DNA izolasyonu ve analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DNA izolasyonu ve analizi"

Transkript

1 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler-3 DNA izolasyonu ve analizi DNA ile yapılacak çalışmalarda moleküler biyoloji tekniklerinin uygulanabilmesi için öncelikle yüksek molekül ağırlıklı DNA molekülünün saf bir şekilde elde edilmesi gerekmektedir. DNA izolasyonu yöntemlerinin belirlenmesinde; kromozom DNA sı ve kromozom dışı DNA lar (plazmid ve organel DNA ları) olmak üzere iki temel grup temel alınmaktadır. Kromozom ve plazmid DNA larının saflaştırma sırasında birbirinden ayrılmasında DNA ların moleküler yapısı oldukça önemlidir. Bu amaçla birçok yöntem geliştirilmiş ancak hepsinde temel prensip aynıdır. DNA izolasyon yöntemlerinde dört temel aşama bulunmaktadır: a) Hücrelerin ve membrana bağlı yapıların parçalanarak DNA nın açığa çıkarılması b) DNA yı hidrolize eden enzimlerin inaktive edilmesi c) Proteinlerin DNA dan ayrılması ve denatürasyonu d) DNA nın solventlerle ekstraksiyonu ve çöktürme ile konsantre edilmesi Nükleik asitlerin polarlıkları oldukça yüksektir. Bu yüzden polar solventlerde çözünebilirler, apolar solventlerde ise çökmektedirler. Prokaryorlarda, DNA çift zincirli, halkasal yapıdadır ve sitoplazmada bulunmaktadır. Eukaryotlarda, DNA çekirdekte, mitokondride ve kloroplastlarda bulunmaktadır. Çekirdek DNA sı çift zincirli ve lineer; mitokondri DNA sı ise, prokaryotlardaki gibi, çift zincirli ve halkasal. Prokaryot DNA larına proteinler bağlı değildir, fakat, eukaryotların çekirdek DNA sına histon proteinleri bağlıdır. DNA ve RNA nınn- glikozidik purin ve pirimidin bağları düşük asidik ve bazik ortamlara dayanıklıdır. Bununla beraber, RNA nın fosfodiester bağları, 37 o C de 0.3 M KOH de parçalanarak 2 ve 3 fosforibonükleotitleri oluştururlar. DNA nın primer yapısı bu koşullarda stabildir. Seyreltik asitlerde (0.1N TCA, HCl veya HClO 4 ) nükleik asitler çökmektedirler. 1

2 Hücrenin parçalanması, DNA ve RNA izolasyonundaki ilk ve izole edilen DNA ve RNA nın verim ve kalitesini etkileyen en kritik aşamalardan biridir. Hücre parçalanması hızlı ve etkili olmalıdır. Parçalama sonunda bağ dokusu ve kemik gibi katı dokular dışındaki dokularda gözle görülen partiküllerin bulunmaması gerekmektedir. Tablo 1. Çeşitli hücre ve dokulara uygulanabilecek bazı parçalama teknikleri Teknik Materyal tipi Nazik Ozmotik şok Eritrositler Enzim uygulaması Bakteriler, mayalar Deterjan uygulaması Doku kültürü hücreleri El homojenizatörü (veya havan) Karaciğer vb. yumuşak dokular Doğrama (kesme, parçalama) Kas vb. dokular Orta şiddette Bıçaklı homojenizatör Hayvansal ve bitkisel dokular Kum, alümina vb ile ezme Bitkisel dokular bakteriler Hücre ve doku parçalanmasında en uygun metodun seçilmesi kalite ve verimin arttırılması bakımından oldukça önemlidir. Kullanılan organizmanın türüne göre parçalama metodu seçilmektedir. Sert Fransız basınç hücresi Ultrasonikasyon Bilyeli mil Manton Gaulin homojenizatörü Bitkisel dokular, bakteriler Hücre süspansiyonları Hücre süspansiyonları Hücre süspansiyonları İzolasyonda hem eukaryotik hem de prokaryotik hücrelerden ayrılması gereken moleküller proteinler ve RNA dır. Proteinler organik çözücüler ve deterjanlarla denatüre edilmekte; RNA ise RNaz ile parçalanmaktadır. DNaz aktivitesini inhibe etmek için EDTA kullanılır.edta Mg ++ iyonlarıyla şelat oluşturarak ortamdan uzaklaştırır. Proteinleri denatürasyonu, SDS (sodyum dodesil sülfat), proteinaz K, fenol ve organik çözücüler kullanılarak sağlanır. o SDS güçlü bir deterjandır ve proteinleri DNA dan ayırıp denatüre etmektedir. o Proteinaz K, SDS ile aktif olan ve proteinleri 65 o C de parçalayan bir enzimdir. Fenol ve kloroform nükleik asitleri proteinlerden ayırmak amacıyla kullanılmaktadır. Kloroform, izoamil alkolle (izoamil alkol köpük önleyici olarak kullanılır) birlikte kullanılmaktadır. Tris buffer, ortamın ph sını yükseltmektedir. DNaz ın inaktivasyonunu sağlamak için ph 8 ve üzerinde çalışılmalıdır. Bunlar ayrıca, ortamdan lipid ve polisakkaritlerinde uzaklaştırılmasını sağlarlar. İzopropanol DNA çöktürülmesinde kullanılır. Ayrıca sodyum ve amonyum tuzları da DNA nın çöktürülmesine yardımcı olmaktadır. DNA nın son olarak çöktürülüp saflaştırılması ise etanol veya diyaliz ile yapılmaktadır. Etanol düşük bç ne sahip DNA larda kullanılır. Diyaliz ise >200 bç olan DNA larda uygulanmaktadır. İzolasyon aşamalarından sonra da farklı kaynaklı ya da farklı özellikteki DNA moleküllerinin ayrılması (fraksiyonlandırılması) gerekmektedir. Genomik DNA yı hücre lizatından ayırmada olduğu gibi, tek ve çift zincirli DNA moleküllerini ve plazmid DNA sı ile genomik DNA yı birbirinden ayırmada da, kromatografik tekniklerden yararlanılabilir. Bununla beraber, jel elektroforezi yöntemi daha yüksek ayırma gücü nedeniyle nükleik asitleri ayırmada en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu yöntemle molekül ağırlığı Da arasında olan DNA moleküllerini ayırmak mümkündür. Bakterilerden Kromozomal DNA izolasyonu Bakteri genomundaki DNA genellikle yüksek organizasyonlu canlılardaki kromozom tanımına analog olarak kullanılır. Bu adlandırma bakteri genom DNA sını bazı bakterilerde bulunan plazmid DNA sından ayırt etmektedir. Organizma : E.coli veya B.subtilus Gerekli Malzemeler: Luria Bertani (LB) besiyeri, ph7.3 Tripton %1 Yeast ekstrakt % 0.5 NaCl % 1 Tris-EDTA tamponu (TE), ph 8.0 Tris HCl ph mm EDTA ph 8.0 1mM 2

3 SDS % 10 Lizozim Proteinaz K 20 mg/ml NaCl 5M CTAB (setil trimetil amonyum bromür) / NaCl CTAB % 10 NaCl 0.7 M Kloroform / izoamil alkol 24:1 (v:v) Fenol Fenol/kloroform/izoamil alkol 25:24:1 (v:v:v) İzopropanol Etanol %70 Yöntem 1) 5 ml LB besiyerine tek koloniden ekim yapılır. 150 dev/dak hızda, 37 o C de bir gece boyunca çoğaltılır. 2) Bir gecelik 5 ml bakteri kültürünün 1.5 ml si mikrosentrifüjde (10000 dev/dak hızda 5 dak) çöktürür. 3) Üst sıvı uzaklaştırıldıktan sonra çökelti 567 l TE tamponu içerisinde mikropipet yardımıyla çözündürülür. 4) Çözelti içerisine 30 l SDS ve 3 l proteinaz K çözeltileri eklenerek karıştırılır ve 37 o C de 1 saat bekletilir. Bu aşamada hücreler lizis olur ve tüp içindeki sıvı saydamlaşır. 5) 100 l 5 M NaCl eklenerek karıştırılır. Daha sonra 80 l CTAB/NaCl çözeltisi eklenir ve karıştırılıp 65 o C de 10 dak tutulur. 6) Üzerine eşit hacimde kloroform/izoamil alkol eklenir ve karıştırılır dev/dak hızda 5 da sentrifüjlenir. 7) Üst faz temiz bir mikrosentrifüj tüpüne alınır ve eşit hacimde fenol/kloroform/izoamil alkol karışımından eklenerek karıştırılır dev/dak hızda 5 dak sentrifüjlenir. 8) Üst faz dikkatli biçimde temiz bir mikrosentrifüj tüpüne alınır ve 0.6 hacim izopropanol eklenir. DNA çökünceye kadar karıştırılır. Bu aşamada tüp altüst edilerek yavaş şekilde karıştırılırken DNA nın iplikçikler şeklinde çökeldiği gözle görülebilir. 9) DNA, dev/dak hızda 10 dak sentrifüjlenerek çöktürülür. 10) Çökelti üzerine 50 l % 70 etanol eklenerek DNA yıkanır ve tüp hemen ters çevrilerek alkol uzaklaştırılır. 11) Tüp ağzı açık durumda oda sıcaklığında dak veya 60 o C de birkaç dak bekletilerek alkol tamamen uçurulur. 12) Çökelti üzerine l TE eklenir ve tüpe parmakla yavaşça vurularak DNA çözündürülür. İzole edilen DNA 4 o C de uzun süre saklanabilir. Bitkilerden kromozom DNA sı izolasyonu Materyal: taze yaprak dokusu Gerekli malzeme 2-ME/CTAB ekstraksiyon tamponu ph 8.0 CTAB %2 Tris-HCl ph mm EDTA ph 8 20 mm NaCl 1.4 M 2- Merkaptoetanol (2-ME) %2 CTAB/NaCl çözeltisi Kloroform:izoamil alkol 24:1 CTAB çöktürme tamponu ph 8.0 CTAB %1 Tris-HCl ph mm EDTA ph 8 10 mm Yüksek tuz içerikli TE tamponu Tris HCl ph 8 10mM EDTA ph mm NaCl 1M Etanol %80 İzopropanol TE tamponu ph 8 3

4 Yöntem 1) Materyalin miktarına göre uygun hacimdeki 2-ME/CTAB ekstraksiyon tamponu ile CTAB/NaCl çözeltisi su banyosunda 65 o C ye kadar ısıtılır. 2) Daha önceden 20 o C de soğutulmuş doku parçalayıcı alette toz haline getirilen doku tüp veya beher içerisine alınarak tekrar 20 o C de dondurulur. 3) Kullanılan materyale uygun miktarda ısıtılmış 2-ME/CTAB ekstraksiyon tamponu eklenir ve aralıklı olarak karıştırılarak 65 o C de 20 dak tutulur. 4) Eşit hacimde kloroform/izoamil alkol (24:1) eklenir ve karıştırılır dev/dak hızda 4 o C de 5 dak sentrifüjlenir. 5)Üst faza 1/10 hacimde 65 o C de ısıtılmış CTAB/NaCl çözeltisi eklenir ve altüst edilerek karıştırılır. 6)4. aşama tekrarlanır. 7) Üst faza eşit hacimde CTAB çöktürme tamponu eklenir ve altüst edilerek karıştırılır. Eğer çökelti görünür ise 8. aşamaya geçilir, henüz gözlenmiyorsa 65 o C de 30 dak beklenir. 8) 2700 dev/dak hızda, 5 dak 4 o C de sentrifüjleme yapılır. 9) Üst sıvı uzaklaştırılır ve çökelti yüksek tuz içerikli TE tamponunda (0.5/1 ml/g başlangıç materyali) çözündürülür. 10) DNA nın çökmesi için 0.6 hacim izopropanol eklenerek karıştırılır ve dev/dak hızda, 15 dak 4 o C de sentrifüjlenir. 11) Çökelti %80 etanol ile yıkanır ve TE içerisinde çözündürülür (0.5/1 ml/g başlangıç materyali) ve 4 o C de saklanır. Plazmit DNA sı izolasyonu Plazmitlerin rekombinant DNA teknolojisi çalışmalarında vektör olarak geniş çapta kullanılmaları plazmit izolasyon yöntemlerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Çeşitli izolasyon yöntemleri arasında basit ve verimi en yüksek olan yöntemlerden biri aşağıda verilmiştir. Materyal: E. Coli içinden bulunan herhangi bir plazmit Gerekli malzemeler: Lizis tamponu, PH 8.0 Glukoz 50 Mm Tris HCl 25 mm EDTA 10 mm Alkali SDS çözeltisi NaOH 0.2 N SDS %1 5 M potasyum asetat Etanol TE tamponu, PH 8.0 RNaz A 20 mg/ml Fenol:kloroform:izoamil alkol 25:24:1 0.2 M potasyum asetat Yöntem: 1) E. Coli taşıdığı plazmitte bulunan antibiyotiğe direnç geninin çeşidine göre, o antibiyotiği yaklaşık 50 ug/ml olarak içeren 5 ml LB besiyerinde, 150 dev/dak hızda 37 C de 1 gece boyunca üretilir. 2) Bir gecelik kültürdeki hücreler 7000 rpm de 10 dak santrifüjlenerek toplanır ve 100 ul lizis tamponunda süspansiyon haline getirilir. 3) 5 dak oda sıcaklığında bekletildikten sonra 200 ul alkali SDS çözeltisinden eklenir ve yeniden 5 dak oda sıcaklığında tutularak hücrelerin parçalanması ve genomik DNA nın denatürasyonu sağlanır. 4) Parçalanmış hüücrelerden oluşan lizat üzerine 4 C de soğutulmuş 150 ul 5M potasyum asetat eklenerek 5 dak buz içerisinde beklenir 5) rpm de yapılan santrifüjleme sonucu üst sıvıda kalan plazmid fraksiyonuna 1 ml etanol eklenir. 6) rpm de 20 dak oda sıcaklığında santrifüjlenerek plazmid DNA sı çöktürülür. 7) Çökelti 50 ul TE tamponunda çözündürülür ve 4 ul RNaz A eklenerek 37 C de 1 saat bekletilir. 4

5 8) Toplam hacim TE ile 400 ul ye tamamlanıp eşit hacimde fenol kloroform/izoamilalkol eklenerek alt üst edilerek karıştırıldıktan sonra 5 dak oda sıcaklığında rpm de santrifüjlenir. 9) Üst faz temiz bir tüpe alınarak 1 ml 0.2 M potasyum asetat eklenir ve -20 C de 1 saat bekletilir. 10) rpm2de 20 dak santrifüjlenir (4 C de) ve 50 ul TE tamponunda çözündürülür. Plazmitler Hücre içinde kromozomal DNA dan ayrı olan halkasal yapıdaki DNA lardır. Bakterilerde doğal olarak bulunur. Ökaryotlarda ise nadiren bulunur (S. Cerevisiae). Plazmitler bakterilerin üremesi için gerekli olan genleri taşımazlar; buna karşılık bakteriye uygun olmayan ortam koşullarında yaşayabilme, çeşitli toksik maddeler üretme ve metabolize edebilme, antibiyotiklere dirençlilik ve antibiyotik sentezini gerçekleştirebilme, patojen özellik kazandırma gibi nitelikleri sağlayan genleri içerirler. 26 Plazmitler konak kromozomundan bağımsız replikasyon yaparlar. Kendi replikasyonları için gerekli genlerin dışında konaklarına bazı özellikler kazandıran çeşitli genleri de taşırlar (genellikle antibiyotik ve çeşitli metallere direnç genleri) plazmitlerin çoğu doğal vektörlerdir (türler arasında Yatay gen transferi sağlar). Küçük genleri klonlamakta kullanılır (1-20 kb) Plazmitlerin klonlama vektörü olarak kullanılmalarının nedenleri: 1) Küçük olmaları DNA nın izolasyonunu ve manipülasyonunu kolaylaştırır. 2) Bağımsız replikasyon orijinlerinin olması 3) Çoklu kopya halinde bulunmaları, hücrede birkaç kopya halinde bulunabilirler. 4) antibiyotik direnç geni gibi seçilebilir işaretlerinin bulunması, plazmit içeren klonların saptanmasını ve seçilmesini kolaylaştırır 28 DNA nın analizi Nükleik asitlerin nanogram veya mikrogram düzeyindeki miktarlarının belirlenmesi, moleküler biyoloji alanında çalışan araştırıcılar için temel noktalardan biridir. Genellikle izole edilen DNA ların miktar tayininde absorbsiyon temeline dayanan spektrofotometrik yöntemler kullanılır. Nükleik asitlerin doğrudan görüntülenmesinde veya özgün dizilerde kesim yapan restriksiyon endonükleaz enzimlerinin etkisi sonucu oluşan farklı boyutlardaki DNA parçalarının saptanmasında elektroforetik yöntemler kullanılmaktadır. 1. Spektral yöntemler Nükleotitler 260 nm dalga boyunda maksimum absorbsiyon gösterirler Bu nedenle 260 nm de ölçülen absorbans değerleri (A 260 ) oldukça saf olarak izole edilen nükleik asitlerin ug düzeyinde miktarlarının belirlenmesinde kullanılır. Çift zincirli DNA molekülleri için 1 optik yoğunluk 50 ug/ml ye karşılık gelmektedir. Buna göre çift zincirli DNA için miktar belirlenmesinde şu formül kullanılır: DNA (ug/ml) = A 260 x sulandırma oranı x 50 5

6 260 ile 280 nm dalga boylarında okunan değerler arasındaki oran nükleik asitlerin saflığı hakkında bilgi vermektedir. Proteinler 280 nm de absorbsiyon özelliği gösterirler. Bu nedenle 280 nm de ölçülen değerdeki artış A260/A280 oranında düşmeye neden olur. Saflaştırılmış DNA da A260/A280 oranı yaklaşık in üzerinde olmalıdır. 325 nm de ölçülen değer DNA çözeltisinde partikül bulunduğunu veya ölçümde kullanılan kuvetin kirli olduğunu; 230 nm deki değer ise nükleik asit çözeltisi içinde peptitlerin veya fenolün bulunduğunu gösterir. Ölçümlerde UV geçirgen kuvartz küvetler kullanılmalı. Cam veya plastik küvetler kullanılmaz Elektroforetik yöntemler DNA nın elektroforetik analizinin temeli, bu molekülün elektriksel bir alanda, jel üzerindeki göçüne dayanır. Bu göç hızı; molekülün büyüklüğüne, yapısına, jelde kullanılan maddenin konsantrasyonuna ve uygulanan akıma bağlı olarak değişmektedir. Jel elektroforezinde kullanılan destekleyici madde molekülleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Destekleyici madde poliakrilamid veya agaroz olabilir Poliakrilamid jeller genellikle küçük DNA fragmentlerinin (5-500 baz çifti) ayırımında kullanılır. Bu jellerin ayırım gücü çok yüksek olduğundan boyutları birbirine yakın DNA fragmentlerinin analizleri için daha uygundur. Poliakrilamid jelleri hazırlamak zor ve uzun süre alır. Uygulanacak DNA nın yüksek konsantrasyonda olması gerektiğinde agaroz jel elektroforezi kullanılır. Agaroz jel elektroforezi DNA nın analizinde tüm laboratuvarlarda rutin olarak kullanılan en basit yöntemlerden bir agaroz jel elektroforezidir. Agaroz kırmızı bir alg türü olan agar agar dan elde edilen doğrusal bir polisakkarittir. Agaroz sıcak suda çözünür ve soğutulduğu zaman polimerde karşılıklı hidrojen bağlarının oluşumu ile jel yapısı oluşur. Yöntemin avantajı basit ve hızlı olması, ayrıca DNA fragmentlerinin birbirinden ayrılmasını sağlamasıdır. UV ışık altında floresan etki gösteren etidium bromür boyasının kullanımı ile çok düşük konsantrasyonlarda (1-10 ng) DNA fragmentinin yerini belirlemek mümkündür Agaroz konsantrasyonu % arasında değiştirilerek jelin por çapı ayarlanabilir. Küçük DNA fragmentleri için yüksek, büyük DNA fragmentleri için düşük agaroz kons. kullanılarak DNA nın jelde uygun şekilde yürümesi sağlanabilir

7 DNA nın jelde görünür hale gelebilmesi etidyum bromürün DNA bağları arasına bağlanarak 300 veya 360 nm de ışığı absorblaması sonucu florosan etki göstermesi ile olur. Bu etki DNA konsantrasyonuna bağlı olarak kuvvetli veya zayıf olabilir. Agaroz jel elektroforezinin yapılışı Agaroz Tris-asetat (TAE) tamponu ph 8.0 (50x/l) 242 g trisma base 57.1 ml glasiyel asetik asit 100 ml 0.5 M EDTA (PH 8.0) Tris-borat (TBE) tamponu, PH 8.0 (5x/l) 54 g trizma base 27.5 g borik asit 20 ml 0.5 M EDTA (PH 8.0) Yükleme tamponu : bromofenol blue, BB 4 M üre M EDTA %60 sakkaroz % bromofenol blue % ksilen TE tamponu, PH MM tris-hcl 1 mm EDTA, PH 8.0 Etidium bromür (10 mg/ml) Etidium bromür karanlıkta ve buzdolabında saklanmalıdır Agaroz jelin hazırlanışı 1) Kullanılacak jelin büyüklüğüne göre tartılan agaroz TBE veya TAE tampon içerisinde kaynatma yolu ile (mikrodalga veya ateş üzerinde) çözündürülür 2) Elle tutulabilecek sıcaklığa (50-55 C) düştüğünde 0.5 ug/ml etidium bromür ilave edilir 3) Kenarları kapatılmış cam veya özel yüzeyler üzerine, sızıntı olmamasına dikkat edilerek dökülür. 4) Cepleri oluşturacak tarak yerleştirilerek donması beklenir. 5) Tarak dikkatlice uzaklaştırılarak jel elektroforez tankına yerleştirilir. 6) Jeldeki cebin büyüklüğüne göre izole edilen DNA solüsyonundan alınarak BB eklenir (genellikle 1/6 hacimde). İlk cebe daima büyüklüğü bilinen standart (marker) yüklenir. 7) Tüm sıvı pipet yardımıyla jele yüklenir. Jelin üzerine tampon çözeltisi eklenir. Tampon jeli kaplamlalıdır 7

8 8) 50 V civarında akım geçirilir. Akım miktarı fragmentlerin boyutuna bağlı olarak değiştirilebilir. nükleik asitler jel boyunca hareket ederler. Nükleik asitler negatif yüklü olduğu için katottan anota doğru hareket eder. Küçük moleküller büyük moleküllerden daha hızlı hareket ederler. Böylece agaroz jel elektroforezinde DNA fragmentleri boyutlarına göre ayrılırlar. 9) Sürenin sonunda jel UV (300 nm) ışık altında standartlarla karşılaştırılarak fragmentlerin boyutları belirlenir. Floresan etki DNA konsantrasyonuna bağlı olarak kuvvetli veya zayıf olabilir. Etidium bromür mutajendir. Çalışırken mutlaka eldivenle çalışılmalı. Çalışılan bölge sadece bu analiz için ayrılmalı. Analiz sonrası Etbr ün inaktivasyonu yapılmalı (Na hipoklorit ile) DNA nın enzimatik kesimi DNA nın enzimatik kesimi restriksiyon endonükleazları yardımıyla yapılır. Restriksiyon enzimleri Prokaryotik hücreler DNA yı kimyasal olarak değiştirebilen bir veya daha fazla enzim içerirler. Bu enzimlerin önemli bir sınıfı kısaca restriksiyon enzimleri olarak bilinen restriksiyon endonükleazlardır. Bu sistemler prokaryotlar arasında geniş yayılımlar göstermesine karşın ökaryotlarda çok nadir olarak bulunurlar. Restriksiyon enzimleri (RE) özel DNA dizilerini tanıyarak DNA yı keserler. 46 RE hücre içine yabancı bir DNA girişine karşı bir savunma mekanizması (virüslere karşı) oluştururlar Hücrede önemli rol oynamalarının yanında restriksiyon enzimleri in vitro DNA çalışmaları için de zorunludur. Bunların keşfi genetik mühendisliği alanının doğuşuna imkan vermiştir. Hücre içine yabancı DNA girişine karşı savunma mekanizması iki bileşenden oluşur: 1 Restriksiyon endonükleazlar: Kısa ve simetik bir DNA sekansını tanırlar ve sekansın içinden herbir ipliği spesifik bir noktadan keserler. Dolayısıyla DNA kısa fragmentlere parçalanır. 2) Modifikasyon: Hücresel DNA da aynı tanıma sekansları içindeki bir C veya A bazına metil grubu ilave eden metilazdır. Bu modifikasyon konak hücre DNA sının dirençli olmasını sağlayarak endonükleazlarla parçalanmasını önlerler lerde DNA klonlamasının gerçekleşmesi RE inin bulunuşu ile olmuştur

9 3 tip RE vardır : Tip l, Tip ll, Tip lll Tip I ve Tip lll RE hem restriksiyon hem de metilasyon aktivitesine sahiptirler. Her ikisi de DNA yı tanıma bölgelerinin dışında bir yerden keserler. ATP enerjisine ihtiyaçları vardır (tanıma bölgesinden kesim bölgesine hareket etmek için). Tip l ve tip lll klonlamada kullanılmaz Moleküler biyolojide Tip II RE bu enzimler kullanılır. Tam hedef nükleotitten kesim yaptıkları için klonlama ve moleküler biyoloji araştırmaları için önemlidir. Tip II RE sadece restriksiyon (kesme) aktivitesine sahiptirler. Modifikasyon başka bir enzim tarafından gerçekleştirilir DNA yı tanıma bölgesinden keserler. Bunun için ATP enerjisine ihtiyaçları yoktur. Mg +2 iyonlarına ihtiyaç duyarlar Tip II RE Mg +2 iyonları varlığında çift iplikli DNA üzerindeki palindromik dizileri tanıyan ve bu diziler içindeki özel bir bölgeden kesen homodimerik enzimlerdir. Tanıma bölgeleri palindromiktir ve 4-8 nükleotit uzunluktadır RE kesim sonucunda DNA da oluşturdukları uçların motiflerine göre iki alt gruba ayrılırlar Yapışkan uç oluşturacak şekilde kesim yapanlar: Kesim yapılan bölgelerde tek iplikli çıkıntılı yapı oluşmaktadır. Bunlara yapışkan uçlar denir. Çünkü, bunlar tek iplikli kuyruklarının baz eşleşmesi ile aynı çıkıntı uca sahip herhangi bir uca bağlanabilir. Palindromik: Eğer zincirlerden biri soldan biri sağdan okunursa aynı diziye sahiptir ( veya ikisi de 5-3 veya 3-5 yönünde okunursa aynıdır) Homodimerik: Birbirine benzer iki polipeptit alt ünitesinden oluşmuşlardır. 51 Daha sonra bu eşleşen zincirler ligasyonla birbirlerine bağlanabilir. Bu nedenle klonlama çalışmalarında bu enzimler kullanılmaktadır. 52 Küt uçlu kesim yapanlar: İki zinciri de aynı noktadan kesenler. Bunların ligasyon etkinlikleri düşüktür. Klonlamada tercih edilmezler Kesim sonunda her zaman 5 uçları fosfat gruplarını korur

10 Bazı RE ve tanıma dizileri 6 bp lik tanıma sekansı rastgele DNA dizisinde ortalama her 4096 (4 6 ) bp de bir oluşacaktır. Bu nedenle büyük bir DNA molekülü bu tip bir enzimle ortalama 4 kb lık spesifik fragmentlere kesilebilir. Günümüzde 600 den özel dizi tanıyan, yaklaşık 6000 RE bilinmektedir. Genetik mühendisliği bakımından büyük öneme sahip olduklarından yeni enzimler de araştırılmaktadır. Ticari olarak yaygın bir şekilde bulunmaktadırlar. HindIII ilk bulunan RE (1970) RE lerinin isimlendirilmesi Pek çok RE farklı noktalardan kesim yaptığından ticari olarak karışıklığı önlemek için enzimlerin isimlendirilmesi yapılmıştır. İlk harf Bakteri cinsinin baş harfi 2. ve 3. harfler Türün adı 4. harf suşun adı: 5. rakam enzimin izole ediliş (bulunuş)sırası Restriksiyon -modifikasyon sistemi Modifikasyon genleri, DNA üzerinde restriksiyon genleri ile yakın bölgede bulunmaktadır. Bu nedenle bunlara restriksiyon modifikasyon genleri (R/M) denilmektedir. RE tanıdığı nükleotit dizilimlerini tanıyan metilaz enzimleri de vardır. Metilazlar ortak tanıma dizilimlerini bir veya birkaç noktada metilasyona uğratmaktadır (A veya C e metil grubu eklerler). Bu durumda, DNA metile olarak, metilaz enzimi için substrat olmaktan çıkar ve korunmuş olur. Kısaltma Anlam Açıklama E Escherichia cins co coli tür R RY13 suş I İlk tespit edilmiş O bakteride tespit edilme sırası

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ Yüksek Lisans Semineri Hazırlayan: Venhar ÇELİK Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK NÜKLEİK ASİTLERİN

Detaylı

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP)

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) Deney: M 1 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) a) PCR yöntemi uygulaması b) RPLF sonuçları değerlendirilmesi I. Araç ve Gereç dntp (deoksi Nükleotid

Detaylı

Elektoforez ENSTRÜMENTAL ANALİZ 10/12/2015. Elektroforez

Elektoforez ENSTRÜMENTAL ANALİZ 10/12/2015. Elektroforez Elektoforez ENSTRÜMENTAL ANALİZ Elektroforez Elektroforez yüklü moleküllerin bir elektriksel alandaki hareketlerinin izlendiği bir tekniktir. Bir örnekteki maddelerin tümü veya bazıları iyonlaşabiliyorsa

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03.2014) 1 5. Haftanın Ders İçeriği DNA ekstraksiyonu DNA ekstraksiyonunun amacı

Detaylı

SODYUM DODESİL SÜLFAT POLİAKRİLAMİD JEL ELEKTROFOREZİ İLE PROTEİNLERİN ANALİZİ

SODYUM DODESİL SÜLFAT POLİAKRİLAMİD JEL ELEKTROFOREZİ İLE PROTEİNLERİN ANALİZİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ SODYUM DODESİL SÜLFAT POLİAKRİLAMİD JEL ELEKTROFOREZİ İLE PROTEİNLERİN ANALİZİ Yüksek Lisans Semineri Hazırlayan: Abdullah ASLAN Danışman:

Detaylı

Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız:

Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız: Ara Sınav Soruları Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız: Cevap1: 260 nm de 1 cm yol uzunluğundaki OD = 50 μ g/ml çift sarmal DNA için, 40 μ g/ml

Detaylı

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 IVD Bakteri örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı kullanım için Yalnızca

Detaylı

Protein Ekstraksiyonu

Protein Ekstraksiyonu Protein Ekstraksiyonu Dr.Gaye Güler Tezel Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Proteinler tüm canlı organizmalar için en önemli makromoleküllerden biridir. Bazıları yapısal komponentleri

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

2. Histon olmayan kromozomal proteinler

2. Histon olmayan kromozomal proteinler 12. Hafta: Nükleik Asitler: Nükleik asitlerin yapısal üniteleri, nükleozitler, nükleotidler, inorganik fosfat, nükleotidlerin fonksiyonları, nükleik asitler, polinükleotidler, DNA nın primer ve sekonder

Detaylı

Kromozom, DNA ve Gen. Allel Segregasyonu. DNA çift sarmalı. Hastalık yapan mutasyonlar protein fonksiyonunu bozar. Hastalık yapan mutasyonlar

Kromozom, DNA ve Gen. Allel Segregasyonu. DNA çift sarmalı. Hastalık yapan mutasyonlar protein fonksiyonunu bozar. Hastalık yapan mutasyonlar Temel Genetik Kavramlar DNA izolasyon yöntemleri Kromozom, DNA ve Gen Hücre Nukleus Kromozomlar Gen Prof.Dr.Uğur ÖZBEK Protein DNA çift sarmalı Allel Segregasyonu Şeker Fosfat omurga Bazlar Baz çifti A

Detaylı

1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8)

1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol, 20 mm EDTA. 100 mm Tris-HCl (ph 8) KONU-7. MOLEKÜLER BĠYOLOJĠDE TEMEL TEKNĠKLER BĠTKĠDEN GENOMĠK DNA ĠZOLASYONU Kullanılan Tamponlar: 1. Ekstraksiyon Tamponu: %2 (w/v) CTAB (Cetyltrimethyl-ammonium bromide) 1.4 M NaCl, % 0.2 (v/v) β-merkaptoetanol,

Detaylı

NÜKLEİK ASİTLERİN SAKLAMA KOŞULLARI

NÜKLEİK ASİTLERİN SAKLAMA KOŞULLARI NÜKLEİK ASİTLERİN SAKLAMA KOŞULLARI Dr. Zafer KÜÇÜKODACI GATA HEH Patoloji Servisi 22. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ 7 Kasım 2012 Manavgat DNA ve RNA NIN KANTİTASYONU Spektrofotometrik ölçüm Floresans teknik

Detaylı

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti

RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti RTA Plazmid DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Bakteri örneklerinden plazmid DNA izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09007050 50 test 09007100

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

PROTEİNLERİN SAFLAŞTIRILMASI

PROTEİNLERİN SAFLAŞTIRILMASI PROTEİNLERİN SAFLAŞTIRILMASI Bir hücre ve dokudan istenilen bir proteinin saf halde izole edilmesi oldukça güç bir olaydır. Bu proteinin konsantrasyonu düşük ise binlerce farklı protein arasından ayırmak

Detaylı

KALITSAL MOLEKÜLÜN BİÇİMİ ve ORGANİZASYONU PROF. DR. SERKAN YILMAZ

KALITSAL MOLEKÜLÜN BİÇİMİ ve ORGANİZASYONU PROF. DR. SERKAN YILMAZ KALITSAL MOLEKÜLÜN BİÇİMİ ve ORGANİZASYONU PROF. DR. SERKAN YILMAZ Değişik canlı gruplarında kalıtsal molekülün çeşidi, sayısı, biçimi ve organizasyonu bakımından farklılıklar bulunur. Ortak özellik: nükleik

Detaylı

Hafta VIII Rekombinant DNA Teknolojileri

Hafta VIII Rekombinant DNA Teknolojileri GENETĐK 111-503 Hafta VIII Rekombinant DNA Teknolojileri Doç.Dr. Hilâl Özdağ Rekombinant DNA Teknolojisi Amaç Spesifik DNA dizilerinin yerlerinin belirlenmesi. DNA nın belirli noktalardan kesilmesi Belirli

Detaylı

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Kandan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan kan örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit izolasyon ve saflaştırması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar.

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar. DNA Đzolasyonu Saflaştırılmak istenen DNA ya genomik DNA dır ya da genomik olmayan mtdna, chldna, plasmit DNAsıdır.DNA izolasyon kitleri, genomik ve genomik olmayan DNA izole etmemizi sağlayan standartlaştırılmış

Detaylı

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar

KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar KONU: MOLEKÜLER BİYOLOJİDE TEMEL TEKNİKLER; Çözeltiler ve Tamponlar AMAÇ: - Moleküler Biyoloji laboratuvarında kullanılan çözeltileri ve hazırlanışlarını öğrenmek. - Biyolojik tamponların kullanım amaçlarını,

Detaylı

RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Dokudan ve Parafine-Gömülü Dokudan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-05 IVD İnsan dokusu ve parafine gömülü doku örneklerinden in vitro tanı amaçlı genomik nükleik asit

Detaylı

SDS-PAGE Jel Elektroforezi İÇERİK

SDS-PAGE Jel Elektroforezi İÇERİK İÇERİK Tanım...2 SDS-PAGE jel elektroforez metodu...3 SDS-PAGE jel elektroforezi yürütme ortamının hazırlanması...4 Protein örneklerinin yüklenmesi...8 Jelin yürütülmesi...9 Jelin boyanması ve boyanın

Detaylı

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Klavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Maya örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09002050

Detaylı

Hücre çeperi (Hücre duvarı)

Hücre çeperi (Hücre duvarı) Hücre çeperi (Hücre duvarı) Mycoplasmalar dışındaki tüm prokaryotlarda vardır. Görevleri: Bakteriyi kendi iç basıncına karşı korur(hücre içi ozmotik basıncı % 10-20 sakkaroz çözeltisi yoğunluğuna eşittir).

Detaylı

cdna Kitaplık Hazırlanışı

cdna Kitaplık Hazırlanışı cdna Kitaplık Hazırlanışı Uzm.Bio.Veysel Sabri HANÇER İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı 2602043040 Genetik Bilginin İki Kaynağı Vardır; Genomik DNA mrna Ökaryotlardaki

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ

ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ ADIM ADIM YGS-LYS 43. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-3 BAKTERİLER ALEMİ BAKTERİLER ALEMİ Prokaryot hücre yapısına sahip olan tek hücreli canlıların oluşturduğu alemdir. Mikroskobun icadından sonra keşfedilmişlerdir.

Detaylı

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ GENETİK MATERYALLER VE YAPILARI HER HÜCREDE Genetik bilgilerin kodlandığı bir DNA genomu bulunur Bu genetik bilgiler mrna ve ribozomlar aracılığı ile proteinlere dönüştürülür

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

Amaç Bu pratiğin amacı öğrencilerin elektroforez yöntemi ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Amaç Bu pratiğin amacı öğrencilerin elektroforez yöntemi ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak Biyofizik 2015 Amaç Bu pratiğin amacı öğrencilerin elektroforez yöntemi ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak Hedefler Bu pratiğin sonunda öğrenciler, Elektroforez yönteminin önemi,

Detaylı

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA İçerik Giriş...2 Deney İçin Gerekli Olan Malzemeler...3 Deneyin Yapılışı... 4-9 Genomik DNA Kalıbının Hazırlanması...4 PCR Amplifikasyonu... 4-5 DNA Miktarının Belirlenmesi...6 Sekans Reaksiyonunun Hazırlanması...7

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) TRANSKRİPSİYONU (ÖKARYOTİK) STOPLAZMA DNA Transkripsiyon hnrna RNA nın işlenmesi mrna G AAA Eksport G AAA NÜKLEUS TRANSKRİPSİYONU (PROKARYOTİK) Stoplazma

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 6. Hafta (20.03.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 6. Hafta (20.03. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 6. Hafta (20.03.2014) 1 6. Haftanın Ders İçeriği DNA izolasyonu DNA hakkında 2 DNA İzolasyonu

Detaylı

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİPLERİ Metot uygulanırken, örnekte bulunan tüm fosforlar, perklorik asitle parçalama işleminden geçirilerek

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS. 93. Adım KALITIM -19 MODERN GENETİK UYGULAMALAR

ADIM ADIM YGS LYS. 93. Adım KALITIM -19 MODERN GENETİK UYGULAMALAR ADIM ADIM YGS LYS 93. Adım KALITIM -19 MODERN GENETİK UYGULAMALAR GEN KLONLAMA Seçilmiş bir genin plazmit ya da bir virüs içerisine yerleştirilerek bir bakteriye aktarılması ve bakteri aracılığı ile birçok

Detaylı

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK 3) Çekirdek Ökaryot yapılı hücrelerde genetik maddeyi taşıyan hücre kısmıdır. Prokaryot hücreli canlılarda bulunmaz. GÖREVLERİ: 1) Genetik maddeyi taşıdığından

Detaylı

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik)

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik) Hücre Biyoloji Laboratuarı 2014-2015 Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik Konular: ph ve tamponlar, hücre kültür tekniği, mikrometrik ölçüm ph ve Tamponlar 1. ph sı 8.2 olan 500 ml. 20mM Tris/HCl

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

DNA izolasyonu hangi amaçlarla yapılır?

DNA izolasyonu hangi amaçlarla yapılır? 3. Ha&a DNA izolasyonu hangi amaçlarla yapılır? Klonlama Teşhis PCR Hibridizasyon yöntemleri (Southern blotting) Tiplendirme (RFLP) Korunma Örn. DNA aşıları " DNA fingerprinting ile adli tıp " analık babalık

Detaylı

VEKTÖRLER Halime Nebioğlu

VEKTÖRLER Halime Nebioğlu VEKTÖRLER Halime Nebioğlu İstanbul Üniversitesi Gen klonlamasında kullanılan aracı moleküllere vektör denir. Vektörler konakçı organizmada, konakçı organizmadan bağımsız olarak replikasyon (çoğalma) gösterirler.

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER I DNA&RNA

MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER I DNA&RNA MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER I DNA&RNA Moleküler biyoloji Moleküler düzeyde biyolojik olayları, çeşitli hücresel sistemler arasındaki etkileşimleri inceler DNA, RNA, proteinler Arasındaki

Detaylı

BĠY 4008 GENETĠK MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. Doç. Dr. Nurettin YÖREK

BĠY 4008 GENETĠK MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. Doç. Dr. Nurettin YÖREK BĠY 4008 GENETĠK MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ Doç. Dr. Nurettin YÖREK DNA ile çalıģırken göz önünde bulundurmanız gereken temel özellikler: DNA basit bir moleküldür. Gerçekten! Sadece A, T, C ve G nükleotidlerini

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ-2

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ-2 DNA nın replikasyonu GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ-2 1 2 DNA Replikasyonu (DNA çoğalması, DNA ikileşmesi, DNA sentezi) Bir hücrenin bölünebilmesi için DNA nın da çoğalması gerekir. DNA replikasyon mekanizmasının

Detaylı

BAKTERİLERDE EKSTRAKROMOZAL GENETİK ELEMENTLER

BAKTERİLERDE EKSTRAKROMOZAL GENETİK ELEMENTLER BAKTERİLERDE EKSTRAKROMOZAL GENETİK ELEMENTLER Plazmid ve Epizomlar Bakterilerin kendi kromozomlarının yanı sıra, kromozom dışı bazı genetik parçacıklar bulunmaktadır Bakteri kromozomundan daha küçük yapıda

Detaylı

NÜKLEİK ASİTLER. Nükleotitler, nükleik asitlerin yapı taşlarıdır. Nükleotitlerin, hücre

NÜKLEİK ASİTLER. Nükleotitler, nükleik asitlerin yapı taşlarıdır. Nükleotitlerin, hücre NÜKLEİK ASİTLER Nükleotitler, nükleik asitlerin yapı taşlarıdır. Nükleotitlerin, hücre metabolizmasında çeşitli görevleri vardır. Nükleotitler, metabolik dönüşümlerde enerji birimi, hücrelerin hormonlara

Detaylı

hendisliği BYM613 Genetik MühendisliM Tanımlar: Gen, genom DNA ve yapısı, Nükleik asitler Genetik şifre DNA replikasyonu

hendisliği BYM613 Genetik MühendisliM Tanımlar: Gen, genom DNA ve yapısı, Nükleik asitler Genetik şifre DNA replikasyonu BYM613 Genetik MühendisliM hendisliği Hacettepe Üniversitesi Biyomühendislik BölümüB 2012-2013 2013 Güz G z DönemiD Salı 9.00-11.45, D9 Dr. Eda Çelik-AKDUR edacelik@hacettepe.edu.tr İçerik Tanımlar: Gen,

Detaylı

Biyolistik - Gen Silahı. İlker Gönülalp Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Biyolistik - Gen Silahı. İlker Gönülalp Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Biyolistik - Gen Silahı İlker Gönülalp Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Biyolistik Biyolistik, biyolojik ve balistik kelimelerinin kısaltmalarının birleştirilmesi şeklinde adlandırılan, hücrelerin

Detaylı

RNA DNA. Nükleosit Baz + Şeker Riboz (RNA) Deoksiriboz (DNA) Ribonükleozitler : Adenozin, Pürinler: Pirimidinler: AveGdışında

RNA DNA. Nükleosit Baz + Şeker Riboz (RNA) Deoksiriboz (DNA) Ribonükleozitler : Adenozin, Pürinler: Pirimidinler: AveGdışında Bazlar : Nükleik Asitlerin karakteristik Özellikleri DNA RNA Yasin EREN Recep LiMAN Muhsin KONUK Nükleik Asitlerin Yapısı Pürinler: Pirimidinler: AveGdışında TU T,U ve Sdışında d bazı theobromin, kafein,

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

Genetik Bilgi: DNA Yapısı, Fonksiyonu ve Replikasyonu. Dr. Mahmut Çerkez Ergören

Genetik Bilgi: DNA Yapısı, Fonksiyonu ve Replikasyonu. Dr. Mahmut Çerkez Ergören Genetik Bilgi: DNA Yapısı, Fonksiyonu ve Replikasyonu Dr. Mahmut Çerkez Ergören Genetik materyal; Kendini çoğaltır. Bilgi depolar. Bilgiyi ifade eder. Mutasyonla varyasyonlara izin verir. Genetik Tarihçe

Detaylı

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! DERS : BİYOLOJİ KONU: HÜCRE BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.( Virüsler hariç) Şekil: Bir hayvan

Detaylı

YAPAY KROMOZOMLAR. cerevisiae. de kurulmuştur. Halkasal. Yapay kromozomlar ilk defa tomurcuklanan maya olan Saccharomyces

YAPAY KROMOZOMLAR. cerevisiae. de kurulmuştur. Halkasal. Yapay kromozomlar ilk defa tomurcuklanan maya olan Saccharomyces YAPAY KROMOZOMLAR Yapay kromozomlar ilk defa tomurcuklanan maya olan Saccharomyces cerevisiae. de kurulmuştur. Halkasal plazmid maya sentromerinden,replikasyon orijininden, seçici bir işaret geninden ve

Detaylı

DNA. İzolasyon Kiti. Mısırdan. Öğretmen Kılavuzu. Öğrenci Kılavuzu

DNA. İzolasyon Kiti. Mısırdan. Öğretmen Kılavuzu. Öğrenci Kılavuzu DNA Mısırdan İzolasyon Kiti Öğretmen Kılavuzu a. Konu b. Kullanıcı Kitlesi c. Deney Süresi d. Materyaller e. Güvenlik f. Genel Bilgi g. Deney Öncesi Hazırlık h. Ön Bilgi i. Deneyin Yapılışı j. Deney Sonuçları

Detaylı

Hücre Üzerine Mikrocerrahi Uygulamaları Hücrenin altbirimlerine ayrılması Moleküllerin analizi. Prof. Dr. Müjgan Cengiz

Hücre Üzerine Mikrocerrahi Uygulamaları Hücrenin altbirimlerine ayrılması Moleküllerin analizi. Prof. Dr. Müjgan Cengiz Hücre Üzerine Mikrocerrahi Uygulamaları Hücrenin altbirimlerine ayrılması Moleküllerin analizi Prof. Dr. Müjgan Cengiz Canlı Hücrelerdeki Moleküllerin İzlenmesi Mikroskopla inceleme hücrede belli düzeyde

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013)

Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013) Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TB101 Çiğdem Yamaner (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (01.10.2013) ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 1 DNA moleküllerinin analizinde çok çeşitli yöntemler

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

KALITSAL MADDE PROF. DR. SERKAN YILMAZ

KALITSAL MADDE PROF. DR. SERKAN YILMAZ KALITSAL MADDE PROF. DR. SERKAN YILMAZ Kalıtsal madde (kalıtsal molekül, genetik materyal) (1) canlının yapı ve işlevlerinin belirlenmesinden, (2) canlının kendine benzer bir canlıyı meydana getirmesinden,

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

Final Sınavı Soruları

Final Sınavı Soruları Final Sınavı Soruları Soru1: PCR döngüsünü kısaca anlatılınız. Cevap1: İlk adımda solüsyonun sıcaklığı artırılarak DNA zincirinin denatüre olması sağlanır. Bu sırada Bundan sonra primerlerin tekli DNA

Detaylı

KJELDAHL AZOTU TAYİNİ ANALİZ TALİMATI

KJELDAHL AZOTU TAYİNİ ANALİZ TALİMATI Doküman No: T.LAB.5.4.08 Rev.No/Tarih : 00/- Yayım Tarihi: 01.07.2011 Sayfa: 1 / 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu belge, KASKİ Çevre Analizleri Laboratuarı nda kullanılmak üzere su ve atıksu numunelerinde Kjeldahl

Detaylı

Gen Mühendisliği ve klonlama

Gen Mühendisliği ve klonlama Gen Mühendisliği ve klonlama Moleküler biyologlar, canlı hücredeki moleküllerin, hücre yapısı ve fonksiyonuna nasıl katıldıklarını anlamak isterler. Proteinler hücrenin yapı taşlarını oluştururlar ve bunlar

Detaylı

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

www.demiraylisesi.com

www.demiraylisesi.com YÖNETİCİ MOLEKÜLLER C, H, O, N, P atomlarından meydana gelir. Hücrenin en büyük yapılı molekülüdür. Yönetici moleküller hücreye ait genetik bilgiyi taşır, hayatsal faaliyetleri yönetir, genetik bilginin

Detaylı

BĠY 4008 GENETĠK MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. Doç. Dr. Nurettin YÖREK

BĠY 4008 GENETĠK MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ. Doç. Dr. Nurettin YÖREK BĠY 4008 GENETĠK MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ Doç. Dr. Nurettin YÖREK DNA Manipüle Edici Enzimler DNA manipüle edici enzimler, katalizledikleri reaksiyonların tipine göre 5 ana sınıfa ayrılabilirler: 1) Nükleazlar

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Zeytinyağlı sabun Kükürtlü sabun Yosunlu sabun Isırgan özlü

Detaylı

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi

DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI. Genel Bilgi DENEY I ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Genel Bilgi 1. Çözelti İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışıma çözelti denir. Diğer bir deyişle, bir maddenin

Detaylı

LYS ANAHTAR SORULAR #4. Nükleik Asitler ve Protein Sentezi

LYS ANAHTAR SORULAR #4. Nükleik Asitler ve Protein Sentezi LYS ANAHTAR SORULAR #4 Nükleik Asitler ve Protein Sentezi 1) İncelenen bir nükleotidin DNA ya mı yoksa RNA ya mı ait olduğu; I. Bağ çeşidi II. Pürin bazı çeşidi III. Pirimidin bazı çeşidi IV. Şeker çeşidi

Detaylı

MİKROBİYOLOJİDE BİYOTEKNOLOJİ. Doç. Dr. Funda BAĞCIGİL

MİKROBİYOLOJİDE BİYOTEKNOLOJİ. Doç. Dr. Funda BAĞCIGİL MİKROBİYOLOJİDE BİYOTEKNOLOJİ Doç. Dr. Funda BAĞCIGİL Biyoteknoloji; Genetik materyallerde moleküler düzeyde yapılan manipulasyonlarla yeni ve istenilen fenotipte organizmalar ve faydalı ürünler elde etmektir

Detaylı

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05

RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 RTA Viral DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2010-05 IVD In vitro tanı amaçlı insan plazma ve serum örneklerinden viral nükleik asit izolasyon ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı

Detaylı

Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ DNA replikasyonu DNA nın replikasyonu, DNA molekülünün, sakladığı genetik bilgilerin sonraki nesillere aktarılması için kendi kopyasını

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi HÜCRE Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi Hücre Canlıların en küçük yapı taşıdır Bütün canlılar hücrelerden oluşur Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir Bitki ve hayvan hücresi = çok

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler-5

Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler-5 Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler-5 Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) (DNA nın in vitro çoğaltılması) 2 Hücrede doğal olarak (in vivo)gerçekleşen replikasyon, in vitro koşullarda da (hücre dışında)

Detaylı

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 asli.memisoglu@deu.edu.tr KONULAR HAYVAN HÜCRESİ HAYVAN, BİTKİ, MANTAR, BAKTERİ HÜCRE FARKLARI HÜCRE ORGANELLERİ

Detaylı

DNA ve RNA İzolasyonu. Dr Gülnur Güler

DNA ve RNA İzolasyonu. Dr Gülnur Güler DNA ve RNA İzolasyonu Dr Gülnur Güler DNA genetik bilgi deposu özellikle inaktif DNA nükleusda çok sıkı paketli çevresel, kimyasal ve fiziksel zararlı etkenlere dayanıklı Bu nedenlerle taze, dondurulmuş,

Detaylı

DNA Tamiri ve Rekombinasyonu

DNA Tamiri ve Rekombinasyonu DNA Tamiri ve Rekombinasyonu Bitkilerdeki 3 genom UV ve radyosyonun diğer formları, kimyasallar, ve diğer streslerle (örneğin oksidatif, ısı vb.) devamlı hasar görür. Bazı proteinler onarımda ve rekombinasyonda

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

KALITIM #12 MODERN GENETİK UYGULAMALARI (BİYOTEKNOLOJİ) SELİN HOCA

KALITIM #12 MODERN GENETİK UYGULAMALARI (BİYOTEKNOLOJİ) SELİN HOCA KALITIM #12 MODERN GENETİK UYGULAMALARI (BİYOTEKNOLOJİ) SELİN HOCA BİYOTEKNOLOJİ Canlılara temel bilimlerin ve mühendislik ilkelerinin uygulanmasıdır. Gen mühendisliği, genetik madde lan DNA üzerinde yapılan

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA

12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA 12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA DNA (DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT) Temel nükleik asittir. Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında, ökaryot hücrelerde çekirdek, mitokondri ve kloroplast organelinde bulunur.

Detaylı

WESTERN BLOT. Yrd. Doç. Dr. Eda Becer. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

WESTERN BLOT. Yrd. Doç. Dr. Eda Becer. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı WESTERN BLOT Yrd. Doç. Dr. Eda Becer Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Northern Blot (RNA) James Alwine George Stark Western Blot (Protein) Eastern Blot (??) George Stark

Detaylı

Genetik Yöntemlerle Bakterilere Gen Transferleri. (Cüneyt Akdeniz)

Genetik Yöntemlerle Bakterilere Gen Transferleri. (Cüneyt Akdeniz) Genetik Yöntemlerle Bakterilere Gen Transferleri (Cüneyt Akdeniz) Bakterilerde genetik maddenin bir kısmı bakteriden bakteriye aktarılabilmekte ve bunun sonucunda önemli genetik değişmeler olmaktadır.

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE Protein sentezini tüm canlılar gerçekleştirir. Bir mrna molekülünde en fazla 64 çeşit kodon bulunur. DOĞRU YANLIŞ SORULARI Canlıların heterotrof beslenenleri

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 Canlıların prokaryot ve ökoaryot olma özelliğini hücre komponentlerinden hangisi belirler? MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 B. Stoplazmik membran C. Golgi membranı D. Nükleer membran E. Endoplazmik retikulum

Detaylı

2. Hafta: Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ultraviyole Bölgedeki Spektrofotometrik Ölçümler 280 nm deki Ölçümler

2. Hafta: Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ultraviyole Bölgedeki Spektrofotometrik Ölçümler 280 nm deki Ölçümler 2. Hafta: Protein Tayin Yöntemleri: Lowry, Bradford, Biüre, Kolloidal altın yöntemi, Bikinkoninik asit yöntemi, florimetrik ve spektrofotometrik yöntemler. Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Bir enzim veya protein

Detaylı

Sıvılardan ekstraksiyon:

Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvılardan ekstraksiyon: Sıvı haldeki bir karışımdan bir maddenin, bu maddenin içinde bulunduğu çözücü ile karışmayan ve bu maddeyi çözen bir başka çözücü ile çalkalanarak ilgili maddenin ikinci çözücüye

Detaylı

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI D.Öztan 1, U.Gündüz Zafer 2 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 5. Agaroz Jel Elektroforezi. M. Somma, M. Querci

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 5. Agaroz Jel Elektroforezi. M. Somma, M. Querci Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 5 Agaroz Jel Elektroforezi M. Somma, M. Querci WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ BİYOLOJİ SORU 1: A türüne ait bir bitki (Yaprakları koparılmış) B türüne ait bir bitki (Yapraklı) cam fanus cam fanus su su Ortam sıcaklığı 10 C Ortam sıcaklığı 25 C Bir araştırmacı,

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

Nükleik asitler. Deoksiribonükleik asit Ribonükleik asit 18.11.2008. DNA nın YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

Nükleik asitler. Deoksiribonükleik asit Ribonükleik asit 18.11.2008. DNA nın YAPISI ve ÖZELLİKLERİ Nükleik asitler Sıcaklıkla öldürülmüş S suşları Canlı R suşlarını canlı S suşuna dönüştürür a) Farelere virulan S suşu enjekte edildiğinde ölür b) R suşu enjekte edildiğinde yaşar c) Isıyla öldürülmüş

Detaylı

RNA Yapısı ve Katlanması, Hücrede Bulunan RNA Çeşitleri

RNA Yapısı ve Katlanması, Hücrede Bulunan RNA Çeşitleri RNA Yapısı ve Katlanması, Hücrede Bulunan RNA Çeşitleri RNA (Ribonükleik Asit) Nükleik asitler, Friedrich Miescher tara2ndan 1869'da keşfedildi. İl=haplı bandajlardan izole edilen bu maddeye nüklein adını

Detaylı