Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektif Sezaryen Operasyonlarında Farklı Anestezi Yöntemlerinin Yenidoğandaki Etkilerinin Karşılaştırılması"

Transkript

1 Klinik Arştırm Elektif Sezryen Opersyonlrınd Frklı Yöntemlerinin Yenidoğndki Etkilerinin Krşılştırılmsı The Effects of Different Anesthesiologicl Methods Used t Elective Ceserin Sections on New Borns Firdevs Krdoğn 1, Arzu Yıldırım Ar 1, F. Nur Akgün 1 Necl Yüce 2, Emel Şeny 2 1. Ftih Sultn Mehmet Eğt. ve Arş. Hst. yoloji ve Renimsyon Kliniği, İST. 2. Ftih Sultn Mehmet Eğitim ve Arştırm Hstnesi Peditri Kliniği, İSTANBUL ÖZET Bu çlışmd, elektif sezryen girişimlerinde genel ve rejyonl (epidurl ve spinl) nestezinin; nnenin hemodinmik prmetreleri, yenidoğnın APGAR, NAKS (nörodptif kpsite skoru), ilk beslenme sti, umblikl ven kn gz değerleri, bebeğin doğum sonrsı 2. stteki kn şekeri değeri, 4. st AST/ALT düzeyleri, intruterin ve doğum sonrsı 1. ve 5. dkik klp tım syısı üzerine etkilerini krşılştırmk mçlndı. Gebelik hftsı 38 ve üzeri oln, ASA I-II fiziki sttusd,18-45 yş rlığınd 60 olgu çlışmy dhil edildi. Annenin tercihine göre Grup GA (, n=20), Grup EA (, n=20) ve Grup SA (, n=20) olrk yrıldı. GA d; nestezi indüksiyonund 2-2,5 mg/kg propofol, 0,6 mg/kg rokuronyum uygulnrk endotrkel entübsyon gerçekleştirildi. idmesi % 50 O 2 ve % 50 NO 2 içinde 0,5 MAC sevoflurne ile sğlndı. EA olgulr sol lterl pozisyond, ypıln cilt temizliği sonrsınd L4-5 intervertebrl rlıktn 2 ml % 2 lik lidokin (40 mg) ile lokl nestezi uygulnrk 18 G touhy iğnesi ile, ort httn direnç kybı yöntemi kullnılrk epidurl rlığ 16cc %0,5 lik bupivkin ve 100mcg fentnil uygulnrk epidurl nestezi sğlndı ve epidurl kteter seflik yönde ilerletilerek cilde tespit edildi. SA olgulr sol lterl pozisyond, ypıln cilt temizliği sonrsınd L4-5 intervertebrl rlıktn 25 G trvmtik spinl iğne ile, ort httn subrknoid rlığ 3cc %0,5 lik hiperbrik bupivkin uygulnrk spinl nestezi sğlndı. Hstlr sol yn 15 ytırılıp, bşlrı 30 kldırılrk pozisyon verildi. Bu sırd hstlr yüz mskesi ile 3 lt/dk O 2 verilmeye bşlndı. Annenin hemodinmik prmetreleri, yenidoğnın APGAR, NAKS, ilk beslenme sti, umbilikl ven kn gz değerleri, bebeğin doğum sonrsı 2. stteki kn şekeri değeri, 4. st AST/ALT düzeyleri, intruterin ve doğum sonrsı 1. ve 5. dkik klp tım hızı (KAH) kydedildi. Ayrıc opersyon bşlm ve kordon klemp süresi kydedildi. GA d PO 2 değerleri, EA d 5.dkik APGAR, 4. st ALT düzeyleri, 24. st NAKS skorlrı nlmlı düzeyde yüksekti. Sonuç olrk; EA d bebeğin APGAR ve NAKS değişkenleri olumlu nlmd iyi bulundu ve bebek lehine epidurl nestezinin tercih edilmesi yorumunu getirdi. Ylnız ALT deki yükseklik bu tercihe bir soru işreti getiriyordu. Bu bulgulr eşliğinde nne ve bebek çısındn yygın olrk kullnıln epidurl nestezinin APGAR ve NAKS değerleri yönünden de güvenirliği bir kez dh trtışıldı. Anhtr Kelimeler: sezryen nestezisi, epidurl ve spinl nestezi, APGAR, NAKS. ABSTRACT The im of this study is to show the effects of mother receiving generl nd regionl nesthesi t newborns. 60 ptients whom pregnncy week is 38 nd over, ASA I-II, ge re included. Groups re chosen s Group GA (Generl Anesthesi,n=20), Grup EA ( Anesthesi, n=20) ve Grup SA ( Anesthesi, n=20). All mothers undergoing generl nesthesi received 2-2,5 mg/kg propofol, 0,6 mg/kg rocuronyum for induction followed by N 2 O 2 -(O 2 %50-%50) nd 0,5 MAC sevoflurne. 16cc %0,5 bupivcine nd 100mcg fentnyl ws used in mothers receiving epidurl, 3cc %0,5 hiperbric bupivcine ws used in mothers receiving spinl nesthesi nd ll mothers receiving regionel nesthesi were given oxygen during cse. Mother s hemodynmicl prmeters, new born s APGAR*, NACS** (neurodptive cpcity score), first feeding time, umblicl venous blood gs, 2. hour blood glucose, 4. hour AST/ALT fter born nd hert bets intruterin nd t 1. ve 5. minutes fter born re recorded. Also strt time of opertion nd cordon clemping time is recorded. PO 2 prmeters in GA, APGAR t 5. minutes, 4.hour ALT, 24.hour NACS in EA ws significntly high. We hve found tht newborn s APGAR nd NACS prmeters in EA were fvorble. İletişim Bilgileri Sorumlu Yzr: Firdevs KARADOĞAN Yzışm Adres: Ftih Sultn Mehmet Hstnesi, Bostncı, İstnbul Tel: E-post: Mkle Gönderi: / Kbul: Key Words: section nestesi, epidurl nd spinl nesthesi, APGAR, NAKS

2 Firdevs Krdoğn ve Ark. GİRİŞ Sezryen için nestezi yönteminin seçimi; girişimin nedenine, ciliyet derecesine, hstnın ve nestezistin isteğine bğlıdır. st; nne için en emniyetli ve rht, yenidoğn için en z depresn olduğun inndığı ve cerrhi için optiml çlışm koşullrını sğlyn bir yöntem seçmeyi tercih eder (1). nestezi; bşk bir kontrendiksyonu olmyn hstnın rejyonl yöntemleri reddetmesi ynınd, indüksiyonun hızlı olmsı nedeniyle cil durumlrd üstünlük kznır (1). Rejyonl nestezinin vntjlrı ise; potnsiyel depresn ilçlr yenidoğnın intruterin mruz klmmsı, nnenin kciğer spirsyon riskinin zlmsı ve yenidoğnın doğumund nnenin uynık olmsıdır (1,2). Rejyonl ve özellikle spinl nestezi, nestezinin hızlı bşlmsı epidurl nesteziye göre dh yoğun ve dh güvenilir blok sğlmsı nedeniyle tercih edilmektedir (1,2). Ylnız spinl nestezinin genel nesteziye göre dh fzl hipotnsiyon, bulntı, kusm, postdurl delinmeye bğlı bşğrısı olsılığı, sınırlı etki süresi gibi dezvntjlr shiptir (1). Çlışmmızd, elektif sezryen girişimlerinde genel ve rejyonl nestezinin; nnenin hemodinmik prmetreleri, yenidoğnın APGAR, NAKS, ilk beslenme sti, umbilikl ven kn gz değerleri, doğum sonrsı 2. stteki bebeğin kn şekeri değeri, 4. st AST/ALT düzeyleri, intruterin ve doğum sonrsı 1. ve 5. dkik klp tım syılrı üzerine etkilerini krşılştırmyı mçldık (1-2-3). GEREÇ VE YÖNTEM Çlışmmız FSM Eğitim ve Arştırm Hstnesi Kdın Hstlıklrı ve Doğum kliniğinde elektif sezryen endiksyonu konuln, önceden çlışm ile ilgili bilgi verilip onylrı lınmış, gebelik hftsı 38 ve üzeri oln, ASA I-II risk grubund, yş rlığınd 60 olgu üzerinde gerçekleştirildi. Elektif olmyn olgulr, çoğul gebelikler, preterm gebelikler, fetl nomli ve fetl gelişme geriliği oln olgulr ile doğum ğırlığı 2500 grmın ltınd oln yenidoğnlr, mekonyum vey mniotik sıvı spirsyon riski oln infntlr dhil edilmedi. Ayrıc sit-bz dengesini etkileyebilecek ptolojileri ve diybetes mellitus, hipertnsif hstlıklrı, nteprtum hemorji, stım bronşile, Rh uyuşmzlığı, konjenitl mlformsyonlr gibi obstetrik kompliksyonu söz konusu oln olgulr çlışm dışı bırkıldı. Olgulrın gruplr göre dğılımı; her üç yöntemin vntj ve ve dezvntjlrı nltılrk nnenin tercihine göre ypıldı. Herhngi bir premediksyon verilmeyen olgulr GA (, n=20), EA (, n=20), SA (, n=20) olrk yrıldı. Her üç gruptki olgulr opersyon odsın lındıktn sonr, sistolik rter bsıncı (SAB), diystolik rter bsıncı (DAB), ortlm rter bsıncı (), periferik oksijen stürsyonu (SPO 2 ), klp tım hızı (KAH) monitörize edilerek ölçülen değerler bzl değer olrk kydedildi. Olgulr el sırtındn 20G IV knül yerleştirilip, 7mg/kg/st hızınd %0.9 NCl infüzyonun bşlndı. GA olgulr; 3-5 dk. süre ile %100 oksijen ile preoksijenizsyon uygulndı. indüksiyonund 2-2,5 mg/kg propofol (kirpik refleksi kyboluncy kdr), 0,6 mg/kg rokuronyum uygulnrk endotrkel entübsyon gerçekleştirildi. Olgulrd tidl volüm 8-10 ml/kg, solunum freknsı 10-12/ dk. yrlnrk kontrollü ventilsyon sğlndı. idmesi % 50 O 2 ve % 50 N 2 O içinde 0,5 MAC sevoflurne ile sğlndı. Bebek çıktıktn sonr olgulr nljezik olrk 1 mg/kg meperidin verildi. İndüksiyon sonrsı 1,5,10,15,30, 45,60. dk. lrdki hemodinmik prmetreler (SAB, DAB,, SPO 2, KAH) kydedildi. Cerrhi bitiminde ks gevşeticiler ntgonize edilip ekstübe edildi. EA olgulr sol lterl pozisyond, ypıln cilt temizliği sonrsınd L4-5 intervertebrl rlıktn 2 ml % 2 lik lidokin (40 mg) ile lokl nestezi uygulnrk 18 G touhy iğnesi ile, ort httn direnç kybı yöntemi kullnılrk epidurl rlığ 16cc %0,5 lik bupivkin ve 100mcg fentnil uygulnrk epidurl nestezi sğlndı. kteter seflik yönde ilerletilerek cilde tespit edildi. Hstlr sol yn 15 ytırılıp, bşlrı 30 kldırılrk pozisyon verildi. Bu sırd hstlr yüz mskesi ile 3 lt/dk O 2 verilmeye bşlndı. SA olgulr sol lterl pozisyond, ypıln cilt temizliği sonrsınd L4-5 intervertebrl rlıktn 25 G trvmtik spinl iğne ile, ort httn subrknoid rlığ 3cc %0,5 lik hiperbrik bupivkin uygulnrk spinl nestezi sğlndı. Hstlr sol yn 15 ytırılıp, bşlrı 30 kldırılrk pozisyon verildi. Bu sırd hstlr yüz mskesi ile 3 lt/dk O 2 verilmeye bşlndı. Lokl nestezik enjeksiyonundn sonr 1,5,10,15,30,45,60. dk. lrdki hemodinmik prmetreler kydedildi. Motor blok Bromge sklsı ile, duyusl blok soğuk-sıck ve pinprick testi ile dermtom düzeyi olrk belirlendi. Anlmlı hipotnsiyon gelişen hstlr (ortlm rter bsıncının 60 mmhg nın ltın düşmesi) öncelikle 1,5 ml/kg kristloid solüsyonu, hipotnsiyonun devm etmesi durumund efedrin 5-10 mg intrvenöz uygulndı. Her üç grub d bebek çıktıktn sonr 10 ünite oksitosin intrvenöz, 1000 ml sıvıy 20 ünite oksitosin ypıldı. Yenidoğn çıkımındn hemen sonr umbilikl kordon klemplenmeden önce umbilikl venden heprinli bir enjektörle kn gzı nlizi için 1 cc örnek lındı. Alınn kn gzı örneklerinin nlizi hstnemiz kn gzı nliztörü ile ypıldı. Yenidoğnın değerlendirilmesi; bir peditrist trfındn doğumdn sonrki 1. ve 5.dkik APGAR skorlrı, 2. ve 24.stteki NAKS değerleri, ilk beslenme stleri, umblikl venöz kn gzı değerleri, doğum sonrsı 2.stteki bebeğin kn şekeri değeri, 4. st AST/ ALT düzeyleri, intruterin klp tım syısı, doğum sonrsı 1. ve 5. dkik klp tım syılrı kydedildi. Anne ve yenidoğn it yn etkiler, opersyon bşlm ve kordon klemp süresi kydedildi. İsttistiksel nlizler için NCSS (Number Cruncher Sttisticl System) 2007&PASS (Power Anlysis nd Smple Size) 2008 Sttisticl Softwre (Uth, USA) progrmı kullnıldı. Çlışm verileri değerlendirilirken tnımlyıcı isttistiksel metodlrın (Ortlm, Stndrt Spm, Medyn, Frekns, Orn, Minimum, Mksimum) ynısır norml dğılım gösteren niceliksel verilerin krşılştırmlrınd Onewy Anov Test ve frklılığ neden çıkn grubun tespitinde Tukey HSD test kullnıldı. Norml dğılım göstermeyen prmetrelerin krşılştırmlrınd ise Kruskl Wllis test ve frklılığ neden çıkn grubun tespitinde Mnn Whitney U test kullnıldı. Norml dğılım gösteren prmetrelerin grup içi krşılştırmlrınd d Pired Smple t testi kullnıldı. Anlmlılık p<0,01 ve p<0,05 düzeylerinde değerlendirildi. -11-

3 BULGULAR Tblo 1: Umblicl kn gzı bulgulrı. ph 7,36±0,03 7,35±0,04 7,36±0,04 b 0,747 po 2 ; (Medyn) 41,37±14,35 (38,25) 30,2±10,29 (29,60) 32,54±11,42 (29,25) 0,012* pco 2 42,13±2,81 44,58±8,48 40,63±4,80 b 0,108 Lktt; (Medyn) 1,75±0,43 (1,75) 2,07±0,81 (1,80) 1,73±0,53 (1,70) 0,593 HCO 3 21,86±1,42 21,28±1,38 21,46±1,28 b 0,398 BE; (Medyn) -1,92±1,43 (-2,05) spo 2 92,91±8,85 Kruskl Wllis Test -1,46±1,36 (-1,35) 91,97 ±11,34-2,01±1,53 (-2,35) b Onewy Anov Test *p<0,05 0,383 88,02±14,40 b 0,383 türlerine göre ph, pco 2, Lktt, HCO 3, BE ve spo 2 ölçümleri isttistiksel olrk nlmlı frklılık göstermezken (p>0,05); po 2 ölçümleri rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmıştır (p<0,05). Frklılığı yrtn grubu belirlemek mcıyl ypıln ikili krşılştırmlr göre; genel nestezi ypıln olgulrın po 2 ölçümleri, spinl ve epidurl nestezi ypıln olgulrdn nlmlı düzeyde yüksektir (p=0,008; p=0,014; p<0,05). ve epidurl nestezi ypıln olgulrın po 2 ölçümleri rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmmıştır (p=0,685; p>0,05). türlerine göre olgulrın 1.dkik APGAR skorlrı isttistiksel olrk nlmlı frklılık göstermezken (p>0,05); 5.dkik APGAR ölçümleri isttistiksel olrk nlmlı frklılık göstermektedir. (p<0,01). Frklılığı yrtn grubu belirlemek mcıyl ypıln ikili krşılştırmlr göre; epidurl nestezi ypıln olgulrın 5.dkik APGAR skorlrı, genel ve spinl nestezi ypıln olgulrdn nlmlı düzeyde yüksektir (p=0,004; p=0,003; p<0,01). ve spinl nestezi ypıln olgulrın 5.dkik APGAR skorlrı rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmmıştır (p=0,768; p>0,05). Şekil 2: türlerine göre 1. ve 5.dk APGAR skorlrı değişimi türlerine göre olgulrın 2.st NAKS skorlrı isttistiksel olrk nlmlı frklılık göstermezken (p>0,05); 24.st NAKS skorlrı isttistiksel olrk nlmlı frklılık göstermektedir (p<0,05). Frklılığı yrtn grubu belirlemek mcıyl ypıln ikili krşılştırmlr göre; epidurl nestezi ypıln olgulrın 24.st NAKS skorlrı, genel nestezi ypıln olgulrdn nlmlı düzeyde yüksektir (p=0,014; p<0,05). Diğer gruplrın 24.st NAKS skorlrı rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmmıştır (p=0,124; p=0,625; p>0,05). Şekil 1: türlerine göre po2 ölçümleri değişimi Tblo 2: Türüne Göre APGAR, NAKS Skorlrı ve Klp Atım Syılrın İlişkin Değerlendirmeler 1.dk APGAR; (Medyn) 5.dk APGAR; (Medyn) 2.st NAKS 24.st NAKS İntruterin Klp Atım Syısı 1.dk Klp Atım Syısı 5.dk Klp Atım Syısı Kruskl Wllis Test 7,45 ±1,15 (8,0) 8,75± 0,64 (9,0) 35,80 ±1,40 37,45 ±1,50 147,05 ±11,31 131,85 ±16,74 142,10 ±9,80 7,40 ±1,23 (7,5) 8,70 ±0,66 (9,0) 36,60 ±1,10 38,20 ±0,83 150,45 ±8,73 135,15 ±14,23 140,45 ±9,65 b Onewy Anov Test 8,00 ±0,56 (8,0) 9,30 ±0,47 (9,0) 36,45 ±1,00 38,55 ±1,15 151,40 ±9,20 139,30 ±12,68 142,50 ±7,72 P 0,084 0,003** b 0,082 b 0,016* b 0,344 b 0,281 b 0,753 **p<0,01 *p<0, Şekil 3: türlerine göre 2. ve 24.dk NAKS skorlrı değişimi türlerine göre olgulrın intruterin klp tım syılrı, doğum sonrsı 1.dk ve 5.dk klp tım syılrı isttistiksel olrk nlmlı frklılık göstermemektedir (p>0,05). türlerine göre olgulrın ilk beslenme stleri isttistiksel olrk nlmlı frklılık göstermemektedir (p>0,05). türlerine göre olgulrın doğum sonrsı 2.st kn şekeri ölçümleri rsınd d isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmmıştır (p>0,05). türlerine göre olgulrın doğum sonrsı 4.st AST ölçümleri

4 Firdevs Krdoğn ve Ark. isttistiksel olrk nlmlı frklılık göstermezken (p>0,05); ALT ölçümleri isttistiksel olrk nlmlı frklılık göstermektedir (p<0,05). Ypıln ikili krşılştırmlr göre; epidurl nestezi uygulnn olgulrın doğum sonrsı 4.st ALT, spinl nestezi uygulnn olgulrdn nlmlı düzeyde yüksektir (p=0,006; p<0,01). Diğer gruplrın 4.st ALT ölçümleri rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmmıştır (p=0,074; p=0,438; p>0,05). Tblo 3: Türlerine Göre Olgulrın İlk Beslenme Sti, Açlık Kn Şekeri, AST ve ALT Ölçümlerine İlişkin Değerlendirmeler P isttistiksel olrk ileri düzeyde nlmlı frklılık göstermektedir (p<0,01) (Tblo 5). Frklılığı yrtn grubu belirlemek mcıyl ypıln ikili krşılştırmlr göre; genel nestezi uygulnn olgulrın 1., 5., 10. ve 15.dkik klp tepe tımlrı, spinl ve epidurl nestezi uygulnn olgulrdn nlmlı düzeyde yüksektir (p=0,025; p=0,001; p<0,05). İlk Beslenme Sti;(Medyn) 2,25±1,64 (2,0) 1,70±1,16 (1,2) 1,70±1,65 (1,0) 0,153 2.st Kn Şekeri 62,60±9,97 61,50±6,95 68,85±14,77 b 0,085 4.st AST;(Medyn) 47,60±20,45 (51,5) 44,55±13,12 (42,5) 53,75±42,95 (47,0) 0,957 4.st ALT;(Medyn) 17,80±13,36 (12,0) 13,20±7,94 (10,5) 24,05±15,76 (16,5) 0,022* Kruskl Wllis Test b OnewyAnov Test *p<0,05 Şekil 5: türlerine göre cilt insizyon kordon klempsüreleri değişimi ve epidurl nestezi uygulnn olgulrın 1.dkik klp tepe tımlrı rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmmıştır (p=0,332; p>0,05). Tblo 5: Türlerine Göre Olgulrın Klp Tepe Atımlrın İlişkin Değerlendirmeler Klp Tepe Atımı P Bşlngıç KTA 97,05±18,48 90,10±17,27 86,85±10,42 0,123 Şekil 4: türlerine göre doğum sonrsı 4.st ALT ölçümleri değişimi türlerine göre olgulrın cilt insizyon kordon klemp süreleri isttistiksel olrk nlmlı frklılık göstermektedir (p<0,05). Frklılığı yrtn grubu belirlemek mcıyl ypıln ikili krşılştırmlr göre; epidurl nestezi uygulnn olgulrın cilt insizyon kordon klemp süreleri, genel nestezi uygulnn olgulrdn nlmlı düzeyde yüksektir (p=0,004; p<0,01). Tblo 4: Türlerine Göre Cilt İnsizyon -Kordon Klemp Sürelerine İlişkin Değerlendirmeler Cilt İnsizyon Kordon Klemp Süresi Min-Mk Ort±SD 4,28 ±1,82 5,18 ±2,14 6,35 ±2,58 Medyn 4,0 5,0 6,0 Ort±SD 49,45 ±9,61 52,15 ±12,89 47,00 ±11,38 p 0,015* 1.dk KTA 109,50±19,94 95,25±16,98 87,65±12,63 0,001** 5.dk KTA 110,70±20,24 79,70±20,69 86,00±14,71 0,001** 10.dk KTA 98,05±12,79 78,30±17,54 83,00±10,56 0,001** 15.dk KTA 95,60±13,14 81,20±12,99 84,55±9,54 0,001** 30.dk KTA 87,00±16,96 80,85±9,79 89,30±16,74 0, dk KTA 86,95±17,38 79,58±13,18 86,90±12,33 0,200 Onewy Anov Test **p<0,01 Tblo 5: Klp Tepe Atımlrın İlişkin Grup İçi Değerlendirmeleri Grup İçi Krşılştırmlr 1.dk KTA 5.dk KTA 10.dk KTA 15.dk KTA 30.dk KTA 0,010* 0,134 0,660 0,002** 0,022* 0,753 0,811 0,008** 0,028* 0,761 0,068 0,270 0,007** 0,030* 0,467 Medyn 52,0 50,0 48,0 Kruskl Wllis Test **p<0,01 *p<0,05 Diğer gruplrın cilt insizyon kordon klemp süreleri rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık göstermemektedir (p=0,138; p=0,126; p>0,05). türlerine göre olgulrın bşlngıç klp tepe tımlrı rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmmıştır (p>0,05) (Tblo 5). türlerine göre olgulrın 1., 5., 10. ve 15.dkik klp tepe tımlrı dk KTA b Pired Smples Test **p<0,01 *p<0,05 0,032* 0,032* 0,985 türlerine göre olgulrın 30.dkik ve 45.dkik klp tepe tımlrı isttistiksel olrk nlmlı frklılık göstermemektedir (p>0,05) (Tblo 5). uygulnn olgulrın bşlngıc göre 1. dkik KTA ölçümlerindeki ortlm 12,45±19,38 lik rtış (p<0,05) ve 5.dkikdki ortlm 13,65±17,31 lik rtış (p<0,01) isttistiksel olrk nlmlı

5 bulunmuştur (Tblo 5). Bşlngıc göre 10.dkik ve 15.dkik KTA ölçümlerindeki değişimler ise isttistiksel olrk nlmlı bulunmmıştır (p>0,05) (Tblo 5). Bşlngıc göre 30.dkik KTA ölçümlerindeki ortlm 10,05±14,90 lık düşüş (p<0,01) ve 45.dkikdki ortlm9,37±17,60 lık düşüş (p<0,05) de isttistiksel olrk nlmlı bulunmuştur (Tblo 5). uygulnn olgulrın bşlngıc göre 1.dkik KTA ölçümlerindeki değişim isttistiksel olrk nlmlı bulunmzken (p>0,05); 5.dkikdki ortlm 10,40±18,61 lik düşüş (p<0,05) ve 10.dkikdki ortlm 11,80±17,74 lük düşüş (p<0,01) isttistiksel olrk nlmlı bulunmuştur (Tblo 5). Bşlngıc göre 15.dkik KTA ölçümlerindeki değişim ise isttistiksel olrk nlmlı bulunmmıştır (p>0,05) (Tblo 5). Bşlngıc göre 30.dkik KTA ölçümlerindeki ortlm 9,25±17,69 luk düşüş (p<0,05) ve 45.dkikdki ortlm 10,47±19,63 lük düşüş (p<0,05) de isttistiksel olrk nlmlı bulunmuştur (Tblo 5). uygulnn olgulrın bşlngıc göre 1.dkik, 5.dkik, 15.dkik, 30.dkik ve 45.dkikdki KTA ölçümlerindeki değişimler isttistiksel olrk nlmlı bulunmzken (p>0,05); 10.dkikdki ortlm 3,85±7,23 lük düşüş isttistiksel olrk nlmlı bulunmuştur (p<0,05) (Tblo 5). Şekil 6: türlerine göre tkipteki Klp Tepe Atımlrı değişimi Tblo 6: Türlerine Göre Olgulrın Sistolik Arter Bsıncı Ölçümlerine İlişkin Değerlendirmeler Sistolik Arter Bsıncı Bşlngıç SAB 126,10±12,43 118,40±18,68 123,10±15,21 0,300 1.dk SAB 113,75±18,53 117,80±20,12 113,90±12,01 0,703 5.dk SAB 125,20±14,90 98,40±21,30 114,70±11,20 0,001** 10.dk SAB 123,10±17,15 102,50±15,25 110,40±8,73 0,001** 15.dk SAB 113,35±12,65 101,80±12,64 110,00±9,96 0,010* 30.dk SAB 108,25±11,67 96,40±13,45 106,25±11,25 0,007** 45.dk SAB 118,53±14,92 101,58±10,64 107,20±10,52 0,001** Onewy Anov Test **p<0,01 p türlerine göre olgulrın bşlngıç ve 1.dkik sistolik rter bsıncı ölçümleri isttistiksel olrk nlmlı frklılık göstermemektedir (p>0,05) (Tblo 6). türlerine göre olgulrın 5. ve 30.dkik sistolik rter bsıncı ölçümleri isttistiksel olrk ileri düzeyde nlmlı frklılık göstermektedir (p<0,01) (Tblo 6). Frklılığı yrtn grubu belirlemek mcıyl ypıln ikili krşılştırmlr göre; spinl nestezi uygulnn olgulrın 5. ve 30. dkik sistolik rter bsıncı ölçümleri, genel ve epidurl nestezi uygulnn olgulrdn nlmlı düzeyde düşüktür (p=0,001; p=0,007; p<0,01). ve epidurl nestezi uygulnn olgulrın 5.dkik sistolik rter bsıncı ölçümleri rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmmıştır (p=0,114; p>0,05). türlerine göre olgulrın 10., 15. ve 45.dkik sistolik rter bsıncı ölçümleri isttistiksel olrk ileri düzeyde nlmlı frklılık göstermektedir (p<0,01) (Tblo 6). Frklılığı yrtn grubu belirlemek mcıyl ypıln ikili krşılştırmlr göre; genel nestezi uygulnn olgulrın ve 45. dkik sistolik rter bsıncı ölçümleri, spinl ve epidurl nestezi uygulnn olgulrdn nlmlı düzeyde yüksektir (p=0,001; p=0,017; p<0,05). ve epidurl nestezi uygulnn olgulrın 10.dkik sistolik rter bsıncı ölçümleri rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmmıştır (p=0,191; p>0,05). uygulnn olgulrın bşlngıc göre 1.dkik SAB ölçümlerindeki ortlm 12,35±22,01 lik düşüş (p<0,05); 15.dkikdki ortlm 12,75±15,60 lık düşüş (p<0,01) ve 30.dkikdki ortlm 17,85±15,93 lük düşüş (p<0,01) isttistiksel olrk nlmlı bulunmuştur (Tblo 6). Bşlngıc göre 5.dkik, 10.dkik ve 45.dkik SAB ölçümlerindeki değişimler ise isttistiksel olrk nlmlı bulunmmıştır (p>0,05) (Tblo 6). uygulnn olgulrın bşlngıc göre 1.dkik SAB ölçümlerindeki değişim isttistiksel olrk nlmlı bulunmzken (p>0,05); 5.dkikdki ortlm 20,00±21,57 lik düşüş (p<0,01) ve 10.dkikdki ortlm 15,90±17,31 lik düşüş (p<0,01) isttistiksel olrk nlmlı bulunmuştur (Tblo 6). Bşlngıc göre 15.dkik SAB ölçümlerindeki ortlm 16,60±16,43 lük düşüş (p<0,01), 30.dkikdki ortlm 22,00±17,24 lük düşüş (p<0,01) ve 45.dkikdki ortlm 19,21±17,27 lik düşüş (p<0,01) de isttistiksel olrk nlmlı bulunmuştur (tblo 6). uygulnn olgulrın bşlngıc göre 1.dkik SAB ölçümlerindeki ortlm 9,20±10,06 lık düşüş (p<0,01), 5.dkikdki ortlm 8,40±15,67 lik düşüş (p<0,05) ve 10.dkikdki ortlm 12,70±13,77 lik düşüş (p<0,01) isttistiksel olrk nlmlı bulunmuştur (Tblo 6). Bşlngıc göre 15.dkik SAB ölçümlerindeki ortlm 13,10±15,03 lük düşüş (p<0,01), 30.dkikdki ortlm 16,85±20,07 lik düşüş (p<0,01) ve 45.dkikdki ortlm 15,90±19,51 lik düşüş (p<0,01) de isttistiksel olrk nlmlı bulunmuştur (Tblo 6). Şekil 7: türlerine göre tkipteki Sistolik Arter Bsıncı değişimi Tblo 6: Sistolik Arter Bsıncı Ölçümlerine İlişkin Grup İçi Değerlendirmeleri Grup İçi Krşılştırmlr bp bp bp 1.dk SAB 0,021* 0,863 0,001** 5.dk SAB 0,737 0,001** 0,027* 10.dk SAB 0,460 0,001** 0,001** 15.dk SAB 0,002** 0,001** 0,001** 30.dk SAB 0,001** 0,001** 0,001** 45.dk SAB 0,082 0,001** 0,002** b Pired Smples Test **p<0,01 *p<0,05-14-

6 Firdevs Krdoğn ve Ark. Tblo 7: Türlerine Göre Olgulrın Distolik Arter Bsıncı Ölçümlerine İlişkin Değerlendirmeler Distolik Arter Bsıncı Bşlngıç DAB 78,20±9,07 71,90±14,49 75,85±11,11 0,240 1.dk DAB 75,85±11,48 65,70±15,17 74,50±11,47 0,031* 5.dk DAB 83,15±18,23 56,55±18,92 69,35±8,92 0,001** 10.dk DAB 74,15±18,87 57,30±9,84 70,05±9,22 0,001** 15.dk DAB 65,50±11,86 54,90±14,27 66,85±9,96 0,005** 30.dk DAB 63,25±11,44 51,10±14,13 62,85±10,08 0,003** 45.dk DAB 75,58±14,59 57,63±9,08 62,80±10,05 0,001** Onewy Anov Test **p<0,01 *p<0,05 Tblo 7: Distolik Arter Bsıncı Ölçümlerine İlişkin Grup İçi Değerlendirmeleri Grup İçi Krşılştırmlr 1.dk DAB 0,363 0,091 0,561 5.dk DAB 0,201 0,004** 0,006** 10.dk DAB 0,293 0,001** 0,025* 15.dk DAB 0,001** 0,001** 0,003** 30.dk DAB 0,001** 0,001** 0,001** 45.dk DAB 0,412 0,001** 0,001** b Pired Smples Test **p<0,01 *p<0,05 p 17,00±14,34 lük düşüş (p<0,01), 30.dkikdki ortlm 20,80±18,97 lik düşüş (p<0,01) ve 45.dkikdki ortlm 15,32±13,31 lik düşüş (p<0,01) de isttistiksel olrk nlmlı bulunmuştur (Tblo 7). uygulnn olgulrın bşlngıc göre 1.dkik DAB ölçümlerindeki değişim isttistiksel olrk nlmlı bulunmzken (p>0,05); 5.dkikdki ortlm 6,50±9,36 lık düşüş (p<0,01) ve 10.dkikdki ortlm 5,80±10,65 lik düşüş (p<0,05) isttistiksel olrk nlmlı bulunmuştur (Tblo 7). Bşlngıc göre 15.dkik DAB ölçümlerindeki ortlm 9,00±11,68 lik düşüş (p<0,01), 30.dkikdki ortlm 13,00±12,66 lık düşüş (p<0,01) ve 45.dkikdki ortlm 13,05±14,65 lik düşüş (p<0,01) de isttistiksel olrk nlmlı bulunmuştur (Tblo 7). türlerine göre olgulrın bşlngıç, 5. ve 45. dkik ortlm rter bsıncı ölçümleri rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmıştır (p<0,05) (Tblo 8). Frklılığı yrtn grubu belirlemek mcıyl ypıln ikili krşılştırmlr göre; genel nestezi uygulnn olgulrın bşlngıç ortlm rter bsıncı ölçümleri, spinl nestezi uygulnn olgulrdn nlmlı düzeyde yüksektir (p=0,048; p<0,05). türlerine göre olgulrın bşlngıç distolik rter bsıncı ölçümleri isttistiksel olrk nlmlı frklılık göstermemektedir (p>0,05) (Tblo 7). türlerine göre olgulrın 1., 10., 15., 30. dkik distolik rter bsıncı ölçümleri isttistiksel olrk ileri düzeyde nlmlı frklılık göstermektedir (p<0,01) (Tblo 7). Frklılığı yrtn grubu belirlemek mcıyl ypıln ikili krşılştırmlr göre; spinl nestezi uygulnn olgulrın 1.dkik distolik rter bsıncı ölçümleri, genel ve epidurl nestezi uygulnn olgulrdn nlmlı düzeyde düşüktür (p=0,045; p=0,040; p<0,05). ve epidurl nestezi uygulnn olgulrın 1.dkik distolik rter bsıncı ölçümleri rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmmıştır (p=0,941; p>0,05). türlerine göre olgulrın 5. ve 45. dkik distolik rter bsıncı ölçümleri isttistiksel olrk ileri düzeyde nlmlı frklılık göstermektedir (p<0,01) (Tblo 7). Frklılığı yrtn grubu belirlemek mcıyl ypıln ikili krşılştırmlr göre; genel nestezi uygulnn olgulrın 5.dkik distolik rter bsıncı ölçümleri, spinl ve epidurl nestezi uygulnn olgulrdn nlmlı düzeyde yüksektir (p=0,001; p=0,023; p<0,05). nestezi uygulnn olgulrın 5.dkik distolik rter bsıncı ölçümleri de spinl nestezi uygulnn olgulrdn nlmlı düzeyde yüksektir (p=0,038; p<0,05). uygulnn olgulrın bşlngıc göre 1. dkik, 5. dkik, 10. dkik DAB ölçümlerindeki değişimler isttistiksel olrk nlmlı bulunmmıştır (p>0,05) (Tblo 7). Bşlngıc göre 15. dkik DAB ölçümlerindeki ortlm 12,70 ± 11,44 lük düşüş (p<0,01) ve 30. dkikdki ortlm 14,95±12,18 lik düşüş (p<0,01) isttistiksel olrk nlmlı bulunmuştur (Tblo 7). Bşlngıc göre 45. dkik DAB ölçümlerindeki değişim ise isttistiksel olrk nlmlı bulunmmıştır (p>0,05) (Tblo 7). uygulnn olgulrın bşlngıc göre 1.dkik DAB ölçümlerindeki değişim isttistiksel olrk nlmlı bulunmzken (p>0,05); 5. dkikdki ortlm 15,35±21,08 lik düşüş (p<0,01) ve 10.dkikdki ortlm 14,60±14,67 lik düşüş (p<0,01) isttistiksel olrk nlmlı bulunmuştur (Tblo 7). Bşlngıc göre 15.dkik DAB ölçümlerindeki ortlm -15- Şekil 8: türlerine göre tkipteki Distolik Arter Bsıncı değişimi Tblo 8: Türlerine Göre Olgulrın Ortlm Arter Bsıncı Ölçümlerine İlişkin Değerlendirmeler Ortlm Arter Bsıncı Bşlngıç 99,65±10,47 90,70±14,19 93,75±9,85 0,045* 1.dk 90,65±14,16 86,50±16,00 89,00±11,81 0,647 5.dk 101,50±16,03 73,05±20,00 85,75±10,68 0,001** 10.dk 94,20±18,34 74,50±10,58 85,70±9,14 0,001** 15.dk 85,60±12,30 74,05±13,77 83,20±11,27 0,012* 30.dk 81,65±11,56 69,55±12,88 79,05±10,29 0,004** 45.dk 91,63±16,24 70,95±17,48 78,70±10,39 0,001** Onewy Anov Test **p<0,01 *p<0,05 Tblo 8: Ortlm Arter Bsıncı Ölçümlerine İlişkin Grup İçi Değerlendirmeleri Grup İçi Krşılştırmlr 1.dk 5.dk 10.dk 15.dk 30.dk 45.dk b Pired Smples Test **p<0,01 *p<0,05 p 0,013* 0,108 0,009** 0,609 0,001** 0,001** 0,172 0,001** 0,001** 0,001** 0,001** 0,001** 0,001** 0,001** 0,001** 0,061 0,001** 0,001**

7 Diğer gruplrın bşlngıç ortlm rter bsıncı ölçümleri rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmmıştır (p=0,254; p=0,688; p>0,05). türlerine göre olgulrın 1.dkik ortlm rter bsıncı ölçümleri isttistiksel olrk nlmlı frklılık göstermemektedir (p>0,05) (Tblo 8). türlerine göre olgulrın 10., 15. ve 30. dkik ortlm rter bsıncı ölçümleri isttistiksel olrk ileri düzeyde nlmlı frklılık göstermektedir (p<0,01) (Tblo 8). Frklılığı yrtn grubu belirlemek mcıyl ypıln ikili krşılştırmlr göre; spinl nestezi uygulnn olgulrın 10.dkik ortlm rter bsıncı ölçümleri, genel ve epidurl nestezi uygulnn olgulrdn nlmlı düzeyde düşüktür (p=0,001; p=0,027; p<0,05). ve epidurl nestezi uygulnn olgulrın 10.dkik ortlm rter bsıncı ölçümleri rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmmıştır (p=0,117; p>0,05). uygulnn olgulrın bşlngıc göre 1.dkik ölçümlerindeki ortlm 9,00±14,76 lık düşüş (p<0,05) isttistiksel olrk nlmlı bulunurken; bşlngıc göre 5.dkik ve 10.dkik ölçümlerindeki değişimler isttistiksel olrk nlmlı bulunmmıştır (p>0,05) (Tblo 8). Bşlngıc göre 15.dkik ölçümlerindeki ortlm 14,05±12,08 lik düşüş (p<0,01) ve 30.dkikdki ortlm 18,00±14,60 lık düşüş (p<0,01) isttistiksel olrk nlmlı bulunurken; bşlngıc göre 45.dkik ölçümlerindeki değişim ise isttistiksel olrk nlmlı bulunmmıştır (p>0,05) (Tblo 8). uygulnn olgulrın bşlngıc göre 1.dkik ölçümlerindeki değişim isttistiksel olrk nlmlı bulunmzken (p>0,05); 5.dkikdki ortlm 17,65±20,21 lik düşüş (p<0,01) ve 10.dkikdki ortlm 16,20±11,33 lük düşüş (p<0,01) isttistiksel olrk nlmlı bulunmuştur (Tblo 8). Bşlngıc göre 15.dkik ölçümlerindeki ortlm 16,65±16,12 lik düşüş (p<0,01), 30.dkikdki ortlm 21,15±17,18 lik düşüş (p<0,01) ve 45.dkikdki ortlm 21,05±19,67 lik düşüş (p<0,01) de isttistiksel olrk nlmlı bulunmuştur (Tblo 8). uygulnn olgulrın bşlngıc göre 1.dkik ölçümlerindeki ortlm 4,75±7,30 luk düşüş (p<0,01); 5.dkikdki ortlm 8,00±8,74 lük düşüş (p<0,01) ve 10.dkikdki ortlm 8,05±8,88 lik düşüş (p<0,01) isttistiksel olrk nlmlı bulunmuştur (Tblo 8). Bşlngıc göre 15.dkik ölçümlerindeki ortlm 10,55±10,22 lik düşüş (p<0,01), 30.dkikdki ortlm 14,70±14,49 luk düşüş (p<0,01) ve 45.dkikdki ortlm 15,05±15,65 lik düşüş (p<0,01)de isttistiksel olrk nlmlı bulunmuştur (Tblo 8). Tblo 9: Türlerine Göre Olgulrın spo2ölçümlerine İlişkin Değerlendirmeler Periferik Oksijen Stursyonu Bşlngıç spo 2 99,60±0,68 99,20±1,06 98,90±1,17 0,089 1.dk spo 2 99,95±0,22 99,15±1,63 98,85±1,14 0,011* 5.dk spo 2 99,85±0,49 99,70±0,66 98,85±1,04 0,001** 10.dk spo 2 99,85±0,49 99,40±1,10 99,20±1,01 0, dk spo 2 99,65±0,81 99,55±0,69 99,25±0,85 0, dk spo 2 99,45±0,83 99,35±1,66 99,40±0,82 0, dk spo 99,68±0,58 99,37±1,01 99,40±0,68 0,391 2 OnewyAnov Test **p<0,01 *p<0,05 Tblo 9: spo 2 Ölçümlerine İlişkin Grup İçi Değerlendirmeleri Grup İçi Krşılştırmlr p Bşlngıç-1.dk spo 2 0,031* 0,888 0,716 Bşlngıç-5.dk spo 2 0,204 0,056 0,772 Bşlngıç-10.dk spo 2 0,204 0,385 0,055 Bşlngıç-15.dk spo 2 0,841 0,185 0,149 Bşlngıç-30.dk spo 2 0,562 0,691 0,076 Bşlngıç-45.dk spo 0,790 0,546 0,066 2 b PiredSmples Test *p<0,055 türlerine göre olgulrın 1. ve 5.dkik spo 2 ölçümleri isttistiksel olrk nlmlı frklılık göstermektedir (p<0,05) (Tblo 9). Frklılığı yrtn grubu belirlemek mcıyl ypıln ikili krşılştırmlr göre; genel nestezi uygulnn olgulrın 1. ve 5.dkik spo 2 ölçümleri, epidurl nestezi uygulnn olgulrdn nlmlı düzeyde yüksektir (p=0,011; p<0,05). Diğer gruplrın 1.dkik spo 2 ölçümleri rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmmıştır (p=0,081; p=0,691; p>0,05). uygulnn olgulrın bşlngıc göre 1.dkik spo 2 ölçümlerindeki ortlm 0,35±0,67 lik rtış isttistiksel olrk nlmlı bulunurken (p<0,05); 5.dkik, 10.dkik, 15.dkik, 30.dkik ve 45. dkikdki spo 2 ölçümlerindeki değişimler isttistiksel olrk nlmlı bulunmmıştır (p>0,05) (Tblo 9). uygulnn olgulrın bşlngıc göre 1.dkik, 10.dkik, 15.dkik, 30.dkik ve 45.dkikdki spo 2 ölçümlerindeki değişimler isttistiksel olrk nlmlı bulunmmıştır (p>0,05) (Tblo 9). uygulnn olgulrın bşlngıc göre 1.dkik, 5.dkik, 15.dkik ve 45.dkikdki spo 2 ölçümlerindeki değişimler isttistiksel olrk nlmlı bulunmmıştır (p>0,05) (Tblo 9). Şekil 9: türlerine göre tkipteki Ortlm Arter Bsıncı değişimi türlerine göre olgulrın bşlngıç, 10, 15, 30 ve 45. dkik spo 2 ölçümleri rsınd isttistiksel olrk nlmlı frklılık sptnmmıştır (p<0,05) (Tblo 9) Şekil 10: türlerine göre tkipteki Periferik Oksijen Stursyonu değişimi

8 Firdevs Krdoğn ve Ark. TARTIŞMA Bu çlışmd elektif sezryen opersyonu ypılck 60 kdın olgud üç frklı nestezi yöntemi uyguldık. Annenin tercihine göre bir grub genel nestezi, bir grub spinl nestezi, bir grub d epidurl nestezi yöntemi uyguldık. Bu üç nestezi yönteminin nne hemodinmisine etkilerini, yenidoğnın APGAR, NAKS, ilk beslenme sti, umbilikl ven kn gz değerleri, bebeğin doğum sonrsı 2.stteki kn şekeri değeri, 4. st AST/ALT düzeyleri, intruterin ve doğum sonrsı 1. ve 5. dkik klp tım syısı üzerine etkilerini inceledik. Litertürde ypıln çlışmlrd spinl nestezinin nnede hipotnsiyon ve brdikrdiye neden olduğu bildirilmektedir.(1-4-5) Blcı ve rk.(1) spinl nestezi grubund klp tepe tımını düşük bulmuştur. Purtuloğlu ve rk.(6) ise genel ve spinl nestezi rsınd klp tepe tımı çısındn benzer sonuçlr tespit etmiştir. Çlışmmızd genel nestezi uygulnn olgulrın 1.,5.,10. ve 15. dkik klp tepe tımlrı epidurl ve spinl nestezi uygulnn olgulrdn nlmlı derecede yüksek bulunmuştur. Bizler genel nestezi verilen sezryen vklrının klp tepe tım yüksekliğinin endotrkel entübsyon bğlı semptik ktivsyon sonucu hemodinmik cevp olduğunu düşünüyoruz. Özellikle spinl nesteziye bğlı semptik blokj sonucund klp tım hızının düşmesi 5., 10., 15. dkiklrd briz olrk görülmektedir. nestezide semptik blokj bğlı hipotnsiyon beklenen bir sonuçtur (7). Benzer şekilde litertürde spinl nesteziye bğlı hipotnsiyon tespit edilmiştir ( ). Bizim çlışmmızd; nnelerin 5.,10. ve 15. dkik sistolik rter bsınçlrı genel nestezi grubund nlmlı derecede yüksek bulunurken,30.dkik değeri spinl nestezi grubund düşük bulunmuştur. 5., 10.,15. ve 30. dkik distolik ve ortlm rter bsınçlrı spinl nestezide nlmlı derecede düşük tespit edilmiştir. nestezi uygulnn olgulrın bşlngıc göre 1.dkik spo 2 ölçümlerindeki rtış isttistiksel olrk nlmlı yüksek bulunurken; 5., 10., 15., 30. ve 45.dkikdki spo 2 ölçümlerindeki değişimler isttistiksel olrk nlmlı bulunmmıştır. Bu frklılığın meknik ventilsyon bğlı olduğu sonucun vrılmıştır. Çlışmmızd epidurl nestezi uygulnn olgulrın cilt insizyon kordon klemp süreleri; genel ve spinl nestezi uygulnn olgulrdn nlmlı düzeyde yüksektir. Bu frklılık; bilindiği gibi epidurl nestezinin yeterli blok düzeyine ulşmsı için beklenen süreye bğlnmıştır. sezryen opersyonlrındki yenidoğnlrd NAKS 2. st değerini düşük bulmuştur. Abboud ve rk. (2) benzer şekilde NAKS 2. st değerini düşük tespit etmiştir. Gmbling ve rk. (5) ise NAKS 2. st değerini genel nestezi uygulnnlrd spinl nestezi uygulnnlrdn düşük bulmuştur. Bizim çlışmmızd epidurl nestezi uygulnn olgulrın 24.st NAKS değeri diğer gruplr göre nlmlı derecede yüksek bulunmuştur. 2.st NAKS değerinin her üç grupt benzer bulunmsı litertür sonuçlrıyl uyumludur. Litertürde umblikl ven kn gzı değerlerinde frklı sonuçlr bildirilmiştir Özlevli ve rk. (10) umblikl ven kn gzı sonuçlrını norml düzeylerde sptmış ve olgulrın hiç birinde hipoksi vey sidoz tespit etmemişlerdir. ( ). Açmz ve rk. (8) spinl ve genel nestezi uygulmlrının krşılştırılmsınd spinl nestezi uygulnn olgulrın umblikl ven kn gzı değerlerinde sidoz tespit etmişler ve bu sonucu nnenin hipotnsiyonu sonucu plsentl hipoperfüzyon bğlmışlrdır. Roberts ve rk. (15) 1601 vk üzerinde ypmış olduklrı çlışmd spinl nestezi ve kombine spinl-epidurl nestezi uygulnn olgulrd epidurl nestezi uygulnn olgulr göre dh fzl fetl sidemi tespit etmişlerdir. Çlışmmızd umblikl ven kn gzı sonuçlrınd genel nestezi uygulnn olgulrd PO 2 değeri nlmlı derecede diğer gruplr göre yüksek bulunmuştur. Bu sonuç genel nestezi grubund meknik ventilsyon uygulmsı ile ilişkilendirilmiştir. Purtuloğlu ve rk. (6) genel nestezi uygulnn nnelerin bebeklerinde fetl ALT, AST, totl kortizol ve kretin kinz değerlerini çlışmışlr; ALT ve totl kortizol değerlerini genel nestezi grubund dh yüksek tespit etmişlerdir. Çlışmmızd ise yenidoğnın 4. St ALT değeri epidurl nestezi uygulnn olgulrd diğer gruplr göre nlmlı yüksek bulunmuştur. SONUÇ Sonuç olrk; epidurl nestezi grubund bebeğin APGAR ve NAKS değişkenleri olumlu nlmd iyi bulundu ve bebek lehine epidurl nestezinin tercih edilmesi yorumunu getirdi. Ylnız ALT deki yükseklik bu tercihe bir soru işreti getiriyordu. Bu bulgulr eşliğinde nne ve bebek çısındn yygın olrk kullnıln epidurl nestezinin APGAR ve NAKS değerleri yönünden de güvenirliği trtışıldı..bu bulgulrl ilgili dh fzl yorum ypbilmek için dh çok syıd çlışmy gerek vrdır. APGAR skorlrı yenidoğnın genel durumu hkkınd bilgi edinmemizi sğlmktdır. Blcı ve rk. (1) 1. ve 5. dkik APGAR değerlerini spinl nestezi grubund nlmlı derecede yüksek sptmıştır. Müller ve rk. (9) d bu sonuçlr benzer şekilde 5. dkik APGAR değerini rejyonl nestezi grubund yüksek tespit etmiştir. Bizim çlışmmızd d epidurl nestezi grubund 5. dkik APGAR değerini genel ve spinl nestezi grubun göre nlmlı düzeyde yüksek tespit ettik. Bu sonuç yenidoğnın; genel nestezi grubund olduğu gibi inhlsyon jnın mruz klmmsın, spinl nestezi grubund gözlenen hipotnsiyonun görülmemesine bğlnmıştır. NAKS (Nörodptif kpsite skoru) yenidoğnın peditrist trfındn değerlendirilmesi sonucu elde edilen; yenidoğnın yeterli ktivitede olup olmdığını, ilçlrın neden olduğu depresif etkiyi ve dptsyonunu göstermede APGAR skorundn dh duyrlı bir testtir (10, 11). Krmn ve rk. (12) genel nestezi ve epidurl nestezi uygulnn -17- KAYNAKLAR 1. Blcı C., Toprk D., Sıvcı R.G. Elektif Sezryen Girişimlerinde ve nin Anne ve Yenidoğn Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Selçuk Tıp Derg 2005; 21: Abboud T.K., Ngppl S., Murkw K. Comprison of the Effects of Generl nd Regionl Anesthesi for Cesren Section on Neontl Neurologic nd Adptive Cpcity Scores. Anesth.Anlg.1985; 64: Tonni G., Ferrri B., De Felice C. Fetl Acid-Bse nd Neontl Sttus fter Generl nd Neurxil Anesthesi for Elective Cesren Section. Interntionl Journl of Gynecology nd Obstetrics 2007; 97:

9 4. Wllce D.H., Leveno K.J., Cunninghm F.G., Giescke A.H., Sherer V.E., Sidwi J.E. Rndomized comprison of generl nd regionl nesthsi for cesren delivery in pregnncies complicted by severe preeclmpsi. Obstet Gynecol 1995; 86: Gmbling DR, Shrm SK, White PF et l. Use of sevoflurne during elective cesren birth: comprison with isoflurne nd spinl nesthesi. Anesth Anlg 1995; 81: Purtuloğlu T., Özkn S., Teksöz E. ve rk. Elektif sezryen uygulnn olgulrd genel ve spinl nestezinin mternl ve fetl etkilerinin krşılştırılmsı. Gülhne Tıp Dergisi 2008; 50: Reynolds F., Seed P.T. Anesthesi for cesren section nd neontl cid-bse sttus: metnlysis. Anesthesi, 2005, 60, pges Açmz G., Boztosun A., Yuvcı H. Is spinl nesthesi relly innocent? HelthMed (3): Mueller M.D., Brühwıler H, Schüpfer G.K. et l Higher Rte of Fetl Acidemi After Regionl Anesthesi for Elective Cesren Delivery. Obstet Gynecol 1997; 90: Issue Özlevli M., Blcıoğlu O., Ersln B. ve rk. Elektif Sezryen Girişimlerde Sevoflurn ve Desflurnın Yenidoğn Üzerine Etkilerinin Krşılştırmsı. Türk Anest Ren Der Dergisi 2004; 32: Amiel-Tison C, Brrier G, Shnider SM, et l. A new neurologic nd dptive cpcity scoring system for evluting obstetric medictions in full-term new-borns. Anesthesiology 1982; 56: Krmn S., Akercn F., Aldemir O. ve rk. The Mternl nd Neontl Effects of the Voltile Anesthetic Agents Desflurne nd Sevoflurne in Cesren Section: Prospective, Rndomized Clinicl Study. The Journl of Interntionl Medicl Reserch 2006; 34: Abboud TK, Y. Zhu, M. Richrdson et l. Desflurne; new voltile nesthetic for cesren section, mternl nd neontl effects. Act Anesthesiol Scnd 1995; 39: Abboud TK, Swrt F, Zhu Y et l. Desflurne nlgesi for vginl delivery. Act Anesthesiol Scnd 1995; 39: Roberts S.W., Leveno K.J., Sıdwı J E., et l. Fetl Acidemi Associted With Regionl Anesthesi for Elective Cesren Delivery. Obstet Gynecol 1995; 85(1):

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Perinatal Outcomes in Women with Preeclampsia: Experience of a Tertiary Referral Center

Perinatal Outcomes in Women with Preeclampsia: Experience of a Tertiary Referral Center e r l Ar þ t ý r m Perintl Outcomes in Women with Preeclmpsi: Experience of Tertiry Referrl Center n i j ri O O i g in Preeklmpsi Tnılı Gebelerin Perintl Sonuçlrı: Bir Tersiyer Referns Merkezinin Deneyimleri

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Comparison of Isoflurane Inhalation and Midazolam in Geriatric ICU Patients

Comparison of Isoflurane Inhalation and Midazolam in Geriatric ICU Patients e r l Ar þ t ý r m Comprison of Isoflurne Inhltion nd Midzolm in Geritric ICU Ptients n i j ri O O i g in Geritrik Yoğun Bkım Hstlrınd İzoflurn İnhlsyonu ile Midzolm ın Krşılştırılmsı h c r s Re l Geritrik

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı

Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Katkısı DAHİLİ BİLİMLER / MEDICAL SCIENCES Arştırm Mklesi / Reserch Article Ankr Üniversitesi Tıp Fkültesi Mecmusı 2009, 62(4) Primer Beyin Tümörlerini Evrelendirmesinde Perfüzyon MRG nin Ktkısı Contribution of

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi?

Sosyal Medya Araçları Türkiye deki Grip Benzeri Hastalıkları Saptayabilmek için kullanılabilir mi? Sosyl Medy Arçlrı Türkiye deki Grip Benzeri Hstlıklrı Sptybilmek için kullnılbilir mi? Bşk OĞUZ YOLCULAR, Selen BOZKURT, Uğur BİLGE, Deniz ÖZEL, 1. Giriş Biyoisttistik ve Tıbbi Bilişim AD, Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçnlrd Foeniculum vulgre P. mill. (rezene) tohumlrının kn kolesterol seviyesi üzerine etkisi Hnefi Özbek 1, Nureddin Cengiz 2, Aydın Him 3, Serdr Uğrş 4, Fevzi Özgökçe

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Ön çapraz bağ tamiri yapılan kişilerde postüral kontrolün incelenmesi

Ön çapraz bağ tamiri yapılan kişilerde postüral kontrolün incelenmesi Fizyoterpi Rehbilitsyon. 2005; 16(1):17-24 Ön çprz bğ tmiri ypıln kişilerde postürl kontrolün incelenmesi Ftm Ünver, Figen Özkn, Bülent Ülkr Ünver F, Özkn F, Ülkr B. Ön çprz bğ tmiri ypıln kişilerde postürl

Detaylı

Over veya Adneksiyel Torsiyon Nedeniyle Tedavi Edilen On Dokuz Olgunun Retrospektif Analizi

Over veya Adneksiyel Torsiyon Nedeniyle Tedavi Edilen On Dokuz Olgunun Retrospektif Analizi doi:10.5222/iksst.2017.023 Arştırm Over vey Adneksiyel Torsiyon Nedeniyle Tedvi Edilen On Dokuz Olgunun Retrospektif Anlizi Retrospective Anlysis of 19 Ptients Treted with the Indiction of Ovrin or Adnexl

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy e l A þ t ý m Compison of Levobupivcine nd Levobupivcine-Fentnyl in Inguinl Heniohphy n i j i O O i g in İnguinl Heni Onımınd Levobupivkin ile Levobupivkin-Fentnil nin Kşılştıılmsı h c s Re l Levobupivkin,

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

TEKRARLI YÜK ETKİSİNDE KİL ZEMİNLERİN LİNEER OLMAYAN ELASTİK DAVRANIŞI

TEKRARLI YÜK ETKİSİNDE KİL ZEMİNLERİN LİNEER OLMAYAN ELASTİK DAVRANIŞI Eskişehir Osmngzi Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi Dergisi Cilt:XXII, Syı:1, 009 Journl of Engineering nd Architecture Fculty of Eskişehir Osmngzi University, Vol: XXII, No:1, 009 Mklenin Geliş

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi.

Cost Analysis of Patients with Upper Gastrointestinal Hemorrhage. Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması ile Başvuran Hastaların Maliyet Analizi. e r l Ar þ t ý r m Cost Anlysis of Ptients with Upper Gstrointestinl Hemorrhge n i j ri O O i g in Üst Gstrointestinl Sistem Knmsı ile Bşvurn Hstlrın Mliyet Anlizi h c r s Re l Üst Gstrointestinl Knm Mliyeti

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

The Effect of IVIG on Superoxide Generation in Primary Humoral Immunodeficiencies

The Effect of IVIG on Superoxide Generation in Primary Humoral Immunodeficiencies e r l Ar þ t ý r m The Effect of IVIG on Superoxide Genertion in Primry Humorl Immunodeficiencies n i j ri O O i g in Humorl İmmun Yetmezlikli Hstlrd IVIG Tedvisinin Süperoksid Üretimine Etkisi h c r s

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-06-F BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF NO:1/6 -YTKLI TEDVİ HİZMETLERİ PROSES KIŞ

Detaylı

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması

Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Elektif sezeryan girişimlerinde desfluran ve sevofluranın yenidoğan üzerine etkileri ve annede derlenme özelliklerinin karşılaştırılması Canan Balcı 1, Dilek Toprak 2, Remziye Gül Sıvacı 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Kriz Dergisi 1(3): 129-133 HASTANE TEDAVİSİ GEREKTİREN İNTİHAR GİRİŞİMLERİ Dr. Ahmet Rıft ŞAHİN*, Dr. Aysen ÖZKAN** Özet: İntihr girişimi nedeniyle medikl vey cerrhi tedvi gerektiren 3 hstnın dosylrı incelendi.

Detaylı

Evaluation of Fetal Lung Ultrasound Images by Digital Texture Analysis Methods l

Evaluation of Fetal Lung Ultrasound Images by Digital Texture Analysis Methods l e r Ar þ t ý r m Evlution of Fetl Lung Ultrsound Imges by Digitl Texture Anlysis Methods l n i j ri O O i g in Fetl Akciğer Ultrsonogrfik Görüntülerinin Dijitl Doku Çözümlemesi ile Değerlendirilmesi h

Detaylı

Elektif sezaryen uygulanan olgularda genel ve spinal anestezinin maternal ve fetal etkilerinin karþýlaþtýrýlmasý

Elektif sezaryen uygulanan olgularda genel ve spinal anestezinin maternal ve fetal etkilerinin karþýlaþtýrýlmasý Gülhane Týp Dergisi 2008; 50: 91-97 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2008 ARAÞTIRMA Elektif sezaryen uygulanan olgularda genel ve spinal anestezinin maternal ve fetal etkilerinin karþýlaþtýrýlmasý Tarýk Purtuloðlu

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi*

Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi* Trım Mkinlrı Bilimi Dergisi 26, 2 (3), 245-254 Bir Bdem İşleme Mkinesi Tsrımı İçin Gerekli Bzı Fiziksel ve Meknik Özelliklerin Belirlenmesi* Selçuk Arsln, Kubily K. Vursvuş Khrmnmrş Sütçü İmm Üniversitesi,

Detaylı

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ *

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 26, 19(1), 17-11 DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * Esm

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 42 (2016) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE SKETCH-UP MODELLERİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 42 (2016) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE SKETCH-UP MODELLERİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE SKETCH-UP MODELLERİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ THE IMPACT OF USING SKETCH-UP MODELS IN GEOGRAPHY LESSONS ON STUDENTS LEVELS OF ATTITUDE ÖZET Tufn ÇAPAR

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

ORİFİS TÜP KULLANAN BİR OTOMOBİL KLİMASININ SABİT VE DEĞİŞKEN KAPASİTELİ KOMPRESÖRLER İÇİN DENEYSEL PERFORMANSI

ORİFİS TÜP KULLANAN BİR OTOMOBİL KLİMASININ SABİT VE DEĞİŞKEN KAPASİTELİ KOMPRESÖRLER İÇİN DENEYSEL PERFORMANSI Gzi Üniv. Mü. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arc. Gzi Univ. Cilt 25, No 2, 415-421, 2010 Vol 25, No 2, 415-421, 2010 ORİFİS TÜP KULLANAN BİR OTOMOBİL KLİMASININ SABİT VE DEĞİŞKEN KAPASİTELİ KOMPRESÖRLER İÇİN

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye 4

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye 4 Arştırm Mklesi / Reserch Article Arch Neuropsychitr 2015; 52: 221-225 DOI 10.5152/np.2015.7607 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Oln Hstlrd Plzm Nitrit Düzeylerinin ve Oksidn-Antioksidn Durumlrının

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT **

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT ** Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (22) 16(2): 35-46 Üzüm Muhfzsınd Gri Küf den (Botrytis cinere Pers:Fr.) Kynklnn Klite Kybı ve Çürümelerin Ultrviolet-C (UV-C) Işık Uygulmlrı ile Önlenmesi Üzerine Bir Arştırm

Detaylı

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI. Saim KOÇAK. S. Ü. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Kampüs Konya

SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI. Saim KOÇAK. S. Ü. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Kampüs Konya TEKNOLOJİ, (00), Syı -, 9-5 TEKNOLOJİ SANTRİFÜJ KOMPRESÖR ÇARKININ ÖN TASARIMI Sim KOÇAK S. Ü. Mühendislik - Mimrlık Fkültesi Mkin Mühendisliği Bölümü, Kmpüs Kony ÖZET Sntrifüj kompresörü çrkınd ön tsrımın

Detaylı

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi *

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, 11 () 1-6 Domtes Çeşitlerinde Depolm Süresinin Bzı Meknik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * Yeşim Benl YURTLU 1 Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 11.1.5 Öz: Bu çlışmd, domtes çeşitlerinde

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar Europen Hert Journl doi:10.1093/eurhertj/ehp337 ESC KILAVUZLARI Klp dışı cerrhide preopertif krdiyk riskin değerlendirilmesi ve periopertif krdiyk tedviye ilişkin kılvuzlr Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC)

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

FARKLI TİPTEKİ AHIRLARIN SIĞIR KAN GAZI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECTS OF DİFFERENT BARN TYPES ON BLOOD GASES OF CATTLE

FARKLI TİPTEKİ AHIRLARIN SIĞIR KAN GAZI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECTS OF DİFFERENT BARN TYPES ON BLOOD GASES OF CATTLE 1 FARKLI TİPTEKİ AHIRLARIN SIĞIR KAN GAZI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Bşrn KARADEMİR* Mustf SAATCI ** Ali Rız AKSOY** THE EFFECTS OF DİFFERENT BARN TYPES ON BLOOD GASES OF CATTLE SUMMARY: This study ws conducted

Detaylı

ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Syý: 3 Syf: (2-21) Ödül Almış Çlışm ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Abdullh TAŞKINCAN, Erkin

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

Akut Apandisit Olgularında Nötrofil/Lenfosit Oranının Tanıda ve Hastalığın Şiddetini Belirlemedeki Prediktif Değeri

Akut Apandisit Olgularında Nötrofil/Lenfosit Oranının Tanıda ve Hastalığın Şiddetini Belirlemedeki Prediktif Değeri Dicle Tıp Dergisi / 2016; 43 (2): 279-284 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2016.02.0681 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE 279 Akut Apndisit Olgulrınd Nötrofil/Lenfosit Ornının Tnıd ve Hstlığın

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi *

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi * İMO Teknik Dergi, 2008 4363-4379, Yzı 288 Bulnık Mntık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulşım Ağlrınd Geçki Seçim Dvrnışının Modellenmesi * Y. Şzi MURAT* Nurcn ULUDAĞ** ÖZ Geçki seçim problemi, bir

Detaylı

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler

Cebir Notları Mustafa YAĞCI, Eşitsizlikler www.mustfygci.com.tr, 4 Cebir Notlrı Mustf YAĞCI, ygcimustf@yhoo.com Eşitsizlikler S yılr dersinin sonund bu dersin bşını görmüştük. O zmnlr dın sdece birinci dereceden denklemleri içeren mnsınd Bsit Eşitsizlikler

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

Multipl Sklerozda Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: Bir Rehabilitasyon Merkezi Deneyimi

Multipl Sklerozda Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi İlişkisi: Bir Rehabilitasyon Merkezi Deneyimi Özgün Arştırm / Originl Investigtion Multipl Sklerozd Depresyon, Fonksiyonel Durum ve Yşm Klitesi İlişkisi: Bir Rehbilitsyon Merkezi Deneyimi Reltionship with Functionl Sttus nd Qulity of Life Associted

Detaylı

Kelime (Text) İşleme Algoritmaları

Kelime (Text) İşleme Algoritmaları Kelime (Text) İşleme Algoritmlrı Doç.Dr.Bnu Diri Trie Ağcı Sonek Ağcı (Suffix Tree) Longest Common String (LCS) Minimum Edit Distnce 1 Ağçlrın Bğlı Ypısı Düğüm (node), çeşitli ilgiler ile ifde edilen ir

Detaylı

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality 248 NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hsrsız Klite Değerlendirmesinde Kullnılmsı İsmil KAVDIR; Mehmet Burk BÜYÜKCAN Çnkkle Onsekiz Mrt Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Trım Mkinlrı Bölümü, Çnkkle e-post: kvdiris@omu.edu.tr

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

Değişken Kalınlıklı İzotrop Plakların ANSYS Paket Programı ile Modellenmesi

Değişken Kalınlıklı İzotrop Plakların ANSYS Paket Programı ile Modellenmesi Akdemik Bilişim 1 - XII. Akdemik Bilişim Konfernsı Bildirileri 1-1 Şut 1 uğl Üniversitesi Değişken Klınlıklı İzotrop Plklrın ANSYS Pket Progrmı ile odellenmesi ustf Hlûk Srçoğlu, Yunus Özçelikörs Eskişehir

Detaylı

Fırat Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişen Nozokomiyal Sepsiste Mortalite İçin Risk Faktörleri

Fırat Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişen Nozokomiyal Sepsiste Mortalite İçin Risk Faktörleri Klinik Arştırm www.firttipdergisi.com Fırt Üniversitesi Hstnesi Yoğun Bkım Ünitelerinde Gelişen Nozokomiyl Sepsiste Mortlite İçin Risk Fktörleri Erol SEVİM 1, İlhmi ÇELİK 2, Gülden ESER KARLIDAĞ 1 1 Fırt

Detaylı

BİR BİNA MODELİNİN TİTREŞİMLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ

BİR BİNA MODELİNİN TİTREŞİMLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ 15. ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU Niğde Üniv. Mühendislik Fkültesi 16-18 Hzirn 2011 BİR BİNA MODELİNİN TİTREŞİMLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ Hsn Ömür ÖZER*, Nurkn YAĞIZ** (*) İstnbul Üniversitesi, Teknik

Detaylı

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ

TIKIZ ŞEKİL BETİMLEYİCİLERİ TIIZ ŞEİL BETİMLEYİCİLERİ Nfiz ARICA ve Ftoş YARMAN-VURAL Bildiri onusu : İMGE İŞLEME Sorumlu Yzr : Ftoş T. YARMAN-VURAL Adres : Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Ort Doğu Teknik Üniversitesi 653 Eskişehir

Detaylı

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır Sivs İli Hfik İlçesinde Açıkt ve Örtültınd Domtes Yetiştiriciliğinde Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi ÖMER YAPRAK Yüksek Lisns Tezi Bhçe Bitkileri Anbilim Dlı Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı