ÜRETEN SENDİKA VE ÇÖZÜM SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ KAZANDIRAN SESSİZ OLMAZ SENSİZ HİÇ OLMAZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRETEN SENDİKA VE ÇÖZÜM SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ KAZANDIRAN SESSİZ OLMAZ SENSİZ HİÇ OLMAZ"

Transkript

1 SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ Büro Memur-Sen olarak gerçekleştirdiğimiz her kurum ziyaretinde ya da sendika üyesi olmayan her memurla konuştuğumuzda dudaklardan dökülen ilk cümle sendika ne işe yarıyor ya da sendika ne yapar olmakta. Bize sorulan bu soruya biz sendikalar neler yapmıyor ki yanıtını bu mini kitapçıkta veriyoruz. Büro Memur-Sen olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar neler yaptığımızı, neler kazandırdığımızı dikkatlerinize sunuyoruz. Atalarımızın dediği gibi söz uçar yazı kalır. SESSİZ OLMAZ SENSİZ HİÇ OLMAZ KAZANDIRAN VE ÇÖZÜM ÜRETEN SENDİKA Bir sendikanın gerçek mi yoksa sanal mı olduğunu yani sözle eylemin birbiriyle uyumlu olup olmadığını test etmenin en basit ve etkili yolu hiç kuşkusuz eyleme yani pratik uygulamaya bakmaktır. Ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz sözü bunu çok güzel ifade ediyor. Büro Memur-Sen olarak işimize bakan değil iş yapan sendikayız. Bunun ispatı işte elinizdeki bu kitapçıkta bulunan çalışmalarımız ve kazanımlardır. Büro Memur-Sen olarak olduğumuz gibi göründük göründüğümüz gibi olduk. Aldatan ve aldanan değil anlatan, algılatan, ekmeği ve emeği büyüten, koruyan sendika olduk. Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Sana uymayabilirim. Yanımda yürü ki böylece seni görebileyim, böylece ikimiz eşit oluruz. Büro Memurları Sendikası 1

2 diyen kızılderili atasözündeki gibi bütün zorlukların el birliğiyle birlik içinde aşıldığını kanıtladık. Bakmakla görmek arasında nasıl fark varsa söylemekle yapmak arasında da fark var. Biz yapacaklarımızı söylemiyoruz yaptıklarımızı anlatıyoruz. Bu kitapçıkta yer alan kazanımlar Büro Memur-Sen in yaptıklarının daha da güzelini yapacağının teminatı olduğunu ve yetkili olmamasına rağmen ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor. BİRLİKTE KAZANDIKLARIMIZ Key Ödemelerinde Yaşanan Sorunları Giderdik GÜÇ ELİMİZDE BAŞARI BİRLİKTELİKTE * Key alacaklarının hak sahiplerine ödenmesinde, ilgili kurumlarca düzenlenecek olan hak sahibinin yılları arası çalışma sürelerini gösterir belgenin yeterli sayılarak uygulama yapılması kararının çıkmasında asli unsur olduk. Bu sayede Key paralarının ödenmesini sağladık. * Key ödemelerini alamayan çalışanların bu haklarını alabilmeleri için yeni bir yasa tasarısının kabul edilmesi. Giyim Yardımının Nakit Ödenmesi * 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 211 inci maddesi kapsamında devlet memurlarına verilen giyecek yardımının nakit olarak ödenmesi. * Tasarruf hesaplarında biriken nemaların hak 2 ÖZGÜR MÜCADELE HAKÇA PAYLAŞIM

3 sahiplerine yıllık %5 fazlası ile 10 eşit taksitle ödenmesi. Altı yılı doldurup kendi isteğiyle çıkanların devlet katkısının ödenmesi. * Görevde Yükselme Sınavları na katılımın üç katına çıkarılması. * Daha önce Görevde Yükselme Sınavlarında ilan edilen boş kadronun iki katı kadar personel sınava alınırken bu oran 3 katına çıkarıldı. Şartları uyan herkesin bu sınavlara alınması noktasındaki mücadelemiz devam ediyor. Kamuya Binlerce Yeni Personel Alınması * Başta İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Gümrükler olmak üzere birçok kurumda had safhaya varan personel sıkıntısının yaptığımız eylem ve söylemlerle kamuoyunda ses getirmesi neticesinde yeni memurların istihdamına öncü olduk. Emekli olan personelin %25 kadar alınan personel alımını %50 ye çıkarttık. * Çocuk yardımının sadece iki çocuğa değil bütün çocuklara yapılması. * Enflasyonun maaş zam oranlarını aşması durumunda farkın memur aylıklarına yansıtılması. Aile ve çocuk yardımlarının artırılmasını sağladık. * tarihinden itibaren 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için çocuk yardımının bir kat artırımlı uygulanması. Çocuk yardımının bütün çocuklara uygulanması. (2009) Büro Memurları Sendikası 3 Disiplin Kurullarına Sendika Temsilcisinin Katılmasını Sağladık * Hakkında disiplin soruşturması yürütülen memurun üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin de (sendikanın tayin ettiği avukat da katılabiliyor) bu maddede belirtilen disiplin kurulları MDK ve YDK larda Disiplin Kurulu Üyesi olarak yer almasını sağladık. Ek Ödeme Almayan Kurumlara Denge Tazminatı Ödenmesi * Ek ödeme almayan kurumlarda çalışan memurlara Ocak 2005 tarihinden itibaren 40 TL ve 2006 Temmuz ayından itibaren bu meblağa 40 TL daha ilave edilerek 80 TL denge tazminatı ödenmesi (Hizmet kolumuzda bu tazminattan İçişleri Bakanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü çalışanları yararlanmıştır). Toplu görüşmeler neticesinde kamu çalışanları arasındaki ücret farkının giderilmesi amacıyla denge tazminatı

4 alınarak; çalışanlara ek ödeme verilmesini sağladık. * Kendileri, eş ve çocukları doktor gözetiminde olanlar ile sakat ve fiziksel özürlü olanların sağlık kurulu raporuna göre durumlarına uygun yer ve kadrolara atanmasının sağlanması. * Teftiş, soruşturma ve hizmet içi eğitim ile isteğe bağlı olma hali hariç, kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmelerin bir yılda toplam iki ayı geçmemesi. * Görevinden çekilen ya da çekilmiş sayılanlar ile memnu hakların iadesi kararı alanlardan memuriyete dönmek isteyenlerin talepte bulunmaları halinde durumlarına uygun kadrolara kurumların ihtiyacı, hizmet gerekleri ve bütçe imkânları çerçevesinde ilgili mevzuatına göre atanmasının sağlanması. Doğum ve Ölüm İzinlerinin Beş Güne Çıkarılması * Memura eşinin doğum yapması durumunda verilen izin süresinin beş güne çıkarılması. Birinci derecedeki kayın hısımlarının ölümü halinde beş iş günü izin verilmesi. Banka Promosyonları nın Çalışanlara Dağıtılması * İlk defa 2006 Toplu Görüşme Metni nin 5. maddesinde yalnızca Memur-Sen tarafından imzalanan karar ile uygulandı. * Banka promosyonlarının %100 ünün tek kalemde çalışan memurlara ödenmesinin sağlanması. (Sendikamızın girişimi sonrası Sivil Savunma Genel Müdürlüğü çalışanları promosyonların tamamını almaktadır.) Banka promosyonlarının tümünün tek kalemde personele ödenmesi konusunda mücadelemiz sürüyor. * 1991 yılından itibaren göreve başlayan memurlara bir derece verilmesi. (2004 Toplu Görüşmelirinde) * Hukuk mücadelemiz neticesinde eyleme katılan memura ceza verilemeyeceği konusunda yargı kararı çıkarttık. * Sendika işyeri temsilcileri ve yönetim kurulu üyelerinin tayin edilemeyeceğini, basın toplantısı yaptığında soruşturma açılamayacağını ispat ettik. * Sendika üyelerine baskı yapan veya taraf tutan birçok yönetici hakkında Türk Ceza Kanunu nun 4

5 118/1.ve 2. maddeleri gereğince bir yılla üç yıl arasında hapisle cezalandırılması istemiyle suç duyurularında bulunduk. * 2009 Toplu Görüşme Mutabakatı nın Dokuz Maddesi İçin Başbakanlık Genelgesinin Yayımlanması. GÜCÜMÜZÜ SİZDEN ALIYORUZ Bu Çerçevede: A - İl dışı geçici görevlendirme kalıcı olmayacak. B - Sendikal eylem ve etkinlikler soruşturulmayacak. C - Engelli yakını bulunana mesai ve izin kolaylığı sağlanacak. D - Vekâletlere düzenleme getirilmesi. BİZİM ÇABAMIZ SİZİN BAŞARINIZ E - Kameralı takibe insan hakları ayarı sağlanması. F - Sendikalı memurun disiplin soruşturmasına, sendika da katılacak. G - Tayinlerde eş, öğrenim ve sağlık durumları dikkate alınacak. H - Disiplin soruşturmasında yedi gün alt sınırının kaldırılması. I - İl dışına çıkışın kolaylaştırılması. Eşit İşe Eşit Ücret Kanunu nun Çıkarılmasını Sağladık * Eşit işe eşit ücret Kanunu nu çıkarılmasını sağladık. Bu kanun hükümlerinin gelecek yıllarda da uygulanması için hükümetle mutabakat sağladık. * Kurum içerisinde aynı koşulları ve aynı nitelikleri Büro Memurları Sendikası 5

6 taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme (Becayiş) taleplerinin yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin düzenleme yapılarak kaldırılmasını sağladık. * Memura, bakmakla yükümlü olduğu hastasına kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmaması ve sağlık kurulu raporuyla refakatçi tahsisinin belgelendirilmesi ve raporda öngörülen süreyi aşmaması kaydıyla yılda 1 aya kadar aylıklı refakatçi izni verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda mutabakat sağladık. * 657 Sayılı Kanunun Ek 31 inci maddesinde öngörülen-kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle açılan davalar sonunda haklı bulunması durumunda yaptığı mahkeme ve avukatlık masraflarının SENDİKALIYSAN KORKMA ödenmesi-ödemenin müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılmasının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda mutabakat sağladık. * Engelli kamu çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerinde engelleri açısından sıkıntı oluşturmayacak hizmet alanlarında ve birimlerinde görev yapmalarını sağlayacak tedbirlerin alınmasını sağladık. * Kamu hizmet binalarının engelli kamu çalışanlarının çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesini sağladık. * Kamu görevlilerinin toplu sözleşme ve grev hakkı talebine ilişkin olarak 2010 yılında bir çalıştay yapılması( bu çalıştay 9-11 Şubat 2010 tarihlerinde SORUNLARI AŞAN SENDİKA 6

7 gerçekleştirilmiştir.) * Çalıştay sonuç bildirgesinde memurların toplu sözleşmeli ve grevli sendikal haklarının temel insan hakkı olduğunun teyit edilmesi. * Genel Merkez ile Şube ve İl Temsilcilerimizin çeşitli firmalarla yaptığı indirim anlaşmaları sayesinde üyelerimize avantajlı alış veriş imkânı sağlandı. * Memur-Sen Genel Merkezi olarak, üyelerimizi SBN Ferdi Kaza Sigortası ile sigortaladık ve kaza sonucu vefat eden üyelerimizin yakınlarına tazminat ödedik( TL). Mart 2010 dan itibaren de ( TL) ödemeye devam ediyoruz. * Başta Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve SGK olmak üzere yıllardır sınav açılmayan kurumlarda sınav yapılması sağlandı. * Üyelerimizin binlerce davası için, hukuk büromuz aracılığıyla hukuk desteği sağlamayı sürdürüyoruz. * Birçok ilimizde TOKİ ile yapılan işbirliği sayesinde üyelerimizi ucuz konut sahibi yaptık. * Büro Memur-Sen olarak il ve ilçelerimizde yüzlerce konferans, seminer, panel ve çeşitli sosyal faaliyetler yaparak memurların eğitimine katkıda bulunduk. HİZMET KOLUMUZDA KURUMSAL KAZANIMLAR Büro hizmet kolunda elli kurum olduğu için bazen sendika olarak kurum bazında çalışma yapmamız gerekiyor. Bu nedenle başka bir kurumda alınan haklar için arkadaşlarımız serzenişte bulunabiliyor. Ancak kurumların sorunları ayrı ayrı olduğundan çalışmaların da ayrı ayrı yapılması gerekiyor. Memur arkadaşlarımızın bu konuda biraz daha sabırlı hareket etmesi gerekiyor. Aşağıda Büro Memur- Sen in kurum bazında elde etiği kazanımlar yer almaktadır. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) * SSK da yıllarında ödenmeyen Havuz paralarının personele 2003 yılında yeniden ödenmesinin sağlanması. Büro Memurları Sendikası 7

8 SGK da çalışan 4B li personele ek ödeme verilmesi Genel Başkanımız Yusuf Yazgan ın SGK Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Kasım 2010 döneminde SGK Yönetim Kurulu Toplantısı nda kurumda çalışan 4B li çalışanlara ek ödeme çıkarttık. * Üyelerimize ücretsiz avukatlık hizmeti tahsis edilmesi. * Eczacıların şehir dışı görevlendirmelerinin yeniden düzenlenmesi. * Y.İ.H Dai. Başkanlığı nda çalışan personele ilave ek ödeme verilmesi. Diğer birimlerle ilgili çalışmalarımızı sürüdürüyoruz. * Hizmet sunumunda görev yapan Mühendislere 30 puan ilave ek ödeme verilmesi. * Süpervizörlere 10 puan ilave ek ödeme verilmesi. * Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığı nda kumanya yerine sıcak yemek verilmesi. * Banka promosyonlarının tümünün tek kalemde personele ödenmesi konusunda mücadelemiz sürüyor. * Görevde yükselme sınavlarının zamanında ve herhangi bir eksiklik ya da aksaklığa meydan vermeden yapılmasının sağlanması. * GYS lerde Kamu Personelinin tamamına ayrım yapmaksızın başarılı eğitimler verilmiştir. METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ * Havacılık tazminatının çıkarılarak havaalanlarında çalışan personele en yüksek devlet memuru maaşının yüzde %50 si kadar ek ödeme, istasyonlarda çalışan memura en yüksek devlet memuru maaşının yüzde %25 i kadar ek ödemenin havacılık tazminatı adı altında ödenmesi. * Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadrolarında havacılık amaçlı meteorolojik ürün elde edilmesini sağlayan yer ve yüksek atmosfer gözlem istasyonlarında çalışan personelden, fiilen yaptıkları fazla mesai karşılığında kendilerinde izin verilme imkânı bulunmayanlara döner sermaye bütçesinden ödenmek şartıyla ve her bir personel için ayda 60 saati aşmamak 8

9 üzere yapılacak ödemenin çıkarılması. Sinoptik ve Radiozonde istasyonlarında çalışan personelinde bu haktan faydalanması sağlanmıştır. * Askeri Havaalanlarında çalışan personele yaklaşık 15 yıldır alamadıkları tayin bedelinin ödenmesi ADALET BAKANLIĞI * Adalet Bakanlığı çalışanlarının havuz paraları konusunda hükümet ve bakanlık nezdinde yaptığımız titiz çalışma sonucu havuz paralarına ilişkin tasarı Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü ne sunuldu. Böylece havuz paralarının ödenmesinin yolunu açtık. Tasari TBMM ye sevk edildi. HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİRLİKTE BAŞARDIK BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ Büro Memurları Sendikası 9 * Nüfus Müdürlüklerinde çalışan personele fazla mesai ödenmesi. * Sivil Savunma Arama ve Kurtarma birliklerinde temizlik ve diğer hizmetlerin dışarıdan hizmet alımı ile yapılarak personel arasındaki huzursuzluğun giderilmesi. * Teknik hizmetler sınıfına dâhil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibariyle toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, ek özel hizmet tazminatı verilmesi.

10 * Erzurum, Van ve Diyarbakır illerinde bulunan Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliklerinde önemli sebeplerden dolayı tayin talebinde bulunan personeller için yeni atanan personelin bu illerde göreve başlatılarak tayin sorunlarının çözülmesi. * Eşit işe eşit ücret mücadelemiz çerçevesinde personele denge tanzimatı çıktı. Bu sene arttırılması için mücadelemiz sürüyor. * Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri nde kapı nöbeti için özel güvenlik personeli alınması. TÜİK * 4 Şubat 2010 Perşembe tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereği 4/C li personelle ilgili olumlu düzenlemeler yapılarak ÇALIŞIYORUM ÜRETİYORUM KAZANMAK İSTİYORUM ilgili kurumlar ekinde liste olarak ilan edilmiş ancak TÜİK li 4/C liler adeta unutulmuştu. Sendikamız Başbakanlık, DPB, YSK ve TÜİK e yazılı taleple başvurarak acilen bu eksikliğin giderilmesini istedi. Bu haklı girişimimiz sonucu ilgili bakanlar kurulu kararında ek bir değişiklik yapılarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından TÜİK e iletilmesini sağladık. MALİYE BAKANLIĞI SORUN VARSA ÇÖZÜM DE VAR * 5345 Sayılı Gelir İdaresi Yasası çıkartılırken 22 ayrı yerde kurulması öngörülen Bölge başkanlıkları fikrinden vazgeçilmesi sağlandı. * Özel sektörden Gelir İdaresi Başkanı atanması 10

11 fikrinden vazgeçilmesi sağlandı. * İptal edilmek istenen şef ve müdür yardımcısı kadrolarının iptali engellendi. Geçici 3. madde ile Gelir Uzmanlığı na atanmada aranan yaş ve öğrenim alanı şartları kaldırılarak büyük bir kesimin sınava katılması sağlandı. * Gelir Uzmanlığı Sınavı esnasında devreye girerek, KPSS puanının (illerden gelen talepler doğrultusunda) düşük tutulması sağlandı. * Gelir Uzmanlığı Sınavı nda 100 yerine 130 soru sorulması fikri ile barajın aşağıya çekilmesi gibi bir kolaylık sağlandı. * Milli Emlak ve Muhasebe Genel Müdürlükleri görevde Yükselme Sınav Yönetmelikleri değiştirilmesi sırasında devreye girdik ve uzmanlık sınavlarında KPSS şartının aranmamasını sağladık. * Maliye Bakanlığı nın bazı birimlerinde banka promosyonlarının çalışanlara verilmesini sağladık. (Bunları internet sayfamızda da yayımladık.) * Birçok birimde verilmeyen mesailerin (örneğin en son Diyarbakır Defterdarlığı) tüm birimlere verilmesini sağladık. * Lojman tahsislerinin hakkaniyet ölçülerine göre yapılması için Müsteşarlık düzeyinde girişimlerde bulunduk ve sorun olan yerlerde çözüm sağladık. * Yemekhane sorunu olan birçok ilimizde yemekhane açılmasını sağladık. * Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa toplantı tertiplenerek çalışanların sorunları tartışılmakta ve çözüm önerileri getirilip, sorunlar çözüme kavuşturulmaktadır. (yemekhane, çalışma ortamı, kreş, servis, mesai v.s) * Yapılan sınavlarda ders notu, soru bankası hazırlanarak, ders notları ve soru bankası hemen sitemize eklendi. İmkânlar ölçüsünde eğitim hizmeti verildi. SAYIŞTAY * Sağlık yönünden sakıncalı birimlerde çalışan personele süt ve yoğurt verilmesi temin edildi. * Sayıştay Temel Kanunu nun değişmesine katkıda bulunuldu. Büro Memurları Sendikası 11

12 BAYAN MEMURLARLA İLGİLİ KAZANILAN HAKLAR * Bayan memurlara doğumdan önce üç ay doğumdan sonra bir yıl içinde gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesi. * Bayan memurların doğumdan önce sekiz hafta doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere doğum izin süresinin uzatılması.bu konuda Avrupa ülkelerinde uygulanan doğum yapan memurun eşinede ücretli ve ücretsiz izin için çalışmalar devam ediyor. * Süt izninin altı aydan bir yıla çıkarılması, izin süresinin bir saatten 1,5 saate çıkarılması ve bu saatlik izin zamanının idare tarafından değil anne tarafından belirlenmesi. * Kız çocuklarının tedavi yardımlarından yararlanmalarındaki yaş sınırının kaldırılarak evlenene kadar bu haktan yararlanması 4/C İLE İLGİLİ TARİHİ BAŞARILARIMIZ * 4/C li kamu çalışanlarına memur sendikalarına üye olma hakkı sağladık. Sendikamızın Ankara 3.İş Mahkemesi nde açmış olduğu davanın Yargıtay tarafından da sendikamız lehine onanmasıyla geneli kapsayacak şekilde tüm 4/C li personele kamu sendikalarına üye olma hakkı kazandırdık. Böylece sorunların aşılması için önemli bir kapıyı aralamış olduk. * 4/C li personelin yaşadığı mağduriyete dikkat çekmek için tarihinde Başkent Ankara da 4/C li çalışanların sorunları ve çözüm önerileri konulu geniş kapsamlı ve katılımlı bir çalıştay gerçekleştirdik. Türkiye de bir ilk olan çalıştay sonrası hazırlanan sonuç raporu ve dokuz maddelik bildirge ilgili kurumlara ve medyaya gönderilerek 4/C li personelin sorunlarına dikkat çektik. Söz konusu sonuç raporu toplu görüşme masasında da taleplerin ilk maddesi olacaktır YILI TOPLU GÖRÜŞME TALEPLERİMİZ * 4/C li kamu personelinin yaşadığı mağduriyete son vermek için 4/C kadrosundaki çalışanların 4/A ya geçirilmesi. * Anayasal ve yasal değişiklikler yapılarak sendikalı 12

13 memurlara Grev ve Toplu Sözleşme hakkının tanınması. * Kamu çalışanlarına yönelik siyaset yasağı ve seçilme hakkına ilişkin sınırlamaların kaldırılması. * Kamu çalışanlarına yılda iki defa 600 TL tutarında kiriz çeki veya ikramiye verilmelidir. * Kamu personel reformunun derhal yapılması. * Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalışanların maaş durumlarının iyileştirilmesi ve ek ödemeden yararlandırılmaları. * Yer değiştirme işlemlerinde eş, sağlık ve ailevi durumlar yanında çalışanın ve aile fertlerinin öğrenim durumlarının da mazeret olarak kabul edilmesi YAŞASIN HAKLI MÜCADELEMİZ BÜRO MEMUR-SEN VARSA SORUN YOK Büro Memurları Sendikası 13 * SGK sigorta İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kontrol memurlarının görev risk tazminatı ve görev başına harcırah ödenmesi ayrıca bu görevi yapan personele korunma amaçlı silah verilmesi. * Hizmet kolundaki kurumlarda Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavlarının yığılmaya meydan verilmeden düzenli aralıklarla yapılması. * Hizmet kolundaki kurum ve kuruluşların açıktan atama yoluna gitmeden, öncelikli olarak Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışan personeli ihtiyaç duyulan kadrolara Görevde Yükselme veya Unvan Değişikliği Sınavlarıyla atamalarını yapması. * SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının SGK Başkanlığı na devredilmesi sonucu yeni sitemin kurulması aşamasında fazla mesai yaptırılan personele ödenen

14 ücretlerin arttırılması. Yine bu kurumda ödenen ilave ek ödemenin fazla mesai yaptırılan personele servis bazında eşit şekilde ödenmesi. * Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı nda paket programları kullanan personele VHKİ kadrosunun verilmesi, büro hizmet kolu çalışanlarına iş yükü ağırlığına göre ek tazminat verilmesi. * Hizmet kolunda bulunan kurum ve kuruluşların İstanbul birimlerinde görev yapanlar için İstanbul un sürgün kenti imajından kurtarılması amacıyla tüm sosyal ve mali yaşam koşullarını iyileştirecek tedbirlerin alınması ve ilk etapta İstanbul ilinde çalışan tüm personele ulaşım ve kira sorunu göz önüne alınarak ek tazminat verilmesi. * SGK Sağlık İşleri merkez ve taşra teşkilatında GİH ve YH sınıflarında çalışan personelin ek ödemelerinin BU SESE KULAK VERİN iyileştirilmesi için gerekli düzenleme yapılması, fatura inceleme ve provizyon merkezlerindeki personel arasındaki puan adaletsizliğinin giderilmesi. * SGK Sağlık işlerine bağlı fatura inceleme ve provizyon merkezlerindeki reçete ve faturaların incelenmesi, ödemelerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi, personel üzerindeki aşırı iş yükünün hafifletilmesi için manuel sistemden çıkılarak bilgisayar destekli otomasyona geçilmesi ve bununla ilgili yasal altyapının (fatura, reçete, inceleme ve ödeme vb. ile ilgili tüm işlemlerin CD ortamında kurumca alınması ve değerlendirilmesi) acilen kurulması. SİZİNLE KAZANIYORUZ 14 KAZANIYORUZ ÇÜNKÜ GÜÇLÜYÜZ

15 * Kurum personeline yapılan eğitim seminerlerinin tüm personeli kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması * İnfaz koruma Memurları ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi personelin sendikalara üye olabilmesinin önündeki kanuni engelin kaldırılması. * İmza Yetkisi bulunan personele sorumluluğu karşılığında ödenek verilmesi. * Maliye Bakanlığı nda ve GİB da özel uzmanlık sınavlarının süre ve sayı gözetilmeden tekrarlanması ve muhasebe, milli emlak uzmanlıklarında sözlü sınavın kaldırılması. GÜÇLÜ MEMUR GÜÇLÜ TÜRKİYE * Ek ödemelerden emekli kesenekleri kesilerek ek ödemeler emekliliğe de yansımalıdır. * Ek ödemelerdeki adaletsizlikler giderilmelidir. * Aile ve çocuk yardımını arttırılması 4/B lilerle İlgili Talepler Kamu çalışanlarının farklı türde istihdam edilmesi uygulamasından vazgeçilerek temel istihdam şekli kadrolu ve sürekli nitelikte 4/A memur statüsü olarak uygulanmalıdır. Bu hak takıncaya kadar mağduriyetleri gidermek için kısa vadede kadrolu personele sağlanan haklardan faydalandırılmalıdır. Aynı haklardan 4/C lilerde yararlandırılmalıdır. * Çalışanların yıllık izinleri hesaplanırken resmi tatil olan Cumartesi, Pazar, dini ve milli bayram günlerinin izinden sayılmaması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması. MÜCADELİSİNİ SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ HAKLAR * Çalışanların kimseye muhtaç olmadan geçimini sürdürmeleri için gerekli olan bir ücreti almalarının sağlanması. * Grev ve Toplu Sözleşme hakkı * Hizmet kolumuzda ücret yönünden en mağdur olan İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü personelinin ücretlerinde iyileştirme yapılması için uygulanan denge Büro Memurları Sendikası 15

16 tazminatının bu yıl artırılması. * Personel sayısı 50 ve üzerinde olan kurumlarda kreş ve çocuk bakım ünitelerinin açılması. * Bayan memurların doğum izni nedeniyle hizmet borçlanmaları ödemelerinde kolaylık sağlanması. * Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personele de ek gösterge verilmesi. * Görevde yükselme sınavında müracaatlarda boş bulunan kadronun üç katı ibaresinin kaldırılması ve sınava hak eden herkesin girmesi. * Emekli ikramiyesinin arttırılması. * 657 sayılı kanunun 4/B ve 4/C maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele kadro verilmesi. * Maliye Bakanlığı nda VEDOP, Say2000, MEOP vb. otomasyon programlarını kullananlara (ilgili yönetmelik değişikliği yapılarak) VHKİ kadrosunun sınavsız verilmesi sağlanmalıdır. * Maliye Bakanlığı nda görev yapmakta olan üniversite mezunu hizmetli ve şoförlere sınavsız olarak memuriyet kadrosunun verilmesinin sağlanması, lise mezunlarına yönelik olarak da görevde yükselme sınavlarının yapılması sağlanmalıdır. * Maliye çalışanlarına ödenmekte olan Ek Ödeme yıllardan beri arttırılmadığından nispi olarak azalmıştır. Bazı unvanların ek ödemelerine son yapılan zam tüm çalışanlara yansıtılmalıdır. * Maliye Bakanlığı nda ödenmekte olunan Ek Ödemenin emekli aylığına yansıtılması sağlanmalıdır. * Maliye Bakanlığı personeli arasında gelir-gider ayrımı yapılmaksızın sadece belli bir süre bakanlıkta çalışmış olmak şartı aranarak, tüm personelin açılacak sınavlara katılımı sağlanmalıdır. ÖRNEK, ÖNCÜ, LİDER SENDİKA 16

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015 YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015 Sendikamız Eğitim Sen, Ortak Yaşam İlkelerimiz de ifade ettiğimiz üzere akademik,

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN I.DÖNEM 01.01.2015-31.12.2016 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER...

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 1-2015 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 2 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER HABERLEŞME TARİHİ. 4 KURUM TARİHÇEMİZ.. 5 ETİK POLİTİKAMIZ... 7 MESLEKÎ ETİK İLKELERİMİZ..

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanlığı ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ İstanbul SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer.

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer. 1 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI 1.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE-1. TARAFLAR ve TANIMLAR Bu toplu iş sözleşmesinin tarafları... BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile HİZMET-İŞ (TÜM BELEDİYE VE GENEL HİZMET İŞÇİLERİ SENDİKASI)

Detaylı

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI

BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI BELEDİYELERDE PERSONEL SİSTEMİ VE UYGULAMASI Metin ADIGÜZEL Sayıştay Denetçisi Evrensel tanımıyla mahalli idareler, belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine bir arada yaşaması nedeniyle

Detaylı

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014 Büyük Türkiye Buluşmasında Muhteşem Coşku Başbakan R. Tayyip Erdoğan, Memur- Sen in düzenlediği Medeniyet, insan, demokrasi

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Amaç Madde 1 Bu Kanunun

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı