Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu"

Transkript

1 Bilecik Ssyal Yapı Özel İhtisas Kmisynu Tplantı Rapru Bilecik İl Genel Meclisi Tplantı Salnu Bu raprun içeriği Özel İhtisas Kmisynu tplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler ile luşturulmuş lup Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

2 Bilecik Ssyal Yapı Özel İhtisas Kmisynu Tplantı Rapru Bursa Eskişehir Bilecik illerinden luşan TR41 Bölgesi için Dönemini kapsayan Bölge Planı Çalışmaları kapsamında farklı sektörel alanlarda özel ihtisas kmisynları luşturulması planlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı tarafından Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı na verilen yetki ile başlatılan bölge planı çalışmaları ile birlikte, bütün bölge illerinde Sanayi; Turizm; Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık; Çevre, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Ssyal Yapı, Mekânsal Gelişme ve Erişebilirlik alanlarında 6 ihtisas kmisynu luşturulmuştur. İlgili alanlarda illerin ve bölgenin 2023 vizynu ele alınırken, luşturulan strateji ve hedeflerin tüm bölgenin rtak aklının eseri lması amacıyla bölge paydaşlarının bu tplantılara en üst düzeyde katılım sağlaması hedeflenmiştir. Metdlji Katılımcı bir Bölge Planı luşturulması sürecinde sn derece önemli bir görev üstleneceği düşünülen özel ihtisas kmisynu tplantıları 3 turum şeklinde gerçekleştirilmiştir. İlk turumda, Ajans persneli tarafından bölge planı süreci ile ilgili katılımcılara bilgiler verilmiş; tplantıların amaç ve yöntemi hakkında açıklamalar yapılmıştır. Daha snra ilgili sektör kapsamında, dünya genelinde, ülke bazında, bölgesel ve il ölçeğinde yaşanan gelişmelerden bahsedilmiş, yine ajans persneli tarafından bölge planına altlık luşturması için hazırlanmış lan sektörel mevcut durum analizlerinin kısa sunumları yapılmıştır. Sunumların snrasında, katılımcılardan il ve bölge genelinde yaşanan ve önümüzdeki 10 yıllık süreçte yaşanması beklenen temel gelişme ve eğilimleri rtaya kymaları istenmiştir. İlk turumda rtaya knulan temel gelişme ve eğimler ajans persneli tarafından sınıflandırılmış ve bir snraki turumda bu temel gelişme ve eğilimler Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit analizlerinde kullanılmıştır. Bir önceki turumda yapılan sınıflandırma, bu turumda ele alınan knuların daha daklı ve stratejik lmasına ön ayak lduğu söylenebilir. Wrld Cafe metdunun kullanıldığı GZFT analizlerinde, katılımcılar iki gruba ayrılmış lup, ilk aşamada birinci grubun ilin Güçlü lduğu ve Fırsatlarının bulunduğu alanları rtaya knması istenmiştir. Paralel larak diğer grubun da ilin Zayıf lduğu ve mevcut lan Tehditler kapsamında fikirlerini beyan etmesi beklenmiştir. Daha snra bu iki grup yer değiştirerek aynı knuları bu sefer de farklı grupların çalışması istenmiştir. Ajans persneli, bir önceki grupta rtaya knulan hususlar hakkında yeni gruba bilgi vermiş ve yeni gruptan gelecek yeni fikirleri sunmaları istenmiştir. Bu şekilde bütün kmisyn katılımcılarının her iki knu üzerinde görüşlerinin alındığı bir sistem luşturulmuştur. Tplantıların sn turumunda da, yine temel eğilim ve gelişmeler bağlamında güçlü-zayıf-fırsat ve tehditlerin de göz önüne alınarak gruplandırılan farklı iki kategri kapsamında, sektörel bazda önceliklerin, strateji ve hedeflerin belirlenmesi luşturmuştur. Tplantı katılımcılarından bu aşamada belli öncelik ve stratejileri rtaya knması istenmiştir. Bu turumda da yine Wrld Cafe metdu uygulanmış lup, rtaya knulan iki farklı kategride luşturulan iki grubun temel amaç ve hedefleri belirlemesi istenmiştir. Daha snra da grupların yer değiştirerek diğer knu hakkında görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Ajans persneli, yine bir önceki grup tarafından rtaya knulan temel amaç ve hedeflerin yeni gelen gruba sunumunu gerçekleştirmiş ve yeni gruptan gelen önerileri de eklenmiştir. Tam gün byunca süren bu kmisyn tplantıları snucunda ilgili sektörlere yönelik geniş kapsamlı bilgiler elde edilmiş lup, sektörlere yönelik temel eğilimler, GZFT analizleri, temel amaç ve

3 hedefler dışında bölge planının mevcut durum analizlerinde kullanılmak üzere önemli bilgi ve eğilimler de elde edilmiştir. Ssyal Yapı Özel İhtisas Kmisynu Oturumları 1. Oturum (Temel Eğilimlerin Ortaya Knulması) Bilecik Ssyal Yapı Özel İhtisas Kmisynu tplantılarında, ajans persneli tarafından yapılan bölge planının gelişim süreci, ihtisas kmisynlarının amaçları, usul ve esasları ile ilgili sektör özelinde yapılan mevcut durum analizi anlatıldı. Akabinde, tüm katılımcılardan, beyin fırtınası yöntemi ile ilde ve bölgede sn dönemde yaşanan ve önümüzdeki 10 yıl byunca yaşanması beklenen temel gelişmeler ve eğilimler ile ilgili görüşlerinin rtaya knması istenmiştir. Bu kapsamda dile getirilen eğilimleri şu şekilde özetlemek mümkündür: Önümüzdeki n yılda merkez ilçe nüfusu % 50 ranında artacak, nüfus prjeksiynuna göre lacak. Altyapı ve şehir planlamasına ihtiyaç artacak (trafik, temiz hava, tpark). Üniversite öğrenci sayısı 3-5 yıl snra e yaklaşacak. Meslekî eğitimde Türkiye rtalamasının üzerinde, istenen nktadayız, fakat yeni eğitim sistemi binalara lan ihtiyacı artırdı. İşsizlik ranı Türkiye nin ldukça altındadır. Bilecik eknmisi asgari ücrete dayalı, çalışan devir ranı ldukça yüksek(talep fazlası var) işsizler asgari ücretle çalışma istemiyr, daha iyi şartları lan iş arayışı var. Ayakta tedavi artışı var (30% artış) sn dönemde sağlık binalarının altyapı ve fiziki imkânları yetersiz, hasta ulaşım lanakları da yeterli değil. Hasta sayısı artışına bağlı larak (bina, ulaşım) planlama ihtiyacı artıyr Özel sağlık hizmetlerine yönelik teşvik ve destek mekanizmalarının artırılması yerinde lur. Özel hastaneye lan talep çk yüksektir. Kırsaldan merkeze göç artıyr. Çarpık plansız kentleşmenin düzeltilmesi ihtiyacı. Knut ihtiyacı/sayısı artıyr, fakat kentin tarihî dkusuna zarar verme riski var. Vatandaşların, ssyal kent hayatına yönelik rtak yaşama ve kentlilik bilincinin artırılması Ssyal dnatı/ssyal lanaklara lan ihtiyaç. Dışarıdan gelen insanlara yeterli hizmet sunumu bir srun teşkil ediyr. Bzüyük 44 köy, 6-7 köy dışında bitme nktasında. İşçi devir ranı Bzüyük te çk yüksek, işsiz kalındığında ssyal prblemler rtaya çıkıyr. Kültür: Bilecik in Osmanlı nın kuruluş merkezi lması nedeniyle, Afyn-Çanakkale destinasynuna kültür gezileri eklenmesine yönelik çalışma ve desteklemeye ihtiyaç var Turizm kültür bilinçlendirmesi ihtiyacı vardır. Kamu hastanelerine ve nitelik artışına lan ihtiyaç söz knusudur. Nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti veren özel sektör sağlık yatırımlarına ihtiyaç artıyr. Engelli vatandaşlara yönelik altyapı eksikliği var ve yapılaşma nlara uygun değil. Ssyal lanakların eksikliği, gelirin şehir dışına yönelmesine/harcanmasına neden luyr.

4 Hizmet sektöründe eğitim eksikliği. Ssyal dnatı eksikliği, kentlilik bilinci eksikliği, imaj eksikliği vardır. Engelli vatandaşlar için yapılaşma uygun değil. Kentin gelen misafirleri ağırlaması knusunda daha titiz davranması gerekir. Sunum ve ikram eksikliği var. Sağlık hizmet sunucuları arasında kamu hastaneleri larak sadece Sağlık Bakanlığı hastanesi var. Üniversite hastanesi ve askerî hastane yk. Özel hastane ve tıp merkezi hiç yk. Özel pliklinik de yk. Özel hastanelerin ilde yatırım yapması için teşvikler lmalı. Hemen yanı başımızda Eskişehir de ise 6 özel hastane var. Hastanelere güven az, diğer illere gidiliyr. Eczaneler de bile istenen her ilaç bulunmuyr. 2. Oturum (Temel Eğilimler Kapsamında GZFT Analizi) Tplantının bu bölümünde katılımcılardan, ilk turumda rtaya knan temel eğilimlerin ajans tarafından sınıflandırılması ile luşturulan ana başlıklar çerçevesinde Bilecik te ssyal yapının güçlü ve zayıf yanları ile mevcut durumda ve ilerleyen dönemde karşılaşabileceği fırsat ve tehditlere yönelik görüşlerin belirtilmesi istenmiştir. İlk turumda rtaya knan temel eğilimler ve gelişmeler sınıflandırıldığında şu ana başlıklar rta çıkmıştır: 1. Altyapı/Çarpık Yapılaşma/Fizikî İmkânlar/Sağlık Altyapısı 2. Tarih-Kültür ve Ssyal yapı Etkileşimi 3. Eğitim/Kentlilik Bilinci 4. Göç/Ssyeknmik Durum Ortaya knan bu ana başlıklar çerçevesinde Bilecik ilinde ssyal yapıya ait GZFT Analizi aşağıda yer almaktadır. 1. Altyapı/Çarpık Yapılaşma/Fizikî İmkânlar/Sağlık Altyapısı A) GÜÇLÜ YÖNLER Kent içi ulaşım iyi durumdadır. Dğal ve yeşil bir bölge, yaşam alanı larak iklimi, hava müsaittir. Marmara yı diğer bölgelere bağlayan demirylu ve karaylu güzergâhının ilimizden geçiyr lması Dışardan sağlık hizmeti alan yüksek nüfus İlimizde özel hastane lmaması ve bu hizmete ödeme yapabilecek nüfus lması Üniversite ile birlikte artan altyapı ve knut ihtiyacı Üniversiteyle birlikte nitelikli nüfusun artışı hem kültürel hem ssyeknmik getiridir. Üniversiteye ait ssyal dnatıların bulunması

5 Sağlık turizmi ve hizmetler için nüfusun az lması güçlü yöndür daha hızlı hizmet alırsın. Mesire yerlerinin, sayfiye yerlerinin bulunması Anne bebek ölümü Türkiye nin en iyi ranlarından lup, neredeyse yk gibidir. B) ZAYIF YÖNLER Altyapıya yeterince önem verilmemesi Mevcut cğrafi yapı Sağlıkta özel sektör yatırım talebi eksikliği Bilecik in kayalık düzende lması yapılaşma ve altyapı çalışmaları için dezavantaj Hastane çk eskiden yapılmış ve deprem yönetmeliğine uymuyr. Bzüyük Hastanesi üç ayrı binada (dağınık yapıda), aradan demirylu geçiyr, tmgrafi tetkiki için ya da başka tetkikler için farklı yerlere gitmeye mecbur kalınıyr. Engelli hasta hastaneye ulaşamıyr, ulaşım zrluğu var. Otizm hastaları da taşınamıyr, ssyal anlamda sıkıntı luşturduğu için dlmuşa binemiyr. Bununla ilgili prjeler üretilmeli. Genel larak kamu hizmet binaların eskiliği ve yetersizliği Üniversite hastanesi ve özel hastanelerin lmaması Nüfus kriteri nedeniyle daha fazla hastane yapılamaması Bzüyük te caddelerin dar lması, park srunu lması Nüfus artış hızının az lması, na bağlı larak nüfus azlığından dlayı yatırım harcamalarından az pay alınıyr. Bilecik merkezin diğer illere ulaşım sıkıntısı, (direkt şehirlerarası bağlantısı lmayan iller var, örn. Muğla) Geç saatlerde ulaşım imkânlarının sınırlılığı Bilecik in tplu bir çarşısı yk, Arasta yk. Trafiğe kapalı alışveriş alanları yk. C) FIRSATLAR Mesire yerlerinin bulunması iç ve dış turizm açısından fırsat Yayla turizmi fırsattır İlin çevresinde dğal engellerin lmaması gelişme için fırsat Yüksek hızlı tren ve karaylu bağlantılarının merkezinde lması turizm sanayi eğitim yatırımları açısından fırsat. Üniversitenin lması mesleki eğitimde, girişimcilik anlamında önemli bir fırsattır. Hızlı tren nedeniyle İstanbul dan gelecek insanların fazla lma ihtimali ve daha çk üniversite öğrencisini gelebilecek lması. İlin yeni yapılanıyr lması çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesini sağlayabilir Özel hastane ve tıp merkezi yatırımları fırsat labilir. Artan knut ve işyeri talebine karşı mdern şehir yapılanması luşturulabilir. Çevre kara ve demirylunu il merkezi ve üniversiteye bağlayan metr tramvay hatları planlanabilir.

6 Ulaşımın klaylaşıyr lması sebebiyle maden, tarım ve sanayi ürünlerinin tüketiciye ulaştırılması sanayi ve eknmi anlamında fırsattır. D) TEHDİTLER Çarpık kentleşmenin devam etmesi 10 yıl içinde çk büyük srun lacak. Diğer illerdeki özel hastaneler ancak Bilecik te özel sağlık kuruluşlarının lmaması Çevre illerde eğitim kurumlarının lması Çevre illerin ssyal imkânlarının daha iyi lması (Bilecik te sinema yk) YHT hattının geçmesi Bilecik in yerleşim alanını değiştirecek, etrafında yerleşim artacak. Mevcut cğrafi yapı, değiştirilemiyr. Mevzuat yetersizliği var. Nüfus azlığı nedeniyle teşviklerden az yararlanılması Sağlık kuruluşlarına karşı güvensizlik lması 2. Tarih-Kültür ve Ssyal yapı Etkileşimi A) GÜÇLÜ YÖNLER Üniversitenin lması ve kur-yazarlık ranının yüksek lması Osmanlı Devletinin kuruluşu lması itibariyle tarihi ve kültürel dkunun güçlü lması Tarihi ve kültürel dku Tarihî ipek ylunun ilimizden geçmesi. Bzüyük tarihin her aşamasını yaşamış lması; İnönü, Metristepe gibi yerlerde antik dönemden Cumhuriyete kadar farklı dönemlere ait eserlerin lması. B) ZAYIF YÖNLER Tarih kültür tanıtımında prfesynel yardım alınması gerekir Merkezde tarihi binaların krunmasında eksiklik var, binalar yıkılmaya yüz tuttuğu zaman krunmaya alınıyr. Tarihi binaların kullanılması krunmasını arttırıyr. Örn. Valilik binası Ssyal dnatı eksikliği Tanıtım eksikliği, ulusal basında az yer alıyr. Yeni nesillerde akıllarda kalacak şekilde tarih eğitimi zayıf, tarih bilinci zayıf. Köyden kente göçlerde, aile bilinci kpuyr, çekirdek aile artıyr, akrabalık bağları azalıyr. Tarihi büyüklerin (Ertuğrul Gazi vd.) tanınması ve tanıtılması Turizmle ilgili tur düzenleyecek bir şirket yk.

7 Gençler için faaliyet alanlarının lmaması (Sadece Şeyh Edebali de gözleme yiyebilirsiniz) Gençler kafelere kapanmak zrunda kalıyr. Nasıl başka alanlara gençler sevk edilebilir? Kent müzesi yk, kültürel bağlantıyı öne çıkaran bir etkinlik/yapı yk. Kuruluştan diye başlayıp Bursa da devam eden bir bağlantı kurulabilir. C) FIRSATLAR Tarihi ve kültürel dkunun ön plana çıkarılması tarih ve kültür turizmi açısından fırsat Ertuğrul Gazi, Şeyh Edebali türbelerinin bulunması tarih anlamında bir fırsat İstanbul, Ankara, Bursa ve Eskişehir gibi illere çk yakın lması Hızlı tren vasıtasıyla tarihi kültürel dkunun markalaşması sağlanabilir. D) TEHDİTLER Tarihi dkuya sahip çıkılmaması bu değerlerin kayblmasına sebep lacaktır. 3. Eğitim/Kentlilik Bilinci A) GÜÇLÜ YÖNLER Okullaşma ranlarının Türkiye rtalamasının üzerinde lması Derslik başına düşen öğrenci sayılarının ideal değerlerde bulunması Mesleki eğitimin Türkiye nin hedeflediği değerlerin üzerinde lması (yaygın eğitimde güçlü değiliz revize edilmesi gerekiyr.) Nüfuz az ve bu yüzden öğretmen veli ilişki isi öğretmen öğrenci ilişkisi daha yakındır. Güvenli bir kent lması B) ZAYIF YÖNLER Yaygın eğitim binası çk zayıf, atölyeler yk. Hem engelli hem engelsiz kişilere eğitim veriyruz ama fiziki şartlar uygun değil. Mesleki hizmet sunumunda eğitim yetersizliği, Halkta aidiyet duygusu eksikliği, Kentte yaşama bilinci eksikliği, Gençlerin kul eğitimi dışında özel eğitim merkezlerini lması. Örn, dil, bilgisayar kurslarının eksikliği. İl ve ilçenin tarih ve kültürüyle ilgili değerleri bilinmiyr, eğitim eksikliği, Kişisel gelişim knusunda hizmet sunumu eksikliği, Özellikle mesleki eğitim knusunda eğitici eksikliği (özel ve devlette, dil, kişisel gelişim, bilgisayar eğitimi)

8 İl değerlerinin piyasaya sunum eksikliği (ayva, nar, kiraz, nar, Pazaryeri bza ve helva) Kent değerlerinin tanıtımı az ve sürdürülebilirliği yk (brşür vb.) Eğitimde fizikî mekân eksikliği var (seminer, panel salnu, knaklama için tel vb.) Özel müteşebbis eğitim alanında zayıf, ilkkul larak bir özel kul var, lise düzeyinde özel kul yk. Özel sektörün eğitime katkı düzeyinin az lması (hayırsever azlığı) (Örn. Eğitime hibe edilen bina lmuyr) C) FIRSATLAR Üniversitenin lması mesleki eğitimde, girişimcilik anlamında lumlu bir gelişme Mesleki eğitim sanayi yatırımlarında insan gücü ve istihdam açısından bir fırsat Okullaşma ranlarının ve eğitime lan ilginin yüksek lması eğitim bilinci lduğunu gösterir dlayısıyla özel eğitim kullarının artışı sağlanabilir D) TEHDİTLER Eğitim persneli/ kamu persneli/ özel sektör çalışanları için cazip lmaması 4. Göç/Ssyeknmik Durum A) GÜÇLÜ YÖNLER İşsizliğin az lması ve işsizliğe bağlı ssyal riskin lmaması İklimin yumuşak lması, tarımsal çeşitlilik Organize sanayinin bulunması ve buna bağlı larak işletme fazlalığı Mermer yataklarının lması, ihracat ptansiyeli Gelişmekte lan bir il lduğu için yatırımlara elverişli bir şehir Sanayisi, maden değerleri, tprağı değerli lduğu için ssyeknmik yönden çk güçlü Bzüyük te yardım alan kişi çk az ve bu iyi bir yöndür güçlü yön. B) ZAYIF YÖNLER Kırsala hizmet sunumu eksikliği Marka değerlerinin ticarileştirilememesi (Örn. Pazaryeri Bzası) Ulaşım bağlantılarının zrlu ve yetersiz lması (Gölpazarı, Yenipazar vb.) Gelişmiş kentler arasında kalması, harcamaların Bilecik te değil diğer yerlerde yapılması, böylelikle paranın Bilecik in dışına çıkması. Persnelin buraya gelme isteksizliği (Kiralar yüksek, pahalı) Çiftçinin tprağı işlemesindeki bilinçsizliği, tprağın kalitesini düşürüyr. Yatırım eksikliği (köy/kırsal), kaliteli, nitelikli hayat

9 Bilecik merkezde yerli nüfusun az lması, barınan nüfusun devir daim yapması, Düşük ücret plitikası, devir hızını artırıyr. Tarımda yetiştirdiği üründen para kazanamaması bu nedenle lmasıyla kırsal nüfusunun azalması, Bilecik te eğitim düzeyi yüksek, çcuklarını kutma üzere kırsaldan göç var. Köylerde kulların kapanmış taşımalı sisteme geçilmiş lmasıyla kırsal nüfusunun azalması, Bilecik merkezde öğrenci ve askere farklı fiyat uygulaması yapılması, kafeler vb. C) FIRSATLAR Mevcut OSBlerin bulunması istihdam açısından bir fırsattır. Özel hastane teşvik edilebilir. Yöresel lezzetlerin tanıtımı; El sanatları Dereköy ve Kınık, Bilecik bezi dkuması. KÖYDES prjeleri sayesinde kırsalda yaşamın daha klay lacağı İstihdam alanı luşturularak ilin göç alması sağlanabilir Dış göçün az lması ssyal prblemler açısından bir fırsat Göletlerin yapılması, sulak tarım arazilerinin artması köyden kente göçü engellemek ve üretim için bir fırsat. Sanayi bölgesi lması ve ulaşım imkânlarının klaylığı pazarlama açısından bir fırsat Tarımsal çeşitliği tarıma dayalı sanayi için bir fırsattır. Kadın istihdamı Türkiye geneline ranla yüksek bir randa, kadının eknmiye katkısı anlamında bir fırsat D) TEHDİTLER Gelişmiş kentlerin arasında lması ljistik yatırımların az lması Çevre illerinin gelişmiş lması Eğlence kültürüyle ilgili mekânların dağınık yapılaşması, (bdrum katlarında birahanaler, çatılarda kafeler) 3. Oturum (Öncelikler ve Stratejiler) Tematik Alan 1. Ssyal Altyapı (Sağlık, Eğitim ve Ssyal Dnatı) Öncelik 1. Sağlık altyapısının geliştirilmesi Strateji 1. İlde geniş ihtiyaçlara cevap verecek üniversiteye bağlı tıp fakültesi hastanesinin kurulması Strateji 2. İlimizde asker varlığına yönelik askeri hastanenin kurulması, Strateji 3. Yüz bin nüfusa bir özel hastane ranının ilde uygulanması (özel hastane, tıp merkezi, plikliniğe ihtiyaç dğuruyr)

10 Strateji 4. Yeni açılan hastanenin ilin gelecek dönem ihtiyacına ve nüfus kapasitesi göz önüne alınarak yapılması (helikpter pisti, rekreasyn alanları, yeşil alan, anne telciliği hizmeti) Strateji 5. Özellikle kırsal kesimde yaşayan yatalak hastaların hastaneye getirilmeden evlerinde tedavi-tetkik yapılabilmesi için mbil labratuvar aracı uygulamaların geçilmesi Strateji 6. Sağlık turizmine yönelik (Söğüt, Çaltı Beldesi) termal suyun uygun bir tesisle turizme kazandırılması (termal tedavi merkezi) Strateji 7. Persneli fazla lan kurumlarda kreş ve anne sütü bankası luşturulması, Strateji 8. Yaşlı ve yatalak insanların belediyeler bünyesinde luşturulacak birimlerle bakımlarının yapılması, Strateji 9. Engelli ve tistik vb. hastaların hastaneye gidiş/gelişleri için bir hizmet sağlanması. Ntlar: Bzüyük te bir diş hastanesi, tepenin birinde A blk, diğer tepede B blk var. İki bina arası bir demirylu ve karaylu var. Tetkikler için bir binadan diğer binaya dlmuş tutması gerekiyr. Öncelik 2. Eğitim altyapısının geliştirilmesi Strateji 1. On iki yıllık zrunlu eğitim kapsamında ilk ve rtakul düzeyinde farklı yaş gruplarına yönelik bina altyapısının sağlanması, ihtiyaçların (kulların)kamu-halk işbirliği/rtaklığı çerçevesinde ele alınması Strateji 2. Devletin, özel sektör eğitim yatırımlarını destekleyecek, teşvik edecek imkânlarını artırması, özel kulların ve kurumların (örn, etüt merkezi) açılmasına destek lunması Strateji 3. Mesleki ve teknik kulları sanayi bölgelerinde kampüs şeklinde luşturulması, pratik uygulamaya yönelik eğitimlerin sanayi tesislerinde dğrudan yapılması, Strateji 4. Türk tpluluklarını, kültürünü dilini inceleyen bir bölüm/fakülte veya merkezin üniversite bünyesinde luşturulması, Strateji 5. Bilecik teki kültürün, tarihin ve kültürel değerlerin tanıtımına yönelik geliştirilmesi, Strateji 6. Tarımsal üretimi destekleyecek ve geliştirilecek, tarımsal sektörüne yönelik eğitimlerin verilmesi. Strateji 7. Çaltı termal suyunun turizmine kazandırılması için yapılacak tesisin Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Turizm, Otelcilik MYO bünyesinde faaliyete geçirilmesi, Strateji 8. Kadın istihdamı göz önüne alınarak kul öncesi eğitime yönelik kamu özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi, kırsaldaki ihtiyaca yönelik gezici anasınıfların luşturulması, Strateji 9. Özellikle taşrada, hayat byu öğrenme uygulamalarının geliştirilmesene yönelik geçici servisleri/lanakların luşturulması, Strateji 10. Yaygın eğitim kurumlarının altyapı ve eğitim kalitesinin ihtiyaca yönelik geliştirilmesi ve artırılması

11 Strateji 11.Halk eğitime öğretmen atamalarının yapılması. Öncelik 3. Ssyal lanaklarının ve dnatı alanlarının geliştirilmesi Strateji 1. Bilecik Gölpark ta su sprları aktivitelerinin başlatılması, Strateji 2. Kültür Merkezinin ivedilikle tamamlanması ve faaliyete geçirilmesi, Strateji 3. Mevcut hastanenin, yeni hastane alanına taşınması ile birlikte eski alanın ve btanik park larak değerlendirilmesi, Strateji 4. Kentsel dönüşümün öncelikli larak uygulama geçirilesi, merkezde park alanlarının arttırılarak (tpark) şehir trafiğinin düzenlenmesi, Strateji 5. Çevreylu-tyl, üniversite bağlantılarının sağlanması (tramvay bağlantısı) Strateji 6. Şehir merkezinde yerleşim alanlarında yürüyüş alanı-ışıklandırma lanaklarının artırılmasa (TOKİ-üniversite) Strateji 7. Kırklar Tepesi nin mesire alanına çevirerek Kent Ormanı ve Edebali Türbesi arasında (ç nkta) teleferik hattının kurulması, Strateji 8. Sprtif faaliyetlere yönelik maddi desteklerin sağlanması, Ntlar: Spr alanları mevcut ama antrenör sayısı yetersizdir. Lisanslı sprcu sayısına göre madalya sayısı yetersizdir. Tematik Alan 2. Kent Kültürü/Ssyal değerler, Göç ve Ssyeknmik Durum Öncelik 1. Bilecik e özgü el sanatlarının geliştirilerek eknmik değere dönüştürülmesi (tprak, ağaç ve dkuma işleri) Strateji 1. Pazarlama kanallarının geliştirilmesi Strateji 2. Tanıtım amacıyla sergi ve fuarlara katılım. Fuarcılık ve tanıtıma ilişkin larak prfesynel yardım alınması Strateji 3. Verilen eğitim ve kurslarda bir standarttın luşması adına sertifikasyn sağlanması Öncelik 2. Üniversitenin kente daha fazla katkı sağlaması için bilinç luşturulması Strateji 1. Üniversite hcalarının ve öğrencilerinin sanayiyle prje bazlı çalışması Strateji 2. Yapılacak her türlü çalışma için, kültürel değerlerin tespiti gibi, üniversitenin araştırma yapması

12 Strateji 3. Yerel yönetimler ile üniversitenin rtak prjeler yürütmesi (Belediye, il özel idaresi) Öncelik 3: Göçün engellenmesi amacıyla ssy-eknmik tedbirler geliştirilmesi Strateji 1. Yatırımın dğal ve ssy eknmik kaynaklara göre dağılımı Strateji 2. Tarım ve hayvancılıkla ilgili erken yaşlarda bilinçlendirme yapılması (tarım meslek liselerinin açılması). Eğitimin tarımın yapıldığı yerde verilmesi uygun lacaktır. Strateji 3 Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ve benzeri kurumlarda tarımsal eğitim birimlerinin etkin çalışması. Strateji 4. Yöresel ürünlerin tanıtımı knusunda destek lunması, markalaşma Öncelik 4: Kent kültürü için bir markalaşma plitikasının belirlenmesi Strateji 1. Bilecik e özgü (Cumhuriyet ve Osmanlı) tarihi değerler tanıtılmalı. Strateji 2. Yöreye özgü tarımsal ürünlerin tanıtılması Strateji 3. Kültürel değerlerimizi yansıtan magnet, heykelcik vb. tasarımların belirlenmesi ve kalite ve tasarım açısından standartlaştırılması Strateji 4. Yöresel yemeklerin belirlenerek aşçıların yetiştirilmesi ve bu yemek örneklerinin sunulacağı alanların luşturulması Strateji 5. Osmanlı mahallesi şeklinde bir mekânsal tasarım geliştirilmesi Strateji 6. Osmanlı kent rkestrası kurulması ve prfesynel larak faaliyet göstermesi Strateji 7. Kentsel mimaride geleneksel estetiğin geliştirilmesi ÖNCELİK 5: Ssyal yardım sisteminin ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi Strateji 1. İpek böcekçiliği, halıcılık, tprak sanatlar gibi zanaatlara kredi sağlanması Strateji 2. Ssyal yardımların iş gücü karşılığı lacak şekilde yapılandırılması (sadece istihdam edilebilecek durumdaki kişilere (Yaşlı, engelli, iş becerisi lmayan eski mahkum vb mağdurlara ssyal yardımlar yapılıyr. ) ÖNCELİK 6: Hizmet sektörüne yönelik eğitim ve bilinçlendirme yapılması Strateji 1. Branşlaşmaya yönelik esnaf eğitimleri düzenlenmeli (kalifiye eleman eksikliği var)

13 Strateji 2. Yerel yönetimlerin hizmet standartları geliştirerek teşvik edici unsurlar geliştirilmesi (Eskişehir deki mavi bayrak prjesi gibi) - Mekânsal standart - Persnel standardı - Hizmet sunumu standardı Değerlendirme TR41 Bölge Planı hazırlık sürecinde luşturulan özel ihtisas kmisynu tplantıları kapsamında yapılan Bilecik Ssyal Yapı özel ihtisas kmisynu tplantısında ilde ssyal yapıya dair öne çıkan temel eğilimler, üstünlük ve zayıflıklar, öncelik ve stratejiler katılımcı bir şekilde, her kurumdan ilgili kişilerin görüşleri etrafında şekillendirilmiştir. Şekillenen bu öncelik, amaç ve stratejiler bağlamında rtaya knan görüşlerin bölge planına kritik düzeyde altlık luşturması planlanmaktadır. Bu tür çalışmaların, görüş ve önerilerin bölge gelişimi açısından sn derece önemli lması dlayısı ile önümüzdeki dönemlerde de benzer çalışmaların ajans tarafından yürütülmesi hedeflenmektedir.

14 EK 1 - Bilecik Ssyal Yapı Özel İhtisas Kmisynu Katılımcı Listesi Aşağıda isimleri belirtilen kurum temsilcileri Özel İhtisas Kmisynu Üyesi sıfatıyla tplantıya katılarak görüş, tespit ve önerileriyle kmisyn çalışmasına katkıda bulunmuşlardır. Tplantıda Bilecik ili özelinde temel eğilimler, tespit edilen güçlü ve zayıf yönler, fırsat ve tehditler ile öncelik ve stratejiler BEBKA tarafından kaydedilip derlenmiş lup ifadelerin içeriği katılımcıların bakış açısını yansıtmaktadır. Katılımcı Adı Katılımcı Syadı Kurum Ecz. Utku Balcı Bilecik Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Hasan Hüseyin Can Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fahri Ertem Bilecik Gençlik Hizmetler ve Spr İl Müdürlüğü Dr. Mehmet Ali Fidan Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Gönül Günaydın Çabukğlu Bilecik Ssyal Etütler ve Prje Müdürlüğü Ali Kutlu Bilecik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Cahide Nalbant Bilecik İl Özel İdaresi Kültür ve Ssyal İşler Müdürlüğü Hayri Özcan Bzüyük Ssyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü Cemalettin Özkan Bilecik Ssyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Bilecik Ssyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yusuf Şinay Müdürlüğü Can Tan Bilecik Ssyal Etütler ve Prje Müdürlüğü Cemalettin Yiğit Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Nt: Katılımcılar alfabetik sıraya göre verilmiştir.

Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu

Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Kmisynu Tplantı Rapru 25.04. 2013 Bilecik İl Genel Meclisi Tplantı Salnu Bu raprun içeriği Özel İhtisas Kmisynu tplantılarında belirtilen

Detaylı

BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU

BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTI RAPORU 29.05.2013 Merins Atatürk Kültür ve Kngre Merkezi Bu raprun içeriği Özel İhtisas Kmisynu tplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler ile luşturulmuş

Detaylı

Bursa Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu

Bursa Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu Bursa Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Kmisynu Tplantısı Rapru 29.05.2013 Merins Atatürk Kültür ve Kngre Merkezi Bu raprun içeriği Özel İhtisas Kmisynu tplantılarında belirtilen görüş

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Tekstil Sektörü

Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Tekstil Sektörü Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Tekstil Sektörü 30.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Bu raporun içeriği Özel İhtisas Komisyonu toplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

Bilecik Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu

Bilecik Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu Bilecik Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantı Raporu 24.04. 2013 Bilecik İl Genel Meclisi Toplantı Salonu Bu raporun içeriği Özel İhtisas Komisyonu toplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler ile oluşturulmuş

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU Tarih: 12 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 23 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi her beceri

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU Tarih: 2 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 40 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Merkez de girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulan bir Kamp sürecini,

Merkez de girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulan bir Kamp sürecini, ARI Çekirdek İnvasyn Atölyesi prjesi, İTÜ ve ARI Teknkent in yanı sıra tüm ARI Çekirdek İştirakçileri (küçük ve rta ölçekli maddi/manevi destekçiler) ve tüm ARI Çekirdek Ana İştirakçileri (büyük ölçekli

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası. Öğr. Gör. Yüksel OKŞAK. Anket Çalışması Sonuçları ve Bilecik TSO Gelecek Projeksiyonu.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası. Öğr. Gör. Yüksel OKŞAK. Anket Çalışması Sonuçları ve Bilecik TSO Gelecek Projeksiyonu. @yukseloksak Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Anket Çalışması Sonuçları ve Bilecik TSO Gelecek Projeksiyonu Öğr. Gör. Yüksel OKŞAK İÇERİK SI NO. ANA BAŞLIKLAR 1 YÜKSEL OKŞAK KİMDİR? 2 ANKET SONUÇLARI VE

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Turizm Sektörü Bilgi Notu Türkiye (bin) Turizm Sektörü Türkiye 2012 yılı turizm geliri 29.351 milyon $ (revize edilmiş), kişi başına ortalama harcama

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı Çevre ve İmar Hukuku Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı 02.11.2016 Yabataş Mühendislik Ltd. Şti. Refik Belendir Skak 53/5 Yukarı Ayrancı/Çankaya/Ankara

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Nüfus Yapısı Hızlı Kentleşme Hızlı Nüfus Artışı Göç

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI

İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI Bölüm B-Spr-İşbirliği Ortaklıkları İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARININ AMAÇLARI NELERDİR? İşbirliği Ortaklıkları, özellikle yerel, bölgesel, ulusal seviyede ve Avrupa seviyesindeki kamu triteleri,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu Otomotiv Sektörü

Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu Otomotiv Sektörü Bursa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu Otomotiv Sektörü 30.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Bu raporun içeriği Özel İhtisas Komisyonu toplantılarında belirtilen görüş ve

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KONAK SONUÇ RAPORU Tarih: 16.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 27. Toplantısı. Sonuçlanan Kararlar Bilim ve Teknlji Yüksek Kurulu 27. Tplantısı Snuçlanan Kararlar İÇİNDEKİLER 1. Snuçlanan Kararlar 1.1. 2011-2013 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fnlarının Kullanımında İzlenecek Plitikalar [2010/202]

Detaylı

Eskişehir Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu

Eskişehir Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu Eskişehir Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Raporu 11.04. 2013 Anadolu Üniversitesi Bu raporun içeriği Özel İhtisas Komisyonu toplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler ile oluşturulmuş olup

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU Tarih: 14 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 45 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

DARENDE KAYMAKAMLIĞI NCA2012 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER. PROJENİN Bir Öğün Sıcak Yemek, Geleceğimiz Demek Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

DARENDE KAYMAKAMLIĞI NCA2012 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER. PROJENİN Bir Öğün Sıcak Yemek, Geleceğimiz Demek Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü DARENDE KAYMAKAMLIĞI NCA2012 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER Hibe Kaynağı Uygulama Yeri Proje Ortakları Yararlanıcı Sayısı PROJENİN Bir Öğün Sıcak Yemek, Geleceğimiz Demek Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri

SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri SUNUŞ Değerli Öğretim Üyeleri Üniversiteler bilginin üretildiği ve paylaşıldığı, kültürel değerlerin krunarak zenginleştirildiği, yerel ve küresel düzeyde rtaya çıkan her türlü prblemin çözüm yllarının

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 31 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

65.IFMSA Mart Genel Kurulu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Ayrılmış Oturum Raporları 1.GÜN

65.IFMSA Mart Genel Kurulu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Ayrılmış Oturum Raporları 1.GÜN 65.IFMSA Mart Genel Kurulu Tıp Eğitimi Çalışma Klu Ayrılmış Oturum Raprları 1.GÜN Tarih : 03.03.2016 Raprtörler : Cemre Çelebi Ömer Gürlek Açılış-Tanışma IFMSA/SCOME Tanıtımı Müfredat Dışı Eğitim (Nn-Frmal

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

Uygulamaya İlişkin II. AB Komisyonu Raporu

Uygulamaya İlişkin II. AB Komisyonu Raporu AB Türkiye Bildirisi Uygulamaya İlişkin II. AB Kmisynu Rapru 17.06.2016 Sn Durum AB Türkiye Bildirisi snuç vermeye devam ediyr. İlk raprdan bu yana özellikle geri dönüş ve yeniden yerleştirme prgramları

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU Tarih: 23 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 19 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI i ii iii iv OKUL İLETİŞİM BİLGİLERİ BAKIRKÖY ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU ADRES TELEFON 0212 560 10 42 FAKS 0212 661 24 79 WEB

Detaylı

EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek

EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Heyeti 21-22 Mart 2016 tarihleri arasında Üniversitemizin Kurumsal Değerlendirmesini yapacaktır. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)

Detaylı

2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011

2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011 2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011 GRUP 2 Moderatör: İlhan TOMANBAY Raportör: Ögr.Gör. Yılmaz TOKTAŞ Sekreter: Arş.Gör. Gamze FIŞKIN Katılımcılar Bolu

Detaylı

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya Grup 3 EGE BÖLGESİ İzmir-Kütahya Güçlü yönler Gençler Yaşlılar El Ele Projesi (2010 yılı). Sevgi Evleri Projesi. Kütahya da 40 yataklı yaşlı bakım evi. İzmir de 300 yataklı yaşlı bakım evi. Belediyeler

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 08.05.2013 Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi tarafından 8 Mayıs 2013

Detaylı

Bölüm V Bilişim Kentleri ve Oluşum Süreci

Bölüm V Bilişim Kentleri ve Oluşum Süreci Bölüm V Bilişim Kentleri ve Oluşum Süreci 21. yy la bilginin, üretim faktörlerinden birisi lması nedeniyle Bilgi Çağı denebilir. Böyle bir isimlendirmede Bilişim Teknljilerinin gelişip yaygınlaşmasının

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 21.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU Tarih: 22 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 74 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir.

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı,

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ H. Yener GÜR EŞ TUCSA Başkan Yardımcısı ECCS PMB Başkanı E-psta: yenergures@gmail.cm ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ 20 Ocak 2013 Her yılsnu geldiğinde Bu yılı

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik Özel İhtisas Komisyonu

Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik Özel İhtisas Komisyonu Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik Özel İhtisas Komisyonu 30 Nisan 2013 Bilecik İl Genel Meclisi Toplantı Salonu Bu raporun içeriği Özel İhtisas Komisyonu toplantılarında belirtilen görüş ve düşünceler

Detaylı

2011 YILI SOSYAL KALKINMA PROGRAMI ASİL LİSTE Sıra Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı İl

2011 YILI SOSYAL KALKINMA PROGRAMI ASİL LİSTE Sıra Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı İl 2011 YILI SOSYAL KALKINMA PROGRAMI ASİL LİSTE Sıra Proje No Başvuru Sahibi Proje Adı İl 1 509 MERKEZ TİCARET MESLEK LİSESİ 2 551 ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ 3 568 KDZ EREĞLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 1 / 14 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BATI ÇÜNÜR KAMPÜSÜ, ISPARTA TEL: 0 246 211 3192 / 3099 FAX: 0 246 237 0920 MERKEZ STRATEJİK

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı