2.Yıl - Güz Dönemi Önlisans Zorunlu ĠĢletme Yönetimi Yok Yüz Yüze 14 Hafta Öğr. Gör. Fatma ÇITAK. Türkçe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2.Yıl - Güz Dönemi Önlisans Zorunlu ĠĢletme Yönetimi Yok Yüz Yüze 14 Hafta Öğr. Gör. Fatma ÇITAK. Türkçe"

Transkript

1 GİYB 201 FİNANSAL YÖNETİM Diğer / Üyeleri 2.Yıl - Güz Dönemi Önlisans Zorunlu ĠĢletme Yönetimi Yüz Yüze 14 Öğr. Gör. Fatma ÇITAK Türkçe ECTS: Üst yönetim açısından finansmanın önemini vurgulayarak finansal tabloların bir yöneyim aracı olarak nasıl kullanıldığını örneklerle gösterilerek özellikle yatırım kararlarının verilmesiyle finasal tekniklerden nasıl yararlandıldığını, bulunan her kaynağının maliyeti olduğunu ve en uygun maliyetle kaynağınbulunmasında finansal bilgilerden nasıl istifade edildiği öğrencilere kazandırılan bir bilimdir. ÖÇ - 1 : Finansman ile ilgili temel kavramları tanıyabilme 8, 9 1 Finansal tabloların analizinde kullanılan oranları ÖÇ - 2 : kavrayabilme 8, 9 1 Bir iģletme için varlıkların yönetimi, kaynakların ÖÇ - 3 : bulunması ve yatırım kararlarının verilmesinde 8, 9 1 kullanılan yöntemleri kavrayabilme ÖÇ - 4 : ÖÇ - 5 : ÖÇ - 6 : ÖÇ - 7 : : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Üst yönetim açısından finansmanın önemini vurgulayarak finansal tabloların bir yönetim aracı olarak nasıl kullanıldığı örneklerle açıklamak. lık Detaylı Ders İçeriği Detaylı İçerik 1 Finansal Yönetimin Tanımı, Finansal Yönetimin Fonksiyonları, Finans Yöneticisinin Özellikleri, ĠĢletmelerde Finans Fonksiyonun Örgütlendirilmesi 2 Finansal Analiz, Finansal Analizde Kullanılan Tablolar, Finansal Analizin Amacı, Finansal Analiz Türleri, Finansal (Mali) Analiz Teknikleri 3 Oran Analizi, Mali Analizde Kullanılan Oranlar, Likidite Oranları, Mali Yapı/Kaldıraç Oranları 4 Faaliyet Oranları, Kârlılık Oranları, Borsa Performans Oranları 5 KarĢılaĢtırmalı Tablolar Yöntemi, Dikey Yüzdeler Yöntemi 6 Eğilim Yüzdeleri (Trend) Yöntemi, Fon Kaynak ve Kullanım Tablosu 7 Finansal Planların Hazırlanmasında Uygulanan Yöntemler ve Finansal Denetim 8 Ara Sınav 9 Finansman Kaynakları: Kısa Vadeli Fon Kaynakları, Orta Vadeli Fon Kaynakları 10 Finansman Kaynakları: Uzun Vadeli Fon Kaynakları, Otofinansman 11 Fon Kaynaklarının Maliyeti ve Optimal Sermaye Yapısı 12 Kâr Payı Dağıtım Politikası

2 Dönen Varlıklara Yatırım Sabit Varlıklara Yatırım Uygulamalı Örnekler Dönem Sonu Sınavı Ders Kitabı / Malzemesi Ali Ceylan, Turhan Korkmaz, Finansal Yönetim, Ekin Yayınevi Yöntem Tarih Süre (Saat) Katkı (%) Arasınav Dönem sonu sınavı İşlem adı lık süre (saat) sayısı Dönem toplamı Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma Arasınav için hazırlık Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Toplam iş yükü 124 GĠYB 203 ULUSLARARASI ĠġLETME Diğer / Üyeleri 2. Yıl / Güz Dönemi Ön Lisans Zorunlu ĠĢletme Yönetimi yok Yüz Yüze 14 hafta Öğr. Gör. Melike ÇETĠNER Türkçe yok ECTS: Dersin amacı öğrencilere, rekabetin son derece yoğun olarak hissedildiği 21. yüzyılın küreselleģen iģ dünyasında, günlük faaliyetlerini yerine getirmek için küresel stratejiler belirlemede ve tasarlamada gerekli olan yönetimsel düģünce yapısını ve yeteneklerini sağlayacak bilgiler sunmaktır. ÖÇ - 1 : Küresel GeliĢmeleri Anlayabilme 9 1 ÖÇ - 2 : Uluslararası Yönetim Kavramlarını Öğrenme 9,1 1 ÖÇ - 3 : Küresel Yönetimin Kültürel Boyutunu Anlayabilme 6 1 Uluslararası ve Küresel Faaliyetler Ġçin Strateji ÖÇ - 4 : Formulasyonu ve Uygulayabilme 7,8 1

3 ÖÇ - 5 : ÖÇ - 6 : ÖÇ - 7 : : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Uluslararası iģletmecilikle ilgili kavramsal çerçeve, ekonomik bütünleģmeler, çokuluslu Ģirketler ve uluslararası insan kaynakları yönetimi lık Detaylı Ders İçeriği Detaylı İçerik 1 Uluslararası ĠĢletmeciliğin Doğası 2 Uluslar arası iģletme yönetimine giriģ 3 Kavramsal çerçeve 4 Uluslar arası iģletmeciliğin ayırt edici özellikleri 5 Ekonomik bütünleģmeler ve örgütler 6 BaĢlıca ekonomik bütünleģmeler(ab; Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği vb.) 7 Uluslararası finansal kuruluģlar(dünya Bankası, Uluslar arası Para Fonu vb.) 8 ara sınav 9 Çokuluslu Ģirketler 10 Çokuluslu Ģirketlerde örgüt yapısı 11 Çokuluslu Ģirketlerin ülkelere giriģ stratejileri 12 Çokuluslu Ģirketlerde uygulanan baģlıca yapı tipleri ve özellikleri 13 Uluslararası iģletme fonksiyonlarında stratejik yönetim 14 Uluslar arası insan kaynakları yönetimi 15 genel tekrar 16 final sınavı Ders Kitabı / Malzemesi MUTLU, Esin Can(1999), Uluslararası ĠĢletmecilik, Beta Basım Yayın A.ġ., Ġstanbul. YÜKSEL, Öznur (1999), Uluslararası ĠĢletme Yönetimi, Ġkinci Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara. Yöntem Tarih Süre (Saat) Katkı (%) Arasınav Dönem sonu sınavı İşlem adı lık süre (saat) sayısı Dönem toplamı Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma Arasınav için hazırlık Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Toplam iş yükü 74

4 GĠYB205 Halkla ĠliĢkiler Diğer / Üyeleri 2. Yıl-Bahar Dönemi Önlisans ĠĢletme Yönetimi Yüz Yüze-Grup ÇalıĢması 14-2 Saat Öğr. Gör. Erol ġġmġek Türkçe 2+0=2 ECTS: 3 :İşletme örgütlerinin iç ve dış çevresiyle doğruluk, dürüstlük, inandırıcılık ve karşılıklılık ilkeleri doğrultusunda ilişkiler geliştirme ve sürdürmenin gereğini kavrama, bunun yol, yöntem ve araçlarını öğrenme Halkla iliģkiler ve onun aracı olarak iletiģimi ÖÇ - 1 : kavramsal olarak güncel geliģmeler ıģığında 9 1 kavrayabilme Halkla iliģkiler ve onun aracı olarak iletiģimimin ÖÇ - 2 : önemini anlayabilme ve bilincinde olabilme 4,9 1 ĠĢletme örgütlerinin toplumsal yapılarla olan ÖÇ - 3 : iliģkilerini anlama çözümleyebime 1,9 1 ĠĢletme örgütünün halkla iliģkiler ve iletiģim ÖÇ - 4 : politikalarını oluģturabilme ve gerektiğinde 1,2,7,8 1 sorgulayabilme Halkla iliģkilerin bir aracı olarak iletiģim yöntem ve ÖÇ - 5 : araçlarını tanıma ve kullanabilme 4,7,8 1 Halkla iliģkiler ve onun aracı olarak iletiģimimin ÖÇ - 6 : kurumsal kimlik oluģturma ve geliģtirmedeki rolünü 2,4,7,8 1 kavrama ÖÇ - 7 : : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Bu derste halkla iliģkiler bir iģletme fonksiyonu; iletiģim ise onun bir aracı olarak ele alınacaktır. Konu kavramlar, yöntemler, araçlar olarak iģletme örgütlerine içselleģtirilecektir. lık Detaylı Ders İçeriği Detaylı İçerik Halkla iliģkiler ve ilgili kavramları açıklama Halkla iliģkilerin geliģimi, nedenleri ve ilkeleri Halkla iliģkiler, pazarlama iletiģimi, reklam ve propaganda Halkla iliģkiler süreci Halkla iliģkilerin kullandığı yöntem ve teknikler Halkla iliģkilerin kullandığı yöntem ve teknikler ĠĢletmelerde Halkla iliģkilerin sorumluluk alanları: dıģ çevre ĠĢletmelerde Halkla iliģkilerin sorumluluk alanları: iç çevre ARASINAV ĠĢletmelerde Kurumsal imaj ve kimlik oluģturma/ geliģtirme ĠĢletmelerde destekleyici fonksiyon olarak Halkla iliģkileri örgütleme ĠĢletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarda paydaģlarla iliģkileri analiz eder ve yürütür.

5 ĠĢletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarda yenilikleri takip eder ve ekibini teģvik eder. Kriz döneminde halkla iliģkilerin rolü ve önemi Kriz döneminde halkla iliģkilerin rolü ve önemi Final Ders Kitabı / Malzemesi ĠĢletmelerde Halkla ĠliĢkiler/Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu Alfa Aktüel Yayınları Halkla iliģkiler /Yrd. Doç. Dr. Cavit Yavuz Detay Yayıncılık Yöntem Tarih Süre (Saat) Arasınav 8 1 Katkı (%) 40 Dönem sonu sınavı İşlem adı lık süre (saat) sayısı Dönem toplamı Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma Arasınav için hazırlık Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Toplam iş yükü 86 GMB 201 MALİYET MUHASEBESİ 2. Yıl / Güz Dönemi Ön Lisans Zorunlu Maliye Yüz yüze 14 hafta Yasin KARADENĠZ Diğer / Üyeleri Türkçe ECTS:4 Ders öğrencilere üretim iģletmelerinin mali durumları ve dönemsel faaliyetlerini değerlendirebilecekleri, üretim maliyetlerini oluģturan ve etkileyen faktörleri analiz edebilecekleri, ürün birim maliyetini hesaplamak için gerekli ve iģletme faaliyetlerini kontrol ve planlama ile karar almada maliyet bilgilerinden faydalanmayı sağlayacak bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

6 ÖÇ - 1 : ĠĢletmenin Mali Durumunu Değerlendirebilme. 8 1 ÖÇ - 2 : Üretim Maliyetlerini Hesaplayabilme. 8 1 ÖÇ - 3 : Birim Maliyet ve Kontrol Planları Hazırlayabilme. 8 1 ÖÇ - 4 : ÖÇ - 5 : ÖÇ - 6 : ÖÇ - 7 : : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Bu derste iģletmelerin maliyetleri, maliyetlerin sınıflandırılması, direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin saptanması, direkt iģçilik maliyetlerinin saptanması, genel imalat maliyetlerinin dağıtılması ve esnek genel imalat maliyetleri bütçelerinin hazırlanması, TDHP temelinde maliyet muhasebesi sisteminin uygulanması konularına değinilecektir. lık Detaylı Ders İçeriği Detaylı İçerik 1 Maliyet Muhasebesinin Tanımı Ve Diğer Muhasebe Dalları Ġle ĠliĢkisi 2 Maliyet Muhasebesinin temel kavramları 3 Tekdüzen Hesap Planındaki 7/A Ve 7/B Maliyet Hesapları Ve ĠĢleyiĢi 4 Maliyet sisteminin tanımı, maliyet sistemini etkileyen faktörler, ĠĢletmelerde üretim maliyetlerinin tanımı ve unsurları 5 Üretim maliyetlerinin oluģumu, üretim maliyetlerini hesaplamam yöntemleri 6 Maliyetlerin Sınıflandırılması 7 Üretim Maliyetleri (Ham Madde,ĠĢçilik Ve Genel Üretim Giderleri) 8 Ara sınav 9 Malzeme maliyetini hesaplama, iģçilik maliyetini hesaplama, genel üretim giderlerini hesaplama, 10 Genel üretim giderlerinin maliyet yerlerine dağıtımı 11 Kapsamına göre maliyet yöntemleri 12 SipariĢ Maliyeti 13 Safha Maliyeti 14 Gerçek Ve Tahmini Maliyetler 15 Standart Ve DeğiĢken Maliyetler 16 Dönem Sonu Sınavı Ders Kitabı / Malzemesi Mustafa Savcı, maliyet muhasebesi Maliyet muhasebesi, Sait Y. Kaygusuz, ġükrü Dokur Yöntem Tarih Süre (Saat) Katkı (%) Arasınav Dönem sonu sınavı İşlem adı lık süre (saat) sayısı Dönem toplamı Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma Arasınav için hazırlık 4 1 4

7 Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Toplam iş yükü GİYB 215 Diğer / Üyeleri Küreselleşme ve Mali Yapı 2. Yıl / Güz Dönemi Önlisans Zorunlu ĠĢletme Yönetimi Yüz yüze 14 hafta haftada 2 saat teorik Öğr. Gör. Erol ġġmġek Türkçe ECTS:2 Ortaya çıkan küreselleģmeyle ile birlikte devletin ekonomik iģlevlerinde vergi politikalarındaki değiģimlerin mali yapıya etkilerini analiz edebilmektir. KüreselleĢme ve geliģim süreci, küreselleģmenin ÖÇ - 1 : boyutları ile ilgili temel bilgilere sahip olma 9 1 KüreselleĢme sürecinde devletin ekonomik ÖÇ - 2 : iģlevlerinde ve devletin ekonomiye müdahale 9 1 araçlarında meydana gelen değiģimi kavrayabilme KüreselleĢmenin yol açtığı vergileme sorunları ile ÖÇ - 3 : bunların vergi politikalarına etkisini bağdaģtırabilme 9 1 KüreselleĢme sürecinde kamu kesiminde ve kamu ÖÇ - 4 : hizmetlerinde görülen değiģimi anlama ve 3,9 1 değerlendirebilme Mali olaylara güncel ve farklı bir bakıģ açısı ile ÖÇ - 5 : bakabilme ve mevcut bilgileri küresel geliģmeler 3,9 1 çerçevesinde yorumlayabilme KüreselleĢmenin mali yapıya etkilerini analiz ÖÇ - 6 : edebilme ve sorunlara yönelik alternatif çözümler 3,9 1 üretebilme ÖÇ - 7 : : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü KüreselleĢme kavramı, küreselleģmenin tarihi geliģimi.küreselleģme Öncesi Modern Devletin Mali ĠĢlevlerine BakıĢ. KüreselleĢmenin devlet maliyesi üzerine yaptığı etkiler: Vergi, harcama ve borçlanma politikası üzerine etkileri; Sermaye odaklı maliye politikası; KayıtdıĢı ekonomi ve maliye; YerelleĢtirme. Devlet Hacminin Daraltılması.KüreselleĢmenin Ortaya Çıkardığı Vergisel Sorunlar: Vergi Rekabeti, Planlaması, Vergi Cennetleri, Transfer Fiyatlandırması ve E-Ticaretin Vergilendirilmesi Sorunu, ekolojik vergileme. KüreselleĢme Süreci ve Türk Mali Sisteminin Değerlendirilmesi lık Detaylı Ders İçeriği Detaylı İçerik

8 KüreselleĢme Kavramı, KüreselleĢmenin Tarihi GeliĢimi, KüreselleĢmenin Unsurları KüreselleĢmenin Etkileri, Avantajları ve Dezavantajları KüreselleĢmenin Kamu Mali Alanında Ortaya Çıkardığı DeğiĢim KüreselleĢmenin Vergi Sistemlerine Etkisi Ulusal Vergi Sistemlerinin DeğiĢime Uyumu Vergi Takozu Uluslar Arası Vergi Rekabeti Vergi Cennetleri Ara Sınav Transfer Fiyatlandırması Elektronik Ticaret ve Vergileme Düz oranlı vergileme Ekolojik vergileme Ekonomik küreselleģme ve mali yerelleģme Küresel kamusal mallar Kamu- özel iģbirliği Dönemsonu sınavı Ders Kitabı / Malzemesi Yrd. Doç.Dr. Tülin CANBAY Dünyada Vergileme AnlayıĢındaki DeğiĢim-Dora Yayınları, Bursa,1. Baskı Birol KOVANCILAR, Mustafa MĠYNAT Sibel. A. BURSALIOĞLU- Kamu Maliyesinde Küresel DeğiĢimle 2. Birol Kovancılar, Mustafa Miynat, KüreselleĢme Sürecinde Türkiye de Kamu Kesimi, Gazi Kitabevi, Ankara, Yöntem Tarih Süre (Saat) Katkı (%) Arasınav Dönem sonu sınavı İşlem adı lık süre (saat) sayısı Dönem toplamı Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma Arasınav için hazırlık Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Toplam iş yükü 86 GİYB 217 SERMAYE VE PARA PİYASALARI 2.Yıl/ Güz Dönemi Ön lisans ECTS:3

9 Diğer / Üyeleri Zorunlu ĠĢletme Yönetimi Yüz yüze 14 Öğr.Gör. Burçin ALKOÇ Türkçe Bu dersin genel amacı; para ve sermaye piyasaları hakkında kavramsal ve sayısal bilgileri öğretmektir. Dersin sonucunda öğrencilerin, hisse senedi ve tahvil değerlemesini temel düzeyde yapabilmeleri hedeflenmektedir. Para ve sermaye piyasaları hakkında temel bilgilere ÖÇ - 1 : sahip olma. 1 ÖÇ - 2 : Para ve sermaye piyasalarının dinamiklerini anlama Mesleki olarak teorik ve pratik bilgileri eģleģtirme ÖÇ - 3 : becerisini kazanma ÖÇ - 4 : ÖÇ - 5 : ÖÇ - 6 : ÖÇ - 7 : : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Ekonomik ve finansal sistem para piyasası, sermaye piyasası, bu piyasaların iģlevleri ve bu piyasalarda faaliyet gösteren kuruluģlar ile yatırım, risk, getiri ve portföy konuları iģlenecektir. lık Detaylı Ders İçeriği Detaylı İçerik 1 Ekonomik ve finansal Sistem 2 Paranın Zaman Değeri 3 ġirketler 4 Kamu Borçlanması ve Finansal Piyasalara Etkileri 5 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 6 Finansal Aracı Kurumlar-I 7 Finansal Aracı Kurumlar-II 8 Ara sınav 9 Borsalar Takas ve Operasyon 10 Kamu Aydınlatma 11 Menkul Kıymetler 12 Temel ve Teknik Analiz 13 Hisse Senedi ve Tahvil Analizi 14 Yatırım, Risk, Getiri ve Portföy 15 Dönem Sonu Sınavı 16

10 Ders Kitabı / Malzemesi Yrd. Doç Dr. Metin CoĢkun, Para ve Sermaye Piyasaları Yöntem Tarih Süre (Saat) Katkı (%) Arasınav Dönem sonu sınavı İşlem adı lık süre (saat) sayısı Dönem toplamı Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma Arasınav için hazırlık Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Toplam iş yükü GĠYB 219 Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU ECTS:3 ĠKĠNCĠ YIL/BĠRĠNCĠ YARIYIL ÖNLĠSANS ZORUNLU YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ - YÜZ YÜZE 2 SAAT ÖĞR. GÖR. NURETTĠN BĠLMEZ Diğer / Üyeleri - TÜRKÇE - ÇALIġMA HAYATIYLA ĠLGĠLĠ MEVZUATI ÖÇ - 1 : ÖĞRENMĠġ OLURLAR Ġġ HUKUKUNUN TEMEL KONULARINI ÖÇ - 2 : ÖĞRENMĠġ OLURLAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YASAL ÖÇ - 3 : DÜZENLEMELER HAKKINDA BĠLGĠLENMĠġ OLURLAR Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠKLE ĠLGĠLĠ TEMEL ÖÇ - 4 : HAKLAR ÖĞRENĠLMĠġ OLUR ÖÇ - 5 : ÖÇ - 6 : 1,3,5 1 2,5 1 5,6,7 1 1,7,8 1

11 ÖÇ - 7 : : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü lık Detaylı Ders İçeriği Detaylı İçerik 1 Ġġ HUKUKUNUN TANIMI, YERĠ, TARĠHSEL GELĠġĠMĠ VE KAYNAKLARI 2 Ġġ HUKUKUNUN TEMEL NĠTELĠKLERĠ 3 Ġġ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 4 Ġġ SÖZLEġMESĠ 5 Ġġ SÖZLEġMELERĠ TÜRLERĠ VE ÖZELLĠKLERĠ 6 Ġġ SÖZLEġMESĠNDEN DOĞAN BORÇLAR 7 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 8 VĠZE - 9 ÜCRET VE ASGARĠ ÜCRET 10 ÇALIġMA SÜRELERĠ VE ĠZĠNLER 11 Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN FESHĠ 12 SENDĠKALAR VE TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ 13 SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU 14 TÜRK SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ 15 GENEL SAĞLIK SĠGORTASI 16 FĠNAL - Ders Kitabı / Malzemesi Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU -, Ġġ VE SOSYAL GÜVENLĠK HUKUKU - A. HAKĠM ÇELĠK Yöntem Tarih Süre (Saat) Katkı (%) Arasınav 8 30DK %40 Dönem sonu sınavı 16 30DK %60 İşlem adı lık süre (saat) sayısı Dönem toplamı

12 Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma Arasınav için hazırlık Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Toplam iş yükü 94 GĠYB 209 ECTS: Diğer / Üyeleri 2. Yıl / Güz Dönemi Ön Lisans Zorunlu ĠĢletme Yönetimi yok yüz yüze 14 hafta Öğr. Gör. Melike ÇETĠNER Türkçe yok Yönetim düģüncesinin tarihsel geliģimi,klasik, Neo-Klasik, Modern ve ÇağdaĢ yönetim teorileri ile yönetim fonksiyonları konusunda teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler vererek, öğrencileri bu alanda çağın gerektirdiği bilgilerle donatmak. ÖÇ - 1 : Yönetim düģüncesinin tarihi geliģimi 9 1 ÖÇ - 2 : Yönetim ve Organizasyon temel kavram ve teorileri 9,2 1 ÖÇ - 3 : ÇağdaĢ yönetim yaklaģımları 5 1 ÖÇ - 4 : Yönetim fonksiyonları 5,6 1 ÖÇ - 5 : Geleceğe yönelik yönetim stratejileri 7,1 1 ÖÇ - 6 : Üniversite-sanayi iģbirliği 1,8 1 ÖÇ - 7 : : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Yönetim düģüncesinin tarihi geliģimi, klasik, neo-klasik, modern ve çağdaģ yönetim teorileri, yönetim fonksiyonları, planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, denetim lık Detaylı Ders İçeriği Detaylı İçerik 1 Yönetim ile ilgili temel kavram ve tanımlar 2 Yönetim düģüncesinin tarihi geliģimi 3 Klasik Teori: Bilimsel Yönetim YaklaĢımı 4 Klasik Teori: Yönetim Süreci YaklaĢımı 5 Klasik Teori: Bürokrasi YaklaĢımı 6 Neo-Klasik teori 7 ÇağdaĢ Yönetim YaklaĢımları(DeğiĢim Müh., Öğrenen Org., Benchmarking, Outsoursing, TKY 8 ara sınav

13 ÇağdaĢ Yönetim YaklaĢımları(Yalın Yönetim, Personel Güçlendirme, KKÇ, Z Teorisi, Sanal Org., Sıfır HiyerarĢi, ġebeke Org., Yönetim Fonksiyonları: Planlama Yönetim Fonksiyonları: Örgütleme Yönetim Fonksiyonları: Yürütme Yönetim Fonksiyonları: Koordinasyon Yönetim Fonksiyonları: Denetim iģletme üzerinde değerlendirme final sınavı Ders Kitabı / Malzemesi YENĠÇERĠ, Özcan, ĠĢletme Yönetimi, Ankara, 2000 KOÇEL, Tamer, ĠĢletme Yöneticiliği, Berta Basım Yayın No: 1382, Ġstanbul Yöntem Tarih Süre (Saat) Katkı (%) Arasınav Dönem sonu sınavı İşlem adı lık süre (saat) sayısı Dönem toplamı Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma Arasınav için hazırlık Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Toplam iş yükü 118 Ders Kodu:GĠYB211 Ders Adı:ARAġTIRMA YÖNTEM VE TEKNĠKLERĠ 2. Yıl / Güz Dönemi Ön Lisans Zorunlu ĠĢletme Yönetimi Yüz yüze 14 hafta - haftada 2 saat Öğr.Gör. Erol ġġmġek Diğer / Üyeleri yok Türkçe ECTS:3 Öğrencilerin literatür araģtırması yapabilmelerini, literatür yardımıyla konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunabilmelerini, bir konuda araģtırma yapabilmelerini, elde edilen verileri analiz edebilmelerini ve sonuçları sınav jürisi huzurunda sunabilmelerini ve savunabilmelerini sağlamak

14 Belirlenen bir konuda bağımsız olarak ya da bir takım içerisinde bilimsel bir çalıģmayı ÖÇ - tasarlayabilecek, yürütebilecek ve 1 : sunabilecekler. 3 1,3,5,6 ÖÇ - 2 : ÖÇ - 3 : ÖÇ - 4 : ÖÇ - 5 : ÖÇ - 6 : : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar ÇalıĢması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi), ÖÇ : Öğrenme Belirli bir konuda literatür taraması, metodoloji, bulgular ve sonuçların tez formatına göre hazırlama, tezi bir sınav jürisi önünde sunma ve savunma lık Detaylı Ders İçeriği Detaylı İçerik AraĢtırma Konularını Seçme 1 AraĢtırma Problemini 2 Belirleme Kaynak AraĢtırması Yapma 3 Literatür Taraması Yapma 4 AraĢtırma Yöntemleri Arasında Konuya Uygun Olanını Belirleme 5 AraĢtırma Yöntemleri Arasında Konuya Uygun Olanını Belirleme 6 AraĢtırmayı Yürütme 7 Ara 8 Sınav Analiz Tekniğini Belirleme 9 AraĢtırma Sonuçlarını Rapor Haline DönüĢtürme 10 AraĢtırma Sonuçlarını Rapor Haline DönüĢtürme 11 Kaynak Gösterme 12 Ekler ve Dipnotları Yazma Kuralları 13 Sunuma HAzırlık Yapma 14 Sunum Yapma 15 Final Sınavı 16 Ders Kitabı / Malzemesi

15 [1] Arıkan, Rauf, AraĢtırma Yöntem ve Teknikleri [1] Yöntem Tarih Süre (Saat) Katkı (%) Arasınav Dönem sonu sınavı İşlem adı lık süre (saat) sayısı Dönem toplamı Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma Arasınav için hazırlık Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Diğer 1 Toplam iş yükü 91 ECTS: Diğer / Üyeleri 2/FALL ÖNLĠSANS ĠġLETM YÖNETĠMĠ YÜZYÜZE Öğr.Gör. Hatice YALMAN TÜRKÇE Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini iģine uygulayabilme yeterliği kazandırmak. ÖÇ - 1 : 1 ÖÇ - 2 : 1 ÖÇ - 3 : 1 ÖÇ - 4 : 1 ÖÇ - 5 : 1 ÖÇ - 6 : ÖÇ - 7 :

16 : Bölüm öğrenme çıktılarına katkı, : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü lık Detaylı Ders İçeriği Detaylı İçerik 1 Kümeler 2 Sayılar 3 Sayılar ile iģlemler 4 Örnek Çözümleri 5 Oran-Orantı 6 Örnek Çözümler 7 Yüzde ProbLemleri 8 Arasınav 9 Faiz Problemleri 10 Örnek Çözümler 11 Fonksiyonlar 12 Örnek çözümler 13 ĠĢlem 14 Örnek çözümler 15 Genel tekrar 16 Final sınavı Ders Kitabı / Malzemesi Yöntem Tarih Süre (Saat) Katkı (%) Arasınav 1 40 Dönem sonu sınavı 1 60 İşlem adı lık süre (saat) sayısı Dönem toplamı Yüz yüze eğitim Sınıf dıģı çalıģma

17 Arasınav için hazırlık Arasınav Dönem sonu sınavı için hazırlık Toplam iş yükü 126

Türkçe Yok ġirketlerin sermaye artırımı ve temettü kararlarını ÖÇ - 2 : değerlendirir.

Türkçe Yok ġirketlerin sermaye artırımı ve temettü kararlarını ÖÇ - 2 : değerlendirir. GSB 201 İMKB İŞLEMLERİ Diğer / Üyeleri 3+0+0 ECTS:4 2. Yıl/ Güz Dönemi Ön Lisans Zorunlu Yüz yüze 14 Hafta Öğr.Gör. Burçin ALKOÇ Türkçe Bu derste IMKB`de iģlem gören menkul kıymetler tanıtılır ve bu kıymetlerin

Detaylı

ECTS:3 GAMZE UZUN. KENTLEġME VE ÇEVRE SORUNLARI. Yıl / Yarıyıl. 1. YARIYIL- GÜZ DÖNEMĠ Ders Düzeyi. ÖNLĠSANS Yazılım Şekli.

ECTS:3 GAMZE UZUN. KENTLEġME VE ÇEVRE SORUNLARI. Yıl / Yarıyıl. 1. YARIYIL- GÜZ DÖNEMĠ Ders Düzeyi. ÖNLĠSANS Yazılım Şekli. GYB201 KENTLEġME VE ÇEVRE SORUNLARI 1. YARIYIL- GÜZ DÖNEMĠ ÖNLĠSANS ZORUNLU YEREL YÖNETĠMLER Ön Koşul YÜZYÜZE 16 - da 3 Saat ÖĞR. GÖR. Gamze UZUN Diğer / Üyeleri TÜRKÇE Staj YOK GAMZE UZUN ECTS:3 Kentler

Detaylı

2. Yıl / Güz Dönemi Ön Lisans Zorunlu Maliye Yok Yüz yüze 14 hafta Yasin KARADENĠZ. Türkçe Yok

2. Yıl / Güz Dönemi Ön Lisans Zorunlu Maliye Yok Yüz yüze 14 hafta Yasin KARADENĠZ. Türkçe Yok GMB 201 MALİYET MUHASEBESİ Bölümü Dersin süresi Diğer / Üyeleri Staj 2. Yıl / Güz Dönemi Ön Lisans Zorunlu Maliye Yüz yüze 14 hafta Yasin KARADENĠZ Türkçe 3+0+0 ECTS:4 Dersin Amacı Ders öğrencilere üretim

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENVANTER BİLANÇO Ders No : 0000500 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

GENEL İKTİSAT Dersin Adı Kodu Yarıyıl. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS BES121. GENEL İKTİSAT Önkoşullar

GENEL İKTİSAT Dersin Adı Kodu Yarıyıl. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS BES121. GENEL İKTİSAT Önkoşullar GENEL İKTİSAT Dersin Adı Kodu Yarıyıl GENEL İKTİSAT Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin içeriği Kaynaklar

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar BESLENME VE DĠYETETĠĞE GĠRĠġ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz 1 0 0 1 ÖnkoĢullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ŞİRKETLER MUHASEBESİ Ders No : 0020050029 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Sağlık Kurumları İşletmeciliği SKI701 1 3 + 0 8 İşletme ile ilgili temel

Detaylı

2+0+2 ECTS: 3. Siyasal Katılım ve Yerel Demokrasi. Yıl / Yarıyıl. 2. Yıl/Bahar Dönemi Ders Düzeyi. Önlisans Yazılım Şekli Bölümü

2+0+2 ECTS: 3. Siyasal Katılım ve Yerel Demokrasi. Yıl / Yarıyıl. 2. Yıl/Bahar Dönemi Ders Düzeyi. Önlisans Yazılım Şekli Bölümü GYB202 Siyasal Katılım ve Yerel Demokrasi 2. Yıl/Bahar Dönemi Önlisans Yerel Yönetimler Yüz yüze 14 Hafta/2 saat Öğr. Gör. Erol ġġmġek Diğer / Üyeleri Türkçe Staj 2+0+2 ECTS: 3 Siyasal katılma süreci ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YÖNETİMİN TEMEL İLKELERİ Ders No : 0350040013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Para Banka Ders No : 0690160064 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri İşletme Finansı Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Finansal Yönetim (ISL504) Ders Detayları

Finansal Yönetim (ISL504) Ders Detayları Finansal Yönetim (ISL504) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Finansal Yönetim ISL504 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.10.2016 Diploma Program Adı : HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara

İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara UFUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ Bilgi Kılavuzu Ankara PROGRAM AMAÇLARI 1. İşletmecilik alanı ile ilgili temel bir bakış açısı kazanılması. 2. İşletme biliminin temel

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Küreselleşme ve Yerelleşme KY/SB.607 Bahar Seçmeli

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Küreselleşme ve Yerelleşme KY/SB.607 Bahar Seçmeli Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY/SB.607 Küreselleşme ve Yerelleşme Seçmeli 3+0 3 15 AKTS Kredisi Toplam 15 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 0102105 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ

İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS DOSYASI İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ 2016-2017 GÜZ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ İŞLETMECİLİĞİN TEMELLERİ Türkçe

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BORÇLAR HUKUKU Ders No : 00005008 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

MKÜ REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHİ SNV_Adı SNV_Tarihi SNV_Saati DH_Kodu DH_Adı DH_Bölümü Final

MKÜ REYHANLI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV TARİHİ SNV_Adı SNV_Tarihi SNV_Saati DH_Kodu DH_Adı DH_Bölümü Final Final 09.01.2017 10:00 7502307 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ Bankacılık ve Sigortacılık Final 09.01.2017 10:00 7502311 BANKACILIK VE SİGORTACILIK HUKUKU Bankacılık ve Sigortacılık Final 09.01.2017 13:30

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) SEMİNER BES406 8.Bahar Önkoşullar. Anlatım,Uygulama, literatür tarama

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) SEMİNER BES406 8.Bahar Önkoşullar. Anlatım,Uygulama, literatür tarama SEMİNER Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar SEMİNER BES406 8.Bahar 0 2 0 2 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI

(TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI (TEZLİ) FİNANSMAN PROGRAMI Salı 10:00 LAB 1 ĠĢletme Bütçeleri Doç. Dr. Mine TÜKENMEZ Salı 13:30 LAB 1 Finansal Operasyonlar Prof. Dr. Berna TANER ÇarĢamba 13:30 D 414 Uluslararası Finansman Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY/YB 605. Kamuda Proje Yönetimi S 3 3 8

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY/YB 605. Kamuda Proje Yönetimi S 3 3 8 Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY/YB 605 Kamuda Proje Yönetimi S 3 3 8 AKTS Kredisi Toplam 8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar

Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS GB. 00 309 Genel

Detaylı

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy

İşletme Finansman BBA Prof.Dr. Abdulgaffar Ağaoğlu, Doç.Dr. Güner Gürsoy DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme Finansman BBA 343 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 241, BBA 242 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Örgüt Teorisi (ISL506) Ders Detayları

Örgüt Teorisi (ISL506) Ders Detayları Örgüt Teorisi (ISL506) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgüt Teorisi ISL506 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Yatırım ve Finansman BWL207 3 ECTS Ders Uygulama Kredisi (saat/hafta)

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.10.2016 Diploma Program Adı : HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) BAŞKENT Üniversitesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (Türkçe) Genel Bilgi Muhasebe ve Finansal Yönetim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 39 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II, Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

Teori (saat/hafta) BES117 1.Güz 3 0 0 3

Teori (saat/hafta) BES117 1.Güz 3 0 0 3 TEMEL MATEMATİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TEMEL MATEMATİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Teori Laboratuar BES117 1.Güz 3 0 0 3 Yok Türkçe Zorunlu Dersin öğrenme ve Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme öğretme

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kurumsal Finansman Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Uluslararası İşletmecilik (MGMT 419T) Ders Detayları

Uluslararası İşletmecilik (MGMT 419T) Ders Detayları Uluslararası İşletmecilik (MGMT 419T) Ders Detayları Ders Adı Uluslararası İşletmecilik Ders Kodu MGMT 419T Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Ön Koşul Dersleri. Dersin Seviyesi. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 0102407 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME FİNANSI MAN 307 5 3 + 0 3 5. Muhasebeye Giriş I+II; Maliyet Muhasebesi.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME FİNANSI MAN 307 5 3 + 0 3 5. Muhasebeye Giriş I+II; Maliyet Muhasebesi. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME FİNANSI MAN 307 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II; Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA İLKELERİ Ders No : 00005000 : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır

2) Sendikaların toplu pazarlıktaki önemli rolünü açıklar. 3) Toplu iş uyuşmazlıklarının nasıl çözümlenebileceğini tartışır DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İŞ HUKUKU 0102807 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu Yrd.

Detaylı

(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Bilgiye Ulaşma ve Sunum SBF Bahar

(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Bilgiye Ulaşma ve Sunum SBF Bahar BİLGİYE ULAŞMA VE SUNUM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Bilgiye Ulaşma ve Sunum SBF 103 2. Bahar 2 - - 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Yok Türkçe

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİSİ MAN

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİSİ MAN DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİSİ MAN 215 3 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Almanca

Detaylı

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ

DERS İÇERİĞİ. Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Seçmeli DERS HEDEFİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Seçmeli DERS HEDEFİ Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: İşletme yöneticilerinin planlama,

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) TEMEL KİMYA I BES115 1.Güz Önkoşullar Yok

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) TEMEL KİMYA I BES115 1.Güz Önkoşullar Yok TEMEL KİMYA I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar TEMEL KİMYA I BES115 1.Güz 2 2 0 3 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Anlatım, soru-yanıt, gösterme, uygulama

Detaylı

2. Yıl- Bahar Dönemi Önlisans Zorunlu Maliye Yok Yüz Yüze 14 Hafta Öğr. Gör. Fatma ÇITAK. Türkçe Yok

2. Yıl- Bahar Dönemi Önlisans Zorunlu Maliye Yok Yüz Yüze 14 Hafta Öğr. Gör. Fatma ÇITAK. Türkçe Yok GMB 202 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Ders Düzeyi Bölümü Ön Koşul Dersin süresi Öğretim Üyesi Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri Staj 2. Yıl- Bahar Dönemi Önlisans Zorunlu Maliye Yok Yüz Yüze 14 Hafta Öğr. Gör. Fatma

Detaylı

15 HAFTA-HAFTADA 2 SAAT TEORĠK DERS Öğretim Üyesi

15 HAFTA-HAFTADA 2 SAAT TEORĠK DERS Öğretim Üyesi ECTS:4 Ders Adı: İSTATİSTİK II.YIL/GÜZ ÖNLĠSANS ZORUNLU ĠġLETME Ön Koşul YOK YÜZ YÜZE Dersin süresi 15 HAFTA-HAFTADA 2 SAAT TEORĠK DERS Öğr.Gör. Hatice YALMAN Diğer / Üyeleri - TÜRKÇE Staj YOK D: Ders,

Detaylı

Finansal Yönetim I (MGMT 319T) Ders Detayları

Finansal Yönetim I (MGMT 319T) Ders Detayları Finansal Yönetim I (MGMT 319T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Finansal Yönetim I MGMT 319T Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Muhasebe I GEM 117 1 3 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Muhasebe I GEM 117 1 3 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Genel Muhasebe I GEM 117 1 3 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI K/YB

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI K/YB İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI K/YB. 608 TÜRKİYE NİN SOSYAL DEVLET POLİTİKASI DERSİNİN TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İKTİSADA GİRİŞ I Ders No : 0020050004 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefleri Dersin Amacı AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ Ġ.Ġ.B.F. FAKÜLTESĠ / ENSTĠTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Ders No : 0690160035 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Uluslararası İktisat II

DERS ÖĞRETİM PLANI. Uluslararası İktisat II Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu ECO 307 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 6 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları

İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları İktisada Giriş (TOUR 122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş TOUR 122 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES235 GÜZ 2 0 0 4

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES235 GÜZ 2 0 0 4 ADÖLESAN BESLENMESİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl ADÖLESAN BESLENMESİ Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Stratejik Yönetim BBA 402 Bahar 2,0,2 3 7

DERS BİLGİLERİ. Stratejik Yönetim BBA 402 Bahar 2,0,2 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Stratejik Yönetim BBA 402 Bahar 2,0,2 3 7 Ön Koşul Dersleri BBA 201, BBA 261, BBA 343 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu

Detaylı

Muhasebe Teorileri (Seçmeli) (MGMT 603) Ders Detayları

Muhasebe Teorileri (Seçmeli) (MGMT 603) Ders Detayları Muhasebe Teorileri (Seçmeli) (MGMT 603) Ders Detayları Ders Adı Muhasebe Teorileri (Seçmeli) Ders Kodu MGMT 603 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 3 0 0 3 10 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Üretim ve Operasyon Yönetimi BBA 382 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri MATH 169, BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANAYASA HUKUKU Ders No : 0020060018 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Bilgisayarlı Muhasebe-II Ders No : 0690160082 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi

Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS Finansal Tablolar Analizi 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin - Koordinatörü Dersi Verenler - Dersin - Yardımcıları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Karşılaştırmalı Kamu. KY-YB 603 Güz Zorunlu Politikaları Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Karşılaştırmalı Kamu. KY-YB 603 Güz Zorunlu Politikaları Ön Koşul Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY-YB 603 Karşılaştırmalı Kamu Politikaları Zorunlu 3+0 3 8 AKTS Kredisi Toplam 8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Ticari Matematik Ders No : 0690160034 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ BES208 4. Bahar 2 2 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme Anlatım,

Detaylı

DERS PROFİLİ. Finansal Yönetim MAN 321 Güz

DERS PROFİLİ. Finansal Yönetim MAN 321 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Finansal Yönetim MAN 321 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Doç. Dr. Aydın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERĠLEN KAYANAKLAR ÖĞRETME VE ÖĞRENME STRATEJĠ VE TEKNĠKLERĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ

KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERĠLEN KAYANAKLAR ÖĞRETME VE ÖĞRENME STRATEJĠ VE TEKNĠKLERĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME YÖNTEMLERĠ DERSĠN KODU ABYS-215 Bürolarda Teknoloji Kullanımı DERSĠN TÜRÜ ZORUNLU SEÇMELĠ X TEORĠK 2 PRATĠK 0 ECTS KREDĠSĠ 4 Bürolarda kullanılan genellikle iletiģimi sağlayan ya da verilerin iģlenmesine olanak sağlayan

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat

Detaylı

İktisada Giriş II (ECON 102) Ders Detayları

İktisada Giriş II (ECON 102) Ders Detayları İktisada Giriş II (ECON 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İktisada Giriş II ECON 102 Bahar 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ I.SINIF II.YARIYIL DOKTORA İŞLETME ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Uygulamalı Finansal Araştırmalar Bölüm / Anabilim Dalı: İşletme Yarıyıl

Detaylı

Finansal Matematik (MGMT 209T) Ders Detayları

Finansal Matematik (MGMT 209T) Ders Detayları Finansal Matematik (MGMT 209T) Ders Detayları Ders Adı Finansal Matematik Ders Kodu MGMT 209T Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY-YB 502 Türkiye de Bölgesel ve Yerel Gelişme Politikaları

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY-YB 502 Türkiye de Bölgesel ve Yerel Gelişme Politikaları Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY-YB 502 Türkiye de Bölgesel ve Yerel Gelişme Politikaları Zorunlu 3+0 3 8 AKTS Kredisi Toplam 8 DERS BİLGİLERİ Ders

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Kent Ekonomisi ve. K/KÇS Zorunlu Belediyeler Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Kent Ekonomisi ve. K/KÇS Zorunlu Belediyeler Ön Koşul Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS K/KÇS.610 Kent Ekonomisi ve Belediyeler Zorunlu 3+0 3 15 AKTS Kredisi Toplam 15 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S

Detaylı

Finansal Matematik (MGMT 209) Ders Detayları

Finansal Matematik (MGMT 209) Ders Detayları Finansal Matematik (MGMT 209) Ders Detayları Ders Adı Finansal Matematik Ders Kodu MGMT 209 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI 21 MÜFREDATINA GÖRE ULULARARAI TİCARET VE FİNANMAN BÖLÜMÜ NÜN MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI ınıfı :1 Yarıyıl :1 Adı / Teo. Uyg. Türk Dili I 2 2 2 Yabancı Dil I Atatürk İlkeleri

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

Uluslararası Turizm (TOUR 112) Ders Detayları

Uluslararası Turizm (TOUR 112) Ders Detayları Uluslararası Turizm (TOUR 112) Ders Detayları Ders Adı Uluslararası Turizm Ders Kodu TOUR 112 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI Toplantı Sayısı Karar Sayısı Karar Tarihi 2014/ /05/2014 İŞLETME (ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ) ANA BİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KURAMSAL UYGULAMA TOPLAM ULUSAL KREDİ DERS YENİ KODU ESKİ ADI SAATİ SAATİ SAAT KREDİ (AKTS) DURUMU KODU

Detaylı

DERS BİLGİLERİ FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMET PAZARLAMASI TPB 213 3 2 + 0 2 3. Öğretim Görevlisi Serkan GÜNDOĞDU

DERS BİLGİLERİ FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMET PAZARLAMASI TPB 213 3 2 + 0 2 3. Öğretim Görevlisi Serkan GÜNDOĞDU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMET PAZARLAMASI TPB 213 3 2 + 0 2 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Öğretim

Detaylı