REASÜRÖR. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REASÜRÖR. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 Tarih: Nisan 2008 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi Cahit NOMER İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Y. Kemâl ÇUHACI Basın Yayın Koordinatörü Ebru FERAY Dizgi Ebru FERAY Kapak Dizaynı Umut SİLE Renk Ayrımı FİLMEVİ Baskı CEYMA MATBAASI Matbaacılar Sitesi Yüzyıl Mah. 4. Cad. No. 123 Bağcılar - İstanbul Merkez Teşvikiye Cad. 43/ Teşvikiye / İstanbul Tel : / 3 hat Internet : Yayın Türü: Yaygın yayın 3 ayda bir yayınlanır. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. İÇİNDEKİLER İnşaat/Montaj All Risks Sigortaları nda Bakım Süresi ve Kısmi Kabul Sorunları. 4 Aktüeryanın Elemanter Sigortalardaki Rolü 9 Yedi Adımda Solvency II.. 13 Enerji Tesislerinde Artış Sigorta Şirketleri İçin Ölçüler (Paradigm) Değişiyor 17 Güvenilirliği Sorgulanan Rating Kuruluşları 22 Sigorta ve Reasürans için Olay Nedir?. 27 Derecelendirme Kuruluşlarından Geçer Not Almak 30 1

2 Reasürör Gözüyle Bilindiği üzere, devlet tarafından ihale edilen inşaat işlerinde, ihaleyi kazanarak söz konusu işi belli bir süre içinde ilgili devlet kuruluşuna teslim etmek taahhüdü altına giren yüklenici firmalar, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nun öngördüğü biçimde İnşaat/Montaj Sigortası yaptırmak durumundadır. Ancak, söz konusu işlere ait sigorta uygulamaları hakkında sigorta sektöründe önemli sıkıntılar yaşanmakta, özellikle bakım süresi teminatının genişletilmesi talebi, gerek sektörde, gerekse reasürörlerle olan ilişkilerde sorunlar yaratmaktadır. Bunun yanı sıra, sigortalının teminatsız kalmasına neden olabilecek diğer bazı uygulamalar da, aynı şekilde, bu branşta sorun kaynağı olabilmektedir. Sayın Aşkın Özer, İnşaat/Montaj All Risks Sigortaları nda Bakım Süresi ve Kısmi Kabul Sorunları adlı çalışmasında, yaşanan bu sıkıntılara değinmekte ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde kurulmuş olan Mühendislik Komitesi ndeki çalışmalar hakkında bilgi vermesinin yanı sıra, sorunları çözmeye yönelik açıklamalarda bulunmaktadır. İlk kez Hayat Sigortalarında kullanılan, aradan uzun bir zaman geçtikten sonra elemanter branşlarda da kullanım alanı bulan Aktüeryal hesaplama sistemi, ülkemizdeki sigortacılığın gelişimine paralel olarak elemanter branşlarda da uygulanmaya başlanmış, yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte, elemanter branşlarda faaliyet gösteren her sigorta şirketi için, kadrosunda aktüer istihdam etme zorunluluğu getirilmiştir. Sayın Melda Şuayipoğlu, Aktüeryanın Elemanter Sigortalardaki Rolü adlı yazısında, bir aktüerin birçok açıdan fonksiyonunu incelemekte ve bu bilgiler ışığı altında mesleğin geniş bir tanımını yapmaktadır. Yabancı Basından Seçmeler Bölümü nde ise, yıllarında uygulanmaya başlaması öngörülen Mali Yeterlilik II (Solvency-II) Sistemi ne ilişkin makalenin yanı sıra, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi giderek artmakta olan petrol ve doğal gaz tesislerinin inşaat maliyetleri ve sigortası hakkındaki makalenin çevirileri yer almaktadır. Bu bölümde, ayrıca, özellikle ikincil piyasalarda yaşanan krizin en önemli nedeni olarak görülen Rating kuruluşlarının güvenilirliğini sorgulayan bir makale ile Rating kuruluşlarının çok önem verdiği ve şirketlerin, Rating kuruluşlarından daha yüksek not alabilmek için benimsediği risk çeşitlendirmesi hakkındaki makalenin çevirileri yer almaktadır. Nihayet, sigorta ve reasürans faaliyetleri açısından çok önemli bir yeri olan Olay kavramının neyi ifade ettiğini örneklerle açıklayan, okuyucular açısından yararlı olacağını düşündüğümüz bir çalışma bulunmaktadır. 3

3 İnşaat/Montaj All Risks Sigortaları nda Bakım Süresi ve Kısmi Kabul Sorunları 5 Ocak 2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nun İş ve İşyerinin Sigortalanması başlıklı 9. maddesine göre, yüklenici firmalar, kamu ihalesi konusu olan ve yüklenimlerine aldıkları işler ile ilgili olarak İnşaat/Montaj All Risks sigortası yaptırmak zorundadır. Ancak, burada sözü edilen İnşaat/Montaj All Risks sigortasının uygulamaları ile ilgili olarak Sigorta sektöründe ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Diğer tali sorunlar bir kenara bırakılırsa, bu sıkıntıları 2 ana başlık altında toplayabiliriz: İnşaat/Montaj poliçelerinin bakım süresi teminatının All Risks olarak genişletilmesi Tamamlanan/test edilen kısımların kısmi kabulünün yapılması/yapılmaması 1. İnşaat/Montaj Poliçelerinin Bakım Süresi Teminatının All Risks Olarak Genişletilmesi Söz konusu kanun maddesi aynen şöyle; İş ve İşyerinin Sigortalanması Madde 9: Yapım işlerinde yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde sigorta yaptırmak zorundadır. Burada, sigortacılar için sıkıntı yaratan durum, madde içinde belirtilen teminatların kesin kabul tarihine kadar isteniyor olmasıdır. Hâlbuki İnşaat/Montaj All Risks poliçelerinde, dünya uygulamaları ve sigortacılık temayülleri bu teminatların geçici kabul tarihine kadar verilmesi şeklindedir. Dolayısıyla, bütün reasürans anlaşmaları da bu doğrultuda yapılmaktadır ve bu yeni durumu reasürörlere kabul ettirmek mümkün olmamaktadır. Dünya uygulamaları deyince belirtmek gerekir ki; madde içinde belirtilen teminatlar, işin başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar verilmekte, bu tarihten sonrası için de talebe bağlı olarak, sektörde 003 ve 004 numaralı Munich Re klozları olarak bilinen Bakım Süresi ve Genişletilmiş Bakım Süresi teminatları poliçeye dâhil edilebilmektedir. Bu klozların içeriği ise aşağıdaki gibidir: 003-Bakım Süresi Poliçenin diğer hükümleri saklı kalmak kayıt ve şartı ile, poliçe ile verilen teminatların bir uzantısı olarak, yüklenici ya da yüklenicilerin bakım süresi içinde, sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri gereğince, eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere vereceği kayıp ya da hasarlar teminata dâhil edilmiştir. 004-Genişletilmiş Bakım Süresi Poliçenin diğer hükümleri saklı kalmak kayıt ve şartı ile 4

4 poliçe ile verilen teminatların bir uzantısı olarak, yüklenicinin; sözleşme koşulları kapsamındaki yükümlülükleri gereğince, eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere vereceği kayıp ya da hasarlar, bakım süresinde ortaya çıkan ve inşaat süresinde yüklenicinin sorumluluğundaki bir sebebe dayanan kayıp ve hasarlar teminata dâhil edilmiştir. Sigorta şirketlerinin, yıllık reasürans anlaşmaları ile aldığı teminatların içeriği de geçici kabulden sonrası için bunlarla sınırlıdır. Keza, İnşaat All Risks Sigortaları Genel Şartları Teminat Dışında Kalan Haller, İnşaat Madde 3j, (Montaj Madde 3i) gereğince, inşaatı (montajı) tamamlanan veya (varsa test süresi biten), geçici kabulü yapılan veya işverene teslim edilen veya işveren tarafından kullanılan kısımlarda, doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelecek hasar ve kayıplar istisna edilmiştir. Reasürans anlaşmaları da bu Genel Şartlar baz alınarak yapılmaktadır. Yaşanan bu sıkıntı nedeni ile sigortacılar; bakım süresi için bu teminatların Yangın tretelerinden verilmesi ya da aslında uygulamada Yangın Sigortası yapılamayan altyapı tesisleri için kullanılan CECR (Civil Engineering Completed Risks) Tamamlanmış İnşaat Rizikoları teminatlarını İnşaat All Risks poliçesinin içine dercetmek gibi birtakım palyatif çözümler üretme çabalarına girişmişlerdir. Bu çözüm de kendi içinde başka sorunlar barındırmaktadır. Birincisi, bu teminatlar ileriye yönelik olarak poliçe düzenleme tarihinde verilmekte ve dolayısıyla, teminatın başlayacağı ileri tarihteki yangın tarife ve şartları, poliçenin düzenlendiği tarihte bilinmemektedir. Bu nedenle sigortacıların poliçe üzerine, teminatın başlayacağı tarihteki tarife ve şartlara göre fiyat ve poliçe şartlarının revize edilebileceği notu yazmaları gerekmektedir. İkincisi ise, mevcut tarife ve şartlara göre, bu teminatların primleri çoğu zaman İnşaat/Montaj All Risks poliçesinin priminden daha yüksek çıkmakta, ciddi bir ilave maliyet oluşturması nedeniyle yükleniciler tarafından pek sıcak bakılmamaktadır. Ayrıca, olayın hukuki boyutunun da, bu konudaki hukukçu uzmanlar tarafından tartışılmasında büyük fayda vardır. Zira örneğin, bir apartman dairesi satın alan vatandaşın, konutuna yerleştikten sonra, tüp gaz ya da doğal gazın açık unutulması ya da yanlış kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek yangın ve/veya infilak hasarında yüklenicinin ne gibi bir sorumluluğu olabilir ki, bu risklere karşı sigorta yaptırsın? Konunun çözümü ile ilgili olarak Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde çalışmalarını yürüten Mühendislik Komitesi, 9. maddeye alternatif olarak aşağıdaki metni hazırlamıştır; Yüklenici; sözleşme konusu yapım işinin sözleşmenin başlama tarihinden, geçici kabul tarihine kadar, şantiye tesisleri, iş makineleri, Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluğu ve geçici kabul ile kesin kabul tarihleri arasını kapsayan dönem için de Genişletilmiş Bakım Süresi ek teminatı da dâhil olmak üzere, İnşaat ya da Montaj All Risks ve İşveren Mali Sorumluluk sigortaları yaptırmak zorundadır. 3.Şahıs Mali Mesuliyet ve İşveren Mali Mesuliyet teminat limitleri olarak, bu konularda sigorta şirketlerinin benzer uygulamalarında kullandığı limitler esas alınır. İdarenin yazılı izni dışında; İnşaat All Risks, 3. Şahıs Mali Mesuliyet ve İşveren Mali Mesuliyet poliçelerinin Hazine Müsteşarlığı tarafından tespit edilmiş poliçe genel şartlarındaki ilgili maddelerin saklı kalması kaydı ile geçici kabul tarihinden önce, bakım süresi teminatının ise; kesin kabul tarihinden önce iptal edilemeyeceği ve süresinin kısaltılamayacağı hükmünü taşıması ve ilk hak ediş raporunun düzenlenip tahakkuka bağlanmasından önce idareye verilmesi gerekir. Aksi halde hak ediş tuta- 5

5 rı ve öngörülmüş ise avans ödenmez. Geçici kabul tarihi ile kesin kabul tarihi arasında geçen sürede oluşabilecek; deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına gibi doğal afetler ile yangın, hırsızlık, grev, lokavt, halk hareketleri, terör, kötü niyetli hareketler, sabotaj gibi risklere karşı ayrı bir sigorta poliçesi yaptırılır ve geçici kabul dosyasına eklenir. Bu poliçenin; idarenin yazılı izni dışında kesin kabul tarihinden önce iptal edilemeyeceği hükmünü taşıması gerekir. Sigortaya esas alınacak bedeller; işin kendisi için (varsa fiyat farkları dâhil) sözleşme bedeli; her türlü araç, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, şantiye tesisleri ve benzeri için ise; yeni ikame bedelleridir. Sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi ve/veya poliçede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı hallerinde, zeyilname ile sigorta bedelinin artırılması ve/veya sigorta süresinin yeni bitiş tarihine kadar uzatılması zorunludur. Sigorta poliçesinde; idare işveren sıfatıyla Sigortalı olarak, yüklenici işi gerçekleştiren sıfatıyla Sigorta Ettiren olarak ve varsa alt yükleniciler yer almalıdır. Kıymetler tam değer üzerinden sigorta ettirilmelidir. Zorunlu tarifelerdeki muafiyetler hariç, poliçe muafiyetleri serbest tarife hükümlerine tabidir. Her hâlükârda sigorta poliçesi üzerinde belirtilen muafiyetlerden yüklenici sorumludur. Sorunun yakın zamanda çözülmesi umudumuzu koruyarak ikinci konuya geçelim. 2. Tamamlanan/Test Edilen Kısımların Kısmi Kabulünün Yapılması/ Yapılmaması Şekil 1: İnşaat/Montaj Projeleri için İş Programı En basit durum Başlama Ayrıntılı durum Başlama Daha ayrıntılı durum Başlama İnşaat GK : Geçici kabul İnşaat / Montaj Genellikle Montaj All Risks poliçelerinde yaşanan, ancak hasar olmadıkça ne sigortacının ne de sigortalının farkına varacağı bir başka sorun daha sıklıkla yaşanmaktadır. Şöyle ki; poliçeler düzenlenirken, ek teminat olarak uzatılmamış ise her Montaj All Risks poliçesinin otomatik teminatı olan test süresi, sigorta süresinin son 4 haftasını kapsayacak şekilde verilmektedir. (Şekil 1) Oysa gerçekte, özellikle montaj projelerinde uygulama çoğu zaman böyle değildir. Her bir ünite montaj işlemleri tamamlandığında test edilir ve kullanıma alınır ya da tek başına kullanıma alınmasının anlamsız olduğu bir ünite ise, geçici kabul tarihine kadar bek- Test İnşaat Montaj Test Montaj Test GK GK GK GK 6

6 leme süresine girer. Yani poliçe ile verilen 4 haftalık test teminatı, poliçe süresinin son 4 haftası olarak değil, poliçe süresi içinde farklı farklı 4 haftalar olarak kullanılır. Örnek olarak, bir enerji santralı montaj projesinde, önce projenin inşaat işleri başlatılır. Sonra montaj ön hazırlıkları ve gaz türbini, buhar türbini, jeneratörler, vb. dışındaki yardımcı ünitelerin montajı başlar. Sırası ile her bir ünitenin montajı tamamlandıktan sonra test edilir ve kullanıma alınır ya da tüm tesisin performans testi tarihine kadar beklemeye alınır. (Şekil 2) Geçici kabul yapılmaksızın kullanıma alınması halinde, poliçe üzerinde net açıklamalar yok ise bazı sorular muallâkta kalır. Her ne kadar, genel şartlar, bir ünitenin geçici kabulü yapılmamış olsa bile kullanıma alınmış olması halini teminat dışı bırakmakta ise de, sorun çözülmüş olmamakta, Sigortacının müşterisini bir şekilde teminat altında tutması gerekmektedir. Sorular Boşluk Dönemi; Test? Yarı üretim? Üretim? Bekleme Dönemi? Bu dönemde, örneğin gaz türbini kimin sorumluluğu altındadır? Yüklenici? İşveren? Gaz türbini teminatı ne durumdadır? Tam teminat? Kısıtlı teminat? Teminatsız? Bakım süresinde? Poliçede kâr kaybı (ALOP) teminatı varsa, bu dönemde bu teminat çalışır mı? Gaz türbini için teminat varsa, prim hangi esas ile belirlenir? Test teminatının uzatılması? Makine Kırılması fiyatı? Test-Makine Kırılması karışımı Tabiat olayları fiyatı? Kâr kaybı Makine Şekil 2: Örnek / Enerji Santralı- Montaj ve Test Dönemi 1. İnşaat işleri 2. GM BOŞLUK 3. Gaz türbini 3.1. Montaj 3.2. Test BOŞLUK 4. Buhar jeneratörü 4.1. Montaj 4.2. Test BOŞLUK 5. Buhar türbini 5.1. Montaj 5.2. Test BOŞLUK Performans testi GM : genel montaj işleri GK 7

7 Kırılması? Hangi muafiyet uygulanır? Cevaplar Test teminatının uzatılması en kolay, ancak en pahalı çözümdür. Test teminatı devam ettirilir ve yüklenicinin ya da işverenin bu ünite ile ilgili olarak, bu dönemde yapacağı işleri önceden sigortacıya yazılı olarak bildirmesi ön şartı aranır. Prim hesabı, bu dönemin test süresi olarak devam edeceği varsayımı ile yapılmalıdır. Makine Kırılması teminatı gerçeğe en yakın olanıdır. Zira her bir ünite işletme süresindeymiş gibi çalıştırılmaktadır. Bununla birlikte işletme süresine göre bazı farklılıklar vardır; Üretici garantisi henüz başlamamıştır. Prim hesabında design riski de dikkate alınmalıdır. Üniteler üzerinde yeni ayarlamalar yapılması gerekebilir. Bir tür montaj faaliyeti olarak düşünülebilir. Prim hesabı, design riski de dikkate alınarak Makine Kırılması esası ile yapılır. Test-Makine Kırılması karışımı için, Makine Kırılması poliçesine tabiat olayları ve diğer harici etkiler (yangın, infilak, kötü niyetli hareketler, sabotaj, 3. şahıs mali sorumluluğu, vb.) teminatları ilave edilmelidir. Prim hesabı, Makine Kırılması fiyatına, bu teminatların fiyatlarının ilave edilmesi esası ile yapılır. Kâr kaybı (ALOP) teminatı poliçenin bitiş tarihine odaklıdır. Ancak yukarıdaki örnek durumda olduğu gibi her bir ünitenin farklı tarihlerde teslimi yapıldığında, farklı bitiş tarihleri gündeme gelir. Eğer poliçede kâr kaybı teminatı, iş programı doğrultusunda, her bir ünitenin farklı tarihlerde bitiminin dikkate alınarak başlatılacağı belirtilmiş ise bir sorun yaşanmaz. Ancak, her bir ünitenin kâr kaybı sigorta bedelinin de ayrı ayrı belirtilmiş olması gerekir. Sonuç olarak, toplam kâr kaybı sigorta bedeli, her bir ünitenin test süresinin tamamlanması ile birlikte, ilgili ünitenin kâr kaybı sigorta bedeli kadar azaltılır. Yukarıda anlatılan her durumda, hasar sebebine göre poliçede belirtilen muafiyetler aynen uygulanır. Buradaki asıl sorun, Kâr Kaybı ve Makine Kırılması teminatları verilmiş ise, hepsini tek wording altında toplamaktır. Karmaşık bir hasar durumunda, poliçe üzerinde tarihlerin, sigorta bedellerinin ve teminatların açık ve net şekilde gösterilmemesi ciddi sıkıntılara sebep olmaktadır. Bu nedenle, en uygun wording in hazırlanabilmesi için sigortalının uzmanları ile underwriter ın birlikte çalışması önerilir. Bu çalışma ile her bir ünitenin başlama ve öngörülen bitim tarihleri, varsa kâr kaybı sigorta bedelleri belirlenir ve poliçe üzerinde ayrı ayrı gösterilir. Wording içeriği; Sorumluluk başlama ve bitiş tarihlerini, Test tanımını, Kısmi kabul durumunu, Ticari/yarı ticari işletmeye alma durumunu, Test süresinin uzatıldığı tarihleri açıkça göstermelidir. Örnekler CP 1202 Kloz İşletmeye Alınmış Tesisler Tam Teminat CAR 116 Kloz Kısmi Kabul ve İşletmeye Alınan Kısımlar Teminatı Kısıtlı Teminat Aşkın ÖZER Koç Allianz Sigorta A.Ş. İnşaat Montaj Müdürü 8

8 Aktüeryanın Elemanter Sigortalardaki Rolü B ir mesleğin var olabilmesi için kamusal gerekliliğin/ihtiyacın mevcut olması gerekmektedir. Aktüerlerin meslek icrası da, 1762 yılında Londra da kurulan Society for Equitable Assurances on Lives and Survivorship şirketinin kurulması ile başlamıştır. Uzun süreli hayat sigortaları aracılığı ile şirket kârına ortak olan sigortalılar ve şirket için, gelecekteki yükümlülüklerin hesaplanması yüksek önem arz etmiştir. Bu sebeple aktüerya terimi ilk kez hayat sigortası prim hesaplamalarını ifade etmek için kullanılmıştır. Mesleğin isim babası ise 11. veya 14. yüzyıl başlarında yaşadığı tahmin edilen Bizanslı bilim adamı ve muhtemelen senatör Joannes Zacharias Actuarius dur. Tarihte aktüerya, hayat branşında sağlam adımlar ile gelişirken elemanter aktüeryanın önem ve itibar kazanması ancak yakın geçmişte gerçekleşmiştir. Bunun sebebi muhtemelen bu iki branşın risklerinin göreceli farklılıkları değildir. Aksine pek çok hayat dışı sigorta branşı hayat branşından daha riskli ve değişkendir. Ancak hayat sigortaları uzun soluklu olması sebebi ile istatistikî ve finansal matematiğe bir diğer deyişle aktüerya/ olasılık hesaplarına erken tarihlerde dayandırılmıştır. Hayat dışı ise çok yakın bir tarihe kadar kısa dönem ve Ad-Hoc hesaplama mantığına dayalı olarak değerlendirilmiştir. Kısa dönem riskler için hâkim düşünce, fiyatların doğru olmaması halinde yenilemede düzeltilmesi yönünde olmuştur. Bugün ise mal varlığını etkileyen, rasgeleliğe bağlı, öngörülemeyen olayların etkilerinin oluşma riskini analiz etmek, olasılıklarını tahmin etmek ve bu olayların finansal etkilerini hafifletici güvenlik programları oluşturmak, sadece elemanter sigortacılıkta hak ettiği önemi kazanmakla kalmayıp işletmenin bütün risklerinin değerlendirilmesinde öncelikli rol oynamaktadır. Aktüerler, finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler ö- neren ve her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen profesyonellerdir. Aktüer yalnızca bugünü değil, geleceği de düşünerek finansal belirsizlikleri değerlendirir. İ- leriye yönelik yansıtmalar yaparak stratejik kararlar için önerilerde bulunur. Sigorta şirketleri yanında finans kurumları, fon yönetimi şirketleri, devlet kuruluşları, uluslararası sosyal güvenlik örgütleri, üniversiteler, araştırma ve danışmanlık şirketleri ve benzeri kurumlarda çalışabilen aktüerlerin sigorta şirketlerindeki en önemli faaliyetlerinden başlıcaları rezerv hesaplamaları, fiyatlandırma, risk idaresidir. En başından beri hayat sigortaları aktüeryal prensipler üzerine kurulmuş, Türkiye de de sigorta şirketlerinin hayat branşı departmanlarında en az bir tane aktüer bulundurmaları zorunlu olmuştur. Ne mutlu ki 2007 yılında çıkarılan sigorta kanunu ile elemanter branşlarda hizmet veren departmanların da aktüer bulundurmaları zorunlu hale gelmiştir. 9

9 Aktüerlerle ilgili şakalarla da kuvvetle desteklendiği üzere, meslek imajı aktüerler için bütün dünyada iki tarafı keskin bir bıçak gibidir. Sigorta sektörünün sağlam kayası, mutlak gerçeklerin savunucusu, pazarlama heyecanlarını bastıran mantık ve ihtiyatın sesi. Daimî kâr odaklı, gizli saklı, epey karmaşık, bolca sıkıcı masa başı işi. Ancak değişen finans ortamında artık aktüerler yeni ufuklara açılarak MBA ler, ekonomistler, muhasebeciler, finans mühendisleri ile yarışa girmektedir. Küçük ve kapalı bir topluluk olma özelliğinden sıyrılmaktadır. Ülkemizde, ekonomideki gelişmelere paralel olarak değişim gösteren meslek tercihleri aktüeryanın geleceği parlak spesifik mesleklere yönelmelerde önemli bir yer aldığını göstermektedir. Ümit edilen, mesleğin ABD ve Avrupa da Hasar Rezerv Hesaplamalarındaki Rolü Hasar ödemenin sigorta şirketinin varlık sebebi olması nedeni ile rezerv hesaplamaları Tablo Endüstri Mühendisliği 1 Tıp 2 Bilgisayar Mühendisliği 2 Eczacılık 3 Diş Hekimliği 3 Diş Hekimliği 4 Tıp 4 Moleküler Biyoloji ve Genetik 5 Eczacılık 5 Aktüerya 6 Elektrik Mühendisliği 6 Beslenme ve Diyetetik 7 Makina Mühendisliği 7 Bilişim Sistemleri 8 İnsaat Mühendisliği 8 Telekomünikasyon Mühendisliği 9 Kimya Mühendisliği 9 Enerji Sistemleri Mühendisliği 10 Veterinerlik 10 Enformasyon Teknolojileri 11 İşletme 11 İmalat Mühendisliği 12 İktisat 12 Kontrol Mühendisliği 13 Uluslararası İlişkiler 13 Mekatronik Mühendisliği 14 Hukuk 14 Yazılım Mühendisliği 15 Kamu Yönetimi 15 Malzeme Mühendisliği 16 Maliye 16 Hukuk 17 Gazetecilik 17 Sermaye Piyasası 18 Öğretmenlikler 18 Uluslararası Lojistik ve Ticaret Kaynak: Uğur Dersaneleri olduğu gibi ücret, prestij ve iş tatmini açısından en iyi meslek sıralamasında listenin üst sıralarında yer almasıdır. Ülkemizde aktüerya eğitimi almanın, aktüerliğin toplum tarafından yeni tanınan bir meslek olmasından dolayı bir takım zorlukları olduğu gibi, aktüer sayısının azlığı ve sektörün aktüerlere olan ihtiyacı ve dünyada aktüerliğin aranan meslek grupları içerisinde yer alması gibi önemli avantajları da bulunmaktadır. (Tablo-1) da aktüerlerin en önemli fonksiyonlarındandır. Sigorta şirketinin sorumlulukları: İhbar edilmiş ancak tamamen tazmin edilmemiş, Vuku bulmuş ancak ihbar edilmemiş hasarlar (IBNR-In there But Not Really), Yeteri kadar ayrılmamış muallâk hasarlar, Hasarlara bağlı masraflar, olarak sıralanabilir. 10

10 Ayrıca şirketin henüz teminat dönemi sona ermemiş sözleşmelerinden doğabilecek sorumlulukları da olacaktır. Geçmiş veriler ve trendlere dayanarak çeşitli istatistikî yöntemler kullanarak yükümlülükler hesaplayan aktüer, sonuçları mesleki muhakemeye dayandırarak en isabetli tahmini yapmak durumundadır. Bu değerlendirmenin isabeti, tecrübe, kullanılan yöntemin anlaşılması, kullanılan verinin yorumlanması ve ilgili şirket prosedürlerinin tanınmasında gösterilen isabet ile doğru orantılıdır. Rezerv hesaplama, resmi defterler için yükümlülük tespitinden şirket alım veya satımına kadar çeşitli sebepler ile yapılabilir. Muhakeme ve ihtiyati varsayımların derecesi amaca göre değişmektedir. Rezerv konusunda çalışan aktüer, fiyatlandırma, reasürans ve riziko kontrol gibi diğer fonksiyonların da hayati desteğidir. Fiyatlandırmadaki Rolü Fiyatlandırma sürecinde iki önemli bileşen vardır; gerekli sermaye getirisi seçimi ve bu sermaye getirisi için gerekli fiyatlandırma esası. Sermaye getirisi aşağıda kısaca bahsedilen faktörlere bağlıdır (return on capital): Sigorta sektörünün içinde bulunduğu dönem: Örneğin dalganın (siklus) üst devresinde alt devresinden daha yüksek getiri öngörülmektedir. Büyüme hedefi: Şirket yeni bir portföyü birkaç seneden fazla koruyabileceği varsayımı halinde ileriki senelerde beklenen geliri sağlayabileceği öngörüsü ile ilk senesinde daha düşük getiri ile yazabilir. Branş volatilitesi: Yüksek risk için yüksek gelir beklentisi olduğu gibi, volatilitesi yüksek işlerin getiri beklentisi daha yüksektir. Branş bazında sermaye tahsisi ve getiri beklentisi underwriter ve CEO kararına bağlı olmak ile beraber, aktüeryal analizin karar mekanizmasına katkısı çok önemlidir. Alınan bu kararlar doğrultusunda yapılacak fiyat çalışması; beklenen hasar maliyetini, reasürans dâhil diğer masrafları, istihsal komisyonlarını, kâr beklentisini karşılamalı, yatırım gelirleri ve tahsilat gibi diğer gelirleri çalışmaya dâhil etmelidir. Beklenen hasar maliyeti, çeşitli istatistikî metotlar ile tespit edilip rezerv analizleri ile desteklenerek çalışmanın belkemiği oluşturulur. Kurumsal Risk Yönetimindeki Rolü Süreç içerisinde aktüerler sigorta şirketlerinin finansal ve kurumsal karar mekanizmalarında daha etkin rol almaya başlamışlardır. Sermaye Yönetimi, İş Planlama Süreci, Operasyonel Risk Değerlendirmeleri, kurumsal risk yönetiminde aktüerlerin çalışma yaptıkları belli başlı alanlardır. Çalışmalar sonucunda cevap bulunması beklenen aşağıdaki sorular, yapılan çalışmaların içeriğini anlatmak konusunda yardımcı olacaktır: Sermayedar değeri gelir istikrarı ile nasıl arttırılabilir? Yöneticilerin dikkat etmesi gereken en önemli riskler nasıl belirlenebilir? Birleşme, yeni ürün, iş ve bölgelerin riskleri nelerdir? Ne kadar sermaye gereklidir? Sermaye branşlara nasıl dağıtılmalıdır? Sermaye getirisi nasıl yükseltilebilir? İş performansı nasıl değerlendirilmelidir? Reasürans programı nasıl yapılandırılmalıdır? Finansal olmayan riskler nasıl ölçümlenmelidir? Sigorta şirketlerinin diğer şirketlerde olduğu gibi faaliyet ve faaliyet dışı pek çok riskleri vardır. Tablo-2 ile özetlenmeye çalışılan bu riskler aktüerler tarafından üretilen integre modeller ile ölçümlenirler. Bu model sonuçları şirket stratejilerini o- luşturmada önemli yapı taşlarıdır. 11

11 Tablo-2 Piyasa Kredi Sigorta İş Operasyonel Yatırım Gelirleri Reasürör temerrüdü Hasar volatilitesi Yeni iş hacmi İnsan Kaynakları Enflasyon Karşı Taraf Riski Sigortalı davranışı Masraflar Bilgi İşlem Döviz Kredi spread Fiyatlandırma Likidite Ülke Ekonometrik Modelleme Aktif Modellemesi Stokastik (Tesadüfî) İş Planlama, Oyun (Game) Teorisi Geleneksel Risk Yönetimi Aktüerin Riski Enron, Global Crossing, WorldCom ve diğerleri. Öyle gözükmektedir ki 21. yüzyılın başları terör savaşları ile beraber finansal yolsuzluklar ile hatırlanacaktır. Bundan yaklaşık 30 yıl önce yaşanan en büyük skandallar Equity Funding ve Watergate idi. Equity Funding skandalı, başrolünü bir aktüeri canlandıran James Woods un oynadığı Billion Dollar Bubble isimli film ile beyazperdeye taşınmış; CAS tarafından bu film profesyonellik dersinin bir parçası olarak öğrencilere gösterilmişti. Skandalın içeriği, özetle sahte hayat poliçeleri tanzimi idi. Bir kaç adet ile başlayan sahtekârlık bir kartopu gibi büyümüş, balon patladığında yolsuzluğun boyutu şirketin portföyünün yarısı kadar olan adet poliçeyi bulmuştu ve en iyi büyüme gösteren şirket bilançosunda kâr patlamaları yaşanmıştı lerin başında genç bir aktüer için alınacak ders basitti: Evraklarda yolsuzluk yapılmaz. Ancak dünya artık bundan çok daha karmaşık ve bu bir aktüeri muhtemel tehlikelerden korumaktan oldukça uzaktır. Worldcom da bazı masrafların sermaye yatırımı olarak kabul edilmesini onaylayanlar veya Arthur Andersen vakasında Enron un muhasebe uygulamalarına dair önemli bir notu avukatlarından birinin tavsiyesi ile silenler bugün muhtemelen aynı şeyi yapmayacaklardır. Politik skandallar zamanla gelişim gösteremez iken, finansal skandallar gün geçtikçe daha karmaşık bir hal almaktadır. Aktüerlik mesleğinin sınırları, sayılı kurallardan ziyade geniş prensipler ile çizilmiştir. Bu sebeple belki de aktüer sıklıkla neyin doğru olduğunu kendine sormalı, kuralların ne kadar ve nereye kadar esneyebileceğini ölçüp biçmelidir. En iyi ve garantili öğüt her zaman en kolay olanı değil en doğru olanı yapmaktır. Ancak doğru olanı bilmek kolay, yapmak ise zordur. Kaynaklar: tr/ Actuarial Credibility / by Walter C. Wright The Role of Actuaries in Non-life Insurance Business 2004 / Society of Actuaries in Ireland Melda ŞUAYİPOĞLU Koç Allianz Sigorta A.Ş. Reasürans ve Teknik Raporlama Müdürü, Aktüer 12

12

13 lıklara bir an önce başlaması gerekmektedir. Geçiş Sürecinde Bilinmesi Gerekenler Neyse ki, sigorta sektörü geniş kapsamlı değişim projelerinin uygulamaya geçirilmesi konusunda Solvency II ye örnek teşkil edebilecek bazı deneyimlere sahiptir. Başta Uluslararası Mali Raporlama Standartları (IFRS) olmak üzere bu tür girişimler sayesinde edinilen değerli birikim ve deneyim, sigorta şirketleri için Solvency II de öngörülen uygulamalarla önemli paralellikler taşımaktadır. 1. Solvency II Faaliyetlerin Farklı Alanlarının İlişkilendirildiği Etkin Bir Proje Yönetimi ve Ciddi İdari Kararlılık Gerektiren Bir Programdır: Solvency II standartları teknik karşılıklardan iç denetime, sermaye ayaklarından (pillar) kurumsal düzenlemelere, mali raporlamalardan sermaye yükümlüklerinin hesaplanmasına kadar pek çok unsuru konu almaktadır. Bu çerçevede şirketlerin öngörülen standartların uygulanması konusunda göstermeleri gereken kararlılık yalnızca mevzuata uyum kaygısından öte, faaliyetlerinin temeline işleyen bir bilinçten kaynaklanmalıdır. Solvency II uygulamaları organizasyonun tüm unsurlarını kapsamakta ve her bir birim için farklı standartlar öngörmektedir. Ancak değişik faaliyet alanları arasındaki etkileşimi de dikkate aldığı için yoğun bir koordinasyon; organizasyonun tümünü kapsayacak ölçekte olduğu için ise, etkin proje yönetim becerileri gerektirmektedir. Geçmiş deneyimler proje yönetimini gerektiği kadar ciddiye almayan şirketlerin mevzuat yükümlülüklerini yerine getirme konusunda oldukça zorlandıklarını göstermektedir. 2. Sürekli Değişim Gösteren Mevzuata Uyum Sağlayabilecek Esneklikte Mekanizmalar Gerektirmektedir: Mevzuata ilişkin yükümlülükler zaten daha önce Lamfalussy planında ayrıntılı şekilde belirtilmiş olduğu için, direktifte şirketlerin yerine getirmesi gereken koşullara dair kapsamlı bir açıklama yapılmamaktadır. Uygulama ve mevzuatla ilgili diğer konulara ilişkin ayrıntıların ise zaman içinde yayınlanması beklenmektedir. Ancak Solvency II nin kapsamının genişliği göz önünde bulundurulduğunda, geçiş sürecinin bir an önce başlatılmasında fayda vardır. Hâlihazırda tüm kriterler henüz açık şekilde tanımlanmış olmadığı için şirketler hala neye uyum sağlayacakları konusunda net bir fikre sahip değildir. Başarılı bir uyum programının bu zorluğun üstesinden gelebilmek için iki temel özellik taşıması gerekmektedir. Bunlardan ilki sisteme mevzuattaki gelişmeleri yakından takip edecek ve programı bu gelişmeler çerçevesinde şekillendirecek mekanizmaların entegre edilmesi, bir diğeri ise etkin risk yönetim süreçlerinin uygulamaya konulması olacaktır. Mevzuata uyum kaygısından öte, kendisi için faydalı olabilecek bir program geliştirmeye çalışan şirketlerin başarılı olma şansı çok daha yüksektir. 3. Solvency II Uygulamaları Diğer Dönüşüm Programlarıyla Bağlantılı Geliştirilmelidir: Geniş kapsamlı projelerin eşzamanlı olarak hayata geçirilmesi sırasında, genellikle projeler arasındaki etkileşim göz önünde bulundurulmadığı için fazladan çaba harcandığı sıklıkla görülen bir durumdur. Bu noktada sigorta şirketlerine önerilen, bilanço ve teknik karşılıklar gibi hususlarda ortak temellere dayanan Solvency II ile IFRS in 2. Aşama programlarını birbiriyle ilişkilendirerek geliştirmek olacaktır. Şirketler ayrıca teknik fiyatlandırma modelleri gibi diğer programlarını da Solvency II projesiyle koordineli yürütme fırsatlarını araştırmalıdırlar. 4. Hâlihazırda Kullanılmakta Olan Modellemeler Büyük İhtimalle Yeterli Olmayacaktır: Pek çok sigorta şirketi ken- 14

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur.

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur. Tarih: Ocak 2011 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Feridun ÖZÜNAL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ...

BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 2014 1 İçindekiler BÖLÜM 1: SİGORTAYA GİRİŞ... 5 1.1. Risk Yönetimi ve Sigorta Kavramları... 6 1.2. Sigortanın Tarihi... 6 1.2.1. Dünyada Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi... 6 1.2.2. Ülkemizde Sigortacılığın

Detaylı

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MODÜL - III SERMAYE PİYASASI BANKACILIK SİGORTACILIK ve ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Sudi APAK Doç.

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur

REASÜRÖR İÇİNDEKİLER. Dergide yer alan yazıların içeriğinden yazı sahipleri sorumludur Tarih: Ekim 2012 Millî Reasürans T.A.Ş. adına sahibi H. Hulki YALÇIN İnceleme Kurulu BAŞKAN Barbaros YALÇIN ÜYE Y. Kemal ÇUHACI ÜYE Hüseyin YUNAK ÜYE Ali N. YÜCEL ÜYE Güneş KARAKOYUNLU Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

86. yıl. 1929 dan bugüne

86. yıl. 1929 dan bugüne 1929 dan bugüne 86. yıl Tercih Edilen İş Ortağı Faaliyet Raporu 2014 Genel Bilgiler 2014 Yılı Faaliyet Raporu Merkez: Harbiye Mah. Maçka Caddesi No: 35 34367 Şişli - İstanbul Telefon : (0212) 231 47 30

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2014 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 1960 DAN BUGÜNE: AKSİGORTA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN KİLOMETRE TAŞLARI İlk poliçe 1961 yılında Aksigorta çalışanları tarafından ilk poliçe hazırlanmıştır.

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 Faaliyet Raporu ERGO SİGORTA A.Ş. ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. BÖLÜM 1.1. Tarihsel Gelişim 1.1.1. 19812010 Yılları

Detaylı

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ

BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ BASEL II KOBİ lerin Kredi Riski ve Derecelendirilmesi 1 BASEL II KOBİ LERİN KREDİ RİSKİ ve DERECELENDİRİLMESİ Ankara Ticaret Odası Amerikan Merkez Bankası önceki Başkanı Greenspan bir demecinde yüzyılın

Detaylı

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor Sayı 5 - Mayıs 2013 ALİ KAMİL UZUN İÇ DENETİMİN DUAYENİ URAL AKÜZÜM ETIK OLMAK KARLI MIDIR? TAMER SAKA KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor 19 MAYIS 1919 E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi İsa Ersoy isaerso@gmail.com

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ

RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ EYLÜL 2004 YAYIN NO: 228 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK YÖNETİMİ VE BASEL II NİN KOBİ LERE ETKİLERİ Türkiye Bankalar Birliği Basel

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012

Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 Finans Emeklilik Faaliyet Raporu 2012 İçindekiler Sunuş 1 2 3 4 5 6 8 10 16 18 28 30 32 32 34 37 38 40 41 43 44 45 46 47 48 53 56 57 58 59 121 123 128 131 135 Kurumsal Profil Misyon, Vizyon, Kurumsal Amaç

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

Finansal Analiz Tekniklerinin Sigorta Şirketi Mali Tablolarına Uygulanması

Finansal Analiz Tekniklerinin Sigorta Şirketi Mali Tablolarına Uygulanması Finansal Analiz Tekniklerinin Sigorta Şirketi Mali Tablolarına Uygulanması Ahmet Başpınar * Sigorta, tanımı gereği emniyet tesisi demek olup, bireylerin, sonuçları açısından tek başlarına altından kalkamayacakları

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı KPMG Gündem Ocak - Mart 2013 Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5 Daha İyi Finansal Raporlamaya Doğru İkinci Yılında BDDK Yönetim Beyanı Uygulaması ve Yurtdışı Benzerlerinin Karşılaştırılması

Detaylı