ERP 23 Ocak 2012 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERP 23 Ocak 2012 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama"

Transkript

1 ERP 23 Ocak 2012 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP Ana Kayıtlar - Malzemeler Hareket gören karma koli kartının karma koli satırlarının değiştirilmemesi isteniyor. Hareket gören karma kolinin malzeme içeriğinin değiştirilmemesi için karma koli kartında yer alan karma koli satırları bölümüne " Karma koli satırları değiştirilmesin " seçeneği eklenmiştir. Bu seçeneğe bağlı olarak hareket görmüş bir karma koliyi oluşturan malzemelerde değişiklik yapılamayacaktır. Hareketler - Maliyet Dağıtım Fişleri PRDCOST tablosuna eklenen TOTDIFFPRICE alanı program içinden arayüzden doldurulabilmeli Maliyet dağıtım fişi filtrelerine "Dönem Kapatma Kayıtları : Listelensin / Listelenmesin" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile dönem kapatma kayıtlarına da maliyet dağıtımı yapılabilmesi sağlanmıştır. İşlem gerçekleştirildiğinde PRDCOST tablosunda bulunan TOTDIFFPRICE alanı program içerisinden de güncellenmiş olmaktadır. Fiş Dökümleri ve Ekstreler - Malzeme Ekstresi Emanet malzemeler için listeleme, durum, ekstre raporları alınabılmeli Cari Hesap Emanet Malzeme Durumu raporu eklenmiştir. Planlama Üretim Planlama - Siparişe Teslim Tarihi Ataması (CTP) Siparişe teslim tarihi ataması (CTP) işleminde anlık planlama yapılabilmelidir. Siparişe Teslim Tarihi Ataması (CTP) filtrelerine "Hesaplama Saati" filtresi eklenmiştir, Burada girilen saat bilgisine göre hesaplamanın belirtilen saatte başlaması sağlanmıştır. Örneğin hesaplama tarihindeki günde saat 16:00'dan itinaren hesaplama yapılarak CTP yapılması isteniyorya, hesaplama saatine 16:00:00 girilmelidir. Talep Yönetimi Hareketler - Talep Fişleri Talep fişi üzerindeki özel kod, yetki kodu ve proje kodunun satınalma emrine ve teklife aktarılabilmesi isteniyor. Talep fişine bağlı satınalma emri oluşturulduğunda, talep fişinde girilen özel kod-yetki kodu ve proje kodu bilgilerinin karşılama sonucu oluşan satınalma emrine aktarılması sağlanmıştır. Satınalma Hareketler - Alım İrsaliyeleri Lotlu konsinye irsaliye parçalanırken toplam sevk miktarından daha küçük miktarlarda parçalanabilmeli. Lotlu konsinye irsaliyenin parçalanırken toplam sevk miktarından daha küçük miktarlarda parçalanması sağlandı. Satış/alış fişi üzerinden barkod yazdırıldığında birimli barkod için miktar kadar barkod basılıyor Malzeme fişleri üzerinden barkod yazdırılma işlemi filtrelerine "Yazdırılacak Barkodlar : Barkod / Birimli Barkod" seçeneği eklenmiştir. Filtreden birimli barkod seçildiğinde ilgili malzeme için 1 adet barkod basılmakta, miktar bilgisi birimli barkoda işlenmektedir. Barkod bastırılacaksa, barkodu olanlar filtresinin ve istenilen barkod tipinin seçilmesi gerekmektedir. Planlama Yapıldığında Daha Önceden Durumu Devam Ediyor Olarak Değiştirilmiş Üretim Emirlerininin Miktarını Hesaplamada Düşerek Getirmeli Sipariş üzerinden teslim tarihi ataması yapıldığında önceki siparişler sonucunda hesaplanan değerleri dikkate almadan sadece ilgili sipariş için hesaplama yapması sağlanmıştır. Bu amaçla hesaplama seçeneklerine "7 - Karşılanan planlanan girişler çıkartılacak" seçeneği eklenmiştir. Bu şekilde hesaplama yapmak için hesaplama seçeneklerinden 4 ve 7 numaralı satırlar seçilmiş olmalı, ayrıca "sipariş hareketi planlama durumu" filtresinde "planlanmayanlar" seçilmelidir. Tanımlı Satış Fiyat Kartında Diğer Birimlere Çevrilebilir Seçili Olmamasına Rağmen Birim Çevrimi

2 Yapılmakta. Tanımlı satış fiyatında diğer birimlere çevrilebilir seçeneğinin işaretli olmadığı durumda her birimin kendisine ait tanımlı birim fiyat kartını kullanması sağlanmıştır. 10 WINERP WINERP WINERP Fatura için hesaplanan reeskont tutarının satırlara dağıtımı yapılmalıdır. TTK Maliyetinin hesaplanabilmesi için faturalar için hesaplanan reeskont değerlerinin stok hareketleri satırlarına dağıtılması sağlanmıştır. Faturalarda ödeme vadesi fatura belge tarihine göre oluşturulmalı. Satış ve Satınalma faturalarının ödeme ve tahsilat satırları oluşturulurken ödeme/tahsilat vadelerinin hangi tarih baz alınarak hesaplanacağını belirlemek için finans parametrelerine "Ödeme Tahsilat Hareketleri: Fatura Tarihine Göre / Düzenleme Tarihine Göre" parametresi eklenmiştir. Kullanıcıların onay verdiği yerlerde (LUDesk.pas'daki Confirm veya Alert rutinleriyle) her defasında onay sorulmasının önüne geçmeye yarayacak ManagedConfirm özelliği gerekiyor. Kullanıcıların toplu olarak yaptığı işlemler sırasında Onay gerektiren bir işlem için "[ ] Bir daha sorma" gibi bir özellik eklenerek sonraki işlemlerde aynı uyarının gelmemesi sağlanmıştır. - Toplu fatura çıkarma işleminde her irsaliye için onay istenmektedir - Hızlı üretim fişi silinirken her fiş için bağlı malzeme fişleri silinecektir - bağlantıları kopartılacaktır - Karşılandı durumundaki talep fişleri çıkartılırken fişi sil, bağlantıyı kopar uyarısı - Satınalma sözleşmesi silinirken sözleşmeye bağlı fiyat silinsin mi uyarısı (bu arada fiyat silinsin mi uyarısına hayır denirse sözleşmeyi de silmiyor) - Satış sözleşmesi silinirken sözleşmeye bağlı fiyat silinsin mi uyarısı (bu arada fiyat silinsin mi uyarısına hayır denirse sözleşmeyi de silmiyor) - İthalat-İhracat operasyon fişleri çıkartılırken her irsaliye için onay istenmekte - İhraç kayıtlı alım-satış faturaları çıkartılırken irsaliye onayı işlemlerinde açılan onay ekranında "Bu mesajı bir daha gösterme" seçeneği eklenmiştir. 13 WINERP WINERP WINERP Bu uyarı her toplu silme işleminde ayrı ayrı sorulmakta ve herhangi bir kayıt yapılmamaktadır. Hareketler - Dağıtım Emirleri Dağıtım emri oluşturulurken fiş tarihinden bağımsız olarak son malzeme miktarına bakılarak dağıtım emri için rezerve yapılması isteniyor. Dağıtım emri oluştururken Fiş tarihinden Bağımsız olarak son malzeme miktarına bakılarak dağıtım emrini rezerve yapılabilmesi için parametrelerine; "Dağıtımda seviye kontrolü (Tüm Günler için)=yapılmayacak/yapılacak" parametresi eklenmiştir. Yapılacak olarak değiştirildiğinde Fiş tarihinden bağımsız olarak miktar kontrolü yapılması sağlanmıştır. Hareketler - Dağıtım Emirleri Dağıtım emrinde çoklu mamül seçimi (sipariş, faturada olduğu gibi) olması isteniyor Dağıtım emrinde çoklu mamül seçimi yapılması sağlandı. (Dağıtım emri içerisinde Malzeme kodu alanında F10 ile ulaşıldığında birden fazla malzeme seçilmesi sağlandı.) Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari hesap kartları üzerinden bağlantı takibinin yapılması isteniyor. Cari hesap kartları üzerinden ticari işlem grubu bağlantı kontrolü yapılabilmesi sağlanmıştır.bu doğrultuda TİG kartlarına bağlantı yapılacak seçeneği eklenmiştir. Bağlantı takibi yapılacak TİG için alacak harektleri girilerek buna bağlı limit kontrolü yapılabilmesi ve borç hareketleriylede çıkışının takip edilebilmesi sağlanmıştır. 16 WINERP Not:Bu özellik 23 Ocak 2012 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürününü kullanan firmalar tarafından kullanılabilecektir.

3 17 WINERP WINERP-8831 Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari Hesap Kartı'nda "LogoConnect" sekmesinde "e-fatura" bölümünde "e-fatura kaydederken öndeğer fatura türü" parametresi eklenir. Cari Hesap Kartı'nda "LogoConnect" sekmesinde "e-fatura" bölümünde "e-fatura Kaydederken Öndeğer Fatura Türü" parametresi eklendi. Hareketler - Cari Hesap Fişleri Cari hesap fiş numaraları 8 haneden büyük olmasını istiyoruz Kayıt numara şablonunda cari hesap fişlerinin 8 haneden büyük olarak tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Ödeme/Tahsilat Raporları - Borç Takip Raporu Geçmiş bir tarihte, sonraki hareketlerden etkilenmemiş borç takip raporu alınabilsin Borç Takip, Borç yaşlandırma ve Borç dağılım raporlarına rapor tarihi filtresi ile birlikte kullanılacak; "Rapor Tarihi Dışındaki Kapatan Hareketler Listelenecek" =Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir. Böylece rapor tarihinde verilen tarih aralığı haricinde kapatan bir işlem varsa kapatmadan listelenmesi sağlanmıştır. Filtrede Evet seçilirse rapor eskisi gibi alınır. 19 WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP Genel Muhasebe Hareketler - Muhasebe Fişleri Mahsup fişi F9-Fatura Girişi ekranında, Form Ba/Bs Kullanılır, Cari Hesap Ünvanı, Vergi Kimlik No Bilgileri hesap kartlarından okunarak gelsin. Mahsup fişi F9-fatura girişi ekranında," Form ba/bs Kullanılır - Cari hesap ünvanı - Vergi kimlik no bilgileri "nin hesap kartından okunarak öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır. Yönetim Karar Destek Ana Kayıtlar - Rapor Üretici Rapor üretici rapor sorgusu giriş penceresinde unicode desteği olmalı. Rapor üretici rapor giriş sorgusu kısmındaki kodlamanın "sorgulama dili" seçeneğine göre değerlendirilmesi sağlanmıştır. Ticari Sistem Yönetimi Tanımlar - Parametreleri Go Plus Stok Parametreleri'nde "Malzeme (Sınıfı) Kopyalanırken Fiyat Kopyalansın" parametresi yok, eklensin isteniyor. Go Plus stok parametrelerine " Malzeme (Sınıfı) Kopyalanırken Fiyat Kopyalansın : Evet - Hayır " seçeneği eklenmiştir. USYS Yönetim - Firmalar Ambar kodunun 9999'a kadar tanımlanabilmesi isteniyor. Ambar tanımlarının 9999 a kadar tanımlanabilmesi sağlandı. Skonsol (Satış Konsolu) Tahsilat Skonsol2 de tahsilat makbuzu form tasarımında kalan taksitlerin vade tarihine göre sıralanması isteniyor. Skonsol2 de tahsilat makbuzu formunda listelenen kalan taksitlerin vade tarihine göre sıralanması sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - Malzemeler Seri/Lot haretleri bulunan satış faturası iptal edildiğinde; malzeme kartı üzerinde F9 Lot/Seri Numaraları ekranındaki kalan miktar güncellenmiyor. Seri/Lot haretleri bulunan satış faturası iptal edildiğinde; malzeme kartı üzerinde F9 menüsündeki Lot/Seri numaraları ekranında kalan miktar güncellenmiyordu, düzeltildi. 25 WINERP Ana Kayıtlar - Malzemeler Browser'lardan Kayıt Eklendikten Sonra Açık Kalmış Transaction'ların Topluca Kapatılması İsteniyor. Malzeme Kartları, Muhasebe Hesap Planı, Sabit Kıymet Kartları ve Cari Hesap Kartları browser'larından

4 26 WINERP WINERP WINERP kayıt eklendikten sonra sql'de daha önceden açıkta kalan transaction kayıtlarının topluca kapatılması sağlanmıştır. Hareketler - Maliyet Dağıtım Fişleri Satış provizyon fişi muhasebeleştirildiğinde hizmet kartı muhasebe hesabındaki bakiyeyi kapatmalı. Alınan Hizmet Faturası kesildiğinde hizmet kartı muhasebe hesabına borç kaydı atıyordu, düzeltildi. İşlemler - Maliyetlendirme Servisi Dönemsel ortalama maliyet yöntemine göre Maliyetlendirme Servisi çalıştırıldığında Hızlı Üretim fişi bağlantısı varsa performans sorunu yaşanıyor. Dönemsel ortalama maliyet yöntemine göre Maliyetlendirme Servisi çalıştırıldığında Hızlı Üretim fişi bağlantısı varsa performans sorunu yaşanıyordu, düzeltildi. Duran Varlık Yönetimi Hareketler - Sabit Kıymet Hareketleri Kullanıcının Merkez işyeri haricinde bir işyerine yetkisi varken, sabit kıymet kayıtları içerisinde ilk girdiği kayıt İşyeri 1 olmasına rağmen işyerini 0 olarak kaydediyor. Kullanıcının Merkez işyeri haricinde bir işyerine yetkisi varken, sabit kıymet kaydı işleminde İşyeri bilgisi 1 olmasına rağmen 0 olarak kaydediyordu, düzeltildi. 29 WINERP WINERP Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri Hızlı gerçekleşen miktar girişinde performans iyileştirmesi Hızlı gerçekleşen miktar girişi işleminde tüm malzemeleri SELECT eden bir sorgu gittiğinden performans sorunu yaşanıyordu. Sorgularda optimizasyon yapılarak performans iyileştirmesi sağlanmıştır. Satınalma Hareketler - Alım Faturaları İşlem dövizli fiyat farkı faturasına Değiştir ile girildiğinde işlem dövizi kuru görülmüyor. İşlem dövizli fiyat farkı faturası kaydedilip değiştir seçeneği ile girildiğinde detaylar sekmesinde bulunan işlem dövizi kuru boş görünüyordu, düzeltildi. 31 WINERP WINERP Satınalma Hareketler - Alım Faturaları Her satınalma faturasına, doküman katalog sisteminden orijinal satınalma faturası ve banka havale fişi bağlanıyor versiyonda satınalma faturasında dokümanlara bakıldığında 2011 yılında faturalara bağlanan tüm satınalma faturaları ve havale fiş Faturalarda yapılan döküman katalog girişinin tek klasör altında listelenmesi seçeneğine ek olarak eski yapıda olduğu gibi çalışacak tek bir döküman seçiminin yapılabildiği katalog girişi seçeneği eklenmiştir. İki tane olarak faturaların sol alt köşesinde listelenen döküman katalog girişlerinin ayrı ayrı yetkilendirmesininde yapılabilmesi için yetki ağacına eklentileri yapılmıştır. Satış siparişi içerisinde alt alta birden fazla karma koli satırı varsa ilgili sipariş faturaya aktarıldığında veya sipariş üzerinden faturala işleminde ilk satırdaki karma koli tutarı alt satır tutarları ile toplanarak geliyor. Satış siparişi içerisinde birden fazla satırda karma koli varsa faturaya aktarıldığında veya sipariş üzerinden faturalandığında karma koli tutarlarının doğru hesaplanması sağlanmıştır. 33 WINERP WINERP 'dan 2.10'a versiyon geçişi sonrasında siparişin detay bilgi alanındaki bilgiler kayboluyor 2.9'dan 2.10'a versiyon geçişi sonrasında sipariş fişinin geneline girilen detay bilgi alanındaki açıklamalar kayboluyordu, düzeltildi. Detay bilgi alanı dolu olan sipariş fişi devredildiğinde bu alandaki bilgiler diğer sipariş fişlerine de yazılıyor. Detay bilgi alanı dolu olan sipariş fişlerinin devri sonrasında, aktarılan sipariş fişlerindeki detay bilgiler diğer fişlere de yazıyordu, düzeltildi.

5 35 WINERP WINERP Hareketler - Satış İrsaliyeleri Toplu basım yapıldığında fişler ard arda defalarca basılıyor. Kopyalama yapılmış firmada irsaliye ve siparişler toplu basım ile yazdırıldığında fişler ard arda defalarca basılıyordu, düzeltildi. Ödemeli sipariş faturaya aktarıldıktan sonra miktar ve birim fiyat değiştirilememeli. Ödemeli sipariş fişinin faturaya aktarılması durumunda miktar ve birim fiyat bilgisinin bütünlüğünün korunması sağlanmıştır. Bu kapsamda Ticari sistem yönetimi parametrelerine " Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü : Korunsun - Korunmasın" seçeneği eklenmiştir. Faturada KDV matrahı kadar net indirim uygulandığında fatura tutarı yanlış hesaplanıyor. 37 WINERP Fatura tutarı kadar net indirim uygulanıp kdv üstlenildiğinde fatura toplamı hatalı listeleniyordu, düzeltildi. 38 WINERP Satır indirimi olan satış siparişi faturalanıp perakende satış faturasına aktarıldıgında aynı tutarlar ile aktarılamıyor. Satır indirimi olan satış siparişinin perakende satış faturasına aynı tutarlar ile aktarılarak faturalanması sağlandı. 39 WINERP Emanet faturaları devir işlemi ile devredilirken aynı karekter sayısına ait faturalar devredilmiyor. Emanet faturaları Ddevir işlemi ile devredilirken aynı karekter sayısına ait faturalar devredilmiyordu, düzeltildi. Malzeme Raporları - Ayrıntılı Satış Raporu Ayrıntılı Satış Raporu'nda Sevkiyat Adreslerine Göre Gruplama filtresi çalışmıyor. 40 WINERP Ayrıntılı satış raporunun sevkiyat adresine göre gruplanarak alınabilmesi sağlanmıştır. 41 WINERP WINERP WINERP Fatura Raporları - Satış Faturaları Dökümü versiyonunda pivot tablo raporlarında navigator fonksiyonları görünmüyor. Tablo raporlarında gelişmiş alanında navigator fonksiyonları listelenirken pivot tablo raporlarında listelenmiyordu, düzeltildi. Fatura Raporları - Satış Dağıtımları Haritaları Satış Dağıtım / Fatura Raporları / Satış Dağılımları Haritası Raporu ilçelere göre alınmak istendiğinde hata alınıyor Satış Dağıtım / Fatura Raporları altında yer alan Satış Dağılımları Haritası Raporu'nda il listesinin gelmesi ve ilçelere göre raporun hatasız alınabilmesi sağlanmıştır. Plasiyer Satış Raporları - Plasiyer Listesi Satış Elemanı Performansı Raporu'na tanımlanan malzeme özel kodu ve grup kodu alanları yanlış değer getiriyor Satış Elemanı Performansı Raporu'na tanımlanan " Malzeme Özel Kodu " ve " Malzeme Grup Kodu " alanları

6 yanlış değer getiriyordu, düzeltildi. 44 WINERP WINERP WINERP Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari hesap toplu mektup gönderimininde bakiyeler yanlış listeleniyor. Cari hesap toplu mektup gönderiminde iptal edilen faturaların dikkate alınmaması sağlandı. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Banka fişi ile serbest meslek makbuzu borç takip ekranında kapatılamıyor. Ayrı ayrı girişi yapılan gönderilen havale fişi ile alınan serbest meslek makbuzu borç takip ekranında kapatılmak istendiğinde "Bağlı banka fişi ve smm başka bir işlem ile kapatılamaz" mesajı alınıyordu, düzeltildi. Hareketler - Cari Hesap Fişleri Devir sonrası kredi kartı fişlerine cari hesap bilgileri gelmiyor. Kredi kartı fişlerinin tahsil edilmemiş kısımları ödeme tahsilat üzerinden cari hesap devri yapılarak devredildiğinde, kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde CH kodu ve ünvanı bilgileri listelenmiyordu. İlgili kolonlarda listeleme yapılması sağlandı. 47 WINERP Hareketler - Çek/Senet Bordroları Bankadan portföye iade edilen çekler bordrosunun Muhasebe Kodları penceresi hatalı bilgi listeliyor ve muhasebeleştirme işlemi hatalı gerçekleşiyor. Bankadan portföye iade edilen ve sonrasında müşteriye iade edilen karşılıksız çeklerde muhasebe kodlarının doğru olarak gösterilmesi ve muhasebeleştirilmesi sağlandı. 48 WINERP Hareketler - Banka Fişleri Banka Fişleri Listesi (Browser), F9 Filtre ekranında Banka Hesap Kodu filtresi verildiğinde banka işlem fişleri içindeki fiş satırı kadar banka fişi listeleniyor. Banka fişleri listesinde (browser) F9 Filtre ekranında banka hesap kodu filtresi verildiğinde banka işlem fişleri içindeki fiş satırı kadar banka fişi listeleniyordu, düzeltildi Hareketler - Banka Fişleri Banka fişlerinin muhasebeleştirme işleminde RD olmasa bile RD kontrolü yapmıyor. 49 WINERP Banka Fişlerinin Muhasebeleştirme işleminde RD olmasa bile RD kontrolü yapmıyordu, düzeltildi. 50 WINERP Hareketler - Kasa İşlemleri Kasadan verilen hizmet faturası kesiliyor. Muhasebe kodları yok. Muhasebeleştirirken filtrelerden Kartlardan Oku seçilmesine rağmen atama yapılmıyor ve fiş muhasebeleşmiyor. Kasadan kesilen verilen hizmet faturası için muhasebeleştirme filtresinde kartlardan oku denildiğinde değerlerin kartlardan okunarak muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır. 51 WINERP Hareketler - Kasa İşlemleri International Sette Kasa İşlemi Kaydedilirken Nakit Tahsilat ve Ödeme Kasası Muhasebe Kodu Hatalı

7 Uyarısı Alınıyor Nakit Ödeme Tahsilat muhasebe kodu değiştirildiğinde öncesinde girilen kasa işlemleri için hatalı muhasebe hesabı mesajı alınıyordu, alınmaması sağlandı. 52 WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP Hareketler - Kasa İşlemleri Arapça kasa işlemleri menü seçenekleri hatalı Arapça kasa işlemleri menü seçenekleri hatalı listeleniyordu, düzeltildi. Cari Hesap Raporları - Borç/Alacak Durum Raporu Borç/Alacak Durum Raporunda Son Hareket Tarihi Filtresi Yanlış Çalışıyor. Borç/Alacak durum raporunda son hareket tarihi filtresi yanlış çalışıyordu, düzeltildi. Cari Hesap Raporları - Borç/Alacak Durum Raporu Cari hesap Borç/Alacak Durum Raporu'nda memory sorunu Cari hesap "Borç/Alacak Durum Raporu" için performans ve memory düzenlemesi yapıldı. Cari Hesap Raporları - Cari Hesap Ekstresi Cari hesap ekstresinde, kasa üzerinden girilen işlemlere ait satış eleman kodlarını getirmek istiyoruz. Cari hesap ekstresinde kasa üzerinden girilen işlemlere ait satış elemanı bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır. Ödeme/Tahsilat Raporları - Borç Dağılım Raporu Borç dağılım raporu "dağılım şekli: ay" olarak alındığında, gün sayısı 31 olan aylarda ödeme vade tarihi ayın son gününe denk geliyorsa tutar " ilgili ay" altında listelenmiyor. Borç dağılım raporu "dağılım şekli: ay" olarak alındığında, gün sayısı 31 olan aylarda ödeme vade tarihi ayın son gününe denk geliyorsa tutar " ilgili ay" altında listelenmiyordu, düzeltildi. 57 WINERP Çek/Senet Raporları - Müşteri Çek/Senetleri Müşteri Çek/Senetleri Raporu'nda Genel Durum Tarihi verilip İşyeri filtresine göre rapor alındığında genel durum tarihi sonrasında başka işyerine transfer edilen çeklere ait doğru işyerleri listelenmiyor. Rapor tasarımına "genel durum işyeri" standart alanı eklenmiştir. Bu alan raporda kullanıldığında genel duruma göre uygun işyeri bilgisi listelenmektedir. 58 WINERP Çek/Senet Raporları - Müşteri Çek/Senetleri Müşteri çeki ciro edilip daha sonra cirodan tahsil işlemi yapıldığında, Müşteri Çek/Senet Raporu "Ciro Edilen" kolonuna yanlış bilgi geliyor. Müşteri çeki ciro edilip daha sonra cirodan tahsil işlemi yapıldığında, Müşteri Çek/Senet Raporu "Ciro Edilen" kolonuna yanlış bilgi geliyordu, düzeltildi. 59 WINERP Banka Raporları - Banka Hesap Ekstresi Firma kredi kartı işlemi banka hesap ekstresine hatalı yansıyor. Firma kredi kartı işlemi banka hesap ekstresinde hatalı listeleniyordu, düzeltildi. 60 WINERP Banka Raporları - Banka Kredileri Listesi Banka Kredileri Listesinde Kredi Durumu Filtresi Çalışmıyor. Banka kredileri listesi raporunda kredi durumu filtresi çalışmıyordu, düzeltildi.

8 61 WINERP WINERP WINERP Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler Form Ba / Bs de cari hesap kartları vergi numarasına göre sıralanarak gelmeli. Form Ba-Bs de veri al seçeneği sonucunda listelenen verilerin Vergi kimlik numarasına göre, şahıs şirketi olanlarında T.C kimlik numarasına göre sıralı gelmesi sağlanmıştır. Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler Go Plus programı kullanıcı yetkisi ile açıldığında BABS formu alınamıyor. Goplus ürününde kullanıcı yetkisi ile programa giriş yapıldığında Form Ba-Bs alınamıyordu, düzeltildi. Genel Muhasebe Defter ve Dökümler - Defter-i Kebir Defter-i Kebir Raporu'nda aylık ara toplam filtresi Basılacak seçildiğinde her fiş için ayrı ara toplam basımı yapıyor. Defter-i Kebir Raporu aylık ara toplam basılacak filtresi ile alındığında her fiş için ayrı ara toplam basımı yapıyor, fişleri ay bazında gruplamıyordu; düzeltildi. 64 WINERP USYS Yönetim - Kullanıcılar Kullanıcının kasa ve banka işlem yetkisi yoksa cari hesap hareketler penceresinde havale işleminin tutarı gelmiyor. Kullanıcının kasa ve banka işlem yetkisi yoksa cari hesap hareketler penceresinde tutar listelenmiyordu, düzeltildi. Bu bağlamda kasadan kesilen Cari hesap Tahsilat/Ödeme fişlerinin tutar yetkisi, yetki ağacında kasa / işlemler / tutar yetkisine bağlandı. Banka işlemleri de yine yetki ağacında banka hareketlerindeki tutar yetkisine bağlı olarak listelenmektedir. USYS Yönetim - Kullanıcılar Kasa İşlemleri, Kur Farkı (Borç) ve (Alacak) işlemine yetki kodu gelmiyor. 65 WINERP Kullanıcı için tanımlanmış olan yetki kodu kasa işlemlerinde ( Kur Farkı (Borç - Alacak), Gider pusulası,kasa açılış (Borç-alacak ) vb.) otomatik olarak gelmiyordu. Yetki kodunun kasa işlemlerine otomatik olarak atanması sağlanmıştır. 66 WINERP WINERP WINERP USYS Yönetim - Kullanıcılar Kullanıcı yetkilerinde İhracat -Raporlar menüsü için yetki yoksa sarf fişinde Sabit Kıymet Kayıtlarıyla İlişkilendir seçeneği gelmiyor. Kullanıcı yetkilerinde İhracat-Raporlar menüsü için yetki yoksa sarf fişinde Sabit Kıymet Kayıtlarıyla İlişkilendir seçeneği gelmiyordu, düzeltildi. Dosya Öndeğerleme - Faturalar Faturada masraf merkezi girilmiş olan satırlara öndeğerleme ile kartlardan muhasebe kodu atanabilmeli. Fatura muhasebe kodlarında sadece masraf merkezi girilmiş olsa dahi, öndeğerleme servisi ile bağlantı kodlarındaki muhasebe kodlarının ve bu koda bağlı masraf merkezlerinin atanması sağlanmıştır. Araçlar Form Tanımlayıcı Cari kart adres bilgileri serbest giriş ile tanımlandığında fatura form tasarımında alan listesi ve veri alanlarından cari hesap adres bilgileri için tanımlanan "cari adres bilgileri şehir" alanı değer getirmiyor. Cari hesap kartlarında adres bilgisi girişi serbest giriş olarak yapıldığında form dizaynında " Cari Adres Bilgileri Şehir " alanı değer getirmiyordu, düzeltildi. 69 WINERP Araçlar Form Tanımlayıcı Rapor-Form tasarımında versiyon değişimi sonrasında bazı tanımlı alanlarda birden çok satır varsa ok tuşları ile geçiş yapıldığında Access hatası alınıyor.

9 70 WINERP Rapor-Form tasarımında versiyon değişimi sonrasında bazı tanımlı alanlarda birden çok satır var ise ok tuşları ile geçiş yapıldığında access hatası alınıyordu, ilgili durumdaki kayıtlarda hata alınmaması sağlandı. Araçlar Veri Aktarımı (içeri) Perakende satış iade irsaliyesinde indirim satırı varsa veri aktarımı (içeri) ile xml alınamıyor. XML dosyasında indirim satırları için iade maliyet satırı 1 eklendiğinde aktarım yapılabiliyor. Perakende satış iade irsaliyesinde indirim satırı varsa veri aktarımı (İçeri) ile XML alınamıyordu, düzeltildi. Üst Menü (ikonlar) Yönetici Konsolu Yönetici konsolunda Güncelle seçildikten sonra program kapatılamıyor. 71 WINERP Yönetici konsolunda güncelle seçildikten sonra program kapatılamıyordu, düzeltildi. Üst Menü (ikonlar) Kısayollar ( 0 ~ 9 ) Kullanıcı kısayolu üzerinde Öndeğer Simgeye Dön seçildiğinde Invalid Image Size mesajı alınıyor. 72 WINERP Kullanıcı kısayolları üzerinde Öndeğer Simgeye Dön seçildiğinde hata alınmaması sağlandı. Saygılarımızla, Logo Business Solutions "Bu mesaji yazdirmadan once cevreye olan sorumlulugumuzu bir kez daha dusunelim. / Please consider the environment before printing this ." Bu elektronik posta ve ekinde yer alan tum dosyalar gonderici ve alici kisi ve kurumlara ozel olup gizli bilgi ihtiva edebilir. Dogru aliciya ulasmamasi halinde mesajin ekleri ile birlikte silinmesi ve yok edilmesi gerekmektedir. Mesaj, icerigi ve ekinde bulunan dusunce ve yorumlar Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S.'ye degil gondericiye aittir. This electronic mail and all files attached to it are private to the sender and recipient, and may contain confidential information. If it fails to reach the right recipient, the message should be deleted and destroyed along with its attachments. The message, its content and opinion and comments attached to it belong to the sender, not Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S.

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/12/2011 2.08 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Cari hesap borç takip penceresinde kapatılmamış işlemlerin

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/21/2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.17 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Ürün Resimlerinin Malzeme (Sınıfı) Listesi ve İlgili Sipariş Raporlarında

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/28/2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.10 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Sipariş Listeleri nden (browser) sevk durumu takibi Satış ve Satınalma

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/28/2011 2.10 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Sipariş Listeleri nden (browser) Sevk Durumu Takibi Satış

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/28/2011 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.10 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Sipariş Listeleri nden (browser) sevk durumu takibi Satış ve Satınalma Sipariş

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/18/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.18 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlerde Sipariş Hareketi Aktarımında Sipariş Satır Açıklamasına Göre Filtreleme

Detaylı

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Logo Tiger Satın Alma Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Satınalma Bölümünde Alınan sipariş kartları, Ürün alımlarında uygulanacak indirim,harcama ve promosyonları Ürünü satış fiyatları, Alış koşulları

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Fabrika ve Ambar Parametrelerinin

Detaylı

tarafından yazıldı. Perşembe, 23 Haziran :17 - Son Güncelleme Çarşamba, 20 Temmuz :24

tarafından yazıldı. Perşembe, 23 Haziran :17 - Son Güncelleme Çarşamba, 20 Temmuz :24 Genel Uyarılar : - GO 1.7x.xx versiyonlarından geçişlerde Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi yapılmalıdır. - Firmaya ait dönemler için Veri Tabanı Araçları oluşturulmalıdır.. - Güncelleme işlemi istenirse

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarında İşlem Dövizi Borç, İşlem Dövizi

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/21/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.17 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Ürün Resimlerinin Malzeme (Sınıfı) Listesi ve İlgili Sipariş Raporlarında

Detaylı

1.7x.xx Versiyonlarına Geçişler İçin Özel Uyarılar :

1.7x.xx Versiyonlarına Geçişler İçin Özel Uyarılar : Genel Uyarılar : - Tıger2 1.7x.xx versiyonlarından geçişlerde Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi yapılmalıdır. - Firmaya ait dönemler için Veri Tabanı Araçları oluşturulmalıdır.. - Güncelleme işlemi

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 10/1/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.15 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Sınıfı Kayıtlarının Alfabetik Sıraya Göre Listelenmesi Malzeme sınıfı

Detaylı

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR 2011 SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR LEM ile Yazılımınız Her Zaman Güncel... Sürekli gelişen yazılım ve yeni fonksiyonlar Sadece fonksiyonalitede değil, yasal mevzuatta da sürekli değişiklikler

Detaylı

Browserdan Ulaşılan Kartlarda İleri-Geri Tuş Özelliği Olsun.

Browserdan Ulaşılan Kartlarda İleri-Geri Tuş Özelliği Olsun. ERP 26 Kasım 2012 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler 1 9642 Malzeme kartı kopyalama işleminde fabrika ambar parametrelerinin kopyalanması parametrik yapılabilsin.

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 5/13/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.19 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Cari Hesap Hareket Aktarımı Cari hesaba ait hareketlerin bir başka cari hesaba

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 9/23/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.21 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. İşyeri Bazında Mahsup Fişleri İşyerleri farklı olan ambarlar arasında kesilen

Detaylı

GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2

GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2 GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2 13 Kasım 2009 da üretime yüklenecek olan GO Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut GO kullanıcılarımızın bu özelliklerden yararlanması için 1.90

Detaylı

1.4 Kayıt Numaralama Şablonlarında Karakter Sayısı Limitini Belirleme. 4

1.4 Kayıt Numaralama Şablonlarında Karakter Sayısı Limitini Belirleme. 4 23 Kasım 2009 da üretime yüklenecek olan Tiger2 Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunu Tiger2 Ek Özellik Paket İçeriği* Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ. 1 2 1 Teknolojik Yenilikler 3 1.1 Uyarlanabilir

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 1/24/2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI YENİ ÖZELLİKLER 1. Malzeme Virman İşlemleri Malzeme virmanı ile; Malzemeler arası miktar/stok aktarımı Farklı bir amaç için alınmış

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/25/2013 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 2.22 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Cari Hesap Kartında Girilen "Taşıyıcı Kodu" Bilgisinin

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 9/23/2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.21 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Muhasebe Bağlantı Kodlarına "Proje Kodu" Filtresi Malzeme ve Hizmet

Detaylı

SÜREKLİ GELİŞEN YAZILIM VE FONKSİYONLAR

SÜREKLİ GELİŞEN YAZILIM VE FONKSİYONLAR 2012 SÜREKLİ GELİŞEN YAZILIM VE FONKSİYONLAR LEM ile Yazılımınız Her Zaman Güncel... Sürekli gelişen yazılım ve yeni fonksiyonlar Sadece fonksiyonlarda değil, yasal mevzuatta da sürekli değişiklikler LEM

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/25/2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.22 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Cari Hesap Kartında Girilen "Taşıyıcı Kodu" Bilgisinin İrsaliye Formuna

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/21/2013 2.17 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Ürün Resimlerinin Malzeme (Sınıfı) Listesi ve İlgili Sipariş

Detaylı

ERP 1 Ekim 2012 2.15 Sürümü. Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama

ERP 1 Ekim 2012 2.15 Sürümü. Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama ERP 1 Ekim 2012 2.15 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP- 21548 2 WINERP- 32682 3 WINERP- 7895 4 WINERP- 30961 Ana Kayıtlar - Malzemeler Malzeme üstünde sağ klik yapılıp varyantlara girildiğinde,

Detaylı

1.4 Kayıt Numaralama Şablonlarında Karakter Sayısı Limitini Belirleme. 4

1.4 Kayıt Numaralama Şablonlarında Karakter Sayısı Limitini Belirleme. 4 23 Kasım 2009 da üretime yüklenecek olan Unity2 Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunu Unity2 Ek Özellik Paket İç Unity2 EK ÖZELLİK PAKETİ. 1 2 1 Teknolojik Yenilikler 3 1.1 Uyarlanabilir

Detaylı

Sayın İlgili, ERP 22 Eylül 2014 Sürümü. Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları

Sayın İlgili, ERP 22 Eylül 2014 Sürümü. Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama Satış ve Dağıtım Hareketler - Satış Faturaları Sayın İlgili, ERP 22 Eylül 2014 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama Hareketler - Satış Faturaları 1 43111 Satırda masraf merkezi girilen satış faturası, otomatik muhasebeleştirme /toplu / fiş üzerinden

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/8/2013 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.20 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Çıkış İşlemlerinde Seri / Lot Hareketleri Seçim Sırası Çıkış işlemleri

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/17/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.24 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Toplu Kredi Kartı Fiş Girişi Kredi kartı işlemlerinin tek bir form

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

CREATE TABLE [dbo].[lg_xxx_acccodestmp](

CREATE TABLE [dbo].[lg_xxx_acccodestmp]( Genel Uyarılar : - Genel Tablo Yönetimi altından daha önce oluşturulmuş ve kullanılan tablolar var ise güncelle işlem 2.00.00.00 YÜKLEME İÇERİKLERİ - 1.7x.xx,1.8x.xx versiyonlarından geçişlerde Tabloları

Detaylı

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR 2011 SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR LEM ile Yazılımınız Her Zaman Güncel... Sürekli gelişen yazılım ve yeni fonksiyonlar Sadece fonksiyonalitede değil, yasal mevzuatta da sürekli değişiklikler

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Cari Hesap Ekstresi Rapor Tasarımlarında İşlem Dövizi Borç,

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 9/23/2013 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 2.21 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Muhasebe Bağlantı Kodlarına "Proje Kodu" Filtresi Malzeme

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/8/2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.20 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Malzeme Çıkış İşlemlerinde Seri / Lot Hareketleri Seçim Sırası Çıkış

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Fabrika ve Ambar Parametrelerinin

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/17/2014 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 2.24 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Toplu Kredi Kartı Fiş Girişi Kredi kartı işlemlerinin tek

Detaylı

Sabit Kıymet Zimmet Fişi Yazdırılamıyor.

Sabit Kıymet Zimmet Fişi Yazdırılamıyor. ERP 16 Temmuz 2012 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama Malzeme Yönetimi Ana Kayıtlar - Malzemeler 1 27402 Malzeme kartı üzerinden F9 menü ile ulaşılan planlı hareketler takibi ekranında fiili stok rakamında

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/18/2013 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.18 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Sipariş Hareketi Aktarımında Sipariş Satır Açıklamasına Göre

Detaylı

İş Hayatında Yeni Bir Start!

İş Hayatında Yeni Bir Start! İş Hayatında Yeni Bir Start! START Neden Start? START her küçük işletmenin sahip olmak isteyeceği bir yazılım... Tek kullanıcılı, muhasebesini dışarıda takip eden küçük işletmelere ve şahıs firmalarına

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 10/1/2012 2.15 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Malzeme Sınıfı Kayıtlarının Alfabetik Sıraya Göre Listelenmesi

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/8/2013 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 2.20 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Çıkış İşlemlerinde Seri / Lot Hareketleri Seçim

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Detaylı

1.8x.xx.xx Versiyonlarına Geçişler İçin Uyarılar :

1.8x.xx.xx Versiyonlarına Geçişler İçin Uyarılar : Genel Uyarılar : - Genel Tablo Yönetimi altından daha önce oluşturulmuş ve kullanılan tablolar var ise güncelle işlem - 1.7x.xx,1.8x.xx versiyonlarından geçişlerde Tabloları Sürüme Göre Güncelle işlemi

Detaylı

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir:

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: LOGO GO 3 Kullanım Öndeğer Masaüstü Seçimi Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: Genel Satış Uzmanı

Detaylı

ERP 2.12.01.00 Ara Sürüm Duyurusu

ERP 2.12.01.00 Ara Sürüm Duyurusu ERP 2.12.01.00 Ara Sürüm Duyurusu 20 Nisan 2012 tarihi itibariyle ERP ürünler için 2.12.01.00 ara sürümü yayımlanmıştır. Bu ara sürüm ile yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup ara sürüm

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 5/12/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.25 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Talep Fişlerindeki Detaylı Bilgi Alanının Diğer Fişlere Aktarılması

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

ERP 16 Mart 2015 Sürümü. Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama

ERP 16 Mart 2015 Sürümü. Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama ERP 16 Mart 2015 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 44756 Ana Kayıtlar - ler Özellik Değeri satırlarına Açıklama2 veya Özel Kod alanı eklenmeli. özellik değeri satırlarına "Açıklama 2" alanı eklenmiştir.

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Doğrudan Borçlanma Sistemi

Doğrudan Borçlanma Sistemi Doğrudan Borçlanma Sistemi DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından

Detaylı

BAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER

BAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER BAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER GENEL 5.2 versiyonuna kadar \entegre\rapor\rapor.rpr olarak adlandırılan raporlama için kullanılan uygulama \entegre altına rapor.dll olarak değiştirildi. 5.2 versiyona

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ OCAK İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamasında, Bordro Denetimi ekranında İşlemler menüsüne Toplu Puantaj seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 202403) İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamasında, Personel İzin Bilgileri

Detaylı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 Tiger Plus Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır. Firma

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz.

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz. CARİ HESAP ANALİSTİ Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır. Bu form sayesinde bir müşteri temsilcisi ilgili cari hesabı hiç

Detaylı

1. e-fatura ve e-arşiv Tipleri :

1. e-fatura ve e-arşiv Tipleri : İÇİNDEKİLER 1. e-fatura ve e-arşiv Tipleri :... 2 1.1. Gelir İdaresinin Belirlediği Fatura Tipleri :... 2 2. Tiger ve Go Ürün Gruplarından Gönderilebilen e-fatura ve e-arşiv Faturası Türleri :... 8 2.1.

Detaylı

v5.4.0 YENİLİKLER * Perakende fatura ödeme tipi çoklu da gelen tahsilat ekranında fiş tiplerine Banka Havale Alma fişi eklendi.

v5.4.0 YENİLİKLER * Perakende fatura ödeme tipi çoklu da gelen tahsilat ekranında fiş tiplerine Banka Havale Alma fişi eklendi. FATURA SATIŞ FİYATI OLUŞTURMA * Alış faturasından satış fiyatı oluşturma işlemindeki hesaplamalar iyileştirildi. Satır bazında kar / zarar hesaplanması sağlandı. Eski satış fiyatı ile yeni satış fiyatı

Detaylı

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu E-Ticaret siteniz ile Logo Yazılımınız (GO, GO Plus, Tiger2, Tiger Plus, Tiger Enterprise) arasında veri aktarımını sağlayan bir

Detaylı

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013 Kalite Kontrol LOGO Ocak 2013 İçindekiler Kalite Kontrol... 3 Kalite Kontrol Kriter Setleri... 3 Kalite Kontrol Kriterleri Kayıt Türleri... 4 Kalite Kontrol Kriter Bilgileri... 5 Kalite Kontrol Kriteri

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI MALZEME VİRMANI

DESTEK DOKÜMANI MALZEME VİRMANI MALZEME VİRMANI Malzemeler arası miktar/stok aktarımı için ve/veya farklı bir amaç için alınmış malzeme miktarının bir kısmı yada tamamı sabit kıymet olarak kullanılmak istendiğinde, malzemeler arası aktarım

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON Bölüm MALĐ KONSOLĐDASYON Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 5/12/2014 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 2.25 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Talep Fişlerindeki Detaylı Bilgi Alanının Diğer Fişlere

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 1-01.04.2016-2015 dönemi için verilecek Kurumlar Vergisi, 2016/1 dönemi ve sonrasında verilecek Kurum Geçici - Gelir Geçici ve KDV1 beyannamelerine ait

Detaylı

Finans LOGO Kasım 2016

Finans LOGO Kasım 2016 Finans LOGO Kasım 2016 İçindekiler Finans... 9 Ana Kayıtlar... 11 Cari Hesaplar... 12 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri... 15 Cari Hesap İşlem Merkezi... 16 Cari Hesap Kayıt Türleri... 16 Cari

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2013 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/18/2013 2.18 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Fişlere Sipariş Hareketi Aktarımında Sipariş Satır Açıklamasına

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Hızlı Üretim Fişleri Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, Hızlı Üretim Fişleri ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve

Detaylı

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

1.91.00.00 Yükleme Đçerikleri

1.91.00.00 Yükleme Đçerikleri Bölüm : Yükleme Đçerikleri 1.91.00.00 Yükleme Đçerikleri Genel Uyarılar : Genel Tablo Yönetimi altından daha önce oluşturulmuş ve kullanılan tablolar var ise güncelle işlemi yapınız. Genel Tablo Yönetimi

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs FORM Ba ve Bs Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/18

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : GO PLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE Bölüm : Genel Muhasebe / E-Beyannameler 1/18 YÜKLENİLEN KDV LİSTESİ E-Beyannameler başlığında yer alan ve birlikte verilen beyannameler Yüklenilen KDV Listesi,İndirilecek KDV listesi ve Satış Faturaları GÇB Listesidir. Yüklenilen KDV Listesi iki

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 1/24/2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Yeni Tiger Özellikler Enterprise 2.05.00.00 Sürüm Özellikleri 1. Malzeme Virman İşlemleri Malzeme virmanı ile; Malzemeler

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe istinaden E-fatura mükelleflerinin ihracat işlemlerinin elektronik olarak gönderiminin yapılabilmesi için 2.42.00

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus Bölüm : Genel Muhasebe 1/5

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus Bölüm : Genel Muhasebe 1/5 Genel Muhasebe den Ticari Bağlantılı Fiş Girilmesi 2.25.00.00 sürümünde Genel Muhasebe de Mahsup fişi içerisinde; Cari, Banka ve Kasa bağlantılı olarak fiş girilmesi sağlanmıştır. Mahsup Fişi içerisinde

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLĐK PAKETĐ 2

Tiger2 EK ÖZELLĐK PAKETĐ 2 Tiger2 EK ÖZELLĐK PAKETĐ 2 23 Kasım 2009 da üretime yüklenecek olan Tiger2 Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut Tiger2 kullanıcılarımızın bu özelliklerden yararlanması

Detaylı

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!!

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET DEMO KILAVUZU FATURA İŞLEMLERİ VE LUCA NET TE YAPILABİLEN İŞLEMLER Luca Net programında açık fatura kesebilmek için muhakkak cari kartların tanımlanması gerekmektedir.

Detaylı

Telif Hakkı. KL-Retail El Terminali programı Kalem Yazılım ın tescilli ticari markasıdır. İletişim:

Telif Hakkı. KL-Retail El Terminali programı Kalem Yazılım ın tescilli ticari markasıdır. İletişim: Telif Hakkı Copyright 2007-2013 KALEM YAZILIM Tüm hakları saklıdır. Bu kullanım kılavuzu ve içerisinde açıklanan yazılım, lisans kapsamında sunulmuş olup, sadece söz konusu lisans koşullarına göre kullanılabilir

Detaylı

GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016

GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016 GO 3 Cari Hesap LOGO Haziran 2016 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

SKONSOL2 GÜNCELLEMELERĐ

SKONSOL2 GÜNCELLEMELERĐ SKONSOL2 GÜNCELLEMELERĐ 1.84.00.00 sürümü ile birlikte SKONSOL2 de yeni özellikler yer almaktadır. Fatura türü belirleyebilme: Program içerisinde yer alan Đzle / Seçenekler menüsünde yer alan satış noktası

Detaylı