T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ"

Transkript

1 T.C ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İPOTEĞE DAYALI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN (MORTGAGE) TÜKETİCİLERİN KONUT TALEBİNE OLASI ETKİLERİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI YUNUS BAHADIR GÜLER ANKARA 2007

2 Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ne Yunus Bahadır Güler e ait İpoteğe Dayalı Konut Finansman Sisteminin (Mortgage), Tüketicilerin Konut talebine Olası Etileri adlı çalışma, jürimiz tarafından Finans Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan.. Üye. Üye. iii

3 ÖZET Konut sahibi olabilmek insanların en temel ihtiyaçlarından biridir. Bir ülkedeki insanların bu ihtiyaçlarının karşılanması, o ülkedeki huzur ve refahın yükselmesi açısından son derece önemli olduğu gibi sosyal devlet ilkelerinin gerekliliklerinden biri olarak kabul edilir. Yıllardan beri süregelen konut sahibi olma isteği insanların birikimlerini ve harcamalarını yönlendiren en önemli faktörlerden biri olmuştur. İnsanların harcama yapıları ve birikimleri de şüphesiz ekonominin geneli açısından son derece önemlidir. Dolayısıyla insanların konut sahibi olması için gerekli olan finansmanın nasıl ve ne düzeyde karşılandığı en başta inşaat sektörü olmak üzere tüm ekonomiyi ilgilendiren ve önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu ve benzeri gereklilikler, dünyada yeni sistemlerin ve düzenlemelerin oluşturulmasına neden olmuştur. Bunlardan belki de en önemlisi, Türkiye de de yeni yasalaşan ve çok yakın bir zamanda uygulanacak olan uzun vadeli ipoteğe dayalı konut finansman sistemi (Mortgage) dır. Türkiye ve gelişmekte olan ülkeler için yeni, gelişmiş ülkeler için uzun bir geçmişi olan bu modelin uygulanması sonucunda, gerek konut talebinin gerekse ekonominin genelinin bundan nasıl etkileneceği ve bu modelin artan konut ihtiyacını ne ölçüde karşılayacağı, ekonomideki aktörlerin hareket tarzlarını yönlendirmesi için cevaplandırılması gereken sorulardır. Bu çalışmanın amacı öncelikli olarak konut ihtiyacındaki artışı ve Türkiye deki finansman yapısını incelemek, Mortgage sistemini ve dünyada ki uygulamalarını tanıtmak, daha sonra ise varsayımlarla gerçekleştirilen bir anketle yaratacağı olası sonuçları ve bu sonuçların etkileri belirlemektir. Anahtar Kelimeler: Konut ihtiyacı ve Talebi, İpoteğe Dayalı Uzun Vadeli Konut Finansmanı, Yeni Konut Finansman Sisteminin Olası Etkileri iv

4 ABSTRACT Possessing a house is one of the basic needs of human beings.meeting the housing needs of the people is exceedingly important in terms of saving the peace and welfare and it is addmitted to be one of the requirements of being a social state.the desire of owning a house has been one of the most important facts that direct the savings and investments of human beings.no doubt that,the spending manner and savings of people is fairly important in view of the general economy.therefore, meeting the required financial needs for housing is an important matter that primarily interests the construction sector and the whole economy and it must be seriously considered. This case and the similar requirements brought new sysystems and new arrangments in the world.probably,the most important of all is (Mortgage) a housing fund system wihich is lead to long term hypotech and just became lawful in Turkey and will be applied in a near future.this system is new for Turkey and developing countries but it has a long history for the developed countries.there is a number of questions such as how will this system effect the housing demand and the general economy and to what extend will this model meet the growing demand.it is important for the the actors in economy to determine their acting ways. The primar aim of this study is to investigate the increase of housing needs and the financial structure in Turkey,introduce Mortgage system and its world-wide applications,afterwards to assess its probable results and effects by means of an assumptive inquiry. Key words: Housing needs,housing demands,long term hypotech housing fund system,probable effects of new housing fund system v

5 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vi GRAFİKLER LİSTESİ... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xii TABLOLAR LİSTESİ... xiii KISALTMALAR... xviii GİRİŞ...20 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYEDE KONUT İHTİYACININ SAYISAL ANALİZİ VE KONUT FİNANSMAN KAYNAKLARI Tanım Türkiye deki Konut İhtiyacının Sayısal Gelişimi Nüfusun Gelişimi Konut Sahipliğinin Gelişimi Konut İhtiyacının Gelişimi Türkiye de Konut Finansman Kaynakları Kurumsal Olmayan Konut Finansman Kaynakları Bireysel Tasarruflar Yakın Çevreden Sağlanan Fonlar Müteahidlerden Sağlanan Fonlar Kurumsal Konut Finansman Kaynakları Merkezi Yönetim Kurumları Sosyal Güvenlik Kurumları Yerel Yönetimler Bankalar Konut Kooperatifleri...77 İKİNCİ BÖLÜM KONUT FİNANSMAN SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE POTEĞE DAYALI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ(MORTGAGE) Konut Finansman Sistemleri Doğrudan Finansman...79 vi

6 2.1.2.Sözleşme Yöntemi Mevduat Finansmanı Yöntemi İpotek Bankacılığı Sistemi (Mortgage Banking) İpoteğe Dayalı Konut Finansman Sistemi Ve İkincil Konut Kredisi Piyasası (Mortgage) İpotekli Konut Kredileri Piyasası Birincil İpotek piyasası İkincil İpotek Piyasası Menkul Kıymetleştirme ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÜNYA DAKİ KONUT FİNANSMAN UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANACAK OLAN, İPOTEĞE DAYALI KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNE İLİŞKİN TASLAK Dünya daki Konut Finansman Uygulamaları Gelişmiş Ülkelerdeki Konut Finansman Sistemleri ABD de Konut Finansman Uygulamaları Avrupa daki Konut Finansman Uygulamaları Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut Finansmanı Kolombiya da Konut Finansman Sistemleri Brezilya da Konut Finansman Sistemi Nijerya da Konut Finansmanı Meksika da Konut Finansmanı Türkiye de Planlanan İpoteğe Dayalı Konut Finansman Sistemi Türkiye De Konut Finansmanının Kısa Tarihçesi Türkiye de Uygulanacak Olan Konut Finansman Sistemi Yeni Konut Finansman Sisteminin Getirdikleri Sistemde Olumsuz veya Eksik Olarak Görülen Bazı Hususlar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM UZUN VADELİ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN TÜKETİCİLERİN KONUT TALEBİ ÜZERİNDE OLASI ETKİLERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI vii

7 4.1.Araştırmanın Amacı Ve Önemi Araştırmanın Hipotezleri Araştırmanın Yöntemi Araştırmanın Ana Kütlesi Ve Örneklemi Araştırmanın Varsayımları Araştırmanın Bulguları Temel Analiz Demografik Yapıyla İlgili Temel Analiz Borçluluk Düzeyleri Ve Kredi Eğilimlerinin Analizi Konut Sahipliğinin Analizi Kiracılık Durumunun Analizi Konut Talebinin Analizi Konut Kredisi Kullanım Eğilimi Analizi Hipotez Testleri Ve Çapraz Analizler Konut Sahibi Olmanın Demografik Faktörlerle Olan İlişki Analizi Konut Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi Konut Alma Düşüncesi Olan Ve Bunun İçin Kredi Kullanmaya Düşünen Tüketicilerin Ödeyebilecekleri Kredi Taksit Ödemeleri Ve Verebilecekleri Peşinat Tutarlarının Analizi Kişileri Konut Satın Almadan Önce Ve Alırken Göz Önünde Bulundurdukları Faktörlerin Analizi SONUÇ VE ÖNERİLER EK EK KAYNAKÇA viii

8 GRAFİKLER LİSTESİ Grafik-1:Türkiye de Yıllar İtibariyle Nüfus 29 Grafik-2:1995 Yılı Demografik Nüfusun Değişimi 29 Grafik-3:2000 Yılı Demografik Nüfusun Değişimi 29 Grafik-4:2005 Yılı Demografik Nüfusun Değişimi 30 Grafik-5:Yıllar İtibariyle Şehirlerde Yaşayan Nüfus Artışının Toplam Nüfus İçindeki Yüzde Değişimi 31 Grafik-6:2015 İtibariyle Türkiye de Konut İhtiyacı 38 Grafik-7: Yılları Arası TOKİ Fonlarının Kullanımı 45 Grafik-8:Yıllar İtibariyle Türkiye de Büyüme Oranları 59 Grafik-9:Yıllar İtibariyle Türkiye de Enflasyon 60 Grafik-10:Yıllar İtibariyle Türkiye de Deflatör 60 Grafik-11:Yıllar İtibariyle Türkiye de Kişi Başı Gelir 61 Grafik-12:Yıllar İtibariyle Türkiye de Bankaların Toplam Kredi Hacmi 62 Grafik-13:Yıllar İtibariyle Banka Kredilerinin Toplam Aktifleri İçindeki Yüzde Payı 62 ix

9 Grafik-14:Türkiye de Kredilerin Türler İtibariyle Gelişimi 64 Grafik-15:Yıllar İtibariyle Türkiye de Bireysel Kredilerin Dağılımı 66 Grafik-16:Yıllar İtibariyle Türkiye de Konut Kredileri Bakiyesi 67 Grafik-17:Türkiye de Yıllar İtibariyle Konut Kredilerinin Gelişimi 68 Grafik-18:Türkiye de Yıllar İtibariyle Konut Kredilerinin Toplam Kredi Hacmine Oranı Grafik-19:Türkiye de Yıllar İtibariyle Konut Kredisi Kullandırılan Kişi Sayısı Grafik-20:2006 Ekim Ayı İtibariyle Konut Kredisi Faiz Oranları 70 Grafik-21:Reel Faizin Konut Alım Gücüne Etkisi 73 Grafik-22:Kredi Vadelerinin Uzamasının Konut Alım Gücüne Etkisi 74 Grafik-23:Dünya Ülkelerinde Konut Kredilerinin GSYİH ya Oranı(2003) 77 Grafik-24:Yıllar İtibariyle ABD de Yıllık Mortgage Üretimi 131 Grafik-25:ABD de Yıllara Göre Toplam Ev Satışı Miktarı 132 Grafik-26:ABD de Yıllara Göre Faiz Oranları 132 Grafik-27:ABD de Kurumlara Göre Menkul Kıymetleştirme Dağılımları (2003) 133 x

10 Grafik-28:Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Kullanılan Başlıca Fonlama Kaynakları(2003) 135 Grafik-29:Yıllar İtibariyle Avrupa da Konut Mortgage Pazarının Değeri 136 Grafik-30:2003 Yılında Avrupa da Mortgage Kredilerinin Değeri 137 Grafik-31:Avrupa da Bazı Ülkelerde Konut Mortgage Pazarının GSYİH ya Oranı(2003) 138 Grafik-32:Avrupa da Bazı Ülkelerde Ev Sahibi Olma Oranları (2003) 139 Grafik-33:Avrupa da Bazı Ülkelerde Ev Fiyat Artışları (2003) 138 Grafik-34:Avrupa da Yıllar İtibariyle Ev Fiyatlarının Faiz Oranına Göre Yüzde Değişimi 140 Grafik-35:Avrupa da Fon Sağlayıcıların Yüzde Dağılımı(2001) 141 Grafik-36:Faiz Oranlarının Çeşitliliğine Göre Avrupa da Kredi Türleri (2003) Grafik-37:Almanya da Mortgage Banks ve Bausparkassen in Yıllar İtibariyle İpotek Kredilerindeki Payı Grafik-38:İpoteğe Dayalı Tahvillerin Danimarka da ve Bazı Ülkelerde GSYİH ya Oranı (2004) xi

11 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1:Finansman Sistemi Türleri 80 Şekil 2: İkincil Piyasada Nakit Akışı 99 Şekil 3:İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet İhracında Kurumlar Ve Bireyler Arası İlişkiler 100 Şekil 4:Ginnie Mae (Gnma) Nın Pass Through (Ödeme Aktarmalı) Menkul Kıymet İhracında Kurumlar Ve Bireyler Arası İlişkiler 109 Şekil 5:İpotek Tahvillerinin İhracı 111 Şekil 6:Getirisi Ayrılan İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler 113 Şekil 7:ABD de Başlıca Özel Ve Federal Konut Finansman Kuruluşları 126 Şekil 8:Geleneksel Ve İkincil İpotek Piyasasındaki İlişkiler 127 Şekil 9:İpoteğe Dayalı Konut Finansman Bankacılığının Kapsadığı İşlemler 130 Şekil 10:Türkiye İçin Planlanan Konut Finansman Sistemi 166 Şekil 11: Türkiye İçin Planlanan Konut Finansman Sistemi 167 xii

12 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: 2000 Kentsel Nüfus Geçici Sonuçları Ve Yılı Nüfus Projeksiyonları 30 Tablo 2: 2000 Yılı Konut Sahipliği Durumunun İl Ve İlçeler Toplamına Göre Dağılımı 31 Tablo 3: 2000 Yılı Konut Sahipliği Durumunun İl Merkezlerine Göre Dağılımı 32 Tablo 4: 2000 Yılı Konut Sahipliği Durumu İl Ve İlçeler Toplamı Hane Halklarına Göre Yüzde Dağılımı 32 Tablo 5: 2000 Yılı Konut Sahipliği Durumu İl Merkezleri Hane Halklarına Göre Yüzde Dağılımı 33 Tablo 6: 2000 Yılı Konut Sahipliği Durumu İllerin Türkiye Toplam Hane Halkları İçinden Aldıkları Paylar (il Ve ilçe top. Göre) 33 Tablo 7: 2000 Yılı Konut Sahipliği Durumu İl Ve İlçe Merkezlerinin Türlerinin Toplam Hane Halklarından Aldıkları Payların Karşılaştırması 33 Tablo 8: İl ve İlçe Merkezlerine Göre Kiracılık Oranı 34 Tablo 9: 2000 Yılında Konut Açığı Olan İller 34 Tablo 10: 2000 Yılında Ruhsatlı Konut Açığı Olan İller 35 Tablo 11: Konut İhtiyacı Ve Artışı 36 Tablo 12: 2000 ve 2010 Yıllarında Konut Açığı Olan İller 37 Tablo 13: Kredilerin TP-YP Dağılımı (2005)(Türk Parası-Yabancı 64 xiii

13 Para)(Milyon YTL) Tablo 14: Türkiye de Bireysel Kredilerin Dağılımı ( ) 65 Tablo 15:Türkiye de Dönemler İtibariyle Kullanılan Konut Kredi Düzeyleri Ve Artış Oranları 66 Tablo 16: 2006 Kasım Ayı İtibariyle Konut Kredi Faiz Oranları 71 Tablo 17: Türkiye de Konut Kredilerinin Vade Yapısı(Eylül 2005) 72 Tablo 18:Türkiye nüfusun satın alma gücü çalışması(2005) 75 Tablo 19:Konut Kredisi Fizibilite Çalışması(2005) 76 Tablo 20:Yıllar İtibariyle İnşaat ruhsatlarına göre Türkiye de ruhsatlı konut üretiminde kooperatiflerin payı 78 Tablo 21: Yıllar İtibariyle Yapı kullanım izin kağıtlarına göre Türkiye de ruhsatlı konut üretiminde Kooperatiflerin payı 78 Tablo 22:ABD de Varlığa Dayalı Menkul İhraç Eden Kurumlar 116 Tablo 23:Menkul Kıymetleştirmenin Sağladığı Faydalar 118 Tablo 24:Dünyadaki Başlıca Konut Finansman Modelleri 120 Tablo 25: Amerikan Ve Avrupa Gayrimenkul Finansmanı Sistemleri Arasındaki Farklılıklar 122 Tablo 26: Konut Finansman Sistemlerinin Geliştiği Bazı Ülkelerde Finansman Sisteminin Yapısı (1996) 123 Tablo 27:Araştırmada Demografik Değişkenlerin Oransal Dağılımı 176 Tablo 28: Araştırmada Tüketicilerin Kredi Borçluluk Oranları 177 xiv

14 Tablo 29: Kredi Geri Ödemesi Olan Tüketicilerin Ödedikleri Taksit Tutarlarının Gelirlerine Oransal Dağılımı 178 Tablo 30: Kredi Geri Ödemesi Olan Tüketicilerin Ödedikleri Taksitlerin Devam Edeceği Vadelerin Oransal Dağılımı 178 Tablo 31:Konut Sahipliğinin Analizi 179 Tablo 32:Konut Sahibi Olan Tüketicilerin Konutlarını Elde Ediş Biçimlerinin Oransal Dağılımı(N:554) 180 Tablo 33: Konutlarını Kendileri Alanların Konut Alırken Gerekli Olan Finansmanı Karşılama Biçimlerinin Oransal Dağılımı 180 Tablo 34: Konutunu Alırken Banka Kredisi Kullananların Konut Bedelinin Ne Kadarı için Kredi Kullandığının Oransal Dağılımı 181 Tablo 35: Konut Kredisi Almış Olanların Kredi Taksitlerinin Toplam Gelirlerine Oransal Dağılımı 181 Tablo 36: Konut Kredisi Faiz Oranlarının-Konut Kredisi Kullanım Düzeylerine Etkisinin Oransal Dağılımı 182 Tablo 37: Kira Ödemesi Olanların Oransal Dağılımı 183 Tablo 38: Kira Ödemeyenlerin İkamet Şeklinin Oransal Dağılımı 184 Tablo 39: Konut Talebinin Ve Coğrafik Dağılımının Oransal Analizi 184 Tablo 40: Alınmak İstenen Konutların Fiyatlarının Oransal Dağılımı 185 Tablo 41: Konut almak isteyenlerin Konut Kredisi Kullanma Düşüncesine Ve Ödeme Güçlerine İlişkin Oransal Dağılım 186 Tablo 42: Konut Almak İsteyenlerin Ödeyebilecekleri Peşinat 187 xv

15 Düzeyinin Oransal Dağılımı Tablo 43: Konut Almak İsteyip, Kredi Kullanmayı Düşünmeyenlerin Konut Finansman Şekillerinin Oransal Dağılımı 187 Tablo 44: İnsanların Konut Talep Etmeme Nedenleri 188 Tablo 45: Yeni Yasalaşan Sistemin, Konut Almayı Düşünmeyenlerin Düşüncesini Değiştirip Değiştirmeyeceğine İlişkin Oransal Dağılım 189 Tablo 46: Yaş Faktörünün Konut Sahibi Olma İle İlişkisinin Oransal Dağılımı 189 Tablo 47: Gelir Faktörü Ve Konut Sahipliği Arasındaki İlişkinin Oransal Dağılımı 190 Tablo 48: Medeni Durum faktörünün Ve Konut Sahipliği İlişkisinin Oransal Dağılımı 191 Tablo 49: Gelir Dağılımı ve Konut Talebi Arasındaki İlişkinin Oransal Dağılımı 192 Tablo 50: Konut Sahipliği ve Konut Talebi Arasındaki İlişkinin Oransal Dağılımı 192 Tablo 51: Kiracılık Durumu ve Konut Talebi Arasındaki İlişkinin Oransal Dağılımı 193 Tablo 52: Konut Almak İsteyenlerin Ödeyebilecekleri Kredi Taksit Ödemesi Düzeyi ve Ödeyebilecekleri Peşinat Tutarı Arasındaki İlişkinin Oransal Dağılımı 194 Tablo 53: Konut Satın Almadan Önce Göz Önünde Bulundurulan Faktörlerin Önem Derecesinin Oransal Dağılımı 195 xvi

16 Tablo 54: Konut Satın Alma Sırasında Göz Önünde Bulundurulan Faktörlerin Önem Derecesinin Oransal Dağılımı 195 Tablo 55: Konut Almadan Önceki Faktörlerin Önem Derecesi (Beklenti) İle Konut Alırkenki Faktörlerin Önem Derecesinin Karşılaştırılması(Algı) 197 Tablo 56: Konut Sahibi Olan Ve Olmayan Arasında, Konut Özelliklerinin Önem Derecesi Analizi. 198 xvii

17 KISALTMALAR ABD: Amerika Birleşik Devletleri BDDK: Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu BAĞ-KUR: Bağımsız Çalışanlar Sosyal Yardımlaşma Kurumu CMO: Colleteralized Mortgage Obligation (Teminatlı İpotek Yükümlülükleri) DPT: Devlet Planlama Teşkilatı FDIC: Federal Deposit Insurance Corporation. (Federal Mevduat Sigorta Kuruluşu) FHA: Federal Housing Administration (Federal Konut İdaresi) FHLBS: Federal Konut Kredi Bankası Sistemi FHLMC: Federal Home Loan Mortgage Corporation (Federal Konut İdaresi İpotek Birliği) FNMA: Federal National Mortgage Association.(Federal Ulusal İpotek Birliği) GNMA: Goverment National Mortgage Association (Hükümet İpotek Birliği) GPM: Artan Ödemeli İpotek Kredisi GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla GSYİH: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla İDMKK: İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet Kurumu İDMK: İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler İFK: İpotekli Finans Kuruluşları İKFK: İpotekli Konut Finansman Kurumu LTV: Kredi Tutarı/Taşınmaz Değeri MPS: Mortgage Backed Bonds (İpoteğe Bağlı Tahviller) xviii

18 OYAK: Ordu Yardımlaşma Kurumu PLAM: Fiyat Düzeyinde Ayarlı İpotek Kredisi PMI: Private Mortgage Insurance Companies.(Özel İpotek Sigortası) RAM: Ters İpotek Kredisi REITs: Real Estate Investment Trust.(Gayrimenkul Yatıtım Ortaklıkları) REMİC: Real Estate Mortgage Investment Conduit.(Gayrimenkul İpotek Yatırım Araçları) SSK: Sosyal Sigortalar Kurumu SPK: Sermaye Piyasası Kurumu S&Ls: Tasarruf&Kredi Birlikleri TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.P: Türk Parası TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu VA: Veterans Administration VDMK: Varlığa Dayalı Menkul Kıymet VRM: Değişken Oranlı İpotek Kredisi Y.P: Yabancı Para xix

19 GİRİŞ Dünya kurulduğundan beri tüm birey ve toplumların vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan konut, en basit anlamda insanların barınma ihtiyacını karşılayan, uzun ömürlü, fiziksel bir mekan olarak tanımlanabilir. Konut kavramı daha ayrıntılı olarak ele alınırsa barınak olma, yatırım aracı olma, ekonomik kalkınmaya katkı sağlama, bireylerin geleceği açısından bir güvence olma gibi birçok işleve sahip olmasının yanı sıra, aynı zamanda toplumların ekonomik ve sosyal açıdan gelişmişlik göstergesi olarak da düşünülebilir 1. Konut, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Ancak gelişmekte olan ülkelerde ve bunun bir örneği olan ülkemizde konuta ve konut sorununa yeterli ölçüde önem verilmediği bir gerçektir. Bugün anayasal bir hak olarak verilen konut edinme hakkı, birçok nedenden dolayı amacına ulaşamamakta ve toplumsal yaşamı derinden etkilemektedir. Barınma, sağlıklı bir ortamda rahat ve insanca yaşama konut sorununun sosyal boyutunu oluştururken, konut sayısının yetersizliği ve mülkiyet edinme zorluğu olayın ekonomik boyutunu oluşturmaktadır. Sorunun bu noktaya gelmesinin nedenlerine baktığımızda bunlar öncelikli olarak; nüfus artışı, kırsal alanlarda istihdam sorunu nedeniyle köyden kente göç, sosyo-ekonomik ve finansal açıdan güçlükler, adaletsiz ve dengesiz bir gelir dağılımı, sağlıksız kentleşme ve kurumsallaşma açısından geri kalmış bir konut finansman sistemi olarak görülmektedir. Türkiye deki nüfus artışı ve kırsaldan kente yaşanan göçlerle ortaya çıkan plansız yapılaşma ve gecekonduculuğun yarattığı görsel kirlilik, gurupsal dışlanma ve ulaşım sorunları bir kenara bırakılsa bile, sorunun ekonomik boyutu, uygun çözüm önerilerinin oluşturulmasını ve bu sorunun çözümlenmesini gerektirmektedir 2. 1 Murat Gökşin BERBEROĞLU,Suat TEKER, Konut Finansmanı Ve Türkiye ye Uygun Bir Model Önerisi,İTÜ dergisi/b sosyal bilimler,cilt 2,sayı 1,Aralık 2005,s.59 2 Hayati Eriş, Konut Sektörünün Finansmanında İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler, Yayınlanmamış doktora tezi,1997,s.1 20

20 Konut sorunun sosyal boyutu tabiki önemlidir ancak, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde problemin temelini ekonomik boyut oluşturmaktadır. Bunun yanında sosyal anlamdaki birçok sorunun çözümü ekonomik sorunların çözülmesine bağlıdır. Konut sorununun çok fazla büyümesi ve geniş halk kitlelerini yakından ilgilendirmesi, hükümetlerin her dönem oluşturdukları politikalarla bu konuyla yakından ilgilenmelerine neden olmuştur. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı bu politikalar çoğu zaman hedefe ulaşamamıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki dışa bağımlılık ve bunun beraberinde gelen ekonomik istikrarsızlık, planlarda konut sorununun çözümü için ayrılan kaynağın, özellikle dışa bağımlılıktan kurtulmak için sanayiye aktarılmasına neden olmuştur. Hem kaynak yetersizliği hem de ayrılan kaynakların oy kaygısıyla pasif ve geçici uygulamalara yönlendirilmesi sorunun bu günlere gelmesinde etkili bir değişkenlerdir. Eldeki kaynaklar ve uygulamalar çoğu zaman sorunu kökten çözecek ve kendi kendini besleyecek bir konut finansman sistemin oluşturulmasına yönlendirilmemiştir. Konut finansmanı kısaca, konut almak isteyenlere gerekli olan kaynağın sağlanmasıdır. Bu tür finansmanında iki husus büyük önem taşımaktadır. Birincisi; kişilerin kurumsal yöntemlerle uzun vadeli finansman sağlayabilmeleri, ikincisi ise; işletmelerin bilânçolarında ölü yatırım olarak duran gayrimenkullere hareket yeteneği kazandırılmasıdır 3. Türkiye de yıllardan beri süregelen istikrarsız bir ekonomi, yüksek enflasyon ve reel faiz oranları nedeniyle uzun vadeli borçlanmanın mümkün olmaması, diğer bir deyişle bankaların verdiği konut kredisi vadelerinin yeterince uzun olmaması, kredi kullanarak konut sahibi olmak isteyen hane halklarına uygun ödeme şartları sunulamamasına ve orta-dar gelirli kesimin konut almak için kendi tasarruf ve imkânlarını zorlamak durumunda 3 Uğur Yılmaz, Türkiye de İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Merkezinin Kurulması,Sermaye Piyasası Kurulu,Kurumsal Yatırımcılar Dairesi,Ankara,

21 kalmasına neden olmuştur 4. Bu da hem mevcut ekonomiyi daraltmış, hem de insanların konut sahibi olmalarını engellemiştir. Konut sorunun çözümlenmesine yönelik yapılan tüm çalışmalar ve dünyadaki diğer konut finansman modeli uygulamaları göstermiştir ki, sorunun temel nedeni yetersiz finansman modelleridir. Ve ülkeler ancak kurumsal, aktif ve rasyonel bir konut finansman sisteminin oluşturulmasıyla konut sorununu çözebilirler. Bu özellikleri taşıyan bir konut finansman sisteminin getirilmesi konut sorununu çözeceği gibi genel ekonomiyi de olumlu yönden etkileyecektir. Aktif ve rasyonel bir konut finansman sisteminin getirilmesinin ve alt yapısının kurulmasının gereği menkul kıymetleştirme anlayışıdır 5. Konut finansmanı için oluşturulacak bu sistem, özellikle gelişmekte olan ülkelerde finansal sistemin yetersizliklerinden olan çeşitlilik, yüksek faiz oranları ve kısa vade sorunu ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin çıkarılması ve bu kıymetlerin pazarlanmasıyla ortadan kaldırabilecektir. Bir ülkenin genel ekonomik yapısı ve finans sektörünün gelişmişliği insanların harcama ve yatırım davranışları üzerinde etkili olan kavramlardır. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı, kurumsal, aktif ve rasyonel bir sistem olan ve yeni yasalaşan İpoteğe Dayalı Konut Finansman (Mortgage) sisteminin Türkiye de uygulanması durumunda konut talebinin nasıl ve ne yönde değişeceğinin olası sonuçlarını belirlemektir. Bilindiği üzere inşaat sektörü özellikle ileri ve geri bağlantı etkileri düşünüldüğünde ekonominin lokomotif sektörlerinden biridir. Bu sektördeki gelişmeler, özellikle olumlu gelişmeler ekonominin geneli için bir fırsat niteliğindedir. Yakın zamanda uygulanacak olan Mortgage sisteminin etkilerinin belirlenmesi şüphesiz başta konut üreticileri olmak üzere ekonominin her aktörü için önemli bir veri olacaktır. Bu anlamda yapılan bu 4 Berberoğlu,Teker, Konut Finansmanı Ve Türkiye ye,s.60 5 Eriş, Konut Sektörünün Finansmanında,s.1 22

22 araştırma gelecekteki fırsatları öngörme noktasında bir yol gösterici olmayı hedeflemektedir. Araştırmanın birinci bölümünde Türkiye deki konut finansman kaynakları ve konut ihtiyacının sayısal analizine yer verilecektir. İlk olarak Türkiye deki demografik yapı ve buna bağlı olarak konut ihtiyacı ve açığı sayısal olarak görülmeye çalışılacak ve geleceğe yönelik tahminler oluşturulacaktır. Daha sonra her ülkede farklılık gösterebilecek olan ve insanların konut alırken gerekli finansmanı nereden sağladığına ilişkin kaynakların Türkiye ki düzeyleri ve yapıları incelenmeye çalışılacaktır. Araştırmanın ikinci bölümünde ise, Konut finansman sistemleri ve çalışmanın temelini oluşturan, olası etkilerini belirlemeye çalıştığımız, ipoteğe dayalı konut finansman sistemi (Mortgage), bir diğer adıyla Tutulu Satış konusu anlatılacaktır. Bu bölümde de sırasıyla, konut finansman sistemleri, Mortgage sistemin genel özellikleri, birincil ipotek piyasası ve ipotekli konut kredisi türleri, ikincil ipotek piyasası ve menkul kıymetleştirme gibi kavramların açılımına yer verilecektir. Araştırmanın üçüncü bölümünde; Dünya daki konut finansman sistemleri ve Türkiye de uygulanacak yapı incelenecektir. Bu bölümde de öncelikli olarak Amerika ve Avrupa daki konut finansman sistemleri, daha sonrada gelişmekte olan ülke örneklerine yer verilecektir. En son olarak ta Türkiye modeli incelenecektir. Araştırmanın dördüncü bölümünde, alan araştırması yer alacaktır. Bu araştırmada sırasıyla katılımcıların demografik özellikleri ve bu özelliklere bağlı olarak konut talepleri, konut sahibi olanların bu konutları nasıl edindikleri, bu konutları alırken kredi kullanıp kullanmadıkları, eğer kullandılarsa kredi kullanım düzeyleri ve geri ödeme şartları, konut sahibi olmayıp da kirada oturanların gelirlerinin ne kadarlık bir kısmını kira ödemesi için ayırdıkları, insanların konut almayı düşünüp düşünmedikleri, düşünüyorlarsa ödeme güçleri, bunun için birikimlerinin olup olmadığı, konut 23

23 alırkenki öncelikleri..vs gibi sorularla mevcut durumları, kredi kullanımı ile ilgili eğilimleri ve bu insanların gelecekteki planları belirlenmeye çalışılacaktır. Araştırmanın dünyasının çok geniş bir alanı kapsaması, uygulanacak olan sistemin amaçların dan bir tanesininde orta ve düşük gelirli bireyleri konut sahibi yapma olması ve çok uzun vadeli kredi sağlayan sistemin avantajı olarak sabit bir gelir ve iş garantisinin artı bir faktör olarak düşünülmesi, örnek kütlenin Kırıkkale ilindeki kamu çalışanlarından oluşmasına neden olmuştur.. 24

24 BİRİNCİ BÖLÜM 1.TÜRKİYEDE KONUT İHTİYACININ SAYISAL ANALİZİ VE KONUT FİNANSMAN KAYNAKLARI 1.1.Tanım Konut, ileri ve geri bağlantı etkileri göz önüne alındığında ekonominin genelini etkileyen bir üründür. Bu ürüne ihtiyaç duyanların sayısının gün geçtikçe artması ve konut edinmenin özellikle yüksek fiyatlardan dolayı zorlaşması, konut finansmanının önemini ve gerekliliğini artırmaktadır. Konut finansman sistemi, en genel tanımıyla konut almak için fon ihtiyacı olanlara bu fonun onlara sağlanmasıdır. Sistemin temel amacı, konut talebinde bulunanlara ihtiyaç duyacakları fonları etkin bir şekilde sağlamaktır. Bu da, fonu arz ve talep edenlerin uygun koşullarda bir araya getirilmesine bağlıdır. Ancak bu o kadar kolay değildir. Bunun sebebi, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki istikrarsız ekonomik yapıya bağlı olarak, elinde ihtiyaç fazlası fona sahip olanların yüksek getiri ve kısa vadelere yönelik beklentileridir. İnsanların konut sahibi olabilmelerini sağlayan finansal sistemin etkin olması son derece önemli bir olgudur. Bu nedenle, çeşitlilik ve kurumsallaşmayla sağlanacak etkinlik kavramı sistemin işleyişi noktasında hayati bir öneme sahiptir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bunun oluşturulması konut talebini artıracak, ekonomiyi ve finansal kurumları güçlendirecektir. 6 Ülkelerin farklı gelişmişlik düzeyleri ve ihtiyaçları, farklı konut finansman sistemleri uygulamalarına neden olmaktadır. Bazı ülkelerde konut finansmanı kurumsal olmayan kaynaklarla sağlanırken, bazılarında ise, bankacılık sistemi tarafından ve uzman kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. 6 Ali Alp, İpotek Kredileri ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Yoluyla Türk Konut Finansman Sorununun Çözümünde Bir Model Önerisi, sermaye piyasası kurulu yayınları,1996 Ankara,s.6 25

25 Bunlara ek olarak, hükümetlerin mali tedbir ve teşviklerle olaya müdahale ettiği de sıkça görülmektedir 7. Hangi sistem kullanılırsa kullanılsın, amaç her zaman etkinliği sağlayabilmek olmalıdır. Bunun içinde yapılması gereken, gelişmiş ülkelerdeki uygulamaların araştırılması ve ülke şartlarına uyacak biçimde bunların tekrar yapılandırılmasıdır. Özellikle Türkiye de sadece güvence amacıyla kullanılan ipotek sisteminin, finansal bir sistem haline dönüştürülmesi ve diğer ülkelerdeki uygulamaların Türkiye ye uyarlanması konut sorununun geleceği için son derece önemli bir uygulama olacaktır. Bir ülkedeki konut ihtiyacının ve sahipliğinin düzeyi konut finansman sistemleri üzerinde şüphesiz etkilidir. Bunun için Türkiye deki konut finansman kaynaklarına geçmeden önce, Türkiye deki konut ihtiyacını, konut talebini ve konut sahipliğinin geçmişini, bugününü ve geleceğini incelemekte fayda vardır. 1.2.Türkiye deki Konut İhtiyacının Sayısal Gelişimi İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri olan fiziksel barınmayı sağlayan konut aslında toplumun temel birimi olan aileyi bir arada tutan fiziksel ve ahlaki mekanlar bütünüdür. Bu nedenle konut, 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi den başlayarak, en son Birleşmiş Milletler Habitat II İstanbul Bildirgesine (1996) kadar olmak üzere, pek çok uluslararası platformda bir temel hak olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, Anayasamızın 56. ve 57. maddeleri, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamayı ve yeterli kalitede bir konut sahibi olmayı, bir hak olarak kabul etmiştir. Konutun bir insani hak olarak kabul edilmesi, bu ihtiyacın niceliksel ve niteliksel olarak incelenmesini son derece önemli bir hale getirmiştir 8. Konut sorununun çözülmesini güçleştiren birçok faktör vardır. Bu faktörlerden en önemlisi, konutun bir barınma aracı olması ötesinde, yarın için bir güvence, bir yatırım aracı, gereğinde teminat olarak gösterilebilen bir 7 Alp, İpotek kredileri ve,s.6 8 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı: Konut Özel İhtisas Komisyonu Raporu,2001,s.97, ekutup.dpt.gov.tr/ulastirm/oik597.pdf 26

26 mal olma özelliğine sahip olmasıdır. Dolayısıyla, konuta yönelik talebin ardında hane halklarının kendi barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, yatırım aracı haline getirme amacıda yer almaktadır. Bu amaç, hane halklarını bazı durumlarda kendilerinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını da aşan sayıda konut edinme isteğine götürmektedir 9. Konut ihtiyacı ve konut talebi birbirlerinden farklı kavramlardır. Ancak bunların arasındaki farkın ayrıntısı bizim konumuz içinde yer almamasına rağmen her iki unsurda konut alma isteğini ifade etmektedir. Konut talebi birçok sosyo-ekonomik değişkenle beraber incelenmesi gereken bir konu olduğu için ve tam olarak belirlenmesi mümkün olmadığı için bu bölümde incelenecek olan konut açığı kavramı, konut ihtiyacı üzerinden düşünülecek ve elde edilen sonuçların üzerinde bir konut açığı olduğu varsayılacaktır. Konut açığı, mevcut veya gelecekte tahmin edilen hane sayısı ile, mevcut veya gelecekte olması beklenen konut sayısı arasındaki eksikliği anlatan bir kavramdır. Belli bir andaki konut açığının (durağan konut açığı) hesaplanması, toplam konut stokundan konut ihtiyacının çıkarılması ile bulunur. Konut stoku, varolan konut sayısına, konut olarak yapılmadığı halde bu amaçla kullanılan yapıları ve türlü nedenlerle boş bırakılan yapıları toplamak suretiyle bulunur. Ancak bu rakamdan, oturulmayacak durumda oldukları için yenilenmesi gereken yapıları, konut olarak yapıldığı halde işlev değiştiren yapıları ve konut olarak sürekli kullanılmayan ikinci konutları (yazlık vb ) çıkarmamız gerekmektedir. 10 Türkiye geneli ve araştırmamıza konu olan Kırıkkale iline ilişkin konut ihtiyacının belirlenmesi bizim için son derece önemlidir. Bu nedenle öncelikli olarak konut talebini etkileyen faktörler (nüfus, şehirleşme ve konut sahipliği) 9 Habitat II:Türkiye Ulusal Rapor Ve Eylem Planı,, Kenrleşme-Kalkınma ve Nüfus Üçgeninde Dinamikler, 1996,s.26.www.kbam.metu.edu.tr/published/kentlesme_kalkinma_nufus.pdf 10 Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, Ankara, İmge Kitapevi, 1990,s

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi)

Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu ( Dönemi) Türkiye İletim Sistemi Bağlantı Kapasitesi Raporu (2016-2026 Dönemi) 13.04.2016 Yönetici Özeti Bu rapor, Türkiye elektrik iletim sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi yatırımları

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala

Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Türkiye den bir eşitsizlik fotoğrafı daha: Yaşlanmadan ölenler! / Kayıhan Pala Yeni açıklanan 2015 yılı ölüm istatistikleri Türkiye nin eşitsizliklerle dolu karnesini bir kez daha gündeme getiriyor. Türkiye

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Ocak 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek?

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek? Teşvik Yasasındaki Değişiklikler Ekonomiyi Nasıl Etkileyecek? Ahmet KARAYİĞİT 5084 sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 29.01.2004 tarihinden

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı