Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği"
  • Su Adin
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 1 YAKLAŞIM, SAYI : 248 Eeee FATURA! Zihni KARTAL 1 GİRİŞ Bir mağazadan alış-veriş yaptığımız zaman, satıcı bedelini aldığı halde fatura düzenlemez ise neden fatura düzenlemediniz? anlamında kısaca Eeeeee Fatura! diye reaksiyon gösteririz. Bunun üzerine satıcının hemen fatura düzenlemesini bekleriz. Bazen satıcının bilinçli olarak düzenlemediğini hissettiğimiz bu gibi olaylara pratikte sıkça rastlarız. Bu olay özünde bize Eeee Fatura dedirten bi olaydır. Ancak bizim bu makalede bahsedeceğimiz e-fatura biraz farklı. Makalenin konusu elektronik fatura uygulaması zorunluluğunun kapsamıdır. Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucu yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği 2 ile tarihinden itibaren e-defter uygulamasına izin verilmiştir. Ayrıca 397 ve 416 sıra no lu VUK Genel Tebliğleri ile de elektronik fatura uygulamasından yararlanma hakkı mükelleflere sağlanmıştır. VUK nun 242 nci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığına e-defter ve e-fatura konusunda düzenleme yapma konusunda geniş bir yetki verilmiştir. Bakanlık bu yetkisini kullanarak 421 sıra no lu VUK Genel Tebliğini yayınlamıştır. Tebliğin izaha muhtaç bölümleri ise tarihli 58 nolu VUK Sirküleri ile açıklanmıştır. Buna ilaveten 424 sıra no lu VUK Genel Tebliği ile bazı eklemeler yapılmıştır. 1 E. Baş Hesap Uzmanı 2 13 Aralık 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır

2 2 I. ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASININ KAPSAMI 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler aşağıdaki gibi sayılmıştır: a) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar, b) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler, d) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari TL brüt satış hasılatına sahip olanlar 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar Enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından çıkarılan tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Madeni yağların ambalajlanması ve piyasaya sunumu hakkındaki tebliğin 4 üncü maddesinde madeni yağ aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Madeni yağ: Baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı katkıların ilâvesi sonucu, hareketli ve temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma özelliğine sahip mamul haline getirilen doğal veya yapay maddeleri ifade eder. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun verilerine göre, tarihi itibariyle madeni yağ lisansına sahip şirket sayısı 289 dur (www.epdk.gov.tr).

3 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (III) sayılı listesinde, alkol ve alkol ürünleri ile tütün ve tütün mamülleri yer almaktadır. 421 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği söz konusu malları imal, inşa veya ithal edenlerin yanı sıra bu mükelleflerden mal satın alan mükellefleri de elektronik fatura uygulaması kapsamına almıştır. Yukarıdaki düzenlemelere göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar alkol ve tütün ürünlerini inşa veya ithal edenler açısından konuda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır. Ancak, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar alkol ve tütün ürünlerini inşa veya ithal edenlerden mal satın alanlar açısından yeniden değerlendirmeyi gerektiren birtakım noktalar göze çarpmaktadır. İzleyen bölümde bu noktalar birer birer irdelenecektir. II. DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. Miktar veya Tutar Kıstası Öngörülmemiştir 421 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan ve alkol ve tütün ürünlerini imal veya ithal eden mükelleflerden 2011 takvim yılı içinde herhangi bir şekilde alım yapmış olmaları yeterli kabul edilmiş; bu alımlarına ilişkin herhangi bir miktar veya tutar kıstası öngörülmemiştir. Örneğin: Q A.Ş yılında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan bir mükelleften (imalat, işletme malzemesi vs gibi herhangi bir nedenle) 1 kilogram madeni yağ alım yapmış ve 2011 yılı sonu itibariyle brüt satışları toplamı da TL yi aşmış ise, elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma zorunluluğu kapsamına dahil olmaktadır. Oysa, bu alım, madeni yağ lisansına sahip olan bir işletmeden bir kilogram madeni yağ satın alan alıcı konumundaki mükellefin toplam alışları içinde 25 TL (ya da milyonda bir gibi bir oranı) gibi cüzi bir tutarı oluşturabilir. İdarenin bu durumda bulunan mükellefleri elektronik fatura kapsamına

4 4 almayı hedeflemediği tahmin edilmektedir. Ancak, tebliğin lafzi ifadesinden bu durumdaki mükelleflerin uygulama dışında kalacağını öngören bir anlam çıkmamaktadır. Bu haliyle onbinlerce mükellef elektronik fatura uygulaması kapsamına dahil olacaktır Bir başka örnek: Y A.Ş yılında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (III) sayılı listede yer alan kolalı gazoz imal veya ithal eden bir işletmeden bir adet kolalı gazoz almış ve 2011 yılı sonu itibariyle brüt satışları toplamı da TL yi aşmışsa, elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma zorunluluğu kapsamına dahil olmaktadır. Halbuki, bu alım, kolalı gazoz imal veya ithal eden bir işletmeden bir adet kolalı gazoz satın alan alıcı konumundaki mükellefin toplam alışları içinde 5 TL (ya da onbinde bir gibi bir oranı) gibi cüzi bir tutarı oluşturabilir. İdarenin bu durumda bulunan mükellefleri elektronik fatura kapsamına almayı hedeflemediği tahmin edilmektedir. Ancak, tebliğin lafzi ifadesinden bu durumdaki mükelleflerin uygulama dışında kalacağını öngören bir anlam çıkmamaktadır. Bu haliyle onbinlerce mükellef elektronik fatura uygulaması kapsamına dahil olacağı tahmin edilmektedir. B. Madeni Yağ ve Alkol ve Tütün Ürünlerinin Kullanım Amacı Kıstas Olarak Öngörülmemiştir 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari TL brüt satış hasılatına sahip olanlar; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari TL brüt satış hasılatına sahip olanlar elektronik fatura kapsamına alınmıştır. Tebliğde yer alan brüt satışlar ile ilgili 2011 yılındaki her türlü satışlar kastedilmektedir. Tebliğ düzenlemesinde yukarıda bahsi geçen mükelleflerden alım yapan mükelleflerin bu alışlarının amacı veya sonucu konusunda herhangi bir

5 5 belirleme yapılmaksızın sadece yıllık brüt satışları baz alınarak elektronik fatura kullanma zorunluluğu kapsamına alınmıştır. Oysa, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan madeni yağ satın alan bir mükellef, aldığı bu ürünü işletmesinde sarf malzemesi olarak kullanabilir. Diğer bir ifadeyle, alıcının esas ticareti madeni yağ alım satım üretimi olmayabilir. C. Satış Tutarları Her Türlü Satışı İçermektedir 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari TL brüt satış hasılatına sahip olanlar; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari TL brüt satış hasılatına sahip olanlar elektronik fatura kapsamına alınmıştır. Tebliğde yer alan brüt satışlar ile ilgili 2011 yılındaki her türlü satışları kastedilmektedir. Diğer bir ifade ile, yukarıda sayılan mükelleflerden aldığı malların ya da bu mallar ile imal ettiği ürünlerin satışı değil, 2011 yılı içinde gerçekleştirdiği bütün satışların toplamının esas alınmaktadır. Oysa, bir mükellef 2011 yılında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olan bir mükelleften 30 TL karşılığında 1 kilogram madeni yağ alım yapmış ve bu malı 35 TL karşılığında satmış olabilir. Bu mükellefin 2011 yılı sonu itibariyle brüt satışları toplamı TL yi aşmış ise, elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma zorunluluğu kapsamına girmektedir. Mükellefin madeni yağ satışı sadece ve sadece 35 TL olmasına karşın, bu düzenleme nedeniyle elektronik fatura kapsamına dahil olmaktadır. Oysa, bu alım, madeni yağ lisansına sahip olan bir işletmeden bir kilogram madeni yağ satın alan alıcı konumundaki mükellefin toplam satışları içinde milyonda bir gibi bir oranı oluşturmaktadır. İdarenin bu durumda bulunan mükellefleri elektronik fatura kapsamına almayı hedeflemediği tahmin

6 6 edilmektedir. Ancak, tebliğin lafzi ifadesinden bu durumdaki mükelleflerin uygulama dışında kalacağını öngören bir anlam çıkmamaktadır. D. Satış Tutarlarının Brüt Rakkamı Esas Alınmaktadır Mali kanunların uygulamasında net satış tutarı kıstas alınırken, 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği brüt satış hasılatı nı kıstas olarak almıştır. Oysa brüt satış hasılatının bir bölümü gerçekleşen satış hasılatı değildir. Örneğin, iskonto oranını yüksek uygulayan tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin 2011 yılı brüt satışları toplamı TL, satış indirimleri dolayısıyla net satışları toplamı TL olabilmektedir. 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, örnekteki bu mükellef elektronik fatura kapsamına girmektedir. Oysa mükellefin gerçekte 2011 yılı yıllık satışları toplamı TL dir. Vergi idaresinin bu durumda bulunan mükellefleri elektronik fatura kapsamına almayı hedeflemediği düşünülmektedir. Ancak, tebliğin lafzi ifadesinden bu durumdaki mükelleflerin uygulama dışında kalacağını öngören bir anlam çıkmamaktadır. E. Kıstas Olarak Sadece 2011 Yılı Satış Tutarı Öngörülmektedir 421 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari TL brüt satış hasılatına sahip olanlar ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal veya ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari TL brüt satış hasılatına sahip olanların elektronik fatura düzenleme zorunluluğu kapsamına dahil edildiği belirtilmektedir. 31/12/2011 tarihi itibariyle belirlemesinin özelliğinin açıklanmasına ihtiyaç vardır. Şöyle ki; 2011 yılı brüt satışları toplamı TL olan bir mükellef yukarıda belirtilen mükelleflerden mal almış olduğu takdirde, 2013 yılından itibaren elektronik fatura düzenleme zorunluluğu kapsamına girecektir. Ancak, aynı mükellef, 2012

7 7 ve hatta 2013 yılında yukarıda belirtilen mükelleflerden hiçbir mal almayabilir. Ya da 2012 ve 2013 yılları daha düşük satış hasılatı gerçekleştirebilir, hatta bu yıllarda gayrifaal dahi olabilir. Bu durumda dahi söz konusu mükellef, sırf 2011 yılında yukarıda belirtilen mükelleflerden ürün satın aldığı ve 2011 yılı satışları belirlenen limiti aştığından dolayı kapsama girecektir. Halbuki, aynı mükellef, 2011 yılı sonrasındaki yıllarda hem satış hasılatı belirlenen kriterin üzerinde veya altında yer alarak, hem de gayrifaal hale dönüşerek söz konusu tebliğin amaçladığı şekilde kapsam dışında kalması gerekirken, sırf 2011 yılı satışları nedeniyle elektronik fatura düzenleme zorunluluğu kapsamına dahil olmaktadır. Tebliğin, bu durumda bulunan mükellefleri elektronik fatura kapsamına almayı hedeflemediği düşünülmektedir. Ancak, tebliğin lafzi ifadesinden bu durumdaki mükelleflerin uygulama dışında kalacağını öngören bir anlam çıkmamaktadır. F. Elektronik Fatura Uygulaması Mükellefin Maliyetlerini Artırmaktadır Elektronik fatura uygulamasını düzenleyen tebliğler uyarınca, bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan kullanıcılar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-fatura Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabileceklerdir. Elektronik fatura uygulaması kapsamında elektronik fatura düzenleyebilmek ve alabilmek için, Gelir İdaresi Başkanlığı na müracaat etmek ve Mali Mühür Sertifikası almak gerekmektedir. Elektronik fatura uygulaması, işletmenin bilgi işlem sistemini entegre etmek veya özel entegratör vasıtasıyla e-fatura uygulamasından yararlanma yöntemini kullanmak ile mümkündür. Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükellefler için, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı mevcuttur. Bunun için Gelir İdaresi Başkanlığı na müracaat etmek gerekmektedir. Başkanlık yapılan

8 8 başvuruları 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine uygunluk açısından değerlendirecek, gerek görmesi halinde teknik altyapının yeterliğini değerlendirmek amacıyla mükellefin bilgi işlem sistemini yerinde inceleyebilecektir. Yapılan değerlendirme neticesinde yeterli görülen mükelleflerle özel entegrasyon çalışmalarına başlanacaktır. Özel entegrasyon test sürecinin entegrasyon çalışmalarına başlanmasından itibaren bir yıl içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Bir yıllık süre içinde özel entegrasyon testlerini başarı ile tamamlayamayan mükellefin özel entegrasyon başvurusu reddedilir. Özel entegrasyon çalışmalarına başlayan mükelleflere test adımlarını başarı ile tamamlamaları halinde yazı ile özel entegrasyon izni verilmektedir. Hangi yöntem seçilirse seçilsin, elektronik fatura uygulamasına dahil olmak teknik altyapı açısından bakıldığında mükellefler için ayrı bir maliyet kalemidir. Yukarıda belirtilen 25 TL tutarında alım yaptığı için bu kapsama giren mükellefler için katlanılması güç bir maliyet kalemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Maliyete ilaveten, elektronik fatura uygulaması için Gelir İdaresi Başkanlığı na müracaat ve Başkanlığın onayına tabi olması bir başka tereddüt noktası olarak görülmektedir. Elektronik fatura uygulaması için Gelir İdaresi Başkanlığı na müracaat etmesi gerekmekte, bu müracaatın olumlu onay ile sonuçlanması halinde elektronik fatura düzenleme, gönderme ve alma işlemleri yapılabilecektir. Yukarıda detaylı bir şekilde açıklandığı şekilde uygulama zorunluluğu kapsamına girdiği için Gelir İdaresi Başkanlığı na müracaat eden, ancak teknik altyapısı yeterli görülmediği için Gelir İdaresi Başkanlığı nca müracaatı uygun görülmeyen mükellefler için 421 seri nolu Tebliğ ile getirilen uygulama zorunluluğu anlamsız hale gelecektir. III. ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER KULLANIMINA BAŞLAMA ZAMANI 421 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeye göre;

9 9 E-Fatura uygulamasına tarihi itibariyle geçilmesi zorunludur. E-Defter uygulamasına ise tarihi itibariyle geçilmesi zorunludur. IV. SONUÇ Yukarıda detaylı olarak izah edilen nedenlerle, 421 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin elektronik fatura uygulaması kapsamına ilişkin olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar, alkol ve tütün ürünlerini imal veya ithal edenlerden mal satın alan mükelleflerin uygulama kapsamına alınmasının yeniden değerlendirilerek; Alınan madeni yağ, alkol ve tütün ürünleri konusunda miktar veya tutar limiti konulması, Alınan madeni yağ, alkol ve tütün ürünlerinin alış amacının işletmenin esas faaliyet konusu içinde yer alması gerektiğinin belirtilmesi, Kapsama girme kriteri olarak madeni yağ, alkol ve tütün ürünlerinin satış hasılatının öngörülmesi, Kapsama girme kriteri olarak toplam brüt satış hasılatı yerine madeni yağ, alkol ve tütün ürünlerinin toplam net satış hasılatının alınması, Kıstas olarak 2011 yılı satış toplamının yanında 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin verilerin de dikkate alınması, yönünde düzenleme yapılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Focus Denetim Sağlıklı çözümlere ODAK lanır.

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri:

KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: KONU: E-Fatura ve E-Defter Uygulaması İle Bu Uygulamaya Dahil Olma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ve Başvuru Süreçleri: I: GENEL OLARAK: Elektronik Fatura Uygulaması (e-fatura Uygulaması) ilk olarak

Detaylı

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI

30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI 30 SORUDA E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1 1)E-fatura yeni bir belge türü müdür?... 2 2)E-fatura uygulaması neler getiriyor?... 2 3)E-fatura ve e-defter uygulaması hangi mükellefleri kapsamaktadır?...

Detaylı

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir.

Arşivleme maliyetleri, kâğıt, posta vb. giderleriniz büyük oranda düşecektir. E-Fatura Nedir? E-fatura Uygulaması, mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı nın sistemi üzerinden, belirlenen standart ve formata göre birbirlerine fatura alıp göndermelerini sağlayan sistemin genel adıdır.

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ SİRKÜLERİ (XVII)

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ SİRKÜLERİ (XVII) 1 SİRKÜLER - XVII Sirküler Tarihi: 25.01.2012 Sirküler No : 17 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Rezidans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ

E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ E-FATURA SÜRECİNİN YOL HARİTASI VE KULLANILACAK YÖNTEMLERİN ÖZET ANALİZİ Kullanıcı Hesabı için Başvuru : E-fatura uygulamasını kullanacak mükellefler öncelikle kullanıcı hesabı oluşturmalıdırlar. Bunun

Detaylı

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI 1. KONU: Mükellefler, değişik amaçlarla, belli bir dönem veya dönemlere

Detaylı

E-Deftere Geçiş Yol Haritası

E-Deftere Geçiş Yol Haritası E-Deftere Geçiş Yol Haritası Denetçi SMMM Özcan Aymak 1 Soru 1. E-defterin yasal mevzuatımızdaki dayanakları nelerdir? - 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, - 1 Sıra No.lu

Detaylı

25 NUMARALI ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİ SİSTEMİN İRDELENMESİ

25 NUMARALI ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİ SİSTEMİN İRDELENMESİ 25 NUMARALI ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN YENİ SİSTEMİN İRDELENMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere Özel Tüketim Vergisi, Kanuna ekli 4 adet listede belirtilen mallar üzerinden alınmaktadır. Söz konusu listelerden

Detaylı

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve

C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI 1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1, 2 ve

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI

4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI Oğuz ÇALIK Kamu İhale Kurumu Daire Başkanı Sayıştay Uzman Denetçisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesine göre

Detaylı

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi

Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetlerde Amortisman Süresi Ve Sözleşmeden Doğan Ve İlk Yıla İsabet Eden Faiz Ve Kur Farklarının Aktifleştirilmesi Hülya YAVUZCAN ÇOLAK MAZARS/DENGE (Denge İstanbul

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI Vergi Portalı Vergi Bültenleri (2014) İÇİNDEKİLER 6183 SAYILI KANUN AR-GE Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun e-arşiv e-arşiv Uygulamasında

Detaylı

SONRADAN GELEN FATURALARIN

SONRADAN GELEN FATURALARIN SONRADAN GELEN FATURALARIN Ba FORMUNA YANSITILMASI Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Ba Bs formları, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alış ve satışlarını vergi

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Ekim / October 2013 İletişim Bilişim özel sayısı Bulut bilişimde vergi riskleri Onur Elele Elektronik para ile alışverişin vergilemesi Onur Elele Teknoloji geliştirme bölgelerinde

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sanayi, bir ülkenin ekonomisinin en önemli temel taşlarından biridir. Sanayisi güçlü olan ülkeler ekonomik

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? KURUMLARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA ZARAR DOĞMASI HALİNDE BU ZARAR İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? 1. KONU: Kurumların aktiflerinde bulunan taşınmaz ve iştirak hisselerinden sağladığı

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu Şubat 2013 Versiyon : 1.

e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Şubat 2013 ANKARA e-fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu Şubat 2013 Versiyon : 1. e-fatura UYGULAMASI (Özel Entegrasyon Kılavuzu) Versiyon : 1.0 Şubat 2013 ANKARA 1/28 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/28 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımında son durum

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımında son durum Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımında son durum GİRİŞ Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, ülkemizin uzun yıllardır çaba harcadığı konulardan biridir. Bu konuda birçok unsurun yanında teknolojik gelişmelerden

Detaylı

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar.

a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar. MADDE 25 : MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR MADDE METNİ : "Matraha Dahil Olmayan Unsurlar : Madde 25- Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahil değildir. a) Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER. Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müşavir YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLERDE KDV SORUMLULUĞU Bu konuda anlayış değişikliği olmamıştır. Özet olarak; Hizmeti veren

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Bilindiği üzere, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Katma

Detaylı

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER makaleler Hüseyin BİLGİN 5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hüseyin BİLGİN Giriş 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, TBMM tarafından 04.01.2002 tarihinde kabul edilerek, 22.01.2002

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı