu olan yüksek mahkeme üyesi, hâkim ve savcıların diğer kamu görevlilerinden malî ve sosyal haklar yönünden farklı ve söz konusu haklarının yaptıkları göreve uygun olmasını gerektirmektedir. Bu gereklilik, hâkim ve savcılarla ilgili düzenlemelerin sadece hâkim ve savcılara özgü olmasını zorunlu kılmaktadır. Zira, aksine düzenlemeler hâkim ve savcılarla ilgili olarak ve özellik taşıyan bazı yeni hükümler getirilmesini engellemektedir. Bu nedenlerle, maddede sayılan meslek mensuplarının aylık, ödenek ve diğer malî haklar bakımından hâkimlerle aynı kurallara tabi olmasının önlenmesi, bunlara kendilerine uygun ayrı bir yasal düzenleme yapılmasının yolunun açılması gerektiğinden, maddeyle buna ilişkin hüküm getirilmiştir. denilmektedir. Bu gerekçelerden, Sayıştayın yargı erki içinde yer almadığı düşüncesi esas alınarak, Sayıştayla ilgili ek geçici 1 inci maddenin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu metninden çıkartılmak ve yerine Taslağın 48'inci maddesinin ikame edilmek istendiği anlaşılmaktadır. Taslağın 48 inci maddesinin gerekçesinde ifade edildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemiştir. Ancak bu ilkeden hareketle Sayıştayı yargı erki dışında mütalâa etmek ve böyle bir düşünceyi, yapılacak bir yasal düzenlemenin gerekçesi olarak göstermek, mevcut Anayasal yapıya uygun düşmemektedir. Zira, bizzat Anayasanın yapmış olduğu tasnif ve tespite göre Sayıştay yargı erki içindedir. Sayıştay, Anayasanın Cumhuriyetin Temel Organları başlıklı Üçüncü Kısmının Yargı başlıklı Üçüncü Bölümünde yer almaktadır. Yasama veya Yürütme bölümünde değil, Yargı bölümünde yer almıştır. Anayasanın belirlediği Devlet teşkilâtı içinde Sayıştayın konumu budur. 8

17 Genel Kurul Kararları Sayıştayın Anayasanın Yargı bölümünde yer alması, kuşkusuz fonksiyonel bir temele dayanmaktadır. Sayıştayın görevleri Anayasanın 160 ıncı maddesinde belirlenmiş olup, bu görevlerden birincisi, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ; ikincisi, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ; üçüncüsü de kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmak tır. Bunlardan, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak Sayıştayın yargısal görevidir. Anayasanın 164 üncü maddesinde de bu yargılama, hesap yargılaması olarak isimlendirilmiştir. 160 ıncı maddede, "kesin hüküm" tabiri kullanılarak, kararların hem yargısal niteliği, hem de başka yargı mercilerince incelenemeyeceği ortaya konulmuştur. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. denilmek suretiyle de, Sayıştayın verdiği yargı kararları için nihaî kanun yolu gösterilmiştir. Aynı maddede ayrıca, Bu kararlar dolayısıyla idarî yargı yoluna başvurulamaz. hükmüne yer verilerek Sayıştayın kesin hükümlerinin idarî yargı konusu olamayacağı; Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. denilerek de, iki yargı merciinin kararları arasında bir aykırılık olması halinde bu aykırılığın nasıl giderileceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan, Anayasanın 148 inci maddesinde de, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleri meyanında Sayıştay Başkan ve üyelerinin de görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Anayasa Mahkemesince Yüce Divan sıfatıyla yargılanacakları hükme bağlanmıştır. Anayasa koyucunun bu açık irade beyanının yanı sıra yasa koyucu da Sayıştayla ilgili olarak geçmişten bugüne çıkardığı bütün kanunlarda aynı esası benimsemiş, Sayıştayı bir yargı yeri olarak kabul etmiş, yargı yetkisiyle teçhiz etmiştir sayılı Divanı Muhasebat Kanununda olduğu gibi, halen mer î bulunan 832 sayılı Sayıştay Kanununda da, yasa koyucu Sayıştaya yargılama görevi vermiştir. 832 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde Sayıştay kuruluşuna dahil yargı ve karar organları sayılmış, 14 üncü maddesinde Sayıştay dairelerinin birer Hesap Mahkemesi olduğu belirtilmiş, inci maddelerde de yapılacak yargılamanın usulü, kanun yolları da dahil olmak üzere ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. 9

18 Genel Kurul Kararları Sayıştay, kurulduğu tarihten beri yargı yetkisi kullanagelmiştir. Ülkemizde, ıslahat hareketleri meyanında Fransız Sayıştayından esinlenerek Osmanlı malî yaşamının düzenlenmesi, Devlet gelir ve giderlerinin denetimiyle yıl sonlarında ilgili memurların hesaplarının görülmesi amacıyla 30 Zilkade 1278 (29 Mayıs 1862) tarihinde yüce bir mahkeme (Mahkeme-i Kübra) olarak Divan-ı Åli-i Muhasebe adı altında ilk Türk Sayıştayı kurulmuştur. Bu tarihten 14 yıl sonra çıkarılan ilk Anayasamız 1876 Kanun-u Esasi nin 105 inci maddesinde anayasal bir kurum olarak yerini alan Sayıştay, bu kimliğini 1924 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu ile 1961 ve 1982 Anayasalarında da sürdürmüştür. Sayıştay, "Yürütme" bölümü içinde yer aldığı 1961 Anayasasının yürürlükte olduğu dönemde dahi yargısal görevini yerine getirmiştir. Nitekim bu dönem içerisinde, 1982 Anayasasının yürürlüğe girmesinden önce çıkartılan tarih ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun geçici 2 nci maddesinde, Sayıştay kararlarının yargısal niteliği göz önünde bulundurularak, Yeni Anayasa yürürlüğe girinceye ve Sayıştayla ilgili yasal bir düzenleme yapılıncaya kadar, Sayıştayın yargı kararlarına karşı açılan davalar, idarî yargı mercilerinin denetimi dışındadır. hükmü getirilmiştir Anayasasının yürürlüğe girmesinden sonra ise zaten Sayıştayın konumu ve niteliği, herhangi bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde netleşmiştir Anayasası döneminde Danıştay, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 45 inci maddesinin Sayıştayca verilen ilâmlar aleyhine Danıştaya başvurulamaz. biçimindeki hükmünü Anayasaya aykırılık iddiasıyla müteaddit defalar Anayasa Mahkemesine götürmüştür. Anayasa Mahkemesi dört kararıyla anılan hükmün Anayasaya uygunluğunu onaylamıştır (14,15, tarih ve E.67/13, K.69/5 sayılı karar, R.G ; tarih ve E.67/19, K.69/6 sayılı karar, R.G ; tarih ve E. 71/24, K.71/55 sayılı karar, R.G ; tarih ve E. 72/20, K.72/55 sayılı karar, R.G ). Buna rağmen, Danıştay, aynı konuyu beşinci kez Anayasa Mahkemesine götürmüş, Anayasada ve yasalarda konuyla ilgili herhangi bir değişiklik olmadığı halde, Yüksek Mahkeme, dört kez Anayasaya uygunluğunu onayladığı söz konusu yasa hükmünü bu kez Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir ( tarih ve E. 72/56, K. 73/11 sayılı karar, R.G ). 10

19 Genel Kurul Kararları Anayasa Mahkemesinin bu konuyla ilgili en son içtihadında ise, Sayıştay, kendine özgü denetim yapan ve yargısal sonuçlu kararlar veren anayasal bir kurum olarak tanımlanmış ve bu nedenle Anayasanın yargı bölümünde yer aldığı ifade edilmiştir ( tarih E.1996/58, K.1996/43 sayılı karar, R.G. 06/11/ ). Yine aynı kararda Sayıştay Başkan ve üyelerine Sayıştayın kurulduğu günden itibaren tanınan güvencenin 1982 Anayasasında da korunarak bunların her türlü kaygı ve etkiden uzak biçimde vicdanî kanaatlerine göre karar verebilmelerinin temininin amaçlandığı belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesi bu kararıyla Anayasanın 138 inci maddesiyle hâkimlere tanınmış olan vicdanî kanaate göre hüküm verme keyfiyetinin Sayıştay Başkan ve üyeleri için de geçerli olduğunu vurgulamıştır. Öğretide de Sayıştayın yargı görevi bulunduğu konusunda hemen hemen bir mutabakat vardır. Örneğin, Ord. Prof. Dr. S. Sami Onar, Prof. Dr. Lütfi Duran, Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük, Prof. Dr. Metin Günday, Prof. Dr. Selim Kaneti, Doç. Dr. Zehra Odyakmaz Altınbaş, Doç. Dr. Mukbil Özyörük muhtelif eserlerinde ve yazılarında Sayıştayın yargı fonksiyonunu bilimsel olarak ortaya koymuşlardır. Ancak burada önemle belirtilmesi gereken husus, Sayıştay yargısının klâsik yargıdan farklı olduğu ve kendine has özelliklerinin bulunduğudur. Diğer bir deyişle, Sayıştay nev i şahsına münhasır (sui generis) bir yargılama yapmaktadır. Anayasanın hesap yargılaması olarak isimlendirdiği bu yargılama, sorumluların hesap ve işlemlerini konu almaktadır. Malî olayların özellikleri dikkate alınarak, Anayasada ve kanunlarda, malî işlemleri yürütenlerin sorumlulukları özel olarak düzenlenmiş olup, diğer kamu görevlilerinin idareye karşı sorumlulukları adliye mahkemelerinde özel hukuk kurallarına göre tespit edilirken, sorumlu olarak adlandırılan bu kamu görevlilerinin sorumluluklarının Sayıştayca tespiti esası benimsenmiştir. Sayıştayın yargı yetkisi kullanması, yalnız ülkemize mahsus bir özellik de değildir. Başta Fransa, İtalya, Belçika, İspanya olmak üzere Avrupa Birliğine dahil pek çok ülkede Sayıştaylar yargı yetkisi kullanmaktadırlar. Sayıştayca yapılan denetimin yargı kararıyla sonuca bağlanması, denetimin etkinliğinin artırılması bakımından büyük önem taşıdığı gibi, Sayıştayın bağımsızlığıyla da doğrudan ilgilidir. Nitekim bu hususa Sayıştaylar uluslar arası örgütü olan INTOSAI tarafından da büyük bir önem atfedilmektedir. INTOSAI nin denetim standartlarının bağımsızlık la ilgili bölümünün maddesinde Yargı fonksiyonu bulunan ve kurullar biçiminde teşkilâtlanmış olan Sayıştaylarda üyelerinin 11

20 Genel Kurul Kararları bağımsızlığının çeşitli şekillerde teminat altına alınması gerekmektedir. Bu teminatlar özellikle, hâkimlerin görevden alınamayacağı ilkesi; yargısal ayrıcalıklar, haklar; yargıçlara yapılacak muamelenin ancak kanunla tespit edileceği ve inceleme yapan hâkimin bağımsızlığı konularını içerir. denilmiştir. Bu standart, yargı fonksiyonu bulunan diğer ülke Sayıştayları gibi, aynı özellikleri taşıyan ülkemiz Sayıştayı açısından da uyulması gereken bir hukukî çerçeve oluşturmaktadır. Bu bakımdan, Sayıştayın yargısal fonksiyonunun, Sayıştayla ilgili bütün yasal düzenlemelerde göz önünde bulundurulması gerekir. Sayıştayın Anayasa ve kanunlarda bir yargı yeri olarak düzenlenmiş olması ve yargısal bir görev icra etmesi, doğal olarak, meslek mensuplarının aylık ve diğer malî ve sosyal haklarının da diğer yargı mensuplarıyla birlikte değerlendirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Nitekim, Sayıştay meslek mensupları aylık ve diğer malî ve sosyal haklar bakımından geçmişten bugüne, daima hâkim ve savcılarla aynı statü içinde yer almışlardır. Aşağıda ayrıntılı olarak izah edildiği üzere, Sayıştay meslek mensupları muadili hâkim ve savcılarla eşit malî ve sosyal haklara sahip olmuşlardır yılında ilk defa 5017 sayılı Kanunla hâkim ve savcılara yargıç ödeneği verilmeye başlanmış, aynı yıl 5027 sayılı Kanunla Danıştay Birinci Başkanı ve Sayıştay Birinci Başkanına Temsil ödeneği verilmiştir yılında 6736 sayılı Kanunla Sayıştay Birinci Başkanı ve üyeleri ile Genel Sekreter, Savcı, savcı yardımcıları, denetçi, raportör ve denetçi yardımcılarına, 5017 sayılı Kanunda yargıçlara verilen ödenekle aynı miktarda ödenek verilmesi öngörülmüştür. Aynı düzenlemeler, yine 1956 yılında Danıştay için 6716 sayılı Kanunla, Askerî yargı mensupları için 6775 sayılı kanunla yapılmıştır. Sayıştay ve Danıştay Birinci Başkanlarının temsil ödeneği de aynı tarih itibariyle kaldırılmıştır. 6736, 6716 ve 6775 sayılı kanunlarla Sayıştay, Danıştay ve Askerî yargı mensuplarına verilen bu ödeneklerin miktarları 5017 sayılı Kanundakiyle aynı olduğu gibi, ödeme şekli ve şartları hakkında da 5017 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı ayrıca hükme bağlanmıştır. Daha sonra 1958 yılında 7168 sayılı Kanunla hâkim ödenekleri artırılınca; 1959 yılında 7241 sayılı Kanunla Sayıştay mensuplarına verilen ödenekler, 7197 sayılı Kanunla Danıştay mensuplarına verilen ödenekler ve 7281 sayılı Kanunla da Askerî yargı mensuplarına verilen ödenekler aynı miktarda artırılmıştır. 12

21 Genel Kurul Kararları 832 sayılı Sayıştay Kanununun yürürlüğe girmesiyle, ödenekler bu Kanun içinde düzenlenmiş, 1970 yılında 1260 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, Sayıştay Birinci Başkanı, Daire başkanları, üyeler ve Genel Sekreter dışında kalan meslek mensuplarına, adliye hâkim ve savcılarına verilen ödenek miktarları esas olmak üzere Adliye Hâkim ve Savcıları hakkındaki Kanun hükümleri gereğince ödenek verilmesi öngörülmüştür. Personel rejiminin temel kanunu niteliğinde olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin uygulanmaya başlandığı 1970 yılında çıkartılan 1327 sayılı Kanunla Hâkimler, hâkim yardımcıları, savcılar, savcı yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay Meslek Mensupları başlığı altında ek geçici 7 ve ek geçici 8 inci maddeler 657 sayılı Kanuna ilâve edilmiştir. Bu maddelerde Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri ve raportörleri, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde olanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve savcı ve savcı yardımcıları birlikte sayılmış ve aynı haklara sahip kılınmışlardır. Ek geçici 7 nci maddede, bu görevlilerin Devlet Memurlarına sağlanan haklardan faydalanmaları öngörülmüş, ek geçici 8 inci maddede de aynı görevliler için dereceler itibariyle ek göstergeler tespit edilmiştir. 657 sayılı Kanuna tabi personele yan ödeme verilmeye başlanmasından sonra, 1975 yılında 2556 sayılı Hâkimler Kanununa 1871 sayılı Kanunla eklenen bir madde ile hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde olanlara yeniden hâkim ödeneği verilmeye başlanmıştır. Bu değişikliği takiben de, aynı yıl içinde 521 sayılı Danıştay Kanununa 1903 sayılı Kanunla ilâve edilen maddelerle, Danıştay meslek mensupları ile Sayıştay meslek mensuplarına, hâkim ve savcılara ödenenle aynı miktarda yargı ödeneği verilmiştir yılında çıkarılan 2595 sayılı Kanunla, 657 sayılı Kanunun ek geçici 7 inci maddesine eklenen bir fıkra ile hem hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlara ödenen hâkim ödenekleri, hem de Danıştay ve Sayıştay meslek mensuplarına ödenen yargı ödenekleri aynı nispette artırılıp, bu madde içinde birlikte düzenlenmiştir. Hâkim ve savcıların özlük hakları 1983 tarihinde yürürlüğe konulan 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamına alınmış ve bu tarihten sonra da hâkim ve savcılara sağlanan yeni haklar (ödenek, ek gösterge, yüksek hakimlik tazminatı, vs.), 657 sayılı Kanunun ek geçici 7 ve 8 inci maddeleri kapsamında kalan Sayıştay meslek mensuplarına da (241, 243, 270, 281, 306, 328, 375, 418, 420, 433, 450, 461 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle) aynen yansıtılmıştır. 13

22 Genel Kurul Kararları Hâkim ve savcılara yeni haklar sağlandığında onlarla aynı malî ve sosyal haklara sahip olan Sayıştay meslek mensupları için de her defasında yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı ortaya çıktığından, aynı nitelikte birden fazla düzenleme yapılmaması bakımından, son olarak, 1993 yılında yürürlüğe giren 486 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa ek geçici 1 inci madde ilâve edilmiştir. Görüleceği üzere, ek geçici 1 inci maddenin 2802 sayılı Kanuna ilâve edilmesi, arızî ve anlık bir tercihin sonucu değil, aksine uzun bir geçmiş içinde müstakar hale gelen ve kanun koyucu tarafından daima benimsenmiş bir uygulamanın devamıdır. Zaten anılan maddenin bir geçici madde olarak değil ek geçici madde olarak tedvini de, maddenin geçicilik vasfı yanında aslî madde hüviyetini de içinde barındırıyor olmasından dolayıdır. Kuşkusuz, ek geçici 1'inci maddede öngörülen şart tahakkuk ettiğinde, geçicilik vasfının tabiî sonucu olarak bu madde yürürlükten kalkacaktır. Ancak madde metninde Kendi kanunlarında gerekli değişiklik yapılıncaya kadar ifadesiyle ortaya konulan maddenin yürürlükten kaldırılma şartı bugün için henüz tahakkuk etmemiştir. Kaldı ki, toplam sayısı bugün itibariyle 560 olan Sayıştay meslek mensuplarıyla ilgili ek geçici 1 inci maddenin, Taslağın 48 inci madde gerekçesinde öne sürüldüğü şekilde hâkim ve savcılarla ilgili özellik taşıyan bazı yeni hükümler getirilmesini engelleyen bir yanı da yoktur. Zira diğer yargı mensupları ile Sayıştay meslek mensupları, yukarıda da izah edildiği üzere, yalnızca ek geçici 1 inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra değil, her zaman aylık ve diğer malî ve sosyal haklar bakımından aynı hükümlere tabi olmuşlardır. Ayrıca Taslağın 48'inci maddesiyle yapılmak istenen düzenleme de, 2802 sayılı Kanunun ek geçici 1'inci maddesinde öngörülen ile benzer bir şartı içermekte, maddenin geçerliliği, Kendi kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar şartına bağlanmaktadır. Yani yürürlüğü şarta bağlı bir madde, o şart tahakkuk etmeden kaldırılıp, yerine yine aynı şartla yürürlükte kalacak bir madde getirilmektedir. Yine Taslağın 48'inci maddesinde, Sayıştay meslek mensuplarıyla savcı ve savcı yardımcıları hakkında 2802 sayılı Kanunun değiştirilen hükümlerinin ve yürürlükten kaldırılan 270 sayılı Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmaya devam edilmesi öngörülmektedir ki, bir kanunun yürürlükten kaldırdığı hükümlerin yine aynı kanunla uygulanmaya devam edilmesini sağlayacak düzenleme yapmak, hukukî bakımdan doğru bir yöntem olarak görünmemektedir. 14

TEMYİZ KURULU KARARI

TEMYİZ KURULU KARARI SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 7.2.2006 No : 28353 Ö TEMYİZ KURULU KARARI zelleştirme İdaresinde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele yapılan fazla çalışma ücretlerinden

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

TEMYİZ KURULU KARARI

TEMYİZ KURULU KARARI SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 5.10.2005 No : 28119 D TEMYİZ KURULU KARARI emir nakliyesinde, fabrikaca yapılan ve demir fiyatına dahil olan yükleme bedelinin 07.D/2 pozu ile ödenmesi

Detaylı

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları

SAYIŞTAY KARARLARI. Temyiz Kurulu Kararları SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları TEMYİZ KURULU KARARI Tarih : 07.01.2014 No : 38179 Yemek maliyetinin yarısının Tebliğ de belirtilen tutarları aştığı durumda yemek yiyenlerden ek göstergelere

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

TEMYİZ KURULU KARARI

TEMYİZ KURULU KARARI SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 26.9.2006 No : 28810 B TEMYİZ KURULU KARARI itirme ödevi ve benzeri eğitim-öğretim faaliyetleri teorik ders dışı faaliyetler olarak kabul edildiğinden

Detaylı

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ:

II- UYGULANACAK YASA KURALI DEĞERLENDİRMESİ: Davacı... vekili... tarafından, Manisa Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacının, ek göstergesinin jandarma personeli esas alınarak 3600 olarak düzeltilmesi talebinin

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Kamu İdaresi Türü. Yılı Dairesi 2. Dosya No Tutanak No Tutanak Tarihi Kararın Konusu

Kamu İdaresi Türü. Yılı Dairesi 2. Dosya No Tutanak No Tutanak Tarihi Kararın Konusu Kamu İdaresi Türü Yılı 2009 Dairesi 2 Dosya No 36875 Tutanak No 37692 Tutanak Tarihi 1.10.2013 Kararın Konusu Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü; 1 572 sayılı İlamın

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : /02/2014 Konu :4046 Sayılı Kanun Uygulaması

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : /02/2014 Konu :4046 Sayılı Kanun Uygulaması T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 99686688-869 20/02/2014 Konu :4046 Sayılı Kanun Uygulaması YOZGAT VALİLİĞİNE (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) İlgi: 08.01.2014 tarih

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR -

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR - 17 Haziran 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26909 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197 İtiraz No : - KARAR - Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 25/4/2008 tarihli

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 12.05.2010 / 58-1 KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) İSTİSNASI VE İNDİRİMLİ KDV ORANI UYGULAMASI İLE İLGİLİ SİRKÜLER ÇIKARILDI ÖZET :

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

T.C. DA N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti :

T.C. DA N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti : T.C. DA N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No :2015/223 Karar No :2015/269 Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti : 1-11.07.2006 tarih ve

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

23 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27033 SAYIŞTAY KARARI SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI

23 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27033 SAYIŞTAY KARARI SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27033 SAYIŞTAY KARARI Sayıştay Başkanlığından: SAYIŞTAY GENEL KURULU İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI Esas No. : 2008/1 Karar No. : 5229/1 KONU Yapım işlerinde sözleşme

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/8311 Karar No. 2016/8126 Tarihi: 04.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, 35 6356 S. STSK/36 İŞÇİ LEHİNE

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2016/054 Gündem No : 36 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 8 Gündem Konusu : Kamu İhale Kurulunun 02.06.2016 tarihli ve 2016/UY.I-1447 sayılı kararı hakkında açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ÖZET : Gerek 657 sayılı kanun ve gerek 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ve Anayasamızda

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/2023 Karar No. 2016/12470 Tarihi: 26.05.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 HALK EĞİTİM MERKEZİ KURS ÖĞRET-

Detaylı

Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi görmezse bu iddia temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır.

Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi görmezse bu iddia temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır. 2709 Kanun numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi başlıklı 152 nci maddesinde; Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK Anahtar Kelimeler : Sakatlık indirimi, özür oranı, çalışma gücü kaybı, hastane Özet: Sakatlık indiriminden yararlanabilmek için özür oranının değil çalışma gücü kayıp oranının tespit edilmesi gerektiği

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/6647 Karar No. 2016/4850 Tarihi: 07.03.2016 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN EKSİLTME YAPILA- MAMASI İŞÇİ YARARINA ŞART TİS İLE İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) İstanbul,19.04.2016 Sirküler No: 2016/010 MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 572 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 17.09.2013 HİZMET ALIMININ ÖZEL

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000.

3. DAVAYA KONU ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ: Türü DönemiTutarı(TL) Kat Tutarı Özel Usulsüzlük Cezası 01/2003-12/2003 84.000.000.-10 840.000.000. Örnek dava dilekçesini güncelleyip kullanabilirsiniz. Vergi Mahkemesi Başkanlığı na ANTALYA 1. DAVACI...:X Gıda Dağıtım Paz.Tic.ve San.Ltd.Şti. Adres : Yeni Toptancı Hali Vakıfbank Arkası NO: 865 ANTALYA

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

T.C. DANIŞ TAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2008/574

T.C. DANIŞ TAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2008/574 Karar Düzeltme ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen:Maliye Bakan lığı-ankara Karsı Taraf : S.S. Şansal Sitesi Konut Yapı Kooperatifi 8.Cadde Mercan Sitesi 119/3-Ümitköy/ANKARA İstemin Özeti :Katma Değer

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ Çalışmamızın amacı idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yer ifadesinin, verilen dilekçelerin kayda girdiği tarihi belirlemede

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

kurala bağlanmıştır. T.C. D A N IŞTAY ALTINCI DAİRE Esas No : 2008/3365 Karar No : 2011/161 Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

kurala bağlanmıştır. T.C. D A N IŞTAY ALTINCI DAİRE Esas No : 2008/3365 Karar No : 2011/161 Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Davacı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Vekili Selanik Cad. No:19/11 Kızılay/ANKARA : Av.Nurten Çağlar Yakış (Aynı yerde) DavacıYanındaDavaya Katılan: Musa Kiper Çınarlı Mah. 17.sok Sapmaz Yurt

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı