T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler;"

Transkript

1 T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Dünyada kamu yönetimi anlayışındaki değişimlere paralel olarak, devletler ekonomik ve sosyal alandaki rollerini azaltmakta, idari, politik ve ekonomik yapıları serbestleştirmekte, farklı ekonomik sektörlerin gelişimini dengelemeye doğru yönelmektedirler. Gelişmiş ülkelerde kamu otoritesinin boşalttığı bu alanlarda, yardımlaşma ve dayanışma esasına göre çalışan kooperatifler önemli görevler üstlenmişlerdir. Gelişmiş ülkelerle ül kemiz arasında çağdaş kooperatifçilik uygulamalarının başlangıcı açısından önemli bir tarihi farklılık yoktur. Bugün ülkemizde kooperatifçilik 8,1 milyon insanımızın gönüllü olarak katıldığı bir ekonomik girişim modeli olmayı başarmıştır. Ancak ekonomik ve toplumsal fonksiyonlar yönünden henüz istediğimiz noktada değildir. Bu gerçeğin farkında olan Hükümetimiz ve Bakanlığımız dünya uygulamalarını da göz önünde bulundurarak, Türk kooperatifçiliğini tüm yönleriyle değerlendirip, alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi ni hazırlamıştır. Bu Belgede öngörülen eylemlerin uygulamaya geçilmesiyle sektörün dünyadaki son gelişmelere paralel olarak değişim ve dönüşümü sağlanacaktır. Böylece kooperatif girişimler daha güçlü bir şekilde ortaklarına hizmet edeceklerdir. Kooperatifçiliğin dünya uygulamalarına baktığımızda ilk sıraları ABD, Almanya, İngiltere, İtalya ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerin aldığını görüyoruz. Fransa da kooperatif çatısı altında kurulmuş olan Crédit Agricole Grup ülkenin en büyük bankası ve en büyük mortgage kredi kurumu niteliğindedir. Edeka Zentrale AG Almanya nın % 20 pazar payına sahip en büyük perakende gıda kooperatifi olup, 50 büyük mağazası, 148 ev ve bahçe gereçleri mağazası ve 181 self-servis mağazası bulunmaktadır. i i

2 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Yine ABD kırsalındaki enerji kooperatifleri, İspanya ve Japonya daki eğitim kooperatifleri, ABD deki ve Finlandiya daki fast-food gibi ürünlerde imtiyazlı bayilik hakkı, İsveç teki çocuk bakım kooperatifleri, İtalya daki işgücü bazında dezavantajlı grupların oluşturduğu sosyal kooperatifler bu tür kooperatif örgütlenmelere örnek teşkil etmektedir. Birleşmiş Milletler kooperatiflerin yoksullukla mücadeledeki rollerine dikkat çekerek, üye devletlerden kooperatifçilik için elverişli bir ortam oluşturulmasını talep etmektedir. Bu amaçla Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Kooperatiflerin Teşvik Edilmesi yönünde kararlar alınmıştır. Yine Avrupa Birliği nde de kooperatiflerin, sosyal ve ekonomik önemine, geliştirilmesine, desteklenmesine ve rekabet yeteneklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve düzenlemeler yapılmıştır. Dünyayı derinden etkileyen son küresel kriz kooperatiflerin önemini bütün dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılı Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak ilan edilmiştir. Bu kitapçık, Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen 2012 yılı hazırlık çalışmaları kapsamında dünyadaki iyi kooperatifçilik uygulamalarına dikkat çekmek açısından başvuru kitapçığı niteliği taşımaktadır. Kitapçık, bu çerçevede, ülkemizdeki küçük sermaye gruplarının kooperatif girişim modeli ekseninde bir araya gelerek ülkemiz ekonomisine daha çok katkı sağlayabileceklerini göstermesi açısından da yol gösterici bir rehber olacaktır. Yayını hazırlayan çalışma arkadaşlarımı kutlar, kooperatifçilik sektörüne ve ilgililere faydalı olmasını dilerim. Hayati YAZICI Gümrük ve Ticaret Bakanı GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ii ii

3 Kooperatif işletmeler daha iyi bir dünya kurar. Giriş İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Listesi... iv Tablolar Listesi... iv Giriş Genel Değerlendirme Dünyada Kooperatiflerin Ekonomik Etkinlikleri ICA Global-300 Raporları ICA Global ve 2008 Yılı Listelerindeki İlk Beş Kooperatif ICA Global Yılı Listesinde Yükselişte Olan Kooperatifler Fortune Global-500 Listesi Kooperatiflerin Ülke Ekonomilerindeki Yeri Kooperatiflerin Ülke GSYH Rakamındaki Payı Ülkelerin GSYH sı ve Kooperatiflerin Ciroları Karşılaştırması Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Ülkelerden Örnekler Almanya Amerika Birleşik Devletleri Sonuç...44 iii iii

4 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kısaltmalar Listesi AB AKK BM DGRV GSYH ICA ILO WÜKM Avrupa Birliği Alman Kooperatif Kanunu Birleşmiş Milletler Alman Kooperatifleri Konfederasyonu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Uluslararası Kooperatifler Birliği Uluslararası Çalışma Örgütü Wisconsin Üniversitesi Kooperatifler Merkezi Tablolar Listesi Tablo 1- Tablo 2- Tablo 3- Tablo 4- Tablo 5- ICA Global Yılı ve 2008 Yılı Listelerinde Yer Alan İlk Beş Kooperatif...7 ICA Global Yılı Listesinde Yükselişte Olan Kooperatifler...8 Son Altı Yılda Fortune Global-500 Listesinde Yer Alan Bazı Kooperatifler...9 ICA Yılı Listesinde Yer Alan Kooperatiflerin Ülke Ekonomilerindeki Yeri Ülkelerin 2006 Yılı GSYH ları ile Kooperatiflerin 2006 Yılı Cirolarının Karşılaştırılması...12 Ankara, 2011 iv iv

5 Kooperatif işletmeler daha iyi bir dünya kurar. Giriş Temelinde işbirliği anlayışı bulunan kooperatifçilik, zaman içerisinde değişen ihtiyaç ve şartlara göre ilke ve değerlerini yenilemiş ve birçok ülkede başarıyla uygulanan bir işletme modeli haline gelmiştir. Uluslararası Kooperatifler Birliği nin (ICA) tanımına 1 göre kooperatif: Ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlar ve istekleri, müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattır. ICA nın kuruluşunun 100. yılında (1995) yapılan Genel Kurul toplantısında kabul edildiği üzere, kooperatiflerin kendi değerlerini uygulamaya koyarken esas alacakları kurallar olan kooperatifçilik ilkeleri 2 şunlardır: 1. Gönüllü ve Herkese Açık Üyelik 2. Üyeler Tarafından Gerçekleştirilen Demokratik Denetim 3. Üyelerin Ekonomik Katılımı 4. Özerklik ve Bağımsızlık 5. Eğitim, Öğrenim ve Bilgilendirme 6. Kooperatifler Arasında İşbirliği 7. Topluma Karşı Sorumluluk Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA), Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşların yaptıkları araştırmalar neticesinde en çok kooperatif örgütü ile öne çıkan ilk beş ülkenin ABD, Fransa, İngiltere, İtalya ve Japonya olduğu görülmüştür. Buradan da görülebileceği üzere, kooperatifçilik sistemi sanılanın aksine ileri Batı ekonomileri içerisinde oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu bilgiler kooperatiflerin; en iyi uygulama örneklerinin aslında gelişmiş pazar ekonomileri içerisinde olduğunu göstermektedir. 1 ICA Kooperatif Kimlik Bildirgesi (Erişim: Adres: principles. html#definition ) 2 Kooperatifçilik ile ilgili detaylı bilgiler, Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi (Taslak) nden alınmıştır. (Erişim: Adres: =tr) 1

6 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Dünya genelinde, Birleşmiş Milletler in yaptığı çalışmaya göre den fazla kooperatif ve bir milyardan fazla kooperatif ortağı bulunmaktadır. Avrupa Birliği içerisinde ise yaklaşık 163 milyon kooperatif ortağı ile civarında kooperatif bulunmakta ve bu kooperatifler aracılığıyla 5,4 milyon kişiye iş imkânı sağlanmaktadır. Son küresel krizle birlikte; dünya üzerinde büyük halk kesimlerine hitap eden, gösterdikleri faaliyetlerle ulusal ekonomilere önemli katkılar sağlayan ve sürdürülebilir ekonomik yapılarıyla istihdam yaratan kooperatifçilik sektörünün önemi, bir kez daha ortaya çıkmıştır. Krizin sermaye şirketleri üzerindeki olumsuz etkileri büyük düzeylere ulaşırken, kooperatifler krizden çok daha az etkilenmişlerdir. Bu çalışmayla; kooperatifçiliğin dünyada ulaştığı etkinliğe ve kooperatiflerin ekonomik hayattaki yerlerine ilişkin uluslararası kuruluşların sağladıkları bilgilerin derlenerek ülkemizde kooperatif farkındalığının artırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; kooperatifçiliğe ve kooperatiflere ilişkin dünya genelindeki gelişmeleri konu alan açıklamalara yer verilmesinin ardından, kooperatifçiliğin geliştiği iki örnek ülkedeki uygulamalar analiz edilmiştir. 2

7 Kooperatif işletmeler daha iyi bir dünya kurar. 1. Genel Değerlendirme Kooperatifçiliğin dünyada bir ekonomik organizasyon biçimi olarak ortaya çıkışı, 19. yüzyılın ortalarını bulmuştur. Sanayi devriminin yaratmış olduğu hızlı değişim ve dönüşüm, işsizlik, iç göç, kentleşme, gelir dağılımının bozulması gibi ekonomik ve sosyal problemler kooperatifçiliğin doğuşuna büyük oranda katkı sağlamış ve kooperatifçilik, sanayi devriminin tam ortasında yer alan İngiltere de, işçiler tarafından başlatılan tüketim kooperatifçiliği akımı ile kendini göstermiştir. Sonraki yıllarda da Fransa üretim, Almanya ise esnaf ve tarım kredi kooperatifçiliği ile İngiltere yi takip etmiştir. Bireysel ekonomisini korumak veya geliştirmek güdüsüyle gönüllü olarak bir araya gelen insanlar, sadece kendileri için değil toplumları için önemli ekonomik ve sosyal kazanımlar elde etmişlerdir. İlerleyen dönemlerde kooperatifler, yalnızca zayıf kesimlerin dayanışma kuruluşu olmaktan çıkmış, ekonomik ve ticari hayatta kendine has artıları bulunan başarılı girişim örnekleri haline gelmişlerdir. Günümüz dünyasında kooperatifler, çok küçük işletmelerden yer yer Global Player (Küresel oyuncu) olarak adlandırılan ve milyar Dolarlık satışlar yapan büyük işletmelere kadar oldukça büyük bir bant genişliğinde bulunmaktadırlar. Birleşmiş Milletler in tahminine göre 3 dünya genelinde den fazla kooperatif bulunmaktadır ve bir milyardan fazla kişi bu kooperatiflere ortaktır. İstihdam açısından ise kooperatiflerin dünya çapında 100 milyondan fazla kişiye iş imkânı sağladığı tahmin edilmektedir. Dünya genelinde kooperatifleri sektörel olarak inceleyecek olursak; finansal kooperatiflerin 857 milyon kişiye (Dünya nüfusunun %13 üne) hizmet verdiği tahmin edilmektedir. Ayrıca finansal kooperatifler, günlük 2 Dolarlık yoksulluk sınırının altında yaşayan 78 milyon insana ulaşan en geniş mikro finansal destek sağlayıcılarıdır. 3 Güncel bilgiler, BM nin 2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı için kurduğu internet sitesinden, ICA resmi internet sitesinden ve ILO resmi internet sitesinden tarihinde alınmıştır. Adresler: 3

8 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifler; geleneksel olarak tarım alanında (alış ve satış), toptan ve perakende ticaret alanında, konut yapım, su, elektrik ve sağlık sektörlerinde, bankacılık ve sigortacılık alanlarında yer almaktadırlar. Ancak, bilgi ve iletişim teknolojisi gibi sektörlerde, bakım hizmeti, el sanatları, turizm ve kültürel alanda da giderek artan biçimde yeni kooperatif kurulumları gerçekleşmektedir. 2. Dünyada Kooperatiflerin Ekonomik Etkinlikleri 1895 yılında kurulan ve dünyadaki kooperatifleri birleştiren, temsil eden ve onlara hizmet sunan bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) 4, kooperatif işletmelerin önemini vurgulamak ve ülke ekonomilerine ve sosyal gelişmelerine yaptıkları katkıları göstermek amacıyla, kooperatiflerin iş hacimlerine göre değerlendirmesini içeren Global-300 başlıklı bir proje geliştirmiştir. Ayrıca, iş dünyasına yönelik yayın yapan ve istatistiki çalışmalara önem veren bir dergi olan Fortune tarafından her yıl yayınlanan Global-500 listesinde şirketler sıralanmaktadır. Bahse konu projelerden elde edilen bilgiler ışığında, kooperatiflerin ekonomik etkinliklerinin düzeyini ve ülke ekonomilerine olan katkılarını dünya çapında değerlendirmek mümkün olacaktır. 4 ICA (International Cooperative Alliance), kooperatiflerin dünya çapında toplandığı bir çatı kuruluş olup, 85 ülkeden, ekonominin tüm sektörlerinde etkinlik gösteren 221 üye örgütü bulunmaktadır. Bu kooperatifler, 800 milyondan fazla bireyi temsil etmektedir. 4

9 Kooperatif işletmeler daha iyi bir dünya kurar ICA Global-300 Raporları ICA tarafından hazırlanan ve kooperatiflerin ekonomik etkinliklerini dünya çapında ortaya koyarak farkındalık yaratmayı amaçlayan projenin ilk sunumu 2005 yılında Kolombiya nın Cartagena kentinde düzenlenen ICA Genel Kurulu sırasında yapılmıştır. Sonraki yıllarda da, Global-300 projesinde yer alan dünyanın en büyük 300 kooperatifi ile yine dünyanın gelişmekte olan 300 kooperatifine ilişkin veriler güncellenerek duyurulmaya devam edilmiştir. Bu çerçevede, ICA Global-300 Raporlarında yer alan listelerde toplam 28 ülke temsil edilmekte ve bunlardan 15 ülke Avrupa da (Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç ve Portekiz), dört ülke güney ve kuzey Amerika da (ABD, Brezilya, Meksika ve Kanada), sekiz ülke Asya-Pasifik bölgesinde (Avustralya, Çin, Hindistan, Japonya, Kore ve Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan) ve bir ülke de Orta Doğu da (İsrail) bulunmaktadır ICA Global ve 2008 Yılı Listelerindeki İlk Beş Kooperatif ICA nın, kooperatiflerin bildirdikleri 2005 yılı cirolarını esas alarak oluşturduğu ve 2007 yılında Singapur daki genel kurulunda açıklanan ICA 2007 Yılı Raporundaki Global-300 listesinde 5 ağırlıklı olarak tarım, finansman ve perakende/toptan ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren kooperatifler ön plana çıkmıştır. Söz konusu 2007 yılı raporunda yer alan Global-300 listesinin ilk sırasındaki Japon Tarımsal Kooperatifler Ulusal Federasyonu (Zen-Noh), Japonya da kırsal kesimde yaşayan 3 milyondan fazla ailenin ihtiyaç duyduğu tarımsal girdi ve ekipmanı karşılamaktadır yılı cirosu 63,449 milyar Dolar, aynı yılın varlıklar toplamı ise 18,357 milyar Dolar dır. Yine sigorta poliçelerinin değeri 3 milyar Dolar a yaklaşmış olan Japon Tarımsal Kooperatifler Sigorta Federasyonu (Zenkyoren), 46,819 milyar Dolarlık cirosu ve 406,224 milyar Dolarlık varlıklar toplamı ile ikinci sırada yer almıştır. 5 ICA nın resmi internet sitesi, 2007 Yılı Global-300 Raporu. (Erişim: Adres: 5

10 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Üçüncü sırada bulunan Crédit Agricole Grup ise Fransa nın en büyük bankası olup, toplam ortak/müşteri sayısı 21 milyon, şube sayısı da dür. Bireysel bankacılık pazarının % 24 ünü kontrol eden bu kooperatif, aynı zamanda ülkenin en büyük konut kredisi (mortgage) kurumu niteliğindedir. Bu Fransız kooperatif bankasının 2005 yılı cirosu 30,722 milyar Dolar, varlıklar toplamı da 1 Trilyon 385 milyar 635 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Dördüncü sırada ise Kore de tarım sektöründe faaliyet gösteren bir kooperatif birliği olan National Agricultural Cooperative Federation (NACF) bulunmaktadır. Pazarlama, tedarik ve bankacılık gibi faaliyetlerle kırsal kesimde yaşayanlara ve çiftçilere finansal destek sağlayan Birliğin 2005 yılı cirosu 24,6 milyar Dolar, varlıklar toplamı da 199,7milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Listenin beşinci sırasında ise Bir Amerikan kooperatifi olan Nationawide Mutual Insurance Company bulunmaktadır. Dünyanın en büyük sigorta ve finans kuruluşlarından biri olan bu kooperatifin 2005 yılı cirosu 24,3 milyar Dolar, varlıklar toplamı da 116,1milyar Dolardır. ICA tarafından açıklanan ve kooperatiflerin bildirdikleri 2006 yılı ciroları esas alınarak oluşturulan 2008 yılı Raporundaki Global-300 listesinde 6 ise geçen yılın ilk üç kooperatifi değişmemiş, Japon Tarımsal Kooperatifler Ulusal Federasyonu (Zen-Noh) 56,408 milyar Dolarlık 2006 yılı cirosu ve 15,929 milyar Dolarlık 2006 yılı varlıklar toplamı ile birinci; Japon Tarımsal Kooperatifler Sigorta Federasyonu (Zenkyoren) 47,880 milyar Dolarlık 2006 cirosu ve 375,431 milyar Dolarlık 2006 yılı varlıklar toplamı ile ikinci sırada yer almıştır. Üçüncü sırada bulunan Crédit Agricole Grup ise 38,473 milyar Dolarlık 2006 cirosu ve 1 Trilyon 821 miyar 856 milyon Dolarlık 2006 yılı varlıkları toplamı ile yerini korumuştur. 6 ICA Global Yılı Raporu, ICA Avrupa Bölgesi resmi internet sitesinden alınmıştır. (Erişim: Adres: 6

11 Kooperatif işletmeler daha iyi bir dünya kurar. Listenin dördüncü sırasında ise, geçen yılın dördüncüsü olan Nationawide Mutual Insurance Company kooperatif işletmesi 25,8 milyar Dolarlık cirosuyla yer almıştır. Çin kökenli bir kooperatif işletme olan China National Agriculture Means of Production Group Corporation 23 milyar Dolarlık 2006 yılı cirosuyla beşinciliğe yükselmiştir. ICA 2008 Raporunda yer alan listeye genel olarak bakıldığında ise sigorta, bankacılık ve perakendecilik sektörlerinde faaliyet gösteren kooperatiflerin hem varlıklarını hem de cirolarını artırdıkları görülmektedir. ICA Global ve 2008 yılı raporlarında yer alan ilk beş kooperatife ilişkin detay bilgiler şöyledir: Tablo 1 ICA Global Yılı ve 2008 Yılı Listelerinde Yer Alan İlk Beş Kooperatif Kooperatifin Adı Sektör Kuruluş Yılı Ciro (Milyar $) Varlıklar (Milyar $) ICA Zen-Noh Gıda&Tarım ,449 56,408 18,357 15, Zenkyoren Sigorta ,819 47, , , Credit Agricole Group Finans ,722 38, , , NACF Finans ,687 25, , , CNAMPGC Gıda&Tarım ,594 23,058 11,052 10, Nationwide MIC Sigorta ,392 21, , , ICA Global Yılı Listesinde Yükselişte Olan Kooperatifler ICA nın 2008 yılı Raporu incelendiğinde, son yıldaki ekonomik performansı ile yükselişe geçen kooperatifleri de görmek mümkündür listesinin üst kısımlarında dikkat çekici yükselişlerden birini sigorta ve finans sektöründe on bir ülkede faaliyet gösteren ve yirmi binden fazla insana istihdam sağlayan Hollandalı kooperatif işletme EUREKO nun; diğerini Finlandiya nın ikinci büyük ticaret işletmesi olan ve perakende sektöründe faaliyet gös- 7

12 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI teren SOK Corporation firmasının; bir diğerini de yine bir Hollandalı kooperatif işletme olan ve üç milyondan fazla kişiye sağlık sigortası sağlayan VGZ-IZA- Trias ın yaptığı görülmektedir. Listenin üst sıralarına yükselişiyle dikkat çeken ilk beş kooperatife ilişkin bilgilerin yer aldığı tablo şöyledir: Tablo 2 ICA Global Yılı Listesinde Yükselişte Olan Kooperatifler Unvanı Sektör Kuruluş Yılı Ciro (Milyar$) Varlıklar (Milyar $) ICA-300 Sırası Eureko Sigorta ,348 18,872 98, , SOK Corporation Perakende ,984 9,018 2,167 2, VGZ-IZA Trias Sağlık ,594 8,608 1,472 5, OP Bank Group Bankacılık ,865 3,088 52,566 78, Tereos Gıda&Tarım ,118 2,889 2,559 3, Fortune Global-500 Listesi ICA Global-300 listelerinin üst sıralarında yer alan kooperatif işletmelerin birçoğu, 1955 yılından bu yana Amerika da yayımlanan ve iş dünyasına yönelik bir dergi olan Fortune tarafından her yıl açıklanan Global-500 listelerinde de yer almaktadır 7. Söz konusu listede en iyi sıralamaya sahip kooperatif, bir Fransız bankası olan Credit Agricole dür yılında listeye yeni dahil olanlardan Co-operative Group ise İngiliz tüketicilerin kurduğu ve çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bir temin kooperatifidir. İsviçreli Coop kooperatif işletmesi ise kendine ait birçok markası olan ve ortaklarının tüketim ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteren bir kooperatiftir. Günümüzde yaşanan küresel rekabet ortamında kooperatiflerin diğer işletmeler karşısındaki durumunu bahse konu liste aracılığıyla daha iyi görmek 7 Fortune Global-500 listesi (Erişim: Adres: ) 8

13 Kooperatif işletmeler daha iyi bir dünya kurar. mümkün olacaktır. Bu kapsamda, yılları arasında listede yer alan bazı kooperatiflere ait veriler bir tablo halinde aşağıda sunulmuştur: Tablo 3 Son Altı Yılda Fortune Global-500 Listesinde Yer Alan Bazı Kooperatifler Kooperatifin Unvanı Credit Agricole DZ Bank Rabobank Edeka Zentrale CHS Groupama Migros Nationwide Co-operative Group Coop Kooperatifin Yıllara Göre Listedeki Yeri ve Ciroları (Milyar $) Sıra 110,7 128,4 138,1 103,5 106,5 105 Ciro Sıra 34,5 37,7 33,3 33,4 34,6 33,6 Ciro Sıra 31,6 36,4 47,3 45,2 33,3 32,6 Ciro Sıra 15,9 20,7 22,9 23,3 29,9 29,3 Ciro Sıra ,2 32,1 25,7 25,2 Ciro Sıra 21 22,4 25, ,5 23,1 Ciro Sıra 16,3 16,4 18,9 23,7 22,9 24 Ciro Sıra 21,8 22,2 22,9 19,8 20,7 20,2 Ciro Sıra ,4 20,5 Ciro Sıra ,2 - Ciro Toplam Ciro 249,8 284,2 326, ,7 313,5 Tabloda yer alan on kooperatif işletmenin, özellikle 2010 yılında ekonomik güçlerini artırdıkları görülmektedir. Bu kooperatifler anılan yılda toplam 335,7 milyar Dolarlık ciroya ulaşmışlardır. 9

14 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2011 yılında ise listede yer alan kooperatiflerden cirolarını artıranlar olsa da işletmelerin ciro toplamı 313,5 milyar Dolarda kalmıştır. Fakat bu rakamın 2006, 2007 ve 2009 yılı toplam ciro rakamlarından büyük olduğunu göz ardı etmemek gerekir. 3. Kooperatiflerin Ülke Ekonomilerindeki Yeri Gelişmiş devletlerdeki kooperatif işletmeler, yarattıkları ekonomik güçle ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Kooperatiflerin bu rolünü yukarıda bahsedilen ICA Global-300 Raporları ve Dünya Bankası verileriyle ortaya koymak mümkündür Kooperatiflerin Ülke GSYH Rakamındaki Payı ICA Raporlarında en çok kooperatif işletmesi ile öne çıkan ülke Amerika dır. ICA 2008 Raporunda 67 Amerikan kooperatifi 150,057 milyar Dolarlık ciro toplamları ile ilk sırada yer almaktadır. Fransa ise, listede yer alan 48 kooperatifinin toplam 197,583 milyar Dolarlık cirosu ile kooperatiflerin en etkin faaliyet gösterdiği ülkedir. Japonya da listede yer alan 13 kooperatifinin toplamda 142,752 milyar Dolarlık ciroya sahip olmasıyla dikkat çekmektedir. ICA 2008 Raporunda yer alan ve aşağıdaki tabloda belirtilen on ülkeye ait toplam 248 kooperatif işletme, 2006 mali yılı sonu rakamlarıyla 913 milyar Dolar a yakın bir ekonomik hacim yaratmaktadır. Bu Raporda yer alan 300 kooperatifin ise toplamda 1 trilyon 118 milyar 20 milyon Dolarlık ciroya sahip olduğu düşünüldüğünde, bu rakamın yaklaşık %82 sini oluşturan on ülkenin kooperatifçilik sektörünün yakaladığı ekonomik güç daha iyi anlaşılacaktır. Bu çerçevede, ICA 2008 Raporundaki listede en çok kooperatif işletme sayısıyla dikkat çeken ülkelerin raporda yer alan kooperatif işletmelerinin toplam ciro rakamlarını, Dünya Bankası nın resmi internet sitesinde 8 yayınlanan Dünya Bankasının resmi internet sitesinde yayınlanan ve ülkelerin GSYH rakamlarını gösterir tablo (Erişim: Adres: countries?display=default) 10 10

15 Kooperatif işletmeler daha iyi bir dünya kurar. yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) rakamlarıyla karşılaştırarak kooperatifçilik sektörünün ekonomik gücünün ülke ekonomilerindeki yerini daha iyi görebiliriz: Tablo 4 ICA Yılı Listesinde Yer Alan Kooperatiflerin Ülke Ülke Ekonomilerindeki Yeri Kooperatif Sayısı Kooperatiflerin 2006 Yılı Ciro Toplamları (Milyar $) 2006 GSYH (Milyar $) Oran (%) ABD , ,200 1,125 Fransa , ,136 8,718 İtalya 29 50, ,380 2,734 Almanya , ,555 4,777 İngiltere 22 55, ,423 2,267 Hollanda 17 81, ,691 11,965 Japonya , ,589 3,272 Finlandiya 9 33, ,796 16,200 Kanada 9 23, ,610 1,869 İsviçre 7 38, ,233 9,754 TOPLAM , ,613 3,069 Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere yarattıkları ekonomik hacim bakımından kooperatifler özellikle Fransız, Amerikan, Japon ve Alman ekonomilerinde önemli bir rol oynamaktadırlar. GSYH daki payları dikkate alındığında ise; Finlandiya, Hollanda ve Fransa daki kooperatif işletmeler ön plana çıkmaktadır. Tablodan çıkan bir diğer sonuç ise; bahse konu on ülkenin sadece ICA Global yılı listesinde yer alan kooperatif işletmeleri dikkate alınsa bile, kooperatiflerin yarattıkları ekonomik büyüklük, tabloda yer alan on ülkenin toplam GSYH rakamının %3 ünü oluşturmaktadır. Tabloda belirtilen ortalama oran ve bu orandan daha yüksek oranlar, gelişmiş ülkelerde kooperatifçiliğin rolünün ve bunun ekonomiye yansımasının en açık göstergesidir

16 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 3.2. Ülkelerin GSYH sı ve Kooperatiflerin Ciroları Karşılaştırması Kooperatiflerin ülke ekonomileri için önemini, konuyu bir başka açıdan değerlendirerek de göstermek mümkündür. Tablo 4 te sayılan ülkelerin ICA 2008 Listesinde yer alan kooperatiflerinin yarattıkları ekonomik büyüklük ile Dünya Bankasının yayınladığı ve devletlerin 2006 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını gösterir listedeki rakamları 9 karşılaştırmak uygun olacaktır. Böylece, ilgili ülkelerin sadece kooperatif sektörünün yarattığı ekonomik hacimle hangi ülkeleri geride bıraktığı görülebilecektir. Tablo 5 Ülkelerin 2006 Yılı GSYH ları ile Kooperatiflerin 2006 Yılı Cirolarının Karşılaştırılması Ülkeler ve Kooperatifler Kooperatiflerin 2006 Yılı Ciro Toplamları/ Ülkelerin 2006 Yılı GSYH Rakamları (Milyar $) Fransız Kooperatifleri 197,583 Finlandiya 207,796 Tayland 207,227 Portekiz 201,060 Venezüella 183,682 Kolombiya 163,130 Malezya 156,523 Amerikan Kooperatifleri 150,057 Nijerya 146,867 İsrail 145,843 Singapur 145,071 Japon Kooperatifleri 142,752 Çek Cumhuriyeti 142,610 Alman Kooperatifleri 139,426 Pakistan 127,500 Romanya 122,641 Cezayir 117,169 Yeni Zelanda 110,562 9 Dünya Bankasının resmi internet sitesinde yayınlanan ve ülkelerin GSYH rakamlarını gösterir tablo (Erişim: Adres: countries?display=default ) 12 12

17 Kooperatif işletmeler daha iyi bir dünya kurar. Ukrayna 107,753 Mısır 107,484 Kuveyt 101,561 Hollandalı Kooperatifler 81,089 Kazakistan 81,003 Slovak Cumhuriyeti 69,057 Fas 65,637 Libya 56,484 İngiliz Kooperatifleri 55,302 İtalyan Kooperatifleri 50,950 Irak 45,072 Slovenya 38,951 İsviçreli Kooperatifler 38,162 Finlandiyalı Kooperatifler 33,663 Suriye 33,406 Tunus 30,962 Kanadalı Kooperatifler 23,906 Kenya 22,502 Lübnan 22,437 Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, ICA 2008 Listesinde yer alan kooperatifler ülkesel bir sınıflamaya tabi tutulduğunda bulunan toplam ciroları ile Nijerya, İsrail, Singapur, Çek Cumhuriyeti, Pakistan, Romanya, Mısır, Slovenya gibi birçok ülkenin GSYH rakamlarını geride bırakmışlardır. Söz konusu listede 197,583 milyar Dolar ile en yüksek ciro toplamına sahip Fransız kooperatifleri ise, neredeyse Portekiz ile başa baş bir ekonomik büyüklüğe ulaşmışlardır. 4. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Önceki bölümlerde yer verilen bilgiler, kooperatiflerin en iyi uygulama alanını aslında gelişmiş pazar ekonomilerinde bulduğunu göstermektedir. Kooperatifçilik, serbest pazar ekonomilerinde zayıflıkları azaltarak çeşitli ekonomik aktörlerin, ekonomik sistemde yer ve söz sahibi olabilmeleri bakımından denge 13 13

18 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI sağlayıcı bir mekanizma sunmaktadır. Bu nedenle, piyasa ekonomisinin hâkim olduğu pek çok gelişmiş ülkede, kooperatiflerin gelişmesini ve çalışma koşullarını iyileştiren ve destekleyen yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmıştır. Şöyle ki, dünyada 1980 lerde ekonomik krizin derinleşmesi, işsizliğin artması, toplumsal dışlanma ve yoksulluğun yaygınlaşması gibi problemler, toplum yararına yeni çözüm arayışlarını ön plana çıkarmıştır. Küreselleşme sürecindeki gelişmeler, özelleştirmeler ile kamu sektörünün küçülmesi ve kamu sektörünün mevcut yapısıyla artan sosyal sorunlara çözüm getirememesi, özel sektörün doğası gereği sosyal sorunlara yalnızca kâr amacıyla yaklaşması, sosyal ekonomi ya da üçüncü sistem ya da üçüncü sektör (Third System) olarak adlandırılan yeni bir ekonomik, toplumsal ve siyasal yaklaşımı gündeme getirmiştir. 10 Bu kapsamda gelişmiş ülkelerde kooperatifler, diğer benzeri kuruluşlarla birlikte üçüncü sektör olarak tanımlanmıştır. Günümüzde devletlerin fonksiyonlarının önemli bir bölümünü sivil toplum örgütlerine devretme eğilimi giderek ağırlık kazanmakta ve kooperatiflerin de dahil edildiği üçüncü sektör, bu alanda önemli ve yeni görevler üstlenmektedir. Bu konuyu birkaç örnekle açıklayacak olursak: 11 ABD de elektriği olmayan ve fakat Hükümetlerin de yeterli aktiviteyi gösteremediği kırsal alanlarda elektrik üretim kooperatifleri devreye girmiş, bu suretle ABD kırsalının çoğu bölgesi kooperatifler aracılığı ile elektriğe kavuşmuştur. Bu gibi enerji kooperatifleri, şimdilerde Portekiz de gelişme göstermektedir. İngiltere de faaliyet gösteren başarılı bir telefon kooperatifi, uygun fiyatlarla hat süresi satın almakta ve bu yararı ortaklarına düşük maliyet veya hizmet kullanımına bağlı kâr payı olarak aktarmaktadır. 10 Şeyma İpek Köstekli, İstihdam Stratejileri ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul-2005, s Anonim, Avrupa Birliğinde Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yaşamda Kooperatifleri Rolü Raporu, Çeviri: Türkiye Koop. Yayınları, Ankara 2003, s

19 Kooperatif işletmeler daha iyi bir dünya kurar. İspanya da ve Japonya da eğitim kooperatifleri birçok okulun yönetiminde yer almakta ve ortaklarının (ebeveynler veya öğretmenler veya her ikisi birden) doğrudan yönetimde söz sahibi olmalarını sağlamaktadır. İtalya da ve Orta Avrupa da bulunan sosyal kooperatifler, özürlü ortaklara veya eski mahkûm ve uyuşturucu kullananlar gibi dışlanmış gruplara çok sayıda iş temin etmektedirler. Amerika da imtiyaz-bayilik hakkı (franchise) ve Finlandiya da fast-food imtiyaz hakkı alanında faaliyet gösteren kooperatif örneklerine rastlanılmaktadır. Japonya da büyük otomobil üreticilerine mal temin eden kooperatifler, küçük taşeronlara daha fazla pazarlık gücü sağlamakta ve girdi kesintilerini önlemektedir. ABD de ve Japonya da Kampüs kooperatifleri öğrencilere düşük fiyatlı alışveriş ve ikamet ile danışmanlık imkânı sağlamaktadır (En tanınmışlarından biri 100 yıllık geçmişi olan Harvard Üniversitesi öğrenci kooperatifidir.). Bir tür tüketici kooperatifi olan bu kooperatifler, 1947 yılından buyana faaliyet gösteren Japon Üniversite Kooperatifleri Ulusal Federasyonu çatısı altında toplanmışlardır 12. Günümüzde Japonya da faaliyet gösteren 212 birim üniversite kooperatifi bulunmakta olup bunlara ortak olan öğrenci sayısı 1,5 milyona yaklaşmaktadır. Bahse konu kampüs kooperatiflerinin kuruldukları üniversitelerde öğrencilerin % 95 inin kooperatife ortak olduğu görülmüştür. Kanada-Quebec te hisse-sahipliği kooperatifleri, çalışanları bulundukları şirkete yatırım yapmaya teşvik etmekte ve oy verme gücü oluşturmaktadır. Fransa ve İtalya da elektronik ticaret kooperatifleri, küçük el işi kuruluşları ile bağımsız sanatkarların mallarını internet kanalıyla satmalarını sağlamaktadır. İsveç teki çocuk bakım kooperatifleri çalışan ebeveynlerin karşılıklı olarak kendi kontrolleri altında çocuk bakım ihtiyaçlarını gidermelerine hizmet etmektedir. Çocuk bakım kooperatifleri ve yaşlılar için bakım hizmeti veren kooperatifler, kadınların da iş pazarlarına girmelerine ve gelir getirici iş edinmelerine imkânı sağlamaktadır. 12 Japon Üniversite Kooperatifleri Ulusal Federasyonu resmi internet sitesi (Erişim: Adres: ) 15 15

20 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ABD de perakendecilerin sahip olduğu gıda ve hırdavat kooperatifleri yüzlerce bağımsız dükkan sahibinin büyük zincir mağazalarla başarılı bir şekilde rekabet edebilmelerine hizmet etmektedir. Satın alma grupları bireylerin veya şirketlerin (Örneğin ABD de ACE Hırdavat ve Dunkin Donuts) satın alma gücünü bir havuzda toplamakta ve daha ucuz fiyatlarla küçük ticari operasyonlar gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Kooperatif yapı ile (HMO), yaklaşık 1,4 milyon Amerikan ailesine sağlık bakım hizmeti verilmektedir. Yine, İspanya da kooperatiflerin, sağlık ve bakım sektöründe önemli yerleri bulunmaktadır. Dünyada birçok sanatsal ve kültürel alanda sanatçılar, işlerini daha iyi sürdürebilmek için kooperatifler kurmuşlardır. Örneğin Fransa da aralarında uluslararası şöhreti olan Theatre du Soleil in de bulunduğu 50 nin üzerinde tiyatro kooperatifi vardır. Öte yandan, Avrupa Birliğinde ekonomik ve sosyal alanda kooperatifler önemli bir yere sahip olup, ekonomik işletmelerin bir türü olarak değerlendirilmektedirler. Avrupa Birliğinde yaklaşık kooperatif bulunmaktadır. Ayrıca, 5.4 milyon kişiye iş sunan kooperatifler, istihdam bakımından da son derece önemlidirler. Bu işletmeler, Avrupa Birliğinde 163 milyondan fazla kooperatif ortağının hayatını etkilemektedir. 13 Avrupa Birliği Komisyonu 2001 yılındaki Avrupa Girişimi içerisinde Kooperatifler başlıklı istişare belgesinde, topluluk hedeflerini gerçekleştirmek için, kooperatiflerin iyi bir temel sunduklarını ortaya koymuştur (Avrupa Toplulukları Komisyonu 2001: 26). Bu belgede, kooperatiflerin yüklendikleri ekonomik ve sosyal fonksiyonlar, şu şekilde sıralanmıştır. 13 AB Komisyonu resmi internet sitesi (Erişim: Adres: policies/sme/promoting-entrepreneurship/social-economy/co-operatives/index_en.htm#h2-1) 16 16

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME AT Uzmanlık Tezi Semiha KÖROĞLU AT Uzman Yardımcısı

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU

TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU TÜRKİYE ONLINE TÜRKİYE İNTERNET EKONOMİSİ RAPORU The Boston Consulting Group (BCG) küresel bir danışmanlık şirketi ve dünyanın yönetim stratejileri konusunda önde gelen fikir liderlerinden biridir. BCG,

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

2014 Faaliyet Raporu

2014 Faaliyet Raporu 2014 Faaliyet Raporu TÜRK EKONOMİ BANKASI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 30 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 3 BÖLÜM 1 - SUNUŞ 2 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2014 YILI YILLIK FAALİYET

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ. Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL

ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ. Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL ANTAKYA 2011 Önsöz Antakya İlçesi gerek ayakkabıcılık, gerekse mobilyacılık sektörleri bakımından,

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ 2013 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GELİNLİK ABİYE SEKTÖRÜ - SEKTÖR RAPORU PROJE YÖNETİMİ: Prof. Dr. Erhan ADA Prof. Dr. Cengiz EROL Prof.

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı