Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi"

Transkript

1 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

2

3 Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı Dilekçe ve Müzekkere Örnekleri Rehin Hukuku İlkeleri İpotek Mortgage (Tutsat) İpotekleri İpoteğin Kapsamı İpotek Çeşitleri Toplu İpotek Anapara İpoteği Banka Kredi İpotekleri Gemi İpoteği Maden İpoteği/İnşaat İpoteği Derece-Sıra Takip Çeşitleri İpotekte Kefalet İcra Emri/Ödeme Emri İcranın Geri Bırakılması Ödeme Emrine İtiraz Paraya Çevirme Usulü İhale ve İhalenin Feshi Paylaştırma İpoteğin Fekki İpoteğin İptali Davaları Ankara 2010

4 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Hukuk Kitapları Dizisi: 968 ISBN İkinci Baskı: Nisan Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: İlhan Eroğlu Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Strazburg Cd. No: 23 Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli- İSTANBUL Tel: (0-212) Web Adresi: E posta: Baskı: Sözkesen Matbaacılık, Tel: (0 312)

5 Değerli Hocam ve Yargıtay Onursal Daire Başkanı Nihat YAVUZ a

6

7 Birinci Basının Sunuşu Rehin- İpotek-, Türk Medenî Hukukunda eşya hukuku içinde yer almaktadır. İpotek Ülkemizde uzun yıllar süregelen enflasyon kıskacı nedeniyle konut finansmanı noktasında uygulamada yeterince yer alamamıştır. Ama son yıllarda uygulaması oldukça artmıştır. Mortgage sisteminden daha da umutlanılmıştır. Ekonomik gelişmelerdeki son yıllardaki kriz, ipoteğin paraya çevrilmesi takiplerinde acz nedeniyle artış gözlenmiştir. Kitabın konusu taşınmaz rehni olarak ipoteğin paraya çevrilmesidir. Rehnin paraya çevrilmesi 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun Beşinci Babında taşınır rehninin paraya çevrilmesi ve İpoteğin paraya çevrilmesi olarak iki başlık altında 145 ilâ 153. maddelerde düzenlenmiş ve bu düzenleme içinde 2004 sayılı Kanunun diğer maddelerine de atıflar yapılmıştır. Bu atıf maddeleri de yeri geldiğinde zikredilip açıklanmıştır. Belirtmem gerekir ki; kitapta yoğun uygulaması olan ipoteğin paraya çevrilmesi suretiyle takip yolu incelenmiştir tarihinde yürürlüğe giren 5582 sayılı Kanun ile hukukumuza giren MORTGAGE -Konut Finansmanı sistemi bakımından gerek sistemin işleyişi ve gerekse mortgage kapsamındaki ipotekler de ayrıntılarıyla incelenmiştir. Mortgage ipoteklerinin takibinde bazı özel hükümler getirilmiştir, bunlar ayrıntılı ele alınmıştır. Kitap üç bölümümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak ipotek incelenmiştir. İkinci Bölümde İpoteğin paraya çevrilmesi tüm yönleriyle anlatılmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise, ilgili mevzuat yer almaktadır. İpotek senet örnekleri birçok çeşitleriyle sunulmuştur. Çoğu zaman yapıldığı gibi kitabın sonuna değil konuların hemen altına dilekçe, işlem ve matbu evrak örnekleri gösterilmiştir. Böylece daha da pratik olması amaçlanmıştır. Bunlar yol haritası niteliğindedir, bunları sayın meslektaşlarımız kendileri somut olaylara göre her zamanki gibi en iyi hâliyle kaleme alacaklar yani geliştireceklerdir. Türk Medenî Kanunun eski yeni karşılıkları içtihatlar içinde geçtikçe belirtilmiştir. İlgili mevzuat bölümünde 4721 sayılı Türk Medenî Kanunun rehinle ilgili bölümleri alınmış, yürürlükten kaldırılan eski Medenî Kanunun karşılık madde metinleri verilmiş, ayrıca Madde Gerekçeleri de ilgili maddenin altına konulmuştur.

8 8 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Her zaman zikrettiğim gibi, daha doğrusu her sunuşumda arzettiğim gibi, uygulamaya dönük olma ve tüm yönleriyle o konuyu kitaba taşıma gayem bu kitapta da devam etmiştir. Kısa ve uygulamayı gösterir kısa açıklamalar yeğlenmiş ve içtihatlarla zenginleştirilmiştir kitap. İcra ve İflâs Kanununda son zamanlarda konumuzla ilgili yapılan tüm değişiklikler kitapta yer almıştır. İçtihatlar izlenme kolaylığı sağlamak amacıyla mutlaka özüne ilişkin olarak başlıklandırılmıştır. Bunun yanında uzun sayılabilecek içtihatlara özet metin de yazılmıştır. Yasal düzenleme gösterilirken zikredilen madde metinlerin sonuna ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliğe atıflar gösterilmiştir. İçtihatlar seçilirken son tarihli içtihatlar ayıklanarak sunulmuştur. İlgili konuyla ilgili yine izlenme ve yararlanma kolaylığı açısından o sayfalara üst başlıklar konulmuştur. Her türlü eleştiriye açık olarak ve yine her türlü iddiadan uzak durarak kitabı bilgi ve takdirleriniz sunuyorum. Sunuşuma son verirken, dilekçe ve müzekkere örneklerinin diziminde yardımlarını esirgemeyen Sayın Av. Fatma Zeynep BİRKAN a ve Kitabı yayın dünyasına katan Seçkin Yayınevi ne ve dizgi ve düzenlemeyi gerçekleştiren Sayın İlhan EROĞLU na teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla Av. Nazif KAÇAK KÜÇÜKESAT- Mayıs-2009

9 İkinci Basının Sunuşu Kitabın birinci basısı altı aylık gibi kısa bir sürede tükenmiştir, bu nedenle ilgi gösteren herkese teşekkürlerimi sunarım. İpotek, son zamanlarda çok uygulaması olan bir müessese hâline gelmiştir. Kredili konut satışların yanı sıra, kredilerde çok önemli bir teminat görülmesi de bun da çok etkilidir. Kitabın bu ikinci basısında kitap baştan aşağı gözden geçirilmiştir. Bazı örnek uygulamalar çoğaltılmış, 2010 yılına da ait yeni içtihatlar ilgili bölümlerine konulmuştur. Aile Konutu ve İpotek İlişkisine Ayrı BİR BÖLÜM açılmıştır. Kitabın bu basısını da yayın hayatına kazandıran Seçkin Yayınevi idarecileri ve çalışanlarına da teşekkürlerimi sunarım. Sunuşuma son vermeden şunu her zaman ki gibi belirtmek isterim ki, her türlü iddiadan uzak bu kitabıma ilişkin her türlü eleştirilerinize açığım. Kitabın dizgi düzenlemesini yapan Sayın İlhan EROĞLU na da teşekkürlerimi sunarım. Kitabın herkese yararlı olması dileğiyle. Saygılarımla Av. Nazif KAÇAK SIHHİYE- Nisan-2010

10

11 İçindekiler Birinci Basının Sunuşu... 7 İkinci Basının Sunuşu... 9 Kısaltmalar Birinci Bölüm GENEL OLARAK İPOTEK I. GİRİŞ II. TAŞINIR VE TAŞINMAZ REHNİ KAVRAMLARI III. TAŞINMAZ REHNİ SİSTEMİNİN EKONOMİK İHTİYAÇLAR AÇISINDAN GÜTTÜĞÜ AMAÇ A. Teminat Amacı B. Tedavül Amacı IV. TAŞINMAZ REHNİ TÜRLERİ TÜRK MEDENÎ KANUNUNDA SINIRLI SAYIDA DÜZENLENMİŞTİR V. TAŞINMAZ REHİNLERİNDE UYGULANACAK GENEL KURALLAR VI. REHİNDE ALACAĞI TEMİNAT ALTINA ALAN TAŞINMAZIN KAPSAMI A. Taşınmaz B. Bütünleyici Parçalar (Mütemmim Cüzler) Rehin Tesis Edilirken Bütünleyici Parçalar Rehinden Sonra Eklenen Bütünleyici Parçalar Bağımsız Eşya Haline Gelmiş Bütünleyici Parça Diğer Bütünleyici Parçalar Taşınmaz Üzerindeki Üst Hakkının Durumu a. Rehinden Önceki Üst Hakkı b. Rehnin Tesisinden Sonra Tesis Edilen Üst Hakkı C. Eklentiler (Teferruat) İstisna Edilmeyen Eklentilerin Rehin Kapsamında Olması Rehinden Sonra Taşınmaza Tahsis Edilen Eklentiler Tapuda Gösterilen Eklentiler Aksi İspatlanmadıkça Rehne Dahil Olduğu Kabul Edilir Nelerin Eklenti Olacağına Dair Kayıt Olmaması Rehnin Sıhhatini Etkilemez Eklentilerin Rehnin Kapsamında Sayılmasının Aksine Sözleşmeler Eklentinin Mülkiyetinin Üçüncü Bir Kişiye Ait Olması D. Kiralar İcra Takibinin Başladığı veya İflâs Kararı Verilmesinden Sonraki Kiralar İcra Takibinin Başladığı veya İflâsın İlânından Önceki Kiralar Kiracıya Bildirilmişse Rehnin Kapsamındaki Kira Gelirlerine Konan Hacizler Rehinli Alacaklıya Etki Etmez E. Sigorta Tazminatı Sigorta Tazminatının Rehne Dahil Olması Şartları a. Sigorta Tazminatı Muaccel Olmalı b. Rehinli Alacağın da Muaccel Olması... 41

12 12 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi 2. Rehin Kapsamındaki Sigorta Tazminatının Ödenmesi a. Rehinli Alacaklıya Ödeme-Rehinli Alacaklının Muvafakatı Yok İse b. Malik Yeterli Teminat Göstermişse F. Kamulaştırma Bedeli VII. TAŞINMAZ REHNİNİN KAPSAMI A. Yasal Düzenleme B. Alacağın Kapsamı Anapara a. Azami Meblağ (Azami Had) (Üst Sınır) İpoteğinde b. Cezai Şart Kararlaştırılmışsa Takip Masrafları Faizler a. Kanuni Gecikme Faizinin Tapuda Gösterilmesi Gerekmez b. Faizin Tapuda Gösterilmesinin Zorunlu Olduğu Haller aa. Kanuni Hadleri Aşan Gecikme Faizleri bb. Kanunî Faiz Oranı Üzerinde Kararlaştırılan Akdî Faiz c. Üç Yıllık Süre d. Ana Para İpoteğinde e. Azamî Meblağ İpoteğinde f. Daha Önce Belirlenmiş Olan Faiz Oranı, Sonradan Gelen Alacaklıların Zararına Olarak Artırılamaz Taşınmazın Korunması İçin Yapılan Masraflar a. Alacaklı Tarafından Ödenen Sigorta Primleri b. Taşınmazın Korunması İçin Yapılan Zarurî Masraflar VIII. HAVA ARACI İPOTEĞİ IX. TAŞINMAZ REHNİN İKTİSABI VE SONA ERMESİ A. Taşınmaz Rehninin İktisabı Tescille İktisap a. Tapu Siciline Kayıtlı Olma Zorunluluğu ve Sicile Tescil b. Tescil Talebinde Bulunabilecekler c. Resmî Şekilde Yapılır aa. Alacağı Doğuran İşlem Hangi Şekle Tabi Olursa Olsun, Taşınmaz Rehninin Kurulmasına İlişkin Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılması Zorunluluğu bb. Rehnin Muhtevasında, Sonradan Yapılacak Değişiklikler cc. İpotekle Güvence Altına Alınmış Bir Alacağın Devrinin Geçerli Olması, Devrin Tapu Kütüğüne Tescil Edilmesine Bağlı Değildir dd. Rehnin Kurulmasına İlişkin Resmî Akitte Gösterilecek Bilgiler aaa. Aslî Unsurlar bbb. Diğer Gösterilmesi Mecburi Olmayan Unsurlar aaaa. Temin Edilen Alacak Miktarının Gösterilmesi bbbb. Borcun Sebebinin Gösterilmesi cccc. Akdi Faizin Gösterilmesi dddd. Temerrüt Faizinin Gösterilmesi ee. Rehin Sözleşmesinin Sakatlığı ff. Rehin Sözleşmesine Rağmen Malikin Tescil Talebinde Bulunmaması Taşınmaz Rehninin Tescilsiz Kazanılması a. Kanunun Öngördükleri... 51

13 İçindekiler 13 b. Taşınmaz Mülkiyetinin İktisabında Geçerli Olan Tescilsiz İktisap Tarzları, Taşınmaz Rehninde Uygulanmaz B. Taşınmaz Rehninin Sona Ermesi Alacağın Sona Ermesi Kendiliğinden Rehni Kendiliğinden Sona Erdirmez Terkin ile Sona Erme Kamulaştırmada Rehnin Mukadderatı Alacağın Kısmen Sona Ermesi Taşınmaz Rehni Süreye Bağlı İse X. REHİNLİ TAŞINMAZIN DEĞERİNİN KORUNMASI A. Malikin Kusuruyla Rehinli Taşınmazın Değerinin Azalması Gerekli Önlemlerin Alınmasını Talep a. Mahkemeden Talep ile b. Alacaklı Gecikmesinde Tehlike Bulunan Hallerde Kendiliğinden c. Masrafları İsteme ve Bu Masraflar İçin Kanunî Rehin Hakkı Ek Güvence, Eski Hâle Getirme, Kısmî Ödeme İsteme B. Değerin Malikin Kusuru Olmadan Düşmesi XI. İPOTEĞİN TANIMI A. Öğreti ve Uygulamadaki Tanımlar B. İcra ve İflâs Kanunundaki Yeni Tabirler Yasal Kaynak a. Madde Metni b. İkinci Fıkranın Eski Hali c Sayılı Kanunun İkinci Fıkra Değişiklik Gerekçesi Açıklamalar XII. KANUNDAN DOĞAN İPOTEK HAKLARI A. Tescile Tâbi Olmayan Kanuni İpotek Hakları Alacaklının Taşınmazın Değerini Korumak İçin Yapmış Olduğu Masraflar İçin Alacaklı Lehine Malikin Bir Kusuru Olmaksızın, Rehinli Taşınmazın Değerinin Azaldığı Hallerde, Alacaklının Bunu Önlemek İçin Yaptığı Masraflar İçin Alacaklı Tarafından Rehinli Taşınmazın Korunması İçin Yapılan Masraflardan ve Malik Hesabına Rehinli Taşınmaz İçin Ödenen Sigorta Primleri Sebebi ile B. Tescile Bağlı Kanunî İpotek Hakları Satıştan Doğan Alacağı İçin Satılan Taşınmaz Üzerinde Satıcı Elbirliği Ortaklığına Giren Taşınmazlarda Paylaşmadan Doğan Alacakları İçin Birlikte Mirasçı Olanlar veya Diğer Elbirliği Ortakları Yapı İpoteği Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Gereğince Bakım Alacaklısı Lehine C. Alacaklıların, Bu Kanunî İpotek Hakkından Önceden Feragat Etmeleri Geçerli Değildir D. İpoteğin Tescilini İsteme Süresi E. Tescil İşlemi XIII. İPOTEĞİN ÇEŞİTLERİ A. İpotek Anapara (Karz) İpoteği a. Tanımı b. Alacak Sözleşmesi ile İpotek Sözleşmesi Birbirinden Ayrı Sözleşmelerdir c. Doğmuş (Mevcut) Alacak Nelerdir... 62

14 14 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi d. İpotekte Güvencenin Kapsamı aa. Ana para bb. Takip Giderleri ve Gecikme Faizi cc. Sözleşme Faizleri dd. Alacaklının Rehinli Taşınmazın Korunması İçin Yaptığı Zorunlu Giderler ile Sigorta Primleri e. Uygulaması f. Alacaklıya İpoteğin Paraya Çevrilmesi Aşamasında Doğrudan Doğruya İlamla Takip Üst Sınır İpoteği a. Tanımı b. Üst Sınır İpoteğinin Hangi İhtiyaçlarla Kurulduğu c. Fer ilik (Rehnin Alacağa Bağlı Olması) İlkesi Karşında Özellikleri d. Üst Sınırın Miktarının İpotek Akit Tablosunda Gösterilmesi Zorunluluğu e. Üst Sınır Limit- ipoteğinde Asıl Alacak ve Tüm Fer ileri Dahil İpotek Limiti ile Sorumluluk-Limitin Aşılamaması f. Üst Sınırın-Limitin- Aşılamamasının Diğer Sonuçları aa. Üst Sınırı Aşan Kısım İçin Haciz veya İflâs Yoluyla Takip Yapılabilmesi bb. Üst Sınırı Aşan Miktarı İçeren İpoteğe Dayalı Takiplere Muhalefet Süresiz Şikayete Tâbidir cc. Üst Sınırı Aşan Alacak Kesimi Açısından Zamanaşımının İşlemesi g. Üst Sınır İpoteğinin Sağladığı Alacağın Tahsili İçin İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip Yapılabilir h. Üst Sınır İpoteğinde Alacak Miktarının Belirlenmesi ı. Anapara İpoteğinden Farkları i. Başkasının Borcu İçin Üçüncü Kişilerin Taşınmazları Üzerinde Üst Sınır İpoteği Tesis Edilmesi B. İpotekli Borç Senedi C. İrat Senedi D. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedinde Resmî Şekil E. Taşınmazın Değerinin Tespiti Türk Medenî Kanununun Hükümleri Tapu Sicili Tüzüğünün Hükümleri F. Rehin Senetlerinin Hukukî Niteliği Kıymetli Evrak Olma Özelliği XIV. İPOTEK, İRAT SENEDİ VE İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ ARASINDAKİ FARKLAR XV. MORTGAGE -KONUT FİNANSMANI- İŞLEMİNE KONU OLMASI BAKIMINDAN İPOTEK XVI. İPOTEK SÖZLEŞMESİNİN RESMÎ ŞEKİLDE YAPILMASI ZORUNLULUĞU A. Resmî Şekil Zorunluluğu B. Resmi Senedin Yazım Örneği C. Tapuya Tescil Örneği D. İşlemin Mali Yönü Harç Döner Sermaye XVII. MORTGAGE (TUTSAT) (İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI) A. Genel Olarak B. Konut Finansmanı İşlemine Konu Olması Bakımından İpotek ABD deki Uygulama Sayılı Kanundaki Düzenlemeye Göre İpotekte Türk Medenî Kanunları Uygulanır... 80

15 İçindekiler Konut Finansman İşlemine Konu Olacak İpotekler, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Tâbi Olmasının Sonuçları C. İpotekli Konut Kredilerinin Gelişimi ( Yılları Arası Dönem) D. İpotekli Konut Finansmanı Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Tüketiciye Bilgi ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Verilmesi Zorunluluğu Yazılı Olması ve Bir Nüshasının Tüketiciye Verilmesi Zorunluluğu Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Asgari Olarak Yer Verilmesi Zorunlu Unsurlar Madde 10/B deki Hükümlerden Konut Kooperatiflerinin de Gerçek Kişi Tüketici Gibi Yararlanabilecektir Sözleşmedeki Şartların Tüketici Aleyhine Değiştirilememesi E. Borçlunun Tüketicinin Temerrüdü F. Şahsi Teminat Hâlinde Kefile Gidebilmenin Koşulu G. İpotekli Konut Finansman Sözleşmesinde Faiz ve Erken Ödeme H. Konut Finansmanı Kuruluşunun Kredi Kullanan Tüketiciye Karşı Müteselsil Sorumluluğu I. İpotekli Konut Finansman Sistemi ile İlgili 5582 Sayılı Kanundaki Geçiş Hükümleri İ. Konut Finansmanından Kaynaklanan Alacakların Menkul Kıymetleştirilmesi Suretiyle Fon Yaratma J. Konut Finansmanı Sisteminde Taraflar K. İpotekli Sermaye Piyasası Aracı L. İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler M. Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler N. Varlık Finansmanı Fonu O. Gayrimenkul Değerleme Kurumları ve Portföy Saklama Şirketleri Ö. İpotek Finansmanı Kuruluşları Genel Olarak Konut Finansmanı Kuruluşları Tüketici Kanununa Tanımlara Dahil Edilmiştir Konut Finansmanı Kuruluşlarının Konut Finansmanında Tekel Hakkı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Konut Satışından Kaynaklanan İpotekli veya İpoteksiz Alacakları, İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından Devralınabilmesi ve Devredilebilmesi İpotek Finansmanı Kuruluşlarının Tedricî Tasfiyesi P. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kuruluşu ve Bu Kuruluşa Üye Olma Zorunluluğu İpotek Finansmanı Kuruluşunun Tedricî Tasfiyesinde Kurulun Görev ve Yetkileri Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü a. Statünün Ne Zamana Kadar Hazırlanacağı b. Üyelik Başvuruları, Kabul ve İlk Genel Kurul R. Konut Finansmanını Düzenlemeye ve Desteklemeye Yönelik Malî Hükümler Genel Olarak Gelir Tevfikatı-Kesintisi Konut Finansmanı Kapsamındaki İpotek ve Kiracıya Devir İşlemlerini Harçtan Müstesna İşlemlere Dahil Etme a. Harçtan Müstesna İşlemleri Düzenleyen Harçlar Kanununun 59. Maddesini Birinci Fıkrasına 5582 Sayılı Kanunun 31. Maddesiyle Eklemeyle b. Harçlarla İlgili Diğer Düzenlemeler Damga Vergisi ile İlgili Düzenlemeler Katma Değer Vergisine İlişkin Düzenlemeler S. Ceza Hükümleri

16 16 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Ş. Konut Finansmanından Kaynaklanan Alacakların Menkul Kıymetleştirilmesi Suretiyle Fon Yaratma T. Mortgage Kanunuyla İki Yeni Menkul Kıymet Türü Öngörülmüştür U. Ek Teminatlar İsteme Yasağı Ü. İpotekli Konut Finansmanı Sisteminde İcra ve Paraya Çevirme Usulü İpotekli Taşınmazın İcra Dairesi Tarafından Paraya Çevrilmesi (Yargı Dışı Satış) a. Genel Kural ve Düzenlemeler b. İcra Yoluyla Satışı Etkili Kılmaya Yönelik Hükümler aa. İİK m. 45 teki Zorunlu Takip Yolu Kuralı Uygulanmayacaktır bb. Rehnin Paraya Çevrilmesi Aşamasında Dahi Kıymet Takdirinin Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarına Yaptırılması Zorunluluğu cc. İhaleyi Ayakta Tutmak İçin İhalenin Feshi Davası Açmayı Caydırıcı Kılmayı Amaçlayan Hükümler İpotekli Taşınmazın İcra Dairesine Başvurmadan Konut Finansmanı Kuruluşu Tarafından Paraya Çevrilmesi a. Yargı Dışı Satış Kurumunun İlk Kez Hukukumuza Girmesi b. Konut Finansman Kuruluşunun Satışı Yapabilmesi İçin Sözleşmeyle Yetkilendirilmesinin Aranıp Aranmayacağı c. Yargı Dışı Satışta İlgililere Tebliğ Edilip Edilmeme Konusu d. Konut Finansmanı Kuruluşunun Satışı Açık Artırma Yoluyla mı Yoksa Pazarlık Usulüyle mi Yapacağı e. Yargı Dışı Satışın Uygulamada Doğuracağı Sakıncalar f. Temerrüt Nedeniyle Oluşan Zararının Konutun Satışıyla Karşılanmayan Kısmından da Borçlu Tüketicinin Sorumluluğu g. Satıştan Elde Edilen Bedelin Kalan Borcu (Zararı) Aşması h. Tahliye XVIII. REHİN HUKUKUNDA TAŞINMAZDA BELİRLİLİK (TAHSİS) (FERDEN BELİRLİ HALE GETİRME) İLKESİ A. Tapu Siciline Kayıtlı Taşınmaz Şartı B. Sicile Kayıtlı Belli Bir Taşınmaz Taşınmazın Belirlenmesi Taşınmazın Yalnız Bir Kısmının Rehnedilememesi XIX. REHİNLİ ALACAĞIN MUAYYEN (BELİRLİ) OLMASI A. Türk Parası Olarak B. Yabancı Para Üzerinden Rehin Yurt İçinde veya Yurt Dışında Faaliyette Bulunan Kredi Kurumlarınca Verilmiş Bir Kredi Olmalı Kredi Yabancı Para Üzerinden veya Yabancı Para Birimi ile Verilmiş Olmalı Rehin Haklarının Hangi Yabancı Paralar Üzerinden Kurulabileceğini Bakanlar Kurulu Belirler Yabancı Para ile İpotekle İlgili Yargıtay Kararları XX. TEMİNATIN BÖLÜNMESİ YOLUYLA BİRDEN ZİYADE TAŞINMAZ ÜZERİNDE REHİN XXI. TOPLU REHİN A. Genel Olarak B. Toplu Rehin, İpotek, Borç-Senedi ve İrat Senedi Şeklinde Düzenlenebilir C. Toplu Rehnin Sakıncaları

17 İçindekiler 17 D. Toplu Rehnin Sakıncalarını Gidermek İçin Türk Medenî Kanununun Getirdiği Düzenlemeler Üzerinde Rehin Kurulacak Taşınmazların Aynı Malike Ait Olması Taşınmazlarında Rehin Kuracak Maliklerin Müteselsil Borçlu Olmaları Hali E. Toplu Rehnin Sahibi Alacaklının Durumu F. Toplu Rehnin Paraya Çevrilmesinde Usul G. Toplu Rehin Nedeniyle Tapu Kaydında Bağlantı Kurulması Zorunluluğu H. Garame İpoteği Tanımı ve Uygulaması Garame Payı I. Toplu Rehin ile İlgili İçtihatlar XXII. VEKÂLET İLE İPOTEK KURULMASI A. Vekâletnamede Aranacaklar B. Vekâleten İpotek Kurmaya Yetki Verenin Ayrıca Borçlanmaya da Yetki Vermiş Olması Gerekir XXIII. İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAKLARDA ZAMANAŞIMI CEREYAN ETMEZ A. Yasal Düzenleme B. Üst Sınırı Aşan Alacak Kesiminde Zamanaşımının İşlemesi C. Süreye Bağlı İpotekte Zamanaşımın Başlayacağı Zaman XXIV. MADENLERDE REHİN XXV. GEMİ İPOTEĞİ A. Genel Olarak B. Gemi İpoteğine İlişkin Türk Ticaret Kanunu Hükümleri C. Gemi İpoteğine İlişkin İçtihatlar XXVI. KAT MÜLKİYETİNE TÂBİ TAŞINMAZLARDA REHİN XXVII. PAYLI VE ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNE TÂBİ TAŞINMAZLARDA REHİN XXVIII. REHİNLER ARASINDA SIRA DÜZENİ A. Genel Olarak B. Sabit Dereceler Sistemi Genel Olarak Sabit Dereceler Sisteminin Yararı a. Rehin Derecesinin Hükümleri aa. Rehnin Sağladığı Güvence (Teminat) Tescilde Belirtilen Rehin Derecesiyle Sınırlıdır bb. İkinci veya Daha Sonraki Derecelerde Rehin Kurulabilir aaa. Kurulması b. Derece Kavramı ve Hükümleri aa. Tanım ve Hükmü bb. Aynı Derece İçindeki Rehinler cc. Rehnin Kaçıncı Dereceye Kadar Kurulmasında Sınırlama Olmaması dd. Ön Sıradaki Rehin Derecelerinin Farazî Değer Miktarının Belirtilmesi Geçerlilik Unsurudur C. Tescil Tarihi Değil Derece Sırasının Esas Alınması D. Bir Rehin Derecesinde Alt Dereceler Kurulduğu Zaman Derece ve Sıra Kavramlarının Belirlenmesi E. Derece ve Sıra Farkının, Rehinlerle Diğer Sınırlı Ayni Hakların Çatışması Hâlinde Belirlenmesi F. Malik, Boş (Mahfuz) (Saklı) Dereceler Bırakarak Alacaklı Lehine Daha Alt Derecelere Rehin Hakkı Kurabilir

18 18 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi G. Aynı Derece İçinde Alt Dereceler Kurulabilir H. Boşalan Derecelere Yeniden Rehin Tesisi I. Boş Tutulan Bir Rehin Derecesinde Sonradan Bir Rehin Hakkı Kurulması İ. Taşınmaz Paraya Çevrildiğinde Boş Tutulan Derecelerin Dikkate Alınmayacağı J. Önceki Derecelerin Tahsilde Önceliği K. Farazî Değerde Değişiklik Yapılabilmesinde Muvafakat L. Faiz Oranının Sonradan Gelen Alacaklılar Aleyhine Değiştirilememesi M. Sabit Dereceler Sisteminin İstisnaları Kanundan Kaynaklananlar a. Boş Dereceler b. Arazinin İyileştirilmesi (Islahı) Hâlinde Rehin Hakkı ve Öncelik Sözleşmeyle Boşalan Dereceye İlerleme Hakkı a. Sözleşme aa. Karşılıklı İrade İle bb. Malikin Tek Taraflı Bir Tasarrufla Boşalan Derece Üzerindeki Hakkından Vazgeçmesi b. Zamanı aa. Rehin Senedinde bb. Ek Sözleşmeyle c. Resmî Şekil d. Aynî Etkisini Tapuya Şerhle Göstermesi e. Derece İlerlemesinin Ne Suretle Yapılabileceği aa. Ardarda Öndeki Boşalan Dereceye İlerleme Hakkı Öngörerek bb. Derece Atlayarak Boşalan Dereceye İlerleme Şeklinde f. Sözleşmede Derece İlerlemesinin Nasıl Olacağı Belirtilmemişse g. Birden Fazla Alacaklı Lehine İlerleme Hakkı Tanınmasında Çatışma h. Derece Boşaldığında İlerleme Hakkının Tescilini Malik Talep Edebilir aa. İlerleme Hakkı Re sen Tescil Edilemez bb. İlerleme Hakkının Tescilini Alacaklı da İsteyemez ı. Taşınmaz Malikinin Kaçınması Halinde Tescil İçin İfa Davası i. Boşalan Dereceye Tescil Talebinin Süreye Bağlı Olmaması XXIX. REHİN HUKUKUNDA KAMUYA AÇIKLIK İLKESİ XXX. REHİNLERDE TEMELLÜK YASAĞI XXXI. ALACAKLIYA KAYYIM TAYİNİ XXXII. İFLÂS VE KONKORDATO İPOTEKLİ TAKİBE ENGEL OLMAZ A. İflâsta Rehin ile İlgili İcra ve İflâs Kanunu Hükümleri B. Konkordatodata Rehin ile İlgili Hükümler XXXIII. REHİNLİ TAŞINMAZIN KISMEN DEVRİ -BÖLÜNMESİ XXXIV. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN DEVRİ A. İpotekli Taşınmazın Devri Borçlunun Sorumluluğu ve Teminatta Değişiklik Yaratmaz B. Yeni Malikin Borcu Yüklenmesi C. Borçlu ile Yeni Malik Arasında Yapılan Sözleşme XXXV. İPOTEKLİ ALACAĞIN TEMLİKİ A. Şekli B. Yeni Alacaklıya Geçmesi

19 İçindekiler 19 XXXVI. İPOTEKLE YÜKÜMLÜ TAŞINMAZIN PARÇALARA BÖLÜNMESİ XXXVII. YAPI İPOTEĞİ (İNŞAAT İPOTEĞİ) A. Tanım B. Tescile Tâbi Kanunî İpoteklerden Olması C. İnşaat Alacağı Kavramı D. Alacaklılar Yüklenici Zanaatkârlar E. Süre F. Tescil G. Sıra H. Öncelik XXXVIII. UYGULAMADA KAT KARŞILIĞI İNŞAATLAR NEDENİYLE OLUŞTURULAN İPOTEKLER A. Uygulamanın Ortaya Çıkardığı Durum B. Bağımsız Bölümler Üzerinde Arsa Sahibi Lehine Belli Bir Miktar Üzerinden İnşaata Katılım Payı Adı Altında İpotek Düzenlenmesi C. Yargıtay ın Yaklaşımı D. Sonuçları Müteahhit, İnşaatı Eksiksiz ve Kusursuz Olarak Tamamlarsa Müteahhit İnşaatı Gerçekleştirme Edimini Yerine Getirmezse E. İçtihatlar XXXIX. İPOTEKLİ TAŞINMAZIN MALİKİ BORÇTAN ŞAHSEN SORUMLU DEĞİLSE ÖDEME İSTEMİ HEM BORÇLUYA HEM DE BORÇLU OLMAYAN MALİKE YAPILMALIDIR XL. İPOTEKTE SORUMLULUK A. Kendi Taşınmazın Alacaklısına İpotek Eden Borçlunun Sınırsız Sorumluluğu B. Kendi Taşınmazını Bir Başkasının Borcu İçin İpotek Eden Kişinin Sorumluluğu Sınırlı Sorumluluktur Açıklamalar Üçüncü Kişi Lehine İpotek Dilekçesi Örneği C. Kişisel Olarak Sorumlu Olmayan Malikin Hakkı XLI. İPOTEK İŞLEMLERİ A. İpotek Hakkında Kısa İzahat B. Gerekli Belgeler C. İşlemin Mali Yönü İpoteklerde Genel Olarak Harç Döner Sermaye D. İpotek Resmî Senedi Örnekleri İpotek Senedi Örneği SSK. Lehine İpotek ve İştira Bayilik Verilmesi İçin Tesis Edilen Teminat İpoteği a. Açıklamalar b. Resmî Senet Örneği

20 20 Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi 4. İpotek Örneği İpotekte Derece Değişikliği (Serbest Dereceden İstifadeli) a. Açıklamalar b. Resmî Senet Örneği İpotek ve İştira Hakkı Karı - Koca Adına Kayıtlı Taşınmaz Malın Tamamının Koca Lehine İpotek Edilmesi a. Açıklamalar b. Resmî Senet Örneği İpotekli Taşınmaz Malın İpotek Borcunu Alıcıya Devretmek Suretiyle Satışı Başkasının Lehine İpotek Tesisi a. Açıklamalar b. Resmî Senet Örneği Mevcut İpotek Borcuna İlâve Yapılması a. Açıklamalar b. Resmî Senet Örneği c. Tapu Harcının Oranı Bağımsız Bölümün İpoteği Kat İrtifaklı Yerin İpoteği Mahfuz Meblağ İpoteği a. Açıklamalar b. Resmî Senet Örneği Doğmuş ve Doğacak Borç İçin Şirket İpoteği a. Açıklamalar b. Resmî Senet Örneği Esnaf ve Sanatkar İpoteği a. Açıklamalar b. Resmî Senet Örneği Esnaf Kefalet İpoteği İpotek Alacağının Temliki XLII. VEKÂLETEN İPOTEKLER XLIII. TAŞINMAZ REHNİ KAPSAMINDAKİ EKLENTİNİN HACZİ A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar C. İçtihatlar XLIV. TAŞINMAZLARIN HACZİ, HACİZLİ TAŞINMAZLARIN EL DEĞİŞTİRMESİ A. Madde Metni B Sayılı Kanunun Gerekçesi XLV. REHİNLİ TAŞINMAZLARIN HACZİ A. Alacakları Rehinle Sağlanmış Alacaklıların Mahfuz Hakları B. İcra Dairesinin Kiracıları Haberdar Etmesi C. İdare ve İşletme ve Muhafaza 92. Maddenin Üçüncü Fıkrasında Düzenlenmiştir D. Yola Çıkmaya Hazır Gemi-Haciz XLVI. TAHLİYE-TAŞINMAZ ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE İSE A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar

21 İçindekiler 21 C. İçtihatlar XLVII. TASARRUF İPTALİ DAVASI-İPOTEK XLVIII. ESKİ HUKUK HÜKÜMLERİNE GÖRE TESİS EDİLMİŞ İPOTEKLER XLIX. İPOTEĞİN KALDIRILMASI-İPTALİ DAVALARI A. Açıklamalar İİK. m. 153 teki İpoteğin Fekki Davasından Farkı İpoteğin Uzun Süre Takipsiz Bırakılması İpoteğin Kalktığını Göstermez İpotekli Taşınmazın Tapu Kaydı İptal Edilse de İpotek Geçerli İpotek Tesisinden Sonra Taşınmazın Maliki Değişse Bile İpotek Hakkı Aynı Şartlarla Devam Eder Kadastro Sonucu Kanuni Faizsiz İpotekte İİK. m. 153 Uygulanmaz Görevli Mahkeme Yetkili Mahkeme İpoteğin Kaldırılmasında Nisbî Vekalet Ücreti Dilekçe Örneği B. İçtihatlar L. KEFALETLE İLGİLİ İÇTİHATLAR LI. İPOTEKLE İLGİLİ TASARRUF İPTAL DAVASINA İLİŞKİN İÇTİHATLAR LII. İPOTEKTE SAHTECİLİĞE İLİŞKİN İÇTİHATLAR LIII. İPOTEKLİ ALACAK İÇİN İHTİYATİ HACZE DAİR İÇTİHATLAR LIV. İPOTEĞİN HÜKMEN TESİSİ TALEBİNE İLİŞKİN DAVA DAVA TARİHİ İTİBARIYLA TAŞINMAZIN MALİKİ OLAN KİŞİYE YÖNELTİLMELİDİR LV. İPOTEK VE SATIŞ VAADİ İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR LVI. TAŞINMAZ DAVALARINDA HÜKÜMLERİN TAPU VE GEMİ SİCİL DAİRELERİNE TEBLİĞİ A. Yasal Düzenleme B. Açıklamalar LVII. YABANCI PARA ÜZERİNDEN İPOTEKTE MUNZAM ZARARA İLİŞKİN İÇTİHATLAR LVIII. TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN LIX. AİLE KONUTUNDA İPOTEK VE DİĞER EŞİN RIZASI A. Aile Konutu Diğer Eşin Rızası Olmadan İpotek Edilemez B. Tapuya Aile Konutu Şerhi Konulması Halinde Taşınmaz Üzerindeki İpotek Kaydının İptali İstenebilir LX. İPOTEK-KAMULAŞTIRMA

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.08 (14.11.2009 cumartesi günü İzmir Barosu Başkanlığı tarafından

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ

İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:12 Güz 2007/2 s. 177-193 İPOTEĞİN ALACAĞA BAĞLI HAK OLMASI VE DİĞER ÖZELLİKLERİ Sezin Aktepe ÖZET Bu çalışmada, ipoteğin özellikleri ele

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ Söke 1. İcra ve İflas Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL Son günlerde İcra İflas Uygulayıcılarının ve uygulamada özellikle kamu

Detaylı

TİCARİ İŞLETME HUKUKU ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ

TİCARİ İŞLETME HUKUKU ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ I.TİCARET HUKUKU KAVRAMI Ticaret hukuku,esas itibariyle kendisine ticari faaliyetleri konu edinen,ticaret hayatına ilişkin sürat,güven ve işlemlerde kolaylık gibi ilkelere sahip

Detaylı

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Giriş Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Doç. Dr. Adnan Deynekli * Bir icra takibinde mahcuz mallar satıldıktan sonra satış bedeli hacze iştirak etmiş bulunan alacaklılara

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

İcra Ve İflas Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Çalışma

İcra Ve İflas Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Çalışma İcra Ve İflas Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Çalışma Hazırlayan: Av. Hüseyin Sarı İstanbul 09.02.2012 2004 sayılı 19.06.1932 tarihli İcra ve İflas Kanunumuz yayınlandığı günden bu

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 2481 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa

Detaylı

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER makaleler Talih UYAR İCRA HUKUKUNDA SÜRELER Av. Talih UYAR * İcra ve iflas hukukunda yer alan sürelere ilişkin kurallar, İİK m. 19 da HUMK m. 161 ve 162 ye paralel şekilde düzenlenmiştir. I. Süreler, gün,

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :...

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :... Örnek No:1* 1-Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve... vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası... ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı... ülkede oturuyorsa Türkiye de göstereceği...

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı