VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1"

Transkript

1 VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

2 İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan ve adresleri belirtilen taraflar arasında../../20 tarihinde imzalanmış ve imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girmiştir. TARAFLAR 1.1. Aşağıda açık unvan ve adresi yazılı olan şirket işbu sözleşmede VUXPLUS olarak anılacaktır. Ünvan: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ Adres: Gazi Karaoğlanoğlu Cad. No:58 D:8 Gaziemir/İZMİR 1.2. Aşağıda açık unvan ve adresi yazılı olan şirket işbu sözleşmede. olarak anılacaktır. Ünvan:. Adres: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI 2.1. İşbu sözleşmenin konusunu; VUXPLUS tarafından kendisine sağlanan teknik altyapı ve hizmetleri kullanarak İş ortağı'in, Müşterilerine TOPLU SMS Gönderim Hizmeti sunması oluşturmaktadır İşbu sözleşmenin amacı tarafların hak ve yükümlülükleri yanında taraflar arasındaki hizmetin kapsamı ve hizmetin şartları ile bu hizmet karşılığı yapılacak olan ödemelerin şartlarını ve kapsamını düzenlemektir. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3.1. İşbu sözleşme ile İş ortağı, VUXPLUS dan işbu sözleşme koşulları çerçevesinde elde ettiği VUXPLUS Toplu SMS Gönderim Hizmetini kendisinin belirleyeceği müşterilere pazarlama ve satışını gerçekleştirecektir İş ortağı, müşterilerine sunacağı Toplu SMS tarifelerinin adresli web sitesinde belirtilen tarifeler olacağını, gerekli durumlarda VUXPLUS in bu tarifelerde değişiklik yapabileceğini kabul etmektedir. İş ortağı, kurumsal satışlarında özel müşteriler için VUXPLUS ile karşılıklı mutabakat ile tarife çalışması yapabilecektir İş ortağı, müşterileri ile doğrudan sms satışı anlaşması yapmayacaktır, müşteri ile VUXPLUS tarafından kendisine verilen fiyat aralığında satış gerçekleştirmesi halinde, müşteri ile VUXPLUS sözleşmeyi yapacak, İş ortağı yapılan bu sözleşmeye göre hesaplanacak danışmanlık, bayilik tutarını VUXPLUS'e fatura edecektir İş ortağı, VUXPLUS ile müşteri arasında yapılacak sözleşmeden, hukuki cezalardan, ödeme vs. den sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda İş ortağı tüm yasal haklarını saklı tutar İş ortağı, VUXPLUS'e kazandırdığı müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrelerle, Son Kullanıcılara ait kimlik, şifre ve data gibi özel bilgilerinin korunmasından sorumlu tutulamaz, bu gibi teknik, hukuki konuların tamamı müşteri ile VUXPLUS arasında kalacaktır İş ortağı, kurumsalweb sayfasında VUXPLUS ile iş ortaklığını duyurabilir İş ortağı, Toplu SMS Gönderim Sistemi kapsamında edindiği bilgileri VUXPLUS 'in onayı olmadan haksız rekabet unsuru yaratacak şekilde üçüncü kişi ve kuruluşlara vermemeyi taahhüt etmektedir. VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 2

3 3.8. Taraflar, bu sözleşmeye dayanarak biribirlerini herhangi bir borç altına sokamaz VUXPLUS, iş bu sözleşmeye istinaden İş ortağı tarafından kazandırılan müşterilerin isteği doğrultusunda gerekli teknik altyapı hizmeti ve yazılımları sağlayacaktır VUXPLUS, sözleşme konusu ürün ve hizmetleri pazarlayan İş ortağı ve Müşterilerinin, ürün ve hizmetler 'den kaynaklanan her türlü şikâyetlerinden tek sorumlu olduğunu kabul eder İş ortağı, bu sözleşmenin imzalandığı tarihten evvel VUXPLUS den hizmet alan müşteri/müşterilere teklif verip transfer talebinde bulunamayacağı gibi; VUXPLUS de ne kendi, nede başka bir iş ortağı aracılığla, İş ortağı tarafından hizmet alan müşteri/müşterilere teklif verip, transfer talebinde bulunamaz İş ortağı, işbu sözleşme konusu ürünlerle ilgili olarak, VUXPLUS ile aynı sektörde faaliyet gösteren ve/veya rekabet ortamı içerisinde olan kişi ya da kuruluşlarla çalışmalarda bulunamaz. MALİ HÜKÜMLER 4.1. VUXPLUS, İş ortağı'e, Ek.5 'te belirtilen kriterlere göre prim ödeyecektir VUXPLUS tarafından İş ortağı'e yapılacak olan prim ödemeleri, İş ortağı'in kazandırdığı müşterilere ait sözleşmedeki taahhüt miktarı ile hesaplanır. Hesaplanan bu miktar İş ortağı tarafından VUXPLUS e fatura edilecek, fatura karşılığı tutar İş ortağı'in bildireceği banka hesabına her ayın son günü yatırılacaktır İş ortağı'in getirdiği faturalı tarifedeki müşterilerinin, faturasını son ödeme tarihi itibariyle VUXPLUS e ödememesi prim almasına engel teşkil etmez. Müşteri ile VUXPLUS arasındaki faturanın tahsilinde VUXPLUS hukuki yollara başvurabilir BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı) ya da Hazine Müsteşarlığı'nın uygulamada olan mevzuatta değişiklik yapması ve buna bağlı olarak ÖİV, KDV ve Hazine Payı tutarlarındaki düzenlemeler neticesinde Ek. 5 'te belirtilen prim sistemine yansıyabilecek bir değişikliği VUXPLUS önceden yazılı olarak bildirilmek koşulu ile dilediği şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir Prim hesaplamalarında ve ödemelerinde VUXPLUS 'in İş ortağı'a da açık olan kayıtları esas alınacaktır. TEKNİK DESTEK ve SERVİS KALİTESİ 5.1. İş ortağı'in kazandırdığı müşterilerin ihtiyacı olan teknik destek hizmetleri, güvenlik problemleri vs. müşteri ile VUXPLUS arasındadır. Hizmet aksamasına neden olan tüm konulardan İş ortağı sorumlu tutulamaz. MÜCBİR SEBEPLER 6.1. VUXPLUS 'in kontrolü dışında gelişen ve VUXPLUS 'in bu sözleşme ile altına girdiği yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen veya geciktiren yangın, yıldırım düşmesi, patlama, sel, toprak kayması gibi doğal felaketler, sivil ayaklanma, ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş, terör eylemleri, grev, lokavt, internet ve telekom altyapısı sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan arızalar, sözleşme kapsamındaki işin yerine getirilmesini engelleyen veya etkileyen hükümet kararları mücbir sebep sayılacak ve mücbir sebep halleri bu durumlarla sınırlı olacaktır. Mücbir sebep dolayısıyla VUXPLUS'in sözleşmeyi ihlal etmesi halinde, mücbir sebep hali devam ettiği sürece VUXPLUS bu ihlalinden sorumlu olmayacaktır Mücbir sebep durumunun kesintisiz üç aydan fazla sürmesi ve mücbir sebepten etkilenen tarafın bu süreç içerisinde yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirememesi halinde sözleşme kendiliğinden ve tazminatsız olarak feshedilmiş sayılacaktır. VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 3

4 GİZLİLİK 7.1. Taraflar, diğer taraf hakkında, işbu sözleşme konusu hizmetle ilgili olarak öğrenmiş olduğu veya olacağı her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazışma, fiyatlandırma ve kısa mesaj gönderim birim ve hizmet fiyatları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü kişilerden yasal yollarla elde edilmiş bilgiler dışındaki tüm bilgi ve materyalleri ticari sır ve gizli belge olarak kabul etmeyi; bu bilgileri yazılı onay olmaksızın Alt İŞ Ortakları da dahil olmak üzere, gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi ve bu şekilde sonuçlanacak diğer davranışlardan kaçınmayı, aksi takdirde diğer tarafın anılan ihmalden doğabilecek her türlü ve doğrudan/dolaylı, maddi ve manevi tüm zararlarını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 8.1. İşbu sözleşme kapsamındaki VUXPLUS tarafından yaratılmış, üretilmiş veya geliştirilmiş olanlar da dahil olmak üzere tüm yazılımlar üzerindeki telif hakları ile Toplu SMS gönderimine ilişkin patent, faydalı model, tasarım ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer mülkiyet hakları ve alt yapı hizmetlerinin tüm hak ve imtiyazları VUXPLUS e aittir VUXPLUS in sağlamış olduğu servis, yazılım, dokümantasyon ve diğer Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında olan haklara ilişkin olarak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca sahip olduğu tüm mülkiyet, telif hakkı ve Fikri Mülkiyet Hukukundan kaynaklanan haklarını saklı tutmaktadır. UYGULANACAK HUKUK VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 9.1. İşbu sözleşmeden doğan herhangi bir anlaşmazlık veya uyuşmazlık için Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir İşbu Sözleşme, her açıdan Türk Hukukuna göre uygulanacak ve yorumlanacaktır. Sözleşmede açıklık bulunmayan hususlarda ilgili genel hükümler ve Borçlar Kanunu'nun ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır. DELİL ŞARTI Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, tarafların usulüne uygun tutulmuş olan ticari defter ve muhasebe kayıtları ile, TARAFLAR tarafından tutulan bilgisayar, veri, data ve dijital kayıtların ve diğer belgelerinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bunlara itiraz etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. BİLDİRİM İş bu sözleşme ile ilgili olarak taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim noter aracılığı, iadeli taahhütlü posta veya yetkili imza karşılığı ve yazılı olmak koşuluyla elden teslim suretiyle yapılır. Taraflar işbu sözleşmede yazılı olan adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu kabul etmektedir. Taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlar bu adreslere yapılacaktır. Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikçe, bu adreslere yapılan tebligatlar yasal bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracaktır. HAKLARIN KULLANILMAMASI Her iki tarafın ve/veya taraflardan her hangi birinin işbu sözleşmede düzenlenmiş haklarını kullanmaması, sözleşmenin her hangi bir hükmünün taraflara sağlamış olduğu haklardan açıkça vazgeçildiği taraflarca yazılı olarak belirtilmediği sürece, tarafların sahip oldukları bu haklardan feragat ettikleri anlamını taşımamakta ve ticari teamül oluşturmamaktadır. VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 4

5 SÖZLEŞMENİN BELLİ HÜKÜMLERİNİN GEÇERSİZLİĞİ İşbu sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, sözleşme geçersiz hüküm olmadan imzalanmışçasına geçerli ve yürürlükte kalacaktır. FESİH Taraflardan her biri, diğer tarafın ticari yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olan bir tasfiye veya iflas durumu oluşmuşsa, diğer tarafın ticari faaliyette bulunabilmesi için gerekli olan lisans ya da izinlere sahip olmaması durumunda, diğer tarafın sözleşme şartlarına uymaması durumunda, diğer taraf işbu sözleşme ile belirtilmiş yükümlülüklerini yerine getirmediği hallerde, bu yükümlülükleri ihlal eden tarafın işbu sözleşmede kanuni adresi olarak belirtilen adrese noterden gönderilecek bir ihtarname ile uyarı yapacaktır. Uyarının tebliğinden itibaren ihlal 30 gün içinde giderilmezse, bu sürenin sonunda sözleşme tek taraflı olarak feshedilmiş sayılacaktır. TEMSİL YETKİSİ Temsil ve imzaya yetkili olan temsilcisini değiştiren taraf bu durumu diğer tarafa değişiklikten itibaren beş gün içerisinde yeni imza sirküler örneğini göndermek suretiyle yazılı olarak bildirecektir. Aksi takdirde taraflar bu sözleşmenin ve/veya bu sözleşme kapsamında yapılacak diğer işlemlerin geçersizliğini ileri süremeyeceğini kabul ederler. YÜRÜRLÜK İşbu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 24 ay olup, tarafların birbirlerine sözleşmenin sona ermesinden en az bir ay öncesinde yazılı bildirim yapmamaları durumunda kendiliğinden birer yıllık ilave periyotlar şeklinde uzayacaktır İş ortağı'in getirdiği müşterilerle VUXPLUS in münasebeti devam ettiği sürece, İş ortağı bu sözleşmeden doğan primlerini altı ay süresince almaya devam edecektir. EKLER 1. Taraflara ait en son tarihli Vergi Levhası Örneği. 2. Taraflara ait bağlı olduğu Ticaret ya da Meslek Odasından alınmış Faaliyet Belgesi. 3. VUXPLUS şirket ortaklarının kimlik fotokopileri. 4. Tarafları temsile yetkili kişilere ait imza sirkülerleri ya da beyannameleri. 5. İş ortağı Prim Tarifesi 6. İş ortağı Müşteri Listesi 4 sayfa ve 16 maddeden oluşan işbu sözleşme tarafların mutabakatı ile 01/04/2014 tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. Sözleşmede açıklık bulunmayan hususlarda Borçlar Kanunu'nun ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır. VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ İŞ ORTAĞI. VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 5

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com Bu sözleşme adresinde mukim, (Bundan böyle kısaca "HRCTELEKOM" olarak adlandırılacaktır.) ile isim, adres, ünvan, yetkilileri EK 1 de belirtilen BAYİ

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi FĠRMA ADI Bu sözleşme Meydan Sokak No:3, Veko Giz Plaza Kat:21 No:74, 34396 Maslak/ İstanbul adresinde mukim, ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ Bu sözleşme Meydan Çark Cd. Değirmenci Apt. No:74/Kat:3 Adapazarı / SAKARYA adresinde mukim, ALOSMS

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus)

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) LEADİNPLUS Esentepe Mah. Şairler Sok.96-A Hanedar Apt. 1. ve 2 kat Esentepe / İstanbul www.leadinplus.com

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- EXPRESS GROUP SMS Adres: FİKİRTEPE MAH, MANDIRA CAD. ÖZEN SOK NO:1/A KADIKÖY/İSTANBUL Tel: 0554 579 82 85 Fax: E-Mail: exprestl@hotmail.com 1.2-.....

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DABFĠ BĠLĠġĠM Adres: Levent mah.levent cad.no:69 yüregir /ADANA Tel: 03223460988 Fax: E-Mail: info@dabfi.com tr 1.2-..... (ABONE) Adres: Tel: Fax:

Detaylı

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 www.vuxplus.com.tr ABONELİK SÖZLEŞMESİ ABONELİK TİPİ Bireysel Kurumsal KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası Cep Telefonu Numarası E-mail Adresi

Detaylı

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Esentepe Mh. Kasap Sk. Eser İş Merkezi C Blok No:/25 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Mornet Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. (Bundan böyle Mornet

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Pınar Mah. 74030 Sok Tepeli Apt A Blok Zem Kat No:1/A Seyhan/Adana adresinde bulunan Fortis Telekomünikasyon Sanayi Ltd Şti.

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU

AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU.../.../201.. tarihinde imzalamış olduğumuz Toplu SMS Servisi Taahhütnamesi (Bundan sonra Taahhütname olarak anılacaktır.) kapsamında ve süresince göndereceğimiz

Detaylı

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 Sözleşme Tarihi../../. Şahıs AlfaNumerik 1 Aktivasyon Tarihi./../. Şirket AlfaNumerik 2 Firma

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Çırpıcı Mah.Turan Güneş Cad. No:117 Zeytinburnu

Detaylı

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ MOBİL PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ MOBİL PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ MOBİL PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme; a. Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim, TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. (Burada kısaca TURKCELL

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren,

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı