DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014"

Transkript

1 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne aittir ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtmaz.

2 Önsöz Dikmen Belediyesi toplam nüfusu onbinden fazla olan 11 köye Belediyecilik hizmetleri sağlamakta ve bunu yaparken vatandaşının memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya gayret göstermektedir. Avrupa Birliği nin finansal desteği ve Management Centre in proje yöneticiliğinde hazırladığımız bu Stratejik Gelişim Planı ile bölgemizin ortak vizyonunu halkımızla birlikte oluşturmuş olduk. Çok farklı sosyal ve ekonomik çeşitlilik gösteren bölgemizde tüm toplumun katılımını sağlamak ve böyle bir planı oluşturmak bir ilk olmuştur. Ülkemiz için yine bir ilki başararak, bu proje çerçevesinde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Belgesi ni alan ilk belediye olmayı da başardık. Çağdaş belediyecilik anlayışının en temel prensiplerinden biri olan katılımcılığı, bu Stratejik Gelişim Planı nın hazırlanışında başarıyla sağlamış olduk. Tüm paydaşlar ve bölge halkı planın oluşumuna katkı koymuşlardır. Planın uygulanma aşamasında da Dikmen Belediyesi tüm halkın bu planın bir parçası olmasını arzu etmekte ve katılımcılığı desteklemektedir. Önümüzdeki üç yıllık dönem sonunda bölgemizin vizyonunda da belirtildiği şekilde altyapı sorunları tamamen çözülmüş, doğal güzellikler içinde bir bölge yaratmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu planın hazırlanmasında emeği geçen herkese ve finansman desteği sağlayan Avrupa Komisyonuna teşekkür ederim. Yüksel Çelebi Başkan Dikmen Belediyesi

3 I. ÖZET Bu stratejik plan raporu; Avrupa Birliği nin Kırsal Topluluklarda Yaşam Kalitesini Artırma Programı çerçevesinde, Köy Girişimleri Yolu ile Toplumsal Kalkınma fonundan destek alınarak The Management Centre in proje liderliğinde ve Dikmen Belediyesi nin proje ortaklığında yürütülen Geleceği Şekillendirmek adlı projenin Stratejik Gelişim Planı çalışması kapsamında hazırlanmıştır. The Managment Centre, Dikmen Belediyesi ile ortaklık halinde bu projeyi hayata geçirirken Kıbrıs adasının kuzeyindeki sosyo-ekonomik değişimin yerel yönetimler eli ile ve katılımcı bir anlayışla şekillendirilmesine katkı koymayı hedef almıştır. Kıbrıs Türk toplumunun adanın güneyi ve nihayetinde AB kurumları ve toplulukları ile yakınlaşabilmesinin bir gereği olarak yerel düzeyde katılımcı ve stratejik gelişim planlamasının yapılması, toplumun geneli için sürükleyici bir lokomotif olma potansiyelini de içinde barındırmaktadır. Projenin genelinde uygulanan metot, bir yandan tüm paydaşların katılımı ile geliştirilen bir Stratejik Gelişim Planı, diğer yandan bu planı uygulayacak olan yerel yönetimin kapasitesinin artırılmasıdır. Planın kendi metodolojisi ise detaylı olarak Metodoloji başlığı altında anlatılmaktadır. Metodoloji çerçevesinde gerçekleştirilen ihtiyaç analiz anketlerinden sonra, tüm paydaşların katılımı sağlanarak fikirlerinin alındığı bir dizi Odak Grup toplantısı da gerçekleştirilerek, bölge için ortak bir vizyon geliştirilmesine yönelik dört Stratejik Gelişim bölgesi belirlenmiştir. Her bir gelişim alanı, bu Stratejik Gelişim Planı nın mihenk taşlarını oluşturmaktadır. Bu planın en önemli özelliklerinden bir tanesi de değişmekte olan dış faktörlere uyabilecek ölçüde esnek olmasıdır. Bu maksatla, Management Centre uzmanları tarafından bölge ve Ada genelinin geleceği için üç ayrı senaryo geliştirilmiştir. Bu senaryoların her birindeki faaliyetler, yapılandırılmış toplantılarda paydaşlar ve bölge halkı tarafından önceliklendirilmiştir. Bu üç senaryoya göre ayrı Eylem Planları oluşturulmuştur. Buna göre Belediye, mevcut durumlar değiştiğinde kendisini ona göre ayarlayabilecektir ki bu tür değişimler Kıbrıs ta oldukça alışılmış olaylardır. Geliştirilen üç gelecek senaryosundan uygulanacak olanı, belediyenin üst yönetimi tarafından alınacak olan üst seviye bir karardır. Tüm bölge paydaşlarıyla yapılan istişareler neticesinde bölge vizyonu Altyapı çalışmaları ve planlaması tamamlanmış, doğal güzellikler içerisinde sakin bir yaşam sunan, hizmetleriyle büyük şehirlere alternatif bir bölge olarak belirlenmiştir. Bu vizyona ulaşabilmek için paydaşlarla yapılan istişarelerin ardından dört Stratejik Gelişim Alanı oluşturulmuştur.

4 A. Dikmen Bölgesi'nde Kültürel ve Ekonomik Çeşitliliğin Artırılması B. Dikmen Bölgesi nde Çağdaş/Güncel Altyapı Oluşturmak C. Sosyal Belediyecilik Anlayışı İçinde Hizmetlerin Artırılması D. Belediyenin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi Bu dört Stratejik Gelişim Alanı, her bir senaryoyla ilgili uygun eylem planlarına sahiptir. Belediyenin Örgütsel Kapasitesinin geliştirilmesiyle ilgili olan Stratejik Gelişim Alanı D nin Stratejik Gelişim Alanı A, B ve C kapsamındaki eylemlerin yürütülmesi için önemli olduğu tespit edilmiştir. Stratejik Gelişim Alanı D başlığı kapsamındaki eylemlerin, senaryolardan bağımsız olarak oldukça benzer biçimde önceliklendirildikleri gözlemlenmiştir. Bu da, önümüzdeki üç yıl zarfında Belediye kapasitesinin daha fazla arttırılması gerektiği anlamına gelmektedir. 1 ve 2 numaralı senaryolar tahtında, yapılan bir dizi reformla birlikte ülkenin mali durumunun göreceli olarak iyileşmiş olduğu öngörülmektedir, böylece Belediyelere daha fazla kaynak sunulmaktadır. Öte yandan senaryo 3 e göre gelecekte mali açıdan daha sıkı bir dönem bizi beklemektedir. Stratejik Gelişim Alanları A, B ve C başlıklarında önceliklendirilen eylem sayısının senaryo 3 te azaldığı tespit edilmiştir. Ancak, Gelişim Alanı B alanında mevcut olan bazı altyapı iyileştirmeleri, bölge halkının gündemindeki en üst seviyeyi korumaya devam etmektedir. Bu, bölgede çok acil bir biçimde ele alınması gereken oldukça önemli altyapı sorunlarının olduğunu göstermektedir. Bu taslak önceliklendirme belgeleri de raporun Ekler kısmında yer almaktadır. Planda, bu Stratejik Gelişim Planının genel başarısını tehdit edebilecek riskler önemle vurgulanmıştır. Risk Yönetimi açısından iki farklı bakış açısı sunulmuştur. Bunlardan ilki, bu raporun hazırlanması esnasında ortaya çıkan makro düzeydeki yaklaşımdır. Planın başarısını etkileyebilecek risklerin kontrol edilmesi ve asgari seviyeye indirilmesi için bölge için üç farklı gelecek senaryosu oluşturulmuştur. Belediye idaresi, bu makro seviyedeki risklerin farkındadır ve değişen koşullara uyum sağlamak zorundadır. Risk yönetiminin ikinci seviyesi işletme düzeyindedir ki burada her bir faaliyetle ilgili olan risk yönetim teknikleri, belediyedeki tüm birimlerin yöneticileri tarafından uygulanacaktır. Bu planın kapsamı ve içeriğindeki faaliyet sayısı, her bir eylem için ayrı ayrı risklerin detaylı bir biçimde anlatılmasını mümkün kılmamaktadır. Ancak, planın genel başarısı, makro seviyedeki bu yaklaşımla garanti altına alınmıştır. Bu Planın hazırlanması aşamasında yapılan toplantılara paydaşların ve bölge halkının katılım ve işbirliği oranı oldukça yüksek olmuştur. Süreç içerisinde bölge temsilcileri

5 tarafından oluşturulan Danışma Kurulu da planın hazırlanma aşamasında destek olmuş ve yürütmede de gerekli desteğin sağlanacağı bilinmektedir. Stratejik Planların başarısı, büyük ölçüde izleme ve değerlendirme süreçlerinin nasıl yürütüldüğüne bağlıdır. Dikmen Belediyesi, planın yürütülmesi esnasında da tüm paydaşlarla işbirliğine devam edeceğini beyan etmiştir. Strateji A: Dikmen Bölgesinde Kültürel ve Ekonomik Çeşitliliği Artırmak Strateji B: Dikmen Bölgesi nde Çağdaş Altyapı Oluşturmak Vizyon Altyapı çalışmaları ve planlaması tamamlanmış, doğal güzellikler içerisinde sakin bir yaşam sunan, hizmetleriyle büyük şehirlere alternatif bir bölge Strateji C: Sosyal Belediyecilik Kapsamındaki Hizmetlerin Artırılması Strateji D: Belediyenin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU Tüm

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

İyi Yönetişim İçin Örnek Bir Model: Katılımcı Bütçeleme Yönetişim Etütleri Programı Mart 2007

İyi Yönetişim İçin Örnek Bir Model: Katılımcı Bütçeleme Yönetişim Etütleri Programı Mart 2007 İyi Yönetişim İçin Örnek Bir Model: Katılımcı Bütçeleme Yönetişim Etütleri Programı Mart 2007 TEPAV Binası-TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yerleşkesi Söğütözü Cad.No: 43 Söğütözü-Ankara tel: 0.

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci İçindekiler Önsöz... 2 Genel Bilgiler... 3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi... 3 Uluslararası

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler Resmi çeviri değildir. Lütfen İngilizce versiyonu dikkate alınız Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler 2011-2015 Hareket Noktası Etkin bir çoğulculuk,

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI Ülkemiz dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma hedefine ulaşırken

Detaylı

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP)

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BOLU VALİLİĞİ BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) BOLU BELEDİYESİ 2003 BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Vİ TABLOLAR... Xİİİ ŞEKİLLER...

Detaylı