BEŞĐNCĐ ĐZMĐR ĐKTĐSAT KONGRESĐ (Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) 30 Ekim-01 Kasım 2013 TASLAK PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEŞĐNCĐ ĐZMĐR ĐKTĐSAT KONGRESĐ (Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) 30 Ekim-01 Kasım 2013 TASLAK PROGRAM"

Transkript

1 BEŞĐNCĐ ĐZMĐR ĐKTĐSAT KONGRESĐ (Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi) BĐRĐNCĐ GÜN (30 Ekim 2013 Çarşamba) 09: Kayıt 11:00-12:30 Açılış Konuşmaları 30 Ekim-01 Kasım 2013 TASLAK PROGRAM 11:00-11:05 Sayın Aziz Kocaoğlu, Đzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 11:05-11:10 Sayın Mustafa Toprak, Đzmir Valisi 11:10-11:20 Sayın Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakanı 11:20-11:30 Sayın Ali Babacan, Başbakan Yardımcısı 11:30-12:00 Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 12:00-12:30 Sayın Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı 12:30-15:00 Öğle Yemeği (Sayın Başbakanımızın Himayelerinde) 15:00:-18:00 Oturum-1: Küresel Ekonomik Gelişmeler Çerçevesinde Türkiye Ekonomisi Kriz sonrası dünyanın yeni ekonomik düzeni nasıl şekillenmektedir? Bu süreçte yaşanan zorluklara ilişkin temel politika önerileriniz nelerdir? Türkiye ekonomisinin performansı son on yıllık dönemde bütün yönleri ile nasıl değerlendirilebilir? Euro bölgesinde süregelen ekonomik istikrarsızlık nasıl aşılabilir? Önümüzdeki dönemde bu yöndeki temel stratejiler neler olmalıdır? Türkiye nin küresel ölçekte ve bölgesindeki ekonomik rolü nasıl geliştirilebilir? Panel Başkanı: Sayın Ali Babacan, Başbakan Yardımcısı Sayın Jim Yong Kim, Dünya Bankası Başkanı Sayın Angel Gurria, OECD Genel Sekreteri (teyit bekleniyor) Sayın Helen Clark, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı (teyit bekleniyor) Sayın Roberto Azevedo, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü (teyit bekleniyor) Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi 20:00-22:00 Akşam Yemeği (Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde)

2 ĐKĐNCĐ GÜN (31 Ekim 2013 Perşembe) 09:00-11:00 Oturum 2A: Türkiye Yatırım Zirvesi Dünya da dış yatırımların düzeyi ve yönü hakkında neler söylenebilir? Geleceğin öne çıkan dış yatırım alanlarının neler olması beklenmektedir? Türkiye nin yatırım olanakları, yatırım ortamı ve yatırım çekme potansiyeli nedir ve nasıl geliştirilebilir? Bu konuda Türkiye için örnek teşkil edebilecek diğer ülke politikalarına ilişkin neler söylenebilir? Dış yatırım yapan Türk şirketlerinin etkinlikleri nasıl geliştirilebilir? Panel Başkanı: Sayın Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakanı Sunum: Sayın Prof. Dr. Murat Yülek, Đstanbul Ticaret Üniversitesi Sayın Dimitris Tsitsiragos, Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) Başkan Yardımcısı Sayın Debora Revoltella, Avrupa Yatırım Bankası Ekonomi Departmanı Direktörü Sayın Kamal Malhotra, Birleşmiş Milletler Yerel Koordinatörü ve UNDP Yerel Temsilcisi Sayın Prof. Dr. Ünsal Ban, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü YASED Başkan Yrd. Sayın Doç. Dr. C. Çoşkun Küçüközmen, Đzmir Ekonomi Üniversitesi 09:00-11:00 Oturum 2B: Dünyadaki Kamu Yönetimi Reformlarının Yönü ve Türkiye Đçin Perspektifler Dünya da etkin kamu yönetimi bakımından eğilimler nelerdir? Son on yılda Türkiye de gerçekleştirilen kamu yönetimi reformlarının etkisi ne olmuştur? Kamunun etkin iş görme biçimleri nasıl tasarlanmalı ve hayata geçirilmelidir? Türkiye de önümüzdeki dönemde temel kamu yönetimi reform alanları nelerdir ve neden önemlidir? Panel Başkanı: Sayın Prof. Dr. Nazım Ekren, Đstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Sayın Birol Aydemir, TÜĐK Başkanı Sayın Prof. Dr. Turgay Berksoy, Marmara Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Eser Karakaş, Bahçeşehir Üniversitesi Sayın Doç. Dr. Hasan Canpolat, Millî Savunma Bakanlığı 2

3 Sayın Dr. Şerif Sayın, Sabancı Üniversitesi Sayın Dr. Yılmaz Argüden, ARGE Danışmanlık Sayın William Dorotinsky, Dünya Bankası 09:00-11:00 Oturum-2C: Kapsayıcı Kalkınma Politikaları 11:00-11:15 Ara Đnsan odaklı, kapsayıcı kalkınma politikalarına ilişkin küresel eğilimler nelerdir? Türkiye de ekonomik ve sosyal kalkınma politikalarının kapsayıcılığı nasıl geliştirilebilir? Türkiye de sosyal politikaların ve uygulamaların performans düzeyi ve nasıl geliştirilebileceği konusunda neler söylenebilir? Kadınların kalkınma sürecine etkin katılımı nasıl sağlanabilir? Çocuk refahının kalkınmadaki yeri için neler söylenebilir ve Türkiye de bu konuda neler yapılması gerekmektedir? Panel Başkanı: Sayın Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Bahçeşehir Üniversitesi Sayın Will Wiseman, Dünya Bankası Sayın Doç. Dr. Đpek Đlkkaracan Ajas, ĐTÜ Sayın Prof. Dr. Ayşe Buğra, Boğaziçi Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Abuzer Pınar, Harran Üniversitesi Sayın Doç. Dr. Sibel Kalaycıoğlu, ODTÜ Sayın Yrd. Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu, Boğaziçi Üniversitesi 11:15-13:15 Oturum-3A: Yüksek ve Đstikrarlı Büyüme Perspektifinde Türkiye Ekonomisi Yüksek ve istikrarlı büyüme politikalarında küresel eğilimler nelerdir? Türkiye de yüksek büyüme hızının sürdürülebilirliği bağlamında ne gibi fırsatlar ve tehditler bulunmaktadır? Makroekonomik istikrar açısından bugüne kadarki kazanımların devam ettirilmesi için gerekli politikalar hakkında neler söylenebilir? Krizlere karşı dayanıklılığın artırılması için hangi önlemler alınmalıdır? Para politikaları ile maliye politikalarının uyumu neden önemlidir ve bu kapsamda nelere dikkat edilmelidir? Yerli üretimin artırılması ve cari açığın düşük tutulması için ne gibi politikalar izlenmelidir? Türkiye nin istikrarlı büyüme için ihtiyaç duyduğu yatırım düzeyi, içeriği ve nasıl sağlanacağına ilişkin neler söylenebilir? Panel Başkanı: Sayın Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakanı Sunum: Sayın Prof. Dr. Mehmet Bulut, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 3

4 Sayın Đbrahim Halil Çanakçı, Hazine Müsteşarı Sayın Naci Ağbal, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın Doç. Dr. Mehmet Yörükoğlu, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkanı Sayın Muharrem Yılmaz, TÜSĐAD Başkanı Sayın Nail Olpak, MÜSĐAD Başkanı 11:15-13:15 Oturum-3B: Medya Gözüyle Türkiye Ekonomisi Türkiye nin temel ekonomik sorunları nelerdir? Türkiye ekonomisine yönelik fırsat ve tehditler nelerdir? Küresel ekonomik dinamikler içinde Türkiye nin rolü ne olmalıdır? Dünya da ve Türkiye deki ekonomi politikalarına medyanın katkısı nedir? Panel Başkanı: Sayın Güngör Uras, Milliyet Gazetesi Sayın Prof. Dr. Fatih Özatay, Radikal Gazetesi Sayın Erdal Sağlam, Hürriyet Gazetesi Sayın Dr. Şeref Oğuz, Sabah Gazetesi Sayın Abdurrahman Yıldırım, Habertürk Gazetesi Sayın Abdullah Bozkurt, Today s Zaman 11:15-13:15 Oturum-3C: Kalkınmada Bilişim Politikaları Panel Đçeriği: Bilişim politikalarında küresel eğilimler nelerdir? Türkiye nin ekonomik kalkınmasında bilişim politikalarının rolü için neler söylenebilir? Sanayide ve hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçişte bilişimin rolü nedir? Bilişimde insan gücünün geliştirilmesi için neler yapılmalıdır? Türkiye de bilişim sektörünün ihracata katkısının artması için neler yapılabilir? Panel Başkanı: Sayın Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Sayın Prof. Dr. Erkan Erdil, ODTÜ Sayın Prof. Dr. Turhan Menteş, Türkiye Bilişim Derneği Sayın Doç. Dr. Mustafa Akgül, Bilkent Üniversitesi Sayın Müjdat Altay, TESĐD Başkanı ve Netaş Genel Müdürlüğü Sayın Bengi Korkmaz, McKinsey Sayın Şirin Elçi, Technopolis Group Türkiye 4

5 13:15-14:30 Öğle Yemeği (EBSO ve ĐTO sahipliğinde) Konuşmacılar: Sayın Ender Yorgancılar ve Sayın Ekrem Demirtaş 14:30-16:30 Oturum-4A: Küresel Kriz Sonrası Kamu Ekonomisinde Yeni Eğilimler ve Beklentiler Kamu ekonomisinde gelirler, harcama ve finansman boyutlarıyla küresel eğilimler nelerdir? Türkiye için ideal gelirler, harcama ve finansman politikaları nelerdir? Türkiye de kayıt dışı ekonomi ile mücadelede alınması gereken temel politika tedbirleri nelerdir? Türkiye de maliye politikalarının şekillendirilmesi sürecinde etkinlik nasıl artırılabilir? Türkiye de kamu harcamalarının verimliliği artırılarak mali alan nasıl yaratılabilir? Panel Başkanı: Sayın Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Sayın Erhan Usta, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Nurettin Bilici, Çankaya Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Ümit Özlale, Özyeğin Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Mustafa Sakal, Dokuz Eylül Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Hüseyin Şen, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sayın Doç. Dr. Nagihan Oktayer, Đstanbul Üniversitesi 14:30-16:30 Oturum-4B: Yenilikçi Üretim Yapısına Geçişte Sanayileşme, Girişimcilik, Ar-Ge, Yenilik ve Ticarileştirme Politikaları Sanayileşme, girişimcilik, Ar-Ge ve yenilik politikalarında küresel eğilimler nelerdir? Türkiye nin ekonomik kalkınmasında sanayileşmenin rolü nedir ve nasıl bir sanayi politikasına ihtiyaç vardır? Sanayimizin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik talebi ve bu faaliyetleri yürütme, ürüne dönüştürme ve uluslararası düzeyde ticarileştirme kapasitesi nasıl geliştirilebilir? Türkiye nin girişimcilik kapasitesi nasıl geliştirilebilir? Panel Başkanı: Sayın Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, TÜBĐTAK Başkanı Onur Konuşmacısı: Sayın Prof. Dr. Susan Hockfield, ABD Bilim Elçisi ve MIT Eski Rektörü Sayın Rauf Gönenç, OECD Türkiye - Avusturya Masası Başkanı 5

6 Sayın Prof. Dr. Erol Taymaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sayın Steven R. Koltai, ABD Hükümeti Girişimcilik Direktörü Sayın Ant Bozkaya, MIT Sloan Đşletme Okulu Sayın Murat Gürsoy, UNDP Türkiye 14:30-16:30 Oturum-4C: Türkiye nin Rekabet Gücünün Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler 16:45-18:45 Ara Küresel rekabette mevcut durum ve eğilimler nelerdir? Türkiye nin küresel rekabet ortamındaki konumu, zorlukları ve fırsatları nelerdir? Türkiye nin rekabet gücünü artıracak temel politika öncelikleri, stratejiler ve tedbirler ne olmalıdır? Türkiye nin içsel dinamikleri ve mal ve hizmet üretme kapasitesi dikkate alındığında küresel rekabette sektörel öncelikler neler olmalıdır? Türkiye nin küresel değer zincirlerinde yeri nedir ve nasıl geliştirilebilir? Panel Başkanı: Sayın Yıldırım Aktürk, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Eski Müsteşarı Sunum: Doç. Dr. Đzak Atiyas, Sabancı Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Erol Çakmak, TED Üniversitesi Sayın Dr. Hasan Ersel, Sabancı Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Đbrahim Öztürk, Marmara Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Đsa Sağbaş, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sayın Doç. Dr. Selin Sayek Böke, Bilkent Üniversitesi Sayın Dr. Murat Üçer, Koç Üniversitesi 16:45-18:45 Oturum-5A: Nitelikli Đnsan Kaynağının Geliştirilmesinde Temel Stratejiler Kalkınma sürecinde nitelikli insan kaynağının rolü nedir, bu konuda küresel gelişmeler ne yöndedir? Türkiye insan kaynağı niteliği itibari ile küresel ölçekte ne konumdadır ve geliştirilmesi gereken temel boyutlar nelerdir? Türkiye de eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması konusunda temel stratejiler neler olmalıdır? Eğitimin işgücü talebine duyarlılığının artırılması için ne gibi politikalar izlenmelidir? Đnsan kaynağı niteliğinin artırılmasında sağlık politikaların rolü ne olmalıdır? Nüfus dinamikleri bağlamında Türkiye de geleceğe dönük beklentiler ve öneriler nelerdir? 6

7 Nitelikli insan kaynağı için Türkiye nin çekim merkezi olması yönünde neler yapılmalıdır? Panel Başkanı: Sayın Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Güven Sak, TOBB-ETÜ Rektör Vekili ve TEPAV Başkanı Sayın Alberto Rodriguez, Dünya Bankası Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk, Gazi Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Đbrahim Attila Acar, Đzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Üstün Ergüder, ERG Sayın Yrd. Doç. Dr. Bekir Gür, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 16:45-18:45 Oturum-5B: Đşgücü Piyasasının Etkinliğinin ve Đstihdamın Artırılmasına Yönelik Stratejiler Đşgücü piyasalarına yönelik politikalar ve uygulamalarda küresel eğilimler nelerdir? Türkiye de işgücü piyasalarının mevcut etkinlik düzeyi ve nasıl geliştirilebileceği hususunda neler söylenebilir? Yeni iş alanlarının yaratılması ve işgücünün verimliliğinin artırılması için neler yapılmalıdır? Geleceğin muhtemel gözde meslekleri neler olacaktır? Bu alanlarda mesleki ve teknik eğitim, hayat boyu öğrenme ve meslek standartlarının oluşturulması konularında Türkiye nin kapasitesi nasıl artırılabilir? Kadınların, gençlerin ve engellilerin işgücüne katılımı nasıl artırılabilir? Panel Başkanı: Sayın Prof. Dr. Yusuf Karakoç, Dokuz Eylül Üniversitesi Sunum: Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Bahçeşehir Üniversitesi Sayın Stefano Scarpetta, OECD Đstihdam, Đşgücü ve Sosyal Đşler Direktör Yardımcısı Sayın Tuğrul Kutadgobilik, Türkiye Đşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Pevrul Kavlak, Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Sayın Sayın Prof. Dr. Đnsan Tunalı, Koç Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Gary S. Fields, Cornell Üniversitesi Sayın Doç. Dr. Meltem Dayıoğlu, ODTÜ 16:45-18:45 Oturum-5C: Türkiye nin Stratejik Sektörlerinde Temel Politikalar 7

8 Enerji, su, gıda güvenliği, ulaştırma ve lojistik, savunma, yaşam bilimleri, ve emtia gibi önde gelen stratejik alanlarda küresel eğilimler nelerdir? Türkiye için üzerinde politika geliştirilmesi gereken stratejik alanlar nelerdir ve söz konusu alanlarda politikalar nasıl şekillendirilmelidir? Stratejik alanlarda Türkiye nin geliştirmesi gereken teknolojik kabiliyetler neler olmalıdır? Türkiye nin istikrarlı ve yüksek büyümesi ve cari açığının düşürülmesi için sektörel dönüşüm alanları ve uygulanabilecek politikalar ne olmalıdır? Panel Başkanı: Sayın Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli, Hacettepe Üniversitesi Panel Sunumu: Prof. Dr Paul Joyce, Birmingham Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Necmiddin Bağdadioğlu, Hacettepe Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Selami Sezgin, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Osman Aydoğuş, Ege Üniversitesi Sayın Doç. Dr. Metin Şenbil, Gazi Üniversitesi Sayın Hasan Kanbolat, ORSAM 20:00-21:30 Akşam Yemeği (Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz ın ev sahipliğinde Türkiye 100 Ödül Töreni) ÜÇÜNCÜ GÜN ( 1 Kasım 2013 Cuma) 09:00-11:30 Oturum-6A: Bölgesel Gelişme Politikaları ve Uygulamaları Bölgesel Gelişme politika ve uygulamalarında küresel eğilimler ve örnekler nelerdir? Türkiye de kalkınma ve mekânsal gelişme politikaları arasında uyum nasıl olmalıdır? Türkiye de yerel dinamiklere ve içsel potansiyellere dayalı bölgesel rekabet ve gelişme stratejileri nasıl şekillendirilmelidir? Türkiye de yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması ve etkin yerel yönetim için neler yapılmalıdır? Panel Başkanı: Sayın Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sunum: Sayın Prof. Dr. Ayda Eraydın, ODTÜ Sayın Ahmet Yaman, Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Đlhan Tekeli, ODTÜ Sayın Prof. Dr. Alain Bertaud, New York Üniversitesi 8

9 Sayın Mario Pezzini, OECD Kalkınma Merkezi Direktörü Sayın Prof. Dr. Neşe Kumral, Ege Üniversitesi Sayın Mevlüt Özen, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 09:00-11:30 Oturum-6B: Uluslararası Ticarette Küresel Eğilimler ve Türkiye nin Đhracat Hedefleri Uluslararası ticarette küresel eğilimler nelerdir? Uluslararası ticarette gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı sorunlar nelerdir? Yeni ticaret ve yatırım rotalarında Türkiye nin yeri ve stratejileri neler olmalıdır? Uluslararası ticaretin geliştirilmesinde Türkiye nin bölgesel ve küresel işbirlikleri nasıl şekillendirilmelidir? Türkiye nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefine erişmesine yönelik gerekli stratejiler, fırsat ve tehditler nelerdir? Bu kapsamda ne gibi politikalar benimsenmelidir? Gümrük Birliği Anlaşması dahilinde Türkiye nin bugüne kadarki deneyimi ve gelecek için çıkarımlar bağlamında neler söylenebilir? Panel Başkanı: Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sunum: Prof. Dr. Ayla Oğuş Binatlı, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Sayın Rona Yırcalı, Dış Ekonomik Đlişkiler Kurulu (DEĐK) Đcra Kurulu Başkanı Sayın Rızanur Meral, TUSKON Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Đhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. Kamil Yılmaz, Koç Üniversitesi Sayın Doç. Dr. Hakan Kahyaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sayın Baturalp Candemir, TEB Yatırım Genel Müdürü 09:00-11:30 Oturum-6C Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Büyüme Sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme alanında küresel eğilimler nelerdir? Türkiye deki yeşil büyüme fırsatları nelerdir? Türkiye de sürdürülebilir kalkınma kapsamında özel sektörün rolü nedir ve nasıl geliştirilebilir? Hassas bir dengeyi oluşturan enerji-ekonomi-çevre ilişkisi bağlamında küresel eğilimler de dikkate alındığında Türkiye neler yapabilir? Çevre teknolojileri ve temiz teknolojiler alanlarında Türkiye de neler yapılmalıdır? Panel Başkanı: Sayın Ertuğrul Apakan, Emekli Büyükelçi 9

10 Sayın Martin Raiser, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Sayın Prof. Dr. Erinç Yeldan, Yaşar Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Đ. Hakan Yetkiner, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Volkan Ediger, Kadir Has Üniversitesi Sayın Murat Sungur Bursa, Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Sayın Budak Dilli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Đşleri Emekli Genel Müdürü 11:30-13:30 Öğle Yemeği (Đzmir Büyükşehir Belediyesi nin ev sahipliğinde) 13:30-15:30 Oturum-7A: Akdeniz de Marka Kent Đzmir Zirvesi Metropollerin etkin yönetiminde küresel eğilimler nelerdir? Đzmir in ekonomik gelişme potansiyeli, bu kapsamdaki tehdit ve fırsatlar için neler söylenebilir? Đzmir in öncelik vermesi gereken ekonomi stratejileri ve odaklanması gereken sektörler nelerdir? Đzmir in uluslararası tanınırlığı ve etkileşim kapasitesinin artırılması için neler yapılmalıdır? Ege Bölgesinde bölgesel politikalar ile Đzmir e yönelik kentsel politikalar arasındaki sinerjinin artırılması için neler yapılmalıdır? Bir liman kenti olarak Đzmir perspektifinde Đzmir limanının geçmişten günümüze ve gelecekteki önemine ilişkin neler söylenebilir? Panel Başkanı: Sayın Uğur Yüce, Đşadamı Sunum: Sayın Doç. Dr. Ergüder Can, Đzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Aziz Kocaoğlu, Đzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ender Yorgancılar, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ekrem Demirtaş, Đzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Işınsu Kestelli, Đzmir Ticaret Borsası Başkan Sayın Haluk Mesci, Marka Uzmanı 13:30-15:30 Oturum 7B: Yaşanabilir ve Rekabetçi Kentler Kentlere ilişkin politika ve uygulamalarda küresel eğilimler nelerdir? Kentlerin uluslararası rekabet gücünü artırmak için ne gibi politikalar benimsenmelidir? Kentsel dönüşümün ve konut ihtiyacının etkin şekilde karşılanmasının etkinliği ve sürdürülebilirliği nasıl sağlanabilir? Bu kapsamda afet risklerinin etkin yönetimi için neler söylenebilir? Katılımcı kent yönetimi ve planlaması nasıl gerçekleştirilmelidir? Şehir yoksulluğunun giderilmesi için neler yapılmalıdır? 10

11 Panel Başkanı: Prof. Dr. Ziya Öniş, Koç Üniversitesi Sunum: Sayın Prof. Dr. Fuat Keyman, Sabancı Üniversitesi Sayın Erol Kaya, Đstanbul Milletvekili Sayın Tahir Akyürek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Torun, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Sayın Stephan Karam, Dünya Bankası Sayın Esen Çağlar, TEPAV 13:30-15:30 Oturum 7C: Hizmetler Sektörünün Geliştirilmesi Küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin hizmet sektörleri üzerindeki etkileri nelerdir? Ülkemizin gelişme eğilimi içerisinde, önümüzdeki yıllarda önem kazanacak yeni hizmet alanları neler olabilir? Hizmetler alanında rekabet gücünü ve katma değeri artırmak için neler yapılmalıdır? Hizmetler sektörünün, tarım ve sanayi sektörleriyle etkileşimi nasıl artırılabilir? Hizmet ihracatının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için neler yapılmalıdır? Türkiye nin hangi hizmet alanlarında bölgesel merkez olma potansiyeli bulunmaktadır? Panel Başkanı: Sayın Erkan Akdemir, Avea CEO su Sayın Murat Ersoy, Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Sayın Emin Sazak, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vahap Küçük, Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Sayın Turgut Erkeskin, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Aydın, Türk Bankalar Birliği Başkanı, Ziraat Bankası Genel Müdürü 13:30-15:30 Oturum 7D: Tarım ve Gıda Sektöründe Dönüşüm Tarımsal Đşletmelerde büyük ve küçük işletmecilik ikilemi ile sosyal yapının gözetilmesine ilişkin yeni dönem eğilimlerine yönelik beklentiler nelerdir? 11

12 15:30-15:45 Ara Tarımsal üretimde arz güvenliğini sağlamanın yolları ve yeniden gündeme gelen kendine yeterlik kavramı konusunda neler yapılmalıdır? Dünya genelinde artan nüfus ve gelire bağlı olarak değişen tüketim eğilimlerine yönelik ne gibi tedbirler alınmalıdır? Artan iklim değişikliği ve su kaynağı problemleri tarımsal sulamaya etkileri, inşa edilen sulama tesislerinden faydalanma oranlarının artırılma yolları ile suyun ve toprağın etkin kullanımına yönelik alınması gereken tedbirler nelerdir? Tarıma dayalı sanayi ve diğer kaynaklarının yaratmış olduğu ve giderek artan tarımsal hammadde talebine yönelik ne gibi tedbirler alınmalıdır? Panel Başkanı: Vedat Mirmahmutoğulları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sayın Şemsi Bayraktar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kutlu, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Sayın Necdet Buzbaş, Türkiye Gıda Đşverenleri Sendikası Başkanı Sayın Rahime Petek Ataman, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Mehmet Ergücen, Sulama Birlikleri Derneği Başkanı Sayın Ozan Acar, TEPAV 15:45-18:15 Oturum 8A: Đzmir de Yerleşik Üniversiteler Gözüyle Đzmir Panel Başkanı: Sayın Prof. Dr. Seyfullah Çevik, Gediz Üniversitesi Rektörü ve Đzmir Üniversiteler Platformu Dönem Başkanı Sayın Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, Ege Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Füzün, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Güden, Đzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Sayın Prof. Dr. Tunçdan Baltacıoğlu, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Galip Akhan, Đzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Kayhan Erciyeş, Đzmir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Murat Barkan, Yaşar Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Yusuf Erdoğan, Şifa Üniversitesi Rektörü Oturum 8B: Ege Medyası Gözüyle Đzmir ve Ege Ekonomisi Panel Başkanı: Sayın Yaşar Aksoy, Gazeteci - Yazar Đzmir Đl Medya Temsilcisi Manisa Đl Medya Temsilcisi 12

13 Aydın Đl Medya Temsilcisi Denizli Đl Medya Temsilcisi Kütahya Đl Medya Temsilcisi Afyon Đl Medya Temsilcisi Uşak Đl Medya Temsilcisi Muğla Đl Medya Temsilcisi Oturum 8C: Ege Bölgesinde Tekstil Sektörünün Geleceği Panel Başkanı: Sayın Emre Kızılgüneşler, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon Đhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mukadder Özden, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Kocasert, Denizli Đhracatçılar Birliği Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Hüseyin Kadoğlu, Ege Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Sevil Yeşilpınar, Dokuz Eylül Üniversitesi Oturum 8D: Ege Bölgesinde Tarım ve Gıda Sektörünün Geleceği Panel Başkanı: Sayın Mustafa Türkmenoğlu, Ege Yaş Meyve Sebze Đhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Orhan Karaca, Adnan Menderes Üniversitesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Fatma Handan Giray, Süleyman Demirel Üniversitesi Sayın Murat Yörük, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sinan Kızıltan, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Đhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sumer Tömek Bayındır, Te-Ta Teknik Tarım Sayın Hasan Girenes, Yaşar Holding Sayın Prof. Dr. Ali Çelik, Pamukkale Üniversitesi Oturum 8E: Ege Bölgesinde Lojistik Sektörünün Geleceği Panel Başkanı: Sayın Prof. Dr. Okan Tuna, Dokuz Eylül Üniversitesi Sayın Kenan Yavuz, Petkim CEO Sayın M. Sani Şener, TAV Grup CEO Sayın Yusuf Öztürk, Deniz Ticaret Odası Đzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selim Koçbay, TCDD 3. Bölge Müdürü Sayın Sena Gürsoy, Đzmir Kalkınma Ajansı Oturum 8F: Ege Bölgesinde Sağlık Turizmi Sektörünün Geleceği 13

14 Panel Başkanı: Enginer Birdal, Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Genel Sekreteri Sayın Dr. Ruşen Yıldırım, DEĐK Sağlık Turizm Đş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Cengiz Demir, Đzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sayın Bülent Cinel, Đzmir Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Đşler, Ege Turistik Đşletmeler ve Konaklamalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Acar, Afyon Termal Turistik Otelciler ve Đşletmeciler Derneği Başkanı Oturum 8G: Ege Bölgesinde Otomotiv Yan Sanayii Sektörünün Geleceği Panel Başkanı: Sayın Dr. Rasim Akpınar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Đzmir Đl Müdür Vekili Sayın Prof. Dr. Ercan Tezer, OSD Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Nurhan Papatya, Süleyman Demirel Üniversitesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Bülent Demir, Ege Üniversitesi Otomotiv Program Koordinatörü Sayın Mustafa Đduğ, Ege Otomotiv Derneği Başkanı Sayın Mehmet Tiryaki, Tiryakiler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selami Özpoyraz, Poyraz Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Oturum 8H: EXPO 2020 Oturumu EXPO 2020 sürecinin son dönemecinde Đzmir neler yapmalı? EXPO 2020 nin kazanılması durumunda Đzmir i neler bekliyor? Panel Başkanı: Sayın Ertuğrul Apakan, Emekli Büyükelçi Sayın Ricardo Coutu, EXPO 1998 Lizbon Yürütme Komitesi Üyesi Sayın Gordon Linden, Mimar Şehir Plancısı Sayın Doç. Dr. Ergüder Can, EXPO 2020 Genel Sekreteri Oturum 8I: Đktisat Öğrencileri Gözüyle Türkiye Đktisat Politikaları Panel Başkanı: Sayın Özge Erdölek, Ege Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi Sayın Can Apaydın, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi Sayın Çisem Kayar, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi Sayın Sümeyye Zehir, Đzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi Sayın Salih Gürkan Hüsünbeyi, Đzmir Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi 14

15 Sayın Đmran Birgenç, Yaşar Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi Sayın Dilek Çoroz, Gediz Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi Oturum 8Đ: Đzmir de Yaşam Kalitesi ve Ekonomi Đzmir de ekonomik büyüme ve yaşam kalitesi arasındaki denge nasıl olmalıdır? Đzmir de yaşam kalitesi denince neler akla gelmektedir? Yaşam kalitesini artırmak için neler yapılmalıdır? Firmaların sosyal ve çevresel sorumluluk faaliyetleri Đzmir deki yaşam kalitesi üzerinde ne gibi bir rol oynamalıdır? Panel Başkanı: Sayın Galya Molinas, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Sayın Aykan Gülten, Coca Cola Đçecek Kurumsal Đlişkiler Müdürü Sayın Özge Erturan Baykara, Arçelik Enerji ve Çevre Sorumlusu Sayın Filiz Đneler, ĐZKA Sayın Dr. Hakan Gürsu, ODTÜ / Designnobis Sayın Cenk Aksoy, Erdemir Demir Çelik A.Ş. Sayın Meral Đnci Zaim, Đnci Holding Oturum 8J: Đzmir Bölge Planı: Bölgesel Analizler Đzmir Bölge Planının altyapısını oluşturan teknik analizlerin sunumları gerçekleştirilecektir. Panel Başkanı: Sayın Sibel Ersin, Đzmir Kalkınma Ajansı Sayın Prof. Dr. Osman Aydoğuş, Ege Üniversitesi Sayın Doç. Dr. K. Mert Çubukçu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sayın Dr. Serdar Temel, Ege Üniversitesi Sayın Doç Dr. Şebnem Gökçen Dündar, Dokuz Eylül Üniversitesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Tuğkan Tuğlular, SOFTIN Teknoloji Sayın Yrd. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, Đzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sayın Ussal Şahbaz, TEPAV Oturum 8K: Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü Ulusal rekabet edebilirliği artıracak bölgesel kalkınma stratejileri geliştirilmesinde kalkınma ajanslarının rolü nedir? Kalkınma ajanslarının yeni idari yapılar olarak bölgesel kalkınmaya etkisi nasıl artırılabilir? 15

16 Kalkınma Ajanslarının yerelde ilişki ağı ve işbirliği oluşturma, merkezi ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyon rolünün somut yansımaları nelerdir? Kalkınma Ajanslarının bölgelerinin yatırım olanaklarının tanıtımı konusunda somut başarı örnekleri nelerdir? Panel Başkanı: Sayın Nahit Bingöl, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Ergüder Can, ĐZKA Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Mehmet Üstün Gökay, TRAKYAKA Genel Sekreteri Sayın Çetin Oktay Kaldırım, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Doç. Dr. Abdülmecit KARATAŞ, Đstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Süleyman Alata, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Zekeriya Şarbak, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Dr. Ahmet Akman, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Dr. Emin Yaşar Demirci, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oturum 8L: Ege de ve Türkiye de Finansal Risk Yönetimi Küresel kriz sürecinde finansal risk yönetimi kapsamında yürütülen teknik çalışmaların sunumları gerçekleştirilecektir. Panel Başkanı: Sayın Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, EGĐAD Genel Sekreteri Sayın Prof. Dr. Mehmet Balcılar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sayın Prof. Dr. Shawkat Hammoudeh, Drexel Üniversitesi Sayın Doç. Dr. Rıza Demirer, Southern Illinois Üniversitesi Sayın Sezer Bozkuş Kahyaoğlu, Grant Thornton - Türkiye 18:15-19:00 Kapanış Oturumu Sayın Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakanı Sayın Kemal Madenoğlu, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Sayın Mustafa Toprak, Đzmir Valisi Sayın Aziz Kocaoğlu, Đzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 20:00-22:00 Akşam Yemeği (Đzmir Valiliği nin ev sahipliğinde) 16

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5 th İZMİR ECONOMIC CONGRESS 2013 Küresel Ekonomİk Yenİden Yapılanma Sürecİnde türkiye ekonomisi Turkish Economy in the light of the Global Economic Restructuring 30 ekim - 1

Detaylı

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 2013 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 2013 KÜRESEL EKONOMİK YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİ PANEL 30 EKİM OTURUMLARI - 1 KASIM 2013 2 II. CİLT I. CİLT ANKARA 2014 Takım

Detaylı

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ NE YÖNELİK DEĞERLENDİRME RAPORU

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ NE YÖNELİK DEĞERLENDİRME RAPORU 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ NE YÖNELİK DEĞERLENDİRME RAPORU Uzman Övgü PINAR Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk olarak 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihleri arasında düzenlenen 1. İzmir İktisat Kongresi, Mustafa

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

APOLLON SALONU 10 OCAK 2013

APOLLON SALONU 10 OCAK 2013 APOLLON SALONU 10 OCAK 2013 Açılış Konuşmaları Yusuf YAZAR - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mehmet SOĞANCI - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Dr. Hasan PALAZ - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

Dünya Su Günü 2008 Etkinlik Programı

Dünya Su Günü 2008 Etkinlik Programı 0/5 Dünya Su Günü 2008 Etkinlik Programı 1. GÜN Dünya Su Günü Panelleri 21 Mart 2008 DÜNYA SU GÜNÜ PANELLERİ 09.00 09.20 AÇILIŞ 09.30 11.30 Kocatepe Salonu İnönü Salonu PANEL 1: Küresel Değişimler ve Risk

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU www.oka.org.tr trbusinessforum@oka.org.tr facebook/trbusinessforum Bölgeler arası uluslararası işbirliklerini kurmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

ORTAK PLATFORM İŞ ZİRVESİ KATMA DEĞERLİ BÜYÜME YOLUNDA FİNANS BİLİŞİM - YÖNETİŞİM 7 8 MAYIS İZMİR KÜLTÜRPARK FUAR ALANI

ORTAK PLATFORM İŞ ZİRVESİ KATMA DEĞERLİ BÜYÜME YOLUNDA FİNANS BİLİŞİM - YÖNETİŞİM 7 8 MAYIS İZMİR KÜLTÜRPARK FUAR ALANI ORTAK PLATFORM İŞ ZİRVESİ KATMA DEĞERLİ BÜYÜME YOLUNDA FİNANS BİLİŞİM - YÖNETİŞİM 7 8 MAYIS İZMİR KÜLTÜRPARK FUAR ALANI BİRİNCİ GÜN: Firmalarda Kurumsal Yönetişim ve Teknoloji Tabanlı Büyüme Modeli 07

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu)

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) 103 TM-1 482,039 1.070 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 14 TM-1 475,530 1.450 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce)

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU

ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU ORTA KARADENİZ BÖLGESİ SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ İŞ FORUMU www.oka.org.tr trbusinessforum@oka.org.tr facebook/trbusinessforum Bölgeler arası uluslararası işbirliklerini kurmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen

Detaylı

TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 KONGRESİ

TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 KONGRESİ Türkiye nin Stratejik Vizyonu 2023 Stratejik Lokomotif Sektörler TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK 2023 PROGRAM ( TASLAK ) 1. GÜN 8 Mayıs 2014, Perşembe İstanbul Gönen Hotel 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.45 Açılış

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü. Üni.Adı Kont. Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.(İstanbul) 72 Çanakkale Onsekiz Mart Ü. 57 Çukurova Ü.(Adana)

Detaylı

21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve AR-GE PROJE PAZARI

21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve AR-GE PROJE PAZARI ve AR-GE PROJE PAZARI PROGRAMI SÜTÇÜ İMAM ÇALIŞTAY PROGRAMI 23.03.2016 Çarşamba 08:30-09:20 Kayıt 09:20 AÇILIŞ KONUŞMALARI 09:20-09:30 Takdim 09:30-09:40 Prof. Dr. Lale EFE, Pamuk Eksperliği Anabilim Dalı,

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) 26 ARALIK 2011, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Sayın Büyükelçi M. Haluk Ilıcak

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu UNESCO Türkiye Millî Komisyonu XXVI. Dönem Genel Kurulu 17 Mayıs 2014 Tarihinde Ankara da Gerçekleştirildi UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre toplanan XXVI. Genel Kurul, 2014-2018

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik Uçak Gövde - Motor Bakım 101010988 ANADOLU Üniv. Devlet ESKİŞEHİR MF-4 52 52 408,629 47.100 106910531 KOCAELİ Üniv. Devlet KOCAELİ YGS-1 25 + 1 31 31 420,908 49700 55.500 106930377 KOCAELİ Üniv. (İÖ) Devlet

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

İzmir İktisat Kongresi, 30-31 Ekim 2013 Oturum 7D: Tarım ve Gıda Sektöründe Dönüşüm. Panel Başkanı: Vedat Mirmahmutoğlları, GTHB Müsteşarı

İzmir İktisat Kongresi, 30-31 Ekim 2013 Oturum 7D: Tarım ve Gıda Sektöründe Dönüşüm. Panel Başkanı: Vedat Mirmahmutoğlları, GTHB Müsteşarı İzmir İktisat Kongresi, 30-31 Ekim 2013 Oturum 7D: Tarım ve Gıda Sektöründe Dönüşüm Panel Başkanı: Vedat Mirmahmutoğlları, GTHB Müsteşarı Panelistler: Erdoğan Güneş (Ankara Üniversitesi), Abdullah Kutlu

Detaylı

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I

Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 1 TBB EĞİTİM MERKEZİ Ö Z E L E Ğ İ T İ M S E M İ N E R L E R İ P R O G R A M I Sayfa 2 EYLÜL KONU TARİH EĞİTİMDEN SORUMLU ÜYELER EĞİTMENLER AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU (Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği'nin 12.09.2013 tarih ve 26 sayılı yazısı.. Anadolu

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

I. ULUSAL YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU PROGRAMI (GENEL)

I. ULUSAL YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU PROGRAMI (GENEL) I. ULUSAL YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU PROGRAMI (GENEL) 23 Ekim 2008 08.00 08.45 Kahvaltı 08.45 Tesislerden Hareket 09.25 Üniversiteye Varış ve Kayıt İşlemleri 09.30 11.00 Açılış Konuşmaları (Sakarya Üniversitesi

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Evrak Tarih ve Sayısı: 25/05/2017-15469 T.C. Sayı :11611387/051.01/ Konu :Kongre KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 7-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz Eğitim

Detaylı

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE YIL 2015_2016 YATAY GE BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.02.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 18.01.2016 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.01.2016

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

Sonuç Bildirgesi.

Sonuç Bildirgesi. Sonuç Bildirgesi www.unidokap.org DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği Üst Kurul Prof. Dr. Süleyman BAYKAL (Dönem Başkanı) Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Prof. Dr.

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 102810095 ÇANKIRI KARATEKİN Üniv. Devlet ÇANKIRI TM-2 45 + 2 52 52 294,526 186000 175.000 104510268 GİRESUN Üniv. Devlet GİRESUN TM-2 60 + 2 67 67 293,642 194000 177.000 106110512 KARABÜK Üniv. Devlet

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 2012-2013 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Sıra No Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN Genel Devlet Ü. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK 1 Koç 203910363 (Tam 6 6 MF-4 535,969 616 539,787

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY ORTAK TOPLANTISI & UCLG-MEWA & WALD ULUSLARARASI GÖÇ YÖNETİMİ ZİRVESİ

UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY ORTAK TOPLANTISI & UCLG-MEWA & WALD ULUSLARARASI GÖÇ YÖNETİMİ ZİRVESİ Salı, 08 Kasım 2016 Toplantı Yeri: Nevali Hotel 08.00-08.30 Kayıt 08.30-09.30 Açılış Konuşmaları Mehmet DUMAN UCLG-MEWA Genel Sekreteri WALD Yönetim Kurulu Başkanı Nihat ÇİFTÇİ Şanlıurfa Büyükşehir Belediye

Detaylı

2014-2015 ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇLARI HUKUK FAKÜLTESİ www.ogis.web.tr

2014-2015 ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇLARI HUKUK FAKÜLTESİ www.ogis.web.tr 1 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANKARA 100% Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 20 20 515,277 558,452 2 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANKARA 100% Hukuk Fakültesi (Tam

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Konferansı Duyurusu DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin (ÜNAK) 17.06.2013 tarih ve 2013/07

Detaylı

UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY ORTAK TOPLANTISI & UCLG-MEWA & WALD ULUSLARARASI GÖÇ YÖNETİMİ ZİRVESİ

UCLG-MEWA YÖNETİM KURULU VE KONSEY ORTAK TOPLANTISI & UCLG-MEWA & WALD ULUSLARARASI GÖÇ YÖNETİMİ ZİRVESİ Salı, 08 Kasım 2016 Toplantı Yeri: Nevali Hotel 08.00-08.30 Kayıt 08.30-09.30 Açılış Konuşmaları Mehmet DUMAN UCLG-MEWA Genel Sekreteri WALD Yönetim Kurulu Başkanı Nihat ÇİFTÇİ Şanlıurfa Büyükşehir Belediye

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili Evrak Tarih ve Sayısı: 14/06/2017-70696 T. C. Sayı :72754420-051.01- Konu :Kongre TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde "18.Yüzyıldan

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN UÇAK ELEKTRİK- ELEKTRONİK KOCAELİ ÜNİV. (İZMİT) Uçak Elektrik- Elektronik YGS- 1 419.38511 474.62000 ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) Uçak Elektrik- Elektronik YGS- 1 409.95903 456.34856 ATILIM ÜNİV. (ANKARA) Uçak

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111043 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 4 4 - - 100111088 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 26. Hafta (25 Haziran- 1 Temmuz 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 26. Hafta (25 Haziran- 1 Temmuz 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 26. Hafta (25 Haziran- 1 Temmuz 2012) 25 HAZİRAN 2012, PAZARTESİ 09:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanlığı AB İşleri Uzman

Detaylı

16 Üniversite ile 50 ye yakın proje

16 Üniversite ile 50 ye yakın proje FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 16 Üniversite ile 50 ye yakın proje FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi

Üniversitesi İstanbul Teknik İnşaat Mühendisliği MF-4 442,42607 Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi 2013 2014 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Üniversite Adı Bölüm Adı Kon. Başarı Puan Taban Sırası Türü Puanı Boğaziçi 62 4.390 MF-4 486,42431 İstanbul Teknik 47 11.800 MF-4 456,21968 Orta Doğu Teknik

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( )

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( ) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (23.06.2017-27.07.2017) I- KAYIT, DEĞİŞİKLİK ve TERKLER: 23.06.2017-27.07.2017 tarihleri arasında Odamıza; 42 yeni üye kaydedilmiş, 71 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

ANİBAL ANADOLU LİSESİ 2015 LYS YERLEŞME SONUÇLARI

ANİBAL ANADOLU LİSESİ 2015 LYS YERLEŞME SONUÇLARI ANİBAL ANADOLU LİSESİ 2015 LYS YERLEŞME SONUÇLARI 1 ABDULLAH KASIM MUTLU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 2 ARMAĞAN DİLEK KÖSEOĞLU

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I

TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I TÜRKİYE SORUNLARINA ÇÖZÜM KONFERANSI-I 24-27 ARALIK 1997 Ankara III. GÜN (26 ARALIK 1997) Sayfa No AÇILIŞ KONUŞMALARI 1-4 - Haşan GEMİCİ (Devlet Bakanı) - Hikmet ULUĞBAY (Milli Eğitim Bakanı) VII. OTURUM

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA BÖLGESEL VİZYON

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA BÖLGESEL VİZYON Destekleriyle KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA BÖLGESEL VİZYON Düzenleyenler Katkılarıyla Bölge Ortağı Stratejik Partnerler 25 Ekim 2017, Çarşamba 09.00 10.30 AÇILIŞ Şeref Özgencil Özgencil Yönetim Kurulu Erman

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği MF-4

Bilgisayar Mühendisliği MF-4 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) Özel 602 1070 516,9039

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik DAĞITIM YERLERİNE

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 88249623-051.04-E.4778 13/09/2017 Konu : Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Kapadokya Sempozyumu DAĞITIM YERLERİNE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından

Detaylı

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ Sayın Cumhurbaşkanımızın 2014 yılı Kasım ayında yapmış oldukları Cezayir gezisi sırasında, Cezayir le ticaret hacminin arttırılmasına yönelik yapmış oldukları irade beyanının

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 16 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) 19 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ 125 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 236 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 10 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ADANA Burhan Nuri Yılmaz -10845 22.11.1958-18.10.2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Elektronik ve Haberleşme Kolu) A.Türker Büyüköztürk-5412 05.03.1950-24.02.2009

Detaylı

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır.

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. PROGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

PROGRAM KİTAPÇIĞI 1-2 Kasım 2013 Atatürk Kültür Merkezi, Yunusemre Kampüsü

PROGRAM KİTAPÇIĞI 1-2 Kasım 2013 Atatürk Kültür Merkezi, Yunusemre Kampüsü 1. PROGRAM KİTAPÇIĞI 1-2 Kasım 2013 Atatürk Kültür Merkezi, Yunusemre Kampüsü 08:30 Kayıt 10:10 Açılış Töreni İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu Anadolu Üniversitesi Tanıtım Sunusu Açılış Konuşmaları Prof.

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

DANIŞMA KURULU. 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi. 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi DANIŞMA KURULU 1. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz Ardahan Üniversitesi 2. Prof. Dr. Kılıçbay Bisenov Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi 3. Prof. Dr. Kemal Polat Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 4. Prof.

Detaylı

1. Türkiye Demiryolu Konferansı TOBB Konferans Salonu, Ankara (30-31 Ekim 2012)

1. Türkiye Demiryolu Konferansı TOBB Konferans Salonu, Ankara (30-31 Ekim 2012) 31 Ekim 2012 1. Türkiye Demiryolu Konferansı Demiryolu Yük Taşımacılığında Hizmet Alan ve Hizmet Verenler ve Demiryolu Sistemlerinde Yenilikçi Çözümler I. Oturum 09:00-10:5 (15 şer dk. tek tur + 15 dk.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

15 ŞUBAT 2013 CUMA 10.00 Otele Giriş Grup Çalışmaları Grup Çalışmaları Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. M. Osman Kurtkan KAPICIOĞLU

15 ŞUBAT 2013 CUMA 10.00 Otele Giriş Grup Çalışmaları Grup Çalışmaları Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. M. Osman Kurtkan KAPICIOĞLU 15 ŞUBAT 2013 CUMA 10.00 Otele Giriş Grup Çalışmaları Grup Çalışmaları Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. M. Osman Kurtkan KAPICIOĞLU 14.30-16.30 Gruplar: 1. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilat Yapılanması Grup

Detaylı

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1 Şube 4 - Mühendislik Grubu Diger Mezun 35 GÖKÇE BORA EGE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA 2 78 CANAN UĞURLU EGE MÜHENDİSLİK GIDA 3 20 SERPİL SEDEF ERDEM ESKİŞEHİR ANADOLU TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı