Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi"

Transkript

1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bölgesel kalkımada öcü, Türkiye üiversiteleri arasıda ilk sıralarda yer ala Büyük Abat İzzet Baysal Üiversitesi Prof. Dr. Mehmet Kutalmış

2 Prof. Dr. Mehmet Kutalmış AİBÜ Fe Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü yılıda Afyokarahisar da doğdu yılları arasıda ilkokul ve ortaokulu Afyokarahisar da, yılları arasıda liseyi burslu-yatılı olarak İzmit İmam Hatip Lisesi de okudu yılıda İstabul Üiversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümüü bitirdi. Ekim Mayıs 1988 arasıda Başbakalık Osmalı Arşivleride Arşiv elemaı olarak çalıştı. Mayıs 1988-Kasım 1998 arasıda İstabul Üiversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. İstabul Üiversitesi i görevli-izili Araştırma Görevlisi olarak buluduğu Ocak Ağustos 1997 arasıda Almaya ı Johaes Guteberg Üiversiteside Türkoloji Bölümü de maga cum laude derecesi ile doktorasıı tamamladı yılları arasıda değişik döemlerde Hollada, Belçika, Makedoya, Yuaista, Bulgarista, Rusya, Tatarista, Kazakista, Kırgızista, Türkmeista, Özbekista, Ermeista, İra, Irak, İsveç, Suriye, Edoezya, Kore, bütü Balka ülkeleri, bütü Kafkasya ülkeleri, bütü Orta Doğu ülkeleri vd. yaklaşık 40 ülkede araştırma ve icelemelerde buludu, dersler ve koferaslar verdi. Kasım 1998-Eylül 2010 arasıda İstabul Fatih Üiversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümleride Yrd. Doç. Dr. ve Doç. Dr. olarak çalıştı. Nisa Hazira 2009 döemide Kazakista da ayı ada iki üiversitede Süleyma Demirel Üiversitesi ile Şet Tilder Üiversitesi de Türk Dili ve Tarihi dersleri verdi, ayı döemde her hafta Kazakista da Kırgızista a geçerek Alatoo-Atatürk Üiversitesi de Türk Dili Tarihi ve Türkoloji semierleri verdi. Aralık 2010 da Abat İzzet Baysal Üiversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü e Profesör olarak, 2011 yılı başıda da Bölüm Başkaı olarak atadı yılları arasıda Türkiye Türkçesi, Osmalıca, Karahalıca, Eski Kıpçakça, Göktürkçe, Eski ve Yei Uygurca, Memluk Türkçesi, Türk- Yua Dil-Kültür İlişkileri, Türk-Ermei Dil-Kültür İlişkileri, Türk-Fars Dil-Kültür İlişkileri, Türk-Moğol Dil-Kültür İlişkileri, Ermei Kıpçakçası, Çağatayca, Azerbayca Türkçesi, Özbekçe, Kırgızca ve Kazakça dersleri verdi yılıda beri kouları Grek harfli Türkçe, Altay Türkçesi, Ermei Harfli Türkçe, Eski Altayca ve Özbekçe ola 14 mastır tezi yöetti. Küçük yaşlarda itibare değişik düzeylerde Almaca, İgilizce, Arapça, Farsça, Rusça, Latice ve Türk lehçelerii (Kazakça, Kırgızca, Tatarca, Özbekçe) öğredi yılı başıda Abat İzzet Baysal Üiversitesi Bolu Halk Kültürüü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak atadı, bu merkezde her hafta farklı bir öğretim üyesie akademik koferas verdirerek ve uluslararası koferaslar, sempozyumlar, semierler, sergiler vs. düzeleyerek burasıı üiversite-şehir halkı buluşma ve araştırma merkezi halie getirmek istedi. Arkadaşları ile çok sayıda akademik orgaizasyo gerçekleştirdi. Bularda ikisii özellikle kaydetmek gerekir: 7-8 Ekim 2013 tarihleride Uluslararası Gerede Kültürü ve Saatı Sempozyumu, Ekim 2013 tarihleride Uluslar arası Karadeiz ELT Koferası. Temmuz 2012 tarihide Yabacı Diller Yüksekokulu ile Dil Eğitimi ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak atadı. Prof. Dr. Mehmet Kutalmış evli ve dört çocuk babasıdır.

3 Saygıdeğer Öğretim Üyeleri, Değerli Meslektaşlarım Üiversitemizi Değerli Akademik ve İdari Birimler Mesupları Bolu Basıı Değerli Temsilcileri ve Sevgili Bolulular Öcelikle ifade etmek isterim ki, sadece resme oy verme hakkıa sahip ola (Prof. Dr., Doç. Dr. Yard. Doç. Dr.) öğretim üyelerie değil, üiversitei bütü akademik persoelie (Prof. Dr., Doç. Dr., Yard. Doç. Dr., Dr., Öğretim görevlisi, okutma, çevirme, Arş. Gör.), idari birim mesupları (geel sekreter, sekreter, şef, müdür vd.), Bolulular, hayırseverler, bası mesupları, öğreciler ve diğerlerie hitap ediyorum. Rektörlüğü belirleyecek ola süreç ve sıralama bilidiği gibi, öğretim üyelerii oyları, YÖK ü sıralaması ve Cumhurbaşkaı ı atamasıdır fakat be hepiize hitap etmek isterim; öcelikli ola seçim ve atamadır, fakat mutlak maada sadece üiversiteyi oluştura akademik ve idari persoeli, bütü usurlarıyla ve kesimleriyle, Bolu halkıı destek ve çabalarıyla arzuladığımız ideal Abat İzzet Baysal Üiversitesi i gerçekleştirebiliriz, bütü bu kişiler ve kesimler beim içi değerlidir, her biri azar-ı itibara alımalıdır, o yüzde be bakışımı, ufkumu, hayallerimi ve kirlerimi hepiize sumak ve hepiizi desteğii almak istedim. Bu kitapçığı sizlere arz etmemi iki temel sebebi var: Biricisi açıkça her rektör adayı seçilmek isterke kedii, ideallerii ve programıı taıtmalıdır; bu taıtım da bütü açıklığıyla, bütü ayrıtılarıyla akıl ve bilimi zirvesi ola üiversiteye yaraşır tarzda olmalıdır. Diğeri de her halükârda üiversitemizi, isaı ilgiledire bütü hususları bütü meseleleri asıl daha iyi yapabiliriz düşücesii takdimidir ki seçimlere ve seçilecek kişiye yoğulaşmışke her zama calı olması gereke meseleleri e parlak ve e hararetli şekilde ortaya koması gerektiğie iaıyorum ve seçilmem halide burada serdedile bu tür kouları tartışılma, calı tutulma ve uygulamaya koma gayreti içide olacağımı vadediyorum; bu, seçim döemide sürekli güdemde tutulması gereke meselelerde bahsetmek içi iyi bir fırsat olmuştur. Bilimsel seviyeyi asıl yükseltiriz, akademik kaliteyi asıl artırırız, üiversitemizi her alada derecesii ve etkiliğii asıl yükseltebiliriz, öğrecileri barıma vs. sorularıı asıl halledebiliriz, zate az ola öğretim üyesi sayısıı asıl yükseltebiliriz, Bolu halkı ve bölgesi içi eler yapabiliriz vb. meseleleri her a hayatımızda ve özellikle üiversite ortamıda sürekli yaşaması gerektiğie iaıyorum. Bologa, Erasmus gibi büyük çaplı ve hatta evresel akademik faaliyetlere öcülük ede üiversiteler bile daha iyiye ulaşmaı derdide iseler bizim üiversitelerimizi cahıraş toplatılar ve çırpıışlar sergilemesi gerekir. Üiversiteler ve akademisyeler bir tarafta kedi çok yölü vazifelerii hakkıyla yerie getirirke bir tarafta da üiversitelerii, bölgelerii, ülkelerii ve hatta bütü küreyi daha iyiye ve daha güzele götürmei çabası içide olmalıdırlar. İlim adamıı düşüme süreci ve kapsamı işi ve işyeri ile sıırlı değildir, pek çok meslek mesubuu işyeride ayrıldıkta sora işi biter fakat bilim adamı işyerii beyide taşır, hayatı devam ettiği müddetçe düya, isalık ve ilim meseleleri devam eder. 3

4 Bolu yüksek imkâlar şehridir, Bolu atik döemde bile Roma İmparatorluğu u e itibarlı ve e güzide bir kaç şehride biri idi. Bolu, Türkiye i e zegi şehirlerii başıdadır; Bolu, Türkiye i koum itibariyle e şaslı yeridedir ama Bolu u Abat İzzet Baysal Üiversitesi olması gereke yerde değildir. Bolu halkı çalışka ve olup bitelere karşı yüksek alaka sahibi; Bolu basıı, her zama teyakkuz halide ve hareketli, Üiversite mesupları yüksek itelikli, üiversite düya ölçeğide bir büyük hayırseveri rehberlik ve fedakârlığıa ve sürekli maddi desteğie sahip, üiversite çalışaları cahıraş çalışma azmide fakat üiversite beklee yerde değil! Buu temelide yöetim soruları vardır. So döemde olup biteleri hepimiz calı olarak gördük, yaşadık; bazı meslektaşlarımı, idari persoel, şehir halkı, bölgei öde geleleri vs. aldığım teşvik edici sözler beim yukarda serdettiğim ifadelere destek oldu. Hepimiz Türkiye i ve düyaı e mutea zirvesie yerleşmiş Abat İzzet Baysal Üiversitesi i mesupları, takipçileri ve destekçileriyiz. Ayı ada Bölüm Başkalığı, Bolu Halk Kültürüü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Yabacı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü yapmakta ola, arkadaşlarıyla birlikte çok sayıda koferas, çalıştay, sempozyum vd. düzelemiş bir akademisye ve idareci olarak, yabacı öğreciler ve yabacı ülke hocalarıa büyük öem vererek, yurt dışı akademik bağlatılarla üiversitemizi uluslar arası bir hüviyet kazaması içi cala başla çalışa ve hepside öemlisi Abat İzzet Baysal Üiversitesi i bir mesubu olmakla müşerref ve bu aidiyet duygusuu verdiği sorumluluk ve heyecaı taşıya bir meslektaşıız ve arkadaşıız olarak, Abat İzzet Baysal Üiversitesi rektör adayı olarak yola çıktım. Bei bu yola çıkara iki temel amil vardır: Bugüe dek Avrupa (Almaya, Belçika, Hollada vd.), Asya (Rusya Federasyou, Kazakista, Özbekista vd.), Balkalar (Bulgarista, Yuaista, Makedoya, Bosa-Hersek vd.), Kafkaslar (Azerbayca, Gürcista, Ermeista vd.), Orta Doğu (Suriye, Irak, İra vd.), Uzak Doğu (Edoezya, Güey Kore vd.) yaklaşık 40 ülkei üiversiteleride araştırma ve icelemelerde buludum, gittiğim her ülkede hem bir Türkiye Cumhuriyeti vatadaşı hem bir gezgi hem bir bilim adamı ve hem de Türkiye i bir diplomatı gibi hareket ettim, bütü bular baa bugü bir birikim ve tecrübe olarak yol gösteriyor, hatta ufku ve ötesii gösteriyor. Yüksek ve düzeli gelişmiş ülkeleri üiversitelerii de yüksek seviyelerde olduğuu gördüm ve buları Abat İzzet Baysal Üiversitesi de uygulamamız gerektiğie iadım ve buu akademik vazife olarak düşüdüm. Diğeri de bu ideallerimi siz değerli akademisye dostlarımla ve Bolu halkı ile birlikte gerçekleştirip buu bilimi ve eğitimi rehberliğide bölgemiz ve Türkiyemize bir örek olarak suma düşücesidir. Be size üiversiteyi birlikte yöetelim, üiversiteyi ve Bolu yu Türkiye i yıldızı yapalım diyorum, buu sevgi, saygı, akıl, bilim ve kaulara uyarak kısa zamada birlikte başarabiliriz. Üiversite-Halk işbirliğii yüksek verime çevirebiliriz, buu başarırsak Bolu öreği bütü Aadolu üiversitelerie umue olabilir. Bu yöde bei teşvik ede, destekleye, samimi olarak bekletilerii dile getire meslektaşlarıma ve Bolu halkıa yürekte teşekkür eder, hepiize hayatıız boyuca başarı ve mutluluklar dilerim. Prof. Dr. Mehmet Kutalmış 4

5 Vaatlerim Özerk Üiversite de Özerk Öğretim Üyeleri olarak Üiversiteyi birlikte yöeteceğiz, birlikte yükseleceğiz, birlikte yükselteceğiz. Beim hede m mevcut statükoyu sürdürmek değildir, beim bütü hayatımı kaplaya idealim bölgesel kalkımada öcü, Türkiye üiversiteleri arasıda ilk sıralarda yer ala bir Büyük Abat İzzet Baysal Üiversitesi dir sırada olmak Abat İzzet Baysal Üiversitesi e yakışmaz, e temel hede m Abat İzzet Baysal Üiversitesi i ilk iki yılda Türkiye i e iyi ilk o üiversiteside biri yapmaktır. Buu asıl gerçekleştireceğimizi ilerleye sayfalarda ifade edeceğim. Bu ideali gerçekleştirirsek Türkiye i bütü bölgeleri üiversiteleri rehberliğide her alada hızla kalkıacaklardır. Rektör, akıl-bilim-kau üçgeide dışarı çıkmamalıdır; rektör bilim, akademik araştırmalar ve her türlü kalkımaı öcüsü olmalıdır. Rektör ve yardımcıları BAP parası alamayacak, şahıslarıı ilgiledire hediye, taıtım kitabı vs. bütü masra arıı cepleride ödeyecekler. Seçilmem ve atamam halide meslektaşlarıa, arkadaşlarıa, idari persoele, öğrecilere ve halka gülümseye ve her zama oları arasıda ola, kampüsteki herkesi değerli bir fert olarak göre bir rektör olacağım. Rektörlük bütü üiversite mesuplarıı uğrak yeri; bilimsel çalışmaları, bölge meselelerii ve düya sorularıı görüşüldüğü, tartışıldığı, çözümler ve güzellikler aradığı bir buluşma merkezi olacak. Soruşturma, yıldırma, mobig, sürgü, haksız yer değiştirme vs. uygulamalar so bulacak; sevgi, saygı, hoşgörü ve dayaışmayı hâkim kılacağız. Bütü birimlerde ve alalarda israf ve yersiz masra arı öleyeceğiz, gelirleri artıracağız. Yapılacak her bia, açılacak her bölüm, ataacak her idareci ve gerçekleştirilmek istee her yeilikte öğretim üyelerii ve idari birimleri görüş ve öerileri dikkate alıacak. Süratle bütü alalarda Üiversite-Halk işbirliği tesis edilecek; Daışma Meclisi kurulacak. Tıp ve Diş Hekimliği akademik ve idari persoeli başta olmak üzere çalışaları ve hak sahiplerii özlük hakları ve gelirleri koruarak rektör ve yardımcılarıı döer sermaye payları azaltılacak. Bası bürosu kurulacak, yerel ve ulusal basıla işbirliği imkâları artırılacak. Yardımcı Doçetleri, Arş. Gör. vd. akademik persoeli özlük hakları koruacak, olara kaui hakları bildirilecek ve bularda yararlamaları teşvik edilecek; hiç birisii işie so verilmeyecek ve olara sıırsız ve ücretsiz yabacı dil kursu verilecek, Doçet olmaları içi her türlü destek sağlaacak. Yardımcı Doçetler başta olmak üzere bütü üiversitemiz akademik mesuplarıa 6-12 ay arasıda maaşlı izili-görevli statüsüde yurt dışıda buluma hakkı verilecek. 5

6 Projelerim İzzet Baysal Vakfı ile işbirliği artırılacak; mezular, büyük işletme sahipleri, Amerika ve Almaya başta olmak üzere yurt dışıda bulua yatırımcılarla temasa geçilecek, üiversitei maddi ve maevi destekçileri artırılacak. Proje Yöetim O si tesis edilecek, üiversitemizi yurtiçi ve yurtdışıda alacağı projelerdeki payı yükseltilecek, alıa projelerde döer sermayeye kesile miktarlar düşürülerek gerçek proje çalışalarıı payları yükseltilecek. Meslek Yüksekokullarıı ve bölümlerii gelir getirici çalışma ve faaliyetleri destekleecek; çalışa hoca ve öğrecilere gelir payı ödeecek. Yabacı öğretim üyelerii ve yabacı öğrecileri sayısı ve oraı süratle yükseltilecek, kampüs uluslar arası akademik ve etelektüel bir merkeze döüştürülecek. Kampüsü tamamıı kapsayacak şekilde Wi-, Wireless sistemi kurulacak, iteret altyapısı süratle yeileip güçledirilecek; elektroik yazışma uygulamasıa geçilecek, kağıt ve zama israfı öleecek. Türkçe ve yabacı dilde akademik kitap ve makale yayılarıa hız ve öem verilecek. Üiversitemiz (Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi vd.) bütü akademik birimleri ile Tekokete, Bolu u eğitim, saayi, tarım, ticaret, uluslar arası bağlatılar, turizm ve sağlık yatırımlarıa öcülük edecek. Öce çalışa persoeli 0-5 yaş arası çocukları içi büyük ve ucuz Üiversite Kreşi, ardıda Üiversite İlköğretim Okulu ve Üiversite Koleji kurulacak. Süratle büyük, çağdaş imkâlarla doatılmış ve çok işlevli, yerli ve yabacı gazeteleri okuabileceği, saatleri arasıda açık kalacak yüz bilerce kitaplık bir kütüphae kurulacak. Kampüs spor saloları, yürüme ve bisiklet parkurları, botaik-herbaryum parkı, siema ve alışveriş merkezleri ile 24 saat yaşaabilir bir yaşam merkezi halie getirilecek. Öğreci, üiversite persoeli ve halkı kampüs alaıa kolay, ucuz, süratli ve hızla ulaşabilmeleri içi ulaşım vasıtaları (bisiklet, dekovil vd.) çeşitledirilip artırılacak. 6

7 Özerk Üiversite de Özerk Öğretim Üyeleri olarak Üiversite yi birlikte yöeteceğiz, birlikte yükseleceğiz, birlikte yükselteceğiz. Üiversite asıl olmalı? Abat İzzet Baysal Üiversitesi Nasıl Bir Üiversite Olabilir / Olmalıdır? Üiversitei e temel özellikleride birisi, özerk ve evresel bir kurum olmasıdır. Üiversiteleri düyaı öde gele üiversiteleriyle işbirliği yapamaya, yarışamaya Türkiye, bütü alalarda eksik demektir; üiversiteler kedilerii yie kedi irade ve çabalarıyla yükseltebilirler. Üiversiteler özerk kurumlardır, üiversitedeki her şey özerklik ve bilimselliğe dayamalıdır. Üiversiteler Hükûmet e, Hazie'ye, devlete ve bölge halkıa yük olmamalıdır. Aksie üiversiteler bölge halkı başta olmak üzere isaı ve tabiatı ilgiledire bütü meseleleri, bölge sorularıı, ülke meselelerii, çevre meselelerii, düya meselelerii üzerie üzerie gitmelidir. Akıl ve bilim sahipleri dertlere hal çareleri üretemezse kim çare bulabilir?! Bizim ülkemizde heme her birimiz buu birer calı ve tecrübeli şahitleriyiz. Bir ailede çok sayıda kardeş vardır heme hepsii eğitim seviyesi orta veya düşük, ekoomik veya sosyal pek çok soruları vardır. Böyle bir ailede soruları ve dertleri halletmesi beklee kimdir?! Üiversite eğitimi almış oladır! Hatta o çok iyi eğitimli kişi ailei diğer bütü fertlerii eğitim ve ekoomik işlerii iyileştirmeye yeter. Ülkemizi isaları soruları söz kousu olduğuda haklı ve hakkı olarak gözlerii üiversite mesuplarıa çevirmektedirler. Abat İzzet Baysal Üiversitesi öğreci / ders vere hoca oraı bakımıda olması gereke yerde / ideal oktada değildir. Eğitim kurumlarıda kimse özeleştiriye yaaşmıyor veya buda bahsetmiyor fakat rakamlar ve istatistikler ortada! Harvard da, Cambridge te, İstabul da, ODTÜ de durum bu, bizde bu. Abat İzzet Baysal Üiversitesi de Yaklaşık 25 bi öğrecimiz var, ders vere hoca sayısı (Profesör, Doçet, Yardımcı Doçet, Öğretim Görevlisi, Okutma) toplam 773!. Tezli (876) ve tezsiz yüksek lisas (92) ve doktora öğrecisi (200) sayısı toplam 1168 dir ve bu lisas öğrecilerii toplam sayısıyla kıyasladığı zama çok düşük bir rakamdır: / 773 = yaklaşık 32 öğreciye bir ders vere hoca düşmektedir, doktoralı ders vereleri toplamıı kıyasladığımızda bu rakam daha da düşmektedir ki, gelişmiş üiversitelerde öğreciye bir hoca düşmektedir. Sıkça bir araya gelip bütü alalarda daha yüksek bir üiversite ve daha yüksek bir isaiyet ve varlığı tartışma, sohbet ve plalarıı yapacağız. Koşumuz büyük başarılara ulaşsı ve bütü ülke sathıa örek olsu. Düya ölçeğide isalık olarak, Türkiye olarak ve özellikle üiversiteler olarak çok hayati ve so derece hassas bir döemde geçiyoruz. Bütü bu meseleleri çok yölü bilicide ola biz bilim adamları bu küresel ve kojokturel süreci şahsi ve idi bir yaşatıyla, güü birlik meselelerle ve güü kurtarmakla geçirirsek korkarım sadece güü kaybetmeyecek gelecek yılları da kaybedeceğiz. Türkiye so 10 yıllık siyasi istikrar, büyük atılımlar, büyük yatırımlar ve düya ölçeğideki (ekoomik, politik, uluslararası ilişkiler, lm edüstrisi, yaptığı dış yatırımlar, saayi hamleleri, ihracat, Türkçei düyada yaygılaşması vs.) büyük başarılarıyla düyada saygı ve yüksek alaka ile takip edilmektedir. Türkiye, düyaı e az yarısı tarafıda yakıda takip edile, başarıları, yükselişi vs. heyecala abea izlee ülkedir; bizler, biz akıl ve bilim sahipleri, bilim adamları buu görmezde gelemez, düyaı miik bir köşesideki ülke vatadaşları gibi saki yaşayamayız; be bilim adamlarıı sürekli bilimsel ve isai odaklama halide olmaları gerektiğie iaıyorum. Burada, Türkiye de bu yeide doğuş, yeide diriliş ve her alada yüksek kalkımayı sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmede e büyük görev üiversiteleridir. Büyük Türkiye, içide buluduğumuz yüzyılda bütü alalarda söz sahibi olmalıdır, bu ideal de sadece ve sadece bilim ve eğitimde zirvelerde ola bir Türkiye ile mümküdür! Lisas öğrecisi sayısıı e az 4 yıl içide artırmada sabitlemek, fakat yüksek lisas ve doktora öğreci sayısıı hızla artırmak düşücesideyiz. Gelişmiş bazı üiversitelerde mastır ve doktora öğrecisi oraı lisas öğreci sayısıı % 50 si kadarke Abat İzzet 7

8 Baysal üiversiteside bu ora so derece düşüktür. Kedi bölümümüzde (Fe Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) lisas ve yüksek lisas sayısıı asıl artırdık ou kısaca ifade etmek isterdim. Üç see öce 11 başvuru vardı 5 öğreci alabildik, so döemde 51 başvuru oldu 10 kişi aldık, yılda bir defa öğreci alırke yılda iki döemde de öğreci almaya başladık, yatay ve yabacı öğreci alımlarıyla bu sayıyı daha da artırdık. Pek çok alada olduğu gibi, üiversite sistemimizle ilgili sorular ve tartışmalar devam etmektedir ve edecektir; bu, sadece Türkiye i temel soruu saılması, e gelişmiş ülkelerde (Almaya, Frasa, Amerika vd.) bile e çok tartışıla kouları başıda Üiversiteler gelmektedir. Burada Türkiye deki üiversite sistemi üzeride durmak yerie, biz Bolu ve Bolu da yüksek öğretim meselesi üzerie odaklamalıyız. Suçlu ve eksikli aramaı alamı yok! Temel soruları tespit ettikte sora hep birlikte e büyük soruları bile halledebiliriz! Biz Türkiye deki üiversiteleri gidişatıa takılıp gitmek veya bizde daha gerilerde olalara bakarak teselli bulmak yerie, bölgei, şehri, ülkei ve kedi koumumuzu ortaya koyacak bir ufuk, bir strateji belirlemeliyiz. Be Bolu da böyle bir üiversite ögörüyorum, buu rüyasıı görüyorum, buu gülük hayatımda da görüyorum, e azıda gerçekleştirebileceğimize iaıyorum. Aslıda her üiversite buu kedi gerçekleriyle baş başa üiversite stratejisi belirlemesiyle hızlı ve degeli kalkıma da gerçekleşecektir. Nasıl bir üiversite?! Bizim birici sırada kabul etmemiz gereke temel kıstas, madem üiversite evreseldir, o halde üiversite kavramı ve güümüzde ulaşmış olduğu e yüksek seviye de bizim kabul edeceğimiz bir husustur. Bular bilgi üretme, üretile bilgi ve bilimsel eticeleri uygulamaya geçirme, akli, ilmi ve vicdai olada yaa tavır koyma ve bu koudaki yasakları takmama, hiçbir güçte çekimede bilgi ve görüşüü ortaya koyma, ülke sorularıı ve düyada isaı ve tabiatı ilgiledire temel koularda kedii ve hiçbir gerekçeyi düşümeme, doğru ve hak söz kousu olduğuda ırk, etik usur, di, mezhep vs. farkı gözetmeme kısaca üiversite bilgi ve isaiyeti e yüksek mertebesidir ve bu yöüyle de özerk olmalıdır, biz buları kedi içimizde uygularsak özerkliği bütü yöleriyle yaşamış ve yaşatmış oluruz. Üiversite Bolu u bütü alalarda kalkımasıı ve hatta şaha kalkmasıı motoru ve beyi olacak! Bolu Türkiye i e zegi vilayeti, Türkiye i ve düyaı e mutea coğrafyasıa sahip (yüzölçümüü % 55 i ormalarla kaplı), kayak suları, verimli toprakları vs. yöleriyle ve hepside öemlisi bölgei tamamıı ve üiversiteyi destekleye büyük bir vakfı ile (İzzet Baysal Vakfı), Türkiye i e şaslı illeride biridir; üiversitemiz işte böyle bir ili e mutea yeride yerleşmiştir, yirmi yıllık kurumsal kimliği ve hatta yüz yıllık bir yüksek öğretim geçmişi ile büyük bir akademik birikim ve tecrübeye sahiptir; idari birimler çalışaları cala başla üiversitei yükselmesie gayret etmektedirler, akademik persoeli büyük bir kısmı geç ve iyi eğitimlidir, üiversitei uluslar arası bağlatıları yoğudur, öğreci başarı pro li yüksektir. Bütü bu avatajlara baktığımızda üiversitemizi olması gerektiği yerde olmadığıı görürüz. So dört yılda bariz şekilde göze görüe iki aladaki artış: Öğreci sayısı ike olmuştur! Ayı ispette öğretim üyesi, etkili olma ve bölgeye katkısı artmış mıdır?! Hayır! Biaları yükselişi ise hayırseverleri ve devleti maddi desteğiyle gerçekleşmiştir! Nicelikle öğümek makul ve akademik değildir! Daha beş yıl öce kurulmuş pek çok üiversite bu seviyelere gelebilmiştir! İyi bir yöetim, iyi bir atmosfer, başarıya odaklamış bir ekip ve süreçle ve hepsii yaıda halk ve basıı desteğii alarak Abat İzzet Baysal Üiversitesi i iki yıl içide Türkiye i e başarılı ilk 10 üiversitesi arasıda yer alacağıa iaıyorum. Buu yaıda uluslar arası bağlatıları ve akademik seviyesi düyaı öde gele üiversiteleri arasıda olacaktır: Her şeyde öce üiversiteye huzur ve barış getirilmeli, soruşturma, yıldırma vs. so bulmalı, sevgi, saygı ve dayaışma tesis edilmeli, akademik teşvik ve üretim artırılmalı, eğitim sıkı tutulmalı, idari birim mesupları ve öğretim üyeleri ve bütü akademik persoel el üstüde tutulmalı, halkı ve yerel basıı desteği alımalı, vilayeti yöeticileri ile sürekli iletişim halide bulumalı, gelirler artırılmalı, yurt içi ve yurt dışıda üiversitei taıtımı yapılmalı, düya görüşüe bakılmada, tarafgir davramada boş tutula akademik kadrolar doldurulmalı, yabacı uyruklu hocalar ve (TÜBİTAK, Erasmus, Farabi, Mevlaa, farklı proje vs. vasıtalarla) çok sayıda misa r öğretim üyesi üiversitemize getirilmeli, akademik yayılara büyük destekler vererek icelik ve iteliği artırılmalı böylece üiversitei imajı süratle yükselecek ve gerek akademik (öğreci, öğretim üyesi vd.) alada gerekse halk arasıda bir çekim merkezi olacak, şu güzide kampüsümüz 24 saat uluslar arası itelikte akademik faaliyetleri icra edildiği bir huzur, barış, bilim, kayaşma ve üretme üssü halie gelecektir. Eğitim ve başarı komple meselelerdir ve be bu kitapçığı devamıda bu meseleleri ayrıtılı olarak tasvir edeceğim. 8

9 Rektör, akıl-bilim-kau üçgeide dışarı çıkmamalıdır, bilimde, akademik araştırmalarda ve her türlü kalkımada öcü olmalıdır. Rektörlük bütü üiversite mesuplarıı uğrak yeri olmalıdır. Rektör Kimdir? Rektörlük asıl olmalıdır?! Üiversite rektörü, üiversitei başkaıdır, bilim ve akademik araştırmaları da öde gidei, takipçisi, destekçisi; üiversitei hoca, öğreci ve çalışalarıı bütü haklarıı, sorularıı vs. takipçisi olmalıdır. Rektör, herkeste öce ve herkeste daha çok hukuku üstülüğüe iamalı, akıl-bilim-kau üçgeide ayrılmamalı, bütü kesimlere, bütü kişilere, bütü iaç ve farklılıklara saygı göstermeli ve ayı ölçüde davramalıdır. Rektör, üiversitelilik bilici gelişmiş, uluslar arası akademik vası ara sahip, isa hak ve özgürlüklerie ve haysiyetie saygılı olmalıdır. Rektör halka, gazetecilere, öğrecilere, arkadaşlarıa, persoelie ve herkese tebessümle bakabilmelidir. Rektör maddi, maevi, makam vs. hiçbir kouda ayrımcılık yapmaya, bol okuya, bol geze, herkese eşit mesafede durabile, demokrat, eleştiriye katlaabile, diplomat, esek ve saydam olmalı, iddialar karşısıda bütü meselelerde hesap verebilmelidir. Rektör sözüe ve özüe güveilir olmalıdır, hadiseler ve farklılıklar karşısıda iisiyatif kullaabilmeli, za yet göstermemeli, akademik, diplomatik ve isai yöde görgülü olmalı, kararlı tutum sergileye bir kişi olmalıdır, ufak tefek işlerle ve tali meselelerle meşgul olmamalı, üzerie saldırga söz ve araçla gelseler de bilmukabele karşılık vermemeli, her e durumda olursa olsu doğruluk ve akademik çizgide ayrılmamalıdır. Rektör sürekli ö plada görümemeli, e yüksek akademik ve isai meselelerle ilgilemeli ama halkı ve bölge esafıı ve çok farklı kesimleri arasıda da görümelidir. Rektör ufuk sahibi olmalıdır hatta Atatürk'ü dediği gibi ufku da görmek yetmez ufku ötesii görmelidir. Rektör üiversitei hoca, öğreci ve çalışalarıı bütü haklarıı (hastalık, özlük hakları, sorularıı) takipçisi olmalıdır. Rektör, sadece yöetimide bulua kişileri değil, bütü vilayet ve bölge halkıı, doğasıı ve hatta bütü düyada olup biteleri takipçisi ve öcüsü olmalıdır. Beim üiversitem, beim vilayetim kısır bir alıyıştır; beim düya görüşüm bütü düya, bütü isalardır, beim üiversitemdeki, beim yaşadığım bölgedeki bir hadise bei huzursuz ediyorsa, ayı zamada Vietam daki, Kamboçya daki, Somali deki, Mısır daki bilim ve isalıkdışı sahe ve hadiseler de bei rahatsız eder ve duyarlı olmaya sevkeder; aydı, çağıı taıdığı ve hamisidir, rektör de buları başıda gelmelidir; sadece bia ve fakülte sayısı ile meşgul olmak ve hele hele övümek çok cılız bir alayıştır. Rektör, işaat kotrolörü değildir. Rektör, görüşmek isteyeleri haftalarca, aylarca radevu kuyruğuda bekletmemelidir, isteyee derhal görüşme saati vermeli ve hatta görüşmek isteyei ayağıa gitmelidir. Rektör elbette Yüksek Öğretim mevzuatıı e iyi bile kişi olmalı ve fakat sadece mevzuat kâtibi bürokrat olmamalıdır. Bei seçerseiz kediizi seçersiiz, üiversiteyi birlikte yöetelim, üiversiteyi ve Bolu yu Türkiye i yıldızı yapalım diyorum, buu sevgi ve saygıyla; akla, bilime ve kaulara uyarak kısa zamada birlikte başarabiliriz. Halk bizim aa dayaağımızdır / Bası e büyük doğal gücümüzdür! Basıı kim takar, halk da kim oluyor?! alayışıa sahip bir üiversite yöetimi, bölge adıa, bilim ve isalık adıa bir şey yapamaz! Üiversite-halk işbirliğii, üiversite-bası irtibatıı yüksek verime çevirebiliriz, buu başarırsak Bolu öreği bütü Aadolu üiversitelerie umue olabilir. Herkese e yüksek seviyede isai saygı, ezaket ve itibar gösterilecek. Size iş olsu diye daışılmayacak, atacağımız her bir adımı birlikte atacağız. Üiversite mesuplarıı hiç biride hediye kabul edilmeyecek, rektörü üiversitede çalışa her bir şahsa aldığı her hediyei parasıı rektör kedi cebide ödeyecek. Eleştiri ve sorgulama geleeğii yerleştireceğiz, öğretim üyelerimizi ve idari persoeli, öğrecileri, basıı ve halkı eleştiri ve sorgulamalarıa açık 9

10 olmalıyız, bu iki temel özelliğe açık olmak bir erdem değildir, çağımızda ilerlemei, sağlıklı yükselmei ve hatta mevcudu korumaı e temel gerekliliğidir. Kedisii eleştirmeye, eleştirelere saygı göstermeye, olup biteleri sorgulamaya, eleştiri ve sorgulamalara açık olmaya hiçbir kişi, kurum veya sistem sağlıklı gelişemez. Rektörlük de istihbarat ve şleme merkezi olmamalıdır. Üiversiteler özerktir, üiversitede çalışa her bir öğretim üyesi de özerktir; herkesi iacı, düya görüşü, yaşam tarzı kedie, hiç kimsei özel düyasıa müdahale edilemez, edilmemelidir. Rektörlük biası radevu bekleme yeri değil üiversite mesuplarıı hepsii ve hatta bası mesuplarıı ve üiversiteye katkıda buluacak veya kedilerie bilimsel katkı - destek bekleyeleri buluşma oktası olacaktır. Bölümü akademik ihtiyaçlarıı bölüm hocaları belirleyecektir; bölümleri akademik faaliyetlerie rektörlük müdahil olamaz ama destekçi olmalıdır! Türkiye, düyaı tamamı tarafıda yakıda izlee, başarıları, yükselişi vs. heyecala takip edile ülkedir; bizler, biz akıl ve bilim sahipleri, bilim adamları buu görmezlikte gelemez, düyaı miik bir köşesideki ülke vatadaşları gibi saki yaşayamayız; be bilim adamlarıı mütemadiye bilimsel ve isai hareketlilik halide olmaları gerektiğie iaıyorum. Burada, Türkiye de bu yeide doğuş, yeide diriliş ve her alada yüksek kalkımayı sağlıklı bir şekilde yükseltmede e büyük görev üiversiteleridir. Kardeşlerim, be burada duymaya alışık olmadığımız şu ifadeleri özellikle kaydetmek isterim: Türkiye güümüzde bi yıllık şere i ve ourlu mazisii ve tarihi misyouu tabii bir eticesi olarak step, İslam, Akdeiz ve Avrupa medeiyetlerii tamamıı özüde özümsemiş bir medeiyet coğrafyasıda bulumaktadır; bu ülke Büyük Türkiye, içide buluduğumuz yüzyılda bütü alalarda söz sahibi olmalıdır, bu ideal de sadece ve sadece bilim ve eğitimde zirvelerde ola bir Türkiye ile mümküdür! Sizile ilgili kararları birlikte alacağız. Üiversite hocalarıı kültürel ve akademik faaliyetleri içi (sempozyum, koferas vd.) kapı kapı parasal destekçi (sposor) aramayacak, rektörlük oları yaıda yer alacaktır. 10

11 Soruşturma, yıldırma, mobig, sürgü, haksız yer değiştirme vs. uygulamalar so bulacak; sevgi, saygı, hoşgörü ve dayaışmayı hâkim kılacağız. Üiversite mesupları, akademisyeler özerk olmazsa, ruh yapıları iç düyaları mobig / soruşturma, yıldırma vs. yollarla huzursuz edilirse kişisel özerklikler verimsiz kalır ve bu durum özerk üiversiteyi de yaralar. Üiversiteler ve akademisyeler bir tarafta kedi çok yölü vazifelerii hakkıyla yerie getirirke diğer tarafta da üiversitelerii, bölgelerii, ülkelerii ve hatta bütü küreyi daha iyiye ve daha güzele götürmei çabası içide olmalıdırlar. İlim adamıı düşüme süreci ve kapsamı işi ve işyeri ile sıırlı değildir, işçii işyeride ayrıldıkta sora işi biter fakat ilim adamı işyerii beyide taşır, hayatı devam ettiği müddetçe düya, isalık ve ilim meseleleri devam eder. İsa şahsiyeti ve ouru, liyakat, hakkaiyet, kul hakkı, devlet parası, e öcelikli ve e hassas olduğumuz meselelerdir. Olarca bilim adamı (her bir dosya aylarca sürüyor) soruşturma geçirdi, azımsaamayacak miktarda kişi icimiş, üzülmüş ve yorulmuştur; pek çok hoca başka üiversitelere çekip gitmekte bahsediyor, üiversitede bu atmosfer değişmezse, çok kısa zamada Abat İzzet Baysal Üiversitesi dersleri yürütemez hale gelebilir! Ders vere hoca sayısı 773 tür ve bu çok düşük bir rakamdır. Üiversitemizde zate az sayıda ola akademisyei motive edecek, destekleyecek, haydi arkadaşlar diyecek uygulamalar lazımdır. E temel iki dayaağımız öğreci ve hocadır, yüksek itelikli hocaları ve yüksek itelikli öğrecileri üiversitemize çekmei çabası içide olmalıyız; bu asıl başarılabilir?! Bu yüksek ideal, hepimizi yüksek gayretleriyle başarılabilecek bir meseledir. Üiversiteye gele öğreciler yüzlerce sıavda geçerek yüksek öğretime geliyorlar, oları milli eğitim bakalığı müfredatıda geçmekle eksik ve yetersiz görmei alamı yoktur, baa göre, üiversiteye gele öğreci yüksek öğretim alabilecek seviyededir, be bu kouda Türkiye yi Doğusudaki bütü ülkelerde daha yüksek seviyede görüyorum ve üiversiteye gele öğrecii düzeyii, oları daha yüksek aşamalara taşımak içi buu yeterli olduğuu düşüüyorum. Ayı şekilde ders verebilecek düzeye gele bir hocaı da e temel gereklilikleri yerie getirmiş olduğua iaıyorum. Öyleyse iki temel şeyi bu iki yüksek zümrei öüe suarak daha itelikli yüksek öğretim öğrecisi ve daha itelikli ve daha verimli öğretim üyesi oluşturabiliriz: Sevgi ve ilgi. Evet beim gördüğüm e temel iki gerçek budur. Öğrecilere ve öğretim üyelerie sevgi ve ilgi göstermek. Burada e demek istediğimi ifade etmek içi şu ada üiversitemizde ve ülkemizde e yaygı temel sorularda oldukları içi kaydedeyim, isalara sevgi ve ilgi gösterirseiz meselei yarısıı halletmiş oluyorsuuz, her biri aylarca süre, soruşturmacı ve soruşturulaı zamaıı ala, verimii düşüre, huzursuz ede takibatlarla, lüzumsuz ve yer yer saygısızca davraış ve yıldırma hareketleriyle meşgul edile öğretim üyeleri e kadar verimli olabilirler?! Öyleyse hep birlikte bu soruu temelie imeli ve küçük soruları yeride ve kişiler arasıda hallederek isaı bütü alalarda huzursuz ede soruşturma ve yıldırma türü uygulamalara so vermeliyiz. Haımlar hocalar beim üzeride e çok hassasiyetle durduğum e mühim kesimdir. Haım öğretim üyelerie yöelik tehdit ve zorlamalar kaldırılacak ve hatta olara pozitif ayrımcılık yapılacak. Hem eğitim-öğretim, hem araştırma-yayı hem de ev ve aile işleriyle yoğu olarak ilgilee haım öğretim üyelerii ve haım idari persoeli bütü bulara ilavete iş yerleride oları huzursuz edecek davraış ve uygulamalara maruz kalmaları çok tahripkârdır ve be bulara müsaade etmeyeceğim. Bütü idari ve akademik persoele özlük hakları verilecek ve bilmedikleri koularda kedilerie geiş malumat verilecek. Öğretim üyelerii zihileri ve duygu düyaları zide ve sorusuz olursa, akademik verim de kediliğide artar. Maddi destekler, BAP vs. uygulamalar şeffaf, iziler vs. uygulamalar akademik persoeli çalışmalarıa ve şahsi düyalarıa destek mahiyetide olmalıdır. Akademik persoel kaular ve geel teamüller çerçeveside bütü alalarda özerk olmalıdır; asistaıda profesörüe kadar talepte buluacağımız tek şey akademik (ders ve yayı) itelik olmalıdır. Biz bütü buları bu güzide eğitim yurduda Abat İzzet Baysal Üiversitesi de uygulamak içi yola çıktık. 11

12 Bütü birimlerde ve alalarda israf ve yersiz masra arı öleyeceğiz, gelirleri artıracağız. İzzet Baysal Vakfı ile işbirliği artırılacak; mezular, büyük işletme sahipleri, yurt dışıda bulua yatırımcılarla temasa geçilecek, üiversitei destekçileri artırılacak. Kampüsü her hagi birimie dışarıda veya içeride baktığımızda ilk göze çarpa gerçek büyük bir eerji ve kayak israfıı olduğudur. Plalamalar iyi yapılmalı, başlaacak her hagi bir yapılamada bütü persoeli görüşleri alımalıdır, her yere gelişigüzel bialar dikilemez, beto atılamaz! Daha üç beş yıl öce yapıla biaları elektrik, su sızdırma vs. sorularıı olması çok acıdır. Merkez yerleşkede ve diğer birimlerde büyük bir elektrik israfı, kâğıt israfı, elektroik (bilgisayar vs.) teçhizat israfı söz kousudur. Üiversitemizde bütü alalarda büyük isra arı olduğua hepimiz şahidiz. Elde veya posta yoluyla yapıla büyük emek ve kâğıt israfıyla yapıla bildirimler, dijital yolla daha süratli ve daha ekoomik ve hatta sıfır maliyetle gerçekleştirilebilir. Elektrik, su, yakıt, kâğıt vs. tasarru arla üiversite büyük maliyet kaybıda kurtulacaktır. Bütü alalarda e yüksek tasarruf sağlaarak, elde edile gelir akademik araştırmalar içi kullaılacak. Bilidiği gibi Abat İzzet Baysal Üiversitesi, Türkiye i ilk vakıf destekli devlet üiversitesidir. Vakıf üiversiteye, bölgeye ve ülkeye çok yölü destek olmuştur; üiversite bu alada Türkiye ye örek olmuştur, bütü yatırım ve harcamalarda vs. ilk görüle yer vakıf olmuştur. Bölgeye çok yölü hizmetleri ve yatırımları, katma değeri, örekliği vs. olmuştur. Türkiye maliyesii ödeyebileceği pek çok yatırımları vakıf yapmıştır. E yalı haliyle ifade etmek isterim ki, üiversite vakfa ve kurucusu rahmetli Yüksek Mimar İzzet Baysal a layık olma gayreti içide olmalıdır. Açıktır ki, üiversitemiz icelik, itelik, içerik vs. yölerde büyüdükçe ve umuyorum ki, yakı gelecekte düyada taıa ve dereceler ala bir üiversite oldukça harcamaları ve bütçesi artacaktır. Düyaı öde gele üiversitelerie baktığımızda (Harvard Uiversity USA, Johaes Guteberg Uiversity Almaya), e temel özelliklerii gelir kayaklarıı çok çeşitli, öğreci ve hoca başıa gelirlerii yüksek ve fakat ayı zamada AR-GE, Proje, yayı vs. üretim ve faaliyetlerii ve toplumsal hizmetlerii ileri düzeylerde olduğuu görürüz. So yıllarda açıkça ve yaygı olarak bilie bir gerçek halie geldi, Bolu Türkiye i kişi başıa milli gelirde e zegi vilayetidir, okuma yazma oraıı e yüksek olduğu illerimizi başıda gelmektedir, okullaşma, iş imkâları vs. yölerde yıllardır ilk sıralardadır ve böylece devam edecektir; bu özellik, coğrafya, tarih, kültür, koum vs. pek çok usura bağlı bir durumdur ve gelecek yıllarda daha da yükselecektir. Bu gerçekte yola çıkarak Bolu yu memleketi bile, köke olarak burada gide Amerika, Almaya, Avustralya gibi pek çok ülkede varlıklı ve iyi eğitimli pek çok yatırımcı, saatçı ve bilim adamıı üiversitemizi desteklemesi koularıa çekebiliriz ve buu yapacağız. Pek çok mezuumuz ülkei değişik birimleride iyi koumlarda çalışmakta, faaliyette bulumaktadır. Öcelikli olarak İzzet Baysal Vakfı yöeticileriyle daha sıkı işbirliği imkâları ve görüşmeleri yapılmalı, bölgei hayırsever, bağışçı kişi ve işadamlarıyla daha yoğu görüşme ve bilgiledirmelerle üiversiteye yapılacak akdi vs. yardımları artırabiliriz, artırmalıyız. Bütçe gelirlerie getirilecek yüksek ölçekli yardımlar, üiversitei ziki, isai, bilimsel vs. alalardaki yükselişie ivme kazadıracaktır. Beim bu kouda asıl düşüdüğüm, aile fertlerii tasarruf ve gelirlerii artırma ve evi gelir ve giderlerii düşüme veya Kurtuluş Savaşı da çıkarıla ve büyük maddi ve göül katkıları sağlaya Tekâlif-i Milliye bezeri bir uygulamadır ki, destekçi kişi ve kuruluşlar sadece maddi destekte bulumayacaklar ayı zamada Abat İzzet Baysal Üiversitesi e daha yüksek seviyede madde ve mae destek olacaklar, üiversitelerie sahip çıkacaklar, özümseyecekler, taıtımıı yapacaklardır; bular gerçekleştiğide zate Abat İzzet Baysal Üiversitesi i imajı tekrar yükselecek, bütü alalarda zirvelerde olacaktır. 12

13 Yapılacak her bia, açılacak her bölüm, ataacak her idareci ve gerçekleştirilmek istee her yeilikte öğretim üyelerii ve idari birimleri görüş ve öerileri dikkate alıacak. Bugükü Türkiye, işaat eğitim ve çalışmaları alaıda düyaı e öde gele ülkeleride biridir, ülkemizi dört bir yaı kout, baraj, yol, tüel, fabrika vs. çalışmalarla başta başa bir şatiye halidedir; köyleri, şehirleri vd. meskû mahalleri süratle yeide işa edilmektedir. Aadolu u her yeride yei açıla üiversitelerimiz ziki imkâlar bakımıda birkaç yıl içide e yüksek seviyelere gelmektedirler. Öyle ise bir üiversiteye yei bialar dikmek iftihar edilecek bir husus değildir; biz üiversite mesupları acak yoğu beyi aktivitelerii ürüleriyle iftihar edebiliriz. İşaatları parasıı hayırseverler ve bütü bir millet ödemektedir. İşaat söz kousu olduğuda üiversitemizi ilk yıllarda yapılmış ola düzeie uyulacak ve yapılacak her bir yei biaı yer seçimi, projesi vs. hususiyetleri hakkıda üiversite persoelimizi görüş ve izileri alıacaktır. Yei bölüm açarke üiversitemizi, bölgemizi ve ülkemizi ihtiyaçları ve mezuları iş bulabilme durumları göz öüde buludurulacaktır. Yei ataacak deka, deka yardımcısı, müdür vs. hususlarda fakülte ve bölüm mesuplarıı görüşleri esas alıacaktır, dışarıda idareci vs. getirilmeyecek, akademisyelere icbarda buluulmayacaktır. Yei döemde ilk el atılması gereke kou iteret altyapısıı güçledirilmesi ve yeilemesi olacaktır, zira güümüzde e temel ve vazgeçilmez vasıtalar iteret ve dijital imkalardır ve bu, üiversitemizde derhal halledilmelidir. Akademik ve idari persoel kedi odalarıda kablolu ve kablosuz iteret imkalarıda yararlaabilecek, öğreciler ve isteyeler kampüs içide herhagi bir yerde ve ağaçları altıda Wireless, Wi- iteret bağlatısıı kullaarak iteret hizmetleride sıırsız ve ücretsiz yararlaabileceklerdir. Bütü devlet kurumlarıda büyük bir israf ve vakit kaybıa yol aça resmi yazışmalar iteret üzeride yapılacaktır ki bilidiği gibi bularda bir kısmıı duyuruları zate iteret üzeride gerçekleştirilmektedir. 13

14 Bası bürosu kurulacak, yerel ve ulusal basıla işbirliği imkaları artırılacak. Elektroik ve dijital imkâ ve imetleri artmasıyla birlikte zate geçe yüzyılda e öemli gelişmişlik kıstaslarıda birisi ola Bası ı gülük hayatımızdaki yeri daha da yükselmiştir. Bası bir şehri ve bir ülkei e öde gele çok yölü gelişmişlik ölçütleride biridir. Beim farklı bir şehir ve yabacı bir ülkeye gittiğimde ilk uğradığım yer bası ürüleri sata büfeler ile üiversitelerdir; bu ikiside o şehri, bölgei veya ülkei bütü yölerii aa hatlarıyla görebilirsiiz. Gelişmiş ülkelerde geellikle yerel bası da güçlüdür. Bolu basıı gerek matbu gerekse iteret basıı bakımıda Türkiye i öde geleleride biridir, başka bir ifade ile Bolu ilii eğitim, ekoomi, ticaret vs. alalarıa koşut olarak Bolu basıı da zegidir. Üiversiteye bası eformasyo merkezi / irtibat bürosu kurulacak, burası yerel ve ulusal basıı temsilcileri, bası hizmetleri içi tam doaımlı olacak ve bası temsilcileri bu büroda istedikleri elemalarıı görevledirebilecekler. Yerel Gazete ve Dergiler ile Ulusal Gazeteler ve düyaı öde gele gazetelerie (Arapça, Almaca, İgilizce, Frasızca, Çice, Farsça vd.) üiversitemiz aboe olacak ve bu gazetelere güü güüe üiversite mesupları ve öğreciler ulaşabileceklerdir. İletişim Fakültesi de, Bası çalışaları içi özel mastır programları uygulaacak. Ayı uygulamayı, vilayetimizi bütü alalarıda yaygılaştıracağız. Özellikle küçük şehirlerde bulua üiversiteler, sırçada kuleler gibi halkta ve vilayeti sorularıda bîhaber, bağımsız veya ayrı olarak hayatlarıı sürdüremezler, sürdürmemelidirler, biz akademi mesupları olarak asıl etrafımızda, vilayetimizde, bölgemizde, ülkemizde ve ihayet düyaı her hagi bir köşeside olup biteleri akıl ve bilimi süzgecide geçirerek yorumluyor ve değerlediriyorsak, vilayetimizi ve bölgemizi başta idari ve mülki yetkilileri, bası mesupları olmak üzere bütü birimlerii ve hatta bütü fertlerii de üiversitemizde olup bitelerde haberdar olma, müdahil olma hakları vardır, olmalıdır ve hatta oları hak sahibi olma talepleride bulumalarıı kedileri ve bu yüksek bilim yuvasıı her alada daha da yükselmeside büyük katkıları olacaktır. Öyleyse bası mesupları başta olmak üzere ferda fert bütü kişilere üiversite mesupları yaptıklarıı bütü açıklığıyla ortaya koyma, gerektiğide hesabıı verme durumuda olmalıdırlar; bası eymiş, halk da kim oluyor alayışı sakattır, yalıştır; halk olmazsa, halk müdahil olmazsa, bası olmazsa üiversite yükselemez, biaları yükselir belki fakat akademik maada yükselemez. Eleştiri ve sorgulama geleeğii yerleştireceğiz, öğretim üyelerimizi ve idari persoeli, öğrecileri, basıı ve halkı eleştiri ve sorgulamalarıa açık olmalıyız, bu iki temel özelliğe açık olmak bir erdem değildir, çağımızda ilerlemei, sağlıklı yükselmei ve hatta mevcudu korumaı e temel gerekliliğidir. Kedisii eleştirmeye, eleştirelere saygı göstermeye, olup biteleri sorgulamaya, eleştiri ve sorgulamalara açık olmaya hiçbir kişi, kurum veya sistem sağlıklı gelişemez. Bir kurumu mezuu veya üyesi olarak iftihar etmek, sadece la a olmaz, müessesei içeriği dolu olursa our duyma kediliğide gelir. Yıllar öce Türkiye kedii taıtma derdide idi, sık sık yabacı gazetecilere Türkiye kedii asıl taıtabilir, Türkiye e yapmalı gibi sorular sorulurdu, şimdilerde bua gerek duyulmuyor çükü düyaı her yeride Türkiye kouşuluyor. Üiversitemizi bütü alalarda yükselmeside, taıtılıp desteklemeside Bolu Mahalli Basıı fevkalade mühim bir mevkidedir ve biz bu vasıtayı koruma ve olarda bütü alalarda destek alma azim ve kararıdayız. Güçlü Bolu Basıı, güçlü, büyük ve müessir Bolu AİBÜ i e büyük destekçisidir. 14

15 Yardımcı Doçetleri, Arş. Gör. vd. akademik persoeli özlük hakları koruacak, hiç birisii işie so verilmeyecek ve olara sıırsız ve ücretsiz yabacı dil kursu verilecek, Doçet olmaları içi her türlü destek sağlaacak. Bilidiği gibi düyaı pek çok ülkeside ve Türkiye de üiversite mesupları arasıda sadece Doçetler ve Profesörler daimi kadroya sahiptirler. Araştırma Görevlileri, Öğretim Görevlileri, Okutmalar ve Yardımcı Doçetler değişik sürelerle ataırlar yılıda itibare Yardımcı Doçetleri yeide ataabilmeleri içi gerekli ola akademik çalışma ve faaliyetlerii iceleye üç raportör uygulaması değiştirilmiş; yeide atamaları bölüm başkaı, deka ve rektörü görüş ve oaylarıa bağlamış ve bu uygulama 12 yılla sıırladırılmıştır. Bu uygulamada sora pek çok üiversitede Araştırma Görevlisi, Yardımcı Doçet vd. sözleşmeleri yeilememiş, yaşı geleler emekliye ayrılmış, özel üiversitelere geçmiş veya boşta kalmışlardır. Be başta Yard. Doçetler olmak üzere akademik persoeli sözleşmelerii yeilemesii birer tehdit usuru olmakta çıkaracağım. Yardımcı doçetleri özlük, izi, yabacı dil, akademik yükselme vs. bütü meseleleri beim üzeride e hassasiyetle durduğum koularda biridir. Şu ada Türkiye de yaklaşık 22 bi civarıda Yard. Doç. Dr. kadrosuda akademisye var. Üiversitemizde yaklaşık 400 yardımcı doçet vardır; oları hepsii 4 yıl içide doçet yapabilirsek bu sadece bizim üiversitemiz içi değil Türkiyemiz içi, ülkemizi eğitim tarihi ve varlığı içi gerçek maada büyük bir kazaç olacaktır. Rektör olursam yöetimim süresice bütü yardımcı doçetleri doçetliklerii almaları içi bütü yol, imkâ ve şartları kullaacağım, her birii maaşlı-görevli izili olarak altı aylığıa bir yıllığıa yurtdışıa gödereceğim. Yabacı dili veremeyelere veya yabacı dil seviyesii yükseltmek isteyelere üiversitemiz büyeside sıırsız ve ücretsiz yabacı dil kursu hazırlayacağım. Yabacı dili bir yılda halletmeliyiz, halledeceğiz? Nasıl?! 42 okutmaımız var, buları be yakıda taıyorum, müdürlüğüm süresice yakıda taıdım, hepsi geç, yabacı dil bilgileri yüksek, Türkiye i çok iyi üiversiteleride okumuşlar, daha çok iş yapmak, daha çok kazamak, daha güzel eylemlerde bulumak isteye gayretli okutmalardır. Bulara ilavete 20 civarıda daha yüksek itelikli geç okutmalar alacağız, yardımcı doçetler başta olmak üzere üiversitemizi bütü persoelii kedileride hiç para almada, ekstra zama kaybettirmede yüksek itelikli İgilizce kurslarıa alacağız. Kurs vere okutmalar / öğretim görevlileri ek ders ücreti kazaırke, kurs alalar hiç bir ücret ödemeyecekler! Beim hede m ve kesi olarak başarılabileceğimize iadığım şudur ki, 4 yılda İgilizce yabacı dil sıavıı veremeye akademik persoel kalmayacak, her birii doçetlik yabacı dil sıavlarıı halletmelerii gerçekleştireceğiz, her birii doçetlik ve yabacı dilde akademik makale yazma işlerii takipçisi olacağız. Yabacı dil meselesii doğal olarak süratle halledeceğiz; bol miktarda yabacı hoca getireceğiz, İgilizce kouşma ortamları sağlayacağız. Çok sayıda Yard. Doç. Dr. kadrosuda çalışa akademik persoeli çok büyük paralar ve zama sarf ederek yıllarca dil sıavıa girdiği halde gerekli puaı alamadığıı biliyoruz. Biz bütü buları göz öüde buludurarak kampüsümüzü İgilizce kouşula, İgilizce ve diğer yabacı dilleri toplama ve yaşama merkezi halie getireceğiz ve başta yardımcı doçet arkadaşlarımız olmak üzere öğrecilerimiz ve persoelimiz zorluk çekmede, ücret ödemede büyük bir zevk ve haz alarak yüksek seviyede İgilizce öğreecekler. 15

16 Üiversite mesuplarıı e temel özellikleri başka ülkelerde buluma, araştırma yapma, bilgi ve tecrübelerii, akademik işbirliği, uluslar arası bağlatılar vs. geliştirmeleridir. Erasmus, Farabi vd. oluşumları temel amaçlarıda birisi budur; öğreci ve öğretim üyelerii akademik hareketliliğii artırmak! Bu uygulamalarda da sadece istikamet daha ileri ülkelere gitmek değildir, isalar gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerde yei dersler alabilirler. Türkiye Cumhuriyeti yasaları, uygulamaları, teamülleri ve özellikle YÖK ü uygulamaları üiversite mesuplarıı bu alada hareket etmeleri içi büyük imkâlar sumaktadır. Fakat kişileri kedi girişimleri ve üiversiteleri uygulamaları farklı eticelere yol açabilmektedir. Be üiversiteye başladığım ilk yıllarda itibare ve meslek hayatımda her fırsatta başka ülkelerde buludum ve buu çok yölü getirilerii ve hatta isa ruhuu ve düyasıı zideleştirip yükselttiğii gördüm, büyük orada başkaı buluduğum Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hocaları ve müdürü olduğum Dil Eğitimi ve Uygulama Merkezi okutmaları arasıda bu vaatlerimi uyguladım. Beim yöetimimdeki üiversitede alalarıyla ilgili bilimsel çalışma yapmak şartıyla akademik persoeli yaz tatilleri üç aya çıkarılacaktır. Akademik persoeli 8-17 saatleri arasıa ve bütü bir yıl üiversiteye hapsetmei alamı yoktur. Üiversite asıl özerk ise her bir akademik persoel de özerktir, derslerii layıkıyla vermeleri, akademik yayılar yapmaları şartıyla erede kouştu, kimi yaıdaydı, erede idi, e yaptı, ede gelmedi vs. sorulamaz, sorgulaamaz! Bilidiği gibi akademik persoel zihi, beyi, iş vs. bakımıda so derece yoğu çalışır; bu yoğu mesaii yaıda, oları lüzumsuz ve şahsı ilgiledire meselelerle meşgul etme, oları yıpratma, depresyo, kavga, verimsizlik vs. istemeye eticelere sevk edebilir. Akademik persoele şuu demeliyiz: "Çok değerli meslektaşım, yaz tatilide iki hafta daha kazamak içi akademik takvimde değişiklik yapacağız ve 15 Hazira'da 15 Eylül'e dek üç ay kampüste kalma, hatta Türkiye'de durma, her yıl düyaı bir başka ülkesie giderek akademik çalışma yap, gez, gölüce yaşa ve yei döeme yei bilgilerle, yei birikim ve tecrübelerle gel" be buu diyorum, diyeceğim. İdari persoele gelice, bu kesim olmasa üiversite hiç bir işi sağlıklı ve düzeli yapamaz. Oları daha verimli çalışmaları ve daha huzurlu olmaları içi e gerekiyorsa yapacağız, işlerii kolaylaştıracağız. Akademik persoele her halükarda akademik iziler ve destekler vereceğiz. 5 yılıı doldura öğretim üyeleri istedikleri ülkede araştırma vs. amaçlarla 6-12 ay maaşlı-izili olarak buluabilecekler, gidecekleri ülkeyi kedileri belirleyecek ve Uluslar arası İlişkiler O si bu kouda bilgi ve destek verecek. Ayrıca Yuus Emre, TİKA, YÖK vs. kurumlar bursuyla gitmek isteyelere de her halükarda izi verilecek. 16

17 Burada ifade etmek gerekir ki, bu yeilik ve gelişmelerde özel şahıslar ve bugüe dek yapıla alaşmalara göre hali hazırda işletmecilik yapalar mağdur edilmeyecektir. Lisas, yüksek lisas ve doktora toplam kayıtlı öğreci sayısı dir, buları yaklaşık i merkez kampüsteki bölümlerde okumaktadır, iki bi civarıdaki idari ve akademik persoeli ve hastaeye gelip gide isaları düşüdüğümüz zama kampüse girip çıka kişi sayısı gülük yaklaşık dir, şu adaki mevcut yol, mevcut otoparklar ve hepside öemlisi taşıma vasıtaları yetersizdir. Daha öce yapıla taşıma alaıdaki alaşmaları da göz öüde buludurarak öğreci, üiversite persoeli ve halkı kampüs alaıa (akademik birimler, gezi alaları, hastae, spor tesisleri vd.) kolay, ucuz, süratli ve hızla ulaşabilmeleri içi ulaşım vasıtalarıı (bisiklet yolu, dekovil vd.) çeşitledirip artıracağız / artırmalıyız; kampüse girip çıka isa tra ğii artmasıı sağlarke ayı şekilde buları sağlıklı, sorusuz ve çağdaş gelişmişliğe koşut olarak artması ve iyileşmesi sağlamazsa büyük şehirleri tra k soruuda farkı kalmaz. Buula ilgili olarak Bolu u idareci, sorumlu vs. kişileriyle yapılacak istişarelerle buu hızla gerçekleştireceğiz ve e iyi çözümleri getireceğiz. Bularda biri mutlaka bisiklet yoluu yapılması ve bu çağdaş ve e sağlıklı ulaşım vasıtasıı yaygılaştırılması olacaktır; bazıları Bolu gibi kar ve kış şartlarıı çok çeti geçtiği bir şehirde buu zor ve hatta imkâsız olduğuu iddia edebilir, halbuki Bolu Almaya ı Frakfurt şehride veya İsveç i Uppsala ketide daha çeti iklim şartlarıa sahip değildir, oralarda bisiklet e yaygı ulaşım aracı ise Bolu da da olabilir. Aa yol kearlarıa yapılacak teleferik hattı veya e ideal dege seviyesie (kot) sahip ola, bütü şehri aa arterlerii kuşata ve buluduğu araziler şehri iskaıa katıldığı içi artık işlevii kaybede (kullaılmaya) su kaallarıı doldurularak tek hatlı dekovil (ha f raylı sistem) yolua döüştürülebilir. Bu sistem sadece şehri değişik bölgeleride gelecek öğreci ve diğer kişileri kampüse taşıya bir vasıta olmayacak ayı zamada Batı istikametide gelişe şehri ulaşımıa da büyük kolaylıklar getirecek ve hatta pek çok Avrupa şehride ve mesela Eskişehir de olduğu gibi şehre turizm, ulaşım, kültürel hareketlilik, çağdaş görütü, büyük ekoomik tasarruf gibi imkâlar suabilecektir. Öğrecileri yurt, kampüste yemek ve özellikle ulaşım soruları süratle halledilecek. Şu haliyle öğrecileri ulaşım meselesi ideal değildir, be öğreci servislerii bütü yöleriyle yaşayarak gördüm biliyorum, her e kadar pek çok küçük ve orta büyüklükteki şehrimizde bulua şehirde yerleşkeye öğreci taşıma biçim, yötem ve içeriğide çok iyi olsa da üiversitemiz ve geçlerimiz içi ideal değildir, bu meseleyi daha öce yapıla sözleşme ve hak sahiplerii mağdur etmede e yüksek ve ideal seviyeye getireceğiz. İsaa yöelik bütü uygulama ve düzelemelerde egelliler, yaşlı ve çocuklar mutlaka göz öüde buludurulacaktır. 17

18 Proje Yöetim O si tesis edilecek, üiversitemizi yurtiçi ve yurtdışıda alacağı projelerdeki payı yükseltilecek, alıa projelerde döer sermayeye kesile miktarlar düşürülerek gerçek proje çalışalarıı payları yükseltilecek. Meslek Yüksekokullarıı ve bölümlerii gelir getirici çalışma ve faaliyetleri destekleecek ve çalışa hoca ve öğrecilere gelir payı ödeecek. Yabacı ülkelerde yüksek bir oraa sahip ola Meslek Yüksekokullarıı öemi, özel üiversitelerde artıyor, üiversitemizdeki yüksek okulları mevcut ve yerlerii değiştirmede kalite ve verimlerii artmasıa öem vereceğiz; üretimde pay ala öğreci ve öğretim üyeleri öğretim, araştırma, uygulama ve üretime odaklaacak, üiversite ve bölgemiz büyük karlar elde edecektir. Saayi ve tarım edüstrisi ile meslek yüksek okullarıı işbirliği artırılacaktır. Aşçılık, dericilik, tekstil, mobilya, makie, turizm vd. Meslek Yüksekokulu hoca ve öğrecilerii eğitim gördükleri alada staj ve üretim yapmalarıa, yei yötem ve üretim tarzlarıı ve dolayısıyla gelirlerii artırmalarıa imka sağlaacaktır. Çalışaları gelirlerii yaptıkları işlerle artırmada eğitimde kalite artırılamaz ve özellikle çalışa ve gerçekte ürete hoca ve öğrecilere emek, bilim ve alı terlerii karşılığı ödemede elde ettikleri gelirler döer sermayeye aktarılamaz, aktarılmayacaktır. E temel iki dayaağımız öğreci ve hocadır, yüksek itelikli hocaları ve yüksek itelikli öğrecileri üiversitemize çekmei çabası içide olmalıyız. Bu yüksek ideal, hepimizi yüksek gayretleriyle başarılabilecek bir meseledir. Öğrecilere sevgi ve ilgide başka, oları bilimsel olarak kedi alalarıda e iyi seviyeye getirmek içi (barıma soruu, fazlada ve küçük mevcutlu sıı arda dersler, Erasmus, Farabi, Mevlaa programları ile uluslar arası bağlatılar vs.) e gerekiyorsa yapacağız fakat bular bir yüksek öğretim öğrecisii mezuiyeti içi yeterli değildir; üiversitemize gele öğrecileri sosyokültürel ve geleceğe yöelik mesleki ve isai yöde daha doaımlı mezu etmei yollarıı aramalıyız. Özellikle Bolu gibi küçük şehirlerdeki üiversite öğrecilerie koferas, semier, pael, kurs, sergi, tiyatro, siema, koser vs. bol ve itelikli kültürel faaliyetler suarak hem öğrecileri daha doaımlı ve itelikli hale getirmeli hem de şehrimizi sosyokültürel yöde daha yüksek seviyeye taşımalıyız. 18

19 Yabacı öğretim üyelerii ve yabacı öğrecileri sayısı ve oraı süratle yükseltilecek, kampüs uluslar arası akademik ve etelektüel bir merkeze döüştürülecek. Her bölüme yabacı uyruklu bir öğretim üyesi getireceğiz. Doğrudur, yabacı uyruklu bilim adamları pahalıdır, fakat bizim istihdam edeceklerimiz üiversitemiz ve ülkemiz içi büyük mali külfet getirmeyecek; buları büyük bir kısmı, muvakkat statüde yüksek itelikli bilim adamları olacak. Ayrıca bece bu kouda belki de 1850, 1930 lu yıllarda daha şaslı durumdayız, çükü şu ada düyada çok itelikli çok sayıda bilim adamı kedi ülkeside iyi iş bulumamaktadır, ikicisi ise Türkiye, Cumhuriyet tarihii ve hatta Türk tarihii e cazip ve e yüksek ekoomik imkalarıa sahiptir. Düyada hatırı sayılır bir bilimsel mevkide ola bilim adamları ile hızla temasa geçip her bir bölüme yabacı uyruklu bir bilim adamı getireceğiz, olar geldikleri bölümde meslektaşlarımızla ve öğrecilerimizle İgilizce kouşup İgilizce ders verecekler, üiversitemiz adıa akademik yayılarda buluacaklar; bu yaklaşık 200 yabacı uyruklu bilim adamı demektir; beim bireysel olarak so iki yıl içide bu kouda e kadar büyük gayret sarfettiğime ve buu kısme gerçekleştirdiğime pek çok meslektaşım yakıda şahittir. Böylece: 1. İgilizce kouşmayı olağa hale getireceğiz. 2. Üiversitemiz kampüsüü akademik maada Birleşmiş Milletler Cemiyeti e çevireceğiz. 3. Meslektaşlarımız ve öğrecilerimiz kedi alalarıyla ilgili yabacı hocalarda ders alacak ve işbirliği yapacaklar (getirilecek bilim adamıı bölüm hocaları kedileri belirleyecekler). 4. Yüksek ücretler vermede İgilizce öğreimii ucuza getireceğiz. 5. Yabacı üiversitelerle işbirliğimizi artıracağız. 6. Bolu yu akademik, ticaret, uluslararasılaşma, üretim, turizm, bilimsel kogreler vs.i çekim merkezi halie getireceğiz. 6. Kısa sürede yerli ve yabacı hocalar arasıda Abat İzzet Baysal Üiversitesi i itibarıı yükselteceğiz. Yabacı uyruklu öğreci sayısıı ilk yıl e az 500, dört yıl içide de 2500 e çıkaracağız ve böylece üiversitemizi gelişmiş ülkelerde ideal bir rakam ola yabacı uyruklu öğreci oraıa % 10 a yükselteceğiz. Gele yabacı öğrecileri büyük bir kısmıı yüksek seviyede İgilizce bile ve ülkeleride itelikli bir eğitim aldıkları malumdur; böylece yabacı dil eğitimi ve uygulamalarıa büyük ivme kazadıracağız. Her yöde yüksek itelikli yabacı uyruklu öğreciler üiversitemizi akademik kalitesii artıracak, calılık getirecek, bölgemize her yöde hareketlilik kazadıracaklardır, hepside öemlisi de gelecek yıllarda bu öğreciler, kedi ülkeleri ile bölgemiz, üiversitemiz ve ülkemiz ile ola irtibatlarıı artırarak sürdüreceklerdir. 19

20 Araştırma hastaesii şehri ve bölgei e itibarlı hastaesi halie getireceğiz. Kampüsü bölgei tıp merkezi yapacağız. Sağlık hizmetlerie büyük öem vereceğiz. Her şeyde evvel sağlık hizmetleride idari, sağlık ve tıbbi araştırmalar alaıda sevgi, hoşgörü, hizmet aşkı gibi doğal veya erdem ola özellikleri yerleştireceğiz, çalışma ve çok çalışma ve fakat çalışaları karşılığıı hakkaiyetle ve vaktide almalarıı sağlayacağız. Hastaemizi taıtıcı Türkçe, İgilizce ve Arapça broşürler bastırılıp dağıtılacak, Araştırma Hastaesi ve Diş Hekimliği hastaesi bölgemizi e güzide sağlık merkezleri olacaktır. İlave ambulaslar alıacak, hastalara azami derecede iyi ve ilgiyle bakılacak, üiversitemizi sağlık müesseseleri bölgei gözbebeği olacaktır; telefo ederek hastaeye gelmek isteyelere özel ambulas göderilecektir. Biliyoruz ki, gerek araştırma hastaesi gerekse Diş Hekimliği tekik teçhizat bakımıda zirvededir; yapılması gerekeler, sevgi, saygı, hoşgörü, adalet ve her türlü teşviki oluşturulması, uygulaması, despotizm, adam kayırma, yıldırma vs. ahoş uygulamaları kaldırılması ve iyi bir imaj ve taıtımdır. Bu yolla üiversite hastaesi süratle eski imaj ve itibarıı kazaacak ve hatta daha da yükselecektir. Hastaei etrafı, üiversiteye yakışır şekilde yeide düzeleecek, ağaçladırılıp yeşilledirilecektir. Diş Hekimliği ve Araştırma Hastaesi her yöde (otoyol güzergahıda, Akara ve İstabul arasıda, yayla ve kış turizmi zemilerie sahip vs.) bölgei e ileri ve e büyük Araştırma ve Geliştirme Hastaesi olmaya layıktır, adaydır ve bu ideal başarılmalıdır, be buu başaracağımıza iaıyorum. Üiversitemiz, Tekokete, Bolu u saayi, tarım, ticaret, uluslar arası bağlatılar, turizm ve sağlık yatırımlarıa öcülük edecek. 20

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES

işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES işgücü işveren İŞKUR SAYI 16 ŞUBAT-MART-NİSAN 2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ISSN: 1308-528x DÜNYA İSTİHDAM İÇİN İSTANBUL DA TOPLANIYOR WAPES işgücü işveren İŞKUR Değerli Okurlarımız; İstihdamda3i

Detaylı

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL www.saglikegitimkongresi.org ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / İSTANBUL KONGRE

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Treçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF III İKTİSAT - HUKUK VE TİCARET MESLEĞİ TİCARET VE PAZARLAMA TEKNİSYENİ Deetleyeler:

Detaylı

Yeni Mezunun İş Rehberi

Yeni Mezunun İş Rehberi Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin Yazı İşleri Asuman Korugan Eda Çapa Görsel Koordinatör Alper Ergenekon Reklam Rezervasyon Yeliz Yamak Baykal mezunrezervasyon@yenibiris.com Ofset

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ Editörden Ülkemizde siyasette, ekonomide yeni bir kalkınma hamlesi için

Detaylı

EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ BECERİKSİZLİĞİN FATURASI DAR VE SABİT GELİRLİYE ÖDETİLİYOR. Genel Başkan İsmail KONCUK :

EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ BECERİKSİZLİĞİN FATURASI DAR VE SABİT GELİRLİYE ÖDETİLİYOR. Genel Başkan İsmail KONCUK : MEMUR-SEN İN YENİ KAZANIMI GELİYOR: İŞ GÜVENCESİ KALDIRILIYOR 657 değişiyor. Memur artık topun ağzında olacak. Devlet memurluğu güvencesi kalkıyor. İktidara ilk geldiği günden beri personel rejimini değiştirmekten

Detaylı

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (6 Haziran 2013 Sakarya Üniversitesi) Sakarya Sakarya Üniversitesi Yayınları: 96

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

EĞİTİM ŞART! Bir Eğitimcinin Gözünden AKP nin Eğitim Politikası MEHMET PERÇİN

EĞİTİM ŞART! Bir Eğitimcinin Gözünden AKP nin Eğitim Politikası MEHMET PERÇİN EĞİTİM ŞART! Bir Eğitimcinin Gözünden AKP nin Eğitim Politikası MEHMET PERÇİN EĞİTİM ŞART! Bir Eğitimcinin Gözünden AKP nin Eğitim Politikası Mehmet Perçin 1. Baskı Aralık 2014, Ankara BASKI Mattek Matbaacılık

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj

BULTEN. İGEDER den Bir Kasım Geleneği. Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İSTANBUL GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ 2010 Sayı 1 BULTEN İGEDER den Bir Kasım Geleneği Eğitim Değer Üretme Sürecidir. Prof. Dr. Mehmet Şişman İle Röportaj İGEDER de Branşlar Zirve Yapıyor Geleceğin Eğitimcilerini

Detaylı

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve 1 PAYLAŞIMDAN Mehmet Ali Gökçe Hoşgeldin 2010, Hoşgeldin Happy Card Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve bereketli bir yıl diliyorum... 2009 u geride bıraktık, 2010 dan da gün aldık. Her ne kadar bazı sorunlar

Detaylı

NİCELİKSEL GELİŞİMDEN NİTELİKSEL GELİŞİME HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ 2008-2014

NİCELİKSEL GELİŞİMDEN NİTELİKSEL GELİŞİME HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ 2008-2014 NİCELİKSEL GELİŞİMDEN NİTELİKSEL GELİŞİME HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ 2008-2014 Ankara, 2015 NİCELİKSEL GELİŞİMDEN NİTELİKSEL GELİŞİME HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

Otobüsçünün adı bile yok

Otobüsçünün adı bile yok UD-1:Layout 1 07/09/2013 17:02 Page 1 Sektörün Güçlü, Mesleki Sivil Toplum Kuruluşu yeni Y l: 12 Say : 638 P.P-BAYRAMPAfiA-222 dünyas www.tofed.org.tr Sektörün Sesi 9 Eylül 2013 Pazartesi 10 KR GAZETEM

Detaylı

ASOM. I s 5 ağlığı G ü ven liği. Faruk ÇELİK: Nurettin OZDEBIR: DOSYA ÖZEL BÖLÜM. İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir.

ASOM. I s 5 ağlığı G ü ven liği. Faruk ÇELİK: Nurettin OZDEBIR: DOSYA ÖZEL BÖLÜM. İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir. ASOM MART / NİSAN 2012 ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI î, I s 5 ağlığı G ü ven liği Faruk ÇELİK: İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir. Nurettin OZDEBIR: Nitelikli bir işgücüne

Detaylı

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi

KÜNYE : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi : Uluslararası Özerk, ortak Devlet Üniversitesi Dil, bir köprüdür; tarih, bir köprüdür; inanç, bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz M. Kemal ATATÜRK KÜNYE Resmî adı : Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ 80. YIL ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMU EĞİTİM HAKKI VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ 80. YIL ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMU EĞİTİM HAKKI VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ 80. YIL ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMU EĞİTİM HAKKI VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ 80. YIL ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMU EĞİTİM HAKKI VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ Editör: Türk Eğitim Derneği Türkçe

Detaylı

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK 29.03.2011 tarihinde Vehbi Esgel Etensel in gerçekleştirdiği Diplomatlık Mesleği ve Tercümanlık konulu konferans metnidir. Konuşmacı: Vehbi Esgel Etensel (Dışişleri Bakanlığı

Detaylı

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ 724 ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ Mehmet Yüce 909 1. GİRİŞ Türklerin Yurdu anlamına gelen Türkistan ın Sovyet Rusyası döneminde suni bir şekilde ve masa

Detaylı

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ

ODALARI 14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NDE. Türk Çiftçisinin Sesi BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ DEVLETİN ZİRVESİ BİR ARAYA GELDİ Ziraat ODALARI BAYRAKTAR, BUĞDAY HASADINI BAŞLATTI, BUĞDAY BİÇTİ TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Adana Ceyhan'da ilk buğday hasadı için düzenlenen törene katılarak, biçerdöverle buğday hasat etti.

Detaylı

Pergelin Sabit Ayağını Buraya, Kendi Özümüze Kilitleyerek

Pergelin Sabit Ayağını Buraya, Kendi Özümüze Kilitleyerek Pergelin Sabit Ayağını Buraya, Kendi Özümüze Kilitleyerek Ahmet GÜNDOĞDU * Türkiye de eğitimden söz edildiğinde, insanların en çok kafa karışıklığı yaşadıkları alanlardan birisi de yabancı dil dir. Yabancı

Detaylı

YEN KAMPÜS PROJES. Röportaj: Erol ÜÇER ROBOÇANKAYA 09 PROFESYONEL KAR YER PLATFORMU 09 2. MÜHEND SL K VE TEKNOLOJ SEMPOZYUMU

YEN KAMPÜS PROJES. Röportaj: Erol ÜÇER ROBOÇANKAYA 09 PROFESYONEL KAR YER PLATFORMU 09 2. MÜHEND SL K VE TEKNOLOJ SEMPOZYUMU www.cankaya.edu.tr Sayı: 33 Temmuz 2009 ISSN 1304-9836 YEN KAMPÜS PROJES Röportaj: Erol ÜÇER ROBOÇANKAYA 09 PROFESYONEL KAR YER PLATFORMU 09 2. MÜHEND SL K VE TEKNOLOJ SEMPOZYUMU İçindekiler Yeni Kampüs

Detaylı

Cazip işler ve sektörler

Cazip işler ve sektörler Yeni Mezunun İş Rehberi Cazip işler ve sektörler Tepe yöneticilerden mektuplar Kariyerine nasıl başlayacaksın? Şirketler Başlangıç ücretleri 2013 Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 5 Yıldızlı Oda oluyor

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 5 Yıldızlı Oda oluyor TSO projeye Tarım Fuarı önümüzü açtı hız kazandırdı Türkiye de örnek proje olarak gösterilen Kabalı Köyü Meyvecilik Projesi nin bölgeye kazandırılmasında yoğun çaba sarf eden Kabalı Köyü Muhtarı Hüseyin

Detaylı

vereceklerini söyledi. Proje kapsamında kaynak sorununun da kolaylıkla çözülebileceğini

vereceklerini söyledi. Proje kapsamında kaynak sorununun da kolaylıkla çözülebileceğini Harman büyük olabilir ama taneleri görmek istiyoruz Rektörlüğü tarafından, çeşitli eğitim kademelerinde kalitenin artırılması ve öğrenci başarısının yükseltilmesi amacıyla, 02 03 Ocak 2009 tarihlerinde

Detaylı