Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 11 Haziran, Raporu Hazırlayan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 11 Haziran, 2015. Raporu Hazırlayan"

Transkript

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 3/ Haziran, 2015 Lefkoşa Türk Beled yes Mal Yılları Kes n Hesap Denet m Raporu

2 Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 11 Haziran, 2015 Raporu Hazırlayan Ebru AKBIÇAK Sibel NAMİ Kıdemli Denetçi Kıdemli Denetçi (Eski) Denetçi Hasan TURAN Hüseyin ÖZGİT Mustafa TÜRKKAL Şinasi COŞGUN Bu rapora Sayıştay Başkanlığının adresinden ulaşılabilir.

3 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ ARAŞTIRMA KAYNAK VE YÖNTEMİ LTB MALİ YILLARI KESİN HESAPLARI İLE İLGİLİ DENETİM GÖRÜŞÜ LTB MALİ YILLARI KESİN HESAPLARINA İLİŞKİN DENETİM BULGULARI LTB Mali Yılları Kesin Hesaplarına İlişkin Genel Analiz Giderlerin Analizi Fasıl Bazında Giderlerin Grafik Dökümü Fasıl 1- Personel Giderleri LTB Toplam Gelirleri İle Personel Ödemelerinin Karşılaştırılması... 6 A Mali Yılları LTB Gelirleri (Koşullu Bağış ve Borçlanma Hariç) ile Devlet Katkısının Karşılaştırılması... 7 B. Personel Ödemeleri Sonrası LTB Kullanımına Kalan Miktar Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Primler Fasıl 10- Diğer Ödenekler Gelirlerin Analizi Giderlerin İncelenmesinde İzlenen Yöntem ve Sonuçlar A. Ödeme Fişleri ve Ekli Evraklarının Elektronik Ortama Kaydedilmesi B. LTB Tarafından Düzenlenmiş Çeklerin İlgili Bankalardan Temin Edilmesi B.1. LTB Tarafından Düzenlenmiş Farklı İşletmelere Ait Çeklerin Ciro Edilmesinde Adı Geçen Bazı Belediye Personeli B.1.1. Turgay Demiray Adı Verilerek İşlem Gören/Ciro Edilen Çekler B.1.2. Niyazi Aligüllü Adı Verilerek İşlem Gören/Ciro Edilen Çekler B.2. LTB Tarafından Düzenlenmiş Farklı İşletmelere Ait Çeklerin Toplandığı Hesaplar B.2.1. Universal Bank Ltd. Nezdindeki Sayılı Hesap ile Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. Nezdindeki Sayılı Hesap B.2.2. Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. Nezdindeki ve Numaralı Hesaplar B.2.3. Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. Nezdindeki Sayılı Hesap ve/veya Bu Hesap Sahibi Adı Belirtilerek İşlem Gören Çekler B.2.4. Yakındoğu Bank Ltd. Nezdindeki Sayılı Hesap ve/veya Hesap Sahibi Tüzel Kişi Mührü ile İşlem Gören Çekler B.3. Çeklerin İşlem Görmesinde Tespit Edilen Diğer Hususlar Yol Yapım Giderleri Bütçe Kalemine İlişkin Tespitler ( ) İta Amirinin Ödeme Yetkisini Aşacak Şekilde ve/veya Yasal Mevzuata Uyulmadan Gerçekleştirilmiş Ödemeler A. Emek-Kahveci-Akansu Konsorsiyum Ortaklığı na Yaptırılan Asfalt İşleri İhalesi A.1. LTB İhale Tüzüğü Hilafına İhale Bedeline Yapılan Artış A.2. Bu İhale için İmzalanan Sözleşme A.2.1. Sözleşmenin Birim Fiyatları İçerecek Şekilde Yapılması Nedeniyle Damga Pulu Vergisinin Ödenmemesi A.2.2. İhaledeki Birim Fiyatlar Dışında Yaptırılan Ek İşler i

4 B. Kemal Aktunç ve Kuşcu Kardeşler Altyapı Komandit Şti. ne Yaptırılan Muhtelif Asfalt ve Kaldırım İşleri İhalesi C. LTB Meclisince Alınmış MK 140/2010 ve MK 25/2011 Sayılı Kararlar Uyarınca Kahveci Ltd. e Yaptırılan Muhtelif Asfaltlama İşleri C.1. MK 140/2010 Sayılı Meclis Kararı Neticesinde Yaptırılan Asfaltlama İşleri C.2. MK 25/2011 Sayılı Meclis Kararı Neticesinde Yaptırılan Asfaltlama İşleri C.2.1. MK 25/2011 Sayılı Meclis Kararı C.2.2. MK 25/2011 Sayılı Meclis Kararına Dayanılarak Yaptırılan İşler İçin Sözleşme İmzalanmaması C.2.3. MK 25/2011 Sayılı Meclis Kararı Kapsamı Dışında Yaptırılan ve Hak Edişlere Eklenen İşler C.2.4. Asfalt Tonaj Dökümleri Kısmen Belgelenemeyen Hakediş C.2.5. MK 25/2011 Sayılı Meclis Kararına Onay Veren Meclis Üyelerinin Sorumluluk Tutarının Belirlenmesi D. Sayıştay Başkanlığı nca Bazı Asfaltlama İşleri için Bilirkişi Görüşü Alınması D.1. DAÜ Bilirkişi Raporu Sonuçlarının Analizi D.2. DAÜ Bilirkişi Raporu Dikkate Alınarak Sorumluluk Tesis Edilmesi E. MK 85/2011 Sayılı Karar Uyarınca Satın Alınan 100 Adet Sokak Lambası Direği ve Armatürleri E.1. MK 85/2011 Sayılı Meclis Kararının İhale Tüzüğü ne Aykırı Alınmış Olması E.2. Sokak Direklerinin Meclis Kararında Belirtilen Sokağa Dikilmemesi ve Sokak Lambası Direk ve Armatürlerin Akıbeti E.3. İthal Edilen Sokak Lambası Aydınlatma Direklerinin Evraklarındaki Tutarsızlık Ödeme Sürecinde Aksaklık ve/veya Eksiklik Görülen Harcamalar/Hususlar A. Sütcüoğlu Ltd. e Yaptırılan Muhtelif Asfalt ve Kaldırım İşleri B. MK 23/2010 Sayılı Meclis Kararı Uyarınca Kahveci Ltd. e Yaptırılan Muhtelif C. MK 91/2011 Sayılı Meclis Kararı Uyarınca Yaptırılan Tören Alanı Tribün İnşaatı C.1. Bu Kararın Alınış Usulündeki Çekinceler C.2. Yüklenici Firma ile Sözleşme İmzalanmaması C.3. Bu Projeye Ait Hak Edişlerdeki Aksaklık ve Kontrolör İmzası Sahteleme İddiaları D. Ahed Construction Ltd. ve Sütcüoğlu Ltd. e Yaptırılan Kaldırım İşleri İhalesi D.1. Yüklenici Firmalarla Birim Fiyat Üzerinden Yapılan Sözleşmelerin Sakıncaları D.2. İhaledeki Birim Fiyatlar Dışında Yaptırılan Ek İşler E. Fatura Bölünmesi Yapılarak Gerçekleştirilen Ödeme F. Çekin, Ödeme Fişi Üzerindeki Firma/Kişiden Farklı Kişiye Yazılması G. Herhangi Bir İhale Dahilinde Olmadan Bu Kalemden Bütçeleştirilmiş Ödemeler H. İhale Karşılığı Olan Faturasız Ödemeler I. LTB Meclisinin MK 86/2003 Sayılı Kararı Uyarınca Yaptırılan Muhtelif Yol Çizim İşleri İ. Yol Üzerlerine Çizilen Kırmızı Agrega/Epoxy İşleri J. Veli s Ticaret Ltd. e Yaptırılan Bazı Yol Çizim İşlerinin Hak Edişlerindeki Eksiklikler K. LTB Meclisinin MK 117/2011 Sayılı Kararı Uyarınca Kahveci Ltd. e Yaptırılan Asfaltlama İhalesinin Sözleşmesinin Pullanmamış Olması ii

5 L. Yaptırılan Bazı Yol Çizimlerinin Trafik İşaretlemeleri Açısından Herhangi Bir Kurala Uymaması Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil) ( ) Gider Kalemine İlişkin Tespitler LTB Tarafından Clean World Marketing (CWM) Co. Adına Yapılmış Ödemeler A. CWM Co. ya ait Birçok Faturanın, İş Tekliflerinin ve İşin Yapıldığına İlişkin Yazıların Bazı LTB Personelince Düzenlenmesi B. LTB Maliyet Keşif Raporları ve/veya Hak Ediş Raporlarının Düzenlenmemesi C. Harcamalara İlişkin Tespitler C.1. Belirsiz Adres Verilerek İş Yapılması C.2. LTB Kayıtlarında Bulunmayan Adres/Müstehlikler İçin Yapıldığı Belirtilen Harcamalar 65 C.3. Özel İşyeri, Apartman, Muhtarlık ve Devlet Kurumlarına Ait Bina Tadilatları C.4. LTB Personelinin Ev Tamiri İçin Yapılmış Olan Harcama C.5. Muhtaç/Yoksul Kişiler İçin Yapıldığı Belirtilen Ödemeler C.5.1. Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Tarafından Yapılan Araştırma C.5.2. Kamu Kurum/Kuruluşlarından Maaş Almakta Olan Kişiler İçin Yapılmış olan Harcamalar C.6. Diğer Harcamalar C.7. Fatura Düzeni ve Fatura Bölümü D. LTB Tarafından Clean World Marketing Co. Adına Düzenlenmiş Çeklerin Bozdurulması/İşlem Görmesi LTB Tarafından F. Dorman Tic. Ltd. Adına Yapılmış Ödemeler A. Temizlik, İlaçlama vb. Genel Hizmet Alımı A.1. Sel Baskını Kapsamında Yapıldığı Belirtilen İşler Karşılığı Ödeme A.1.1.Ödemeye Esas Teşkil Eden İşlerin Belgelenememesi ve Belgelerdeki Tutarsızlıklar A.1.2. LTB Meclisinin MK 33/2010 ve MK 54/2010 Sayılı Kararları A.2. Lefkoşa Mezarlığı nın Temizliği Karşılığı Yapılmış Olan Ödemeler A.2.1. Ödemeye İlişkin Tespitler A.2.2. Lefkoşa Mezarlığının Temizliği Karşılığı Ödemelere İlişkin Çeklerin Ciro Edilmesi/İşlem Görmesi A.2.3. F. Dorman Tic. Ltd. e ait Bazı Faturaların LTB Personeli Tarafından Yazılması A.3. Temizlik ve Boyama İşleri Karşılığı Ödeme ile LTB Meclisinin MK 101/2010 Sayılı Meclis Kararının Uygulanması A.4. Haspolat Hamitköy Arası Budama ve Temizlik İşleri A.5. Köprü Boyanması ve Tamiri A.6. Denetime Sunulmayan Ödeme Fişi A.7. LTB Meclisinin MK 54/2010, MK 64/2010 ve MK 101/2010 sayılı Meclis Kararları Kapsamında F. Dorman Ticaret Ltd. e Yapılmış Ödemelerin Toplamı A.8 Sözleşme İmzalanmaması B. F. Dorman Tic. Ltd. Tarafından Yüklenilmiş Olan İhaleler B.1. LTB Surlariçi Bölgesi Genel Temizlik İşleri Hizmet Alımı İhalesi B.1.1. Teminat Mektupları iii

6 B.1.2. Sözleşmenin Pullanmaması B.1.3. Yetki ve Kontrollük B.1.4. Sosyal Güvenlik Kurumları ile Gelir ve Vergi Dairesi ne Yapılması Gereken Yatırımlar B.1.5. Hak Edişlerin Düzenlenmesi B.1.6. Ek Ödeme B.2. LTB Mücavir Alanda Sivrisinek, Karasinek, Pire, Hamamböceği ve Kemirgen (Fare, Sıçan) Mücadelesi İhalesi B Mali Yılı B Mali Yılı B İhale Süreci- LTB Kira ve İhale Komisyonu Fesh Edildiği Dönemde İhaleye Çıkılması A. LTB Kira ve İhale Komisyonu nun Tarihli Toplantısı B. Lefkoşa Türk Belediyesi Meclisi nin MK 31/2011 sayılı Meclis Kararı- Meclis Karar Defteri Kayıtları ile Meclis Üyeleri nce İmzalanan Kararın Farklı Olması C. İhalenin İptali ve Yeniden İhaleye Çıkılması D. İhaleye İlişkin İdari ve Teknik Şartnamelerde Yer Alan Değişiklikler E. Kati Teminat F. Avans Verilmesi G. İhale Kapsamındaki İşlerin/İlaçların LTB Tarafından Kontrolü ve Raporlanması. 111 H. İhale Kapsamındaki İlaçların LTB Tarafından Kontrolü I. Araç Kullanımı C. LTB Tarafından F. Dorman Ticaret Ltd. Adına Düzenlenmiş Çeklerin Bozdurulması / İşlem Görmesi LTB Tarafından Muzaffer Polat Adına Yapılmış Ödemeler A. Muzaffer Polat ın İş Yapabilmesine İlişkin İzinler ve Müstahdem Bilgileri B. Muzaffer Polat Adına Yapılmış Ödemelere İlişkin Tespitler B.1 LTB de Düzenlendiği Sonucuna Ulaşılan Faturalar B.2. LTB Maliyet Keşif ve Kontrol Raporlarının Düzenlenmemesi B.3. Muzaffer Polat ve Mahsuni Koç Adına LTB de Düzenlenmiş İş Tamamlandı Yazıları ve İş Teklifleri C. Ödemelerin İtaya Bağlanması D. Muzaffer Polat Hakkında Basında Yer Alan Haber ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü nce Yapılan Araştırma E. Harcamalara İlişkin Diğer Tespitler E.1. Yapılmadığı Beyan Edilen İş Karşılığı Ödeme E.2. Belediye Personelinin Ev Tamiri İçin Yapılan Harcama E.3. İşin Kime Yapıldığı Belgelenemeyen/Verilen Adreslerde LTB Müstehliği Olmadığı Belirlenen/Tamirat Gerekçesi Belirtilemeyen Harcamalar E.4. Haspolat Hamitköy Arası Budama ve Temizlik İşleri F. Ödemelere İlişkin Diğer Tespitler G. Fatura Düzeni ve Bölümü iv

7 H. LTB Tarafından Muzaffer Polat Adına Düzenlenmiş Çeklerin Bzodurulması/İşlem Görmesi LTB Tarafından Redmin Trading Ltd. Adına Yapılmış Ödemeler A. Redmin Trading Ltd. in İş Yapabilmesine İlişkin İzinler ve Müstahdem Bilgileri B. Redmin Trading Ltd. e Yapılmış Olan Ödemelere İlişkin Tespitler B.1. LTB de Düzenlendiği Sonucuna Ulaşılan Faturalar, LTB Maliyet Keşif ve Kontrol Raporları nın Olmayışı ve İşin Verilişi B.2. LTB Yetkililerince Redmin Trading Ltd. Adına Düzenlenmiş Teklifler ve İşin Tamamlandığına İlişkin Belediye Başkanlığına Muhatap Yazılar B.3. İmza Sahtelemesi ve Talimatla Belge İmzalatılması İddiası B.3.1. İmza Sahtelemesi İddiası B.3.2. Talimatla Belge İmzalatılması İddiası B.4. Devlet Kurumları İçin Yapıldığı Belirtilen Ağaç Budama İşleri ve Diğer İşler A. Redmin Trading Adına Düzenlenmiş İşin Yapıldığına İlişkin Yazı B. LTB Personeli Tarafından Düzenlenmiş Yazıya Yapılan Eklemeler ve Diğer Hususlar 148 C. KKTC Dışişleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İzahları D. MK 101/2010 Sayılı Meclis Kararının Uygulanması E. Mezar Temizliği Karşılığı Ödemeler F. Haspolat Hamitköy Arası Temizlik İşleri G. Ödeme Fişleri nin İtaya Bağlanması ve Ödemelere İlişkin Diğer Tespitler H. Denetime Sunulmayan Ödeme Fişi I. LTB Tarafından Redmin Trading Ltd. Adına Düzenlenmiş Çeklerin Bozdurulması/ İşlem Görmesi LTB Tarafından Sıtkıoğulları Construction Ltd. Adına Yapılmış Ödemeler A. Bazı Harcamalara İlişkin Tespitler B. Metehan Sınır Kapısı WC ve Lavabo Yapımı B.1 İhaleye Çıkılmadan Hizmet Alımı Yapılması B.2. İmza Sahtelemesi ve Talimat ile Belge İmzalatıldığı İddiası B.3. Projelerin Vizesiz Olması B.4. Metehan Sınır Kapısında Yapılan İşler İçin Sözleşme İmzalanmaması C. Haspolat Hamitköy Arası Budama vetemizlik İşleri D. LTB Tarafından Sıtkıoğulları Construction Ltd. Adına Düzenlenmiş Çeklerin Bozdurulması/İşlem Görmesi LTB Tarafından Sütcüoğlu Ltd. Adına Yapılmış Ödemelere İlişkin Tespitler LTB Tarafından Hasan Yücem İnşaat işleri Adına Yapılmış Ödemeler A. Hasan Yücem İnşaat İşleri Adına LTB de Düzenlenmiş Faturalar ve İş Teklifi B. İmza Sahtelemesi İddiası C. LTB Personelinin Ev Tamiri D. Ağaç Budama, Ot Kesme ve Temizlik İşleri Ödemeleri D.1. Genel Hususlar D.2. Kamu Kurum/Kuruluşları İçin Yapılmış Olan Ödemeler D.3. Çevre Temizliği İçin Ödeme v

8 E. Çiçek Ekimi, Ağaç Dikimi Ödemeleri F. Haspolat Hamitköy Arası Budama ve Temizlik İşleri G. LTB Tarafından Hasan Yücem İnşaat İşleri Adına Düzenlenmiş Çeklerin Bozdurulması/İşlem Görmesi LTB Tarafından Mustafa Kızılyürek İnşaat İşleri Adına Yapılmış Ödemelere İlişkin Tespitler A. İmza Sahtelemesi İddiası B. İnşaat, Temizlik ve Bordür Boyama İşleri C. Devlet Kurum/Kuruluşlarına Yapılan İşler LTB Tarafından Ramadan Hamidi Adına Yapılmış Ödemeler A. Yanıltıcı Belge Düzenlenerek Ödeme Yapılması B. Ramadan Hamidi Adına Yapılmış Diğer Ödemeler C. LTB Tarafından Ramadan Hamidi Adına Düzenlenmiş Çeklerin Bozdurulması/İşlem Görmesi LTB Tarafından Engin Taşkol Adına Yapılmış Ödemelere İlişkin Tespitler A. Engin Taşkol un Ticaret Yapabilmesine İlişkin İzinler ve Müstahdem Bilgileri B. Engin Taşkol Adına LTB de Düzenlendiği Sonucuna Ulaşılan Faturalar ve Yazı C. LTB Maliyet Keşif ve Kontrol Raporlarının Olmayışı D. Haspolat Hamitköy Arası Budama ve Temizlik İşleri E. LTB Tarafından Engin Taşkol Adına Düzenlenmiş Çeklerin Bozdurulması/İşlem Görmesi LTB Tarafından Öncer Dental Ltd. Adına Yapılmış Ödemelere İlişkin Tespitler LTB Tarafından Karöz Hammaliye Ltd. Adına Yapılmış Ödemelere İlişkin Tespitler LTB Tarafından Birsen Atilla Adına Yapılmış Ödemelere İlişkin Tespitler LTB Tarafından Rengin Fıratlı Adına Yapılmış Olan Ödemelere İlişkin Tespitler LTB Adına Yaptırıldığı Belirtilen Ancak Teyit Edilemeyen Diğer Harcamalar ile Belediye Personeli/Yetkililerince Yanıltıcı Ödeme Fişi Düzenlenmesi A. Yanıltıcı Ödeme Fişi Düzenlenmesi B. Diğer Ödemeler LTB Tarafından Aysun Yüksel İnterfon İletişim Adına Yapılmış Ödemeler A. Ödemelere İlişkin Tespitler B. LTB Tarafından Aysun Yüksel İnterfon İletişim Adına Düzenlenmiş Çeklerin Kullanımı LTB Tarafından Uygun & Kılınç Ticaret Şti. Ltd. Adına Yapılmış Ödemelere İlişkin Tespitler LTB Tarafından Çağkan Yapı İsleke Sistemleri Adına Yapılmış Ödemeler ve Talimatla Belge İmzalatılması İddiası Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil) ( ) Gider Kaleminin Kullanımına İlişkin Öneriler Hizmet Tesisi Gider Kalemine ( ) İlişkin Tespitler Mezbaha Projesi İhalesi Sürecindeki Aksaklıklar A. İhale Teklif Aşamasındaki Aksaklıklar B. Mezbaha Binasına Ait Mimari, Mekanik ve Elektrik Projelerinin Vizelendirilmemiş Olması vi

9 C. Mukavelenin Pul Vergisinin Ödenmemiş Olması ve Ek İşlerle İlgili Sözleşme İmzalanmaması Proje Yapım Aşaması ve Hak Ediş Ödemelerindeki Bulgular A. Ek Protokol ün Yanlış Uygulanması Sonucu Yapılan Haksız Ödeme B. Bazı Hak ediş Ödemelerinde Belirtilen Hak Ediş Tutarları ile Ödemeye Ekli Metraj Dökümlerinin Tutarsızlığı C. Mezbaha Projesinde Ödenmemiş Hakedişlere Haksız Olarak Protokolün Uygulanması Ek İşler A. USD Fiyat ile Teklif Verilmiş Ek İşlerde Görülen Aksaklıklar A.1. USD Bazlı Ek İşlerin Orijinal İhale Bedelinin % 20 sini Aşması A.2. USD Bazlı Ek İşlerin Hak Edişlerinin Usulüne Uygun Yapılmaması A.3. USD Bazlı Ek İşlerin İçerik ve Fiyatlarındaki Aksaklıklar A.3.1 Klimalandırma İşlerindeki Artış A.3.2 USD Bazlı Ek İşlerin Orijinal Teklif Fiyatları ile Uyuşmaması B. TL Bazlı Ek İşlerde İhale Tüzüğü ne Aykırılık B.1. TL Bazlı Ek İş in Dayandırıldığı Meclis Kararı nın İhale Tüzüğü Hilafına Alınması B.2. TL Bazlı Ek İşin Toplam Tutarının MK 28/2011 Sayılı Meclis Kararındaki Yetkiyi Aşması B Hak Edişe Dahil Edilmiş TL Bazlı Çevre Düzenlemesi Başlıklı Ek İşin Hak Edişindeki Aksaklık Bazı Hak Edişlerin Kontrolör İmzalarındaki Aksaklıklar Mezbaha Binası ve Çevre Düzenlemesi Geçici Kabul Aşamasındaki Aksaklıklar A. Geçici Kabulün Geçersiz Olması B. Geçici Kabulün Kontrolör İmzasındaki Aksaklık Mezbaha Projesi İhalesinin Mali Durumunun Özeti Mezbaha Projesinin Hak Edişlerindeki Aksaklıklar Sebebiyle Alınması Gereken Önlemler Sosyal Tesisler ( ) ve Hizmet Binası Gider ( ) Kalemlerine İlişkin Tespitler LTB Belediye Tiyatrosu Projesi I. Etap İhalesi A. Mevzuata Aykırı Ödemeler A.1. Sözleşmenin Pul Harcının LTB Tarafından Ödenmesi A.2. İhale Kapsamında Olmayan ve Yetki Alınmadan Yapılan İşler B. İhale Sürecinde Aksaklık ve/veya Eksiklik Görülen Hususlar B.1. Bina Projesindeki Aksaklık ve/veya Eksiklikler B.2. Hakediş Raporları ile Detaylı Yapılan İş Listesi ve Metrajların Tutarsızlığı B.3. Hatalı Mahsuplaşma B.4. Firmaya Yapılan Toplam Ödeme Tutarı ile Bilirkişi Raporundaki Ödenmesi Gereken Tutar Arasındaki Fark Haspolat Ve Hamitköy Halı Saha İhalesi A. İhale Sürecinde Aksaklık ve/veya Eksiklik Görülen Hususlar A.1. Sözleşmenin Pullanmaması A.2. Faturasız Ödeme vii

10 A.3. Müteahhidin LTB ye Olan Borcu Tutarında Hakediş Raporu Düzenlenmesi A.4. Bazı Hak Ediş Raporlarındaki İmzaların Sahtelendiği İddiası Halı Sahalar İçin Yapılan İhale Harici Harcamalar A. İhale Öncesinde Yapılan Kalıp Demir ve Beton Döküm İşleri B. İhale Tamamlandıktan Sonra Yapılan Elektrik İşleri C. Halı Sahaların LTB Bütçesine Toplam Maliyeti Metehan Spor Kulübü Kemal Küçük Spor Ve Sosyal Tesisleri Hizmet Binası ( ) Gider Kalemi A. LTB 5. Kat Tadil İşleri - İmza Sahtelemesi, Baskı ve Talimatla Belge İmzalattırılması İddiası B. Belediye Binası Sözleşmesinin Pullanmaması ve Ek işlerle ilgili Sözleşme İmzalanmaması 250 C. Mukavelesiz İhaleler Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri ( ) Tespitleri İta Amirinin Ödeme Yetkisini Aşacak Şekilde ve/veya Yasal Mevzuata Uyulmadan Gerçekleştirilmiş Ödemeler A. Kaymaklı I. Kanalizasyon Projesi nde İhale Tüzüğü Hükümlerine Aykırı Olarak Ek İş Yaptırılması B. Sosyal Konut Tesislerine ait Pompa İstasyonu Altyapı Projesi için Yapılan Ödemeler B.1. Projenin Yetki Alınmadan Yaptırılan Bölümü B.2. Projenin MK 41/2011 Sayılı Meclis Kararı Referans Gösterilerek Yaptırılan Bölümü C. MK 41/2011 Sayılı Meclis Kararı Referans Gösterilerek Yaptırılan Diğer İşler C.1. Bu Harcamalara Ekli Hakediş Raporlarındaki Aksaklıklar C.1.1. Hak Edişlerin Detaylı Metraj Dökümlerinin Olmaması C.1.2. Hakedişlerde Yer Alan İşin Toplam Bedeli Tutarının Yetki Belirsizliği C.2. Karalım & Co Ltd. ile Sözleşme İmzalanmamış Olması C.3. Bu Ödemelere Ait Hak Edişlerin Kontrolörlük Sürecindeki Aksaklık C.4. Hak Edişte Yer Alan Kontrolörlük İş Bitirme Yüzdesi İle Ödenen Hakediş Arasındaki Fark C.5. Bu Projelerle İlgili Meclis Üyelerinin Sorumluluk Tesisi Ödeme Sürecinde Aksaklık ve/veya Eksiklik Görülen Harcamalar/Hususlar A. Mustafa Altun İnşaat Ltd. e Yapılan Ödemenin Faturasız Olması B. Küçük Kaymaklı I. Kanalizasyon Projesi nin İhale Sözleşmesinin Pullanmamış Olması C. Gelibolu 1. Etap Kanalizasyon Projesi İhale Sözleşmesinin Pullanmamış Olması D. Ortaköy ve Kuzey Marmara Kanalizasyon Projesi nin Yüklenici Firmanın Kusuru ile Bitirilemediği Halde Teminat Mektubuna El Konulmaması E. Kaymaklı III. Kanalizasyon Projesi için Yapılan Bazı Hakediş Ödemelerinin Faturasız Olması F. Hamitköy I. Etap Kanalizasyon Projesi İle İlgili Aksaklıklar F.1. Faturasız Yapılan Hak Ediş Ödemeleri F.2. İhale Sözleşmesinin Pulsuz Olması F.3. İhalenin %20 den Fazla Bir Oranda Yüklenici Firmanın Kusurundan Dolayı Bitirilemediği Halde Teminat Mektubuna El Konulmaması viii

11 G. Haspolat Sosyal Konut Projesi ndeki Septik Kuyu Sisteminden Kanalizasyon Sistemine Geçilmesinde Ödenen Maliyet Farkının Yetkisiz Ödenmesi LTB Sosyal Konut Yapımı İhalesi ile İlgili Tespitler Sosyal Konut Yapımına İlişkin İhale (Haziran 2007-Şubat 2008 Dönemi) Sosyal Konut Hak Sahiplerine Uygulanan Kriterler ve Peşinat Ödemelerine A. Projeye Müracaat ve Haksahipliği A.1. Müracaat ve Hak Sahipliği Kıstaslarının Belirlenmesi A.2. Hak Sahibi Sayısının Belirlenmesi B. Sosyal Konut Yapımı Amaçlı Toplanan Depozitoların LTB Cari Hesabında Kullanılması C. LTB 2007 Mali Yılı Bütçesi nde Sosyal Konut Gelir ve Gider Kalemi Öngörülmemesi ve LTB 2008 Mali Yılı Bütçesi Yürürlüğe Girmeden Yapılan Aktarmaların Yasal Dayanağı Şubat 2008 Döneminden Ocak 2013 Dönemine Kadar Olan Süreç A. Projenin İhale Sürecinin Devamı A.1. Projenin Neticelendirilmesi ve Yüklenici Firmanın Belirlenmesi Aşaması A.2. İlgili Projenin Yüklenici Firma ile İmzalanan Sözleşmenin Pulsuz Olması B. LTB nin Hak Sahibi Olacak Kişilerden Tahsil Ettiği Peşinatların Son Durumu C. LTB nin Yüklenici Firmaya Yaptığı Daire Başı 3, EUR Ödemelerin İdari Şartnamede Yer Almaması D. Hak Sahipliğinin ve Depozito İadelerinin Denetim Bitimindeki Son Durumu E. LTB nin Katkı Yaptığı Daire Sayısı ile Hak Sahipliği Sayısının Uyuşmaması E.1. Depozito İadelerini İspatlayıcı Belge Sunulması Durumunda Sorumluluk Tesisi E.2. Depozito İadelerini İspatlayıcı Belge Sunulmaması Durumunda Sorumluluk Tesisi F. LTB Sosyal Konut Apartmanlarına Ait Mimari, Mekanik ve Elektrik Projelerin G. Sosyal Konutların Elektrik Altyapısı için LTB Tarafından Yapılan Ödeme Belediye İştiraklerine Katkı ( ) Gideri Kalemine İlişkin Tespitler Haspolat Sosyal Konut Projesi İçin Yapılan Ödemeler A. Immo Construction Ltd. e Yapılan Ödemelere Karşılık Herhangi Bir Fatura Alınmaması B. Sosyal Konut Projesi için Bu Kalemden Yapılan Ödemelerin Bütçe Kurallarına Uymaması Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. e Yapılan Ödemeler A. Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. e Yapılan Ödemeler B. İştirak Oluşumunun Yasal Altyapısının Olmaması C. Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. de İstihdam Edildiği Beyan Edilen Kişilerin Gerçekte LTB nin Muhtelif Birimlerinde Çalıştırılması D. Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. de Aktarılan Kaynağın Şirket Hesaplarında Muhasebeleştirilme Yöntemindeki Aksaklıklar E. Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. de Çalıştırılan Personel için Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Daireleri Kayıtlarında Bulunan Borçlar F. Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şti. Ltd. e Aktarılan Mali Kaynaklar Konusunun Özeti Muhtaç ve Yoksullara Yardım ( ) Kalemine İlişkin Tespitler İmza Sahtelemesi İddiası A. LTB Personeli İbrahim Yangın Adına Yapılmış Olan Ödeme B. Yanıltıcı Belge Düzenlenerek Ödeme Yapıldığı İddiası ix

12 Yanıltıcı Belge Düzenlenerek Ödeme Yapılması LTB Personeline Yapılmış Olan Ödemeler Dönemin LTB Meclis Üyesine Yapılan Ödemeler LTB Personeli Olmamasına Rağmen Personel Olarak Belirtilen Kişi İçin Yapılmış Olan Ödeme LTB Tarafından Hizmet Alımı Yapılmasına Rağmen, Yardım Olarak Talep Edilen Ödeme ve Sürekli Hizmet Alımı Yapılması Siyasi Parti Faaliyetine Yardım Amaçlı Ödeme Muhtaç ve Yoksullara Yardım Kaleminden Karşılanmış Ödemelere İlişkin LTB Tarafından Düzenlenmiş Olan Çeklerin Kullanımı Spor Kulüplerine Yardım Gideri ( ) Kalemine İlişkin Tespitler İta Amirinin Ödeme Yetkisini Aşacak Şekilde ve/veya Yasal Mevzuata Uyulmadan Gerçekleştirilmiş Ödemeler A. Bağış Yapılan Spor Kurumunun Belli Olmadığı Ödemeler B. Ödeme Fişi Ekine Bağış Yapılan Kurumdan Bağış Makbuzu Alınmadan Yapılan Yardımlar 313 B.1. Doğrudan Spor Kurumuna Ödendiği İddia Edilen Ancak Bağış Makbuzu Alınmamış Belgesiz Harcamalar B.2. Ödeme Fişinde Spor Kurumunun Belirtildiği Ancak Bağış Makbuzu Alınmamış ve Ayrı Bir Firma/Kişi den Alınmış Fatura İbraz Edilen Harcamalar C. Spor Kulüplerine Yardım Gideri Kaleminden Ödenmiş Metehan Spor Kulübüne İhalesiz Olarak Yaptırtılan Muhtelif İşler Dernek ve Birliklere Yardım Gideri ( ) Kalemine İlişkin Tespitler İta Amirinin Ödeme Yetkisini Aşacak Şekilde ve/veya Yasal Mevzuata Uyulmadan Gerçekleştirilmiş Ödemeler A. Yardım Yapılan Dernek/Birliğin Belirsiz Olduğu Muhtelif Harcamalar B. Bağış Makbuzu Alınmadan Yapılan Yardımlar C. Ödeme Fişi Ekine Bağış Yapılan Kurumdan Ayrı Bir Firma/Kişi den Alınmış Belge Eklenmesi D. Bu Bütçe Kaleminden Muhtelif Muhtarlara Yapılmış Ödemeler E. Bütçe Kalemi Amacı Dışında Yapılmış Ödemeler Ödeme Sürecinde Aksaklık ve/veya Eksiklik Görülen Harcamalar/Hususlar A. Yardım Amaçlı Alınmış Piyango Biletlerinin Ödeme Emirleri Ekinde Yer Almaması B. LTB Kültür Sanat Kurumu na Yapılan Ödemeler Kara Taşıt Alımları Gider ( ) Kalemine İlişkin Tespitler İta Amirinin Ödeme Yetkisini Aşacak Şekilde ve/veya Yasal Mevzuata Uyulmadan Gerçekleştirilmiş Ödemeler A. Yetki Aşımı İçeren Motorlu Araç Alımı B. Faturasız Yapılan Ödeme ve Bu Ödemenin Çekinin Sn. Cemal Bulutoğluları Adına Düzenlenmiş Olması Ödeme Sürecinde Aksaklık ve/veya Eksiklik Görülen Harcamalar/Hususlar A. Trucks Trading Ltd ile Yapılan İhale Sözleşmesinin Pulsuz Olması B. Toros Otomotive Ltd. ile Yapılmış İhale Sözleşmelerinin Pulsuz Olması C. Ercüment Tahir & Co. Ltd ile Yapılmış Sözleşmenin Pulsuz Olması D Mali Yılı İçerisinde Alınan Çekirge Araçlar x

13 D.1. Meclis Kararında Belirtilen Sayıdan Fazla Çekirge Alımı Yapılması D.2. Atlas Trucks Sales den Alımı Kararlaştırılan Çekirge nin Evraklarındaki Tutarsızlık E. Polis Genel Müdürlüğü ne Hibe Edilen Araçlar Hareketli İş Makinesi Alımları ( ) Gider Kalemine İlişkin Tespitler Kısa Vadeli Borçlar Kaleminden ( ) Yapılan Harcamalara İlişkin Tespitler Kısa Vadeli Borçların Kullanımına İlişkin Tespitler Muhtelif Harcamalara Ait Bulgular A. Temizlik Hizmeti Karşılığı Olarak Gösterilen Harcama B. LTB Personeline Yapılan Yardım C. Kur Farkından Kaynaklanan Fazla Ödemeler C.1. Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi C.2. Çangar Finans Co. Ltd. e Yapılan Kur Farkı Ödemeleri D. Sosyal Konut Hak Sahipliği Karşılığı Yapılan İade Ödemesi E. TC Yardım Heyetine Bilgisayar ve Malzeme Alımı Olarak Gösterilen Harcama Çifte Muhasebe Kaydı Yapılması Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri ( ) Kaleminden Yapılmış Olan Harcamalara İlişkin Tespitler A. Basımı Belgelenemeyen Faturalar B. Anneler Gününde Hediye Alımı İçin Yapılan Harcama Park, Bahçe Yapımı ve Ağaçlandırma ( ) Giderlerine İlişkin Tespitler Park Bahçe Yapımı ve Ağaçlandırma Gideri ( ) Kalemine İlişkin Tespitler A. Çağlayan Parkı İçin Alınan Projektörler B. Ortaköy Futbol Sahası Telleme İşinin Bütçe Amaçları Dışında Yaptırılması C. LTB Fidanlık Projesi İhale Sözleşmesinin Pulsuz Olması Bilgisayar Yazılımı Alımları ( ) Gider Kalemine İlişkin Tespitler A. İhale Süreci A Mali Yıllarına Ait Ödemeler A Tarihinde Tarafımızca Yapılan Sayım Sonuçları B. Konu İhale ve Hizmet Alımı Hakkında Varılan Sonuç Yeni Su Şebekesi Yapım Giderleri ( ) Kalemine İlişkin Tespitler A. İhalesi Yapılmış Olan Yeni Su Şebekesi Projeleri B. İlgili Bütçe Kalemine Dâhil Olan Harcamalara Ait Belgelere İlişkin Tespitler B.1. Aynı Numaralı Hakediş Raporu nun İki Farklı Şekilde Düzenlenmesi B.2. Bazı Ödeme Fişleri Ekinde Fatura Bulunmaması C. Sözleşmelerin Pullanmaması Eğitime Katkı Payı Giderleri ( ) Kalemine İlişkin Tespitler Lefkoşa Türk Belediyesi nden Alacağı Olan İşletmeler Tarafından Banka ve/veya Finans Kuruluşlarına Verilen Temliknameler LTB Başkanlığı nca Onaylanan Temliklerle İşletmelere Kredi Sağlanması ve Diğer Hususlar A. F. Dorman Tic. Ltd. e Ait Temlikler xi

14 A.1. Lefkoşa Surlariçi Genel Temizlik İşleri Hizmet Alımı İhalesi Kapsamındaki Temlikler. 366 A.2. LTB İlaçlama İhalesi ne İlişkin Temlik ve Diğer Temlikler B. Borhan & Borhan Investment and Development Ltd. e Ait Temlikler C. Kahveci Ltd. e Ait Temlikler D. Asin İnşaat Ltd. e Ait Temlikler E. Karalım & Co. Ltd. e Ait Temlikler F. Kemal Aktunç ve Kuşçu Kardeşler Altyapı Komandit Şti. e Ait Temlikler Temlikler Mukabili Yapılan Ödemeler Temlik Ödemelerine İlişkin Genel Tespitler Depozito Hesabı Depozito Hesabı ile İlgili Saptamalar A. Gelir Tahakkuku Yapılmayan Depozitolar B. Çöp İmhası İçin Yapılan Mükerrer Ödeme C. Ek Mesai Ücretlerinde Mükerrer Ödeme D. Karşılığı Yatırılmadan Depozito Hesabından LTB Personeline Ödenen Ek Mesai Ücretleri 383 E. Kamera Sistemi Alımı F. LTB Uluslararası Müzik Festivali Kapsamında Yapılan Ödeme G. Babalar Günü için Alınan Hediye Bedeli Olarak Gösterilen Ödemeler H. Tarkan ve Ahmet Özhan Konseri Ödemeleri LTB Depozito Hesabı Mali Yılları Gelir Gider Tablosu Depozito Hesabına İlişkin Diğer Hususlar A. Bayram Yeri Geliri Aktarımı B. Depozito Hesabından LTB Cari Hesabına Yapılan Aktarmalar C. Çangar Motors Co. Ltd. e Ait İnşaat Ruhsatları na Mahsuben Depozito Alınması C.1. İnşaat Ruhsatlarına Mahsuben Depozito Hesabına 500, TL Alınması C.2. İnşaat Ruhsatlarına Mahsuben 145, TL Depozito Alınması Depozito Hesabının Kullanılmasına İlişkin Öneriler Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Kurumu Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Kurumu Yönetimi LTB Kültür Sanat Kurumu Gelirleri LTB Kültür Sanat Kurumu Giderlerine İlişkin Genel Hususlar LTB Kültür Sanat Kurumu Tarafından Yapılan Hizmet Alımları A. Yapılan Hizmet Alımlarında Sosyal Güvenlik Primleri ve Vergi Kesintilerinin Yapılmaması 398 B. LTB KSK nda Kamudan ve Yerel Yönetimlerden Emekli Olan Kişilerin İstihdam Edilmesi Ödemeyi Tevsik Edici Belge Alınmadan Yapılan Ödemeler Tarkan Konseri Ödemeleri A. Sözleşme Bedeli B. Sözleşmenin Pullanmaması ve Vergi Yatırımlarının Yapılmaması C. Tarkan Konseri Sponsorluk Ücretleri ve Harcamaları Burs Ödemesi xii

15 LTB Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Yer Alan Bazı Personele Yapılan Ödemelere İlişkin Tespitler ve Diğer Hususlar A. Çim Seroydaş İsimli Personele Yapılmış Olan Ödemeler B. Lefkoşa Türk Belediyesi ile BES Arasında Akdedilmiş TİS Kapsamında Özel Sınıf Basamağından Yapılmış Olan Ödemeler ve BES ile Yapılmış Olan Tarihli Protokol B.1. Lefkoşa Türk Belediyesi ile BES Arasında Akdedilmiş TİS Kapsamında Özel Sınıf Basamağından Yapılmış Olan Ödemeler B.2. LTB Başkanı ile BES arasında Tarihinde İmzalanmış Olan Protokol C. KKTC Vatandaşı Olmadığı Tespit Edilen, Personel Dosyası da Mevcut Olmayan LTB Çalışanı 416 D. Dönemin LTB Başkanı Tarafından LTB Müdürü Mevkiine Yapılmış Olan Görevlendirmeler E. Belediye Personeline İdari İzin Verilmesi F. Sosyal Haklardan Vergi Alınmaması G. LTB Maaş Bordrolarının Elektronik Ortamda Kaydı LTB Tarafından Mali Yılları nda Tahsil Edilen Gelirlere İlişkin Tespitler Diğer Gayrimenkul Kira Gelirleri ( ) LTB Kent Mobilyaları Yapımı ve İşletilmesi İhalesi İhale Süreci Maliyet Keşif Raporları, Şartnamelerin Hazırlanması, Bakanlar Kurulu Onayı Olmadan Sözleşme İmzalanması ve Sözleşmeye Redmin Trading Ltd. Direktörünün Kefil Olması K Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Akabinde Sözleşme İmzalanması, Bakanlar Kurulu nun LTB Meclisi Onayı Almayan İhaleyi Onaylaması ve Diğer Hususlar Kent Mobilyalarının Yapımı ve Montajı Lefkoşa Türk Belediyesi Otobüs Durağı Reklam Geliri ile Prizmatik Tabela ve Billboard Gelirleri Otobüs Duraklarının F. Dorman Tic. Ltd. e Kiralanması ve F. Dorman Tic. Ltd. Direktörünün Remon Reklam Hizmetleri Ltd. ile İlgisi Kent Mobilyalarına Elektrik Sağlanması Kira Bedeline Artış Yapılması ve Kent Mobilyalarının Sigortalanması Yıllık Kira Bedelinin Ödenmesi Sözleşmenin Pullanmaması Kesimhane ve Et Taşıma Gelirlerine ( ) İlişkin Tespitler Denetime Sunulmayan Fatura Blokları Defter Kaydı Görülmesine Rağmen LTB Veznesine İntikal Ettirilmemiş Kesimhane Gelirleri Gelir Kaybına İlişkin Sorumluluk Tesisi Diğer Hususlar Genel Hizmet Gelirlerine ( ) İlişkin Tespitler İş Yerinin Koruma Altına Alınması Ücreti A. İş Yerinin Koruma Altına Alınması Ücretinin Yasallığı B. İndirim ve Taksit Yapılması İşyerlerinin Çıkarmış Olduğu Fazla Çöplerin Alınmasına İlişkin Tespitler LTB İçme Suyu Tüzüğü Çerçevesinde Tahsil Edilen Gelirlere İlişkin Tespitler A. Bozulan Sayaçlar için Tüketicilerden Alınan Ücretin Yasal Zemininin Olmaması xiii

16 B. İsim Değişikliği Ücretinin Eksik Tahsil Edilmesi B.1 Yasal Durum B.2. Eksik Tahsilatın Dağılımı Trafik Cezalarının Tahsiline ( ) İlişkin Tespitler Köpek Resimlerinin Tahsiline ( ) İlişkin Tespitler Satışı Yapılan Malzeme Gelirine ( ) İlişkin Tespitler Eğlence Resmi ( ) ve Eğlence İzin Harcı Gelirine ( ) İlişkin Tespitler Otel İşletme İzin Harcı ( ) ve Otel Geceleme Resmi Gelirlerine ( ) İlişkin Tespitler Otel İşletme İzin Harcının Tahsil Edilmemesi Otel Geceleme Resmi A. Otellerden Alınan Otel Resmi B. Pansiyonlardan alınan Otel Resmi Kıymet ve Tartı Ücreti Gelirine ( ) İlişkin Tespitler Meslek Vergisi Gelirine ( ) İlişkin Tespitler Yapı İzin Denetleme ve Parselleme Harcı ( ) Gelirlerine İlişkin Tespitler İzne Bağlı İşyeri Açılış Harcı ( ) Gelirlerinin Tahsiline İlişkin Tespitler /2005 Sayılı Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsili (Geçici Kurallar) Yasası ile 92/2009 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılan Tahsilatlar Diğer Hususlar Lefkoşa Türk Belediyesi ne, 2010 Mali Yılı nda Lefkoşa da Gerçekleşmiş Olan Sel Baskını Nedeniyle, TC Tokat Belediyesi ve Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi Tarafından Gönderildiği Tespit Edilen Mal ve Malzemelerin Dağıtımına İlişkin Tespitler A. LTB Yetkililerince Yapılan Dağıtımlara İlişkin Tespitler B. T.C. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarafından LTB ye Gönderilmiş Beyaz Eşyaların Dönemin Maliye Bakanlığı, Bakanlık Müdürü Tarafından Teslim Alınması LTB Başkanlığı Tarafından Özel Kişi/Kurumlara Hibe Edilmiş Olan Çöp Bidonları LTB Sınırları İçindeki Büfelerin Kiralanmasına İlişkin Tespitler A. Meclis Onayı Alınmadan Yapılmış Kiralamalar B. Lefkoşa Türk Belediyesi ile Organik Bağı Olmamasına Rağmen, Bazı Büfe, Halı Saha ve Hayvan Barınağı na Ait Elektrik Akımlarının LTB Adına Olması Yeşil Alanların Kişilerin Kullanımına Verilmesi D&M Quality Management Consulting Ltd. e Yapılan Ödemeler LTB Mali Yılları Kesin Hesaplarına İlişkin Hususlar A. Gelir Bakiyeleri B. Kesin Hesapların Düzenlenmesine İlişkin Diğer Hususlar B.1. Ticari Borçlar B.2. LTB Tarafından Düzenlenmiş Karşılıksız veya Muhataplarına Verilmemiş Çeklerin Kaydı 474 B.3. Emeklilik Fonu Hesaplarının Tutulmaması B.4. Basım Onayı Almış Fatura ve Makbuzların, Suret Basımı İçin Kullanılabilmesi B.5. Sehven Yapılan Tahsilatların Düzeltilmesi B.6. Giderlerin Bütçeleştirilmesinde KDV Ayrıştırması Yapılmaması xiv

17 B.7. LTB Mali İşler Tüzüğü nün Yenilenme Gerekliliği LTB Başkanlığının Taslak Denetim Raporuna İlişkin Yorumu Mevzuata Aykırı Bulunan İşlemler Neticesinde Sorumluluk Tesisi İhaleye Çıkılmadan Yapılmış Olan Mal ve/veya Hizmet Alımları xv

18 1. SUNUŞ Sayıştay Başkanlığı tarafından tevdi edilen görev doğrultusunda, Lefkoşa Türk Belediyesi nin 2008, 2009, 2010 ve 2011 Mali Yılları Kesin Hesapları nın incelenmesine ilişkin denetim gerçekleştirilmiş ve rapor tamamlanmış olup, bu Raporun; tarihli Lefkoşa Türk Belediyesi nce Gerçekleştirilmiş İstihdamların 2011 Mali Yılına İlişkin Durumu ve tarihli Lefkoşa Türk Belediyesi Tarafından; Mali Yılları nda Alınan Krediler ve Belediyeye Ait Banka Hesapları ile MK 11/2012 Sayılı Tarihli Belediye Meclis Kararına İlişkin Sayıştay Ara Raporları ile değerlendirilmesi gerekmektedir. 2. ARAŞTIRMA KAYNAK VE YÖNTEMİ Lefkoşa Türk Belediyesi Mali Yılları Kesin Hesapları nın denetimi; Değiştirilmiş şekli ile 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası, bu yasa altında çıkarılan Tüzükler, LTB Belediye Meclisi ve LTB Komisyon kararları, 2008, 2009, 2010 ve 2011 Mali Yılı Bütçeleri ve Kesin Hesapları, Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Kurumu (KSK) Tüzüğü ve LTB KSK Yönetim Kurulu Kararları, KKTC Anayasası, Değiştirilmiş şekli ile 65/2007 sayılı Belediye Personel Yasası, Değiştirilmiş şekli ile 6/1961 sayılı TCM Birlikler ve Dernekler Kanunu, Değiştirilmiş şekli ile 19/1963 sayılı Pul Yasası ve bu Yasa altında düzenlenmiş Emirnameler, Değiştirilmiş şekli ile 26/1977 sayılı Emeklilik Yasası, Değiştirilmiş şekli ile 27/1977 sayılı Vergi Usul Yasası, Değiştirilmiş şekli ile 48/1977 sayılı Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Yasa Kuralları, Değiştirilmiş şekli ile 24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası, 72/1989 sayılı Sosyal Yardımlar Yasası, Değiştirilmiş şekli ile 22/1992 sayılı İş Yasası, Değiştirilmiş şekli ile 47/1992 sayılı Katma Değer Vergisi Yasası ve bu Yasa tahtında yürürlüğe girmiş olan Katma Değer Vergisi Oranları Tüzüğü, Değiştirilmiş şekli ile 50/1995 sayılı Taşınmaz Mal Vergisi Yasası, Değiştirilmiş şekli ile 21/1997 sayılı Çevre Yasası, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası, 38/1997 sayılı Para ve Kambiyo Yasası, Değiştirilmiş şekli ile 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası, Değiştirilmiş şekliyle 21/2005 sayılı Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve bu Yasa altında çıkarılmış Tüzükler, Değiştirilmiş şekli ile 36/2005 sayılı Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsili (Geçici Kurallar) Yasası, Değiştirilmiş şekli ile 51/2006 sayılı Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Yasası, 1

19 42/2009 sayılı Kamu Alacaklarının İndirimli Tahsili İle İlgili Mali Düzelemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname ve 92/2009 sayılı Kamu Alacaklarının İndirimli Tahsili İle İlgili Mali Düzelemeye İlişkin Yasa, Değiştirilmiş şekli ile Bölüm 52 Köpekler Yasası, Değiştirilmiş şekli ile Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası ve bu Yasa tahtında yürürlüğe girmiş olan Yollar ve Binalar Tüzüğü, Değiştirilmiş şekli ile Fasıl 113 Şirketler Yasası, Değiştirilmiş şekli ile Fasıl 262 Poliçeler Yasası, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Belediye Emekçileri Sendikası arasında akdedilen Toplu İş Sözleşmeleri ve Protokoller, Değiştirilmiş şekli ile 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası nda belirlenen usul ve esaslar, çerçevesinde, gerekli görülen konularda 2012 ve 2013 Mali Yılları na ilişkin hususların da incelenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Yukarıda yer alan mevzuat kapsamında gerçekleştirilen denetim çerçevesinde tespit edilen hususlara ilişkin, ilgililerle yüz yüze görüşme yapılmış ve/veya değiştirilmiş şekli ile 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası nın 25. ve 26. maddeleri uyarınca ilgililerden yazılı savunma alınmış ve denetime sunulmayan bazı belgeler talep edilmiştir. Ayrıca; Birçok Bankadan, tarafımızca belirlenen harcamalara ait çekler/hesaplar hakkında bilgi ve belge talep edilirken, Polis Genel Müdürlüğü aracılığıyla da denetim için gerekli olan bazı belgelerin temin edilmesi yoluna gidilmiş, Doğu Akdeniz Üniversitesi nin Mühendislik Fakültesi nden bazı asfaltlama işleri için Bilirkişi Raporu düzenlenmesi talep edilmiş, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü, Çalışma Dairesi Müdürlüğü ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü nden ve Rapora konu edilen diğer Kurum/Kuruluşlardan da bilgi/ belge temin edilmesi yoluna gidilmiştir. Lefkoşa Türk Belediyesi denetimi kapsamında, Belediye yetkililerinden bilgi/belge edinilmesinde çeşitli sıkıntılarla karşılaşılmış, birçok personelin denetime bilgi iletmekten imtina ettiği ve/veya dönemin LTB Başkanının onayı akabinde, bilgi/belge iletme yoluna gittiği görülmüştür. Yaşanan bu durum, denetimi geciktiren başlıca etkenlerden olmakla birlikte, bilgi/belgeye ulaşmadaki sıkıntılar nedeniyle, Sayıştay Başkanı dönemin LTB Başkanı Sn. Cemal Bulutoğluları na muhatap tarihli yazısı ile (B.A-1) değiştirilmiş şekli ile 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası uyarınca, Sayıştay ın ve Sayıştay Denetçilerinin bilgi ve belgeye ulaşmadaki yasal yetkilerini ve yasal düzenleme hilafına davrananlar için uygulanabilecek müeyyideleri belirtmek durumunda kalmıştır. Yukarıda belirtilenlere ilaveten; LTB Şubeleri arasında bilgi/belge alış verişinde yer alan kopukluklar, Şubelerin yapılan işlerden haberdar olmaması ve/veya olamaması, birçok ödeme için LTB Mali İşler Şubesi nde belge bulunmaması ve Mali İşler Şubesi başta 2

20 olmak üzere, Belediyenin tüm Birimlerinin ortak bir bilgisayar programı kullanmaması, Denetime sunulan birçok bilginin çelişmesi ve/veya LTB bilgisayar sisteminden talep edilen bilgileri içerecek şekilde veri alınamaması ve/veya talep edilen bilgilere ulaşılabilmesinin uzun bir süreç gerektirmesi, Lefkoşa Türk Belediyesi personelince 2011 ve 2012 Mali Yılları nda gerçekleştirilen grevler, Başta Sn. Cemal Bulutoğluları olmak üzere birçok yetkilinin denetim kapsamında bilgisine başvurulmasına rağmen, değiştirilmiş şekli ile 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası hilafına sorularımızın yanıtlanmaması, 3/2012 sayılı Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyeleri nin 90 Gün Süre İle Zorunlu İzine Çıkarılmaları Hakkında Yasa Gücünde Kararname uyarınca Sn. Cemal Bulutoğluları ve dönemin LTB Meclis Üyeleri nin zorunlu izne çıkarılması ve LTB Başkanlığı görevini dönemin Lefkoşa Kaymakamı Sn. Kemal Deniz Dana nın ifa etmesi, Sn. Cemal Bulutoğluları nın tarihinde Belediye Başkanlığı görevinden çekilmesi (B.A-2) ve 2/2013 sayılı LTB Meclisi kararı (B.A-3) ile dönemin LTB Asbaşkanı Sn. Celal Cin in vekalet görevine devam etmesi, gerçeği yansıtan bilgi ve belgeye ulaşma, dolayısıyla denetimin sonlanma sürecini uzatmış olup, denetim tarafımıza iletilen bilgi/belgeler ışığında tamamlanmıştır. 3. LTB MALİ YILLARI KESİN HESAPLARI İLE İLGİLİ DENETİM GÖRÜŞÜ LTB Mali Yılları Kesin Hesapları nın incelenmesi neticesinde; Denetime esas teşkil eden Kesin Hesaplarda bazı harcamaların muhatabının Ödeme Fişlerinde farklı ilgili çeklerde farklı isimlerle kayıt altına alınarak, ödeme muhatabının Belediye hesaplarında görülmemesine sebebiyet verildiği, ihale yolu ile alınması gereken aynı özellikteki birçok mal ve hizmet alımlarının bedellerinin ihaleye çıkılmadan fatura bölmesi yapılarak çeşitli kalemlere dağıtılarak toplam bedelin bir anda tespit edilememesine yol açıldığı, Denetimin sonlandırıldığı tarih itibarıyla Belediyenin ticari borçlarının Mali İşler Şubesi tarafından belirlenemediği, Konu mali yıllara ilişkin gelir bakiyelerinin denetime sunulamadığı, - Birçok harcamanın faturasız/belgesiz olduğu, harcamaların itaya bağlanmasında, değiştirilmiş şekli ile 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası nın 121. maddesine uyulmadığı, LTB adına yapıldığı belirtilen birçok işin belgelenemediği, Hak Edişlerde ve/veya işin yapıldığına ilişkin yazılarda veya tekliflerde, sahte imza olduğu ve/veya talimatla belge imzalatıldığı ve/veya belgede tahrifat olduğu yönündeki yazılı beyanların denetime sunulduğu, 3

Piyangolar Birimi 2010 Mali Yılı Hesapları Dene m Raporu

Piyangolar Birimi 2010 Mali Yılı Hesapları Dene m Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 25/2013 23 Aralık, 2013 Piyangolar Birimi 2010 Mali

Detaylı

Spor Fonu 2010 Mali Yılı Kesin Hesap Dene m Raporu

Spor Fonu 2010 Mali Yılı Kesin Hesap Dene m Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 26/2013 23 Aralık, 2013 Spor Fonu 2010 Mali Yılı Kesin

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

Jeoloji ve Maden Dairesi 2012 Mali Yılı Gelir Hesapları Dene m Raporu

Jeoloji ve Maden Dairesi 2012 Mali Yılı Gelir Hesapları Dene m Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 21/2013 25 Kasım, 2013 Jeoloji ve Maden Dairesi 2012

Detaylı

İÇ KONTROL BÖLÜMÜ İŞ AKIŞI

İÇ KONTROL BÖLÜMÜ İŞ AKIŞI İÇ KONTROL BÖLÜMÜ İŞ AKIŞI HAZİNE VE MUHASEBE DAİRESİ KKTC MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL BÖLÜMÜNDEKİ KONTROL AKTİVİTELERİ MB-HMD-ĠK 1 MB-HMD-ĠK 2 MB-HMD-ĠK 3 MUHASEBE İŞLEM FİŞİ KONTROLÜ HARCAMA BELGESİ

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

Gazimağusa Belediyesi 2012-2014 Mali Yıllarını Kapsayan Dönemde Kanalizasyon Bağlama Ücretleri Ve Tahsila na İlişkin Dene m Raporu.

Gazimağusa Belediyesi 2012-2014 Mali Yıllarını Kapsayan Dönemde Kanalizasyon Bağlama Ücretleri Ve Tahsila na İlişkin Dene m Raporu. 1983 1983 SS A AY AY Y Y II Ş TA ŞT 1978 1978 1983 SA Y I Ş T AY 1978 KKTC SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 2/2016 22 Ocak, 2016 Gazimağusa Belediyesi 2012-2014 Mali Yıllarını Kapsayan Dönemde Kanalizasyon

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

İskele Kaymakamlığı ile Mehmetçik Bucağı 2011 Mali Yılı Gelir Hesapları Dene m Raporu

İskele Kaymakamlığı ile Mehmetçik Bucağı 2011 Mali Yılı Gelir Hesapları Dene m Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 15/2013 18 Kasım, 2013 İskele Kaymakamlığı ile Mehmetçik

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

İçindekiler. Rapor 2 sayfa, Ekler 8 sayfadan ibarettir.

İçindekiler. Rapor 2 sayfa, Ekler 8 sayfadan ibarettir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 22/2013 17 Aralık, 2013 Muhaceret Dairesi 2010 Mali Yılı Gelir Hesapları Dene m Raporu

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

İskele Kaymakamlığı ile Mehmetçik Bucağı 2012 Mali Yılı Gelir Hesapları Dene m Raporu

İskele Kaymakamlığı ile Mehmetçik Bucağı 2012 Mali Yılı Gelir Hesapları Dene m Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 16/2013 18 Kasım, 2013 İskele Kaymakamlığı ile Mehmetçik

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

* * 3113/12 *

* * 3113/12 * * KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAYıŞTAY ARAŞTIRMA RAPORU SAYı: * 23/1112 * 3511112 * 3113/12 * 2711112 TARİH: 15.05.2012 HAZıRLAYAN: Hüseyin Saadetoğlu. Ebru Akbıçak. Havva Akbaş Sibel Nami : Baş Denetçi

Detaylı

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ARTVİN BELEDİYESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 2 3.

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ

GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ GENEL TARIM SİGORTASI FONU MALİ İŞLER TÜZÜĞÜ [(19.4.1985 R.G. 35 EK III A.E. 207 Sayılı Tüzüğün), (31.12.2010 R.G. 220 EK III A.E. 786) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] GENEL TARIM SİGORTASI YASASI

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem Rapor düzenleme tarihi S.S. BAYINDIRKONUT YAPI KOOPERATİFİ 2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 22.05.2011 : 2010 : 15.04.2011

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. info@erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Bu ana hesap grubu, bir yıl içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları kapsar. 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 09.05.2017 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Yönetmelik. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU HESAPLARA İLÂVE NOTLAR

KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU HESAPLARA İLÂVE NOTLAR 1. Genel Bilgi: a. Mart 1975'e kadar bir Devlet Dairesi olarak görev yapan Elektrik Dairesi Bakanlar Kurulunun 6216 sayılı kararı ile 1 Mart 1975 tarihinden itibaren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna dönüştürülmüştür.

Detaylı

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi?

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/047 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 13.08.2007 Karar No : 2007/UY.Z-2748 Şikayetçi : Yağışan

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 03 KASIM 2014 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ ÜYE FATİH TOK ÜYE AKİF UYGUR ÜYE NECATİ AKYILDIZ ÜYE İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2012-30.09.2014

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 911.MKH.BİT/F01 1 / 10 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 911.MKH.BİT/F01 2 / 10 Adı sında 1 2 Üniversite bütçesinden yapılacak ödemelerin muhasebeleştirilmesi Bütçe dışı proje ödemelerinin

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ ÖDEV

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ ÖDEV İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ ÖDEV Yıllara yaygın inşaat ve onarım işiyle ilgili faaliyette bulunan ABC İnşaat A.Ş. 10.08.2015 tarihinde okul inşaatı ihalesine katılmış ve 2.000.000 TL teklif bedeli

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.05.2016 31.10.2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.05.2016-31.10.2016 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 18.11.2016

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İ D A R İ B İ R İ M L E R T O P L A N T I S I 0 7. 0 1. 2 0 1 4 GÜNDEM Genel Bilgilendirme Devam Eden İşler Planlanan İşler Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ANTALYA BÜYÜKŞEHİİR BELEDİİYESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK // 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ

s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ 2012 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 28.04.2013 : 2012 Rapor düzenleme tarihi : 28.03.2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

: RAPOR : 5 YAPRAK : EKLER : 5 (9 YAPRAK)

: RAPOR : 5 YAPRAK : EKLER : 5 (9 YAPRAK) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAYıŞTAY DENETİM RAPORU: SAYı : 07/6/2013 TARİH: 4 Temmuz, 2013 : HAZıRLA YAN: Haluk ŞEVKi - BAŞ DENETÇi YARDIMCISI RAPORUN KONUSU: Lefkoşa Kaymakamlığı 2011 Malİ Yılı Gelir

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 12 OCAK 2015 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ FATİH TOK AKİF UYGUR NECATİ AKYILDIZ İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2014-16.12.2014

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 Ocak 31 Aralık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı TEMMUZ- İçindekiler SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın sonunda o aya ait bakım faturası alınır. 1. Hak ediş formu hazırlanıp firma, muhasebe memuru, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisinin

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç ve kapsam Bu yönerge, İzmir Büyükşehir

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KURUMUMUZA PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HĐBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı