ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv Devam Ediyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler Fak. Y. Lisans İşletme Marmara Üniversitesi İktisadi 1997 ve İdari Bilimler Fak. Doktora İşletme Ankara Üniversitesi Siyasal 2004 Bilgiler Fakültesi 5. Akademik Unvanlar Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv Devam Ediyor 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1 Yüksek Lisans Tezleri Forex Piyasaları (Yüksek Lisans- Yeşim Şendur) Gelişen İşletmeler Piyasaları (Yüksek Lisans - Mahfus Çetin 6.2 Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Cihangir M., F.Küçük ve H.Türkal Çevreye Duyarlı Üretim Sistemi Uygulayan İşletmelerde Sistemin Getirdiği İlave Maliyetlerle Bu Maliyetlerin Ürünlere Yüklenilmesinde Karşılaşılan Sorunların Çözümüne Yönelik Bir Değerlendirme Manas Üniversitesi Celalabat İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Akademik Bakış Dergisi, 9, , (2006) CİHANGİR Mehmet ve Ergün Kara (2014) The Reasons for Financial Failure in Accommodation Facilities An Analysis of the Accommodation Facilities in the Cappadoccia Region/Turkey, European Scientific Journal, August 2014, Vol.10, No.22, p CİHANGİR Mehmet ve Eray Gemici (2014), Incorporated Companies Tendency to Going Public, The Problems Encountered During Going Public And A Review Toward Resolution of These Problems: The Gaziantep Sample, Information Management And Business Review, Vol. 6, No. 1,, Feb 2014, pp

2 CİHANGİR Mehmet, Birol Erkan ve Melda Harbalioğlu (2014), The Effect on Current Account of Net Tourism Revenues in Turkey, European Scientific Journal, May 2014, Vol.10, No.13, pp CİHANGİR Mehmet ve Nazmiye Ülkü ARI PEKKAN (2014), A Theoric Study About Management and Measurement of Intellectual Capital, Information Management And Business Review, Vol. 6, No. 4, August 2014, pp CİHANGİR Mehmet ve Yeşim Şendur (2014), Forex Piyasasının Kendine Has Özellikleri ve Forex Piyasasının Pay Piyasaları ve Futures Piyasalarıyla Karşılaştırılması (Unique Characteritics of Forex Markets and Comparasıon of Forex Market with Stock Markets and Futures Markets),The Journal of Academic Social Science Studies (International Journal of Social Science), Number: 28, Autumn, pp CİHANGİR Mehmet ve Mehmet Murat Gutnu (2015), Finansal Okuryazarlık: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personeli Üzerinde Bir Araştırma, ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science), Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart 2015, s Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 7.3 Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler CİHANGİR Mehmet (2014), Halka Arz ve Kotasyon İşlemleri, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Erzurum. CİHANGİR Mehmet (2014), Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Erzurum. 7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler CİHANGİR Mehmet (2005), Finansal Krizlerin Banka Birleşmelerine Etkileri: Kasım 2000 Ve Şubat 2001 Krizleri Çerçevesinde Kronolojik Ve Ampirik Bir Yaklaşım Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, s CİHANGİR Mehmet (2006), Bankacılıkta Optimum Büyüklük: Türk Bankacılık Sektörü Üzerinde Ampirik Bir Çalışma - Optimum Size in Banking: An Empirical Study on Turkish Banking Sector, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi nde yayına kabul edilmiştir. CİHANGİR Mehmet ve Ö. Faruk Demirkol (2006), Türkiye de Banka Birleşme Eğilimleri Ve Birleşmelerin Önündeki Engellerin Giderilmesi Üzerine Bir Çalışma, Finans-Politik-Ekonomik Yorumlar Dergisi, Mayıs 2006.

3 CİHANGİR Mehmet ve Mahmut İnan (2006), Bankalarda Denetim Etkinliği Ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na Devredilen Bankaların Denetimine İlişkin Bir İnceleme, Vergi Sorunları Dergisi, Mayıs 2006, Yıl: 29, Sayı: 212, s CİHANGİR Mehmet (1999), Net Aktiflere Göre Pay Senedi Değerleme Yöntemleri A Revaluation Method of Shareholders Stock by Means of Net Assets, İktisat İşletme Finans Dergisi, Ekim, Sayı : 163 Ek Sayı, s CİHANGİR Mehmet (1999), Belediyeler, Fonlar, Döner Sermayeler Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşların Ayniyat Mevzuatı, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, Temmuz, s CİHANGİR Mehmet, İbrahim DURAK ve Nihat GÜLTEKİN (2006) Üretimde Mekan Boyutunun Önemi ve Bilgi Toplumu Açısından Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXI, Sayı 1, s CİHANGİR Mehmet ve Hasan Türkal (2008), Sermaye Piyasalarının Vergilendirilmesi ve Sermaye Piyasalarına Etkileri Türkiye Sermaye Piyasaları Üzerine Bir İnceleme, E-Yaklaşım Dergisi, Ağustos 2008, Yıl 16, Sayı 188, s CİHANGİR Mehmet ve Hasan Türkal (2006) Sağlık Hizmetlerinin Kamu Maliyesi Açısından Analizi ve Değerlendirilmesi, İktisat Dergisi, Ekim 2008 CİHANGİR Mehmet ve İlkut Elif Kandil (2009), Türkiye de Borsaya Yeni Kote İşletmelerin Halka İlk Arzda Uyguladıkları Düşük Fiyatlandırma Olgusunun Test Edilmesi ve Nedenleri Üzerine Bir Değerlendirme ( Dönemi), Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2009, Sayı 44. CİHANGİR Mehmet (2009), İMKB Mali Sektör Şirketlerinin Ölçek Büyüklükleriyle, Etkinlikleri ve Hisse Senetleri Getirileri Arasındaki İlişkinin Test Edilmesine Yönelik Bir Değerlendirme Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan 2009, s.42 CİHANGİR Mehmet, Ayşe K. Güzeler ve İ. Sabuncu (2009), Optimal Portföy Seçiminde Konno-Yamazaki Modeli Yaklaşımı ve İMKB Mali Sektör Hisse Senetlerine Uygulanması, Gazi Üniv. İİBF Dergisi. CİHANGİR Mehmet ve Ö. Faruk Demirkol (2008), Menkul Kıymetleştirme - Mortgage İlişkisi ve Menkul Kıymetleştirmenin Bilanço İyileştirme Etkisi, Mali Pusula Dergisi, Haziran 2008, Sayı 42, s CİHANGİR Mehmet ve Tuğrul Kandemir (2010), Finansal Kriz Dönemlerinde Hisse Senetleri Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Arbitraj Fiyatlandırma Modeli Aracılığıyla Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma - (Kasım 2000 ve Subat 2001 Finansal Krizleri Üzerine Degerlendirme ve Gözlemler) Süleymen Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, s

4 CİHANGİR Mehmet ve Orhan Çelik (2010), İşletmelerin Optimal Sermaye Yapısının Belirlenmesinde Finansal Kaldıracın Oynadığı Rolün Kriz Öncesi Ve Sonrası Dönemler Açısından Test Edilmesi (İlk Büyük 500 Türk Sanayi Şirketi nin Kasım 2000 Ve Şubat 2001 Krizleri Öncesi Ve Sonrası Durumlarının Değerlendirilmesi), MÖDAV Dergisi, Haziran 2010, s Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler CİHANGİR Mehmet ve Tuğrul Kandemir, Finansal Kriz Dönemlerinde Hisse Senedi Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Arbitraj Fiyatlandırma Modeli Aracılığıyla Sınanması (2001 ve 2008 Finansal Krizleri Üzerine Değerlendirme ve Gözlemler), 13. Ulusal Finans Sempozyumu na bildiri olarak 22 Ekim 2009 tarihinde sunumu yapılmıştır. CİHANGİR Mehmet (2006) Atatürk Baraj Gölü Su ürünleri Potansiyelinin Değerlendirilmesi Açısından Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı(Onchorynchus mykiss Walbaum,1792) Yetiştiriciliği ve Harran Üniversitesi Kahta Meslek Yüksek Okulu Alabalık Yetiştiricilik İşletmesinin Karlılık Analizi (Bildiri Şubat 2006 Antalya da Su Ürünleri Sempozyumunda sunulmuş olup Bildiri Kitabı hala basımdadır)(hakan Akgün, Engin Artar, Ahmet Oymak ile Ortak Yayın) CİHANGİR Mehmet (2004), Şanlıurfa da Bankacılığın Gelişimi ve Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Araştırma A Research on the Development of Banking in Sanlıurfa and Its Problems, HÜBAK 1. Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 16 Şubat 2004 Şanlıurfa, Bildiri Özet Kitabı, s.37. (Sadettin Paksoy ve Mustafa Paksoy ile Ortak Yayın) CİHANGİR Mehmet (2012), Türkiye Hisse Senedi Piyasasının Ortadoğu ve Kuzey Afrika Hisse Senedi Piyasaları ile Entegrasyonu, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Konya (Arş. Gör. Bahadır Ergün ve Öğr. Gör. Mustafa Can Samırkaş ile Ortak Yayın) Cihangir Mehmet (2014), Kimya Kauçuk Ve Plastik Ürünleri İmalatı Sanayinde Yer Alan Şirketlerin Hisse Senedi Getirilerinin Tahmin Edilmesi, 18. Ulusal Finans Sempozyumu, Ekim 2014 Denizli, (Yrd. Doç. Dr. Emre Yakut, Öğr. Gör. Eray Gemici ve Arş. Gör. Yeşim Şendur ile Ortak Yayın) 7.6 Diğer yayınlar Cihangir M., Türkiye Devlet Muhasebe Sistemi-Ayniyat Muhasebesi İlişkileri, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 20, (1999) Cihangir M., S. Paksoy ve M. Paksoy, 1980 li Yılların Borç Krizinden Bugüne Dünya Bankası nın Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Tahmin Ettiği En Düşük Büyüme Oranları 2000 Yılında Düzeltme Durumu, (Çeviri) GAP İktisat İşletme Finans Dergisi, 1, 1, 5-8 (1999). 8. Projeler

5 Cihangir M., S. Paksoy ve M. Paksoy, (Araştırmacı) Şanlıurfa da Bankacılığın Gelişimi ve Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Araştırma, Kesin Rapor, Harran Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü (Proje No: 2000/165), Şanlıurfa Cihangir M. ve Bülent ÖZ, Hibe ve Mali Destek Projeleri Hazırlama Eğitimi, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Teknik Destek Projesi, Osmaniye, İdari Görevler 1. Harran Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü Başkanlığı V. 2. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF Maliye Bölüm Başkanlığı 3. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı 4. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2 kez) 5. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF İşletme Bölüm Başkanlığı 6. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 7. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senato Üyeliği (Doçent Temsilcisi) 8. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 9. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 10. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği 11. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ( Devam ediyor) 10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Finansal Yönetim (Lisans) Finansal Yönetim (Yüksek Lisans) Risk Yönetimi ve Türev Ürünler (Yüksek Lisans) Stratejik Finansal Yönetim (Doktora) Portföy Yönetimi (Doktora) Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı

6

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988

erece Alan Üniversite Yıl Uluslararası İktisat İstanbul Üniversitesi, SBE 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mustafa Serhan OKSAY 2. Doğum Tarihi : 25/04/1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : erece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler İstanbul Üniversitesi, İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995

ÖZGEÇMİŞ. Seviş, Gülcan, Türk ticari bankacılığında kredi pazarlamanın yeri ve önemi, Marmara Üniversitesi, 1995 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kadir Aykut Top 2. Doğum Tarihi : 15.08.195. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uçak Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mursit ilimdir fendir, ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 1 ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanunla

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Spor Kulüpleri Performanslarının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: BIST de Bir Uygulama

Spor Kulüpleri Performanslarının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: BIST de Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2013 Cilt:20 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Spor Kulüpleri Performanslarının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi: BIST de Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir KAYA

Detaylı

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730 ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES CİLT / VOL: 8 SAYI / NO: 3 ARALIK / DECEMBER 2013 ISSN 1306-6730 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

TURKISH COOPERATIVE ASSOCIATION TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom. Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew. 2013 C lt: 48 Sayı: 2

TURKISH COOPERATIVE ASSOCIATION TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom. Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew. 2013 C lt: 48 Sayı: 2 KOOP-KUR KOOPERATİFÇİ LTÜRK İK KURUMU ISSN 1300-1469 Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew KOOP-KUR KOOPERATİFÇİ LTÜRK İK KURUMU ISSN 1300-1469 Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom 2013 Volume:48 Number: 2 F nanc

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Ö.Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Ö.Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder ŞAHİNASLAN 2. Doğum Tarihi : 1975 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Ö.Lisans Lisans Y.Lisans Doktora 5. Akademik Unvanlar Bilgisayar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki: BIST XKURY Şirketleri Üzerine Bir Araştırma

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki: BIST XKURY Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki: BIST XKURY Şirketleri Üzerine Bir Araştırma Özet Kurumsal yönetim uygulamaları paydaşlar arasındaki çıkar çatışmalarını engellemeye

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Onur Yarar Doğum Tarihi: 16 Aralık 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 1994 Lisans İşletme

Detaylı