KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam Borçtaki Diğer Borçların ve İşlem Oranları Ana Paranın Oranı: Kâr Payının Oranı: Masrafların Oranı: Aylık Kâr Payı Oranı: Aylık Maliyet Oranı: Aylık Cari Kâr Payı Oranı: 1.3. Masraf Bilgileri Kâr Payı Oranı İndirim Komisyonu: Ekspertiz Ücreti: Teminat ( İpotek) Tesis Ücreti: Ferdi Kaza Sig. Prim Ücreti ( Ay): Hayat Sigortası Prim Ücreti ( Ay): Konut Yangın Sigorta Prim Ücreti ( Ay): Konut DASK Prim Ücreti: Teminat (İpotek) Çözüm Ücreti : 2.TARAFLAR Bir taraftan Bank Asya ile diğer taraftan son sayfada ad-soyad ve imzaları bulunan Müşteri ve garantör/garantörler arasında aşağıdaki şartlarda bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir. 3. TANIMLAR İş bu kredi sözleşmesinin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Bank Asya: Asya Katılım Bankası A.Ş. Merkez veya herhangi bir şubesini/şubelerini, Müşteri: Bank Asya dan bireysel kredi kullanarak konut finansmanı kapsamında kendisine finansman sağlanan ve işbu kredi sözleşmesini müşteri (borçlu) sıfatı ile imzalayan kişiyi, Konut Finansmanı: -Konut edinmeleri amacıyla müşterilere kullandırılan kredileri,-sahip oldukları konutların teminatı altında müşterilere kullandırılan tüketici kredilerini,-bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla müşterilere kullandırılan kredileri, Kredi Sözleşmesi: Konut Finansmanı kapsamındaki iş bu kredi sözleşmesini ve eklerini, Kredi: Müşterinin konut finansmanı kapsamında Bank Asya dan kullandığı tutarı, Kredi Limiti: Müşteriye işbu kredi sözleşmesi gereğince ödenebilecek azami tutarı, Kredi Hesabı: Müşteriye kullandırılan iş bu kredi nedeniyle, borç ve alacakların takip edileceği, borç kayıtlarının yapılacağı, taksitlerin yatırılacağı ve bu krediyle ilgile her türlü hesapların tespitinde kullanılacak Bank Asya nezdinde açılmış olan müşteri hesabını, Ödeme Planı: İşbu kredi sözleşmesi gereğince müşteriye kullandırılan kredinin anapara, kâr payı ile bunlara ilave edilecek her türlü vergi ve masraf ve komisyonları ile birlikte geri ödeme toplam tutarını ve geri ödeme tarih ve tutarlarını ve krediyle ilgili sair bilgileri gösteren, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan belgeyi, Toplam Borç Tutarı: Müşteri nin kredi altında Bank Asya ya ödeyeceği anapara, kâr payı, ödenmesinin gerekmesi halinde K.K.D.F. ve her türlü giderlerin toplamı olarak, bu kredi sözleşmesinde ve/veya sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Ödeme Planında gösterilen tutarları, 1

2 Taksit: Ödeme planında kredinin geri ödenmesi için belirlenen tarihlerin hizasında gösterilen anapara, kar, kamusal yükümlülükler ve komisyon toplamından oluşan ödeme tutarını, Taksit Vadesi: Ödeme planında belirtilmiş olan taksitlerin ödeneceği tarihi, Değişken Kâr Payı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen endeks ve oranlara Bank Asya ca uygulanacak marj oranı eklenerek bulunan kâr payı oranını, Sabit Kâr Payı: Sözleşme başlangıcında belirlenen ve her iki tarafın ortak rızası dışında değiştirilemeyen kâr payı oranını, Yıllık Maliyet Oranı: Bank Asya ve Müşteri tarafından kabul edilmiş olan kâr payı, ücret, masraf ve kamusal yükümlülükler dahil tüm taahhütlerin bu günkü değerlerinin yıllık olarak toplamına eşit olan oranı, Erken Ödeme: Tüketicinin konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam tutarı veya vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksitin vadesinden önce ödemesini, Komisyon: Geri ödeme planında her bir taksit tutarında anapara, kâr ve her türlü kamusal yükümlülükler haricinde ayrı bir kalem olarak yer alan ve Bank Asya nın gelir olarak tahsil edeceği tutarları, K.K.D.F. : Kaynak Kullanımı Destekleme Fonunu, Bağlı Kredi: Belirli bir konutun/malın satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile verilen krediyi, Garantör: Türk Borçlar Kanunu'nun 128.maddesi çerçevesinde iş bu kredi sözleşmesinden kaynaklanan borçların ödenmesini garanti eden kişi, Teminatlar: İş bu kredinin teminatını teşkil etmek üzere Müşteri ve/veya üçüncü kişiler tarafından müşteri lehine verilmiş/verilecek her türlü ipotek, rehin veya Bank Asya tarafından kabul edilmiş bulunan nakit, sair değerler, garantör, kefalet gibi her türlü alınabilecek güvenceleri, ifade eder. 4. SÖZLEŞMENİN KONUSU Bank Asya ca Müşteriye bireysel ihtiyaçları doğrultusunda konut finansmanı kapsamında kullandırılacak krediye ilişkin olarak şartların, hak ve yükümlülüklerin tayin ve tespit edilmesidir. 5. KREDİ LİMİTİ, TAKSİT SAYISI, GERİ DÖNÜŞ TUTARI Bank Asya, Konut Finansmanı kapsamında müşteriye kullanılmak üzere işbu kredi sözleşmesinde ve ödeme planında yazılı şartlarda müşteri lehine sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen tutarda kredi limiti açtığını, müşteri de aynı şartlarda krediyi kullandığını kabul ve beyan eder. İş bu sözleşme ödeme planında belirlenen taksit sayısı ve anapara, kâr payı, KKDF vs. ödeme planında belirtilen masraflar toplamından oluşan geri dönüş tutarı sözleşmenin 1. maddesinde belirlenmiştir. 6. KREDİ KÂR PAYI ORANI / YILLIK MALİYET ORANI / BORÇ TUTARI DAĞILIMI 6.1. İş bu sözleşmeye istinaden kullandırılacak krediye, müşteri tarafından seçilecek (sabit, değişken, sabit+değişken) kâr payı türüne, vadesine, ödeme sıklığına, para cinsine vs. nedenlerle Bank Asya tarafından belirlenmiş ve Müşteri tarafından kabul edilmiş olan ve iş bu sözleşmenin 1. maddesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz eki olan ödeme planında/sözleşme eklerinde belirtilen oranlarda ve şekillerde kâr payı uygulanacak ve bu oranlar üzerinden hesaplanacak kâr payları tutarları Müşteri tarafından Bank Asya ya ödenecektir. İş bu kredi sözleşmesine uygulanacak olan kâr payı oranları, kullandırılacak kredilerden kaynaklanan Yıllık Maliyet Oranları (değişken, sabit ve değişken kâr paylı kredi kullanımı durumlarında ise başlangıç ve azami kâr payı oranlarıyla, buna göre hesaplanmış yıllık maliyet oranları), iş bu krediden kaynaklanan toplam borç tutarının anapara, kâr payı ve diğer giderler itibariyle Borç Dağılımı, iş bu kredi sözleşmesinin 1. maddesinde ve/veya sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Ödeme Planında belirtildiği şekilde olacaktır Sabit kâr payı tercih edilmesi halinde sözleşme süresince kâr payı sabit kalacak ve bu oranda herhangi bir artış söz konusu olmayacak, geri ödeme süresince kâr payı oranı her iki tarafın ortak rızası haricinde değiştirilmeyecektir Değişken kâr payının tercih edilmesi halinde kredi kâr payı oranı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen endeks türleri içinden Müşteri tarafından tercih edilen endeks oranı Bank Asya nın belirleyeceği sabit bir marj oranının toplamından oluşacaktır. Kredinin kâr payı oranı Müşteri tarafından seçilen kâr payı değişim sıklığına göre belirlenen kâr payı değişim tarihlerinde endeksteki değişimi yansıtacak şekilde güncellenecektir. 2

3 Kredinin geri ödemeleri o döneme ait güncel kâr payı oranları üzerinden hesaplanacaktır Sabit ve Değişken kâr payının beraber tercih edilmesi halinde kredinin kâr payı oranı ve geri ödeme tutarları, kredinin sabit kâr paylı döneminin vadesi boyunca değişmeyecek, değişken kâr paylı dönemin vadesi boyunca kredinin kâr payı oranı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen endeks türleri içinden müşterinin tercih ettiği endeks oranı ile Bank Asya nın belirleyeceği sabit bir marj oranı toplamından oluşacaktır. Kredinin kâr payı oranı, müşterinin seçtiği kâr payı değişim sıklığına göre belirlenen kâr payı değişim tarihlerinde endeksteki değişimi yansıtacak şekilde güncellenir. Değişken kâr payının döneminin vadesi boyunca kredi geri ödemeleri, o döneme ait güncel kâr payı oranları üzerinden hesaplanacaktır Yıllık Maliyet oranının hesaplanma şekli: Konut Finansmanı kapsamındaki iş bu kredi sözleşmesindeki yıllık maliyet oranı, (Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili yönetmeliğinde belirtildiği gibi) kredinin müşteriye verildiği tarihte ve a) Ödeme planındaki toplam kâr payı tutarı b) Kredinin ödeme planı dışında kalan ve tüketicinin ödemekle yükümlü olduğu 1. madde de yazılı olan masrafların tutarı, c) Kâr payı ve Banka nın konut finansmanının verilmesi için şart koşulmuş diğer masraflar tutarı toplamı üzerinden hesaplanacaktır. 7. VERGİ VE MASRAFLAR 7.1. Müşteri, adına açılan kredi dolayısıyla Bank Asya ya verdiği/ vereceği teminatlarla bunların tesis edilmesi ve serbest bırakılmasına ilişkin işlemlerin gereği olarak tahakkuk edecek 1. madde de yazılı her türlü vergi, resim, harçlarla masrafları, bu masraflar tahakkuk ettiğinde peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder Müşteri, işbu sözleşme çerçevesinde kullandırılan kredi münasebetiyle ödenmesi gereken her türlü, vergi, resim, harç, 1. maddede yazılı olan sigorta primi, kâr payı oranı indirim komisyonu ve henüz ödenmemiş olsa bile bunların gider vergilerini, ayrıca ileride doğabilecek bilcümle, vergi, resim, harçlarla, tarh edilebilecek cezaları, sigorta prim ve masraflarını, bunlara yapılacak zamlar ve ilavelerini de ayrıca ihbara gerek kalmaksızın Bank Asya ya ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder Müşteri, taşınır veya taşınmaz mal niteliğindeki teminatların komisyonları, muhafaza ve sair ücretleri, ekspertiz değerleri veya mevzuata ve bankacılık teamüllerine göre gider vergileri ile birlikte, Bank Asya ca tahakkuk ettirilerek Müşteri kredi hesabına borç yazılmasını kabul eder Müşteri, işbu sözleşmenin imzalanmasından doğan ve vadesinde ödenmeyen taksitlerinden dolayı Bank Asya nın kendisine ve garantörlere göndereceği her bir ihbarname ve ihtarname için Bank Asya nın yapacağı masraflar da dahil olmak üzere Bank Asya nın Sözleşme den kaynaklanan haklarını korumak için yapacağı bütün masraf, vergi, resim ve harçların da kendisine ait olacağını ve bunları Bank Asya ya defaten ödeyeceğini, bankanın bu meblağları ve harcamaları kredi hesabına borç olarak yazmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 8. KREDİNİN TAHSİSİ VE KULLANDIRILMASI 8.1. Bank Asya, müşteriye kredi kullandırıp kullandırmamakta, kullandırım şartlarını tespit etmekte, krediyi durdurma, kredi limitini azaltma veya kullandırılan kredinin tamamını her an geri alma hususlarında tamamen serbest olup, müşteri, Bank Asya nın kredi kullandırmaya başlamasından tamamen tasfiye tarihine kadar işbu sözleşmenin imza tarihinde yürürlükte olan veya tasfiye tarihine kadar yürürlüğe girecek olan kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerle Bank Asya nın belirlediği kurallara tabi bulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteriye kredi kullandırılabilmesi, hakkında Bank Asya ca yapılacak istihbaratın olumlu olmasına bağlıdır Kullandırılan kredi, Bank Asya tarafından mal ve/veya hizmetin satın alınması sırasında nakden, hesaben, veya bloke çek ile müşteriye ya da satıcıya ödenecektir. Satın alma bedelinin Bank Asya tarafından belirlenecek bir kısmı müşteriden peşinen tahsil edilecektir Kullandırılan kredinin dövize endeksli olması halinde, müşteri, döviz cinsinden tahsil edilen kredinin, kullandırma anındaki, Bank Asya nın cari serbest alış kuru üzerinden bulunacak Türk Lirası karşılığının kullandırılacağını kabul ve beyan eder Kredinin tahsisi ve kullandırışı ile ilgili tüm işlem adımlarında ve süreçlerde, katılım bankalarının çalışma prensipleri göz önünde bulundurulur. Bu bağlamda kredinin Alıcı nın eline nakit olarak ödenmemesi, faiz ve faizli ürünler (tahvil, bono, borç.. vb) için kredi kullandırılmaması nedeni ile kredinin nakit olmadığı, finansman yükümlülüğünün yerine getirilmediği ve benzeri iddialar ileri sürülemez. Yine çalışma prensipleri gereği finanse 3

4 edilen satışın, hizmetin veya iş taahhüdünün yerine getirilmesinde satıcı/hizmet sağlayıcı ve/veya işi Müşteri'ye taahhüt eden ile Banka ve Alıcı arasında vekalet ilişkisinin kurulması, bir tarafın diğer bir taraf için vekil olarak onun için satış işlemlerini, hizmeti gerçekleştirmesi veya bir tarafın işinin diğer tarafça üstlenilmesi, bu işin akit taraflara veya üçüncü bir kişiye, akit tarafın çalışanlarına, bedelli veya bedelsiz olarak verilmesi gibi nedenlerle Banka'nın Müşteri'ye karşı sorumluluğu bulunmamaktadır. 9. TEMİNATLAR 9.1. Müşteri, iş bu kredi sözleşmesi altında kullandırılan her bir kredinin anaparası, kâr payı, gecikme kâr payı, gecikme cezası, her bir kredinin münasebetiyle doğan her türlü vergi, resim, harç, icra ve yargılama giderleri vs. tüm masrafların teminatını teşkil etmek Bank Asya nın talep etmiş olduğu her türlü teminatı vermeyi, iş bu kredi sözleşmesinin ekinde belirtilen taşınmaz malı, mütemmim cüzü ve teferruatı ile birlikte Bank Asya nın belirlediği tutarda Bank Asya lehine birinci derece ve birinci sırada ipotek etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, kredi kullandırılmadan önce Bank Asya ya verdiği başvuru formunda beyan ettiği bütün gayrimenkulleri ile daha sonra malik olacağı gayrimenkulleri, işbu sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve söz konusu kredi işlemlerinden doğmuş/doğacak borçlarının ödenmesini teminen, Bank Asya tarafından fek edilinceye kadar geçerli olmak kaydı ile üzerlerindeki Türk Medeni Kanunu nun 862. maddesine göre halen mevcut veya ileride mevcut olacak binalar ve müştemilatı ile tüm eklentileri, teferruatı ve mütemmim cüz leri ile birlikte, istendiğinde Bank Asya lehine birinci derece ve birinci sırada teminat olarak ipotek etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder Müşteri, Bank Asya ya ipotek ettiği gayrimenkulleri Bank Asya nın yazılı onayını almadan üçüncü şahıslara satmayacağını, aksi takdirde Bank Asya nın tüm alacağını muaccel kılma hakkına sahip olacağını, ayrıca taşınmaz malın belirli bir payını ya da tamamını üçüncü şahıslara satması halinde gerek borcun gerekse kredi hesabının kendi namına devam edeceğini, Bank Asya nın taşınmazın devrine muvafakat etmesi halinde dahi bu krediden doğan borç tamamen Bank Asya ya ödeninceye kadar bu sözleşmedeki yükümlülüklerinin aynen devam edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. İpotek edilen gayrimenkulün üçüncü şahıslara kiraya verilmesi halinde, kira sözleşmelerinin tapuya tescil ettirmek hakkından feragat eylediklerini kabul ve beyan eder Müşteri, Bank Asya nın ipotekli gayrimenkul malın durumunu her yıl veya dilediği tarihte tespit, denetim veya değerini takdir ettirmeye ve kendi yöntemlerine göre yeni bulunacak değere göre yeni teminat marj oranları belirleyerek yeni teminat istemeye yetkili olduğunu ve ipotekli gayrimenkullerin işbu sözleşmeden doğacak borcu karşılayamadığı hususu, müşteriye ve garantörlere tebliğ edildiği takdirde, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde fark için her türlü menkul, gayrimenkul teminatı tesis ve tescil ile Bank Asya ya vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, ipotekli gayrimenkul istimlak edildiği takdirde, istimlak bedelinin Bank Asya ca tahsili ile müşterinin muaccel ve müeccel borç ve taahhütlerine mahsup edilmesini, eğer ipotek bedeli ile kamulaştırma bedeli arasında fark doğuyor ise bu farkı karşılayacak miktarda Bank Asya ya menkul ve/veya gayrimenkul her türlü teminat vermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, Bank Asya lehine ipotek edilen ve edilecek gayrimenkulün değeri kendi kusurları olmaksızın azalırsa, bundan dolayı Medeni Kanunun 867. maddesi gereğince alabileceği tazminatı Bank Asya nın bilgi ve izni olmaksızın tahsil edemeyeceğini, Bank Asya isterse, anılan tazminatı ödeyecek kuruluştan veya kişiden Müşterinin izni olmaksızın istemek, almak ve vadesi gelmemiş olsa bile borcundan düşmek konusunda serbest ve yetkili olduğunu kabul eder Müşteri, ipotekli gayrimenkullerin devri halinde, yeni malik borcun tamamını veya kendi paylarına düşen hisseyi şahsen kabul etse bile Medeni Kanunun 888. ve devamı maddeleri gereğince Müşteri ye herhangi bir ihbara hacet kalmaksızın Bank Asya nın Müşteri ye karşı olan alacak hakkının devam edeceğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri, işbu sözleşme ile tahsis edilen kredinin her ne surette olursa olsun doğmuş/doğacak borçlarının teminatı olarak Bank Asya nezdinde açılmış ve açılacak her türlü hesaplar üzerinde, kredi borcu tutarınca Bank Asya nın rehin/blokaj hakkı bulunduğunu, kendileri adına açılmış ve açılacak iş bu hesapları da kredi borcu tutarınca Bank Asya ya rehin verdiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. Müşteri, Bank Asya ya rehnedilen bu hesaplardan katılım hesapları üzerindeki tüm hak ve alacağa taalluk eden işlemiş ve işleyecek 4

5 kâr paylarını da rehnin şumulüne dahil olacak şekilde Bank Asya ya terhin ettiklerini, işbu sözleşmede belirtilen diğer hususlarında ayrıca geçerli olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder Bank Asya, müşteri aleyhine rehnin yetmemesi vesikası alınmadan önce dahi tüm alacağın tamamı ve ayrıca Bank Asya ca istenildiği takdirde ipoteğin paraya çevrilmesi hakkı saklı kalmak kaydıyla yalnız kâr payı ve sair alacaklarından dolayı haciz ve iflas yolu ile kanuni takibe geçebilir. Bank Asya dilediği takdirde de ilamsız ve sair surette haciz yolu ile takip yapabileceği gibi aynı anda ayrıca ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile de icra takibi yapabilir Müşteri, nakit, sair değerler, garantör, kefalet gibi şahsi güvenceler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Bank Asya tarafından kabul edilebilir teminatların tesis, tescil ve Bank Asya ya verilmesinden sonra Krediyi kullanacağını kabul eder. Bank Asya her ne sebeple olursa olsun alacağı bulunduğu sürece, teminatlarının bir kısmının ya da tamamının geri verilmesi konusunda Müşteri isteklerini kabul edip etmemekte serbesttir Müşteri, Bank Asya nın dilediği taktirde aldığı teminatlara ek olarak Bank Asya nın kendisinden yeni ek teminatlar isteyebileceğini, ödeme gücünü kaybetmesi halinde veya alınan teminatların değer yitirmesi halinde ve bu sebeplerle sınırlı olmaksızın, Bank Asya nın yeni garantör, kefil, ipotek, rehin gibi ek teminatlar talep edebileceğini kabul eder. Sözleşmenin akdi sırasında ek teminat talep edilmemiş olması, sözleşmenin devamı sırasında ek teminat talep edilmesine engel değildir Müşteri, kredinin teminatı olarak verilecek tüm teminatların her türlü tesis, tescil masraflarının vergi ve harçlarının kendisine ait olduğunu kabul ettiği gibi, kredi borcunun sona ermesi halinde de iş bu teminatların fek edilmesi için gerekli tüm masraf ve harçlarla birlikte Bank Asya ca bu amaçla yapılmış her türlü masrafların da kendisine ait olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder Bank Asya, iş bu kredinin teminatı için alınan konutun/satın alınacak konutun ve/veya sair teminatlarının değerlerini, iş bu kredinin tesisinden önce veya sonra, Bank Asya ca belirlenecek ekspere veya Sermaye Piyasası Kanununun 22. maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi uyarınca gayrimenkul değerleme faaliyeti konusunda yetki verilmiş kişi ve kurumların yanı sıra diğer uzman bilirkişilere, masrafları müşteriye ait olmak üzere ekspertizini yaptıracaktır. 10. KREDİNİN GERİ ÖDENMESİ Müşteri, Bank Asya ca kendisine konut finansmanı kapsamında tahsis edilen krediyi işbu sözleşme ekindeki Ödeme Planında belirlenen şekillerde/taksitlerde ve vadelerde; anapara, kâr payı, fon ve gider vergileri ve ödenmesinin gerekmesi halinde K.K.D.F.den oluşan taksit tutarlarını nakden, def aten ve hesaben Bank Asya ya geri ödemeyi kabul ve taahhüt eder Müşteri, Bank Asya ca kendisine tesis edilen kredi dolayısıyla açılan kredi hesabının cari hesap usulüne göre değil, ekteki ödeme planı çerçevesinde işleyeceğini beyan ve kabul eder Müşteri, kredi taksitlerini işbu sözleşme ekindeki ödeme planında belirtilen, para cinsinden aynen ödeyecek olup, taksit tutarını ödeme günü itibariyle kredinin kullandırıldığı şube nezdindeki cari hesabında hazır bulunduracağını, cari hesap bakiyesinin yeterli olamaması durumunda; Bank Asya merkez ve şubeleri nezdinde bulunan diğer cari veya katılma, Türk Lirası veya döviz cinsinden tüm hesaplarının sorgulanarak, borcun bu hesaplardan tahsil edilmesini, Türk Lirası cinsinden taksit ödemeleri için yabancı para cinsinden hesaplarından yapılacak ödemelerde Bank Asya serbest döviz alış kurundan tutarı kadar alışı yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Müşteri kendisine tahsis edilen kredinin dövize endeksli olması ve bunun sonucunda taksit tutarlarının yabancı para cinsi üzerinden belirlenmiş olması sonucunda bunları ya aynen efektif olarak ödeyeceğini ya da taksit ödeme tarihindeki Bank Asya döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığını ödeyeceğini; efektif ödenmesi halinde ödeme tarihindeki efektif alış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası nın Bank Asya kayıtlarına intikal etmesini kabul ettiğini; efektif veya dövizle ödemeye karşın Bank Asya kredi hesabının TL olarak da takip edilecek olması nedeniyle herhangi bir kur farkı talep etmeyeceğini, beyan, kabul ve taahhüt eder Müşteri, ayrıca bir talimatına gerek kalmaksızın, bu işlemin Bank Asya ya olan borçlarının tamamen tasfiyesine kadar yapılabileceğini gayrikabulü rücu kabul ve taahhüt eder Bank Asya, Müşteri nin yapacağı kısmi ödemeyi öncelikle masraf ve kara, daha sonra anaparaya mahsup etmeye yetkilidir. Bank Asya, tarafından, taksitlerin döviz veya TL olarak ödenmesinden bağımsız 5

6 olarak Kredinin ödendiği tarih ile geri ödeme planında yer alan her taksitin ödendiği tarih arasındaki kur farkının mevzuat gereği kâr payı gelirine aktarılması zorunlu olduğundan, ödenmesinin gerekmesi halinde K.K.D.F. ve diğer yükümlülükler taksit ödemesi sırasında Müşteri den ayrıca tahsil edilecektir. 11. ERKEN ÖDEME Müşteri, iş bu kredi sözleşmesi ile Bank Asya ya borçlanacağı toplam miktarı vadesinden önce ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksiti de vadelerinden önce ödeyebilir. Her iki durumda da Bank Asya, vadesinden önce ödenen taksitler için gerekli kâr payı indirimini Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu husustaki yönetmeliğinde belirtilen (İndirim Tutarı=İlgili taksit tutarı içindeki anapara x erken ödenen gün sayısı x yıllık akdi kâr payı oranı/36000) formülü doğrultusunda hesaplayarak gerekli kâr payı indirimini yapacaktır. Vadeden önce ödenecek bir veya birden fazla taksit söz konusu olduğunda: Erken ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden sabit kâr paylı kredi sözleşmelerinde akdi kâr payı oranı ile, değişken kâr paylı kredi sözleşmelerinde cari kâr payı oranı ile, sabit ve değişken kâr payının birlikte uygulandığı kredi sözleşmesinde ise erken ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan kâr payı oranı ile erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak kâr payı, kâr payı üzerinden hesaplanacak kamusal yükümlülükler toplamı ve komisyon tutarı kadar indirim yapılacaktır. Kredinin tamamının erken ödenmesi halinde: Erken ödeme taksit tarihinde yapılıyorsa; vadesi gelen taksit ödemesi, geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş kâr payı ve kamusal yükümlülüklerin tamamı Müşteri den tahsil edilecektir. Erken ödeme, iki taksit tarihi arasında yapılıyorsa; ödeme planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihiyle, erken kapatma işleminin gerçekleştiği tarih arasında, anaparaya işleyen kâr payı tutarı, en son ödenmiş taksit tarihi itibariyle geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş kâr payı ve kamusal yükümlülüklerin tamamı Müşteri den tahsil edilecektir Müşteri ve garantör/garantörler, yukarıda belirtildiği şekilde, krediden doğan bakiye borcun bir bölümünü vadesinden önce ödemeleri halinde erken yatırılan anapara tutarı için kâr payı/faiz vb. herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul ve beyan ederler. Bank Asya, erken yatırılan anaparayı toplam anaparadan indirecek olup bakiye kalacak kredi borcu için de iş bu kredi sözleşmesinde belirlenen şartlar dairesinde yeni bir ödeme planı çıkaracaktır Erken Ödeme Ücreti: Müşteri, sabit kâr payı ile kredi kullanmayı tercih etmesi durumunda, müşteri/garantör yada üçüncü kişiler tarafından bir yada birden fazla taksitin, kredi borcunun vadesinden önce bankaya ödeme yapılması halinde, gerekli kâr payı indirimi yapılarak hesaplanacak ve müşteri/garantör tarafından Bankamıza ödenecek tutarın % 2 (yüzde iki) si oranında bir tutarı erken ödeme ücreti olarak Bank Asya ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, kâr payı oranını Sabit + Değişken olarak tercih etmesi durumunda da müşteri yada garantörler tarafından yapılacak erken ödemenin sabit kâr payı oranı olarak belirlenmiş döneme tekabül etmesi halinde yukarıda belirlenen orandaki bir tutarı erken ödeme ücreti olarak Bank Asya ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 12. TAKSİTLERDE MUACCELİYET Ödeme planında gösterilen taksitler başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın vadelerinde muaccel olur. Geri ödeme planında yazılı vadenin tatil günü olması halinde ödeme, vadeyi izleyen ilk işgününde yapılır. Vadesinde ödenmeyen taksitlere, vade tarihinden fiili ödeme tarihine kadar işbu sözleşmede belirlenen oranda Gecikme Cezası uygulanır. 13. GECİKME CEZASI Müşteri, işbu sözleşmenin ekindeki, ödeme planında aylık olarak belirlenen taksitlerini kesin olan vadelerinde ödemediğinde, iş bu kredi sözleşmesinde veya ödeme planında belirlenen (değişken kâr paylı kredilerde ilgili takside isabet eden dönemdeki) cari kâr payı oranının yüzde otuzu oranında Bank Asya ya gecikme kâr payı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder Bank Asya krediyi cari kâr payı oranlarında indirim yaparak kullandırılması durumunda ise Bank Asya nın kullandırım tarihindeki cari olan kâr payı üzerinden gecikme cezası uygulanır. 6

7 14. TEMERRÜT VE HUKUKİ SONUÇLARI Müşteri, ödeme planında belirlendiği şekilde kredi borcunun tediye edileceğini, anapara, kâr payı, gecikme kâr payı, vergi vs. masraflardan oluşan taksitlerden ödenemeyen her bir münferit taksitin Bank Asya tarafından icra takibine konu edilebileceğini kabul eder Müşteri, işbu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde geri ödeme planında belirtilen taksitlerden birbirini izleyen en az iki taksiti, belirlenen taksit ödeme tarihinde ödemediği taktirde mütemerrit olacaktır. Müşteri, bu şekilde temerrüde düşmesi halinde Bank Asya nın temerrüt tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde ihtar edeceğini, yapılan ihtara rağmen geciken taksitlerin gecikme kâr paylarıyla birlikte bir aylık sürede Bank Asya ya ödenmemesi durumunda müeccel taksitlerde dahil kredi borcunun tamamının muaccel hale geleceğini kabul ve beyan eder. Müşteri ve Garantörler, bu durumda Bank Asya nın tüm kredi alacaklarının tahsili için Müşteri ve Garantörler aleyhinde haciz veya iflas yolu ile takibe geçebileceğini, ve bu Kredi nin teminatı olarak verilmiş ve bu sözleşmede teminat olarak belirlenmiş tüm menkul ve gayrimenkul vs. hakların paraya çevrilmesi için icra takibi başlatabileceğini ve krediye veya teminata konu tüm teminatları icra yoluyla sattırabileceğini, Bank Asya nın merkez ve tüm şubelerinde bulunan ve ileride bulunabilecek olan vadesi gelmiş/gelmemiş bilcümle alacak, cari/katılım hesapları, bloke hesapları, nakit, hisse senetleri, lehine gelmiş ve gelecek tüm havaleler ve tahsile verilen senet ve çekler ve sair tüm kıymetli evrak üzerinde, kredi hesaplarında herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın, Bank Asya nın hapis, takas ve mahsup hakkını kullanabileceğini, İpotekli konutun icra satışının gerçekleştirilmesini müteakip Müşteri veya veya zilyedliğin devredilmiş olması halinde zilyedliği elinde bulunduran üçüncü şahısların konutu derhal tahliye etme yükümlü olacağını, Konutun tahliye edilmemesi halinde konut sahibinin İcra ve İflâs Kanunu uyarınca tüketici veya zilyedliğin devredilmiş olması halinde zilyedliği elinde bulunduran üçüncü şahıslar aleyhine icra yoluna başvurabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler Müşterinin temerrüde düşmesi halinde, Bank Asya nezdinde saklanmak üzere veya diğer bir gaye ile krediyi kullanan müşteri tarafından Bank Asya şubelerinde bulunan ve/veya yetkili takas ve saklama kuruluşunda saklanmakta olan bütün senetler, mevduat sertifikaları, sermaye piyasası araçları ve bunların kuponları, temettü, kâr payı ve itfa bedelleri, emtiayı temsil eden belgeler, konşimentolar, mal ve eşya, keza Bank Asya şubelerinde mevcut olan ve olabilecek her türlü alacağı, mevduat/döviz katılım hesapları, müşteri lehine gelmiş ve/veya gelecek havaleler, müşteri'ye ait hak ve alacaklar, bloke paraları, müşteri adına kayıtlı kiralık kasa muhteviyatı, müşterinin tahsil için Bank Asya şubelerine vermiş olduğu ve/veya vereceği her türlü senetler ve çekler ile altın dahil tüm malvarlığı üzerinde müşteriden herhangi bir talimat veya onay almaya ve müşteri'ye herhangi bir ihbar yapmaya lüzum kalmaksızın Bank Asya nın arbitraj yapma, rehin, hapis, takas, mahsup ve virman hakkı olduğunu ve Bank Asya nın bunları paraya çevirmeye ve muaccel alacaklarına mahsup etmeye yetkili bulunduğunu müşteri peşinen ve gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder Müşteri kredi borcu sebebi ile kredi hesabına yapılacak her türlü alacak kayıtlarının kredi borcuna mahsup edileceğini kabul eder Müşteri, temerrüde düşmesi ve bu nedenle borcun muaccel olması halinde, mevcut kredi borcuna ilaveten borcun muaccel olduğu tarihten itibaren işleyecek sözleşme sabit kâr paylı ise cari kâr payı oranının %30 fazlası, değişken kâr paylı ise temerrüde düştüğü andaki cari kâr payı oranının %30 fazlası oranında gecikme cezasını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Dövize endeksli olarak kullandırılan kredilerde, tamamı muaccel hale gelen tüm borcun ifasının Bank Asya ca Türk Lirası cinsinden takip ve/veya dava konusu edilmesi halinde borç tutarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının cari efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığına, işbu kredinin kullandırıldığı tarihte Yeni Türk Lirası cinsinden kullandırılan Kredilerin yıllık kâr payı oranı esas alınacaktır. Müşteri ayrıca bu gecikme cezası üzerinden hesaplanacak fon, vergi ve Bank Asya alacağının tasfiyesi için Bank Asya nın yapmış olduğu bilcümle masrafları ödemeyi de peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 15. GARANTÖRLER İşbu kredi sözleşmesinin sonunda imzası bulunan garantör/ garantörler, işbu kredi sözleşmesindeki ödeme planında belirtilen taksitler toplamına ilaveten, müşterinin bu sözleşme ile borçlandığı/borçlanacağı bütün meblağları iş bu sözleşmede belirtilen meblağa kadar garantör olarak üstlendiklerini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Garantör/garantörler, garanti edilen miktarın, gecikme kâr paylarını, borcun 7

8 tamamının tahsil edilinceye kadar işleyecek gecikme cezası, her türlü harç ve vergileri, mahkeme, icra harç ve vekalet ücretlerini ve her türlü masraflarını da kapsadığını bu sıfatla Bank Asya ile Müşteri arasındaki işbu kredi sözleşmesindeki garantörlüğün niteliğine aykırı olmayan maddelerin tamamının kendileri hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile bu maddelerde yer alan hususları aynen taahhüt ederler Garantörler, Bank Asya nın Müşteri ile birlikte garantör/garantörlere başvurmasına rağmen Bank Asya nın alacağının ödenmemesi durumunda alacağının tasfiyesi için Bank Asya nın garantör/garantörler hakkında kanuni takibe geçeceğini kabul ederler. Bu çerçevede, Bank Asya nezdindeki saklanmak üzere veya diğer bir gaye ile garantör/ garantörler tarafından Bank Asya merkez ve şubelerinde bulunan ve/veya yetkili takas ve saklama kuruluşunda saklanmakta olan bütün senetler, mevduat sertifikaları, sermaye piyasası araçları ve bunların kuponları, temettü, kâr payı ve itfa bedelleri, emtiayı temsil eden belgeler, konşimentolar, mal ve eşya, keza Bank Asya merkez ve şubelerinde mevcut olan ve olabilecek her türlü alacağı, TL/döviz cari ve katılım hesapları, garantör/ garantörler lehine gelmiş ve/veya gelecek havaleler, garantör/garantörler'e ait hak ve alacaklar, bloke paraları, garantör/ garantörler adına kayıtlı kiralık kasa muhteviyatı, garantör/ garantörler'in tahsil için Bank Asya şubelerine vermiş olduğu ve/veya vereceği her türlü senetler ve çekler ile altın dahil tüm malvarlığı üzerinde garantör/ garantörlerden herhangi bir talimat veya onay almaya ve garantör/ garantörlere herhangi bir ihbar yapmaya lüzum kalmaksızın Bank Asya nın arbitraj yapma, rehin, hapis, takas, mahsup ve virman hakkı olduğunu ve Bank Asya nın bunları paraya çevirmeye ve kısmen veya tamamen alacakları ile takas ve mahsup etmeye yetkili bulunduğunu garantör/garantörler peşinen ve gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt ederler Garantör/garantörler kredi borcu sebebi ile hesabına yapılacak her türlü alacak kayıtlarının kredi borcuna mahsup edileceğini kabul ederler. Garantör/garantörler iş bu kredi sözleşmesi ile ilgili edimini yerine getiremediği takdirde işvereninden doğmuş ve doğacak her ne nam altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken, maaş, ikramiye, temettü, kıdem tazminatı ve bunun gibi her türlü hak ve alacaklarının tamamını Bank Asya ya rehin ve temlik ettiğini, temlik ettiği alacaklarını işverenden talep, tahsil ve ahz-u kabza Bank Asya nın yetkili olduğunu kayıtsız ve şartsız olarak beyan ve kabul eder Garantörler, bu maddeler ile ilgili kanunlara dayanarak Bank Asya ya karşı hiçbir istekte bulunmayacaklarını, Banka nın alınan teminatları Müşteri ye iadesine ve tenkisine peşinen muvafakat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler Garantör, müşterinin iflası, konkordato talep etmesi ve mirasının ne şekilde olursa olsun tasfiyesi halinde, iflas masasına, konkordato komiserine, tasfiye memurlarına her türlü kaydı Müşteri bizzat kendisi yaptırmayı taahhüt ve Bank Asya nın da bu konularda yetkili olmakla beraber bu yüzden herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder Garantör, Bank Asya nın Müşteri için yapılan konkordatoya muvafakat etmesi halinde, kendisine herhangi bir ihbarda bulunulmadan da garantör olarak sorumluluğunun aynen devam ettiğini kabul eder Garantör, kredi borcunun teminatı olarak alınan rehinlerin, ipoteklerin paraya çevrilmesi, sonra kendisine başvurulması talebinde bulunmaktan feragat ve borç muaccel olur olmaz ödeme yapmayı taahhüt eder Kredi borçlusu Müşterinin iflası veya ölümü sonucunda mirasının iflas hükümlerine göre tasfiyesi halinde teşekkül edecek iflas masasına, tasfiye memurları seçilmesi halinde bu memurlara garantör olmaları sebebi ile doğmuş ve doğacak haklarının kaydını yaptırmayı beyan ve kabul ederler Bank Asya, garanti edilen borçlar hakkında tam bir hareket serbestisine sahip olup, garantörün bu yüzden durumunun ağırlaştığını ileri sürerek Bank Asya ya karşı hiçbir iddia ve talep hakkı bulunmamaktadır. Bank Asya nın Müşteri nin taahhütlerini taksitlerini temdit etmesi, borcu taksitlendirmesi, borç için verilmiş olan teminatların tamamen veya kısmen Bank Asya tarafından geri verilmesi, fek edilmesi hallerinde de garantör borçtan sorumlu olmaya devam edecektir Garantör, kredi borcu için veya müşterinin diğer borçları için başka garantörlerin bulunması halinde, Bank Asya nın dilediği taktirde diğer garantörlerden vazgeçmesini, diğer garantörleri veya mirasçılarını ibra etmesini ve bu garantinin aynen devam edeceğini şimdiden kabul eder Garantör, işbu sözleşme hükümlerinin tamamının kendisi için de aynen geçerli olduğunu kabul eder İş bu kredinin teminatı olarak kefalet alınması durumunda kefiller iş bu garantörlere ilişkin hükümler ile sözleşmedeki sair hükümlerin kendileri için de aynen geçerli olduklarını ve birden fazla kefil olması halinde borçtan müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler. 8

9 16. DEVİR VE TEMLİK Bank Asya, iş bu kredi sözleşmesinden kaynaklanan ve kaynaklanacak her türlü hak ve alacaklarını, teminatlarını ve iş bu sözleşme altında kullandıracağı ve kullandırdığı kredilerle ilgili olarak doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklarını, teminatlarını Konut Finansmanı Fonu na, İpotek Finansman Kuruluşu na ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü gerçek ve tüzel kişiliklere temlik edebilir, devir edebilir. 17. MÜTESELSİL SORUMLULUK İş bu kredi sözleşmesi altında kendisine kredi tahsis edilen her bir Müşteri, kredinin tamamından ve kredinin tamamından ve iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan ödeme planında gösterilen toplam borç tutarından, Borçlar Kanunu uyarınca müteselsil borçlu sıfatıyla; ayrı ayrı sorumlu olduğunu; Bank Asya nın, alacağının tamamını ya da bir kısmının ödenmesini müteselsil borçlu olarak her birinden ya da sadece birisinden istemekte serbest olduğunu; Sözleşme konusu borcun tamamı ödeninceye kadar, borcun tamamından müteselsilen sorumlu olduklarını, iş bu sözleşmenin tüm hükümleri ile bağlı olduklarını, kabul, beyan ve taahhüt ederler. 18. GENEL HÜKÜMLER Bank Asya uygun görürse, Kredi nin tümünü veya bir bölümünü bu kredi sözleşmesi hükümleri dairesinde olmak üzere bu Kredinin açılmış olduğu şubeden başka bir veya birden fazla ziyade herhangi bir şubesinde de kullandırılabilir. Kredilerin başka bir Bank Asya şubesine nakledilmesi halinde, doğmuş ve doğacak borçlarının teminatı için verilmiş ve verilecek bütün teminatların aynı hüküm ve şartlarla kredinin nakledildiği şube dahil tüm şubelerdeki açılmış ve açılacak kredilerin, doğmuş ve doğacak borçlarının da teminatını teşkil ettiğini Müşteri ve Garantörler peşinen kabul ve beyan eder Müşteri, Kredi nin açılması, devamı ve tasfiyesi sırasında Bank Asya nın isteyeceği her türlü belge, taahhütname ve sair kağıtları vermekle yükümlüdür İş bu kredi sözleşmesi altında kullandırılan kredilerin geri ödenmesinden tamamen Müşteri ve Garantörler sorumlu olup, satın alınacak mal veya hizmetle ilgili olarak Müşteri/Garantör veya üçüncü şahıslar arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar kredinin geri ödenmesine hiçbir şekilde engel olmayacaktır. 19. HESAP AÇILMASI ZORUNLULUĞU: Müşteri, kredi talebinin bankamızca kabul edilmesi üzerine kredi kullanabilmesi için Bank Asya nezdinde açılmış bir hesabı olması gerekmektedir. Kredi talebi kabul edilen müşterinin Bank Asya nezdinde açılmış bir hesabı yok ise Bank Asya, müşteri adına kredi hesabı açmaya yetkili kılınmıştır. 20. AYIPLI MALDA SORUMLULUK Bank Asya tarafından kullandırılan kredi, Bank Asya ile satıcı arasında imzalanmış bir anlaşmaya istinaden kullandırılmakta ise veya Bank Asya tarafından münhasıran belirli bir konutun alınması kaydına bağlı olarak kullandırılmışsa konutun ayıplı tesliminden yürürlükteki mevzuat hükümleri ile sınırlı olarak üzere Bank Asya sorumlu olacaktır. Ancak mevzuat gereği Bank Asya satışla ilgili satış belgesinin bir örneğini(tapu, satış sözleşmesi..vs.) alıp muhafaza etmek zorunda olduğundan sadece satış belgesinin Bank Asya tarafından alınması durumunda Bank Asya malda ki ayıptan sorumlu değildir Bank Asya, a) Ayıplı olduğu bilinerek mal ve/veya hizmetin satın alınması, b) Hal ve şartlar göz önünde bulundurulduğunda, zarara sebep olan ayıbın, mal piyasaya sürüldüğünde mevcut olmaması, c) Ayıbın, yetkili makamlarca öngörülen, uyulması zorunlu hükümlere uyma nedeniyle ortaya çıkması, d) Mal veya hizmet piyasaya sürüldüğünde mevcut bulunan bilimsel ve teknolojik bilgilerin, ayıbın varlığının bilinmesine imkan vermemesi hallerinde satıcı ile anlaşma yapmış olmasına veya belirli konutun alınması için kredi kullandırmış olsa dahi konuttaki ayıpla ilgili sorumluluğundan kurtulacaktır Müşteri, bağlı kredi çerçevesinde kredili satın aldığı mal ve/veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde bu ayıbı öncelikle malı satana ve/veya hizmeti sağlayana bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, söz konusu ayıbı satıcıya ve/veya hizmeti sağlayana süresi içinde bildirmemesi halinde müşteri bağlı kredi çerçevesinde kredili satın aldığı mal ve/veya hizmetin ayıbından dolayı Bank Asya ya rücu edemez. 9

10 20.4. Müşteri, Bank Asya nın işbu kredi sözleşmesi ile tahsis etmiş olduğu kredi ile kendisinin münferiden görüşerek satın aldığı ve Bank Asya nın satışta hiç bir dahlinin söz konusu olmadığı mal ve hizmetlere ilişkin ayıplı mal ve ayıplı hizmet hallerinde ise Bank Asya nın ayıplı mal ve ayıplı hizmetten dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır Müşteri ve satıcı arasındaki anlaşmazlıklar kredinin geri ödenmesine engel olmayacaktır. 21. SİGORTA Bank Asya, işbu kredi sözleşmesi gereğince müşteri ve üçüncü kişiler tarafından verilen, üzerinde ipotek, rehin tesis ve tescil edilen bütün teminatları; gerekli göreceği deprem dahil her türlü rizikolara karşı dilediği bedel, şart ve müddetle, sigorta prim ve masrafları da Müşteriye ait olmak üzere sigorta ettirebilir, süresi bitenleri yenileyebilir, Müşteri tarafından yapılan ödemeleri öncelikle sigorta prim alacaklarına mahsup edebilir, sözleşmenin imzalanmasından sonra fayda göreceği her türlü sigortanın yaptırılmasını Müşteri den talep edebilir. Bank Asya tüm bu sigorta poliçelerinin dain-i mürtehinidir Bank Asya, sigorta ile ilgili olarak, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketi, savaş gibi klozları sigortaların sözleşme ya da poliçelerine koydurabilecektir Sigortalara ilişkin olarak çıkacak anlaşmazlıklar nedeni ile Bank Asya ya açılacak dava ve takip masraflarının tümü müşteriye aittir. Müşteri, bu anlaşmazlıkların Bank Asya aleyhine sonuçlanması halinde Bank Asya dan herhangi bir talepte bulunmaktan peşinen feragat eder Müşteri, sigorta ile ilgili riskin doğması halinde, Bank Asya nın sigorta bedellerini sigorta şirketinden tahsil ve abzu kabza yetkili bulunduğunu, kredi alacağına mahsup edileceğini, sigorta şirketine karşı ihbar, prim ödeme, ve sair tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, aksi takdirde doğan her türlü zarardan dolayı Bank Asya ya karşı sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder İş bu kredi sözleşmesi altında kullandırılan kredilerin teminatlarına yaptırılan sigortaların poliçelerine ilişkin detaylı bilgiler iş bu sözleşmenin sonunda belirtilmiştir. 22. BANK ASYA NIN TAKİBE GEÇME VE TEDBİR İSTEME YETKİSİ Bank Asya, muaccel hale gelen bu sözleşmeden doğan her türlü alacağı için ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı alabilir ve uygulayabilir. Müşteri ve garantör/garantörler hiçbir itirazları olmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Bank Asya nın ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talebinde bulunması halinde mahkemece verilecek kararın teminat şartlarına bağlanmaksızın verilmesini müşteri ve garantör/garantörler peşinen kabul eder ve bu konudaki itirazlarından peşinen vazgeçerler. 23. KANUNİ İKAMETGAHLAR Müşteri ve garantör/garantörler işbu sözleşmede yeralan hususların yerine getirilmesi ve Bank Asya ca gerekli tebligatın yapılabilmesi için aşağıda ad-soyad ve imzaları yanında yazılı kanuni ikametgah ittihaz ettiklerini, bu adrese yapılacak tebligatların şahıslarına yapılmış sayılacağını, bu adreste vaki olacak değişiklikleri en kısa zamanda Noter aracılığı ile Bank Asya ya bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde aşağıda ad-soyad ve imzaları yanında yazılı yerleri her türlü tebligat icrası için gerekli kanuni ikametgah kabul ettiklerini beyan taahhüt ederler. 24. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK Müşteri, kredi tahsisi için Kredi Formu nda belirttiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. İşbu bilgilerden birinin doğru veya tam olmadığının anlaşılması halinde Bank Asya borcun tamamını muaccel kılmaya yetkilidir Bank Asya, işbu sözleşmede belirtilen sebepler dışında ayrıca müşterinin ölümü, iflası, haciz altına alınması nedenleri ile de borcun tamamını muaccel kılmaya ve derhal ödenmesini talep etmeye ve ödemediği takdirde kanuni takibe intikal ettirmeye yetkilidir. 25. YAZILI DELİL SÖZLEŞMESİ Müşteri ile garantör/garantörler Bank Asya ile aralarında çıkacak her türlü itilafların çözümlenmesinde, Bank Asya nın defter, hesap, mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar kayıt ve çıktıları ile Müşteriye Bank Asya ca verilmiş hesap özetleri ve belgelerin münhasır delil olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. 10

11 26. DİĞER BİLGİLER ÜZERİNE İPOTEK TESİS EDİLEN KONUTA İLİŞKİN BİLGİLER Taşınmazın İli: Bucağı: Köyü: Mevkii: Ada No su: m² si: Blok No: Bağımsız Bölüm No: Malikin Adı ve Soyadı: Taşınmazın İlçesi: Mahallesi: Sokağı: Pafta No su: Parsel No su: Arsa Payı: Kat No: Niteliği: EK TEMİNAT ALINAN YERE İLİŞKİN İPOTEK BİLGİLERİ Taşınmazın İli: Bucağı: Köyü: Mevkii: Ada No su: m² si: Blok No: Bağımsız Bölüm No: Malikin Adı ve Soyadı: Taşınmazın İlçesi: Mahallesi: Sokağı: Pafta No su: Parsel No su: Arsa Payı: Kat No: Niteliği: ÜZERİNE İPOTEK TESİS EDİLEN KONUTA İLİŞKİN SİGORTA BİLGİLERİ Sigorta Türü: DASK Sigorta Türü: Konut Sigortası Sigorta Şirketi: Sigorta Şirketi: Poliçe No: Poliçe No: Poliçe Tarihi: / /20 Poliçe Tarihi: / / EK TEMİNAT ALINAN YERE İLİŞKİN SİGORTA BİLGİLERİ Sigorta Türü: DASK Sigorta Türü: Konut Sigortası Sigorta Şirketi: Sigorta Şirketi: Poliçe No: Poliçe No: Poliçe Tarihi: / /20 Poliçe Tarihi: / /20 11

12 Yirmi altı maddeden müteşekkil iş bu sözleşme ve eki ödeme planı / /20 tarihinde / da Bank Asya ile müşteri ve garantör/ garantörler arasında tanzim ve imza olunmuş, sözleşmenin bir nüshası da kredi alana verilmiştir. KREDİ VEREN: ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. ŞUBESİ MÜŞTERİ (BORÇLU) Adı ve Soyadı: T.C. kimlik No: Adresi: İmzası : GARANTÖRLÜK/KEFALET İÇİN EŞ MUVAFAKATİ Eşimin iş bu sözleşmedeki koşullar dahilinde, sözleşmede adı soyadı veya unvanı verilen borçlunun Asya Katılım Bankası A.Ş. Merkez Ve Şubelerine olan, gerek daha önce doğmuş gerekse bundan sonra doğacak olan kredilere ilişkin asaleten ve kefaleten borçlarına aşağıda bildirilen garantörlük/kefalet tutarına kadar diğer garantörlerden/kefillerden bağımsız olarak garantör/kefil olmasına, risk teminat dengesinin bire bir muhafaza edildiği sürece teminatların şahsımdan izin almadan çıkışının yapılmasına muvafakat ediyorum. Garantörlük/Kefalet Miktarı : / / Adı Soyadı (TCKN) : İmza : GARANTÖR / KEFİL Bu kısım garantör/kefilin el yazısı ile doldurulacak. Adı Soyadı/Unvanı : Garantörlük/Kefalet Tarihi : Garantör/Kefil Olunan Azami Miktar : Telefon : Cep Telefonu : Faks : Adresi : İmza : Bu bölümgarantörün/kefilin gerçek kişi ve evli olması halinde imzalanacak. Eşimin rızası doğrultusunda garantör/kefil olduğumu beyan ederim. İmza: 12

13 GARANTÖRLÜK/KEFALET İÇİN EŞ MUVAFAKATİ Eşimin iş bu sözleşmedeki koşullar dahilinde, sözleşmede adı soyadı veya unvanı verilen borçlunun Asya Katılım Bankası A.Ş. Merkez Ve Şubelerine olan, gerek daha önce doğmuş gerekse bundan sonra doğacak olan kredilere ilişkin asaleten ve kefaleten borçlarına aşağıda bildirilen garantörlük/kefalet tutarına kadar diğer garantörlerden/kefillerden bağımsız olarak garantör/kefil olmasına, risk teminat dengesinin bire bir muhafaza edildiği sürece teminatların şahsımdan izin almadan çıkışının yapılmasına muvafakat ediyorum. Garantörlük/Kefalet Miktarı : / / Adı Soyadı (TCKN) : İmza : GARANTÖR / KEFİL Bu kısım garantör/kefilin el yazısı ile doldurulacak. Adı Soyadı/Unvanı : Garantörlük/Kefalet Tarihi : Garantör/Kefil Olunan Azami Miktar : Telefon : Cep Telefonu : Faks : Adresi : İmza : Bu bölümgarantörün/kefilin gerçek kişi ve evli olması halinde imzalanacak. Eşimin rızası doğrultusunda garantör/kefil olduğumu beyan ederim. İmza: 13

14 06.01.KOM / /5 GARANTÖRLÜK/KEFALET İÇİN EŞ MUVAFAKATİ Eşimin iş bu sözleşmedeki koşullar dahilinde, sözleşmede adı soyadı veya unvanı verilen borçlunun Asya Katılım Bankası A.Ş. Merkez Ve Şubelerine olan, gerek daha önce doğmuş gerekse bundan sonra doğacak olan kredilere ilişkin asaleten ve kefaleten borçlarına aşağıda bildirilen garantörlük/kefalet tutarına kadar diğer garantörlerden/kefillerden bağımsız olarak garantör/kefil olmasına, risk teminat dengesinin bire bir muhafaza edildiği sürece teminatların şahsımdan izin almadan çıkışının yapılmasına muvafakat ediyorum. Garantörlük/Kefalet Miktarı : / / Adı Soyadı (TCKN) : İmza : GARANTÖR / KEFİL Bu kısım garantör/kefilin el yazısı ile doldurulacak. Adı Soyadı/Unvanı : Garantörlük/Kefalet Tarihi : Garantör/Kefil Olunan Azami Miktar : Telefon : Cep Telefonu : Faks : Adresi : İmza : Bu bölümgarantörün/kefilin gerçek kişi ve evli olması halinde imzalanacak. Eşimin rızası doğrultusunda garantör/kefil olduğumu beyan ederim. İmza: SÖZLEŞMEYİ OKUDUM ve BİR NÜSHASINI ALDIM 14 Asya Katılım Bankası A.Ş. / İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü:

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

B REYSEL KRED SÖZLEŞMES

B REYSEL KRED SÖZLEŞMES B REYSEL KRED SÖZLEŞMES 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam Borçtaki Diğer Borçların

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 7

Müşteri İmzası:... 1 / 7 Tarih Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası : - FAİZLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi

KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU. Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi KONUT FİNANSMANI KREDİ SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Aşağıda belirtilen konut finansmanı kredisi teklifi tarihine kadar geçerlidir. I. KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI Form No : Kredi Tutarı : Kullanılabilecek

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu bilgi formu konut edinmeleri amacıyla bankamızca müşterilerimize kredi kullandırılması, sahip oldukları konutların

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesi

Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesi KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr 444 44488 88 88 Fibabanka Fibabanka A.Ş. A.Ş. Emirhan Esentepe Caddesi Mah. Barbaros Büyükdere Plaza Caddesi İş Merkezi No:129 No. 113 Dikilitaş Beşiktaş

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Tanımlar İşbu Sözleşmede, Banka (Konut Finansmanı Kuruluşu) : Fibabanka A.Ş. yi; Borçlu: Banka tarafından talebi üzerine kendisine imzalayacağı konut finansmanı

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 8

Müşteri İmzası:... 1 / 8 Tarih : Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası : : :. -. Kredinin sabit faizli olması durumunda; SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kredinin düşen faizli olması durumunda; DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşteri nin satın aldığı veya alacağı taşınır/taşınmaz mal yahut yararlanacağı hizmetin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ne TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE AİT BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. Mersis No 0267018932800017 Adresi

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda Banka diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 1-Giriş SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı ve Soyadı / Unvanı: Müşteri Numarası: Sözleşme İmza Tarihi: MADDE 1. TANIMLAR İşbu Sözleşmede; KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Banka (Konut Finansmanı

Detaylı

20-51 (i) 2015.10.11 Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 1 / 6

20-51 (i) 2015.10.11 Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 431112 Şirket Merkezi: İstanbul www.isbank.com.tr 1 / 6 Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0

sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. FRM.BİBÜGM.017. 0 BANKA: Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1 SABİT KÂR ORANLI KREDİ: Kredi kâr oranının ve geri ödeme tutarlarının kredinin vadesi boyunca değişmediği finansman türüdür. Bir ya

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı)

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı) KAPSAM MADDE 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı) Bu Sözleşme, T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfınca Çalışan Yararlananlara kendisinin, eşinin veya velayeti altındaki

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI

KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI Müşteri No : İşbu Konut Finansman Kredisi Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı, Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi ile Konut Finansman

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 7

Müşteri İmzası:... 1 / 7 Tarih : Müşteri Müşteri Numarası Kredi Numarası :. -. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ ( İhtiyaç / Taşıt Kredisi) T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), bu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile

Detaylı

SABİT FAİZLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Tarih:././.. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :. :. :. Kredi sabit faizli ise; SABİT FAİZLİ BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kredi düşen faizli ise; DÜŞEN FAİZLİ BİREYSEL FİNANSMAN

Detaylı

KONUT FİNANSMANI EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

KONUT FİNANSMANI EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Adı Soyadı İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi KONUT FİNANSMANI

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... Kredinin Türü :... Kredinin Limiti :... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası BİREYSEL FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Çerçeve Sözleşme nin eki ve ayrılmaz bir parçası olmak üzere, aşağıdaki

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Kredi Numarası: #basvuruno#

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Kredi Numarası: #basvuruno# FR.OP.01.14 Sayfa 1 / 7 KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Numarası: #basvuruno# Sayın #musteriveortakborclular# Bu form ve ekleri talep ettiğiniz konut finansmanı kredisi ile ilgili

Detaylı

TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU - - - -

TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU - - - - KREDĠ VERECEK KURULUġ : TEKSTĠL BANKASI A.ġ. TEKSTĠL BANKASI A.ġ. KONUT FĠNANSMANI SÖZLEġME ÖNCESĠ BĠLGĠ FORMU KREDĠ TALEBĠNDE BULUNAN HESAP NO / KREDĠ TÜRÜ IBAN N TALEP OLUNAN KREDĠ TUTARI TALEP TARĠHĠ

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER VE ÖDEME PLANI Müşteri No: İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz

Detaylı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İhtiyaç Kredisi) TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi)

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İhtiyaç Kredisi) TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi) Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası Kredi türü ihtiyaç ise; Kredi türü taşıt ise; : : : TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İhtiyaç Kredisi) TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Taşıt Kredisi) Tarih :../../.

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. KKDF: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu nu ifade eder. Madde 1. TANIMLAR

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ. KKDF: Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu nu ifade eder. Madde 1. TANIMLAR TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ www.fibabanka.com.tr 444 88 88 Fibabanka A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129 34394 Şişli / İstanbul / Türkiye Ticaret Sicil Numarası: 272902 Mersis no: 8592865278593300

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda kısaca "Banka" diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu "Sözleşmenin 20. maddesindeki tabloda BORÇLU adı altında yer almaktadır." ve kefil(ler) "Sözleşmenin

Detaylı

MÜŞTERİ TEKLİFİ SOCIETE GENERALE BANKASI BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sayın Banka,

MÜŞTERİ TEKLİFİ SOCIETE GENERALE BANKASI BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sayın Banka, MÜŞTERİ TEKLİFİ Sayın Banka, Muhtelif bireysel kredi muamelelerinde kullanılmak ve altına imzamı vazettiğim aşağıdaki Bireysel Kredi Sözleşmesi'ne tabi olmak üzere ve söz konusu Bireysel Kredi Sözleşmesi'nin

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta ICBC Turkey Bank A.Ş. adına..... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı