KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI ( ) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012)"

Transkript

1 GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI ( ) II. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü ANKARA Temmuz 2012

2 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ... 2 BAġBAKANLIK GENELGESĠ... 4 EYLEM 1- Gelir İdaresi Başkanlığı... 5 EYLEM 2- Gelir İdaresi Başkanlığı... 5 EYLEM 3- Gelir İdaresi Başkanlığı... 5 EYLEM 4- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı... 6 EYLEM 5- Gelir İdaresi Başkanlığı... 6 EYLEM 6- Gelir İdaresi Başkanlığı... 7 EYLEM 7- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı... 7 EYLEM 8- Sosyal Güvenlik Kurumu... 8 EYLEM 9- Sosyal Güvenlik Kurumu... 8 EYLEM 10- Sosyal Güvenlik Kurumu... 8 EYLEM 11- Gelir İdaresi Başkanlığı... 9 EYLEM 12- Sosyal Güvenlik Kurumu EYLEM 13- Gelir İdaresi Başkanlığı EYLEM 14- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı EYLEM 15- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı EYLEM 16- Sosyal Güvenlik Kurumu EYLEM 17- Gelir İdaresi Başkanlığı EYLEM 18- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu EYLEM 19- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı EYLEM 20- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı EYLEM 21- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı EYLEM 22- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı EYLEM 23- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı EYLEM 24- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı EYLEM 25- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EYLEM 26- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EYLEM 27- Sağlık Bakanlığı EYLEM 28- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EYLEM 29- Sermaye Piyasası Kurulu EYLEM 30- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı EYLEM 31- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı EYLEM 32- Gelir İdaresi Başkanlığı EYLEM 33- Gelir İdaresi Başkanlığı EYLEM 34- Gelir İdaresi Başkanlığı EYLEM 35- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) EYLEM 36- Şeker Kurumu EYLEM 37- Türkiye Noterler Birliği EYLEM 38- Ekonomi Bakanlığı EYLEM 39- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EYLEM 40- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EYLEM 41- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı EYLEM 42- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı EYLEM 43- Gelir İdaresi Başkanlığı EYLEM 44- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu EYLEM 45- Gelir İdaresi Başkanlığı EYLEM 46- Gelir İdaresi Başkanlığı EYLEM 47- Gelir İdaresi Başkanlığı Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü 1

3 GĠRĠġ Ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınarak vergi toplanması ve bu ekonomik büyüklüğün vergi, istihdam ve millî gelir boyutlarıyla da kavranmasına yönelik olarak hazırlanan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı ( ) 5/2/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede 2009/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmış ve Eylem Planında yer alan eylemlere ilişkin gerçekleşmeler Gelir İdaresi Başkanlığınca takip edilmiştir. Diğer taraftan, 2011 Yılı Programının 31 No.lu Tedbirinde, söz konusu Eylem Planının yıllarını kapsayacak şekilde güncelleneceği hususuna yer verilmiş, bu çerçevede, dönemi Eylem Planında yer alan eylemlere ilişkin gerçekleşmeler ile kurum ve kuruluşlardan gelen eylem önerileri değerlendirilmek suretiyle Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı ( ) Taslağı hazırlanmış ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunda görüşülerek nihaî halini almıştır. Eylem Planı 21/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2011/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir. Planda yer alan 47 eylem, aşağıda sıralanan 5 amaç çerçevesinde belirlenmiştir. Gönüllü Uyumun Artırılması Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Yaptırımların Caydırıcılığının Artırılması Veri Tabanı Paylaşımı Toplumsal Farkındalığın Artırılması Her bir eylem için belirlenen koordinatör kuruluş, eylemleri izleyerek Gelir İdaresi Başkanlığına üçer aylık dönemler itibariyle raporlamaktadır. 1- Sorumlu KuruluĢlar: Gerçekleştirilecek eylem ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan ve koordinatör kuruluşun işbirliği yaparak somut destek talep edeceği kuruluşlardır. 2- Koordinatör KuruluĢ: Öngörülen eylemi gerçekleştirerek süresinde sonuçlandırmaktan ve gelişmeleri Gelir İdaresi Başkanlığına doğrudan raporlamaktan sorumlu kuruluştur. Eylem Planı, Gelir İdaresi Başkanlığının sorumluluğunda aşağıda yer alan kurum/kuruluşlarla koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sermaye Piyasası Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumu Şeker Kurumu Türkiye Noterler Birliği Eylem Planının aşağıda yer alan izleme ve değerlendirme kurullarında periyodik olarak gözden geçirilmesi öngörülmüştür. Buna göre; 1- Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele Yüksek Kurulu: Başbakanın başkanlığında Eylem Planında bakanlığına görev verilen bakanlardan oluşan Kurul, Eylem Planı gerçekleşmelerini yılda en az bir defa değerlendirecek, gerektiğinde Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü 2

4 Planda değişiklik yapacak ve bu konuda üst düzey kararlar alabilecektir. Kurul toplantılarına gerekli görüldüğünde, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de davet edilebileceklerdir. 2- Ġzleme ve Yönlendirme Kurulu: Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi bakanlar ve ilgili bakanlardan oluşan Kurulun en az altı ayda bir yapılacak toplantılarına gerek görülmesi halinde diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de davet edilebileceklerdir. 3- Yürütme Kurulu: Gelir İdaresi Başkanı başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin üç ayda bir yapacakları toplantılara, gerektiğinde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de davet edilebileceklerdir Yılı Programının 35 No.lu Tedbiri uyarınca, dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı kararlılıkla uygulanmakta, gerçekleşmeye ilişkin raporlar üçer aylık dönemler halinde yayımlanmaktadır. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü 3

5 Başbakanlıktan : Konu : Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı ( ) GENELGE* 2011/21 Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü önemli ölçüde etkilemekte, kamu finansman yapısının sağlıklı işlemesine engel olmaktadır. Ekonomide haksız rekabetin önlenmesi, ekonomik gelişmelerin sağlıklı bir seyir izlemesi ve sağlam bir sosyal güvenlik yapısının tesis edilmesi için kayıt dışılıkla mücadele büyük önem taşımaktadır. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede başarı sağlanabilmesi, ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkıları ile hazırlanan etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasına ve başta kamuoyu olmak üzere tüm kesimlerin desteğine bağlı bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plânı ( ) 5/2/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede 2009/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmış ve Planda yer alan eylemlere ilişkin gerçekleşmeler Gelir İdaresi Başkanlığınca izlenmiştir. Diğer taraftan, 2011 Yılı Programının 31 No.lu Tedbirinde, mezkûr Eylem Planının yıllarını kapsayacak şekilde güncelleneceği hususuna yer verilmiş ve bu çerçevede; mükelleflerin gönüllü uyumunun artırılması, denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, yaptırımların caydırıcılığının artırılması, veri tabanı paylaşımı ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığının resmî internet adresinde yayımlanan, Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı ( ) hazırlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığının sorumlu kuruluş olarak belirlendiği Eylem Planı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Şeker Kurumu ve Türkiye Noterler Birliği ile koordinasyon içinde yürütülecek, gerek duyulan hallerde sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapılacaktır. Eylem Planı gerçekleşmelerini; yılda en az bir defa değerlendirmek, gerektiğinde Planda değişiklik yapmak ve bu konuda üst düzey kararlar almak üzere; Başbakanın başkanlığında Eylem Planında bakanlığına görev verilen bakanlardan oluşan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Yüksek Kurulu kurulmuştur. Kurulun sekretarya hizmetleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Kurul toplantılarına, gerekli görüldüğünde, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de davet edilebilecektir. Eylem Planı uygulama sürecinin izlenmesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yerine getirilecek, her bir eylem için belirlenen koordinatör kuruluş eylem gerçekleşmelerini Gelir İdaresi Başkanlığına üçer aylık dönemler itibariyle raporlayacak ve Eylem Planı, izleme ve değerlendirme kurullarında değerlendirilecektir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim. * 21/12/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN BaĢbakan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü 4

6 EYLEM 1- Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Mükellef Risk Yönetimi Projesi tamamlanacak ve vergi dairesi tarafından gerçekleģtirilen iģlemlerin bu projeye bağlı olarak yapılması sağlanacaktır. ( ) Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede mükelleflerin gönüllü uyumunun artırılması amacıyla; ülkedeki tüm mükelleflerin davranış eğilimlerinden hareket edilerek bilgisayar teknolojilerinin de yardımıyla, mükellef karnesi sistemini de içerecek şekilde vergi kanunlarına karşı uyum ve uyumsuzluk risklerini ölçen ve değerlendirebilen bir sistem geliştirilmektedir. Proje kapsamında öncelikli olarak Ankara ve İstanbul da seçilmiş vergi dairelerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve vergi uygulayıcılarının konu hakkındaki görüş ve önerileri alınmıştır. Ayrıca tüm Vergi Dairesi Başkanlıklarının konu hakkındaki görüş ve önerileri yazılı olarak talep edilmiş ve alınmıştır. Alınan görüş ve öneriler doğrultusunda uyum risklerini ölçmede kullanılacak kriterler belirlenmiş ve alt yapıları oluşturulmuştur. Halen oluşturulan kriterlerin istatistikî açıdan değerlendirilmesi ve test edilmesi faaliyeti devam etmektedir. Proje henüz geliştirilme aşamasında olduğundan uygulama sonuçları alınamamaktadır. Tamamlanma Oranı (%): 50 EYLEM 2- Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Vergi uyum maliyeti hesaplanacak, yıllar itibariyle raporlanacak ve uyum maliyetinin azaltılmasına yönelik çalıģmalar yapılacaktır. ( ) Vergi uyum maliyetinin hesaplanmasına ilişkin protokol, Gelir İdaresi Başkanı Mehmet KİLCİ ile Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Murat TUNCER arasında 22/5/2012 tarihinde imzalanmıştır. Buna göre izleyen dönemde çalışma grupları oluşturulmuş ve hesaplamaya ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Tamamlanma Oranı (%): 25 EYLEM 3- Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Mükelleflerin vergi ile ilgili iģlemlerde kullandıkları her türlü beyanname, bildirim ve formlar gözden geçirilerek daha açık ve anlaģılır hale getirilecektir. (Aralık 2012) 1/1/ /6/2012 tarih aralığında mevzuatta ve uygulamada meydana gelen değişiklikler çerçevesinde, 2012 yılı için mükelleflerin vergisel işlemlerinde kullandıkları 15 adet beyanname, bildirim ve basılı formdan 13 adedi gözden geçirilmiştir. Söz konusu eylem sürekli olarak takip edilecek ve değişen şartlara uygun olarak güncellemeler yapılacaktır. Değişiklik yapılan beyanname, bildirim ve formların listesi aşağıda yer almaktadır. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü 5

7 Sıra Örnek No Adı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflere Ait Ticarî Kardan Mali Kara Ulaşmak İçin Yapılan Hesaplamayı Gösteren Bildirim Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi(Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticarî Kazançlardan İbaret Olanlar İçin) Ziraî Kazançlara Ait Bildirim Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Ek Föy Tutanak (D1) aı Kurumlar Vergisi Beyannamesi j Kurum ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim a Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgi Formu f İşe Başlama/Bırakma Bildirimi a Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanağı Tamamlanma Oranı (%): 87 EYLEM 4- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük iģlemlerinin elektronik imza ile yapılması sağlanacaktır. (Aralık 2011) Web-service aracılığı ile gönderilen beyannamelerin tamamı e-imzalı hale getirilmiştir. Veri giriş salonlarından işlem yapılmasında kullanılan BİLGE ara yüzünün web servislerde olduğu gibi elektronik imzalı hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Veri giriş salonlarında e-imza modülü yazılım olarak düzenlenmiştir. PC lerde e-imza kartı driver yükleme çalışmaları sürdürülmektedir. Diğer taraftan, ihracat ve ithalat işlemlerinin % 95 i web servis aracılığıyla yapılmaktadır. Tamamlanma Oranı (%): 80 EYLEM 5- Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Akaryakıt, madenî yağ, tütün ve alkol sektörlerinden baģlamak üzere elektronik fatura ve elektronik defter kullanımı yaygınlaģtırılacaktır. (Aralık 2012) Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı çerçevesinde akaryakıt, madenî yağ, tütün ve alkol sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek kişi mükelleflerin e-fatura Uygulaması aracılığı ile kavranması kapsamında Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü 6

8 28/6/2012 tarih ve sayılı Resmî Gazetede 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin Değişiklik Yapan 416 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Akaryakıt üreticileri ve dağıtıcıları başta olmak üzere yaklaşık olarak 5000 mükellef e-fatura kapsamına alınacaktır. 1/1/2013 tarihine kadar dağıtıcı ve üreticilerin e-fatura kapsamına alınması hedeflenmektedir. Gerçek kişi mükelleflerin e-fatura Uygulamasına dahil olabilmeleri için e-fatura uygulaması yazılımında güncelleme yapılmıştır. Eylem planında bahsedilen sektörlerin büyüklüğü, mükellef sayıları ve faturalaşma hacmini tespit etmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Söz konusu mükelleflerin e-fatura ve e-defter uygulamalarına dahil edilmesinin uygulamaların yürütüldüğü donanıma getireceği yükler hesaplanmıştır. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı çerçevesinde akaryakıt, madenî yağ, tütün ve alkol sektörlerinden başlamak üzere elektronik fatura ve elektronik defter kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla hukukî ve teknik altyapı çalışmaları devam etmektedir. Tamamlanma Oranı (%): 40 EYLEM 6- Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Ġnternet üzerinden yapılan ticaretin kayıt altına alınabilmesine yönelik teknik ve hukukî altyapı oluģturulacaktır. ( ) 14-15/12/2011 tarihinde Hollanda Gümrük Ataşeliği ile yapılan toplantı ve 20/2/2012 tarihi itibariyle hazırlanan Strateji Dokümanının e-posta aracılığı ile Hollandalı yetkililere iletilmesi sonrasında proje hazırlık çalışmaları yapılmış, dokuz kişilik pilot uygulama ekibi oluşturulmuştur /4/2012 tarihinde Hollanda Gümrük ve Gelir İdaresi Başkanı önderliğindeki heyet Gelir İdaresi Başkanlığını ziyaret etmiş ve 11/4/2012 tarihinde Elektronik Ticareti İzleme Projesi nin resmî açılışı yapılmıştır /6/2012 tarihinde, içerisinde proje uygulama ekibinin de bulunduğu dokuz kişilik bir heyet, Hollanda Gümrük ve Gelir İdaresini ziyaret ederek Hollanda nın e-ticareti izlemeye nasıl başladığını, hangi aşamalardan geçtiğini, e-ticareti izlerken hangi adımları takip ettiğini, donanım ve yazılımları ne şekilde kullandığını gözlemlemiştir. Türkiye de e-ticaretin kayıt altına alınabilmesine yönelik olarak Hollanda nın tecrübelerinden nasıl faydalanılabileceği araştırılmış ve Hollanda öncülüğünde geliştirilen bir yazılımın deneme sürümünün kullanılabileceğine karar verilmiştir. Söz konusu yazılım resmî yollardan Hollanda Gümrük ve Gelir İdaresi Başkanlığından talep edilmiştir. Tamamlanma Oranı (%): 25 EYLEM 7- ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetim elemanlarının kullanımına münhasır olmak üzere iģyeri ve sektör analizlerine esas teģkil edecek bilgilerin yer alacağı dijital ortamda iģyeri elektronik denetim defteri ile iģyerleri elektronik sicil merkezi oluģturulacaktır. (Aralık 2012) İşyerleri Elektronik Sicil Merkezi; (erisim.sgk.gov.tr) adresinde oluşturulmuş, denetim elemanlarınca belirlenmiş olan Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Çalışma Genel Müdürlüğü ve İş Sağlığı ve Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü 7

9 Güvenliği Genel Müdürlüğünün verilerine erişim imkânı sağlanmıştır. Müfettişlerden oluşan test ekiplerince gerekli kontroller yapılmış ve mevcut halinin kullanılabilir olduğu belirtilmiştir. 560 İş Müfettişi, 592 SGK Müfettişi ve 664 SGK Denetmenine erişim için şifreler verilmeye başlanmıştır. Tamamlanma Oranı (%): 70 İşyerleri Elektronik Denetim Defteri: söz konusu elektronik denetim defteri ile ilgili analiz çalışmaları tamamlanmak üzere olup, erişim için çalışmalar devam etmektedir. Tamamlanma Oranı (%): 15 EYLEM 8- Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu Eylem Planı dönemi içinde denetim elemanı sayısını 1500 e çıkaracaktır. (Aralık 2012) 2011 yılı içerisinde yapılan sınavla 400 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı yapılarak denetmen sayısı yaklaşık olarak e çıkarılmıştır yılı Nisan ayında gerçekleştirilen sınavla da 200 denetmen yardımcısı alımı yapılmıştır. Tamamlanma Oranı (%): 70 EYLEM 9- Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı arasında yapılacak iģbirliği ile yoklama fiģleri ve iģyeri durum tespit tutanaklarının birleģtirilmesi suretiyle denetimde etkinlik temin edilecek ve yoklamaların elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır. (Aralık 2012) 22/5/2012 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığında Sigorta Primleri Genel Müdürü, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı ve Sigorta Yazılımları Daire Başkanının da katılımıyla Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile toplantı yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda yoklama fişleri ve işyeri durum tespit tutanaklarına ait ortak formun oluşturulması için çalışmalara başlanmış, yapılacak çalışmalar sonucunda ortak formun belirlenmesi konusunda mutabakata varılarak taslak form hazırlanmıştır. Tamamlanma Oranı (%): 25 EYLEM 10- Sosyal Güvenlik Kurumu Aylık prim ve hizmet belgesinde gerekli değiģiklik yapılarak iģverenlerin çalıģtırdıkları sigortalıların, Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması kodlarına uygun olarak mesleklerini bildirmeleri sağlanacaktır. (Aralık 2012) Meslek kodlarının aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi hususunda bildirge sisteminde işverenleri mağdur edebilecek herhangi bir aksaklığa neden olmadan gerekli değişikliklerin yapılması için çalışmalar devam etmektedir. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü 8

10 Bu kapsamda çalışmaların tamamlanması ile 2012/Ekim döneminden itibaren Aylık Prim Hizmet Belgesine (APHB) meslek kodlarının işlenmesi uygulamasının başlatılması planlanmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili olarak da Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yetkilileri ile 15/5/2012 ve 29/5/2012 tarihlerde toplantılar yapılmış, söz konusu toplantılarda mimar ve mühendislere ilişkin olarak uygulanan asgari ücret seviyeleri değerlendirilmiş, özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ücret seviyelerine esas olması bakımından Millî Eğitim Bakanlığından gerekli bilgiler temin edilmiştir. Tamamlanma Oranı (%): 50 EYLEM 11- Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Mükelleflerin yapmıģ oldukları faaliyetlerin sicil kayıtları ile uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır. (Aralık 2012) Mükelleflerin yapmış oldukları faaliyetlerin sicil kayıtları ile uyumlu hale getirilmesi kapsamında Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı ndan sorumlu kuruluş olarak ilgili kuruluşlarla (TOBB, SGK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) ile toplantılar düzenlenerek Gelir İdaresi Başkanlığınca 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hazırlanmış olup 20/1/2012 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin ekinde yer alan Mükellef Bilgileri Bildirimi tüm kurumlar vergisi mükellefleri (tasfiye halinde olanlar dahil) ile ticarî kazanç (basit usul mükellefleri hariç), ziraî kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri (merkez ve her bir şube için ayrı ayrı olmak üzere) tarafından her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında internet vergi dairesi sistemine 340 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre alınan kullanıcı kodu, parola ve şifre ile giriş yapılarak düzenlenecektir. Bu kapsamda; video kayıtları hazırlanmış olup uzaktan erişim yöntemiyle ve bu videolar aracılığıyla meslek mensuplarına eğitimler verilmiştir. VİMER ve çağrı merkezine eğitimler verilmiş olup Bildirimin düzenlenme aşamaları hakkında gelen sorulara Müdürlüğümüzce de destek verilerek cevap verilmesi sağlanmıştır. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde bulunan Mükellef Bilgileri Sistemi ara sayfasında mükelleflerden çoğunlukla gelen sorulara yanıt olmak üzere Sık Sorulan Sorular yayımlanmıştır. Sık Sorulan Sorular ın resmî nitelik taşıması açısından Sirküler çalışması başlatılmıştır. Ayrıca, ilgili kurumlarca güncellenmiş bilgilerin paylaşılması hususunda protokol düzenleme çalışması başlatılmıştır. Mükellef Bilgileri Bildirimi alınması ile ilgili süre uzatıldığından süreç devam etmektedir. Sürecin tamamlanması akabinde analiz çalışmalarına başlanması, sicil ve mevcut kayıtların farklılıklarının tespit edilerek vergi daireleri aracılığıyla uyumlulaştırma çalışmaları yapılması, farklı olanlar tespit edildikten sonra mektup aracılığıyla mükelleflerin bilgilendirilmesi ve akabinde güncellemelerle ilgili verilere ulaşılabilmesi planlanmaktadır. Tamamlanma Oranı (%): 75 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü 9

11 EYLEM 12- Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıt dıģı iģyerlerinin kayıt altına alınması amacıyla kurumlar arasında iģbirliği yapılarak, doğalgaz-suelektrik abonesi olan iģyeri verileri, TÜĠK in iģyeri verileri coğrafî bilgi sistemleri kullanılarak SGK kayıtları ile karģılaģtırılacaktır. (Aralık 2012) Elektrik, su ve doğalgaz dağıtım alanında faaliyet gösteren kurum ve şirketlerin belirlenmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir. Tamamlanma Oranı (%): 20 EYLEM 13- Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı POS cihazlarının yazar kasalarla uyumlaģtırılması sağlanacaktır. (Aralık 2012) Banka POS cihazlarının yazar kasalarla uyumlulaştırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığınca, Banka POS ları ile uyumlu olarak çalışan ve Banka POS u ihtiva eden ödeme kaydedici cihazlar mevcut mevzuata göre onaylanmaktadır. Ayrıca, Banka POS özelliği ihtiva eden ödeme kaydedici cihaz kullanımının yaygınlaştırılması ve Banka POS larının tamamının ödeme kaydedici cihazlarla uyumlaştırılmasına yönelik olarak 69 ve 70 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğleri yayımlanmıştır. 70 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinde, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan ve yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflere 1/7/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Nihaî hale getirilmekte olan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu nda da POS cihazlarının POS özelliği taşımayan ödeme kaydedici cihazlarla uyumlu çalışması zorunlu tutulmuştur. Buna göre, 31/12/2015 tarihine kadar Banka POS larının tamamı ödeme kaydedici cihazlarla uyumlu hâle getirilmiş olacaktır. Ayrıca, Yeni Nesil ÖKC ler dışında eski mevzuata göre onaylanan ÖKC lerden teknik bir engeli olmayanların EFT-POS larla uyumlu hâle getirilmesi 2013 yılının ortasına kadar temin edilecektir. Tamamlanma Oranı (%): 75 EYLEM 14- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yolcu taģıyan firmalara yolcu listesi ön bildirimi yükümlülüğü getirilerek, yolcu görüntülerinin gümrük idaresince görülebilmesini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılacaktır. (Aralık 2013) Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinin Gümrük Yönetmeliğine dercedilmesi çalışmaları kapsamında yer alan "Gümrük Yönetmeliği nde Değişiklik Taslağı"nda, deniz ve hava yolu taşımacılığı yapan firmalar tarafından varışlarından önce belirli sürelerde yolcu listelerini ilgili Gümrük İdaresine vermeleri yönünde hüküm getirilmiştir. Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 12/6/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece deniz ve hava yolu taşımacılığı yapan firmalar tarafından varışlarından önce belirli sürelerde yolcu listelerini ilgili Gümrük İdaresine verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Tamamlanma Oranı (%): 50 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü 10

12 EYLEM 15- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye ye gelen ve Türkiye den giden konteyner bilgilerinin hazırlanacak bilgisayar programı vasıtasıyla takip edilmesi sağlanacaktır. (Aralık 2012) Ülkemize gelen ve giden konteynerlerin takibi için kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında hedeflemeye de imkân verebilecek şekilde sistem oluşturulmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Çalışmada sistem tasarımı için iş akışları ve aktörler üzerine çalışılmakta, olabilecek her türlü ihtimal gözden geçirilmektedir. Sistem tasarımının bitmesine müteakip, program yazım aşamasına geçilecektir. Tamamlanma Oranı (%): 10 EYLEM 16- Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde kayıt dıģı istihdamla mücadelede etkinliği artıracak risk analizi merkezi kurulacaktır. (Aralık 2012) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü bünyesinde sosyal güvenlik denetmenlerinden oluşan risk analizi grubu oluşturulmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumunun veri tabanı ve ilgili kurumlardan alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu, riskli görülen sektörlerin denetlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2012 yılı Şubat ayında ülke genelindeki ticarî taksilerin denetimi yapılmış olup, bu tür denetim faaliyetlerine devam edilmesi planlanmaktadır. Tamamlanma Oranı (%): 100 EYLEM 17- Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Kayıt dıģılıkla mücadelede etkinliği artırmaya yönelik ortak pilot denetimler planlanarak uygulanacaktır. (Ağustos 2012) 7-14/5/2012 tarihleri arasında kayıt dışı faaliyette bulunduğu değerlendirilen yerlerden başlamak üzere tüm il ve ilçe merkezlerinde, belediye ve diğer kurum ve kuruluşlarının da verilerinden istifade etmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu denetim elemanları ile birlikte yoklama, yaygın ve yoğun denetim çalışmaları yapılmıştır. Çalışmaya personel katılmış, mükellef denetlenmiş, adet mükellefiyet tesis ettirilmiş ve toplam ,31 TL ceza kesilmiştir. Denetime Katılan Denetlenen Mükellefiyet Tesis Kesilen ceza Personel Sayısı Mükellef Sayısı Ettirilen KiĢi Sayısı Miktarı ,31 Tamamlanma Oranı (%): 100 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü 11

13 EYLEM 18- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sermaye gereksiniminin hesaplanmasında kredi riskinin daha hassas olarak ölçümü için karģı tarafın kredi değerliliğine dayalı olan uygulamalar ile alternatif olarak kullanılabilen standart uygulamaları içeren ve kamuoyunda Basel-II olarak bilinen uluslararası standartlara geçilecektir. (Aralık 2012) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 24/2/2011 tarihli ve 4099 sayılı Kararı ile Basel II nin sermaye yeterliliği ölçümünde özellikle kredi riskinin hesaplanmasına ilişkin getirmiş olduğu yeniliklere hem bankaların hem de kredi müşterilerinin sağlıklı bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için 1/7/2011 tarihinde başlayan ve 30/6/2012 tarihinde biten paralel uygulama sürecine geçilmiştir. Bu süreçte, BDDK nın web sitesinde yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı ile bu Taslağın Ekleri ve yine bu Taslak ile ilgili Tebliğ Taslakları dikkate alınarak bankalarca gerekli hesaplamalar yapılmış ve bahsi geçen hesaplamaların ayrıntısının yer aldığı raporlar BDDK ya gönderilmiştir. Anılan süreçte taslaklarla ilgili BDDK ya intikal eden görüşler gözden geçirilerek taslaklara nihaî hali verilmiştir. Paralel uygulama sürecinin 30/6/2012 de tamamlanmasının ardından 1/7/2012 itibarıyla kesin uygulama sürecine geçilmiş, nihaî Basel II düzenlemeleri 28/6/2012 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. Tamamlanma Oranı (%): 75 EYLEM 19- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ĠnĢaat sektöründeki aktörler kayıt altına alınacak ve izlenecektir. (Aralık 2012) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik hazırlanmış, Resmî Gazete nin 16/12/2010 tarih ve sayısında 1/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik kapsamında oluşturulan Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) Projesi kapsamında kurulan Müteahhit ve Müellif Bilgi Sistemi (MÜBİS) ile yapı ruhsatına tabi inşaat yapan inşaat ve tesisat müteahhitleri ile plan müelliflerinin kayıt altına alınacağı ve İmar Kanunu kapsamında kusurlu işlem yapan müteahhitlerin ve mevzuata aykırı davranan plan müelliflerinin ülke çapında faaliyetlerinin durdurulabileceği sistem 1/1/2012 itibariyle işler hale getirilmiştir. Proje ve uygulama sistemi sayesinde; yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi, yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen imalatın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, yapı müteahhidinin, yapım işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi ve diğer sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde yetki belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca iptal edilmekte, sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yeni yetki belgesi düzenlenmemekte, yetki belgesi iptal edilen yapı müteahhidinin yeni yetki belgesi düzenleninceye kadar ülke çapında yeni iş üstlenmesine engel olunmaktadır. Ayrıca, serbest meslek erbabı, şirket ortağı, şirket sahibi, şirket çalışanı ve kamu sektörü çalışanı müellifler kayıt altına alınarak planlama hizmetlerinde mali kayıt kaçağı önlenmektedir. İzlenebilen müteahhit sayısı dür. Şehir Plancıları (Müellifler) Sistemi veri yükleme çalışmaları devam etmektedir, 2013 yılı içerisinde (YAMBİS) Projesi kapsamında kurulan Müteahhit ve Müellif Bilgi Sisteminin (MÜBİS) Bakım, Revizyon ve Güncellemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacaktır. Tamamlanma Oranı (%): 100 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü 12

14 EYLEM 20- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yapı kooperatifçiliği sektöründeki aktörler kayıt altına alınacak ve izlenecektir. (Mayıs 2012) Yapı Kooperatifçiliği sektöründe yer alan aktörlerden kooperatifler, kooperatif yöneticileri ve kooperatif ortaklarına ilişkin bilgiler e-kooperatif yapı kooperatifleri sisteminde tutulmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Yapı Kooperatifleri Otomasyonu ve Denetleme Projesi "e-kooperatif" sistemi, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sıralanan yapı kooperatifleri ve üst birliklerinin kurulması, işleyişi, tasfiyesi ve denetlenmeleri ile kuruluş kayıt ve sicillerinin tutulmasına ilişkin iş ve işlemlerin yapıldığı otomasyon sistemi olup, 13/12/2010 tarihinde sistem kullanıma açılmıştır. Sistemden alınan veriler uyarınca, adet ticaret siciline tescil edilmiş yapı kooperatifi, adet kooperatif yöneticisi ve kooperatif ortağı bulunmaktadır. Yapı Kooperatifleri Otomasyonu ve Denetleme Projesi "e-kooperatif" sistemi GİB ve SGK erişimine açılmıştır. Yapı Kooperatiflerine iş yapan müteahhit sayılarına ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Sistemi üzerinden erişilmektedir. Yapı Denetim Sistemi, Türkiye'de 4708 sayılı Kanun uyarınca özel sektör yapılarının yapı denetimi için uygulanan yazılım otomasyon sistemi olup, yılları arasında 19 pilot ilde (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova) uygulanmaya başlanmış ve 1/1/2011 tarihi itibariyle 81 ilde uygulanmaktadır. Yapı Denetim Sistemi, Türkiye'deki yapı denetiminde yer alan özel ve tüzel kişiliklerin kendi sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli, takip edilebilir ve verimli bir biçimde yerine getirebilmelerini sağlamak amacını güden bir sistem olmakla beraber sistemde tüm işlemler her bir yapının parselde yapılacak yapım işine ait bilgileri (İl, yapı adresi, ada no, parsel no, ruhsat no, yapı sahibinin adı, müteahhit v.b.) içeren bilgi föyü olan, Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF) üzerinden tanımlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sistemden alınan veriler uyarınca kooperatiflere iş yapan müteahhitlerin sayısı olarak kaydedilmiştir. Öte yandan, e-kooperatif sistemi ile YİBF ve 2007 ve sonrası yapı ruhsatı alan kooperatif yapıları için, İçişleri Bakanlığı Ulusal Adres Kayıt Sistemi (AKS) entegrasyonun tamamlanması ile bahse konu sorgulamalar e-kooperatif sistemi üzerinden de yapılabilecektir. Tamamlanma Oranı (%): 100 EYLEM 21- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ĠnĢaat sektöründeki Yapı Malzemeleri Üreticileri ve OnaylanmıĢ KuruluĢlar Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi (YMDS) ile kayıt altına alınacak ve izlenecektir. (Temmuz 2012) Yapı Malzemelerinin mevzuata uygunluğunun sağlanması, piyasaya güvenli ürün arzını sağlamak için Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi kurulmuştur. YMDS kurulumu tamamlanmış olup, tarafların kullanımı aktif olarak devam etmektedir yapı malzemesi üreticisi kayıt altına alınmıştır. 12 adet onaylanmış kuruluş, 7 adet uygunluk değerlendirme kuruluşu belgelendirme faaliyetine devam etmektedir. GİB ve Sosyal Güvenlik Kurumunun YMDS ye web servisinin adapte edilmesi ile erişim sağlayabilecekleri düşünülmektedir. Tamamlanma Oranı (%): 100 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü 13

15 EYLEM 22- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Binalarda enerji verimliliği ile ilgili olarak iģ ve iģlem yapan EVD ve SMM Ģirketleri kayıt altına alınacak ve izlenecektir. (Ocak 2012) Enerji verimliliği faaliyetlerinde bulunan, kayıt altına alınan ve izlenen EVD şirketi sayısı 28, SMM şirketi sayısı ve SMM sayısı adettir. Bu şirketlerin ve uzmanların sayıları 1/1/2011 tarihi itibarıyla uygulamaya giren BEP-TR programı üzerinden takip edilmektedir. Ülke genelinde şirket ve uzman sayıları yapılan eğitimler paralelinde artmakta olup, eğitimlerde başarılı olanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından BEP-TR programı üzerinden kayıt altına alınmaktadır. BEP-TR programı doğrudan üzerinden enerji kimlik belgesi üretilen bir sistem olduğundan belge üretenler dışında paydaş olmayan kişilerin erişimine açılması, sistemin içeriği ve aktif uygulama alanı olması özelliği nedeni ile sakıncalar yaratabilecektir. Ancak talep edilmesi halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili veri aktarımı yapılması mümkündür. KAYIT ALTINA ALINAN EVD ġġrketġ SAYISI SMM ġġrketġ SAYISI SMM SAYISI Tamamlanma Oranı (%): 100 EYLEM 23- Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ĠnĢaat sektöründe yapı denetim kuruluģları ile sektördeki diğer aktörlerin faaliyetleri kayıt altına alınacak ve izlenecektir. (Nisan 2012) Son verilere göre, sistemde yer alan yapı denetim kuruluşlarının sayısı 1.387, İzlenen diğer aktörlerden; denetçilerin sayısı , kontrol elemanı sayısı , yardımcı kontrol elemanı sayısı 2.215, şantiye şefi sayısı ve müteahhitlik firmalarının yaptığı iş sayısı adettir. Yapı Denetim kuruluģlarının Sayısı Denetçi Sayısı SĠSTEMDE YER ALAN AKTÖRLER Kontrol Yrd. Kontrol ġantiye ġefi Elemanı Elemanı Sayısı Sayısı Sayısı Müteahittlik Firmalarının Yaptığı ĠĢ Sayısı Tamamlanma Oranı (%): 100 EYLEM 24- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ġnternet yoluyla kredi kartı kullanılarak yurtdıģından yapılan alıģveriģler izlenecek ve Gümrük Mevzuatı ile tanınan muafiyet hükümlerini ihlâl eden ticarî nitelikteki muameleler tespit edilecektir. (Aralık 2012) İnternet üzerinden gerçekleştirilen alışveriş işlemlerine ilişkin parasal hareketlerin takibi büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce ilgili kurum ve birimlerin katkılarıyla birlikte e-ticaret Yoluyla Gerçekleştirilen Kaçakçılıkla Mücadele Eylem Planı Taslağı hazırlanmıştır. Daha sonra aynı yöntemle Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü 14

16 hazırlanan çay, şeker ve şeker mamulleri ve canlı hayvan-et kaçakçılığıyla mücadele eylem planları taslakları ile e-ticaret Yoluyla Gerçekleştirilen Kaçakçılıkla Mücadele Eylem Planı Taslağını birleştirilerek Özellikli Bazı Kaçakçılık Türleriyle Mücadele Eylem Planı adıyla Ortak Eylem Planını hazırlanmıştır. Özellikli Bazı Kaçakçılık Türleriyle Mücadele Eylem Planı 16/4/2012 tarihinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiştir. Mezkur Eylem Planına ilişkin söz konusu yazıyla, ilgili kurum ve kuruluşlardan görev alanına giren eylemlerle ilgili gerekli çalışmaları başlatması, belirlenen süreler içinde tamamlaması ve 1/7/2012 tarihinden itibaren her 3 ayda bir gelinen aşama ile ilgili bilgi verilmesi istenilmiştir. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde, Bankalararası Kart Merkezi yetkililerince ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme sonucunda Bankalararası Kart Merkezi bu eylem ile ilgili teknik olarak yapabileceklerin araştırması ve sonucundan bilgi verilmesi kararlaştırılmıştır. Gitti Gidiyor firmasından Mayıs 2012 tarihi içerisinde belli şartları taşıyan alışveriş işlemleri bilgileri temin edilmiş ve söz konusu bilgiler halen analiz edilmektedir. 30/5/2012 tarihinde ebay-gitti Gidiyor firması ile Genel Müdürlükte bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Anılan site üzerinden gerçekleştirilen işlemler ve ortaya çıkan sorunlar üzerine bir çalışma yapmak üzere bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verilmiştir. Tamamlanma Oranı (%): 20 EYLEM 25- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve iliģkili kuruluģlarında tutulan verilerden kayıt dıģı ekonomiyle mücadeleye katkı sağlayacak olanlar tespit edilecek ve bu verilerin takibine imkân sağlayacak ortak bir veri ambarı sistemi kurulacaktır. (Aralık 2013) 29/6/2011 de başlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstatistik ve Bilgi Yönetimi Sistemi (ESİS) projesi hâlihazırda test aşamasındadır. Temmuz 2012 itibariyle geçici kabul çalışmaları sürmektedir. Kabulden sonra garanti ve bakım dönemine geçilecektir. Tamamlanma Oranı (%): 70 EYLEM 26- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Fuel oil, gazyağı ve nafta türlerinde ulusal marker uygulamasına geçilecektir. (Ocak 2013) Yapılan araştırmalar sonucunda fuel-oil türlerine eklenen herhangi bir maddenin fuel-oil türleri içerisinde homojen olarak dağılımı sağlanamadığından ve saha kontrol cihazları ile ölçümü yapılamadığından, fuel oil türlerine ulusal marker uygulamasının teknik olarak mümkün olmadığı TÜBİTAK tarafından resmî olarak bildirilmiştir. Bu çerçevede, Ocak 2013 te fuel oil türlerinde ulusal marker uygulamasına geçilemeyecektir. Nafta ve gazyağı için ulusal marker üretilmesi ve eklenmesinde teknik olarak herhangi bir sorun bulunmadığı, nafta ve gazyağının ÖTV miktarlarının benzin ve motorine göre düşük olmasından dolayı söz konusu ürünlerin benzin ve motorine eklenmesinin önüne geçilmesi için söz konusu ürünlere eklenecek markerin mevcut markerden farklı olması gerektiği değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, gazyağı ve yakıt naftaya eklenecek mevcut markerden farklı ulusal marker çalışmalarına TÜBİTAK tarafından başlanmıştır. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü 15

17 2008 yılından beri petrol piyasasında yakıt nafta satışı olmadığı, piyasaya arz edilen gazyağı miktarının az olması nedeniyle, TÜBİTAK tarafından yapılan çalışmalar sonucunda verilecek fizibilite raporu doğrultusunda gazyağı ve nafta türlerine ulusal marker eklenmesi hususu sektörün de görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu ürünlerin ulusal marker ile işaretlenmesine başlanmasına karar verilmesi durumunda uygulamaya 1/1/2013 tarihinde başlanabileceği değerlendirilmektedir. Tamamlanma Oranı (%): --- EYLEM 27- Sağlık Bakanlığı Kozmetik ürünler takip sistemi uygulamaya konulacak ve bu sistemin diğer sektörlerdeki ürünlere de uygulanabilirliği araģtırılacaktır. ( ) Sağlık Bakanlığınca kurulan ve dünya çapında ilk ve en büyük ürün takip projesi olan ITS - İlaç Takip Sistemi projesi çerçevesinde öncelikle sektör ve ilgili paydaşların katılımını sağlamak amacıyla sektör temsilcileri ile 3 ayrı toplantı yapılmış, görüş ve öneriyle çekinceleri alınmıştır. Sonrasında uygun bir analiz yapılarak takip sisteminin algoritması ve teknik dokumanı oluşturulmuştur. Eylemin diğer sektörlere de uygulanabilirliliğinin araştırılması kapsamında da çalışmalar gerçekleştirilmiş ve benzer bir projenin Sağlık Bakanlığı görev alanına giren tıbbi cihaz sektöründe de uygulanabileceği tespit edilmiştir. Bu çerçevede de sektör temsilcileri ve STK lar ile toplantılar yapılmış ve proje ana hatları oluşturulmuştur. Her iki projenin de hayata geçirilmesi ile Kayıt dışı ekonomiyle mücadele başta olmak üzere halk sağlığı ve kamu sağlık harcamalarının kontrol edilmesine büyük faydalar sağlanabileceği tespit edilmiştir. Takip sistemlerinin kurulmasında iki sektörün hareket sıklıkları, satış, depolama ve kullanım aşamalarının ve paydaşlarının dahil edileceği bir algoritma oluşturulmuştur. Projelerin fiziksel olarak ihtiyaç duyacağı ortak yönlerin data merkezi, donanım, ortak kullanım yazılımı, veri güvenliği önlemleri, kesintisiz sürdürülebilirlik elemanları, takip standartları ve paydaşların uyacağı süreçlerin yönetimi konuları ön plana çıkmakta olup, Sağlık bakanlığınca gerekli ön hazırlıklar tamamlanma aşamasına gelmiştir. Projelerin hayata geçmesiyle birlikte tıbbi cihaz ve kozmetik sektörlerinde ticarete konu ürünler, üretim ve/veya ithalat aşamasından başlayarak son kullanıcılarına kadar takip ve tespit edilebilmesi mümkün olacaktır. Bu sayede adı geçen sektörlerde kayıt dışı faaliyet engellenmiş, tespiti de kolaylaşmış olacaktır. Ayrıca bu ürünlerin ihracatı halinde, gümrük noktalarında etkili bir kontrol mekanizması kurulmuş olacaktır. Kozmetik ve tıbbi cihaz sektörlerinde yürütülecek takip projelerinde mevzuat düzenlemesi ihtiyacı araştırılmış ve ilk adımda kanunî düzenlemeye ihtiyaç olmadığı, ikincil mevzuat düzenlemeler ile gerçekleştirilebileceği kanaati oluşmuştur. Bununla birlikte konu üzerinde hukuksal çalışmanın son aşaması beklenmektedir. İkincil mevzuat düzenlemeleri ile ilgili çalışmalarda da Bakanlık içi görüş alma aşamasına gelinmiştir. Tamamlanma Oranı (%): --- Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü 16

18 EYLEM 28- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Akaryakıt analizleri için ilave 3 Akredite Laboratuar kurulumu gerçekleģtirilecektir. (Ocak 2013) Akredite Laboratuvar Kurulması ve Akaryakıt Türlerinin Analizlerinin Yapılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü Ege Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu arasında imzalanmıştır. Söz konusu üniversitelerin akreditasyon işlemlerini 1/1/2013 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. 1/1/2013 tarihinde söz konusu eylemin % 100 olarak tamamlanması beklenmektedir. İnönü ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin Haziran 2012 sonu itibariyle akreditasyon tamamlama yüzdesi % 98 dir. İnönü Üniversiteden motorin, benzin, fuel-oil, gazyağı ve yakıt nafta türlerinin; Karadeniz Teknik Üniversitesinden benzin, fuel-oil, gazyağı, yakıt nafta ve yakıt biodizel türlerinin analizleri için 2012 yılı başından itibaren hizmet alınmaktadır. Ege Üniversitesinin Haziran 2012 sonu itibariyle akreditasyon tamamlama yüzdesi % 76 dır. Söz konusu üniversitenin önümüzdeki 3 aylık süreçte tüm akreditasyon işlemlerini tamamlaması beklenmektedir. Herhangi bir akaryakıt türünde akreditasyon işlemlerinin % 100 tamamlanmasını müteakip söz konusu üniversiteden de hizmet alımına başlanacaktır. Tamamlanma Oranı (%): 91 EYLEM 29- Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu görev alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluģların yaptıkları iģlemlerin SPK tarafından çevrimiçi olarak takip edilmesine yönelik bir sistem kurulacaktır. ( ) Halka açık ve payları Borsada işlem gören şirketler periyodik finansal tablolarını ve özel durum açıklamalarını elektronik imza sahibi yetkili kişiler aracılığıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu na (KAP) göndermektedirler. Benzer şekilde yatırım ortaklıkları da periyodik finansal tablolarını elektronik imza ile KAP a iletmektedirler. Bunun yanında portföy tabloları da yine elektronik imza yoluyla KAP a gönderilmektedir. Borsa yatırım fonlarının periyodik finansal tabloları da elektronik imza ile KAP a iletilmektedir. Diğer fonların finansal tabloları ile diğer çeşitli bilgileri (iç tüzükleri, aylık raporları, izahnameleri vb) PDF olarak Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmekte iken, 1/6/2012 tarihinden itibaren fonlara ilişkin anılan bilgiler elektronik imza ile KAP a gönderilmeye başlanmıştır. Aracı kuruluşlar periyodik finansal tablolarını elektronik imza sahibi yetkili kişiler aracılığıyla KAP a göndermektedirler. Bunun yanında sermaye yeterliliği tabloları da yine elektronik imza vasıtasıyla Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmektedir. Bağımsız denetim şirketleri elektronik imza yoluyla şirketlerinin ortaklık yapıları, bağımsız denetim kadrosu, denetçi bilgileri, denetim sözleşmeleri ve esas sözleşmeleri gibi çeşitli bilgileri Sermaye Piyasası Kuruluna iletmektedirler. Halka açık ve payları Borsada işlem görmeyen şirketlerin Borsada işlem görmelerini teminen Sermaye Piyasası Kurul Kararı ile Serbest İşlem Platformu (SİP) oluşturulmuş olup, Mayıs 2012 tarihinden itibaren şirketler anılan platformda işlem görmeye başlamışlardır. Hâlihazırda işlem gören 3 şirket bulunmakla birlikte, başvurusu olumlu karşılanıp yakın Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü 17

19 bir tarihte işlem görmesi beklenen 7 şirket daha bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunca önümüzdeki dönemde bu sayının artması beklenmektedir. Söz konusu şirketler de Borsa şirketleri gibi periyodik finansal tablolarını ve özel durum açıklamalarını elektronik imza sahibi yetkili kişiler aracılığıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu na (KAP) göndermektedirler. KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA (KAP) GÖNDERĠLEN BĠLGĠLER Finansal Tablolar Portföy Tabloları Sermaye Yeterliliği Tabloları Özel Durum Açıklamaları Diğer Bilgiler* Halka Açık ve Payları Borsada ĠĢlem Gören ġirketler Yatırım Fonları Borsa Yatırım Fonları Aracı KuruluĢlar Halka Açık ve Payları Borsada ĠĢlem Görmeyen ġirketler Bağımsız Denetim ġirketler Diğer Fonlar * Bağımsız denetim şirketleri ortaklık yapıları, denetim kadrosu, denetçi bilgileri, denetim ve esas sözleşmeleri gibi çeşitli bilgilerini, diğer fonlarda finansal tabloları ile iç tüzük, aylık rapor, izahname gibi diğer çeşitli bilgilerini göndermektedirler. Tamamlanma Oranı (%): 100 EYLEM 30- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sebze ve meyve ile diğer tarım ürünlerinin takibine imkân sağlayacak olan Merkezî Hal Kayıt Sistemi tamamlanacaktır. ( ) 1-Sisteme ilişkin gerekli olan donanımın tedarikine yönelik görüşme ve ihale sürecinin tamamlanması: Hal Kayıt Sisteminin kurulumunun yapılacağı donanım Bakanlığa teslim edilmiştir. 2- İkincil mevzuatın çıkarılmasına yönelik olarak; Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik, Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik, Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelik ile Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hazırlanmıştır. 3- Sistemin aksayan yönü varsa bunun tespiti ve bunların ivedilikle çözülmesi: Hal Kayıt Sisteminin kamuoyuna, belediyelere, toptancı hallerine ve meslek mensuplarına tanıtımına yönelik olarak tüm illeri kapsayacak şekilde yedi bölgede toplantılar düzenlemiş, hizmet satın almak suretiyle istihdam edilen personel tarafından, toptancı hallerinde faaliyet gösteren komisyoncu ve tüccarlara gruplar halinde toptancı hal bünyesinde Hal Kayıt Sisteminin kullanımı ve mevzuat hakkında eğitim verilmiştir. Söz konusu toplantılar ve eğitimlerde toptancı hallerinden ve meslek mensuplarından iletilen hususlar incelenmekte olup, bunlar mevzuat ve uygulama bakımından değerlendirilmekte, uygun görülenler için yazılım üzerinde gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Öte yandan, toptancı hallerinin Hal Kayıt Sistemini kullanmak için sahip olmaları gereken teknik donanım bakımından yeterlilikleri de, yine aynı hizmet kapsamında istihdam edilen personel tarafından mahallinde incelenmektedir. 4- Piyasadaki işlemlerin kayıt içine çekilme oranının her yıl bir öncekinden yüksek olması: Bilindiği üzere, Hal Kayıt Sistemi, resmî olarak 15/2/2012 tarihinde kullanılma açılmıştır. Hal Kayıt Sistemi kullanılarak şu anda temel olarak bildirim işlemleri gerçekleştirilmektedir. Sistem üzerinden sebze ve meyve ticaretine verilerine ilişkin raporlar alınmasına yönelik yazılım güncellenme çalışmaları ise devam etmektedir. Tamamlanma Oranı (%): 10 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü 18

20 EYLEM 31- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Lisanslı depo iģletmeleri, yetkili sınıflandırıcılar, ürün ihtisas borsası, tazmin fonu ve diğer ilgili kuruluģlar arasında çevrimiçi bilgi sistemi kurulacaktır. ( ) Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sistemi, 2011 yılının Temmuz ayı itibariyle fiilen uygulamaya geçmiş durumdadır. Sistemin temel ayaklarından birini Ürün İhtisas Borsası teşkil etmektedir. Önümüzdeki süreçte, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterecek bir Ürün İhtisas Borsasının kurulması ve lisanslı depo işletmelerinde depolanan ürünleri temsilen çıkarılan ürün senetlerinin elektronik ortamda düzenlenerek Borsada elektronik ürün senetlerinin işlem görmesi hedeflenmektedir. Kurulması planlanan Ürün İhtisas Borsasında işlem görecek olan elektronik ürün senetlerine ilişkin hususları günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde düzenlemeyi amaçlayan ve bu konuda yeni düzenlemeler getiren Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği 12/11/2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik bahse konu eyleme ilişkin hukukî alt yapıyı oluşturmuştur. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerini kayden izlemekle görevli olan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., anılan Yönetmelik kapsamında Elektronik Kayıt Kuruluşu olarak yetkilendirilmek üzere Bakanlığa resmî başvuruda bulunmuş, talep Bakanlıkça incelenerek elektronik kayıt kuruluşu lisansı verilmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler anılan kuruluşa iletilmiştir. Söz konusu bilgi ve belgelerin Bakanlığa sunulması halinde elektronik kayıt kuruluşunun yetkilendirilmesi sağlanacaktır. Tamamlanma Oranı (%): 10 EYLEM 32- Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Araçların imalat veya ithalatından, kayıt ve tescil edildiği tüketiciye ulaģım safhasına kadar takibine imkân veren bir sistem kurulacaktır. (Aralık 2012) 2(A) numaralı ÖTV beyannamesinin elektronik olarak alınması ile ilgili olarak hazırlanan 22 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği 1/11/2011 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, 1/11/2011 tarihinden itibaren mükellefler 2(A) numaralı ÖTV beyannamesini elektronik ortamda verebilmektedirler. Öte yandan, 28/11/2011 tarih ve ÖTV sayılı 15 sıra no.lu ÖTV sirküleri ile söz konusu beyannamenin elektronik ortamda verilmesi 1/2/2012 tarihinden geçerli olmak üzere zorunlu hale getirilmiştir. Elektronik veri tabanı oluşturarak kayıt ve tescile tabi kara nakil araçların imalat veya ithalat ile nihaî tüketiciye satış aşamalarının takibine imkân veren sistem için gerekli teknik çalışmalar tamamlanmış olup, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi kara nakil araçlarını imal eden veya satmak üzere ithal edenlerden, ilk iktisap kapsamı dışında ÖTV uygulamaksızın yurt içine satışını yaptıkları araçlarla ilgili olarak alınacak bilgilere ilişkin hazırlanan 23 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği 22/5/2012 tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş ve proje tamamlanmıştır. Tamamlanma Oranı (%): 100 EYLEM 33- Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Yaptırımlar ve ilgili mevzuat gözden geçirilerek yapılması gereken düzenlemeler belirlenecek ve tespit edilecek takvim içinde uygulamaya konulacaktır. ( ) Eylem kapsamında, 18 kamu kurumu ile yazışma yapılmıştır. Söz konusu kurum ve kuruluşlarından 40 adet mevzuat değişikliği önerisi gelmiştir. Öneriler 13-15/6/2012 tarihlerinde Kastamonu da yapılan toplantıda değerlendirilmiştir. Tamamlanma Oranı (%): 50 Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü 19

MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) Maliye Bakanı Sn. Mehmet ġġmġek in 5 Ekim 2012 Tarihli BASIN TOPLANTISI ANKARA 2012 1 Kayıt dıģı

Detaylı

MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) Maliye Bakanı Sn. Mehmet ġġmġek in 5 Ekim 2012 Tarihli BASIN TOPLANTISI ANKARA 2012 5 Ekim 2012

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) KAYIT DIġI EKOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ PLANI (2011-2013) ANKARA 2011 GĠRĠġ Kayıt dışı ekonomi, Devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen ya da geçirilemeyen ve bu sebeple de denetlenemeyen faaliyetler olarak

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Temmuz-Eylül 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Temmuz-Eylül 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM RAPORU (Temmuz-Eylül 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) I. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU ÖZETĠ (Ocak-Mart 2012)

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) I. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU ÖZETĠ (Ocak-Mart 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) I. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU ÖZETĠ (Ocak-Mart 2012) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü ANKARA Nisan 2012

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) V. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Ocak-Mart 2013)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) V. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Ocak-Mart 2013) T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) V. DÖNEM RAPORU (Ocak-Mart 2013) Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Müdürlüğü ANKARA Nisan 2013

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013) T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2013) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (II) Kayıt

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR 20.02.2017/35-1 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR ÖZET : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan MUHTASAR VE

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 106 İST, 11.12.2012 ÖZET: Mükelleflere ait elektrik ve doğal gaz abonelikleri ve tüketim bilgileri vergi idaresince takip edilecektir. 420 SIRA NO LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Detaylı

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu (Vergi Kanunları Gereğince Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırdıkları Sigortalıların

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI EPDK, PETROL PİYASASINDA YENİ LİSANS İLE MEVCUT LİSANSLARIN TADİL BAŞVURULARINA İLİŞKİN KURUL KARARLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun petrol piyasasında lisans başvurularında

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA Mükellef Hizmetleri Kavramı Gönüllü Uyum Mükellef Hak, Ödev ve Memnuniyeti

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

ÖZEL SİRKÜ: YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI -III 1

ÖZEL SİRKÜ: YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI -III 1 Sirküler Rapor 27.09.2013/175-1 ÖZEL SİRKÜ: YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI -III 1 ÖZET : Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmaya başlanması ve bu konuda karşılaşılabilecek muhtemel

Detaylı

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI ÖZET. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı Sorular ve Cevaplar

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI ÖZET. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı Sorular ve Cevaplar YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI ÖZET : Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmaya başlanması ve bu konuda karşılaşılabilecek 1 / 12 I-Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarının Tanımı EFT-POS

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR?

MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR? MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR? I - Konu Bu rehber, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMA SÜRESİ UZATILDI

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMA SÜRESİ UZATILDI Sirküler Rapor 30.01.2013/48-1 ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMA SÜRESİ UZATILDI ÖZET : 1 Ocak 2013 tarihinden önceki döneme ilişkin aktif abonelere ait mevcut abonelik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı :68554973-105[413-2013/22]-39 05/05/2014 Konu Serbest Bölge Yurt Dışı Satışlarının e-fatura, e-defter

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

BÜLTEN tarih ve sayılı Resmi Gazete de 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır.

BÜLTEN tarih ve sayılı Resmi Gazete de 420 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 18.12.2012 SAYI :2012-082

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın e-defter Nedir? Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; Oluşturulması Onaylanması Muhafaza edilmesi İbraz

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı E-DENETİM Fatih ADANUR Ankara, 25.03.2016 1 Gündem 1. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Görevleri ve Yapısı 2. Elektronik Denetim Şubesi 3. Elektronik

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

(SİRKÜLER 2013 19) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:424 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 04.03.2013 (SİRKÜLER 2013 19) Konu: E-Fatura Kullanma İzni, İş Yeri Elektrik ve Doğalgaz Abonelik ve Sarfiyat Bildirimi, Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşların Kıymetli Maden Alım/ Satımında Belge Düzeni,

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU RİSK ANALİZ MODELİ. Mehmet Akif GÜLDALI Vergi Müfettişi-VDK Risk Analiz Koordinatörü akif.guldali@vdk.gov.tr

VERGİ DENETİM KURULU RİSK ANALİZ MODELİ. Mehmet Akif GÜLDALI Vergi Müfettişi-VDK Risk Analiz Koordinatörü akif.guldali@vdk.gov.tr VERGİ DENETİM KURULU RİSK ANALİZ MODELİ Mehmet Akif GÜLDALI Vergi Müfettişi-VDK Risk Analiz Koordinatörü akif.guldali@vdk.gov.tr RİSK NEDİR? Zarara uğrama tehlikesi (Tdk) Olumsuz bir şeyin olma olasılığı

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/39 Sirküler Tarihi : 19.06.2013 Konu : Elektronik Fatura ve Defter Bilindiği gibi Elektronik Fatura ve Defter uygulamasına ilişkin daha önce 2013/18 ve 2013/19 nolu sirkülerimiz ile

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ sıra numaralı VUK Tebliği ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz ların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

SİRKÜLER 2017/ sıra numaralı VUK Tebliği ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz ların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. SİRKÜLER 2017/55 06/10/2017 483 sıra numaralı VUK Tebliği ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz ların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 30 Eylül 2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI YASAL DAYANAK 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası AMACI Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması

Detaylı

Tarih : Sayı : İST.YMM.2016/493 Sirküler No : İST.MM.2016/20.

Tarih : Sayı : İST.YMM.2016/493 Sirküler No : İST.MM.2016/20. Tarih :25.02.2016 Sayı : İST.YMM.2016/493 Sirküler No : İST.MM.2016/20. Hazır beyan sistemi ile ücret,kira,menkulsermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar elektronik olarak beyan edilebilecek. Özet: 25

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/19 Sirküler Tarihi : 25.02.2013 Konu : Elektronik Fatura Kullanımına İlişkin Usul Ve Esasları Belirleyen 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 21.02.2013

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul,

SİRKÜLER İstanbul, SİRKÜLER İstanbul, 17.12.2012 Sayı: 2012/246 Ref:4/246 Konu: ELEKTRİK DAĞITIM LİSANSI ALMIŞ ŞİRKETLER İLE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİKLERİNE VE DOĞALGAZ DAĞITIM LİSANSI ALMIŞ ŞİRKETLERE ABONELERİ

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİNİN KURULUŞU, FAALİYETİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Merkezi Fatura Kaydı Sisteminin kuruluş, faaliyet ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMASINA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMASINA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI Sirküler Rapor 14.02.2013/59-1 ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ABONE BİLGİLERİ İLE TÜKETİM BİLGİLERİNİN ALINMASINA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI 59 No lu VUK Sirkülerinde ÖZET : - Ocak 2013 dönemine ilişkin işyeri elektrik

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

SİRKÜLER MALİ TATİL VE SÜRELER

SİRKÜLER MALİ TATİL VE SÜRELER SİRKÜLER TARİH 01.07.2015 KONU Mali Tatil ve Süreleri Hk. (01.07.2015-20.07.2015 Tarihleri arası) ÖZET Muhasebenin tanımından hareketle; işletmelerde para ve para ile ifade edilen tüm iş ve işlemler muhasebenin

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012

Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Pazar, 22 Ocak 2012 Vergi Ýdaresindeki Deðiþimler (1.Bölüm) Vergi Ýdaresindeki Deðiþimin Farkýnda mýsýnýz? Türkiyede pek çok kurumda gerçekleþen deðiþimler özellikle

Detaylı

Uludere Gülyazı hudut kapısı oluyor

Uludere Gülyazı hudut kapısı oluyor Uludere Gülyazı hudut kapısı oluyor Ocak 11, 2012-2:34:26 Yazıcı, TOBB'da düzenlenen Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Koordinasyon Toplantısında yaptığı konuşmada, son günlerde sınırlarda ve kara hudut

Detaylı

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 99691855-400-E.6052259 12.06.2015 Konu: İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barındırma Faaliyeti Gösteren Yerler... MÜDÜRLÜĞÜNE BODRUM İ l g i: Muğla Valiliği

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/65 Ref: 4/65. Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/65 Ref: 4/65. Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 25.02.2013 Sayı: 2013/65 Ref: 4/65 Konu: 424 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 21.02.2013 tarih ve 28566 sayılı Resmi Gazete de 424 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu

Detaylı

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİNİN (MERSİS) ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMAYA ALINMASI. İstanbul 09.01.2014

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİNİN (MERSİS) ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMAYA ALINMASI. İstanbul 09.01.2014 MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİNİN (MERSİS) ÜLKE ÇAPINDA UYGULAMAYA ALINMASI İstanbul 09.01.2014 1 SUNUM PLANI 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Getirileri 2. Sistemin Oluşturulmasına İlişkin Yasal Yapı 3.

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Tel : (0 2 1 6) 574 74 14 PBX Faks: ( 0 2 1 6 ) 574 22 12 İSTANBUL, 01.04.2010 SİRKÜLER ( 2010/11 ) Konu: Faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 05.03.2010 tarih 27512

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

SİRKÜLER 2013/ tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 424 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğiyle;

SİRKÜLER 2013/ tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 424 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğiyle; SİRKÜLER 2013/09 22.02.2013 KONU : Elektronik Fatura Düzenlemeleri İle Elektrik Ve Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Getirilen, Abone Ve Tüketim Bilgilerinin Bildirimine İlişkin Düzenlemelerde Değişiklik Yapan

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

- Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir. BA-BS Formlarına İlişkin Özet Bilgiler 362-381 ve 396 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/61

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk.

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/67

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir e-fatura ve e-defter Uygulamaları YMM Ali Karakuş TÜRMOB Eğitmeni 1960 lı yılların başında demiryolu

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR?

DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR? DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR? Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden

Detaylı

ÖZEL SİRKÜ 1 : YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI -II

ÖZEL SİRKÜ 1 : YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI -II ÖZEL SİRKÜ 01.07.2013/140-1 ÖZEL SİRKÜ 1 : YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANIMI -II ÖZET : Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmaya başlanması ve bu konuda karşılaşılabilecek muhtemel sorunlarla

Detaylı

Aşağıda söz konusu Kanun un Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları mevzuatına ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır:

Aşağıda söz konusu Kanun un Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları mevzuatına ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır: 28 Kasım 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü nce Geliştirilen ve Yürütülen Uygulamalar. 27 Şubat 2014- İstanbul

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü nce Geliştirilen ve Yürütülen Uygulamalar. 27 Şubat 2014- İstanbul Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü nce Geliştirilen ve Yürütülen Uygulamalar 27 Şubat 2014- İstanbul UYGULAMA BAŞLIKLARI Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması (3-8) Elektronik Sistemler (9-22) Risk

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.01.2016/27-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 466) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 06.01.2016/27-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 466) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.01.2016/27-1 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 466) YAYIMLANDI Mükelleflerin 01/01/2016 olan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın e-defter Nedir? Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; Oluşturulması Onaylanması Muhafaza edilmesi İbraz

Detaylı

Elektronik defterin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinde yer almaktadır.

Elektronik defterin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinde yer almaktadır. Sayı: 2017 124 İstanbul, 2017 Konu: E FATURA Hk. Sayın; Mükellefimiz, Elektronik defterin yasal dayanağı, Vergi Usul Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümlerinde yer almaktadır. Vergi Usul

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Yeni Nesil ÖKC Uygulamasına İlişkin GİB Duyurusu

Tarih : Sayı : Konu : Yeni Nesil ÖKC Uygulamasına İlişkin GİB Duyurusu Tarih : 16.10.2017 Sayı : 2017-58 Konu : Yeni Nesil ÖKC Uygulamasına İlişkin GİB Duyurusu Yeni Nesil ÖKC Uygulamasına İlişkin GİB Duyurusu aşağıdaki gibidir. Bilindiği üzere, 426 Sıra No.lu Vergi Usul

Detaylı

Sirküler Tarihi: Sirküler No : 2015 / 051

Sirküler Tarihi: Sirküler No : 2015 / 051 Sirküler Tarihi: 29.12.2015 Sirküler No : 2015 / 051 YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN (YN ÖKC), GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMİNE (GİB BS) KAYDI, KULLANICILARA SATIŞI VE SATIŞ SONRASI SERVİS

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı