TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. BUNALIM ÇALIŞTAYI 2008/11 http ://www.tek. org.tr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. BUNALIM ÇALIŞTAYI 2008/11 http ://www.tek. org.tr"

Transkript

1 TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU BUNALIM ÇALIŞTAYI 2008/11 http ://www.tek. org.tr ULUSLAR ARASI KAYNAK AKTARMA MEKANİZMALARI ÇERÇEVESİNDE DÜNYA KRİZİ ve TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK BİR RİSK DEĞERLENDİRMESİ Recep Kök Aralık, 2008

2 ULUSLAR ARASI KAYNAK AKTARMA MEKANİZMALARI ÇERÇEVESİNDE DÜNYA KRİZİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖNELİK BİR RİSK DEĞERLENDİRMESİ Prof. Dr. Recep KÖK Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ankara-2008

3 Kaynak Aktarma Mekanizması (Dört Sektöre Göre, Gray,Merton, Bodie-2007) Kamu Sektörü Finansal Sektörü Üretici-Firma sektörü Tüketici-Hane Halkı Sektörü

4 Sektörlerin Bilanço Dengesi FİRMALAR FİRMA VARLIKLARI BORÇ ÖZSERMAYE FİNANSAL SEKTÖR ALACAKLAR DİĞER VARLIKLAR FİNANSAL GARANTİLER BORÇ MEVDUAT ÖZSERMAYE HANE HALKI HANE HALKI VARLIKLARI NET SERVET BORÇLAR DEVLET VE MERKEZ BANKASI YABANCI PARA REZERVLERİ NET KAMU VARLIKLARI DİĞER KAMU VARLIKLARI FİNANSAL GARNATİLER YABANCI PARA CİNSİNDEN BORÇLAR BAZ PARA YERLİ PARA CİNSİNDEN BORÇLAR

5 RİSK AKTARIMI FİRMALAR FİNANSAL SEKTÖR DEVLET MERKEZ BANKASI FİNANSAL SEKTÖR DEVLET MERKEZ BANKASI DEVLETE BORÇ VERENLER FİNANSAL SEKTÖR HANE HALKI TÜKETİM

6 Farklı ülkelere yönelik farklı düzenlemeler veri iken fiili göstergeler çerçevesinde ortaya çıkan dışsal bir makro şokun finansal sektör üzerindeki etkisi duyarlılık testleri ile izlenmektedir. Temelde tasarruf yetersizliği enflasyona neden olmadan(çin ve Hindistan eksenli ucuz mal ithal edilerek) ülkeler nezdinde ikiz açıklar verilerek(örneğin ABD ve Türkiye gibi) ABD de hane halkı tüketimi arttırıldı Türkiye de ise ihracat yönlü büyüme uyarılmaya çalışıldı. Bu süreçte 2006 yılı itibariyle faizler arttı. Şirketler esnek gelir kaynağına sahipken(mal fiyatlarından doğan gelir esnekliği) esnek gelire sahip olmayan hane halkının tüketiminin daralmasına yol açtı. Bu durum Mortgage kredisi kullanan tüketicinin taksitini arttırdı. Ödeyememe durumuna düşen tüketici karşısında bankalarda konut stoku arttı. Konut fiyatı düşmeye başladığında iki temel etki doğdu.

7 Birincisi kullanılabilir gelir azalışı ve servet azalışına bağlı olarak tüketim daha da düştü İkincisi finans sektörü üzerindeki etki: Bankaların kullanılabileceği krediler risk ayarlanmış aktiflere bağlı olarak öz kaynaklar tarafından belirlenmektedir. Aktifteki değişimler özsermaye de değişimi gerekli kılmaktadır. Öz kaynaklar aynı kalsa bile, piyasada mortgage fiyatları düşmeye başladığında aktif varlıkların teminat değerleri de düşmeye başladı. Bu durum ABD de konut fiyatlarının daha da düşmesine yol açtı. Türkiye Örneğini dikkate aldığımızda, bankaların alternatif davranışlarını değerlendirdiğimizde ya öz kaynaklar arttırılacak yada kredi daralacaktı ve/veya kamu otoritesi aktiflerin riskine göre daha düşük öz kaynak rasyosonu yeterli görecekti. Bu durum, aktifin kalitesinin tanımını değiştirdi: Faiz arttığında kamu iç borçlanma senetlerinin piyasa değeri düştüğü için bankalar ayırmakta oldukları değer düşüş karşılığını azaltılmasını istediler. Aksi halde kredi kanalları büsbütün tıkanmaktaydı. BDDTK kriz öncesi uygulanan değer düşüş karşılığı uygulamasını krizden sonra esneterek, kısmen de olsa bankaların öz kaynak ihtiyacını azalttı. Dolayısıyla kredi mekanizmasının çalışmasına zemin hazırladı. Bugün devam etmekte olan temel beklenti karşılık kararnamesinin düzenlenerek kredi karşılıklarının ayrılmamasıdır. En azından en riskli kredilerin ayrıştırılması talebini canlı tutmaktadırlar.

8 Krizin Kaynağı Türev Ürünler Türev araçlar genel olarak firmaların bilanço dışı işlemleridir: Bu araçlar genel olarak finansal risklerin yönetilmesi için kullanılan ve temelinde bir varlığın (mal veya menkul kıymetin) değerine bağlı olarak olarak yaratılan finansal araçlardır. Türev Ürünler merkez bankasının kontrolü dışında bir parasal veya likidite genişlemesine neden olmaktadır.

9 Finansal Piyasalar Tüm gelişmekte olan ülkeler(2007, milyon $):* Borç stoku 3,357,222 Uzun dönem borç stoku 2,557,845 Kısa dönem borç stoku 783,076 Toplam Dış Borç Servisi 522,981 Net Borç Akımı 409,043 Net Ödeme 113,000 Dünya Borç Stoku 252,000,000 Anapara 220,000,000 Bilanço Pasif>Aktif(Türev piyasa) 34,000,000 Türkiyenin Net Uluslararası Yatırım P0zisyonu(Eylül 2008)** Yükümlülük 451,000 Varlık 183,000 Açık Pozisyonu 268,000 Para çıkışı (Temuz-Eylül 2008) 32,000 Hisse senedi piyasasından çıkış (Temuz-Eylül 2008) 11,000 *Global Development Finance 2008 ** TCMB Bu 34 Trilyon $ lık fark finansal piyasaların reel piyasalardan kopmasıyla açıklanır. Finansal işlemlerin sonuçlarına göre oluşan fiyatlara bağlı türev/yapay araçlar toplamı sayılabilir.

10 Merkez Bankaları Politikası Avrupa Merkez Bankasının Faiz Oranlarını (Mayıs 2006) Artırması Avrupa Birliğinde Ortak Maliye Politikasının Olmayışının ECB ile FED in Aynı Anda Para Politikalarının Etkisinin Simetrik Olmamasına Yol Açmaktadır. Nitekim Aynı Parayı Kullanan Ülkeler Topluğunda Bile Aynı Para Cinsinden Borçlanma Oranları ve Risk Primleri Farklılık Göstermektedir.

11 Parasal birliğin sağlanmasına yönelik ölçüt olan %60 (kamu kesimi borç stoku/gsyih) yeterli bir ölçüt değildir: nitekim cezai hükümlere rağmen ab de söz konusu oranların aşıldığı görülmektedir. Bu durumda asıl ölçüt borç stoku büyüklüğü değil borcun döndürülmesini sağlayan likidite talebidir. dolayısıyla ab nin faiz politikaları ülke ekonomileri üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta, farklı borçlanma oranları ortaya çıkarmaktadır. Bu durum Para Politikaları Açısından Ülkeler Arasında Asimetrik İlişkiler Ortaya Koymaktadır. Merkez Bankalarının Faiz Politikaları Ekonomik Karar Birimlerinin Borçluluk Oranlarının Yüksekliğine Bağlı Olarak Etkili Olmamaktadır. (Tablo ve Grafik)

12 GRAFİK 1: AB ÜLKELERİNİN FİNANSAL PİYSALARI ARASINDAKİ AYRILMA AB ÜLKELERİ GECELİK FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ SAPMA Seri Oca.00 Nis. 00 Tem.00 Eki.00 Oca.01 Nis. 01 Tem.01 Eki.01 Oca.02 Nis. 02 Tem.02 Eki.02 Oca.03 Nis. 03 Tem.03 Eki.03 Oca.04 Nis. 04 Tem.04 Eki.04 Oca.05 Nis. 05 Tem.05 Eki.05 Oca.06 Nis. 06 Tem.06 Eki.06 Oca.07 Nis. 07 Kaynak: Tem.07 Eki.07 Oca.08 Nis. 08

13 GRAFİK 2: AB ÜLKELERİNİN FİNANSAL PİYSALARI ARASINDAKİ AYRILMA AB ÜLKELERİ ARASINDA DEĞİŞKEN FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ SAPMA Oca.00 Nis. 00 Tem.00 Eki.00 Oca.01 Nis. 01 Tem.01 Eki.01 Oca.02 Nis. 02 Tem.02 Eki.02 Oca.03 Nis. 03 Tem.03 Eki.03 Oca.04 Nis. 04 Tem.04 Eki.04 Oca.05 Nis. 05 Tem.05 Eki.05 Oca.06 Nis. 06 Tem.06 Eki.06 Oca.07 Nis. 07 Tem.07 Eki.07 Oca.08 Nis. 08 Kaynak:

14 Burada standart sapma sıfıra ne kadar yaklaşırsa entegrasyonun geçerliliği ve güven katsayısı artmaktadır. Grafik 1 de görüldüğü gibi krizin başlangıcı Mayıs 2006 kabul edilirse, Ocak 2000-Haziran 2008 arasında AB Ülkelerinin her birinin gecelik faiz oranlarının AB nin ortalama gecelik faiz oranlarından standart sapmalarının farklılığı ölçütü ile ülkeler arasındaki risk primlerinin farklı olması ortaya çıkmaktadır. Söz konusu veri AB Merkez Bankası tarafından finansal piyasalar arasındaki bölünmenin ölçüsü kabul edilmektedir. Grafik 2 de görülen eğilim de AB Merkez Bankası açısından finansal piyasalar arasında bir bölünmeyi ifade etmektedir. Grafiklere göre 2006 yılı itibariyle finansal entegrasyonda bir kopukluğun olduğu gözükmektedir.

15 Bu durum AB Merkez bankasının politikalarını etkinsiz hale getirdiği gibi dış finansal şokların emme kapasitesini zayıflatmaktadır. Buna göre entegrasyon ekonomileri de krize yönelik çözüme ümit edildiği ölçüde katkı sağlamamaktadır. Çünkü parasal birlik olmakla birlikte maliye politikası ortak değildir. Buna göre para politikası tek başına şok kaldırma ve emme kapasitesine sahip değildir. Mevcut krizde olduğu gibi şoklar dünyadan geldiğinde AB nin Merkez Bankası bu şoku giderme gücünden yoksundur. Bu durum şu gösterge ile açıklanabilir.

16 AB ÖDEMELER SİSTEMİNİN ŞOK EMME KAPASİTESİ (HACİM-%) AB ÜLKELERİNİN AB ÖDEMELER SİSTEMİ İÇİNDE YAPMIŞ OLDUKLARI FİNANSAL İŞLEMLERİN TOPLAM FİNANSAL İŞLEMLER İÇİNDEKİ PAYI (HACİM OLARAK) I/1999 II/1999 I/2000 II/2000 I/2001 II/2001 I/2002 II/2002 I/2003 II/2003 I/2004 II/2004 I/2005 II/2005 I/2006 II/2006 I/2007 II/2007 I/2008 Kaynak:

17 AB ÜLKELERİNİN AB ÖDEMLER SİSTEMİ İÇİNDE YAPMIŞ OLDUKLARI FİNANSAL İŞLEMLERİN TOPLAM FİNANSAL İŞLEMLER İÇİNDEKİ PAYI Seri I/1999 II/1999 I/2000 II/2000 I/2001 II/2001 I/2002 II/2002 I/2003 II/2003 I/2004 II/2004 I/2005 II/2005 I/2006 II/2006 I/2007 II/2007 I/2008

18 aylık dönemlere ilişkin Avrupa Birliği Ülkelerinin Avrupa ödemeler sistemi içindeki toplam finansal işlemlerinin ortalama hacmi incelendiğinde bu işlemlerin %25 AB ye %75 ise AB dışı ülkeler aittir. Burada AB Merkez bankası %25 ile kendisini yönetebilecek midir? %75 e ne kadar etki edebilecektir?

19 Sonuç ve Öneri A- YAKIN VADEDE İZLENİLEN SONUÇLAR Teorik temeller referans alındığında bugünkü borçluluk oranları bağlamıyla Karar Alma Birimlerinin KEYNES yen politikları uygulama ihtimali zayıf görülmektedir. Nitekim MİNSKY e göre ekonomide borçluluk oranlarının yüksekliği çarpan mekanizmasının öngörülenin tam tersine çalışmasını sağlamaktadır. Çünkü ekonomide faiz oranları ile tüketim yatırımları arasındaki ilişki teoride öngörülenden farklı olarak kopmaktadır. Hane halkının borçluluk oranlarının yüksekliği söz konusu faiz oranından borçlanmayı olanaksız kıldığı için tüketim artışı uyarılamamaktadır. Merkez bankalarının piyasaya nakit para sürmesinin etkileri ise tartışmalıdır: Para arzının artışının hangi mekanizmalarla olacağı açık görülmemektedir.

20 Devlet harcamalarının arttırılması ise Türkiye Bağlamında kamu kesiminin borçlanma gereksinimi dikkate alındığında imkansız görünmektedir. Örneğin, sıfıra yakın faizle yaratılan para %15-17 faiz haddiyle devlete geriye dönebilir. Konu ABD açısından değerlendirildiğinde ise, ABD Rezerv paraya sahip olduğu için sıfıra yakın borçlanma faiziyle piyasayı canlandırabilir. Minimum maliyet ile yaratılan gelir artışı kredi ödemlerinde kullanılabilir. Bu durumda kısa vadede özellikle uluslar arası bir borç silme operasyonuna ihtiyaç duyulmaktadır. Buda ancak uluslararası yeni para sistemi üzerine yapılandırılabilir. Türkiye açısından temel beklenti dolaylı borç silme anlamına gelen kamu sermaye desteğinin sağlanmasıdır. Yaşanmakta olan kriz süreci yeni bir şokla karşılaşır ise durum, bankacılık ve finans sektörü aracılığıyla yeniden devletleştirme sürecini çağrıştırmaktadır.

21 Öneri Tarihsel deneyime göre küresel krizler küresel tahribatı geride bırakarak kendi içinde çözümlenebilmektedir. Mevcut kriz içinde her bir ülke kendi ekonomisi içinde çözüm yolları bulmaya çalışırken küresel ölçekte bilinen en önemli araçsal kurumlar(dünya Bankası, IMF vb.) ile güç dengeleri (G-20) de çözüme katkı sağlayıcı roller yüklendiği bilinmektedir. Türkiye açısından bir durum değerlendirmesi yapıldığında tasarruf yatırım açığının daha etkin bir şekilde yönetilmesi gerekliliği bilinmektedir. Nitekim döneminde dünya da yaratılan likidite bolluğundan fırsatlar ölçütünde daha akılcı bir şekilde yararlanılabilirdi. Ancak Türkiye de bu fırsat iyi değerlendirilmemiş sürdürülebilir cari açık öngörüsü ile bu günlere gelindiği için dünya ekonomik krizinin tehdit ettiği ülkeler sıralamasında en başlara yerleşilmiştir. Bu özet sonucun altı çizildiğinde burada üzerinde durulması gereken temel öneri uzun dönemde krizin nedenselliklerinin doğru analizidir. Buna göre Türkiye de dış kaynak ihtiyacını teşvik etmek için başvurulan özelleştirme olgusu, liberal kapitalist piyasalar argümanı olan verimlilik ve etkinliği arttırma rasyonelitesi ile açıklanamaz. Nitekim mevcut kriz karşısında gelişmiş ekonomilerden ABD ve İngiltere bile koşullara bağlı olarak devletleştirmenin de örnek uygulamalarını temsil etmektedirler. Bu durum ekonomilerin tarihsel anlamda salt ideolojik önermelerle yönetilemeyeceğini göstermektedir. Yani koşullara bağlı olarak etkinlik açısından özelleştirmenin rasyonalitesi ile millileştirmenin rasyonalitesi arasında fark yoktur.

22 RİSK AKTARIMI FİRMALAR FİNANSAL SEKTÖR DEVLET MERKEZ BANKASI FİNANSAL SEKTÖR DEVLET MERKEZ BANKASI DEVLETE BORÇ VERENLER FİNANSAL SEKTÖR HANE HALKI TÜKETİM

23 Asil olan iktisadi olayları canlı bir organizma gibi görüp net kaynak transferine ve/veya uzun dönemde refah kaybına yol açan tıkanıklıkları engellemek ve etkin kaynak kullanımına imkan veren iktisat politikalarına hayatiyet kazandırmaktır. Örneğin özelleştirmeden doğan ve pozitif dışsallık sağlaya yabancı sermaye orta vadede ve uzun dönemde yerleşik ülkede doğrudan yada iştirakleri çerçevesinde yatırım yapmıyor ise; Özelleştirmeden doğan sermaye kazançları ülkenin portföy yatırımlarının içinde bulunsa bile kriz dönemlerinde sıcak para hareketlerinin yönünü izlemektedir. Bu sermaye kazancı ülkenin üretim kapasitesinden doğmakla birlikte sermaye kazancı yurt dışına çıkması halinde söz konusu miktar kadar dış kaynak gerekliliğini uyardığı için ödenilen faiz ve risk primleri çerçevesinde çarpan etkisini içinde taşıyan dış kaynak ihtiyacının maliyetini sosyal bir maliyete dönüştürerek Türkiye ye yansıtabilmektedir.

KÜRESEL KRİZ VE MERKEZ BANKASI

KÜRESEL KRİZ VE MERKEZ BANKASI Yıl: 23 Sayı:84 Temmuz 2009 9 Güncel KÜRESEL KRİZ VE MERKEZ BANKASI Durmuş YILMAZ Değerli Konuklar, Türkiye'de finans piyasalarının gelişmesi için çalışmalar yürüten ve Türk finans dünyasının önemli sivil

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri:

Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Küresel Mali Kriz ve Türkiye Ekonomisine Etkileri: Nasıl Başladı, Hangi Aşamadayız? Durmuş Yılmaz Başkan 27 Aralık 2008 Ankara Saygı Değer Akademisyenler, Değerli Konuklar,

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GELENEKSEL OLMAYAN PARA POLİTİKASI ARAÇLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI Doç. Dr. Alpaslan SEREL İsmail Cem ÖZKURT ÖZ Küresel finansal kriz hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri farklı biçimlerde

Detaylı

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İK-YL-2007-0005 MARSHALL LERNER YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE REEL DÖVİZ KURU VE TİCARET DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KURAM VE TÜRKİYE

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) Dünya ve Türkiye Ekonomisi DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ 1 DÜNYA EKONOMİSİ Genel Küresel ekonomik faaliyet hacminde ve uluslararası ticarette II. Dünya Savaşından buyana tanık olunan en şiddetli küçülmenin yaşanmasına yol açan derin

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER OCAK 2015 2014 YILINDA TÜRKİYE, DÜNYA EKONOMİSİ 2015 YILINDAN BEKLENTİLER RAPORU OCAK 2015 ÖNSÖZ Dünya ekonomisi

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU

SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU (Eylül 2012) Bu Rapor kamuoyunu

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER*

AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AB YE ADAY VE POTANSİYEL ADAY ÜLKELERE İLİŞKİN SON EKONOMİK GELİŞMELER* AĞUSTOS 2010 *Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular GenelMüdürlüğü nün 9 Nisan 2010 da yayınladığı EU Candidate and Pre-Accession

Detaylı

KÜRESEL MALİ KRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

KÜRESEL MALİ KRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ KÜRESEL MALİ KRİZİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÖZET Prof. Dr. Cemil ERTUĞRUL 1 Araş. Gör. Evren İPEK 2 Araş. Gör. Olcay ÇOLAK 3 Bu çalışmada küresel mali krizin Türkiye ekonomisine etkileri sanayi üretim

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ. Hicabi ERSOY**

Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ. Hicabi ERSOY** Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 95 KÜRESEL KRİZ: DIŞ BORÇLAR VE CARİ AÇIK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE ANALİZİ Hicabi ERSOY** 96 MALĐYE FĐNANS YAZILARI ÖZ Yabancı kaynak girişleri ekonomiler üzerinde ilk aşamalarda

Detaylı

FİNANSALLAŞMA VE İKTİSADİ SONUÇLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

FİNANSALLAŞMA VE İKTİSADİ SONUÇLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Yıl: 27 Sayı: 100 Ekim 2013 9 Makaleler FİNANSALLAŞMA VE İKTİSADİ SONUÇLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Sedat AYBAR 1 - Cengiz DOĞRU 2 Öz Bu yazı finansallaşma kavramını Türkiye bağlamında ele almaktadır. İktisat

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

2015 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI. 10 Aralık 2014. Ankara

2015 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI. 10 Aralık 2014. Ankara 2015 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI 10 Aralık 2014 Ankara 1 GENEL DEĞERLENDİRME 1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu çerçevede 2015-2016 yılları için

Detaylı

Cari açık ve finansmanı

Cari açık ve finansmanı Cari açık ve finansmanı I.GİRİŞ Cari açık ve finansmanı konusunun, 2011 yılında Türkiye Ekonomisindeki önemli gündem maddelerinden biri olacağı anlaşılıyor. 2010 yılında cari açık, 2009 a göre % 247,1

Detaylı

Bülten. Açık Piyasa İşlemleri ve Kullanılan Araçlar. Açık Piyasa İşlemleri. Bunları Biliyor musunuz? TCMB Birimleri

Bülten. Açık Piyasa İşlemleri ve Kullanılan Araçlar. Açık Piyasa İşlemleri. Bunları Biliyor musunuz? TCMB Birimleri Bülten 2 Açık Piyasa İşlemleri Sayı: 26 /Haziran 2012 5 Açık Piyasa İşlemleri ve Kullanılan Araçlar Merkez bankaları tarafından uygulanan likidite yönetimi, bankacılık sisteminin ihtiyaç duyduğu likiditenin

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ FİNANSAL DOLARİZASYON VE FİNANSAL İSTİKRAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ Oya GENÇAY Uzmanlık Yeterlilik Tezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü

Detaylı

Türkiye de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı

Türkiye de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı ÇALIŞMA TEBLİĞİ NO: 15/01 Türkiye de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı Ocak 2015 Bengü ALP Cihan YALÇIN Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2015 Adres: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı