Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi"

Transkript

1 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

2

3 Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı Dilekçe ve Müzekkere Örnekleri Rehin Hukuku İlkeleri İpotek Mortgage (Tutsat) İpotekleri İpoteğin Kapsamı İpotek Çeşitleri Toplu İpotek Anapara İpoteği Banka Kredi İpotekleri Gemi İpoteği Maden İpoteği/İnşaat İpoteği Derece-Sıra Takip Çeşitleri İpotekte Kefalet İcra Emri/Ödeme Emri İcranın Geri Bırakılması Ödeme Emrine İtiraz Paraya Çevirme Usulü İhale ve İhalenin Feshi Paylaştırma İpoteğin Fekki İpoteğin İptali Davaları Ankara 2010

4 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Hukuk Kitapları Dizisi: 968 ISBN İkinci Baskı: Nisan Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: İlhan Eroğlu Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Strazburg Cd. No: 23 Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli- İSTANBUL Tel: (0-212) Web Adresi: E posta: Baskı: Sözkesen Matbaacılık, Tel: (0 312)

5 Değerli Hocam ve Yargıtay Onursal Daire Başkanı Nihat YAVUZ a

6

7 Birinci Basının Sunuşu Rehin- İpotek-, Türk Medenî Hukukunda eşya hukuku içinde yer almaktadır. İpotek Ülkemizde uzun yıllar süregelen enflasyon kıskacı nedeniyle konut finansmanı noktasında uygulamada yeterince yer alamamıştır. Ama son yıllarda uygulaması oldukça artmıştır. Mortgage sisteminden daha da umutlanılmıştır. Ekonomik gelişmelerdeki son yıllardaki kriz, ipoteğin paraya çevrilmesi takiplerinde acz nedeniyle artış gözlenmiştir. Kitabın konusu taşınmaz rehni olarak ipoteğin paraya çevrilmesidir. Rehnin paraya çevrilmesi 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun Beşinci Babında taşınır rehninin paraya çevrilmesi ve İpoteğin paraya çevrilmesi olarak iki başlık altında 145 ilâ 153. maddelerde düzenlenmiş ve bu düzenleme içinde 2004 sayılı Kanunun diğer maddelerine de atıflar yapılmıştır. Bu atıf maddeleri de yeri geldiğinde zikredilip açıklanmıştır. Belirtmem gerekir ki; kitapta yoğun uygulaması olan ipoteğin paraya çevrilmesi suretiyle takip yolu incelenmiştir tarihinde yürürlüğe giren 5582 sayılı Kanun ile hukukumuza giren MORTGAGE -Konut Finansmanı sistemi bakımından gerek sistemin işleyişi ve gerekse mortgage kapsamındaki ipotekler de ayrıntılarıyla incelenmiştir. Mortgage ipoteklerinin takibinde bazı özel hükümler getirilmiştir, bunlar ayrıntılı ele alınmıştır. Kitap üç bölümümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak ipotek incelenmiştir. İkinci Bölümde İpoteğin paraya çevrilmesi tüm yönleriyle anlatılmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise, ilgili mevzuat yer almaktadır. İpotek senet örnekleri birçok çeşitleriyle sunulmuştur. Çoğu zaman yapıldığı gibi kitabın sonuna değil konuların hemen altına dilekçe, işlem ve matbu evrak örnekleri gösterilmiştir. Böylece daha da pratik olması amaçlanmıştır. Bunlar yol haritası niteliğindedir, bunları sayın meslektaşlarımız kendileri somut olaylara göre her zamanki gibi en iyi hâliyle kaleme alacaklar yani geliştireceklerdir. Türk Medenî Kanunun eski yeni karşılıkları içtihatlar içinde geçtikçe belirtilmiştir. İlgili mevzuat bölümünde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunun rehinle ilgili bölümleri alınmış, yürürlükten kaldırılan eski Medenî Kanunun karşılık madde metinleri verilmiş, ayrıca Madde Gerekçeleri de ilgili maddenin altına konulmuştur.

8 8 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Her zaman zikrettiğim gibi, daha doğrusu her sunuşumda arzettiğim gibi, uygulamaya dönük olma ve tüm yönleriyle o konuyu kitaba taşıma gayem bu kitapta da devam etmiştir. Kısa ve uygulamayı gösterir kısa açıklamalar yeğlenmiş ve içtihatlarla zenginleştirilmiştir kitap. İcra ve İflâs Kanununda son zamanlarda konumuzla ilgili yapılan tüm değişiklikler kitapta yer almıştır. İçtihatlar izlenme kolaylığı sağlamak amacıyla mutlaka özüne ilişkin olarak başlıklandırılmıştır. Bunun yanında uzun sayılabilecek içtihatlara özet metin de yazılmıştır. Yasal düzenleme gösterilirken zikredilen madde metinlerin sonuna ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliğe atıflar gösterilmiştir. İçtihatlar seçilirken son tarihli içtihatlar ayıklanarak sunulmuştur. İlgili konuyla ilgili yine izlenme ve yararlanma kolaylığı açısından o sayfalara üst başlıklar konulmuştur. Her türlü eleştiriye açık olarak ve yine her türlü iddiadan uzak durarak kitabı bilgi ve takdirleriniz sunuyorum. Sunuşuma son verirken, dilekçe ve müzekkere örneklerinin diziminde yardımlarını esirgemeyen Sayın Av. Fatma Zeynep BİRKAN a ve Kitabı yayın dünyasına katan Seçkin Yayınevi ne ve dizgi ve düzenlemeyi gerçekleştiren Sayın İlhan EROĞLU na teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla Av. Nazif KAÇAK KÜÇÜKESAT- Mayıs-2009

9 İkinci Basının Sunuşu Kitabın birinci basısı altı aylık gibi kısa bir sürede tükenmiştir, bu nedenle ilgi gösteren herkese teşekkürlerimi sunarım. İpotek, son zamanlarda çok uygulaması olan bir müessese hâline gelmiştir. Kredili konut satışların yanı sıra, kredilerde çok önemli bir teminat görülmesi de bun da çok etkilidir. Kitabın bu ikinci basısında kitap baştan aşağı gözden geçirilmiştir. Bazı örnek uygulamalar çoğaltılmış, 2010 yılına da ait yeni içtihatlar ilgili bölümlerine konulmuştur. Aile Konutu ve İpotek İlişkisine Ayrı BİR BÖLÜM açılmıştır. Kitabın bu basısını da yayın hayatına kazandıran Seçkin Yayınevi idarecileri ve çalışanlarına da teşekkürlerimi sunarım. Sunuşuma son vermeden şunu her zaman ki gibi belirtmek isterim ki, her türlü iddiadan uzak bu kitabıma ilişkin her türlü eleştirilerinize açığım. Kitabın dizgi düzenlemesini yapan Sayın İlhan EROĞLU na da teşekkürlerimi sunarım. Kitabın herkese yararlı olması dileğiyle. Saygılarımla Av. Nazif KAÇAK SIHHİYE- Nisan-2010

10

11 İçindekiler Birinci Basının Sunuşu... 7 İkinci Basının Sunuşu... 9 Kısaltmalar Birinci Bölüm GENEL OLARAK İPOTEK I. GİRİŞ II. TAŞINIR VE TAŞINMAZ REHNİ KAVRAMLARI III. TAŞINMAZ REHNİ SİSTEMİNİN EKONOMİK İHTİYAÇLAR AÇISINDAN GÜTTÜĞÜ AMAÇ A. Teminat Amacı B. Tedavül Amacı IV. TAŞINMAZ REHNİ TÜRLERİ TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA SINIRLI SAYIDA DÜZENLENMİŞTİR V. TAŞINMAZ REHİNLERİNDE UYGULANACAK GENEL KURALLAR VI. REHİNDE ALACAĞI TEMİNAT ALTINA ALAN TAŞINMAZIN KAPSAMI A. Taşınmaz B. Bütünleyici Parçalar (Mütemmim Cüzler) Rehin Tesis Edilirken Bütünleyici Parçalar Rehinden Sonra Eklenen Bütünleyici Parçalar Bağımsız Eşya Haline Gelmiş Bütünleyici Parça Diğer Bütünleyici Parçalar Taşınmaz Üzerindeki Üst Hakkının Durumu a. Rehinden Önceki Üst Hakkı b. Rehnin Tesisinden Sonra Tesis Edilen Üst Hakkı C. Eklentiler (Teferruat) İstisna Edilmeyen Eklentilerin Rehin Kapsamında Olması Rehinden Sonra Taşınmaza Tahsis Edilen Eklentiler Tapuda Gösterilen Eklentiler Aksi İspatlanmadıkça Rehne Dahil Olduğu Kabul Edilir Nelerin Eklenti Olacağına Dair Kayıt Olmaması Rehnin Sıhhatini Etkilemez Eklentilerin Rehnin Kapsamında Sayılmasının Aksine Sözleşmeler Eklentinin Mülkiyetinin Üçüncü Bir Kişiye Ait Olması D. Kiralar İcra Takibinin Başladığı veya İflâs Kararı Verilmesinden Sonraki Kiralar İcra Takibinin Başladığı veya İflâsın İlânından Önceki Kiralar Kiracıya Bildirilmişse Rehnin Kapsamındaki Kira Gelirlerine Konan Hacizler Rehinli Alacaklıya Etki Etmez E. Sigorta Tazminatı Sigorta Tazminatının Rehne Dahil Olması Şartları a. Sigorta Tazminatı Muaccel Olmalı b. Rehinli Alacağın da Muaccel Olması... 41

12 12 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi 2. Rehin Kapsamındaki Sigorta Tazminatının Ödenmesi a. Rehinli Alacaklıya Ödeme-Rehinli Alacaklının Muvafakatı Yok İse b. Malik Yeterli Teminat Göstermişse F. Kamulaştırma Bedeli VII. TAŞINMAZ REHNİNİN KAPSAMI A. Yasal Düzenleme B. Alacağın Kapsamı Anapara a. Azami Meblağ (Azami Had) (Üst Sınır) İpoteğinde b. Cezai Şart Kararlaştırılmışsa Takip Masrafları Faizler a. Kanuni Gecikme Faizinin Tapuda Gösterilmesi Gerekmez b. Faizin Tapuda Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu Haller aa. Kanuni Hadleri Aşan Gecikme Faizleri bb. Kanunî Faiz Oranı Üzerinde Kararlaştırılan Akdî Faiz c. Üç Yıllık Süre d. Ana Para İpoteğinde e. Azamî Meblağ İpoteğinde f. Daha Önce Belirlenmiş Olan Faiz Oranı, Sonradan Gelen Alacaklıların Zararına Olarak Artırılamaz Taşınmazın Korunması İçin Yapılan Masraflar a. Alacaklı Tarafından Ödenen Sigorta Primleri b. Taşınmazın Korunması İçin Yapılan Zarurî Masraflar VIII. HAVA ARACI İPOTEĞİ IX. TAŞINMAZ REHNİN İKTİSABI VE SONA ERMESİ A. Taşınmaz Rehninin İktisabı Tescille İktisap a. Tapu Siciline Kayıtlı Olma Zorunluluğu ve Sicile Tescil b. Tescil Talebinde Bulunabilecekler c. Resmî Şekilde Yapılır aa. Alacağı Doğuran İşlem Hangi Şekle Tabi Olursa Olsun, Taşınmaz Rehninin Kurulmasına İlişkin Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılması Zorunluluğu bb. Rehnin Muhtevasında, Sonradan Yapılacak Değişiklikler cc. İpotekle Güvence Altına Alınmış Bir Alacağın Devrinin Geçerli Olması, Devrin Tapu Kütüğüne Tescil Edilmesine Bağlı Değildir dd. Rehnin Kurulmasına İlişkin Resmî Akitte Gösterilecek Bilgiler aaa. Aslî Unsurlar bbb. Diğer Gösterilmesi Mecburi Olmayan Unsurlar aaaa. Temin Edilen Alacak Miktarının Gösterilmesi bbbb. Borcun Sebebinin Gösterilmesi cccc. Akdi Faizin Gösterilmesi dddd. Temerrüt Faizinin Gösterilmesi ee. Rehin Sözleşmesinin Sakatlığı ff. Rehin Sözleşmesine Rağmen Malikin Tescil Talebinde Bulunmaması Taşınmaz Rehninin Tescilsiz Kazanılması a. Kanunun Öngördükleri... 51

13 İçindekiler 13 b. Taşınmaz Mülkiyetinin İktisabında Geçerli Olan Tescilsiz İktisap Tarzları, Taşınmaz Rehninde Uygulanmaz B. Taşınmaz Rehninin Sona Ermesi Alacağın Sona Ermesi Kendiliğinden Rehni Kendiliğinden Sona Erdirmez Terkin ile Sona Erme Kamulaştırmada Rehnin Mukadderatı Alacağın Kısmen Sona Ermesi Taşınmaz Rehni Süreye Bağlı İse X. REHİNLİ TAŞINMAZIN DEĞERİNİN KORUNMASI A. Malikin Kusuruyla Rehinli Taşınmazın Değerinin Azalması Gerekli Önlemlerin Alınmasını Talep a. Mahkemeden Talep ile b. Alacaklı Gecikmesinde Tehlike Bulunan Hallerde Kendiliğinden c. Masrafları İsteme ve Bu Masraflar İçin Kanunî Rehin Hakkı Ek Güvence, Eski Hâle Getirme, Kısmî Ödeme İsteme B. Değerin Malikin Kusuru Olmadan Düşmesi XI. İPOTEĞİN TANIMI A. Öğreti ve Uygulamadaki Tanımlar B. İcra ve İflâs Kanunundaki Yeni Tabirler Yasal Kaynak a. Madde Metni b. İkinci Fıkranın Eski Hali c Sayılı Kanunun İkinci Fıkra Değişiklik Gerekçesi Açıklamalar XII. KANUNDAN DOĞAN İPOTEK HAKLARI A. Tescile Tâbi Olmayan Kanuni İpotek Hakları Alacaklının Taşınmazın Değerini Korumak İçin Yapmış Olduğu Masraflar İçin Alacaklı Lehine Malikin Bir Kusuru Olmaksızın, Rehinli Taşınmazın Değerinin Azaldığı Hallerde, Alacaklının Bunu Önlemek İçin Yaptığı Masraflar İçin Alacaklı Tarafından Rehinli Taşınmazın Korunması İçin Yapılan Masraflardan ve Malik Hesabına Rehinli Taşınmaz İçin Ödenen Sigorta Primleri Sebebi ile B. Tescile Bağlı Kanunî İpotek Hakları Satıştan Doğan Alacağı İçin Satılan Taşınmaz Üzerinde Satıcı Elbirliği Ortaklığına Giren Taşınmazlarda Paylaşmadan Doğan Alacakları İçin Birlikte Mirasçı Olanlar veya Diğer Elbirliği Ortakları Yapı İpoteği Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Gereğince Bakım Alacaklısı Lehine C. Alacaklıların, Bu Kanunî İpotek Hakkından Önceden Feragat Etmeleri Geçerli Değildir D. İpoteğin Tescilini İsteme Süresi E. Tescil İşlemi XIII. İPOTEĞİN ÇEŞİTLERİ A. İpotek Anapara (Karz) İpoteği a. Tanımı b. Alacak Sözleşmesi ile İpotek Sözleşmesi Birbirinden Ayrı Sözleşmelerdir c. Doğmuş (Mevcut) Alacak Nelerdir... 62

14 14 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi d. İpotekte Güvencenin Kapsamı aa. Ana para bb. Takip Giderleri ve Gecikme Faizi cc. Sözleşme Faizleri dd. Alacaklının Rehinli Taşınmazın Korunması İçin Yaptığı Zorunlu Giderler ile Sigorta Primleri e. Uygulaması f. Alacaklıya İpoteğin Paraya Çevrilmesi Aşamasında Doğrudan Doğruya İlamla Takip Üst Sınır İpoteği a. Tanımı b. Üst Sınır İpoteğinin Hangi İhtiyaçlarla Kurulduğu c. Fer ilik (Rehnin Alacağa Bağlı Olması) İlkesi Karşında Özellikleri d. Üst Sınırın Miktarının İpotek Akit Tablosunda Gösterilmesi Zorunluluğu e. Üst Sınır Limit- ipoteğinde Asıl Alacak ve Tüm Fer ileri Dahil İpotek Limiti ile Sorumluluk-Limitin Aşılamaması f. Üst Sınırın-Limitin- Aşılamamasının Diğer Sonuçları aa. Üst Sınırı Aşan Kısım İçin Haciz veya İflâs Yoluyla Takip Yapılabilmesi bb. Üst Sınırı Aşan Miktarı İçeren İpoteğe Dayalı Takiplere Muhalefet Süresiz Şikayete Tâbidir cc. Üst Sınırı Aşan Alacak Kesimi Açısından Zamanaşımının İşlemesi g. Üst Sınır İpoteğinin Sağladığı Alacağın Tahsili İçin İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip Yapılabilir h. Üst Sınır İpoteğinde Alacak Miktarının Belirlenmesi ı. Anapara İpoteğinden Farkları i. Başkasının Borcu İçin Üçüncü Kişilerin Taşınmazları Üzerinde Üst Sınır İpoteği Tesis Edilmesi B. İpotekli Borç Senedi C. İrat Senedi D. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinde Resmî Şekil E. Taşınmazın Değerinin Tespiti Türk Medenî Kanununun Hükümleri Tapu Sicili Tüzüğünün Hükümleri F. Rehin Senetlerinin Hukukî Niteliği Kıymetli Evrak Olma Özelliği XIV. İPOTEK, İRAT SENEDİ VE İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ ARASINDAKİ FARKLAR XV. MORTGAGE -KONUT FİNANSMANI- İŞLEMİNE KONU OLMASI BAKIMINDAN İPOTEK XVI. İPOTEK SÖZLEŞMESİNİN RESMÎ ŞEKİLDE YAPILMASI ZORUNLULUĞU A. Resmî Şekil Zorunluluğu B. Resmi Senedin Yazım Örneği C. Tapuya Tescil Örneği D. İşlemin Mali Yönü Harç Döner Sermaye XVII. MORTGAGE (TUTSAT) (İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI) A. Genel Olarak B. Konut Finansmanı İşlemine Konu Olması Bakımından İpotek ABD deki Uygulama Sayılı Kanundaki Düzenlemeye Göre İpotekte Türk Medenî Kanunları Uygulanır... 80

15 İçindekiler Konut Finansman İşlemine Konu Olacak İpotekler, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Tâbi Olmasının Sonuçları C. İpotekli Konut Kredilerinin Gelişimi ( Yılları Arası Dönem) D. İpotekli Konut Finansmanı Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Tüketiciye Bilgi ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Verilmesi Zorunluluğu Yazılı Olması ve Bir Nüshasının Tüketiciye Verilmesi Zorunluluğu Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Asgari Olarak Yer Verilmesi Zorunlu Unsurlar Madde 10/B deki Hükümlerden Konut Kooperatiflerinin de Gerçek Kişi Tüketici Gibi Yararlanabilecektir Sözleşmedeki Şartların Tüketici Aleyhine Değiştirilememesi E. Borçlunun Tüketicinin Temerrüdü F. Şahsi Teminat Hâlinde Kefile Gidebilmenin Koşulu G. İpotekli Konut Finansman Sözleşmesinde Faiz ve Erken Ödeme H. Konut Finansmanı Kuruluşunun Kredi Kullanan Tüketiciye Karşı Müteselsil Sorumluluğu I. İpotekli Konut Finansman Sistemi ile İlgili 5582 Sayılı Kanundaki Geçiş Hükümleri İ. Konut Finansmanından Kaynaklanan Alacakların Menkul Kıymetleştirilmesi Suretiyle Fon Yaratma J. Konut Finansmanı Sisteminde Taraflar K. İpotekli Sermaye Piyasası Aracı L. İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler M. Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler N. Varlık Finansmanı Fonu O. Gayrimenkul Değerleme Kurumları ve Portföy Saklama Şirketleri Ö. İpotek Finansmanı Kuruluşları Genel Olarak Konut Finansmanı Kuruluşları Tüketici Kanununa Tanımlara Dahil Edilmiştir Konut Finansmanı Kuruluşlarının Konut Finansmanında Tekel Hakkı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Konut Satışından Kaynaklanan İpotekli veya İpoteksiz Alacakları, İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından Devralınabilmesi ve Devredilebilmesi İpotek Finansmanı Kuruluşlarının Tedricî Tasfiyesi P. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kuruluşu ve Bu Kuruluşa Üye Olma Zorunluluğu İpotek Finansmanı Kuruluşunun Tedricî Tasfiyesinde Kurulun Görev ve Yetkileri Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü a. Statünün Ne Zamana Kadar Hazırlanacağı b. Üyelik Başvuruları, Kabul ve İlk Genel Kurul R. Konut Finansmanını Düzenlemeye ve Desteklemeye Yönelik Malî Hükümler Genel Olarak Gelir Tevfikatı-Kesintisi Konut Finansmanı Kapsamındaki İpotek ve Kiracıya Devir İşlemlerini Harçtan Müstesna İşlemlere Dahil Etme a. Harçtan Müstesna İşlemleri Düzenleyen Harçlar Kanununun 59. Maddesini Birinci Fıkrasına 5582 Sayılı Kanunun 31. Maddesiyle Eklemeyle b. Harçlarla İlgili Diğer Düzenlemeler Damga Vergisi ile İlgili Düzenlemeler Katma Değer Vergisine İlişkin Düzenlemeler S. Ceza Hükümleri

16 16 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Ş. Konut Finansmanından Kaynaklanan Alacakların Menkul Kıymetleştirilmesi Suretiyle Fon Yaratma T. Mortgage Kanunuyla İki Yeni Menkul Kıymet Türü Öngörülmüştür U. Ek Teminatlar İsteme Yasağı Ü. İpotekli Konut Finansmanı Sisteminde İcra ve Paraya Çevirme Usulü İpotekli Taşınmazın İcra Dairesi Tarafından Paraya Çevrilmesi (Yargı Dışı Satış) a. Genel Kural ve Düzenlemeler b. İcra Yoluyla Satışı Etkili Kılmaya Yönelik Hükümler aa. İİK m. 45 teki Zorunlu Takip Yolu Kuralı Uygulanmayacaktır bb. Rehnin Paraya Çevrilmesi Aşamasında Dahi Kıymet Takdirinin Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarına Yaptırılması Zorunluluğu cc. İhaleyi Ayakta Tutmak İçin İhalenin Feshi Davası Açmayı Caydırıcı Kılmayı Amaçlayan Hükümler İpotekli Taşınmazın İcra Dairesine Başvurmadan Konut Finansmanı Kuruluşu Tarafından Paraya Çevrilmesi a. Yargı Dışı Satış Kurumunun İlk Kez Hukukumuza Girmesi b. Konut Finansman Kuruluşunun Satışı Yapabilmesi İçin Sözleşmeyle Yetkilendirilmesinin Aranıp Aranmayacağı c. Yargı Dışı Satışta İlgililere Tebliğ Edilip Edilmeme Konusu d. Konut Finansmanı Kuruluşunun Satışı Açık Artırma Yoluyla mı Yoksa Pazarlık Usulüyle mi Yapacağı e. Yargı Dışı Satışın Uygulamada Doğuracağı Sakıncalar f. Temerrüt Nedeniyle Oluşan Zararının Konutun Satışıyla Karşılanmayan Kısmından da Borçlu Tüketicinin Sorumluluğu g. Satıştan Elde Edilen Bedelin Kalan Borcu (Zararı) Aşması h. Tahliye XVIII. REHİN HUKUKUNDA TAŞINMAZDA BELİRLİLİK (TAHSİS) (FERDEN BELİRLİ HALE GETİRME) İLKESİ A. Tapu Siciline Kayıtlı Taşınmaz Şartı B. Sicile Kayıtlı Belli Bir Taşınmaz Taşınmazın Belirlenmesi Taşınmazın Yalnız Bir Kısmının Rehnedilememesi XIX. REHİNLİ ALACAĞIN MUAYYEN (BELİRLİ) OLMASI A. Türk Parası Olarak B. Yabancı Para Üzerinden Rehin Yurt İçinde veya Yurt Dışında Faaliyette Bulunan Kredi Kurumlarınca Verilmiş Bir Kredi Olmalı Kredi Yabancı Para Üzerinden veya Yabancı Para Birimi ile Verilmiş Olmalı Rehin Haklarının Hangi Yabancı Paralar Üzerinden Kurulabileceğini Bakanlar Kurulu Belirler Yabancı Para ile İpotekle İlgili Yargıtay Kararları XX. TEMİNATIN BÖLÜNMESİ YOLUYLA BİRDEN ZİYADE TAŞINMAZ ÜZERİNDE REHİN XXI. TOPLU REHİN A. Genel Olarak B. Toplu Rehin, İpotek, Borç-Senedi ve İrat Senedi Şeklinde Düzenlenebilir C. Toplu Rehnin Sakıncaları

17 İçindekiler 17 D. Toplu Rehnin Sakıncalarını Gidermek İçin Türk Medenî Kanununun Getirdiği Düzenlemeler Üzerinde Rehin Kurulacak Taşınmazların Aynı Malike Ait Olması Taşınmazlarında Rehin Kuracak Maliklerin Müteselsil Borçlu Olmaları Hali E. Toplu Rehnin Sahibi Alacaklının Durumu F. Toplu Rehnin Paraya Çevrilmesinde Usul G. Toplu Rehin Nedeniyle Tapu Kaydında Bağlantı Kurulması Zorunluluğu H. Garame İpoteği Tanımı ve Uygulaması Garame Payı I. Toplu Rehin ile İlgili İçtihatlar XXII. VEKÂLET İLE İPOTEK KURULMASI A. Vekâletnamede Aranacaklar B. Vekâleten İpotek Kurmaya Yetki Verenin Ayrıca Borçlanmaya da Yetki Vermiş Olması Gerekir XXIII. İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLARDA ZAMANAŞIMI CEREYAN ETMEZ A. Yasal Düzenleme B. Üst Sınırı Aşan Alacak Kesiminde Zamanaşımının İşlemesi C. Süreye Bağlı İpotekte Zamanaşımın Başlayacağı Zaman XXIV. MADENLERDE REHİN XXV. GEMİ İPOTEĞİ A. Genel Olarak B. Gemi İpoteğine İlişkin Türk Ticaret Kanunu Hükümleri C. Gemi İpoteğine İlişkin İçtihatlar XXVI. KAT MÜLKİYETİNE TÂBİ TAŞINMAZLARDA REHİN XXVII. PAYLI VE ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TÂBİ TAŞINMAZLARDA REHİN XXVIII. REHİNLER ARASINDA SIRA DÜZENİ A. Genel Olarak B. Sabit Dereceler Sistemi Genel Olarak Sabit Dereceler Sisteminin Yararı a. Rehin Derecesinin Hükümleri aa. Rehnin Sağladığı Güvence (Teminat) Tescilde Belirtilen Rehin Derecesiyle Sınırlıdır bb. İkinci veya Daha Sonraki Derecelerde Rehin Kurulabilir aaa. Kurulması b. Derece Kavramı ve Hükümleri aa. Tanım ve Hükmü bb. Aynı Derece İçindeki Rehinler cc. Rehnin Kaçıncı Dereceye Kadar Kurulmasında Sınırlama Olmaması dd. Ön Sıradaki Rehin Derecelerinin Farazî Değer Miktarının Belirtilmesi Geçerlilik Unsurudur C. Tescil Tarihi Değil Derece Sırasının Esas Alınması D. Bir Rehin Derecesinde Alt Dereceler Kurulduğu Zaman Derece ve Sıra Kavramlarının Belirlenmesi E. Derece ve Sıra Farkının, Rehinlerle Diğer Sınırlı Ayni Hakların Çatışması Hâlinde Belirlenmesi F. Malik, Boş (Mahfuz) (Saklı) Dereceler Bırakarak Alacaklı Lehine Daha Alt Derecelere Rehin Hakkı Kurabilir

18 18 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi G. Aynı Derece İçinde Alt Dereceler Kurulabilir H. Boşalan Derecelere Yeniden Rehin Tesisi I. Boş Tutulan Bir Rehin Derecesinde Sonradan Bir Rehin Hakkı Kurulması İ. Taşınmaz Paraya Çevrildiğinde Boş Tutulan Derecelerin Dikkate Alınmayacağı J. Önceki Derecelerin Tahsilde Önceliği K. Farazî Değerde Değişiklik Yapılabilmesinde Muvafakat L. Faiz Oranının Sonradan Gelen Alacaklılar Aleyhine Değiştirilememesi M. Sabit Dereceler Sisteminin İstisnaları Kanundan Kaynaklananlar a. Boş Dereceler b. Arazinin İyileştirilmesi (Islahı) Hâlinde Rehin Hakkı ve Öncelik Sözleşmeyle Boşalan Dereceye İlerleme Hakkı a. Sözleşme aa. Karşılıklı İrade İle bb. Malikin Tek Taraflı Bir Tasarrufla Boşalan Derece Üzerindeki Hakkından Vazgeçmesi b. Zamanı aa. Rehin Senedinde bb. Ek Sözleşmeyle c. Resmî Şekil d. Aynî Etkisini Tapuya Şerhle Göstermesi e. Derece İlerlemesinin Ne Suretle Yapılabileceği aa. Ardarda Öndeki Boşalan Dereceye İlerleme Hakkı Öngörerek bb. Derece Atlayarak Boşalan Dereceye İlerleme Şeklinde f. Sözleşmede Derece İlerlemesinin Nasıl Olacağı Belirtilmemişse g. Birden Fazla Alacaklı Lehine İlerleme Hakkı Tanınmasında Çatışma h. Derece Boşaldığında İlerleme Hakkının Tescilini Malik Talep Edebilir aa. İlerleme Hakkı Re sen Tescil Edilemez bb. İlerleme Hakkının Tescilini Alacaklı da İsteyemez ı. Taşınmaz Malikinin Kaçınması Halinde Tescil İçin İfa Davası i. Boşalan Dereceye Tescil Talebinin Süreye Bağlı Olmaması XXIX. REHİN HUKUKUNDA KAMUYA AÇIKLIK İLKESİ XXX. REHİNLERDE TEMELLÜK YASAĞI XXXI. ALACAKLIYA KAYYIM TAYİNİ XXXII. İFLÂS VE KONKORDATO İPOTEKLİ TAKİBE ENGEL OLMAZ A. İflâsta Rehin ile İlgili İcra ve İflâs Kanunu Hükümleri B. Konkordatodata Rehin ile İlgili Hükümler XXXIII. REHİNLİ TAŞINMAZIN KISMEN DEVRİ -BÖLÜNMESİ XXXIV. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN DEVRİ A. İpotekli Taşınmazın Devri Borçlunun Sorumluluğu ve Teminatta Değişiklik Yaratmaz B. Yeni Malikin Borcu Yüklenmesi C. Borçlu ile Yeni Malik Arasında Yapılan Sözleşme XXXV. İPOTEKLİ ALACAĞIN TEMLİKİ A. Şekli B. Yeni Alacaklıya Geçmesi

19 İçindekiler 19 XXXVI. İPOTEKLE YÜKÜMLÜ TAŞINMAZIN PARÇALARA BÖLÜNMESİ XXXVII. YAPI İPOTEĞİ (İNŞAAT İPOTEĞİ) A. Tanım B. Tescile Tâbi Kanunî İpoteklerden Olması C. İnşaat Alacağı Kavramı D. Alacaklılar Yüklenici Zanaatkârlar E. Süre F. Tescil G. Sıra H. Öncelik XXXVIII. UYGULAMADA KAT KARŞILIĞI İNŞAATLAR NEDENİYLE OLUŞTURULAN İPOTEKLER A. Uygulamanın Ortaya Çıkardığı Durum B. Bağımsız Bölümler Üzerinde Arsa Sahibi Lehine Belli Bir Miktar Üzerinden İnşaata Katılım Payı Adı Altında İpotek Düzenlenmesi C. Yargıtay ın Yaklaşımı D. Sonuçları Müteahhit, İnşaatı Eksiksiz ve Kusursuz Olarak Tamamlarsa Müteahhit İnşaatı Gerçekleştirme Edimini Yerine Getirmezse E. İçtihatlar XXXIX. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN MALİKİ BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU DEĞİLSE ÖDEME İSTEMİ HEM BORÇLUYA HEM DE BORÇLU OLMAYAN MALİKE YAPILMALIDIR XL. İPOTEKTE SORUMLULUK A. Kendi Taşınmazın Alacaklısına İpotek Eden Borçlunun Sınırsız Sorumluluğu B. Kendi Taşınmazını Bir Başkasının Borcu İçin İpotek Eden Kişinin Sorumluluğu Sınırlı Sorumluluktur Açıklamalar Üçüncü Kişi Lehine İpotek Dilekçesi Örneği C. Kişisel Olarak Sorumlu Olmayan Malikin Hakkı XLI. İPOTEK İŞLEMLERİ A. İpotek Hakkında Kısa İzahat B. Gerekli Belgeler C. İşlemin Mali Yönü İpoteklerde Genel Olarak Harç Döner Sermaye D. İpotek Resmî Senedi Örnekleri İpotek Senedi Örneği SSK. Lehine İpotek ve İştira Bayilik Verilmesi İçin Tesis Edilen Teminat İpoteği a. Açıklamalar b. Resmî Senet Örneği

20 20 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi 4. İpotek Örneği İpotekte Derece Değişikliği (Serbest Dereceden İstifadeli) a. Açıklamalar b. Resmî Senet Örneği İpotek ve İştira Hakkı Karı - Koca Adına Kayıtlı Taşınmaz Malın Tamamının Koca Lehine İpotek Edilmesi a. Açıklamalar b. Resmî Senet Örneği İpotekli Taşınmaz Malın İpotek Borcunu Alıcıya Devretmek Suretiyle Satışı Başkasının Lehine İpotek Tesisi a. Açıklamalar b. Resmî Senet Örneği Mevcut İpotek Borcuna İlâve Yapılması a. Açıklamalar b. Resmî Senet Örneği c. Tapu Harcının Oranı Bağımsız Bölümün İpoteği Kat İrtifaklı Yerin İpoteği Mahfuz Meblağ İpoteği a. Açıklamalar b. Resmî Senet Örneği Doğmuş ve Doğacak Borç İçin Şirket İpoteği a. Açıklamalar b. Resmî Senet Örneği Esnaf ve Sanatkar İpoteği a. Açıklamalar b. Resmî Senet Örneği Esnaf Kefalet İpoteği İpotek Alacağının Temliki XLII. VEKÂLETEN İPOTEKLER XLIII. TAŞINMAZ REHNİ KAPSAMINDAKİ EKLENTİNİN HACZİ A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. İçtihatlar XLIV. TAŞINMAZLARIN HACZİ, HACİZLİ TAŞINMAZLARIN EL DEĞİŞTİRMESİ A. Madde Metni B Sayılı Kanunun Gerekçesi XLV. REHİNLİ TAŞINMAZLARIN HACZİ A. Alacakları Rehinle Sağlanmış Alacaklıların Mahfuz Hakları B. İcra Dairesinin Kiracıları Haberdar Etmesi C. İdare ve İşletme ve Muhafaza 92. Maddenin Üçüncü Fıkrasında Düzenlenmiştir D. Yola Çıkmaya Hazır Gemi-Haciz XLVI. TAHLİYE-TAŞINMAZ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE İSE A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar

21 İçindekiler 21 C. İçtihatlar XLVII. TASARRUF İPTALİ DAVASI-İPOTEK XLVIII. ESKİ HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE TESİS EDİLMİŞ İPOTEKLER XLIX. İPOTEĞİN KALDIRILMASI-İPTALİ DAVALARI A. Açıklamalar İİK. m. 153 teki İpoteğin Fekki Davasından Farkı İpoteğin Uzun Süre Takipsiz Bırakılması İpoteğin Kalktığını Göstermez İpotekli Taşınmazın Tapu Kaydı İptal Edilse de İpotek Geçerli İpotek Tesisinden Sonra Taşınmazın Maliki Değişse Bile İpotek Hakkı Aynı Şartlarla Devam Eder Kadastro Sonucu Kanuni Faizsiz İpotekte İİK. m. 153 Uygulanmaz Görevli Mahkeme Yetkili Mahkeme İpoteğin Kaldırılmasında Nisbî Vekalet Ücreti Dilekçe Örneği B. İçtihatlar L. KEFALETLE İLGİLİ İÇTİHATLAR LI. İPOTEKLE İLGİLİ TASARRUF İPTAL DAVASINA İLİŞKİN İÇTİHATLAR LII. İPOTEKTE SAHTECİLİĞE İLİŞKİN İÇTİHATLAR LIII. İPOTEKLİ ALACAK İÇİN İHTİYATİ HACZE DAİR İÇTİHATLAR LIV. İPOTEĞİN HÜKMEN TESİSİ TALEBİNE İLİŞKİN DAVA DAVA TARİHİ İTİBARIYLA TAŞINMAZIN MALİKİ OLAN KİŞİYE YÖNELTİLMELİDİR LV. İPOTEK VE SATIŞ VAADİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR LVI. TAŞINMAZ DAVALARINDA HÜKÜMLERİN TAPU VE GEMİ SİCİL DAİRELERİNE TEBLİĞİ A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar LVII. YABANCI PARA ÜZERİNDEN İPOTEKTE MUNZAM ZARARA İLİŞKİN İÇTİHATLAR LVIII. TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN LIX. AİLE KONUTUNDA İPOTEK VE DİĞER EŞİN RIZASI A. Aile Konutu Diğer Eşin Rızası Olmadan İpotek Edilemez B. Tapuya Aile Konutu Şerhi Konulması Halinde Taşınmaz Üzerindeki İpotek Kaydının İptali İstenebilir LX. İPOTEK-KAMULAŞTIRMA

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

İçindekiler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX. İcra ve İflâs Hukukunda; REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

İçindekiler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX. İcra ve İflâs Hukukunda; REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İçindekiler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX İcra ve İflâs Hukukunda; REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ TEMINAT, REHIN; KAVRAM VE KAPSAMI 1. REHİN; GENEL BİLGİLER...3 A- Şahsî ve Aynî

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Gülay ÖZTÜRK Kocaeli Hakimi TEORİDE VE UYGULAMADA HASILAT KİRASI Kullandırma Akitleri Kira Akdi Türleri Hasılat Kirası Hasılat Kirasının Unsurları Tarafların Hak ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOSU TEMİNAT KAVRAMI TEMİNAT TÜRLERİ...15 A. KİŞİSEL VE REAL TEMİNATLAR...15

İÇİNDEKİLER TABLOSU TEMİNAT KAVRAMI TEMİNAT TÜRLERİ...15 A. KİŞİSEL VE REAL TEMİNATLAR...15 BİRİNCİ BÖLÜM TAŞINMAZ TEMİNATININ GENEL ESASLARI İÇİNDEKİLER TABLOSU... 5 1 TEMİNAT KAVRAMI...13 2 TEMİNAT TÜRLERİ...15 A. KİŞİSEL VE REAL TEMİNATLAR...15 B. FER İ (BAĞIMLI) VE BAĞIMSIZ (SOYUT) TEMİNATLAR...17

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 SUNUŞ 7 İÇİNDEKİLER 9 KİSALTMALAR 14 GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, TERMİNOLOJİ, KONUT FİNANSMANI VE İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KAVRAMLARI, İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. SUNUŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI...1 II. İNCELEME PLÂNI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...2 Birinci

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI A- GENEL OLARAK BANKACILIK 1 B- BANKALARIN KURULUŞU, FAALİYETİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 1. Bankaların kuruluşu 3 2. Bankaların Faaliyeti 4 3. Bankaların Hukuki Niteliği

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Genel olarak Taşınmaz rehni TMK m.850 vd.nda, taşınır rehni ise TMK m.939 vd.nda düzenlenmiş olup; ayni bir teminat olan rehnin özelliği dolayısıyla İİK'da rehinli alacaklar için

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

İPOTEK NEDİR & İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

İPOTEK NEDİR & İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ AV.EROL TÜRK İPOTEK NEDİR & İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Alacağa teminat teşkil etmek üzere bir şeyin borçlu tarafından alacaklıya teminat olarak verilmesi çok eski devirlerden beri rastlanan bir hukuki

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ V İÇİNDEKİLER VII KISALTMALAR XIII GİRİŞ 1 BÎRÎNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ 1. KAVRAM VE TANIM 3 I. KAVRAM 3 II. TANIM 6 2. ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNİN

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

Hüseyin DEMİR (İzmir 11. İcra ve İflas Müdürü) CEP: 0505.298.36.08

Hüseyin DEMİR (İzmir 11. İcra ve İflas Müdürü) CEP: 0505.298.36.08 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmasına Rağmen Konut Edinmeleri Amacı İle Tüketicileri Kredi Kullandıranlar Tarafından Uygulanması Talep Edilmediğinden İcra Daireleri Tarafından

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Dr. Ahmet NAR Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM TENKİS KAVRAMI,

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm Kambiyo Senetlerine ilişkin Genel Hükümler BONO'NUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİK Sayfa No BONO VE ÇEKTE TARAFLAR Keşideci 16 Lehtar 16 Ciranta

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

EŞYA HUKUKU. Zilyetlik Tapu Sicili Rehin Hakları Paylı Mülkiyet. Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE. Prof. Dr. Halûk Nami NOMER

EŞYA HUKUKU. Zilyetlik Tapu Sicili Rehin Hakları Paylı Mülkiyet. Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE. Prof. Dr. Halûk Nami NOMER Prof. Dr. Halûk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU Zilyetlik

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

EŞYA HUKUKU. Zilyetlik Tapu Sicili Rehin Hakları. Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE. Prof. Dr. Haluk Nami NOMER. Gözden Geçirilmiş Üçüncü Bası

EŞYA HUKUKU. Zilyetlik Tapu Sicili Rehin Hakları. Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE. Prof. Dr. Haluk Nami NOMER. Gözden Geçirilmiş Üçüncü Bası Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU Zilyetlik

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii TEŞEKKÜR... ix İÇİNDEKİLER...

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Tapu Sicil Müdürlükleri İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER BELGE TALEBİNİN DAYANAĞI

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü

Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Mustafa Lütfi TOMBALOĞLU Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi AMME ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİL USULÜ Amme Alacaklarının Tahsilinde Görevli Mahkemeler Tahsil Dairesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAKLARININ TANIMI, TAŞIDIĞI ÖNEM VE TAHSİLİNİN ÖZEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAKLARININ TANIMI, TAŞIDIĞI ÖNEM VE TAHSİLİNİN ÖZEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAKLARININ TANIMI, TAŞIDIĞI ÖNEM VE TAHSİLİNİN ÖZEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ I. GENEL OLARAK KAMU ALACAKLARININ TANIMI

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK)

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) Hukuk Davaları Rehberi adlı eser, isminden de anlaşılacağı üzere dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok karşılaşılan dava türleri mümkün olduğunca

Detaylı

GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ

GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ Doç. Dr. Kerim ATAMER 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nu ve 6103 Sayılı Kanun u Hazırlayan Komisyonun Üyesi GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ İçindekiler (Özet) Önsöz...VII İçindekiler (Özet)...

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı ÖZET: Maktu harçlar, (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

1975/32 Tasarruf bonosu ve kıymetli evrakın mirasçılar arasında taksimine ilişkin sözleşmeler miras taksim sözleşmesi niteliğinde olduğu hakkında.

1975/32 Tasarruf bonosu ve kıymetli evrakın mirasçılar arasında taksimine ilişkin sözleşmeler miras taksim sözleşmesi niteliğinde olduğu hakkında. SÖZLEŞMELER 1. DEĞİŞİK SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN GENELGELER 1974/10 İdare ile müteahhit arasında yapılan ve idarenin dilediği takdirde ihale bedelinin belli oranda fazla veya noksanına yaptırılabileceği hükmünü

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/821 Karar No. 2010/30728 Tarihi: 26.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 MUACCELİYET TEMERRÜD İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA ALACAĞININ

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ

Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ Yrd. Doç. Dr. SENDİ YAKUPPUR TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESI I. GENEL OLARAK...3 II. İLKENİN TAPU

Detaylı

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince;

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince; -6- I- Yeni 6102 s. TTK. nun 133. maddesindeki düzenleme uyarınca, bir sermaye şirketi olan limited şirketlerde ortaklardan birinin kişisel alacaklısına -6762 s. eski TTK. nun 145. maddesindeki düzenlemenin

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

İÇİNDEKİLER IV. SONUÇ ; MEDENÎ KANUN ÖNTASARISI'NIN MÜŞTEREK MÜLKİYE TE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEVRE MÜLK İHTİYACI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 25

İÇİNDEKİLER IV. SONUÇ ; MEDENÎ KANUN ÖNTASARISI'NIN MÜŞTEREK MÜLKİYE TE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEVRE MÜLK İHTİYACI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 25 III İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş 1 Birinci Bölüm DEVRE MÜLK HAKKININ KANUNLA DÜZENLENMESİNDEN ÖNCEKİ DURUM 1. DEVRE MÜLK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN MEDENÎ KANUN'UN MEVCUT HÜKÜMLERİNDEN YARARLANIL MASI 5 I.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi

Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi KıYMET TAKDIRINE ITIRAZ İcra müdürlülüğünce haczedilen taşınır ve taşınmaz malların satışına esas olmak üzere bir değer tespiti yapılır. Borçlu, haciz alacaklıları

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 31.1.2012 tarih ve 6273 sayılı Kanun

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333)

Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) Gülşah Sinem AYDIN T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi (TBK m. 327-333) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı