ÖZET Yüksek Lisans Tezi ADANA YUMURTALIK TA KARİDES AĞI İLE AVCILIKTA HEDEF DIŞI VE ISKARTA AV ORANLARININ BELİRLENMESİ Koray TUÇDAN Ankara Üniversite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET Yüksek Lisans Tezi ADANA YUMURTALIK TA KARİDES AĞI İLE AVCILIKTA HEDEF DIŞI VE ISKARTA AV ORANLARININ BELİRLENMESİ Koray TUÇDAN Ankara Üniversite"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA YUMURTALIK'DA KARİDES AĞI İLE AVCILIKTA HEDEF DIŞI VE ISKARTA AV ORANLARININ BELİRLENMESİ Koray TUÇDAN SU ÜRÜNLERİ ANA BİLİM DALI ANKARA 2005 Her Hakkı Saklıdır

2 ÖZET Yüksek Lisans Tezi ADANA YUMURTALIK TA KARİDES AĞI İLE AVCILIKTA HEDEF DIŞI VE ISKARTA AV ORANLARININ BELİRLENMESİ Koray TUÇDAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Hasan H. ATAR Bu araştırma Adana ili Yumurtalık ilçesinde yürütülmüştür. Karides ağı ile yapılan avcılıkta, karides ve karides dışında avlanan türlerin pazarlanan ve atılan kısımları incelenmiştir. Bölgede 2004 yılının nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında on beş günlük periyotlar halinde avlanılan su ürünlerinin kayıtları alınmıştır. Nisan-Eylül 2004 periyodunda incelenen 3513 bireyin 1017 sini hedef tür olan karides, 1307 sini yan ürün ve 1189 unu ise ıskarta av oluşturmuştur. Toplam av içinde hedef türün ağırlık olarak payı % 19,94, yan ürün olarak yakalanan su ürünlerinin payı % 40,17, ıskarta av olarak ayrılan su ürünlerinin payı ise % 39,89 bulunmuştur. Toplam av içerisinde hedef türün sayı olarak yüzdesi % 28,94, yan ürünün payı % 37,20 ve ıskarta avın payı ise % 33,86 olarak hesaplanmıştır. Hedef tür olan karidesin birim güç başına (100 m) düşen av miktarı 105,61±16,29 g, yan ürün olarak avlanan su ürünlerinin birim güç başına (100 m) düşen av miktarı 207,26±76,34 g, ıskarta avın birim güç başına (100 m) düşen av miktarı ise 219,88±176,74 g olarak saptanmıştır. Ağırlık açısından hedef tür ile ıskarta av, hedef tür ile yan ürün ve yan ürün ile ıskarta av arasındaki ilişkinin önemli (P< 0,05) olduğu belirlenmiş, sayı olarak değerlendirildiğinde de yine hedef tür ile ıskarta av, hedef tür ile yan ürün ve yan ürün ile ıskarta av arasındaki ilişkinin önemli (P < 0,05) olduğu, 2005, 46 sayfa ANAHTAR KELİMELER: Hedef dışı av, ıskarta, karides ağı, av oranı i

3 ABSTRACT Master Thesis DETERMINATİON OF BYCATCH AND DISCARD CATCH RATES ON SHRIMP NET FISHING IN ADANA YUMURTALIK Koray TUÇDAN Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Fisheries Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Hasan H. ATAR This study was carried on by Yumurtalık district of Adana province. By catching with the shrimp net, marketable and discarded part of the catch, such as shrimp and other species were investigated. In the area, sample of catch were taken,in april,may,june,july,august and september 2004 by fortnight periods. Investigated 3513 species in April-September 2004 was consisted of 1017 shrimps, 1307 pieces bycatch species, and 1189 discard species. It was founded that as a weight share of target species from the total catch 19,94 %, share of bycatch 40,17 %, share of discard 39,89 %. Quantitative percentage of target species 28,94 %, as share of bycatch 37,20 % and as a share of discard catch 33,86 % were calculated. Shrimp which target species as 105,61±16,29 g, catch per unit (100 m) effort of bycatch species as 207,26±76,34 g, catch per unit effort of discard catch as 219,88±176,74 g, were determined Relationship between bycatch and discard,target species and bycatch, and target species and discard as weight was important (P< 0,05). When evaluated by quantitave, the relationship between target species and discard catch, target species and bycatch, bycatch and discard catch was determined as important (P< 0,05) 2005, 46 page KEY WORDS: bycatch, discard, shrimp net, catch rate ii

4 TEŞEKKÜR Çalışma konumun belirlenmesi ve çalışmamın her aşamasında yardım ve katkılarını esirgemeyen danışman hocam, sayın Doç. Dr. Hasan H. ATAR a saygı ve teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca arazi çalışmalarında katkıda bulunan ziraat mühendisi Özgür KARAKOYUN a, istatistiki analizlerin yapılmasında desteklerini gördüğüm mesai arkadaşlarıma Çalışmamın her aşamasında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen aileme de şükranlarımı sunarım. Koray TUÇDAN Ankara, Şubat 2005 iii

5 İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT... ii TEŞEKKÜR... iii ŞEKİLLER DİZİNİ... vi ÇİZELGELER DİZİNİ... vii 1.GİRİŞ KAYNAK ÖZETLERİ MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Araştırma yeri Araştırma materyali Ağ materyali Yöntem Örnekleme Yakalanan su ürünlerinin ağırlık ölçümü Yakalanan su ürünlerinin boy ölçümü Hedef av, yan ürün ve ıskarta av oranının tahmini Birim güç başına düşen hedef av miktarı Birim güç başına düşen yan ürün miktarı Birim güç başına düşen ıskarta av miktarı Hedef avın, boy ve ağırlık frekans dağılımı İstatistik Analizler ARAŞTIRMA BULGULARI Hedef Türler Hedef türlerin aylara göre av miktarları Hedef türlerin aylara göre birim güç başına düşen av miktarları Hedef tür av oranı Hedef Türlerde Ağırlık-Frekans Dağılımı Hedef türlerde boy-frekans dağılımı iv

6 4.2. Yan Ürün Yan ürün olarak yakalanan türlerin aylara göre av miktarları Yan ürün olarak yakalanan türlerin aylara göre birim güç başına düşen av miktarları Yan ürün av oranı Iskarta Av Iskarta av olarak yakalanan balık ve diğer canlı türlerinin, türlere ve aylara göre av miktarları Iskarta av olarak yakalanan balık ve diğer canlı türlerinin aylara göre birim güç başına düşen av miktarları Iskarta av oranı Hedef Tür-Yan Ürün-Iskarta Av İlişkileri Hedef Tür-Yan Ürün ve Iskarta avın ağırlık olarak karşılaştırılması Hedef Tür-Yan Ürün ve Iskarta avın miktarlarının karşılaştırılması TARTIŞMA ve SONUÇ KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ v

7 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 3.1. Çalışmanın yapıldığı Yumurtalık bölgesi... 9 Şekil 3.2. Balıkçı barınağındaki tekneler Şekil 3.3. Fanyalı ağlar ile yakalanan karidesler Şekil 3.4. Yan ürün olarak yakalanan balık türleri Şekil 3.5. Avcılıkta kullanılan fanyalı ağlar Şekil 4.1. Kuruma karidesin ağırlık-yüzde dağılımı Şekil 4.2. Yeşil Kaplan karidesin ağırlık-yüzde dağılımı Şekil 4.3. Oluklu karidesin ağırlık-yüzde dağılımı Şekil 4.4. Kuruma karidesin boy uzunluğu-yüzde dağılımı Şekil 4.5. Oluklu karidesin boy uzunluğu-yüzde dağılımı Şekil 4.6. Yeşil kaplan karidesin boy uzunluğu-yüzde dağılımı Şekil 4.7. Nisan-Eylül 2004 aylarında hedef tür-yan ürün ve ıskarta avın ağırlık yüzde grafiği Şekil 4.8. Nisan-Eylül 2004 aylarında hedef tür-yan ürün ve ıskarta avın sayı yüzde grafiği vi

8 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 2.1. Balıkçılıkta hedeflenmeden avlanan türler ile ilgili kavramlar... 5 Çizelge 4.1. Adana Yumurtalık ta 2004 yılı Nisan-Eylül ayları arasında yapılan karides örneklemesinde kullanılan ağ materyali miktarları... Çizelge 4.2. Örneklenen karides türlerinin ağırlık ve boy değerleri... Çizelge 4.3. Adana Yumurtalık yöresinde 2004 yılı Nisan-Eylül ayları arasında avlanan karides türlerinin aylara göre av miktarları... Çizelge 4.4. Adana Yumurtalık yöresinde 2004 yılı Nisan-Eylül ayları arasında avlanan karides türlerinin aylara göre birim güç (100 m) başına düşen av miktarları... Çizelge 4.5. Hedef tür olarak yakalanan karides türlerinin miktar (adet) ve Ağırlıkları... Çizelge 4.6. Adana Yumurtalık yöresinde 2004 yılı Nisan-Eylül aylarında karides avcılığında, yan ürün olarak yakalanan su ürünlerinin türlere ve aylara göre av miktarlarının dağılımı... Çizelge 4.7. Adana Yumurtalık yöresinde 2004 yılı Nisan-Eylül aylarında 25 karides avcılığında, yan ürün olarak yakalanan su ürünlerinin türlere ve aylara göre birim güç başına düşen av miktarları... Çizelge 4.8. Yan ürün olarak yakalanan su ürünlerinin miktar (adet) ve Ağırlıkları... Çizelge 4.9. Adana Yumurtalık yöresinde 2004 yılı Nisan-Eylül aylarında karides avcılığında, ıskarta avın, türlere ve aylara göre av miktarlarının (g) dağılımı... Çizelge Adana Yumurtalık yöresinde 2004 yılı Nisan-Eylül aylarında 30 karides avcılığında, ıskarta avın türlere ve aylara göre birim güç başına düşen av miktarları Çizelge Iskarta olarak ayrılan su ürünlerinin miktar (adet) ve Ağırlıkları vii

9 Çizelge Yumurtalık yöresinde Nisan-Eylül 2004 aylarında yapılan karides avcılığında, hedef tür-yan ürün ve ıskarta av miktarları Çizelge Yumurtalık yöresinde Nisan-Eylül 2004 aylarında yapılan karides avcılığında, hedef tür-yan ürün ve ıskarta avın, birim güç başına düşen av miktarı (adet) Çizelge Yumurtalık İlçesi nde yapılan karides avcılığında, hedef türyan ürün ve ıskarta av miktarları (adet) viii

10 1.GİRİŞ Belirli tür ve büyüklükteki bireylerin stoktan çekilmesi esasına dayanan su ürünleri avcılığında, hedeflenen türlerin avcılığı yanında, hedeflenmeyen türlerin de avcılığı, günümüzde balıkçılık yönetimi açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir (Kınacıgil vd 1999). Balıkçılıkta, hedeflenen türün avcılığı esnasında, hedeflenmeden avlanan bireyler temelde ıskarta, tesadüfi av, hedeflenmeyen av gibi benzer bazı terimler ve kavramlar ile açıklanmaktadır (Saila 1983, Fisher 1992, Alverson 1994). Toplam avın yanında raslantısal olarak avlanan ve bir kısmı denize iade edilen hedeflenmeyen bölümü, hedeflenmeyen tür olarak tanımlanır; başka bir ifade ile hedeflenmeyen av tesadüfi av ile ıskartanın toplamıdır (Alverson vd 1994, King 1995). Avcılıkta yasal ölçütlere uygun ağlar kullanmalarına rağmen, av kompozisyonu içinde avcılığı yasak tür boydaki bireylerin yer alması nedeniyle, balıkçılık yönetiminin belki de en önemli sorunlarından biri hedeflenmeyen av sorunudur. Bir av operasyonunda hedeflenen türlerin avcılığı sırasında, zaman zaman önemli oranlarda hedef olmayan türlerde avlanabilmektedir. Dünya su ürünleri üretiminin yaklaşık % 27 lik bir kısmının hedeflenmeyen türlerin kaybı ile sonuçlanmış olması, sorunun büyüklüğünü çarpıcı bir biçimde göz önüne sermektedir (Alverson vd 1994). Hedef dışı avcılık, biyolojik, ekonomik ve sosyal etkileri nedeniyle, özellikle son 25 yılda balıkçılık yönetiminin en önemli sorunları arasında yer almıştır. Bunda, balıkçılık endüstrisindeki teknolojik gelişmelerle eş zamanlı olarak toplumsal alanda çevresel konulara artan duyarlılık önemli rol oynamış ve balıkçılığın canlı deniz kaynakları üzerindeki potansiyel etkilerinin araştırılması ve azaltılması gereksinimini arttırmıştır (Alverson vd 1994). 1

11 FAO kayıtlarına göre global olarak değerlendirildiğinde, toplam 28.7 milyon ton hedeflenmeyen av ve 27 milyon ton ıskarta av tahmin edilmektedir. Bu miktar avcılık yoluyla elde edilen toplam üretim miktarı içinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Öte yandan bu verilerin konservatif olarak değerlendirildiği, omurgasız avcılığı, sportif avcılık ve küçük balıkçının yaptığı avın dahil edilmediği bilinmektedir (Alverson vd 1994). Balıkçılığın en önemli çevresel etkilerinden biri olarak değerlendirilen hedef dışı avcılık, özellikle av kompozisyonuna çok sayıda türün girdiği avcılıklarda daha da önem kazanmakta ve uygulanacak yasal düzenlemelerin belirlenmesi, izlenmesi ve denetimini güçleştirmektedir (Alverson vd 1994). Balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için teknolojik ve idari önlemlerle hedeflenmeyen türlerin avcılığının azaltılması veya kontrol altına alınması, balıkçılık yönetimi biliminin önünde bir zorunluluk olarak durmaktadır. Türkiye'de ulusal su ürünleri yönetmeliği içinde, hedef dışı avcılığın önlenmesine ilişkin olarak minimum avlanma boyu, minimum ağ göz açıklığı, bazı cinslerin avcılığının tamamen yasaklanması ile zaman ve bölge yasakları gösterilebilir. Ancak balıkçılığımızın farklı türlerin avcılığına ve farklı av araçlarının kullanımına dayalı karakteri, bu düzenlemelerin hedeflerine ulaşmasını güçleştirmektedir (Çıra 2001). Bu nedenle av araçlarında tür ve boy seçiciliğini arttırıcı tedbirlerin yanı sıra farklı av araçlarının ıskarta ve hedef dışı av profillerinin oluşturulması, ıskarta ve hedef dışı av oranlarındaki varyasyonların izlenerek avlanma sahası ile ilgili kararlarda dikkate alınması yararlı olacaktır. Bu çalışmada Yumurtalık bölgesinde karides ağı ile yapılan avcılıkta, karides avı dışında avlanan türlerin ıskarta ve hedef dışı av profillerinin çıkarılarak, bu türlerin değerlendirilebilen ve değerlendirilmeyen kısımlarına ait oranların belirlenmesi amaçlanmıştır. 2

12 2.KAYNAK ÖZETLERİ Yakın bir zamana kadar balıkçılar, bilim adamları ve balıkçılık yöneticileri, ıskarta ile ilgili konuları büyük ölçüde ihmal etmekteydiler. Ancak artan bir şekilde anlaşılmıştır ki, pek çok bilim adamı, balıkçılık faaliyetinde ıskarta avın çok büyük ölçülerde yer aldığının farkına varmışlardır. Ülkemizde ve yurtdışında bu konu ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir (Kınacıgil vd 1999, Tasker vd 2000, Çıra 2001, Doğanyılmaz 2002, Carlström vd 2002, Lopez vd 2003, Ziegler and hansson 2003 ), Saila 1983, Pikitch 1991, Murawski 1992 ve Alverson vd 1994 de, ıskarta ve hedef dışı avcılık konusunda yaptıkları çalışmalarda bu sorunun temelinde çok sayıda ve farklı nedenin yattığını belirtmişler, fiziksel-biyolojik etkileşim, ekonomik ve yasal nedenler olarak kategorize edilen bu nedenlere kişisel düşünceleri de ilave etmişlerdir. Iskarta probleminin hafifletilmesi potansiyeli, balıkçılığın sürekli izlenmesi, yer veya zaman olarak yasaklanması ve belirli bir yan ürün kotasına ulaşıldığında yasaklanmasını kapsayabilir. Karaya çıkarma bölgelerinin çokluğu nedeniyle karaya çıkarılan avın otoriteler tarafından izlenmesi çok geç olduğundan en küçük avlanabilir boyun, Akdeniz balıkçılığında ıskarta işlemi üzerine sınırlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Jensen ve Vestergaard (2002), toplumda gözlenemeyen ve bu nedenle özel bilgi olan bireysel avdan çıkan ve ahlaki bir tehlike olarak, balıkların illegal karaya çıkarılmaları ve ıskarta edilmelerini ele almışlardır. Stratoudakis vd (1999), balıkçıların ıskartaya çıkarma davranışını anlamak ve bir balıkçılığın, biyolojik veya düzenleyici özelliklerinde değişmelere karşı reaksiyonları beklemek, ıskarta problemi ile ilgili önemli konulardan biri olduğunu bildirmiştir. Günümüzde hedeflenmeyen türlerin avcılığı, genel olarak ıskarta veya hedeflenmeyen av gibi terimlerle açıklanmakta olmasına karşın, zaman zaman bunlar 3

13 birbirlerinin yerlerine kullanılarak bir takım kavram karmaşalarının doğmasına neden olmaktadır. Konu, bu bakımdan araştırıcılar arasında bazı terminolojik problemlere sebebiyet vermektedir (Alverson 1994, Saila 1983). Bir balıkçılık operasyonunda yakalanan toplam avın açıklanmasında da ülkeler ve araştırıcılara göre bazı farklılıklar doğabilmektedir. Örneğin, ıskarta ve hedef dışı av oranlarının hesaplanmasında bazı araştırmacılar, toplam avı (Pope 1991, Martin 1992,) baz alırken, diğer bir grup sadece hedef avı değerlendirmeye almıştır (Saila 1983, Fisher 1992, Alverson 1994). Bu terimlerin yazardan yazara, ülkeden ülkeye ya da zaman içinde değişen içerikleri sorunun net bir biçimde ortaya konmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle öncelikle konuyla ilgili kavramlara, araştırıcıların çoğunlukla benimsediği şekilde açıklık kazandırılması gerekmektedir (Saila 1983, Fisher 1992, Alverson 1994) (Çizelge 2.1). 4

14 Çizelge 2.1. Balıkçılıkta hedeflenmeden avlanan türler ile ilgili kavramlar (Saila 1983, Fisher 1992, Alverson 1994). Total Av Hedef Av Tesadüfi Av Iskarta Av Hedeflenmeyen Av Tesadüfi Av Oranı Iskarta Oranı Hedeflenmeyen Av Oranı Iskarta Mortalitesi Oranı Yasak Tür Yüksek Değer Iskarta Kotası Görülmeyen Balıkçılık Mortalitesi Kara Balık Gri Balık Bir av operasyonunda avlanan tüm türler ve türler topluluğu Belirli bir balıkçılıkta öncelikle aranan, hedeflenen tür veya türler topluluğu Hedeflenmeden avlanan bireyler içinde denize dökülmeyen kısım Ekonomik, yasal veya kişisel nedenlerle denize dökülen kısım Tesadüfi av ile ıskarta avın toplamı Tesadüfi avın hedeflenen ava oranı Iskarta avın hedeflenen ava oranı Hedeflenmeyen avın hedeflenen ava oranı Avlanma veya nakil esnasında ıskarta olan avın oranı Avcılığı yasak olan ve yasalar gereği denize dökülmesi zorunlu olan tüm türler Avcılık kotalarının uygulandığı balıkçılık yönetim sistemlerinde, pazarlanabilir olmakla beraber, aynı türün daha büyük ve değerli bireylerini alıkoymak maksadıyla ıskarta edilen su ürünleri Belirli bir av aracında avlanmasına izin verilen ıskarta türlerin miktarı Yakalanan avda görülemeyen, ancak balıkçılıktan kaynaklanan ölümler (Örneğin, ağdan geçen, olta iğnesinden kurtulan balıkların ölümü, hayalet avcılık vb.) Bildirilmeyen av Tür veya bölge itibarı ile yanlış beyan edilen av 5

15 Hedeflenmeden avlanan türler sorunu, her av aracı, balıkçılık ya da habitat için kendine özgü özelliklere sahip olmakla birlikte, bazı ortak karakteristikleri de paylaştıkları bilinmektedir. Bu türler ile ilgili ortaya çıkan biyolojik, ekonomik ve sosyo-politik etkilerle ilgili sorunların çözülmesi veya en aza indirilmesi bakımından alınması gereken önlemlerin belirlenmesi gerekmektedir (Hanna 1990). Gray (2002), Güney Galler haliçlerinde yaptığı çalışmada, ticaretle uğraşan balıkçıların, Güney Galler haliçlerinde kış ayları olan Haziran, Temmuz ve Ağustos boyunca geceleri olmak kaydıyla solungaç balık ağı yerleştirmelerine izin verildiğini bildirmiştir. Bilim adamları 1999 kış balık mevsimi boyunca 6 haliçte gerçekleştirilen 55 balıkçılık seferinden elde edilen ve ıskarta edilen balıkları numune olarak seçmişler, yakalanan balıklar arasında toplam 69 balık türü ve 3 omurgasız türünün bulunduğunu gözlemlemişler ve avlanan bu balıklardan 38 türün balıkçılar tarafından muhafaza edildiğini, 64 türün ıskarta edildiğini tespit etmişlerdir. Iskarta edilen balıklar arasında ticari değeri az olan türlerin yanında, ticari ve rekreasyonel değeri olan balık türlerinin gençlerinin de bulunduğunu gözlemlemişlerdir. Iskarta edilen balıkların, ağırlığa göre toplam yakalanan balıkların % 19 unu ve sayıya göre % 33 ünü oluşturduğunu ve ağlar sudan çıkarıldığında balıkların çoğunun (% 82 den fazlası) yaşamakta olduğunu bildirmişlerdir (Gray 2002). Bu araştırmada yakalanan 8783 adet bireyden, 1386 adet yakalanan Mugil cephalus un toplam avdaki oranı % 15,8, ıskarta oranı % 2,5, toplam ıskartadaki oranı % 1,2, canlı kurtulan ıskarta oranı ise % 82,6 olduğu, yakalanan 69 adet Dicotylichihys punctulatus un toplam avdaki oranı % 0,8, ıskarta oranı % 100, toplam ıskartadaki oranı % 2,4 ve canlı kurtulan ıskarta oranının % 100 olduğu, yakalanan 2071 adet Girella tricuspidata nın toplam avdaki oranı % 23,6, ıskarta oranı % 41,4, toplam ıskartadaki oranı % 29,3 ve canlı kurtulan ıskarta oranı % 98,1 olduğu, 36 adet yakalanan Aptychotrema rostrata nın toplam avdaki oranının % 0,4, ıskarta oranının % 94,4, toplam ıskartadaki oranının % 1,2 ve canlı kurtulan ıskarta oranının % 100 olduğunu bildirmişlerdir (Gray 2002). 6

16 Dünyada soyu tükenmekte olan memeli deniz hayvanı Vaquita (Phocoena sinus), küçük ağ gözü açıklığına sahip solungaç ağları ile yakalanmaktadır. Tesadüfi yakalanmanın boyutları ve sebeplerini araştırmak için D agrosa vd Ocak 1993 ten Ocak 1995 e kadar Kaliforniya Körfezi nin yukarı bölgelerindeki balıkçılık faaliyetleri ve tesadüfi Vaquita ölüm oranlarını gözlemlemişler, solungaç ağları gibi ağlarla avcılıkta, aralarında ağ gözü açıklığı, ağın suda kaldığı süre ve coğrafi bölgenin de bulunduğu faktörlerden hiçbirisinin vaquitanın tesadüfi ölüm oranına tek başına etkili olmadığını saptamışlardır (D agrosa 2000). Perez ve Warlich (2004), fenerbalığı, yengeç, köpek balığı ve vatozların bol yakalanması solungaç ağının avlama etkinliğinin oldukça hareketli dip balıklarıyla esas olarak ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Iskarta olarak pelajik ve demarsal balıklar, kıkırdaklı balıklar, bentik invertebratlar kolayca yakalanabilmelerine rağmen, tamamen su altındaki ağlara daha az yakalanırlar. Yunuslar, kaplumbağalar ve kuşların daha nadir ve muhtemelen ağ atılırken yüzey sularında yakalandığını bildirmişlerdir. Revill ve Holst (2004) de Kuzey denizi kahverengi karides avcılığında küçük kahverengi karidesin ıskarta edilmesinin oldukça büyük değerde olduğunu (yıllık ton veya 75 milyar birey) bildirmişlerdir ve yaptıkları çalışmada farklı trol modifikasyonlarının, küçük karides ıskartasını azaltmadaki etkinliği araştırmışlardır. Tamsett vd (1999), İngiltere açıklarında yürüttükleri çalışmada, ıskarta uygulamalarını gemide örneklenmesin de iki metod ile karşılaştırmışlardır. Bu çalışmada av aracı trol ve esas av mezgit ve bakalarya balığı idi. Pazarlanan av kadar, ıskarta balıkların miktarı da ölçülmüş ve ıskarta avın gemide örneklenmesi metodları ile paralel olarak yürütülmüştür. İki metod kullanılarak tahmin edilen ıskarta miktarları ile ölçülen miktarları karşılaştırmışlardır. Sanchez vd (2004) Kuzeybatı Akdeniz de dip trolü ile yürüttükleri bir çalışmada, yıllarında ticari trollerin bordunda toplanan verilerin karaya çıkarılan ve ıskarta edilenlerin kompozisyonu incelenmiştir. Trolün ıskartası toplam yakalanan biyomasın 7

17 ortalama üçte biriydi ve ticari değeri olan türlerin ıskartaları daha azdı. 115 tür karaya çıkarılırken, 309 tür ıskarta edildi. Iskartalar, sadece ağırlık olarak değil sayı olarak da çok değişkendi. Ticari fraksiyonlar arasında 71 i balık, 20 si mollusk ve 24 ü crustacea idi. Iskarta edilen avın 135 türü balık (73 ü her zaman ıskarta), 60 türü crustacea (40 türü her zaman ıskarta), 44 türü mollusk (37 si her zaman ıskarta) ve 70 tür ise diğer invertebratlar (67 si her zaman ıskarta) dan oluştuğunu bildirmişlerdir. Solungaç ağı gibi sabit av araçlarında kral yengecinin (Paralithodes camtschaticus) yan ürün olarak yakalanması, Kuzey Norveç te balıkçıların büyüyen bir problemidir. Büyük miktarda yan ürün olan kral yengeçleri, balıkçılara ekstra bir işe neden olmakta ve ağlara ve avlarına zarar vermektedir. Mezgit (Gadus morhua) solungaç ağı avcılığında problem, deniz dibinin üzerinde yüzen solungaç ağı dizayn edilerek çözülebilmektedir. Yaklaşık deniz dibinden 0,5 m yukarıda olan bu ağlarla birlikte ekstra yüzdürücüler kullanılarak yengeç avlama oranı azaltılmıştır ( Goday vd 2003 ). Machias vd (2004) yürüttükleri çalışmada, bireylerin % 50 sinin ıskarta edildiği boyu (discard boyu olarak tanımlanmakta), lojistik regresyon kullanılarak 29 tür için tahmin etmişlerdir. Ayrıca bireylerin % 25 ve % 75 inin yakalandığı boylarda tahmin edilmiştir. Iskarta boyunun, ıskarta çalışırken, en küçük avlanabilir boy ile ilişkili ıskarta işlemini incelemek ve alanlar arasındaki farklılıkları karşılaştırmak için, iyi bir ölçü olduğunu göstermişlerdir. Dünya genelinde deniz kuşları balıkçı ağlarına takılarak boğulmaktadır (Croxall vd 1984, Bakken ve Falk 1998). Kuşların, ticari balıkçılık faaliyetlerinde hedef dışı avı, petrol kirliliği ve mevcut av türlerinin ticari balıkçılık faaliyetleri sonucu yok edilmesi, deniz kuşu ölümleri ile ilgili olarak insanlardan kaynaklanan en büyük faktörler olarak kabul edilmektedir (Furness ve Aintey 1984, Stempniewicz 1994). 8

18 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Materyal Araştırma yeri Araştırma yeri, Adana ili Yumurtalık İlçesi kıyısal avlanma bölgesidir. Gerekli ölçüm ve kayıtlar Yumurtalık balıkçı barınağında tutulmuştur ( Şekil ). Şekil 3.1. Çalışmanın yapıldığı Yumurtalık bölgesi Yumurtalık Koyu, İskenderun Körfezi nin kuzey batısında yer almaktadır. Koy, maksimum 15 m ve ortalama 5 m sığlıktadır. Yaklaşık alanı 70 km 2 dir. Yumurtalık Koyu nun iç kısmı çok sığdır ve birkaç küçük lagün, dar geçitlerle bağlanmıştır. Tabanı çamur ve siltlerle örtülüdür (Avşar 1999). 9

19 Şekil 3.2. Balıkçı barınağındaki tekneler Araştırma materyali Araştırma materyalini Adana İli Yumurtalık İlçesinde fanyalı ağlar ile avcılıkta, hedef tür olarak yakalanan karides türleri (Penaeidae sp.) ile hedef olmayan diğer canlı türleri oluşturmaktadır ( Şekil ). Şekil 3.3. Fanyalı ağlar ile yakalanan karidesler a. Penaeus semisulcatus, b. Penaeus japonicus, c. Penaeus semisulcatus 10

20 Şekil 3.4. Yan ürün olarak yakalanan balık türleri a. Sparus sp., b. Sparus sp., c. Atherina boyeri Ağ materyali Araştırmada değerlendirilecek ağ materyali bölgede yaygın olarak kullanılan karides ağıdır. Karides ağı, sık dokunmuş fanyalı dip ağıdır. Genellikle mm tor ağ gözü açıklığında ve mm fanya göz açıklığında donatılırlar. Yaklaşık derinliği 1 m ve uzunluğu 100 m den oluşur. Multifilament naylon ağ ipinden dokunmuş ağlar, karides ağında kullanılır ( Şekil 3.5.). Şekil 3.5. Avcılıkta kullanılan fanyalı ağlar 11

21 3.2. Yöntem Örnekleme 2004 yılı Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında karides ağları ile yakalanan su ürünlerinden hedef tür olan karidesler ile hedef olarak avlanılmayan ya da balıkçılar tarafından ıskarta olarak ayrılan türlerin ayrı gruplar olarak değerlendirilerek, sayıları, boyları ve ağırlıklarından oluşan av kayıtları 15 günlük periyotlarla 6 ay boyunca avcılık sonrası balıkçı barınaklarına gidilerek kaydedilmiştir Yakalanan su ürünlerinin ağırlık ölçümü Karides ağları ile yakalanan su ürünleri 0.02 g hassasiyetli dijital terazi ile ölçülmüştür. Karides ağları ile yakalanan su ürünlerinden hedef tür olan karideslerin ölçümü, avlandıkları gün yöredeki tüccarlara satılmadan önce balıkçı barınaklarında, yan ürün ve ıskarta av olarak balıkçılar tarafından ayrılan balık türleri ise balıkçıların tekneleri ve ağları ile ilgilendikleri süre içerisinde gerçekleştirilmiştir Yakalanan su ürünlerinin boy ölçümü Karides ağları ile yakalanan balık türleri, aynı gün balıkçı barınaklarında toplam ve standart boy uzunlukları (cm) tespit edilmiştir Hedef av, yan ürün ve ıskarta av oranının tahmini Hedef av, yan ürün ve ıskarta av oranının tahmini aynı eşitliği ile hesaplanmıştır (Matsuoka 1999 Sparre ve Venema 1998). r h = D h / C 12

22 (burada D h, hedef av miktarı (g), C, toplam av (g) ve r h ise hedef av oranını göstermektedir) formülü ile hesaplanacaktır. r y = D y / C (burada D y, yan ürün av miktarı (g), C, toplam av (g) ve r y ise yan ürün oranını göstermektedir) formülü ile hesaplanacaktır. R I = D I / C (burada D I, ıskarta av miktarı (g), C, toplam av (g) ve r I ise ıskarta av oranını göstermektedir) formülü ile hesaplanacaktır Birim güç başına düşen hedef av miktarı (g) Hedef av miktarının (g), av gücüne (kullanılan fanyalı ağ sayısı) oranlanması ile hesaplanacaktır (Matsuoka 1999) Birim güç başına düşen yan ürün miktarı (g) Yan ürün miktarının (g), av gücüne (kullanılan fanyalı ağ sayısı) oranlanması ile hesaplanacaktır (Matsuoka 1999) Birim güç başına düşen ıskarta av miktarı (g) Toplam ıskarta av miktarının (g), av gücüne (kullanılan fanyalı ağ sayısı) oranlanması ile hesaplanacaktır (Matsuoka 1999) Hedef avın, boy ve ağırlık frekans dağılımı Hedef avı oluşturan karides türlerine ait boy ve ağırlık değerleri, her bir karides türü için boy ve ağırlık frekans dağılımı belirlenmiştir. 13

23 3.3. İstatistik Analizler Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde kullanılacak hesaplamalar Düzgüneş vd. nin (1983) belirttiği esaslara göre yapılmış ve verilerin değerlendirilmesinde istatistiki analizlerden; varyans analizi (ANOVA), Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis Testi, istatistiki paket programlardan ise SPSS kullanılmıştır. 14

24 4. ARAŞTIRMA BULGULARI Yumurtalık ilçesinde araştırma dönemi boyunca yapılan araştırmalar ve ölçümlerin incelenmesi sonucunda, karides avcılığında yakalanan su ürünleri, hedef av, yan ürün ve ıskarta av olmak üzere üç ayrı grup altında değerlendirilmiştir. Araştırma dönemi boyunca örnekleme için balıkçılar tarafından kullanılan ağ materyal sayıları aylara göre çizelge 4.1 de verilmiştir. Çizelge 4.1. Adana Yumurtalık ta 2004 yılı Nisan-Eylül ayları arasında yapılan karides örneklemesinde kullanılan ağ materyali miktarları Aylar Kullanılan fanyalı ağ sayısı (posta) Toplam uzunluk ( m) Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Hedef Türler Çalışma dönemi boyunca örnekleme yapılan tüm balıkçı avlarında hedef tür olan karidese ilişkin av örneklerinin ölçümleri yapılarak (Çizelge 4.2) gerekli analizler yapılmıştır. Hedef tür olarak yakalanan karides türleri ve latince adları sırası ile kuruma karides (Penaeus japonicus), oluklu karides (Penaeus kerathurus) ve yeşil kaplan karidesinden (Penaeus semisulcatus) oluşmuştur (Anonymous 1980). 15

25 Çizelge 4.2. Örneklenen karides türlerinin ağırlık ve boy değerleri KARİDES TÜRLERİ AĞIRLIK BOY UZUNLUĞU n (sayı) : 479 Kuruma karides Ortalama (g) : 44,84±1,4 Ortalama (cm) : 16,8±0,2 (Penaeus japonicus) Min-Max : 11,12-95,14 Min-Max : 10,6-22,0 n (sayı) : 487 Yeşil Kaplan karides Ortalama (g) : 26,19±1,42 Ortalama (cm) : 13,57±0,21 (Penaeus semisulcatus) Min-Max : 10,04-88,12 Min-Max : 10,1-20,8 n (sayı) : 51 Oluklu karides Ortalama (g) : 38,21±3,5 Ortalama (cm) : 16,42±0,6 (Penaeus kerathurus) Min-Max : 14,56-56,24 Min-Max : 11,3-18,4 Çizelge 4.2 incelendiğinde toplam 1017 adet yakalanan hedef avın, 479 adedini kuruma karides, 487 adedini yeşil kaplan karides ve 51 adedini de oluklu karides oluşturmaktadır. Kuruma karideslerde ortalama ağırlık 44,84±1,4 g, ortalama boy uzunluğu16,8±0,2 cm, yeşil kaplan karideslerde ortalama ağırlık 26,19±1,42 g, ortalama boy uzunluğu 13,57±0,21 cm, oluklu karideslerde ise ortalama ağırlık 38,21±3,5 g, ortalama boy uzunluğu ise 16,42±0,6 cm olduğu gözlenmiştir. Hedef tür olarak yakalanan karides türlerinin, aylara göre ağırlık ve boy dağılımları açısından analiz edilip, araştırma dönemini oluşturan Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları arasındaki farklılıklar istatistiki olarak karşılaştırıldığında, bazı aylar arasında farklılıklar olduğu ve bu farklılıkların istatistiki açıdan önemli (P< 0,05), bazı aylar arasındaki farklılığın ise istatistiki açıdan önemsiz (P> 0,05) olduğu tespit edilmiştir. Kuruma karides türüne ilişkin ağırlık ve boy değerleri istatistiki olarak incelendiğinde, kuruma karideslerin aylara ilişkin ortalama ağırlıklar arasındaki farklılığın istatistiki açıdan önemli olmadığı (P> 0,05) gözlenmiştir. 16

26 Yeşil kaplan karides türüne ilişkin veriler istatistiki olarak incelendiğinde, Ağustos- Eylül aylarına ait yeşil kaplan karideslerin ağırlık özellikleri diğer tüm aylara göre farklılık göstermiş ve bu farklılık istatistiki açıdan önemli (P< 0,05) bulunmuştur. Oluklu karides türüne ilişkin veriler istatistiki olarak incelendiğinde, oluklu karideslerin aylara göre ortalama ağırlıklar arasındaki farklılık istatistiki açıdan önemsiz (P> 0,05) olduğu bulunmuştur Hedef türlerin aylara göre av miktarları (g) Araştırma dönemi olan Nisan-Eylül 2004 ayları arasında, karides türlerinin aylara göre av miktarları Çizelge 4.3 de verilmiştir. Çizelge 4.3. Adana Yumurtalık yöresinde 2004 yılı Nisan-Eylül ayları arasında avlanan karides türlerinin aylara göre av miktarları (g) Aylar Kuruma karides Yeşil kaplan karides Oluklu karides Toplam karides av miktarı (g) Nisan 5853, , ,6 Mayıs 4558,92 990, ,7 Haziran 4812,22 646, Temmuz 6072, , ,56 Ağustos ,08 997, ,02 Eylül ,38 759, ,06 Toplam 21296, , , ,94 Çizelge 4.3 incelendiğinde kuruma karideslerin en fazla Nisan ve Temmuz aylarında yakalandığı, yeşil kaplan karideslerin Ağustos ve Eylül aylarında, oluklu karideslerin ise sadece Ağustos ve Eylül aylarında yakalandığı görülmektedir. Hedef tür olan karides, araştırma döneminde toplam 35598,94 g yakalanmıştır. 17

27 Hedef türlerin aylara göre birim güç başına düşen av miktarları (g) Hedef tür olarak yakalanan ve örneklemesi yapılan karideslerin, türlerine göre birim güç başına (100 m) düşen av miktarları Çizelge 4.4 de verilmiştir. Çizelge 4.4. Adana Yumurtalık yöresinde 2004 yılı Nisan-Eylül ayları arasında avlanan karides türlerinin aylara göre birim güç (100 m) başına düşen av miktarları (g) Aylar Kuruma karides Yeşil kaplan karides Oluklu karides Birim güç başına düşen toplam karides av miktarı (g) Nisan 83,62 24, ,08 Mayıs 91,18 19, ,99 Haziran 114,58 15, ,98 Temmuz 69,01 15, ,12 Ağustos 0 74,09 20,79 94,88 Eylül 0 89,76 15,83 105,58 Ortalama 89,59±30,27 39,77±34,84 18,31±31,51 105,61±16,29 Çizelge 4.4 incelendiğinde, ortalama olarak birim güç başına düşen kuruma karides miktarı 89,59±30,27 g, yeşil kaplan karides 39,77±34,84 g ve oluklu karides 18,31±31,51 g olarak hesaplanmıştır. Çizelge 4.4. incelendiğinde, hedef tür olan karideslerin aylara göre birim güç başına düşen av miktarlarının en fazla Haziran ayında (129,98 g) olduğu, en az av miktarının ise Temmuz ayına ait (84,12 g) olduğu gözlenmiştir. Araştırma dönemi boyunca ortalama olarak birim güç başına düşen karides av miktarı ise 105,61±16,29 g olarak hesaplanmıştır. 18

28 Hedef tür av oranı Araştırma dönemi boyunca, hedef tür olarak avlanılan karides türlerinin toplam sayıları ve ağırlıkları ile toplam av içindeki sayı ve ağırlık yüzdeleri Çizelge 4.7. de verilmiştir. Çizelge 4.5. Hedef tür olarak yakalanan karides türlerinin miktar (adet) ve ağırlıkları (g) Tür Miktar (Adet) Toplam ava Toplam ava Ağırlık (g) oranı (% ) oranı (% ) Kuruma Karides , ,86 11,94 Yeşil Kaplan Karides , ,46 7,02 Oluklu Karides 51 1, ,62 0,98 Toplam , ,94 19,93 Çizelge 4.5 incelendiğinde, hedef avı oluşturan karides türlerinden yeşil kaplan karides toplam av içinde sayı oranı olarak en fazla yüzdeye sahipken (% 13,86), kuruma karides türü toplam av içinde en fazla ağırlık oranına sahip karides türü olmuştur (% 11,94) Hedef Türlerde Ağırlık-Frekans Dağılımı Hedef tür olarak yakalanan karideslerin, türlere göre ağırlık-frekans dağılımları incelenmiştir. Buna göre; İncelenen kuruma karides türlerinin vücut ağırlıkları 11,2 g ile 95,14 g arasında değişim göstermektedir. Şekil 4.1. incelendiğinde, 50 ile 60 g arasındaki benekli karideslerin en fazla yakalandığı (% 28,63), % 2,32 lik kısmın 10 ile 20 g arasındaki karideslerin oluşturduğu görülmektedir. Hedef tür olarak örneklenen oluklu karides türü ise 14,6 g ile 56,24 g arasında dağılım göstermiştir. Bu türün % 32,61 i ile 40 ile 50 g arasındaki bireylerden oluşurken, g arasındaki bireyler % 4,35 oranında yakalanmıştır (Şekil 4.2). 19

29 Yakalanan yeşil kaplan karides türü 10,4 g ile 88,12 g arasında değişim göstermektedir. Örneklenen yeşil kaplan karidesinin % 41,96 sını g arasındaki bireyler oluştururken, % 35,07 sin g, % 6,47 sini g ve % 1,46 sını ise 70 ile 100 g arasındaki bireyler oluşturmaktadır (Şekil 4.3) Kuruma Karides % Vücut Ağırlığı ( g ) Şekil 4.1. Kuruma karidesin ağırlık-yüzde dağılımı 20

30 Yeşil kaplan Karides % Vücut Ağırlığı (g) Şekil 4.2. Yeşil Kaplan karidesin ağırlık-yüzde dağılımı Oluklu Karides % Vücut Ağırlığı ( g ) Şekil 4.3. Oluklu karidesin ağırlık-yüzde dağılımı 21

31 Hedef türlerde boy-frekans dağılımı Hedef tür olarak yakalanan karideslerin, türlere göre boy-frekans dağılımları incelenmiştir. Buna göre; Örneklemesi yapılan kuruma karides türünün toplam boyları 10,6 cm ile 22,0 cm arasında değişmektedir. Örneklenen benekli karideslerde cm (% 25,89) arasındaki bireylerin en çok yakalandığı, en az yakalananların ise cm ( % 0,84) boya sahip bireylerden oluştuğu gözlenmektedir (Şekil 4.4). Oluklu karideslerin boyları incelendiğinde, boylarının 11,3 cm ile 18,4 cm arasında olduğu görülmüştür. 18 ile 19 cm arasındaki uzunluğa sahip bireyler % 21,74 ile en fazla yakalanan boy sınıfı iken, 11 ile 12 cm uzunluğa sahip karideslerin ise en az yakalananlar ( % 2,17) olduğu saptanmıştır (Şekil 4.5). Yeşil kaplan karides türünün boy uzunlukları incelendiğinde, boylarının 10,1 cm ile 20,8 cm arasında değiştiği görülmektedir. 13 ile 14 cm arasındaki bireyler en fazla (% 28,60) yakalanırken, cm arasındaki bireyler de bunları izlemiştir (% 24,01) cm boylarındaki bireyler ise en az (% 0,42) yakalanmıştır. (Şekil 4.6). 30 Kuruma Karides % Boy Uzunluğu (cm) Şekil 4.4. Kuruma karidesin boy uzunluğu-yüzde dağılımı 22

32 Oluklu Karides % Boy Uzunluğu (cm) Şekil 4.5. Oluklu karidesin boy uzunluğu-yüzde dağılımı Yeşil Kaplan Karides % Boy Uzunluğu (cm) Şekil 4.6. Yeşil kaplan karidesin boy uzunluğu-yüzde dağılımı 23

33 4.2. Yan Ürün Araştırma periyodu boyunca fanyalı ağlar ile yapılan karides avcılığında, hedef türün dışında ekonomik olarak gelir getirebilecek diğer canlı türlerinin de hedeflenmeden yakalandığı gözlenmiştir. Araştırma dönemi olan Nisan-Eylül 2004 ayları arasında yan ürün olarak yakalanan su ürünleri, Dil balığı (Solea solea), Kırlangıç balığı (Trigla lucerna), Sübye (Sepia officinalis), Gümüş balığı (Atherina boyeri), Çipura (Sparus auratus), İzmarit balığı (Maena smaris), Lahos (Epinephelus aeneus), Barbunya (Mullus barbatus), Ahtapot (Octopus vulgaris), Sargoz (Diplodus sargos), Mercan balığı (Pagellus erythrinus) ve Mırmır balığı (Pagellus mormyrus) dır Yan ürün olarak yakalanan türlerin aylara göre av miktarları (g) Araştırma dönemi olan Nisan-Eylül 2004 ayları arasında, yan ürün olarak yakalanan balık türlerinin aylara göre av miktarları (g) Çizelge 4.6 da verilmiştir. Çizelge 4.6 incelendiğinde, yan ürün olarak yakalanan balık türlerinin en fazla Nisan ayında yakalandığı (22248,06 g), en az yakalanan dönemin ise Eylül ayı olduğu (6846,32 g) görülmektedir. Yan ürün olarak yakalanan su ürünlerinin türlere göre 53,76 g ile 28055,92 g arasında değişim gösterdiği ve araştırma periyodu boyunca en fazla yakalanan balık türünün 28055,92 g ile kırlangıç balığı olduğu, en az yakalanan balık türünün ise 53,76 g ile mırmır balığı olduğu görülmektedir Yine Çizelge 4.6 incelendiğinde, Nisan-Eylül ayları arasında yan ürün olarak yakalanan balık türlerinin toplam ağırlığı g olduğu görülmektedir. 24

34 Çizelge 4.6. Adana Yumurtalık yöresinde 2004 yılı Nisan-Eylül aylarında karides avcılığında, yan ürün olarak yakalanan su ürünlerinin türlere ve aylara göre av miktarlarının (g) dağılımı AYLAR DİL KIRLANGIÇ SÜBYE GÜMÜŞ ÇİPURA İZMARİT LAHOS BARBUNYA AHTAPOT SARGOZ MERCAN MIRMIR TOPLAM AV MİKTAR (G) NİSAN 7114, , ,5 266,04 292,7 78, , ,06 MAYIS 3522, , ,58 223, , ,44 HAZİRAN 4011, , ,66 43,24 23, , ,54 TEMMUZ 5903, ,92 586,46 105,5 172,86 271,6 0 57, ,24 AĞUSTOS 953, , , , ,4 EYLÜL 1459, ,9 570, , ,18 327,42 53, ,32 TOPLAM 22964, , ,6 1395,64 732,34 826, , ,44 327,42 53,

35 Yan ürün olarak yakalanan türlerin aylara göre birim güç başına düşen av miktarları (g) Araştırma dönemi olan Nisan-Eylül 2004 ayları arasında, yan ürün olarak yakalanan balık türlerinin aylara göre birim güç başına düsen av miktarları (g) Çizelge 4.7 de verilmiştir. Çizelge 4.7 de yan ürün olarak yakalanan balık türlerinin, birim güç başına düşen av miktarları incelendiğinde, birim güç başına en fazla Nisan ayında av yakalandığı (317,83 g), en az yakalanan dönemin ise Eylül ayı olduğu (142,63 g) görülmektedir. Türlerin birim güç başına düşen ortalama av miktarları 1,12 g ile 120,48 g arasında değişim gösterdiği ve araştırma periyodu boyunca birim güç başına en fazla yakalanan balık türünün kırlangıç balığı (120,48 g) olduğu, en az yakalanan balık türünün ise 1,12 g ile mırmır balığı olduğu görülmektedir Yine Çizelge 4.7 incelendiğinde, Nisan-Eylül ayları arasında yan ürün olarak yakalanan balık türlerinin birim güç başına düşen av miktarı ortalama 207,26±76,34 g olduğu görülmektedir. 26

36 Çizelge 4.7. Adana Yumurtalık yöresinde 2004 yılı Nisan-Eylül aylarında karides avcılığında, yan ürün olarak yakalanan su ürünlerinin türlere ve aylara göre birim güç başına düşen av miktarları (g) AYLAR DİL KIRLANGIÇ SÜBYE GÜMÜŞ ÇİPURA İZMARİT LAHOS BARBUNYA AHTAPOT SARGOZ MERCAN MIRMIR TOPLAM AV MİKTAR (g) NİSAN 101,64 133,08 56,38 3,80 4,18 1,12 16,69 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 317,83 MAYIS 70,45 119,77 10,54 6,55 4,47 2,48 0,00 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00 217,63 HAZİRAN 95,51 161,08 0,00 2,99 1,03 0,57 0,00 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 265,25 TEMMUZ 67,08 68,02 6,66 1,20 1,96 3,09 0,00 0,66 6,82 0,00 0,00 0,00 155,49 AĞUSTOS 19,86 0,00 29,22 0,00 0,00 6,85 0,00 11,42 0,00 77,38 0,00 0,00 144,74 EYLÜL 30,42 0,00 21,60 11,89 0,00 0,00 0,00 9,74 0,00 61,05 6,82 1,12 142,63 ORTALAMA 64,12±34,92 120,48±62,02 24,88±24,51 5,28±5,17 2,91±2,67 2,82±3,06 16,69 5,03±4,75 26,82 69,21±103,75 6,82 1,12 207,26±76,34 27

37 Yan ürün av oranı Araştırma dönemi boyunca, yan ürün olarak avlanılan balık türlerinin toplam miktarları ile toplam ağırlıkları ve toplam av içindeki sayı ve ağırlık yüzdeleri Çizelge 4.8. de verilmiştir. Çizelge 4.8. Yan ürün olarak yakalanan su ürünlerinin miktar (adet) ve ağırlıkları (g) Tür Miktar Toplam ava Toplam ava Ağırlık (g) (adet) Oranı (% ) oranı (% ) Dil , ,4 12,86 Kırlangıç , ,92 15,71 Gümüş 28 0, ,64 0,78 KEMİKLİ BALIKLAR Sarı çipura 12 0,34 732,34 0,41 İzmarit 32 0,91 826,98 0,46 Lahos 2 0, ,65 Barbunya 36 1, ,5 0,83 Sargoz 106 3, ,44 3,72 Mercan 5 0,14 327,42 0,18 KAFADAN BACAKLILAR Mırmır 1 0,03 53,76 0,03 Sübye 126 3, ,6 4,20 Ahtapot 1 0, ,34 TOPLAM , ,17 Çizelge 4.8. incelendiğinde, araştırma periyodu boyunca, hem miktar hem de ağırlık olarak en fazla yakalanan balık türünün kırlangıç balığı olduğu görülmektedir. Ahtapot, lahos gibi türlerde nadir olarak fanyalı ağlara takıldıkları görülmektedir. 28

38 4.3. Iskarta Av Adana ili Yumurtalık ilçesinde, fanyalı ağlar ile yapılan karides avcılığında hedef tür ile ekonomik olarak değerlendirilebilen ve hedeflenmeden avlanılan türler (yan ürün) yanında, yöredeki balıkçılar ve balıkçılık faaliyetleri açısından ekonomik değeri olmayan ve balıkçılar tarafından denize dökülmesi söz konusu olan canlı türlerinin de (ıskarta av) yakalandığı gözlenmiştir. Araştırma periyodu süresince bütün dönemlerde ıskarta av olarak ayrılan balık ve diğer canlı türleri, Gümüş balığı (Atherina boyeri), İzmarit balığı (Maena smaris), Sardalya (Sardina pilchardus), Köpek balığı (Mustelus mustelus), İstavrit balığı (Trachurus trachurus), Vatoz (Dasyatis pastinaca), Elektrik balığı (Torpedo marmorata), Mercan balığı (Pagellus erythrinus) ve Pisi balığı (Pleuronectes platessa) dır Iskarta av olarak yakalanan balık ve diğer canlı türlerinin, türlere ve aylara göre av miktarları (g) Araştırma dönemi olan Nisan-Eylül 2004 ayları arasında, ıskarta av olarak yakalanan balık türlerinin aylara göre av miktarları (g) Çizelge 4.9 da verilmiştir. Çizelge 4.9 incelendiğinde, ıskarta av olarak yakalanan su ürünlerinin en fazla Eylül ayında yakalandığı (24470,24 g), en az yakalanan dönemin ise Haziran ayı olduğu (4064,46 g) görülmektedir. Iskarta av olarak yakalanan su ürünleri türlere göre 21,20 g ile 34016,82 g arasında değişim göstermektedir. mavi yengeç 34016,82 g ile en fazla yakalanan canlı türü iken, en az yakalanan canlı türünün ise 21,20 g ile istavrit balığı olduğu görülmektedir Yine Çizelge 4.9 incelendiğinde, Nisan-Eylül ayları arasında ıskarta av olarak yakalanan su ürünlerinin toplam ağırlığı 71242,64 g olduğu görülmektedir. 29

39 Çizelge 4.9. Adana Yumurtalık yöresinde 2004 yılı Nisan-Eylül aylarında karides avcılığında, ıskarta avın, türlere ve aylara göre av miktarlarının (g) dağılımı AYLAR GÜMÜŞ İZMARİT SARDALYA KÖPEK BALIĞI İSTAVRİT VATOZ ELEKTRİK MERCAN PİSİ KUPES ÇAT- ÇAT KUM YENGECİ MAVİ YENGEÇ TOPLAM AV MİKTAR (g) NİSAN 0 178,16 201,24 875,32 21, , , , ,98 MAYIS 0 101, , , , , , ,6 HAZİRAN 0 129, , , , ,46 TEMMUZ 219,3 117, , , , , , ,46 AĞUSTOS 0 84, , , , ,9 EYLÜL ,32 384, , , , ,24 TOPLAM 219,30 662,96 201, ,14 21, , ,16 367,54 49,62 162, , , , ,64 30

40 Iskarta av olarak yakalanan balık ve diğer canlı türlerinin aylara göre birim güç başına düşen av miktarları (g) Araştırma dönemi olan Nisan-Eylül 2004 ayları arasında, ıskarta av olarak yakalanan su ürünlerinin aylara göre birim güç başına düsen av miktarları (g) Çizelge 4.10 da verilmiştir. Çizelge 4.10 incelendiğinde, ıskarta av olarak yakalanan su ürünlerinin, birim güç başına düşen av miktarları incelendiğinde, birim güç başına en fazla av miktarının Eylül ayında yakalandığı (509,80 g), en az yakalanan dönemin ise Haziran ayı olduğu (96,77 g) görülmektedir. Iskarta olarak ayrılan su ürünlerinin, birim güç başına düşen ortalama av miktarları 0,3 g ile 354,34 g arasında değişim gösterdiği ve araştırma periyodu boyunca birim güç başına en fazla yakalanan canlı türünün mavi yengeç (354,34 g) olduğu, en az yakalanan canlı türünün ise 0,3 g ile istavrit balığı olduğu görülmektedir. Yine Çizelge 4.10 incelendiğinde, Nisan-Eylül ayları arasında ıskarta av olarak yakalanan su ürünlerinin birim güç başına düşen av miktarı ortalama 219,88±176,74 g olduğu görülmektedir. 31

41 Çizelge Adana Yumurtalık yöresinde 2004 yılı Nisan-Eylül aylarında karides avcılığında, ıskarta avın türlere ve aylara göre birim güç başına düşen av miktarları (g) AYLAR GÜMÜŞ İZMARİT SARDALYA KÖPEK BALIĞI İSTAVRİT VATOZ ELEKTRİK MERCAN PİSİ KUPES ÇAT-ÇAT SARI KUM YENGECİ MAVİ YENGEÇ TOPLAM AV MİKTAR (g) NİSAN 0 2,55 2,87 12,50 0,30 53,57 12,86 1, ,98 17, ,30 MAYIS 0 2, , ,95 0 0, ,83 21, ,73 HAZİRAN 0 3, , ,18 49,32 26, ,77 TEMMUZ 2,49 1, , ,80 4,91 2, ,68 16, ,66 AĞUSTOS 0 1, ,69 11, , ,82 340,04 EYLÜL 0 1, , ,74 8,02 0 3, , ,87 509,80 Ortalama 2,49 1,97±0,78 2,87 17,96±5,9 0,3 30,9±19 9,2±5,55 1,62±2,03 3,39 1,18 34,58±9,08 20,52±7,23 354,34±997,75 219,88±176,74 32

42 Iskarta av oranı Araştırma dönemi boyunca, ıskarta olarak ayrılan su ürünlerinin toplam miktarları ve toplam ağırlıkları ile toplam av içindeki sayı ve ağırlık yüzdeleri Çizelge de verilmiştir. Çizelge Iskarta olarak ayrılan su ürünlerinin miktar (adet) ve ağırlıkları (g) Tür Miktar Toplam ava Toplam ava Ağırlık (g) (adet) oranı (% ) oranı (% ) Gümüş 4 0,11 219,3 0,12 İzmarit 41 1,17 662,96 0,37 KEMİKLİ BALIKLAR Sardalya 2 0,06 201,24 0,11 İstavrit 1 0,03 21,2 0,01 Mercan 7 0,20 367,54 0,21 Pisi 2 0,06 49,62 0,03 Kupes 1 0,03 162,64 0,09 KIKIRDAKLI BALIKLAR KABUKLU SU ÜRÜNLERİ Köpek balığı 11 0, ,14 2,56 Vatoz 27 0, ,08 6,81 Elektrik 6 0, ,16 1,26 Çat-çat , ,64 6,54 Kum yengeci 309 8, ,3 2,73 Mavi yengeç 159 4, ,82 19,05 TOPLAM , ,64 39,89 Çizelge 4.11 incelendiğinde, ıskarta av olarak yakalanan su ürünleri arasında, yakalanan birey sayısı açısından en fazla yakalanan canlı türü çat-çat olmasına rağmen (619 birey), ağırlık olarak en fazla yakalanan canlı türü ise mavi yengeç olduğu (34016,82 g) görülmektedir. 33

43 4.4. Hedef Tür-Yan Ürün-Iskarta Av İlişkileri Yumurtalık ilçesinde yapılan araştırmada hedef tür, yan ürün ve ıskarta olarak ayrılan su ürünleri, ağırlıklarına ve sayılarına göre birbirleri ile olan ilişkileri analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir Hedef Tür-Yan Ürün ve Iskarta avın ağırlık olarak karşılaştırılması Hedef tür olan karidesin avlanma miktarı ile yan ürün karşılaştırıldığında, bu iki grup arasındaki farklılık istatistiki açıdan önemli (P< 0,05) bulunmuştur. Hedef tür ile ıskarta olarak ayrılan av arasındaki farklılık değerlendirildiğinde, bu iki grup arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ve aradaki farkın istatistiki açıdan önemli (P < 0,05) olduğu bulunmuştur. Yine yan ürün ile ıskarta olarak ayrılan avların arasındaki ilişkinin istatistiki açıdan önemli (P < 0,05) olduğu saptanmıştır. Hedef tür, yan ürün ve ıskarta avın, araştırma dönemini oluşturan aylar içinde, ağırlık miktarları Çizelge 4.12 de, aylara göre toplam avdaki yüzde dağılımları ise Şekil 4.7 de verilmiştir. Çizelge de hedef tür, yan ürün ve ıskarta avın, aylara göre av miktarları incelendiğinde, hedef türün en fazla yakalandığı dönemin Nisan dönemi olduğu, yan ürün olarak değerlendirilen su ürünlerinin en fazla yakalandığı dönemin yine Nisan dönemi olduğu, ıskarta av olarak ayrılan su ürünlerinin ise en fazla Eylül ayaında yakalandığı görülmektedir. 34

44 Şekil 4.7 de verilen ağırlık yüzdelerinde, hedef türün en fazla yüzdeye sahip olduğu döneminin Haziran dönemi, yan ürün olarak değerlendirilen su ürünlerinin Nisan dönemi, ıskarta av oranlarının en fazla yüzdeye sahip olduğu dönemin ise Eylül dönemi olduğu görülmektedir. Çizelge Yumurtalık yöresinde Nisan-Eylül 2004 aylarında yapılan karides avcılığında, hedef tür-yan ürün ve ıskarta av miktarları Aylar Hedef Tür Yan Ürün Iskarta Av Nisan 7565, , ,98 Mayıs 5549, , ,60 Haziran 5459, , ,46 Temmuz 7402, , ,46 Ağustos 4554, , ,90 Eylül 5068, , ,24 TOPLAM 35598, ,64 Hedef Tür-Yan Ürün-Iskarta av % nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül Aylar Hedef Tür Yan Ürün Iskarta Av Şekil 4.7. Nisan-Eylül 2004 aylarında hedef tür-yan ürün ve ıskarta avın ağırlık yüzde grafiği 35

45 Hedef Tür-Yan Ürün ve Iskarta avın miktarlarının karşılaştırılması Araştırma periyodunun her döneminde avlanılan türlerin ağırlıkları ile beraber adet olarak miktarları ile ilgili kayıtlar tutulmuş ve hedef tür olan karides, Yan ürün olarak avlanılan ve ekonomik olarak değerlendirilebilen türler ile ıskarta olarak ayrılan türlerin birim güç başına düşen ortalama adet miktarları Çizelge 4.13 de sunulmuştur. Çizelge Yumurtalık yöresinde Nisan-Eylül 2004 aylarında yapılan karides avcılığında, hedef tür-yan ürün ve ıskarta avın, birim güç başına düşen av miktarı (adet) DÖNEMLER HEDEF TÜR YAN ÜRÜN ISKARTA AV NİSAN 3,14 5,59 3,49 MAYIS 3,28 3,84 3,78 HAZİRAN 3,29 4,98 4,60 TEMMUZ 2,48 2,78 2,74 AĞUSTOS 2,71 2,67 2,73 EYLÜL 3,06 2,96 3,98 ORTALAMA 2,99±0,34 3,8±1,29 3,55±0,77 Çizelge incelendiğinde, hedef av olarak avlanan karidesin araştırma dönemi boyunca birim güç başına düşen ortalama adet miktarı 2,99±0,34 adet, yan ürün olarak değerlendirilen avların 3,8±1,29 adet ve ıskarta avların 3,8±1,29 adet olduğu hesaplanmıştır. Hedef tür olan karidesin avlanma miktarı (adet) ile yan ürün karşılaştırıldığında bu iki grup arasındaki farklılık istatistiki açıdan önemli (P < 0,05) bulunmuştur. Hedef tür ile ıskarta olarak ayrılan avların adet olarak yakalanma miktarları arasındaki farklılık değerlendirildiğinde ise bu iki grup arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ve istatistiki açıdan önemli (P < 0,05) olduğu bulunmuştur. 36

Adana Yumurtalık ta Karides Ağı ile Avcılıkta Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi

Adana Yumurtalık ta Karides Ağı ile Avcılıkta Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Adana Yumurtalık ta Karides Ağı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MERSİN-ANAMUR AVLAMA BÖLGESİNDE DİP TROL AĞI İLE AVCILIKTA HEDEF DIŞI VE ISKARTA AV ORANLARININ BELİRLENMESİ.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MERSİN-ANAMUR AVLAMA BÖLGESİNDE DİP TROL AĞI İLE AVCILIKTA HEDEF DIŞI VE ISKARTA AV ORANLARININ BELİRLENMESİ. ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ MERSİN-ANAMUR AVLAMA BÖLGESİNDE DİP TROL AĞI İLE AVCILIKTA HEDEF DIŞI VE ISKARTA AV ORANLARININ BELİRLENMESİ Selami MALAL SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM

Detaylı

An investigation on catch composition of trammel nets used in Ordu

An investigation on catch composition of trammel nets used in Ordu Research Article Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 3 Issue: 1 (2017) 15-19 An investigation on catch composition of trammel nets used in Ordu Ordu Kıyı Sularında Kullanılan Fanyalı

Detaylı

FARKLI BALIK TÜRLERİNİN FANYALI AĞLAR ÜZERİNDEKİ YAKALANMA KONUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI*

FARKLI BALIK TÜRLERİNİN FANYALI AĞLAR ÜZERİNDEKİ YAKALANMA KONUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI* FARKLI BALIK TÜRLERİNİN FANYALI AĞLAR ÜZERİNDEKİ YAKALANMA KONUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI* Süleyman ÖZDEMİR 1 ve Yakup ERDEM 2 1-KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ 2-ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DİP TROLÜ İLE İKİ FARKLI DERİNLİKTE AVLANAN MEZGİT (Gadus merlangus euxinus N. 1840) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN DEĞİŞİMİ

DİP TROLÜ İLE İKİ FARKLI DERİNLİKTE AVLANAN MEZGİT (Gadus merlangus euxinus N. 1840) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN DEĞİŞİMİ DİP TROLÜ İLE İKİ FARKLI DERİNLİKTE AVLANAN MEZGİT (Gadus merlangus euxinus N. 1840) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUNUN DEĞİŞİMİ ÖZET Yakup ERDEM 1, Süleyman ÖZDEMİR 2, Ercan ERDEM 1, Zekiye BİRİNCİ

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 4(2): 129-135 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010012 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2010 www.fisheriessciences.com TECHNICAL NOTES TEKNİK NOT KUZEYDOĞU AKDENİZ DE KARİDES BALIKÇILIĞI VE

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GIRGIR AĞLARINDA HEDEF DIŞI AV KOMPOZİSYONUNUN ARAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GIRGIR AĞLARINDA HEDEF DIŞI AV KOMPOZİSYONUNUN ARAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA 2(5): 677-683 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.2008034 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com SHORT COMMUNICATION KISA BİLGİLENDİRME DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GIRGIR AĞLARINDA

Detaylı

Şekil 256. Alaçatı coğrafik konumu

Şekil 256. Alaçatı coğrafik konumu 04 güney ege 244 245 246 4. GÜNEY EGE Çalışmanın bu kısmında yine kuzeyden güneye doğru olmak üzere, İzmir in ilçesi Alaçatı dan başlayarak sırasıyla, Aydın ili, Muğla ili ve Bodrum Yarımadası civarındaki

Detaylı

Balıkçılık Sektörünün İzmir İli İçindeki İşleyişi ve Güncel Sorunları

Balıkçılık Sektörünün İzmir İli İçindeki İşleyişi ve Güncel Sorunları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 437 444 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Balıkçılık Sektörünün

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

Doğu Karadeniz de Av Sezonunda Avlanılan Hamsi

Doğu Karadeniz de Av Sezonunda Avlanılan Hamsi DOĞU KARADENİZ DE 2009-2010 AV SEZONUNDA AVLANILAN HAMSİ BALIĞI NIN (Engraulis encrasicolus (L., 1758)), POPULASYON PARAMETRELERİ VE HEDEF DIŞI AV ORANLARI Yaşar GENÇ 1,*, Orhan AK 1, N. Selda BAŞÇINAR

Detaylı

Antalya Körfezi nde Avcılık İle Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi

Antalya Körfezi nde Avcılık İle Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2): 41-47, 2009 ISSN:1308-3961, www.nobel.gen.tr Antalya Körfezi nde Avcılık İle Yakalanan Balık Türleri ve Bunların İşlenerek Değerlendirilmesi Mete KUŞAT, Habil

Detaylı

Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Avcılığında Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Avcılığında Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1(2): 69-74 (2015) Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Avcılığında Hedef Dışı ve Iskarta Av Oranlarının Belirlenmesi

Detaylı

C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN C.B.U. Journal of Science 5.1 (2009) (2009) 19 26

C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN C.B.U. Journal of Science 5.1 (2009) (2009) 19 26 Dip Trolü ile Farklı Av Sahalarından Avlanan Karagöz İstavrit (Trachurus trachurus, L.) ve Lüfer (Pomatomus saltatrix, L.) Balıklarının Av Verimi ve Boy Kompozisyonlarının Karşılaştırılması C.B.Ü. Fen

Detaylı

Çizelge 5. Edremit Körfezi su ürünleri kooperatifleri ve üye sayıları (Ceyhan ve diğ. 2006) S.S. Altınoluk Su Ür. Koop.

Çizelge 5. Edremit Körfezi su ürünleri kooperatifleri ve üye sayıları (Ceyhan ve diğ. 2006) S.S. Altınoluk Su Ür. Koop. Kış aylarında da hedef türler sardalye, hamsi, istavrit, tekir, barbun, ahtapot, sübye ve kalamar, tesadüfî türler ise çipura, mercan ve akyadır. Tüm türlerin para etmeyecek küçük bireyleri de ıskarta

Detaylı

Su Ürünleri Dergisi Cilt No: 15 Sayı:3-4 293-303 İzmir-Bornova 1998

Su Ürünleri Dergisi Cilt No: 15 Sayı:3-4 293-303 İzmir-Bornova 1998 Su Ürünleri Dergisi Cilt No: 5 Sayı:-4-0 İzmir-Bornova 8 Farklı Göz Genişliğine Sahip Sade Dip Uzatma Ağlarında İsparoz (Diplodus annularis Linn., 758) ve İzmarit (Spicara flexuosa Rafinesque, 80) Balıklarının

Detaylı

Şekil 1. Türkiye 2008 yılı su ürünleri üretiminin dağılımı (TÜİK, 2009)

Şekil 1. Türkiye 2008 yılı su ürünleri üretiminin dağılımı (TÜİK, 2009) 01 giriş 1.GİRİŞ Türkiye yi çevreleyen denizlerin hepsi Akdeniz sular sisteminin bir parçası olmakla birlikte birbirinden ekolojik, coğrafik, jeomorfolojik, meteorolojik ve benzeri bazı özellikler bakımından

Detaylı

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL**

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL** ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Bireylerinde Total Boy ile Vücut

Detaylı

Şekil 280. Kuşadası genel görünümü ve balıkçı tekneleri. Şekil 281. S.S. Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi İdari Binası

Şekil 280. Kuşadası genel görünümü ve balıkçı tekneleri. Şekil 281. S.S. Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi İdari Binası 4.2. AYDIN 4.2.1. KUŞADASI Ege Denizi kıyısında ve İzmir e 95 km uzaklıkta bulunan Kuşadası, Türkiye nin önemli turizm merkezlerindendir (Şekil 280). 2007 yılı nüfus sayımına göre, Aydın a bağlı olan ilçenin

Detaylı

HAMSİ AVCILIĞI ve BAKANLIK UYGULAMALARI. Vahdettin KÜRÜM

HAMSİ AVCILIĞI ve BAKANLIK UYGULAMALARI. Vahdettin KÜRÜM HAMSİ AVCILIĞI ve BAKANLIK UYGULAMALARI Vahdettin KÜRÜM Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara. Su Ürünleri Hizmetleri Dairesi Başkanı Giriş Karadeniz de avlanan balıklar

Detaylı

19 (2), , (2), , 2007

19 (2), , (2), , 2007 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 9 (2), 5-9, 27 9 (2), 5-9, 27 Farklı Göz Genişliğinde Monofilament ve Multifilament Solungaç Ağlarının Barbun Balığı (Mullus barbatus

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

Uzatma Ağlarının Ağ Materyali ve Yapısal Özelliklerinin Türlerin Yakalanabilirliği ve Tür Seçiciliği Üzerindeki Etkisi

Uzatma Ağlarının Ağ Materyali ve Yapısal Özelliklerinin Türlerin Yakalanabilirliği ve Tür Seçiciliği Üzerindeki Etkisi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (3-4): 429 433 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Research

Detaylı

Güneydoğu Marmara da Algarna ile Karides Avcılığında Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av

Güneydoğu Marmara da Algarna ile Karides Avcılığında Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Av E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (3-4): 277-283 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Güneydoğu Marmara da

Detaylı

Marmara Denizi nde Karides Algarnasının Av Kompozisyonu ve Hedeflenmeyen Av Üzerine Bir Çalışma*

Marmara Denizi nde Karides Algarnasının Av Kompozisyonu ve Hedeflenmeyen Av Üzerine Bir Çalışma* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (3-4): 269 275 Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/ Marmara Denizi nde Karides

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı : Cenkmen R. BEĞBURS Doğum Tarihi : 1967 Doğum Yeri : Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Avlama Teknolojisi E-posta : begburs@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Şekil 51. Alibey Adası Balıkçı Barınağı nın genel görünümü (Ayvalık)

Şekil 51. Alibey Adası Balıkçı Barınağı nın genel görünümü (Ayvalık) Şekil 51. Alibey Adası Balıkçı Barınağı nın genel görünümü (Ayvalık) Yasaklanmadan önce bölgede toplam 60 ı bulan trata takımları, özellikle geleneksel papalina (sardalye genç bireyi) avcılığı yanı sıra,

Detaylı

İnciraltı ve Narlıdere İzmir Körfezi nin önemli balıkçılık noktalarının başında gelmektedir (Şekil 141).

İnciraltı ve Narlıdere İzmir Körfezi nin önemli balıkçılık noktalarının başında gelmektedir (Şekil 141). 3.1.8. İNCİRALTI NARLIDERE İnciraltı ve Narlıdere İzmir Körfezi nin önemli balıkçılık noktalarının başında gelmektedir (Şekil 141). Şekil 141. İnciraltı ve Narlıdere nin coğrafi konumu 1987 1996 yılları

Detaylı

SAROZ KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve YAPISAL FARKLILIKLARI

SAROZ KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve YAPISAL FARKLILIKLARI 2(): -505 (2008) DOI: 10.15/jfscom.mug.20076 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 107-2X 2008 www.fisheriessciences.com SHORT COMMUNICATION KISA BİLGİLENDİRME SAROZ KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK

Detaylı

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Dr. Savaş KILIÇ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Konyaaltı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ Yeliz GÜNAYDIN TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA 2012 Her hakkı saklıdır ÖZET Dönem Projesi

Detaylı

Karadeniz de Orta Su Trolü İle Avlanan Pelajik Balıkların Bazı Biyolojik Özellikleri ve Avcılık Verilerinin İncelenmesi

Karadeniz de Orta Su Trolü İle Avlanan Pelajik Balıkların Bazı Biyolojik Özellikleri ve Avcılık Verilerinin İncelenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/3): 487-493 Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi / Fishing & Processing Technology Ege University

Detaylı

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-5

Ç.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2016 Cilt:34-5 İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE DAĞILIM GÖSTEREN LESEPSİYEN BALIK TÜRLERİNİN AVDAKİ BULUNURLUĞU ve TROL TORBA SEÇİCİLİĞİNİN BELİRLENMESİ Distributed In Iskenderun bay Lessepsian Fish Species Determination of the

Detaylı

Finike (Antalya) Körfezi nde Dip Paraketasındaki Farklı İğnelerin Av Verimi

Finike (Antalya) Körfezi nde Dip Paraketasındaki Farklı İğnelerin Av Verimi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 12(1):1-10 (2016) http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/esufd/ Finike (Antalya) Körfezi nde Dip Paraketasındaki Farklı İğnelerin Av Verimi Bülent ÇELİKÖZ 1, Mete KUŞAT

Detaylı

THE SCIENTIFIC AND TECH NO LOG ICAL RESEARCHCOUNCILOF TURKE Y

THE SCIENTIFIC AND TECH NO LOG ICAL RESEARCHCOUNCILOF TURKE Y TÜBITAK TÜRKiYE B İ Lİ M S E L VE TEKNOLOJiKA RAŞ TI RMA KURUM U THE SCIENTIFIC AND TECH NO LOG ICAL RESEARCHCOUNCILOF TURKE Y EGE DENizi TicARi TROL AV SAHALARı DEMERSAL BAlıKLARıN YOGUNLUK DAGILlMI VE

Detaylı

Eğirdir Gölü nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma Ağlarının Av ve Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması

Eğirdir Gölü nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma Ağlarının Av ve Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 17(1), 43-48, 2013 Eğirdir Gölü nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma

Detaylı

Mono ve Multifilament Solungaç Ağlarının Farklı Hava Şartlarındaki Av Verimlerinin Karşılaştırılması

Mono ve Multifilament Solungaç Ağlarının Farklı Hava Şartlarındaki Av Verimlerinin Karşılaştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 63-68, 2006 18 (1), 63-68, 2006 Mono ve Multifilament Solungaç Ağlarının Farklı Hava Şartlarındaki Av Verimlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Yılları Arasında Çanakkale Balık Hali nde Pazarlanan Su Ürünleri ve Çanakkale Bölgesi Üretim Miktarlarının Karşılaştırılması

Yılları Arasında Çanakkale Balık Hali nde Pazarlanan Su Ürünleri ve Çanakkale Bölgesi Üretim Miktarlarının Karşılaştırılması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (3-4): 455 463 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ 1996-2001 Yılları Arasında

Detaylı

Gökçeada ve Bozcaada da (Kuzey Ege Denizi) Kullanılan Uzatma Ağlarının Yapısal Özellikleri

Gökçeada ve Bozcaada da (Kuzey Ege Denizi) Kullanılan Uzatma Ağlarının Yapısal Özellikleri GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):104-111 Research/Araştırma 1 Gökçeada ve Bozcaada da (Kuzey Ege Denizi) Kullanılan Uzatma Ağlarının Yapısal Özellikleri Adnan AYAZ 1, Alkan ÖZTEKİN 1,*, Özgür CENGİZ 1 Çanakkale

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 5(2): 99-106 (2011) DOI: 10.3153/jfscom.2011012 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2011 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ TRABZON KIYILARINDA DEMERSAL TÜR DAĞILIMI

Detaylı

KARADENİZDE DİP TROLÜ İLE EKİM VE KASIM AYLARINDA AVLANAN LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUN KARŞILAŞTIRILMASI

KARADENİZDE DİP TROLÜ İLE EKİM VE KASIM AYLARINDA AVLANAN LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIĞININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONUN KARŞILAŞTIRILMASI 400 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 400-408 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KARADENİZDE DİP TROLÜ İLE EKİM VE KASIM AYLARINDA AVLANAN LÜFER (Pomatomus saltatrix,

Detaylı

İstanbul Kıyı Balıkçılığında Kullanılan Dip Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri

İstanbul Kıyı Balıkçılığında Kullanılan Dip Uzatma Ağlarının Teknik Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2010 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2010 Cilt/Volume 27, Sayı/Issue 1: 19-24 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İstanbul Kıyı Balıkçılığında

Detaylı

Mordoğan, İzmir şehir merkezine 80 km uzaklıkta, ana geçim kaynağı tarım, iç turizm ve küçük ölçekli balıkçılık olan bir beldedir (Şekil 194 ve 195).

Mordoğan, İzmir şehir merkezine 80 km uzaklıkta, ana geçim kaynağı tarım, iç turizm ve küçük ölçekli balıkçılık olan bir beldedir (Şekil 194 ve 195). 3.1.16. MORDOĞAN Mordoğan, İzmir şehir merkezine 80 km uzaklıkta, ana geçim kaynağı tarım, iç turizm ve küçük ölçekli balıkçılık olan bir beldedir (Şekil 194 ve 195). Şekil 194. Mordoğan coğrafi konumu

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:7-Sayı/No: 2 : 405-411 (2006) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE FARKLI BÜYÜKLÜKTE KANCA

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 5(1): 64-72 (2011) DOI: 10.3153/jfscom.2011008 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2011 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ BOZCAADA (EGE DENİZİ) KIYI BALIKÇILIĞI

Detaylı

EDREMİT KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE YAPISAL FARKLILIKLARI

EDREMİT KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE YAPISAL FARKLILIKLARI 2(3): 432-439 (2008) DOI: 10.3153/jfscom.mug.200735 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-234X 2008 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ EDREMİT KÖRFEZİ DİP UZATMA AĞLARININ

Detaylı

KARADENİZ KIYILARINDA ÇİFT TEKNEYLE ÇEKİLEN ORTASU TROLÜ İLE BAZI PELAJİK BALIKLARIN AVCILIĞI

KARADENİZ KIYILARINDA ÇİFT TEKNEYLE ÇEKİLEN ORTASU TROLÜ İLE BAZI PELAJİK BALIKLARIN AVCILIĞI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2008,23(2):78-82 J. of Fac. of Agric., OMU, 2008,23(2):78-82 KARADENİZ KIYILARINDA ÇİFT TEKNEYLE ÇEKİLEN ORTASU TROLÜ İLE BAZI PELAJİK BALIKLARIN AVCILIĞI Yakup ERDEM Sinop Üniversitesi

Detaylı

Çizelge 101. Gürçamlar balıkçılığının genel durumu

Çizelge 101. Gürçamlar balıkçılığının genel durumu 4.3. MUĞLA 4.3.1. GÜRÇAMLAR Muğla nın Milas ilçesine bağlı Gürçamlar Köyünün nüfusu 2007 yılı nüfus istatistiklerine göre 385 dir. Gürçamlar ın geçim kaynağı tarım ve balıkçılık özellikle yetiştiricilik

Detaylı

Research Article Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 2 Issue: 2 (2016) 20-35

Research Article Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 2 Issue: 2 (2016) 20-35 Research Article Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 2 Issue: 2 (2016) 20-35 Technical Characteristics of Some Fishing Gears, Used in Small Scale Fisheries in Bodrum Peninsula (Aegean Sea)

Detaylı

Yumurtalık Koyu nda Dip Trolü ile Yakalanan Türlerin Mevsimsel Değişimi ve Verimlilik İndeksi

Yumurtalık Koyu nda Dip Trolü ile Yakalanan Türlerin Mevsimsel Değişimi ve Verimlilik İndeksi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 29 34 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Yumurtalık Koyu nda Dip

Detaylı

2.2. ÇANAKKALE 2.2.1. ÇANAKKALE MERKEZ

2.2. ÇANAKKALE 2.2.1. ÇANAKKALE MERKEZ 2.2. ÇANAKKALE Çanakkale, Marmara Denizi, Boğaz ve Kuzey Ege Denizi olmak üzere üç farklı denizel sistemle ilişkili ve 671 km gibi oldukça uzun bir kıyı hattına sahip önemli bir balıkçılık merkezi durumundadır.

Detaylı

Dip Trollerinde 40 ve 44 mm Ağ Gözü Uzunluğuna Sahip Pantolon Tipi Torbalarda Seçiciliğin Karşılaştırılması Üzerine Araştırma

Dip Trollerinde 40 ve 44 mm Ağ Gözü Uzunluğuna Sahip Pantolon Tipi Torbalarda Seçiciliğin Karşılaştırılması Üzerine Araştırma Dip Trollerinde 4 ve 44 mm Ağ Gözü Uzunluğuna Sahip Pantolon Tipi Torbalarda Seçiciliğin Karşılaştırılması Üzerine Araştırma Raşit GURBET, Hikmet HOŞSUCU, Akın Türker İLKYAZ, Uğur ÖZEKİNCİ Ege Üniversitesi

Detaylı

İstanbul Balık Hali (Türkiye) ve Halde Pazarlanan Su Ürünleri

İstanbul Balık Hali (Türkiye) ve Halde Pazarlanan Su Ürünleri Research Article Araştırma Makalesi Su Ürünleri Dergisi Cilt No: 16 Sayı: 12 117 İzmirBornova 1999 İstanbul Balık Hali (Türkiye) ve Halde Pazarlanan Su Ürünleri Metin Timur Kadir Doğan İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Taşucu Körfezi (Kuzey Doğu Akdeniz) Karides Trol Avcılığında Hedeflenmeyen Ava İlişkin Bir Ön Çalışma

Taşucu Körfezi (Kuzey Doğu Akdeniz) Karides Trol Avcılığında Hedeflenmeyen Ava İlişkin Bir Ön Çalışma Research Article Araştırma Makalesi Su Ürünleri Dergisi Cilt No: 16 Sayı:1-2 99-105 İzmir-Bornova 1999 Taşucu Körfezi (Kuzey Doğu Akdeniz) Karides Trol cılığında Hedeflenmeyen a İlişkin Bir Ön Çalışma

Detaylı

İzmir Kıyılarında (Ege Denizi) Ağ Kafes İşletmeleri Civarında Kullanılan Uzatma Ağı ve Paragatların Teknik Özellikleri

İzmir Kıyılarında (Ege Denizi) Ağ Kafes İşletmeleri Civarında Kullanılan Uzatma Ağı ve Paragatların Teknik Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2009 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2009 Cilt/Volume 26, Sayı/Issue 1: 59 63 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short Note

Detaylı

Olta Balıkçılığında Düz ve Çapraz İğnelerin Av Etkinliği Üzerine Bir Araştırma

Olta Balıkçılığında Düz ve Çapraz İğnelerin Av Etkinliği Üzerine Bir Araştırma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 23 Cilt/Volume 2, Sayı/Issue (1-2): 227 231 Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short Note

Detaylı

BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İngiltere-6 AY Hull Üniversitesi Uluslar arası Balıkçılık Enstitüsü Sunuyu Hazırlayan: Gülten ÇİÇEK Ankara İl Müdürlüğü HULL-MARİNA FİSH&CHİPS ŞEHİR

Detaylı

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ Muharrem AKSUNGUR SÜMAE, Mühendis Bu proje çalışması; Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) nın biyoekolojik

Detaylı

Su Ürünleri Avcılığı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY

Su Ürünleri Avcılığı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY Su Ürünleri Avcılığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY 23.12.2015 Aralık 2015 1 Su Ürünleri Potansiyeli Kaynak Sayı Alan (ha) Deniz 4 24 607

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Monofilament Fanyalı Ağların Seçiciliği

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Monofilament Fanyalı Ağların Seçiciliği Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 18(2), 69-74, 2014 Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio

Detaylı

Edremit Körfezi Demersal Balıkçılık Kaynakları Üzerine Bir Araştırma

Edremit Körfezi Demersal Balıkçılık Kaynakları Üzerine Bir Araştırma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue (1): 63 69 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Research

Detaylı

Aquaculture Engineering and Fisheries Research

Aquaculture Engineering and Fisheries Research Journal of 1(1): 1-18 (2015) E ISSN 2149 0236 doi: 10.3153/JAEFR15001 ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA FULL PAPER TAM MAKALE GAZİMAĞUSA LİMANI, KKTC, KIYI BALIKÇILIĞINDA KULLANILAN AV ARAÇLARI VE TEKNİK

Detaylı

Research Article Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 1 Issue: 1 (2015) 56-63

Research Article Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 1 Issue: 1 (2015) 56-63 Research Article Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 1 Issue: 1 (2015) 56-63 Ecosystem Effects of the Commercial Scorpion-Fish Nets Used in Ordu Region Ordu Bölgesi nde Kullanılan İskorpit

Detaylı

Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı

Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı Kadir DOĞAN *, Onur GÖNÜLAL ** * İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE ** İstanbul

Detaylı

ORTA EGE DE UZATMA AĞLARININ BALIK POPULASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

ORTA EGE DE UZATMA AĞLARININ BALIK POPULASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ORTA EGE DE UZATMA AĞLARININ BALIK POPULASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI PROJE NO: 198Y023 Doç.Dr. H. Tuncay KINACIGİL Akın Türker İLKYAZ Adnan AYAZ Dr.Okan AKYOL Uğur ALTINAĞAÇ Aralık 2000

Detaylı

Yeni Türlerin Yetiştiriciliği. Dr. C. Güngör MUHTAROĞLU Akvatek Su Ürünleri Ltd.

Yeni Türlerin Yetiştiriciliği. Dr. C. Güngör MUHTAROĞLU Akvatek Su Ürünleri Ltd. Yeni Türlerin Yetiştiriciliği Dr. C. Güngör MUHTAROĞLU Akvatek Su Ürünleri Ltd. Su Ürünleri Sektörü Günümüze kadar olan deniz balıkları yetiştiriciliğinde birçok türün üzerinde çalışmalar yapılarak kültüre

Detaylı

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ (Chelonia mydas L., 1758) İSKENDERUN KÖRFEZİ NDEKİ BULUNURLUĞU HAKKINDA BİR ÖN ÇALIŞMA

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ (Chelonia mydas L., 1758) İSKENDERUN KÖRFEZİ NDEKİ BULUNURLUĞU HAKKINDA BİR ÖN ÇALIŞMA I. Ulusal Deniz Kaplumbağası Sempozyumu 04-05 Aralık 2003 İstanbul-TÜRKİYE YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ (Chelonia mydas L., 1758) İSKENDERUN KÖRFEZİ NDEKİ BULUNURLUĞU HAKKINDA BİR ÖN ÇALIŞMA Prof. Dr. Dursun

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI SU ÜRÜNLERI FAKÜLTESI sademirhan@mku.edu.tr

MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI SU ÜRÜNLERI FAKÜLTESI sademirhan@mku.edu.tr İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE KULLANILAN MOLOZMA AĞLARININ ÖZELLİKLERİ VE AVCILIK DURUMLARI ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMASEFA AYHAN DEMİRHAN, MUSTAFA GÜRLEK, SELÇUK YAĞAN ÖZET MUSTAFA KEMAL ÜNIVERSITESI SU ÜRÜNLERI

Detaylı

Olta ile Levrek (Dicentrarchus labrax) Avcılığında Kullanılan Canlı Yem Büyüklüğünün Avcılığa Etkisi

Olta ile Levrek (Dicentrarchus labrax) Avcılığında Kullanılan Canlı Yem Büyüklüğünün Avcılığa Etkisi Olta ile Levrek (Dicentrarchus labrax) Avcılığında Kullanılan Canlı Yem Büyüklüğünün Avcılığa Etkisi Erhan AKAMCA 1, Volkan Barış KİYAĞA 1 1 Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 01330/Balcalı/ADANA

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINDA TUZAKLARIN YASAKLANMASI VE BELİRLİ AVCILIK YASAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR TÜZÜĞÜ

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINDA TUZAKLARIN YASAKLANMASI VE BELİRLİ AVCILIK YASAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR TÜZÜĞÜ SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINDA TUZAKLARIN YASAKLANMASI VE BELİRLİ AVCILIK YASAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR TÜZÜĞÜ [(23.7.2013 R.G.122 EKIII A.E.401 Sayılı Tüzük), (10.12.2013 R.G.199 EKIII A.E.645 ) Sayılı Tüzükle

Detaylı

Ağ Kafes Üniteleri Etrafındaki Balıkların Kaldırma Ağı ile Avcılığı Üzerine Bir Ön Çalışma

Ağ Kafes Üniteleri Etrafındaki Balıkların Kaldırma Ağı ile Avcılığı Üzerine Bir Ön Çalışma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (1-2): 233 237 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

İskenderun Körfezi nde Kullanılan Paraketa Takımlarında Yem Çeşidi ve İğne Büyüklüğünün Tür Seçimine Etkisi

İskenderun Körfezi nde Kullanılan Paraketa Takımlarında Yem Çeşidi ve İğne Büyüklüğünün Tür Seçimine Etkisi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2004 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2004 Cilt/Volume 21, Sayı/Issue (1-2): 73 77 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İskenderun Körfezi nde

Detaylı

BALIKÇILIK YÖNETİMİ ALGARVE ÜNİVERSİTESİ PORTEKİZ 20.12.2012 / 20.04.2013. Mehmet DİNGİL Su Ürünleri Mühendisi TAGEM

BALIKÇILIK YÖNETİMİ ALGARVE ÜNİVERSİTESİ PORTEKİZ 20.12.2012 / 20.04.2013. Mehmet DİNGİL Su Ürünleri Mühendisi TAGEM BALIKÇILIK YÖNETİMİ ALGARVE ÜNİVERSİTESİ PORTEKİZ 20.12.2012 / 20.04.2013 Mehmet DİNGİL Su Ürünleri Mühendisi TAGEM BALIKÇILIK YÖNETİMİ Portekiz, Faro da bulunan Algarve Üniversitesinin Deniz Bilimleri

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DEKİ AV GÜCÜNÜN DEMERSAL BALIK STOKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN TESPİTİ

DOĞU KARADENİZ DEKİ AV GÜCÜNÜN DEMERSAL BALIK STOKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN TESPİTİ T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DEKİ AV GÜCÜNÜN DEMERSAL BALIK STOKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN TESPİTİ SONUÇ RAPORU (TAGEM/IY/97/17/03/006) Dr. Yaşar GENÇ

Detaylı

İzmir Körfezi (Ege Denizi) Urla Yöresinde Trata Balıkçılığı*

İzmir Körfezi (Ege Denizi) Urla Yöresinde Trata Balıkçılığı* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences Cilt/Volume 3, Sayı/Issue (3-): 35 39 Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Research Note İzmir

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 4(3): 195-208 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010021 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2010 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ KARADENİZ DE (SİNOP-İNCEBURUN) TİCARİ

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop. Çetin SÜMER TKB Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Beymelek, Antalya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop. Çetin SÜMER TKB Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Beymelek, Antalya OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):71-75 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):71-75 KALKAN (Psetta maxima, Linneaus, 1758) VE MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus, Nordman 1840) BALIKLARININ YAŞ VE BOY

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi

Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 27(1), 35-48, 2015 27(1), 35-48, 2015 Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi Özet Alaylı AY, Erdal DUMAN

Detaylı

ORTA KARADENİZ DE ORTASU TROLÜ İLE AVLANAN HAMSİ (Engraulius encrasicolus, L.) BALIĞININ SÜRÜ YAPISI VE BOY KOMPOZİSYONUNUN GÜNLÜK DEĞİŞİMİ

ORTA KARADENİZ DE ORTASU TROLÜ İLE AVLANAN HAMSİ (Engraulius encrasicolus, L.) BALIĞININ SÜRÜ YAPISI VE BOY KOMPOZİSYONUNUN GÜNLÜK DEĞİŞİMİ ORTA KARADENİZ DE ORTASU TROLÜ İLE AVLANAN HAMSİ (Engraulius encrasicolus, L.) BALIĞININ SÜRÜ YAPISI VE BOY KOMPOZİSYONUNUN GÜNLÜK DEĞİŞİMİ Süleyman ÖZDEMİR 1,*, Hasan Hüseyin SATILMIŞ 1, Yakup ERDEM 1

Detaylı

Orta Karadeniz de Dip Trolünün Av Kompozisyonu ve Etkileyen Faktörler

Orta Karadeniz de Dip Trolünün Av Kompozisyonu ve Etkileyen Faktörler Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 36 (1), 4-2, ISSN 13-936 Orta Karadeniz de Dip Trolünün Av Kompozisyonu ve Etkileyen Faktörler Sedat GÖNENER* İbrahim ERKOYUNCU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: UĞUR UZER Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1981 / İstanbul Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul Telefon:

Detaylı

BALIK ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

BALIK ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ BALIK ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ İÇERİK BİYOLOJİK KALİTE ELEMENTİ: BALIK TS-EN 14011 SU KALİTESİ-ELEKTRİKLE BALIK NUMUNESİ ALMA TS EN 14757 SU KALİTESİ DEĞİŞEN GÖZ AÇIKLIKLI SIK ÖRGÜLÜ AĞLARLA BALIK NUMUNESİ

Detaylı

KKTC'de Balıkçılık ve Deniz

KKTC'de Balıkçılık ve Deniz KKTC'de Balıkçılık ve Deniz Ata Atun KKTC'de BALIKÇILIK VE DENİZ Koordinasyon Toplantısı Tarih : 22 Mart 1999 Yer : Cumhurbaşkanlığı Tarih : 23 Mart 1999 Yer : Doğu Akdeniz Üniversitesi Organizasyon :

Detaylı

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 25-32 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İzmir Körfezi (Ege Denizi)

Detaylı

Geleceğimiz Ağa Takılmadan Deniz Koruma Alanlarımızı Arttıralım

Geleceğimiz Ağa Takılmadan Deniz Koruma Alanlarımızı Arttıralım Geleceğimiz Ağa Takılmadan Deniz Koruma Alanlarımızı Arttıralım Hayalet avcılık; denizlerde ve iç sularda ticari ya da amatör amaçlarla su ürünleri avcılığı yapılırken, zemin yapısı, hava koşulları, dip

Detaylı

3. ORTA EGE 3.1. İZMİR

3. ORTA EGE 3.1. İZMİR 03 orta ege 82 83 84 3. ORTA EGE Türkiye Ege Denizi kıyıları esas olarak Kuzey ve Güney Ege olmak üzere iki ana coğrafi bölgeye ayrılmaktadır. Bununla birlikte bu çalışmada her iki bölgenin arasında yer

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde Yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus un Avcılığında Kullanılan Av Araçları

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde Yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus un Avcılığında Kullanılan Av Araçları F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(2), 385-392, 2004 Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde Yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus un Avcılığında Kullanılan Av Araçları Özet Bülent ORSAY

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 5(2): 115-121 (2011) DOI: 10.3153/jfscom.2011014 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 2011 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ ANTALYA KÖRFEZİ NDE DİP TROLÜ BALIKÇILIĞI

Detaylı

Nergiz YALÇIN. DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Yücetepe, ANKARA

Nergiz YALÇIN. DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Yücetepe, ANKARA BARAJ GÖLLERİNDEN YAKALANAN PULLU SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758) VE AYNALI SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758 var. specularis) BALIKLARI İÇİN SEÇİCİLİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Nergiz YALÇIN DSİ

Detaylı

sonuç ve değerlendirme

sonuç ve değerlendirme 05 sonuç ve değerlendirme 348 349 350 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Ege Denizi balıkçılığı üretim miktarı, üretim değeri ve istihdam katkısı ile Türkiye balıkçılığı içinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI SEKTÖRÜNDE SAMSUN İLİ BALIKÇILIĞININ ÖNEMİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI SEKTÖRÜNDE SAMSUN İLİ BALIKÇILIĞININ ÖNEMİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI SEKTÖRÜNDE SAMSUN İLİ BALIKÇILIĞININ ÖNEMİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Osman SAMSUN * Ferhat KALAYCI ** Sabri BİLGİN *** Necati SAMSUN **** Giriş Ülkemiz üç tarafı denizlerle

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

İ. BALIK H. ÇUBUK. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Eğirdir, Isparta

İ. BALIK H. ÇUBUK. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Eğirdir, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 9-3,(2005)- Eğirdir Gölü nde Galsama Ağları ile Sudak (Sander Lucioperca (Linnaeus, 1758)) ve Gümüşi Havuz Balığı (Carassius Gibelio (Bloch, 1782))

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X 4(4): 446-454 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010048 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2010 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ GÜNEY EGE DE SİNARİT (Dentex dentex)

Detaylı

a. Dip trolü, b. Orta su trolü. Ülkemizde en sık kullanılan türü dip trolüdür.

a. Dip trolü, b. Orta su trolü. Ülkemizde en sık kullanılan türü dip trolüdür. 1. Trol nedir? Gemiye bağlı ve mekanik olarak, dipte su içinde veya su yüzeyine yakın kesimlerde sürütülerek çekilen ve su ürünlerinin bir torbada toplanarak avlanmasını sağlayan istihsal vasıtasıdır.

Detaylı