ERP 23 Ocak 2012 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERP 23 Ocak 2012 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama"

Transkript

1 ERP 23 Ocak 2012 Sürümü Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama 1 WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP Ana Kayıtlar - Malzemeler Hareket gören karma koli kartının karma koli satırlarının değiştirilmemesi isteniyor. Hareket gören karma kolinin malzeme içeriğinin değiştirilmemesi için karma koli kartında yer alan karma koli satırları bölümüne " Karma koli satırları değiştirilmesin " seçeneği eklenmiştir. Bu seçeneğe bağlı olarak hareket görmüş bir karma koliyi oluşturan malzemelerde değişiklik yapılamayacaktır. Hareketler - Maliyet Dağıtım Fişleri PRDCOST tablosuna eklenen TOTDIFFPRICE alanı program içinden arayüzden doldurulabilmeli Maliyet dağıtım fişi filtrelerine "Dönem Kapatma Kayıtları : Listelensin / Listelenmesin" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile dönem kapatma kayıtlarına da maliyet dağıtımı yapılabilmesi sağlanmıştır. İşlem gerçekleştirildiğinde PRDCOST tablosunda bulunan TOTDIFFPRICE alanı program içerisinden de güncellenmiş olmaktadır. Fiş Dökümleri ve Ekstreler - Malzeme Ekstresi Emanet malzemeler için listeleme, durum, ekstre raporları alınabılmeli Cari Hesap Emanet Malzeme Durumu raporu eklenmiştir. Planlama Üretim Planlama - Siparişe Teslim Tarihi Ataması (CTP) Siparişe teslim tarihi ataması (CTP) işleminde anlık planlama yapılabilmelidir. Siparişe Teslim Tarihi Ataması (CTP) filtrelerine "Hesaplama Saati" filtresi eklenmiştir, Burada girilen saat bilgisine göre hesaplamanın belirtilen saatte başlaması sağlanmıştır. Örneğin hesaplama tarihindeki günde saat 16:00'dan itinaren hesaplama yapılarak CTP yapılması isteniyorya, hesaplama saatine 16:00:00 girilmelidir. Talep Yönetimi Hareketler - Talep Fişleri Talep fişi üzerindeki özel kod, yetki kodu ve proje kodunun satınalma emrine ve teklife aktarılabilmesi isteniyor. Talep fişine bağlı satınalma emri oluşturulduğunda, talep fişinde girilen özel kod-yetki kodu ve proje kodu bilgilerinin karşılama sonucu oluşan satınalma emrine aktarılması sağlanmıştır. Satınalma Hareketler - Alım İrsaliyeleri Lotlu konsinye irsaliye parçalanırken toplam sevk miktarından daha küçük miktarlarda parçalanabilmeli. Lotlu konsinye irsaliyenin parçalanırken toplam sevk miktarından daha küçük miktarlarda parçalanması sağlandı. Satış/alış fişi üzerinden barkod yazdırıldığında birimli barkod için miktar kadar barkod basılıyor Malzeme fişleri üzerinden barkod yazdırılma işlemi filtrelerine "Yazdırılacak Barkodlar : Barkod / Birimli Barkod" seçeneği eklenmiştir. Filtreden birimli barkod seçildiğinde ilgili malzeme için 1 adet barkod basılmakta, miktar bilgisi birimli barkoda işlenmektedir. Barkod bastırılacaksa, barkodu olanlar filtresinin ve istenilen barkod tipinin seçilmesi gerekmektedir. Planlama Yapıldığında Daha Önceden Durumu Devam Ediyor Olarak Değiştirilmiş Üretim Emirlerininin Miktarını Hesaplamada Düşerek Getirmeli Sipariş üzerinden teslim tarihi ataması yapıldığında önceki siparişler sonucunda hesaplanan değerleri dikkate almadan sadece ilgili sipariş için hesaplama yapması sağlanmıştır. Bu amaçla hesaplama seçeneklerine "7 - Karşılanan planlanan girişler çıkartılacak" seçeneği eklenmiştir. Bu şekilde hesaplama yapmak için hesaplama seçeneklerinden 4 ve 7 numaralı satırlar seçilmiş olmalı, ayrıca "sipariş hareketi planlama durumu" filtresinde "planlanmayanlar" seçilmelidir. Tanımlı Satış Fiyat Kartında Diğer Birimlere Çevrilebilir Seçili Olmamasına Rağmen Birim Çevrimi

2 Yapılmakta. Tanımlı satış fiyatında diğer birimlere çevrilebilir seçeneğinin işaretli olmadığı durumda her birimin kendisine ait tanımlı birim fiyat kartını kullanması sağlanmıştır. 10 WINERP WINERP WINERP Fatura için hesaplanan reeskont tutarının satırlara dağıtımı yapılmalıdır. TTK Maliyetinin hesaplanabilmesi için faturalar için hesaplanan reeskont değerlerinin stok hareketleri satırlarına dağıtılması sağlanmıştır. Faturalarda ödeme vadesi fatura belge tarihine göre oluşturulmalı. Satış ve Satınalma faturalarının ödeme ve tahsilat satırları oluşturulurken ödeme/tahsilat vadelerinin hangi tarih baz alınarak hesaplanacağını belirlemek için finans parametrelerine "Ödeme Tahsilat Hareketleri: Fatura Tarihine Göre / Düzenleme Tarihine Göre" parametresi eklenmiştir. Kullanıcıların onay verdiği yerlerde (LUDesk.pas'daki Confirm veya Alert rutinleriyle) her defasında onay sorulmasının önüne geçmeye yarayacak ManagedConfirm özelliği gerekiyor. Kullanıcıların toplu olarak yaptığı işlemler sırasında Onay gerektiren bir işlem için "[ ] Bir daha sorma" gibi bir özellik eklenerek sonraki işlemlerde aynı uyarının gelmemesi sağlanmıştır. - Toplu fatura çıkarma işleminde her irsaliye için onay istenmektedir - Hızlı üretim fişi silinirken her fiş için bağlı malzeme fişleri silinecektir - bağlantıları kopartılacaktır - Karşılandı durumundaki talep fişleri çıkartılırken fişi sil, bağlantıyı kopar uyarısı - Satınalma sözleşmesi silinirken sözleşmeye bağlı fiyat silinsin mi uyarısı (bu arada fiyat silinsin mi uyarısına hayır denirse sözleşmeyi de silmiyor) - Satış sözleşmesi silinirken sözleşmeye bağlı fiyat silinsin mi uyarısı (bu arada fiyat silinsin mi uyarısına hayır denirse sözleşmeyi de silmiyor) - İthalat-İhracat operasyon fişleri çıkartılırken her irsaliye için onay istenmekte - İhraç kayıtlı alım-satış faturaları çıkartılırken irsaliye onayı işlemlerinde açılan onay ekranında "Bu mesajı bir daha gösterme" seçeneği eklenmiştir. 13 WINERP WINERP WINERP Bu uyarı her toplu silme işleminde ayrı ayrı sorulmakta ve herhangi bir kayıt yapılmamaktadır. Hareketler - Dağıtım Emirleri Dağıtım emri oluşturulurken fiş tarihinden bağımsız olarak son malzeme miktarına bakılarak dağıtım emri için rezerve yapılması isteniyor. Dağıtım emri oluştururken Fiş tarihinden Bağımsız olarak son malzeme miktarına bakılarak dağıtım emrini rezerve yapılabilmesi için parametrelerine; "Dağıtımda seviye kontrolü (Tüm Günler için)=yapılmayacak/yapılacak" parametresi eklenmiştir. Yapılacak olarak değiştirildiğinde Fiş tarihinden bağımsız olarak miktar kontrolü yapılması sağlanmıştır. Hareketler - Dağıtım Emirleri Dağıtım emrinde çoklu mamül seçimi (sipariş, faturada olduğu gibi) olması isteniyor Dağıtım emrinde çoklu mamül seçimi yapılması sağlandı. (Dağıtım emri içerisinde Malzeme kodu alanında F10 ile ulaşıldığında birden fazla malzeme seçilmesi sağlandı.) Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari hesap kartları üzerinden bağlantı takibinin yapılması isteniyor. Cari hesap kartları üzerinden ticari işlem grubu bağlantı kontrolü yapılabilmesi sağlanmıştır.bu doğrultuda TİG kartlarına bağlantı yapılacak seçeneği eklenmiştir. Bağlantı takibi yapılacak TİG için alacak harektleri girilerek buna bağlı limit kontrolü yapılabilmesi ve borç hareketleriylede çıkışının takip edilebilmesi sağlanmıştır. 16 WINERP Not:Bu özellik 23 Ocak 2012 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; Tiger Plus ve Tiger Enterprise ürününü kullanan firmalar tarafından kullanılabilecektir.

3 17 WINERP WINERP-8831 Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari Hesap Kartı'nda "LogoConnect" sekmesinde "e-fatura" bölümünde "e-fatura kaydederken öndeğer fatura türü" parametresi eklenir. Cari Hesap Kartı'nda "LogoConnect" sekmesinde "e-fatura" bölümünde "e-fatura Kaydederken Öndeğer Fatura Türü" parametresi eklendi. Hareketler - Cari Hesap Fişleri Cari hesap fiş numaraları 8 haneden büyük olmasını istiyoruz Kayıt numara şablonunda cari hesap fişlerinin 8 haneden büyük olarak tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Ödeme/Tahsilat Raporları - Borç Takip Raporu Geçmiş bir tarihte, sonraki hareketlerden etkilenmemiş borç takip raporu alınabilsin Borç Takip, Borç yaşlandırma ve Borç dağılım raporlarına rapor tarihi filtresi ile birlikte kullanılacak; "Rapor Tarihi Dışındaki Kapatan Hareketler Listelenecek" =Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir. Böylece rapor tarihinde verilen tarih aralığı haricinde kapatan bir işlem varsa kapatmadan listelenmesi sağlanmıştır. Filtrede Evet seçilirse rapor eskisi gibi alınır. 19 WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP Genel Muhasebe Hareketler - Muhasebe Fişleri Mahsup fişi F9-Fatura Girişi ekranında, Form Ba/Bs Kullanılır, Cari Hesap Ünvanı, Vergi Kimlik No Bilgileri hesap kartlarından okunarak gelsin. Mahsup fişi F9-fatura girişi ekranında," Form ba/bs Kullanılır - Cari hesap ünvanı - Vergi kimlik no bilgileri "nin hesap kartından okunarak öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır. Yönetim Karar Destek Ana Kayıtlar - Rapor Üretici Rapor üretici rapor sorgusu giriş penceresinde unicode desteği olmalı. Rapor üretici rapor giriş sorgusu kısmındaki kodlamanın "sorgulama dili" seçeneğine göre değerlendirilmesi sağlanmıştır. Ticari Sistem Yönetimi Tanımlar - Parametreleri Go Plus Stok Parametreleri'nde "Malzeme (Sınıfı) Kopyalanırken Fiyat Kopyalansın" parametresi yok, eklensin isteniyor. Go Plus stok parametrelerine " Malzeme (Sınıfı) Kopyalanırken Fiyat Kopyalansın : Evet - Hayır " seçeneği eklenmiştir. USYS Yönetim - Firmalar Ambar kodunun 9999'a kadar tanımlanabilmesi isteniyor. Ambar tanımlarının 9999 a kadar tanımlanabilmesi sağlandı. Skonsol (Satış Konsolu) Tahsilat Skonsol2 de tahsilat makbuzu form tasarımında kalan taksitlerin vade tarihine göre sıralanması isteniyor. Skonsol2 de tahsilat makbuzu formunda listelenen kalan taksitlerin vade tarihine göre sıralanması sağlanmıştır. Ana Kayıtlar - Malzemeler Seri/Lot haretleri bulunan satış faturası iptal edildiğinde; malzeme kartı üzerinde F9 Lot/Seri Numaraları ekranındaki kalan miktar güncellenmiyor. Seri/Lot haretleri bulunan satış faturası iptal edildiğinde; malzeme kartı üzerinde F9 menüsündeki Lot/Seri numaraları ekranında kalan miktar güncellenmiyordu, düzeltildi. 25 WINERP Ana Kayıtlar - Malzemeler Browser'lardan Kayıt Eklendikten Sonra Açık Kalmış Transaction'ların Topluca Kapatılması İsteniyor. Malzeme Kartları, Muhasebe Hesap Planı, Sabit Kıymet Kartları ve Cari Hesap Kartları browser'larından

4 26 WINERP WINERP WINERP kayıt eklendikten sonra sql'de daha önceden açıkta kalan transaction kayıtlarının topluca kapatılması sağlanmıştır. Hareketler - Maliyet Dağıtım Fişleri Satış provizyon fişi muhasebeleştirildiğinde hizmet kartı muhasebe hesabındaki bakiyeyi kapatmalı. Alınan Hizmet Faturası kesildiğinde hizmet kartı muhasebe hesabına borç kaydı atıyordu, düzeltildi. İşlemler - Maliyetlendirme Servisi Dönemsel ortalama maliyet yöntemine göre Maliyetlendirme Servisi çalıştırıldığında Hızlı Üretim fişi bağlantısı varsa performans sorunu yaşanıyor. Dönemsel ortalama maliyet yöntemine göre Maliyetlendirme Servisi çalıştırıldığında Hızlı Üretim fişi bağlantısı varsa performans sorunu yaşanıyordu, düzeltildi. Duran Varlık Yönetimi Hareketler - Sabit Kıymet Hareketleri Kullanıcının Merkez işyeri haricinde bir işyerine yetkisi varken, sabit kıymet kayıtları içerisinde ilk girdiği kayıt İşyeri 1 olmasına rağmen işyerini 0 olarak kaydediyor. Kullanıcının Merkez işyeri haricinde bir işyerine yetkisi varken, sabit kıymet kaydı işleminde İşyeri bilgisi 1 olmasına rağmen 0 olarak kaydediyordu, düzeltildi. 29 WINERP WINERP Üretim Kontrol Hareketler - Üretim Emirleri Hızlı gerçekleşen miktar girişinde performans iyileştirmesi Hızlı gerçekleşen miktar girişi işleminde tüm malzemeleri SELECT eden bir sorgu gittiğinden performans sorunu yaşanıyordu. Sorgularda optimizasyon yapılarak performans iyileştirmesi sağlanmıştır. Satınalma Hareketler - Alım Faturaları İşlem dövizli fiyat farkı faturasına Değiştir ile girildiğinde işlem dövizi kuru görülmüyor. İşlem dövizli fiyat farkı faturası kaydedilip değiştir seçeneği ile girildiğinde detaylar sekmesinde bulunan işlem dövizi kuru boş görünüyordu, düzeltildi. 31 WINERP WINERP Satınalma Hareketler - Alım Faturaları Her satınalma faturasına, doküman katalog sisteminden orijinal satınalma faturası ve banka havale fişi bağlanıyor versiyonda satınalma faturasında dokümanlara bakıldığında 2011 yılında faturalara bağlanan tüm satınalma faturaları ve havale fiş Faturalarda yapılan döküman katalog girişinin tek klasör altında listelenmesi seçeneğine ek olarak eski yapıda olduğu gibi çalışacak tek bir döküman seçiminin yapılabildiği katalog girişi seçeneği eklenmiştir. İki tane olarak faturaların sol alt köşesinde listelenen döküman katalog girişlerinin ayrı ayrı yetkilendirmesininde yapılabilmesi için yetki ağacına eklentileri yapılmıştır. Satış siparişi içerisinde alt alta birden fazla karma koli satırı varsa ilgili sipariş faturaya aktarıldığında veya sipariş üzerinden faturala işleminde ilk satırdaki karma koli tutarı alt satır tutarları ile toplanarak geliyor. Satış siparişi içerisinde birden fazla satırda karma koli varsa faturaya aktarıldığında veya sipariş üzerinden faturalandığında karma koli tutarlarının doğru hesaplanması sağlanmıştır. 33 WINERP WINERP 'dan 2.10'a versiyon geçişi sonrasında siparişin detay bilgi alanındaki bilgiler kayboluyor 2.9'dan 2.10'a versiyon geçişi sonrasında sipariş fişinin geneline girilen detay bilgi alanındaki açıklamalar kayboluyordu, düzeltildi. Detay bilgi alanı dolu olan sipariş fişi devredildiğinde bu alandaki bilgiler diğer sipariş fişlerine de yazılıyor. Detay bilgi alanı dolu olan sipariş fişlerinin devri sonrasında, aktarılan sipariş fişlerindeki detay bilgiler diğer fişlere de yazıyordu, düzeltildi.

5 35 WINERP WINERP Hareketler - Satış İrsaliyeleri Toplu basım yapıldığında fişler ard arda defalarca basılıyor. Kopyalama yapılmış firmada irsaliye ve siparişler toplu basım ile yazdırıldığında fişler ard arda defalarca basılıyordu, düzeltildi. Ödemeli sipariş faturaya aktarıldıktan sonra miktar ve birim fiyat değiştirilememeli. Ödemeli sipariş fişinin faturaya aktarılması durumunda miktar ve birim fiyat bilgisinin bütünlüğünün korunması sağlanmıştır. Bu kapsamda Ticari sistem yönetimi parametrelerine " Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü : Korunsun - Korunmasın" seçeneği eklenmiştir. Faturada KDV matrahı kadar net indirim uygulandığında fatura tutarı yanlış hesaplanıyor. 37 WINERP Fatura tutarı kadar net indirim uygulanıp kdv üstlenildiğinde fatura toplamı hatalı listeleniyordu, düzeltildi. 38 WINERP Satır indirimi olan satış siparişi faturalanıp perakende satış faturasına aktarıldıgında aynı tutarlar ile aktarılamıyor. Satır indirimi olan satış siparişinin perakende satış faturasına aynı tutarlar ile aktarılarak faturalanması sağlandı. 39 WINERP Emanet faturaları devir işlemi ile devredilirken aynı karekter sayısına ait faturalar devredilmiyor. Emanet faturaları Ddevir işlemi ile devredilirken aynı karekter sayısına ait faturalar devredilmiyordu, düzeltildi. Malzeme Raporları - Ayrıntılı Satış Raporu Ayrıntılı Satış Raporu'nda Sevkiyat Adreslerine Göre Gruplama filtresi çalışmıyor. 40 WINERP Ayrıntılı satış raporunun sevkiyat adresine göre gruplanarak alınabilmesi sağlanmıştır. 41 WINERP WINERP WINERP Fatura Raporları - Satış Faturaları Dökümü versiyonunda pivot tablo raporlarında navigator fonksiyonları görünmüyor. Tablo raporlarında gelişmiş alanında navigator fonksiyonları listelenirken pivot tablo raporlarında listelenmiyordu, düzeltildi. Fatura Raporları - Satış Dağıtımları Haritaları Satış Dağıtım / Fatura Raporları / Satış Dağılımları Haritası Raporu ilçelere göre alınmak istendiğinde hata alınıyor Satış Dağıtım / Fatura Raporları altında yer alan Satış Dağılımları Haritası Raporu'nda il listesinin gelmesi ve ilçelere göre raporun hatasız alınabilmesi sağlanmıştır. Plasiyer Satış Raporları - Plasiyer Listesi Satış Elemanı Performansı Raporu'na tanımlanan malzeme özel kodu ve grup kodu alanları yanlış değer getiriyor Satış Elemanı Performansı Raporu'na tanımlanan " Malzeme Özel Kodu " ve " Malzeme Grup Kodu " alanları

6 yanlış değer getiriyordu, düzeltildi. 44 WINERP WINERP WINERP Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Cari hesap toplu mektup gönderimininde bakiyeler yanlış listeleniyor. Cari hesap toplu mektup gönderiminde iptal edilen faturaların dikkate alınmaması sağlandı. Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları Banka fişi ile serbest meslek makbuzu borç takip ekranında kapatılamıyor. Ayrı ayrı girişi yapılan gönderilen havale fişi ile alınan serbest meslek makbuzu borç takip ekranında kapatılmak istendiğinde "Bağlı banka fişi ve smm başka bir işlem ile kapatılamaz" mesajı alınıyordu, düzeltildi. Hareketler - Cari Hesap Fişleri Devir sonrası kredi kartı fişlerine cari hesap bilgileri gelmiyor. Kredi kartı fişlerinin tahsil edilmemiş kısımları ödeme tahsilat üzerinden cari hesap devri yapılarak devredildiğinde, kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde CH kodu ve ünvanı bilgileri listelenmiyordu. İlgili kolonlarda listeleme yapılması sağlandı. 47 WINERP Hareketler - Çek/Senet Bordroları Bankadan portföye iade edilen çekler bordrosunun Muhasebe Kodları penceresi hatalı bilgi listeliyor ve muhasebeleştirme işlemi hatalı gerçekleşiyor. Bankadan portföye iade edilen ve sonrasında müşteriye iade edilen karşılıksız çeklerde muhasebe kodlarının doğru olarak gösterilmesi ve muhasebeleştirilmesi sağlandı. 48 WINERP Hareketler - Banka Fişleri Banka Fişleri Listesi (Browser), F9 Filtre ekranında Banka Hesap Kodu filtresi verildiğinde banka işlem fişleri içindeki fiş satırı kadar banka fişi listeleniyor. Banka fişleri listesinde (browser) F9 Filtre ekranında banka hesap kodu filtresi verildiğinde banka işlem fişleri içindeki fiş satırı kadar banka fişi listeleniyordu, düzeltildi Hareketler - Banka Fişleri Banka fişlerinin muhasebeleştirme işleminde RD olmasa bile RD kontrolü yapmıyor. 49 WINERP Banka Fişlerinin Muhasebeleştirme işleminde RD olmasa bile RD kontrolü yapmıyordu, düzeltildi. 50 WINERP Hareketler - Kasa İşlemleri Kasadan verilen hizmet faturası kesiliyor. Muhasebe kodları yok. Muhasebeleştirirken filtrelerden Kartlardan Oku seçilmesine rağmen atama yapılmıyor ve fiş muhasebeleşmiyor. Kasadan kesilen verilen hizmet faturası için muhasebeleştirme filtresinde kartlardan oku denildiğinde değerlerin kartlardan okunarak muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır. 51 WINERP Hareketler - Kasa İşlemleri International Sette Kasa İşlemi Kaydedilirken Nakit Tahsilat ve Ödeme Kasası Muhasebe Kodu Hatalı

7 Uyarısı Alınıyor Nakit Ödeme Tahsilat muhasebe kodu değiştirildiğinde öncesinde girilen kasa işlemleri için hatalı muhasebe hesabı mesajı alınıyordu, alınmaması sağlandı. 52 WINERP WINERP WINERP WINERP WINERP Hareketler - Kasa İşlemleri Arapça kasa işlemleri menü seçenekleri hatalı Arapça kasa işlemleri menü seçenekleri hatalı listeleniyordu, düzeltildi. Cari Hesap Raporları - Borç/Alacak Durum Raporu Borç/Alacak Durum Raporunda Son Hareket Tarihi Filtresi Yanlış Çalışıyor. Borç/Alacak durum raporunda son hareket tarihi filtresi yanlış çalışıyordu, düzeltildi. Cari Hesap Raporları - Borç/Alacak Durum Raporu Cari hesap Borç/Alacak Durum Raporu'nda memory sorunu Cari hesap "Borç/Alacak Durum Raporu" için performans ve memory düzenlemesi yapıldı. Cari Hesap Raporları - Cari Hesap Ekstresi Cari hesap ekstresinde, kasa üzerinden girilen işlemlere ait satış eleman kodlarını getirmek istiyoruz. Cari hesap ekstresinde kasa üzerinden girilen işlemlere ait satış elemanı bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır. Ödeme/Tahsilat Raporları - Borç Dağılım Raporu Borç dağılım raporu "dağılım şekli: ay" olarak alındığında, gün sayısı 31 olan aylarda ödeme vade tarihi ayın son gününe denk geliyorsa tutar " ilgili ay" altında listelenmiyor. Borç dağılım raporu "dağılım şekli: ay" olarak alındığında, gün sayısı 31 olan aylarda ödeme vade tarihi ayın son gününe denk geliyorsa tutar " ilgili ay" altında listelenmiyordu, düzeltildi. 57 WINERP Çek/Senet Raporları - Müşteri Çek/Senetleri Müşteri Çek/Senetleri Raporu'nda Genel Durum Tarihi verilip İşyeri filtresine göre rapor alındığında genel durum tarihi sonrasında başka işyerine transfer edilen çeklere ait doğru işyerleri listelenmiyor. Rapor tasarımına "genel durum işyeri" standart alanı eklenmiştir. Bu alan raporda kullanıldığında genel duruma göre uygun işyeri bilgisi listelenmektedir. 58 WINERP Çek/Senet Raporları - Müşteri Çek/Senetleri Müşteri çeki ciro edilip daha sonra cirodan tahsil işlemi yapıldığında, Müşteri Çek/Senet Raporu "Ciro Edilen" kolonuna yanlış bilgi geliyor. Müşteri çeki ciro edilip daha sonra cirodan tahsil işlemi yapıldığında, Müşteri Çek/Senet Raporu "Ciro Edilen" kolonuna yanlış bilgi geliyordu, düzeltildi. 59 WINERP Banka Raporları - Banka Hesap Ekstresi Firma kredi kartı işlemi banka hesap ekstresine hatalı yansıyor. Firma kredi kartı işlemi banka hesap ekstresinde hatalı listeleniyordu, düzeltildi. 60 WINERP Banka Raporları - Banka Kredileri Listesi Banka Kredileri Listesinde Kredi Durumu Filtresi Çalışmıyor. Banka kredileri listesi raporunda kredi durumu filtresi çalışmıyordu, düzeltildi.

8 61 WINERP WINERP WINERP Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler Form Ba / Bs de cari hesap kartları vergi numarasına göre sıralanarak gelmeli. Form Ba-Bs de veri al seçeneği sonucunda listelenen verilerin Vergi kimlik numarasına göre, şahıs şirketi olanlarında T.C kimlik numarasına göre sıralı gelmesi sağlanmıştır. Genel Muhasebe Ana Kayıtlar - E-Beyannameler Go Plus programı kullanıcı yetkisi ile açıldığında BABS formu alınamıyor. Goplus ürününde kullanıcı yetkisi ile programa giriş yapıldığında Form Ba-Bs alınamıyordu, düzeltildi. Genel Muhasebe Defter ve Dökümler - Defter-i Kebir Defter-i Kebir Raporu'nda aylık ara toplam filtresi Basılacak seçildiğinde her fiş için ayrı ara toplam basımı yapıyor. Defter-i Kebir Raporu aylık ara toplam basılacak filtresi ile alındığında her fiş için ayrı ara toplam basımı yapıyor, fişleri ay bazında gruplamıyordu; düzeltildi. 64 WINERP USYS Yönetim - Kullanıcılar Kullanıcının kasa ve banka işlem yetkisi yoksa cari hesap hareketler penceresinde havale işleminin tutarı gelmiyor. Kullanıcının kasa ve banka işlem yetkisi yoksa cari hesap hareketler penceresinde tutar listelenmiyordu, düzeltildi. Bu bağlamda kasadan kesilen Cari hesap Tahsilat/Ödeme fişlerinin tutar yetkisi, yetki ağacında kasa / işlemler / tutar yetkisine bağlandı. Banka işlemleri de yine yetki ağacında banka hareketlerindeki tutar yetkisine bağlı olarak listelenmektedir. USYS Yönetim - Kullanıcılar Kasa İşlemleri, Kur Farkı (Borç) ve (Alacak) işlemine yetki kodu gelmiyor. 65 WINERP Kullanıcı için tanımlanmış olan yetki kodu kasa işlemlerinde ( Kur Farkı (Borç - Alacak), Gider pusulası,kasa açılış (Borç-alacak ) vb.) otomatik olarak gelmiyordu. Yetki kodunun kasa işlemlerine otomatik olarak atanması sağlanmıştır. 66 WINERP WINERP WINERP USYS Yönetim - Kullanıcılar Kullanıcı yetkilerinde İhracat -Raporlar menüsü için yetki yoksa sarf fişinde Sabit Kıymet Kayıtlarıyla İlişkilendir seçeneği gelmiyor. Kullanıcı yetkilerinde İhracat-Raporlar menüsü için yetki yoksa sarf fişinde Sabit Kıymet Kayıtlarıyla İlişkilendir seçeneği gelmiyordu, düzeltildi. Dosya Öndeğerleme - Faturalar Faturada masraf merkezi girilmiş olan satırlara öndeğerleme ile kartlardan muhasebe kodu atanabilmeli. Fatura muhasebe kodlarında sadece masraf merkezi girilmiş olsa dahi, öndeğerleme servisi ile bağlantı kodlarındaki muhasebe kodlarının ve bu koda bağlı masraf merkezlerinin atanması sağlanmıştır. Araçlar Form Tanımlayıcı Cari kart adres bilgileri serbest giriş ile tanımlandığında fatura form tasarımında alan listesi ve veri alanlarından cari hesap adres bilgileri için tanımlanan "cari adres bilgileri şehir" alanı değer getirmiyor. Cari hesap kartlarında adres bilgisi girişi serbest giriş olarak yapıldığında form dizaynında " Cari Adres Bilgileri Şehir " alanı değer getirmiyordu, düzeltildi. 69 WINERP Araçlar Form Tanımlayıcı Rapor-Form tasarımında versiyon değişimi sonrasında bazı tanımlı alanlarda birden çok satır varsa ok tuşları ile geçiş yapıldığında Access hatası alınıyor.

9 70 WINERP Rapor-Form tasarımında versiyon değişimi sonrasında bazı tanımlı alanlarda birden çok satır var ise ok tuşları ile geçiş yapıldığında access hatası alınıyordu, ilgili durumdaki kayıtlarda hata alınmaması sağlandı. Araçlar Veri Aktarımı (içeri) Perakende satış iade irsaliyesinde indirim satırı varsa veri aktarımı (içeri) ile xml alınamıyor. XML dosyasında indirim satırları için iade maliyet satırı 1 eklendiğinde aktarım yapılabiliyor. Perakende satış iade irsaliyesinde indirim satırı varsa veri aktarımı (İçeri) ile XML alınamıyordu, düzeltildi. Üst Menü (ikonlar) Yönetici Konsolu Yönetici konsolunda Güncelle seçildikten sonra program kapatılamıyor. 71 WINERP Yönetici konsolunda güncelle seçildikten sonra program kapatılamıyordu, düzeltildi. Üst Menü (ikonlar) Kısayollar ( 0 ~ 9 ) Kullanıcı kısayolu üzerinde Öndeğer Simgeye Dön seçildiğinde Invalid Image Size mesajı alınıyor. 72 WINERP Kullanıcı kısayolları üzerinde Öndeğer Simgeye Dön seçildiğinde hata alınmaması sağlandı. Saygılarımızla, Logo Business Solutions "Bu mesaji yazdirmadan once cevreye olan sorumlulugumuzu bir kez daha dusunelim. / Please consider the environment before printing this ." Bu elektronik posta ve ekinde yer alan tum dosyalar gonderici ve alici kisi ve kurumlara ozel olup gizli bilgi ihtiva edebilir. Dogru aliciya ulasmamasi halinde mesajin ekleri ile birlikte silinmesi ve yok edilmesi gerekmektedir. Mesaj, icerigi ve ekinde bulunan dusunce ve yorumlar Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S.'ye degil gondericiye aittir. This electronic mail and all files attached to it are private to the sender and recipient, and may contain confidential information. If it fails to reach the right recipient, the message should be deleted and destroyed along with its attachments. The message, its content and opinion and comments attached to it belong to the sender, not Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S.

Cari Hesap LOGO Haziran 2008

Cari Hesap LOGO Haziran 2008 Cari Hesap LOGO Haziran 2008 İçindekiler Cari Hesap...5 Cari Hesaplar...6 Cari Hesap Kayıt Türleri...8 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri...9 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı...10

Detaylı

GO Plus Diğer İşlemler

GO Plus Diğer İşlemler GO Plus Diğer İşlemler LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Diğer İşlemler...5 Birim Setleri...6 Birim Bilgileri...7 Çevrim Bilgileri...8 Kullanıldığı Kartlar...9 Döviz Tablosu...10 Döviz türleri

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

Ticari Sistem LOGO Ocak 2011

Ticari Sistem LOGO Ocak 2011 Ticari Sistem LOGO Ocak 2011 İçindekiler Ticari Sistem Yönetimi... 3 Tanımlar... 3 Malzeme Yönetimi Parametreleri... 3 Duran Varlık Yönetimi Parametreleri... 16 Talep Yönetimi Parametreleri... 18 Satınalma

Detaylı

Faturalar LOGO Haziran 2008

Faturalar LOGO Haziran 2008 Faturalar LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...4 Alım ve Satış Faturaları...5 Alım ve Satış Fatura Türleri...7 Fatura Bilgileri...8 Fatura Başlık Bilgileri...9 Fatura Satır Bilgileri...10

Detaylı

Dış Ticaret Modülünde ithalat uygulamalarıda desteklenmiştir. Detay Bilgi

Dış Ticaret Modülünde ithalat uygulamalarıda desteklenmiştir. Detay Bilgi Genel Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin e-fatura uygulaması, 2013 yılında yapılan düzenlemelere göre bazı mükellef gruplarına

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

Nebim V3 Ver 14.10.1. Genel. Nebim V3 Lisans. Raporlama Aracı. Genel Muhasebe. Finans Yönetimi. İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri.

Nebim V3 Ver 14.10.1. Genel. Nebim V3 Lisans. Raporlama Aracı. Genel Muhasebe. Finans Yönetimi. İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri. Nebim V3 Ver 14.10.1 Genel Nebim V3 Lisans Raporlama Aracı Genel Muhasebe Finans Yönetimi İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri Maddeler, Ürün Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri Perakende Satış Kampanyalar

Detaylı

GO Plus Sistem Yönetmeni

GO Plus Sistem Yönetmeni GO Plus Sistem Yönetmeni LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Sistem Yönetmeni...4 Yönetim...5 Terminaller...6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi...7 Gruplar...8 Kullanıcılar...9

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-DEFTER UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-DEFTER UYGULAMASI E-DEFTER UYGULAMASI E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin,

Detaylı

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR

SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR 2011 SÜREKLI GELIŞEN YAZILIM VE FONKSIYONLAR LEM ile Yazılımınız Her Zaman Güncel... Sürekli gelişen yazılım ve yeni fonksiyonlar Sadece fonksiyonalitede değil, yasal mevzuatta da sürekli değişiklikler

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA MODÜLÜ 1. SATIN ALMA Modülü... 9 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Satıcılar... 13 1.1.2.1 Satıcı Tanıtım Kartı... 13 Adresler:... 17 Yetkililer:... 18

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı

1.Netservis. 2.Tanımlar. 2.1. Sabit Tanımlar. 2.1.1. Müşteri

1.Netservis. 2.Tanımlar. 2.1. Sabit Tanımlar. 2.1.1. Müşteri 1.Netservis NetServis programı satış sonrası hizmetin adım adım takip edilebildiği ve ölçülebildiği programdır. Üretim yapan firmaların hizmet kalitesi için yaptıkları rekabet, tüketici sorunlarına en

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı

Cari Muhasebe Fark Listesinin operasyon dövizlerine göre alınabilmesi sağlandı. Genel kısıtlarda Dövizli fark listesi parametresi ile.

Cari Muhasebe Fark Listesinin operasyon dövizlerine göre alınabilmesi sağlandı. Genel kısıtlarda Dövizli fark listesi parametresi ile. GENEL 3.0.4 Onaylı Sürüm yenilikleri: Tüm programda, grid' de bulunan bilgilerin sağ klikte bulunan Gönder seçeneği ile Excel' e aktarıldığında, bilgiler için otomatik olarak AutoFilter yapılması sağlandı.

Detaylı

ETA MUHASEBE PROGRAMI

ETA MUHASEBE PROGRAMI Bilgisayarlı muhasebe, karmaşık zaman alıcı ve yorucu olan muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında çok daha kolay yapılmasını sağlayan paket programlardır. Günümüz şartlarında elle tutulan muhasebe

Detaylı

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır.

ETA:V.8-SQL onların ihtiyaçlarına ve mali imkanlarına uygun seçenekler sunacaktır. Türkiye'nin en popüler muhasebe programı olan ETA Versiyon 7, üstün özellikleri baz alınarak ve geliştirilerek veritabanı platformuna ETA:V.8-SQL olarak taşındı. Muhasebeciler, Mali Müşavirler, Serbest

Detaylı

Bordro LOGO Kasım 2011

Bordro LOGO Kasım 2011 Bordro LOGO Kasım 2011 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 11 Öndeğer Tanımları... 12 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 13 Geçerli olacak parametre

Detaylı

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Genel Kayıt Alanlarına (Hesap Plan Kodu, Cari Kart, Demirbaş, Personel, Fatura, Stok Kartı ) ait Word, Excel, PowerPoint, Microsoft ofis dosyalarını ekleyebileceğiniz gibi PDF, JPG, BMP gibi resim dosyalarının

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında SMS

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri Logo Mart 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 10 Mesaj Şablonları... 12 Toplu Mesaj Gönderimleri... 13 İş Akışlarında SMS

Detaylı

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 STOK MODÜLÜ 1. stok modülü... 8 1.1 Kartlar ve Hareket Föyleri...9 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları...9 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı... 13 1.1.1.3 Kısa Stok Tanıtım

Detaylı

Versiyon 12. 2006 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Versiyon 12. 2006 Mikro Yazılımevi A.Ş. Versiyon 12 1 İçindekiler Versiyon 12 nin ayrıcalığını yaşayın...6 1.Yeni bir yüz...7 2. Yeni Kuruluş programı ile iş akışınız çok daha hızlı......8 2.1 Programdan çıkmadan farklı firma datalarına geçiş....

Detaylı

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar... 4 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Cari Hesaplar... 9 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 9 Teminat bilgileri

Detaylı

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI 2011 LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI İÇİNDEKİLER TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında

Detaylı