istanbul TicARET ODASı YAYıN NO:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "istanbul TicARET ODASı 2005-13 YAYıN NO:"

Transkript

1 YAYıN NO: istanbul TicARET ODASı

2 istanbul TicARET ODAsı. BiR FiNANSLAMA YÖNTEMi OLARAK IYIENKl!L KIYMETLEŞTiRME: IPOTEGE DAYALı MENKUL ISIYIYI ETLEŞTi RM E VE TURKIYE UYGULAMASI YAYıN NO: istanbul, 2005

3 Bu eserin yayın hakları istanbul ricaret Odası'na (iro) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. iro'nun ve yazarın adı belirtilmek koşuluyla eserden normal ölçüde alıntı yapılabilir. iro ve yazarın yazılı izni olmadan eserin tamamı veya bir bölümü fotokopi, faksimile veya başka bir araçla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, elektronik ortamlarda ticari ya da başka bir amaçla kullanılamaz. istanbul Ticaret Odası: HEP Hepşen, Ali Bir Finanslama Yöntemi Olarak Menkul Kıymetleştirme:ipoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme ve Türkiye Uygulaması. istanbul, 2005, 157 sayfa. 1.MENKUL KıYMETLER I.MENKUL KIYMETLEŞTiRME Il.iNŞAAT SANAyi III.KONUT SEKTÖRÜ IV.KONUT FiNANSMANı V.MORTGAGE SiSTEMi VI.KONUT KREDisi Vii. GAYRiMENKUL FiNANSMANı VIII.iPOTEK KREDiLERi IX.ipOTEK piyasası X.iTO ISBN NO: Türkçe Reşadiye Cad. Eminönü/istanbul ıto BilGI HATTı (212) ito yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi'nden alınabilir. Tel: (212) Faks: (212) E. Posta: Web: TASARıM / BASKı PRiVE GRAFiK & MATBAACILlK SAN.VE Tic.lTD.ŞTi. Tel:(212) Faks:(212)

4 ÖNSÖZ İnşaat ve konut sektörü tüm ülkelerde her zaman ekonominin en önemli sektörlerinden birisi olmuştur. Sağlıklı ve güvenli konut ihtiyacının son yıllarda ön plana çıktığı ülkemizde, toplumu ve geniş halk kitlelerini yakından ilgilendiren bir konu olması nedeniyle hükümetler konut politikalarına büyük önem vermektedir. Bilindiği üzere, menkul kıymetleştirmenin alanlarından biri olan "ipoteğe dayalı konut finansmanı sistemi" (Mortgage), konut için gerekli olan finansmanın serbest rekabet kuralları içerisinde sermaye piyasasından toplanan fonlar kullanılarak toplanmasını ifade etmektedir. Bununla birlikte, üzerine ipotek konulması şartıyla konutlara yönelik kredi kullandırılması ve bu tür konutların tekrar leasing yöntemiyle kiralanmasıdır. Yurtdışında özellikle ABD' de uzun zamandır profesyonel anlamda uygulanmakta olan bu tür sistemlerin, son yıllarda ekonomimizde yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte ülkemizde de faaliyete geçirilebileceği düşünülmektedir. Bu itibarla, bir ülkenin ulusal konut politikasının ve bu politika doğrultusunda geliştirilecek sistemin gelen taleplere cevap verebilmesi ancak ekonomik koşulları ve imkanları çerçevesinde mevcut kurumları değerlendirecek ve geliştirecek bir. yapıya sahip olması ile mümkün olabilecektir. Ayrıca ekonomik bütçeli konutların piyasaya uygun ödeme koşulları ile sunulması da gerekmektedir. Bu husus, inşaat maliyetlerinin doğru tahmin edilmesi yanında ülkemiz için yeni bir açılım olarak kabul edilen "Mortgage Sistemi"nin de kullanılmasını gündeme getirmiştir. Bu kapsamda, menkul kıymetleştirmenin genelolarak tanımı, gayrimenkul finansmanı, ipotek kredileri ve menkul kıymetleştirrnenin türlerinden biri olan ipoteğe dayalı menkul kıymetler, Türkiye'de ipotek piyasası, ipoteğe dayalı menkul kıymetleştirmeye ilişkin düzenlemeler ve Türkiye uygulamasının ele alındığı "Bir Finanslama Yöntemi Olarak Menkul Kıymetleştirme: İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme ve Türkiye Uygulaması" isimli yayınımızın tüm üyelerimize ve ilgili kişi ve kuruluşlara faydalı olmasını diler, çalışmayı gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalı Arş. Grv. Ali Hepşen' e teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

6 SUNUŞ Finans piyasalarına 1970'li yılların başından itibaren giren menkul kıymetleştirme olgusu, başta Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere tüm batılı sermaye piyasalarında hızlı gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Varlıklara ilişkin nakit akımlarının menkul kıymete dönüştürülmesi olarak ifade edebileceğimiz menkul kıymetleştirme sayesinde hem varlıklara likidite kazandırılmakta hem de kurumlara yeni bir kaynak yaratma imkanı doğmaktadır. Hukuksalolarak farklı kurumların birbirleriyle ilişkisi sonucunda gerçekleşen menkul kıymetleştirme kapsamında başta ipotek kredilerine olmak üzere, otomobil kredilerine, kredi kartı alacaklarına ve finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklara dayalı pekçok farklı alanda ihraçlar gerçekleşmektedir. Bu çalışmada, öncelikle, menkul kıymetleştirmenin içeriği ve türleri üzerinde durulmuş; ancak ülkemizde artan konut talebine ve konut finansmanına çözüm getirmek amacıyla menkul kıymetleştirme türlerinden ipoteğe dayalı menkul kıymetleştirmeye ağırlık verilmiştir. İpoteğe dayalı menkul kıymetleştirmenin sağlıklı bir biçimde işleyebilmesi için birinci el ve ikinci el ipotek piyasalarının gelişmiş olması gerekmektedir. Birinci el ipotek piyasasının gelişebilmesi, yani yeni ipotek kredilerinin verilmesi ve bunlar için kaynak yaratılabilmesi ikinci el ipotek piyasanın düzgün işlemesine bağlıdır. Benzer olarak, ikinci el ipotek piyasasının istikrarı birinci el ipotek piyasasında verilen ipotek kredilerinin standardize edilmesi ve yaygınlaştırılması ile mümkündür. Bu doğrultuda yürütülen çalışmada, ülkemizde oluşturulması düşünülen ikinci el ipotek piyasasında faaliyetlerini sürdürecek ve uzun vadeli ipotekli konutkredilerini devralarak bunlara dayalı menkul kıymet ihraç edecek "İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Merkezi" nin kurulmasına yönelik tespitlerde bulunulmuştur. Ayrıca, kurulması düşünülen Merkez tarafından gerçekleştirilecek ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraçlarının başarısı, birinci el ipotek piyasasında verilen ipotekli konut kredilerinin ülkemiz koşullarında uygulanabilir olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, bankalar tarafından verilecek olan ve ülkemiz koşullarında uygulama açısından en etkin modelolduğunu düşündüğümüz iki oranlı ipotek kredisi ile Merkez tarafından gerçekleştirilecek bu tür bir krediye dayalı ödeme aktarınalı menkul kıymet ihracı çalışmamız içerisinde ele alınmıştır.

7 Bu çalışmanın hazırlanmasında göstermiş olduğu değerli katkılarında dolayı tez. danışmanım Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş' a teşekkür ederim. Başta Prof. Dr. Orhan Göker olmak üzere İstanbul Üniversitesi İşletme-Fakültesi Finans Anabilim Dalı'nın tüm öğretim üyelerine teşekkür ederim. Çalışma süresince verdiği destekten dolay:i'nazlı Kalfa'ya teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, kardeşim Merve'ye gösterdjği Sabır ve anlayışı için ne kadar teşekkür etsem azdır.

8 İçİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ :... 3 SUNUŞ... 5 İçİNDEKİLER... 7 TABLOLAR Ş EKİLLER KısALTMALAR GİRİş BÖLÜMl MENKUL KIYMETLEŞTIRME Menkul Kıymetleştirınenin Tanımı Menkul Kıymetleştirmenin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi l.3.menkul Kıymetleştinne Sürecinde Yer Alan Taraflar Kredi Veren Kurum (Kaynak Firma-Originator) Hizmet Veren Firma (Servicer) Özel Amaçlı Kurum (İhraçcı-Special Purpose Vehicle/SPV) A.Yatırım Bankaları (Investment Banks) GÜvence Mekanizmaları (Credit Enhancements) İçsel Güvence Mekanizmaları(Intemal Credit Enhancements) Ödeme Öncelikli Sistem(Senior Subordinated System) Fazla Teminatlandırına(Over-Collateralization) L Marj Hesap (Spread Account)... ~ Dışsal Güvence Mekanizmaları(Extemal Credit Enhancements) DesteklemeKredisi (Standby Letter of Credit) Satıcı Garantör (Recourse to Seller) Kefalet Senedi (Surety Bond) veya Havuz Sigortası (Pool Insurance) Derecelendirme Kuruluşları (Rating Agencies) GÜvenilir Kişi (Yedd-i Emin/Trustee) Yatırımcılar (Investors) Menkul Kıymetleştirme Süreciyle İlgili Diğer Unsurlar la.1.alacak Havuzun Oluşturulması A.2.Menkul Kıymetleştirmede Temel Yapının Oluşturulması

9 1.4.3.Vergi Uygulamalarının Etkisi Menkul Kıymetleştirme Yöntemleri ı.5.ı.ödeme Aktarmalı Menkul Kıymetler (Pass-Through Securities) Borçluluk ifade Eden Menkul Kıymetler ı.5.2.i.varlığa Dayalı Tahviller (Asset-Backed Bonds) ı nakit Akımlı Tahviller (Pay-Through Bonds) Menkul Kıymetleştirme Uygulamalarının Yararları ve Sakıncalar ı.6.ı.menkul Kıymetleştirmenin Yararları ı.6.1.ı.kredi Veren KurumAçısından Yararları ı.6.ı.2.kredi Borçluları Açısından Yararları ı.6.ı.3.yatırımcılar Açısından Yararları ı.6.ı.4.diğer Taraflar Açısından yararları ı.6.2.menkul Kıymetleştirmenin Sakıncaları ı kredi Veren Kurum Açısından Sakıncaları ı Yatırımcılar Açısından Sakıncaları ı finansal Sistem Açısından Sakıncaları ı.7.menkul Kıymetleştirme Uygulamalarına Konu Olan Alacak Türleri ı.7.ı.ipotekli Konut Kredileri ı.7.2.0tomobil Kredileri... 5ı ı.7.3. Kredi Kartı Alacakları Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Alacaklar ı.7.5.ihracat Kredileri Gelecekte Oluşacak Nakit Akımları (Alacaklar) ı.8.türkiye 1 de Menkul Kıymetleştirme Uygulamalarına ilişkin Düzenlemeler ve Menkul Kıymet ihraçlarının Muhasebeleştirilmesi ı.8.ı.türkiye 1 de Menkul Kıymetleştirme Uygulamalarına ilişkin Düzenlemeler ı.8.2.menkul Kıymet ihraçlarının Muhasebeleştirilmesi ı.8.2.ı.bankaların Kendi Alacakları Karşılığında (Doğrudan) Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracmın Muhasebeleştirilmesi.. 63 ı Bankaların Alacakları Temellük Etmek Suretiyle (Dolaylı) Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracmın Muhasebeleştirilmesi.. 66

10 BÖLÜM 2 GAYRİMENKUL FİNANSMANI, İPOTEK KREDİLERİ VE İPOTEGE DAYALı MENKUL KıYMETLER Genel Olarak Gayrimenkul Finansmanı İpotek Kavramı ve Gayrimenkul Finansman Piyasasında ipotek Kredileri ipotek Kavramı Gayrimenkul Finansman Piyasasında ipotek Kredileri Sabit Faizli ipotek Kredisi (Fixed Rate Mortgage-FRM) Değişken Faizli ipotek Kredisi(Variable Rate Mortgage-VRM) Fiyat Seviyesine Endeksli ipotek Kredisi (Price LevelAdjusted Mortgage-PLAM) iki Oranlı ipotek Kredisi (Dual Rate Mortgage-DRM) İndirimli ipotek Kredisi (Buydown Mortgage) yüksek Ödemeli ipotek Kredisi (Balloon Mortgage) İki Aşamalı ipotek Kredisi (Two Step Mortgage) Geçişli ipotek Kredisi (Convertible Mortgage) Dereceli ipotek Kredisi (Graduated Payment Mortgage-GPM) Karma ipotek Kredisi (Hybrid Mortgage) Kazanç Paylaşımlı ipotek Kredisi (Shared Appreciation Mortgage) Kaydırılabilen ipotek Kredisi (Movable Mortgage) İpotek Kredilerine ilişkin Risk Kavramları Faiz Oranı Riski Erken Ödeme Riski Kredi Riski (Ödemerne Riski) Likidite Riski İpotek Piyasası ve ipoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ipotek Piyasası İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (idmk/mortgage Backed Securities-MBSs) İpoteğe Dayalı Ödeme Aktarmalı Menkul Kıymetler (Mortgage Pass Through Securities-MPSs) Teminatlı ipotek Yükümlülükleri (Collateralized Mortgage Obligations-CMOs/Real Estate Mortgage Investment Conduits-REMICs)... 96

11 Getirisi Aynlan İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (Stripped Mortgage Backed Securities-SMBSs) Yapay Getirili Menkul Kıymetler (Synthetic-Coupon Pass Through Securities) Yalnız Faiz/Yalnız Anapara Ödemeli Menkul Kıymetler (Interest Only/Principal Only Pass Through Securities-i Os/POs) İpoteğe Dayalı Tahviller (Mortgage Backed Bonds-MBBs) Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerdeki İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme Uygulamalan Gelişmiş Ülkelerde İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme Uygulamaları ABD'de İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme Uygulamalan Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerde İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme Uygulamalan Diğer Gelişmiş Ülkelerde İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme Uygulamalan Gelişmekte Olan Ülkelerde İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme Uygulamalan BÖLÜM 3 TÜRKİYE'DE İPOTEK PİYASASI, İPOTEGE DAYALı MEN~UL.KIYMETLEŞTİRMEYE İLİşKİN DÜZENLEMELER VE TURKIYE UyGULAMASI Türkiye'de İpotek Piyasası Türkiye'de İpoteğe.Dayalı Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Düzenlemeler İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Türkiye Uygulaması ~ONU~ VE ONERILER... ~... JL,,:; EK-ll... Jl:5() KAYNAK~A... 1:;JL 10

12 TABLOLAR Sayfa No Tablo i: ABD ve Avrupa'daki Öncül Menkul Kıymetleştirme Uygulamaları Tablo 2: ABD'de Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhraç Eden Kurumlar veöncelik Verdikleri Alacakları Tablo 3: Menkul Kıymetleştirme Sürecinde Yer Alan Tarafların GÖrevleri...31 Tablo 4: Dönemlerinde Kurul Kaydına Alınan Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Tutarlan (Milyar TL) ve Toplam Menkul Kıymet Tutarı İçerisindeki Yüzde Payları Tablo 5: Yıllar İtibariyle Kurul Kaydına Alınan VDMK ihraçlanna ilişkin Alacak Portföy Dağılımı (Milyar TL) Tablo 6: Dönemlerinde VDMK ihraç Eden Başlıca Kurumlar Tablo 7: Sabit Faizli İpotek Kredisi Aylık Geri Ödeme Planl Tablo 8: Beş Temel Dereceli ipotek Kredisi Planı Tablo 9: MPS'lere ilişkin Bazı Temel Özellikler Tablo 10: GNMA i ve GNMA II Arasındaki Temel Farklılıklar Tablo 11: Dönemi Yıllara Göre Kümülatif Konut ihtiyacı Tablo 12: Ticari Bankalar Tarafından Kullandırılan Konut ve Diğer Tüketici Kredileri (Milyar TL) Tablo 13: Ticari Bankalar Tarafından Kullandırılan Tüketici Kredilerinin Kişi Sayısına Göre Dağılımı (Adet) Tablo 14: TOKİ Tarafından Yeni Kredi Açılan Konut Sayıları Tablo 15: Menkul Kıymet Stokları (Yüzdesel Olarak) Tablo 16: Hazine iç Borçlanma Senetlerinin Vade Yapısı Tablo 17: iki Oranh ipotek Kredisinin Geri Ödeme Planı Tablo 18: iki Oranh ipotek Kredisine Dayalı Menkul Kıymet ihracı

13 ŞEKİLLER Sayfa No ŞekilI: Basit Bir Menkul Kıymetleştirme Yapıs Şekil 2: Ödeme Aktarmalı Menkul Kıymet İhracının Yapısı Şekil 3: Ödeme Aktarmalı Menkul Kıymetlerde Nakit Akışı Şekil 4: Varlığa Dayalı Tahvil İhracı ve Nakit Akışı Şekil 5: Nakit Akımlı Tahvillerin Yapısı ve Nakit Akımları Şekil 6: Gayrimenkul Finansman İşlemi Şekil 7: İpotek Geri Ödemelerinde Faiz-Anapara İlişkisi Şekil 8: Geri Ödemelerin Reel Değer Şekil 9: Standart CMO yapıs Şekil ıo: İki Oranlı İpotek Kredisine Dayalı Ödeme Aktarmalı Menkul Kıymet İhracının Yapısı Şekil ll: İki Oranlı İpotek Kredisine Dayalı Ödeme Aktarmalı Menkul Kıymetİhracının Nakit Akış

14 KISALTMALAR AB: ABD: AMS: ARM: BI: CEF: CMO: DRM: FANMAC: FCC: FHA: FHLMC: FNMA: FRM: GFO: GNMA: GPM: GSMH: HOLC: İDMK: ıo: LTV: LIBOR: MBB: MBS: MPS: NMMC: OYAK: PC: PLAM: PO: PTI: REMIC: 5MB: SSK: SPV: Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri Australian Mortgage Securities Limited Adjustable Rate Mortgage Benehmark Index Caixa Economica Federal Collateralized Mortgage Obligations Dual Rate Mortgage First Australian National Mortgage Acceptance Corporation Fonds Commun de Creances Federal Housing Administration Federal Home Loan Mortgage Federation (Freddie Mac) Federal Housing Mortgage Association (Fannie Mae) Fixed Rate Mortgage Genel Finans Ortaklığı Govemment National Mortgage Association (Ginnie Mae) Graduated Payment Mortgage Gayri Safi Milli Hasıla Home Owners' Loan Corporation İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Interest Only Pass Through Securities Loan to Value Ratio London Interbank Offered Rate Mortgage Backed Bonds Mortgage Backed Securities Mortgage Pass Through Securities National Mortgage Market Corporation Ordu Yardımlaşma Kurumu Participation Certificates Price Level Ad justed Mortgage PrincipalOnly Pass Through Securities Payment to Income Ratio Real Estate Mortgage Investment Conduits Stripped Mortgage Backed Securities Sosyal Sigortalar Kurumu Special Purpose Vehiele 13

15 TL: TOKİ: UPAC: VA: VDMK: VRM: $: Türk Lİrası Toplu Konut İdaresİ Unİt of Constant Purchasing Power Veteransı Admİnİstration Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Varİable Rate Mortgage Amerİkan Doları 14

16 GİRİş Son yıllarda, dünyada, finansal yatırım araçlarından biri olan menkul kıymetleştirmeye yönelik ilgi hızlı biçimde artış göstermektedir. Ülkemizde de 1980'li yıllarla birlikte yaşanan ekonomik gelişmelere paralel olarak yeni finansal araç ve tekniklere yer verilmeye başlanmış, bu yeniliklere ilişkin yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda, ı 992 tarih ve sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Serrp.aye Piyasası Kurulu'nun Seri: III, 14 sayılı "Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Kurul Kaydına Alınmasına ve Genel Finans Ortaklıklarının Kuruluş ve Faaliyet İlkelerine Dair Esaslar Tebliği" hazırlanmış ve ülkemizde varlığa dayalı menkul kıymetleştirme uygulamalarının önü açılmıştır. Ancak, ülkemizde varlığa dayalı menkul kıymetler çeşitli nedenlerden ötürü tutunamamışlardır tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan T.C. Merkez Bankası'nın 4 sıra numaralı "Umumi. Disponibilite Hakkında Tebliği" ve 94/3 sayılı "Mevduat Munzam Karşılıkları Hakkındaki Tebliği" uyarınca mevduat ve varlığa dayalı menkul kıymet arasındaki munzam karşılık ve disponibilite yükü farkı ortadan kaldırılmış; ayrıca, 1995 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevcut tebliğine eklenen geçici madde ile birlikte, tüketici kredilerine dayalı menkul kıymet ihraçlarının kayda alınması Kurul'un öngöreceği tarihe kadar durdurulmuştur. Alınan bu kararlara ilave olarak, yıllar itibariyle ülkemizde gözlemlenen yüksek reel faiz düzeyleri, bankaların alternatif kaynak yaratmak için varlığa dayalı menkul kıymet ihracına yönelmelerinden ziyade devlet kağıtlarına yönelmelerine neden olmuştur. Sermaye piyasaları gelişmiş olan ülkelerde kullandırılan ipotekli konut kredileri, varlığa dayalı menkul kıymetleştirmenin bir unsuru olan ipoteğe dayalı menkul kıymetler şekline dönüştürülerek sermaye piyasalarında yatırımcılara ihraç edilmekte; böylece ülke ekonomilerinin en önemli sektörlerinden biri olan gayrimenkul sektörüne doğrudan kaynak aktarımı sağlanmaktadır. Ülkemizd,e, hızlı nüfus artışı ve kentleşme olgusunun bir sonucu olarak konuta olan talep, geleneksel konut finansman sistemimizi zorlamaya başlamıştır. Türkiye' de artan konut talebinin karşılanmasına ve bunun çok önemli bir unsuru olan konut finansmanına yönelik, sermaye piyasaları gelişmiş olan ülkelerde olduğu gibi, yeni açılımların yapılması adeta zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda, tarih ve 2002/3888 sayılı "Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline 15

17 İlişkin Yönetmelik" uyarınca Toplu Konut İdaresi'ne, bankalardan devralacağı ipotekli konut kredilerinden oluşan alacak portföyü karşılığında, ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraç etme hakkı tanınmıştır. Yapılan bu düzenlemelerin, Toplu Konut İdaresi'nin bir ipoteğe dayalı menkul kıymetler merkezi şekline dönüştürülmesinde dikkate değer bir ilerleme olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde kurumsal bir konut finansman piyasasının oluşumuna yönelik ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin hangi koşullar altında işlevsel olabilecekleri ve ülkemiz koşullarına uygun nasıl bir kredi türüne dayanmaları halinde, bu menkul kıymetlerin istikrarlı olabilecekleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde menkul kıymetleştirme kavramı incelenmektedir. Bu ana başlık altında menkul kıymetleştirmenin tanımı, menkul kıymetleştirme yönteminin ortaya çıkışı ve gelişimi, menkul kıymetleştirme sürecinde yer alan taraflar ve süreç ile ilgili diğer unsurlar, menkul kıymetleştirme yöntemleri, menkul kıymetleştirme uygulamalarının yararları ve sakıncaları ile menkul kıymetleştirme uygulamalarına konu olan alacak türleri ele alınacaktır. Yine bu bölümde, ülkemizde menkul kıymetleştirme uygulamalarına ilişkin düzenlemeler ile bankalar nezdinde gerçekleştirilen menkul kıymet ihraçlarının muhasebeleştirilmesi incelenecektir. Çalışmanın ikinci bölümü gayrimenkul finansmanının, ipotek kredilerinin ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin incelenmesine ayrılmaktadır. Bu doğrultuda, öncelikle, genelolarak gayrimenkul finansmanı ve ipotek kavramı incelenecek; daha sonra ise, gayrimenkul fınansman aracı olarak ipotek kredileri ile bu kredilere ilişkin risk kavramları ele alınacaktır. Bu bölümde, ayrıca, ipotek piyasası ile farklı yapılara sahip ipoteğe dayalı menkul kıymetler incelenecektir. Türkiye'deki ipoteğe dayalı menkul kıymetleştirme uygulamalarına alternatif bir model oluşturmak amacıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki ipoteğe dayalı menkul kıymetleştirme uygulamaları da ikinci bölümde anlatılacaktır. Üçüncü ve son bölümde ise, Türkiye'de varolan ipotek piyasası incelenecek, ipoteğe dayalı menkul kıymetleştirmeye ilişkin son düzenlemeler tartışılacak ve tüm bu bilgiler ışığında ülkemiz koşullarına uygun bir ipotekli konut kredisi ile ipoteğe dayalı menkul kıymetleştirme modeli önerisi sonuçlarıyla birlikte ele alınacaktır. 16

18 BÖLÜM 1. MENKUL KIYMETLEŞTiRME 1.1.MENKUl KIYMETlEŞTIRMENiN TANıMı Tüm finansal işlemlerin temelini oluşturan borç verenler ile borçlananların karşılaşmasında menkul kıymetleştirmenin yarattığı gelişme finans literatüründe önemli bir yere sahiptir. Geleneksel fon yaratma yöntemlerini önemli ölçüde değiştiren menkul kıymetleştirme olgusu, klasik anlatımı ile varlıklara ilişkin nakit akımlarımn menkul kıymete dönüştürülmesidir. Menkul kıymetleştirme, bir işletmenin (kredi veren kurum) bilançosunda yer alan likit olmayan alacaklarının benzer nitelikte olanlarını biraraya toplayarak, kendisinin ya da bu amaç doğrultusunda kurulmuş olan bir kurumun (özel amaçlı kurum) vasıtasıyla sermaye piyasalarına bu alacak havuzuna dayalı menkul kıymet ihraç etmesi ve ödemelerin bu havuzdaki alacakların geri ödemeleriyle finanse edilmesidirl Oluşturulan bu süreci; likit olmayan ancak belirli bir getiri sağlayan varlıkların alınıp satılabilir menkul kıymetler şekline dönüştürülmesi olarak da ifade edebiliriz. Bu yöntemle birlikte işletmeler, likit olmayan varlıklarından gelecekte elde edecekleri ekonomik faydalar karşılığında yatırımcılardan doğrudan ve düşük maliyetle fon temin edebilme imkanına kavuşmaktadırlar. 1.2.MENKUl KIYMETlEŞTiRMENiN ORTAYA ÇiKIŞI VE GEliŞiMi Birçok finansman aracı gibi menkul kıymetleştirme de gelişmiş mali piyasalara ye iyi işleyen bir finans sistemine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD)' de yaratılmış ve buradan dünyaya yayılmıştır. İlk defa 1970 yılının Şubat ayındaabd'de fikir aşamasından uygulamaya geçen menkul kıymetleştirme olgusu, Amerikan Hükümeti'ne bağlı bir kuruluş olan "Hükümet Ulusal İpotek Kurumu" (Govemment National Mortgage Association- 1 Leon T. Kendall, Michael J. Fishman, A Primer on Securitization, The MIT Press, Cambridge, 1996, s

19 GNMA veya Ginnie Mae) tarafından ödeme aktarmalı (pass-through) menkul kıymetler şeklinde başlamıştır2. İlk örnekler, Ginnie Mae tarafından ipotek kredilerinden doğan alacakların menkul kıymet haline getirilerek yatırımcılara satılması şeklinde olmuştur. Menkul kıymetleştirme mekanizması ilerleyen yıllarda büyük bir gelişme gösterek aktifteki diğer kalemler için de uygulanır hale getirilmiştir. İlk uygulamalarını ipoteğe dayalı menkul kıymet ihracı şeklinde gördüğümüz menkul kıymetleştirme fikri, gelişen ekonomilerde gayrimenkule olan talebin finansmanına ilişkin sorunlara çözüm getirme arayışlarının sonucunda ortaya çıkmıştır. 1800'lü yıllarla birlikte Amerikan halkının artan refah seviyesi gayrimenkule olan talebi yoğun hale getirmiş, bunların finansmanına çözüm olarak da ipotek karşılığı borçlanma yaygın olarak kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Ne var ki, 1920'li yıllarda ABD'de baş gösteren ekonomik bunalım sonucunda ipotek karşılığı kredilendirme en zor dönemlerini yaşamış, ipotek karşılığı borçlanmış olan birçok mülk sahibi aile, mülklerinin haczedilmesi durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Amerikan Hükümeti bozulan dengeleri yeniden sağlamak, mülk sahiplerinin konutlarını kaybetmelerini önlemek, kredi veren kurumları desteklemek, inşaat sektörünü yeniden canlandırmak ve işsizlikle mücadele etmek amacıyla birçok kanun çıkartmış, konuyla ilgili olarak ileride daha da ayrıntılı bir biçimde ele alınacak ohin çeşitli kuruluşları faaliyete geçirmiştir. Amerikan Hükümeti ilk olarak, 1933 yılında, "Ev Sahiplerinin Borçları Kurumu" (Home Owners' Loan Corporatition-HOLC) nu kurmuş, böylece hükümet garantili tahvil ihraç ederek ipotek borçlularının borçlarını finanse etmeyi ve ipotek piyasasını yeniden canlandırmayı amaçlamıştır 3. Kurum bu amacını gerçekleştirebilmek için problemli ipotekleri satın alıp yeniden düzenlemiş ve bunları yeni bir ödeme planına bağlamıştır. Hükümet, ayrıca, yeni konut kredisi açmakta istekli olmayan kredi kuruluşlarının tekrar bu sektöre girmelerini teşvik etmek amacıyla, 1934 yılında, ipotek sigortacılığına öncülük edecek olan "Federal 2 Frank: J. Fabozzi, Franco Modigliani, Mortgage and Mortgage-Backed Securities Markets, Harvard 3 Business School Press, Boston, 1992, s.21. Michael J. Lea, "Innovation and the Cost of Mortgage eredit: AHistorica1 Perspective", Housing Policy Debate, VoL.7, Issue1, 1996, s

20 Konut idaresi" (Federal Housing Administration-FHA) ni kunnuş ve borçluların kredilerini geri ödememeleri riskine karşı kredi kurumlarının kulhındırdıldarı kredileri sigortalamıştır. FHA, sigortalayacağı konut kredilerinin m~tarına'üst sınır getirmiş; ayrıca kredi kullanandan hem satın aldığı konut için belirli bir miktar peşinat ödemesini istemiş hem de sigorta primi tahsil etmiştir.. B ri ön koşullar, kredrkuruluşları açısından kredi arzının yeterince büyümesine bir ölçüde engelolmuştur. Ancak yine de FHA,. ipotek kredilerini standart hale getiren ilk kurum olmuştur 4. FHA'ya benzer olarak, 1944 yılında, Amerikan Hükümeti tarafından "Eski Muharipler idaresi" (Veterans' Administratioiı-VA) İkinci Dünya Savaşı'ndan dönen gazilerin konut edinmelerini kolaylaştırmak, teşvik etmek ve borçlanmalarını cazip hale getirmek amacıyla kurulmuştur. VA, FHA'dan farklı olarak sigortalayacağı konut kredilerinin miktar.ına üst sınır getirmemiş, krediyi kullanandan herhangi bir peşinat veya sigorta primi tahsil etmemiştir~özül1de birbirine benzeyen FHA ve VA tarafından ipotek kredilerinin sigorta edilerek hükümet garantisi altına alınmaları sonucunda, krediıerde standardizasyona gidilmiş ve böylece sağlıklı bir ikinci el ipotek piyasasınin oluşumuna katkıda bul unulmuştur. Daha önceden satışa çıkarılmış ve yatırımcılar arasında el değiştiren ipoteğe dayalı menkııl kıymetlerin piyasası olarak nitelendirebileceğimiz ikinci el ipotek piyasasınıgeliştinnek, ipotek kredisine olan arz ve talebi arttınnak ve piyasaya sürekli likidite sağlamak amacı ile 1938 yılında Amerikan Kongresi tarafından.. "Federal Ulusal ipotek Birliği" (Federal National Mortgage Association-FNMA veya Fannie Mae) kurulmuştur5. A~erikan Hükümeti tarafıiıdan desteklenen Fannie Mae, sadece FHA ve VA tarafından sigortalanmış ipotek kredil~rini satin almak ve bu krediler için ikincil bir piyasanın oluşturulmasını amaçlamiştır. >. ilerleyen yıllarda, FannieMae'nin varlığına rağmen ikinci el ipotek piyasası istenilen düzeye erişememiş ve sonuç olarak kurum, daha da etkin hale gelebilmek için Amerikan Kongresi'nin kararı ile 1968 yılında iki ayrı organizasyona ayrılmıştır6 :. 4 Frank J. Fabozzi, The Handbook of Mortgage Backed Securities, 4.ed., Probus Publishing Company, 5 Chicago, 1995, s Fabozzi, Modigliani, a.g.e., s.23. A.e., s.20 19

21 a) Mevcut Federal Ulusal ipotek Birliği (Fannie Mae), b) Hükümet Ulusal ipotek Birliği (Ginnie Mae). Mevcut Fannie Mae, yine bazı hükümet düzenlemelerine tabi olmakla birlikte, hisseleri New York Borsası'nda alımp satılır hale gelen özel bir yönetim yapısına dönüştürülmüştür. Asıl amacı ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraç etmek olan Ginnie Mae ise, "Amerikan Konut ve Kent Geliştirme Bakanlığı" (U.S. Department of Housing and Urban Development) bünyesinde 1968 yılında kurulmuştur. Ginnie Mae, Amerikan Hükümeti'nin tam güveni ve kredisi ile ikinci el ipotek piyasasında aktif bir kurum olarak menkul kıymetleştirme çalışmalarını teşvik etmiş ve 1970 yılında, ilk defa hükümet garantili ödeme aktarmalı menkul kıymetleri halka arz ederek menkul kıymetleştirme uygulamasını başlatmıştır. Bu uygulamalar, daha önce de bahsedildiği gibi, FHA ve VA garantisi taşıyan ipotek kredilerinden doğan alacakların menkul kıymet haline getirilerek yatırımcılara satılması şeklinde olmuştur. Yatırımcıların bu tür menkul kıymetlere gösterdiği yoğun talep ise, bunların hükümetçe desteklenmiş ve getirisi güvenilir yatırımlar olmalarından kaynaklanmaktadır. Amerikan Kongresi 1970 yılında, ikinci el ipotek piyasasım daha da derinleştirmek amacı ile "Federal Konut Kredisi ipotek Şirketi" (Federal Home Loan Mortgage Corporation-FHLMC veya Freddie Mac) ni kurmuştur7. Konut kredisi veren birçok kurum ve kuruluş portföyünde sadece FHA ve VA garantili ipotekleri değil, konvansiyonel (geleneksel ya da hükümet garantisi taşımayan) ipotekleri de bulundurmaktaydı. Konvansiyonel ipotek kredilerinin de menkul kıymetleştirilmesi ve bunlara iliş~in bir ikincil piyasanın oluşturulması amacıyla Freddie Mac kurulmuştur. Freddie Mac kuruluş amacı doğrultusunda ilk defa, 1971 yılında, konvansiyonel ipotek kredileri ile desteklenmiş katılım sertifıkalarım (Participation Certificates-PCs) ihraç etmiştir8 ilerki bölümlerde daha da ayrıntılı olarak açıklanacak ohin bu kurumlar, ipoteğe dayalı menkul kıymetleştirmenin fikir aşamasından uygulama aşamasına geçişini sağlamışlardır. 7 Kendall, Fishman, a.g.e., s.2. 8 Fabozzi, Modigliani, a.g.e., s

Dr. Ebubekir AYAN KONUT FİNANSMANI VE DEĞERLEMESİ

Dr. Ebubekir AYAN KONUT FİNANSMANI VE DEĞERLEMESİ I Dr. Ebubekir AYAN KONUT FİNANSMANI VE DEĞERLEMESİ II Yayın No : 3090 İşletme-Ekonomi Dizisi : 653 1. Baskı Nisan 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-117 9 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki

Detaylı

İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER

İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER 1. MORTGAGE KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ 1.1. MORTGAGE KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Dr. Gökçen TURAN Sermaye Piyasası Kurulu Başuzman Hukukçu Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV BİBLİYOGR AFYA... XVII KONUNUN

Detaylı

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI

TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı TAŞINMAZ YATIRIMLARININ FİNANSMANI 1 Taşınmaz Yatırımlarının Finansmanı İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN DEĞİŞİM SÜRECİNDEKİ TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ KONULU KONUŞMA METNİ

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN DEĞİŞİM SÜRECİNDEKİ TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ KONULU KONUŞMA METNİ SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN FİNANS ZİRVESİ NDE YAPTIĞI DEĞİŞİM SÜRECİNDEKİ TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ KONULU KONUŞMA METNİ 5 ARALIK 2006 İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR KONGRE SARAYI

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md.

Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. Kentsel Dönüşümde Finans Aktörleri ve Beklentileri Doç. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Araştırma, İş ve Ürün Geliştirme Grup Md. 8 Ekim 2013 Ajanda 1- Finansal Aktörler: Güncel Durum A- Güncel Durum: Birincil Konut

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

Aktif Menkul Kıymetleştirmesi

Aktif Menkul Kıymetleştirmesi Bankacılar Dergisi, Sayı 57, 2006 I. Giriş Aktif Menkul Kıymetleştirmesi Pelin Ataman Erdönmez * Aktif menkul kıymetleştirmesi finansal sektörde en önemli reformlardan birisi sayılmaktadır. İlk menkul

Detaylı

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 SUNUŞ 7 İÇİNDEKİLER 9 KİSALTMALAR 14 GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, TERMİNOLOJİ, KONUT FİNANSMANI VE İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KAVRAMLARI, İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN ALTERNATİF FİNANSMAN YÖNTEMLERİ 15/12/2011 İstanbul Burak PİRGAİP Uzman İDEAL BİR GAYRİMENKUL FİNANSMANI MODELİ BANKA A.Ş. Tüketici Bireysel TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi. Çağrı ÖZKAN

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi. Çağrı ÖZKAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONUT KREDİLERİ VE MENKULLEŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Çağrı ÖZKAN HAZİRAN 2007 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Borçlanma Araçları Piyasası ve Yeni SPKn İle Getirilen Yenilikler. Sermaye Piyasası Kurulu Dr. Vahdettin ERTAŞ Başkan

Borçlanma Araçları Piyasası ve Yeni SPKn İle Getirilen Yenilikler. Sermaye Piyasası Kurulu Dr. Vahdettin ERTAŞ Başkan Borçlanma Araçları Piyasası ve Yeni SPKn İle Getirilen Yenilikler Sermaye Piyasası Kurulu Dr. Vahdettin ERTAŞ Başkan FED Kararları 22 Mayıs tarihli FED kararları, tüm dünya finans piyasalarında bir trend

Detaylı

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MENKUL KIYMETLER

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI. 28 Mayıs 2013 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ NESİL FİNANS ARAÇLARI 28 Mayıs 2013 Bankaların Sermaye Yeterliliği ve Konut/İnşaat Kredilerinin Gelişimi Sermaye Yeterliliği Rasyosunun Gelişimi Bankaların sermaye yeterliliği

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Gayrimenkul Finansmanında Sermaye Piyasası Çözümleri. Tevfik KINIK Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı

Gayrimenkul Finansmanında Sermaye Piyasası Çözümleri. Tevfik KINIK Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Gayrimenkul Finansmanında Sermaye Piyasası Çözümleri Tevfik KINIK Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Gayrimenkul Finansmanı İhtiyacı Finansman ihtiyacı Gelişen ve büyüyen ekonomimiz Kentsel dönüşüm

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 12 EK VDMK, İTMK VE İDMK PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 12 EK VDMK, İTMK VE İDMK PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 12 EK VDMK, İTMK VE İDMK PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL VDMK VARLIK FİNANSMAN FONU Varlık finansmanı fonu; ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir? www.pwc.com.tr Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Optimum Sermaye Yapısı İşletmenin sermaye maliyetini minimum ve işletme değerini maksimum

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 7 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 7 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ DERS NOTLARI 7 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PROF.DR. YILDIRIM B. ÖNAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafindan düzenlenen

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI

Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI Dr. ASLI MAKARACI Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER VE TEMİNATLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii TEŞEKKÜR... ix İÇİNDEKİLER...

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ TÜRKİYE DE İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER MERKEZİNİN KURULMASI

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ TÜRKİYE DE İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER MERKEZİNİN KURULMASI T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ TÜRKİYE DE İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER MERKEZİNİN KURULMASI YETERLİK ETÜDÜ M. UFUK YILMAZ UZMAN ANKARA MART 2000 1 YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

Halka Arz ve Borsada İşlem Görme. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012

Halka Arz ve Borsada İşlem Görme. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012 Halka Arz ve Borsada İşlem Görme İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 22 Mayıs 2012 Halka Arz Nedir? Kredi Borçlanma Borçlanma Enstrümanı İhracı Finansman İhtiyacı Sermaye Mevcut Ortaklarca Sermaye Artırımı Şirketin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sunum Planı Türk Sermaye Piyasalarının ve İMKB nin Genel Görünümü Halka Arz Seferberliği

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Küresel Kriz ve Sermaye Piyasaları Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Sunum Akışı Küresel Krizin Oluşumu Kriz Neden Önlenemedi? Krize Karşı Tepkiler Düzenleyiciler Açısından Yapılması Gerekenler

Detaylı

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Dr. Cem BERK GAYRİMENKUL YATIRIMLARININ YÖNETİMİ Beta Yay n No : 2678 İşletme - Ekonomi : 563 1. Baskı Nisan 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-702 - 1 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları: Gelişen Altyapı ve Yeni Fırsatlar. Dr. Orhan Erdem Müdür Araştırma Bölümü 3 Ekim 2013

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları: Gelişen Altyapı ve Yeni Fırsatlar. Dr. Orhan Erdem Müdür Araştırma Bölümü 3 Ekim 2013 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları: Gelişen Altyapı ve Yeni Fırsatlar Dr. Orhan Erdem Müdür Araştırma Bölümü 3 Ekim 2013 Ajanda Borsa da sektörün görünümü Menkul kıymetleştirme ve alternatif finansman yöntemleri

Detaylı

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleştirme

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleştirme Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleştirme Aktif Bank 5 No.lu Emek Varlık Finansman Fonu Yatırımcı Sunumu Ocak 2013 Ajanda Aktif Bank ın VDMK İhraçlarına İlişkin Geçmişi Yeni VDMK Detayı & Derecelendirme Özeti

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

4) Bir mekânın alt ve üstünü oluşturan yatay taşıyıcı yapı elemanına ne ad verilir? A) Döşeme B) Kolon C) Kiriş D) İnce Yapı E) Temel

4) Bir mekânın alt ve üstünü oluşturan yatay taşıyıcı yapı elemanına ne ad verilir? A) Döşeme B) Kolon C) Kiriş D) İnce Yapı E) Temel Gayrimenkul Değerleme Esasları 19/12/2015 Sınavı 1) Katılım payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulan fon Aşağıdakilerden hangisidir? A)değişken Fon B)fon sepeti C)serbest yatırım fonu

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 1

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

Kasım 2014 Aylık Rapor

Kasım 2014 Aylık Rapor Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı