Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h"

Transkript

1 e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi Geeç h c s Re l Aybşı Öncesi Sendomu Tm Geeci / Pemenstul Seening Tool Kdi Özdel 1, Ayşegül Kevncıoğlu 2, İbhim Tymu 3, Cnn Efe 2, Ayşe Figen Tükçp 4, Sehe Olg Güiz 1, Mehmet Hkn Tükçp 5 1 Psikiyti Kliniği, Dışkpı YB Eğitim ve Aştım Hstnesi, Ank, 2 Psikiyti Kliniği, Dışkpı YB Eğitim ve Aştım Hstnesi, Ank, 3 Psikiyti Kliniği, Şefket Yılmz Eğitim ve Aştım Hstnesi, Bus, 4 Kdın Doğum Kliniği, Özel Byındı Hstnesi, Ank, 5 Psikoloji Bölümü, Hsn Klyoncu Ünivesitesi, İstnbul, Tükiye Özet Amç: Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci nin (AÖBTG) Tükiye deki bi öneklemde Aybşı Öncesi Disfoi Sendomu (AÖDS) ve ot şiddetli Aybşı Öncesi Sendomunu (AÖS) tespit etmede kullnışlılığını değelendimekti. Geeç ve Yöntem: Dışkpı YB Eğitim ve Aştım Hstnesinde fklı biimlede çlışn ve hlen det gömeye devm eden 118 kdın çlışmy lınmıştı. Ktılımcıl sosyodemogfik vei fomu AÖBTG, Beliti Kontol Listesi (SCL-90-R) doldutulmuştu. Ktılımcıl, AÖBTG de yptıklı işetlemelee göe AÖDS, AÖS ve Eşik Altı AÖS belitilei oln gup olk üç gub yılmıştı. Bu gupl geeç punlı ve SCL-90-R ye vediklei ynıtl çısındn kşılştıılmıştı. Bulgul: Geeç mddeleinin iç tutlılığı çok iyi düzeydeydi (Conbch α=0.928). Bu öneklemde AÖDS ve AÖS nin yygınlığı sısıyl %15,2 (n=18) ve %32,2 (n=38) olk bulundu. SCL-90-R Alt-testleinden lındn punl kşılştııldığınd AÖDS vey AÖS ile eşik ltı belitilei oln gupl sınd nlmlı fk vdı. Ayıc AÖBTG mddeleini ot vey şiddetli olk işetleyen ktılımcı onlı kşılştııldığınd he üç gup d AÖDS tnısı için geekli oln ilk döt mddede fklılık göstedi. Ttışm: Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci AÖDS tnısı lmy dy oln ve hlen ot il şiddetli AÖS yşyn kdınlı tespit etmede kullnışlı bi çtı. Anht Kelimele Aybşı Öncesi Sendomu; Tnı; Tm Abstct Aim: To ssess the usefulness of Pemenstul Symptoms Sceening Tool (PSST) in detecting Pemenstul Dysphoic Syndome (PMDD) nd Pemenstul Syndome (PMS) in Tukish smple. Mteil nd Method: One hunded nd eighteen women wee included in the study. Pticipnts wee menstuting women, between the ges of 18 nd 49 yes who wok in vious deptments of Diskpi Yildiim Beyzit Teching nd Resech Hospitl. Sociodemogphic dt collection fom, PSST, nd Symptom Check List (SCL- 90-R) wee given to the pticipnts, filled out by pticipnts nd checked out by eseches. Pticipnts wee divided into thee goups (i.e., women with subtheshold pemenstul symptoms, women with PMDD, nd women with PMS) ccoding to the scoes they get on the PSST. These goups wee comped ccoding to PSST scoes nd SCL-90-R scoes. Results: Intenl consistency ws excellent (Conbch α=0.928) fo the items of the tool. In this smple, the pevlence of the PMDD nd PMS wee 15.2 % (n=18) nd 32.2 % (n=38) espectively. When we compe the scoes on SCL-90-R subscles thee wee significnt diffeences between the PMDD, PMS, nd women with subtheshold goups. Besides thee wee significnt diffeences fo the thee goups in tems of pecentges of women who epoted modete to sevee symptoms on the fou items tht e essentil to PMDD dignosis. Discussion: Pemenstul Symptoms Sceening Tool is useful tool to detect cndidtes fo PMDD nd modete to sevee PMS. Keywods Pemenstul Syndome; Dignosis; Sceening DOI: /JCAM.2314 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2015;6(5): Coesponding Autho: Kdi Özdel, Dışkpı Yıldıım Beyzıt Eğitim ve Aştım Hstnesi, Psikiyti Bölümü, İfn Bştuğ Cddesi, Altındğ, Ank, Tükiye. GSM: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1 581

2 Aybşı Öncesi Sendomu Tm Geeci / Pemenstul Seening Tool Tblo 1. Aybşı Öncesi (Pemenstüel) Disfoi Bozukluğu DSM-5 Tnı Ölçütlei: A. Aybşı(menstüsyon, det) döngüleinin büyük bi çoğunluğund, ybşlının bşlmsındn önceki son hft, en z beş beliti bulunmlıdı, bu belitile ybşlının bşlmsındn sonki bikç gün içinde iyileşmeye bşl ve ybşlındn sonki hft çok zlı y d yok olu. B. Aşğıdki belitileden bii (y d dh çoğu)bulunmlıdı: 1.beligin duygusl değişkenlik(ön: duyguduum dlglnmlı; biden kendini üzüntülü y d ğlmklı hissetme y d kbul gömemeye kşı tmış duylılık). 2.beligin bi biçimde koly kızm, öfkelenme y d kişilesı çtışmld tm. 3.beligin bi çökkün duyguduum, umutsuzluk duygulı y d kendini küçümseyen düşüncele. 4.beligin bi bunltı, geginlik ve /y d diken üzeinde y d sinili olm. C. B tnı ölçütündeki belitilele bileştiilince toplm beş belitiye çıkmk üzee, yıc, şğıdki belitileden bii(y d dh çoğu)dh bulunmlıdı: 1.olğn etkinliklee kşı ilgide zlm(ön: iş, okul, kdşl, eğlence uğşlı). 2.odklnmkt öznel güçlük çekme. 3.uyuşukluk, koly youlm y d içsel güçte beligin bi düşüklük. 4.beligin bi yeme isteği değişikliği; şıı yemek yeme y d özel bi tkım yiyeceklei yemel için şıı istek duym. 5.şıı uyku uyum y d uykusuzluk çekme. 6.bunlmışlık y d denetimini yitimişlik duyumu. 7.göğüslede duylılık y d şişme, eklem y d ks ğısı, dvul gibi şişme duyumu y d kilo lm gibi bedensel belitile. Not: A-C tnı ölçüleindeki belitile bi önceki yılın ybşı döngüleinin çoğunluğund bulunmuş olmlıdı. D. Bu belitile, klinik çıdn beligin bi sıkıntıyl y d işte, okuld, olğn toplumsl etkinliklede y d bşklıyl oln ilişkilede bozulmyl (ön: toplumsl etkinlikleden kçınm; işte, okuld y d evde üetkenlikte ve veimlilikte zlm)gide. E.Bu bozukluk, ylnızc, yeğin depesyon bozukluğu, pnik bozukluğu, süe giden depesyon bozukluğu (distimi) y d bi kişilik bozukluğu(bu bozuklukldn hehngi bii ile eşzmnlı oty çıkbilise de )gibi bşk bi bozukluğun belitileinin levlenmesi değildi. F. A tnı ölçütü, en z iki belitili döngü sısınd, ileiye dönük günlük deecelendime ile doğulnmlıdı. (Not: böyle bi doğulmdn önce tnı geçici olk konbili.) G. Bu belitile, bi mddenin (ön. kötüye kullnılbilen bi mdde, bi ilç y d bşk bi tedvi) y d bşk bi sğlık duumunun(ön. Hipetioidizm) fizyolojiyle ilgili etkileine bğlnmz. *Belitile, en z iki belitili döngü sısınd, ileiye dönük günlük deecelendime ile doğulnmmışs, tnının dındn son geçici tnı diye yzılmlıdı ( ybşı öncesi disfoi bozukluğu, geçici tnı ). Giiş Pemenstüel sendom diğe bi ifdeyle ybşı öncesi sendomu (PMS/AÖS) tüm dünyd geçmişten günümüze biçok kdını fiziksel ve uhsl çıdn etkileyen, zmn zmn işgücü kybın neden olck deecede şiddeti tn ve işlevselliği bozn bi sğlık sounudu [1]. İlk olk 1953 yılınd Geene ve Dlton tfındn tnımlnmıştı [2]. Bu tnım göe PMS/AÖS, det öncesi dönemde y d det knmsının ilk bikç gününde teklyıcı bi tkım belitilein vlığı ve bu belitilein knm sonsınd tmmen otdn kybolmsı ile kkteize bi sendomdu [2, 3]. Belitile duyguduum, dvnışsl, bilişsel ve somtik bileşenleden oluşu. Hstlıklın Uluslsı Sınıflmsı süüm 10 göe (Intentionl Clssifiction of Diseses-ICD-10) hfif psikojenik huzusuzluk, kilo tışı, şişkinlik, meme hsssiyeti, el ve ykld şişme, çeşitli sncı ve ğıl, yoğunlşm zoluğu, uyku bozukluğu, işth değişikliklei belitileinden en z biisinin olmsıyl PMS/AÖS tnısı konmktdı [4, 5] Aybşı öncesi sendomund (PMS/AÖS) oty çıkn belitilein çoğunluğu ktlnılbili düzeydeyken bi kısmı günlük yşm ktiviteleinde, işgücünde ve insn ilişkileinde bozulmy yol çck kd ciddi olbili. PMS/AÖS kdınlın %80 inde göülebilmekle bebe yklşık olk %5 onınd klinik nlmd şiddetlidi [6]. PMS/AÖS etiyolojisi tm net olmmkl bilikte bzı teoile öne süülmüştü: seks steoidlei, seotonin, bet endofin, lütel dönem vücut suyu ve sodyumuyl ilgili bozukluklı [7]. Bugün için kbul göen göüş he iki duumun fizyolojik-biyolojik temelli duuml olup psikososyl etkenlein bu duum üzeinde sınılı bi etkisi olduğu biçimindedi [6]. Ameikn Psikiyti Biliği nin yyınldığı DSM lede (Dignostic nd Sttisticl Mnul of Mentl Disodes) Pemenstüel Disfoik Bozukluk (Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğu-AÖDB) çeşitli isimlele ye lmıştı. DSM-III-R de geç lütel fz difoik bozukluğu ismiyle ek-a kısmınd ye buln AÖDB, DSM-IV de Ek bölüm B kısmınd Dh İlei Çlışm İçin Veilen Tnı Ölçütlei Setlei ve Eksenlei bşlığı ltınd incelenmekteydi [8-10]. Bşld yzındki çelişkili sonuçl ve bu bozuklukl ilgili yetesiz bilgi AÖDB nin DSM de tnısl bi ktegoi içine lınmmsın neden oldu. Klinik göünümlei bu ştım tnı ölçütleini kşılyn bieylee DSM-IV e göe Bşk Tülü Adlndıılmyn Depesif Bozukluk tnısı konuyodu. Son yılld bu konuyl ilgili yzınd tn syıd çlışmy stlnmktdı [10-12]. Bunun sebebi eğe AÖDB dh iyi tnını ve tedvi edilise belli lnldki bozulml ve işgücü kyıplı en z indiilebilecekti. Şu n kdki ypıln çlışml AÖDB yi DSM-5 te Depesyon Bozukluklı ktegoisine tşımıştı ve bud Aybşı Öncesi (Pemenstüel) Disfoi Bozukluğu (AÖDB) olk dlndıılmıştı [13]. DSM-IV den fklı olk, tnı ölçütleindeki belitilein bi önceki yılın ybşı döngüleinin çoğunluğund bulunmuş olmsı geektiği ibesi konmuş ve AÖDB için geçici tnı koym olnğı getiilmişti (Bkz, Tblo 1): PMS/AÖS belitilei menştn son hehngi bi yşt bşl (otlm 26 yş) ve belitile yşl bilikte t, menopoz yklştıkç d zlı [6, 14]. Klinik olk beligin düzeyde beliti gösteen PMS/AÖS olgulınd sıklıkl biden fzl beliti bulunmktdı ve en sık belitile de duyguduum belitileidi. Klinik olk nlmlı PMS/AÖS nin yygınlığı %12,6 dn %31 e kd değişen onld bildiilmektedi [5, 7]. Epidemiyolojik ştımld ot şiddetli PMS/AÖS yygınlığının yklşık %20 civınd olduğu bildiilmekte, AÖDB yygınlığı ise %5 ile %8 sınd thmin edilmektedi [7, 15]. Bi bşk çlışmy göe AÖDB yygınlığı %2 il %10 sınddı [16]. Bi bşk çlışmd d PMS/AÖS nin onı %20 den 50 ye kd değişmekte, bunlın d %3 il 5 i AÖDB olk bildiilmektedi [3]. Onldki bu değişikliğin gupl sı fklılıktn vey kullnıln tnısl çlın fklılığındn kynklndığı düşünülmektedi. Ülkemizde Müdeis ve kdşlının ypmış olduğu çlışmd d (1999) AÖDB yygınlığı %8; PMS/AÖS yygınlığı ise %36 olk sptnmıştı [17]. Nesnel bi ölçüt olmdığı için AÖDB tnısı beliti, bulgul ve öyküye dylı olk konmktdı. Litetüde tnı, belitilein şiddeti ve süekliliği ile ilgili vei eksikliği mevcuttu. Şu n için en çok kullnıln tnı ölçütlei DSM-5 tnı ölçütlei olmsın kşın bu ölçütlede şiddete yönelik değelendime ylnızc işlevsellik bğlmınd vdı. Ayıc AÖDB tnısının kesin olk konulbilmesi için DSM-5 ölçütleine göe en z 2 det dönemi boyunc ileiye dönük günlük tutulmsı geekmektedi. Eğe bu ölçüt kşılnmzs nck geçici tnı konulbili. Tnı sistemleine ilk gidiği günden itiben ybşı öncesi dönem belitileini sptmy ve kydetmeye yönelik olk çeşitli günlükle oluştuulmuştu [7, 18]. Anck kesitsel olk tnı koymy yönelik bi geeç 2003 e kd geliştiilmemişti. Steine ve kdşlı 2003 yılınd Knd d şiddetli PMS/AÖS/AÖDB 2582 Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

3 Aybşı Öncesi Sendomu Tm Geeci / Pemenstul Seening Tool oln kdınlı tnımlmk mcıyl, kullnımı koly ve güvenili bi geeç tslmıştı [5]. Bu geeç AÖDB nin DSM-IV ölçütlei ess lınk hzılnmıştı ve Pemenstüel Belitilei Tm Acı (PSST) olk dlndıılmıştı. Bhse konu geçelilik çlışmsınd AÖDB onı %5,1, ot-şiddetli PMS/AÖS % 20,7, hfif PMS/AÖS y d belitisiz gup %65 olk bulunmuştu. PSST geeciyle egenlede ypıln bi bşk çlışmd d eişkinledekine benze onl bulunmuş, PSST egenlede pemenstüel belitilei tmk için hızlı ve güvenili bi geeç olk değelendiilmişti [19]. Yine bu geeçle Buttne ve kdşlının (2013) yptığı bi çlışmd PMS/AÖS/AÖDB doğum-sonsı depesyond bi isk fktöü olk bulunmuştu [20]. AÖDS nihyet DSM-5 de bi tnı olk depesif bozuklukl bşlığı ltınd yeini ldı. Fkt yine de şiddeti ölçmek için kullnışlı bi geece ihtiyç duyulmktdı. Bildiğimiz kdıyl ülkemizde bu konuyl ilgili ypılmış bi çlışm bulunmmktdı. İleiye dönük iki det döngüsü tkip edeek günlük tutm yöntemine göe bu geeç (PSST) dh ptik ve dh z zmn ln bi ltentif sunmktdı. Bizim çlışmmızın mcı d bu geecin Tükçe süümünü hzılmk ve klinik dışı bi öneklemde bu geecin AÖS, AÖDB ve beliti düzeyi eşik ltı oln kdınlı sptmd kullnışlılığını test etmekti. Geeç ve Yöntem Öneklem ve izlek Çlışmy Dışkpı Yıldıım Beyzıt Eğitim Aştım Hstnesi nin hehngi bi biiminde çlışmkt oln, hlen det gömeye devm eden 118 kdın lınmıştı. Çlışmy ktılm gönüllülük essın göe düzenlenmiş olup çlışmy ktıln kdınl çlışmnın mcı yıntılı olk nltılmış ve he biinden bilgilendimeli onm lınmıştı. Aştım Dışkpı Yıldıım Beyzıt Eğitim ve Aştım Hstnesi nin etik komitesi tfındn onylnmıştı. Ktılımcıl sosyodemogfik vei fomu, Aybşı Öncesi Belitile için Tm Geeci (AÖBTG) ve Beliti Tm Listesi-Gözden geçiilmiş fomu (SCL-90-R) veilmiş ve ilgili evk toplnıken ştımcıl tfındn kontol edilmişti. Adet Öncesi Belitile için Tm Geeci (AÖBTG): Geecin uylnmsınd Steine ve kdşlının çlışmsı temel lınmış ve pemenstüel disfoik bozukluk için DSM-5 tnı ölçütlei kullnılmıştı [5, 13]. Geecin İngilizce fomunun Tükçeye çevii işlemi çeşitli şmld geçekleştiilmişti. Biinci şmd geeç ştımcıl ve iyi deece İngilizce bilen üç psikiyti uzmnı tfındn Tükçeye çevilmişti. Son olk geecin mddelei DSM-5 in Tükçe süümündeki ifdelele kşılştıılmıştı. Tüm bu çeviile kşılştıılmış ve he mdde için, o mddeyi en iyi temsil ettiği düşünülen ifdele benimsenmişti. İkinci şmd elde edilen Tükçe çevii 10 sğlıklı kdın uygulnmış ve dilin nlşılılığı test edilmişti. Alınn geibildiimlele geecin Tükçe çeviisinin oijinl fom eş değeliği kbul edilmiş ve son hli veilmişti. Sosyodemogfik vei fomu: Çlışmnın ştııcılı tfındn geliştiilen bu fomd ktılımcının, yşı, medeni duumu ve eğitim duumu gibi sosyodemogfik özelliklei ynı sı ybşı öncesi disfoi sendomuyl (AÖDS) ilişkili olbilecek klinik bilgileine (kdın doğum meliytı geçiip geçimediği, toplm döngü süesi, toplm knm süesi ve miktı, ilk pemenstüel belitilein bşldığı yş, AÖD belitileinin zmnı, ilede AÖDS, ol kontseptif (OKS) kullnımı, mevcut tıbbi hstlık, psikiytik hstlık vlığı ve öyküsü gibi) ulşılmsı mçlnmıştı. Beliti Tm Listesi (SCL-90-R): SCL-90-R büyük gupld psikiytik beliti dğılımını belilemede yygın olk kullnıln ve dokuz beliti boyutunu içeen bi çtı [21] Bu beliti guplı: somtizsyon, obsesif-kompülsif, kişilesı duylık, depesyon, kygı, düşmnlık, fobik kygı, pnoid düşünce, psikotizm ve uykusuzluk, işth bozukluklı ve suçluluk gibi diğe bzı belitilei içeen ek mddele di. Tükçe stnddizsyon çlışmsınd, SCL-90-R nin ünivesite önekleminde geçeli ve güvenili bi psikiytik tm cı olduğunu göstemişti [22]. İsttistik yöntem İsttistiksel nlizle SPSS (Sttisticl Pckge fo the Socil Sciences) pogmıyl ypılmıştı. Gup kşılştımlı için t testi koelsyon nlizleinde ise Peson koelsyon yöntemi kullnılmıştı. Süekli değişkenle için otlm ve stndt spml ktegoik değişkenle için yüzde değelei veilmişti. Biden fzl gubun kşılştıılmsınd vyns nlizi (ANOVA) uygulnmış. Alt guplın fklılıklını değelendimek için post hoc testleden Tukey testi kullnılmıştı. Ayıc çoklu gup kşılştıılmsınd Bonfeoni düzeltmesi ypılmıştı. Sonuçl Sosyodemogfik ve klinik özellikle Veile 118 kdın üzeinden değelendiilmişti. Kdınlın yş otlmsı 30,19±6,04 yıl, otlm eğitim süesi 16,11±4,20 yıl, otlm ilk det göme yşı 13,28±1,29, otlm bi det döngüsü süesi 27,78±4.32 gün ve otlm det knmsı süesi 5,7±1.67 gün olk bulunmuştu. Ktılımcı kdınlın 3 ü (%2,5) öğenci, 8 i (%6,8) gündelik işlede çlışn, 107 si (%90,7) ise ücetli çlışndı (işçi y d devlet memuu). Geli düzeyi bkımındn 14 ktılımcının (%11,9) geli düzeyi ylık 1000 TL nin ltındyken 21 (%17,8) tnesinin 1000 il 2000 TL - Tblo 2. He bi mddeyi ot il şiddetli olk işetleyen hstlın onlı gup kşılştımsı Gup Aybşı Öncesi Sendomu Tm Geeci / Pemenstul Seening Tool AÖBTG deki Belitile AÖS Belitisi Eşik-Altı N=62 Ot- Şiddetli AÖS N=38 AÖDS N=18 1. Sinililik/huzusuzluk %2.5 %8.5 %14.4* 2. Kygı/geginlik %0 %6.8 %9.3* 3. Koly ğlm/eddedilmeye kşı duylılık tışı %0.8 %7.6 %8.5* 4. Çökkün duyguduum/umutsuzluk %0.8 %3.4 %5.9* 5. İş/okul etkinlikleine ilgide zlm %0 %3.4 % Evdeki etkinliklee oln ilgide zlm %0 %4.2 % Sosyl ktivitelee oln ilgide zlm %0 %3.4 %4.2* 8. Konsnte olmd zoluk %0 %2.5 % Yogunluk/eneji zlığı %0 %10.2 %8.5* 10. Aşıı yeme/yiyeceğe şeme %4.2 %5.9 % Uykusuzluk %0 %2.5 % Aşıı uyum (dh çok uykuy geeksinim) 13. Bitik (bi yük ltınd klmış gibi) y d kontol dışı hissetme 14. Fiziksel belitile: memelede hsssiyet, bş ğılı, eklem/ks ğılı, şişkinlik, kilo lm *P düzeyinde nlmlı fklılığı göstei. %2.5 %10.2 %5.1* %0.8 %7.6 %4.2* %6.8 %11.9 %9.3* 3 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 583

4 Aybşı Öncesi Sendomu Tm Geeci / Pemenstul Seening Tool sınd, 38 inin (%32,2) 2000 TL il 3000 TL sınd ve 41 inin (%34,7) 3000 TL nin üzeinde olduğu göülmüştü. Ktılımcılın %65,3 ü evli idi. Ktılımcıldn %61,9 u hiç doğum ypmmış, %18,6 sı bi doğum ypmış, %16,9 u 2 doğum ypmış, %2,5 i ise 2 den fzl doğum ypmıştı. Ktılımcıl sınd hlen OKS kullnımı %10,2 idi. Aştımy ktıln kdınldn %51,7 sinde PMS/AÖS, %11 inde de hehngi bi uhsl hstlık ile öyküsü vdı. Ktılımcılın %12,7 sinde geçmiş bi uhsl hstlık ve tedvi öyküsü vdı. Geecin kullnışlığıyl ilgili veile Geeçte kullnıln mddelein iç tutlılığını gözden geçimek için iç tutlılık testleinden Conbch Alf testi uygulnmıştı. Bun göe Conbch lf değei (mükemmel) bulunmuştu. Kdınl AÖBTG den ldıklı punl sonucund 3 fklı gub yıldı. Biinci gup DSM-5 AÖDS (Aybşı Öncesi Disfoi Sendomu) ölçütleini tm olk kşılyn 18 (%15,2) kdındn oluşuyodu. Bu ölçütlei kşılmsı için ktılımcılın A gubu belitileden döt n beliti (sinililik, disfoi, geginlik ve duyguduum oynklığı) gubundn en z biisini (şiddetli olk işetlenmelidi) ve bun ek olk hehngi 4 belitiyi geeç üzeinde ot il şiddetli olk işetlenmiş olmlıdı. Ayıc B gubu soulındn en z biisinin (işlevselliği bozck deecede) şiddetli olduğunu bildimiş olmlı, C gubu soulının he ikisine de evet ynıtı veilmiş olmlıdı. Bu gup AÖDS olk dlndııldı. İkinci gup kdın 38 Kişiden (%32,2) oluşmktydı. Bu kdınl A gubu souldn 4 n belitile için en z bi tnesini ve diğe hehngi 4 belitiyi ot il şiddetli olk işetlemiş B gubu soul ot il şiddetli olk ynıt vemiş, C gubundn hehngi bi souy evet ynıtını vemişti. Bu gup ot il şiddetli AÖS (Aybşı Öncesi Sendom) olk değelendiilmişti. Üçüncü gupt ye ln 62 kdın (%52,5) ise yukıdki hehngi bi ölçütü kşılmyn guptn oluşmuştu ve eşik ltı belitilei oln gup olk değelendiilmişti. Tblo 3. Beliti Kontol Listesi (SCL-90-R) Alt-Testleinde ktılımcılın ldığı punlın 3 gub göe kşılştıılmsı Ttışm Bu çlışmnın mcı DSM-5 Adet Öncesi Disfoik Bozukluk tmsı için bi geeç oln Adet Öncesi Belitile için Tm Geeci nin ülkemizdeki bi öneklemde kullnışlılığını incelemek idi. Bizim çlışmmız göe bu öneklemde det öncesi disfoi sendomu sıklığı %15.2 olk bulunmuştu. Bu on litetüdeki çlışml göe yüksek bulunmuştu [5, 17, 23, 24]. Witchen ve kdşlının 2002 de ypmış olduğu ilei dönük günlük tutm yöntemiyle ypıln çlışmd AÖDB 1 yıllık pevlnsı %5,8 olk bildiilmişti [23]. Yygınlık onı Müdeis ve kdşlının çlışmsınd %8; Steine ve kdşlının çlışmsınd ise %5,1 olk bildiilmişti [5, 17]. Anck bu çlışmldki onl bu belitilein geçekte toplumd ne ond göündüğünün tm olk tespit edilmesinin zo olduğunu kl getimektedi. Ayıc öneklemimiz biçok çlışmy göe AÖDS onın yüksek olduğu yş gubun ship bi popülsyondn oluşmktdı[5, 17]. Dh genç kdınlın bulunduğu bzı çlışmld AÖDS %8 in üstünde bi ond bildiilmişti [19]. Yine ynı çlışmd Ameik Bileşik Devletlei ve Knd d yş sı egen kdınld benze ölçme cıyl bulunn AÖDS onı %10 un üzeindedi [19]. Dikkt çekici bi bşk bulgu d AÖDS gubu ve AÖS gubu sınd AÖDS lehine oty çıkn fklılşmlın zten tnı için mutlk bulunmsı geeken ilk döt belitide oty çıkmsıdı (sinililik/huzusuzluk; kygı/geginlik; koly ğlm/eddedilmeye kşı duylılık tışı; çökkün duyguduum/umutsuzluk). Bu duum AÖDS (ybşı öncesi disfoi sendomu) için ilk döt belitiden en z biinin tnı için geekli göülmesinin uygunluğunu kl getii. Bizim çlışmmız göe pemenstüel fiziksel belitile ot şid- Beliti Tm Listesi Alt-Geeç punlı (SCL- 90-R) Eşik Altı Gup N= 62 Otlm±SS AÖS N=38 Otlm±SS AÖDS N=18 Otlm±SS P değei* Somtizsyon 7.20± ± ± Obsesif kompülsif belitile (OKB) Kişile sı duylılık 5.90± ± ± ± ± ± Depesyon 7.78± ± ± Kygı 3.93± ± ± Öfke/düşmnlık 2.56± ± ± Fobik nksiyete 1.33± ± ± Kuşkuculuk 2.17± ± ± Psikotizm 2.27± ± ± Ek mddele 3.51± ± ± *Bonfeoni düzeltmesi ypıldığındn isttistiksel nlmlılık P=0.005 olk kbul edilmişti. Yukıd bhsedilen üç gup ktılımcının AÖBTG ndeki mddelei ot il şiddetli işetlemeleine göe kşılştımsı ypılmış ve sonuçl yüzde değelei bkımındn kşılştıılmıştı (bkz Tblo 2). Yukıd bhsedilen 3 gup kdın SCL-90-R de işetlediklei beliti düzeyleine göe bibileiyle kşılştııldığınd beliti kontol listesinin uykusuzluk ve işth belitilei gibi ek mddeleden oluşn lt-ölçeği hiç somtizsyon, obsesif kompülsif belitile (OKB), kişile sı duylılık, depesyon, kygı, kuşkuculuk, psikotizm tmmınd fklılık göstediklei göülmüştü (Tblo 3). Sonsınd Post hoc Tukey testi ile bu fkın needen kynklndığın bkıldığınd yine tüm beliti guplı için AÖDS gubu ve eşik-ltı belitilei oln gup sındki fkın kounduğu nck AÖS gubu ile AÖDS gubu sınd hiçbi beliti lnınd isttistiksel nlmlılığ ulşn fklılık olmdığı göünmüştü (Tblo 4). AÖBTG deki he bi belitiyi ot il şiddetli olk işetleyen kişilein 3 gub göe onlı Tblo 2 de kşılştıılmıştı. Tblo 4. Post Hoc Tukey Testi ile İkili Guplın Bi Biiyle Kşılştıılmsı (I) (J) Otlm Fk (I-J) Stndt Ht P değei AÖDS AÖS 4, ,94,064 Eşik-ltı AÖS 16,55376* 1,81,000 AÖS AÖDS -4, ,94,064 Eşik-ltı AÖS 12,15025* 1,40,000 Eşik-ltı AÖS AÖDS -16,55376* 1,81,000 AÖS -12,15025* 1,40,000 AÖDS= Aybşı Öncesi Disfoi Sendomu AÖS=Aybşı Öncesi Sendomu 4584 Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

5 Aybşı Öncesi Sendomu Tm Geeci / Pemenstul Seening Tool detli AÖS gubund AÖDS gubun göe dh yüksek bulunmuştu. Bu bulgu AÖDS gubund uhsl belitilein ön pln çıkmsının fiziksel belitilei bildiimlei zltıyo olbileceğini kl getii. Yine bi önceki bulguyl bilikte düşünüldüğünde AÖDS nin n belitileinin fiziksel değil uhsl olnl olduğu svını destekle [25 27]. Bu veilein bzı kısıtlılıkl göz önüne lınk değelendiilmesi geeki. Çlışmmızın önekleminin ilei nlizlee olnk vemeyecek ölçüde küçük olduğun dikkt edilmelidi. Ayıc sğlık çlışnlındn oluşuyo olmsı duumun fkındlığın ktkıd bulunmkl bebe AÖDB onının litetüdeki diğe çlışml göe yüksek çıkmsının d nedeni olbili. Ayıc çlışm önekleminde hem uhsl hstlık öyküsü (%12,7) hem de uhsl hstlık ve AÖS ile öyküsünün oldukç yüksek olmsı (sısıyl %11 ve %51,7) öneklemin AÖDB çısındn dh çok isk ltınd olduğunu kl getiebili [28]. Ayıc hstne çlışnlındn oluşn bi öneklemde konuyl ilgili sıkıntı yşynlın ştımy ktılmd dh istekli olbileceklei düşünülebili. Sonuç olk, Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci (AÖBTG) AÖDS tnısı oln olsı olgulı tespit etmede ve ybşı öncesi dönem belitisi yşyn kdınlın beliti şiddetleinin tespitinde kullnılbili. AÖBTG eşik-ltı belitilei oln gupl ot ve şiddetli AÖS oln guplı yımd oldukç bşılı iken ot şiddetli AÖS oln gupl AÖDS oln gubu yımd ynı deecede bşılı olmdığı hesb ktılıs AÖDS tnısının tek bşın bu geeçle konulmsı uygun olmybili. Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. Aybşı Öncesi Sendomu Tm Geeci / Pemenstul Seening Tool 15. Hlbeich U, Boenstein J, Pelstein T, Khn LS. The pevlence, impiment, impct, nd buden of pemenstul dysphoic disode (PMS). Psychoneuoendocinology 2003;28(Suppl.3): Bhti SC, Bhti SK. Dignosis nd tetment of pemenstul dysphoic disode. Am Fm Physicin 2002;66(7): Müdeis II, Gönül AS, Sofuoğlu S, Tşcı S, Bytlı M. Genç kdınld pemenstüel disfoik bozukluk pevlnsı. Klinik Psikiyti 1999;2(3): Motol JF, Giton L, Beck L, Yen SSC. Dignosis of pemenstul syndome by simple, pospective, nd elible instument: the clend of pemenstul expeiences. Obstet Gynecol 1990;76(2): Steine M, Pee M, Plov E, Feemn EW, Mcdougll M, Soes CN. The Pemenstul Symptoms Sceening Tool evised fo dolescents (PSST-A): pevlence of sevee PMS nd pemenstul dysphoic disode in dolescents. Ach Womens Ment Helth 2011;14(1): Buttne MM, Mott SL, Pelstein T, Stut S, Zlotnick C, O H MW. Exmintion of pemenstul symptoms s isk fcto fo depession in postptum women. Ach Womens Ment Helth 2013;16(3): Deogtis LR, Kzdin AE. SCL-90-R. In A. E. Kdin (Ed.), Encyclopedi of psychology, Vol. 7. Ameicn Psychologicl Assocition; p Dğ I. Beliti Tm Listesi (Scl-90-R) nin Ünivesite Öğencilei için güveniliği ve geçeliği. / Relibility nd vlidity of the Symptom Check List (SCL-90-R) fo univesity students. Tuk Psikiyti Deg 1991;2(1): Wittchen HU, Becke E, Lieb R., Kuse P. Pevlence, incidence nd stbility of pemenstul dysphoic disode in the community. Psychologicl Medicine 2002;32(1): Adiguzel H, Tskin EO, Dnci AE. The symptomtology nd pevlence of symptoms of pemenstul syndome in Mnis, Tukey. Tuk Psikiyti Deg 2007;18(3): Rive-Tov A, Pilkonis P, Fnk E. Symptom pttens in lte lutel-phse dysphoic disode. J Psychopthol Behv Assess 1992;14(2): Meden PM, Htlge SA, Cook-K J. Timing nd seveity of symptoms ssocited with the menstul cycle in community-bsed smple in the Midwesten United Sttes. Psychity Res 2005;134(1): Htlge SA, Feels A, Gotmn N, Yonkes KA. Citei fo pemenstul dysphoic disode: secondy nlyses of elevnt dt sets. Ach Gen Psychity 2012;69(3): Telo SE, Heth AC, Mtin NG. Genetic nd envionmentl influences on pemenstul symptoms in n Austlin twin smple. Psychol Med 2002;32(1): How to cite this ticle: Özdel K, Kevncıoğlu A, Tymu İ, Efe C, Tükçp AF, Güiz SO, Tükçp MH. Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode. J Clin Anl Med 2015;6(5): Kynkl 1. Mson-Hohl E. The diseses of women, by totul of sleno: A Tnsltion of Pssionibus Mulieum Cundoum by Elizbeth Mson-Hohl, MD. Los Angeles, Wd Ritchie Pess; Geene R, Dlton K. The pemenstul syndome. B Med J 1953;1(4818): Teng CT, Viei Filho AH G, Ates R., Goenstein C, Andde LH, Wng YP. Pemenstul dysphoic symptoms mongst Bzilin college students: fcto stuctue nd methodologicl ppisl. Eu Ach Psychity Clin Neuosci 2005;255(1): Wold Helth Ogniztion. The ICD-10 clssifiction of mentl nd behvioul disodes: dignostic citei fo esech. Wold Helth Ogniztion; New- Yok; Steine M, Mcdougll M, Bown E. The pemenstul symptoms sceening tool (PSST) fo clinicins. Ach Womens Ment Helth 2003;6(3): Tükçp AF, Tükçp MH. Pemenstuel sendom ve pemenstuel disfoik bozuklukt tni ve tedvi: Bi gözden geçime. Klinik Psikiyti 2011;14(4): Feemn EW, Smmel MD, Lin H, Nelson DB. Associtions of homones nd menopusl sttus with depessed mood in women with no histoy of depession. Ach Gen Psychity 2006;63(4): Ameicn Psychitic Assocition. Dignostic nd Sttisticl Mnul of Mentl Disodes, 3d ed, evised (DSM-III-R). Wshington, DC, Ameicn Psychitic Assocition, Inc; Ameikn Psikiyti Biliği (1994) Mentl Bozukluklın Tnısl ve Syımsl El Kitbı, Dödüncü Bskı (DSM-IV) (Çev. ed.: E Köoğlu) Hekimle Yyın Biliği, Ank; Eppeson CN, Steine M, Htlge SA, Eiksson E, Schmidt PJ, Jones I, Yonkes KA. Pemenstul dysphoic disode: evidence fo new ctegoy fo DSM-5. Am J Psychity 2012;169(5): Gehlet S, Song IH, Chng CH, Htlge SA. The pevlence of pemenstul dysphoic disode in ndomly selected goup of ubn nd ul women. Psychol Med 2009;39(1): Hut SW, Schnu PP, Seveino SK, Feemn EW, Gise LH, Rive- Tov A et l. Lte lutel phse dysphoic disode in 670 women evluted fo pemenstul complints. Am J Psychity 1992;149(4): Ameicn Psychitic Assocition. Dignostic nd sttisticl mnul of mentl disodes (5th ed.). Alington, VA: Ameicn Psychitic Publishing, Inc; Steine M. Pemenstul syndome nd pemenstul dysphoic disode: guidelines fo mngement. J Psychity Neuosci 2000;25(5): Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 585

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR

4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR 4. DEVİRLİ ALT GRUPLAR Tım 4.1. M, bi G gubuu bi lt kümei olu. M yi kpy, G i bütü lt guplıı keitie M i üettiği (doğuduğu) lt gup dei ve M ile göteili. M i elemlı d M gubuu üeteçlei (doğuylı) dei. Öeme

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

DEHB; dikkatsizlik, odaklanamama, aşırı hareketlilik

DEHB; dikkatsizlik, odaklanamama, aşırı hareketlilik Düşünen Adam Psikiyati ve Nöolojik Bilimle Degisi 2012;25:230-237 DOI: 10.5350/DAJPN2012250305 Dikkat Eksikliği Hipeaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Çocuklaın Ebeveynleinde DEHB ve Diğe Psikiyatik Belitile

Detaylı

Ekonomik Büyüme Teorisine Katkı **

Ekonomik Büyüme Teorisine Katkı ** Jounl of Economic nd Politicl Economy www.ijepe.com Volume Septeme 4 Iue Ekonomik Büyüme Teoiine Ktkı ** By Roet M. SOLOW **. Giiş üm teoi, tmmen doğu olmyn vyıml ğlıdı. Teoiyi oluştun T d udu. Bşılı i

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ YS / TTİ N ÇÖZÜRİ eneme -. +. + + ti. - + + - + + > ise - + - + evp. ^ + ^- ^- +. z z + + + + evp z + -. c- m z z + - + + + z z z ^ ^ evp. çift sı olmlı Ç+ T T. Ştı sğln sdece vdı.. + + lde tne sl sı vdı.

Detaylı

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ TASARIM DIŞI ÇALIŞMASI

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ TASARIM DIŞI ÇALIŞMASI PAUKKALE ÜNİ VERSİ ESİ ÜHENDİ SLİ K FAKÜLESİ PAUKKALE UNIVERSIY ENGINEERING COLLEGE ÜHENDİ SLİ K BİLİLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİL SAYI SAYFA : 004 : 0 : : 59-65 SANRİFÜJ KOPRESÖR

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

Temel Elektrik Kavramlar Aşağıdaki notlar, D.J.Griffit s in Elektromanyetik Teori kitabından alınmıştır.

Temel Elektrik Kavramlar Aşağıdaki notlar, D.J.Griffit s in Elektromanyetik Teori kitabından alınmıştır. 1 Temel Elektik Kvml Aşğıdki notl, D.J.Giffit s in Elektomnyetik Teoi kitındn lınmıştı. 1- Elektik Aln (E) Yüklü i cisim, fzl elekton vey potonu oln i cisimdi. Cisimdeki u fzl net yükün üyüklüğü, fzl oln

Detaylı

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir.

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir. I İSİMLR tı isimlein İsimlendiilmesi ve Özeliklei şğıdki şekilde, tnlı sekizgen dik pizmsı veilmişti. Pizml tnlındki çokgene ve diklikeğiklik duumun göe ' ' ' ' isim lıl., ' ' ' ', dikdötgenleine ynl yüzey

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

TG 11 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 11 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞREMENLİK ALAN BİLGİSİ ESİ İLKÖĞREİM MAEMAİK ÖĞREMENLİĞİ G ÖAB İLKÖĞREİM MAEMAİK Bu testlein he hkkı sklıdı. Hngi mçl olus olsun, testlein tmmının ve i kısmının İhtiç Yıncılık

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h

Tip-2 Diyabet Risk Tahmini: Toplum Tabanlı Bir Çalışma h e A þ t ý m Pedicting Risk of Type 2 Dibetes Mellitus: A Popultion-Bsed Study l n i j i O O i g in Tip-2 Diybet Risk Thmini: Toplum Tbnlı Bi Çlışm h c s Re l Tip-2 Diybet Risk Thmini / Pedicting Risk of

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . `n 5j- `n- j - n - n vey n- n n 8. 8 8 LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp: evp:. - f p$ f - p f p 9 - - 5! 5 -! 5 5 5. 8... 5 5. 5.. y 8 8 5 5... z < y < z _. ` j. $ ` j ` ise y. ` j y $ ` j ` j yk. `

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı