MALİ İŞLER MALİ İŞLER BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI. * Birim Organizasyon Şemasının SYP deki yeri; Garanti Emeklilik (AS-IS) Organizasyon Mali İşler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİ İŞLER MALİ İŞLER BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI. * Birim Organizasyon Şemasının SYP deki yeri; Garanti Emeklilik (AS-IS) Organizasyon Mali İşler"

Transkript

1 MALİ İŞLER BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI * Birim Organizasyon Şemasının SYP deki yeri; Garanti Emeklilik (AS-IS) Organizasyon Mali İşler 1

2 MALİ İŞLER BİRİM MÜDÜRÜ Bağlı Olduğu Yetkili : Genel Müdür Yardımcısı-Bütçe Planlama, Mali İşler ve Operasyon Görev Tanımı Şirket muhasebe ve tahsilat süreçlerinin belirlenmesini, verimli olarak hazırlanmasını, şirket stratejilerine uygun şekilde yönetilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, İş planını hazırlamak ve takip etmek, birim bütçesini hazırlamak. Yönetim ve Denetim Sorumlulukları 1. Bölümün hedeflerini ve faaliyetlerini takip ederek, gerekli iş bölümü ve koordinasyonu sağlar. Yapılan işlemleri kontrol eder, imzalar, denetler. Çıkan sorunlara gerekli müdahaleyi yaparak çözüme kavuşturur. 2. Genel Müdürlük tarafından belirlenen zamanlarda ve kriterlerde kendisine doğrudan bağlı çalışanların performanslarını değerlendirir. 3. Performans, verimlilik, işe uygunluk gibi kriterleri göz önüne alarak kendisine bağlı çalışanların gelişme ihtiyaçlarının belirlenmesini ve ilgili eğitimlerin verilmesini ve işbaşında eğitilmelerini sağlar. Çalışanlarını motive eder. 4. Çalışanların yıllık izinlerini, Şirket prosedürlerine uygun olarak ve Bölüm ün faaliyetlerini aksatmayacak şekilde kullanmalarını sağlar. 5. Şirketin kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla kalite sistemini en iyi şekilde korur, geliştirir ve temsil eder. 6. Sektör ve Şirketteki değişiklikleri yakından takip ederek kendisine bağlı personeli bu konuda bilgilendirir. 1. Şirketin hedefleri ve politikaları doğrultusunda, mali işler projelerini planlamak, uygulamaya geçirilmesini sağlamak, 2. Şirketin mevcut muhasebe ve tahsilat süreçlerinde verimliliği artırmak, muhasebe ve tahsilat konularında Şirket içinde yürütülen projeleri yönetmek, 3. Şirketin Mali İşler Birimi ne ait yıllık bütçesini hazırlamak, Yönetim onayına sunmak, bütçe takip etmek, 4. Kendisine bağlı birimin hedeflerini ve faaliyetlerini takip ederek, gerekli iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak, 5. Şirket içi ve dışında yapılan toplantı ve görüşmelerde sorumluluk alanına giren konularda şirketi ve birimini temsil etmek, 6. Yapılan işlemleri kontrol etmek, imzalamak, denetlemek, 7. Sorunlar karşısında gerekli müdahaleyi yaparak çözüme kavuşturmak, 8. Sektör ve Şirketteki değişiklikleri yakından takip ederek kendisine bağlı personeli bu konuda bilgilendirmek, 9. Kendi uzmanlık alanı ile ilgili gelişmeleri ve değişiklikleri yakından takip etmek, 10. Üst Yönetim tarafından talep edilen rapor / sunum / bilgi edinilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak veya yapılmasını sağlamak. 2

3 MUHASEBE YÖNETMENİ Bağlı Olduğu Yetkili : Mali İşler Birim Müdürü Yönetim ve Denetim Sorumlulukları 1. Bölümün hedeflerini ve faaliyetlerini takip ederek, gerekli iş bölümü ve koordinasyonu sağlar. Yapılan işlemleri kontrol eder, denetler. Çıkan sorunlara gerekli müdahaleyi yaparak çözüme kavuşturur. 2. Genel Müdürlük tarafından belirlenen zamanlarda ve kriterlerde kendisine doğrudan bağlı çalışanların performanslarını değerlendirir. 3. Performans, verimlilik, işe uygunluk gibi kriterleri göz önüne alarak kendisine bağlı çalışanların gelişme ihtiyaçlarını belirler ve ilgili eğitimlerin verilmesini ve işbaşında eğitilmelerini sağlar. Çalışanlarını motive eder. 4. Çalışanların yıllık izinlerini, Şirket prosedürlerine uygun olarak ve Bölüm ün faaliyetlerini aksatmayacak şekilde kullanmalarını sağlar. 5. Şirketin kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla kalite sistemini en iyi şekilde korur, geliştirir ve temsil eder. 6. Sektör ve Şirketteki değişiklikleri yakından takip ederek kendisine bağlı personeli bu konuda bilgilendirir. 7. Ay kapanış vb gibi yasal olan ve olmayan tüm süreçleri takip eder ve gerekli bilgilendirmeyi yapar. 1. Finansal tabloların ay kapama takvimi doğrultusunda hazırlanmasını sağlamak, 2. Diğer Birimlere gönderilen Muhasebe ile ilgili raporları hazırlamak, hazırlanmasını sağlamak ve ilgili kanallara iletilmesini sağlamak, 3. Dönem sonu işlemleriyle ilgili bilgiler Diğer Birimler den eksiksiz olarak Muhasebe Servisi ne geldiğinde, dönemin kapatılması için gerekli işlemleri yapmak; mutabakatların gerçekleştirilmesini sağlamak; eksik bilgiler ve manuel hesaplamaların tamamlanması konusunda ilgili Birimlere uyarıda bulunmak ve süreç sonunda gerekli bilgilendirmeleri yapmak, 4. Şirket denetimlerinde, Birim in sorumluluğundaki denetimleri koordine etmek; Birim in sorumluluğu dışındaki denetimlere destek vermek, 5. Ödenecek vergilerin muhasebeleştirilmesi ve beyannamelerinin hazırlanması gibi işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, kontrolünü ve ilgili mevzuat takibini yapmak, 6. Resmi Defter basımı ile ilgili işlemler ile yıl kapanış ve açılış işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, kontrol ve takibini yapmak, 7. İnternet bankacılığından yapılmış olan ödeme girişlerinden uygun olanların onayını vermek, 8. Şirket bütçe çalışmaları için, Muhasebe Servisi yle ilgili rakamları çıkarmak, bir önceki yılı göz önünde bulundurarak bir sonraki yıl için tahmin ve değerlendirme çalışmaları yapmak, 9. Cari hesap ve personel ödemeleri ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, kontrol ve takibini yapmak; eksik belgeler olduğunda ilgili Kişi/Birimler den tamamlanmasını sağlamak, 10. Düzenli olarak Şirket in tedarikçi firmalarıyla mutabakat yapılmasını sağlamak, 11. Kasa işlemlerinin kontrol ve takibini yapmak; raporların hazırlanmasını sağlamak, 3

4 12. Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı na uygun olarak kayıtları tutmak; dönemsellik ilkelerini göz önünde bulundurarak muhasebeleştirme işlemlerini gerçekleştirmek ve bunlarla ilgili kayıtları gerektiğinde Kamu ve Özel Kuruluşlar la paylaşmak, 13. Şirket in mali faaliyetleri kapsamında, resmi ve özel kurumlara karşı resmi olarak temsilini gerçekleştirmek; gerekli raporları hazırlamak, iletişim ve koordinasyonu sağlamak, 14. Şirket in mali faaliyetleri kapsamında, Şirket ortakları, TGB ve diğer Grup Şirketleri ile iletişim ve koordinasyonu sağlamak, talep edilen belge ve raporları hazırlamak, 15. Bağımsız dış denetim firması ve YMM ile sürekli irtibat halinde bulunup güncel mevzuatı uygulamak, 16. Ay kapamayı takiben ilgili birimlerle bütçe/gerçekleşen mutabakatını yapmak, lüzumlu görülen yerlerde düzeltme kaydı atmak, 17. Sistem uygulamaları üzerinde diğer birimler tarafından yapılan ve muhasebe tarafını etkileyen değişikliklerin düzgün işletilmesini sağlamak (IK.NET üzerinden işleyen avans ve harcırah sistemi vb.), 18. İlgili birimlerle beraber muhasebe şablonları oluşturmak, oluşturulmasını sağlamak. 4

5 VERGİ VE MUTABAKAT YÖNETMENİ Bağlı Olduğu Yetkili : Mali İşler Birim Müdürü Yönetim ve Denetim Sorumlulukları 1. Şirketin kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla kalite sistemini en iyi şekilde korur, geliştirir ve temsil eder. 2. Bölümün hedeflerini ve faaliyetlerini takip ederek, gerekli iş bölümü ve koordinasyonu sağlar. Yapılan işlemleri kontrol eder, denetler. Çıkan sorunlara gerekli müdahaleyi yaparak çözüme kavuşturur. 1. Dönem sonu işlemleriyle ilgili bilgiler diğer Birimler den eksiksiz olarak Muhasebe Servisi ne geldiğinde, dönemin kapatılması için gerekli işlemleri yapmak; mutabakatları sağlamak, süreç sonunda gerekli bilgilendirmeleri yapmak, 2. Bireysel ve kurumsal satış birimlerine, hazırlayacakları planlarda, vergi mevzuatı açısından destek vermek, 3. Yılsonu kapanış ve açılış kayıtları ile Resmi Defter basımı ile ilgili işlemleri yürütmek, 4. Kasa işlemlerini gerçekleştirmek, ilgili raporları hazırlamak, 5. Ödenecek tutarlara ilişkin internet bankacılığı üzerinden girişi yapmak, 6. Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı na uygun olarak kayıtları tutmak; dönemsellik ilkelerini göz önünde bulundurarak muhasebeleştirme işlemlerini gerçekleştirmek ve bunlarla ilgili kayıtları gerektiğinde Kamu ve Özel Kuruluşlar la paylaşmak, 7. Dönem içerisinde devam eden projeler ile ilgili olarak muhasebe şablonları oluşturmak ve kontrol etmek, 8. Tüm yasal sorumlulukları yerine getirmek, vergileri beyan etmek, tahakkuku ödemek, bankadan çıkışının takibini yapmak (parasal olan vergiler ve olmayan ba-bs, b-trans vb..), 9. E-Fatura / E-defter ve Bilişim HR işlemlerini takip etmek, 10. Şirkete ait muhasebe kayıtlarını Coolgen e girmek veya girilmesini sağlamak. 5

6 KURUMSAL RAPORALMA VE KONSOLİDASYON YÖNETMENİ Bağlı Olduğu Yetkili : Mali İşler Birim Müdürü Yönetim ve Denetim Sorumlulukları 1. Şirketin kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla kalite sistemini en iyi şekilde korur, geliştirir ve temsil eder. 2. Bölümün hedeflerini ve faaliyetlerini takip ederek, gerekli iş bölümü ve koordinasyonu sağlar. Yapılan işlemleri kontrol eder, denetler. Çıkan sorunlara gerekli müdahaleyi yaparak çözüme kavuşturur. 1. Türkiye Garanti Bankası Konsolidasyon ve Uluslararası Muhasebe Birimi ne iletmek üzere IFRS, BDDK, Basel vs. paketlerini hazırlamak, 2. BBVA Konsolidasyon Birimi ne iletmek üzere finansal bilgiler ve vergi formlarını hazırlamak, BBVA ya ait portala yüklemek, 3. Hazine tarafından periyodik olarak talep edilen tüm tabloları hazırlamak birimle ilgili olmayanları koordine etmek ve Hazine ye iletilmesini sağlamak, 4. KDV, BSMV, gibi vergi dosyalarını hazırlanması ile ilgili çalışmalarda yer almak gerektiğinde destek vermek, 5. Bütçe çalışmaları için, Muhasebe Servisi yle ilgili rakamları çıkarmak, bir önceki yılı göz önünde bulundurarak bir sonraki yıl için yapılan tahmin ve değerlendirme çalışmaları içinde yer almak. 6. Şirkete ait muhasebe kayıtlarını sisteme girmek veya girilmesini sağlamak, 7. Şirket içi ve dışı her türlü denetim ve teftiş faaliyetlerinde Mali İşler Birimi ne destek olmak, 8. Şirket Üst Yönetimi ne sunulmak üzere Sektör Analiz Seti ni hazırlamak, 9. Transfer Fiyatlaması na ilişkin mutabakatı yapmak ve danışmanlık şirketi ile birlikte raporu hazırlamak, 10. Şirket denetimlerinde, Birim in sorumluluğundaki denetimler için rapor hazırlamak ve diğer çalışanların hazırlayacağı raporları konsolide etmek, 6

7 MUHASEBE YETKİLİSİ Bağlı Olduğu Yetkili : Muhasebe Yönetmeni Yönetim ve Denetim Sorumlulukları 1. Şirketin kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla kalite sistemini en iyi şekilde korur, geliştirir ve temsil eder. 2. Bölümün hedeflerini ve faaliyetlerini takip ederek, gerekli iş bölümü ve koordinasyonu sağlar. Yapılan işlemleri kontrol eder, denetler. Çıkan sorunlara gerekli müdahaleyi yaparak çözüme kavuşturur. 1. Ay kapama prosedürüne göre finansal tablolar ile Günlük kar-zararı hazırlamak, 2. Dönem sonu işlemleriyle ilgili bilgiler diğer Birimler den eksiksiz olarak Muhasebe Servisi ne geldiğinde, dönemin kapatılması için gerekli işlemleri yapmak; mutabakatları sağlamak, süreç sonunda gerekli bilgilendirmeleri yapmak, 3. Şirket denetimlerinde, Birim in sorumluluğundaki denetimleri koordine etmek; Birim in sorumluluğu dışındaki denetimlere destek vermek, 4. Ödenecek vergilerin muhasebeleştirilmesi ve beyannamelerinin hazırlanması, yasal sorumlulukların yerine getirilmesi gibi işlemleri gerçekleştirmek, mutabakatlarını sağlamak; kontrolünü ve ilgili mevzuat takibini yapmak (vergiler-ba/bs vb..gibi), 5. Cari hesap ve personel ödemeleri ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, kontrol ve takibini yapmak; eksik belgeler olduğunda ilgili Kişi/Birimler den tamamlanmasını sağlamak, 6. Kasa işlemlerini gerçekleştirmek, ilgili raporları hazırlamak, 7. Ödenecek tutarlara ilişkin internet bankacılığı üzerinden girişi yapmak, 8. Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı na uygun olarak kayıtları tutmak; dönemsellik ilkelerini göz önünde bulundurarak muhasebeleştirme işlemlerini gerçekleştirmek ve bunlarla ilgili kayıtları gerektiğinde Kamu ve Özel Kuruluşlar la paylaşmak, 9. E-Fatura / E-defter ve Bilişim HR işlemlerini takip etmek. 7

8 MUHASEBE ASİSTANI Bağlı Olduğu Yetkili : Muhasebe Yönetmeni 1. Cari hesap ve personel ödemeleri ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, kontrol ve takibini yapmak; eksik belgeler olduğunda ilgili kişi / Birimler den tamamlanmasını sağlamak; Birimlerden gelen gider belgelerinin şirket içi düzenlemelere ve mevzuata uygunluğunu kontrol etmek(temsil giderler ile seyahat giderleri ağırlıklı olarak), Personel ödemelerini otomatik olarak ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirmek; cari ödemeleri manuel olarak yapmak, Haftalık ödeme günlerinde, ödenecek tutarları tespit ederek Muhasebe Yönetmeni ve Fon Yönetimi Servisi ne bildirmek, 2. Düzenli olarak Şirket in tedarikçi firmalarıyla mutabakat yapmak, 3. Banka hesaplarının muhasebeleştirilmesi ve mutabakatının yapılması, 4. BES havuz hesabının mutabakat çalışmalarının aylık olarak yapılması, 5. Sabit kıymetlerle ilgili faturaların bentaş demirbaş modülüne girilmesi ve ay sonlarında özet tabloların oluşturulması, 6. Diğer Birimler den gelen mahsupları sisteme girmek; basılı evrak stok takibi yapmak, 7. Hizmet alınan Firma ve Şahıslar ın sözleşmelerinin takibini yapmak. 8

9 TAHSİLAT YÖNETMENİ Bağlı Olduğu Yetkili : Mali İşler Birim Müdürü Yönetim ve Denetim Sorumlulukları 1. Bölümün hedeflerini ve faaliyetlerini takip ederek, gerekli iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak. Yapılan işlemleri kontrol etmek, denetlemek. Çıkan sorunlara gerekli müdahaleyi yaparak çözüme kavuşturmak. 2. Genel Müdürlük tarafından belirlenen zamanlarda ve kriterlerde kendisine doğrudan bağlı çalışanların performanslarını değerlendirmek. 3. Performans, verimlilik, işe uygunluk gibi kriterleri göz önüne alarak kendisine bağlı çalışanların gelişme ihtiyaçlarının belirlenmesini ve ilgili eğitimlerin verilmesini ve işbaşında eğitilmelerini sağlamak. Çalışanlarını motive etmek. 4. Çalışanların yıllık izinlerini, Şirket prosedürlerine uygun olarak ve Bölüm ün faaliyetlerini aksatmayacak şekilde kullanmalarını sağlamak. 5. Şirketin kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla kalite sistemini en iyi şekilde korumak, geliştirmek ve temsil etmek. 6. Sektör ve Şirketteki değişiklikleri yakından takip ederek kendisine bağlı personeli bu konuda bilgilendirmek. 1. Grup BES Tahsilat işlemlerini takip ve kontrol etmek, Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortacılığı ürünleri tahsilat rasyolarını analiz etmek, 2. Grup Hayat tahsilat işlemlerini kontrol etmek, talimatnamelerin kontrolünü yapmak. Tahsilatların yapılma aşamasında gerekirse Portföy Yöneticisi, Bölge Müdürleri ile irtibata geçerek tahsilatların yapılmasını sağlamak. Yapılan mutabakatların zeyillerini kontrol etmek, 3. Broker'lara ait tahsilat dağıtımı ve komisyon ödeme işlemleri ile ilgili kontrolleri yapmak, 4. Poliçe borç, prim alacak ve kur farkı raporlarının yapılmasını sağlamak, 5. TGB dışındaki dağıtım kanalları borç takiplerini kontrol etmek, 6. Aylık grup tahsilat raporunun yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek, 7. Ay kapama işlemleri dahilinde sistem tarafından hazırlanan poliçe borç, prim alacak ve kur farkı raporlarının (kur farkı raporu, prim alacak karşılığı raporu) kontrol edilip, özet bir rapor haline getirilmesini sağlamak ve Mali İşler ve Yönetim Raporlama Birimine iletmek, 8. MIS raporuna veri teşkil edecek çalışmayı takip ve kontrol etmek, 9. Şube geçici hesaptan alınmış ancak sigortalıdan tahsilatı yapılmamış poliçelerin listesini çekerek Banka Emeklilik ve Koordinasyon Birimi ile paylaşmak. Bankadan yapılan geri dönüşe 10. Tahsilat iptal/ iade işlemleri için limit / onay uygunluk kontrollerini yapmak, ödeme talimatını kontrol etmek ve onay vermek, 11. Türkiye Garanti Bankası haricindeki dağıtım kanalları BES komisyon listesini kontrol etmek ve ödenmesi için uygunluk vermek, 12. Ay kapanış işlemlerinde gerekli kontrolleri yapmak, Mali İşler Birimi ne PAK, kur farkı, kredi kartı olacak rakamlarını bildirmek, 13. Aykapama sonrası oluşan fark rejistrosunun kontrollerinin yapılmasını sağlamak, 14. On beş günde bir fiş kontrolleri yapmak, 15. Manuel yapılan ödemeler için onay/neden kontrolü yapılmalı 9

10 16. GE-Tahsilat mail adresine gelen soru / sorunların cevaplanmasını /çözümlenmesini sağlamak. 17. Devlet Katkısı süreçlerinde yer alan DKS nesnesinin kontrolünü yapmak ve yasal sürelere uygun olarak sisteme yüklenmesini sağlamak, varsa hata raporlarını incelemek ve DK tahsilat dağıtımlarını gerçekleştirmek, 18. Devlet Katkısı süreçlerinde, DKS nesnesi yüklemesi veya DK dağıtımlarının geç yapılması nedeniyle oluşan ceza ödemelerine ait dataları hazırlamak, kontrol etmek ve ceza hesaplamalarının yapılmasını sağlayarak, yasal sürelere uygun olarak ceza ödemelerini gerçekleştirmek. 10

11 TAHSİLAT YETKİLİSİ Bağlı Olduğu Yetkili : Tahsilat Yönetmeni Yönetim ve Denetim Sorumlulukları 1. Bölümün hedeflerini ve faaliyetlerini takip ederek, gerekli iş bölümü ve koordinasyonu sağlar. Yapılan işlemleri kontrol etmek, denetlemek. Çıkan sorunlara gerekli müdahaleyi yaparak çözüme kavuşturmak. 2. Şirketin kalite hedeflerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla kalite sistemini en iyi şekilde korumak, geliştirmek ve temsil etmek. 1. Gün içinde gruplardan BES hesaplarına gelen tahsilatların dağıtımını yapmak, ilgili Tahsilat Asistanı na yönlendirmek, 2. Yapılan girişlerin doğruluğunu sistemden kontrol edip onaylamak, zeyilleri Tahsilat Asistanı na tekrar iletmek, ödeme vadelerini onaylamak, 3. Brokerlara dağıtılan tahsilatı yapılmış olan sözleşmeler ile hesapta komisyonu oluşan sözleşmeleri kontrol etmek, 4. İhtarname listelerinin gönderilmesi konusunda sorun olduğunda Tahsilat Asistanları na destek vermek, 5. Dağıtım Kanalı'na yapılacak BES Tahsilat Listesi gönderimini kontrol etmek, 6. Ay kapama işlemleri dahilinde sistem tarafından hazırlanan poliçe borç, prim alacak ve kur farkı raporlarını (kur farkı raporu, prim alacak karşılığı raporu) kontrol etmek, özet bir hale getirmek, 7. T. Garanti Bankası komisyon ödemesi işlemlerini yapmak, 8. Manuel hesapların muhasebe entegrasyonu ve kontrolünü yapmak, 9. Geçici hesaba alınan tutarların içinde tahsilat olarak işlenenlerin, bir sonraki ay içinde prim tahsilatı olarak tekrar muhasebe entegrasyonunun yapılmasını sağlamak, 10. Dağıtım Kanalı üretim mutabakatı yapmak. Operasyon Servisi nden alınan Dağıtım Kanalı nda üretilen poliçelerin listesi ile Dağıtım Kanalı ndan alınan günün üretim ekstresini karşılaştırmak, mutabakat sağlamak, 11. Aylık Grup Tahsilat Raporunu hazırlamak, kontrol etmek, 12. Banka Sigorta - Emeklilik Koordinasyon Birimi ne haftalık tahsilat-komisyon özet raporunu göndermek, 13. Sistemden otomatik olarak yapılan hesapların (120 hesaplar) muhasebe entegrasyonunu sağlamak, 14. Tahsilat iade, tahsilat iptal ve provizyon iptal işlemlerini gerçekleştirmek, 15. Aykapama sonrası oluşan fark rejistrosunun kontrolünü yapmak, 16. BES havuz hesabı günlük mutabakat işlemlerini yürütmek, 17. Ferdi hayat poliçelerindeki yapılan yanlış işlem düzeltmelerini (taksitlendirme) yapmak, 18. Gerigel kampanyası sonucu Tahsilat Servisine iletilen listelerin sözleşmelere manuel girişlerini yapmak, 19. BES gruplarında sistemden erken çıkış yapıldıktan sonra gruplara düşen hakediş tutarlarının mutabakatını ve ilgili gruplara dağıtımını yapmak, 11

12 20. GE-Tahsilat mail adresine soru/sorunları ve HYS den gelen kayıtları cevaplamak/çözümlemek, cevaplanmasını/ çözümlenmesini sağlamak. 21. Devlet Katkısı süreçlerinde yer alan DKS nesnesinin kontrolünü yapmak ve yasal sürelere uygun olarak sisteme yüklenmek, DKS ye ait hata raporlarını incelemek, 22. Devlet Katkısı süreçlerinde, DKS nesnesi yüklemesi veya DK dağıtımlarının geç yapılması nedeniyle oluşan ceza ödemelerine ait dataları hazırlamak, kontrol etmek ve ceza hesaplamalarının yapılmasını sağlayarak, yasal sürelere uygun olarak ceza ödemelerini gerçekleştirmek. 12

13 TAHSİLAT ASİSTANI Bağlı Olduğu Yetkili : Tahsilat Yetkilisi 1. Grup BES tahsilatında, ödeme listesini firmaya göndermek, ilgili firma ile mutabakata varmak. Firma ilgili tutarı hesaba gönderdikten sonra hesap numaralarını kontrol etmek, paranın sözleşmelere dağıtımını yapmak, 2. Grup Hayat Tahsilatı (Grup hayat poliçe zeyil ve onay işlemleri) işlemlerini gerçekleştirmek. Girilen zeyiller üzerinden ödeme tarihi, ödeme vadeleri ve ödeme hareketlerine göre ödeme listesini oluşturmak, sisteme (AS400) Tahsilat vadelerini girmek. İlgili grubun zeyil takiplerini, ödemelerini, çıkışlarını, girişlerini, tahsilatlarını ve borcunu gösteren bir mutabakat hazırlayıp gruba göndermek ve mutabakatı sağlamak. Mutabakatın ardından Talimatnameleri hazırlamak ve kontrolünü yapmak, 3. Ödeme şekli manuel olan poliçeler için gelen tahsilatların sisteme işlenmesi, mahsup fişlerinin oluşturulması. 15 günde bir Muhasebe Birimine bildirim yapılması ve mutabakat sağlaması. 4. Brokerlar a ait tahsilat dağıtımı ve komisyon ödeme işlemlerini yapmak. Brokerlar ın komisyon rakamlarını hesaplayarak, hesaplanan tutar üzerinden ödeme talimatı hazırlayıp göndermek ve o aya ait komisyon gider belgesini düzenleyerek tahsilat / komisyon listeleri ile birlikte Broker ve Acenteler Servisi ne teslim etmek, 5. Hayat Komisyon Giden Belgelerinin basılıp ilgili dağıtım kanalına gönderilmesini sağlamak, 6. Ay kapama işlemleri için poliçe borç, prim alacak ve kur farkı raporlarını hazırlamak, sonrasında mahsupların yapılıp yapılmadığı, mutabakatsızlık olup olmadığını kontrol etmek, 7. İhtarname listelerini hazırlamak, ihtarname mektuplarını göndermek, 8. GE-Tahsilat mail adresine gelen soru/sorunları cevaplamak/çözümlemek, 9. Ferdi hayat işlemlerini takip etmek. Her gün sabah alınan ekstreler sorunsuz ise sisteme girişini yapmak. Sorun varsa, saha ile paylaşarak sorunun çözümünü sağlamak. Ayrıca otomatik ödemelerde iade talepleri olursa paranın iadesini sağlamak, 10. Grup BES ile ilgili olarak talep edildiğinde BES tahsilat listesi göndermek. Coolgen den ilgili tahsilatı görüntüleyerek, makbuz basımı yapmak ve makbuzu göndermek, 11. Geçici hesaba alınan tutarların içinde tahsilat olarak işlenenlerin, bir sonraki ay içinde prim tahsilatı olarak tekrar muhasebe entegrasyonunun yapılmasını sağlamak, 12. Sistemden otomatik olarak tahsilatı yapılan hesapların (120 hesaplar), muhasebe entegrasyonunu sağlamak, 13. Tahsilat iade, tahsilat iptal, provizyon iptal işlemlerini gerçekleştirmek, 14. Dağıtım kanalına Bireysel Emeklilik Sistemi tahsilat listesini göndermek, 15. MIS datasına veri teşkil edecek ilgili hafta içinde gelen grup hayat sigortalarının tahsilatlarını gösterir çalışmayı yapmak, 16. Şirket havuz hesabı ile ilişkili hesapların (8390) günlük mutabakatını kontrol etmek, düzenlemek, 17. Müşteri Hizmetlerinden Servisinden gelen ceza ödemelerinin ilgili sözleşmeler için girişlerini yapmak, 18. Acente komisyon gider belgelerinin ay kapama sürecinde basımı, posta yolu ile gönderimini yapmak, 19. Grup hayat poliçelerinde yıl kapamadan sonra firmalara transfer fiyatlandırmasını mutabakat çalışmasını yapmak, 13

14 20. Dağıtım Kanalı na Bireysel Emeklilik Sistemi Tahsilat Listesi göndermek, MALİ İŞLER 21. MIS datasına veri teşkil edecek o hafta içinde gelen grup hayat sigortalarının tahsilatlarını gösterir çalışmayı yapmak. 14

ÜRÜN GELİŞTİRME VE AKTÜERYA

ÜRÜN GELİŞTİRME VE AKTÜERYA ÜRÜN GELİŞTİRME VE AKTÜERYA BİRİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI * Birim Organizasyon Şemasının SYP deki yeri; Garanti Emeklilik (AS-IS) Organizasyon Aktüerya ve Uyum 1 ÜRÜN GELİŞTİRME VE AKTÜERYA BİRİM MÜDÜRÜ Bağlı

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI İÇİNDEKİLER 1.... 3 1.1. Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi... 5 1.2. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi...

Detaylı

T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Urla Belediye Başkanlığı

Detaylı

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli Astları : Fakülte Sekreteri :, dekan yardımcısı : Fakültenin tüm idari personeli Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından sigorta ve emeklilik şirketlerinin

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETĐM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTĐRĐLECEK BANKA BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ VE BANKACILIK SÜREÇLERĐNĐN DENETĐMĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK (13 Ocak 2010 tarih ve 27461

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. SUNUŞ 4 KISACA ANADOLUBANK HABAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SERMAYE

Detaylı