Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 11 Haziran, Raporu Hazırlayan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 11 Haziran, 2015. Raporu Hazırlayan"

Transkript

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 3/ Haziran, 2015 Lefkoşa Türk Beled yes Mal Yılları Kes n Hesap Denet m Raporu

2 Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 11 Haziran, 2015 Raporu Hazırlayan Ebru AKBIÇAK Sibel NAMİ Kıdemli Denetçi Kıdemli Denetçi (Eski) Denetçi Hasan TURAN Hüseyin ÖZGİT Mustafa TÜRKKAL Şinasi COŞGUN Bu rapora Sayıştay Başkanlığının adresinden ulaşılabilir.

3 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ ARAŞTIRMA KAYNAK VE YÖNTEMİ LTB MALİ YILLARI KESİN HESAPLARI İLE İLGİLİ DENETİM GÖRÜŞÜ LTB MALİ YILLARI KESİN HESAPLARINA İLİŞKİN DENETİM BULGULARI LTB Mali Yılları Kesin Hesaplarına İlişkin Genel Analiz Giderlerin Analizi Fasıl Bazında Giderlerin Grafik Dökümü Fasıl 1- Personel Giderleri LTB Toplam Gelirleri İle Personel Ödemelerinin Karşılaştırılması... 6 A Mali Yılları LTB Gelirleri (Koşullu Bağış ve Borçlanma Hariç) ile Devlet Katkısının Karşılaştırılması... 7 B. Personel Ödemeleri Sonrası LTB Kullanımına Kalan Miktar Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Primler Fasıl 10- Diğer Ödenekler Gelirlerin Analizi Giderlerin İncelenmesinde İzlenen Yöntem ve Sonuçlar A. Ödeme Fişleri ve Ekli Evraklarının Elektronik Ortama Kaydedilmesi B. LTB Tarafından Düzenlenmiş Çeklerin İlgili Bankalardan Temin Edilmesi B.1. LTB Tarafından Düzenlenmiş Farklı İşletmelere Ait Çeklerin Ciro Edilmesinde Adı Geçen Bazı Belediye Personeli B.1.1. Turgay Demiray Adı Verilerek İşlem Gören/Ciro Edilen Çekler B.1.2. Niyazi Aligüllü Adı Verilerek İşlem Gören/Ciro Edilen Çekler B.2. LTB Tarafından Düzenlenmiş Farklı İşletmelere Ait Çeklerin Toplandığı Hesaplar B.2.1. Universal Bank Ltd. Nezdindeki Sayılı Hesap ile Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. Nezdindeki Sayılı Hesap B.2.2. Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. Nezdindeki ve Numaralı Hesaplar B.2.3. Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. Nezdindeki Sayılı Hesap ve/veya Bu Hesap Sahibi Adı Belirtilerek İşlem Gören Çekler B.2.4. Yakındoğu Bank Ltd. Nezdindeki Sayılı Hesap ve/veya Hesap Sahibi Tüzel Kişi Mührü ile İşlem Gören Çekler B.3. Çeklerin İşlem Görmesinde Tespit Edilen Diğer Hususlar Yol Yapım Giderleri Bütçe Kalemine İlişkin Tespitler ( ) İta Amirinin Ödeme Yetkisini Aşacak Şekilde ve/veya Yasal Mevzuata Uyulmadan Gerçekleştirilmiş Ödemeler A. Emek-Kahveci-Akansu Konsorsiyum Ortaklığı na Yaptırılan Asfalt İşleri İhalesi A.1. LTB İhale Tüzüğü Hilafına İhale Bedeline Yapılan Artış A.2. Bu İhale için İmzalanan Sözleşme A.2.1. Sözleşmenin Birim Fiyatları İçerecek Şekilde Yapılması Nedeniyle Damga Pulu Vergisinin Ödenmemesi A.2.2. İhaledeki Birim Fiyatlar Dışında Yaptırılan Ek İşler i

4 B. Kemal Aktunç ve Kuşcu Kardeşler Altyapı Komandit Şti. ne Yaptırılan Muhtelif Asfalt ve Kaldırım İşleri İhalesi C. LTB Meclisince Alınmış MK 140/2010 ve MK 25/2011 Sayılı Kararlar Uyarınca Kahveci Ltd. e Yaptırılan Muhtelif Asfaltlama İşleri C.1. MK 140/2010 Sayılı Meclis Kararı Neticesinde Yaptırılan Asfaltlama İşleri C.2. MK 25/2011 Sayılı Meclis Kararı Neticesinde Yaptırılan Asfaltlama İşleri C.2.1. MK 25/2011 Sayılı Meclis Kararı C.2.2. MK 25/2011 Sayılı Meclis Kararına Dayanılarak Yaptırılan İşler İçin Sözleşme İmzalanmaması C.2.3. MK 25/2011 Sayılı Meclis Kararı Kapsamı Dışında Yaptırılan ve Hak Edişlere Eklenen İşler C.2.4. Asfalt Tonaj Dökümleri Kısmen Belgelenemeyen Hakediş C.2.5. MK 25/2011 Sayılı Meclis Kararına Onay Veren Meclis Üyelerinin Sorumluluk Tutarının Belirlenmesi D. Sayıştay Başkanlığı nca Bazı Asfaltlama İşleri için Bilirkişi Görüşü Alınması D.1. DAÜ Bilirkişi Raporu Sonuçlarının Analizi D.2. DAÜ Bilirkişi Raporu Dikkate Alınarak Sorumluluk Tesis Edilmesi E. MK 85/2011 Sayılı Karar Uyarınca Satın Alınan 100 Adet Sokak Lambası Direği ve Armatürleri E.1. MK 85/2011 Sayılı Meclis Kararının İhale Tüzüğü ne Aykırı Alınmış Olması E.2. Sokak Direklerinin Meclis Kararında Belirtilen Sokağa Dikilmemesi ve Sokak Lambası Direk ve Armatürlerin Akıbeti E.3. İthal Edilen Sokak Lambası Aydınlatma Direklerinin Evraklarındaki Tutarsızlık Ödeme Sürecinde Aksaklık ve/veya Eksiklik Görülen Harcamalar/Hususlar A. Sütcüoğlu Ltd. e Yaptırılan Muhtelif Asfalt ve Kaldırım İşleri B. MK 23/2010 Sayılı Meclis Kararı Uyarınca Kahveci Ltd. e Yaptırılan Muhtelif C. MK 91/2011 Sayılı Meclis Kararı Uyarınca Yaptırılan Tören Alanı Tribün İnşaatı C.1. Bu Kararın Alınış Usulündeki Çekinceler C.2. Yüklenici Firma ile Sözleşme İmzalanmaması C.3. Bu Projeye Ait Hak Edişlerdeki Aksaklık ve Kontrolör İmzası Sahteleme İddiaları D. Ahed Construction Ltd. ve Sütcüoğlu Ltd. e Yaptırılan Kaldırım İşleri İhalesi D.1. Yüklenici Firmalarla Birim Fiyat Üzerinden Yapılan Sözleşmelerin Sakıncaları D.2. İhaledeki Birim Fiyatlar Dışında Yaptırılan Ek İşler E. Fatura Bölünmesi Yapılarak Gerçekleştirilen Ödeme F. Çekin, Ödeme Fişi Üzerindeki Firma/Kişiden Farklı Kişiye Yazılması G. Herhangi Bir İhale Dahilinde Olmadan Bu Kalemden Bütçeleştirilmiş Ödemeler H. İhale Karşılığı Olan Faturasız Ödemeler I. LTB Meclisinin MK 86/2003 Sayılı Kararı Uyarınca Yaptırılan Muhtelif Yol Çizim İşleri İ. Yol Üzerlerine Çizilen Kırmızı Agrega/Epoxy İşleri J. Veli s Ticaret Ltd. e Yaptırılan Bazı Yol Çizim İşlerinin Hak Edişlerindeki Eksiklikler K. LTB Meclisinin MK 117/2011 Sayılı Kararı Uyarınca Kahveci Ltd. e Yaptırılan Asfaltlama İhalesinin Sözleşmesinin Pullanmamış Olması ii

5 L. Yaptırılan Bazı Yol Çizimlerinin Trafik İşaretlemeleri Açısından Herhangi Bir Kurala Uymaması Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil) ( ) Gider Kalemine İlişkin Tespitler LTB Tarafından Clean World Marketing (CWM) Co. Adına Yapılmış Ödemeler A. CWM Co. ya ait Birçok Faturanın, İş Tekliflerinin ve İşin Yapıldığına İlişkin Yazıların Bazı LTB Personelince Düzenlenmesi B. LTB Maliyet Keşif Raporları ve/veya Hak Ediş Raporlarının Düzenlenmemesi C. Harcamalara İlişkin Tespitler C.1. Belirsiz Adres Verilerek İş Yapılması C.2. LTB Kayıtlarında Bulunmayan Adres/Müstehlikler İçin Yapıldığı Belirtilen Harcamalar 65 C.3. Özel İşyeri, Apartman, Muhtarlık ve Devlet Kurumlarına Ait Bina Tadilatları C.4. LTB Personelinin Ev Tamiri İçin Yapılmış Olan Harcama C.5. Muhtaç/Yoksul Kişiler İçin Yapıldığı Belirtilen Ödemeler C.5.1. Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Tarafından Yapılan Araştırma C.5.2. Kamu Kurum/Kuruluşlarından Maaş Almakta Olan Kişiler İçin Yapılmış olan Harcamalar C.6. Diğer Harcamalar C.7. Fatura Düzeni ve Fatura Bölümü D. LTB Tarafından Clean World Marketing Co. Adına Düzenlenmiş Çeklerin Bozdurulması/İşlem Görmesi LTB Tarafından F. Dorman Tic. Ltd. Adına Yapılmış Ödemeler A. Temizlik, İlaçlama vb. Genel Hizmet Alımı A.1. Sel Baskını Kapsamında Yapıldığı Belirtilen İşler Karşılığı Ödeme A.1.1.Ödemeye Esas Teşkil Eden İşlerin Belgelenememesi ve Belgelerdeki Tutarsızlıklar A.1.2. LTB Meclisinin MK 33/2010 ve MK 54/2010 Sayılı Kararları A.2. Lefkoşa Mezarlığı nın Temizliği Karşılığı Yapılmış Olan Ödemeler A.2.1. Ödemeye İlişkin Tespitler A.2.2. Lefkoşa Mezarlığının Temizliği Karşılığı Ödemelere İlişkin Çeklerin Ciro Edilmesi/İşlem Görmesi A.2.3. F. Dorman Tic. Ltd. e ait Bazı Faturaların LTB Personeli Tarafından Yazılması A.3. Temizlik ve Boyama İşleri Karşılığı Ödeme ile LTB Meclisinin MK 101/2010 Sayılı Meclis Kararının Uygulanması A.4. Haspolat Hamitköy Arası Budama ve Temizlik İşleri A.5. Köprü Boyanması ve Tamiri A.6. Denetime Sunulmayan Ödeme Fişi A.7. LTB Meclisinin MK 54/2010, MK 64/2010 ve MK 101/2010 sayılı Meclis Kararları Kapsamında F. Dorman Ticaret Ltd. e Yapılmış Ödemelerin Toplamı A.8 Sözleşme İmzalanmaması B. F. Dorman Tic. Ltd. Tarafından Yüklenilmiş Olan İhaleler B.1. LTB Surlariçi Bölgesi Genel Temizlik İşleri Hizmet Alımı İhalesi B.1.1. Teminat Mektupları iii

6 B.1.2. Sözleşmenin Pullanmaması B.1.3. Yetki ve Kontrollük B.1.4. Sosyal Güvenlik Kurumları ile Gelir ve Vergi Dairesi ne Yapılması Gereken Yatırımlar B.1.5. Hak Edişlerin Düzenlenmesi B.1.6. Ek Ödeme B.2. LTB Mücavir Alanda Sivrisinek, Karasinek, Pire, Hamamböceği ve Kemirgen (Fare, Sıçan) Mücadelesi İhalesi B Mali Yılı B Mali Yılı B İhale Süreci- LTB Kira ve İhale Komisyonu Fesh Edildiği Dönemde İhaleye Çıkılması A. LTB Kira ve İhale Komisyonu nun Tarihli Toplantısı B. Lefkoşa Türk Belediyesi Meclisi nin MK 31/2011 sayılı Meclis Kararı- Meclis Karar Defteri Kayıtları ile Meclis Üyeleri nce İmzalanan Kararın Farklı Olması C. İhalenin İptali ve Yeniden İhaleye Çıkılması D. İhaleye İlişkin İdari ve Teknik Şartnamelerde Yer Alan Değişiklikler E. Kati Teminat F. Avans Verilmesi G. İhale Kapsamındaki İşlerin/İlaçların LTB Tarafından Kontrolü ve Raporlanması. 111 H. İhale Kapsamındaki İlaçların LTB Tarafından Kontrolü I. Araç Kullanımı C. LTB Tarafından F. Dorman Ticaret Ltd. Adına Düzenlenmiş Çeklerin Bozdurulması / İşlem Görmesi LTB Tarafından Muzaffer Polat Adına Yapılmış Ödemeler A. Muzaffer Polat ın İş Yapabilmesine İlişkin İzinler ve Müstahdem Bilgileri B. Muzaffer Polat Adına Yapılmış Ödemelere İlişkin Tespitler B.1 LTB de Düzenlendiği Sonucuna Ulaşılan Faturalar B.2. LTB Maliyet Keşif ve Kontrol Raporlarının Düzenlenmemesi B.3. Muzaffer Polat ve Mahsuni Koç Adına LTB de Düzenlenmiş İş Tamamlandı Yazıları ve İş Teklifleri C. Ödemelerin İtaya Bağlanması D. Muzaffer Polat Hakkında Basında Yer Alan Haber ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü nce Yapılan Araştırma E. Harcamalara İlişkin Diğer Tespitler E.1. Yapılmadığı Beyan Edilen İş Karşılığı Ödeme E.2. Belediye Personelinin Ev Tamiri İçin Yapılan Harcama E.3. İşin Kime Yapıldığı Belgelenemeyen/Verilen Adreslerde LTB Müstehliği Olmadığı Belirlenen/Tamirat Gerekçesi Belirtilemeyen Harcamalar E.4. Haspolat Hamitköy Arası Budama ve Temizlik İşleri F. Ödemelere İlişkin Diğer Tespitler G. Fatura Düzeni ve Bölümü iv

7 H. LTB Tarafından Muzaffer Polat Adına Düzenlenmiş Çeklerin Bzodurulması/İşlem Görmesi LTB Tarafından Redmin Trading Ltd. Adına Yapılmış Ödemeler A. Redmin Trading Ltd. in İş Yapabilmesine İlişkin İzinler ve Müstahdem Bilgileri B. Redmin Trading Ltd. e Yapılmış Olan Ödemelere İlişkin Tespitler B.1. LTB de Düzenlendiği Sonucuna Ulaşılan Faturalar, LTB Maliyet Keşif ve Kontrol Raporları nın Olmayışı ve İşin Verilişi B.2. LTB Yetkililerince Redmin Trading Ltd. Adına Düzenlenmiş Teklifler ve İşin Tamamlandığına İlişkin Belediye Başkanlığına Muhatap Yazılar B.3. İmza Sahtelemesi ve Talimatla Belge İmzalatılması İddiası B.3.1. İmza Sahtelemesi İddiası B.3.2. Talimatla Belge İmzalatılması İddiası B.4. Devlet Kurumları İçin Yapıldığı Belirtilen Ağaç Budama İşleri ve Diğer İşler A. Redmin Trading Adına Düzenlenmiş İşin Yapıldığına İlişkin Yazı B. LTB Personeli Tarafından Düzenlenmiş Yazıya Yapılan Eklemeler ve Diğer Hususlar 148 C. KKTC Dışişleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İzahları D. MK 101/2010 Sayılı Meclis Kararının Uygulanması E. Mezar Temizliği Karşılığı Ödemeler F. Haspolat Hamitköy Arası Temizlik İşleri G. Ödeme Fişleri nin İtaya Bağlanması ve Ödemelere İlişkin Diğer Tespitler H. Denetime Sunulmayan Ödeme Fişi I. LTB Tarafından Redmin Trading Ltd. Adına Düzenlenmiş Çeklerin Bozdurulması/ İşlem Görmesi LTB Tarafından Sıtkıoğulları Construction Ltd. Adına Yapılmış Ödemeler A. Bazı Harcamalara İlişkin Tespitler B. Metehan Sınır Kapısı WC ve Lavabo Yapımı B.1 İhaleye Çıkılmadan Hizmet Alımı Yapılması B.2. İmza Sahtelemesi ve Talimat ile Belge İmzalatıldığı İddiası B.3. Projelerin Vizesiz Olması B.4. Metehan Sınır Kapısında Yapılan İşler İçin Sözleşme İmzalanmaması C. Haspolat Hamitköy Arası Budama vetemizlik İşleri D. LTB Tarafından Sıtkıoğulları Construction Ltd. Adına Düzenlenmiş Çeklerin Bozdurulması/İşlem Görmesi LTB Tarafından Sütcüoğlu Ltd. Adına Yapılmış Ödemelere İlişkin Tespitler LTB Tarafından Hasan Yücem İnşaat işleri Adına Yapılmış Ödemeler A. Hasan Yücem İnşaat İşleri Adına LTB de Düzenlenmiş Faturalar ve İş Teklifi B. İmza Sahtelemesi İddiası C. LTB Personelinin Ev Tamiri D. Ağaç Budama, Ot Kesme ve Temizlik İşleri Ödemeleri D.1. Genel Hususlar D.2. Kamu Kurum/Kuruluşları İçin Yapılmış Olan Ödemeler D.3. Çevre Temizliği İçin Ödeme v

8 E. Çiçek Ekimi, Ağaç Dikimi Ödemeleri F. Haspolat Hamitköy Arası Budama ve Temizlik İşleri G. LTB Tarafından Hasan Yücem İnşaat İşleri Adına Düzenlenmiş Çeklerin Bozdurulması/İşlem Görmesi LTB Tarafından Mustafa Kızılyürek İnşaat İşleri Adına Yapılmış Ödemelere İlişkin Tespitler A. İmza Sahtelemesi İddiası B. İnşaat, Temizlik ve Bordür Boyama İşleri C. Devlet Kurum/Kuruluşlarına Yapılan İşler LTB Tarafından Ramadan Hamidi Adına Yapılmış Ödemeler A. Yanıltıcı Belge Düzenlenerek Ödeme Yapılması B. Ramadan Hamidi Adına Yapılmış Diğer Ödemeler C. LTB Tarafından Ramadan Hamidi Adına Düzenlenmiş Çeklerin Bozdurulması/İşlem Görmesi LTB Tarafından Engin Taşkol Adına Yapılmış Ödemelere İlişkin Tespitler A. Engin Taşkol un Ticaret Yapabilmesine İlişkin İzinler ve Müstahdem Bilgileri B. Engin Taşkol Adına LTB de Düzenlendiği Sonucuna Ulaşılan Faturalar ve Yazı C. LTB Maliyet Keşif ve Kontrol Raporlarının Olmayışı D. Haspolat Hamitköy Arası Budama ve Temizlik İşleri E. LTB Tarafından Engin Taşkol Adına Düzenlenmiş Çeklerin Bozdurulması/İşlem Görmesi LTB Tarafından Öncer Dental Ltd. Adına Yapılmış Ödemelere İlişkin Tespitler LTB Tarafından Karöz Hammaliye Ltd. Adına Yapılmış Ödemelere İlişkin Tespitler LTB Tarafından Birsen Atilla Adına Yapılmış Ödemelere İlişkin Tespitler LTB Tarafından Rengin Fıratlı Adına Yapılmış Olan Ödemelere İlişkin Tespitler LTB Adına Yaptırıldığı Belirtilen Ancak Teyit Edilemeyen Diğer Harcamalar ile Belediye Personeli/Yetkililerince Yanıltıcı Ödeme Fişi Düzenlenmesi A. Yanıltıcı Ödeme Fişi Düzenlenmesi B. Diğer Ödemeler LTB Tarafından Aysun Yüksel İnterfon İletişim Adına Yapılmış Ödemeler A. Ödemelere İlişkin Tespitler B. LTB Tarafından Aysun Yüksel İnterfon İletişim Adına Düzenlenmiş Çeklerin Kullanımı LTB Tarafından Uygun & Kılınç Ticaret Şti. Ltd. Adına Yapılmış Ödemelere İlişkin Tespitler LTB Tarafından Çağkan Yapı İsleke Sistemleri Adına Yapılmış Ödemeler ve Talimatla Belge İmzalatılması İddiası Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil) ( ) Gider Kaleminin Kullanımına İlişkin Öneriler Hizmet Tesisi Gider Kalemine ( ) İlişkin Tespitler Mezbaha Projesi İhalesi Sürecindeki Aksaklıklar A. İhale Teklif Aşamasındaki Aksaklıklar B. Mezbaha Binasına Ait Mimari, Mekanik ve Elektrik Projelerinin Vizelendirilmemiş Olması vi

9 C. Mukavelenin Pul Vergisinin Ödenmemiş Olması ve Ek İşlerle İlgili Sözleşme İmzalanmaması Proje Yapım Aşaması ve Hak Ediş Ödemelerindeki Bulgular A. Ek Protokol ün Yanlış Uygulanması Sonucu Yapılan Haksız Ödeme B. Bazı Hak ediş Ödemelerinde Belirtilen Hak Ediş Tutarları ile Ödemeye Ekli Metraj Dökümlerinin Tutarsızlığı C. Mezbaha Projesinde Ödenmemiş Hakedişlere Haksız Olarak Protokolün Uygulanması Ek İşler A. USD Fiyat ile Teklif Verilmiş Ek İşlerde Görülen Aksaklıklar A.1. USD Bazlı Ek İşlerin Orijinal İhale Bedelinin % 20 sini Aşması A.2. USD Bazlı Ek İşlerin Hak Edişlerinin Usulüne Uygun Yapılmaması A.3. USD Bazlı Ek İşlerin İçerik ve Fiyatlarındaki Aksaklıklar A.3.1 Klimalandırma İşlerindeki Artış A.3.2 USD Bazlı Ek İşlerin Orijinal Teklif Fiyatları ile Uyuşmaması B. TL Bazlı Ek İşlerde İhale Tüzüğü ne Aykırılık B.1. TL Bazlı Ek İş in Dayandırıldığı Meclis Kararı nın İhale Tüzüğü Hilafına Alınması B.2. TL Bazlı Ek İşin Toplam Tutarının MK 28/2011 Sayılı Meclis Kararındaki Yetkiyi Aşması B Hak Edişe Dahil Edilmiş TL Bazlı Çevre Düzenlemesi Başlıklı Ek İşin Hak Edişindeki Aksaklık Bazı Hak Edişlerin Kontrolör İmzalarındaki Aksaklıklar Mezbaha Binası ve Çevre Düzenlemesi Geçici Kabul Aşamasındaki Aksaklıklar A. Geçici Kabulün Geçersiz Olması B. Geçici Kabulün Kontrolör İmzasındaki Aksaklık Mezbaha Projesi İhalesinin Mali Durumunun Özeti Mezbaha Projesinin Hak Edişlerindeki Aksaklıklar Sebebiyle Alınması Gereken Önlemler Sosyal Tesisler ( ) ve Hizmet Binası Gider ( ) Kalemlerine İlişkin Tespitler LTB Belediye Tiyatrosu Projesi I. Etap İhalesi A. Mevzuata Aykırı Ödemeler A.1. Sözleşmenin Pul Harcının LTB Tarafından Ödenmesi A.2. İhale Kapsamında Olmayan ve Yetki Alınmadan Yapılan İşler B. İhale Sürecinde Aksaklık ve/veya Eksiklik Görülen Hususlar B.1. Bina Projesindeki Aksaklık ve/veya Eksiklikler B.2. Hakediş Raporları ile Detaylı Yapılan İş Listesi ve Metrajların Tutarsızlığı B.3. Hatalı Mahsuplaşma B.4. Firmaya Yapılan Toplam Ödeme Tutarı ile Bilirkişi Raporundaki Ödenmesi Gereken Tutar Arasındaki Fark Haspolat Ve Hamitköy Halı Saha İhalesi A. İhale Sürecinde Aksaklık ve/veya Eksiklik Görülen Hususlar A.1. Sözleşmenin Pullanmaması A.2. Faturasız Ödeme vii

10 A.3. Müteahhidin LTB ye Olan Borcu Tutarında Hakediş Raporu Düzenlenmesi A.4. Bazı Hak Ediş Raporlarındaki İmzaların Sahtelendiği İddiası Halı Sahalar İçin Yapılan İhale Harici Harcamalar A. İhale Öncesinde Yapılan Kalıp Demir ve Beton Döküm İşleri B. İhale Tamamlandıktan Sonra Yapılan Elektrik İşleri C. Halı Sahaların LTB Bütçesine Toplam Maliyeti Metehan Spor Kulübü Kemal Küçük Spor Ve Sosyal Tesisleri Hizmet Binası ( ) Gider Kalemi A. LTB 5. Kat Tadil İşleri - İmza Sahtelemesi, Baskı ve Talimatla Belge İmzalattırılması İddiası B. Belediye Binası Sözleşmesinin Pullanmaması ve Ek işlerle ilgili Sözleşme İmzalanmaması 250 C. Mukavelesiz İhaleler Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri ( ) Tespitleri İta Amirinin Ödeme Yetkisini Aşacak Şekilde ve/veya Yasal Mevzuata Uyulmadan Gerçekleştirilmiş Ödemeler A. Kaymaklı I. Kanalizasyon Projesi nde İhale Tüzüğü Hükümlerine Aykırı Olarak Ek İş Yaptırılması B. Sosyal Konut Tesislerine ait Pompa İstasyonu Altyapı Projesi için Yapılan Ödemeler B.1. Projenin Yetki Alınmadan Yaptırılan Bölümü B.2. Projenin MK 41/2011 Sayılı Meclis Kararı Referans Gösterilerek Yaptırılan Bölümü C. MK 41/2011 Sayılı Meclis Kararı Referans Gösterilerek Yaptırılan Diğer İşler C.1. Bu Harcamalara Ekli Hakediş Raporlarındaki Aksaklıklar C.1.1. Hak Edişlerin Detaylı Metraj Dökümlerinin Olmaması C.1.2. Hakedişlerde Yer Alan İşin Toplam Bedeli Tutarının Yetki Belirsizliği C.2. Karalım & Co Ltd. ile Sözleşme İmzalanmamış Olması C.3. Bu Ödemelere Ait Hak Edişlerin Kontrolörlük Sürecindeki Aksaklık C.4. Hak Edişte Yer Alan Kontrolörlük İş Bitirme Yüzdesi İle Ödenen Hakediş Arasındaki Fark C.5. Bu Projelerle İlgili Meclis Üyelerinin Sorumluluk Tesisi Ödeme Sürecinde Aksaklık ve/veya Eksiklik Görülen Harcamalar/Hususlar A. Mustafa Altun İnşaat Ltd. e Yapılan Ödemenin Faturasız Olması B. Küçük Kaymaklı I. Kanalizasyon Projesi nin İhale Sözleşmesinin Pullanmamış Olması C. Gelibolu 1. Etap Kanalizasyon Projesi İhale Sözleşmesinin Pullanmamış Olması D. Ortaköy ve Kuzey Marmara Kanalizasyon Projesi nin Yüklenici Firmanın Kusuru ile Bitirilemediği Halde Teminat Mektubuna El Konulmaması E. Kaymaklı III. Kanalizasyon Projesi için Yapılan Bazı Hakediş Ödemelerinin Faturasız Olması F. Hamitköy I. Etap Kanalizasyon Projesi İle İlgili Aksaklıklar F.1. Faturasız Yapılan Hak Ediş Ödemeleri F.2. İhale Sözleşmesinin Pulsuz Olması F.3. İhalenin %20 den Fazla Bir Oranda Yüklenici Firmanın Kusurundan Dolayı Bitirilemediği Halde Teminat Mektubuna El Konulmaması viii

11 G. Haspolat Sosyal Konut Projesi ndeki Septik Kuyu Sisteminden Kanalizasyon Sistemine Geçilmesinde Ödenen Maliyet Farkının Yetkisiz Ödenmesi LTB Sosyal Konut Yapımı İhalesi ile İlgili Tespitler Sosyal Konut Yapımına İlişkin İhale (Haziran 2007-Şubat 2008 Dönemi) Sosyal Konut Hak Sahiplerine Uygulanan Kriterler ve Peşinat Ödemelerine A. Projeye Müracaat ve Haksahipliği A.1. Müracaat ve Hak Sahipliği Kıstaslarının Belirlenmesi A.2. Hak Sahibi Sayısının Belirlenmesi B. Sosyal Konut Yapımı Amaçlı Toplanan Depozitoların LTB Cari Hesabında Kullanılması C. LTB 2007 Mali Yılı Bütçesi nde Sosyal Konut Gelir ve Gider Kalemi Öngörülmemesi ve LTB 2008 Mali Yılı Bütçesi Yürürlüğe Girmeden Yapılan Aktarmaların Yasal Dayanağı Şubat 2008 Döneminden Ocak 2013 Dönemine Kadar Olan Süreç A. Projenin İhale Sürecinin Devamı A.1. Projenin Neticelendirilmesi ve Yüklenici Firmanın Belirlenmesi Aşaması A.2. İlgili Projenin Yüklenici Firma ile İmzalanan Sözleşmenin Pulsuz Olması B. LTB nin Hak Sahibi Olacak Kişilerden Tahsil Ettiği Peşinatların Son Durumu C. LTB nin Yüklenici Firmaya Yaptığı Daire Başı 3, EUR Ödemelerin İdari Şartnamede Yer Almaması D. Hak Sahipliğinin ve Depozito İadelerinin Denetim Bitimindeki Son Durumu E. LTB nin Katkı Yaptığı Daire Sayısı ile Hak Sahipliği Sayısının Uyuşmaması E.1. Depozito İadelerini İspatlayıcı Belge Sunulması Durumunda Sorumluluk Tesisi E.2. Depozito İadelerini İspatlayıcı Belge Sunulmaması Durumunda Sorumluluk Tesisi F. LTB Sosyal Konut Apartmanlarına Ait Mimari, Mekanik ve Elektrik Projelerin G. Sosyal Konutların Elektrik Altyapısı için LTB Tarafından Yapılan Ödeme Belediye İştiraklerine Katkı ( ) Gideri Kalemine İlişkin Tespitler Haspolat Sosyal Konut Projesi İçin Yapılan Ödemeler A. Immo Construction Ltd. e Yapılan Ödemelere Karşılık Herhangi Bir Fatura Alınmaması B. Sosyal Konut Projesi için Bu Kalemden Yapılan Ödemelerin Bütçe Kurallarına Uymaması Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. e Yapılan Ödemeler A. Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. e Yapılan Ödemeler B. İştirak Oluşumunun Yasal Altyapısının Olmaması C. Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. de İstihdam Edildiği Beyan Edilen Kişilerin Gerçekte LTB nin Muhtelif Birimlerinde Çalıştırılması D. Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. de Aktarılan Kaynağın Şirket Hesaplarında Muhasebeleştirilme Yöntemindeki Aksaklıklar E. Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. de Çalıştırılan Personel için Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı Daireleri Kayıtlarında Bulunan Borçlar F. Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şti. Ltd. e Aktarılan Mali Kaynaklar Konusunun Özeti Muhtaç ve Yoksullara Yardım ( ) Kalemine İlişkin Tespitler İmza Sahtelemesi İddiası A. LTB Personeli İbrahim Yangın Adına Yapılmış Olan Ödeme B. Yanıltıcı Belge Düzenlenerek Ödeme Yapıldığı İddiası ix

12 Yanıltıcı Belge Düzenlenerek Ödeme Yapılması LTB Personeline Yapılmış Olan Ödemeler Dönemin LTB Meclis Üyesine Yapılan Ödemeler LTB Personeli Olmamasına Rağmen Personel Olarak Belirtilen Kişi İçin Yapılmış Olan Ödeme LTB Tarafından Hizmet Alımı Yapılmasına Rağmen, Yardım Olarak Talep Edilen Ödeme ve Sürekli Hizmet Alımı Yapılması Siyasi Parti Faaliyetine Yardım Amaçlı Ödeme Muhtaç ve Yoksullara Yardım Kaleminden Karşılanmış Ödemelere İlişkin LTB Tarafından Düzenlenmiş Olan Çeklerin Kullanımı Spor Kulüplerine Yardım Gideri ( ) Kalemine İlişkin Tespitler İta Amirinin Ödeme Yetkisini Aşacak Şekilde ve/veya Yasal Mevzuata Uyulmadan Gerçekleştirilmiş Ödemeler A. Bağış Yapılan Spor Kurumunun Belli Olmadığı Ödemeler B. Ödeme Fişi Ekine Bağış Yapılan Kurumdan Bağış Makbuzu Alınmadan Yapılan Yardımlar 313 B.1. Doğrudan Spor Kurumuna Ödendiği İddia Edilen Ancak Bağış Makbuzu Alınmamış Belgesiz Harcamalar B.2. Ödeme Fişinde Spor Kurumunun Belirtildiği Ancak Bağış Makbuzu Alınmamış ve Ayrı Bir Firma/Kişi den Alınmış Fatura İbraz Edilen Harcamalar C. Spor Kulüplerine Yardım Gideri Kaleminden Ödenmiş Metehan Spor Kulübüne İhalesiz Olarak Yaptırtılan Muhtelif İşler Dernek ve Birliklere Yardım Gideri ( ) Kalemine İlişkin Tespitler İta Amirinin Ödeme Yetkisini Aşacak Şekilde ve/veya Yasal Mevzuata Uyulmadan Gerçekleştirilmiş Ödemeler A. Yardım Yapılan Dernek/Birliğin Belirsiz Olduğu Muhtelif Harcamalar B. Bağış Makbuzu Alınmadan Yapılan Yardımlar C. Ödeme Fişi Ekine Bağış Yapılan Kurumdan Ayrı Bir Firma/Kişi den Alınmış Belge Eklenmesi D. Bu Bütçe Kaleminden Muhtelif Muhtarlara Yapılmış Ödemeler E. Bütçe Kalemi Amacı Dışında Yapılmış Ödemeler Ödeme Sürecinde Aksaklık ve/veya Eksiklik Görülen Harcamalar/Hususlar A. Yardım Amaçlı Alınmış Piyango Biletlerinin Ödeme Emirleri Ekinde Yer Almaması B. LTB Kültür Sanat Kurumu na Yapılan Ödemeler Kara Taşıt Alımları Gider ( ) Kalemine İlişkin Tespitler İta Amirinin Ödeme Yetkisini Aşacak Şekilde ve/veya Yasal Mevzuata Uyulmadan Gerçekleştirilmiş Ödemeler A. Yetki Aşımı İçeren Motorlu Araç Alımı B. Faturasız Yapılan Ödeme ve Bu Ödemenin Çekinin Sn. Cemal Bulutoğluları Adına Düzenlenmiş Olması Ödeme Sürecinde Aksaklık ve/veya Eksiklik Görülen Harcamalar/Hususlar A. Trucks Trading Ltd ile Yapılan İhale Sözleşmesinin Pulsuz Olması B. Toros Otomotive Ltd. ile Yapılmış İhale Sözleşmelerinin Pulsuz Olması C. Ercüment Tahir & Co. Ltd ile Yapılmış Sözleşmenin Pulsuz Olması D Mali Yılı İçerisinde Alınan Çekirge Araçlar x

13 D.1. Meclis Kararında Belirtilen Sayıdan Fazla Çekirge Alımı Yapılması D.2. Atlas Trucks Sales den Alımı Kararlaştırılan Çekirge nin Evraklarındaki Tutarsızlık E. Polis Genel Müdürlüğü ne Hibe Edilen Araçlar Hareketli İş Makinesi Alımları ( ) Gider Kalemine İlişkin Tespitler Kısa Vadeli Borçlar Kaleminden ( ) Yapılan Harcamalara İlişkin Tespitler Kısa Vadeli Borçların Kullanımına İlişkin Tespitler Muhtelif Harcamalara Ait Bulgular A. Temizlik Hizmeti Karşılığı Olarak Gösterilen Harcama B. LTB Personeline Yapılan Yardım C. Kur Farkından Kaynaklanan Fazla Ödemeler C.1. Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi C.2. Çangar Finans Co. Ltd. e Yapılan Kur Farkı Ödemeleri D. Sosyal Konut Hak Sahipliği Karşılığı Yapılan İade Ödemesi E. TC Yardım Heyetine Bilgisayar ve Malzeme Alımı Olarak Gösterilen Harcama Çifte Muhasebe Kaydı Yapılması Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri ( ) Kaleminden Yapılmış Olan Harcamalara İlişkin Tespitler A. Basımı Belgelenemeyen Faturalar B. Anneler Gününde Hediye Alımı İçin Yapılan Harcama Park, Bahçe Yapımı ve Ağaçlandırma ( ) Giderlerine İlişkin Tespitler Park Bahçe Yapımı ve Ağaçlandırma Gideri ( ) Kalemine İlişkin Tespitler A. Çağlayan Parkı İçin Alınan Projektörler B. Ortaköy Futbol Sahası Telleme İşinin Bütçe Amaçları Dışında Yaptırılması C. LTB Fidanlık Projesi İhale Sözleşmesinin Pulsuz Olması Bilgisayar Yazılımı Alımları ( ) Gider Kalemine İlişkin Tespitler A. İhale Süreci A Mali Yıllarına Ait Ödemeler A Tarihinde Tarafımızca Yapılan Sayım Sonuçları B. Konu İhale ve Hizmet Alımı Hakkında Varılan Sonuç Yeni Su Şebekesi Yapım Giderleri ( ) Kalemine İlişkin Tespitler A. İhalesi Yapılmış Olan Yeni Su Şebekesi Projeleri B. İlgili Bütçe Kalemine Dâhil Olan Harcamalara Ait Belgelere İlişkin Tespitler B.1. Aynı Numaralı Hakediş Raporu nun İki Farklı Şekilde Düzenlenmesi B.2. Bazı Ödeme Fişleri Ekinde Fatura Bulunmaması C. Sözleşmelerin Pullanmaması Eğitime Katkı Payı Giderleri ( ) Kalemine İlişkin Tespitler Lefkoşa Türk Belediyesi nden Alacağı Olan İşletmeler Tarafından Banka ve/veya Finans Kuruluşlarına Verilen Temliknameler LTB Başkanlığı nca Onaylanan Temliklerle İşletmelere Kredi Sağlanması ve Diğer Hususlar A. F. Dorman Tic. Ltd. e Ait Temlikler xi

14 A.1. Lefkoşa Surlariçi Genel Temizlik İşleri Hizmet Alımı İhalesi Kapsamındaki Temlikler. 366 A.2. LTB İlaçlama İhalesi ne İlişkin Temlik ve Diğer Temlikler B. Borhan & Borhan Investment and Development Ltd. e Ait Temlikler C. Kahveci Ltd. e Ait Temlikler D. Asin İnşaat Ltd. e Ait Temlikler E. Karalım & Co. Ltd. e Ait Temlikler F. Kemal Aktunç ve Kuşçu Kardeşler Altyapı Komandit Şti. e Ait Temlikler Temlikler Mukabili Yapılan Ödemeler Temlik Ödemelerine İlişkin Genel Tespitler Depozito Hesabı Depozito Hesabı ile İlgili Saptamalar A. Gelir Tahakkuku Yapılmayan Depozitolar B. Çöp İmhası İçin Yapılan Mükerrer Ödeme C. Ek Mesai Ücretlerinde Mükerrer Ödeme D. Karşılığı Yatırılmadan Depozito Hesabından LTB Personeline Ödenen Ek Mesai Ücretleri 383 E. Kamera Sistemi Alımı F. LTB Uluslararası Müzik Festivali Kapsamında Yapılan Ödeme G. Babalar Günü için Alınan Hediye Bedeli Olarak Gösterilen Ödemeler H. Tarkan ve Ahmet Özhan Konseri Ödemeleri LTB Depozito Hesabı Mali Yılları Gelir Gider Tablosu Depozito Hesabına İlişkin Diğer Hususlar A. Bayram Yeri Geliri Aktarımı B. Depozito Hesabından LTB Cari Hesabına Yapılan Aktarmalar C. Çangar Motors Co. Ltd. e Ait İnşaat Ruhsatları na Mahsuben Depozito Alınması C.1. İnşaat Ruhsatlarına Mahsuben Depozito Hesabına 500, TL Alınması C.2. İnşaat Ruhsatlarına Mahsuben 145, TL Depozito Alınması Depozito Hesabının Kullanılmasına İlişkin Öneriler Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Kurumu Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Kurumu Yönetimi LTB Kültür Sanat Kurumu Gelirleri LTB Kültür Sanat Kurumu Giderlerine İlişkin Genel Hususlar LTB Kültür Sanat Kurumu Tarafından Yapılan Hizmet Alımları A. Yapılan Hizmet Alımlarında Sosyal Güvenlik Primleri ve Vergi Kesintilerinin Yapılmaması 398 B. LTB KSK nda Kamudan ve Yerel Yönetimlerden Emekli Olan Kişilerin İstihdam Edilmesi Ödemeyi Tevsik Edici Belge Alınmadan Yapılan Ödemeler Tarkan Konseri Ödemeleri A. Sözleşme Bedeli B. Sözleşmenin Pullanmaması ve Vergi Yatırımlarının Yapılmaması C. Tarkan Konseri Sponsorluk Ücretleri ve Harcamaları Burs Ödemesi xii

15 LTB Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Yer Alan Bazı Personele Yapılan Ödemelere İlişkin Tespitler ve Diğer Hususlar A. Çim Seroydaş İsimli Personele Yapılmış Olan Ödemeler B. Lefkoşa Türk Belediyesi ile BES Arasında Akdedilmiş TİS Kapsamında Özel Sınıf Basamağından Yapılmış Olan Ödemeler ve BES ile Yapılmış Olan Tarihli Protokol B.1. Lefkoşa Türk Belediyesi ile BES Arasında Akdedilmiş TİS Kapsamında Özel Sınıf Basamağından Yapılmış Olan Ödemeler B.2. LTB Başkanı ile BES arasında Tarihinde İmzalanmış Olan Protokol C. KKTC Vatandaşı Olmadığı Tespit Edilen, Personel Dosyası da Mevcut Olmayan LTB Çalışanı 416 D. Dönemin LTB Başkanı Tarafından LTB Müdürü Mevkiine Yapılmış Olan Görevlendirmeler E. Belediye Personeline İdari İzin Verilmesi F. Sosyal Haklardan Vergi Alınmaması G. LTB Maaş Bordrolarının Elektronik Ortamda Kaydı LTB Tarafından Mali Yılları nda Tahsil Edilen Gelirlere İlişkin Tespitler Diğer Gayrimenkul Kira Gelirleri ( ) LTB Kent Mobilyaları Yapımı ve İşletilmesi İhalesi İhale Süreci Maliyet Keşif Raporları, Şartnamelerin Hazırlanması, Bakanlar Kurulu Onayı Olmadan Sözleşme İmzalanması ve Sözleşmeye Redmin Trading Ltd. Direktörünün Kefil Olması K Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Akabinde Sözleşme İmzalanması, Bakanlar Kurulu nun LTB Meclisi Onayı Almayan İhaleyi Onaylaması ve Diğer Hususlar Kent Mobilyalarının Yapımı ve Montajı Lefkoşa Türk Belediyesi Otobüs Durağı Reklam Geliri ile Prizmatik Tabela ve Billboard Gelirleri Otobüs Duraklarının F. Dorman Tic. Ltd. e Kiralanması ve F. Dorman Tic. Ltd. Direktörünün Remon Reklam Hizmetleri Ltd. ile İlgisi Kent Mobilyalarına Elektrik Sağlanması Kira Bedeline Artış Yapılması ve Kent Mobilyalarının Sigortalanması Yıllık Kira Bedelinin Ödenmesi Sözleşmenin Pullanmaması Kesimhane ve Et Taşıma Gelirlerine ( ) İlişkin Tespitler Denetime Sunulmayan Fatura Blokları Defter Kaydı Görülmesine Rağmen LTB Veznesine İntikal Ettirilmemiş Kesimhane Gelirleri Gelir Kaybına İlişkin Sorumluluk Tesisi Diğer Hususlar Genel Hizmet Gelirlerine ( ) İlişkin Tespitler İş Yerinin Koruma Altına Alınması Ücreti A. İş Yerinin Koruma Altına Alınması Ücretinin Yasallığı B. İndirim ve Taksit Yapılması İşyerlerinin Çıkarmış Olduğu Fazla Çöplerin Alınmasına İlişkin Tespitler LTB İçme Suyu Tüzüğü Çerçevesinde Tahsil Edilen Gelirlere İlişkin Tespitler A. Bozulan Sayaçlar için Tüketicilerden Alınan Ücretin Yasal Zemininin Olmaması xiii

16 B. İsim Değişikliği Ücretinin Eksik Tahsil Edilmesi B.1 Yasal Durum B.2. Eksik Tahsilatın Dağılımı Trafik Cezalarının Tahsiline ( ) İlişkin Tespitler Köpek Resimlerinin Tahsiline ( ) İlişkin Tespitler Satışı Yapılan Malzeme Gelirine ( ) İlişkin Tespitler Eğlence Resmi ( ) ve Eğlence İzin Harcı Gelirine ( ) İlişkin Tespitler Otel İşletme İzin Harcı ( ) ve Otel Geceleme Resmi Gelirlerine ( ) İlişkin Tespitler Otel İşletme İzin Harcının Tahsil Edilmemesi Otel Geceleme Resmi A. Otellerden Alınan Otel Resmi B. Pansiyonlardan alınan Otel Resmi Kıymet ve Tartı Ücreti Gelirine ( ) İlişkin Tespitler Meslek Vergisi Gelirine ( ) İlişkin Tespitler Yapı İzin Denetleme ve Parselleme Harcı ( ) Gelirlerine İlişkin Tespitler İzne Bağlı İşyeri Açılış Harcı ( ) Gelirlerinin Tahsiline İlişkin Tespitler /2005 Sayılı Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsili (Geçici Kurallar) Yasası ile 92/2009 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılan Tahsilatlar Diğer Hususlar Lefkoşa Türk Belediyesi ne, 2010 Mali Yılı nda Lefkoşa da Gerçekleşmiş Olan Sel Baskını Nedeniyle, TC Tokat Belediyesi ve Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi Tarafından Gönderildiği Tespit Edilen Mal ve Malzemelerin Dağıtımına İlişkin Tespitler A. LTB Yetkililerince Yapılan Dağıtımlara İlişkin Tespitler B. T.C. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarafından LTB ye Gönderilmiş Beyaz Eşyaların Dönemin Maliye Bakanlığı, Bakanlık Müdürü Tarafından Teslim Alınması LTB Başkanlığı Tarafından Özel Kişi/Kurumlara Hibe Edilmiş Olan Çöp Bidonları LTB Sınırları İçindeki Büfelerin Kiralanmasına İlişkin Tespitler A. Meclis Onayı Alınmadan Yapılmış Kiralamalar B. Lefkoşa Türk Belediyesi ile Organik Bağı Olmamasına Rağmen, Bazı Büfe, Halı Saha ve Hayvan Barınağı na Ait Elektrik Akımlarının LTB Adına Olması Yeşil Alanların Kişilerin Kullanımına Verilmesi D&M Quality Management Consulting Ltd. e Yapılan Ödemeler LTB Mali Yılları Kesin Hesaplarına İlişkin Hususlar A. Gelir Bakiyeleri B. Kesin Hesapların Düzenlenmesine İlişkin Diğer Hususlar B.1. Ticari Borçlar B.2. LTB Tarafından Düzenlenmiş Karşılıksız veya Muhataplarına Verilmemiş Çeklerin Kaydı 474 B.3. Emeklilik Fonu Hesaplarının Tutulmaması B.4. Basım Onayı Almış Fatura ve Makbuzların, Suret Basımı İçin Kullanılabilmesi B.5. Sehven Yapılan Tahsilatların Düzeltilmesi B.6. Giderlerin Bütçeleştirilmesinde KDV Ayrıştırması Yapılmaması xiv

17 B.7. LTB Mali İşler Tüzüğü nün Yenilenme Gerekliliği LTB Başkanlığının Taslak Denetim Raporuna İlişkin Yorumu Mevzuata Aykırı Bulunan İşlemler Neticesinde Sorumluluk Tesisi İhaleye Çıkılmadan Yapılmış Olan Mal ve/veya Hizmet Alımları xv

18 1. SUNUŞ Sayıştay Başkanlığı tarafından tevdi edilen görev doğrultusunda, Lefkoşa Türk Belediyesi nin 2008, 2009, 2010 ve 2011 Mali Yılları Kesin Hesapları nın incelenmesine ilişkin denetim gerçekleştirilmiş ve rapor tamamlanmış olup, bu Raporun; tarihli Lefkoşa Türk Belediyesi nce Gerçekleştirilmiş İstihdamların 2011 Mali Yılına İlişkin Durumu ve tarihli Lefkoşa Türk Belediyesi Tarafından; Mali Yılları nda Alınan Krediler ve Belediyeye Ait Banka Hesapları ile MK 11/2012 Sayılı Tarihli Belediye Meclis Kararına İlişkin Sayıştay Ara Raporları ile değerlendirilmesi gerekmektedir. 2. ARAŞTIRMA KAYNAK VE YÖNTEMİ Lefkoşa Türk Belediyesi Mali Yılları Kesin Hesapları nın denetimi; Değiştirilmiş şekli ile 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası, bu yasa altında çıkarılan Tüzükler, LTB Belediye Meclisi ve LTB Komisyon kararları, 2008, 2009, 2010 ve 2011 Mali Yılı Bütçeleri ve Kesin Hesapları, Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Kurumu (KSK) Tüzüğü ve LTB KSK Yönetim Kurulu Kararları, KKTC Anayasası, Değiştirilmiş şekli ile 65/2007 sayılı Belediye Personel Yasası, Değiştirilmiş şekli ile 6/1961 sayılı TCM Birlikler ve Dernekler Kanunu, Değiştirilmiş şekli ile 19/1963 sayılı Pul Yasası ve bu Yasa altında düzenlenmiş Emirnameler, Değiştirilmiş şekli ile 26/1977 sayılı Emeklilik Yasası, Değiştirilmiş şekli ile 27/1977 sayılı Vergi Usul Yasası, Değiştirilmiş şekli ile 48/1977 sayılı Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Yasa Kuralları, Değiştirilmiş şekli ile 24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası, 72/1989 sayılı Sosyal Yardımlar Yasası, Değiştirilmiş şekli ile 22/1992 sayılı İş Yasası, Değiştirilmiş şekli ile 47/1992 sayılı Katma Değer Vergisi Yasası ve bu Yasa tahtında yürürlüğe girmiş olan Katma Değer Vergisi Oranları Tüzüğü, Değiştirilmiş şekli ile 50/1995 sayılı Taşınmaz Mal Vergisi Yasası, Değiştirilmiş şekli ile 21/1997 sayılı Çevre Yasası, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası, 38/1997 sayılı Para ve Kambiyo Yasası, Değiştirilmiş şekli ile 19/1998 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası, Değiştirilmiş şekliyle 21/2005 sayılı Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası ve bu Yasa altında çıkarılmış Tüzükler, Değiştirilmiş şekli ile 36/2005 sayılı Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsili (Geçici Kurallar) Yasası, Değiştirilmiş şekli ile 51/2006 sayılı Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği Yasası, 1

19 42/2009 sayılı Kamu Alacaklarının İndirimli Tahsili İle İlgili Mali Düzelemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname ve 92/2009 sayılı Kamu Alacaklarının İndirimli Tahsili İle İlgili Mali Düzelemeye İlişkin Yasa, Değiştirilmiş şekli ile Bölüm 52 Köpekler Yasası, Değiştirilmiş şekli ile Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası ve bu Yasa tahtında yürürlüğe girmiş olan Yollar ve Binalar Tüzüğü, Değiştirilmiş şekli ile Fasıl 113 Şirketler Yasası, Değiştirilmiş şekli ile Fasıl 262 Poliçeler Yasası, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Belediye Emekçileri Sendikası arasında akdedilen Toplu İş Sözleşmeleri ve Protokoller, Değiştirilmiş şekli ile 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası nda belirlenen usul ve esaslar, çerçevesinde, gerekli görülen konularda 2012 ve 2013 Mali Yılları na ilişkin hususların da incelenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Yukarıda yer alan mevzuat kapsamında gerçekleştirilen denetim çerçevesinde tespit edilen hususlara ilişkin, ilgililerle yüz yüze görüşme yapılmış ve/veya değiştirilmiş şekli ile 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası nın 25. ve 26. maddeleri uyarınca ilgililerden yazılı savunma alınmış ve denetime sunulmayan bazı belgeler talep edilmiştir. Ayrıca; Birçok Bankadan, tarafımızca belirlenen harcamalara ait çekler/hesaplar hakkında bilgi ve belge talep edilirken, Polis Genel Müdürlüğü aracılığıyla da denetim için gerekli olan bazı belgelerin temin edilmesi yoluna gidilmiş, Doğu Akdeniz Üniversitesi nin Mühendislik Fakültesi nden bazı asfaltlama işleri için Bilirkişi Raporu düzenlenmesi talep edilmiş, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü, Çalışma Dairesi Müdürlüğü ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü nden ve Rapora konu edilen diğer Kurum/Kuruluşlardan da bilgi/ belge temin edilmesi yoluna gidilmiştir. Lefkoşa Türk Belediyesi denetimi kapsamında, Belediye yetkililerinden bilgi/belge edinilmesinde çeşitli sıkıntılarla karşılaşılmış, birçok personelin denetime bilgi iletmekten imtina ettiği ve/veya dönemin LTB Başkanının onayı akabinde, bilgi/belge iletme yoluna gittiği görülmüştür. Yaşanan bu durum, denetimi geciktiren başlıca etkenlerden olmakla birlikte, bilgi/belgeye ulaşmadaki sıkıntılar nedeniyle, Sayıştay Başkanı dönemin LTB Başkanı Sn. Cemal Bulutoğluları na muhatap tarihli yazısı ile (B.A-1) değiştirilmiş şekli ile 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası uyarınca, Sayıştay ın ve Sayıştay Denetçilerinin bilgi ve belgeye ulaşmadaki yasal yetkilerini ve yasal düzenleme hilafına davrananlar için uygulanabilecek müeyyideleri belirtmek durumunda kalmıştır. Yukarıda belirtilenlere ilaveten; LTB Şubeleri arasında bilgi/belge alış verişinde yer alan kopukluklar, Şubelerin yapılan işlerden haberdar olmaması ve/veya olamaması, birçok ödeme için LTB Mali İşler Şubesi nde belge bulunmaması ve Mali İşler Şubesi başta 2

20 olmak üzere, Belediyenin tüm Birimlerinin ortak bir bilgisayar programı kullanmaması, Denetime sunulan birçok bilginin çelişmesi ve/veya LTB bilgisayar sisteminden talep edilen bilgileri içerecek şekilde veri alınamaması ve/veya talep edilen bilgilere ulaşılabilmesinin uzun bir süreç gerektirmesi, Lefkoşa Türk Belediyesi personelince 2011 ve 2012 Mali Yılları nda gerçekleştirilen grevler, Başta Sn. Cemal Bulutoğluları olmak üzere birçok yetkilinin denetim kapsamında bilgisine başvurulmasına rağmen, değiştirilmiş şekli ile 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası hilafına sorularımızın yanıtlanmaması, 3/2012 sayılı Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyeleri nin 90 Gün Süre İle Zorunlu İzine Çıkarılmaları Hakkında Yasa Gücünde Kararname uyarınca Sn. Cemal Bulutoğluları ve dönemin LTB Meclis Üyeleri nin zorunlu izne çıkarılması ve LTB Başkanlığı görevini dönemin Lefkoşa Kaymakamı Sn. Kemal Deniz Dana nın ifa etmesi, Sn. Cemal Bulutoğluları nın tarihinde Belediye Başkanlığı görevinden çekilmesi (B.A-2) ve 2/2013 sayılı LTB Meclisi kararı (B.A-3) ile dönemin LTB Asbaşkanı Sn. Celal Cin in vekalet görevine devam etmesi, gerçeği yansıtan bilgi ve belgeye ulaşma, dolayısıyla denetimin sonlanma sürecini uzatmış olup, denetim tarafımıza iletilen bilgi/belgeler ışığında tamamlanmıştır. 3. LTB MALİ YILLARI KESİN HESAPLARI İLE İLGİLİ DENETİM GÖRÜŞÜ LTB Mali Yılları Kesin Hesapları nın incelenmesi neticesinde; Denetime esas teşkil eden Kesin Hesaplarda bazı harcamaların muhatabının Ödeme Fişlerinde farklı ilgili çeklerde farklı isimlerle kayıt altına alınarak, ödeme muhatabının Belediye hesaplarında görülmemesine sebebiyet verildiği, ihale yolu ile alınması gereken aynı özellikteki birçok mal ve hizmet alımlarının bedellerinin ihaleye çıkılmadan fatura bölmesi yapılarak çeşitli kalemlere dağıtılarak toplam bedelin bir anda tespit edilememesine yol açıldığı, Denetimin sonlandırıldığı tarih itibarıyla Belediyenin ticari borçlarının Mali İşler Şubesi tarafından belirlenemediği, Konu mali yıllara ilişkin gelir bakiyelerinin denetime sunulamadığı, - Birçok harcamanın faturasız/belgesiz olduğu, harcamaların itaya bağlanmasında, değiştirilmiş şekli ile 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası nın 121. maddesine uyulmadığı, LTB adına yapıldığı belirtilen birçok işin belgelenemediği, Hak Edişlerde ve/veya işin yapıldığına ilişkin yazılarda veya tekliflerde, sahte imza olduğu ve/veya talimatla belge imzalatıldığı ve/veya belgede tahrifat olduğu yönündeki yazılı beyanların denetime sunulduğu, 3

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 MART AYDIN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2012 Sayfa 1 AYDIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011

Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Sirküler no: 039 İstanbul, 25 Mart 2011 Konu: Maliye Bakanlığı nca KDV Kanunu ile ilgili tereddütlü konulara yönelik açıklamaların yer aldığı sirküler taslağı hazırlandı. Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12.

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12. Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12.2005) Mart 2006 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

Gelir İdaresi Özelgeleri

Gelir İdaresi Özelgeleri Gelir İdaresi Özelgeleri (2011-2014) Son Güncelleme: 14.10.2014 Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak 2011-2014 dönemde verilen bazı özelgeler. Vergi Usul Kanunu nun 413. maddesi çerçevesinde, vergi durumları

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı