STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES"

Transkript

1 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES ASSESSMENT OF THE LOSS OF HISTORICAL ARTIFACTS DURING STANBUL RECONSTRUCTION WORK IN TERMS OF HISTORY AND TOURISM: KARAKÖY-KABATA REGION Barı ERTEM Mustafa Cevdet ALTUNEL ** Özet 1956 yılında stanbul, bir milyonu aan nüfusuyla yaklaan 1957 seçimleri için büyük bir önem taımaktadır. Aynı yıl, dönemin Babakanı Adnan Menderes in ifadesiyle stanbul u güzelletirmek, yeni meydanlar ina etmek, trafii rahatlatmak için yeni yollar açmak amacıyla stanbul da kapsamlı imar faaliyetlerine balanmıtır yılları arasında stanbul da yapılan imar çalımaları sırasında Karaköy-Kabata bölgesinde bulunan deerli cami, çeme, sebil, kıla gibi eser ve yapıların önemli bir kısmına büyük zarar verildi. Bu yapı ve eserlerin bazıları tamamen yıkılmı, bazıları kısmen zarar görmü, bazıları sökülerek doal yerlerine uygun olmayan yerlere nakledilmitir. Bu nedenle, turizm literatüründe geçen adıyla destinasyon olarak deerlendirilebilecek bu bölgedeki eser ve yapıların çou Uzman, stanbul Teknik Üniversitesi. ** Ar. Gör. stanbul Ticaret Üniversitesi.

2 kaybedilmitir. Bu eser ve yapı kaybı, bölgenin tarihi dokusuna ve turizm potansiyeline çok büyük bir zarar vermitir. Anahtar Kelimeler: stanbul imarı, tarihi eser kaybı, Turizm, destinasyon, Demokrat Parti (Türkiye) Dönemi. Abstract Istanbul, at 1956, was of vital importance for the 1957 election with his population over 1 million. Within the same year, according to Prime Minister Adnan Menderes to landscape Istanbul, to build new squares and new roads wide construction movement in Istanbul begun. Some of this buildings and artifacts are totally destroyed, some are partially damaged and some are transported to unsuitable places. Hence, most of the artifacts and buildings are lost in the region that could be used as a destination. This lost of artifacts and buildings damaged to the historical nature and tourism potential of the region. Key Words: Reconstruction Work in stanbul, Loss of Historical Artifact, Tourism, Destination, Democrat Party (Turkey) Period. GR Bileik ürün olarak ifade edilen turistik ürün genel anlamda bir turistin ülkeye geliinden kendi ülkesine dönene kadar edindii deneyimlerin toplamıdır. Destinasyon teriminden daha büyük bir kavramı ifade eden turistik ürünün kapsamında irili ufaklı pek çok turistik ürün bulunmaktadır. Dolayısıyla destinasyon, bu genel anlamdaki turistik ürünün bir parçası olarak deerlendirilmektedir. 1 Pazarlama faaliyetlerinin baarıya ulaması için üst düzeyde dikkat gösterilmesi gereken pazarlama karmasının en önemli öelerinden bir tanesi de ürün dür. Müterilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmeyen bir ürünün uzun vadede baarılı tanıtım faaliyetleriyle dahi olsa piyasada tutunma ansı bulunmamaktadır. Bu durum ülke turizminin gelimesi açısından ele alındıında da benzer sonuçlar göstermektedir. Çeitli sebeplerle zarar görmü bir destinasyonun müteri istek ve ihtiyaçlarını karılama ansı düüktür. stanbul da önemli bir destinasyon olarak deerlendirilebilecek bölgelerden bir tanesi de, Osmanlı bakenti stanbul un sosyal, askeri ve idari merkezlerinden sayılabilecek Karaköy- 1 Jafar Jafari (Ed.) (2000). Encyclopedia of Tourism, London: Routledge, s.145.

3 Kabata arasında kalan bölgedir. Dolmabahçe Sarayı bata olmak üzere, Tophane-i Amire ve içerisinde Mimar Sinan ın da eserlerinin bulunduu pek çok yapı bu bölge sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu yapılar, 1950 li yıllara kadar çok küçük deiikliklerle varlıklarını korumulardır. Daha önce stanbul marı için hazırlanmı olan Prost Planı kinci Dünya Savaı nedeniyle hayata geçirilemediinden bu bölgelerde ve genel olarak stanbul da herhangi önemli bir çalıma yapılmamıtır. Demokrat Parti nin 1950 yılında iktidara gelmesinden sonra da bu durum bir süre deimemitir. Ancak, 1955 yılından itibaren balayan ekonomik ve sosyal sıkıntıların dönemin hükümetinin oylarını olumsuz etkilemesi, gözlerin 1 milyonu aan nüfusuyla büyük bir oy potansiyeli bulunan stanbul a çevrilmesine neden olmutur. Hükümet, stanbul seçmeninin dikkatini, dier çalımalarıyla birlikte, büyük imar çalımalarıyla da çekmeye karar vermitir yılında Bavekil Adnan Menderes in basın toplantısıyla balayan stanbul marı, stanbul un dokusunu geri döndürülemez biçimde deitirmitir. Yaklaık 10 bin ev istimlak edilerek yıkılmıtır. Dar yaya yolları ve çevreleri genellikle plansızca yıkılarak metre geniliinde caddelere dönütürülmütür. Tüm bu çalımalar sırasında, yukarıda sözü edilen Karaköy-Kabata bölgesindeki birçok önemli tarihi eser yıkılmı, hasar görmü, tralanmı ya da yerinden taınmıtır. Dolayısıyla bu bölgede, büyük bir tarihi eser kaybı yaanmıtır. DEMOKRAT PART NN KTDARA GEL kinci Dünya Savaı nın sonunda, tüm dünyada olduu gibi Türkiye de de ekonomik, sosyal ve politik alanlarda büyük deiimlerin yaanması kaçınılmaz olmutur. Savaı demokratik rejimlerle yönetilen ülkelerin kazanmı olması, dünyanın birçok ülkesinde demokratik hareketlerin hızlanmasına, demokratik yönetimlerin güçlenmesine neden olmutur. Çok geçmeden, savatan galip çıkan ve çıkarları çatıan iki güç olan Amerika Birleik Devletleri ve Sovyetler Birlii nin oluturduu kutuplar çevresinde ikiye bölünen dünya, yaklaık 40 yıl sürecek olan Souk Sava ın içine sürüklenmitir. Dünyanın en önemli noktalarından birisinde bulunan Türkiye nin, dünyadaki bu gelimelerden etkilenmemesi mümkün olmamıtır. Türkiye, Souk Sava ın balamasıyla birlikte çeitli diplomatik kaygılar ve nedenlerle Sovyetler Birlii ve dou bloundan uzaklaarak batıyla, özellikle de Amerika Birleik Devletleri yle yakınlamıtır. Amerika

4 Birleik Devletleri de, Sovyetler Birlii nin Avrupa ya yayılmasını engellemek amacıyla aynı yıllarda Türkiye ye ekonomik ve askeri yardımda bulunmaya balamıtır yılında Truman Doktrini kapsamında Türkiye ye 100 Milyon $ askeri yardım yapan Amerika Birleik Devletleri, kısa süre sonra Türkiye yi Marshall Planı kapsamına da alarak ekonomik yardımda bulunmutur. 2 Amerika Birleik Devletleri yle yakınlamaya balayan Türkiye nin politik sistemi de aynı kalamamıtır. Türkiye nin yaklaık 25 yıldır devam etmekte olan tek partili rejimi, Amerika Birleik Devletleri nin ilkelerine uygun deildir. Türkiye nin Amerika Birleik Devletleri ne daha fazla yakınlaabilmesi ve daha fazla yardım alabilmesi için çok partili sisteme geçmesi gerekmitir. Bu dı etkenle birlikte, Türkiye de de özellikle sava yıllarında yava yava güçlenmeye balayan ve Amerika Birleik Devletleri taraftarı bir burjuva sınıfı olumutur. Bu sınıf, Cumhuriyet Halk Partisi nin devletçi iktisat politikasından tedirgin olmakta ve kendini güvende hissetmemektedir. Öte yandan, II. Dünya Savaı sona erdiinde halkın çounluu sefalet içindedir. Sava yılları aynı zamanda büyük bir kıtlık dönemi olmutur. Köylüler jandarma baskısından ikâyetçidir. Sabit gelirli bir grup olan memurlar, sava içinde fiyatların dört misline fırlamı olması nedeniyle iktisaden son derece kötü bir duruma dümülerdir. Bu nedenle, halkın büyük kesiminde Cumhuriyet Halk Partisi ve tek parti yönetimine duyulan tepki artmıtır. 3 Tüm bu iç ve dı etkenlerin sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi nden kopan küçük bir muhalif grup, 7 Ocak 1946 da Celal Bayar ve Adnan Menderes liderliinde Demokrat Parti yi kurmutur. Aynı yıl, 21 Temmuz da yapılan ve Demokrat Parti nin de katıldıı genel seçimler, Türkiye Cumhuriyeti nin ilk çok partili genel seçimleri olmutur. Seçim sonucunda; CHP 402, DP 54, baımsız adaylar ise 8 üyelik kazanmılardır. 4 Meclise girmi olmalarına karın, Demokrat Partililer, birçok kez seçimlerde usulsüzlük yapıldıını iddia etmilerdir. Böylece, Demokrat Parti nin 1950 yılına kadar sürecek olan muhalefet yılları balamıtır. Muhalefet yıllarında Demokrat Parti nin en çok vurgu yaptıı konuların baında devletçilik gelmitir. ktidara gelmesi durumunda, devletçilik uygulamalarını yumuatarak özel sektör ve giriimler önündeki engelleri kaldıracaktır daki parti tüzüünün 17. maddesi "Devletçilii, 2 Truman Doktrini ve Marshall Planı için bkz. Barı Ertem (2009). Türkiye-ABD likilerinde Truman Doktrini ve Marshall Planı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.12 No.21, Haziran, s Cem Eroul (2003). Demokrat Parti: Tarihi ve deolojisi, Ankara: mge (4.bsk), s Bülent Tanör (1995). Osmanlı-Türk Anayasal Gelimeler, stanbul: Der, s.282.

5 ekonomik alanda uzun zamandan beri devam eden boluu bir an önce doldurmak, i hacmini genileterek yurttaların geçim ve refah düzeyini yükseltmek için, devletin gerek dorudan doruya ekonomik faaliyetlere girimesi, gerekse tevik ve yardım yolları ile özel teebbüs ve sermayenin genel yararlara en uygun ekilde ve hızla gelimesinde görev alması anlamında anlıyoruz. Özel teebbüs menfaatleri genel menfaatin te'lifi ve korunması zaruretinden ileri gelmektedir. demektedir. 5 Bu tutumu, özellikle sava döneminde büyük bir birikime sahip olmu bulunan sava zengini kitlenin desteini salamıtır. Bu destee, tek parti yönetiminden bunalmı olan kitleler ve dı etkenler de eklenince Demokrat Parti muhalefeti kısa zamanda büyük bir güç kazanmıtır. Ayrıca, Demokrat Parti, muhalefette olduu dönem boyunca demokrasi kelimesini çok sık ve etkili kullanmıtır. Halkın yaadıı ekonomik sıkıntılardan dı tehditlere kadar tüm sorunların çözümü demokrasiye, dolayısıyla Demokrat Parti nin iktidara gelmesine balanmıtır. 6 Sonunda, 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçimleri %53 gibi oldukça yüksek bir oy oranıyla kazanan Demokrat Parti iktidara gelmitir. 7 Celal Bayar Türkiye nin yeni cumhurbakanı, Adnan Menderes ise yeni babakanı olmutur. ktidara geldii 1950 yılından, 2 Mayıs 1954 genel seçimlerine kadar geçen 4 yıllık dönem, Demokrat Parti nin altın yılları olmutur. Bu dönemdeki en büyük baarı ekonomi alanında gerçeklemitir. %13 lük ekonomik büyüme salanmıtır. 8 Ekonomideki bu baarının esas kaynaı tarım alanı olmutur. Tarım alanlarının geniletilmesi, devlet elindeki toprakların bir kısmının köylüye daıtılması, bo toprakların iletmeye açılması ve tarımda yaygın makinelemeye gidilmesi ile tarımda büyük bir gelime salanmıtır. Bu dönemde traktör sayısı yaklaık on kat artmıtır. 9 GSMH artıı ise %3.5 olmutur. 10 Bunların dıında temel yapı yatırımları da yapılmıtır. Karayolu ve köprü inaatlarına önem verilmitir. Böylece köyleri piyasa ekonomisine çok daha büyük ölçüde balayabilmek mümkün olmutur. Madencilik, çimento ve dokuma gibi sanayi 5 DP Tüzük ve Programı (1946). stanbul, s Cem Eroul, a.g.e., s hsan Ezherli, TBMM: , (1986), Ankara: TBMM Basımevi, s Feroz Ahmad (1995). Modern Türkiye nin Oluumu, stanbul: Sarmal, s Cem Eroul, a.g.e., s Daha ayrıntılı istatistikler için bkz Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Komisyonu Raporu, Ankara: 1953, s.4.

6 alanlarında da yatırımlar gerçekletirilmitir. Özellikle bakır ve demir cevheri üretimi artmıtır Mayıs 1954 deki genel seçimlere bu olumlu gelimelerle giren Demokrat Parti, %58 oy oranıyla tekrar iktidar partisi olarak seçilmitir. Ancak, 1955 yılı Demokrat Parti için oldukça zor bir yıl olmutur. Öncelikle Kore Savaı nın bitmesiyle gıda maddelerinin fiyatlarının azalması, sava süresince gıda maddesi satarak büyük gelir elde eden Türkiye nin gelirinde ciddi bir azalmaya ve ekonomik sıkıntıların balamasına neden olmutur. 12 Ayrıca, yaanan kuraklık da tarım üretimini azaltmıtır. Dı politikada ise Kıbrıs ta gerilimin tırmanması sıkıntı yaratmıtır. Yine Kıbrıs gerilimiyle balantılı olarak, talihsiz 6-7 Eylül Olayları da bu yıl içerisinde gerçeklemitir. Bütçedeki sıkıntılar nedeniyle ithalat kısıtlanmı, döviz sıkıntısı balamı ve sonunda 1958 de istikrar tedbirleri alınmıtır. Türkiye nin dı ticaret payında büyük düü yaanmıtır yılında da ekonomik sorunlar devam etmitir. Hatta ekonomideki sıkıntıyı aabilmek amacıyla ABD li ekonomist Max Tromburg a bir rapor hazırlatılmıtır. Ancak, bu rapor da duruma çözüm getirmeye yardımcı olamamıtır. Ekonomik bunalımla birlikte sayısı artan stokçularla mücadele edebilmek için, 6 Haziran 1956 da Milli Korunma Kanunu nun bazı maddeleri deitirilmitir. 13 Ekonomideki bu kötü gidi, geçim sıkıntısı ve ekonomik bunalım, doal olarak kamuoyunun hükümete olan desteini de azaltmaya balamıtır. Toplum içindeki honutsuzluklar da giderek artmıtır. 14 STANBUL MARI NIN BALAMASI Demokrat Parti Hükümeti nin, yüzünü nüfusu 1 milyonu amı olan stanbul a çevirmesi ve stanbul marı na ya da stanbul mar Hareketleri ne balaması da, kamuoyunun Demokrat Parti ye olan desteinin azalmaya baladıı 1956 yılına rastlamaktadır. Nüfusu 1 milyondan fazla olan stanbul, 1957 de yapılacak olan genel seçimler öncesi önemli bir oy potansiyeli oluturmaktadır. Türkiye nin yetitirdii önemli mimarlardan olan Doan Kuban da, bir makalesinde, gerek Cumhuriyet in ilk yıllarında, gerekse 50 li yılların baında el dememi olan stanbul da 11 Cem Eroul, a.g.e., s Serdar Turgut (1991). Demokrat Parti Dönemi nde Türkiye Ekonomisi: Ekonomik Kalkınma Süreçleri Üzerine Bir Deneme, Ankara, s sayılı Milli Korunma Kanunu nun Bazı Maddelerinin Tadiline Dair Kanun için bkz. T.C. Resmi Gazete, no.9329, 11 Haziran Metin Toker (1996). smet Paa le On Yıl, Cilt I, Ankara: Akis, s.13.

7 imar çalımalarına 1956 yılında balanmı olmasını, stanbul un oy potansiyeline balamı ve olaya yalnızca politik açıdan yaklaıldıını ifade etmitir. 15 Aydın Boysan da, bir yazısında Menderes marı ile ilgili benzer ifadeler kullanmıtır: stanbul da Adnan Menderes dönemi imar etkinliklerinin balaması, 1956 yılına rastlıyor. Rastlantı bouna deil. Balangıç yılı, ehir için yapılmı herhangi bir planlamanın ya da bütçenin hesabından domuyor. Nedeni, yalnız ve yalnız iktidar partisinin ülke içi genel seçim hesaplarından kaynaklanıyor de yapılacak olan genel seçimlerle birlikte, stanbul imarına karar veren Bavekil Adnan Menderes in kafasındaki modern-batılı stanbul fikri de bu giriimindeki önemli bir etkendir lerde; geni caddeler, bulvarlar, meydanlar ve onları dolduran otomobiller, Amerikan kentlerinin görünümüyle de bütünleerek doulunun kalbini fetheden çada dünya imgelerinin baında yer almaktadır. Savatan galip çıkanların dünyası; motor, otomobil, otoyol, bulvar ve gökdelen imgeleriyle kurulmutur. stanbul u imar etmeye karar veren Adnan Menderes ve çevresindekiler için çada kent, yol-meydan-otomobil üçgeninde tanımlanmıtır. stanbul imarındaki büyük yıkımlara neden olan ise, bu yol uygulamalarının eski kent dokusu içinde gerçekletirilmek istenmi olmasıdır. 17 Anlaılıyor ki, kinci Dünya Savaı nın sonuna kadar bir yaya kenti olan, 1950 li yılların ortalarında bile motorlu araç sayısının parmakla sayılabilecek kadar az olduu ve iyi çalıan bir tramvay ve deniz iletmesi bulunan stanbul; Bavekil Adnan Menderes in kafasındaki çada kent stanbul deildir. Yollar geniletilmeli, caddeler açılmalı ve otomobillerle dolmalıdır. stanbul marı nın yasal çerçevesini oluturacak olan 6785 sayılı mar Kanunu, 9 Temmuz 1956 tarihinde kabul edilmitir. 18 Ardından, 31 Austos 1956 tarihinde, imar çalımaları sırasında yapılacak istimlâk ilemlerini düzenleyen 6830 sayılı stimlâk Kanunu çıkartılmıtır. 19 Gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra, Bavekil Adnan Menderes in 24 Eylül 1956 tarihli basın toplantısıyla, stanbul marı 15 Doan Kuban (1995). Menderes ve stanbul, Dünden Bugüne stanbul Ansiklopedisi, stanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Cilt 5, s Aydın Boysan (2004). Adnan Menderes Belediyecilii mar Hareketi Uygulama ve Sonuçları, Mimar.ist, stanbul: TMMOB Mimarlar Odası stanbul Büyükkent ubesi, Yıl 4, Sayı 13, s Doan Kuban, a.g.e., s sayılı mar Kanunu nun metni için bkz. T.C. Resmi Gazete, no. 9359, 16 Temmuz sayılı stimlak Kanunu nun metni için bkz. T.C. Resmi Gazete, no. 9402, 8 Eylül 1956.

8 balatılmıtır. Adnan Menderes e göre, stanbul un imarı bir memleket meselesidir YILLARINDA STANBUL DA YAPILAN MAR ÇALIMALARI yılları arasında gerçekleen stanbul imar çalımalarının, 1957 seçimlerinin yaklaıyor olması dıında, stanbul u güzelletirmek, trafii rahatlatmak için yeni yollar açmak, yeni meydanlar yapmak ve tarihi-dini eserleri onarmak amacıyla balatıldıı söylenebilir. 21 Bu çalımalar arasında, denizin doldurulmasıyla kazanılan alanda Sirkeci- Florya Sahil Yolu, Vatan ve Millet Caddeleri, Eminönü-Unkapanı Yolu, Atatürk Bulvarı nın geniletilmesi, Belediye Sarayı nın yapılması, Barbaros Bulvarı nın açılması, Maslak güzergâhından geçen Levent-Sarıyer Asfaltı, Perembe Pazarı ndaki Karaköy-Azapkapı balantısı, Karaköy-Tophane arasındaki Kemeraltı Caddesi, Tophane den Bebek e kadar uzanan sahil yolunun geniletilmesi, Eyüp Meydanı nın düzenlenmesi, Üsküdar skele Meydanı nın açılması, Salıpazarı ve Haydarpaa liman tesisleri yer almıtır. Aydın Boysan, stanbul imarında yapılanları u ekilde ifade etmektedir: Eski stanbul sanki dilimlendi. Yeni caddeler-meydanlar ebekesi aı, suriçi eski stanbul un üstüne çöktürüldü. Her açılan bulvar, ehrin barında yüzlerce metre genilikte ehir eritlerini kazıdı-kaldırdı. Arada kalan yerlerdeki arazi parçalarına, yüksek katlı bitiik nizam yapı ruhsatları verildi. Nüfus yıılması, düüncesizce tevik edildi. stanbul Üniversitesi, hatta Belediyenin kendisi gibi kurulular, vahi kitleli binalarla ehrin eski mahallelerine ve tarihi bölgelerine yayıldı. Eski stanbul un üzerine yeni bir stanbul çöktü ve eskisini tarihe gömdü. Eski stanbul dan hâlâ gözle görülebilenler, gömülen tarihi ehrin sanki mezar talarıdır. 22 stanbul daki bu imar hareketleri sırasında, Karaköy-Kabata arasında kalan bölgede yapılan yol geniletme çalımalarında zarar gören ya da yok olan tarihi eserler ve önemleri aaıda incelenmitir: II. Abdülhamid Çemesi II. Abdülhamid tarafından 1319 (1901) yılında talyan mimar Raimondo d Aronco ya yaptırılmıtır. Tamamı mermerden ina edilmi olan dört yüzlü, ufak boyutlu bir meydan çemesidir. Üzerinde kâgir, kenarları dilimli, iki kademeli, kurun kaplı geni bir saçak vardır. Osmanlı 20 Cumhuriyet, 25 Eylül lhan Tekeli (1991). Kent Planlaması Konumaları, Ankara: TMMOB, s Aydın Boysan, a.g.m., s

9 mimarisinde barok üslubun çoktan terk edilmi olduu 20. yüzyıl balarında ina edilmesine ramen, önünde yer alması düünülen Nusretiye Camii ile uyum salaması için bu üslupta tasarlandıı anlaılmaktadır. Ancak, aynı yerde muhafazası mümkün iken 23 önce Dolmabahçe Stadı nın karısına yerletirilmek istenmi, daha sonra da Maçka da TÜ Maden Fakültesi nin karısındaki parka nakledilmitir. 24 Nusretiye Camii ve Sebili II. Mahmud tarafından yaptırılan Nusretiye Camii nin inasına 1238 (1823) yılında balanmı, 1241 (1826) yılında tamamlanmıtır. Padiahın katıldıı büyük bir törenle açılmıtır. 25 Mimarı Krikor Amira Balyan dır yılındaki imar çalımalarında üzerinde dökme demir parmaklıın bulunduu alçak duvarı yıkılmı, avlusundan geriye yalnızca giriin solundaki küçük ta avlu kalmıtır yılında yapılan imar çalımalarında ise önünden geçen yolun seviyesinin indirilmesi nedeniyle cami ve sebilin önüne mimarisine basamak eklenmi, cami avlusu daraltılmı, adırvan avlusundaki musluklar ve tuvalet sökülmütür. 26 Ayrıca, yukarıda da belirtildii gibi caminin mimarisi ve dı süslemesine uygun bir biçimde yapılmı olan Abdülhamid II Çemesi de sökülerek Maçka ya taınmıtır. Karaba Hamamı Beyazıt Devri ne varan bir eserdi. mar çalımaları sırasında Kemeraltı Caddesi açılırken asfaltın kenarında kaldı. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu nun muhafaza kararına ramen yıktırıldı. Yerine belediye bahçesi yapıldı. 27 Kılıç Ali Paa Camii ve Dükkânları Mimar Sinan ın yaptıı caminin deki imar çalımaları sırasında bazı duvarları yıkılarak yeniden yapılmı, yapım sırasında yükseklik ve seviyeleri tutturulamamıtır. Ayrıca dükkânları da kaldırılmıtır Behçet Ünsal, stanbul un marı ve Eski Eser Kaybı, Türk Sanat Tarihi Aratırma ve ncelemeleri Dergisi, Cilt 2, s Affan Egemen (1993). stanbul un Çeme ve Sebilleri, stanbul: Arıtan, s stanbul Abideleri (1940). Yenigün Neriyat, s Behçet Ünsal, a.g.m., s a.g.m., s stanbul Abideleri, s Behçet Ünsal, a.g.m., s.46.

10 Müirlik Dairesi 1864 yangınından sonra Topçu Mektebi arsası üzerine yapılmıtır. Son yapı, Abdülaziz Dönemi ne aittir. mar çalımaları sırasında yol yapımı nedeniyle önce por çıkıntısı, sonra da 1958 yılında tamamı yıkılmıtır. 30 Sanayi Kılası Askeri mimarimizin örnek eserlerinden birisidir. XIX. yüzyıldan kalmadır yılında yol hizası için yıktırılmıtır. 31 Süheyl Bey Camii Cepheleri kesme ta eritleri arasında tula kuaklar ile renkli bir görünüe sahiptir. Sade bir mimarisi vardır. Korunması mümkünken, 1957 yılında yol yapımı nedeniyle, çemesiyle birlikte yıktırılmıtır. 32 Hekimolu Ali Paa Çemesi Günümüzde Kabata skele Meydanı nda yer alır. Eskiden setin üzerinde bulunan bu çemeye basamaklı bir merdivenle çıkılırdı. Meclis-i Mebusan Caddesi nin 1957 yılındaki yeniden düzenlenmesi sırasında merdivenler kaldırılarak önüne duvar örülmü ve sonrasında günümüzdeki yerine nakledilmitir. Kesme tatan yapılmı dört yüzlü bir meydan çemesi olan bu eserin cadde ve denize bakan kısımlarında aheser denilebilecek kabartmalar bulunmaktadır. Çeme set üstünde bulunduu sırada üzeri parmaklıkla çevrilmi bir teras eklindeydi. Nakil sonrası ise teras kaldırılmı geni saçaklı çatıyla örtülmütür. 33 Yahya Efendi (Silahdar) Çemesi 1957 yılında yol düzenlemesi sırasında bu çeme Kabata ta set üstünde bulunmaktaydı. slam Ansiklopedisi nde talarının Feriköy Sular daresi deposunda muhafaza edildii söylenmektedir. Çemeyi yaptıran Yahya Efendi II. Abdülhamid in silahdarıdır a.g.m., s a.g.m., s a.g.m., s Affan Egemen, a.g.e., s a.g.e., s.817.

11 Yusuf Paa (Koca) Çeme ve Sebili Günümüzde Kabata ta Meclis i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan sebil geçen asırda esas yerinden taınarak Fındıklı Molla Çelebi Camii son cemaat yeri cephesine nakledilmitir yılında caminin bahçesi istimlâk edilince ehir planlamasına kurban edilmi ve buradan kaldırılarak bugünkü yerine getirilmitir. nasında benzeri olmayan bir düzenlemeye gidilmi, ortaya çeme, iki yanına ise ikier pencere sebili yerletirilmitir. 35 Fındıklı Hamamı Fındıklı Hamamı (tarihi adıyla Molla Çelebi Hamamı) camii ve mektebiyle bir küldü. Çifte bir hamam olup cadde üzerinde bulunmaktaydı. Mimar Sinan ın yaptıı hamamlara benzer bir ekildedir. Hamamın planı mimar Sinan ın bir eseri olan Ayasofya Hamamı nın küçük bir örneiydi. Hamam 1957 yılında mercilerine haber verilmeden yıkılmıtır. 36 Esad Mehmed Efendi Çemesi Kabata Seddi altında bulunmaktaydı. Klasik kemerli kesme tatan güzel bir duvar çemesi olmakla birlikte süslemesi olmadıından dolayı mimari deeri de yok sayılarak 1957 de kaldırılmıtır. 37 Saadettin Efendi Çemesi Kabata Seddi merdivenlerinin alt baında bulunmaktaydı. Arapça olan kitabesindeki tarihte (1629) 1309 H. yazılıydı. Cadde seviyesine göre yere gömülü kalmıtı. Kesme ta yapılı sade bir mimarisi vardı. Kenarları fistolu kemer taları zarif ve benzersizdi. Yeni istinat duvarlarına gömülü kaldıı sanılmaktadır. Emin Aa Sebili Dolmabahçe Camii karısında bulunan bu sebil 1957 yılında yol kavaı varyantı için sökülmü 1964 yılında ise daha geriye yeniden monte edilmitir. Ancak eski ifadesini kaybetmitir a.g.e., s Behçet Ünsal, a.g.m., s a.g.m., s a.g.m., s.57.

12 Karaköy Mescidi veya Camii yılında yapılan bu eser Arnuvo stilini 39 taımakta ve Moresk 40 bir camiye benzemekte idi. Emsali olmayan bir son dönem eseri olan bu cami meydan açılırken yıkılmıtır. 41 stanbul da yılları arasında gerçekletirilen bu imar çalımaları sonucunda, stanbul un görüntüsü geri döndürülemez ekilde deimitir. Binlerce yıllık bir yaya kenti olan stanbul, 4 yıllık kesintisiz yıkım faaliyetleriyle açılan geni yollarla parçalara bölünmü, dilimlenmitir. Binlerce ev, bina ve yapı yıkılmıtır yılında, istimlâk ilemleri için ayrılan kaynakların yetersiz kalması nedeniyle büyük istimlâk ilemlerinin durdurulmasına karar verilmesi 43, imar ve yıkım faaliyetlerinin büyüklüünü göstermeye yeterlidir. Yüksek istimlâk harcamaları nedeniyle, büyük tarihi deere sahip olan surların restorasyonu için de kaynak bulunamamıtır yılları arasında, istimlâk ilemleri için 536 Milyon Lira harcanmıtır. 45 Kentin ulaım sistemi tamamen deimi, geni yolların açılmasının bir sonucu olarak otomobillerin ve dier motorlu taıtların sayıları hızla artmıtır. 20. yüzyılın bir gerei olarak giriilmesi kaçınılmaz olan stanbul marı, yeterli plan ve hazırlık yapılmadan balatıldıı için kentin doal ve tarihi dokusuna büyük zarar vermitir. Karaköy-Kabata bölgesinde gerçekleen tahribat, stanbul marı nın bu bölgeye düen payı olmutur. Tüm bu sonuçlarla birlikte, zarar gören eser ve bölgelerin turistik deerleri nedeniyle, imar çalımalarının turizm açısından da önemli sonuçları olmutur. mar çalımalarının turizm açısından sonuçları mar çalımalarının turizm açısından yarattıı sonuçların en önemlisi, bölgenin destinasyon özelliinin yitirilmesidir. Destinasyon, turistlerin evlerinden uzakta zamanlarını geçirme eiliminde oldukları yer 39 Art Nouveau, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl baında Avrupa ve Amerika da etkili olmu bir sanat akımıdır. Bu Yeni Sanat akımında zarif dekoratif süslemeler, bitkisel desenler ve kıvrımlar sıklıkla kullanılmıtır. Türkiye de 1900 Sanatı olarak da anılmıtır. Bu akımın balangıcı, ngiltere kökenli Arts and Crafts Akımı na kadar dayandırılmaktadır. Osmanlı da yaygın olarak kullanılması ise talyan mimar Raimondo d Aronco nun 1893 yılında II.Abdülhamid tarafından stanbul a davet edilmesi ve saray mimarı olmasıyla balamıtır. 40 Moresque, 8 ile 15. yüzyıllar arasında Kuzeybatı Afrika da etkili olan Müslüman Marip mimarisidir. 19. yüzyılda Batı da da etkili olmutur. Osmanlı da fazla yaygın deildir. stanbul daki önemli Moresk yapılardan birisi ise, Alman mimar Jachmund un 1889 da yaptıı Sirkeci Garı dır. 41 Behçet Ünsal, a.g.m., s lhan Tekeli, yıkılan bina sayısını 7289 olarak vermitir. lhan Tekeli, a.g.e., s Cumhuriyet, 16 Ekim Cumhuriyet, 26 Eylül lhan Tekeli-lber Ortaylı (1978). Türkiye de Belediyeciliin Evrimi, Ankara: Türk dareciler Dernei, s

13 anlamında kullanılır. Bu corafi birim, bir köy, kasaba, ehir ya da bir ada olabilecei gibi tek bir lokasyon ya da bir tur kapsamındaki pek çok destinasyonun bileimi de olabilmektedir. Turizm literatüründe destinasyon, bazı yazarlar tarafından turistik ürünün bir parçası olarak görülebilmekte, bazı yazarlarca ise içerisinde çok çeitli ürünlerin satın alınabildii ya da deneyimlenebildii bir corafi birim olarak tanımlanabilmektedir. 46 Destinasyon kavramı ister turistik ürünün bir parçası olarak deerlendirilsin, isterse çok çeitli ürünlerin satın alınabildii ya da deneyimlenebildii bir corafi birim olarak düünülsün, turistleri çekebilmek için bir takım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler, turistler ve turizm faaliyetleri açısından büyük önem arz etmektedirler. Turistik ürünün ilk bileeni olan destinasyonun çekicilikleri ve çevresi, potansiyel müterilerin tercihlerini ve motivasyonunu geni oranda etkileyen bir bileen olarak doal çekicilikleri (plajlar, deniz, iklim, flora ve fauna vb.), ina edilmi çekicilikleri (tarihi ve modern mimari, yapılar, park ve bahçeler vb.), kültürel çekicilikleri (tarih ve folklor, din ve sanat vb. ), sosyal çekicilikleri (yaam biçimi, yöre halkının dili vb.) kapsamaktadır. kinci bileen olan destinasyon olanakları ve hizmetleri, turistlerin çekiciliklerden daha rahat ve mutlu bir ekilde faydalanmasını salayan unsurlardır. Konaklama ünitelerini (otel, hostel, tatil köyü vb.), restoran, bar ve kafeleri, destinasyondaki ulaım imkânlarını (taksi, bisiklet ve araba kiralama vb.), spor aktiviteleri (kayak okulları, golf kulüpleri vb.), dier imkanlar (dil okulları, salık kulüpleri vb.), perakende dükkanlarını (alıveri dükkanları, seyahat acenteleri vb.) ve dier hizmetleri (bilgi hizmetleri, turizm polisi vb.) içermektedir. Üçüncü bileen olan destinasyonun ulaılabilirlii, müterinin yaadıı yerden çıkarak seçtii destinasyona ulamasını salayacak altyapı (kara, hava, demir ve su yolları vb.), ekipman (toplu taıma araçlarının hızı ve sıklıı), operasyonel faktörler ve hükümet düzenlemelerini kapsamaktadır. Dördüncü bileen destinasyonun imajı ve algılanmasıdır. Satın alma kararı yalnızca ürünün deneyimlenmesiyle olumamakta, destinasyonun algılanan imajı da ziyaretçi motivasyonunun olumasında etkili olmaktadır. Turistik ürünün beinci ve nihai bileeni olarak müteriye mal olan fiyat ise turistik ürünün ve 46 Jafar Jafari, a.g.e., s.145.

14 destinasyonun farklı özelliklere sahip olmasından ötürü deiik turist ve turist gruplarının farklı fiyatlar ödemesine göndermede bulunmaktadır. 47 Doal, tarihi, kültürel vs. çekicilii olmayan bir yerin nasıl ki destinasyon olarak kabul edilmesi mümkün deilse, bu çekiciliklere sahip olan bir yerin de ulatırma imkansızlıından ötürü turist çekmesi ve destinasyon olarak deerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, yol, cadde gibi ulaıma dönük çalımaların yapılması sırasında çevresindeki tarihi eserlerin zarar görmemesi salanmalıdır. mar çalımaları sırasında, Osmanlı Dönemi nin önemli yaam ve idare merkezlerinden olan Karaköy-Beikta arasındaki bölgenin tam ortasından geni bir cadde geçirilerek ve yol açma çalımaları sırasında pek çok tarihi ve kültürel eser yıkılarak ya da yeri deitirilerek destinasyon çekiciliklerine büyük zarar verilmitir. Dolayısıyla; camileri, çemeleri, medreseleri, sanayi kılası vs. gibi pek çok turistik ürünüyle bu bölge, bir bütün halinde o dönemin yaayıını anlatabilmekten uzak kalmı, düzensiz, uyumsuz, daınık, parçalı bir hale dönümütür. Bu durum neticesinde, özellikli bir turistik ürün ya da destinasyon niteliini kaybederek, nadiren ziyaret edilen ya da sadece önünden geçilen sıradan bir bölge durumuna dümütür. Öyle ki, bölgenin içinde bulunan Salıpazarı Kruvaziyer Limanı ndan inen pek çok turist, acente rehberleri tarafından stanbul un dier çekiciliklerine taınmaktadır. Burada bulunan çekicilikler ise bir bütün halindeki turistik ürün ya da destinasyon özelliklerini yitirdikleri için ihmal edilmektedir. SONUÇ 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti, özellikle tarım alanında getirdii yenilikler ve ekonomik alanda gerçekletirdii ilerlemeler sonucunda son derece baarılı bir dört yıl yaamıtır. Bu baarının neticesinde, 1954 yılında %58 lik bir oy oranıyla iktidarını korumutur. Ancak, 1955 yılından sonra çeitli sorunlarla karılaması, Demokrat Parti yi 1957 yılında yapılacak genel seçimlerde kamuoyu desteini ve oyunu korumak için daha fazla çalımaya zorlamıtır. Bir milyonu aan nüfusuyla ciddi bir oy potansiyeli olan stanbul da imar faaliyetlerinin balamasının, seçimin bir yıl öncesi olan 1956 yılına denk gelmesi rastlantı deildir. 47 Victor T. Middleton (2001). Marketing in Travel and Tourism, Jordan Hill, Oxford: Butterworth-Heinemann, s

15 stanbul da o dönem yapılan imar çalımalarına Vatan ve Millet Caddeleri, Eminönü-Unkapanı Yolu, Atatürk Bulvarı nın geniletilmesi, Belediye Sarayı nın yapılması, Barbaros Bulvarı nın açılması, Maslak güzergahından geçen Levent-Sarıyer Asfaltı gibi örnekler verilebilir. Karaköy-Kabata arasından geçen sahil yolunun geniletilme çalımaları da yine bu döneme denk dümektedir. Bu geniletme çalımaları sırasında; içinde çeme, hamam, sebil, kıla, cami bulunan pek çok tarihi, kültürel ve turistik eser yıkılarak ya da taınarak orijinal deerlerini kaybetmilerdir. Karaköy-Kabata arasında yıkılan çeme, hamam, sebil, cami gibi Osmanlı mimarisinin seçkin örnekleri, süslemeleri ve benzersiz mimari yapılarıyla kültürel geçmiimizin zenginlikleriydiler. Aynı zamanda, bu eserlerin her biri turistik deere sahip olabilecek yapılar olarak dikkat çekmekteydiler. Bu yapıların hepsinin yürüyü mesafesinde bulunmaları ve bahsi geçen bu çok sayıda nadide eserin bir arada görülebilme imkanı neticesinde, bu bölgenin turistik ürünün bir parçası olarak bir destinasyon haline gelmesi mümkün olabilirdi. Gerek yolun geniletilmesi, gerekse bahsi geçen eserlerin yıkılması ya da yerlerinin deitirilmesi neticesinde, destinasyon olarak turistlerin youn ilgisini çekebilecek bu bölge, bütüncül özelliini kaybetmi ve uyumsuz, parçalı, daınık bir yapıya bürünmütür. Dolayısıyla, bir dönem Osmanlı insanının yaadıı, ibadet ettii, yönetildii ve askeri açıdan da önem taıyan; kısacası toplumsal, idari ve askeri açıdan son derece önemli olan tarihi bir bölgenin izlerini sergilemekten çok uzak kalmıtır. Bölgenin içinde bulunan Salıpazarı Kruvaziyer Limanı yolcuları, rehberleri eliinde bu önemli tarihi bölgeyi ziyaret etmeden, stanbul un dier bölgelerini ve eserlerini ziyaret etmek üzere turlarına balamaktadırlar. Kısacası, stanbul marı sırasında Karaköy-Kabata bölgesinde yapılan tarihi eser tahribatı, son derece önemli ve zengin bir turistik bölgenin kaybedilmesine neden olmutur. Bununla birlikte, Demokrat Parti Dönemi nde ülke turizmine hizmet eden çok önemli adımların atıldıı da bir gerçektir. Bu dönemde, Türkiye Emlak Kredi Bankası 1 milyon liralık Turizm Kredisi Fonu oluturmu ve tevik almaya hak kazanan iletmelere ödenecek tutarın buradan finanse edilmesi kararlatırılmıtır yılında ise, turistik yatırımları tevik etmek için 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Tevik Kanunu çıkartılmıtır. 48 Aynı yasayla, ller Bankası nın Turizm Endüstrisi Tevik Fonu adıyla bir kredi kaynaı oluturması salanmıtır. Yasanın çıkarılmasından bir yıl sonra, 1954 yılında ise 6224 Sayılı Yabancı Sermaye tarihinde çıkartılan 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Tevik Kanunu nun metni için bkz. T.C. Resmi Gazete, no.8414, 22 Mayıs 1953

16 Yatırımlarını Tevik Kanunu çıkarılmıtır. 49 Birbirini tamamlar özellikteki bu iki kanunla, yabancı sermayenin turizm alanına girii kolaylatırılmıtır. 10 Haziran 1955 tarihinde stanbul Hilton Oteli nin açılıı, bu giriimin ilk sonuçlarından olmutur. 50 Yine 1955 yılında, verilen teviklerin finanse edilmesinde yaanan sorunlar nedeniyle 10 milyon TL sermayeli Türkiye Turizm Bankası A.. kurulmutur. 51 Bu dönemde turizm ile ilgili dier bir gelime ise, 1957 yılında Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüü nün; Basın, Yayın ve Turizm Vekaleti adıyla Bakanlık haline getirilmesidir. Bu bakanlıın ismi, 1963 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlıı olarak deitirilmitir. Günümüzdeki Kültür ve Turizm Bakanlıı nın temeli bu bakanlıktır. Yine bu dönemde, özel sektör konaklama tesisleri tevik edilerek faaliyete geçmeleri salanmı; yol, liman, hava meydanı gibi altyapı yatırımları hızlanmıtır. Ayrıca, ulatırma ve haberleme sistemleri iyiletirilmitir. 52 Özellikle konaklama tesis yatırımları tevik edilmitir. Bu teviklerin öncelikli nedeni ise, o tarihte sayıları çeitli nedenlerle artan yabancı ziyaretçilere hizmet verebilecek tesislerin kurulması isteidir. 53 Demokrat Parti döneminde, NATO ve dier uluslararası kurulularla salanan yakın ilikiler sayesinde artan yabancı ziyaretçi sayısının ihtiyaçlarını karılamaya yönelik olarak konaklama tesislerinin kurulması tevik edilmitir. Gerçekten de, o dönem için stanbul un yatak kapasitesi, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karılamaktan uzak bir durumdadır. Tablo 1 de, Türkiye de Planlı Dönem öncesinde var olan otel, oda ve yatak sayısı bulunmaktadır. Birinci Be Yıllık Kalkınma Planı nda, geçmi yıllarda belirli bir çaba gösterilmedii halde yüzde 12 oranında artan turist sayısının, ileride yapılacak yatırımlar ve youn tanıtım çalımalarıyla yüzde 20 oranında artabilecei tahmin edilmitir. Tablo 1 de Marmara Bölgesi nin toplam yatak adedi olarak gözükürken, 1967 yılında toplam yatak ihtiyacının aynı bölge için olacaı tahmin edilmitir. 54 Demokrat Parti döneminde bu ihtiyaç fark edilmi ve açıın kapatılması hususunda çalımalar yapılmıtır. Dolayısıyla, verilen tevik kredilerinin ve yatırımların, emekleme dönemindeki Türk turizm endüstrisinin gelimesi açısından büyük bir önem tekil ettii muhakkaktır tarihli kanunun metni için bkz. T.C. Resmi Gazete, no.8615, 23 Ocak Cumhuriyet, 11 Haziran Nazmi Kozak-Meryem A. Kozak-Metin Kozak, (2001), Genel Turizm: lkeler-kavramlar, Ankara: Detay, s Azize Tunç-Firuzan Saç, (1998), Genel Turizm: Geliimi-Gelecei, Ankara: Detay, s Nazmi Kozak, a.g.e., s DPT nin verileri için bkz. adresinde s.426

17 Tablo 1: 1961 yılında Türkiye de Bölgelere Göre Geceleme mkanları 55 Bölge Otel Sayı sı Oda Sayı sı Yatak Sayısı Marmara Ege Antalya Çukurova Hatay ç Anadolu Dou Karadeniz Genel Toplam Ancak, Demokrat Parti Dönemi nde destinasyon olanakları ve hizmetleri ile genel anlamda turizm endüstrisinin tevikiyle yakalanan baarı, ne yazık ki kültür turizmi açısından zenginlik arz eden destinasyon çekicilikleri ve çevresinin imar çalımaları sırasında tahrip edilmesi nedeniyle gölgede kalmıtır. Turizm politikası; para, ulatırma, imar, iç ve dı ticaret, eitim, tarım, endüstri gibi sektörlerin karar mercilerinin davranı, tutum ve politikaları dikkate alınmadan saptanamamaktadır. 56 Halbuki, stanbul marı sırasında turizm açısından zenginlik arz eden bölgelerin düzenlenmesinde konunun uzmanları karar verme sürecine dahil edilmemilerdir. Ayrıca, stanbul da yaayan insanlar da genel olarak bu sürecin dıında tutulmulardır. Gelimi ülkelerde turizme yerel halkın katılımı konularında pek çok çalıma yapılmasına ramen, ülkemizde bu bilincin halen olumadıı görülmektedir. Sonuç olarak; stanbul marı, Bavekil Adnan Menderes tarafından iyi niyetle ve milyonluk nüfusuyla bir 20. Yüzyıl metropolünün, özellikle ulaımla ilgili gereklerini karılamak amacıyla 57 balatılmı olsa da, plansızlıı nedeniyle tarihi ve turistik deerlere zarar vermitir. stanbul 55 Kaynak için bkz. Birinci Be Yıllık Kalkınma Planı ( ), s Hasan Olalı, a.g.e., s stanbul un imarı için hazırlanan ancak gerçekletirilemeyen planlar arasında, Boaz a bir köprü yapılması (Cumhuriyet, 16 Temmuz 1956) ve Beyazıt-Mecidiyeköy hattında çalıacak bir metro (Cumhuriyet, 23 Ekim 1954) gibi ileri görülü ulaım projeleri de bulunmaktaydı.

18 marı çalımaları, 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi yle birlikte fiilen sona ermitir. KAYNAKÇA Resmi Kaynaklar T.C. Resmi Gazete, no.8414, 22 Mayıs 1953 T.C. Resmi Gazete, no.8615, 23 Ocak 1954 T.C. Resmi Gazete, no.9329, 11 Haziran 1956 T.C. Resmi Gazete, no. 9359, 16 Temmuz 1956 T.C. Resmi Gazete, no. 9402, 8 Eylül Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Komisyonu Raporu, Ankara: 1953 Gazeteler Cumhuriyet, 23 Ekim 1954 Cumhuriyet, 11 Haziran 1955 Cumhuriyet, 16 Temmuz 1956 Cumhuriyet, 25 Eylül 1956 Cumhuriyet, 26 Eylül 1958 Cumhuriyet, 16 Ekim 1958 Kitaplar ve Makaleler AHMAD, Feroz (1995). Modern Türkiye nin Oluumu, stanbul: Sarmal. BOYSAN, Aydın (2004). Adnan Menderes Belediyecilii mar Hareketi Uygulama ve Sonuçları, (13), s DP Tüzük ve Programı(1946). stanbul. EGEMEN, Affan (1993). stanbul un Çeme ve Sebilleri, stanbul: Arıtan. EROUL, Cem (2003). Demokrat Parti: Tarihi ve deolojisi, Ankara: mge (4.bsk.). ERTEM, Barı (2009). Türkiye-ABD likilerinde Truman Doktrini ve Marshall Planı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, (21), s EZHERL, hsan (1986). TBMM: , Ankara: TBMM Basımevi. stanbul Abideleri (1940). Yedigün Neriyat. JAFARI, Jafar. (Ed.) (2000). Encyclopedia of Tourism, London: Routledge. KOZAK, Nazmi-KOZAK, Meryem A. KOZAK, Metin. (2001) Genel Turizm: lkeler- Kavramlar, Ankara: Detay. MIDDLETON, Victor T. (2001). Marketing in Travel and Tourism, Jordan Hill, Oxford: Butterworth-Heinemann. OLALI, Hasan (1990). Turizm Politikası ve Planlaması, stanbul: letme Fakültesi Yayınları. TANÖR, Bülent (1995). Osmanlı-Türk Anayasal Gelimeleri, stanbul: Der Yayınları. TEKEL, lhan-ortayli, lber (1978). Türkiye de Belediyeciliin Evrimi, Ankara: Türk dareciler Dernei. TEKEL, lhan (1991). Kent Planlaması Konumaları, Ankara: TMMOB. TOKER, Metin (1966). smet Paa le On Yıl, Cilt 1, Ankara: Akis.

19 TUNÇ, Azize, Saç, Firuzan (1998). Genel Turizm: Geliimi-Gelecei, Ankara: Detay. TURGUT, Serdar. (1991). Demokrat Parti Döneminde Türkiye Ekonomisi: Ekonomik Kalkınma Süreçleri Üzerine Bir Deneme, Ankara. ÜNSAL, Behçet stanbul un marı ve Eski Eser Kaybı, Türk Sanat Tarihi Aratırma ve ncelemeleri, Cilt 2, s.6-61.

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

! " #$! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! #$! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+ ##,#(#-.,/0 12#)34 5( 6 7###0# 5 89 ",#' -(+ : ;(

Detaylı

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET 1946 Belediye Seçimleri ve Bu Seçimlerde Kadın Seçmenlerin Kadir EKER 1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU Kadir EKER ÖZET Ülkemizde demokratik gelimeler Merutiyetle balamı, Cumhuriyetle

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir.

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir. TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız, irketimiz açısından baarılı bir yıl olan 2003 yılı olaan genel kurul toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu siz deerli ortaklarımızın dikkatina sunmaktan

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM ! " 29 5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM Anayasamıza ve Medeni Kanuna göre tabii servetler ve kaynaklar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Tabii bir kaynak olan su, Türk Hukukunda kamusal bir varlık olarak

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #! $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Hakan Berument Bilkent Üniversitesi Ankara Tel: + 312 266 2529 Faks: + 312 266 5140 e-posta: berument@bilkent.edu.tr Mart 2002 1. Giri: 1995 Meksika

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 2 1950-1960 Dönemi Türkiye de Çok Partili Hayata Geçişi Hazırlayan Ekonomik Koşullar 1930-1946 yılları

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Teblii Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 05/05/2012

6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Teblii Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 05/05/2012 ! " # $ %!"#$&! ' 6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Teblii Resmi Gazete No 28283 Resmi Gazete Tarihi 05/05/2012 Bu Teblide, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilikin

Detaylı

! " #$!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! #$! ## #! $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( * ""+"'", - +./ 01"(23 4' 5 6"""/" 4 78 9!+"&,'* : ;'

Detaylı

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,.. j ~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..!r islam MiMARi MiRASINI KORUMA KONFERANSI THE CONFERENCE ON THE PRESERVATı"ON OF AACHITECTURAL HEAITAGE OF ISLAMIC CITIES 22-26/4/1985 ISTANBUL ~"":"'.;.-;.:.

Detaylı

Dubai de yükselen Selenium Yaşam Kalitesi Midtown Selenium

Dubai de yükselen Selenium Yaşam Kalitesi Midtown Selenium Dubai de yükselen Selenium Yaşam Kalitesi Midtown Selenium Dubai nin Jeostratejik Konumu Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi gören Dubai, Basra Körfezi'nin güneydoğu kıyılarında bulunmaktadır. Eski

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi (Sayı 39 - Aralık 21) Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi 39. sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 26 Ocak 211 (Sayı 39 - Aralık 21) Özet Aralık ayında nominal toplam tüketim, bir önceki

Detaylı

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS 12 Mart 2009 TS/BAS-BÜL/09-19 AVRUPA BRL KAPI ARALIINA SIKIMI ÜLKE: KUZEY KIBRIS Özet Bulgular Yönetim Kurulu Bakanı Arzuhan Doan Yalçında bakanlıındaki TÜSAD heyeti, 12 Mart 2009 tarihinde Lefkoa yı ziyaret

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii. #n#a tarihi: H / M Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii. #n#a tarihi: H / M Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Nur-u Osmaniye Camii #ehir: Kapal#çar##'n#n biti#i#indedir, Çemberlita#, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: H. 1169 / M. 1755 Mimar(lar) / usta(lar): Mimar Rum Simon (Semyon, Simeon) Kalfa. Hattatlar:

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

Kent çi Ulaımda Enerji Verimlilii. Derya AYDEMR Elektrik Mühendisi Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü

Kent çi Ulaımda Enerji Verimlilii. Derya AYDEMR Elektrik Mühendisi Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü Kent çi Ulaımda Enerji Verimlilii Derya AYDEMR Elektrik Mühendisi Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü Dünya Yolcu Trafii 4.500 4.000 3.500 Air Voiture 2.000 1.500 3.000 2.500 2.000 Car ou Bus Rail

Detaylı

Türkiye Enerji Forumu

Türkiye Enerji Forumu Türkiye Enerji Forumu ULUSAL ENERJ FORUMU 2001-2005 0 / 9 Ulusal Enerji Ödülleri 2001-2050 Sürdürülebilir bir gelecein oluumu için gelecek nesillerin ihtiyacını karılama sorumluluu ile uygar yaamın gereksinimi

Detaylı

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Hakan Berument Bilkent Üniversitesi Ankara Tel: + 32 266 2529 Faks: + 32 266 54 e-posta: berument@bilkent.edu.tr Mart 22 . Giri: 995 Meksika krizi

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER 351 Saffet DURAK ÖZET Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Souk Maden Sularının stismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-009 Tarih: 11.02.2010

Detaylı

ÇERK AKDENZ ÜNVERSTES JEOLOJ MÜHENDSL JEOLOJ MÜHENDSLNE GR. Baraj nedir? Barajlar ne ie yarar? Barajların yapılı maksatları? Baraj yapımı?

ÇERK AKDENZ ÜNVERSTES JEOLOJ MÜHENDSL JEOLOJ MÜHENDSLNE GR. Baraj nedir? Barajlar ne ie yarar? Barajların yapılı maksatları? Baraj yapımı? AKDENZ ÜNVERSTES JEOLOJ MÜHENDSL JEOLOJ MÜHENDSLNE GR 1 BARAJLAR ÇERK Baraj nedir? Barajlar ne ie yarar? Barajların yapılı maksatları? Baraj yapımı? Baraj çeitleri? Büyük Modern Barajlar Dünya'nın en yüksek

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##

'! % ) * + ### '! % # ' %! # $ %&',!! ## ## !"#!!#"#!!$ "# % &#"# "## '"## % ( #"## '! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ## 1 !"#$ Kurumlar Vergisi Genel Teblii (Seri No: 7) Bu Teblide, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

$$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ o! " # "!!$ o %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.

$$%$ $ '! '( )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' ( )$ *$ +,-. ',- - - % 6%$ % % % %$ o! # !!$ o %% %%&! $ ' ! ( 8',-(1 +*%. !"#$%!" #$%%&$ $$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 $&23 $%$ 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ ',-(7 " )$.-%-"- # %$"! " # "!!$ %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.-"- % 6%$96% &*%* 66$&$$ %

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN 3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN Kanun No: 3099 Kabul Tarihi: 6.12.1984 (15 Aralık 1984 gün ve 18606 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI

Detaylı

YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER

YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER I. DURUM TESPT VE TANIMLAR HAZRAN 2006 1- Mayıs ayı içinde yaanan ekonomik gelimeler dalgalı döviz kuru rejimi içinde döviz kurlarının kısa sürede, yukarı

Detaylı

TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız,

TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız, TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız, 2004 yılı irketimiz açısından baarılı bir yıl olmutur. Yönetim Kurulu faaliyet raporunu deerli ortaklarımızın dikkatine sunmaktan büyük bir mutluluk duyduumuzu ifade

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

Bu Rehbere elektronik ortamda internet sayfasından ula abilirsiniz.

Bu Rehbere elektronik ortamda internet sayfasından ula abilirsiniz. Bu Rehbere elektronik ortamda www.sgk.gov.tr internet sayfasından ulaabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Kurumumuz Sosyal Güvenlik Merkezlerine bavurabilirsiniz. Her türlü hakkı Sosyal Güvenlik Kurumu na

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HAKKINDA RAPOR 22.07.2013 1 İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

TSKB GYO 2010 FAALİYET RAPORU 20

TSKB GYO 2010 FAALİYET RAPORU 20 TSKB GYO 2010 FAALİYET RAPORU 20 TSKB GYO nun stratejisi başarıyı yineleyebilir kılmak üzerine kuruludur. Şirket her defasında kendini bir üst seviyeye taşıyacak projeleri hedeflemektedir. YİNELEYEN TSKB

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6 )# 6(- '(+ #)7 5( #

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA

YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA YENİCE KARAYOLU GÜZERGÂHI KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI; 499 ADA BATI KESİMİNE AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeniceköy Mahallesi, 499

Detaylı

BÖLÜM 1... 1 EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

BÖLÜM 1... 1 EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1. Ekonominin Tanımı... 2 1.2. Kıtlık Kavramı ve Alternatif Maliyet... 3 1.3. İhtiyaç Kavramı... 4 1.4. Mal ve Hizmet... 5 1.5. Fayda...

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

GAZ!ANTEP KENT KONSEY! FAAL!YET RAPORU

GAZ!ANTEP KENT KONSEY! FAAL!YET RAPORU GAZ!ANTEP KENT KONSEY! 2007-2009 FAAL!YET RAPORU Sayın Genel Kurul Üyeleri, " Gaziantep Büyük#ehir Belediyesi nin Mayıs 2004 tarihinde kurdu$u Gaziantep Kent Konseyi,!çi#leri Bakanlı$ının 8 Ekim 2006

Detaylı

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKLNE LKN YÖNETMELK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2002/3888-18.3.2002 Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / KHK/412-9.4.1990 Resmi Gazete

Detaylı

taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu.

taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu. taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu. Kamu dıında yapılan bir baka aratırmaya göre ise, son iki yıl içinde 44 bin 740 yabancı

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı