Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 55, Ekim 2017, s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 55, Ekim 2017, s"

Transkript

1 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 55, Ekim 2017, s Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date Arş. Gör. Hazel ERCAN, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Müzik Eğitimi Doç. Dr. Şebnem YILDIRIM ORHAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi SEBASTIAN LEE OP.31 ETÜT KİTABI 13.ETÜDÜN İNCELENMESİ Bu araştırma, Türkiye de Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında verilen viyolonsel derslerinde yaygın olarak kullanılan Sebastian Lee Op.31 kitabında yer alan 13 numaralı etüdün form, armonik ve teknik açıdan incelendiği betimsel bir çalışmadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi modeli kullanılmıştır. Bu çalışmada, form açısından diğer etütlerden farklılık gösteren etüdün (Tema,Var.I, Var. II ve Coda) sağ el ve sol el kazanımları incelenerek viyolonsel eğitiminde ulaşılmak istenen hedeflerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.çalışmada, 13 numaralı etüdün Si bemol majör tonunda, toplam 88 ölçü olduğu, etüdün form analizinin tema ve varyasyon I için A B A, varyasyon II nin ise A B A A formunda olduğu, etüdün armonik analizinde ise tema ve varyasyon II in I. derece, V. derece ve yedilisinden, Var.I in I. derece ve V.dereceden, coda nın ise I.derece, V.derece, yedili ve VII. derece akorlarından geçerek uzun kalışlı I.derecede sona erdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.etüdün tema ve varyasyonlarında genel olarak sağ elde daha çok legato, eşit hızda yay kullanımı ve tel değiştirme becerisi kazandırma hedefleri ile sol elde daha çok açık konum, arpej çalma, pozisyon geçme becerisi kazandırdığı hedefleri taşıdığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Etüdün sadece coda bölümünde çift ses çalma becerisi kazandırma hedefi Öz *Bu çalışma, Doğu Akdeniz Üniversitesi nde düzenlenen MÜZED Uluslararası 3. İpekyolu Müzik Konferansı nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

2 taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen kazanımlara yönelik çalışacak bireylere kolaylık sağlayacak öneriler getirilmiştir. Anahtar kelimeler: Etüt, Etüt Analizi, Sebastian Lee Op.31, Viyolonsel Eğitimi, Tema, Varyasyon, Coda ANALYSIS OF THE 13 TH ETUDE OF SEBASTIAN LEE OP.31 ETUDE BOOK Abstract Aim of this descriptive study is the form, harmonic and technical analysis of the 13 th etude in Sebastian Lee Op.31 Etude Book, which is widely used in cello courses offered at Faculties of Education Departments of Music Teaching. In the research, content analysis model has been used as the qualitative research methods. Another aim of the study is to analyze the right and left hand achievements provided by the etude which differs from the other ones in terms of form (Theme, Variation I, Variation II and Coda); and to identify the goals to be met in cello education.the study has revealed that; in the b flat major tone of the 13 th etude there are a total of 88 scales; the etude is in A B A form for theme and variation I and in A B A A form for variation II. In the harmonic analysis of the etude it is found that in variation II, the 1 st and 5 th chords and the dominant seventh chord; in variation I, 1 st and 5 th chords are used; and coda part switches through the 1 st, dominant 7 th chord and 7 th chords and ends in the extended 1 st chord.in the themes and variations of the etude it has been analyzed that; it rather aims legato, bow use on equal speed and string switch achievements in right hand; and open position, arpeggio, position shift achievements in left hand. Only in the Coda part, it has been identified that the etude attempts to achieve playing dual sound. In the conclusion of the study, certain suggestions have been proposed for individuals who will practice the skills achieved. 384 Keywords: Etude, Etude analysis, Sebastian Lee Op.31, Cello Education, Theme, Variation, Coda. BÖLÜM I GİRİŞ Türkiye de mesleki çalgı eğitimi kapsamında viyolonsel eğitimi farklı amaçlara yönelik olarak konservatuvarlarda, eğitim fakülteleri, güzel sanatlar fakülteleri ve güzel sanatlar liselerinde verilmektedir. Mesleki amaçlı müzik eğitimi yapılan örgün eğitim kurumlarından eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği anabilim dallarında verilen çalgı eğitimi temelde çalgı çalmayı öğrenebilme, çalgıyı etkin kullanabilme ve çalgı çalmayı öğretebilme basamaklarından oluşmaktadır (Özay, 2005: 2 3). Uzun ve karmaşık bir süreç olan çalgı eğitiminde, öğrenciye ilk derslerden başlayarak bilinçli, sürekli ve özenli uygulanması gereken temel davranışların kazandırılması son derece önem taşımaktadır (Ercan ve Orhan, 2016: 14).

3 Çalgı eğitiminde en önemli hedef öğrenciye doğru bir teknik kazandırmaktır. Teknik yeterliliği olan öğrenci müziği ifade etmede güçlük çekmez. Bu becerilerin oluşması için bazı materyaller kullanılmaktadır. Gamlar, egzersizler ve etüdler en çok kullanılan materyallerdir. Etüt çalışmaları, bütün çalgıların eğitiminde kullanılan önemli bir eğitim aracıdır. Etüt, hemen her çalgıda olduğu gibi viyolonsel eğitimi ve repertuvarının da vazgeçilmez öğelerinden biridir (Lin, 2006; Slavich, 2002; Sakar, 1997: ;Tunca, 2003: 55-56; Tunca, 2004; Aksu, 2003: 80-81; Herfurt, 1967: 1-35; Mooney,2003: 5-104, Akt., Güler, 2007). Uçan (2004) etüdü, çalgıya ilişkin belli bir teknik güçlüğü veya belli bir seslendirim, yorum ya da anlatım güçlüğünü yenmek için beceri veya ustalık kazandırmak amacıyla bestelenmiş parçalar olarak; Ward (1970), icracının temel gelişimini sağlayan parçalar olarak tanımlamıştır (Akt: Düzbastılar, 2013). Etüt, içerdiği bir ya da birden çok teknik hedefle, öğrencinin/icracının repertuarına aldığı eserlerde karşılaşabileceği pek çok güçlüğün giderilmesinde önemli rol oynar. Şu halde, her etüdün, kapsadığı konu ya da teknik güçlükler ve söz konusu güçlüklerin giderilme yöntemleri temelinde, gerek analitik ve gerekse yaratıcı bir yaklaşımla irdelenmesinde büyük yarar olacağı açıktır (Cüceoğlu ve Berki, 2007:227). Analiz yolu ile etütlerin algılanışı ve benimsenmesi de kolaylaşır. Özellikle eğitim amaçlı etütlerin incelenmesi, analiz edilmesi ve gözden geçirme süreçlerinden faydalı çıkarımlarda bulunulması, şüphesiz eğitim sürecine olumlu katkılar sağlayacaktır (Kurtuldu, 2009:29). Saraç a göre; bir etüdü ya da eseri icra ederken niteliğin ön plana alınması gerekir. Ne veya ne kadar çalındığı sorularından daha çok, etüdün ya da eserlerin nasıl çalındığı sorusu üzerinde durulmalıdır. Saraç, bir eseri veya etüdü çalarken baştan sona bitirmek değil, doğru ve kurallara uygun çalma görüşünü savunmuştur (Akt: Burubatur, 2006: 8). Çalgı eğitiminde çalgıdaki teknik ilerlemeyi sağlamak amacıyla yazılmış etüt, egzersiz ve alıştırmalar oldukça önemli eğitim kaynaklarıdır. Bu kaynaklar yazılış amaçlarına göre sağ ve sol el için ayrı ayrı olabileceği gibi birçok amaca birden yönelik de (özellikle etütlerde) olabilir. Çalınması hedeflenen eserlerin doğru çalınmasına yönelik alt yapı sağlamak amacıyla, yazılmış etüt ve diğer kaynaklar teknik analiz yapılması, doğruya daha kısa sürede ulaşılması bakımından gerekli görülmektedir. Eğitim Fakülteleri viyolonsel öğretim programında öğrenilmesi hedeflenen sağ el temel teknikleri; Detashe: Yaylı çalgılarda, bir müzik eserinin her ses için ayrı yay kullanarak duraksama olmaksızın ve eşit basınçla çalma tekniğidir (Çalışır, 1999: 42). Legato: En az iki ya da birkaç sesi tek itiş-çekişte kesintisiz olarak çalınmasına ve değiştirildiği belli olamayan yay kullanım tekniğine Legato(bağlı çalma) denmektedir (Büyükaksoy, 1997: 41). Staccato: Staccato notaların birbirinden ayrı, tek tek çalındığı bir tekniktir. Böyle çalınması gereken bölümlerde her notaya yay durdurularak başlanır (Sözer, 1996; Akt.,Araboğlu, 2011). Martele: Çekiç tarzı vuruş anlamına. Sert, kararlı çalınışı gösteren çivi ( ) benzeri işaret. Keman ailesinde yayı sıçratmadan ucuyla vurarak ses çıkarış - yay çekiş (Aktüze, 2004: 339). 385

4 Spiccato: Spiccato bir müzik parçasında, notaları birbirine bağlanmadan, ayrı ayrı (kopuk kopuk) çalındığı bir tekniktir (Sözer, 1996; Akt.,Araboğlu, 2011). Pizzicato: Keman gibi yaylı, piyano gibi vurmalı çalgılarda tellerin parmakla çalınması (Aktüze, 2004: 432). Eşit yay hızı: Yayın her noktasında aynı şiddette ses üretimi için yayın çekim hızını ifade etmektedir. Farklı yay hızı: Farklı şiddette ses üretimi için yay kullanımındaki hız farkını ifade etmektedir. Tel değiştirme: Yayın ve sol elin bir telden başka bir tele dirsek, kol ve bilek dengesini gözeterek geçişidir. Eğitim Fakülteleri viyolonsel öğretim programında öğrenilmesi hedeflenen sol el temel teknikleri; Pozisyon geçişi: Ezgi akıcılığı ve bütünlülüğünün koruması amacıyla bir sesten ulaşılmak istenen diğer sese sol el kalıbının taşınması anlamına gelir. Çift ses: Yaylı sazlarda aynı anda iki notanın çalınmasıdır. Arpej: Birbiri ardına gelen, yukarı ya da aşağıya doğru çalınan nota gruplarıdır (Şişman, 2010: 9). Süsleme: Bazı sanat dalarında olduğu gibi müzikte de dekoratif amaçlarla ana ezgiye eklenen öğelere verilen ad (Say, 2002: 496). Süslemeler arasında en sık kullanılan figürler; çarpma, mordan, grupetto ve trildir. 386 Pus kalıbı: Baş parmak anlamına gelen pus, oktav çalımı ve üst pozisyonlarda çalımı kolaylaştıran bir sol el tekniğidir. Vibrato: Parmaklar tuşenin üzerindeyken önkolun tuşe yönü doğrultusunda aşağı ve yukarı hareket etmesi ve parmakların da belirli bir serbestlikle ve esneklikle bu harekete uyum sağlamasıyla yapılır (Şişman, 2010: 11). Açık konum: Her hangi bir pozisyonda birinci parmak ve dördüncü parmak ilişkisinde büyük üçlü aralığına ulaşmak için aşağı yada yukarı yöne parmak esnetilerek ulaşılan konumdur (Örn. birinci pozisyon la teli; si bemol-re aralığı, üçüncü pozisyon re teli; sol-si aralığı gibi). Kromatik geçişi: Yarım seslerin peşin sıra dizi halinde çalınması. Akor çalma: Üç yada dört sesli akorların sol elde parmak tutarak sağ elde beraber yada kırarak çalınması olarak ifade edilebilir. Her bir etüt parçasının ana hedefinin saptanıp, verimli bir şekilde çalışılabilmesi için incelenip analiz edilmesi etüdü çalmadan önceki ilk basamaktır. Bu düşünceler doğrultusunda, Eğitim Fakülteleri müzik eğitimi anabilim dallarında verilen viyolonsel eğitiminde sıklıkla kullanıldığı daha önceki araştırmalarca saptanmış olan (Güler, 2007) Sebastian Lee op.31 nolu etüt kitabın da, form açısından diğerlerinden farklı yapıda olan 13 numaralı etüt hem teknik hem biçimsel hem de armonik olarak incelenmiştir. Tema, iki varyasyon ve coda dan oluşan bu etüt; formu, teknik hedefleri ve içerdiği kazanımlar nedeniyle seçilmiştir. Analiz aşamasında, etüdün sağ ve sol el kazanımları belirlenmiş, bu kazanımlara yönelik olarak öneriler sunulmuştur.

5 Bu araştırmaya konu olan viyolonsel etüt kitabının yazarı Sebastian Lee yılları arasında yaşamış Alman viyolonselci ve bestecidir. Besteci ve viyolonsel sanatçısı olan Bernard Romberg in öğrencisi J.N. Prell in öğrencisidir. İlk kez 1830 yılında solist olarak sahneye çıkan Lee, Paris te Theatre Italien de verdiği konserle kariyerinde parlak bir başarıya ulaştı. Çalma ve öğretme stilinde Alman ve Fransız ekollerini kullanmıştır. Lee birçok besteci gibi virtüözitesini sergilemek için çeşitli türde besteler yapmıştır. Ancak Lee nin diğer bir özelliği çok sayıdaki bestesini viyolonsel eğitimi üzerine yoğunlaştırmış olmasıdır.1845 te Paris Konservatuarı nda el kitabı olarak kabul edilmiş olmasıyla fark yaratan Ecole du Violoncelliste adında bir metot yayınlamıştır. Lee nin çalışmaları ve iki çello için düoları çeşitli ülkelerde yayınlanmakta ve günümüzde hala kullanılmaktadır (Sebastian Lee Schulz edisyonu, Çeviren: Orhan, Şebnem). Tema: Bir müzik yapıtını oluşturan temel motif. Bir melodi ya da melodi bölümlerinden oluşan müzik fikri. Müzik yapıtlarının ya da yapıtı oluşturan bölümlerin hareket noktası temadır. Temanın melodi, ritim ve armoni bakımlarından bütünlük taşıması gerekir (Sözer, 2012: 236). Fischer, 1984 e göre varyasyon formu, bir müzik temasının birbirini izleyen ifadelerinin süslemeler ve eklemeler ile değiştirildiği veya farklı bir düzen içinde sunulduğu bir müzik formudur. New Harward Müzik Sözlüğü ne göre varyasyon formunda, belli bir yapısı olan her tema, aynı ya da benzer farklı parçaların birbirini izlemesinden oluşur (Aktaran; Alpay, 2010). Coda (koda): Sonat formunda geliştirim ve yeni serim- tekrar dan sonra ya da ayrıntılı eserlerin son kısmı olarak ana tonalitenin son kez duyurulduğu ve çoğunlukla bir durak noktası ile biten müzik (Aktüze, 2004: 114). 387 Problem Durumu Sebastian Lee etüt kitapları (Op.31,113,70) Eğitim Fakülteleri viyolonsel eğitiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Etütler bir ya da birden fazla teknik yada mzikal hedef taşıyan maksatlı müzik eserleridir. Amaçlarını belirlemek ve buna göre sınıflamak öğrencinin etüt çalma konusundaki farkındalığını artırmak, analitik bakış açısı kazandırmak oldukça gerekli ve önemli görülmektedir. Araştırmanın problem cümlesi Sebastian Lee op.31 etüt kitabı 13.etüdün incelenmesi nasıldır? olarak belirlenmiştir Alt Problemler S.Lee Op numaralı etüdün form ve armonik analizi nasıldır? S.Lee Op numaralı etüdün sağ el (yay) kazanımları nelerdir? S.Lee Op numaralı etüdün sol el kazanımları nelerdir? 1.2. Amacı Bu araştırma ile; Sebastian Lee nin Opus 31 etüt kitabında yer alan 13 numaralı etüdün biçimsel ve armonik analizi, sağ el ve sol el kazanımlarını inceleyerek viyolonsel eğitiminde ulaşılmak istenen hedeflerin belirlenmesi amaçlanmaktadır Önemi Bu araştırma; viyolonsel eğitimi açısından önemli teknik ve müziksel hedefleri olan ve bu yönüyle yaygın olarak kullanılan Sebastian Lee nin Op. 31 etüt kitabındaki on üç numaralı etüdünün birkaç boyutta incelenerek amaçlanan hedeflerin belirlenmesi bakımından önem taşımaktadır.

6 1.4. Sınırlılıklar Bu araştırma; Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında verilen viyolonsel eğitiminde kullanılan Sebastian Lee Op.31 etüt kitabındaki 13.etüt ile, Edisyon Schott Hugo Becker revizesi ile Etüdün armonik ve biçimsel analizi ile, Viyolonsel eğitiminde sağ ve sol el kazanımları ile sınırlıdır. BÖLÜM II YÖNTEM Bu araştırma nitel araştırma modelinden olup durum saptamaya yönelik betimsel bir çalışmadır. Araştırmada toplanan veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmadaki veriler doküman incelemesi (doküman analizi yöntemi) yoluyla elde edilmiş teknik ve biçimsel inceleme yoluyla da etüt analiz edilmiştir. Birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaya içerik analizi denir (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 227). İçerik analizinin aşamaları; Verilerin kodlanması, Temaların bulunması, Verilerin, kod ve temalara göre organize edilmesi, Bulguların yorumlanması dır Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini Sebastian Lee Op. 31 viyolonsel etütlerinin tamamı, örneklemini ise aynı kitabın 13 numaralı Si bemol Majör etüdü oluşturmaktadır Verilerin Toplanması ve Analizi Veriler belge tarama tekniği kullanılarak doküman analizi ile oluşturulmuştur. Türkiye de eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği anabilim dallarında verilen viyolonsel derslerinde yaygın olarak kullanılan (Güler, 2006 ve Orhan, 2008) Sebastian Lee Op. 31 nolu etüt kitabından, form açısından diğer etütlerden farklılık gösteren 13 numaralı etüdün viyolonsel eğitimine katkıları ortaya konmuştur. Tema (24), varyasyon I (24), varyasyon II (30) ve coda (10) dan oluşan toplam 88 ölçülük etüdün form ve biçimsel analizi yapılmış, sağ el ve sol el kazanımları ortaya konulmuştur. Ayrıca çalışı kolaylaştıracak çalışma önerileri sunulmuştur. 388

7 3.1. Alt Probleme Ait Bulgular BÖLÜM III BULGULAR ve YORUMLAR 389

8 *Yarımıncı Konum I. pozisyon 390

9 391

10 392 Şekil.1: Sebastian Lee Op numaralı etüt *Yarımıncı Konum I. pozisyon Şekil.1 de, Armonik analizini kırmızı renkte Romen rakamları temsil etmektedir. Pozisyon geçişlerini siyah renkte Romen rakamları temsil etmektedir. > ; Yandaki işaret yönelmeyi temsil etmektedir.

11 Şekil.1 de görüldüğü gibi; 13 numaralı si bemol majör tonunda toplam 88 ölçülük etüdün, Tema (24) - Var.I (24) - Var.II (30) ve Coda (10) dan oluştuğu, etüdün tema ve varyasyon I için A B A formunda olduğu, varyasyon II nin ise A B A A formunda olduğu söylenebilir. 13 numaralı si bemol majör etüdün temasının I. derece, V. derece ve yedilisinden oluştuğu, Var.I in I. derece ve V.dereceden oluştuğu, Var.II nin tema ile aynı yapıda olduğu, coda nın ise I.derece, V.derece, yedili ve yedinci derece akorlarından geçerek uzun kalışlı I.derecede sona erdiği söylenebilir. Bkz. Şekil Alt Probleme Ait Bulgular Sağ El Kazanım Legato Tablo 1. S.Lee Op numaralı etüdün sağ el-yay kullanımına ilişkin teknik özellikler Tema (24 Ölçü) 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23, 24 Etütte Kullanıldığı Ölçü Numaraları Var I (24 Ölçü) 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 47,48 Var II (30 Ölçü) 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59, 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70, 71,72,73,74,75,76,77,78 EKO (%) %100 %100 %100 %80 Coda (10 Ölçü) 79,80,81, 82,83,84, 85,86 Detaşe 2,4,10,16,18,20 28,32,34,44,48 50,56,64,66,73,75 87,88 EKO (%) %25 %20,8 %20 %20 Spiccato ,53,65,69 79,80,81,8 2,83,84,85, 86, EKO (%) - - %13,3 %80 Eşit yay hızı 1,3,5,6,7,9,11,1 2,15,16,17,19, 21,22,23 25,26,27,29,31,33,35,36,37,41,42, 43,45,47 51,52,55,57,59,63,67,68,72,74,76, 77,78 EKO (%) %66,7 %58,3 %43,3 %90 2,4,8,10,13,14, 28,30,32,34,38, ,20,24,40,44,46,48 Farklı yay hızı 49,50,53,54,56,58,60,61,62,64,65, 66,69,70,71,73,75 EKO (%) %37,5 %41,7 %56,7 %10 Tel değiştirme 1,3,5,7,9,11,12, 14,17,19,21,23, 25,26,27,28,29,31,33,34,35,36,38, 39,40,41,42,43,44,45,47 49,51,52,53,56,57,58,59,60,62,63,64,65,67,68,69, 71,72,74,76,78 EKO (%) %50 %79,2 %70 %30 EKO:Etütte Kullanılma Oranı TOPLAM (88 Ölçü) %95 %21.4 %23,3 79,80,81, 82,83,84, 85,86,87 %64,6 85,87,88 %36,5 %57,3 393 Tablo.1 de görüldüğü gibi etüdün tema, iki varyasyon ve coda bölümlerinde en çok (%95) sağ elde legato tekniğinin hedef alındığı söylenebilir. Ayrıca eşit yay hızı (%65) ve tel değiştirme

12 (%57) konularının hedef alındığı görülmektedir. Bu etüdün sağ el teknikleri öğretimi konusunda oldukça faydalı bir etüt olduğu söylenebilir Alt Probleme Ait Bulgular Sol El Kazanım Açık konum Tema (24 Ölçü) Tablo 2. Etütte Sol el kullanımına İlişkin Teknik Özellikler Etütte Kullanıldığı Ölçü Numaraları 1,5,7,8,12,17, 21,23 Var I (24 Ölçü) 25,26,28,29,30,31,32,34,36,39,40, 41,42,44,45,46,47,48 Var II (30 Ölçü) 49,52,53,54,55, 56,62,64,65,68, 69,70,71,72,76, 78 EKO (%) %33,3 %75 %53,3 %70 Kromatik geçiş 15,16 27,38,39,40,43, - - EKO (%) %8,3 %20,8 - - Arpej çalma 1,3,5,7,9,10,1 1,12,17,19,21, 23 25,27,29,31,33,34,35,36,41,42,43, 45,47 49,51,52,53,56, 58,64,65,67,68, 69,71,72,74,75, 76,78 Coda (10 Ölçü) EKO (%) %50 %54,2 %56,7 - Süsleme 7,13,15,23 31, EKO (%) %16,7 %8,3 %3,3 - Akor çalma ,88 EKO (%) %20 TOPLAM (88 Ölçü) 79,80,81,82, 84,85,88 %57,9 - %7,3 %40,1 Çift ses çalma ,80,81,82, 83,84,85,86, 87,88 %25 EKO (%) %100 %7,1 %5 394 Tablo.2 de görüldüğü gibi, etüdün sol elde özellikle açık konum (%58) ve arpej çalma (%40) öğretimi üzerinde durduğu söylenebilir. Coda bölümünün tamamında çift ses çalma konusu hedef alınmıştır. Ayrıca oldukça önemli bir sol el kazanımı olan pozisyon geçme konusu da etüt içinde hedef alınan başka bir noktadır. 13 numaralı etüt için I-II-III-IV-V-VI. pozisyonlarda kalışlı ve geçişli bir etüt olduğu söylenebilir. Tema ve Varyasyon I de sadece ilk dört pozisyonun kullanıldığı, Coda da sadece I. pozisyonda çalınması istendiği, Varyasyon II de ise ilk dört pozisyona ek olarak V. Ve VI. Pozisyon geçişlerinin de kullanıldığı görülmektedir. Bkz. şekil-1 BÖLÜM IV SONUÇLAR ve ÖNERİLER Sebastian Lee Op.3, 13 numaralı etüdün; Si bemol majör tonunda, toplam 88 ölçü, tema ve varyasyon I için A B A formunda, varyasyon II nin ise A B A A formunda olduğu,

13 Etüdün tema ve varyasyon II in I. derece, V. derece ve yedilisinden, Var.I in I. derece ve V.dereceden oluştuğu, coda nın ise I.derece, V.derece, yedili ve VII. derece akorlarından geçerek uzun kalışlı I.derecede sona erdiği, Sağ elde daha çok legato çalma becerisi, eşit hızda yay kullanımı becerisi ve tel değiştirme becerisi kazandırma hedefleri taşıdığı, Sol elde daha çok açık konum ve arpej çalma becerisi kazandırma, pozisyon geçme becerisi kazandırma, etüdün coda bölümü için çift ses çalma becerisi kazandırma hedefleri taşıdığı sonuçlarına ulaşılmıştır Alt Probleme Yönelik Önerile Çalışılacak etütlerin öncelikle solfejinin yapılması, müzik yapısının anlaşılması açısından önerilmektedir. Ayrıca armonik yapısı ve form açısından incelenmesi, etüdün anlaşılması ve ezberlenmesi açısından önerilmektedir Alt Probleme Yönelik Öneriler Legato Detaşe Spiccato Eşit yay hızı Farklı yay hızı Tel değiştirme hedeflerine yönelik çalışma önerileri; 395 Şekil 2: Spiccato, detaşe ve tel değiştirme becerisine ilişkin çalışma egzersizi (Feuillard 60 Etudes No: 9 ) Şekil 3: Şekil 2 çalışma varyasyonu

14 Şekil 4: Coda bölümünde spiccato, detaşe ve tel değiştirme becerisine ilişkin çalışma egzersizi Şekil 5: Varyasyon II de farklı yay hızı ve spiccato becerisine ilişkin çalışma egzersizi Şekil 6: Varyasyon II de farklı yay hızı çalma becerisine ilişkin çalışma egzersizi 396 Şekil 7: Varyasyon II de eşit yay hızı çalma becerisine ilişkin çalışma egzersizi Şekil 8: Varyasyon I de eşit yay hızı çalma becerisine ilişkin çalışma egzersizi 4.3. Alt Probleme Yönelik Öneriler Açık Konum Kromatik geçiş Arpej çalma Süsleme Akor çalma Çift ses çalma Yarımıncı konum hedeflerine yönelik çalışma önerileri;

15 Şekil 9: Açık konum ve arpej çalma becerisine ilişkin çalışma egzersizi (Feuillard 60 Etudes No: 9) Şekil 10: Şekil 9 için varyasyon 397 Şekil 11: Açık konum çalma becerisi için çalışma egzersizi Şekil 12: Coda bölümünde çift ses çalma becerisine ilişkin çalışma egzersizi (Feuillard Daily Ex. No:34 si bemol majör tonuna transpoze edilmiştir) Şekil 13: Coda bölümünde açık konum çalma becerisine ilişkin çalışma egzersizi Şekil 14: Varyasyon II de arpej çalma becerisine ilişkin çalışma egzersizi

16 Şekil 15: Varyasyon I de arpej çalma becerisine ilişkin çalışma egzersizi Şekil 16: Süsleme çalma becerisine ilişkin çalışma egzersizi Şekil 17: Kromatik geçiş çalma becerisine ilişkin çalışma egzersizi 398 Şekil 18: Akor çalma becerisine ilişkin alt yapıyı sağlamak amacıyla yazılmış çalışma egzersizi KAYNAKLAR Aktüze, İrkin, (2004), Müziği Anlamak-Ansiklopedik Müzik Sözlüğü, Pan Yayıncılık, İstanbul. Alpay, Talia, Özlem, (2010), Romantik Dönemde Varyasyon ve Johannes Brahms ın Solo Piyano İçin Varyasyonları, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Anasanat Dalı, İzmir. Araboğlu, Tanju, (2011), Viyolonselde Yay Tutuş Tekniği ve Temel Yay Teknikleri: Legato, Detashe, Staccato ve Spiccato nun İncelenmesi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. Burubatur, Mete, (2006), Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarında Birinci Sınıf 1. ve 2. Yarıyıl Viyolonsel Eğitiminde En Çok Kullanılan Metot Etüt ve Egzersizlerin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Konya. Büyükaksoy, Feridun, (1997), Keman Öğretiminde İlkeler ve Yöntemler, Armoni Ltd. Sti., Ankara. Cüceoğlu, Gülten, ve Berki, Türev, (2007), Flüt Eğitimine Yönelik Bir Etüt Analiz Modeli, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1),

17 Çalışır, Feridun, (1999), Müzik Dili Sözlüğü, Genişletilmiş İkinci Baskı, Önder Matbaası, Ankara. Düzbastılar, Erol, Meltem, (2013), Keman Eğitimine Yönelik Bir Etüd Analizi, E-Journal of New World Sciences Academy, D0134, 8 (2), Ercan, Nevhiz ve Orhan, Yıldırım, Şebnem, (2016), Yetişkin Çalgı Eğitiminde Öğrenme - Öğretme Stratejileri, The Journal of Academic Social Science, 4 (37), Güler, Başak, (2007), Viyolonsel Eğitimine Yönelik Olarak Geliştirilmiş Bir Etüt Analiz Modeli, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara. Kurtuldu, M. Kayhan, (2009), Czerny Op Numaralı Etüde Yönelik Teknik ve Biçimsel Analiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (1), Orhan, Yıldırım, Şebnem; Arıcı, Sinem, (2015), Viyolonsel Eğitimine Yönelik Örnek Bir Etüd Analizi, E-Journal of New World Sciences Academy, 1C0635, 10 (2), Özay, Serkan, (2005), Viyola Öğretiminde Kullanılan Mazas Special Etudes op. 36 Metodunun Sağ ve Sol El Teknikleri Yönünden İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara. Say, Ahmet, (2002), Müzik Sözlüğü, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara. Sebastian Lee Op.31 Edition Schott 966, Hugo Becker. Sebastian Lee Op.31. Schirmer s library of musical classics. Leo Schulz Vol Sözer, Vural, (2012), Müzik Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul. Şişman, Çağatay, (2010), Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Bölümlerinde ve Devlet Konservatuarlarında Lisans Düzeyinde Yaygın Olarak Kullanılan Viyolonsel Sol El İle İlgili Metotların Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, İzmir. 399

AN ETUDE ANALYSIS MODEL ON VIOLIN TEACHING

AN ETUDE ANALYSIS MODEL ON VIOLIN TEACHING AN ETUDE ANALYSIS MODEL ON VIOLIN TEACHING KEMAN ÖĞRETİMİNDE BİR ETÜT ANALİZİ MODELİ Zeynep DEMİR YILDIZ 1 Yalçın YILDIZ 2 Abstract In the research; etude by Wohlfahrt that appears on Violin Method- II

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 4.SINIF VII. YARIYIL MZ401A - Piyano VII* (1-0-1) Paralel üçlü, altılı, onlu diziler

Detaylı

NWSA-Fine Arts Received: December 2012 NWSA ID: 2013.8.2.D0134 Accepted: April 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Fine Arts Received: December 2012 NWSA ID: 2013.8.2.D0134 Accepted: April 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7290 Status : Original Study NWSA-Fine Arts Received: December 2012 NWSA ID: 2013.8.2.D0134 Accepted: April 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Meltem Erol Düzbastılar Karadeniz

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 3.SINIF VI. YARIYIL MZ302A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma VI (2-0-2) Akts Kredisi:

Detaylı

KEMAN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR "ETÜT ANALİZ MODELİ"

KEMAN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ETÜT ANALİZ MODELİ DOI:10.7816/sed-01-02-01 KEMAN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR "ETÜT ANALİZ MODELİ" Yrd. Doç. Dr. Ali Delikara 1 ÖZET İcracının çalgısı üzerindeki teknik gelişiminin sağlanması amacıyla yaratılan bir özel kompozisyon

Detaylı

Czerny Op. 299 30 Numaralı Etüde Yönelik Teknik ve Biçimsel Analiz A Technical and Figural Analysis Directed for Czerny Op. 299 Number 30 Etude

Czerny Op. 299 30 Numaralı Etüde Yönelik Teknik ve Biçimsel Analiz A Technical and Figural Analysis Directed for Czerny Op. 299 Number 30 Etude Czerny Op. 299 30 Numaralı Etüde Yönelik Teknik ve Biçimsel Analiz A Technical and Figural Analysis Directed for Czerny Op. 299 Number 30 Etude M. Kayhan KURTULDU * Özet Bu çalışmada piyano eğitimi sürecinde

Detaylı

R. KREUTZER-P. RODE-J. DONT VİYOLA METODLARININ KARŞILAŞTIRMALI TEKNİK ANALİZLERİ

R. KREUTZER-P. RODE-J. DONT VİYOLA METODLARININ KARŞILAŞTIRMALI TEKNİK ANALİZLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ Inonu University Journal of Art and Design ISSN: 1309-9876 E-ISSN:1309-9884 Cilt/Vol.1 Sayı/No.1 (2011): 77-86 R. KREUTZER-P. RODE-J. DONT VİYOLA METODLARININ

Detaylı

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE KULLANILAN VİYOLA METODLARININ İNCELENMESİ *

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE KULLANILAN VİYOLA METODLARININ İNCELENMESİ * ISSN 1308 8963 Cilt: 01, Sayı: 03, 2011, 73-88 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE KULLANILAN VİYOLA METODLARININ İNCELENMESİ * EXAMINATION ON VIOLA METHODS EMPLOYED IN MUSICAL DEPARTMENTS IN

Detaylı

Examination of First Book of J. J. F. Dotzauer Violoncello Method in terms of Target and Target Behaviors

Examination of First Book of J. J. F. Dotzauer Violoncello Method in terms of Target and Target Behaviors Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 69-81 69 J. J. F. DOTZAUER VİYOLONSEL METODU BİRİNCİ KİTABININ HEDEF VE HEDEF DAVRANIŞLAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Examination of First Book

Detaylı

MURAT DEVRİM BABACAN, ZEHRA SEÇKİN GÖKBUDAK,

MURAT DEVRİM BABACAN, ZEHRA SEÇKİN GÖKBUDAK, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PİYANO II Ders No : 0310330076 Teorik : 1 Pratik : 0 Kredi : 1 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Feyza SÖNMEZÖZ 1. Yıl: 3, Sayı: 6, Mart 2016, s

Feyza SÖNMEZÖZ 1. Yıl: 3, Sayı: 6, Mart 2016, s Feyza SÖNMEZÖZ 1 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI PİYANO DERS TANIMLARINDA YER ALAN DİZİ ÇALIŞMALARI NIN GERÇEKLEŞME DÜZEYLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Viyolonsel İçin Sol El Teknik Çalışmaları SERPİL UMUZDAŞ

Viyolonsel İçin Sol El Teknik Çalışmaları SERPİL UMUZDAŞ Viyolonsel İçin Sol El Teknik Çalışmaları SERPİL UMUZDAŞ Yrd. Doç. Dr. Serpil UMUZDAŞ VİYOLONSEL İÇİN SOL EL TEKNİK ÇALIŞMALARI ISBN 978-605-64-46- Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına

Detaylı

FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILAN ERNESTO KÖHLER Op. 33/I ETÜT KİTABININ ANALİZİ *

FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILAN ERNESTO KÖHLER Op. 33/I ETÜT KİTABININ ANALİZİ * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss6961 Number: 58, p. 11-18, Summer II 2017 Yayın Süreci / Publication Process

Detaylı

Çağdaş Türk Müz ğ P yano Eserler ne Yönel k Hazırlayıcı Etüt Yazma Yöntem. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN

Çağdaş Türk Müz ğ P yano Eserler ne Yönel k Hazırlayıcı Etüt Yazma Yöntem. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN Çağdaş Türk Müz ğ P yano Eserler ne Yönel k Hazırlayıcı Etüt Yazma Yöntem Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet Suat KARAHAN ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ PİYANO ESERLERİNE YÖNELİK HAZIRLAYICI ETÜT

Detaylı

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE AÇILIMLARI AY 0-05 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI : Piyano Çalma Teknikleri ÜNİTE :.Basamak. Konumda Temel Davranışlar EYLÜL 5-9 EYLÜL -6 EYLÜL. Oturuş ve Duruş Kuralları. Parmak

Detaylı

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ HEDEF VE DAVRANIŞLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ HEDEF VE DAVRANIŞLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ 9. SINIF PİYANO DERS KİTABININ HEDEF VE DAVRANIŞLAR BAKIMINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan Umuzdaş Gaziosmanpaşa Üniversitesi sumuzdas@yahoo.com Özet Bu çalışma,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PİYANO VE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310330317 Teorik : 1 Pratik : 0 Kredi : 1 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerindeki Piyano Eğitiminde Çağdaş Türk Piyano Müziği Eserlerinin Yeri

Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerindeki Piyano Eğitiminde Çağdaş Türk Piyano Müziği Eserlerinin Yeri G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 3 (2002) 59-68 Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerindeki Piyano Eğitiminde Çağdaş Türk Piyano Müziği Eserlerinin Yeri The Place of the works of the

Detaylı

ÜLKEMİZ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA KULLANILAN VİYOLONSEL ETÜDLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÜLKEMİZ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA KULLANILAN VİYOLONSEL ETÜDLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME www.muzikegitimcileri.net Ulusal i Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ÜLKEMİZ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA KULLANILAN VİYOLONSEL ETÜDLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Do sol - re - la ve mi minör gam çalışması yapılır. Çaldığı gam ve makamsal dizilere ait parmak numarası (duate) örneği hazırlamaları istenir

Do sol - re - la ve mi minör gam çalışması yapılır. Çaldığı gam ve makamsal dizilere ait parmak numarası (duate) örneği hazırlamaları istenir 0-05 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI : PİYANO ÇALMA TEKNİKLERİ ÜNİTE :.BASAMAK GAM VE MAKAMSAL DİZİ ÇALIŞMALARI EYLÜL 5-9 EYLÜL -6 EYLÜL. Do-sol-re-lami minör gamları.

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, - Nisan, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ Eylül 2010 Cilt:18 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 893-902 ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ DERSİNİN GEREKLİLİĞİ Mehmet AKBULUT, Şebnem YILDIRIM ORHAN,

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi 9 Müzik Sınıfı Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi 9 Müzik Sınıfı Piyano Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi ÖĞRENME ALANI: Piyano çalma teknikleri. Basamak. Konumda Temel Davranışlar DİĞER DEĞERLEN EYLÜL 3. -Doğru oturuş biçimini fark eder. * Doğru

Detaylı

Ders Adı : BİREYSEL ÇALGI VII Ders No : Teorik : 1 Pratik : 0 Kredi : 1 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : BİREYSEL ÇALGI VII Ders No : Teorik : 1 Pratik : 0 Kredi : 1 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BİREYSEL ÇALGI VII Ders No : 0310330281 Teorik : 1 Pratik : 0 Kredi : 1 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059 ANADAL EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ 1 Ders Adi: ANADAL EĞİTİMİ ve ÖĞRETİMİ 2 Ders Kodu: MUZ5102 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 2 7 Dersin

Detaylı

RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Tasarım I (4-4-6) Sanat eserini düzenleyen elemanlar (çizgi, doku, form, şekil, mekan) ve ilkeler (ritim, hareket, denge, vurgu, kontrast,

Detaylı

LİSE VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ VİYOLONSEL ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI ÇALMADA KARŞILAŞTIKLARI TEKNİK PROBLEMLERİN İNCELENMESİ

LİSE VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ VİYOLONSEL ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI ÇALMADA KARŞILAŞTIKLARI TEKNİK PROBLEMLERİN İNCELENMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 1221-1239, February 2013 LİSE VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ VİYOLONSEL ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI ÇALMADA KARŞILAŞTIKLARI

Detaylı

6. SINIF NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI

6. SINIF NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI D.E.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAV İÇERİĞİ 6. SINIF NAKİL GEÇİŞ SEVİYE TESPİT SINAVI 1) SOLFEJ OKUMA PARÇALARI: 1. Kategori:

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü.A.K.E.F. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Konya h_onur_k@hotmail.com

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ ÇELLO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ ÇELLO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ ÇELLO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 2016 2015 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 ÇELLO DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF II. YARIYIL MZ102A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma II (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

TÜRK FLÜT METOTLARININ FLÜT EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ, DAVRANIŞ, TEKNİK VE DESTEKLEYİCİ MATERYALLERİ İÇERME DURUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRK FLÜT METOTLARININ FLÜT EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ, DAVRANIŞ, TEKNİK VE DESTEKLEYİCİ MATERYALLERİ İÇERME DURUMLARININ İNCELENMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss3405 Number: 45, p. 235-245, Spring III 2016 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

SERTİFİKA PROGRAMI VİYOLA PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF

SERTİFİKA PROGRAMI VİYOLA PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF SERTİFİKA PROGRAMI VİYOLA PROGRAMI MÜFREDATI 1.ETÜD ve GAM: Aşağıda sıralanmış metotlardan faydalanılabilir. Fortunatov 1 Garlitzki 1 & 2 Rus Etüd Kitapları Hıristomasyon Gam Çalışması: 1 Oktav Sol Majör,

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 37 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 37 ISSN: GÜZEL SANATLAR LİSELERİ PİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME Doç. Dr. Damla Bulut Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB, Müzik Eğitimi ABD dbulut@ohu.edu.tr Yasemin Gülsoy

Detaylı

TÜRKÇE FLÜT METOTLARININ İNCELENMESİ (*)

TÜRKÇE FLÜT METOTLARININ İNCELENMESİ (*) EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 20 Sayı: 68 (Güz 2016) 117 TÜRKÇE FLÜT METOTLARININ İNCELENMESİ (*) Hazan KURTASLAN (**) Öz Türkiye de ilkokul döneminden başlayarak pek çok kurumda, çalgı eğitimi içerisinde

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2.SINIF IV. YARIYIL MZ202A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma IV (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ PĠYANO DERSLERĠNĠN ĠÇERĠĞĠNE VE PĠYANO EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME

MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ PĠYANO DERSLERĠNĠN ĠÇERĠĞĠNE VE PĠYANO EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME 1667 MÜZĠK ÖĞRETMENĠ YETĠġTĠREN KURUMLARDAKĠ PĠYANO DERSLERĠNĠN ĠÇERĠĞĠNE VE PĠYANO EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠR DEĞERLENDĠRME ÖZET GĠRĠġ Yard. Doç. Dr. Feyza SÖNMEZÖZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2.SINIF III. YARIYIL MZ201A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma III (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

CARL SCHRÖDER İN DIE ERSTEN ÜBUNGEN FÜR VIOLONCELLO OPUS 31 ETÜT KİTABININ İNCELENMESİ

CARL SCHRÖDER İN DIE ERSTEN ÜBUNGEN FÜR VIOLONCELLO OPUS 31 ETÜT KİTABININ İNCELENMESİ 1 CARL SCHRÖDER İN DIE ERSTEN ÜBUNGEN FÜR VIOLONCELLO OPUS 31 ETÜT KİTABININ İNCELENMESİ Analysıs Of Carl Schröder Dıe Ersten Übungen Für Vıoloncello Opus 31 Etudes Book DOI NO: 10.5578/AMRJ.8590 Derya

Detaylı

Mehmet Can Çiftçibaşı Received: August 2010

Mehmet Can Çiftçibaşı Received: August 2010 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number:D0031 FINE ARTS Mehmet Can Çiftçibaşı Received: August 2010 Süleyman Cem Şaktanli Accepted: October 2010

Detaylı

VII. Yarıyıl (GÜZ) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Piyano Mü 451 Güz Ön Koşul

VII. Yarıyıl (GÜZ) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Piyano Mü 451 Güz Ön Koşul VII. Yarıyıl (GÜZ) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Piyano Mü 451 Güz 1+0 1 3 Ön Koşul Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı

Detaylı

METHOD AT WRITING EXERCISE IN WORKS OF PIANO Barış TOPTAŞ *

METHOD AT WRITING EXERCISE IN WORKS OF PIANO Barış TOPTAŞ * Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PİYANO ESERLERİNDEN EGZERSİZ YAZMA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ KEMAN DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ KEMAN DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ KEMAN DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 201 2015 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 KEMAN DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI ONAYLAYAN SÜRÜM NO SAYFA NO 1. TALİMAT DAYANAĞI: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı. tarihli Konservatuvar Kurulu Kararı. 2. AMAÇ VE KAPSAM: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı

Detaylı

ARMONİYE YABANCI SESLER

ARMONİYE YABANCI SESLER ARMONİYE YABANCI SESLER GEÇİT, İŞLEME, BASAMAK, GECİKME SESLERİ GEÇİT Geçit sesi, bir ezgi akora ait bir sesten (örneğin akorun 3lüsünden), akora ait olan bir başka sese (örneğin akorun 5lisine) geçmek

Detaylı

SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ

SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ SINAV HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN KAYIT KABUL YÖNERGESİNİ OKUYUNUZ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU MÜZİK BÖLÜMÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI 1- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümüne 2017-2018 eğitim-öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

ZEYBEK MÜZİKLERİNİN VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ZEYBEK MÜZİKLERİNİN VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ZEYBEK MÜZİKLERİNİN VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AN EVALUATION OF VİEWS ON THE USABILITY OF ZEYBEK MUSICS IN CELLO EDUCATION Osman ÖNDER 1, Erol DEMİRBATIR

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059

Yrd.Doç.Dr. Mete Sungurtekin. Yrd.Doç.Nesrin Öz Yrd.Doç.Nejdet Kalender. E-posta: Tel: Görükle, Bursa 16059 ANADAL EĞİTİMİ 1 Ders Adi: ANADAL EĞİTİMİ 2 Ders Kodu: MUZ5101 3 Ders Türü: Zorunlu 4 Ders Seviyesi Yüksek Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 1 7 Dersin AKTS Kredisi: 5.00 8 Teorik

Detaylı

12. Yürüyüşler 1. İng. sequence; Alm. Sequenz; Fr. marche. Türkçede sekvens ve marş isimleri ile de ifade edilir.

12. Yürüyüşler 1. İng. sequence; Alm. Sequenz; Fr. marche. Türkçede sekvens ve marş isimleri ile de ifade edilir. 12. Yürüyüşler 1 Tonal müziğin en önemli araçlarından biri olan yürüyüş 2, melodik ya da armonik bir modelin farklı bir perde üzerinde tekrar edilmesine verilen isimdir. Tekrar edilen bu model kısa bir

Detaylı

Gamze Elif TANINMIŞ ** ÖZET

Gamze Elif TANINMIŞ ** ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 707-715, ANKARA-TURKEY GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ

Detaylı

Volume: 9 Issue: 2 Year: 2012

Volume: 9 Issue: 2 Year: 2012 Volume: 9 Issue: 2 Year: 2012 Technical and harmonic analysis of Carl Czerny op. 299 number 34 etude Carl Czerny opus 299 34 numaralı etüdün teknik ve armonik analizi Mehmet Serkan Umuzdaş 1 Abstract In

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULU İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSESİ KAYIT KABULVE NAKİL- GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde-l) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİM FAKÜLTELERİ MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALLARINDA BİRİNCİ SINIF 1. VE 2. YARIYIL

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN ŞARKILARIN MÜZİK ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN PİYANO İLE EŞLİKLENMESİ

Detaylı

Carl Czerny nin Opus 299/19 Numaralı Etüdünün Piyano Eğitimine Yönelik Analizi. Piano Education Directed Analysis of Carl Czerny s Etude, Op.

Carl Czerny nin Opus 299/19 Numaralı Etüdünün Piyano Eğitimine Yönelik Analizi. Piano Education Directed Analysis of Carl Czerny s Etude, Op. www.muzikegitimcileri.net GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 2 (2007) 241-258 Carl Czerny nin Opus 299/19 Numaralı Etüdünün Piyano Eğitimine Yönelik Analizi Piano Education Directed Analysis

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI ŞAN SANAT DALI DERS İÇERİKLERİ LİSANS I.YARIYIL/GÜZ DÖNEMİ 1803151 Şan I (2+0) AKTS: 4 1803152 Kulak

Detaylı

Keman Eğitiminde Kullanılan Fiorillo 36 Etüden Metodunun Sağ El, Sol El Teknikleri ve Müzikal Dinamikler Açısından İncelenmesi

Keman Eğitiminde Kullanılan Fiorillo 36 Etüden Metodunun Sağ El, Sol El Teknikleri ve Müzikal Dinamikler Açısından İncelenmesi GEFAD / GUJGEF 32 (2): 267-280 (2012) Keman Eğitiminde Kullanılan Fiorillo 36 Etüden Metodunun Sağ El, Sol El Teknikleri ve Müzikal Dinamikler Açısından İncelenmesi Examination of Fiorillo 36 Etuden Method

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Sınava Başvuru Koşulları 1. I pek U niversitesi Konservatuvarı Müzik Bo lümünün Özel Yetenek Sınavlarına, 2016

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Bilgisayar I Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Bilgisayar I Ön Koşul III. Yarıyıl ( GÜZ) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Bilgisayar I 1 2+2 3 4 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Yard.

Detaylı

Gülten Cüceoğlu Önder Mehmet Akif Ersoy University ISSN : 1308-7290 gcuceoglu@mehmetakif.edu.tr 2010 www.newwsa.com Burdur-Turkey

Gülten Cüceoğlu Önder Mehmet Akif Ersoy University ISSN : 1308-7290 gcuceoglu@mehmetakif.edu.tr 2010 www.newwsa.com Burdur-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 2, Article Number:D0087 NWSA-FINE ARTS Received: December 2011 Accepted: April 2012 Gülten Cüceoğlu Önder Series : D Mehmet

Detaylı

MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ DERSİNİN PİYANO EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ DERSİNİN PİYANO EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mart 2007 Cilt:15 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 411-422 MÜZİK TEORİSİ VE İŞİTME EĞİTİMİ DERSİNİN PİYANO EĞİTİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ A. Metin KARKIN İnönü Üniversitesi,

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 3.SINIF V. YARIYIL MZ301A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma V (2-0-2) Akts Kredisi:

Detaylı

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Nilüfer ÖZER Tel: 0224 294 0951 e-mail: niluferyilmaz@uludag.edu.tr Bu EĞİTİM Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI. Müzik Bölümü. Lisans Ders Programı

İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI. Müzik Bölümü. Lisans Ders Programı 1 İPEK ÜNİVERSİTESİ KONSERVATUVARI Müzik Bölümü Lisans Ders Programı 1st Year 1st Semester (Fall) 2nd Semester (Spring) Code Course Name ECTS Code Course Name ECTS HIST 121 Medeniyet Tarihi I 5 HIST 122

Detaylı

Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri

Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri Prof. Server Acim Bas Gitar Öğrencileri İçin Akor Şifreleri Doğrultusunda Yaratıcı İcra Teknikleri Çeşitli Örnekler ve Açıklamaları İçeren Ders Notları 03 yılında, Server AİM tarafından LaTeX ve GNU/LilyPond

Detaylı

Müziğin Alfabesi Notalardır. =

Müziğin Alfabesi Notalardır. = TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Müziğin Alfabesi Notalardır. = Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik/kalınlık) ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir. Müziğin alfabesini, yani notaları öğrenmek için çeşitli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ TAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ TAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ TAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 1. Sınıflar Ankara 016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 TAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

GÖZDE YÜKSEL, HAYRETTİN ONUR KÜÇÜKOSMANOĞLU,

GÖZDE YÜKSEL, HAYRETTİN ONUR KÜÇÜKOSMANOĞLU, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OKUL ÇALGILARI II (GİTAR-BAĞLAMA-BLOK FLÜT) Ders No : 031033007 Teorik : 0 Pratik : Kredi : 1 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

GÜZEL SANATLAR LİSESİ

GÜZEL SANATLAR LİSESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ KLASİK KEMENÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 2016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 KLASİK KEMENÇE

Detaylı

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGILARI VİYOLA. DERS KİTABI 11. sınıf. YAZARLAR Handan DARENDELİOĞLU Yucan EKE

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGILARI VİYOLA. DERS KİTABI 11. sınıf. YAZARLAR Handan DARENDELİOĞLU Yucan EKE Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri TÜRK VE BATI MÜZİĞİ ÇALGILARI VİYOLA DERS KİTABI 11. sınıf YAZARLAR Handan DARENDELİOĞLU Yucan EKE DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl

1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl 1. Sınıf Piyano Eğitiminde Birinci Yıl prensipler doğrultusunda değerlendirilir, sınav notu dersin öğretim elemanı tarafından gösterdiği dikkat, çalışması, İkinci Vize - 11. Hafta Üçüncü Vize - 14. Hafta

Detaylı

VİYOLONSEL PROGRAMI DERS MÜFREDATI HAZIRLIK 1. SINIF A. BİRİNCİ POZİSYONDA BAŞLAYANLAR İÇİN:

VİYOLONSEL PROGRAMI DERS MÜFREDATI HAZIRLIK 1. SINIF A. BİRİNCİ POZİSYONDA BAŞLAYANLAR İÇİN: VİYOLONSEL PROGRAMI DERS MÜFREDATI HAZIRLIK 1. SINIF A. BİRİNCİ POZİSYONDA BAŞLAYANLAR İÇİN: 1 Arızaya kadar en az 2 veya 3 oktav Gam ve Arpej çalışmaları. 2. TEKNİK ÇALIŞMA L.R. Feuillard Sol el ve yay

Detaylı

II. Yarıyıl (BAHAR) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredi AKTS Müziksel İşitme Okuma Yazma II MÜ Ön Koşul

II. Yarıyıl (BAHAR) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredi AKTS Müziksel İşitme Okuma Yazma II MÜ Ön Koşul II. Yarıyıl (BAHAR) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredi AKTS Müziksel İşitme Okuma Yazma II MÜ 152 2. 2+2 3 Ön Koşul Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi

Detaylı

ÇALGI (VİYOLONSEL) DERSİ 3. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI

ÇALGI (VİYOLONSEL) DERSİ 3. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ÇALGI (VİYOLONSEL) DERSİ 3. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ÖZEL AMAÇLAR 1. Konçerto formu bilgisi. 2. Konçerto formundaki bir eseri viyolonsel ile çalabilme. 3. Konçerto formunun müzik dönemleriyle olan ilişkisini

Detaylı

DÜZENLEME Ders Notu - 1

DÜZENLEME Ders Notu - 1 DÜZENLEME Ders Notu - 1 Doç. Server ACİM Aralık 2011 - MALATYA İçindekiler 1 Giriş 2 2 Gerekli Temel Bilgiler 2 3 Yaylı Çalgılar Ailesi 2 3.1 Keman........................................ 2 3.1.1 Viyola.....................................

Detaylı

GOLTERMANN 4. VİYOLONSEL KONÇERTOSUNUN 1. BÖLÜMÜNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

GOLTERMANN 4. VİYOLONSEL KONÇERTOSUNUN 1. BÖLÜMÜNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GOLTERMANN 4. VİYOLONSEL KONÇERTOSUNUN 1. BÖLÜMÜNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç. Dr. Şebnem ORHAN* Arş. Gör. Levent ÇINARDAL** ÖZET Bu araştırmanın amacı, Georg Eduard Goltermann

Detaylı

VIII. Yarıyıl (BAHAR)

VIII. Yarıyıl (BAHAR) VIII. Yarıyıl (BAHAR) DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Koro ve Yönetimi 452 8 0+2 1 3 Ön Koşul Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim

Detaylı

ISSN: / Received: September 2013 NWSA ID: D0149 Accepted: April 2014 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: / Received: September 2013 NWSA ID: D0149 Accepted: April 2014 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Fine Arts Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7290 Received: September 2013 NWSA ID: 201.9.2.D019 Accepted: April 201 E-Journal of New World Sciences Academy Barış Toptaş Adıyaman Üniversitesi,

Detaylı

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI MÜZİK AMAÇ Piyano, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ve şan ana sanat dallarından oluşan Müzik Programı orkestra enstrümanlarının hemen hemen bütün dallarında eğitim öğretim vermektedir. Batı

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI ONAYLAYAN SÜRÜM NO SAYFA NO 1. TALİMAT DAYANAĞI: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı.tarihli Konservatuvar Kurulu Kararı. 2. AMAÇ VE KAPSAM: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı

Detaylı

Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Armoni ve Piyano Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkiler

Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Armoni ve Piyano Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkiler 722 Müzik Öğretmeni Adaylarının Bireysel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Armoni ve Piyano Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişkiler Yrd. Doç. Dr. D. Beste CEVIK, Balıkesir Üniversitesi Necatibey

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS DÖNEMİ MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNKAYIT ESASLARI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS DÖNEMİ MÜZİK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNKAYIT ESASLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS DÖNEMİ MÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNKAYIT ESASLARI Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü ne 2016-2017 öğretim yılında Lisans

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS DÖNEMLERİNDE ALDIKLARI TOPLU SES EĞİTİMİ İLE KORO EĞİTİMİ

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO ESERLERİNDEKİ ARMONİK YAPIYI ANALİZ ETME BECERİLERİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO ESERLERİNDEKİ ARMONİK YAPIYI ANALİZ ETME BECERİLERİ MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO ESERLERİNDEKİ ARMONİK YAPIYI ANALİZ ETME BECERİLERİ Elmas GÜN, 1 H. Ozan DEMİRTAŞ 2 ÖZET Müzik öğretmeni adaylarının piyano eserlerindeki armonik yapıyı analiz etme becerilerini

Detaylı

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN VİYOLONSEL DERSİNE İLİŞKİN ALGI VE BEKLENTİLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serpil UMUZDAŞ 1

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN VİYOLONSEL DERSİNE İLİŞKİN ALGI VE BEKLENTİLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serpil UMUZDAŞ 1 MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN VİYOLONSEL DERSİNE İLİŞKİN ALGI VE BEKLENTİLERİ Yrd. Doç. Dr. Serpil UMUZDAŞ 1 Öz Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks KEMANDA MARTELE YAY TEKNİĞİNİN ÖĞRETİLMESİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANILMASI

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks KEMANDA MARTELE YAY TEKNİĞİNİN ÖĞRETİLMESİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANILMASI ZfWT Vol. 6, No. 3 (2014) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks KEMANDA MARTELE YAY TEKNİĞİNİN ÖĞRETİLMESİNDE TÜRK HALK EZGİLERİNİN KULLANILMASI UTILIZATION OF TURKISH FOLK TUNES

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ FLÜT DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ FLÜT DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÇALGI EĞİTİMİ FLÜT DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Ankara 2016 2015 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 FLÜT DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

REŞAT AYSU NUN NİHAVEND SAZ SEMAİSİNİN UD ÖĞRETİMİNDEKİ TEMEL DAVRANIŞLARA YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ

REŞAT AYSU NUN NİHAVEND SAZ SEMAİSİNİN UD ÖĞRETİMİNDEKİ TEMEL DAVRANIŞLARA YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ DOI: 10.7816/idil-05-20-17 idil, 2016, Cilt 5, Sayı 20, Volume 5, Issue 20 REŞAT AYSU NUN NİHAVEND SAZ SEMAİSİNİN UD ÖĞRETİMİNDEKİ TEMEL DAVRANIŞLARA YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ H. Serdar ÇAKIRER 1 ÖZET Geleneksel

Detaylı

Geleneksel Makamlar Kullanılarak Yazılan Etütlerin Piyano Eğitimi Açısından Önemi

Geleneksel Makamlar Kullanılarak Yazılan Etütlerin Piyano Eğitimi Açısından Önemi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 65-77 Geleneksel Makamlar Kullanılarak Yazılan Etütlerin Piyano Eğitimi Açısından Önemi The Importance of the Studies Composed by Using Maqams in

Detaylı

ÜLKEMİZDE FLÜT ve FLÜT EĞİTİMİ ALANLARINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER THE MASTER THESES MADE ON FLUTE AND FLUTE TRAINING TOPICS IN OUR COUNTRY

ÜLKEMİZDE FLÜT ve FLÜT EĞİTİMİ ALANLARINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER THE MASTER THESES MADE ON FLUTE AND FLUTE TRAINING TOPICS IN OUR COUNTRY Ocak 2009 Cilt:17 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 341-352 ÜLKEMİZDE FLÜT ve FLÜT EĞİTİMİ ALANLARINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLER Özge GENÇEL ATAMAN Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ Ferit BULUT 1 GİRİŞ Bilindiği gibi ilköğretimde okul şarkıları,

Detaylı

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL YCA101 Enstrüman I [A] [B] [C] [D] 4 7 Öğrencinin var olan müzikal ve teknik

Detaylı

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜZİK ALETLERİ YAPIMI ARPEJ VE II. POZİSYON Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ORKESTRA / ODA MÜZİĞİ I Ders No : 0310330201 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

Researcher: SocialScienceStudies (2017) Cilt 5, Sayı 10,s

Researcher: SocialScienceStudies (2017) Cilt 5, Sayı 10,s Researcher: SocialScienceStudies (07) Cilt 5, Sayı 0,s. 370-38 Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Keman Öğrencilerinin Temel Yay Tekniklerine İlişkin Kazanımlarının İncelenmesi Şenol AFACAN, Şeyda ÇİLDEN

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 October 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı