Her türlü görüş, öneri ve eleştirilerinize açık olduğumu bilmenizi ister çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dilerim.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her türlü görüş, öneri ve eleştirilerinize açık olduğumu bilmenizi ister çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dilerim."

Transkript

1 Önsöz Değerli Öğrenciler, u fasikül ortaöğretimde başarınızı yükseltmeye, üniversite giriş sınavlarında yüksek puan almanıza yardımcı olmak için özenle hazırlanmıştır. Konular anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde hücrelere ayrılarak işlenmiştir. Öğrenci ve öğretmenlere kolaylık olması için konu sırası ve kapsamı Milli Eğitim akanlığı müfredatı ile tam uyumludur. Fasikül baştan sona kazanım temelli hazırlanmıştır. Her hücre bir kazanımla ilişkilendirilmiştir. Fasikül aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır, ilgi Kavrama Kutusu: nlamlı en küçük hücredir. Önce kısa, temel bir bilgi verilir daha sonra da bu bilginin kavranması için örnek çözümler yapılır. Uygulama Kutusu: ilgi kavrama kutusundaki bilginin uygulaması niteliğindedir. ilgi dikkatle okunup, çözümlü örnekler incelenirse bu bölümdeki sorular kolaylıkla çözülür. Kontrol Testi: irkaç hücrenin birleştirilerek anlamlı bir bütün oluşturduğu bölümdür. irkaç bilgi - kavrama kutusundan sonra verilen ve bu hücrelerdeki bilgilerin birleştirilmesi ile çözülebilecek sorulardan oluşan bölümdür. Karma Test: Fasikülün sonundaki bölümdür. Sorular ilk 2-3 testte konu sırasına göre gelir. Diğer testlerde karma sorular vardır. Sorular giderek zorlaşır. Tüm bilgi- kavrama kutularını birleştiren bölümdür. Fasikül Programlı Öğretim yöntemine ve loom un Eğitsel Hedeflerin Taksonomisi ne göre hazırlanmıştır. ireysel öğrenmeyi kolaylaştıran Küçük dımlar İlkesi, ireysel Hız İlkesi, şamalı İlerleme İlkesi gibi ilkeler gözetilmiştir. Programlı öğretim kendi kendine ve bir sınıf içinde aşamalı öğrenme yöntemidir. ilginin özel parçalara veya temel öğelere ayrılarak belirli bir sıraya göre düzenlenip bireysel esasa göre öğrenilebileceği varsayımına dayanmaktadır. Öğretimin bireyselleşmesi ve tam öğrenme ilkeleri temele alınmaktadır. Programlı öğretim öğrencinin öğrenme sürecine etkin katılımını, bireysel öğrenme hızına göre ilerleme kaydetmesini ve öğrenme sonucunun anında kontrol edilmesini sağlayan bir öğretim tekniğidir. Her türlü görüş, öneri ve eleştirilerinize açık olduğumu bilmenizi ister çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dilerim. Üveys KKY 5

2 Neden Öğreneceğiz? En genel manada matematik; soyut veya somut nesneleri, bu nesnelere ait özellikleri ve bunlar arasında ilişkileri matematiksel bir dil ve tutarlılıkla ortaya koyma ve uygun genellemelerde bulunma cabasıdır. u bağlamda, modern matematiğin en temel kavramlarından birisi küme kavramıdır. Kümeler, nesnelerle ilgili düşünebileceğimiz en basit ilişkilerden olan gruplandırma ve sınıflandırmalara karşılık gelmektedir. Kümeler konusunda, nesnelere odaklanmadan nesneler arasındaki gruplandırma ilişkilerinin genel kural ve özellikleri üzerinde çalışacağız. Matematiğin birçok konusu kümeler üzerine inşa edilebilir. Örneğin, üçüncü ünitede göreceğimiz fonksiyonlar, kümeler aracılığıyla tanımlanmakta ve de fonksiyonların kullanıldığı matematiğin her alanında kümelerden faydalanılmaktadır. enzer şekilde, kümeler yardımıyla elimizdeki bilgi ve verileri düzenler, bunlar üzerinde istatistiki analizler yapabiliriz. İstatistikte kümeleri kullanmak, bize veriler üzerinde daha düzenli bir çalışma imkanı sunar.* Ne Öğreneceğiz?* (Kazanımlar) 1. Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler kullanır. 2. Evrensel küme, boş küme, sonlu küme ve sonsuz küme kavramlarını örneklerle açıklar. 3. İki kümenin eşitliğini açıklar. 4. lt küme kavramını ve özelliklerini açıklar. 5. Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar, bu işlemler arasındaki ilişkiyi ifade eder. 6. İki kümenin kartezyen çarpımını açıklar. 7. Kümelerde işlemleri kullanarak problem çözer. *Meb 9. Sınıf Ders Kitabı,

3 İçindekiler Önsöz... 5 Ne Öğreneceğiz? (Kazanımlar)... 6 İçindekiler... 7 ilgi Kutusu 1 (Kazanım No 1-2-3)... 8 Uygulama Kutusu ilgi Kutusu 2 (Kazanım No 4) Uygulama Kutusu ilgi Kutusu 3 (Kazanım No 4) Uygulama Kutusu Kontrol Testi ilgi Kutusu 4 (Kazanım No 5) Uygulama Kutusu ilgi Kutusu 5 (Kazanım No 5) Uygulama Kutusu ilgi Kutusu 6 (Kazanım No 5) Uygulama Kutusu ilgi Kutusu 7 (Kazanım No 5) Uygulama Kutusu Kontrol Testi ilgi Kutusu 8 (Kazanım No 5) Uygulama Kutusu Kontrol Testi ilgi Kutusu 9 (Kazanım No 6) Uygulama Kutusu ilgi Kutusu 10 (Kazanım No 6) Uygulama Kutusu ilgi Kutusu 11 (Kazanım No 7) Uygulama Kutusu ilgi Kutusu 12 (Kazanım No 7) Uygulama Kutusu Kontrol Testi Karma Test Karma Test Karma Test Karma Test Karma Test Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneği

4 İLGİ KVRM KUTUSU 1: Küme Kavramı Küme, iyi tanımlanmış birbirinden farklı nesnelerden oluşan topluluktur. a elemanı kümesine aitse a, değilse a ile gösterilir. kümesinin eleman sayısı s() ile gösterilir. Kümeler üç şekilde gösterilir. 1. Venn Şeması 2. Liste 3. Ortak Özellik = {...} = {k: k, p şartını sağlar} Hiçbir elemanı olmayan kümeye boş küme denir. veya { } ile gösterilir. Üzerinde işlem yapılan tüm elemanları kapsayan kümeye evrensel küme (E) denir. ir kümenin eleman sayısı doğal sayı ise sonlu kümedir, değilse sonsuz kümedir. ynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir. = ile gösterilir. Örnek 1: şağıdaki örnekleri inceleyiniz. : Nevşehir e komşu iller kümedir. : lfabemizdeki ünlü harfler küme belirtir. C: En güzel renk küme belirtmez. D: Haftanın günleri küme belirtir. E: Sınıfımızdaki zeki öğrenciler küme belirtmez. Örnek 3: = {2, 3, 5, 7} kümesini ortak özellik yöntemi ile yazalım. = {x: x, asal rakamdır} Örnek 4: = {x: 2 x < 2, x tamsayı} kümesini liste yöntemi ile yazalım. = { 2, 1, 0, 1} dir. Örnek 2: = {1, 2, 34, 5} kümesinin eleman sayısını bulalım. Örnek 5: C = {xi x 2 16 = 0, x tamsayı} kümesini venn şeması yöntemi ile gösterelim. s() = 4 tür. 1, 2, 3, 4 dır. 34, C x 2 16 = 0 x 2 = 16 x = 4 veya x = 4 8

5 UYGULM KUTUSU 1 1. = {1, 11, 22,, 3} kümesi için I. 1, II. 2, III. { } IV. s() = 7 V. s() = 4 ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? 4. = {m: m, 7 den küçük doğal sayıdır} kümesinin farklı iki elemanının çarpımı en az kaçtır? ) 56 ) 12 C) 6 D) 2 E) 0 ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 5 5. I. oş küme { } ile gösterilir. 2. = {x: 2< x 15, x = 2n + 1, n Z} kümesinin liste yöntemi ile gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir? ) {3, 4, 5,..., 15} ) {3, 5, 7, 9, 11, 13, 15} C) {4, 6, 8, 10, 12, 14} D) {2, 3, 5, 7, 9, 11} E) {3, 5, 9, 11, 13} II. Evrensel küme E ile gösterilir. III. Sonsuz kümenin eleman sayısı bir doğal sayıdır. IV. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları küme belirtir. ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 5 3. = {x: x = 0, x Z} = {y: y rakam} C = {k: k bir doğal sayı} 6. = {2x: x bir rakamdır} kümesinin en büyük elemanı kaçtır? ) 9 ) 10 C) 15 D) 18 E) 20 kümelerinin eleman sayıları s(), s(), s(c) sırası ile aşağıdakilerden hangisidir? ) 2, 9, sonsuz ) 2, 10, sonsuz C) 0, 10, sonsuz D) 0, 9, sonsuz E) 10, 0, sonsuz C 4. E D 9

6 İLGİ KVRM KUTUSU 2: lt Küme kümesinin her elemanı aynı zamanda kümesinin de elemanı oluyorsa alt küme dir veya ile gösterilir. alt küme ise veya ile de gösterilir. kapsar dır. dır. dır. E dir. ve C ise C dir. n elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 n dir. n elemanlı bir kümenin öz alt küme (kendisi haricindeki alt kümeleri) sayısı 2 n 1 dir. Örnek 1: = {1, 2, 3} kümesinin alt kümelerini yazalım. 0 elemanlı alt küme 1 elemanlı alt küme {1}, {2}, {3} 2 elemanlı alt küme {1,2}, {1,3}, {2,3} 3 elemanlı alt küme {1, 2, 3} toplam = 8 = 2 3 nın tüm alt kümelerinin kümesine kuvvet kümesi denir. Örnek 3: lt küme sayısı ile özalt küme sayısının toplamı 127 olan kümenin eleman sayısını bulalım. s() = n olsun 2 n + 2 n 1 = n = n = 64 n = 6 dir Örnek 4: ir kümenin eleman sayısı 1 arttırıldığında alt küme sayısı 32 artıyor. u kümenin eleman sayısını bulalım. Örnek 2: Özalt küme sayısı 255 olan kümenin eleman sayısını bulalım. s() = n 2 n = n = 2 8 olduğundan n = 8 dir. 10 s() = n s() = n+1 alt küme sayısı alt küme sayısı 2 n 2 n+1 2 n+1 2 n = 32 2 n. 2 2 n = 32 2 n = 32 n = 5

7 UYGULM KUTUSU 2 1. = {x: x asal rakamdır} kümesinin alt küme sayısı ile özalt küme sayısının toplamı kaçtır? ) 7 ) 15 C) 31 D) 63 E) = {1, 2, 3} = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} kümeleri veriliyor. D olduğuna göre D nin eleman sayısı kaç farklı tamsayı değeri alır? ) 3 ) 4 C) 5 D) 6 E) 7 2. kümesinin eleman sayısı kümesinin eleman sayısından 2 fazladır. una göre kümesinin alt küme sayısı kümesinin alt küme sayısının kaç katıdır? ) 2 ) 4 C) 8 D) 16 E) ve farklı iki küme, E evrensel kümedir. I. dır. II. E dir. III. ise dır. IV. dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? ) I, II ) I, II, III C) II, III, IV D) I, II, IV E) Hepsi 3. Eleman sayısı ile alt küme sayısının toplamı 135 olan küme kaç elemanlıdır? ) 5 ) 6 C) 7 D) 8 E) 9 6. = {a, b, c, d} = {b, c, d, e, f} olmak üzere T ve T koşulunu sağlayan kaç farklı T kümesi yazılabilir? ) 3 ) 4 C) 6 D) 8 E) C C 4. C 5. D 6. D 11

8 İLGİ KVRM KUTUSU 3: ulunur - ulunmaz Soruları = { a, b, c, d, e} olsun nın alt kümelerinin kaç tanesinde; a bulunmaz 1 = {b, c, d, e} kümesinin alt kümesinde a yoktur. a bulunur 2 = {b, c, d, e} kümesinin her alt kümesine a eklenir. veya: (Tüm alt küme sayısı) - (a nın olmadığı alt küme sayısı) a ve b bulunur 3 {c, d, e} kümesinin her alt kümesine a ve b eklenir. a veya b bulunur (Tüm alt küme sayısı) - (a ve b nin olmadıkları) Örnek 1: şağıdaki soruları = {1, 2, 3, 4, 5} kümesine göre bulalım. e) 2 veya 4 bulunur? Tüm alt küme sayısı: 32 2 ve 4 ün bulunmadığı: 2 3 = 8 2 veya 4 ün bulunduğu: 32 8 = 24 a) nın alt küme sayısı 2 5 = 32 f) 3 veya 5 bulunur? lt kümelerinin kaç tanesinde, b) 1 bulunmaz? 1 = {2, 3, 4, 5} 2 4 = 16 4 = {1, 2, 4} kümesinin alt küme sayısı 8 dir. (3 ve 5 yoktur) u 8 kümenin her birini; 3 eklenirse 8 5 eklenirse 8 24 olur 3 ve 5 eklenirse 8 c) 1 ve 2 bulunmaz? 2 = {3, 4, 5} 2 3 = 8 g) En az bir tane çift sayı bulunur? 5 = {1, 3, 5} 2 3 = 8 tane kümede çift d) 1 bulunur? 3 = {2, 3, 4, 5} kümesinin alt küme sayısı 16 dir. Her kümeye 1 eklenirse 1 bulunur. sayı yoktur. u kümelere 2 eklenirse 8 tane 4 eklenirse 8 tane 24 tane olur 2 ve 4 eklenirse 8 tane 12

9 UYGULM KUTUSU 3 şağıdaki soruları = {a, b, c, d, 1, 2} kümesine göre cevaplayınız. 1. nın alt kümelerinin kaç tanesinde rakam bulunmaz? ) 4 ) 8 C) 16 D) 32 E) nın alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir rakam bulunur? ) 8 ) 12 C) 16 D) 32 E) nın alt kümelerinin kaç tanesinde a bulunur 1 bulunmaz? ) 4 ) 8 C) 16 D) 32 E) nın alt kümelerinin kaç tanesinde 1 ve 2 bulunmaz, b bulunur? ) 4 ) 8 C) 12 D) 16 E) nın alt kümelerinin kaç tanesinde 1 veya d bulunur? ) 64 ) 48 C) 32 D) 16 E) 8 6. Özalt kümelerinin kaç tanesinde a veya b bulunur? ) 64 ) 63 C) 47 D) 45 E) C 2. C E C 13

10 KONTROL TESTİ şağıdakilerden hangisi küme belirtir? ) İyi futbol oynayanlar ) azı günler C) Uzun boylular D) Negatif doğal sayılar 5. = {1, 2} ve = {3, 4, 5, 6} olduğuna göre nin özalt küme sayısı nın alt küme sayısından kaç fazladır? ) 3 ) 7 C) 9 D) 11 E) 14 E) Güzel arabalar 2. = {x: 2 < x < m, x, m Z} kümesinin eleman sayısı 7 olduğuna göre m kaçtır? 6. Eleman sayısı ile özalt küme sayısının toplamı alt küme sayısından 6 fazla olan kümenin eleman sayısı kaçtır? ) 5 ) 6 C) 7 D) 8 E) 9 ) 5 ) 6 C) 7 D) 8 E) 9 3. = {x: 5 x 5, x Z} = {y: y 2 < 12, y } olduğuna göre s() kaçtır? ) 4 ) 5 C) 6 D) 7 E) 8 7. İNCEKR kelimesinin harflerinden oluşan kümenin alt küme sayısı kaçtır? ) 32 ) 64 C) 96 D) 128 E) = {1, 2, a, b} = {1, 2, 3, a, b, c, d} olduğuna göre R şartını sağlayan dan farklı kaç tane R kümesi vardır? ) 7 ) 6 C) 5 D) 4 E) 3 8. Eleman sayısı 2 azalan kümenin alt küme sayısı 48 azaldığına göre eleman sayısı 2 artarsa alt küme sayısı kaç artar? ) 224 ) 192 C) 152 D) 96 E) 48 14

11 9. = {1, 2, 4, 5, 6, 8} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde çift sayı bulunmaz? ) 2 ) 3 C) 4 D) 8 E) = {1, 2, 3, 4} kümesinin alt kümelerinden oluşan kümenin alt küme sayısı kaçtır? ) 2 4 ) 2 8 C) 2 12 D) 2 16 E) = { 1, 0, 1, 2, 3, 4} kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinin elemanları çarpımı negatif tamsayı olur? ) 4 ) 8 C) 16 D) 24 E) M = {a, b, c} N = {a, 1, b, 2, c, 3, d} olsun N nin alt kümelerinden kaç tanesi M yi kapsamaz? 11. = {1, 2, 5} ) 8 ) 16 C) 24 D) 96 E) 112 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} nin alt kümelerinden kaç tanesi yı kapsar? ) 8 ) 16 C) 32 D) 48 E) Eleman sayısı t kadar artan bir kümenin alt küme sayısı kaç katına çıkar? ) 4 ) t C) 2t D) 2 t E) t Eleman sayıları toplamı 7 olan iki kümenin alt küme sayıları toplamı en çok kaçtır? ) 16 ) 24 C) 25 D) 128 E) Eleman sayıları çarpımı 12 olan iki kümenin alt küme sayıları toplamı en az kaçtır? ) 8 ) 16 C) 24 D) 65 E) D D D 6. C 7. D C 10. C E 13. D 14. E 15. D 16. C 15

12 İLGİ KVRM KUTUSU 4: irleşim ve Kesişim İşlemi 1. = {x: x veya x } = = = E = E ise = ( C) = ( ) ( C) = ise = ve = ( ) ve ( ) 2. = {x: x ve x } = = = E = ise = ( C) = ( ) ( C) ( ) ve ( ) Örnek 1: = {1, 2, 3} ve = {2, 4, 5, 6, 7} olduğuna göre ve kümelerini bulalım ve venn şeması ile gösterelim. Örnek 2: s() = 4, s( ) = 2 ve kümesinin özaltküme sayısı 63 olduğuna göre s( ) kaçtır? Çözüm: = {2} = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 4 Çözüm: 2 n 1 = 63 2 n = 64 ise n = 6 olduğundan s() = 6 dir. s( ) = s() + s() s( ) = = 8 dir ( ) ( ) Örnek 3: ve ( ) nin alt küme sayısı 128 olduğuna göre s() kaçtır? Uyarı!,, C kümeleri için; s( ) = s() + s() s( ) dir. s( C) = s() + s() + s(c) s( ) s( C) s( C) + s( C) Çözüm: ise = dir. 2 n = 128 ise n = 7 dir. s( ) = s() = 7 dir. 16

13 UYGULM KUTUSU 4 1. = {1, 2, {3, 4} 5} = {1, {2} 3, 4, 5} olduğuna göre kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 3., ve kümelerinin alt küme sayıları sırası ile 64, 32, 4 tür. una göre s( ) kaçtır? ) 6 ) 7 C) 8 D) 9 E) 12 ) {1, 2, 3, 4, 5} ) {1, {2}, {3, 4}, 5} C) {1, 5} D) {2, 3, 4} E) 2. oştan farklı,, C kümeleri için ve C olduğuna göre; 4. ve kümeleri için I. = C dir. II. ( ) ( C) dir. III. ( ) C dir. IV. ( C) dir. V. = ( C) dir. ifadelerinden kaç tanesi her zaman doğrudur? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 5 s() = 5 ve s() = 8 olduğuna göre s( ) nin en küçük değeri ile en büyük değerinin toplamı kaçtır? ) 6 ) 9 C) 12 D) 18 E) C D 4. E 17

14 İLGİ KVRM KUTUSU 5: Fark İşlemi kümesinde olup, kümesinde olmayan elemanlara fark kümesi denir ve ile gösterilir. = {xi x ve x } = {xi x ve x } = ise ile ayrık kümelerdir. s( ) = s( ) + s( ) + s( ) Δ = ( ) ( ) simetrik fark = = E = ise dır. Örnek 1: = {1, 2, 3, 4, 5} = {3, 4, 5, 6, 7} olduğuna göre ve kümelerini yazalım. = {1, 2} = {6, 7} Örnek 2: Yanda verilen şemadan aşağıdaki eşitlikleri a d gösterelim. c b e a) ( ) ( ) = {a, b} {d, e} = Örnek 3:,, C kümeleri için ( C) = ( ) ( C) olduğunu küme işlemleri ile ispat edelim. ( C) = {x: x ve x C} = {x: x ve x ve x C} = {x: x ve x ve x ve x C} = {x: x ve x C} = ( ) ( C) dir. b) ( ) = dir. {a, b} {c, d, e} = {a, b, c, d, e} c) ( ) = {a, b, c} {a, b} = {c} d) ( ) = {a, b, c} {d, e} = {a, b, c} 18

15 UYGULM KUTUSU 5 1. s( ) = 12 ve s( Δ ) = 7 olduğuna göre nin alt küme sayısı kaçtır? ) 8 ) 16 C) 32 D) 64 E) = {1, 2, 3, 4, 5, 6} C = {2, 4, 6, 8, 10} olduğuna göre ( ) ( C) kümesi aşağıdakilerden hangisidir? ) {2, 4, 6, 8, 10} ) {1, 2, 3, 4, 5, 6} C) {8, 10} D) {2, 4, 6} E) {1, 3, 5} 2. s() = 17 ve s( ) = 10 olduğuna göre kümesinin özalt küme sayısı kaçtır? ) 31 ) 63 C) 127 D) 255 E) s( ) = 25 s( ) = 11 s( ) = 10 olduğuna göre s() kaçtır? 3. s() = 10 ve s( ) = 6 ) 15 ) 17 C) 19 D) 21 E) 23 olduğuna göre ( ) kümesinin eleman sayısı kaçtır? ) 4 ) 10 C) 16 D) 24 E) C 2. C E 5. 19

16 İLGİ KVRM KUTUSU 6: Tümleme İşlemi ya ait olmayan elemanlardan oluşan kümeye nın tümleyeni denir ve l veya r ile gösterilir. l = {x: x } dır. kümesi l kümesi ^lh l = El = Ø ve Øl = E l = E ve l = Ø dir. = l dır. E = l dır. s() + s(l) = s(e) dir. Örnek 1: Örnek 3: = {1, 2, 3, 4} ve l = {3, 4, 5, 6, 7} olduğuna göre kümesini bulalım. a b c Çözüm: e d f = l olduğundan l = {3, 4} = dir. g C Yukarıda verilen şemaya göre aşağıdaki kümeleri bulalım. a) ( C) = {a,b,d,e} {b, c, d, e, f, g} Örnek 2: = {a} s() + s(l) = 13 s(l) + s() = 11 olduğuna göre s(e) kaçtır? b) l = = {a, e} Çözüm: c) l ( C) = {a, e, g} {a, b} = {a} + s() + s(l) = 13 s(l) + s() = 11 s() + s(l) + s() + s(l) = 24 s(e) s(e) 2. s(e) = 24 ise s(e) = 12 dir. d) l (l C) = {c, f, g} {a} = Ø l C = {a, e, g} {e, d, f, g} = {a} 20

17 UYGULM KUTUSU 6 1. l ( ) kümesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? ) ) C) D) E) 4. E evrensel kümedir. s() + s(l) = 24 ve s(l) =17 olduğuna göre kümesi kaç elemanlıdır? ) 7 ) 9 C) 11 D) 15 E) = {1, 2, a, b}, l = {1, 3, 5, 6, 7} olduğuna göre kümesi aşağıdakilerden hangisidir? ) {1, b} ) {2, a, b} C) {1, 2, a, b} D) {1, 3, 5, 6, 7} E) {1, 2, 3, a, b, 7} 5. ve evrensel (E) kümenin iki alt kümesidir. K = (E ) olduğuna göre K nın tümleyeni aşağıdakilerden hangisidir? 3. ( ) l kümesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? ) Ø ) C) D) E) ) ) C) D) E) 1. D E C 21

18 İLGİ KVRM KUTUSU 7: De Morgan Kuralları ( + ) l = l, l ve ^, hl = l+ l dir. ( + ll ) = l, ve ^l + lhl =, olur. ( l, ) l = + l ve ^l, lhl = + olur. Örnek 1: ^+ h l = l, l olduğunu gösterelim. ^+ h l = " xx : z +, = " xx : z veyaxz, = " xx : z,, " x: x z, = l, l olur. Örnek 3: = {1, 2, 3, 4} = {3, 4, 5, 6, 7} olduğuna göre ^l + lh l kümesini bulalım. Çözüm: ^l + lhl = ^lhl, ^lhl=, = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} Örnek 4: Örnek 2: ^l, lh l = Ø olduğuna göre; I. = Ø ve = Ø II. ve ayrık kümelerdir. III. = E ifadelerinden hangileri doğrudur? s^6 lh= 7 ve s() = 11 ise nin alt küme sayısını bulalım. Çözüm: 6 = + l = s( ) = 7 dir. s() = s( ) + s( ) Çözüm: ^l, lhl = + = Ø olduğundan yalnız II doğrudur. 11 = 7 + s( ) ise s( ) = 4 tür. alt küme sayısı = 2 4 = 16 dır. 22

19 UYGULM KUTUSU 7 1. s( ) = 16 s^6 l, lh= 7 olduğuna göre Δ simetrik fark kümesinin eleman sayısı kaçtır? ) 7 ) 8 C) 9 D) 10 E) oştan farklı ve kümeleri için s^6 l + lh= 10 olduğuna göre s() nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? ) 18 ) 24 C) 36 D) 45 E) E evrensel kümesinin eleman sayısı 15 tir. 4 K = l, L =, l olarak tanımlanıyor. s ^ l, h = 9 olduğuna göre sk ^ lh= 6 ve sl ^ lh = 7 olduğuna göre kümesinin alt küme sayısı kaçtır? s( Δ ) kaçtır? ) 8 ) 16 C) 32 D) 64 E) 128 ) 1 ) 6 C) 7 D) 13 E) C 2. D 3. E 4. D 23

20 KONTROL TESTİ 2 1. ve kümelerdir. s() = 8 ve s() = 10 olduğuna göre s( ) nin en küçük değeri kaçtır? ) 8 ) 9 C) 10 D) 11 E) 12 4.,, C kümeleri evrensel kümenin alt kümeleridir. s() + s(l) = 14 s(l) + s() = 16 s(cl) = 9 olduğuna göre s(c) kaçtır? ) 4 ) 6 C) 8 D) 9 E) kümesinin alt küme sayısı 8, kümesinin özalt küme sayısı 31 dir. s( ) = 12 olduğuna göre kümesinin alt küme sayısı kaçtır? ) 2 ) 4 C) 8 D) 16 E) = {a, b, c, d, e} = {a, c, d, k, m, n} kümelerinin alt kümelerinden kaç tanesi ortaktır? ) 3 ) 8 C) 10 D) 12 E) ( ) ( ) kümesi aşağıdakilerden hangisine her zaman eşittir? ) ) C) D) E) 6. s() = 2. s() s( ) = 8 s( ) = 3 olduğuna göre s( ) kaçtır? ) 5 ) 4 C) 3 D) 2 E) 1 24

21 7. kümesinin eleman sayısının 4 katı kümesinin eleman sayısının 5 katına ve kesişimin eleman sayısının 20 katına eşittir. nin eleman sayısı 80 olduğuna göre nin eleman sayısı kaçtır? ) 40 ) 60 C) 80 D) 100 E) ,, C kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir. s() + s() + s(c) = 25 s(l) + s(l) = 7 s(e) = 11 olduğuna göre s(cl) kaçtır? ) 1 ) 3 C) 5 D) 7 E) oştan farklı ve kümeleri için ve s() + 2. s() = 24 olduğuna göre s( ) en az kaç elemanlıdır? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) s() = 7 s() = 8 s( ) = 2 olmak üzere evrensel kümenin eleman sayısı 16 olduğuna göre ^l + lh kümesinin alt küme sayısı kaçtır? ) 1 ) 2 C) 4 D) 8 E) s( ) = 27 s( ) = 3 2. s() = s() olduğuna göre s( ) kaçtır? ) 11 ) 13 C) 15 D) 17 E) irbirinden farklı ve kümeleri için, K = ^ hl, ^ hl olduğuna göre K kümesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? ) ) C) D) E) E 1. C 2. D D 7. C D D 12. E 25

22 İLGİ KVRM KUTUSU 8: Venn Şeması ile Verilen Kümenin İfadesi l ( + ) l C C C C ( C) C ( ) Örnek 1: Örnek 3: C C Taralı lan: C ( ) Taralı lan: ( ) ( C) ( C) Örnek 2: Örnek 4: C C Taralı lan: C ( ) Taralı lan: l + l + Cl 26

23 UYGULM KUTUSU 8 1. C 3. C Şekildeki taralı bölgeyi ifade eden küme aşağıdakilerden hangisidir? ) ( ) C ) ^+ h l, l C) ( C) C D) ^C hl E) ^Cl + hl, Şekildeki taralı bölgeyi ifade eden küme aşağıdakilerden hangisidir? ) ^l, lh + C ) C C) ( C) D) ( ) ( C) E) l + Cl + l 2. C Şekildeki taralı bölgenin ifadesi aşağıdaki- 4. E lerden hangisidir? ) ^+ + Ch l ) (C ) (C ) C) ( ) C D) ^+ hl + Cl E) ^l+ lh+ C C Şekildeki taralı bölgeyi ifade eden küme aşağıdakilerden hangisidir? ) l, ^C h ) l, Cl + l C) ^, h l, C D) + l, C E) l + l 1. D C 4. E 27

24 İLGİ KVRM KUTUSU 9: Kartezyen Çarpım a ve b olmak üzere (a, b) ifadesine sıralı ikili ya da kısaca ikili denir. a, birinci bileşen b, ikinci bileşendir. a b ise (a, b) (b, a) dır. (a, b) = (c, d) ise a = c ve b = d dir. İlk bileşeni dan ikinci bileşeni den alınarak oluşturulan tüm sıralı ikililere kartezyen çarpım kümesi denir. x = {(a, b) I a ve b } s( x ) = s(). s() dir. Örnek 1: = {1, 2, 3} ve = {a, b} ise x ve x kümelerini bulalım. Örnek 3: kümesinin eleman sayısı 5 ve kümesinin alt küme sayısı 4 olduğuna göre s( x ) kaçtır? Çözüm: x = { (1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b) } x = { (a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3) } Çözüm: nin alt küme sayısı 4 ise 2 n = 4 = 2 2 olduğundan s() = 2 dir. s( x ) = s(). s() = 5. 2 = 10 dur. Örnek 2: (2 x+1, 3) = (16, y 2) olduğuna göre x ve y yi bulalım. Örnek 4: = {1, 2, 3} = {1, 2, a, b} 2 = x olduğuna göre s( 2 ) + s( 2 ) kaçtır? Çözüm: (2 x+1, 3) = (16, y 2) 2 x+1 = 16 3 = y 2 2 x+1 = 16 5 = y Çözüm: s( 2 ) = s(). s() = 3.3 = 9 s( 2 ) = s(). s() = 4.4 = x + 1 = 4 x = 3 28

25 UYGULM KUTUSU 9 1. (a + b, 9) = (17, a b) olduğuna göre a. b çarpımı kaçtır? ) 36 ) 42 C) 48 D) 52 E) = {a, b, c} = {b, c, d} C = {c, d, e, f} olduğuna göre ( ) x C kümesinin eleman sayısı kaçtır? ) 12 ) 16 C) 18 D) 20 E) s( x ) = 12 olduğuna göre s() + s() nin en büyük değeri kaçtır? ) 12 ) 13 C) 14 D) 15 E) s( x ) = 20 s( x C) = 30 olduğuna göre s() + s() + s(c) en küçük değeri kaçtır? ) 9 ) 12 C) 15 D) 18 E) = {x: x 2 1 = 0, x R} = {x: 1 < x 3, x Z} olduğuna göre x kümesinin eleman sayısı kaçtır? ) 3 ) 4 C) 6 D) 8 E) (x + y, 7) = (5, x.y) olduğuna göre x 2 + y 2 kaçtır? ) 24 ) 20 C) 18 D) 15 E) D D C 6. E 29

26 İLGİ KVRM KUTUSU 10: Kartezyen Çarpımın Özellikleri ve Grafiği x Ø = Ø x = Ø x ( x C) = ( x ) x C x ( C) = ( x ) ( x C) x ( C) = ( x ) ( x C) x nin grafiği çizilirken kümesinin elemanları yatay eksene, kümesinin elemanları düşey eksene yazılır. (a, b) şeklindeki noktalar işaretlenir. b (a,b) ve C D ise ( x C) ( x D) dır. a Örnek 1: s() = 4 = {1, 2, 3, 4, 5} C = {1, 3, 5, 7, 9} olduğuna göre s^^xh+ ^xchh yi bulalım. Örnek 3: = { 1, 1, 2} = {2, 4, 6, 8} olduğuna göre x ve x nın grafiğini çizelim. Çözüm: ( x ) ( x C) = x ( C) dir. ( C) = {1, 3, 5}, s( C) = 3 s( x ( C)) = s(). s( C) = 4. 3 = 12 dir. Çözüm: x = {( 1, 2), ( 1, 4), ( 1, 6), ( 1, 8), (1, 2), (1, 4), (1, 6), (1, 8), (2, 2), (2, 4), (2, 6), (2, 8)} Örnek 2: = {1} = {1, 2} C = {a, b} D = {a, b, c} olduğuna göre x C ve x D yi bulalım. x = {(2, 1), (2, 1), (2, 2), (4, 1), (4, 1), (4, 2), (6, 1), (6, 1), (6, 2), (8, 1), (8, 1), (8, 2)} 2 x C = {(1, a) (1, b)} x D = {(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)}

27 UYGULM KUTUSU = {1, 2, 3, 4} 3 = {4, 5, 6, 7, 8} 2 olduğuna göre x nin grafiğindeki noktaları dışarıda bırakmayan en küçük yarıçaplı çemberin yarıçapı kaç birimdir? ) 2 ) 2 C) 2 D) 4 E) 5 Şekilde x nin grafiği verilmiştir. una göre s( ) kaçtır? ) 2 ) 3 C) 4 D) 5 E) 6 4. = {a, 1, b, 2} = {3, c, d, 4} 2. = { 1, 1, 3} = {1, 3, 5} olduğuna göre x nın grafiği aşağıdakilerden hangisidir? C = {x I x = 5} olduğuna göre s( x x C) kaçtır? ) 80 ) 40 C) 20 D) 16 E) 8 ) ) s() = 2, s() = 5, s(c) = 3 C) D) olduğuna göre ( x ) ( x C) kümesinin eleman sayısı en çok kaçtır? ) 30 ) 24 C) 18 D) 16 E) 6 1 E) D D 5. D 31

28 İLGİ KVRM KUTUSU 11: Küme Problemleri lmanca İngilizce a b c d E lmanca konuşanların sayısı: a + b Yalnızca lmanca konuşanların sayısı: a Yalnız bir dil konuşanların sayısı: a + c En az bir dil konuşanların sayısı: a + b + c En çok bir dil konuşanların sayısı: a + c + d İngilizce konuşmayanların sayısı: a + d Hem İngilizce hem lmanca konuşanların sayısı: b Örnek 1: Örnek 2: ir grupta 16 kişi ve dillerinden en az birini konuşabilmektedir. u grupta bu dillerden yalnız birini konuşabilen 10 kişidir. dilini konuşabilenler dilini konuşabilenlerden 4 kişi fazla olduğuna göre dilini konuşabilen kaç kişi vardır? ir sınıfta futbol ve voleyboldan en az biri oynanmaktadır. Sınıfın %80 i futbol, %60 ı voleybol oynamaktadır. Hem futbol hem voleybol oynayan 16 kişi olduğuna göre bu sınıf kaç kişidir? Çözüm: Çözüm: x y z Sınıfın tamamına 100 diyelim. s(f V) = 100 dır. s(f V) = s(f) + s(v) s(f V) 100 = s(f V) s(f V) = x + y + z = 16 dır. 2. Yalnız bir dil konuşabilenler: x + z x + z = a 16 kişi karşılık gelirse 100 e x kişi x = 40 olur. 3. s() = s() + 4 x + y = y + z + 4 x = z ve 2 den y = 6 dır. x + z + 6 = 16 x+ z = x z = 4 2x = &14 x=7 s() = x + y = = 13 olur 32

29 UYGULM KUTUSU kişilik bir grupta 16 kişi X gazetesini okuyor, 20 kişi Y gazetesini okumuyor. İki gazeteden en az birini okuyan 28 kişi olduğuna göre bu gazetelerden yalnız birini okuyan kaç kişi vardır? ) 12 ) 18 C) 20 D) 24 E) ir sınıftaki öğrencilerin her biri fizik veya kimya kurslarına devam ediyor. Fizik kursuna devam edenler kimya kursuna devam edenlerden 7 fazla ve her iki kursa devam edenlerin ise 4 katıdır. u sınıfın mevcudu aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) 24 ) 26 C) 28 D) 32 E) Herkesin lmanca ve Fransızca dillerinden en az birini bildiği bir sınıfta lmanca bilenler Fransızca bilenlerin 2 katından 4 fazladır. İki dili bilen 8 kişidir. Sınıfta 47 kişi olduğuna göre Fransızca bilen kaç kişi vardır? ) 12 ) 17 C) 21 D) 27 E) kişilik bir sınıfta matematik dersinden kalan 6, fizik dersinden geçen 20 kişi vardır. u iki dersten de kalan 3 öğrenci olduğuna göre sınıfta yalnız matematikten geçen kaç kişi vardır? ) 10 ) 7 C) 5 D) 4 E) C 4. 33

30 İLGİ KVRM KUTUSU 12: ölünebilme Soruları = {x: 21 < x < 95, x = 4k, k N} kümesi 21 den büyük 95 ten küçük 4 ün katı olan doğal sayılar kümesidir. = {24, 28,..., 92} : 3 e tam bölünen doğal sayılar : 5 e tam bölünen doğal sayılar kümesi 3 e ve 5 e tam bölünen doğal sayılar: : 15 e tam bölünür. 3 e veya 5 e tam bölünen doğal sayılar: s( ) = s() + s() s( ) dir. 3 e bölünen 5 e bölünemeyen sayılar: s( ) = s() s( ) rtış miktarı sabit olan bir ifadedeki terim sayısı = ^ sonterim h ^ ilkterim h rtsmiktar ı ı + 1 Örnek 1: İki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi a) 3 e b) 5 e c) 3 ve 5 e d) 3 veya 5 e tam bölünür? e) 3 e bölünür 5 e bölünmez? Örnek 2: : {x: 22 < x < 121, x = 4k, k Z} : {x: 33 < x < 105, x = 6k, k Z} olduğuna göre a) kaç elemanlıdır? b) kaç elemanlıdır? c) kaç elemanlıdır? Çözüm: a) Ü = " 1215,,..., 99, ( = b) = " ,,,..., 95, ( = c) Ü + = " 15,..., 90, ( = 6 d) s(ü ) = s(ü) + s() s(ü ) = = 42 e) s(ü ) = s(ü) s(ü ) = 30 6 = 24 Çözüm: = " 2428,,..., 120, ( = = { 3642,,..., 102} ( = a) + = " 36, 48,... 96, ( = 6 b) s( ) = s() + s() s( ) = = 31 c) s( ) = s() s( ) = 25 6 = 19 34

31 UYGULM KUTUSU İki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 2 ye bölünür fakat 3 e bölünmez? ) 15 ) 24 C) 30 D) 41 E) Üç basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 5 e veya 6 ya tam bölünür? ) 236 ) 300 C) 314 D) 327 E) = {x: 10 < x < 64, x N} kümesinin elemanlarından kaç tanesi 4 e ve 6 ya bölünür? 4. = {x: 10 x 995, x = 4n, n Z} = {y: 10 < y 888, y = 6n, n Z} olduğuna göre kaç elemanlıdır? ) 4 ) 5 C) 6 D) 8 E) 9 ) 48 ) 54 C) 68 D) 74 E) C D 35

32 KONTROL TESTİ = {a, b, c, d} x C = {(5, a), (5, b), (6, a), (6, b), (7, a), (7, b)} olduğuna göre s[( C) x ] kaçtır? C ) 4 ) 6 C) 9 D) 10 E) 12 Yukarıdaki taralı bölgeyi ifade eden küme aşağdakilerden hangisidir? ) l + ^C h ) l + ^ Ch C) C+ l D) ( C) E) ( C) ( C) 6. C olmak üzere s( x x C) = 48 olduğuna göre C kümesinin eleman sayısı en az kaçtır? ) 3 ) 4 C) 5 D) 6 E) 7 2. ^ x, 1h = _ 9, y 3 i olduğuna göre x + y toplamı kaçtır? ) 3 ) 4 C) 9 D) 81 E) 82 7.,, C küme ve C dir. 3. (x + y + z, 5) = (2, x + z) olduğuna göre y kaçtır? ) 3 ) 1 C) 1 D) 3 E) 5 s( C) = 7 s[( x ) ( x C)] = 56 olduğuna göre kümesinin eleman sayısı en çok kaçtır? ) 2 ) 4 C) 6 D) 7 E) 9 4. = {20, 21,..., 121} kümesinin elemanlarından kaç tanesi 2 veya 5 e tam bölünür? ) 52 ) 56 C) 61 D) 68 E) İki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 3 ün katıdır fakat 4 ün katı değildir? ) 22 ) 20 C) 18 D) 16 E) 14 36

33 Yukarıdaki grafikte verilenlere göre s( ). s() çarpımı kaçtır? ) 2 ) 4 C) 6 D) 8 E) ir kitap fuarına katılanlara yapılan ankette 170 kişi roman 142 kişi hikâye 82 kişi şiir 48 kişi roman ve hikâye 39 kişi hikâye ve şiir 33 kişi roman ve şiir 14 kişi roman, hikâye ve şiir cevabını vermiştir. una göre bu ankete katılan kişi sayısı kaçtır? ) 288 ) 294 C) 308 D) 318 E) = {x: x rakam} C = {x: x < 6, x doğal sayı} olduğuna göre s[( x ) ( x C)] kaçtır? ) 24 ) 36 C) 45 D) 52 E) lmanca ve İngilizce dillerinden en az birini bilenlerin bulunduğu 72 kişilik bir toplulukta lmanca bilenlerin sayısı İngilizce bilenlerin sayısının üç katından 6 eksiktir. u toplulukta her iki dili bilen 6 kişi olduğuna göre sadece İngilizce bilen kaç kişidir? ) 5 ) 10 C) 15 D) 18 E) ,, C gazetelerinden en az birine abone 40 kişilik bir toplulukta gazetesine abone olan hiçbiri veya C ye abone değildir. u toplulukta üç gazeteden yalnız birine abone olan 28 kişi olduğuna göre yalnız iki gazeteye abone olan kaç kişi vardır? ) 6 ) 8 C) 12 D) 16 E) kişilik bir sınıfta gözlüklü kızların sayısı 4 ve gözlüksüz erkeklerin sayısı 6 dır. u sınıfta kızların sayısı erkeklerin sayısının 2 katından 4 eksik olduğuna göre kızların sayısı erkeklerin sayısından kaç fazladır? ) 3 ) 5 C) 7 D) 9 E) E 2. E C D E 11. C C 14. C 37

34 KRM TEST Küme kavramı ile ilgili aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur? I. ir kümenin elemanları ortak bir özelliğe sahip olmak zorundadır. II. Eleman sayıları eşit olan kümelere eşit kümeler denir. 4. kümesinin alt küme sayısı kümesinin alt küme sayısından 16 eksiktir. kümesinin eleman sayısı kümesinin eleman sayısından kaç eksiktir? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 16 III. Her küme liste yöntemi ile gösterilebilir. IV. ir kümenin elemanı başka bir kümenin elemanı olabilir. V. Eleman sayısı bir doğal sayı olan kümelere sonlu küme denir. ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 5 2. şağıdakilerden hangisi boş kümedir? ) {x: x bir çift asal sayıdır} ) {x: x 2 1 = 0, x N} C) {x: x karesi negatif bir doğal sayıdır} 5., kümelerdir ve dir. s() = 8, s() = 10 olduğuna göre s( ) en az kaçtır? ) 11 ) 12 C) 14 D) 15 E) 16 D) {x: x + 1 = 2, x R} E) {x: Türkiye nin en güzel şehri} 3. şağıdakilerden hangileri sonsuz kümedir? = {x: a < x < b, a, b, x Z} = {x: a < x < b, a, b Z, x R} C = {x: a < x < b, a, b R, x N} ) ) C) ve D) ve C E),, C 6. = {a, b, {b, c} } kümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) {a, c} ) {b, c} C) {a} D) b E) a, {b, c} 38

35 7. = {2, 3, 4, 5, 6} kümesi üzerinde tanımlı = {(x,y) I x + y = 7 ve x, y } kümesi veriliyor. una göre kümesinin eleman sayısı kaçtır? ) 2 ) 3 C) 4 D) 5 E) ve kümeleri 20 elemanlı E evrensel kümesinin alt kümeleridir. s( ) = 9 ve s^l + lh= 7 olduğuna göre kümesinin eleman sayısı kaçtır? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) kümesinin eleman sayısı kümesinin eleman sayısının 2 katıdır. ve kümelerinin eleman sayıları toplamı 27 olduğuna göre kümesinin eleman sayısı kaçtır? ) 18 ) 14 C) 12 D) 9 E) 6 C Yukarıdaki şemada verilen taralı bölgeyi ifade eden küme aşağıdakilerden hangisidir? ) ( C) ) ^+ h l, C C) l, l + Cl D) ( C) ( C) E) ( C) 9. kümesinin alt küme sayısı 64 kümesinin özalt küme sayısı 31 dir. s( ) = 14 olduğuna göre kümesinin iki elemanlı alt küme sayısı kaçtır? ) 2 ) 3 C) 4 D) 5 E) ve boştan farklı kümelerdir. s( x ) = 24 s() = 4 olduğuna göre s( x ) kaçtır? ) 4 ) 16 C) 25 D) 36 E) C 2. C C 8. D D 11. E 12. D 39

36 KRM TEST ir sınıfta 11 erkek, 14 kız öğrenci vardır. u sınıfta 12 kişi gözlüklüdür. Gözlüklü veya erkek olanların sayısı 19 olduğuna göre gözlüklü erkeklerin sayısı kaçtır? ) 3 ) 4 C) 5 D) 6 E) 7 4. ve aynı evrensel kümenin alt kümeleridir. s() + s() = 17 s ^ lh+ s ^ lh= 11 olduğuna göre evrensel kümenin eleman sayısı kaçtır? ) 14 ) 16 C) 18 D) 22 E) C olduğuna göre I. l + = dr ı. 5., ve kümelerinin eleman sayıları sırası ile 5, 4 ve 2 ile doğru orantılıdır. II. l + = ^+ Ch dr ı. III. l 1 l dr ı. IV. 1 ^l + Ch dir. V.,, C = C dir. ifadelerinden kaç tanesi doğrudur? kümesinin eleman sayısı 66 olduğuna göre kümesinin alt küme sayısı kaçtır? ) 128 ) 2 8 C) 2 10 D) 2 12 E) 2 14 ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) ^, l ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) ) C) D) E) l, 6. (2a + 1, b 2) = (10 a, 2b + 4) eşitliğini sağlayan (a, b) sıralı ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? ) (3, 6) ) (6, 3) C) ( 6, 3) D) ( 3, 6) E) (3, 6)

37 7. 28 kişilik bir sınıfta 6 kişi tiyatro ve sinemaya gitmek istemektedir. 25 kişi sinema ve tiyatrodan en az birine gitmek istemektedir. Tiyatroya gitmek isteyenlerin sayısı sinemaya gitmek isteyenlerin sayısından 3 eksiktir. una göre bu sınıfta tiyatroya gitmek istemeyen kaç kişi vardır? 10. = {x: x 2 9 = 0, x tamsayı} = { 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3} olduğuna göre nin alt kümelerinden kaç tanesi yı kapsar? ) 4 ) 8 C) 16 D) 32 E) 64 ) 10 ) 12 C) 14 D) 16 E) kişilik bir toplulukta 21 kişi futbol 23 kişi voleybol oynamaktadır. Her iki oyunu da oynamayanların sayısı kaçtır? sorusunun çözülebilmesi için aşağıdakilerden hangisin verilmesi yeterli değildir? ) Voleybol oynamayanların sayısı ) Yalnız voleybol oynayanların sayısı 11. ir kümesinin alt küme sayısı T dir. u kümeye, kümedeki elemanlardan farklı, 3 eleman daha eklenirse alt küme sayısı T cinsinden ne olur? ) 3T ) 8T C) 16 T D) 16 T 3 E) 32 T C) Hem futbol hem voleybol oynayanların sayısı D) Yalnız futbol oynayanların sayısı E) Futbol ve voleybolden an az birin oynayanların sayısı 9. irbirinden farklı ve kümelerinin alt küme sayıları toplamı 129 dur. u kümelerin eleman sayıları toplamı kaçtır? ) 6 ) 7 C) 8 D) 9 E) = {1, 2, 3, 4, 5, 6} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 1 ile 3 eleman olarak bulunur 2 bulunmaz? ) 2 ) 4 C) 8 D) 16 E) D D 6. E 7. C D C 41

38 KRM TEST = { 1, 0, 1, 3, 5, 7} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinin elemanları çarpımı sıfırdır? ) 8 ) 16 C) 24 D) 32 E) ve evrensel kümenin alt kümeleridir. una göre, I. = Ø ise = Ø ve = Ø dır. II. ^, hl = l, l dr ı. III. + l = IV. ( ) = V. = Ø ise = Ø veya = Ø dır. ifadelerinden kaç tanesi her zaman doğrudur? ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 5 2. = { 5, 5, 10, 15, 20} = { 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35} olmak üzere kümesinin kümesini kapsayan alt kümelerinden kaç tanesinin elemanları çarpımı negatif bir tamsayıdır? ) 4 ) 8 C) 16 D) 32 E) s( ) + s( ) = 21 s() s() = 7 olduğuna göre s() kaçtır? ) 6 ) 8 C) 10 D) 12 E) ve evrensel kümenin alt kümeleri ve m N dir. s() + s() = m 3. = {a, b, c, d, e, f} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde d veya f elaman olarak bulunur? ) 8 ) 12 C) 24 D) 32 E) 48 s ^ lh+ s ^ lh= 7 3m olduğuna göre evrensel kümenin eleman sayısı kaçtır? ) 22 ) 14 C) 11 D) 9 E) 6 42

39 7. ve evrensel kümenin alt kümeleridir. s() = 9 ve s() = 12 olduğuna göre nin alabileceği kaç kaç farklı değer vardır? ) 7 ) 8 C) 9 D) 10 E) Herkesin veya gazetesinden en az birin okuduğu 152 kişilik bir toplulukta gazetesini okuyanların sayısı, iki gazeteyi de okuyanların 4 katı, gazetesini okuyanların dörtte biridir. u toplulukta gazetesini okuyan kaç kişi vardır? ) 32 ) 28 C) 24 D) 20 E) 18 8.,, C evrensel kümenin alt kümeleridir. s() + s(l) = 9 s() + s(cl) = 13 s(c) + s(l) = 20 olduğuna göre evrensel kümenin eleman sayısı kaçtır? 11. kümesinin 8, kümesinin 32 alt kümesi vardır. s( l) = 5 olduğuna göre kaçtır? ) 7 ) 9 C) 11 D) 13 E) 15 ) 10 ) 12 C) 14 D) 16 E) s() = 14 ve s() = 8 olduğuna göre s( ) nin alabileceği kaç farklı değer vardır? ) 8 ) 9 C) 10 D) 11 E) ir sınıfta en çok bir dil bilen 30, en az bir dil bilen 25 ve sadece bir dil bilen 20 kişi olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır? ) 32 ) 35 C) 38 D) 42 E) D E 4. D 5. E 6. C 7. D 8. C D

40 KRM TEST = {a, b, c, d, e} = {a, b, c, d, e, f, g, k, m} olmak üzere T koşulunu sağlayan kaç tane T kümesi vardır? ) 8 ) 16 C) 24 D) 32 E) = { 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4} = { 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3} kümeleri veriliyor. x kümesinin tüm elemanlarını kapsayan en küçük çemberin yarıçapı kaç birimdir? ) 2 10 ) 10 C) 5 D) 2 5 E) 5 2. = {21, 22, 23,..., 142} kümesinin elemanlarından kaç tanesi 3 e bölünüp 5 e bölünmez? ) 39 ) 37 C) 35 D) 33 E) ir öğrenci, 4 veya 6 ile tam bölünebilen 42 tane sayıyı kartlara yazarak bir torbaya atıyor. Yazdığı sayılardan 28 i 4 ile, 25 i ise 6 ile tam bölünebilmektedir. una göre bu sayılardan kaç tanesi 4 ya da 6 ile tam bölünebilir? ) 21 ) 26 C) 31 D) 35 E) ir sınıftaki öğrencilerin % 23 ünün kitabını % 60 ının kitabını % 45 inin C kitabını % 13 ünün ve kitabını % 22 sinin ve C kitabını okuduğu gözlenmiştir. yrıca kitabını okuyanlar C kitabını okumamaktadır. una göre sınıfta,, C kitaplarından hiç birini okumayanların yüzdesi kaçtır? 6. ve aynı evrensel kümenin ayrık iki alt kümesidir. Evrensel kümenin elemanlarından %75 i kümesinin elemanı değil ve %65 i kümesinin elemanı değildir. una göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? I. s( ), s(e) nin %60 ı dır. II. s( ), s(e) nin %25 i dir. III. s( l), s(e) nin %25 i dir. IV. s^^, hh, l s(e) nin %40 ı dır. V. s( ) boş kümedir. 44 ) 5 ) 7 C) 9 D) 12 E) 14 ) 1 ) 2 C) 3 D) 4 E) 5

41 7. = {2, 3, 4, 5} = {a, b, c, 5} olmak üzere ve olduğuna göre a. b. c çarpımı kaçtır? ) 18 ) 24 C) 30 D) 36 E) = {1, 2, a} = {1, 2, 3, 4, 5} olduğuna göre ( ) K ( ) koşulunu sağlayan kaç tane K kümesi vardır? ) 8 ) 16 C) 32 D) 36 E) = { 3, 0, 3, 6, 9, 12} kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinin elemanları çarpımı negatif değildir? ) 18 ) 24 C) 32 D) 48 E) oş kümeden farklı, kümeleri için 4. s( ) = 3. s( ) = 5 s( ) olduğuna göre s( ) nin en küçük değeri kaçtır? ) 15 ) 27 C) 32 D) 40 E) = {1, 2, 3} kümesinin alt kümelerinde bulunan sayıların toplamı kaçtır? ) 32 ) 24 C) 18 D) 16 E) oştan ve birbirinden farklı ve kümeleri için ( ) = olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) = ) = C) = Ø D) E) D C 5. C 6. D D E 12. D 45

42 KRM TEST s( ) = 8 s( ) = 21 s() < s() olduğuna göre kümesinin eleman sayısı en çok kaçtır? 4. = {1, 2, 3, 4, 5} kümesinin kaç tane alt kümesinin elemanları çarpımı 10 un katı olur? ) 6 ) 8 C) 10 D) 12 E) 16 ) 2 ) 3 C) 4 D) 5 E) 6 2. kümesinin alt küme sayısı kümesinin alt küme sayısının 2 katı olduğuna göre, x kümesinin eleman sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? ) 9 ) 10 C) 12 D) 15 E) = {1, 2, 3, 4} kümesinin kaç tane alt kümesi ardışık doğal sayılardan oluşur? ) 6 ) 7 C) 8 D) 9 E) = {1} 2 = {2, 3} 3 = {4, 5, 6} 4 = {7, 8, 9, 10} 3. = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin kaç tane alt kümesinin elemanları çarpımı tek sayıdır? ) 15 ) 31 C) 32 D) 63 E) 64 Pozitif tamsayılardan yukarıdaki gibi ayrık kümeler oluşturuluyor. una göre 20. kümenin son elemanı kaçtır? ) 180 ) 210 C) 230 D) 260 E)

43 7. 0 = Ø 1 = 0 { 0 } 2 = 1 { 1 } 3 = 2 { 2 } n = n 1 { n 1 } olarak tanımlanıyor. una göre s( 24 ) s( 17 ) farkı kaçtır? ) 5 ) 7 C) 11 D) 14 E) n bir pozitif tamsayıdır. n = {x: n x n, x Z} = {y 2 : y n } olarak tanımlanıyor. una göre s() aşağıdakilerden hangisidir? ) 2n 1 ) n C) n + 1 D) 2n + 1 E) 2n 1 8. = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} = {(x, y) I x + y = 9, x, y } olduğuna göre s() kaçtır? ) 6 ) 7 C) 8 D) 10 E) = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19} şeklinde sıra ile asal sayılardan oluşan sekiz elemanlı bir kümedir. K sayısı, kümesinin elemanları çarpımından 1 fazla olsun. una göre, 9. n = {1, 2, 3,..., n} (n, tek doğal sayı) n = {(x, y) I x + y = n, x, y } I. K tek sayıdır. II. K, 77 ye tam bölünür. III. K, 3 n şeklinde yazılabilir (n N) IV. K 39 un katıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? ) I ) III - IV C) I - II - IV D) I - III - IV E) I - IV doğal sayılar yardımı ile n kümesi, n kümesi yardımı ile n kümesi tanımlanıyor? una göre s( n ) aşağıdakilerden hangisidir? ) 5050 ) n 1 C) n D) n + 1 E) 2n 1. C 2. C D C C

44 Eğitim Öğretim Yılı 9. Sınıf Matematik Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Plan Örneği Süre 1. Ünite KÜMELER (18 ST) LT ÖĞRENME LNLRI VE KZNIMLR ÖĞRENME LNI (CEİR) ÖĞRENME- ÖĞRETME YÖN- TEM VE TEKNİK- LERİ KULLNILN EĞİ- TİM TEKNOLOJİLE- Rİ VE TEKNİKLERİ Y HFT ST 2 1. Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler kullanır. Kümelerde Temel Kavramlar 2 2. Evrensel küme, boş küme, sonlu küme ve sonsuz küme kavramlarını örneklerle açıklar Kümelerde Temel Kavramlar DEĞERLENDİRME EYLÜL lt küme kavramını ve özelliklerini açıklar. 4. İki kümenin eşitliğini açıklar. 5. Kümelerin birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar; bu işlemler arasındaki ilişkileri ifade eder. Kümelerde Temel Kavramlar Kümelerde İşlemler Düz nlatım Soru-cevap Problem çözme, naliz etme, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması Ders kitabı Etkileşimli Tahta Eba Kümelerde 2 6. İki kümenin Kartezyen çarpımını açıklar. İşlemler 7. Kümelerde işlemleri kullanarak problem çözer. 4 Kurban ayramı Kümelerde İşlemler

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİT Kümelerde Temel Kavramlar 1. Kazanım : Küme kavramını açıklar; liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir. 2. Kazanım : Evrensel küme,

Detaylı

SONUÇ YAYINLARI. 9. Sınıf Kümeler

SONUÇ YAYINLARI. 9. Sınıf Kümeler 9. SINIF SONUÇ YYINLRI 9. Sınıf Kümeler Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılması,

Detaylı

KÜMELER Test -1. 5. A a,b,c, 1,2, 5. 1. A a,b,c,d 2. A,1,2,3, 1. 7. s(a) = 10 ve s(b) = 7. 4. B x:0 x 40 ve x 5k, k. 8. s(a) = 9 ve s(b) = 4

KÜMELER Test -1. 5. A a,b,c, 1,2, 5. 1. A a,b,c,d 2. A,1,2,3, 1. 7. s(a) = 10 ve s(b) = 7. 4. B x:0 x 40 ve x 5k, k. 8. s(a) = 9 ve s(b) = 4 KÜMELER Test -1 1. A a,b,c,d kümesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) A B) a A C) d A D) {a, c} A E) {a} A 5. A a,b,c, 1,2, 5 kümesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) s(a) = 6 B) b A C)

Detaylı

Starboard dosya aç dosyayı seçerek Andropi teach menu içe aktar dosyayı seçiyoruz nesne olarak seç

Starboard dosya aç dosyayı seçerek Andropi teach menu içe aktar dosyayı seçiyoruz nesne olarak seç Not: Starboard programında dosya aç kısmından dosyayı seçerek açabilirsiniz. Yazı karakterlerinde bozulma oluyorsa program kapatılıp tekrar açıldığında yazı düzelecektir. Ben yaptığımda düzelmişti. Andropi

Detaylı

KONTROL TESTİ - 4. 1. Birinci galeride A markasından 4, B markasından 6 araç; ikinci geleride ise A markasından 8, B markasından 4 araç vardır.

KONTROL TESTİ - 4. 1. Birinci galeride A markasından 4, B markasından 6 araç; ikinci geleride ise A markasından 8, B markasından 4 araç vardır. KONTROL TESTİ - 4. Birinci galeride A markasından 4, B markasından 6 araç; ikinci geleride ise A markasından 8, B markasından 4 araç vardır. Bu galerilerden rastgele alınan bir aracın A markasından olduğu

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

Cebir Notları. Kümeler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006

Cebir Notları. Kümeler TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006 , 2006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr Kümeler TEST I 1. s(a) = 13 s(a \ B) = 7 s(a B) = 23 ise, s(b) nedir? A) 6 B) 7 C) 10 D) 13 E) 16 7. Üç basamaklı 5 ve 7 ile tam bölünebilen,

Detaylı

İlter TÜRKMEN, Tolga TANIŞ, Simay AYDIN,

İlter TÜRKMEN, Tolga TANIŞ, Simay AYDIN, YAYIN KURULU Hazırlayanlar İlter TÜRKMEN, Tolga TANIŞ, Simay AYDIN, YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi

Detaylı

YAZILI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. w w w. g e o m e t r i g o r m e t e k n i k l e r i. c o m. { } : boþ küme demek deðildir. ÇÖZÜMÜ:

YAZILI ÇALIŞMA TEKNİKLERİ. w w w. g e o m e t r i g o r m e t e k n i k l e r i. c o m. { } : boþ küme demek deðildir. ÇÖZÜMÜ: KONU BİLGİSİ 1.KÜME TNIMI VE GÖSTERÝM ÞEKÝLLERÝ Belli özellikleri saðlayan nesneler topluluðuna küme denir. Kümede tüm elemanlar net olmalýdýr. Kümeler büyük harflerle gösterilir. Bir kümede bir eleman

Detaylı

1 A IV. a. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler A II. A. a VI. A. b C ) c. 1. A kümesini venn şeması ile gösteriniz.

1 A IV. a. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler A II. A. a VI. A. b C ) c. 1. A kümesini venn şeması ile gösteriniz. Kümelerin Gösterimleri-Boş Küme-Denk ve Eşit Kümeler 1. kümesini venn şeması ile gösteriniz. 6. M kümesine denk olan N kümesini ortak özellik yöntemi ile gösteriniz. 2. B kümesini liste yöntemi ile gösteriniz.

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev

MATM 133 MATEMATİK LOJİK. Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev MATM 133 MATEMATİK LOJİK Dr. Doç. Çarıyar Aşıralıyev 3.KONU Kümeler Teorisi; Küme işlemleri, İkili işlemler 1. Altküme 2. Evrensel Küme 3. Kümelerin Birleşimi 4. Kümelerin Kesişimi 5. Bir Kümenin Tümleyeni

Detaylı

KÜMELER. A = {x : (x in özelliği)} Burada x : ifadesi öyle x lerden oluşur ki diye okunur. Küme oluşturur. Çünkü Kilis in üç tane ilçesi.

KÜMELER. A = {x : (x in özelliği)} Burada x : ifadesi öyle x lerden oluşur ki diye okunur. Küme oluşturur. Çünkü Kilis in üç tane ilçesi. KÜMELER Canlı yada cansız varlıkların oluşturduğu iyi A = {a, b, {a, b, c}} ise, s(a) = 3 tür. tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. 2. Ortak Özellik Yöntemi Kümenin elemanlarını, daha somut ya

Detaylı

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ

AYRIK YAPILAR ARŞ. GÖR. SONGÜL KARAKUŞ- FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, ELAZIĞ AYRIK YAPILAR P r o f. D r. Ö m e r A k ı n v e Y r d. D o ç. D r. M u r a t Ö z b a y o ğ l u n u n Ç e v i r i E d i t ö r l ü ğ ü n ü ü s t l e n d i ğ i «A y r ı k M a t e m a t i k v e U y g u l a

Detaylı

KÜMELER. Kümeler YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MATEMATĐK ĐM /LYS. UYARI: {φ} ifadesi boş kümeyi göstermez.

KÜMELER. Kümeler YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MATEMATĐK ĐM /LYS. UYARI: {φ} ifadesi boş kümeyi göstermez. MTEMTĐK ĐM YILLR 00 00 004 005 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - - - - 1 1 1/1 /LYS KÜMELER TNIM: in tam bir tanımı yoksa da matematikçiler kümeyi; iyi tanımlanmış nesneler topluluğu olarak kabul

Detaylı

KÜMELER. Küme nesneler topluluğudur. Bu bölümde kümelerle kurulan matematiksel yapıyı tanıtacağız.

KÜMELER. Küme nesneler topluluğudur. Bu bölümde kümelerle kurulan matematiksel yapıyı tanıtacağız. KÜMELER Küme nesneler topluluğudur. u bölümde kümelerle kurulan matematiksel yapıyı tanıtacağız. Küme kavramı matematiğe girmeden önce matematik denilince akla sayılar ve şekiller gelirdi. Kümeler kuramının

Detaylı

KÜMELER 05/12/2011 0

KÜMELER 05/12/2011 0 KÜMELER 05/12/2011 0 KÜME NEDİR?... 2 KÜMELERİN ÖZELLİKLERİ... 2 KÜMELERİN GÖSTERİLİŞİ... 2 EŞİT KÜME, DENK KÜME... 3 EŞİT OLMAYAN (FARKLI) KÜMELER... 3 BOŞ KÜME... 3 ALT KÜME - ÖZALT KÜME... 4 KÜMELERDE

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER

MATEMAT K 1 ÜN TE II KÜMELER ÜN TE II KÜMELER 1. TANIM 2. KÜMELER N GÖSTER M a) Liste yöntemi ile gösterimi b) Venn flemas ile gösterimi c) Ortak özelik yöntemi ile gösterimi 3. KÜMELER N KARfiILAfiTIRILMASI a) Kümenin elaman say

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR Test -1

TEMEL KAVRAMLAR Test -1 TEMEL KAVRAMLAR Test -1 1. 6 ( ) 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. 4 [1 ( 3). ( 8)] A) 4 B) C) 0 D) E) 4. 48: 8 5 A) 1 B) 6 C) 8 D) 1 E) 16 6. 4 7 36:9 18 : 3 A) 1 B) 8 C) D) 4 E) 8 3. (4: 3 + 1):4 A) 3 B) 5

Detaylı

KÜMELER A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34 A) 30 B) 25 C) 21 D) 19 E) 17 A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32

KÜMELER A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 E) 34 A) 30 B) 25 C) 21 D) 19 E) 17 A) 24 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32 TARAMA TESTİ 1 KÜMELER 1. A= x N : x 6 A B x N : x 8 B \ A aşağıdakikerden hangisidir? A)7,8 B)6,7,8 C)8 D)7 E) 2. A = x N : 2 x 7, B = x N : 2 x 5 olduğuna göre,a \ B nin eleman sayısı kaç? 3. A = x N

Detaylı

10.Konu Tam sayıların inşası

10.Konu Tam sayıların inşası 10.Konu Tam sayıların inşası 1. Tam sayılar kümesi 2. Tam sayılar kümesinde toplama ve çarpma 3. Pozitif ve negatif tam sayılar 4. Tam sayılar kümesinde çıkarma 5. Tam sayılar kümesinde sıralama 6. Bir

Detaylı

Dikkat: Bir eleman, her iki kümede de olsa bile sadece bir kez yazılır.

Dikkat: Bir eleman, her iki kümede de olsa bile sadece bir kez yazılır. KÜMELER Kümelerin birleşimi (A B ): Kümelerin bütün elemanlarından oluşur. Kümelerin kesişimi (A B): Kümelerin ortak elemanlarından oluşur. Kümelerin Farkı (A \ B ) veya (A - B ): Birinci kümede olup ikinci

Detaylı

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık Matematik R İ T N R Ö SAYISAL K E YGS - LYS Ön Hazırlık Copyright Çağlayan Basım Yayın Dağıtım Ambalaj San. Tic. A.Ş. Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 İçindekiler 1. ÜNİTE Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8 Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18 Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 Bölüm 4 :- Çarpanlar ve Katlar, Bölünebilme... 40 Bölüm 5 : Asal Sayılar, Ortak Bölenler,

Detaylı

1) Aşağıdaki varlıklar içerisinde küme oluşturabilecek bir topluluğu yuvarlak içerisine alarak kümenin tarifini yapınız.

1) Aşağıdaki varlıklar içerisinde küme oluşturabilecek bir topluluğu yuvarlak içerisine alarak kümenin tarifini yapınız. 1ÖLÜM KÜMELER KÜMELER TEST 1 1) şağıdaki varlıklar içerisinde küme oluşturabilecek bir topluluğu yuvarlak içerisine alarak kümenin tarifini yapınız..güzelyurt.yeni İskele.Lefkoşa.Gazi Magosa.Girne 2)

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI KRTEZYEN ÇRPIM VE BĞINTI 3. Bölüm TEST -2 1. β={(x,y):2x+y=8,x,y N} şeklinde tanımlı β bağıntısı kaç elemanlıdır? ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. R'de bağıntısı yansıyan ise a.b kaçtır? ) 18 B) 9 C) 2 D) 18

Detaylı

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir.

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir. Biz, Sizin İçin Farklı Düşünüyor Farklı Üretiyor Farklı Uyguluyoruz Biz, Sizin İçin Farklıyız Sizi de Farklı Görmek İstiyoruz Soru Bankası matematik konularını yeni öğrenen öğrenciler için TMOZ öğretmenlerince

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek:

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek: SAYMANIN TEMEL KURALLARI Toplama Kuralı : Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela, sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun. s(a)=

Detaylı

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye KÜME AİLELERİ GİRİŞ Bu bölümde, bir çoğu daha önceden bilinen incelememiz için gerekli olan bilgileri vereceğiz. İlerde konular işlenirken karşımıza çıkacak kavram ve bilgileri bize yetecek kadarı ile

Detaylı

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır?

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır? . a,b,c birbirinden farklı tamsayılar ve a sıfırdan. a, b, c R olmak üzere farklı olmak üzere, a.b = 0 c

Detaylı

Temel Matematik Testi - 5

Temel Matematik Testi - 5 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 005. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

1. Bölüm: SIRALAMA (PERMÜTASYON) Bölüm: SEÇME (KOMBİNASYON) Bölüm: BİNOM AÇILIMI Bölüm: OLASILIK...25

1. Bölüm: SIRALAMA (PERMÜTASYON) Bölüm: SEÇME (KOMBİNASYON) Bölüm: BİNOM AÇILIMI Bölüm: OLASILIK...25 1 İçindekiler 1. Bölüm: SIRALAMA (PERMÜTASYON)... 5 2. Bölüm: SEÇME (KOMBİNASYON)...13 3. Bölüm: BİNOM AÇILIMI...21 4. Bölüm: OLASILIK...25 5. Bölüm: FONKSİYONLARIN SİMETRİLERİ VE CEBİRSEL ÖZELLİKLERİ...37

Detaylı

olsun. Bu halde g g1 g1 g e ve g g2 g2 g e eşitlikleri olur. b G için a b b a değişme özelliği sağlanıyorsa

olsun. Bu halde g g1 g1 g e ve g g2 g2 g e eşitlikleri olur. b G için a b b a değişme özelliği sağlanıyorsa 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1), G de bir ikili işlemdir. 2) a, b, c G için a( bc)

Detaylı

barisayhanyayinlari.com

barisayhanyayinlari.com YGS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ SERİSİ 1 ISBN 978-605-84147-0-9 Baskı Tarihi Ağustos 015 Baskı Yeri: İstanbul YAYINLARI İletişim tel: (538) 90 50 19 barisayhanyayinlari.com Benim için her şey bir

Detaylı

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] işleminin sonucu A) 41 B) 25 C) 25 D) 41 Çıkarma işlemi yapılırken çıkanın işareti değişir ve eksilen

Detaylı

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 İÇİNDEKİLER Önsöz. V BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 BÖLÜM II KÜMELER 17 2.1.Küme Tanımı ve Özellikleri 18 2.2 Kümelerin Gösterimi 19 2.2.1 Venn Şeması Yöntemi 19 2.2.2 Liste Yöntemi

Detaylı

ALES / İLKBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ

ALES / İLKBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SAY)

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

Kümeler ve Küme İşlemleri

Kümeler ve Küme İşlemleri Kümeler ve Küme İşlemleri ÜNİTE 2 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; küme kavramını, küme işlemlerini, küme işlemlerinin özelliklerini ve kullanılan simgeleri tanıyacaksınız. küme ailelerini, kümelerin

Detaylı

Elemanların yerlerinin değiştirilmesi kümeyi değiştirmez. A kümesinin eleman sayısı s(a) ya da n(a) ile gösterilir.

Elemanların yerlerinin değiştirilmesi kümeyi değiştirmez. A kümesinin eleman sayısı s(a) ya da n(a) ile gösterilir. KÜMELER Küme : Nesnelerin iyi tanımlanmış listesine küme denir ve genellikle A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir. Kümeyi oluşturan öğelere, kümenin elemanı denir. a elemanı A kümesine ait ise,a A biçiminde

Detaylı

OKUL ADI : ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI : 2015 2016 DERSİN ADI : MATEMATİK SINIFLAR : 9

OKUL ADI : ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI : 2015 2016 DERSİN ADI : MATEMATİK SINIFLAR : 9 OKUL ADI : ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI : 015 01 1 Eylül 18 Eylül Kümelerde Temel Kavramlar 1. Küme kavramını örneklerle açıklar ve kümeleri ifade etmek için farklı gösterimler.

Detaylı

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır.

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır. 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1) a, b, c G için a ( b c) ( a b) c (Birleşme özelliği)

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

1. ÜNİTE: MANTIK. Bölüm 1.1. Önermeler ve Bileşik Önermeler

1. ÜNİTE: MANTIK. Bölüm 1.1. Önermeler ve Bileşik Önermeler . ÜNİTE: MANTIK . ÜNİTE: MANTIK... Önerme Tanım (Önerme) BÖLÜM.. - Doğru ya da yanlış kesin bir hüküm bildiren ifadelere önerme adı veriler. Örneğin Bir hafta 7 gündür. (Doğru) Eskişehir Türkiye'nin başkentidir.

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-E hesaplanmasında,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. - 1 - ÖĞRENME ALANI CEBİR BÖLÜM KARMAŞIK SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Karmaşık Sayılar Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi KARMAŞIK SAYILAR Kazanım 1 : Gerçek sayılar kümesini genişletme gereğini örneklerle

Detaylı

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Prof.Dr.Ahmet KÜÇÜK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜREV VE TÜREV ALMA KURALLARI. Türev Türev Alma Kuralları

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Prof.Dr.Ahmet KÜÇÜK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜREV VE TÜREV ALMA KURALLARI. Türev Türev Alma Kuralları HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜREV VE TÜREV ALMA KURALLARI Türev Türev Alma Kuralları MATEMATİK-1 Prof.Dr.Ahmet KÜÇÜK Bu üniteyi çalıştıktan sonra Burada türevin tanımı verilecek, Geometride bir eğrinin bir noktadaki

Detaylı

MATEMATiKSEL iktisat

MATEMATiKSEL iktisat DİKKAT!... BU ÖZET 8 ÜNİTEDİR BU- RADA İLK ÜNİTE GÖSTERİLMEKTEDİR. MATEMATiKSEL iktisat KISA ÖZET KOLAY AOF Kolayaöf.com 0362 233 8723 Sayfa 2 içindekiler 1.ünite-Türev ve Kuralları..3 2.üniteTek Değişkenli

Detaylı

Temel Matematik Testi - 1

Temel Matematik Testi - 1 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 00. u testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

Temel Matematik Testi - 3

Temel Matematik Testi - 3 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 003. u testte 0 soru vardır. 2. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GOMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SORU KİTPÇIĞI 0 U SORU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik

Detaylı

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER DOĞRULAR VE PARABOLLER

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER DOĞRULAR VE PARABOLLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER DOĞRULAR VE PARABOLLER Birinci Dereceden Polinom Fonksiyonlar ve Doğru Doğru Denklemlerinin Bulunması İkinci Dereceden Polinom Fonksiyonlar ve Parabol MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI

Detaylı

Başlayanlara AKTİF MATEMATİK

Başlayanlara AKTİF MATEMATİK KPSS - YGS - DGS - ALES Adayları için ve 9. sınıfa destek 0 dan Başlayanlara AKTİF MATEMATİK MEHMET KOÇ ÖNSÖZ Matematikten korkuyorum, şimdiye kadar hiç matematik çözemedim, matematik korkulu rüyam! bu

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

(a,b) şeklindeki ifadelere sıralı ikili denir. Burada a'ya 1. bileşen b'ye 2. bileşen denir.

(a,b) şeklindeki ifadelere sıralı ikili denir. Burada a'ya 1. bileşen b'ye 2. bileşen denir. BĞANTI - FONKSİYON 1. Sıralı İkili : (a,b) şeklindeki ifadelere sıralı ikili denir. Burada a'ya 1. bileşen b'ye 2. bileşen denir.! (x 1,x 2, x 3,x 4,...x n ) : sıralı n li denir. Örnek, (a,b,c) : sıralı

Detaylı

2. (v+w+x+y+z) 8 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? 3. log 5 0, 69897 olduğuna göre 50 10 sayısı kaç basamaklıdır?

2. (v+w+x+y+z) 8 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? 3. log 5 0, 69897 olduğuna göre 50 10 sayısı kaç basamaklıdır? Ayrık Hesaplama Yapıları A GRUBU 3.03.0 Numarası Adı Soyadı : CEVAP : ANAHTARI SINAV YÖNERGESİ İşaretlemelerinizde kurşun kalem kullanınız. Soru ve cevap kağıtlarına numaranızı ve isminizi mürekkepli kalem

Detaylı

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan SAYILAR RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI MATEMATİK KAF01 TEMEL KAVRAM 01 Sayıları ifade etmeye yarayan { 0,1,, 3, i i i,9} kümesindeki semollere onluk sayma düzeninde rakam denir. N =... kümesinin elemanlarına

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON ŞEMASI... 8

İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON ŞEMASI... 8 İÇİNDEKİLER ORGNİZSYON ŞEMSI... 8 : SYILR VE EİR... 9 9.1 KÜMELER... 10 9.1.1 Kümelerde Temel Kavramlar... 11 Küme Kavramı... 11 Kümelerin Gösterilişi... 12 Sonlu ve Sonsuz Kümeler... 15 Evrensel Küme...

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

Temel Matematik Testi - 6

Temel Matematik Testi - 6 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 0106 1. Bu testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

8.Konu Sonlu ve sonsuz kümeler, Doğal sayılar

8.Konu Sonlu ve sonsuz kümeler, Doğal sayılar 8.Konu Sonlu ve sonsuz kümeler, Doğal sayılar 1. Eşit güçlü kümeler 2. Sonlu ve sonsuz kümeler 3. Doğal sayılar kümesi 4. Sayılabilir kümeler 5. Doğal sayılar kümesinde toplama 6. Doğal sayılar kümesinde

Detaylı

ÖZEL ACAR KALİTE DEĞER MİLAT TEMEL LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SEÇMELİ MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÖZEL ACAR KALİTE DEĞER MİLAT TEMEL LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SEÇMELİ MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL ACAR KALİTE DEĞER MİLAT TEMEL LİSESİ 015-016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. SINIFLAR SEÇMELİ MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY HAFTA SAAT KAZANIMLAR BÖLÜMLER (ALT ÖĞRENME ALANLARI) ÖĞRENME

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

9. Sınıf. Matematik. Soru Bankası. Yeliz ÇELEN

9. Sınıf. Matematik. Soru Bankası. Yeliz ÇELEN 9. Sınıf Matematik Soru ankası Yeliz ÇELEN opyright Evrensel İletişim Yayın ağıtım San. Tic. Ltd. Şti. u kitabın her hakkı EVRENSEL İLETİŞİM LT. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın tamamının

Detaylı

Temel Matematik Testi - 8

Temel Matematik Testi - 8 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D008. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV - 1 - ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV Kazanım 1 : Türev Kavramını fiziksel ve geometrik uygulamalar yardımıyla açıklar, türevin tanımını

Detaylı

Cebir Notları. Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006

Cebir Notları. Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I. Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr. www.matematikclub.com, 2006 MC www.matematikclub.com, 2006 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr Permutasyon-Kombinasyon- Binom TEST I 1. Ankra'dan Đstanbul'a giden 10 farklı otobüs, Đstanbul'- dan Edirne'ye giden 6 farklı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. a ve b birer pozitif tamsayıdır. 12. a = b³ olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 21 B) 23 C) 24 D) 25 3. Beş kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması 24 tür. Aşağıda

Detaylı

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama KURAL: Bir sayının belli bir sayıda yan yana çarpımının kolay yoldan gösterimine üslü sayılar denir. Örneğin 5 sayısının

Detaylı

Cebirsel Fonksiyonlar

Cebirsel Fonksiyonlar Cebirsel Fonksiyonlar Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 4 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; polinom, rasyonel ve cebirsel fonksiyonları tanıyacak ve bu türden bazı fonksiyonların grafiklerini öğrenmiş

Detaylı

LİSE 1 MANTIK KONU ANLATIM FASİKÜLÜ

LİSE 1 MANTIK KONU ANLATIM FASİKÜLÜ LİSE 1 MANTIK KONU ANLATIM FASİKÜLÜ 1 ÖNERMELER Kesin olarak doğru ya da yanlış hüküm bildiren ifadelere önerme denir. Önermeler p ve q gibi harflerle ifade edilirler.bir önerme doğru ise, doğruluk değeri

Detaylı

Kümenin özellikleri. KÜMELER Burada x : ifadesi öyle x lerden oluşur ki diye okunur. Örnek: Kilis in ilçeleri

Kümenin özellikleri. KÜMELER Burada x : ifadesi öyle x lerden oluşur ki diye okunur. Örnek: Kilis in ilçeleri Canlı yada cansız varlıkların oluşturduğu iyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. KÜMELER urada x : ifadesi öyle x lerden oluşur ki diye okunur. iyi tanımlanmış: herkes tarafından kabul edilen

Detaylı

3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6

3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6 10,25 3,1 1. 0,5 0,2 işleminin sonuu kaçtır? ) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 3. a 12 8 b 27 18 olduğuna göre, a b çarpımı kaçtır? ) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6 2. 2 3 6 4.6 2 3 3 2.3 işleminin sonuu kaçtır?

Detaylı

5. Salih Zeki Matematik Araştırma Projeleri Yarışması PROJENİN ADI DİZİ DİZİ ÜRETEÇ PROJEYİ HAZIRLAYAN ESRA DAĞ ELİF BETÜL ACAR

5. Salih Zeki Matematik Araştırma Projeleri Yarışması PROJENİN ADI DİZİ DİZİ ÜRETEÇ PROJEYİ HAZIRLAYAN ESRA DAĞ ELİF BETÜL ACAR 5. Salih Zeki Matematik Araştırma Projeleri Yarışması PROJENİN ADI DİZİ DİZİ ÜRETEÇ PROJEYİ HAZIRLAYAN ESRA DAĞ ELİF BETÜL ACAR ÖZEL BÜYÜKÇEKMECE ÇINAR KOLEJİ 19 Mayıs Mah. Bülent Ecevit Cad. Tüyap Yokuşu

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ TEMEL MTEMTİK TESTİ 1. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 010 YGS / MT 1. 0, 0,0 0,. + 1 ) 1 7 0 ) 1 + 1 1.. ( a+ 1) ( a )

Detaylı

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5 1 14 ve 1 sayılarına tam bölünebilen üç basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? x = 14.a = 1b x= ekok(14, 1 ).k, (k pozitif tamsayı) x = 4.k x in üç basamaklı değerleri istendiğinden k =, 4, 5, 6, 7,,

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 040- Ortak kıl dem ÇİL yhan YNĞLIŞ arış EMİR elal İŞİLİR eniz KRĞ Engin POLT Ersin KESEN Eyüp ULUT Fatih SĞLM Fatih TÜRKMEN Hakan KIRI Kadir LTINTŞ Köksal YİĞİT Muhammet

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir.

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir. -- Bu ders materyali 06.09.05 :7:9 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından UYGULAMA-00 Cevap: x- -x- x- =0 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? UYGULAMA-00 Cevap: x x x 5 + = + denklemini

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere,

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere, 01 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1. 10, 5,1 0,5 0, işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7. a 1 8 b 7 18 olduğuna göre a b çarpımı kaçtır? A) 4 B) C) 4 D) 5 E) 6 10, 5,1 105 1 41 1 5 0,

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu PARABL Bu bölümde birinci dereceden fonksion =f()=a+b ve ikinci dereceden fonksion =f()=a +b+c grafiklerini üzesel olarak inceleeceğiz. f()=a +b+c ikinci dereceden bir bilinmeenli polinom fonksionun grafiği

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar,

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar, ÖN SÖZ eğerli daylar, Okul ve meslek yaşamının en önemli sınavlarından birine, Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) na hazırlanmaktasınız ve buradaki başarınız gelecekteki iş yaşamınızı ciddi şekilde etkileyecek.

Detaylı

Türev Uygulamaları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV

Türev Uygulamaları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV Türev Uygulamaları Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; türev kavramı yardımı ile fonksiyonun monotonluğunu, ekstremum noktalarını, konvekslik ve konkavlığını, büküm

Detaylı

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR 2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR KONULAR 1. RASYONEL SAYILAR 2. Kesir Çeşitleri 3. Kesirlerin Sadeleştirilmesi 4. Rasyonel Sayılarda Sıralama 5. Rasyonel Sayılarda İşlemler 6. ÜSLÜ İFADE 7. Üssün

Detaylı

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 1. AB = olmak üzere, A

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATİK DENEMESİ- Muharrem ŞAHİN TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEŞİLYURT Gökhan KEÇECİ Saygın DİNÇER Mustafa YAĞCI İ:K Ve TMÖZ üyesi 4 00 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

kpss matematik geometri tamamı çözümlü kenan osmanoğlu / kerem köker

kpss matematik geometri tamamı çözümlü kenan osmanoğlu / kerem köker kpss soru bankası tamamı çözümlü sözel adaylar için matematik geometri kenan osmanoğlu / kerem köker ÖN SÖZ Değerli daylar, Okul ve meslek yaşamının en önemli sınavlarından birine, Kamu Personeli Seçme

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 9 Aralık 00 Matematik Soruları ve Çözümleri. + 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 6 Çözüm + 4 + 4 4 + 4 4.. işleminin

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı