KÜRESEL EKONOMİK KRİZ ve TÜRKİYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRESEL EKONOMİK KRİZ ve TÜRKİYE"

Transkript

1

2 KÜRESEL EKONOMİK KRİZ ve TÜRKİYE Küresel Finansal Kriz, Küresel Resesyon, İleriki Yıllarda Muhtemel Gelişmeler ve Krizin Türkiye Ekonomisine Etkileri Prof. Dr. Mükerrem Hiç Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi İstanbul 2009

3 Beykent Üniversitesi Yayınevi Cumhuriyet Mah. Şimşek Sok. No:1, Beykent Siteleri, Büyükçekmece İstanbul Tel : (0212) Faks: (0212) Beykent Üniversitesi Adına Sahibi Vekil Rektör Prof. Dr. Ahmet Yüksel Yazar: Prof. Dr. Mükerrem Hiç İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü KÜRESEL EKONOMİK KRİZ ve TÜRKİYE 1. Baskı, Haziran 2009 Beykent Üniversitesi Yayınları, No.62 Grafik Tasarım: İbrahim Sevildi Baskı: Mega Basım ISBN No: Sertifika No: Kitabın bazı bölümleri veya tamamı Beykent Üniversitesi ve yazarların yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Copyright 2009

4 ÖNSÖZ Eylül 2008 den bu yana ABD de başlayan finansal kriz kısa sürede küresel finansal krize ve küresel resesyona (büyüme hızının düşmesi, işsizliğin artması) dönüşmüştür. Kriz gerçi depresyon a (büyümenin çok uzun süre eksi olması, işsizliğin çok büyük ölçülere varması) dönüşmemiştir; fakat uzun yıllardan beri karşılaşılmış olan en büyük boyutlara ulaşmıştır. Finansal kriz ve resesyon ABD, Avrupa, Japonya ve diğer gelişmiş ülkeler yanında, gelişen ülkeleri, aralarında Türkiye nin de bulunduğu orta gelir düzeyli ülkeleri ve aralarında BRIC lerin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) yer aldığı yükselen piyasaları (emerging markets) da etkisi altına almıştır. Gerek küresel finansal kriz ve resesyon hakkında gerek krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri hakkında ilmî ve meslekî dergilerde yayınlanmış makaleler ise henüz yeterli seviyede değildir. Bu kitabımızın 1. kısmında küresel finansal kriz, küresel resesyon ve ileriki yıllarda dünya ekonomisindeki muhtemel gelişmeler ayrıntılarıyla ele alınmaktadır. Krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri kitabımızın 2. kısmında ele alınmıştır. Bu konularda ABD ve Avrupa da dahi ilmî makale sayısı mahdut olduğu, ilmî makalelerde her gün değişen gelişen olayları izlemek esasen pek mümkün olmadığı için bu incelememizde, bir çok hallerde yabancı dergiler ve meslekî gazetelerde çıkan haber ve yorumlara atıf yapılmıştır. Hatta Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Ken Rogoff gibi tanınmış iktisatçıların, WTO başkanı Pascal-Lamy, IMF başkanı D. Strauss-Kahn gibi uluslararası düzeydeki seçkin uzman ve idarecilerin dahi, henüz ilmî dergilerde yazıları çıkmadığı için, sözkonusu meslekî dergi ve gazetelerdeki beyan ve mülâkatlarına başvurulmuştur. Son olarak önemle belirtmek isterim, ki bu kitapta olayların ve yorumu kitabın yazılış tarihine göre Nisan sonuna kadar getirilmiştir. Daha sonraki olaylar ve gelişmelerin izlenmesi okuyucuya bırakılmıştır. Örneğin, ABD de bankalara uygulanan stres testleri nden alınacak sonuçlar, resesyona karşı uygulanmakta olan kamu harcama ve vergi indirim programlarının akıbeti, GM ve Chrysler şirketlerinin akıbetleri, G20 tavsiye kararlarına ilgili ülkelerin ne ölçüde uyacağı, IMF malî imkanlarının yükseltilmesi, Türkiye nin IMF ile yeni bir stand-by anlaşması yapıp yapmayacağı, yaptığı takdirde bu anlaşmanın şartları vb. hep daha sonraki tarihlerde kesinlik kazanacaktır. İstanbul 4 Mayıs 2009 Prof.Dr. Mükerrem Hiç

5 KÜRESEL EKONOMİK KRİZ ve TÜRKİYE İÇİNDEKİLER KÜRESEL FİNANSAL KRİZ, KÜRKESEL RESESYON İLERİKİ YILLARDA MUHTEMEL GELİŞMELER VE KRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ 1. BÖLÜM KÜRESEL FİNANSAL KRİZ, KÜRESEL RESESYON VE İLERİKİ YILLARDA MUHTEMEL GELİŞMELER 1.1. Kriz Öncesi Abd Finans Sektörünün Durumu ve Finans Krizinin Başlıca Nedenleri 1.2. Eylül 2008 de Başgösteren Abd İpotek Bankacılığı ve Finans Sektörü Krizi Sayfa Avrupa da ve Gelişmiş Ülkelerde Mali Kriz Abd de Avrupa ve Gelişmiş Ülkelerde Resesyon Abd de, Avrupa da Gelişen Ülkelerde Resesyona Karşı Sektörel 31 Yardım: Otomotiv Sanayii 1.6. Gelişen, Yeni Sanayileşen Ülkeler ve Yükselen Piyasalarda 36 Resesyon 1.7. Finansal Kriz ve Resesyondan Alınacak Dersler ve Gelecekteki 44 Muhtemel Gelişmeler Finans Sektörünün Denetimine Kriz Sonrası Devam Edilmesi Gereği Kriz Başgösterdiğinde Devlet Yardımı Yapılması Liberal Ekonomi 46 Yahut Piyasa Ekonomisi nin Bir Parçasıdır, Laisser-Faire Kapitalizmi nin Çökmesi Olarak Yorumlanamaz Serbest Ticaret İlkesi Ve Küreselleşme Karşısında Korumacılık ve 50 Milliyetçilik Akımlarının Kuvvetlemesi Genellikle Geçicidir Küreselleşme Krizle Beraber Büyük Bir Azalma Gösterdikten Sonra 53 Devam Edecek ve Gidecek Artacaktır Dünya Ticaretinin Sağlıklı Gelişmesi: ABD de Tüketim Meylinin 57 Azaltılması, Uzakdoğu Asya Ülkelerinde İç Tüketimin Artırılması ve Sadece İhracata Dayanan Büyüme Stratejisinden Vazgeçilmesi Gereği 5

6 2. BÖLÜM KÜRESEL FİNANSAL KRİZ VE KÜRESEL RESESYONUN TÜRKİYE EKONİMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 2.1. Küresel Kriz Öncesi Türkiye nin Uyguladığı Ekonomi 59 Politikaları Ve Geldiği Ekonomik Durum 2.2. Krizin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Başlıca Etkileri Bankacılık Sektörü Ve Küresel Kriz Türk Ekonomisinin Karşılaştığı Resesyon ve Başlıca Nedenleri Resesyona Karşı Alınan Tedbirler ve Bu Tedbirlerin Eleştirileri 72

7 1. BÖLÜM KÜRESEL FİNANSAL KRİZ, KÜRESEL RESESYON ve İLERİKİ YILLARDA MUHTEMEL GELİŞMELER 1.1. KRİZ ÖNCESİ ABD FİNANS SEKTÖRÜNÜN DURUMU VE FİNANS KRİZİNİN BAŞLICA NEDENLERİ Bugünkü küresel finansal krizin ve bunun tetiklediği küresel resesyonun kaynağı ABD nin finans sektörüdür. Amerikan finans sektörü üzerideki denetim Reagan döneminden ( ) itibaren, basit bir ifade ile, kaldırılmıştır. Bu denetimsizlik George W. Bush dönemi dahil, kriz başgösterene kadar devam etmiştir. Denetimsizlik burada deregulation, yani denetimin kaldırılması anlamında kullanılmaktadır. Aslında ABD finans sektöründeki denetimin kaldırılmasını ve denetimsizliği daha ayrıntılı şekilde izah etmek gerekir. ABD finans sektöründe ipotek bankaları (mortgage banks), ticarî bankalar (commercial banks) ve yatırım bankaları (investment banks) dahil, kriz öncesinde kadar irili, ufaklı banka mevcuttu, Bunların bazıları, (City Bank) hem ticarî banka hem yatırım bankası işlemleri yapıyordu. Yine müşterilerinin tasarruflarını sağlam ve kârlı varlıklara (assets), yani hisse senedi, bono, ipotekli krediler üzerine kurulmuş türevler e (derivatives) yatıran zarara karşı tedbirli fonlar (hedge funds) mevcuttur. Hedge fund ların sayısı kriz öncesi kadar olup yaklaşık toplam $2 trilyonluk portföy ile çalışmaktaydılar. Şüphesiz yine bir çok özel kurumlar müşterileri için değerli kağıt alım satımı yapmaktaydı ve bunlar da finans sektörüne dahildir.

8 2 Kriz öncesinde ticarî bankalar kamusal fakat özerk denetime tabi idiler ve bu denetim Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC: Federal Mevduat Sigorta Kurumu) tarafından yürütülmekte idi. Dernekler FDIC bizdeki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na (TMSF) benzeyen bir işlev görmektedir. Fakat fiilen FDIC denetimi yok denecek kadar azdı. Esasta zora giren bankaların FDIC e müracaat etmeleri mümkündür. FDIC ise bunları kurtarmak için kullanılmak üzere bankalardan bir sigorta primi almaktaydı. Fakat kriz öncesinde hiçbir bankanın FDIC e yardım ve kurtarılma için başvurusu olmamıştır. Ticarî bankalar dışındaki finans kurumlarının denetime dahil edilmesi için arada sırada ortaya çıkan ve Hükümete ve Kongreye (Temsilciler Meclisine ve Senato ya) intikal eden teşebbüsler ise sözkonusu finans kurumlarının etkin lobi faaliyeti ile bertaraf edilmekteydi. Böylece FDIC kontrolü dışında ve kontrol edilene kıyasla çok daha büyük bir kısım (Shadow Banking: Gölge Bankacılık) ortaya çıkmış bulunuyordu. Aslında finans sektörünün hukuken denetim altında olan kısmı da fiilen kontrolü gerekli bir olayla karşı karşıya kalmamıştı. Finans sektöründe denetimsizliğin tercihi şu iddiaya dayandırılmaktaydı. Denetim finans kurumlarının kredi verme faaliyetlerini yavaşlatır ve saptırabilir. Böylece bankalar ve finans kurumlarının süratle hareket ederek açacakları kredileri küçülme eğilimi gösteren sektörlerden veya firmalardan yükselme eğilimi gösterenlere yöneltmek olanakları ellerinden alınmış olur. Bu iddianın aslında aşırı denetim için doğru olmakla beraber, denetimsizlik için yanlış olduğu finansal krizle beraber açıkça ortaya çıkmıştır. Nitekim, bu denetimsizlik ortamında finans sektörü ile ilgili tüm aktörler aşırı ölçülerde rizikolu faaliyetlere yönelmişlerdir. Ev fiyatlarının ABD de devamlı yükselmesinden ve bu yükselmenin ileride de süreceği varsayımından hareket eden ve ipotekle ev satın almış olan tüketiciler devamlı ek ipotek kredisi almışlar, bunun yanında oto kredisi,

9 3 kredi kartı da dahil, diğer kredilere de başvurmuşlardır. Böylece, aldıkları krediler şahsî varlıklarının (gayrımenkuller, otomobil, vs.) değerlerinin üstüne çıkmıştır. Ev fiyatları artışının durması ve düşmeye başlamasıyla da borçlarını ödeyememe durumuna düşmüşlerdir. Aslında ABD de tüketicilerin yüksek tüketim ve düşük tasarruf meyli ciddi bir yapısal (yahut davranışsal) risk olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan, ipotek bankaları ve bu bankaların üst düzey yöneticileri (CEOs: Chief Executive Officers) ise, bankaların kredi hacmini ve dolayısıyla kârlarını artırdığı mülâhazası ile artan ipotek kredisi taleplerini karşılamışlar; böylece ipotek bankalarının kağıt üzerindeki kârları ve aynı zamanda CEO larının aldıkları primler artmıştır. Banka hisse senetleri değerleri de yükseldiği için bu durum hissedarları da memnun etmiştir. Bankalar verdikleri kredileri artırmak gayretiyle ilk kredi üzerine bir çok türevler (derivatives) icat etmişlerdir. Öyle ki, bunların riskini profesyonellerin dahi doğru şekilde tahmin etmesi imkânı ortadan kalkmıştır. Bilgisayar kullanımı ise genellikle finansal işlemlerin süratle yapılmasını ve yaygınlaşmasını imkân dahiline koymuştur. İpotek bankaları bu şekilde kredi hacmini ve kârlarını yükseltmiş görünmekle beraber aslında bu kredilerin büyük kısmı geri ödenme güçlüğü gösterecek olan kötü alacaklar (bad debts) niteliğinde idi (bad debts aslında bankalar açısından kötü borç, bankalardan kredi alanlar açısından kötü borç tur. Ancak ABD literatüründe kötü alacak yerine yaygın şekilde kötü borç terimi kullanılmaktadır). Dolayısıyla da ipotek bankalarının gerçek kârını azaltacak bir gelişme idi. Krizle beraber ödeyememe durumu dolayısıyla bu gibi varlıklar (assets), yani bilanço aktifindeki kötü alacaklar sözkonusu bankanın diğer aktiflerini ve faaliyetlerini de menfi etkilediği için, kriz sonrasında bunlar için çok defa toksik varlıklar (toxic assets: yani, diğer sağlam varlıkları, daha doğrusu bankanın likiditesini menfi etkileyen varlıklar) teriminin kullanıldığını görmekteyiz. Diğer taraftan, FED (Federal Reserve System: Amerikan Merkez Bankası) Alan Greenspan ın FED başkanı olduğu dönemde faiz

10 4 haddini devamlı düşük tutarak bu ipotekli borçlanma balonu nun (bubble) devamlı şişmesinde ayrı bir menfi rol oynamıştır. O halde, krize yol açanlar sadece finans sektörünü denetimsiz bırakan politikacılardan ibaret değildir. Tüm aktörlerle ilgili bu saikler her zaman ortaya çıkabileceği için Hyman Minsky nin krizden çok önce vurguladığı gibi, finans sektörü daima istirarsızlığa yol açabilen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle de optimal ölçüde fakat devamlı denetimi gerekir. Finans sektörünün aynı özelliğine ve denetim gereğine Joseph E. Stiglitz, Paul Krugman tarafından da dikkat çekilmiştir (Newsweek, 2009 special edition). Bu noktada önemle belirtelim ki, bu incelememizin konusu Amerikan finans sektöründe kullanılan ve satılan türevleri ve kıymetli kağıtları, verilen kredileri, bunların rizikolarının hesaplanmasını hesapların karmaşık olması yanında mazi ile ilgili rakamlara dayandığı için hataya düşme olasılığını derinlemesine ve finans tekniği olarak ele almak değildir. Örneğin, incelememizde finans krizinin ortaya çıkmasında başlıca etken ipotek kredileri ve bunlara dayanan türevler (derivatives), yani bunlar üzerine yaratılan borç senetlerinden söz edilmektedir. Fakat bu son grup içinde, daha tahsisi olarak ipotek karşılıklarından oluşan borç senetleri (CDOs: Collateralized Debt Obligations) ise bahiskonusu edilmemektedir. Halbuki, esas finansal kriz CDO ların rizikolarının hesaplanmasındaki güçlük ve hatalardan ve CDO ların rizikoları iyice bilinmeden satılmasından doğmuştur (Bu konuda bilgi için: Economist, Ocak 24, 2009, özel finans raporu). Esas inceleme konumuz finans teknikleri değil, finansal krizin ve ekonomik etkilerinin, yani resesyonun ve bu sorunlara karşı alınan tedbirlerin etkinliğinin incelenmesidir. Bu nedenle burada türevlerin ve bu türevler üzerine çıkartılan tamamlayıcı borç senetlerinin varlığı, bunların rizikolarının hesaplanmasındaki güçlükler ayrıntılı bir şekilde verilmemiştir. İncelememizin konusu açısından önemli olan ipotek kredilerin varlığı, ev fiyatlarındaki devamlı yükselmeler karşısında verilen ipotek kredilerinin ve bunlara dayalı türevlerin devamlı artırılması, ev fiyatlarındaki düşme ile

11 5 beraber bunların değerinin düşmesinin, ev satın alanların ise banka borçlarını ödeyemez duruma düşmelerinin ABD deki finansal krize yol açmış olmasıdır EYLÜL 2008 DE BAŞGÖSTEREN ABD İPOTEK BANKACILIĞI ve FİNANS SEKTÖRÜ KRİZİ ABD de ipotek bankacılığında ve tüm finans sektöründe başgöseren krizin temeldeki nedeni ev fiyatlarında uzun süre devam eden yükselmenin durması ve aksine hızla düşmeye başlamasıydı. Ev fiyatları daha önceki yıllardan yıllarına kadar süratle artmış, bu artış 2006 ya kadar yavaşlamış, 2006 dan itibaren yavaş da olsa düşmeye geçmiş, düşme 2007 den itibaren ise hızlanmıştır. Bu da tüm aktörlerinin tahminlerini, maziye ait rakamlara dayanan riziko hesaplarını altüst etmiştir. Aslında ipotek bankacılığı konusunda ilk sorun 2008 Eylül ünde değil, 2007 Eylül ünde başgöstermiştir. Bu tarihte ipotek kredisi veren iki yatırım bankası, Bear Stearns ve Merryl Lynch açtıkları kredilerin ödenememesi yüzünden likiditelerini kaybetmişler, borçlarını ödeyemez hale gelmişler ve iflasla karşı karşıya kalmışlardır. Her ikisi de, devletin (Hazine bakanlığının) malî yardımıyla diğer bankalara, düşük fiyata satılmıştır. Bear Stearns JP Morgan Chase tarafından, Merryl Lynch ise Bank of America tarafından satın alınmıştır. Hazine ise bu satışların gerçekleşmesi için $36 milyar yardım yaparak kötü varlıkları satın almıştır. Fakat, o tarihlerde olayın boyutu sadece ipotek kredisi veren bir kısım bankaların ve ipotek bankalarının likidite noksanı (illiquidity) sorunu olarak yorumlanmıştır. Ne var ki, bu kez Eylül 2008 de iki dev ipotek bankası olan Freddie Mac ile Fannie Mae nin iflas durumuna gelmesi sorunun basit ve kısmî bir likidite noksanı değil, ciddi bir ipotek krizi (mortgage crisis) ve iflas (insolvency) olarak değerlendirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu durumda, ABD hükümeti (Başkan George W. Bush ve Hazine Bakanı Hank

12 6 Paulson) ile FED (Alan Greenspan ın emekli olmasından sonra FED başkanlığına atanan Ben Bernanke) süratle hareket ederek kestirme yol olarak bu bankalara sermaye yatırmış ve böylece ilk devletleştirme işlemini gerçekleştirmişlerdir. Amerikan Hazinesi bu iki dev ipotek bankasını %80 oranında devletleştirilerek kurtarılması için $200 milyar vermiştir. Freddie Mac ve Fannie Mae olayının hemen ardından bu kere AIG (American International Group: Amerikan Uluslararası Grup, dünyanın en büyük sigorta şirketi) iflas durumuna düşmüştür. Çünkü AIG, denetimsizlik ortamı içinde sigorta yanında büyük ölçüde hedge fonu işlerine de girişmiş, sonuçta elinde ödenmeyen büyük ölçüde kötü varlıklar (kötü krediler) yahut kredi alanlar açısından kötü borçlar birikmiştir. Fakat, çok büyük bir kuruluş olduğu için Hazine AIG ye de batmaması için devletleştirme suretiyle yardım etmiştir. İlk $85 milyar yardımdan sonra müteaddit kereler AIG ye yardım yapılmak zorunda kalınmış ve toplam Hazine yardımı Mart 2009 itibariyle $173 milyara ulaşmıştır. Sonunda AIG de %80 i ile devletleştirilmiştir (Burada sözkonusu edilen rakamların büyüklüğünü daha iyi görebilmek için bu rakamlar örneğin Türkiye nin 2008 GSYİH sı olan $742 milyarla karşılaştırabiliriz. AIG ye, ayrıca yukarıda sözü geçen bankalara yardım yapılarak kurtarılmalarına rağmen, yine aynı tarihlerde, yani 15 Eylül 2009 da ABD nin en eski ve prestijli bir yatırım bankası olan Lehman Brothers e devlet yardımı yapılamamıştır. Çünkü Lehman Brothers yasal limitler üstündeki sigortası sağlanmamış alacaklar dolayısıyla bir finansal sorunla karşı karşıya kalmış bulunuyordu. Bu nedenle FDIC veya Hazine yardımı mümkün değildi. Diğer bankalar da satın almaya yanaşmayınca Lehman Brothers iflas etmiştir. Lehman Brothers in iflasının yarattığı menfi etkiler hakkında bir fikir vermek üzere belirtelim ki, bu iflas sonucu bankanın $600 milyar borcu da havada kalmıştır. Daha önemlisi Lehman Brothers ın iflası ile ABD menkul değerler borsasında çok büyük bir düşme olmuştur. Bu

13 7 düşmeden doğan servet ve gelir kayıpları şüphesiz özel tüketim harcamalarında büyük bir düşme yaratmıştır. Ayrıca yatırım meylinde menfi etkilere yol açılmış olmalıdır. Lehman Brothers in iflası o kadar büyük bir menfi dalga yaratmıştır ki, uluslararası yatırımcı olan Soros ekonominin reel sektöründeki sorunları ve resesyonu bu iflasın tetiklediğini iddia etmiştir. Bu gelişmeler karşısında ABD hükümeti, Paulson ve Bernanke nin insiyatifleri ile finans sektörünü kurtarmak, iflasları önlemek ve fakat devletleştirmelere veya kısmi devletleştirmelere yol açmamak üzere toksit varlıklar ın satın alınması için $700 milyar dolarlık bir fonun ayrılması ile ilgili bir kanunu alelacele Kongreden (Temsilciler Meclisi ve Senato dan) geçirmiştir. Bu kanuna göre ipotek bankalarındaki, bu bankaların likiditesini bozan ve bankaları kredi veremez, borcunu ödeyemez durumda bırakan toksit varlıklar bu fon idaresi tarafından satın alınacaktır. Programa TARP (Troubled Assets Relief Programme: Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programı) adı verilmiştir. Şüphesiz bu fonun idaresinin, yani hangi bankalardan hangi varlıkların satın alınması gerektiğinin tespiti ciddi bir idarî ayni zamanda politik sorun olduğu açıktır. Fakat yine de bu yaklaşım, devletleştirme ve kısmî devletleştirme gerek bugün gerek ileride daha da büyük sorunlar yaratabileceği için tercih edilmiştir Mart ında $700 milyarlık TARP fonunun yaklaşık yarısı kullanılmış bulunuyordu. Birçok banka ise TARP a müracaat etmekten çekinmeye başlamıştır. Bunun birinci nedeni TARP a müracaat eden bankanın durumu kötü diye hisse senetleri büyük bir düşme gösteriyordu. Kaldı ki, TARP a müracaat halinde devlet bankaların idaresi ile ilgili ağır şartlar ileri sürüyordu. Bu nedenle TARP kurtarma fonksiyonunu tam layıkıyla yapamamıştır. Fannie Mae, Freddie Mac ve AIG ın devletleştirilmesi ve TARP yanında ayrıca bankalara devlet tarafından verilen mevduat sigortası hacmi $3.4 trilyona yükseltilmiştir. FED ise tüketici kredileri ve küçük ölçekli

14 8 şirketlere verilen kredileri desteklemek için yürürlükte olan $200 milyarlık fonu $1 trilyona çıkarmıştır. FED faiz oranlarını da tedricen düşürmüş ve sonunda %0.5 yapmıştır. Böylece hem bankaların borçlarının faiz yükü azaltılıyor hem de gerek özel yatırım gerek özel tüketim harcamaları uyarılmış, daha doğrusu bunların şiddetli düşmesi önlenmiş oluyordu. Diğer taraftan, kriz ve likidite noksanı ortamı içinde bankalararası kredi vermek imkânları hemen hemen ortadan kalktığı için, bankalararası kredileri (seküritizasyon kredilerini) çalıştırmak üzere FED ayrıca $1.4 trilyonluk (bankalararası kredilerin ödenmemesine karşı) bir garanti fonu ihdas etmiştir. Ancak, likidite noksanı, iflas durumu tüm banka sektörünü sardığı için bankalar bu yardımlara, düşük faize ve FED garantisine rağmen, gerek birbirlerine açtıkları kredileri, gerek borç almak isteyen firma ve kişilere açtıkları kredileri durdurmuşlardır. Böylece, yapılan devlet (Hazine) ve FED yardımları ve alınan önlemler fazla işe yaramamış, sadece daha fazla bankaların iflas etmesini önleyebilmiştir. Bu arada ise hedge fund larından 2000 kadarı, Şubat 2009 itibariyle iflas etmiştir. Bu iflasların en önemli sebebi finansal kriz olmakla beraber Madoff olayı nın da payı vardır. Nasdaq eski başkanı olan Bernard Madoff kurduğu hedge fund a birçok meşhur Amerikalı yı müşteri yapmış, fakat yolsuzluğa saparak bir saadet zinciri yaratmış, sonunda batmış ve suçunu kabul etmiştir. Ocak 2001 de Enron un batışından onra ABD deki en büyük özel sektör yolsuzluk olayı Madoff idi. Kriz başlamadan önce hedge fonları $2 trilyon dolayında varlık idare ediyorlardı. Kriz sonrası iflaslardan sonra ayakta kalan hedge fonlar $1,2 trilyon varlığa, yani yaklaşık yarı yarıya düşmüştür (Barton Biggs, Newsweek, Şubat 2). Şubat 18, 2009 da bu kere yine hedge fund alanında ikinci ve daha küçük çaplı bir Madoff olayı başgöstermiştir. Sayılı bir zengin olan Sir Allan Stanford kurduğu hedge fund a yüksek getiri ve faiz ile birçok şöhreti ve müşteriyi kendine çekmiş, müşteriler için tanzim ettiği sahte bilanço ve kâr ve zarar tablosu ile bu

15 9 yüksek meblağları ödeyebilir durumda olduğu izlenimi vermiştir. Aslında daha düşük kâr elde ediyordu ve hatta parasının bir kısmını Madoff a kaptırmıştı. Fonlarını geri almak isteyenlerin parasını da saadet zinciri, çerçevesinde yeni gelen müşterilerden aldığı fonlarla ödüyordu. Yüksek kârları şüpheli bularak araştırma yapan SEC (Securities and Exchange Commission) sahteciliği tespit ederek Stanford u mahkum etmiştir. Bu arada Stanford un müşterileri $8 milyar kayba uğramışlardır. Kriz ipotek bankaları ve hedge fund lar yanında yatırım bankalarına da sıçramış ve karşılaştıkları likidite noksanı ve fon ihtiyacı karşısında iki banka ticari banka hüviyeti alarak yardım için FDIC e başvurmuştur. Böylece Ms.Sheila Bair in yönetim kurulu başkanlığını yaptığı FDIC yeniden faal olmaya başlamıştır. Eylül 2008 FDIC en büyük ticari banka (tasarruf ve borç verme kurumu (savings and loan corporation), yani mevduat bankası olan Wa-mu yu (Washington Mutual Inc. i) ele alarak parçalara ayırmış ve bu parçaları JP Morgan and Chase e satmıştır. JP Morgan and Chase kriz öncesinde, daha az kâr etmek bahasına, daha temkinli bir kredi politikası izlediği için kriz esnasında büyük bir sorunla karşılaşmamıştı. FDIC yine bir başka büyük banka olan Wachovia yı ele almış ve onu da Citibank a satmıştır. Indy Mac Bank a ise, verdiği kredileri sigortalamadığı için yardım yapılamamış ve bu banka batmıştır. Ocak 2009 başlarında FDIC iki bankayı daha kontrolü altına almıştır. Berkley deki National Bank of Commerce (toplam varlıkları tutarı $430 milyar) ve Washington daki Bank of Clark County ($446.5 milyar). Yine Ocak ayında Suburban Federal Savings Bank a, Bank of Essex e, Ocala National Bank a (toplam varlığı $225 milyon) ile küçük bir bankaya daha el koymuş ve Ocak ayında kontrolü altına aldığı banka sayısı altıyı bulmuştur. Bu bankalara el konmasının yükü de ağır olmuştur. Örneğin sadece Suburban Federal ve Ocala için FDIC $225 milyon tahsis etmek durumunda kalmıştır.

16 10 Çok daha önemli olay, ABD nin en büyük bankası olan Citibank ın likidite noksanı ile karşı karşıya gelmesidir. Citibank a Ekim 2008 de $25 milyar, Kasım 2008 de $20 milyar, toplam $45 Hazineden malî yardım yapılmış ve bu meblağa mukabil Hazine Citibank ın %7.8 oranında, kararlarda oy vermeyen ortağı olmuş, yani kısmen devletleştirilmiştir. Benzer şekilde yine diğer büyük bir banka olan Merryl Lynch i satın almış olan Bank of America da yine toplam $45 milyar yardım görerek, aynı oranda ve kısmen devletleştirilmiştir. Fakat Citibank 2009 Ocak ayında yine likidite sıkıntısının devamı dolayısıyla FDIC e başvurmuştur. Citibank bu kere şöyle bir tedbir almak durumunda kalmıştır: Citibank ın yaklaşık $800 dolayındaki kötü varlıkları, yani ödeme olasılığı bulunmayan toxic assets Citibank bünyesinde ayrı bir banka, daha doğrusu ayrı bir kısım olarak tesis edilen Citi Holding de, iyi durumda olan yaklaşık $1.1 trilyon dolayındaki varlıkları ise City Group adında ayrı bir bölüme ayrılmıştır. Böylece ikinci zikredilen bölüm kötü varlıklar dolayısıyla herhangi bir likidite sıkıntısına uğramadan kredi faaliyeti gösterebilecekti. Kötü varlıkların ileride çıkarabileceği sorun için ise Hazinenin yine yardım garantisi gerekmiştir. Şubat 2009 da B. Obama nın başkanlık döneminde Citibank yine ABD hükümetine müracaat ederek ek malî yardım talebinde bulunmuştur. Aynı zamanda devlete ait ve kararlara katılım hakkı vermeyen tercihli %7.8 hissenin ise alınacak yardımla %40 oranına çıkartılması Citibank tarafından Hazineye teklif edilmiştir. Böylece kararlarda ağırlık yine Citibank idaresinde kalacaktır. Yeni Hazine Bakanı T. Geithner hisselerin adi hisseye dönüştürülmesine ters bakmamıştır. Citibank Singapur, Abudabi ve Kuveyt teki hisselerini de adi hisse senetlerine dönüştürmek üzere müracaat etmiştir. Fakat Citibank 2009 ikinci ayında kâra geçerek kendi başına kurtulabileceği izlenimini vermiştir.

17 11 Yine Şubat sonu 2009 da hisselerinin %80 i devletin eline geçmiş olan AIG 2008 de $6.7 milyar zarar gösterdiği için, Hazineye ek yardım almak üzere müracaat etmiştir. Fakat AIG nin Mart 2009 itibariyle zarara rağmen Hazineden aldığı toplam yardımın yaklaşık 2/3 sine varan $160 milyarı ortaklarına prim ve ikramiye olarak dağıtmak teşebbüsü gerek kamuoyunda gerek kongrede infial yaratmıştır. Kongre bu meblağın büyük bölümünün vergi olarak geri alınması için kanun çıkartma hazırlığına başlamış, bunun üzerine AIG e yüksek oranda prim dağıtmak kararından vazgeçmek zorunda kalmıştır. Yeni ABD başkanı Barack Obama bundan böyle bankaların devletleştirmesi taraflısı olmadığını açık şekilde ifade etmiştir. O tarihlerde Citibank ile Bank of America nın devletleştirilebileceği söylenti ve endişesi borsaları ve ekonomiyi sarsmış bulunuyordu. Diğer taraftan, 2009 Mart ayında Freddie Mac 2008 yılı son çeyreğinde $23.9 milyar zarar kaydettiğini ve Hazineden $31 milyar daha talep edeceğini bildirmiştir. Fannie Mae ise aynı dönem için $25.2 milyar zarar göstermiştir. Bu iki dev kuruluş ABD ipotekli ev kredisi piyasasının %43 ünü ellerinde bulunduruyorlardı ve daha önceki yardım talepleri üzerine devletleştirilmek durumunda kalmışlardı. TARP ın iyi çalışmaması üzerine FED Başkanı Bernanke ile FDIC Başkanı Ms.Bair TARP yerine bir Toksit Varlıklar Bankası (Toxic Assets Bank) kurmayı, TARP tan arta kalan $350 milyarı ilk sermaye olarak bu bankaya aktarmayı tasarlamışlardır. Fakat bu tasarı gerçekleştirilmemiştir. Esasen böyle bir banka veya fonun çok daha büyük bir sermayeye ihtiyacı vardı.

18 12 Diğer taraftan, likidite zorluğu yüzünden FDIC e başvuran banka sayısı Şubat başı 2009 itibariyle 160 ı aşmıştır; 2009 sonuna kadar bu rakamın 1000 e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Böylece yatırım bankası pek kalmamıştır; çünkü zor duruma düşen yatırım bankaları ticarî banka hüviyeti ile FDIC e müracaat etmek durumunda kalmışlardı. Bu müracaatlar içinde FPIC 2008 yılında 25, 2009 da bugüne kadar (Nisan sonu) 29 bankaya el koymuştur. Burada FDIC e müracaat ettiği zikredilen bankalar tam liste olmaktan çok uzaktır; Sadece, önemli olan ve köşetaşı teşkil etmiş olan mahdut sayıda banka zikredilmiştir. Yukarıdaki izah ve rakamlardan da anlaşılacağı gibi, Eylül 2008 de başgösteren finansal kriz dolayısıyla Wallstreet (Amerikan bankalarının merkezlerinin bulunduğu, New York taki cadde) Dünya Buhranından bu yana en kötü dönemini yaşamaktadır. Şubat 2009 başında krizden bu yana (sadece) finans sektöründe işsiz kalan sayısı kadardı. Ayrıca kişi ise yakında işlerinden atılmak üzereydi. Şüphesiz bu işsizler işçi değil, beyaz gömleklilerden oluşuyordu ve içlerinde Lehman Brothers ın iflasında olduğu gibi, CEO lar dahi vardı. Goldman Sachs tarafından yapılan bir tahmine göre, ABD de finans sektörünün kötü varlıklar yüzünden Şubat başı 2009 itibariyle fiilen karşılaştığı kayıp $962 milyar, yani $1 trilyona yakındı. Diğer gelişmiş ülkelerdeki finans sektörleri kayıpları ile ABD finans sektörü kayıpları toplamı ise $2.1 trilyondur (Robert J. Samuelson, Newsweek, Şubat 2, 2009). Amerikan Bankalarının portföylerinde ise daha $2 trilyon kötü borç (bad debt), yani toksit varlık (toxic assets) olduğu tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, Mart 2009 sonuna doğru bu kere Wa-Mu nun (Washington Mutual Inc.) FDIC e karşı $13 milyarlık dava açtığını

19 13 görüyoruz. ABD nin en büyük mevduat bankası olan Wa-Mu ya Eylül 2008 te FDIC tarafından el konulmuş ve $188 milyar aktifi bulunan mevduat bölümü $1.9 milyar karşılığında JP Morgan Chase e satılmıştı. Wa-Mu yu daha önce Mart 2008 de satın almak üzere JP Chase Morgan hisse başına $8 önermişti, FDIC yoluyla yapılan satışta ise hisse başına sadece 45 cent ödenmiş oluyordu. Wa-Mu açtığı davada düşük fiyat yanında iflas koruması talep eden ana holding şirketinin değil, sadece mevduat bölümünün satılmasını eleştirmiştir (Hürriyet, ). Bu da bankalara yardım, devletleştirme, satma kararlarında yanlış yapılabileceğini ve fakat buna karşı adlî müracaatın açık olduğuna dair ilginç bir delil oluşturmaktadır. B.Obama başkanlığa başlar başlamaz öncelikle ele aldığı ilk konu ekonominin, gerek finans sektörünün gerek reel ekonominin yeniden canlanması olmuştur. Bu konuda ortaya koyduğu ilke ise, G.W.Bush idaresinin konuya parça parça, azar azar yaklaşımı (incrementalism) yerine cesaretli, gerekli ve yüksek miktarda meblağ ile el atarak ekonomiyi canlandırma, sorunu tümüyle ve bir an önce çözümleme stratejisi uygulamak olmuştur. Obama nın Şubat 11, 2009 da Kongrede ilke olarak kabul edilen $787 milyarlık paketi esas itibariyle reel sektörün canlandırılması ve resesyonun önlenmesiyle ilgili olduğu için müteakip kısımda ele alınacaktır. Bu kısımda ise yeni Hazine Bakanı Timothy Geithner in finans sektörünün canlanmasıyla ilgili olarak 10 Şubat 2009 da açıkladığı program özet olarak incelenecektir. Geithner TARP ın bugüne kadar istenilen yeterli müspet sonucu vermekten çok uzak olması dolayısıyla daha büyük meblağlı ve daha cesur bir program uygulayacağını ortaya atmıştır. Financial Stability Programme (Malî İstikrar Programı) olarak adlandırılan ve TARP yerine geçmesi düşünülen programa göre, toksik varlıkları satın almak suretiyle finans sektörünü canlandırmak üzere, nihai hedef olarak $2 trilyonluk bir fon kurulacaktır. Yukarıda da işaret edildiği gibi, ABD finans sektöründe esasen

20 14 $2 trilyon dolayında toksit varlığın mevcut olduğu hesaplanmaktadır. Önce temel olarak kamu ve özel sektör kaynaklarından oluşan $500 milyarlık bir fon tesis edilecektir. Daha sonra fon $1 trilyona yükseltilecektir. Bu fona FDIC, FED ve Hazine Bankası yanında özel sektör de katılacaktır. Daha da ileride bu meblağın $2 trilyona çıkartılması planlanmaktadır. Fona özel sektör olarak, sorunlu varlıklara yatırım yapan Blackstone, Black-Rock gibi finans kuruluşlarının katılması beklenmektedir (Economist, Şubat 14, 2009). Fon bankaların bilançolarındaki ipotek kaynaklı kötü kredileri, yani toksit varlıkları (toxic assets) satın alacaktır. Bunların piyasa değeri üzerinden değerlendirilmesi önem kazandığı için fona bu konuda ihtisası olan özel finans kuruluşlarının katılmış olmasının bir anlamı ve fonksiyonu vardır. Diğer taraftan, toksik varlıkları satın alınan bankanın ise likit ve kredi verebilir duruma gelmesi şarttır. Görülüyor ki, Geithner TARP ı etkisiz bulduğu gibi toksik varlıkları satın almak üzere kamu finansmanına dayanan bir banka kurmak fikrini de uygun görmemiştir Fonun sermayesi ise bu sermayenin kullanılmasına paralel olarak yükseltilecektir. Nitekim, Geithner 2009 Mart ayında nihayet $1 trilyonluk böyle bir programı yürürlüğe koyduğunu açıklamıştır. Fona Black-Rock, PIMCO gibi beş özel firma küçük meblağlarla iştirak etmiştir. Geithner in programı piyasalar tarafından çok müspet bir tepkiyle karşılanmıştır. Geithner, bunu izleyerek, Ben Bernanke ile beraber ve bir daha AIG gibi firmaları %80 devletleştirmek mecburiyetinde kalmamak üzere, malî kurumları, hedge fonları ve türev (derivatives) piyasalarını daha etkin bir denetim altına almak üzere çalışmalara başlamıştır (Economist, Mart 26, 2009). Böylece Bush idaresi ile yeni Obama idaresi arasındaki yaklaşım farkı da açık şekilde ortaya çıkmıştır. Obama nın yaklaşımı, sorunları büyük rakamlı programlarla kökünden çözmek, devletleştirmelerden ise sakınmak daha doğrudur.

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ K. ÖNDER ERGÜN MALİYE UZMANI SUNUM PLANI 1 KÜRESEL KRİZİN GELİŞİMİ 2 KÜRESEL KRİZİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ 3 4 TÜRKİYE NİN KONUMU KRİZDE SON DURUM KÜRESEL KRİZ 1929 DÜNYA

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ. Dr.Süleyman Yaşar. 17 Nisan 2011 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELER VE 2011 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ Dr.Süleyman Yaşar 17 Nisan 2011 AMERİKAN MALİ KRİZİNİN Düşük faiz politikası (2002-5) NEDENLERİ Risklerin önemsenmemesi Hesap

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD de başlayan ve ardından tüm gelişmiş ülke piyasalarına

Detaylı

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010

Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali. Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 Küresel Krizden Sonrası Reel ve Mali Piyasaların Geleceği Sumru Altuğ Koç Üniversitesi, CEPR ve EAF 14 Mayıs 2010 IMF Büyüme Tahminleri 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 2006Ç1 2006Ç4 2007Ç3 2008Ç2 2009Ç1 2009Ç4

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir.

Genel Görünüm. ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya merkez bankaları da kısa dönemde faiz artırımı yapmayacaklarının sinyalini vermişlerdir. Genel Görünüm 2008 yılı son çeyreğinde tüm dünya ekonomilerini ve finans piyasalarını derinden etkileyen küresel kriz, tüm ülke hükümetlerinin aldıkları mali ve para politikası önlemleri ile 2009 yılı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

ABD Eşik Altı (Subprime) Finans Krizi. Yrd. Doç. Dr. Cem Demiroğlu Koç Üniversitesi

ABD Eşik Altı (Subprime) Finans Krizi. Yrd. Doç. Dr. Cem Demiroğlu Koç Üniversitesi ABD Eşik Altı (Subprime) Finans Krizi Yrd. Doç. Dr. Cem Demiroğlu Koç Üniversitesi Kriz nasıl oluştu? Emlak balonu + Aşırı kaldıraç kullanımı ABD konut fiyatı endeksi Kaynak: S&P/Case-Shiller Home Price

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Global Krizin Bankalar ve Finans Sektörü Üzerine Etkileri ITU, Mart 2009

Global Krizin Bankalar ve Finans Sektörü Üzerine Etkileri ITU, Mart 2009 Global Krizin Bankalar ve Finans Sektörü Üzerine Etkileri ITU, Mart 2009 0 Bankacılık sektöründeki zararlar 1 trilyon $ ı aştı... :: :: IMF nin tahminlerine göre zararlar 2 trilyon $ ı aşabilir Hükümetler

Detaylı

* EL KAZANDI BİZ ÖVÜNÜYORUZ *BORSA 2012 DE DE YABANCIYA ÇALIŞTI *İstanbul da kazanıp, New York ta, Londra da şampanya patlattılar

* EL KAZANDI BİZ ÖVÜNÜYORUZ *BORSA 2012 DE DE YABANCIYA ÇALIŞTI *İstanbul da kazanıp, New York ta, Londra da şampanya patlattılar Umut Oran Basın Açıklaması 06.01.2013 Yarın Aydın-Söke de pamuk üreticileriyle bir araya gelecek olan CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran ın, yazılı açıklaması şöyle: * EL KAZANDI

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20 Bu sayıda; Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler Raporundaki tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir. i Dünya Bankasından

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Dünya Ekonomisi Ne Durumda. Dolayısıyla ülkemiz ekonomisi, dünya ekonomisindeki büyüme-gelişme konjonktürüne daha duyarlı hale geldi.

AR& GE BÜLTEN. Dünya Ekonomisi Ne Durumda. Dolayısıyla ülkemiz ekonomisi, dünya ekonomisindeki büyüme-gelişme konjonktürüne daha duyarlı hale geldi. Dünya Ekonomisi Ne Durumda Ahmet YETİM Türkiye ekonomisi özellikle 2000 ve 2001 krizlerinden itibaren giderek artan ölçekte dünya ekonomisine daha duyarlı hale geldi. Bunda; AB tam üyelik maratonunda kaydedilen

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

Aylık Strateji ve Hisse Tavsiyeleri Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş.

Aylık Strateji ve Hisse Tavsiyeleri Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş. Aylık Strateji ve Hisse Tavsiyeleri Sunumu ETİ YATIRIM A.Ş. 01 ARALIK 2008 1 Temel Ekonomik Göstergeler 2 Temel IMKB Verileri 3 Aralık Ayında Neler Olacak? FED (16 Aralık), ECB (4 Aralık), BoJ (19 Aralık)

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:45 EUR Fransa Sanayi Üretimi (Aylık) (Ara) AZ 0,2% -0,9% 11:30 GBP Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara) AZ 1,0% 0,9% 11:30 GBP Sanayi Üretimi (Aylık)

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü

Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü EYLÜL TÜRKİYE Geçtiğimiz haftada yurtiçinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla II. Çeyrek verileri ile Temmuz ayı sanayi üretimi ve cari işlemler açığı verileri takip edildi. Tüik verilerine göre gayrisafi yurtiçi

Detaylı

1930 DÜNYA BUHRANI DÂHİL, TÜRKİYE BU KADAR AĞIR KRİZ YAŞAMADI.

1930 DÜNYA BUHRANI DÂHİL, TÜRKİYE BU KADAR AĞIR KRİZ YAŞAMADI. ESFENDER KORKMAZ CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 30 HAZİRAN 2009 BASIN BİLDİRİSİ 1930 DÜNYA BUHRANI DÂHİL, TÜRKİYE BU KADAR AĞIR KRİZ YAŞAMADI. Türkiye 2009 un (Ocak- Şubat-Mart aylarında) ilk çeyreğinde tüm

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2010-31.12.2010

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 02:50 JPY Parasal Taban (Yıllık) AZ 33,2% 32,8% 04:00 NZD ANZ Emtia Fiyat İndeksi (Aylık) AZ -11,2% 04:30 AUD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş PARA PİYASASI LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU(KAMU) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu(KAMU) Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU. Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme.

TÜRKon/HED/13-39 DEĞERLENDİRME NOTU.  Faks: +90 (212) TÜRKİYE EKONOMİSİ. Sanayi üretiminde kritik gerileme. TÜRKİYE EKONOMİSİ İşsizlik artışa geçti. TÜİK Temmuz ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı %9,3 e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puan artarak %10,1 olarak gerçekleşti.

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı. Makro Veri Büyüme ve Dış Ticaret: Türkiye ekonomisi için yüksek büyüme=yüksek dış ticaret açığı İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr TÜİK tarafından bugün açıklanan

Detaylı

Para Politikaları ve Finansal İstikrar

Para Politikaları ve Finansal İstikrar Para Politikaları ve Finansal İstikrar Ekonomi Yaz Seminerleri 211 Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Erdem Başçı Başkan 22 Temmuz 211 Denizli 1 Sabit mi, değil mi? Sabit Kur Rejimleri Sabit Getirili Borç

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU(EURO) YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212)

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:00 EUR Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağu) ORTA 0,2% 0,7% 09:45 EUR Fransa İhracatlar (Ağu) AZ 38,9B 09:45 EUR Fransa İthalatlar (Ağu) AZ

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

ABD FİNANS SİSTEMİNDE YAŞANAN KRİZ ÜZERİNE NOTLAR. TÜSİAD ABD Temsilciliği 18 Eylül 2008

ABD FİNANS SİSTEMİNDE YAŞANAN KRİZ ÜZERİNE NOTLAR. TÜSİAD ABD Temsilciliği 18 Eylül 2008 ABD FİNANS SİSTEMİNDE YAŞANAN KRİZ ÜZERİNE NOTLAR TÜSİAD ABD Temsilciliği 18 Eylül 2008 ABD ekonomisinde 2007 yazında başlayan kriz, en son olarak, ülkenin en büyük beşinci yatırım bankası Lehman Brothers

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Eylül 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 AĞUSTOS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 8 Ayında

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 09:45 CHF İşsizlik (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Kas) ORTA 3,2% 09:45 CHF İşsizlik (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Kas) ORTA 3,3% 3,3% 10:00

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Global Ekonomi ve Yurtdışı Piyasalar. Temmuz 2011

Global Ekonomi ve Yurtdışı Piyasalar. Temmuz 2011 Global Ekonomi ve Yurtdışı Piyasalar Temmuz 2011 Görünüm Küresel ekonomide toparlanma sürüyor: Gelişmiş ülkelerdeki borç yükünün yarattığı kırılganlık sebebiyle toparlanma yavaş seyrederken, gelişmekte

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

Ayın Yatırım Sözü: Vasatın üstünde getirinin yolu, sıradışı ve rahat olmayan yatırımdan geçer. -- Howard Marks (Oaktree)

Ayın Yatırım Sözü: Vasatın üstünde getirinin yolu, sıradışı ve rahat olmayan yatırımdan geçer. -- Howard Marks (Oaktree) Ayın Yatırım Sözü: Vasatın üstünde getirinin yolu, sıradışı ve rahat olmayan yatırımdan geçer. -- Howard Marks (Oaktree) Ata Büyüme Hisse Fonu (Ata A Değişken) Performans Verisi Yılbaşından Beri Performans

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

2014 YILI MAYIS AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI MAYIS AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Haziirran 2014 2014 YILI MAYIS AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. BUNALIM ÇALIŞTAYI 2008/4 http ://www.tek. org.tr YOĞUN REKABETTEN KRİZ SÜRECİNE : BANKACILIKTA DEĞİŞENLER.

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. BUNALIM ÇALIŞTAYI 2008/4 http ://www.tek. org.tr YOĞUN REKABETTEN KRİZ SÜRECİNE : BANKACILIKTA DEĞİŞENLER. TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU BUNALIM ÇALIŞTAYI 2008/4 http ://www.tek. org.tr YOĞUN REKABETTEN KRİZ SÜRECİNE : BANKACILIKTA DEĞİŞENLER Adnan Bali Aralık, 2008 YOĞUN REKABETTEN KRİZ SÜRECİNE: BANKACILIKTA DEĞİŞENLER

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

1. Uluslararası Gelişmeler. 1.1 Küresel Büyüme

1. Uluslararası Gelişmeler. 1.1 Küresel Büyüme 1. Uluslararası Gelişmeler 1.1 Küresel Büyüme 9 ekonomik kriz sonrası, ekonomik büyümede görülen yavaşlama 1 yılında da devam etmiştir (Grafik-1.1) 1. Gelişmiş ülkelerin ortalama ekonomik büyümesi 1 yılı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI 1 PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI Para Politikasının Amaçları 2 1. Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2 seviyelerinde devam ettirmek. TCMB nin şu an izlediği politika enflasyon

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD ekonomisindeki büyümenin ikinci çeyrekte %1.7 olarak

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir.

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011 yılını bir önceki yıldan devraldığı Euro

Detaylı

Türkiye de melek yatırımcıların ve

Türkiye de melek yatırımcıların ve GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE Merkez Bankası nın kârı azaldı M erkez Bankası nın 2016 (85. dönem) bilançosu Resmi Gazete de yayınlandı. Bankanın bilanço büyüklüğü 530,1 milyar TL düzeyine geldi. Mevduat büyüklüğü

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

01/01/ /12/2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU

01/01/ /12/2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU 01/01/2007 31/12/2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 12:00 EUR Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aylık Rapor ORTA 12:15 GBP Para Politikası Kurulu (MPC) Üyesi Broadbent'in Konuşması ORTA 12:30 GBP Çekirdek

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 EUR Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) ORTA 49,7 49,6 10:00 EUR Fransa Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012

Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Beklentiler: Sermaye Piyasalarının Rolü İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 28 Mart 2012 Sunum Planı Dünya Ekonomisi Kriz sonrası gerçekleşmeler ve beklentiler Türkiye Ekonomisi

Detaylı

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212)

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza A Blok No: 1A/52 Kat 4 Şişli / İstanbul Tel: (0212) GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 EUR İspanya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara) AZ 4,1% 4,2% 10:00 TRY Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara) AZ 3,5% 11:30 EUR Sentix Yatırımcı Güveni

Detaylı

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU

HAFTALIK EKONOMİ RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi HAFTALIK EKONOMİ RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİ IMKB 100 Endeksi haftanın ilk yüzde 0,4 oranında değer kazandı. Geçtiğimiz hafta İMKB 100 Endeksi,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2013 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Temmuz 2013 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

01/01/ /12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU

01/01/ /12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU 01/01/2008 31/12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU 2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde %5 ile beklentilerin oldukça üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Bu durum piyasalarda 2017

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.09.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.

Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org. Ekonomik Rapor 2011 I. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ 67. genel kurul 5 6 1. MAKRO BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN DÜNYA EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ Küresel ekonomiyi derinden etkileyen 2008

Detaylı

Yeni yıla yüzde 13 seviyesinde başlayan işsizlik. Borsa İstanbul da işlem gören 10

Yeni yıla yüzde 13 seviyesinde başlayan işsizlik. Borsa İstanbul da işlem gören 10 GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE İşsizlik oranı yüzde 12,6 oldu Yeni yıla yüzde 13 seviyesinde başlayan işsizlik oranı Şubat döneminde yüzde 12,6 olarak açıklandı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde

Detaylı