Mikroişlemciler. Öğr. Gör. Kürşat Mustafa KARAOĞLAN Güz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mikroişlemciler. Öğr. Gör. Kürşat Mustafa KARAOĞLAN Güz"

Transkript

1 Mikroişlemciler Öğr. Gör. Kürşat Mustafa KARAOĞLAN Güz

2 Temel Bilgiler

3 Temel Bilgiler

4 Mikroişlemciler Anolog, Sayısal, İkili İşaret

5

6 Temel Bilgiler Sayı Sistemleri! Günlük hesaplamalarımızda kullandığımız sistem onluk sayı sistemidir ve bu sistem 0,1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 rakamlarından oluşur. Diğer sayılar ise bu rakamlar kullanılarak elde edilir. Kullandığımız bilgisayar için (aslında tüm elektronik cihazlar için dersek daha iyi olur) durum böyle değildir. Bilgisayar binary sayı sistemi dediğimiz ikilik sayı sistemini kullanır ki bu sistemde sadece 0 ve 1 vardır.! Bilgisayar için 0 ın anlamı yanlış ( FALSE ) ve 1 in anlamı ( TRUE) doğru dur. Buna karşın assembly programları yazılırken kullanılan sayı tabanı hexadecimal olarak bilinen on altılık sayı tabanıdır.! Bu sistemde kullanılan ilk on rakam onluk sistemdeki ile aynı olup 0,1,...,9 rakamlarından oluşur. 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 için sırasıyla A, B, C, D, E ve F harfleri kullanılır. On altılık sayılar gösterilirken sonlarına h veya H harfi konur. Assembly dili ile onaltılık sayı sisteminin kullanılmasının sebebi, bellek adresi gibi uzun rakamların ikilik sistem ile gösterilmesinin zorluğudur. Sayı tabanı büyüdükçe herhangi bir sayıyı göstermek için gereken basamağın sayısının azalacağı açıktır. Mesela 1BA5:010F gibi bir bellek bölgesinin adresini ikilik sistem ile göstermek isteseydik : şeklinde olacaktı ki bu hem akılda tutması hem de yazması zor bir sayı.

7 Temel Bilgiler Bitler Üzerinde Mantıksal İşlemler

8 İşaretli ve İşaretsiz Sayılar! Bayt için değer aralığı word için ! Negatif sayıları kullanmak istersek bu durumda bayt, word veya long için ayrılan bölgenin yarısı negatif diğer yarısı da pozitif sayılar için tahsis edilir. Yani bir baytın alabileceği değerler ve arasında! olur. Aynı şekilde word için bu değer arasında olur. Bir bayt, word yada long için en soldaki bite işaret biti denir. İşaretl sayımızın işaret bitinin değeri 0 ise sayı pozitif, 1 ise negatif olarak değerlendirilir.! pozitif bir sayı (word)! negatif sayı (bayt)! Herhangi bir sayının negatifini bulmak için ikiye tümleyeni bulunur. Bu iş için! 1) Sayı NOT işleminden geçirilir! 2) Elde edilen sonuca 1 eklenir! 13 sayısı için;! +13 = (bayt)

9

10 Shift ( Kaydırma ) ve Rotate ( Döndürme ) İşlemleri! Bit dizgileri üzerinde yapılan bir diğer mantıksal işlemler de kaydırma (shift) ve döndürme (rotate) işlemleridir. Bu iki işlem kendi içlerinde sağa kaydırma (right shift), sola kaydırma (left shift) ve sağa döndürme (right rotate), sola döndürme (left rotate) olarak alt kategorilere ayrılabilir.

11 Mikroişlemcilere Giriş Devam

12 Mikroişlemcilere Giriş! Mikroişlemciler (CPU- Central Processing Unit) kullanıldığı elektronik sistemlerin yönetimini ve yapılmak istenen işlerin yürütülmesini sağlar.! Bellekte bulunan komutları belirli bir sistematik sıra ile işler.! FETCH : Komutun bellekten alınması (Al-Getir),! DECODE: İşlem kodunun çözülmesi,! EXECUTE : İşlemin yerine getirilmesi, uygulama ve işlemi tamamlama (Comlete Process) gibi aşamaları gerektirir.! Bazı komutlarda işlem sonucunun W ya da file register ine yazma süreci olarak düşünülmüştür, bazı komutlarda ise işlem tamamlama süreci yoktur

13 İşlemci Tarihçesi ve Özellikleri

14 Mikroişlemci Blok Diyagram

15 Mikroişlemciler Temel Donanım Elemanları! Bu elemanlar temel olarak ; 1. Giriş ( Input ) Birimi 2. Çıkış (Output ) Birimi 3. Bellek (Memory ) Birimi dir! Bu üç birim CPU dışında olduğundan aralarındaki iletişimi veri yolu (Data Bus) ve adres yolu (Address Bus) ile Kontrol Hatları (Control Lines) denilen lojik iletim hatları sağlar.

16 Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler 1. Kelime Uzunluğu :! Mikro işlemcinin her saat darbesinde işlem yapabileceği bit sayısına kelime uzunluğu denir.! İşlenen veriler işlemcinin özelliğine göre 4-bit, 8-bit, 16-bit, 32-bit ve 64-bit uzunluğunda olabilir.! Kelime uzunluğu veri yolu uzunluğuna eşittir. İşlemci, her saat darbesinde işleyebildiği kelime uzunlu ile tanımlanır. Intel 8086 işlemcisinin kelime uzunluğu 16-bit olduğu için 16-bitlik mikro işlemci denir. İşlemciler dört, sekiz, on altı, otuz iki ve altmış dört bit olarak sınıflandırılır

17 Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler

18 Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler 2. Komut İşleme Hızı:! Mikro işlemcilerin çalışması için saat sinyallerine ihtiyaç vardır. İşlemci (CPU) her saat sinyalinde bir sonraki işlem basamağına geçer. İşlemcinin hızını incelerken saat frekansına ve komut çevrim sürelerine bakmak gerekir. Saat frekansı mikro işlemciye dışardan uygulanan ya da işlemcinin içinde bulunan osilatörün frekansıdır. Komut çevrim süresi ise herhangi bir komutun görevini tamamlayabilmesi için geçen süredir.

19 Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler! CPU tasarım teknolojisi! Kelime uzunluğu! İşlemci komut kümesi çeşidi! Zamanlama ve kontrol düzeni! Kesme altyordamlarının çeşitleri! Bilgisayar belleğine ve giriş/çıkış aygıtlarına erişim hızı

20 Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler 3. Komut İşleme Hızı:! Bir işlemcinin adresleme kapasitesi, adresleyebileceği veya doğrudan erişebileceği bellek alanının büyüklüğüdür. Bu büyüklük işlemcinin adres hattı sayısına bağlıdır. Bu hattın sayısı tasarlanacak sistemde kullanılabilecek bellek miktarını da belirlemektedir. Bir firmanın 6800, Zilog Z-80, Intel 8085 ve Mostek 6502 mikro işlemcileri 16 adres hattına sahiptir. 16- bitlik adres hattına sahip bir mikro işlemcinin adres büyüklüğü 216 ile olacaktır. Bu miktar yaklaşık 64 KB ile ifade edilir.

21 Mikroişlemcileri Birbirinden Ayıran Özellikler 4. Komut İşleme Hızı:! Bir programcının assembly diliyle program yazımı sırasında en çok ihtiyaç duyduğu geçici bellek hücreleri kaydedicilerdir. Mikro işlemcilerde kaydediciler, genel amaçlı kaydediciler ve özel amaçlı kaydediciler olmak üzere iki grupta toplanır. Tüm mikro işlemcilerde bu gruplara dâhil edebileceğimiz değişik görevler atanmış, farklı özellikte, sayıda kaydediciler bulunur. Bu kaydediciler 8, 16, 32 ve 64-bitlik olabilir. Kaydedicileri sayısının programcının işinin kolaylaştırmasının yanında programın daha sade ve anlaşılır olmasını da sağlar. Her mikro işlemcinin kendine has yapısı ve kaydedici isimler vardır. Herhangi bir mikro işlemciyi programlamaya başlamadan önce mutlaka bu kaydedicilerin isimlerinin ve ne tür işlevlere sahip olduklarının iyi bilinmesi gerekir.

22

23 Mikroişlemciler Hafıza Organizasyonu Bakımından! Mikro denetleyiciler, mimarileri bellek organizasyonu referans alınarak 'Princeton / Von Neuman' ve 'Harvard mimarileri olmak üzere iki farklı gruba ayrılabilir.

24 Mikroişlemciler Hafıza Organizasyonu Bakımından Devam

25 RTL (Register Transfer Lang.) [X] ; X in içeriği! ; (Veri transferini belirtir. Sol kısım hedef, Sağ kısım kaynak) [MAR]![PC] ; PC nin içeriği MAR saklayıcısının içerisine aktarılır. Örn : [3]![5] ; 5. konumun içeriği 3. konuma aktarılır. [PC]![PC]+1 ; Program sayıcısının içeriğini 1 arttır. [M(x)] ; Belleğin x konumunun içeriği [M(20)]!PC] ; Belleğin x konumunun içeriği PC nin içeriği ile yüklenir. [AX]!1026 ; Desimal 1026 AX e aktarılır. [AX]! % ; % binary i ifade eder. [AX]!$ 402 ; $ Hexadesimal i ifade eder. [M(20)] = 6 ; Belleğin 20 konumunun içeriği 6 ya eşit. [M(20)]! 6 ; Belleğin 20 konumunun içerisine desimal 6 yerleştirilir. [M(20)]![M(6)] ; Belleğin 20 konumunun içerisine 6 nolu bellek konumunun içeriği yerleştirilir. [M(20)] Å[M(6)] +3 ; Belleğin 20 konumunun içeriği 6 nolu bellek konumunun içeriğine 3 eklenerek oluşturulur.

26 CISC (Complex Instruction Set Computer)! Intel in X86 mimarisine dayalı işlemci serisinin ortaya çıktığı 70 li yıllarda, RAM lerin pahalı ve kısıtlı olması sebebiyle bu kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılarak yüksek seviyeli dillerin desteklenmesini savunan bazı tasarım mimarları bir araya gelerek CISC mimarisini geliştirmişlerdir. Bu mimari, programlanması kolay ve etkin bellek kullanımı sağlayan tasarım felsefesinin bir ürünüdür. Her ne kadar performans düşüklüğüne sahip olsa ve işlemciyi karmaşık hale getirse de yazılımı basitleştirmektedir.! CISC mimarisinin karakteristik iki özelliğinden birisi, değişken uzunluktaki komutlar, diğeri ise karmaşık komutlardır. Değişken ve karmaşık uzunluktaki komutlar bellek tasarrufu sağlar. Karmaşık komutlar iki ya da daha fazla komutu tek bir komut haline getirdikleri için hem bellekten hem de programda yer alması gereken komut sayısından tasarruf sağlar. Karmaşık komut karmaşık mimariyi de beraberinde getirir. Mimarideki karmaşıklığın artması, işlemci performansında istenmeyen durumların ortaya çıkmasına sebep olur. Ancak programların yüklenmesinde ve çalıştırılmasındaki düşük bellek kullanımı bu sorunu ortadan kaldırabilir.

27 CISC Mantığı Mikrokod

28 RISC (Reduced Instruction Set Computer)

29 RISC ve CISC mikro denetleyici mimarilerinin karşılaştırılması! RISC ve CISC işlemciler birbirleri ile hız, komut işleme tekniği, kullanılan komut yapısı ve transistor sayılarına (donanım yapısına) göre karşılaştırılabilirler.! Hız; İki işlemci mimarisi arasındaki hız farkı, kullanılan komut işleme teknikleri sonucu oluşur. CISC işlemcilerde 'kademeli komut işleme' tekniği kullanılırken, RISC işlemcilerde 'kanal komut işleme tekniği' (pipeline) kullanılır. CISC tekniği ile aynı anda tek bir komut işlenebildiği ve komutun, işlenmesi bitmeden yeni bir komut üzerinde çalışmaya başlanamaz. RISC tekniğinde ise, aynı anda çok sayıda komut işlenmektedir. Komutların birbirini takip etmesi nedeni ile her bir komut bir birim uzunluktadır ve her işlem adımında bir komuta ait işlemler bitirilir. RISC işlemciler, genellikle aynı saat frekansında çalışan CISC işlemcilere göre daha hızlıdır.! Transistor sayısı; CISC işlemcilerde kullanılan transistor sayısı, RISC işlemcilere göre daha fazladır. Daha fazla sayıda transistor kullanılması, daha geniş alan gereksinimi ve daha fazla ısı ortaya çıkarır, oluşan daha fazla ısı nedeniyle soğutma ihtiyacı ortaya çıkar ve soğutma işlemi, ısı dağıtıcısı veya fanlar kullanılarak gerçekleştirilir.! Tasarım; RISC işlemciler, CISC işlemcilere göre daha basit yapıda olduklarından daha kolay tasarlanırlar.! Komut yapısı; RISC mimarisi, CİSC'in güçlü komutlarından yoksundur ve aynı işlemi yapmak için daha fazla komuta gereksinim duyar. Sistemde güçlü komut eksikliği, ikinci bir yardımcı işlemci ya da ayrı bir 'pipeline bölümü yardımı ile giderilebilir.! RISC mimaride aynı uzunlukta basit komutlar kullanılırken CISC mimaride karmaşık yapıda değişken uzunlukta komutlar kullanılır.

30 RISC ve CISC mikro denetleyici mimarilerinin karşılaştırılması (2)! RISC mimarisinin yukarıdaki üstünlükleri yanında bazı mahsurları da bulunmaktadır. Sakıncalar olarak; daha fazla bellek kapasitesi gereksinimi ve güçlü komutlara sahip olunmaması sayılabilir. RISC mimarisi, CISC in güçlü komutlarından yoksundur ve aynı işlemi yapmak için daha fazla komuta gereksinim duyar. Diğer bir deyişle, RISC mimarisinin sakıncası, CISC mimariye göre daha karmaşık yazılımlara gereksinim duymasıdır. Sistemde güçlü komut eksikliği, ikinci bir yardımcı işlemci yada ayrı bir pipeline bölümü yardımı ile giderilebilir.! Yarı iletken teknolojisindeki gelişmeler, CISC sisteminin az bellek gereksinimi ve basit program yazılımı gibi üstünlüklerin öneminin kaybolması sonucunu ortaya çıkarmakta ve RISC mimarisine daha önem kazandırmaktadır.! Bu karsılaştırma sonucunda, 'hangi mikro denetleyici mimarisi tercih edilmelidir?' sorusunun tam olarak tek bir cevabı yoktur. Bu sorunun cevabı, tasarımcının hangi kriterleri önemsediği ile ilgidir. Bu kriterler; yonga alanı ve esnekliktir. Daha hızlı çalıştıklarından dolayı günümüzde çoğu mikro denetleyici ve işlemciler RISC mimarisi kullanmaktadırlar. Bununla beraber her iki mimarinin özelliklerini de ta ş ıyan karma mimariler de söz konusudur.

31 Mikro İşlemciyi Oluşturan Birimler ve Görevleri

32 İletişim Hatları (Buses)! İletişim hatları (iletim yolları), mikroişlemcilerden başlayarak bilgisayar devre bağlantılarını sağlayan iletkenlerdir. Bunlardan bir kısmı tek iletkenlerden oluşurken bir kısmı ise taraklı kablo veya baskı devre şeklindeki yan yana dizilmiş ve yalıtılmış çoklu iletkenlerden oluşmuştur. 1. Adres hatları (Adress Bus) 2. Bilgi hatları (Data Bus) 3. Kontrol hatları (Control Bus)

33 ALU! ALU mikroişlemcide aritmetik ve mantık işlemlerinin yapıldığı en önemli birimlerden birisidir.! Aritmetik işlemler denilince başta toplama, çıkarma, çarpma, bölme, mantık işlemleri denilince AND,OR, EXOR ve NOT gibi işlemler akla gelir. Komutlarla birlikte bu işlemleri mantık kapılarının oluşturduğu toplayıcılar, çıkarıcılar ve kaydıran kaydediciler gerçekleştirirler. ALU da gerçekleşen bütün bu işlemler kontrol sinyalleri vasıtasıyla Zamanlama ve Kontrol Birimini gözetiminde eş zamanlı olarak yapılır.

34 Bellek

35 İletişim Hatları (Buses) Devam! Adres Hatları (Adress Bus):! Adres hatları, mikroişlemci ile bellek (EPROM, RAM) ve giriş/çıkış (I/O) kapıları arasındaki iletişimin, hangi bellek gözü veya giriş/çıkış kapısı ile yapılacağının belirlenmesini sağlayan bağlantı yollarıdır. Adres yolu iletken sayısı, mikroişlemcinin adresleyebileceği bellek gözü veya giriş/ çıkış kapısı sayısını belirler. Adresleyebilme kapasitesi özellikle bellek kapasitesini belirler. Adres yolu tek yönlü çalışır. Ancak son gelişmelerin ürünü olan mikroişlemcilerde iki yönlü de yaralanılmaya başlanmıştır. Adres yolu ileteceği adres numarasını program sayıcısından almaktadır.

36 İletişim Hatları (Buses) Devam! Bilgi Hatları (Data Bus) :! Bilgi hatları (veri yolları), gerek bilgisayarın giriş birimlerinden gelen ön bilgi ve komutların, gerekse işlemci içerisinde işlem görmekte olan ve işlem görmüş olan bilgilerin ve komutların iletildiği iletim yoludur. Bu nedenle veri yollarından iki yönlü çalışma için yaralanılır. İletken sayısı 4, 8, 16, 64 adet olabilmektedir. Mikroişlemcilerde, yukarıda da belirtildiği gibi genelde 7 li ASCII kodu kullanılmaktadır ve bunun için 8 iletkenli iletim yolu uygun bulunmaktadır. Eğer aynı anda çok karakter bitlerinin iletimi sağlanabilirse o oranda da bilgisayar çalışma hızı artmış olacaktır. Bu sebeple 8 in katları şeklindeki 16, 32, 6 bitlik veri yolları ve çalışma sistemleri geliştirilmiştir. He mikroişlemciyi dıştaki devrelere bağlayan veri yolları mikroişlemci içerisinde de devam etmektedir. Ayrıca mikroişlemci içerisinde yoğun biçimde bulunan veri yolları İÇ v DIŞ veri yolları olmak üzere ikiye ayrılır.

37 İletişim Hatları (Buses) Devam! İç Bilgi Hatları :! Mikroişlemci içerisinde bir ana bilgi hattı boydan boya uzanmakta ve devre birimlerine ait bilgi hatları da bu ana hatta bağlanmaktadır. Bu bilgi hatlarının çoğunluğu, bağlantılarında giriş ve çıkış olarak işlem yapmaktadır. Ancak Aritmetik İşlem Ünitesi (ALU) nde olduğu gibi bazı devrelerde de bir yönden gidip öbür yönden çıkmaktadır.! 5 Prensip olarak bilgi hatları iki yönlü iletim yapan yollardır. Yalnızca komut kaydediciye gelen bilgi hattı tek yönlü olup bütün komutlar buraya gelerek kod çözücüde yorumlandıktan sonra, kontrol devresine ulaşmakta ve kontrol devresi buna göre belirli iletim yolarını kapayarak bilgisayarın çalışmasını yönlendirmektedir. Ana bilgi hattından devrelerin yararlanması sıra ile olmaktadır. Gelen bilgilerin hangi devreden ana bilgi hattına bilgi çıkışı yapabileceği, anahtar ve üç durumlu kapı devreleri tarafından belirlenmektedir. Bunların çalışmaları kontrol devreleri tarafından yönetilmektedir.! Dış Bilgi Hatları :! Dış bilgi hatları, mikroişlemci ile bellek ve giriş-çıkış (I/O) kapıları arasındaki veri ve komut iletimini sağlayan iletim hatlarıdır. Ayrıca çevre birimleri ile bilgisayar arasındaki bağlantıları sağlayan iletim hatları da dış bilgi hattının bir bölümünü oluşturur.

38 İletişim Hatları (Buses) Devam! Kontrol Hatları (Control Bus) :! Kontrol hatları, mikroişlemcinin kontrol devresinden çıkarak gerek mikroişlemci içerisindeki devrelere, gerekse de bilgisayar içerisindeki devrelere bir ağ gibi dağılır. Bilgisayar çevre birimlerinin işleme başlaması ve bitiminin sağlanması için kullanılır. Bütün bu sistemi çalışması, kontrol hatlarından iletilen saat (clock) darbeleri ile yönetildiğiiçin bunlarda iç ve dış olarak bir ayrıma gerek kalmamaktadır. Bir toplama, çıkarma veya kayma işleminin doğru yapılabilmesi için giriş sinyalleri sırasının doğru olması gerekir. Bu doğruluğu kontrol devres sağlamaktadır. Aynı şekilde bellek işlem görecek değerlerin alınması ve sonuç bilgilerinin belleğe depolanması da kontro sistemi aracılığı ile gerçekleşmektedir. Mikroişlemci iç devresindeki kontrol işlemi doğrudan gerçekleşmektedir. Yani kontrol yolu ile adres yolunun eş zamanlı çalışması gibi bir durum yoktur.

39 Kaydediciler (Registers)! Mikroişlemcinin içinde işlem yaparken geçici olarak işlenecek veya işlenmiş bilgilerin kayıt edildikleri saklayıcılardır. Mikroişlemci içerisinde değişik işlemleri gerçekleştirmek için farklı kaydediciler bulunur. İşlem veya işlemler yapılırken bu kaydedicilere veri atılabilir, toplama, karşılaştırma ve kaydırma gibi bazı işlemler gerçekleştirilebilir.! Register lar, CPU içerisinde bulunduklarından dolayı, hafıza bloğuna göre oldukça hızlıdırlar.! Hafıza bloğuna erişim için sistem veri yollarının kullanılması gereklidir.! Register daki verilerin ulagılması için çok çok küçük bir zaman dilimi yeterli olur.! Bu sebeple, değişkenlerin, register larda tutulmasına çalışılmalıdır.! Register grupları genellikle oldukça kısıtlıdır ve çoğu register ın önceden tanımlanmış görevleri bulunur. Bu nedende, kullanımları çok sınırlıdır. Ancak, yine de hesaplamalar Register için geçici Tipleri hafıza : birimi olarak kullanılmak için en ideal birimlerdir. 1. Genel Amaçlı Register lar 2. Segment Register ları 3. Index ve Pointer Register lar

40

41 Genel Amaçlı Registerler! Genel amaçlı kayıtçıların görevi, işlemcinin üzerinde çalıştığı verileri geçici olarak saklamaktır. Kaydedicilerle 8 bitlik işlem yapılacağı zaman düşük değerlikli kaydediciler için AL, BL, CL, DL, yüksek değerlikli kaydediciler için ise AH, BH, CH, DH gösterimleri kullanılmaktadır. 16 bitlik işlem yapılacağı zaman ise AX, BX, CX, DX gösterimleri kullanılır. AX, BX, CX ve DX kayıtçıları AH, BH, CH, DH ve AL, BL, CL, DL kayıtçılarının birleştirilmiş durumlarıdır.

42 Genel Amaçlı Registerler Devam! AX - accumulator register akümülatör (AH / AL).! BX - the base address register adres baglangıcı (BH / BL).! CX - the count register sayma (CH / CL).! DX - the data register veri (DH / DL). Yukarıdaki register ların tamamı 16-bitliktir. 4 genel amaçlı register (AX, BX, CX, DX), iki 8-bitlik register olarak kullanılabilir. Örneğin eğer AX=3A39h ise, bu durumda AH=3Ah ve AL=39h olur.8-bitlik register ları değigtirdiğiniz zaman, 16-bitlik register lar da değişmiş olur.

43 Genel Amaçlı Registerler Devam

44 Kaydediciler (Registers) Akümülatörler! Akümülatörler (ACC ya da A olarak da tanımlanabilir), bilgisayarın aritmetik ve mantık işlemleri sırasında depo görevi yapan önemli bir kaydedicidir. Eğer kaydediciler bir sistemde sekreterya olara düşünülürse akümülatör bu sistemde baş sekrete olarak yerini alır.! Ara değerlerin üzerinde tutulması, sisteme gelen verinin ilk alındığı yer, belleğe veya dış dünyaya gönderilecek verilerin tutulduğu yer olarak görev yapar. Bu yüzden, işlemcinin A kaydedicisin hedefleyen komutları çoktur. Bazı işlemcilerde B kaydedicisi de yardımcı akümülatör olarak kullanılır.

45 Index ve Pointer Register Ø Yığın gösterici kaydedici (Stack Pointer Register - SP) :! Alt programa sapma ve kesme işlemlerinde dönüş adreslerini tutar. Ø Ana gösterici kaydedici (Base Pointer Register - BP) :! Veri dizilerinin adreslerini tutmakta kullanılır. Ø Kaynak indeks kaydedici (Source Index Register - SI) :! Kaynak operandın adresini gösterir. Ø Yazılım indeks kaydedici (Destination Index Register - DI) :! Hedef operandın adresini gösterir.

46 Index ve Pointer Register (Devam)

47 Program Counter Çalışma Şekli

48 Yığın İşaretçisi (SP)! RAM belleğin herhangi bir bölümü yığın olarak kullanılabilir. Yığın mikro işlemcinin kullandığı geçici bellek bölgesi olarak tanımlanır. Yığın işaretçisi, yığının adresini tutan özel amaçlı bir kaydedicidir. SP adres bilgisi göstereceği için 16-bit uzunluğundadır.! Bu kaydediciye programın başında yığının başlangıç adresi otomatik olarak atanır. İşlemci tarafından yığının başlangıç adresi SP ye yüklendikten sonra artık belleğin bu bölgesi depo benzeri bir görev yürütür. Yığına veri girişi yapıldıkça yığın göstericisinin değeri de yapısına gore değişir adır.

49 Yığın İşaretçisi (SP) Devam! Yığına her veri girişinde yığın göstericisinin değeri bir azalmakta, yığından her veri çekildiğin de ise yığın göstericisinin değeri otomatik olarak bir artmaktadır. Yığına gönderilen veri yığın göstericisinin işaret ettiği adresteki bellek hücresine yazılır. Yığından veri çekilirse yığın göstericisi bir önceki verinin adresine işaret edecek şekilde bir azalacaktır. Mikro işlemci işlediği ana programdan alt programa dallandığında veya bir kesme sinyali ile kesme hizmet programına dallandığında mevcu kaydedicilerin içeriklerini ve dönüş adresini saklayabilmekiçin otomatik olarak verileri ve adresleri yığına atar. Alt programdan veya kesme hizmet programından ana programa geri dönülmesi durumunda ana programda kaldığı yerin adresini ve kaydedicilerdeki verileri kaybetmemiş olur.

50 İndis Kaydedici ve Program Sayacı! İndis Kaydedicileri :! X ve Y olarak tanımlanan indis kaydedicilerinin temelde üç görevi vardır. Hesaplamlarda ara değerlerin geçici tutulmasında, program döngülerinde ve zamanlama uygulamalarında bir sayıcı olarak ve bellekte depolanmış bir diz verinin üzerinde bir indisçi olarak kullanılmaktadır. Bazı işlemcilerde sadece tek indisçi olabilir.! Program Sayıcı (PC) :! Mikro işlemcinin yürütmekte olduğu program komutlarının adres bilgisini tuttuğu özel amaçlı bir kaydedicidir. Bilindiği gibi bir programı oluşturan komutlar ve veriler normal bellekte saklıdır. Bilgisayarı çalışması sırasında hangi komutun hangi sırada kullanılacağını bilinmesi gerekir. Bu görevi program sayıcı (PC) yerine getirir. Program sayıcının bit genişliği adres yolu genişliği kadardır. Eğer işlemcinin 16- bit adres hattı var ise PC=16 bit işlemcinin 32-bit adres hattı var ise PC=32 bit büyüklüğünd olur.

51 Segment Kaydedicileri! Segment Kaydediciler! 1 MB lık hafızaya sahip olan mikroişlemcinin hafıza alanı 64 KB lık segmentlere bölünür. Her bir segmentin adresi birbirinden farklıdır. Bölünmüş olan hafızadan elde edilen bu segmentlerin dört tanesi bir anda aktiftir. Aktif olan segmentler aşağıda verildiği gibidir.! Ø Code Segment(CS): Program kodlarının bulunduğu segmentin başlangıç! adresini tutar. Genel amaçlı saklayıcılardan birinin tuttuğu ofset adresi ile! birlikte verinin bulunduğu hücrenin gerçek adresini verir.! Ø Stack Segment (SS): Yığın için belirlenen bellek adresinin başlangıç adresini! tutar.! Ø Data Segment (DS): Verilerin bulunduğu segmentin başlangıç adresini tutar.! Ø Extra Segment(ES): Veri kaydedilen diğer bir segmentin başlangıç adresini! saklar. Bu segmentlerden ilk ikisi program parçacıklarını yeri geldiğinde kullanmak üzere yığın yapmak için son ikisi ise bilgi depolamak için kullanılır.

52 Segment Kaydedicileri Devam! Segment register ları, genel amaçlı register ları ile birlikte çalıgarak hafızada herhangi bir bölgeyi işaretleyebilir. Örneğin, fiziksel adres 12345h (heksadesimal) işaretlenmesi isteniyor ise, DS =1230h ve SI = 0045h olmalıdır.! CPU, segment register ı 10h ile çarpar ve genel amaçlı register da bulunan değeri de ilave eder. (1230h 10h + 45h = 12345h).! 2 register tarafından oluşturulmuş olan adrese, effective address (efektif adres) ismi verilir. BX, SI ve DI register ları, DS ile birlikte çalışır; BP ve SP register ları ise SS ile birlikte çalışır.

53 Durum Kaydedicisi (Bayraklar)! Durum kaydedicisi 8-bitlik bir kaydedicidir. Bu kaydedicinin her bir biti ayrı ayrı anlam ifade eder. Mikro işlemci içinde veya dışardan yapılan herhangi aritmetiksel, mantıksal veya kesmelerle ilgili işlemlerin sonucuna göre bu bitler değer değiştirir. Bir işlem sonucunda bu bitlerin aldığı değere göre program yön bulur. Programcı bu bitlerde oluşacak değerlere göre programa yön verebilir. Aşağıdaki Şekil 6502 işlemcisine aittir.

54 Durum Kaydedicisi (Bayraklar) Devam! Carry (elde bayrağı-c): Elde / borç bayrağıdır. 8-bitlik bir işlem sonucunda dokuzuncu bit ortaya çıkıyorsa elde var demektir. Bu durumda C bayrağı mantıksal 1 olur. Bu bayrak biti programcı tarafından kurulur ya da silinebilir (CLC, SEC). Ayrıca bazı komutlar tarafından test edilebilir (BCC, BCS).! Zero (sıfır bayrağı-z): Sıfır bayrağı, aritmetik ve mantık işlemi sonucunda kaydedici içeriği sıfır ise Z = 1 e kurulur. Aksi durumda sıfırlanır (Z = 0).! Interrupt disable (kesme yetkisizleştirme bayrağı-i): Mikro işlemci normal durumda komutları işlerken bir kesme (IRQ) geldiğinde bu kesme bu bayrak biti ile engellenebilir. Eğer bu bit komutlar (SEI) mantıksal 1 yapılırsa gelen kesmeler göz önüne alınmaz. Ancak bu bayrak mantıksal 0 olduğunda kesme dikkate alınır ve kesme hizmet yordamına dalınır. Yani bu bayrak biti, normal işleyiş sırasında bir kesme geldiğinde kabul edilip edilmeyeceğini belirler. Programcı bunu komutla yapar. NMI kesmesi bu bayrak için kullanılmaz.! Decimal (ondalık bayrağı-d): Bu bayrak 1 olduğunda aritmetik işlemler BCD modunda yapılırken 0 olduğunda ikilik modta yapılır. Bu işlem eğitim ve uygulama açısında programcıya büyük kolaylıklar sağlar.

55 Durum Kaydedicisi (Bayraklar) Devam! Overflow (taşma bayrağı-v): Bu bayrak aritmetik işlemlerde, eğer işlem +127 ile -128 aralığını geçiyorsa bir taşma meydana gelir ve V bayrağı 1 olur. Diğer yandan yine benzer işlemlerde eğer pozitif bir sayı ile negatif bir sayı üzerinde işlem yapılıyorsa ve sonuç pozitif çıkması gerekiyorken negatif çıktıysa bu bayrak 1 olur. Taşma bayrağı işaretli sayılarla işlem yapılırken devreye girer.! Negative (negatif bayrağı-n): 8-bitlik bir işlemcide 7.bit MSB biti olarak bilinir. Eğer MSB biti bir işlem sonucunda 1 ise N bayrağı 1 e kurulur. Eğer MSB biti 0 ise kaydedicisideki değer pozitif demektir ki N bayrağı 0 olur. Bayraklardaki 4. bit B (Break) olarak tanımlanmış olup program durduğunda otomatik olarak1 olur. 5. bit ileride kullanılmak üzere boş (+5V) bırakılmıştır.farklı mikro işlemcilerde birbirine benzer bayraklar olmasına rağmen faklı bayraklarda olabilir

56 Durum Kaydedicisi (Bayraklar) Devam! İşaret bayrağı (SF): Aritmetik işlem sonucu pozitif bir değer ise SF Lojik "0",aksi durumda Lojik "1" olur.! Taşma bayrağı (OF): İşlem sırasında limit dışında bir sonuç oluşursa OF Lojik "1", tersi durumunda ise Lojik "0" olur.! Trap bayrağı (TF): TF Lojik "1" olduğunda işlemci aynı anda sadece tek işlem yapabilir.! Kesme bayrağı (IF): INT ucunda bir kesme olduğu, IF Lojik "1" olduğu zaman dikkate alınır.! Yön bayrağı (DF): Hangi komutun işleneceği bu komutla belirlenir

57 Yığın İşaretçisi (SP) Devam

58 Mikroişlemci Registerler

59

60 Fetch! CPU nun bir komutu yürütmeden önce, bu komutu bellekten getirmesi gerekir.! Program Counter (PC), bellekte yürütülecek bir sonraki komutun adresini içerir.! Komutun getirilmesi için PC nin içeriği Memory Address Register (MAR) e aktarılır. [MAR]![PC] Ardından PC nin içeriği bir arttırılır. [PC]! [PC+1]! MAR, yazma çevrimi veya okuma çevrimi sırasından üzerinde işlem yapılacak bellek konumunun adresini barındırır.! Bu aşamada MAR aynı zamanda, PC nin artımdan bir önceki içeriğini yansıtır.okuma çevrimi gerçekleştirildiğinde MAR ile belirlenmişolan bellek konumunun içeriği okunup içeriği MBR(Memory Buffer Register e) aktarılır.! [MBR]! [ M( [MAR] ) ]MBR okuma çevrimi sırasında bellekten okunan verilerin geçici olarak tutulduğu; yazma çevrimi sırasında da belleğe yazılacak verilerin geçici olarak tutulduğu bir saklayıcıdır. MBR nin içeriği daha sonra IR (Instruction Register) olarak adlandırılan saklayıcıya aktarılır.

61 Assembly! Assembly programlama dili düşük seviyeli bir dil olup C, C++, Pascal, Basic gibi yüksek seviyeli programlama dillerine göre anlaşılması biraz daha zordur. Assembly dili ile program yazarken kullanılan bilgisayarın donanım özellikleri programcı için önemlidir. Yazılan kodlar çoğunlukla donanıma bağlı yazılır ki bu da programın taşınabilirliğini azaltan bir faktördür.! Assembly dili ile program yazarken programcı doğrudan bilgisayarın işlemcisi ve hafızası ile uğraşır. Yani hafızadaki ( RAM deki ) ve işlemci gözlerindeki değerleri doğrudan değiştirme olanağı vardır.! Yüksek seviyeli dillerdeki derleyicilerden farklı olarak, assembly kaynak dosyalarını çalışabilir dosya haline getirebilmek için assembler ve linker adı verilen programlar kullanılır. Aslında derleyiciler de bir tür assembler programıdır denebilir. Fakat derleyiciler, ekstra bir parametre kullanılmadığı taktirde, kaynak dosyasını önce gerekli Object dosyasına çeviriler daha sonra, bir hata ile karşılaşılmaz ise, elde edilen object dosyası linker yardımı ile çalışabilir dosya haline getirilir.! Bilgisayarımızda çalıştırılan tüm programlar önce bilgisayarımızın RAM ine yüklenir. Daha sonra RAM üzerinde çalıştırma işlemi gerçekleştirilir. RAM e yüklenen bilgi programımızın makine dili karşılığından başka bir şey değildir. Makine dilinin kullanıcı tarafından anlaşılabilir şekline ise assembly dili demek pek yanlış olmaz.

62 Assembly Devam! Aslında assembly programlarının en önemli özellikleri boyutlarının yüksek seviyeli bir dil ile yazılan programlara nazaran çok küçük olması ve buna bağlı olarak çok daha hızlı çalışmalarıdır.! Programların hızlı çalışmaların kodlarını sadeliğinden kaynaklanmaktadır. Faka günümüzde kullanılan yüksek hızlı işlemciler ve büyük kapasitelere sahip sabit diskler assembly programlarının bu özelliklerini önemsiz kılmaktadır.

63 Assembly Dili Dezavantajları ve Avantajları! Assembly dilinde program yazmak içi mikroişlemci iç yapısı bilinmesi gerekir.! Assembly dili mikroişlemci tipine göre değişir. Bir mikroişlemci için yazılan bir program başka bir mikroişlemcide çalışmayabilir. Program taşınabilir platformdan bağımsız değildir. Assembly dilinde program yazmak yüksek seviyeli dillere göre daha zor ve zaman alıcıdır.! Bilgisayar donanımı üzerinde daha iyi bir denetim sağlar. İşlemcinizin gücünü en iyi şekilde ortaya koyabilecek tek programlama dilidir.! Küçük boyutlu bellekte az yer kaplayan programlar yazılabilir. Virüslerin yazımında kullanılırlar.! Yazılan programlar daha hızlı çalışır. Çok hızlı çalıştıkları için işletim sistemlerinde kernel ve donanım sürücülerinin programlanmasında, hız gerektiren kritik uygulamalarda kullanılmaktadır. Herhangi bir programlama dili altında, o dilin kodları arasında kullanılabilir.! İyi öğrenildiğinde diğer dillerde karşılaşılan büyük problemlerin assembly ile basit çözümleri olduğu görülür.

64 Assembly Program Yazma! Assembly dilinde program yazmak için Windows altında yer alan note pad, word pad gibi herhangi bir text editör kullanılabilir. Text editör yardımı ile Assembly dilinde program yazılır. Yazılan program TASM veya MASM assembler çevirici programları yardımı ile.obj uzantılı olarak makine diline çevrilir. Bu halde elde edilen program işletim sisteminin anladıgı bir formatta değildir. TLINK bağlayıcı programı kullanılarak.exe veya.com uzantılı hale dönüştürülür. Bu haldeki program işletim sistemi üzerinde ismi yazılarak DOS ortamında çalıştırılabilir.

65 Assembly Program Yazma Yorumlar / Açıklamalar! Açıklamalar program satırlarının baģına noktalı virgül konularak yapılır. Açıklama satırları assembler tarafından dikkate alınmaz.! Program içinde daha detaylı bilgi vermek, kullanılan komutları izah etmek için kullanılır.! Örnek: ; MOV ES,AX bu komut dikkat alınmaz ; AL ye SAYI1 değerini at

66 Assembly Program Yazma Etiketler! Etiketler program içinde kullanılan özel kelimelerdir. Sonuna : konularak kelimenin etiket olduğu anlaşılır. Etiketlerden program akışını belirli bir noktaya yönlendirmek istediğimizde yararlanırız.! Örnek: Son: Basla: JMP ANA Burada Son, Basla kelimeleri etikettir.

67 Assembly Program Yazma Veri tanımlama :! Veri tanımlama talimatları DB, DW, DD,DF, DQ, DT ve DUP dur. DB (Define Byte): 1 Byte lık veri tanımlanır. DW (Define Word):2 Byte lık veri tanımlanır. DD (Define double word):: 4 Byte lık veri tanımlanır. DF (Define Far Word): 6 Byte lık veri tanımlanır. DQ (Define Quad Word): 8 Byte lık veri tanımlanır. DT (Define Ten Byte): 10 Byte lık veri tanımlanır. DUP: Duplicate SAYI 3 DUP(0); Bellekten SAYI değiģkeni için 3 byte lık yer ayır, içini 0 ile doldur. SAYI DW 10 DUP(5) Bellekten SAYI değiģkeni için 10x2 byte lık yer ayır, içlerini 5 ile doldur.

68 Tanımlama! String verileri tanımlama YAZI DB KARABUK YAZI DB K, A, R, A, B, U, K Dizi Tanımlama DIZI DB 2, 4, 0, -5, 7 DIZI DB 12, 0FH, B! Sayıların sonunda B olması verinin ikilik sistemde olduğunu, H olması verinin hexadesimal olduğunu gösterir. Bir şey yazılmamışsa veri onluk sistemde yazılmış anlamına gelir.

69 Assembly Örnek

70 80x86 Temel Assembly Komutları! 1) Veri taşıma Komutları : : mov, lea, les, push, pop, pushf, popf! 2) Dönüştürme Komutları : cbw, cwd, xlat! 3) Aritmetik Komutlar : add, inc sub, dec, cmp, neg, mul, imul, div, idiv! 4) Mantıksal, kaydırma, çevirme ve bitsel işlemler için komutlar and, or, xor, not, shl, shr, rcl, rcr! 5) I/O (Giriş/Çıkış) Komutları : in, out! 6) Karakter dizi (String) Komutları : movs, stos, lods! 7) Program akış kontrol Komutları jmp, call, ret, Jxx (şartlı dallanma komutlar)! 8) Diğer komutlar : clc, stc, cmc

71 Veri Taşıma Komutları MOV Komutu mov reg, reg mov mem, reg mov reg, mem mov mem, immediate data mov reg, immediate data mov ax/al, mem mov mem, ax/al mov segreg, mem16 mov segreg, reg16 mov mem16, segreg mov reg16, segreg mov mem,mem yanlış

72 Mov Komutu MOV hedef,kaynak! MOV komutunun kullanım şekli yukarıdaki gibidir. Bu komut kaynak içerisindeki bilgiyi hedef e aktarır. Yani MOV AX, 1234h MOV BX, AX! Yukarıda ilk önce AX register ına 1234h değeri yazılmıştır. Daha sonra bu değer AX register ından BX register ına aktarılmıştır. Yani Program sonunda AX=1234h ve BX=1234h olur.

73 Assembly! MOV sayi1, sayi2 ;yanlış kullanım MOV MOV AX, sayi1 sayi2, AX

74 Adresleme Modları

75 Adresleme Modları! İvedi Adresleme :! Direkt Adresleme :

76 Adresleme Modları! Dolaylı Adresleme :

77 ADD ve ADC Komutları

78 INC Komutu

79 INT İşlevleri! int 20; " Programı Sonlandırır.! int 21

80

81 XCHG ve LEA

82 Şartlı Dallanmalar 1

83 Şartlı Dallanmalar 2

84 Şartlı Dallanmalar 3

85

86

87

88

Öğr. Gör. Kürşat Mustafa KARAOĞLAN Güz

Öğr. Gör. Kürşat Mustafa KARAOĞLAN Güz Öğr. Gör. Kürşat Mustafa KARAOĞLAN 2014-2015 Güz Günlük hesaplamalarımızda kullandığımız sistem onluk sayı sistemidir ve bu sistem 0,1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 rakamlarından oluşur. Diğer sayılar ise bu

Detaylı

8086 Mikroişlemcisi Komut Seti

8086 Mikroişlemcisi Komut Seti 8086 Mikroişlemcisi Komut Seti X86 tabanlı mikroişlemcilerin icra ettiği makine kodları sabit olmasına rağmen, programlama dillerinin komut ve ifadeleri farklı olabilir. Assembly programlama dilininde

Detaylı

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ Assembly Dili Assembly programlama dili, kullanılan bilgisayar

Detaylı

Bahar Dönemi. Öğr.Gör. Vedat MARTTİN

Bahar Dönemi. Öğr.Gör. Vedat MARTTİN Bahar Dönemi Öğr.Gör. Vedat MARTTİN 8086/8088 MİKROİŞLEMCİSİ İÇ MİMARİSİ Şekilde x86 ailesinin 16-bit çekirdek mimarisinin basitleştirilmiş bir gösterimi verilmiştir. Mikroişlemci temel iki ayrı çalışma

Detaylı

Quiz:8086 Mikroişlemcisi Mimarisi ve Emirleri

Quiz:8086 Mikroişlemcisi Mimarisi ve Emirleri Öğrenci No Ad-Soyad Puan Quiz:8086 Mikroişlemcisi Mimarisi ve Emirleri S1) 8086 mikroişlemcisi bitlik adres yoluna ve.. bitlik veri yoluna sahip bir işlemcidir. S2) 8086 Mikroişlemci mimarisinde paralel

Detaylı

x86 Ailesi Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar

x86 Ailesi Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar x86 Ailesi 1 8085A,8088 ve 8086 2 Temel Mikroişlemci Özellikleri Mikroişlemcinin bir defade işleyebileceği kelime uzunluğu Mikroişlemcinin tek bir komutu işleme hızı Mikroişlemcinin doğrudan adresleyebileceği

Detaylı

BİLGİSAYAR MİMARİSİ. Bilgisayar Bileşenleri Ve Programların Yürütülmesi. Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü

BİLGİSAYAR MİMARİSİ. Bilgisayar Bileşenleri Ve Programların Yürütülmesi. Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü BİLGİSAYAR MİMARİSİ Bilgisayar Bileşenleri Ve Programların Yürütülmesi Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü Program Kavramı Bilgisayardan istenilen işlerin gerçekleştirilebilmesi için gereken işlem dizisi

Detaylı

MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dersin Amacı Mikroişlemciler Mikrodenetleyiciler PIC Mikrodenetleyiciler Micro BASIC Programlama Kullanılacak Programlar MSDOS DEBUG PROTEUS

Detaylı

Adresleme Modları. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar

Adresleme Modları. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar Adresleme Modları 1 Adresleme Modları İşlenenin nerede olacağını belirtmek için kullanılırlar. Kod çözme aşamasında adresleme yöntemi belirlenir ve işlenenin nerede bulunacağı hesaplanır. Mikroişlemcide

Detaylı

Ders 3 ADRESLEME MODLARI ve TEMEL KOMUTLAR

Ders 3 ADRESLEME MODLARI ve TEMEL KOMUTLAR Ders 3 ADRESLEME MODLARI ve TEMEL KOMUTLAR GÖMÜLÜ PROGRAMLAMA Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2012-2013 Bahar Dönemi Doç.Dr.Erkan ÜLKER 1 İçerik 1. Adresleme Modları 2. İskelet Program

Detaylı

Mimari Esaslar. Mikroişlemcinin mimari esasları; Kaydediciler Veriyolları İş hatları dır.

Mimari Esaslar. Mikroişlemcinin mimari esasları; Kaydediciler Veriyolları İş hatları dır. Mimari Esaslar Mikroişlemcinin mimari esasları; Kaydediciler Veriyolları İş hatları dır. Bu unsurların büyüklüğü, sayısı ve yapısı o işlemcinin yeteneklerini belirler. Mimari farlılıklarda; bu konularda

Detaylı

Komutların Yürütülmesi

Komutların Yürütülmesi Komutların Yürütülmesi Bilgisayar Bileşenleri: Genel Görünüm Program Sayacı Komut kaydedicisi Bellek Adres Kaydedicisi Ara Bellek kaydedicisi G/Ç Adres Kaydedicisi G/Ç ara bellek kaydedicisi 1 Sistem Yolu

Detaylı

DERS 3 MİKROİŞLEMCİ SİSTEM MİMARİSİ. İçerik

DERS 3 MİKROİŞLEMCİ SİSTEM MİMARİSİ. İçerik DERS 3 MİKROİŞLEMCİ SİSTEM MİMARİSİ İçerik Mikroişlemci Sistem Mimarisi Mikroişlemcinin yürüttüğü işlemler Mikroişlemci Yol (Bus) Yapısı Mikroişlemci İç Veri İşlemleri Çevresel Cihazlarca Yürütülen İşlemler

Detaylı

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ 2 8086 Mimarisi 8086 da bulunan tüm iç register lar ve veri yolları

Detaylı

Embedded(Gömülü)Sistem Nedir?

Embedded(Gömülü)Sistem Nedir? Embedded(Gömülü)Sistem Nedir? Embedded Computing System de amaç; elektronik cihaza bir işlevi sürekli tekrar ettirmektir. Sistem içindeki program buna göre hazırlanmıştır. PC lerde (Desktop veya Laptop)

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi

BM-311 Bilgisayar Mimarisi 1 BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Mikro işlemler Fetch cycle Indirect cycle Interrupt cycle Execute cycle Instruction

Detaylı

Mikrobilgisayar Sistemleri ve Assembler

Mikrobilgisayar Sistemleri ve Assembler Mikrobilgisayar Sistemleri ve Assembler Bahar Dönemi Öğr.Gör. Vedat MARTTİN Konu Başlıkları Mikrobilgisayar sisteminin genel yapısı,mimariler,merkezi işlem Birimi RAM ve ROM bellek özellikleri ve Çeşitleri

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BM-311 Bilgisayar Mimarisi. Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Bilgisayar Bileşenleri Bilgisayarın Fonksiyonu Instruction Cycle Kesmeler (Interrupt lar) Bus

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Mikroişlemci Nedir? Bir bilgisayarın en önemli parçası Mikroişlemcisidir. Hiçbir bilgisayar mikroişlemci olmadan çalışamaz. Bu nedenle Mikroişlemci

Detaylı

Bölüm 3: Adresleme Modları. Chapter 3: Addressing Modes

Bölüm 3: Adresleme Modları. Chapter 3: Addressing Modes Bölüm 3: Adresleme Modları Chapter 3: Addressing Modes 3 1 Veri Adresleme Modları MOV komutu veriyi bir bellek satırından diğer bellek satırına yada yazaca kopyalar Kaynak (source) verilin okunacağı belleğin

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi

BM-311 Bilgisayar Mimarisi 1 BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Bilgisayar Bileşenleri Bilgisayarın Fonksiyonu Instruction Cycle Kesmeler (Interrupt lar)

Detaylı

BİLGİSAYAR MİMARİSİ. Komut Seti Mimarisi. Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü

BİLGİSAYAR MİMARİSİ. Komut Seti Mimarisi. Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü BİLGİSAYAR MİMARİSİ Komut Seti Mimarisi Özer Çelik Matematik-Bilgisayar Bölümü Komut Seti Mimarisi Bilgisayarın hesaplama karakteristiklerini belirler. Donanım sistemi mimarisi ise, MİB(Merkezi İşlem Birimi),

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi

BM-311 Bilgisayar Mimarisi BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Adresleme modları Pentium ve PowerPC adresleme modları Komut formatları 1 Adresleme modları

Detaylı

Bölüm 5: ARITMETIK VE MANTIK IŞLEM YAPAN KOMUTLAR

Bölüm 5: ARITMETIK VE MANTIK IŞLEM YAPAN KOMUTLAR Bölüm 5: ARITMETIK VE MANTIK IŞLEM YAPAN KOMUTLAR Toplama (Addition) Toplama (ADD) belirtilen iki yazaç veya yazaç ile belleğin içeriğini toplar ve kullanılan adresleme moduna göre sonucu belirtilen yazaca

Detaylı

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 8.Hafta

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 8.Hafta SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 8.Hafta Doç.Dr. Ahmet Turan ÖZCERİT Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Assembly Dili Nedir? Assembly dili biliyorum derken hangi işlemci ve hangi işletim sistemi için olduğunu da ifade etmek gerekir.

Assembly Dili Nedir? Assembly dili biliyorum derken hangi işlemci ve hangi işletim sistemi için olduğunu da ifade etmek gerekir. Assembly Dili Nedir? Assembly dili biliyorum derken hangi işlemci ve hangi işletim sistemi için olduğunu da ifade etmek gerekir. Bunun için X86 PC Assembly dili, Power PC Assembly dili veya 8051 Assembly

Detaylı

Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama

Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama Mikrobilgisayar Mimarisi ve Programlama 2. Hafta Bellek Birimleri ve Programlamaya Giriş Doç. Dr. Akif KUTLU Ders web sitesi: http://www.8051turk.com/ http://microlab.sdu.edu.tr Bellekler Bellekler 0 veya

Detaylı

Merkezi İşlem Birimi MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. MİB Yapısı. MİB in İç Yapısı. MİB Altbirimleri. MİB in İç Yapısı

Merkezi İşlem Birimi MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. MİB Yapısı. MİB in İç Yapısı. MİB Altbirimleri. MİB in İç Yapısı Merkezi İşlem Birimi MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ Doç. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü http://ninova.itu.edu.tr/tr/dersler/bilgisayar-bilisim-fakultesi/0/blg-1/ Merkezi İşlem Birimi (MİB): Bilgisayarın temel birimi

Detaylı

Von Neumann Mimarisi. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 1

Von Neumann Mimarisi. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 1 Von Neumann Mimarisi Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 1 Sayısal Bilgisayarın Tarihsel Gelişim Süreci Babage in analitik makinası (1833) Vakumlu lambanın bulunuşu (1910) İlk elektronik sayısal bilgisayar

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi

BM-311 Bilgisayar Mimarisi 1 BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Operand türleri Assembly dili 2 İşlemcinin yapacağı iş makine komutlarıyla belirlenir. İşlemcinin

Detaylı

İşletim Sistemlerine Giriş

İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemlerine Giriş İşletim Sistemleri ve Donanım İşletim Sistemlerine Giriş/ Ders01 1 İşletim Sistemi? Yazılım olmadan bir bilgisayar METAL yığınıdır. Yazılım bilgiyi saklayabilir, işleyebilir

Detaylı

AND Komutu. and hedef, kaynak

AND Komutu. and hedef, kaynak Mantıksal Komutlar Bu komutlar herhangi bir işlem sırasında mantıksal karşılaştırmalar yapmak için kullanılır. Bu komutlar icra görürken kullanılan register yada bellek bölgesinin içerisindeki değerler

Detaylı

80x86 MICROPROCESSOR Instructions

80x86 MICROPROCESSOR Instructions 80x86 MICROPROCESSOR Instructions Inside The 8088/8086 registers Registers Verileri geçici olarak tutar AX 16-bit register AH 8-bit reg. AL 8-bit reg. Category Bits Register Names General 16 AX, BX, CX,

Detaylı

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 6.Hafta

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 6.Hafta SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı 6.Hafta Doç.Dr. Ahmet Turan ÖZCERİT Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Şekil. 64 Kelimelik Yığıtın Blok Şeması

Şekil. 64 Kelimelik Yığıtın Blok Şeması 1 YIĞIT (STACK) KURULUMU Çoğu bilgisayarın MİB de yığıt veya LIFO (Last In First Out) bulunur. Yığıt bir bellek parçasıdır ve son depolanan bilgi ilk geri dönen bilgi olur. Yığıta aktarılan son bilgi yığıtın

Detaylı

Merkezi İşlem Birimi MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. MİB Yapısı. MİB Altbirimleri. Durum Kütüğü. Yardımcı Kütükler

Merkezi İşlem Birimi MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. MİB Yapısı. MİB Altbirimleri. Durum Kütüğü. Yardımcı Kütükler Merkezi İşlem Birimi MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü Merkezi İşlem Birimi (MİB): Bilgisayarın temel birimi Hız Sözcük uzunluğu Buyruk kümesi Adresleme yeteneği Adresleme kapasitesi

Detaylı

Dr. Feza BUZLUCA İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Feza BUZLUCA İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1 BİLGİSAYAR MİMARİSİ Dr. Feza BUZLUCA İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü http:// http:// Ders Notlarının Creative Commons lisansı Feza BUZLUCA ya aittir. Lisans: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Detaylı

27.10.2011 HAFTA 1 KALICI OLMAYAN HAFIZA RAM SRAM DRAM DDRAM KALICI HAFIZA ROM PROM EPROM EEPROM FLASH HARDDISK

27.10.2011 HAFTA 1 KALICI OLMAYAN HAFIZA RAM SRAM DRAM DDRAM KALICI HAFIZA ROM PROM EPROM EEPROM FLASH HARDDISK Mikroişlemci HAFTA 1 HAFIZA BİRİMLERİ Program Kodları ve verinin saklandığı bölüm Kalıcı Hafıza ROM PROM EPROM EEPROM FLASH UÇUCU SRAM DRAM DRRAM... ALU Saklayıcılar Kod Çözücüler... GİRİŞ/ÇIKIŞ G/Ç I/O

Detaylı

Mikroişlemci ve Yapısı. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar

Mikroişlemci ve Yapısı. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar Mikroişlemci ve Yapısı 1 Katmanlı Sistem Yapısı (Machine Levels) Bu kısmın altındaki katmanlara programcı ve kullanıcının erişmesi söz konusu değildir. 2 Assembler Kaynak Kod Assembler Linker ADD D0,D1

Detaylı

Ders Özeti. Ders 2. PC nin İç Organizasyonu. Mikroişlemcinin Organizasyonu. Basitçe İşlemciyi Oluşturan Parçalar. Mikroişlemciler

Ders Özeti. Ders 2. PC nin İç Organizasyonu. Mikroişlemcinin Organizasyonu. Basitçe İşlemciyi Oluşturan Parçalar. Mikroişlemciler Ders Özeti Ders Bilgisayarlar Hakkında Mikroişlemci ve Bilgisayar sisteminin yapısı Temel komut işleme süreci x86 kaydedicileri (registers) x86 hafıza temelleri Çevre cihazları x86 assembly diline giriş

Detaylı

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ Mantıksal Komutlar AND OR XOR NOT TEST And Komutu Yapı olarak AND

Detaylı

MC6800. Veri yolu D3 A11. Adres yolu A7 A6 NMI HALT DBE +5V 1 2. adres onaltılık onluk 0000 0. 8 bit 07FF 2047 0800 2048. kullanıcının program alanı

MC6800. Veri yolu D3 A11. Adres yolu A7 A6 NMI HALT DBE +5V 1 2. adres onaltılık onluk 0000 0. 8 bit 07FF 2047 0800 2048. kullanıcının program alanı GİRİŞ Günümüzde kullanılan bilgisayarların özelliklerinden bahsedilirken duyduğumuz 80386, 80486 Pentium-III birer mikroişlemcidir. Mikroişlemciler bilgisayar programlarının yapmak istediği tüm işlerin

Detaylı

Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Giriş

Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Giriş + Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu Giriş Bilgisayar Mimarisi Bilgisayar Organizasyonu Programcının görebileceği bir sistemin nitelikleri Bir programın mantıksal yürütülmesi üzerinde direk bir etkisi

Detaylı

BM-311 Bilgisayar Mimarisi

BM-311 Bilgisayar Mimarisi 1 BM-311 Bilgisayar Mimarisi Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Processor organization Register organization Instruction cycle 2 Processor organization İşlemci

Detaylı

b) Aritmetik İşlem Komutları

b) Aritmetik İşlem Komutları b) Aritmetik İşlem Komutları Toplama ve Toplama İle İlgili Komutlar Komut. Format İşlem ADD (ADDition) elde CF ADD D, S (D)+(S) (D); ADC (Add with Carry) elde CF ADC D, S (D)+(S)+CF (D); yeni INC (INCrement

Detaylı

8. MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ

8. MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ 1 8. MİKROİŞLEMCİ MİMARİSİ Gelişen donanım ve yazılım teknolojilerine ve yonga üreticisine bağlı olarak mikroişlemcilerin farklı komut tipleri, çalışma hızı ve şekilleri vb. gibi donanım ve yazılım özellikleri

Detaylı

MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE ASSEMBLER

MİKROBİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE ASSEMBLER BÖLÜM 2 INTEL AİLESİNİN 8 BİTLİK MİKROİŞLEMCİLERİ 2.1 8080 MİKROİŞLEMCİSİ Intel 8080, I4004, I4040 ve I8008 in ardından üretilmiştir ve 8 bitlik mikroişlemcilerin ilkidir ve 1974 te kullanıma sunulmuştur.

Detaylı

Program Kontrol Komutları. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 1

Program Kontrol Komutları. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 1 Program Kontrol Komutları Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 1 Bu başlık, altında incelenecek olan komutlar program akışını oluşan bazı koşullara göre değiştirmektedirler Program akışında meydana gelen

Detaylı

Assembly. Programlama Dili. T e m m u z 2 0 0 3

Assembly. Programlama Dili. T e m m u z 2 0 0 3 Assembly Programlama Dili T e m m u z 2 0 0 3 Hazırlayan : Fehmi Noyan İSİ fni18444@gantep.edu.tr fnoyanisi@yahoo.com http://www2.gantep.edu.tr/~fni18444 1 2 Bu dokümanda Intel firmasının 80x86 serisi

Detaylı

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Tipik bir mikrobilgisayar sistemin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olabilme

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Tipik bir mikrobilgisayar sistemin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olabilme PROGRAMIN ADI DERSIN KODU VE ADI DERSIN ISLENECEGI DÖNEM HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK MİK.İŞLEMCİLER/MİK.DENETLEYİCİLER-1 2. Yıl, III. Yarıyıl (Güz) 4 (Teori: 3, Uygulama: 1,

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMİ İşletim sistemi kullanıcıyla bilgisayar donanımı arasında iletişim sağlayan programdır.

İŞLETİM SİSTEMİ İşletim sistemi kullanıcıyla bilgisayar donanımı arasında iletişim sağlayan programdır. İŞLETİM SİSTEMİ İşletim sistemi kullanıcıyla bilgisayar donanımı arasında iletişim sağlayan programdır. Programların ve donanımların kullanılması için bir çalıştırılması platformu oluşturur. Sistemin yazılım

Detaylı

Giriş MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. Elektronik Öncesi Kuşak. Bilgisayar Tarihi. Elektronik Kuşak. Elektronik Kuşak. Bilgisayar teknolojisindeki gelişme

Giriş MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. Elektronik Öncesi Kuşak. Bilgisayar Tarihi. Elektronik Kuşak. Elektronik Kuşak. Bilgisayar teknolojisindeki gelişme Giriş MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ Bilgisayar teknolojisindeki gelişme Elektronik öncesi kuşak Elektronik kuşak Mikroişlemci kuşağı Yrd. Doç. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü 1 Bilgisayar Tarihi Elektronik Öncesi Kuşak

Detaylı

8086 dan core2 ya yazaç yapısını tanımak. Bayrak yazacının içeriğinde yer alan bayrakların görevlerini tanımlamak. Real mod çalışmada bellek

8086 dan core2 ya yazaç yapısını tanımak. Bayrak yazacının içeriğinde yer alan bayrakların görevlerini tanımlamak. Real mod çalışmada bellek 8086 dan core2 ya yazaç yapısını tanımak. Bayrak yazacının içeriğinde yer alan bayrakların görevlerini tanımlamak. Real mod çalışmada bellek kullanımını tanımlamak. Korumalı modda belleğe erişim yöntemlerini

Detaylı

Bahar Dönemi. Öğr.Gör. Vedat MARTTİN

Bahar Dönemi. Öğr.Gör. Vedat MARTTİN Bahar Dönemi Öğr.Gör. Vedat MARTTİN Merkezi İşlemci Biriminde İletişim Yolları Mikroişlemcide işlenmesi gereken komutları taşıyan hatlar yanında, işlenecek verileri taşıyan hatlar ve kesme işlemlerini

Detaylı

http://alikoker.name.tr Assembly Programlama Dili T e m m u z 2 0 0 3

http://alikoker.name.tr Assembly Programlama Dili T e m m u z 2 0 0 3 Assembly Programlama Dili T e m m u z 2 0 0 3 Hazırlayan : Fehmi Noyan İSİ fni18444@gantep.edu.tr fnoyanisi@yahoo.com http://www2.gantep.edu.tr/~fni18444 1 2 Bu dokümanda Intel firmasının 80x86 serisi

Detaylı

Özet DERS 5. Şu ana kadar bilmeniz gerekenler... İşaretsiz Çarpma. Bayraklardaki Durumlar. İşaretli Çarpma

Özet DERS 5. Şu ana kadar bilmeniz gerekenler... İşaretsiz Çarpma. Bayraklardaki Durumlar. İşaretli Çarpma Özet DERS 5 Çarpma, Bölme ve Dallanmalar Öğr. Gör. Eren ERENER AİBÜ/DMYO Neredeyiz Çarpma Bölme Karşılaştırma Jump komutları Şu ana kadar bilmeniz gerekenler... İşaretsiz Çarpma Kaydediciler ve bellek

Detaylı

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER

B.Ç. / E.B. MİKROİŞLEMCİLER 1 MİKROİŞLEMCİLER RESET Girişi ve DEVRESİ Program herhangi bir nedenle kilitlenirse ya da program yeniden (baştan) çalıştırılmak istenirse dışarıdan PIC i reset yapmak gerekir. Aslında PIC in içinde besleme

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUARI İKİLİ TABANDA ÇOK BAYTLI ÇARPMA

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUARI İKİLİ TABANDA ÇOK BAYTLI ÇARPMA İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUARI İKİLİ TABANDA ÇOK BAYTLI ÇARPMA Aritmetik işlemler onlu sayı sisteminde yapılabileceği gibi diğer sayı sistemleri

Detaylı

Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar;

Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar; I. SAYI SİSTEMLERİ Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar; i) İkili(Binary) Sayı Sistemi ii) Onlu(Decimal) Sayı Sistemi iii) Onaltılı(Heksadecimal) Sayı Sistemi iv) Sekizli(Oktal)

Detaylı

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir:

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 8051 Ailesi 8051 MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur. 8051 çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 1. Kontrol uygulamaları için en uygun hale getirilmiş

Detaylı

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir:

8051 Ailesi MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 8051 Ailesi 8051 MCS51 ailesinin orijinal bir üyesidir ve bu ailenin çekirdeğini oluşturur. 8051 çekirdeğinin temel özellikkleri aşağıda verilmiştir: 1. Kontrol uygulamaları için en uygun hale getirilmiş

Detaylı

TBİL-405 Mikroişlemci Sistemleri Bölüm 2 1- % %01010 işleminin sonucu hangisidir? % %11000 %10001 %10101 %00011

TBİL-405 Mikroişlemci Sistemleri Bölüm 2 1- % %01010 işleminin sonucu hangisidir? % %11000 %10001 %10101 %00011 TBİL-405 Mikroişlemci Sistemleri Bölüm 2 1- %11010 - %01010 işleminin sonucu hangisidir? % 10000 %11000 %10001 %10101 %00011 2- %0101 1100 sayısının 1 e tümleyeni hangisidir? % 1010 0111 %11010 0011 %1010

Detaylı

K uark projesi. Temel Özellikler :

K uark projesi. Temel Özellikler : K uark projesi Temel Özellikler : Kuark işlemcisi 16 bit kelime uzunluğuna sahip bir işlemcidir. Veri ve komut belleği aynıdır ve en fazla 4 Gigabyte bellek adresleyebilir. İşlemcimiz paralel çalışabilecek

Detaylı

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem 3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem A + B = 2 0 2 1 (Elde) A * B = Sonuç A B = 2 0 2 1 (Borç) A / B = Sonuç 0 + 0 = 0 0 0 * 0 = 0 0 0 = 0 0 0 / 0 = 0 0 + 1 = 1 0 0 * 1 = 0 0 1 = 1 1 0 / 1 = 0 1

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ MİMARİLERİ

MİKROİŞLEMCİ MİMARİLERİ MİKROİŞLEMCİ MİMARİLERİ Mikroişlemcilerin yapısı tipik olarak 2 alt sınıfta incelenebilir: Mikroişlemci mimarisi (Komut seti mimarisi), Mikroişlemci organizasyonu (İşlemci mikromimarisi). CISC 1980 lerden

Detaylı

İŞLEMCİ DURUM KAYDEDİCİSİ (PROCESSOR STATUS REGISTER)

İŞLEMCİ DURUM KAYDEDİCİSİ (PROCESSOR STATUS REGISTER) Mikroişlemci içinde yapılan işlemlerin durumlarını programcıya bildiren bir kaydedici mevcuttur. Tüm karar alma mekanizmaları bu kaydedicide gösterilen sonuçlar baz alınarak yapılır. İŞLEMCİ DURUM KAYDEDİCİSİ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Celal Murat KANDEMİR. Kodlama (Coding) : Bir nesneler kümesinin bir dizgi (bit dizisi) kümesi ile temsil edilmesidir.

Yrd.Doç.Dr. Celal Murat KANDEMİR. Kodlama (Coding) : Bir nesneler kümesinin bir dizgi (bit dizisi) kümesi ile temsil edilmesidir. Bilgisayar Mimarisi İkilik Kodlama ve Mantık Devreleri Yrd.Doç.Dr. Celal Murat KANDEMİR ESOGÜ Eğitim Fakültesi - BÖTE twitter.com/cmkandemir Kodlama Kodlama (Coding) : Bir nesneler kümesinin bir dizgi

Detaylı

Bölüm 4 Veri Aktarma Komutları

Bölüm 4 Veri Aktarma Komutları Bölüm 4 Veri Aktarma Komutları 4.1. Giriş Veri aktarma komutları genel olarak MOV olarak adlandırılmıştır. Bunun dışında sayı yüklendiğinde LOAD, Yığın kullandığında POP, PUSH, I/O birimlerinden veri aktarmada

Detaylı

2. SAYI SİSTEMLERİ. M.İLKUÇAR - imuammer@yahoo.com

2. SAYI SİSTEMLERİ. M.İLKUÇAR - imuammer@yahoo.com Sayı Sistemleri İşlemci elektrik sinyalleri ile çalışır, bu elektrik sinyallerini 1/0 şeklinde yorumlayarak işlemcide olup bitenler anlaşılabilir hale getirilir. Böylece gerçek hayattaki bilgileri 1/0

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUVARI KESMELİ GİRİŞ/ÇIKIŞ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUVARI KESMELİ GİRİŞ/ÇIKIŞ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUVARI KESMELİ GİRİŞ/ÇIKIŞ 8259 PIC (Programmable Interrupt Controller) ve 8086 CPU tümleşik devrelerin sinyal akışı

Detaylı

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER Arş. Gör. Emel SOYLU Arş. Gör. Kadriye ÖZ Alt Programlar (Procedure) Büyük programları tek bir kod bloğu

Detaylı

Bellekler. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar

Bellekler. Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar Bellekler 1 Bellekler Ortak giriş/çıkışlara, yazma ve okuma kontrol sinyallerine sahip eşit uzunluktaki saklayıcıların bir tümdevre içerisinde sıralanmasıyla hafıza (bellek) yapısı elde edilir. Çeşitli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM MİKROİŞLEMCİLER 523EO0014

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM MİKROİŞLEMCİLER 523EO0014 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM MİKROİŞLEMCİLER 523EO0014 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER

MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MTM 305 MİKROİŞLEMCİLER Arş. Gör. Emel SOYLU Arş. Gör. Kadriye ÖZ Basit Giriş/Çıkış Teknikleri IN ve OUT komutları X86 komut kümesi

Detaylı

Sayı sistemleri iki ana gruba ayrılır. 1. Sabit Noktalı Sayı Sistemleri. 2. Kayan Noktalı Sayı Sistemleri

Sayı sistemleri iki ana gruba ayrılır. 1. Sabit Noktalı Sayı Sistemleri. 2. Kayan Noktalı Sayı Sistemleri 2. SAYI SİSTEMLERİ VE KODLAR Sayı sistemleri iki ana gruba ayrılır. 1. Sabit Noktalı Sayı Sistemleri 2. Kayan Noktalı Sayı Sistemleri 2.1. Sabit Noktalı Sayı Sistemleri 2.1.1. Ondalık Sayı Sistemi Günlük

Detaylı

Mikrobilgisayar Donanımı

Mikrobilgisayar Donanımı KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MĠKROĠġLEMCĠ LABORATUARI Mikrobilgisayar Donanımı 1. GiriĢ Bu deneyde 16 bit işlemci mimarisine dayalı 80286 mikroişlemcisini kullanan DIGIAC

Detaylı

Konular MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. Giriş. Bilgisayar Tarihi. Elektronik Kuşak. Elektronik Öncesi Kuşak

Konular MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ. Giriş. Bilgisayar Tarihi. Elektronik Kuşak. Elektronik Öncesi Kuşak Konular MİKROİŞLEMCİ SİSTEMLERİ Giriş: Bilgisayar Tarihi Mikroişlemci Temelli Sistemler Sayı Sistemleri Doç. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü http://ninova.itu.edu.tr/tr/dersler/bilgisayar-bilisim-fakultesi/30/blg-212/

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay.

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Öğr. Gör. Ayhan KOÇ Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay., 2007 Algoritma ve Programlamaya Giriş, Ebubekir YAŞAR, Murathan Yay., 2011

Detaylı

EEM 306 Mikroişlemciler ve Lab. Doç.Dr. Mehmet SAĞBAŞ

EEM 306 Mikroişlemciler ve Lab. Doç.Dr. Mehmet SAĞBAŞ EEM 306 Mikroişlemciler ve Lab. Doç.Dr. Mehmet SAĞBAŞ Sayısal Sistemler ASIC (Application Specific Integrated Circuits) Belirli bir işlev için tasarlanırlar Performansları yüksektir Maliyetleri yüksektir

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI 23.02.2015 Yrd.Doç.Dr. Dilşad Engin PLC Ders Notları 2 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER NÜMERİK İŞLEME 23.02.2015 Yrd.Doç.Dr. Dilşad Engin PLC Ders Notları 3

Detaylı

8086 Mikroişlemcisi Komut Seti

8086 Mikroişlemcisi Komut Seti 8086 Mikroişlemcisi Komut Seti SUB ve SBB komutları: SUB (Subtract) yani çıkartma SBB ise borç ile çıkart (SuBtract with Borrow) anlamına gelir. Her iki çıkartma işlemi bir çıkartma sonucu üretmenin yanında

Detaylı

8. MİKRO İŞLEMCİ VE MİKRODENETLEYİCİLER 1

8. MİKRO İŞLEMCİ VE MİKRODENETLEYİCİLER 1 8. MİKRO İŞLEMCİ VE MİKRODENETLEYİCİLER 1 Karmaşık ve uzun zaman alan hesaplamaların çözümlenmesi için bilim dünyası sürekli bir arayış hâlindeydi. Alman bilim adamı Zuse 1936 yılında mekanik anahtarlı

Detaylı

Sistem Programlama. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir.

Sistem Programlama. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir. Kesmeler(Interrupts): Kesme mikro işlemcinin üzerinde çalıştığı koda ara vererek başka bir kodu çalıştırması işlemidir. Kesmeler çağırılma kaynaklarına göre 3 kısma ayrılırlar: Yazılım kesmeleri Donanım

Detaylı

9. MERKEZİ İŞLEM BİRİM MODÜLÜ TASARIMI

9. MERKEZİ İŞLEM BİRİM MODÜLÜ TASARIMI 1 9. MERKEZİ İŞLEM BİRİM MODÜLÜ TASARIMI Mikroişlemci temelli sistem donanımının en önemli kısmı merkezi işlem birimi modülüdür. Bu modülü tasarlamak için mikroişlemcinin uç işlevlerinin çok iyi bilinmesi

Detaylı

Mikroçita. Mikroçita Rapor 2:

Mikroçita. Mikroçita Rapor 2: Mikroçita Rapor 2: İşlemci projemizle ilgili olarak hazırlamış olduğumuz bu ikinci raporda öncelikli olarak vhdl kullanarak tasarladığımız işlemcimizin genel çalışmasını ilk rapora göre daha ayrıntılı

Detaylı

DERS 5 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK. PIC 16F84 bacak bağlantıları PIC 16F84 bellek yapısı Program belleği RAM bellek Değişken kullanımı Komutlar

DERS 5 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK. PIC 16F84 bacak bağlantıları PIC 16F84 bellek yapısı Program belleği RAM bellek Değişken kullanımı Komutlar DERS 5 PIC 16F84 PROGRAMLAMA İÇERİK PIC 16F84 bacak bağlantıları PIC 16F84 bellek yapısı Program belleği RAM bellek Değişken kullanımı Komutlar Ders 5, Slayt 2 1 BACAK BAĞLANTILARI Ders 5, Slayt 3 PIC

Detaylı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı MIKRODENETLEYICILER Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 3 MSC-51 Ailesi Mikrodenetleyicilerin Komut Kümesi Mikroişlemci Programlama Mikroişlemci ikilik komutlar kabul eder ve sonuçlarını

Detaylı

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER

MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ MEKATRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MTM 305 MĠKROĠġLEMCĠLER ArĢ. Gör. Emel SOYLU ArĢ. Gör. Kadriye ÖZ Aritmetik İşlemler Aritmetik iģlemler toplama, çıkartma, çarpma

Detaylı

3/7/2011. ENF-102 Jeoloji 1. Tekrar -- Değişken Tanımlamaları (Definition) ve Veri Türleri (Data Type) Veri Tanımları ve Mantıksal Đşlemler

3/7/2011. ENF-102 Jeoloji 1. Tekrar -- Değişken Tanımlamaları (Definition) ve Veri Türleri (Data Type) Veri Tanımları ve Mantıksal Đşlemler Veri Tanımları ve Mantıksal Đşlemler Tekrar -- Değişken Tanımlamaları (Definition) ve Veri Türleri (Data Type) Kullanılacak bütün değişkenlerin kullanılmadan önce C derleyicisine bildirilmeleri gerekir.

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kullanıcıdan aldığı veri ya da bilgilerle kullanıcının isteği doğrultusunda işlem ve karşılaştırmalar yapabilen, veri ya da bilgileri sabit disk,

Detaylı

SAYISAL ELEKTRONİK. Ege Ü. Ege MYO Mekatronik Programı

SAYISAL ELEKTRONİK. Ege Ü. Ege MYO Mekatronik Programı SAYISAL ELEKTRONİK Ege Ü. Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 2 Sayı Sistemleri İkilik, Onaltılık ve İKO Sayılar İkilik Sayı Sistemi 3 Çoğu dijital sistemler 8, 16, 32, ve 64 bit gibi, 2 nin çift kuvvetleri

Detaylı

SAYI SİSTEMLERİ. 1. Sayı Sistemleri. Sayı Sistemlerinde Rakamlar

SAYI SİSTEMLERİ. 1. Sayı Sistemleri. Sayı Sistemlerinde Rakamlar SAYI SİSTEMLERİ 1. Sayı Sistemleri Sayı sistemleri; saymak, ölçmek gibi genel anlamda büyüklüklerin ifade edilmesi amacıyla kullanılan sistemler olarak tanımlanmaktadır. Temel olarak 4 sayı sistemi mevcuttur:

Detaylı

Algoritma ve Akış Diyagramları

Algoritma ve Akış Diyagramları Algoritma ve Akış Diyagramları Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir 1 Akış diyagramları

Detaylı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı

MIKRODENETLEYICILER. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı MIKRODENETLEYICILER Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı BÖLÜM 3 Assembler Programlama ve Program Geliştirme Program Geliştirme Problem Tanımlama Bağlantı Şekli Algoritma Akış Diyagramı Kaynak

Detaylı

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1 Programlama Dilleri C Dili Programlama Dilleri-ders02/ 1 Değişkenler, Sabitler ve Operatörler Değişkenler (variables) bellekte bilginin saklandığı gözlere verilen simgesel isimlerdir. Sabitler (constants)

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUARI MİKROİŞLEMCİLİ A/D DÖNÜŞTÜRÜCÜ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUARI MİKROİŞLEMCİLİ A/D DÖNÜŞTÜRÜCÜ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİKROİŞLEMCİLİ SİSTEM LABORATUARI MİKROİŞLEMCİLİ A/D DÖNÜŞTÜRÜCÜ 1. Giriş Analog işaretler analog donanım kullanılarak işlenebilir. Ama analog

Detaylı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi JAVA PROGRAMLAMA Öğr. Gör. Utku SOBUTAY İÇERİK 2 Java Veri Tipleri ve Özelilkleri Değişken Tanımlama Kuralları Değişken Veri Tipi Değiştirme (Type Casting) Örnek Kodlar Java Veri Tipleri ve Özelilkleri

Detaylı

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı

Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı Doç.Dr. Ahmet Turan ÖZCERİT Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Yrd.Doç.Dr. Murat

Detaylı

Yazılım Mühendisliğine Giriş 4. Hafta 2016 GÜZ

Yazılım Mühendisliğine Giriş 4. Hafta 2016 GÜZ Yazılım Mühendisliğine Giriş 4. Hafta 2016 GÜZ 1 İkinci Kuşak Bilgisayarlar 1956-1963: Transistor Transistor 1947 yılında keşfedilmiştir. 50 li yılların sonuna kadar bilgisayarlarda yaygın kullanımı görülmez.

Detaylı

Hacettepe Robot Topluluğu

Hacettepe Robot Topluluğu Hacettepe Robot Topluluğu PIC Assembly Dersleri 1. Ders: PIC Programlamaya Giriş HUNRobotX - PIC Assembly Dersleri 1. Ders: PIC Programlamaya Giriş Yazan: Kutluhan Akman, Düzenleyen: Canol Gökel - 4 Haziran

Detaylı