ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA"

Transkript

1 ETKİNLİK - 1 BOŞLUK DOLDURMA Kölelik Türgişler Kültürel Buda Kurultay Keneşçi Göktanrı Turan Taktiği Mani Töre Kut Yuğ Hayvancılık Hazarlar Kuzey Şansi Astronomi Hanedan Ahiret İnancı Ordu-Millet Devlet İşlerinde Danışma Meclisi Boylar federasyonu Yukarıda verilen kavramlarla boşlukları uygun bir biçimde tamamlayınız. 1 - Uygurların... ve... dinlerini benimsemeleri savaşçılık özelliklerini kaybetmelerine neden olacaktır. 2 - Uygurların yazıyı, matbaayı, mürekkebi kullanmaları bu toplumda... hayatın canlı olduğunu gösterir. 3 - Orta Asya yı Arap İslam ordularının ele geçirmelerini engelleyen ve Hükümdarı Baga Tarkan ın kendi adına para bastırdığı Türk topluluğu... dır/dir. 4 - Türklerde ülkenin... ın ortak malı olması devletlerin ömürlerinin kısa süreli olmasına neden olmuştur. 5 - Orta Asya Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisi Tanrı tarafından kağana verilmesi anlayışına. denilmektedir. 6 - Kurultay adı verilen mecliste son sözün hakanda olması Kurultay ın... gibi çalıştığını gösterir. 7 - Türk devletlerinde eli silah tutan herkes asker doğduğu için... anlayışı egemendir. 8 - Orta Asya Türklerinin Uygurlara kadar temel geçim kaynağı... tır/tir. 9 - Hatun un sarayının olması, mührünün bulunması, elçileri kabul etmesi kadının. söz sahibi olduğunu gösterir Orta Asya Türk devletlerinde kağanın yetkilerini kısıtlayan... ve... dır/dir Türklerin... şeklinde örgütlenmeleri devletlerin kısa sürede kurulup kısa sürede yıkılmasına neden olmuştur Orta Asya Türk devletlerinin ulusal dini.... dinidir Türklerde bilim gelişmiş ve bilim adamına... denilmiştir Orta Asya Türk devletlerinde ölen kişinin ardından yapılan cenaze törenlerine... denir Orta Asya Türkleri savaşlarda genellikle... uygulamışlardır Dört Halife Dönemi nde Arap orduları ile savaşarak İslamiyet in Rusya ya ve Kafkasya ya yayılmasını geciktiren Türk topluluğu... dır/dir Türklerin, 12 Hayvanlı Türk Takvimi ni kullanmaları bu toplumlarda... nin geliştiğini gösterir Orta Asya Türk devletlerinde topraklar devletin malı olduğundan... sınıfı oluşmamıştır Orta Asya Türk devletlerinde ölen kişiyle birlikte değerli eşyalarının gömülmesi o toplulukta nın olduğunu gösterir Türk adının geçtiği ilk resmi antlaşma belgesi, Hunlularla Çinliler arasında imzalanan... Antlaşması dır.

2 ETKİNLİK - 2 EŞLEŞTİRME Aşağıda verilen cümlelerle yanda verilen kavramları eşleştiriniz. 1 Museviliği benimseyen ilk Türk topluluğu A Uygurlar 2 Kırgızların yazdığı tarihi yazıtlar B Avarlar 3 Yerleşik Uygur kültürünü yok ederek Uygur Devletini yıkan Türk topluluğu C Kut Anlayışı 4 İslamiyet i benimseyen ilk Türk topluluğu D Orhun Abideleri 5 İstanbul u kuşatan ilk Türk topluluğu E Töre 6 İskit (Saka) Türklerine ait bir destan F Türgişler 7 Türklerin MÖ göçlerini kolaylaştıran etkenler G At-Tekerlek 8 Kararlarının kağanı da bağladığı danışma meclisi H Göktürkler 9 Türklerin Astronomide ileri gittiğini gösterir I Aile-İl 10 Türk Tarihini aydınlatan taş üzerine kazınmış ilk eserler İ Hunlar 11 Hakana devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılması J Avrupa Hun Devleti 12 İslamiyet öncesinde Uygurlara kadar Türklerin yaşam şekli K Macar-Bulgar 13 Arap - İslam orduları ile savaşan bir Türk topluluğu L Mani-Buda 14 Uygurların yerleşik hayata geçmesinde etkili olan dini inanışlar M 12 Hayvanlı Türk Takvimi 15 Tarım, orak, saban, ziraat, matbaa gibi kavramların çok kullanıldığı Türk Devleti N Karabalasagun Yazıtları 16 Uygurlar dönemini aydınlatan tarihi yazıtlar O Göktanrı 17 Türlerde kesinlikle uyuması gerekilen yazısız hukuk kuralları Ö Kırgızlar 18 Avrupa ya göç ederek asimile olmuş (Slavlaşmış) Türk toplulukları P Mete Han 19 Türk adını kullanan ve kendine özgü alfabesi olan Türk Devleti R Alper Tunga 20 İslamiyet öncesi Türklerin temel geçim kaynağı S Hayvancılık 21 Türklerde ülke teşkilatlanmasının en alt ve en üst düzeyi Ş Kurultay 22 Orduda onlu sistemi kuran Hun hükümdarı T Karluklar 23 Avrupa da Türkler tarafından kurulan devlet U Kavimler Göçü 24 Türklerin ulusal dini Ü Göçebe Yaşam 25 Türkleri bir bayrak altında toplayan ilk Türk devleti V Yenisey Yazıtları 26 Bugünkü Avrupa milletlerinin temelinin atıldığı gelişme Y Hazarlar

3 ETKİNLİK - 3 DOĞRU - YANLIŞ Aşağıda verilen cümlelerin karşısındaki kutucuklara cümlede verlen bilginin Doğru (D) / Yanlış (Y) olduğunu belirtiniz. D Y 1 İslamiyet öncesi Türklerin temel geçim kaynağı hayvancılıktır. 2 Türkler Uygurlara kadar tarımsal üretimde ileri gitmişlerdir. 3 İklim değişikliği milattan önceki Türk göçlerinin temel nedenidir. 4 Türklerin atı evcilleştirmeleri ve tekerleği bulmaları göçlerin uzak bölgelere yapılmasına neden olmuştur. 5 Türkler, yerleşik yaşamlarından dolayı hayvansal gıdaların satımına önem vermişlerdir. 6 Avarlar, Balkanlarda Slavların birleşmesinde önemli rol oynamışlardır. 7 İlk düzenli ordu ve ilk devlet teşkilatlanması Hunlarla başlamıştır. 8 Avrupa Hun Devleti, Doğu Roma İmparatorluğu nun yıkılmasında etkili olmuştur. 9 Avrupa ya göç eden Karluklar ve Göktürkler zamanla Slavlaşmışlardır. 10 Uygurların Mani dinini benimsemeleri savaşçılık özelliklerini yitirmelerine neden olmuştur. 11 Türklerde kölecilik ye sınıf farklılığının olmaması göçebe yaşamın bir göstergesidir. 12 İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ülke Boylar Federasyonu şeklinde örgütlenmiştir. 13 Orhun Abideleri I. Göktürk Devleti zamanında yazılmıştır. 14 Uygurlara kadar Türklerde sanat eserleri, taşınabilir malzemeden oluşmuştur. 15 Hatun un elçileri kabul etmesi devlet yönetiminde etkili olduğunu gösterir. 16 Türklerdeki ikili teşkilat merkezi otoritenin güçlenmesinde etkili olmuştur. 17 Hunlar Göktürkler ve Uygurlar ülkeyi kut anlayışına göre yönetmişlerdir. 18 İslamiyet öncesinde kağanın yetkilerini kısıtlayan kurultay ve töredir. 19 Türklerin 12 Hayvanlı Türk takvimini icat etmeleri astronomide ileri gittiklerini gösterir. 20 Orhun Abideleri Türk tarihinin aydınlatılmasında önemli bir rol oynamıştır. 21 Türklerde ülke, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. 22 Kumaş parçalarıyla yapılan çadır süslemelerine aplike denir. 23 İslamiyet öncesi Türkler in eşyalarıyla gömüldükleri mezara kümbet denilir. 24 İkili Teşkilat eski Türkler de feodal bir yapılanma olduğunun kanıtıdır. 25 Eski Türkler de uzunluk ölçülerine cığ, ağırlık ölçülerine ülgü denilir. 26 Uygurların yazılı hukuk kurallarını oluşturmalarının sebebi kütüphaneyi ilk kuran devlet olmalarıdır. 27 Macar, Bulgar ve Oğuzlar İslamiyet i kabul eden Türkler dir. 28 İslamiyet öncesi Türk Devletleri nde elçiye Yalvaç denilmektedir. 29 Tarihi başkent Ötüken e son sahip olan Türk Devleti Kırgızlar dır 30 Günümüzde Moldova da yaşayan Gagavuzlar (Gök-Oğuzlar) Hristiyan olmalarına rağmen Türk kimliklerini muhafaza etmektedirler.

4 ETKİNLİK - 4 BULMACA Aşağıdaki cümlelerin karşılıkları olan sözcükleri yukarıdaki harf kümesi içerisine yatay ve dikey olarak yazınız. SOLDAN SAĞA YUKARIDAN AŞAĞIYA 1. Çin in kuzeyinden başlayıp Sibirya içlerinden kuzey Avrupa ya kadar giden ticaret yolunun adı. 10. Orta Asya da kurulan bir çok Türk Devleti nin kutsal merkez olarak kabul ettikleri yer 2. İslamiyet ten önceki Türk devletlerinde yazılı olmayan hukuk kuralları 11. İslam tarihinde Kıpçaklar olarak bilinen, Karadeniz in Kuzeyinden Balkanlara göç ederek buradaki Peçeneklere büyük kayıplar verdiren Türk boyu 3. İslamiyet ten önceki Türk devletlerinde hakana danışmanlık yapan kurul 12. İslamiyet ten önceki dönemlerde ölüler için yapılan cenaze törenlerine verilen isim 4. Kırgızlardan günümüze kadar ulaşan Türk destanı Karadeniz in kuzeyinde kurulduğu bilinen ilk Türk topluluğu 14. İslamiyet ten önceki Türk devletlerinde bazı savaşçıların mezarlarına dikilen insan şeklindeki mezar taşları İslamiyet ten önceki Türk topluluklarında dini törenleri yöneten ve bilinmeyenlerden haber verebildiğine inanılan din adamlarına verilen isim 15. Asya Hun Devleti yıkıldıktan sonra İran a doğru göç eden Hunların bu bölgede kurdukları Türk devletinin adı İslamiyet ten önceki Türk topluluklarında ölenlerin bazı kişisel eşyalarıyla birlikte gömüldükleri mezarlara verilen ad Sasaniler ve Göktürkler arasındaki topraklarda kurulmuş olan Eftalit Devleti nin diğer adı 8. I. Göktürk Devleti nin kurucusu olan kağanın adı 9. Avrupa ya göç ederek Bizans ordusunda paralı asker olarak görev yapan, Malazgirt Savaşında Selçuklu ordusuna destek veren Türk boyu

5 1. Kavimler Göçü Avrupa da; I. Feodalite rejiminin ortaya çıkması, II. Roma İmparatorluğu nun ikiye ayrılması, III. Din adamlarına duyulan güvenin sarsılması, gelişmelerinden hangilerine yol açmıştır? D) I ve II E) II ve III 5. I. Göktürkler II. Uygurlar III. Hunlar Yukarıdaki Türk Devletlerinden hangileri yazılı eser vermemiştir? D) I ve II E) II ve III Türklerle Çinliler arasındaki mücadelelerin en önemli etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Budizm dininin Orta Asya da yaygınlaştırılmak istenmesi B) Türklerin Çin e yerleşmek istemesi C) İpek Yolu na egemen olma mücadelesi D) Türklerin yerleşik yaşama geçmek istememesi E) Türklerin Araplarla ittifak yapması I. Hunlar II. Göktürkler III. Uygurlar Yukarıdaki Türk devletlerinin hangilerinin temel geçim kaynağı tarımdır? D) I ve II E) II ve III Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Orta Asya dan başka yerlere göçmelerine etki eden temel faktörlerden biri değildir? A) Nüfus artışından dolayı otlakların yetersiz kalması B) İklim şartlarının değişmesinden dolayı kuraklığın baş göstermesi C) Egemenlik anlayışının değişmesinden dolayı yeni bir veraset sisteminin uygulanması D) Bağımsız yaşama arzusundan dolayı, özgürce yaşanacak toprakların aranması E) Toprakların verimsizliğinden dolayı ekonomik sıkıntının artması Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin döneminde Orhun Anıtları yazılmıştır? A) Kırgızlar B) Kutluklar C) Hunlar D) Hazarlar E) Uygurlar 4. Aşağıdaki destanlardan hangisi Türk devletlerine ait değildir? A) Gılgamış B) Göç C) Manas D) Ergenekon E) Oğuz Kağan 8. İslamiyet ten önceki Türk devletleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hazarlar hariç ordu tamamen Türklerden oluşmuştur. B) İnanış olarak genelde Göktanrı dini esastır. C) Göktürkler ilk defa yerleşik hayata geçmişlerdir. D) Orta Asya Türk birliğini ilk defa Mete Han kurmuştur. E) Orhun Abideleri Türk tarihini aydınlatan önemli bir eserdir.

6 9. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde günlük yaşamı düzenleyen sözlü hukuk kurallarına ne ad verilmiştir? A) Destan B) Yuğ C) Töre D) Kurgan E) Balbal 13. Türklerin kullandığı ilk alfabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Göktürk B) Uygur C) Latin D) Arap E) Kiril 10. İslamiyet öncesi Türklerde toplumsal birliği sağlamak için düzenlenen şölenlere ne denir? A) Balbal B) Toy C) Kurgan D) Kurultay E) Yuğ 14. Uygurların Maniheizm dinini benimsemeleri sonrasında devlet gelirleri arasında aşağıdakilerden hangisinin yeri daha azdır? A) Hayvan vergileri B) Konut vergisi C) Ticari vergiler D) Toprak vergileri E) Tarım vergileri 11. Türk - Çin ilişkileri genel olarak savaşlardan ibarettir. Bu savaşlar da çoğunlukla Türklerin üstünlüğü ile sonuçlanmıştır. Buna göre, Çinliler in, I. Çin Seddi ni yapmaları, II. Atlı birlikler kurmaları, III. Türklerin taht mücadelelerine karışmaları faaliyetlerinden hangileri Türk akınlarına önlem olarak değerlendirilebilir? D) I ve III E) I, II ve III 15. Türk-Çin mücadelelerinde; I. İpek II. Kürk III. Baharat ticaret yollarından hangileri etkili olmamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 12. Aşağıda verilen toplum-destan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) İskitler-Alp Er Tunga B) Uygurlar - Türeyiş C) Hunlar Ergenekon D) Oğuzlar - Dede Korkut E) Kırgızlar Manas 16. Türklerin; I. Göçebe yaşamı benimsemeleri, II. Töre hükümlerine uymaları, III. İkili teşkilat sistemini uygulamaları faaliyetlerinden hangileri sosyal alanda sınıf farklılıklarının görülmesini engellemiştir? D) I ve II E) I ve III

7 17. Orta Asya dan Avrupa ya göç eden Türk boylarının ulusal benliklerini kaybetmelerinde aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? A) Bitki örtüsünün farklılaşması B) Avrupa toplumlarının baskısı C) Yerleşik hayata geçilmesi D) Farklı dinlerin kabul edilmesi E) Yöneticilerin Türk olmaması 21. İslamiyet ten önceki Türkler in; I. Gök Tanrı dinine inanmaları, II. İpek Yolu na hakim olmaları, III. Balkanlara ve Çin e göç etmeleri, durumlarından hangileri Türklerde farklı kültürlerin etkilerinin görülmesine ortam hazırlamıştır? D) I ve II E) II ve III 18. Göktürklerin Çin egemenliğine girmesinden sonra Çin sarayını basarak Türklerin bağımsızlığı için ayaklanma çıkaran aşağıdakilerden hangisidir? A) Kürşat B) Teoman C) Tardu D) Mukan Kağan E) Kültigin 22. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesinde Türkler in başka kültürlerin etkisinde kaldığının göstergesidir? A) Musevilik, Maniheizm gibi dinlere inanmaları B) Güçlü bir askeri sisteme sahip olmaları C) Devleti ikili teşkilatla yönetmeleri D) Öldükten sonra dirilmeye inanmaları E) Göktanrı dinine inanmaları Orhun Kitabesi nde Bilge Kağan ın milleti zengin kıldım, açları doyurdum. Çıplakları giydirdim gibi ifadelerinin yer aldığı görülmüştür. Bu bilgiye göre Türkler deki devlet anlayışını aşağıdakilerden hangisinin en iyi açıkladığı söylenebilir? A) Kişi haklarını ön plana çıkardığı B) Sosyal devlet anlayışına sahip olduğu C) Toplumda sınıf ayrımı olduğu D) Hakimiyetin toplum refahının üstünde tutulduğu E) Laik devlet anlayışının benimsendiği Uygurların diğer Türk topluluklarına göre daha yüksek bir kültür ve medeniyet oluşturmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? A) Baskı tekniğini kullanmalarının B) Ülkeyi hükümdar ve ailesinin ortak malı kabul etmelerinin C) Okuma-yazma bilenlerin sayısının çok olma-sının D) Mimari alandaki gelişmeye önem vermeleri-nin E) Yerleşik yaşam tarzını benimsemelerinin Uygurlar, kitap basma tekniğini ve kağıt yapımını Çinlilerden öğrenmişler, Uygur Alfabesini oluş-turmuşlardır. Uygur Alfabesi daha sonra Moğollar ve Karahanlılar tarafından da kullanılmıştır. Yalnız bu bilgiye bakarak Uygurlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Uygurlar, Çinlilere siyasi yönden üstünlük sağlamıştır. B) Uygurlar, Moğollar ve Karahanlılar ile savaş halinde olmuşlardır. C) Türk tarihindeki ilk alfabeyi Uygurlar oluşturmuştur. D) Uygurlar dünya kültürüne önemli katkılarda bulunmuştur. E) Uygurlar birçok kütüphane oluşturmuştur. İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde töre önemli yer tutmaktaydı. Hükümdar başta olmak üzere herkes töreye uymak zorundaydı. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Kanun üstünlüğü ilkesinin benimsendiğinin B) Yazılı hukukun geliştiğinin C) Hükümdarın yetkilerinin sınırsız olduğunun D) Mutlak monarşinin görüldüğünün E) Laik sistemin geçerliliğinin

8 25. İslamiyet Öncesi Türk devletlerinde ülke toprak-ları hanedanın ortak malı sayılmıştır. Bu durumun; I. Sık sık taht kavgalarının çıkması, II. Türk devletlerinin kısa ömürlü olması, III. Türk devletlerinin gelir kaybına uğraması sorunlarından hangilerine yol açtığı savunulabilir? D) I ve II E) I ve III 29. Türk boylarının birbirleriye mücadele etmeleri Türk tarihinde çok sık görülen gelişmeler arasında yer alır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında yer almaz? A) Siyasi ve kültürel farlılık B) İpek yoluna hakim olmak C) Ulusal birliği sağlamak D) Verimli toprakları ele geçirme E) Hakimiyeti ele geçirme 26. Aşağıdaki kültür kalıntılarından hangisi Orta Asya ya ait değildir? A) Hatti B) Anav C) Tagar D) Afanasyova E) Karasuk 27. I. Kurucusu Teoman dır. II. Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. III. Kendi alfabelerini kullanmışlardır. IV. Uygurlar tarafından yıkılmışlardır. Yukarıda verilenlerden hangileri Asya Hun İmparatorluğu na aittir? A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve IV Afganistan ın Toharistan bölgesine ve Semerkant dolaylarına hakim olmuşlardır. - Eftalitler olarak da bilinirler. - İpek Yolu nun bir kısmına egemen olmuşlardır. Yukarıda özellikleri verilen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Akhunlar B) Uygurlar C) Sabirler D) Göktürkler E) İskitler Göçlerle Türklerin tamamı Anayurttan (Orta Asya dan) ayrılmamıştır. Anayurtta kalan Türkler güçlü devletler kurmuşlardır. Buna göre, I. Büyük Hun, II. Göktürk, III. Uygur, Türk devletlerinden hangilerinin Anayurtta kurulduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III İlk Türk devletleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez? A) Din adamları yönetimde etkilidir. B) Devlet hanedan üyelerinin ortak malı kabul edilmiştir. C) İkili yönetim sistemi uygulanmıştır. D) Devlet töreye göre yönetilmiştir. E) Kurultay devlet yönetiminde etkilidir. Orta Asya Türkleri aşağıdaki alanların hangisinde diğerlerine oranla daha az gelişme göstermiştir? A) Hayvancılık B) Tarım C) Ordu D) Dokumacılık E) Madencilik

9 33. Türklerin dünya uygarlıklarını en çok etkilediği iki konu, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır? A) Din - Hukuk B) Mimari - Hukuk C) Sanat - Ticaret D) Edebiyat - Tarım E) Ordu - Devlet teşkilat 37. Aşağıdaki özelliklerden hangileri İslam öncesi dönemde Türk hukuk sistemi ile ilgili değildir? A) Kurallar yazılı hale getirilememiştir. B) Dini inanışlara bağlı olarak ortaya çıkmışlardır. C) Hakan dahil, herkes uymak zorundadır. D) Zaman içinde değişikliklere uğramıştır. E) Uzun süreli hapis cezaları verilmemiştir. 34. Orta Asya Türk devletlerinde sanat eserlerinin genellikle, metal, ahşap, deri vb. taşınabilir malzemelerden yapılması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? A) Göçebe yaşam B) Çok tanrılı inanç C) Yazıyı geç kullanmaları D) Ahiret inancı E) Kut inancı 38. Türkler diğer toplumlara aşağıdaki alanların hangisinde öncülük yapmıştır? A) Yazının icadı B) Tarımsal etkinlikler C) Askeri örgütlenme D) Ticari etkinlikler E) Resim Aşağıdakilerden hangisi Hunlarla Avarların ortak özelliklerindendir? A) Kavimler Göçü nün başlamasını sağlamaları B) Asya ve Avrupa nın siyasi ve kültürel yapısının değişmesinde rol oynamaları C) İstanbul u kuşatmaları D) Çinliler tarafından yıkılmaları E) Göktürk alfabesini kullanmaları Aşağıdaki olaylardan hangisi Avrupa da siyasi ve sosyal yapıyı değiştirerek feodal sistemin kurulmasına yol açmıştır? A) Malazgirt Savaşı B) Coğrafi Keşifler C) Rönesans Hareketleri D) Haçlı Seferleri E) Kavimler Göçü Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin olan Orhun Kita-belerinde devleti yöneten Han, halkın refahını sağ-lamak, fakiri zenginleştirip açları doyurmak ve çıp-lakları giydirmekle görevlendirilmiştir. Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında İslamiyet öncesi Türk devletlerinde aşağıdaki özellik ve anlayışlardan hangisinin hakim olduğu söylenebilir? A) Hukuk devleti anlayışının B) Ordu millet anlayışının C) Sosyal devlet anlayışının D) Federal devlet özelliğinin E) Türkler farklı dönemlere farklı alfabeler kullanmışlardır. İslam öncesi Türk devletlerinde siyasal birliğin kısa sürede parçalanmasında temel etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Türklerin göçebe yaşam sürmesi B) Ülkenin kardeşler arasında paylaşılması C) Güçlü hükümdarların ölümü D) Türklerin boylar halinde yaşaması E) Sık sık ayaklanmaların çıkması

10 41. Bir Türk topluluğu olan İskitlerle ilgili; I. Bilinen ilk Türk devletidir, II. Göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir, III. Alp Er Tunga Destanı edebiyat ürünlerindendir, bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 45. I. Göçebe yaşam tarzının benimsenmesi, II. Önemli konuların Kurultayda görüşülmesi, III. İkili devlet anlayışının görülmesi, özelliklerinden hangilerinin sınıflı bir toplum yapısının oluşmasını engellediği savunulabilir? D) II ve III E) I ve III 42. Kavimler Göçü nün başlamasına aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi neden olmuştur? A) Bulgarlar B) Avarlar C) Hunlar 43. I. Onlu Sistem, II. İkili Teşkilat, III. Vakıf Sistemi, D) Macarlar E) Göktürkler Yukarıdaki sistemlerden hangileri Türk tarihinde ilk kez Mete Han döneminde uygulanmıştır? D) I ve II E) I, II ve III 44. Aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinde ilk kez Asya Hun Devleti tarafından gerçekleştirildiği söylenemez? A) Türk tarihini aydınlatan kitabelerin dikilmesi B) Devletin hanedan üyelerinin ortak malı kabul edilmesi C) Türk boylarının Çin e yerleşmesinin yasaklanması D) Onlu askeri sistemin uygulanması E) Devletin doğu ve batı şeklinde ikiye bölünerek yönetilmesi Hazar ülkesinde, farklı dinlere ait ibadet yerleri yan yana inşa edilmiş, Halk arasındaki davalarla, farklı dinlere mensup kimselerden oluşan bir hakimler kurulu ilgilenmiştir. Bu durum; I. Hoşgörü anlayışının benimsendiği, II. Toplumda din birliğinin sağlandığı, III. Ulusçu bir yapıya sahip olunduğu, yargılarından hangilerini doğrular niteliktedir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Göçebe kültürü benimsemiş bir Türk topluluğu ile ilgili merkezde araştırma yapan arkeologun, aşağıdakilerden hangisi ile karşılaşması mümkün olamaz? A) Demir silahlarla B) Tapınak kalıntısıyla C) Bakır kaplarla D) At koşumlarıyla E) Kemer tokalarıyla Aşağıdaki Türk Devletlerinden hangisine ait herhangi bir destan örneği yoktur? A) Göktürk B) Uygur C) Avarlar D) Hun Devleti E) Kırgızlar

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy ÖN SÖZ Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 30 soruyu uygun bir süre zarfında ve

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-239-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR TARİH SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-318-503-1 Kitapta yer alan

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-318-850-6 Kitapta

Detaylı

3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ

3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ 3. BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİ 1.Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları - Orta Asya da ve Avrupa da Kurulan İlk Türk Devletleri - Diğer Türk Devletleri ve Toplulukları 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları

Detaylı

kpss Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten

kpss Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten kpss 2014 Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten Komisyon KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu Dizgi-Grafik Tasarım: Merve Koşar Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Baskı:

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. tarih soru bankası tamamı çözümlü osmanlı siyasi tarihi çağdaş türk ve dünya tarihi Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-598-6

Detaylı

TARİH SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

TARİH SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin TARİH KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini

Detaylı

ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ

ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ ĠSLAMĠYET ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ TÜRKLERİN ANA YURDU NOT: Göçebe bir yaşam sürmüş olması ve geniş alanlara yayılmış olmasından dolayı Türklerin anayurdu olarak çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Tüm görüşlere

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ. Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır.

ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ. Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır. ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır. Türklerin ilk ana yurdu Hazar Denizi Sibirya Kingan Dağları (Çin) Himalaya Dağ Sırası

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders Dr. İsmail BAYTAK İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET I. GÖKTÜRK DEVLETİ (552-630) Asya Hun Devleti nden sonra Orta Asya da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Bumin Kağan

Detaylı

www.kpssegitimleri.com

www.kpssegitimleri.com GENEL TARİH www.kpssegitimleri.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ. 16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48 OSMANLI DEVLETİ

Detaylı

ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ. Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır.

ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ. Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır. ĠSLÂM ÖNCESĠ TÜRK TARĠHĠ Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır. Türklerin ilk ana yurdu Hazar Denizi Sibirya Kingan Dağları (Çin) Himalaya Dağ Sırası

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ DEVLETLER TÜRK ADI: GÜÇLÜ - TÜREYEN - TÖRELİ - OLGUNLUK ÇAĞI - ERDEMLİ - NİZAM SAHİBİ GİBİ ANLAMLARA GELMEKTEDİR.

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ DEVLETLER TÜRK ADI: GÜÇLÜ - TÜREYEN - TÖRELİ - OLGUNLUK ÇAĞI - ERDEMLİ - NİZAM SAHİBİ GİBİ ANLAMLARA GELMEKTEDİR. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ DEVLETLER TÜRK ADI: GÜÇLÜ - TÜREYEN - TÖRELİ - OLGUNLUK ÇAĞI - ERDEMLİ - NİZAM SAHİBİ GİBİ ANLAMLARA GELMEKTEDİR. TÜRK ADINA İLK KEZ: ÇİN YILLIKLARINDA, BUNUN YANINDA BİZANS

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet

İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet On5yirmi5.com İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet nasıldı? Yayın Tarihi : 2 Nisan 2014 Çarşamba (oluşturma : 5/25/2017) 1)-Devlet Yönetimi A)DEVLET İslamiyetten

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

tarih LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Fatih KAHYA Öğrenci Kitaplığı

tarih LYS SORU BANKASI KONU ÖZETLERİ KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ Fatih KAHYA Öğrenci Kitaplığı tarih SORU BANKASI Fatih KAHYA LYS KONU ALT BÖLÜM TESTLERİ GERİ BESLEME TESTLERİ KONU ÖZETLERİ Öğrenci Kitaplığı tarih SORU BANKASI LYS EDAM Öğrenci Kitaplığı 34 EDAM ın yazılı izni olmaksızın, kitabın

Detaylı

kpss iki bin iki yüz soru formatında LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI soru

kpss iki bin iki yüz soru formatında LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI soru kpss 2014 formatında iki bin iki yüz soru LİSE VE ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI 2012 kpss de 94 soru Komisyon KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖN LİSANS GENEL KÜLTÜR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-604-4

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

kpss ezberbozan serisi TARİH SORU BANKASI Eğitimde

kpss ezberbozan serisi TARİH SORU BANKASI Eğitimde kpss ezberbozan 2016 serisi TARİH SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN TARİH SORU BANKASI ISBN 978-605-318-363-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2016,

Detaylı

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1) Türk Devletlerinde en çok kullanılan unvan--------------------------------------- 2) İslam Öncesinde yaşayan en eski topluluk----------------------------------------- 3)

Detaylı

1. BÖLÜM. balbal boy kofluk onlu sistem subafl hatun ipek yolu göçebe yaflam

1. BÖLÜM. balbal boy kofluk onlu sistem subafl hatun ipek yolu göçebe yaflam 9 01 1. BÖLÜM lk Türk Devletleri kavimler göçü kut inanc ikili teflkilat kurgan töre kurultay göktürk yaz tlar destan balbal boy kofluk onlu sistem subafl hatun ipek yolu göçebe yaflam 10 1. B Ö L Ü M

Detaylı

ORTA ASYADAKİ TÜRK KÜLTÜRLERİ TÜRK TARİHİNİN KARAKTERİ. Türkler, diğer devletlerin aksine dağınık yaşamışlardır. Anav Kültürü (M:Ö )

ORTA ASYADAKİ TÜRK KÜLTÜRLERİ TÜRK TARİHİNİN KARAKTERİ. Türkler, diğer devletlerin aksine dağınık yaşamışlardır. Anav Kültürü (M:Ö ) TÜRK TARİHİNİN KARAKTERİ Türkler, diğer devletlerin aksine dağınık yaşamışlardır. Türklerin değişik bölgelerde yaşamalarından dolayı tarihinin belli bir zaman diliminde bütün olarak değerlendirme imkanı

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İLHAN ÇOLAK TOSYA / 2016

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İLHAN ÇOLAK TOSYA / 2016 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İLHAN ÇOLAK TOSYA / 2016 ÜNİTE 1 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ ORTA ASYANIN YERİ TÜRK ADININ ANLAMI ORTA ASYA DAN GÖÇLER İLK TÜRK DEVLETLERİ KAVİMLER GÖÇÜ DİĞER TÜRK DEVLETLERİ

Detaylı

tarih ten DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde

tarih ten DERS NOTLARI kim korkar KPSS 2016 Türkiye'nin en çok satan Eğitimde KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. kim korkar tarih ten Türkiye'nin en çok satan DERS

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür TARİH Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Serkan Aksoy KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-318-850-6 Kitapta

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî):

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti): Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devletî): Orta Asya'da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak'ın kuzeyi

Detaylı

TARİH İLK TÜRK DEVLETLERİ TEST-1 GENEL KÜLTÜR İLK TÜRK DEVLETLERİ

TARİH İLK TÜRK DEVLETLERİ TEST-1 GENEL KÜLTÜR İLK TÜRK DEVLETLERİ G KÜTÜ K TÜK VT K TÜK VT TST-1 1. şağıdakilerden hangisinde varların etkisi vardır? ) Türkler arasında slâmiyet in yayılmaya başlaması B) Slav topluluklarının birbirleriyle kaynaşması ve bir araya gelmesi

Detaylı

TARİH 1.

TARİH 1. TARİH 1 05.08.2017 www.tariheglencesi.com ARİF ÖZBEYLİ ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞLARI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞLARI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ

Detaylı

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir.

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir. Uygur Devleti Ders Anlatım Videosu UYGUR DEVLETİ (744 840 ) Uygurlar, Asya Hun Devleti ne bağlı olarak Orhun ve Selenga nehirleri kıyılarında yaşamışlardır. II. Kök Türk Devleti'nin son zamanlarında Basmiller

Detaylı

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten Türkiye'nin En Çok Satan TARİH ten Editör: Suat DÜZ Zehra SAVAŞ ÖZTÜRK Selami REİSOĞLU KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Arzu Batur Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Didem Kestek

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

kpss Sınav formatına uygundur. HAKAN ÖZATEŞ - HÜLYA ÖZATEŞ TARİH SORU BANKASI Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır.

kpss Sınav formatına uygundur. HAKAN ÖZATEŞ - HÜLYA ÖZATEŞ TARİH SORU BANKASI Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. kpss 2014 Sınav formatına uygundur. HAKAN ÖZATEŞ - HÜLYA ÖZATEŞ TARİH SORU BANKASI Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. Hülya Özateş Hakan Özateş KPSS Tarih Soru Bankası ISBN 978-605-364-647-1

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R 1. BÖLÜM 2. BÖLÜM

İ Ç İ N D E K İ L E R 1. BÖLÜM 2. BÖLÜM İ Ç İ N D E K İ L E R 1. BÖLÜM TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 1 Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı 1 İlk Türk Devletleri 5 Diğer Türk Devletleri 13 İlk Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet 17 Tarihte İlkler 29 Özet

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT 6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT Bozkırlının nazarında sabit olan şeyin faydası yoktur. O, her an harekete hazır olmalı, kolayca yer değiş-tirebilmelidir. Bu yüzden eski Türkler

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORTA ASYA TÜRK TARİHİ Ders No : 0020100004 : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1)Türk Adı ve Anlamı Türkler yazıyı geç kullandıkları için, Türkler hakkında ilk bilgileri diğer milletlerin ve kavimlerin kaynaklarından öğreniyoruz. Tarihte Türk adı ilk kez bir

Detaylı

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ Ünite 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ ÜNİTE 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ Bilgi Köşesi KAVRAMLAR Balık: Eski Türklerde şehirlere verilen addır. Ordubalık, Beşbalık vb. Balbal: Türklerde bir ölünün kahramanlıklarını göstermek

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİ. 3. Ünite. 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı... 52. 2. Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri... 54

İLK TÜRK DEVLETLERİ. 3. Ünite. 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı... 52. 2. Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri... 54 118 3. Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ 1. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı... 52 2. Orta Asya'da Kurulan İlk Türk Devletleri... 54 3. Diğer Türk Devletleri ve Topluluklar... 63 4. İlk Türk Devletlerinde Kültür

Detaylı

KD01-SS.04YT13. Üniversite. Hazırlık 01. ygs-lys tarih / ts TAR H B L M - I

KD01-SS.04YT13. Üniversite. Hazırlık 01. ygs-lys tarih / ts TAR H B L M - I Üniversite ygs-lys tarih / ts Hazırlık 01 TAR H B L M - I 1. Tarihi olaylara tanıklık etmiş ya da olaylarla ilgili bilgi veren malzemelere belge ya da kaynak adı verilir. Kaynaklar yazılı, yazısız ve sözlü

Detaylı

ÖRNEK SORU İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

ÖRNEK SORU İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ Türklerin anayurdu Orta Asya dır. Orta Asya, doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Sibirya düzlükleri, güneyde ise Hindikuş, Tibet ve Karanlık Dağları ile çevrilidir.

Detaylı

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir?

Niye Bilge Kağan?, Bilge Bir İsim midir? "Bilge" sözü Bilge Kağan'ın öz adı değil; yalnızca unvanı idi. Eski Türk devlet anlayışına göre iyi bir kağanın başlıca iki özelliği olmalıydı. Her şeyden önce "bilge" yani bilgili olması gerekti. Niye

Detaylı

Göç Sonuçları. Orta Asya Kültür Merkezleri

Göç Sonuçları. Orta Asya Kültür Merkezleri Batıda Hazar Denizi Doğuda Kingan Dağları ĠSLAM ÖNCESĠ ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ A.TÜRKLER ĠN TARĠH SAHNESĠNE ÇIKIġI Türklerin anayurdu Orta Asya dır. Orta Asya nın sınırları doğuda Kingan dağları, batıda

Detaylı

Hükümdar ölünce yerine oğlu geçerdi.

Hükümdar ölünce yerine oğlu geçerdi. İLK TÜRK DEVLETLERİ Orta Asya, diğer adıyla Türkistan Türklerin tarih sahnesine çıktıkları anayurtlarıdır. Orta Asya da sert karasal iklim yaşanmaktaydı. En önemli geçim kaynakları hayvancılıktı. Hayvancılığa

Detaylı

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 ŞAMANİZM Şamanizmin tanımında bilim adamlarının farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Kimi bilim adamı şamanizmi bir din olarak kabul etse de, kimisi bir kült olarak kabul

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler...

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler... 4. ÜNİTE İÇİNDEKİLER Tarihteki Önemli Buluşlar... 6 Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor...21 Coğrafi Keşifler... 26 Rönesans... 32 Reform... 36 Mucitler... 43 Düşünce, sanat

Detaylı

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU

EĞİTİM TARİHİ. Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU EĞİTİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

TARĠH ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ

TARĠH ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ TARĠH ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ ORTA ASYA TÜRK TARİHİ BOZKIR-KARASAL İKLİM Atlı göçebe kültür Çadır kültürü Coğrafya ve iklim koşulları, milletlerin kaderini tayin eder. Sanat hayvancılık Edebiyat Konar göçer

Detaylı

tarih vatandaşlık kpss s oru b ankası ikisi bir arada tamamı çözümlü Özenle Seçilmiş 2200 Soru

tarih vatandaşlık kpss s oru b ankası ikisi bir arada tamamı çözümlü Özenle Seçilmiş 2200 Soru kpss Eğitimde 30. yıl ikisi bir arada tarih vatandaşlık tamamı çözümlü s oru b ankası Özenle Seçilmiş 2200 Soru Levent Yükselay Servan Tantekin Coşkun Çebitürk Selami Yalçın Cihan Polat Gürcan Öner Necmi

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1

İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1 İLK TÜRK DEVLETLERİ I TEST 1 1. Bazı Türk devletlerinin Hazar ve Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göçler yapması, I. merkeziyetçi anlayışın güç kazanması, II. Avrupa'da etnik ve siyasal sorunlar yaşanması,

Detaylı

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :...

Adý Soyadý :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS TARİH Ödev Kitapçığı 1 (TS) Tarih Bilimine Giriþ Eski Çaðlarda Türkiye ve Çevresi Ýslam Öncesi Türk Tarihi Ýslam Tarihi ve Medeniyeti Türk

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

9. SINIF. Tarih Bilimine Giriş TEST

9. SINIF. Tarih Bilimine Giriş TEST 9. SINIF T Tarih Bilimine Giriş KAVRAMA 1 1. Tarımsal üretimin başlaması ve Kadeş Antlaşması tarihin konusu içinde yer alırken, dinozorların yaşamı ya da dünyanın oluşum süreci geçmişte gerçekleşmiş olmasına

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

TÜRK EDEBİYAT TARİHİ

TÜRK EDEBİYAT TARİHİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI Milletlerin edebiyatları ilk önce sözlü ürünlerden oluşur. Daha sonraları yazının kullanılmaya başlanmasıyla yazılı edebiyat da oluşmaya başlar. Türk edebiyatında da aynı

Detaylı

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Coğrafya Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir.tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekiller,ekonomik faaliyetler konum vb. coğrafi faktörler

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

1. Demokrasilerde yasalar hiç bir kesime zümreye ayrıcalık tanımaz. Yukarıdaki tanıma göre aşağıda demokrasinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

1. Demokrasilerde yasalar hiç bir kesime zümreye ayrıcalık tanımaz. Yukarıdaki tanıma göre aşağıda demokrasinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? 1. Demokrasilerde yasalar hiç bir kesime zümreye ayrıcalık tanımaz. Yukarıdaki tanıma göre aşağıda demokrasinin hangi özelliği vurgulanmaktadır? A. Kararların çoğunluk kararı olması B. Egemenliğin halka

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ Bu yazımızda tarihin tanımını, konusunu, yöntemini olay ve olgu kavramını, tarihi olayların özelliklerini ve bir tarihçide bulunması gereken özellikleri ele alacağız. Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Türk devletlerinde kağanın sarayında, kurultayda ve ziyafetlerde her boyun oturacağı yer "orun" ve kesilen hayvanın etinden alacakları pay "ülüş"

Türk devletlerinde kağanın sarayında, kurultayda ve ziyafetlerde her boyun oturacağı yer orun ve kesilen hayvanın etinden alacakları pay ülüş Türk devletlerinde kağanın sarayında, kurultayda ve ziyafetlerde her boyun oturacağı yer "orun" ve kesilen hayvanın etinden alacakları pay "ülüş" olarak belirlenmişti. ORUN VE ÜLÜŞ Oğuz boylarının ananesine

Detaylı

1. BÖLÜM TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TEST-1 1. BÖLÜM TARİH BİLİMİNE GİRİŞ TEST 1 1. Tarih Öncesi Devirlerde, ne meydana gelen olaylar hakkında ve ne de bu olayların sebep ve sonuçları hakkında bilgilerimiz vardır. Bu

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Türk edebiyatı İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ya da Destan dönemi Türk edebiyatı, Türklerin İslamiyet'i kabulünden önceki dönemlerde oluşturdukları edebiyata verilen isimdir.[1]

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar Avrupa Tarihi Konuyla ilgili kavramlar Aforoz: Katolik mezhebinde papa ve kiliseye karşı gelenlerin kilise tarafından dinden çıkarılmasıdır. Burjuva: Avrupa da soylular ve köylülerden farklı olarak ticaretle

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

-BİROL YETİMOĞLU- İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

-BİROL YETİMOĞLU- İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ -BİROL YETİMOĞLU- İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TÜRK ADININ ANLAMI Uygur kaynaklarından Çin Kaynakları İran Kaynakları Ziya Gökalp Kaşgarlı Mahmut W. Barthold A. Wambery -Müller -Nemeth -Thomsen Miğfer

Detaylı

2-Haritaların ölçekleri değiştiğinde bir takım özellikleri de değişir. Aşağıdakilerden hangisi değişen özelliklerden biri değildir.

2-Haritaların ölçekleri değiştiğinde bir takım özellikleri de değişir. Aşağıdakilerden hangisi değişen özelliklerden biri değildir. YERYÜZÜNDE YAŞAM KAZANIMLAR 1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2. Konum ile ilgili kavramları kullanarak

Detaylı

KEPESESE TARİH. İslam Öncesi Türk Tarihi. İlker AKBAŞ.

KEPESESE TARİH. İslam Öncesi Türk Tarihi. İlker AKBAŞ. KEPESESE TARİH İslam Öncesi Türk Tarihi İlker AKBAŞ www.serenti.org İLETİŞİM 0 535 340 68 45 ilkerkpss@gmail.com https://www.facebook.com/exorientlux https://www.facebook.com/groups/ilkerkpss Bu yayının

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ 1) Aşağıdaki seçeneklerde verilen kuruluşlardan hangisi dünya çocuklarını korumak amacıyla kurulmuştur? C) D) 2) Ülkeler, ürettikleri ihtiyaç fazlası ürünleri diğer ülkelere satarak gelir elde ederler.

Detaylı

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir.

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı AKADLAR M.Ö. 2350 2150 Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Samiler tarafından Orta Mezopotamya da Kral Sargon

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 SOSYAL BİLGİLER Adı ve Soyadı :...

Detaylı

Kültür. Konu Özetli Gün Gün. TARiH

Kültür. Konu Özetli Gün Gün. TARiH 30 Kültür Konu Özetli Gün Gün TARiH LÜK ÇALIŞMA PLANI ÜN KONUSU ÜN İÇERİĞİ Anayurt ve Orta Asya dan Yapılan Göçler SAYFA NO 2 ORTALAMA SORU SAYISI Kut Anlayışı ve Veraset Sistemi 4 1. 2. İSLAMİYET ÖNCESİ

Detaylı

Arş. Gör. Çağrı D. ÇOLAK Türk İdare Tarihi

Arş. Gör. Çağrı D. ÇOLAK Türk İdare Tarihi ÜNİTE 1: ESKİ TÜRKLERDE YÖNETİM YAPISI 1.1. Eski Türklerde Devlet Teşkilatının Toplumsal Kökenleri Aile: Türk devlet teşkilatının temeli aile ünitesine dayanmaktadır. Boy: Toplumsal hiyerarşide ailelerin

Detaylı

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SORU KİTAPLARI TARİH

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SORU KİTAPLARI TARİH ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SORU KİTAPLARI TARİH Ürün Ad : Üniversite Haz rl k Soru Kitab YGS Tarih Ürün Kodu: KD00-SS.06SB02 ISBN: 978-605-380-065-1 Yay n Editörleri: H. Seren YEN ÇER - Nilgün AYDO AN Yazarlar:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 TARİH METODU ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI A. TARİH NEDİR?...1 B. TARİHİN KONUSU...1 C. TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 TARİH METODU ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE UYGARLIĞI A. TARİH NEDİR?...1 B. TARİHİN KONUSU...1 C. TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TARİH METODU A. TARİH NEDİR?...1 B. TARİHİN KONUSU...1 C. TARİH TEKERRÜR EDER Mİ?...1 D. NİÇİN TARİH ÖĞRENİYORUZ?...2 E. OLAY VE OLGU...2 F. TARİH BİLİMİNİN ÖZELLİKLERİ...2 G. TARİH

Detaylı

KPSS Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI. kim korkar. tarih ten. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır.

KPSS Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI. kim korkar. tarih ten. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. KPSS 2015 Türkiye'nin en çok satan DERS NOTLARI kim korkar tarih ten Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. Komisyon KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu Dizgi-Grafik

Detaylı

İ. ÇEŞMELİ, İskitler, Hunlar ve Göktürkler de Din ve Sanat. İstanbul Cinius Yayınları, 131 sayfa (27 resim ile birlikte). ISBN:

İ. ÇEŞMELİ, İskitler, Hunlar ve Göktürkler de Din ve Sanat. İstanbul Cinius Yayınları, 131 sayfa (27 resim ile birlikte). ISBN: www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume III (2017) İ. ÇEŞMELİ, İskitler, Hunlar ve Göktürkler de Din ve Sanat. İstanbul 2016.

Detaylı