ANALİTİK BÜTÇE PROGRAMI ve İHALE ONAY BELGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANALİTİK BÜTÇE PROGRAMI ve İHALE ONAY BELGESİ"

Transkript

1 ANALİTİK BÜTÇE PROGRAMI ve İHALE ONAY BELGESİ İBRAHİM ARAÇ ARİF ÖZER DÖNER SERMAYE BÜTÇE BİRİMİ 1

2 DÖNER SERMAYE ANALİTİK BÜTÇE PROGRAMI analitikbutce. saglik.gov.tr Kullanıcı adımızı ve şifremizi girerek modüle giriş yapılır. TDMS Üzerinden Analitik Bütçe Modülüne TDMS Üzerinden girilirken 2

3 ANA SAYFA GÖRÜNTÜMÜZ Genel Ana Sayfamızdan; Sekreterler kurum İlk Bütçe tarafından Girişi, kendilerine Aktarmalar, gönderilen bütçeyi Ek Bütçe, üstteki butonları kullanarak Gerçekleşme İADE, İMZA ve Sorgusu ONAY lama vb. işlemlerinizi yapabilmektedir. yapabilisiniz... 3

4 BÜTÇE NEDEN ÖNEMLİ KAMU İHALE KANUNU Temel ilkeler Madde 5- Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Her kurumun mutlaka bulunduğu yıl ve takip eden iki olmak üzere üç yıllık onaylı bütçesinin olması gerekir. 4

5 2012/4 Sayılı Bütçe Hazırlama Genelgesine göre; BÜTÇE NASIL HAZIRLANIR? 1. Hastanelerimiz bütçesinin %10 unu ve ADSM bütçesinin %25 ini Gider Bütçesi Dengeleme Payını ayırması gerekmektedir. 2. Bütçenin % 7 sinin Kanuni Hükümlülüklere ayrılması (Hazine, Merkez Hissesi, SHÇEK) 3. Personel Giderleri + Ek Ödeme giderleri ayrılır. 4. Hizmet Alımı (Temizlik, Güvenlik. vb.) Giderlerinin ayrılması 5. Diğer İşletme Giderlerinin (Elektrik, Su, Yakacak vb.) ayrılması. 6. Tıbbi İlaç ve Malzeme giderlerinin ayrılması 7. Yatırım Giderlerinin Maksimum miktarı geçmeyecek şekilde Ayrılması. (Borçluluk oranına göre) 5

6 İlk Bütçenin Gelir Sayfası Burada; Sağlık Tesislerimizin en büyük geliri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan Alacaklar kalemine girilebilir. SGK 6

7 İlk bütçenin Gider sayfası Hastaneler veya ADSM için onaylı yılı bitip yeni yıla girerken; Bu yıl için, 10 aylık gelir ve gider gerçekleşmeleri alınarak 12 ay üzerinden Tahmini; Gelir/Giderleri ve % 5,3 (2013 Yılı) Artışı ile de Önerilen Gelir/Giderler hesaplandı bütçelerini girmeleri istenmiştir. 7

8 Sağlık Tesisi tarafından Genel Sekreterliğe Gönderilen İlk Bütçe Ekranı Genel Sekreterler kurum tarafından kendilerine gönderilen bütçeyi üstteki butonları kullanarak İADE, İMZA ve ONAY lama işlemlerini yapabilmektedir. 8

9 İLK BÜTÇE GİRİŞLERİ Genel Sekreterlik tarafından görülen kısım Sağlık Tesisi (Hast.- ADSM) tarafından görülen kısım 9

10 Birliğin Konsolide Bütçe Ekranı Birliğe bağlı Sağlık Tesislerinin bütçeleri; Genel Sekreterlik Onayı yapılarak Konsolide bütçe oluşturulur. 1-Konsolide Bütçe Kurum Başkanlığına gönderilir. 2-Kurum Başkanlığı Uzman İncelemesini yapar 3-Genel Sekreterliğe İmza İçin Geri Gönderir. 4- Islak İmzası yapılan bütçelere E -onayları verilir. 10

11 Sağlık Tesislerinin İlk Bütçe Çıktısı Sağlık Tesislerinin bütçeleri Genel Sekreter tarafından onaylanır. 11

12 Birliklerin konsolide bütçe çıktıları Birliklerin Konsolide Bütçeleri Kurum Başkanı tarafından Onaylanır. 12

13 AKTARMA İŞLEMLERİ 13

14 AKTARMA İŞLEMLERİ Yeni Aktarma butonundan giriş yapılır. Kurumun şu ana kadar yaptığı aktarmalar burada görülmektedir. 14

15 AKTARMA İŞLEMLERİ Aktarma Ekranımız 8 Grup halinde görülmektedir. Aktarmalar : Grup içi ve Gruplar arası aktarma olarak ikiye ayrılır. 15

16 AKTARMA (GRUP İÇİ) Aktarma tertipler arası eksiltilen ve artırılan şeklinde yapılır. Kaydet yapılarak Genel Sekreterliğe gönderilir ve E- ONAY VERİLİR. 16

17 AKTARMA (GRUPLAR ARASI) 2012 yılı ;Aktarma Sayısı: Gruplar arası aktarmalar; Genel Sekreterlik incelemesinden sonra Kurum Başkanlığına gönderilir ve E-ONAY verilir. 17

18 EK BÜTÇE Yeni Ek Bütçe Butonu tıklanır. 18

19 EK BÜTÇE EKRAN Mevcut Onaylı Bütçesinin Tertiplerindeki miktarları görülmektedir. GELİRLER GİDERLER Ek Bütçe girilecek bölüm Ek Bütçe yapılırken Gelir ve Giderler kalemleri birbirine Eşit olmalıdır. 19

20 EK BÜTÇE Verilebilecek Ek Bütçelerin Nakit Karşılıkları yoktur. Genel Sekreterliğe Gelen Ek Bütçe incelenerek Kurum Başkanlığına gönderilir. Kurum Başkanlığı gerekli incelemeyi yaparak imza için veya iade olarak tekrar Genel Sekreterliğe gönderir. 20

21 GERÇEKLEŞME SORGUSU Sağlık Tesislerimiz bütçe gerçekleşmelerini buradan; tertip bazında veya grup bazında inceleyebilir. İlk Bütçesi Ek Bütçesi Son Bütçesi Gerçekleşen Kalan Tdms M1 tablomuzun yansımasıdır. Güncel olanı TDMS M1 Tablosudur. 21

22 GERÇEKLEŞME SORGUSU Sağlık Tesislerimiz M1 bütçe gerçekleşmelerini buradan; tertip bazında inceleyebilir. 22

23 MEVZUAT ve GENELGELER 2013 Yılı Bütçe Genelgesi [Kamu Hastane Birlik ve Sağlık Tesisleri] 2013 Yılı Bütçe Genelgesi [Sağlık Müdürlükleri] Mevzuat sayfamızı devamlı takip edin Yılı Bütçe Genelgesi [Halk Sağlık Müdürlükleri] 06.1'den gönderilecek Genel Bütçe Ödenekleri hakkında tahaahhüt yazısı BÜTÇE HESAP KODU KARŞILAŞTIRMALARI [YENİ] 2012/1 Sayılı Bütçe Uygulama Genelgesi [Ek-1] Bütçe Kalemleri Analitik-Eski Hesap Kod Tablosu [Ek-2] Bütçe Kalemleri Açıklaması [Ek-3] Bütçe Kalemleri Yapım Mal Hizmet Sınıflandırması [Ek-4] Bütçe Analitik ve MKYS Kodları Karşılaştırması Kamu Hast. Kurumu Bölümlerarası aktarma işlemlerinde E-onay uygulaması tarihli / Sayılı Yazı 2011/60 Sayılı Yılları Döner Sermaye Bütçe Çağrısı TÜRKİYE DE ÖZELLİKLİ PLANLAMA GEREKTİREN SAĞLIK HİZMETLERİ [e-kitap] 23

24 KULLANICI MENÜSÜ Faaliyetler butonu altında İhale Onay Belgesi 24

25 İHALE ONAY BELGESİ Faaliyetler İhale Onay Belgesi giriş Butonu seçilir. 25

26 İHALE ONAY BELGESİ Birlik tarafından giriliyorsa; Kurum seçimi yapınız. 26

27 İHALE ONAY BELGESİ Yapılacak ya da alınacak mal, hizmet ve yapım türü işaretlenir Ekranda görülen şekli ile bütçe tertibi seçilir. 27

28 İHALE ONAY BELGESİ İhalenin Alım Şekli İşaretlenir. İhalenin adı, tanımı açıklaması yazılır. İhalenin miktarı ve (KDV hariç olarak) yaklaşık maliyeti girilir. 28

29 İHALE ONAY BELGESİ İhale onay belgesinin gerekli yerleri doldurulduktan sonra KAYDET butonuna basılır ve yandaki uyarı ekrana gelecektir. Tamam seçilerek ihale alımı başlatılır. Başlatılan ihaleyi kayıt etmek ve onaylanmak için İhale Onayı butonu seçilir. 29

30 İHALE ONAY BELGESİ İhale Onayı seçilir ve aşağıdaki tablo açılır Tablodan KAYDET butonu Tamam ile ihale kaydı ve onayı yapılır. Sarı alanlar Elle doldurulabilir. İhale Onay Belgesinin bu bölümü 1. Aşaması olup, şuan tamamlanmış olur. Fatura gelene kadar GERÇEKLEŞME miktarı girilmez ve beklenir. 30

31 İHALE ONAY BELGESİ Eğer; Eğer İhale İhale Onay Onay Belgesi Belgesi aşağıdaki aşağıdaki butondan butondan onaylanmaz onaylı olmaz ise yukarıdaki ise yukarıdaki tabloda tabloda onaysız halde görülür ve onaysız aynı gider halde tertibinden örülüyor yapılacak ve bloke yapılamıyor, olan ihalede bloke yapılamaz, mutlaka aşağıdaki tablodan onaylanması gerekir. 31

32 İHALE ONAY BELGESİ Önceden kaydı yapılan ihalenin; Fatura miktarını girmek için DÜZENLE seçilir. Açılan Açılan pencerenden; kesin kesin fatura fatura miktarı miktarı GERÇEKLEŞEN bölümüne bölümüne elle girilir, tek tek bir bir kez kez giriş giriş hakkınız var. var. GÜNCELLE yapılarak işlem işlem tamamlanır. 32

33 İHALE ONAY BELGESİ Güncellemesi yapılan işlemi tamamlanan İhale Onay Belgesi Yazdırılır. Gerekli imza/onay yapıldıktan sonra en geç 10 içerisinde Muhasebeleşmesi için Saymanlığa gönderilir. 33

34 İhale Onay Belgesi Çıktısı EK-1 Formu 34

35 YETERLİ ÖDENEK OLMADIĞI ZAMAN Bütçesinde ödeneği olmayan tertip kaleminden ihaleye çıkıldığı zaman 35

36 DÖNER SERMAYE BÜTÇE ŞUBESİ 2.KAT 208 D Ö N E R S E R M A Y E B Ü T Ç E E K İ B İ Haydar ORHAN Birim Sorumlusu Bircan GÜL Bütçe İbrahim ARAÇ Bütçe Metin KARACA Bütçe Ahmet BABACAN Bütçe Veysel Karani ECE Yazılım Uzmanı Arif ÖZER Yazılım Uzmanı e-posta : 36

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ

ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ ADIM ADIM TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ Genel Açıklamalar Bu doküman, kullanıcıların KBS taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini daha pratik bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı

Detaylı

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU

BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU (14.05.2013) Bilimsel ve Eğitsel Faaliyet Toplantı Başvuru Kılavuzu BİLİMSEL VE EĞİTSEL FAALİYET TOPLANTI BAŞVURU KILAVUZU Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kılavuzun amacı, 26/08/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 44, 45 ve 60 ıncı maddelerine

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ)

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ) HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK

Detaylı

: Bilgisayarlarda dosya boyutları için kullanılan ölçü birimini

: Bilgisayarlarda dosya boyutları için kullanılan ölçü birimini Amaç TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK FAALİYETLERİ ELEKTRONİK UYGULAMALAR KILAVUZU SÜRÜM 4.0 MADDE 1- Bu Kılavuz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Elektronik Uygulamalar Projesi kapsamında

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2011 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 Tanımlar. 2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ödemeler Kasa Ödeme

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ANKARA EYLÜL-2011 I-SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ PROJE BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

BAŞVURU SAHİBİ PROJE BAŞVURUSU İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAŞVURU SAHİBİ PROJE

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

TAŞINIR DEVRETME (Harcama Birimleri Arası Devir İşlemi)

TAŞINIR DEVRETME (Harcama Birimleri Arası Devir İşlemi) TAŞINIR DEVRETME (Harcama Birimleri Arası Devir İşlemi) ÖNEMLİ NOT: Taşınır Devir edilirken (Okuldan başka bir okula) işlemi yaparken kesinlikle Kurumlar arası devir seçilmeyecektir. Tüm işlemlerde Harcama

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KASIM - 2012 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak istihdam edilen, -657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 GİRİŞ Bilindiği üzere, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde yer alan Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin

Detaylı

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI 2011 LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI İÇİNDEKİLER TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri Logo Mart 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 10 Mesaj Şablonları... 12 Toplu Mesaj Gönderimleri... 13 İş Akışlarında SMS

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında SMS

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURU E-ÖDENEK HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR SORU 1- E-ödenek programı nedir? CEVAP- E-ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

Atık Taşıma Firma ve Araç Lisans İşlemleri. Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT)

Atık Taşıma Firma ve Araç Lisans İşlemleri. Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) Atık Taşıma Firma ve Araç Lisans İşlemleri Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT) İçerik 1. 2. 3. 4. 5. Atık Taşımaya İlişkin Mevzuat Atıkların Karayolunda Taşınmasına ilişkin Tebliğ Tebliğ kapsamında görev,

Detaylı