KÜRD DEVLETİ VE FESTİVAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRD DEVLETİ VE FESTİVAL"

Transkript

1 1 KÜRD DEVLETİ VE FESTİVAL Kronolojik sıralamaya göre Tavla köyünün Sümer, Akad, Babil, Asur ve Fenikeliler Kürd halkı toplumsal özelliklerini (dilini, kültürünü, dinini, mitolojisini) gönüllerinde, dillerinde, gelenek ve göreneklerinde yaşayıp, yaşatarak yirmi birinci yüzyıla taşımayı başarmışlardır. Konu ile ilgili olarak yaptığım Sümer(Kürd) Dili Adlı çalışmamda Kürd dilini, kültürünü, tarihini ve mitolojisini kanıt ve kaynaklarla açıkladım. Burada kısaca da olsa açıklamak gerekliyse: çivi yazısının Kurmancı olması; Akad lı Ur ve Uruk halkının orijinal adlarını, gelenek ve göreneklerini günümüzde de yaşayıp, yaşatması; Asur-Sin halkının(tüm Kürdistan da olduğu gibi) Kuzey ve Kuzeybatı Kürdistan ın birçok yerleşim birimlerinde -toplumsal özelliklerini- orijinal adları ile yaşayıp, yaşatması; Babil Kürd halkının Zig gur a te=ziyaret adı ve gelenekleriyle toplumsal özelliklerini günümüzde de yaşayıp, yaşatması; Pe nigi an=fenikeliler Kürd halkının Fenike-Kürd alfabesi ile dillerini günümüzde de yaşayıp, yaşatması ilkokul düzeyinde eğitim görmüş bir insanın da şüpheye düşmeden anlayabileceği bazı temel verilerdir. Ama ne yazık ki ordu-devlet-türkiye binlerce yıldan bu yana yaşatılan bu toplumsal özelliğimizi yirmi ve yirmi birinci yüzyılda yok etti. Kalan kırıntıların üzerine de Türk Malı etiketini yapıştırıyor. Bu makalede 1960 lı yıllardan bu yana Türkiye tarafından sinsi planlarla ve Vandallıkla kademeli olarak yok edilen halkımızın başına gelen trajik olayları kısaca anlatmaya çalışacağım. Bu vesileyle doğanın ve insanlığın geleceğinin sorumluluğunu üstlenen dünya tarihçilerini ve toplumbilimcilerini göreve davet ediyorum. Dünya Tarihçileri ve toplumbilimcileri diğer değerli araştırmacıların çalışmaları ile bu ve daha önce yayınlanan yazılarımın verilerinden ve de örnek olaylardan hareketle -yerinde; alan çalışmasıyla- ama daha teferruatlı olarak gelişmeleri kayıt altına alıp, günümüzde ve gelecekte ki insanlığı aydınlatmalarıdırlar. Şayet bu yapılmazsa Türkiye başarılı olur. Anadolu dan yok edilen Ermeni ve Rum lara Kürd halkı da ilave edilir. Kürdlerin işi bitince sıra kime gelir onu da Türkiye bilir. Aslında Türkiye de yaşanan ve kademeli olarak bütün dünyaya yayılan korkunç boyutta insani dezenformasyon var. Bu olguyu Sümer(Kürd) dili Adlı çalışmamda şu sözlerle ifade ettim:...on dokuz ve yirminci yüzyıl bilimsel ve teknolojik gelişmelerini dünya devletlerinden transfer eden Türkiye, Türkiye deki toplumsal önderlikleri yüklenen insanları -olması gereken- sağduyudan uzaklaştırmıştır. Bu sağduyudan uzaklaşma süreci yukarıdan aşağıya sistemi yürüten Ordu-devlet, devlet başkanı, yasama, yürütme, yargı, bürokrasi... köy bekçisine kadar tüm sisteme sirayet etmiştir. Etkileşim toplum katmanlarını da sarmaya başlamıştır, asıl tehlike de budur. Bu durum tüm toplum katmanlarını sosyal psikolojik yönden nihilist-paranoyak-narsisçi-mazoşist bir zincirleme ruh haline girmesine sebebiyet vermiştir.dedim. Ayrıca daha bir çok makalemde Türkiye de yaşanan dezenformasyon sürecini açıklamaya çalıştım. Yaşanan ve kısaca kaleme aldığım bu dezenformasyon süreci ise şu gelişmelerle sonuçlanacaktır: Seksen ya da yüz milyonluk yapay ordu-devlet-türkiye türeyecektir; Halk ordu-devlet gücüne tapan bir konumda olacaktır; tüm bireyler(ordu-devletin bireylerden isteğine uygun olarak) sürekli savaşmaya hazır olacaktır; topluluk bireylerinde -olması gereken- insani özellikler(sevgi, saygı, adalet vs.) den arındırılmış olacaktır; insanlar sisteme uyum sağlayarak, sürekli sistemden yararlanmayı bir yaşam biçimi haline getirecektir; topluluk güçlü olmaktan ve lüksten başka bir şey düşünmeyen bireyler oluşturacaktır; yapay ve esasen mal(meta; robot) özelliğinde bir topluluk meydana gelecektir. Bu durumda -doğal olarak- güçlü bir Türkiye oluşacaktır. Bu güçten etkilenen ama esasen korkan komşu

2 2 devletler ya da toplumlar Türkiye sisteminin doğruluğuna inanmaya başlayacaklardır. Bu inanç o devlet ya da toplumları Türkiye nin sistemini uygulamaya sevk edecektir. Böylelikle kademeli olarak -sürekli savaşmayı ve zengin olmayı planlayan sapkınlık- tüm dünyayı saracaktır. ***** İlçemiz Sarız ın on dört pare Kürd yerleşim biriminin halkı Tavla köyü ile aynı toplumsal özelliklere sahipler ve aynı akıbete uğramışlardır. Örnek teşkil etmesi için burada yalnız Tavla köyünü anlatacağım ten 1960 lı yıllara kadar Tavla köylüleri Türkiye nin işgaline boyun eğmiş bir halk olarak Türkiye ye zorunlu olarak saygıda kusur etmiyordu. Ürettiği ürünleri devletin asli halkına Türklere maliyet fiyatına satarak şeker, sabun, kap kacak ve kumaş gibi Kürdlerin üretme imkanına sahip olmadığı ürünleri satın alıyordu. Buna karşılık ürettiği yaklaşık altı bin civarındaki büyük ve küçükbaş hayvanlarının kuzularını vs. devletin asli halkına maliyet fiyatına veriyordu, kendileri ise sadece hastalanıp, ölüm aşamasına gelen hayvanları kesip yiyorlardı. Yün, peynir ve yağ gibi ürünlerin cüzi bir kısmını ihtiyaçları için ayırıp, büyük bölümünü ordu-devletin asli halkına maliyet fiyatına veriyorlardı. Erkekler kışın Kayseri ve Adana gibi büyük şehirlere giderek devletin asli halkının büyük hayvan besi çiftliklerinde adeta karın tokluğuna cüzi maaşlarla çalışıyorlardı. Bu insanların tamamı gece hayvanların ahırında yatarak, -başta akciğer hastalıkları olmak üzere- çeşitli hastalıklara yakalanarak bir kısmı genç yaşlarında ölüyordu. Bir kısmı ilkbaharda Adana gibi şehirlere patates sökmeye, ekin biçmeye ve inşaatlarda çalışmaya gidiyorlardı. Çocuklar ise sekiz-on yaşından itibaren çeşitli -köye özgü- işlerde çalışmaya başlıyorlardı(çobanlık, tarla işçiliği vs.) on dört, on beş yaşından itibaren de babaları ile birlikte İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere giderek, İnşaatlarda çalışıp, çalışma hayatına daha sıkı sarılıyorlardı. Yirmi yaşına geldiklerinde ise ordu-devleti korumak için sadakatle askerlik yapıyorlardı. Kısaca Kürd halkının malı, canı, emeği Türkiye ye feda edilmişti. Buna karşılık gizlice de olsa ibadetini yapıyor, dilini ve kültürünü muhafaza ediyorlardı. Mutlu olmasalar da yaşamlarını sürdürüyorlardı. En azından dillerini ve kültürlerini yaşattıkları için mutlu oldukları söylenebilir li yıllara gelindiğinde ordu-devlet adeta kudurmuştu, Tavla köyü koyun sürüsünün içine Kurt canavarı girmiş gibidarmadağın edildi. Genç nesil Tavlalılar bir yandan sapkın radikal ideoloji ile bileniyor, diğer taraftan tutuklanıp, işkence ediliyordu. Erkekler ve yeni yetişen nesiller iş bulamıyordu. Kimi iş bulanlar ise enflasyonist baskı ile ekonomik işkenceye alınmıştı; büyük şehirde çalışıp, elde ettiği cüzi paralar eve gidene kadar yarı yarıya enflasyona uğrayarak yok oluyordu li yıllara gelindiğinde ordu-devlet artık zıvanadan çıkmıştı. Onlarca Tavlalı işkenceden geçirilmişti. Ördekli köyünde açık hava işkencesi uygulanıyordu, köye misafir olarak gelen insanlar dahi köy meydanında işkenceden geçiriliyordu. Kardeşlerim Kürd halkına yapılan 12 Eylül askeri darbesini protesto ettikleri için yedi aylık işkenceden geçirildi. Erkek kardeşim kabuğuna çekilip, pasif bir insan oldu. Kız kardeşim ise kronik şizofren bir deli oldu. Devletin asli halkının ise keyfine diyecek yoktu. Enflasyon onların işine yarıyordu, darphanede basılan paralar çeşitli yöntemlerle(özel ve devlet bankaları aracılığı ile kooperatifler ve devlet kredisi) şeklinde özel halkın cebine aktarılıyordu. Özel halk karına kar katıp, zengin oluyordu. Mesleği olmayanlar orduda teskere bırakıp, JİTEM gibi askeri birliklerde görev alıp, öldürdükleri Kürdler için kelle başına para alıp zengin oluyorlardı. Kooperatifler açıp, ürünlerini değerlendirebiliyorlardı. Tavla köyünde öğretmenlik yapan asli bir halk, kız çocuklarının da bulunduğu Kürd köyü dershanesinde pijama ile derse girip cinsel organlarını karıştırıyordu. Kürdler için Taciz, açlık, ölüm ve sefalet hat safhadaydı. Gerekçesini bilmiyorum ama İngiltere ve diğer dünya devletleri kapılarını Kürdlere açınca -gönüllü sürgüne gitmek- Kürd halkı için bir umut kapısı oldu. Geçmişte üretip, ama tüketmeyen fakat dilini ve kültürünü yaşattığı için zorluklara katlanan yüz elli hanelik Tavla köyü kısa sürede yaşlılardan oluşan yüz hanelik bir köy durumuna düşürüldü. Buna karşılık, iki yüz elli hanelik Tavla köyü halkı gönüllü olarak Londra ya sürgün gitti li yıllara kadar halkımızın tamamı Kürdçe konuşurken, günümüzde yalnız yaşlılar

3 3 -bazen kendi aralarında- Kürdçe konuşuyorlar. Böylelikle Türkiye temel amaçlarından birini daha gerçekleştirerek, dilimizi ve kültürümüzü de büyük oranda asimile etmeyi başardı yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri Hızıraleyselam gibi Kürd halkının imdadına yetişti. Kürd halkının seksen üç yıldır maruz kaldığı insanlık dışı hakaret, esaret ve yok edilme kademeli de olsa son bulmaya başladı. Burada bir hususu önemle belirtmeliyim ki federal sistem gibi palyatif önermeler Kürdler için kesinlikle bir kurtuluş yolu değildir. Çünkü başta yapay ordu-devlet-türkiye olmak üzere, bölge ülkelerinin Kürdistan üzerindeki emelleri ile Kürd halkına ve topraklarına musallat olmaları asla son bulmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri çekildiği andan itibaren Türkiye nin sümen altındaki sinsi planları devreye girecek, esaret yasaları ve anayasaları yeniden tanzim edilecek, Kürdistan ın Dicle ve Fırat nehirlerinde tekrar Kürd kanı akmaya başlayacaktır. Kürdistan devleti kurulduğunda ise söz konusu devletler zorunlu olarak barışı kabul edeceklerdir. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri de görevini tamamlamış bir toplum olarak çocuklarını ülkesine götürecektir. Diğer taraftan insan onuru için şehit olan Amerikalıların evlatları, esareti, zulmü, işkenceyi, katliamları, soykırımı sonlandıran gençler olarak; gençlerin anne, baba ve kardeşleri ise şehit aileleri olarak insanlık vicdanında ve tanrı katında taçlandırılmış olacaktır. Kutsal dava şehitlerinin mekanı cennettir. Tanrı kalanlara uzun ömür versin. Konunun lafsına uygun birkaç tespit: Kürd kültürü talan oldu, Kürd evleri viran oldu, kötülük had safhayı buldu, Amerika yetişti, Gönüllere umut doldu. Son sistem işkence yapıldı, Kimi insan yakıldı, kimisi de deli oldu, Amerika yetişti, Çaresizlik son buldu. Sevgi, saygı unutuldu, Anneler yavrusunu görmez oldu, Amerika yetişti, Sevgililer kavuştu. Kuzular melemez oldu, Ocaklar tütmez oldu, yaylalar yeşermez oldu, Amerika yetişti, Kürdler hayat buldu. Dahası var gelecekte, umutlar hep yüreklerde, sevgi, adalet, erdem ufuklarda, yaşa var ol Amerika 2006 yılına gelindiğinde, genelde Kürdistan da, özelde ise Tavla köyünde yaşanan konjonktüre dayalı hoşgörülü ordu-devlet anlayışına, ama esasen bunun arkasındaki sinsi plana bakalım. İngiltere deki Tavlalı gençler 2005 yılı boyunca haberleşip, sözleşerek 2006 yılının Temmuz günleri arasında köyde buluşup, yaylada çadır kurup, piknik yapmak istediler. Bu durum kültür ve vatan hasreti çeken gençlerimiz için güzel bir fikirdi. Ne oluysa oldu, ordudevlet gelişmelere el koydu ve kıvrak bir manevrayla gençlerimizin heveslerini kursaklarına gömdü. Devlet Tavla köyünde festival adı ile bir ucube uydurarak, esasen güçlü Türk ordusunun boy göstereceği bir heyula yarattı. Sivil ve askeri komutanlar Tavla köyü halkının şeref protokolüne yerleşti, Tavla köylüleri ise kaçkın ve kaçkın olmayan köleler olarak efendilerin hizmetine amade edildi. Sanki Tavlalılar teröristmiş gibi etrafları savaşçılarla sarıldı. Burada devlet protokollü resmi-festivali organize eden kişi olarak- Tavla köyü muhtarını suçlamıyorum. Neticede muhtar köyümüz halkının huzur ve güveni için ordu-devletin dolaylı ya da dolaysız telkinine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Eğer muhtar devletin isteğine uygun olan festival ucubesini düzenlemeseydi, ordu-devlet kızardı. Kızınca da ne yapacağı belli olmazdı. Esasen gençlerimize ve öncelikle de yetişkinlerimize şu soruları soruyorum. Tavla köyü neyin resmi-festivalini yapıyor? - Binboğa da yetiştirdikleri koyun ve sığırlarını iyi fiyatlarla satıp, elde ettikleri gelirin kutlama festivalini mi yapıyorlar? - Tavla köyünün gençleri için açılan meslek kursu atölyelerinin festivalini mi yapıyorlar? - Tavla köyünde açılan Kürd dili ve kültürü okulunun festivalini mi yapıyorlar? Ama Türk ordusunun festival gerekçeleri var. Örneğin - Tavlalıları gönüllü sürgüne gönderdikleri için festival yaptırabilirler! - Geçmiş günlerde yaptıkları işkencelerin festivalini yaptırabilirler! - Tavlalıları Türkleştirdikleri için festival yaptırabilirler!

4 4 - Katlettikleri gençlerimiz için festival yaptırabilirler! - Deli ettikleri gençlerimiz için festival düzenletebilirler! - İngiltere den bedava gelen döviz için festival düzenletebilirler! - Dünyaya Türkiye çok güzel bir ülke, bakın festivaldeki resim ve filmlerimize, Kürdlere çok iyi davranıyoruz propagandasını yapmak için festival yaptırabilirler. - Festival vesilesiyle çektirdikleri Tavla köyü protokolündeki Ordu-devlet ve Türk bayraklı resimler ve filimler sayesinde Kürd halkının üzerine Türk Malı etiketini yapıştırdıkları için festival düzenletebilirler. - Ordu protokolü ve köylünün etrafını saran savaşçılarla Kürd gençlerinin kursaklarına korku saldıkları için Tavlalılara festival yaptırabilirler. - Ur u Urukan ları ve Sin e mili leri dünyaya Türk halkı diye yutturdukları için festival yaptırabilirler. Tavla köyünün resmi-devlet festivali yapması için bir nedenleri yok. Fakat gençlerimizin yaylaya çıkıp, orada çadır kurup, eğlenmeleri, köyde çeşitli sanat ve kültürel etkinlikler düzenlemeleri, Cem evinde Cem yapmaları, yine sanatçıları davet edip müzik dinlemeleri gerçekten güzel olurdu. Gençlerimiz bir yılın şehircilik yorgunluğunu üzerlerinden atar, birbirleriyle tanışır, kaynaşır, enerji toplamış olarak sevinçle giderlerdi. Oysa resmi-festival gençlerimizin heveslerini kursaklarına gömdü. Türk ordusu ise gençlerimizin sakin yayla ortamında kaynaşmalarını engellediği için mutlu oldu. Bu nedenlerden dolayı gelecek yıl gençlerimiz yaylaya çıkıp, eğlensinler, çeşitli kültürel etkinlikler tertiplesinler, sanatçı davet edip müzik dinlesinler, Cem yapsınlar. Adına da Tavla Köyü Kürd halk kültürü festivali desinler, fakat ordu-devlet protokolü ile festival yapma saçmalığına son verilmelidir. Ordu-devlet protokolü olmaksızın sivil olarak Tavlaya gelen her misafire köyümüz açıktır. Bu da böyle biline. Dünya durdukça mümkün değil ama varsayalım ki devlet kötü amaçlı değil. Fakat yarın Kürdler Kürd devletini kurmaya karar verip de, -Kürdistan sınırları Bêê rot=çıplak söğüt (Beyrut) tan - Tsor=kırmızı dut dağları(toroslara) kadar olan bölgeyi kapsamaktadır; bu bölge bütün insanlık tarihi boyunca Kürdlerin üzerinde yaşadığı Kürdistan ın doğal ve meşru topraklarıdır- derse, ve böylelikle Tavla köyü Kürdistan sınırlarının içine dâhil edilirse, kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye nin ilk bombalayacağı yerlerden birisi de Tavla Köyü olacaktır. KÜRD DEVLETİNİN KURULMASINA KÜRDLER KARAR VERİR Dışişleri bakanı ve başbakan yardımcısı Abdullah Gül, dünya devletlerinin Roma toplantısında Orta Doğuda kalıcı barışın sağlanması için Kürdistan Devleti kurulmalıdırçağrısına, Abdullah Gül Kürdistan Devletinin kurulmasına bölge halkları karar vermelidir diyor. Bu görüş hangi akıl, mantık, etik değer, adalet ve erdem gibi müspet insani değerlerle bağdaşır. Araplar fetih ve enfal anlayışıyla Kürdistan topraklarını işgal ve ilhak ederek Suriye, Lübnan ve Irak adında üç devlet kurduklarında Kürd halkına danıştılar mı? Türkiye 24 Temmuz 1923 tarihinde İstanbul Osmanlı İslam İmparatorluğunu yıkıp, yerine göçer bir Türk aşireti için devlet kurduğunda Kürd halkına danıştı mı? Kürd Devletinin Kurulmasına Kürd Halkı ve Dünya Devletlerinin Diplomatik, Siyasi ve Bilimsel Organları Karar Verecektir. Kürdistan kurulduktan sonra eşit şartlarda- bölge halklarının diyaloguyla diğer sorunlara çözüm bulunur. BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ VE KÜRD TARİHİ VERİLERİ

5 5 Seksen üç yıldan buyana Kürd halkı muhtemelen kurulacak olan bir Kürdistan varsayımına göre yaşamlarını düzenleyemezlerdi. Bunu yalnız Kürdler değil dünyadaki hiçbir toplum yapamaz. Esaret altında yaşayan bir toplumun yapacağı bir tek şey var. O da -yapabildiği kadar- toplumsal özelliğini(dil ve kültürünü) korumaya çalışmaktır. Kürdler bunu yaptı. Türkiye gibi ordu-devlet yapılanmasının esareti altında tutulan Kürd toplumunun sıradan insanları -devletin organize ettiği ve benim halkım(türk)- dediği insanlarla sürekli kavgalı bir şekilde yaşamlarını sürdüremezlerdi. Tam tersi onlarla asgari bir yaşamı sürdürecek zorunlu bir kabullenme, davranış ve eylem şeklini göstermek zorundaydılar. Burada iki farklı toplumsal olgu görülür. İşgal altındaki toplum bir yandan işgalcilerin sıradan insanlarıyla asgari insani ilişkilerde uyum sağlamaya çalışırken, diğer taraftan fırsat buldukça işgalcilere karşı bağımsızlık mücadelesi vereceklerdir. Nitekim Kürdler bağımsızlık haklarını almak için birçok kez ayaklandılar. Dünyadaki hiçbir toplum Türkiye deki Kürd toplumu kadar asker, polis, sivil devlet memuru, istihbarat görevlisi, bürokrasi elamanı, sivil toplum kuruluşu gibi, devlet örgütlenmesi tarafından seksen üç yıl planlı ve sürekli düzenli olarak terörize edilip, katliamla, işkenceyle, yakılarak, faili meçhul cinayetle soykırıma maruz kalmamıştır. Dolaysıyla Kürd toplumunun yapacağı bir tek şey vardı, onu da yaptı ve toplumsal özelliğini(dil ve kültürünü) korudu. İçlerinden bazılarının propagandalara aldanıp, işgalci Türkiye nin değirmenine su taşımaları -çaresiz- insani bir savunma biçimidir. Yeter ki gerçekleri öğrendikten sonra işgalcilere hizmet etmesin. Hangi Kürd çocukluğundan itibaren Atatürk ün tüm planlarının Kürdleri yok etmek üzere kurulu olduğunu biliyordu. Ben elli yaşımdan sonra öğrendim. Günümüzde ve gelecekte Türkiye Atatürk ün Kürdleri yok etmek hasedinden ve amacından hiçbir şekilde vazgeçmeyecektir. Şu anki kısmi serbestlik ortamı ise tamamen konjonktüre dayalı manevradır. Türkiye nin tek bir millet, tek bir dil savı, Kürdistan a yapılan askeri yığınak, güçlendirilen bürokrasi ağı ile sivil ve resmi polis teşkilatlarının güçlendirilmesi, sürekli revize edilen yasalar ise bu savı doğrulamaktadır. Bu nedenlerledir ki Türkiye sadece- versiyonlu esaret altında tutma yöntemlerini geliştirecektir. Ta ki Kürdleri yok edip, ya da Türkleştirene kadar. Bu konuda Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapan Süleyman Demirel in sözlerine bakalım: Sl. Demirel bir demecinde beş yüz yılda Kürdleri asimile edemediysek bu bizim ayıbımızdır diyor. Ve diğer bir TV canlı yayın demecinde: önümüzdeki yüzyılda bu işi halletmiş oluruz diyor. Sl. Demirel in sözleri askeri strateji merkezlerinin nihai hedefi ve Atatürk ün de hasedidir. Türkiye nin Kürdleri yok edip, topraklarını ele geçirme planında en etkili yöntemlerinden birisi de, Kürdleri çeşitli yol ve yöntemlerle bölüp, birbirine düşürme senaryolarını başarıyla uygulamasıdır. Türkiye Kürdleri bölme senaryolarına demokrasi kılıfını geçirerek uygulama alanı yaratmıştır. Sözgelimi, Siyasi partiler aracılığıyla Kürdleri bölme yöntemi: CHP, DYP, AKP, DSP., dernekler aracılığı ile bölme yöntemi: Atatürkçü düşünce derneği, parti gençlik dernekleri, ülkü ocağı dernekleri...), ideoloji farklılıklarından yararlanarak bölme yöntemi: Atatürkçülük, Sosyalizm, Komünizm, Liberallik., ekonomiyi araç olarak kullanıp, Kürdler arasında farklı sosyal guruplar yaratma yöntemi: zengin-fakir Kürd, lümpen sınıf yaratma yöntemi: Türkücü, ozan. Bu örgütlerde faaliyet gösteren Kürdler, Kürdlerin toplumsal haklarından söz edemezler. Örneğin, Kürdlerin dil ve kültüre dayalı toplumsal hakları var diyecek bir Kürd insan hiçbir şekilde Türkiye deki CHP, DYP, AKP veya Atatürkçü Düşünce dernekleri, parti gençlik kolu derneklerinde ya da meslek kuruluşu derneklerinde barınamaz. Kürd bir insan Kürdlerin toplumsal haklarından söz ederse dışlanır. Bir Kürd Türkücü ya da sanatçı asla televizyonda, Kürdlerin dile ve kültüre dayalı toplumsal hakları var, diyemez. Derse Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya nın akıbetine uğrar. Ama Türk Kürd kardeştir, hepimiz Türk üz, hepimiz kardeşiz bu kavga ne diye deyip, çifte standartlı konuşmaları alabildiğine serbesttir. Üstelik bu tür çifte standardı yapan Kürdler Kürd kamuoyuna star diye dayatılıyor.

6 6 Tanrının verdiği yaşamını sürdürmek isteyen bu gibi Kürd insanları suçlamak da doğru değildir. Diğer taraftan Kürdlerin ordu-devlet planıyla içine sokuldukları bumerang ortamını açıklamak da Kürd aydın, yazar ve çizerlerinin temel görevidir. Bana göre kısmen doğru olmasa da, çağımızda devleti olan toplumların yazar ya da entelektüelleri toplumunu farklı görüşlere yönlendirerek onların karşıt görüşlü örgütlenmelerini sağlıyorlar. Dahası onların hata yapmasına göz yumup, teşvikte ediyorlar. Çünkü devlet yapılanmasının her an için yanlışlara müdahale edip, yönlendirme imkanı var. Örneğin günümüzde devletler toplumlarını sağ-sol, faşist-komünist, dinci-laik, demokrat-anti demokrat örgütlenmelerini teşvik ediyorlar. Aşırılıklara gidilmesi durumunda ise çeşitli yöntemlerle engelliyorlar. Ama Kürd toplumu aydınlarının Kürdleri bu tür bölünmelere yönlendirmeye hakları yoktur. Yönlendirirlerse toplum işgalcilerin tuzağına itilmiş olur. Türkiye bu tür örgütlenmeleri ordu strateji merkezlerinde planlayıp, istihbarat elamanları vasıtasıyla Kürd halkının içinde uygulamaya koyuyor. Örneğin Türkiye Hizbullahı, faşist parti ve dernekleri, radikal dinci örgütleri, sözde demokrasi savunucusu partileri. Örgütleyip, sözde Kürd halkının hizmetine sunuyor. Bu nedenlerledir ki toplumsal egemenlik hakkı ordu tarafından kullanılan Türkiye nin yanlış örgütlenme keyfiyeti vardır. Ama esaret altındaki Kürd toplumunun yanlış örgütlenme lüksü ya da keyfiyeti yoktur. Bütün zamanlarda toplumlar siyasi erki elinde bulunduran örgütlenmelerin peşinden giderler. Örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde Senato-Temsilciler meclisi, İngiltere de Avam kamarası-lordlar kamarası, Fransa da meclis, İran da mollalar, Suudi Arabistan da Kral ve Türkiye de ise Ordu egemenlik kurmuştur. İşgal altındaki Kürd toplumunun ise siyasi önderliği yoktur. Kürd meclisini oluşturup, toplumunun siyasi önderliğini ise bir parti sağlayabilir. Bu parti toplumun nihai, kendi kaderini tayin etme hakkı talebini Kürd toplumunun ve dünyanın gündemine taşıyabilir. Böyle bir Kürd partisi meşru müdafaa hukuk bürosu kurabilir. Diğer üç devlette yaşayan kardeş Kürd parti ve kuruluşlarıyla irtibata geçebilir. Türkiye de örgütlenme konusunda Kürd toplumunun fazla seçeneği yoktur. Toplumumuz her geçen gün daha fazla bilinçlenmektedir. Son yıllarda Türkiye bilinçli Kürdü katletme imkanı da bulamadı. Bilinçli insanlarımız çoğaldı. Bu durumda ya doğru bir örgütlenmeyle bir parti kurup, realist bir özgürlük mücadelesi vereceğiz, ya da bilinçlenen halkımızı Türk ordusunun şefkatli kollarına teslim edeceğiz. Esir konumda olan her toplum doğru önderliği kısa zamanda algılar ve önder partisinin peşinde gider. Özellikle de içinde bulunduğumuz yüzyıldaki devasa iletişim ve enformasyon çağında toplumlar kısa zamanda doğru örgütlenme ile yanlış örgütlenmeyi birbirinden ayırır. Türkiye 83 yıldan bu yana, Ermenilere yaptığı gibi, Kürdleri de topraklarından arındırıp yok etmekle yetinmiyor. Kürd halkının dilini, kültürünü, örf ve adetlerini, geleneklerini, folklorunu, müziğini. Hasılı tüm toplumsal özelliklerini de vandallıkla yok ediyor, yok edemediklerini de benleştirmeye çalışıyor. Sözgelimi Türkiye nin kuruluşundan bu yana -Kürd halkını birbirine kırdırmak için tasfiye etmeyip, yararlandığı- aşiretçiliği günümüzde yok etmeye çalışıyor. Çünkü aşiretlerin Kürdleri yok etmekte ayak bağı olduğunu anladılar. Bunun için de sözdebağımsız olan bir araştırma kurumuna aşiretçiliğin Kürd kadınlarına çok zarar verdiği doğrultusunda sahte raporlar düzenletiyor. Bu raporları da Kürd halkına dönük yayın yapan basına yayınlatıyor. Kürd halkı ordu strateji merkezlerinin taleplerine uygun şekilde düzenlenmiş olan bu raporlara itibar etmemelidir, ederse Türkiye nin oyununa gelir. Esaret altındaki Kürd kadınlarının erkekleri işsiz, evine ekmek götüremiyor; yaylaya çıkması yasak, koyunlarını otlatamıyor; yasa ve anayasalarla bütün hak arama alternatifleri tüketilmiş özgürlük mücadelesi veremiyor; Eğitimsiz kalmış dünya insanlarıyla iletişim kuramıyor; her türlü basın yayın denetim altında bilgi edinme haklarından mahrum bırakılmış, diliyle eğitim yapamıyor. Kürd kadınlarının çocukları yedi yaşından itibaren tarlada çalışıyor; köprü altında ya da üstünde mendil satıyor veya boyacılık yapıyor; çocukların eğitim sorunları hat safhada, askerliğini bitirince iş bulamıyor; Özgürlük mücadelesi için dağa çıkıyor dünyanın altıncı

7 7 büyük ordusuyla savaşmak zorunda kalıyor. O halde Kürd kadınlarının sorunu devletten mi? Yoksa binlerce yıllık toplumsal biçimi olan aşiretçilikten mi kaynaklanıyor? Kürd halkı Türkiye nin oyununa gelip, aşiretçilik düşmanlığı yapmamalıdır. Aşiretçilik kürd halkının toplumsallaşma biçimidir. Aşiretçiliğin tavsiye edilmesi veya yeni bir yapılandırmaya kavuşturulması gerekiyorsa, Kürdler bağımsızlığını kazandıktan sonra yaparlar. Ne dini yönden, ne ahlaki yönden, ne de mantık yönünden Türkiye nin Kürdlerin geleneklerini tasfiye etme hakkı yoktur. Türkiye aşırı derecede haddini aşıyor. Kürd halkı mağara çağından beter çaresiz duruma düşürülmüş. Mağarada iken Kürdlerin bir kurtuluş ümitleri vardı, ama şimdi ölümden başka bir umutları kalmamış. Kürd halkının -kesinlikle- aralarında diyalog sürecini tamamlayıp, önder parti içinde yerini almış aşiret önderliklerine ihtiyacı var. Çünkü aşiret gerçeği uygar insanlığın doğuşundan bu yana Kürdlerin bir toplumsallaşma biçimidir. Bu yolla Kürd halkı toplumsal özelliklerini(dil ve kültürünü) koruyabilmiştir. Halkımız şu olgunun bilincindedir: Şayet Kürdler tarihsel bir toplumsal örgütlenme biçimi olan aşiretçiliği kaybederlerse, işgalciler Kürd toplumunu kısa sürede çeşitli yöntemlerle yok eder. Aşiretçilik bugüne kadar Kürd toplumunun çimentosu görevini yapmıştır. Bu çimentoyu bir anda kırıp atamayız. Aşiretçilik ancak ve yalnız bağımsızlık kazanıldıktan sonra bilimsel yöntemlerle çağa uygun bir şekilde yapılandırılır. Bağımsızlık kazanılmadığı sürece de bu bilinç düzeyine ulaşmamız asla söz konusu olamaz. Başka bir deyimle Kürdlerin toplumsal özelliğini yine- Kürdler bilir. Kendi dilleriyle eğitim yapmaya başladıklarında bireysel ve toplumsal bilinç üst seviyeye taşınacak ve böylelikle sorunlarına doğru teşhisi koyup, uygun olan çözüm yollarını kolaylıkla bulacaklardır. Kaldı ki dünyanın hiçbir ülkesinin Kürdlerin toplumsal dil ve kültürel özelliklerini ortaya çıkartmak gibi bir sorumlulukları, mecburiyetleri veya kaygıları olamaz. Bilindiği gibi bölge ülkeleri ise toplumsal kültürel özelliklerimizi yok etmeye çalışıyorlar. Sözgelimi Dersimin 22 tane meyhaneye ihtiyacı yok, fakat Türkiye açtırıyor. Esaret altındaki bir toplumun kimi insanları da içki içer, meyhanesi de olmalıdır ama küçük bir vilayet olan Dersim için yirmi iki sayısı abartılı. Esasen Dersimin 22 tane ya da daha fazla Kürdçe eğitim ve sosyal faaliyetler yürütecek kurumlara ihtiyacı var. Diyarbakır ın -bilmem kaç tane- kahvehaneye ihtiyacı yok, ama -altı ok ilkeli olmayan- birçok Kürd fikir kulübüne ihtiyacı var. Diğer taraftan, bağımsızlık kazanılmadan da Türkiye bu hakları Kürdlere asla vermez. Özgürlük Mücadelesi: Esasen hiçbir mükemmel siyasi önderlik Kürd halkını bir bütün olarak özgürlük mücadelesine sevk edemez. Ama aşiretlerin diyalogu ile kurulacak olan bir birliktelik(parti) Kürd halkını realist toplumsal hak talep etmesine kendiliğinden yönlendirir. Kürd halkı Türkiye nin Kürdleri içerden karıştırmak, yanlış yönlendirmek ve bölmek için insanlara(kürdçe de öğretip) parti, dernek vs. kurdurup, Kürd siyasi ve toplumsal sahnesine sürdüğü birçok elamanının olduğunu biliyor. Türkiye bu tür insanları Kürdleri bölmede silah olarak kullanılıyor. Bu Türkiye nin kullandığı değişik bir bölme yöntemdir. Bu nedenle Kürd halkı devşirme aristokrat partilerin peşine asla gitmez. Gitmemekte de haklıdır. O halde Kürdler aşiretçiliği birleşme vesilesi yapmak zorundadır. Başka seçeneğimiz yoktur. Sağlam temellere oturtulmuş bir partileşme süreci ise Türkiye nin özel yetiştirdiği elamanlarının topluma zarar vermelerini kısa sürede engeller. Dilimizle eğitim yapmadığımız sürece pozitif bilimlerde ya da sosyal bilimlerde gelişme sağlamamızın imkanı yok. Bu konudaki araştırma ve görüşlerimi Sümer(Kürd) Dili, Kültürü, Tarihi, Mitolojisi ve Türkiye de Sümer(Kürd) Sorunu adlı çalışmamda yazdım. Çeşitli vesilelerle açıkladım, burada bir kez daha söyleyeyim. Sümer(Kürd) Dili.. adlı çalışmamda sadece insanlığın konuşma dilinin doğuş şeklini, Kurmancının metodunu, çivi yazısının okuma yönteminin sadece- özetini kanıt ve kaynağa dayandırarak açıkladım. Bu çalışmaları yaparken mümkün olduğunca kısa yorum ve örneklendirmelerle Kürd ve dünya kamuoyuna sunmaya çalıştım. Söz konusu çalışmalarımda dil, zihin(akıl) ve kültür(bağlı olarak din) hakkında temel argümanları yazmadım. Henüz yazmayı da düşünmüyorum. Çünkü Kürd halkı esaret altındadır. Şayet bugün dil, din ve kültür hakkındaki temel argümanlar yazılırsa bundan en çok Kürdleri esaret altında tutup, yok etmek isteyenler yararlanacaktır. Onların üniversiteleri ve akademileri var. Bilgiyi ordunun strateji merkezlerinde değerlendirip, Kürd

8 8 halkını yok etmekte kullanacakları imkanları var. Kürd halkının nesi var? Bilgiyi Kürd halkını yok etmek için kullanacaklar, bunda en ufak bir şüphem yok. Bu durumda Kürd halkı bağımsızlığını kazanmadan reel fikirler açıklanması doğru değil. Sözgelimi, şu an dünyada dil ve zihinle ilgili -geçerli bilimsel görüş- kabul edilen incelemeleri izliyorum, negatif ve pozitif yönelimler söz konusu. Dille ilgili onca yazı yazdım, ilgili çevrelere gönderdim. Konu ile ilgisi olmayan insanların olumlu tepkilerinin haricinde bir alaka olmadı. O halde neden dille ilgili yeni temel değerlendirmeler yapayım ki? EA dan sonra bütün zamanların dil teorisini açıkladım, çalışmalarımı ABD ve İngiltere üniversitelerine gönderdim, henüz bir cevap alamadım. Üniversite çalışmalarımı değerlendirip, gereğini yapmıyorsa insanlık adına bilim yapılmıyor demektir. O halde neden Kürd halkının dil ve kültür özellikleri açıklansın ki? Yıllarca önce amatör olarak fizik araştırması yapmıştım. Evrenin sırrı ile ilgili bir tez tasarım var. Bu aynı zamanda insanlığın geleceğini ilgilendiriyor. Esaret altındaki bir toplumun bireyinin bunları yazması caiz mirdir! Ne zaman bağımsız Kürd devleti kurulup, Kürd üniversiteleri ve Akademileri açılırsa gidip orada fikirlerimi açıklarım. Bilinmeyen yönlerini tasavvur ettiğimizde, Kürdler Kürd dilinin, Kültürünün, dininin, mitolojisinin mükemmelliklerini ancak Kürd akademileri açılınca araştırıp, yorumlayacaktır. Kürd tarihi ancak Kürd akademileri açılınca yazılır. İstanbul ya da herhangi bir uydurma Kürd enstitüsü Kürd tarihi ve dili yazamaz. Yazılırsa, Türkiye nin çıkarlarına uygun yazılır. Nitekim Ziya Gökalp in yanlış olan Kürd-Türk tanımı Atatürk ün işine yaradı. Atatürk önce kardeşiz diye Kürdleri kandırdı. Türk devletini kurduktan sonra da Milyonlarca Kürd soykırıma tabi tutuldu, kalanlarda çeşitli yöntemlerle yok ediliyor. Dinin toplumsal işlevini bilinmeden Kürd tarihi yazılamaz. Ulus devlet modeli öncesi(1789) Kafkasya daki Gürcü ve A Zeri, İran ındaki A Cem, Ortadoğu daki Arap ve Anadolu daki Ermeni ve Rum yerleşik toplumlarının Kürdlerle olan toplumsal ilişkilerini bilmeden Kürd tarihi yazılamaz. Toplumsal hareketlenme sebebi din olan, savaş süreci, barış süreci, ittifaklar meselesi gibi faktörleri bilmeden Kürd tarihi yazılmaz? Apaçık meydanda olan Kürdlerin, adı Sümer, Akad, Babil, Asur ve Fenikeliler olan tarihinin yazılması ise yine Kürd akademileri ile dünya bilim akademilerinin koordineli ve tarafsız yorumları ve de çivi yazısı verileri ile dil ve kültüre dayalı kanıtlarla açığa kavuşturulabilir. Öylesine kurnaz ve cin fikirler üretiyorlar ki -başta Kürd halkı olmak üzere- insanlığın kafasını allak bullak ediyorlar. Sözde Mezopotamya da farklı milletler birçok medeniyet kurulmuş Bu söylem tamamen bir saçmalıktır; kurnazların oyunudur; akıl ve mantığı alaya almaktır; insanları hakir görmektir. Gayet açık ve nettir; Şayet Mezopotamya da Kürd halkının egemenliğinin haricinde tek bir milletin egemenliğine dayalı tarihi bir zaman dilimi olsaydı, İnsani medeniyeti yaratan Kurmancı kesinlikle yok olurdu. Nitekim seksen üç yıl gibi kısa süreli bir zaman diliminde Arap ve yapay Türk milleti egemenliği Kurmancıyı tamamen yok etme aşamasına getirdi. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere müdahale etmeseydi muhtemelen elli yıl sonra Kurmancı tamamen yok olacaktı. Türkiye nin ordu strateji merkezlerinin hesapları yüz yıldı, Süleyman Demirel TV de açıkça yüz yıl sonra bu işi halletmiş oluruz dedi. Bana göre ise ABD müdahale etmeseydi elli yıl sonra Kurmancı tamamen yok olurdu. Çünkü Kürd halkının dayanacak gücü kalmadı, kafasına dayalı muazzam bir savaş makinesi var. Sarız ın on dört pare Kürd köyünde yirmi yılda Kurmancının yok olma aşamasına gelmesi bariz bir örnektir. Diğer tarafta Mezopotamya nın tarihi süreçteki isimleri tamamen Kürdlerin iç dinamiklerinin adlandırmasıdır. Örneğin günümüzdeki Barzan ve Soran aşiretlerinin özgürlük mücadelesi bin yıl sonraki tarihe birer Kürd adı olarak yazılacaktır. Günümüzde Kürd halkını arkadan hançerleyen bir aşiret çıkarsa o da Kürd tarihteki yerini alacaktır. Kürdistan da farklı zaman dilimindeki adlandırmalar dilin zenginliğinden kaynaklanıyor. Sözgelimi MED ler atalarımız anlamına gelir MED AN=yaratıcılar; atalarımız. GOTİ=söyleyen; şairler, anlamına gelir.. Kürd tarihi yazıyorum diyen bazı insanların yazılarını okuyup, hayrete düşmemek mümkün değil. Bunlardan bir tanesi de Selçuklular ve İstanbul Osmanlı İslam İmparatorluğu

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi 26 gençliğin sesi Baslarken, Değerli dostlar hak ve özgürlükler partisinin bu yıl 10. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk devleti kurulduğu günden günümüze başta Kürt halkına karşı yürütmüş

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Moderatör: Aynur ERDOĞAN > 2015 HAZİRAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DÜBAM DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ ve BUGÜNÜ Konuşmacılar Hamit

Detaylı

Eylül-Ekim-Kasım 2014 Yıl-9 Sayı 62. Üç Aylık İdeolojik-Teorik Dergi

Eylül-Ekim-Kasım 2014 Yıl-9 Sayı 62. Üç Aylık İdeolojik-Teorik Dergi Eylül-Ekim-Kasım 2014 Yıl-9 Sayı 62 Üç Aylık İdeolojik-Teorik Dergi ÖNDERLİĞİN MEKTUBU...4 TARİHTE VE KÜRDİSTAN DA SOYKIRIM POLİTİKALARI ÜZERİNE...10 İLK KURŞUN VE İLK EYLEMİ AŞMAYAN KATILIM NEDİR, NASIL

Detaylı

SİVİL BAKIŞ GEREK YOK. Yeni Anayasaya. Özgürleştirmeyecekse. Özgürleştirmeyecekse SAYI. Türk Muhafazakarlığı Dünü Bugünü, Yarını

SİVİL BAKIŞ GEREK YOK. Yeni Anayasaya. Özgürleştirmeyecekse. Özgürleştirmeyecekse SAYI. Türk Muhafazakarlığı Dünü Bugünü, Yarını SİVİL BAKIŞ 3 Aylık Dergi (Mayıs, Haziran, Temmuz) 2012 SAYI 03 Düşünce ve Siyaset Dergisi Özgürleştirmeyecekse Özgürleştirmeyecekse Yeni Anayasaya Yeni Anayasaya GEREK YOK GEREK YOK!! Berlin Duvarları

Detaylı

Faruk Arslan - Kurtar Bizi Kanada. www.cepsitesi.net. Giriş CAN ADAMIZ KANADA

Faruk Arslan - Kurtar Bizi Kanada. www.cepsitesi.net. Giriş CAN ADAMIZ KANADA Faruk Arslan - Kurtar Bizi Kanada www.cepsitesi.net Giriş CAN ADAMIZ KANADA Bulundukları ülkelerde yıllar içinde yabancılıktan vatandaşlığa terfi etseler de, Türkler açısından topluluk yaşamının gerektirdiği

Detaylı

ORSAM 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III)

ORSAM 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III) ORSAM Rapor No: 174 ORSAM-ORTADOĞU TÜRKMENLERİ Rapor No: 25, Ekim 2013 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III) ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR

Detaylı

ÖNSÖZ * 2005 eserinin Önsöz üdür. * Ali Güler, Sevr den Kopenhag a Parçalanan Türkiye, Türk Metal Sendikası TÜRK-AR Yayınları, Ankara,

ÖNSÖZ * 2005 eserinin Önsöz üdür. * Ali Güler, Sevr den Kopenhag a Parçalanan Türkiye, Türk Metal Sendikası TÜRK-AR Yayınları, Ankara, ÖNSÖZ * Sevr den Kopenhag a Parçalanmak Đstenen Türkiye isimli bu çalışma, 2000 yılında iki araştırmamız ve Atatürk ün konuyla ilgili bazı sözlerinden oluşan ve aynı isimle Ocak Yayınları nda basılarak

Detaylı

TÜRKMEN EVİ SATILDI! Av. AYDIN MARUF: BİZİM DE DEĞİŞİME İHTİYACIMIZ VAR... GELENEK DEĞİŞMEDİ... TÜRKMENELİ ERBİL SPOR YİNE ŞAMPİYON

TÜRKMEN EVİ SATILDI! Av. AYDIN MARUF: BİZİM DE DEĞİŞİME İHTİYACIMIZ VAR... GELENEK DEĞİŞMEDİ... TÜRKMENELİ ERBİL SPOR YİNE ŞAMPİYON NEZAN ERBİL BİR AZ GÜL BEZEN ERBİL GARİBİ BESLER BEKLER ÖZ EHLİN EZEN ERBİL AYLIK SİYASİ, KÜLTÜR, TARİH VE ARAŞTIRMA GAZETESİ TÜRKMEN EVİ SATILDI! Tarih: 0.05.2011 SAYI : 1 Erbil e Hayırlı Olsun... D eğerli

Detaylı

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (6 Haziran 2013 Sakarya Üniversitesi) Sakarya Sakarya Üniversitesi Yayınları: 96

Detaylı

KIRIM KÜLTÜR EVİ. Hasan KIRIMER

KIRIM KÜLTÜR EVİ. Hasan KIRIMER KIRIM KÜLTÜR EVİ Hasan KIRIMER Editör Murat Küçük Görsel Tasarım Fatih TOKÖZ Tashih Bilal AKAN Baskı Sistem Ofset, Ankara 1.Basım, Ocak 2010 ISBN 978-605-378-168-4 Sunuş Rus devleti içinde toprakları işgal

Detaylı

KÜRT AÇILIMINI DESTEKLİYORUZ

KÜRT AÇILIMINI DESTEKLİYORUZ 3 Kürdistan Başkanı: Kürt kadınları örnek aldığım liderlerdir Halkına hizmet eden büyük liderlere sonsuz saygı duyuyorum. Ben birgün bir Kürt kadını gördüm. Evini bombalamışlardı. Elinde bir torba vardı.

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ BECERİKSİZLİĞİN FATURASI DAR VE SABİT GELİRLİYE ÖDETİLİYOR. Genel Başkan İsmail KONCUK :

EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ BECERİKSİZLİĞİN FATURASI DAR VE SABİT GELİRLİYE ÖDETİLİYOR. Genel Başkan İsmail KONCUK : MEMUR-SEN İN YENİ KAZANIMI GELİYOR: İŞ GÜVENCESİ KALDIRILIYOR 657 değişiyor. Memur artık topun ağzında olacak. Devlet memurluğu güvencesi kalkıyor. İktidara ilk geldiği günden beri personel rejimini değiştirmekten

Detaylı

Kurtar Bizi Kanada Kanada ya Gitmenin Yolları

Kurtar Bizi Kanada Kanada ya Gitmenin Yolları Kurtar Bizi Kanada Kanada ya Gitmenin Yolları Faruk Arslan 1 2 Faruk Arslan 3 Faruk Arslan [Faruk Arslan] 12 Nisan 1969'de Ankara'da doğdu. Aslen Çorumludur. 3 yıllık GATA Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu'ndan

Detaylı

ANADİLİ ÜZERİNE. Selamların en güzeli ile

ANADİLİ ÜZERİNE. Selamların en güzeli ile Perspektif ! Selamların en güzeli ile ANADİLİ ÜZERİNE Hemen hepimizin bildiği ve sıklıkla kullandığı bir atasözünde eskiler, bir lisan bir insan dır der. Kanaatimizce, insanı insan yapan başlıca değerin

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. ekim 2007. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. ekim 2007. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır 167 ekim 2007 odtülüler bülteni 167 İ Ç İ N D E K İ L E R ODTÜLÜLER BÜLTENİ ODTÜ Mezunları Derneği aylık yayın organıdır. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Ekim 2007

Detaylı

SOMA: YAS VE HESAP KRONY KAPİTALİZM, NEOLİBERAL POLİTİKALAR VE ÜRETİMİN KARANLIK AYNASI

SOMA: YAS VE HESAP KRONY KAPİTALİZM, NEOLİBERAL POLİTİKALAR VE ÜRETİMİN KARANLIK AYNASI SOMA: YAS VE HESAP KRONY KAPİTALİZM, NEOLİBERAL POLİTİKALAR VE ÜRETİMİN KARANLIK AYNASI Bir kömür/ Bin ömür/ Kül değil/gül ölür diyordu Ali Emre. Türkiye mayıs ayında yürekleri sızlatan bir acıyı yaşadı.

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

GÜCÜN GELECEĞİ (The Future of Power)

GÜCÜN GELECEĞİ (The Future of Power) GÜCÜN GELECEĞİ (The Future of Power) Joseph S. Nye, Jr. Yazar Hakkında: Joseph S. Nye, Jr. (1937) Harvard da Kennedy Siyasi Bilgiler Fakültesi eski dekanı ve üstün hizmet madalyalı bir öğretim görevlisidir.

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

Yıllardır tartışmaları devam

Yıllardır tartışmaları devam Ankara göçüyor İnönü Bulvarı nda bir kişinin ölümüyle sonuçlanan metro göçüğü sonrası Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi nde de üç farklı noktada göçük oluştu.12 Kadının bedeni kimin kararı? Başbakan

Detaylı

ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!..

ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!.. ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!.. CHP Altındağ İlçe Başkanlığı Dr. Ahmet SALTIK ADD Bilim-Danışma Kurulu Yazmanı profsaltik@gmail.com, www.ahmetsaltik.net 03 Mayıs 2013 / ANKARA 03.05.2013

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe Tutanak Özeti: 3 üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük ün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak

Detaylı

EĞİTİM ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ ÜLKE GENELİNDE TÜRK EĞİTİM-SEN RÜZGARI ESTİ

EĞİTİM ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ ÜLKE GENELİNDE TÜRK EĞİTİM-SEN RÜZGARI ESTİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ ÜLKE GENELİNDE TÜRK EĞİTİM-SEN RÜZGARI ESTİ Milli Eğitim Bakanlığı ve AKP iktidarı eğitim çalışanlarının bütün tepkilerine kulaklarını tıkadılar. Demokratik tepkilerimizi

Detaylı

Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın

Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın Genç Birikim den... Kıymetli okurlarımız, Yeni bir sayıyla karşınızda olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü büyük bir emeğin ardından hazırlanarak elinize geçen dergimiz vesilesiyle sizlere

Detaylı

I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU

I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU I.ULUSAL KIBRIS SEMPOZYUMU 12 13.11.2009 KONUŞMACILAR Doç. Dr. Ulvi Keser, Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bahar Hurmi, Atılım Üniversitesi Uluslararası

Detaylı