Basınçlı Hava Sistemlerinde Tüketim ve Kalite Analizleri ile Enerji Verimliliği Ölçümleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Basınçlı Hava Sistemlerinde Tüketim ve Kalite Analizleri ile Enerji Verimliliği Ölçümleri"

Transkript

1 Basınçlı Hava Sistemlerinde Tüketim ve Kalite Analizleri ile Enerji Verimliliği Ölçümleri Basınçlı hava, hemen her işletmede kullanılan bir enerji çeşididir. Günümüzdeki önemi ise, gelişen teknoloji ile birlikte daha da artmıştır. Elektrik ile çalışan hemen her aygıtın, basınçlı hava ile çalışan tipi de bulunmakta ve işletmelerdeki yerlerini almaktadırlar. Pnömatik elemanlar olarak isimlendirilen bu aygıtlar basınçlı havayı tüketerek çalışmaktadırlar. Nasıl ki elektrik enerjisi işletme içinde her yana dağıtılmış bir yapıya sahipse, günümüzde basınçlı hava da aynı şekilde işletmenin değişik noktalarına iletilmekte ve oralardaki pnömatik ekipmanlarda tüketilmektedirler. Neden basınçlı havayı kontrol altında tutmalıyız? Çünkü basınçlı hava maliyetlidir: Basınçlı havayı işletmek, yatırımını yapmak maliyetlidir. Zira, basınçlı havayı üretmek için ciddi miktarda enerji tüketilir, sistemi kurmak için ciddi oranda yatırım yapılması gerekir. Peki neden bu maliyetlere işletmeler katlanıyorlar? Çünkü basınçlı hava işletme tipine göre farklılık gösterse de, taşıma, üretim, bakım, gibi farklı birimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. İşletme içerisindeki basınçlı hava hatlar, insan metabolizmasındaki damarlar gibi, neredeyse işletmenin tamamına yayılmış durumdadırlar. Bu da kontrolü ver özellikle de yatırımı, üretimi ve işletmesi maliyetli olan bu değerli kaynağı kontrol etmeyi güçleştirmektedir. Basınçlı havayı, üretildiği yerden, tüketildiği yere kadar, insan metabolizmasındaki damar gibi olan bu hatlarda güvenle ve sorunsuz taşımak, en önemlisi de kaçakların önüne geçmek, işletmelerin olduğu kadar, enerji tüketiminin kurumlar arası bir olgu olmaktan çok, ülkeler arası bir olguya dönüştüğü günümüz şartlarında, sadece gider kalemi olarak değil, aynı zamanda çevreye duyarlılığın bir göstergesi olarak, kaçakların engellenmesi önemlidir. Bu perspektifte, kaçakların maliyetlendirilmesi, buna göre iyileştirme şartlarına bağlı olarak, geri dönüş süresinin belirlenmesi gereklidir. Devamında ise, yapılan yatırımın ve işletmede yer alan ve basınçlı havayı tüketen, bakım, üretim ve geliştirme gibi biri birimlerin tüketimlerinin kontrol altına alınarak, bu değerli ürünün maliyetlendirilmesi, kurum için ana gider kalemlerinden birisi olan basınçlı hava sistemi enerji giderlerinin kontrol altına alınması anlamına gelmektedir. Bu da kontrol altına alınmış olan bu bilinmeyenin, yönetilmesine ve devamında iyileştirme koşullarının göz önüne alınmasına olanak sağlayacaktır. Hava Kaçakları Ne Denli Maliyetlidir? Bu soruyu endüstriyel pratikten alınmış bir örnekle cevaplandıralım: Tesiste kullanılan çalışma basıncı 6 bar olsun. 3 mm çaplı bir delikten kaçak olduğunu varsayalım. Bu durumda 6 barlık hattaki kaçak yaklaşık 0,5 m3/dak

2 olacaktır. Tesis in 7 gün 24 saat çalışıyor olduğunu varsayarsak, bu koşullarda bir yılda kaçağın boyutu: 0,5 m3/dak * 60 dak/h = 30 m3/h 30 m3/h * 2000 h/yıl = m3/yıl Elektrik enerjisinin maliyeti Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama: 0,10 Euro/KWh tir. Bu değere göre basınçlı havanın yaklaşık maliyeti 0,02 Euro/m3 tür Sonuç: m3/yıl * 0,02 Euro/m3 = 1200 Euro/yıl Kaybın yol açtığı toplam zarar yılda 1200 Euro, yaklaşık 3000 TL dir. [1] İşte bu noktada 2 önemli konu açığa çıkmaktadır. Elektrik enerji hatlarında olduğu gibi basınçlı hava hatlarında gezen havanın da kalitesinin ve tüketiminin izlenmesi gerekmektedir. Basınçlı Hava Tüketim Analizleri ve Kaçak Tespiti Basınçlı hava hatlarındaki tüketiminin ölçülmesi enerji optimizasyonu çalışmaları için apayrı bir öneme sahiptir. Ürettiğiniz havanın bir enerji çeşidi olduğundan yola çıkacak olursak, bu enerjinin denetiminin, firmanın bütçe denetimi ile eşdeğer bir konumda olduğunu görürüz. Bugün basınçlı havanın tüketimi çok maliyetli bir hal almış durumdadır. Gerek kaçaklardan, gerekse havanın kullanıcılar tarafından bilinçsiz bir şekilde tüketiliyor olmasından dolayı maliyetler ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Ancak ne yazık ki bu maliyetler, bu sistemlerdeki tüketimlerin ölçülmediği için pek bilinmezler ve hiç farkında olmadan cebimizden düşürdüğümüz para gibi kaybolup giderler. İşte bu noktada denetimi ele almak gerekmektedir. Bu tüketilen havayı izlemek, buradan elde edeceğimiz bilgiler doğrultusunda kullanıcıları bilgilendirmek ve kaçakların önüne geçmek için mücadele etmek gerekecektir. Basınçlı hava debi ölçümünde en sık kullanılan yöntemler orifis plakası ile hacimsel debi ölçümü, Vortex yöntemi ile hacimsel debi ölçümü ve Termal Kütlesel Debi Ölçümüdür. Orifis Plakası ile Hava Hızı Ölçüm Prensibi Orifis plakası akışkanlarda hız ve debi parametrelerinin ölçülmesi için kullanılan bir ekipmandır. Fiziksel yapısı incelendiğinde; ortasında bir delik bulunan ince bir levhadan oluşur. Temel prensibi levhanın iki tarafı arasındaki basınç farkının ölçülerek, akışkanın basıncı ile hızı arasındaki ilişkiden yola çıkan Bernoulli prensibinin kullanılmasıdır.

3 Şekil.1 Temel Orifis Plakası Orifis plakasının çalışma prensibine kısaca göz atacak olursak: Orifis plakası akış yönüne göre genellikle boru içerisinde, laminar bir akışın sağlandığı yere konumlandırılır. Akışkan plakaya ulaştığında plaka ortasındaki küçük delikten geçmeye zorlanır ve burada en yüksek basınç/zorlanma fiziksel plakanın hemen biraz önünde gerçekleşir. Bu nokta vena contracta (VKA vena kontrakta, akış daralma noktası) olarak adlandırılır. Bu noktanın ön ve arka kısımlarında (pratik olarak orifis plakasının önü ve arkası kabul edilir) akışkanın basıncı ve hızı, yayılımına bağlı olarak değişkendir. Sabit bir boru kesitinde, akışkanın vena kontrakta önü ve arkasındaki fark basıncı ölçülerek, Bernoulli denklemi sayesinde hacimsel ve kütlesel debisi hesaplanır. Bernoulli Denkleminden elde edilen debi ölçüm formülü: * Formülün elde edilişi ve belirtilen ibareler için kaynaklarda yer alan [2] Wikipedia makalesine bakabilirsiniz. Orifis Plakası ile Ölçüm Yönteminin Avantajları - Hem gaz, hem de sıvılar için kullanılabilir. - Orifis plakası hareketli parçalar içermediğinden daha stabildir ve kullanımda arıza riski azdır.

4 - Düşük maliyetlidir. - Yüksek doğruluklu sonuçlar verir (koşullar sağlandıkça). Orifis Plakası ile Ölçüm Yönteminin Dezavantajları - İçerisinde toz, partikül vb. olan kirli gazlarda kullanım için uygun değildir. - Yüksek doğruluğunun işleyebilmesi için, hesap işleminin yüksek doğrulukta yapılması gereklidir. Bu işlem için ihtiyaç duyulacak fark basınç ölçerin performansı sistemin performansını doğrudan etkiler. - Orifis plakaları spesifik uygulamalar için özel tasarlanır. Farklı uygulamalarda kullanımı performansını etkiler. - Kullanıldığı akış hattında önemli derecede basınç düşüşüne ve akıştaki laminarlığın bozulmasına neden olur. - Plakanın her iki tarafında zamanla çökelti meydana gelebilir. Bu çökelti oluşumu hem akışın zorlaşmasına, hem de akış miktarı değerinin yanlış okunmasına neden olur. - Keskin kenarları aşınmaya karşı dayanıksızdır. Plaka değiştirilmediği takdirde yanlış ölçüm yapılmasına neden olur. Orifis plakasının doğru sonuç verebilmesi için, hattaki sıcaklık ve basınç değerlerinin sürekli sabit tutulması gerekir. Orifis plakası fark basınç prensibinden yola çıkarak hız hesapladığı için hattaki basınç değerinde ufak dalgalanmalar bile ölçüm doğruluğunu olumsuz yönde etkiler. Bir hattaki gazın basıncı doğrudan gazın sıcaklığı ile ilgili olduğundan, örneğin mevsim veya gün değişimlerinde dahi hava sıcaklığındaki değişimler orifis plakasının önü ve arkasındaki basınç farkını etkiler. Bu sebeple orifis plakasındeki fark basıncı kaynaklı hız ölçümlerinde önemli ölçüde sapmalar oluşur. Bu sapmaların önüne geçilmesi için fark basıncından hız hesaplama formülünün her seferinde manuel olarak değiştirilmesi gerekir. Vortex Yöntemi ile Hava Hızı Ölçüm Prensibi Vortex yöntemi Von Karman vortex yolu da denilen akış prensibine dayanır. Üniform akış yoluna, akış düzenini bozucu, Bluff Body adı da verilen bir cisim yerleştirilir. Akışkan bu engellere çarpıp geçtikçe kanatçıkların çevresinde küçük vorteksler meydana gelir. Genel olarak bluff body arkasında bir basınç transdüseri, bir termistör veya ultrasonik bir sensör yer alır ve oluşan girdaplar sensörden geçtikçe, yüksek-alçak basınç dalgalanması sayesinde hız değişimleri tespit edilir. Bu dalgalanmalar lineerdir ve dalgalanmaların frekansı doğrudan akış hızı ile doğru orantılıdır. Bir vorteks akış hızı ölçerin temel gösterimi Şekil1 de verilmektedir. Şekil. 2 Vorteks Akış Ölçerin Şematik Gösterimi

5 Vortekslerin oluşturduğu frekans dalgalanması çoğunlukla piezoelektrik kristal bir sensör ile ölçülür. Sensör her vorteks oluşumda küçük ve ölçülebilir bir gerilim pulsu yaratır. Oluşan pulsların frekansı da akışkanın hızı ile doğru orantılı olacağından, ölçüm cihazının çap değeri kullanılarak akış hızından hacimsel debi değeri hesaplanabilir. Bu hesaplamadaki temel denklem: [5] Burada f vortekslerin oluşum frekansı, L bluff body nin karakteristik uzunluğu, V bluff body üzerinden akan akışkanın hızı, S ise Strouhal sayısı olarak da adlandırılan ve bluff body şekli ile ilgili bir sabittir [5]. Yöntem, ilgili hesaplamaların 1912 yılında matematikçi Von Karman tarafından ortaya konmasından sonra Von Karman vortex yolu olarak adlandırılmıştır. Vortex Ölçüm Yönteminin Avantajları - Hareketli parçalar içermediğinden bakım maliyetleri düşüktür. - Gaz, sıvı ve buhar ortamlarında ölçüm yapmak için uygundur ºC 400ºC lik geniş bir proses sıcaklık aralığında ölçüm yapmak için uygundur. - Genel cihaz tasarımları farklı iletişim protokollerini destekler. Vortex Ölçüm Yönteminin Dezavantajları - Düşük akış hızlarında ölçüm doğruluklarında önemli sapmalar oluşur. - Yatırım maliyetleri diğer yöntemlere kıyasla yüksektir. - Ölçüm değerleri hat basıncına ve hat sıcaklığına bağlı olarak değişiklik gösterir. - Laminar akış hızını bozduklarından, basınçlı hava akışında direnç oluştururlar. Oluşan direnç, ölçüm yapılan nokta basınçlı hava tüketen bir cihazın yakınlarında ise cihazı besleyen hava miktarında anormalliklere neden olabilir. Termal Kütlesel Debi Yöntemi ile Hava Hızı Ölçümü Termal kütlesel debi ölçüm prensibine göre biri transmiter içerisinde geçen sensör ile temasta olan (ölçüm ortamı sıcaklığında) diğer ise kontrollü olarak ısıtılan iki adet cam kaplı seramik sensör arasında geçen havadaki azot gazı (N2), sensörlerin bağlı olduğu Wheatstone köprü devre yapısının denge durumunu değiştirir. Denge durumundaki bu değişimden sensör plakaları arasından geçen N2 iyonlarına ait atom sayısı, hava bileşiminin sabit oranlarından da geçen havanın kütlesi ölçülmüş olur. Temel fiziksel gerçek: Hacim değişir, ancak kütle asla değişmez. Termal kütlesel debi yöntemi ile ölçüm yapan debimetreler normal şartlardaki kütleyi atomların oluşturduğu iletkenlik koşuluna göre ölçer, oradan normal şartlar altındaki hacme geçiş yapar. Buradan da debi değerini [Nm3/h] olarak ekranda gösterir ve çıkış verir.

6 Şekil.3 Termal Kütlesel Debi Ölçüm Prensibi Kütlesel debi ölçümünden norm hacimsel debiye nasıl geçiş yapılır? Basınçlı hava tüketicisi için en önemli debi fonksyionu norm hacimsel debi değeridir. Norm hacimsel debi birimi, o anki ortam koşullarını değil, ISO 2533 uyarınca 15 o C / 1013 hpa / %0 RH olan sabit ortam koşullarını baz alır. Termal kütlesel debi ölçüm yöntemi ile ölçüm yapan debimetreler kütlesel debi değerini, genel olarak kg/nm 3 kabul edilen norm yoğunluğa böler. Böylelikle sıcaklık ve basınçtan bağımsız norm hacimsel debi değeri elde edilir. Diğer ölçüm sistemleri ile yapılan ölçümlerle karşılaştırma yapılırken, bütün değerlerin aynı norm koşullarını baz aldığından emin olunmalıdır; aksi halde bir dönüşüm hesaplaması yapılması gerekir.

7 Şekil 4 Kütlesel Debi / Hacimsel Debi Dönüşüm Prensibi Neden Termal Kütlesel Debi Ölçümü Optimal Ölçüm Prensibidir? Hacim, artan basınçla sıkıştırılır. Ancak Şekil 5 teki basınçlı hava örnek hesabından görüleceği üzere kütle değişmez. Değişen basınç koşullarında sadece kütlesel debi ölçümü kullanılabilir. Sıcaklığın neden olacağı herhangi bir etki de kompanzasyon ile önlenir. Böylelikle ölçüm değeri proses sıcaklık aralığının tamamında optimal olarak kullanılabilir. Bu sebeplerle termal kütlesel debi yöntemi ile ölçüm yapan debimetreler; - Proses basıncı ve sıcaklığından bağımsızdır - Kalıcı bir basınç kaybına neden olmaz.

8 Şekil. 5 Basınçlı Havada Hacimsel / Kütlesel Debi Hesabı Thermal mass flow diye bilinen metoda göre ölçüm yapan cihazlar, klasik orifis plakası ya da pitot tüp uygulamalarına nazaran çok daha hassas bir ölçüm yapmaktadır. Çünkü ölçümünü diğerleri gibi hacimsel değil kütlesel olarak yapmaktadır. Kütle, ortamın basıncından ve sıcaklığından etkilenebilecek bir kavram olmadığı için ölçüm prensibinin hassasiyeti bir kez daha anlaşılmış oluyor. Diğer metotlar sıcaklık/basınç gibi çevresel faktörlerden etkilenirlerken termal kütle akışı, bu değişkenlerden etkilenmemektedir. Ancak ölçüm sonucu tüm dünyada hacimsel olarak baz alındığı için cihaz kendi içinde ISO2533 standartları doğrultusunda normalizasyon işlemi yapmakta ve çıkışı klasik hacimsel birim olan Nm3/sa olarak vermektedir. Bu normalizasyon işlemi cihaz tarafından otomatik olarak yapılmalıdır. Çünkü Ağrı dağında yaptığımız ölçüm ile deniz seviyesinde yaptığımız ölçümlerin birbirleri ile karşılaştırılabiliyor olması, ancak ve ancak normalizasyon işlemini yapmak ile mümkündür. Farklı ihtiyaçlar için farklı çaplarda entegre olarak gelebilen cihazların, hattın kesilerek araya bağlanması ile akışın doğrudan cihaz üzerinden geçmesi sağlanır. Böylece sensörün yanlış ya da hatalı açı ile konumlandırılması diye bir problem de meydana gelmemiş olur. Eğer sensör 5 lik bir kayma ile monte edilirse, cihazın okuma hatası %10 civarında olur ve bu da ölçüm belirsizliğinizi arttıran bir durumdur. Bu durumun önüne geçebilmek için sensörün doğru konumlandırılması şarttır. Kılavuz borusu ile bir basınçlı hat debimetresi Şekil 6 da, uygulamada dik bir şekilde konumlandırılarak monte edilmiş görüntüsü ise Şekil 7 de verilmektedir.

9 Şekil. 6 Basınçlı Hava Debimetresi / Tüketim Sayacı Şekil. 7 Basınçlı Hava Debimetresi Montaj Şekli

10 Basınçlı Hava Debimetreleri ile anlık tüketim değerlerinin yanında toplam tüketimin de izlenmesi mümkündür. Böylece belli bir zaman dilimindeki toplam tüketim izlenebilir. Bu amaçla hem anlık debi için analog sinyal çıkışı, hemed toplam tüketim için puls çıkışı olan cihazlar tercih edilmelidir. Cihazlardan alınabilecek analog sinyal çıkışları sayesinde işletmedeki mevcut PLC sistemlerine veya otomatik veri izleme sistemlerine sürekli bilgi transferi yapılabilir ve merkezi PC üzerinden otomatik izleme yapılıp raporlanabilir. Ya da toplam tüketimi sürekli görmek isterseniz cihazdan alınabilecek puls bilgisi ile mevcut bir sayaç modülüne bilgi gönderilerek sinyaller sayılabilir ve sayaç işletilmiş olur. Basınçlı Hava Debimetreleri ile yapılabilecek uygulamalar, Şekil 8 de verilmektedir. Şekil. 8 Basınçlı Hava Debimetre Uygulamaları İşte bu sayede işletmenin üretmiş ve tüketmiş olduğu tüm basınçlı hava miktarı raporlanarak enerji girdi-çıktıları analiz edilebilir ve gerekiyorsa her bir departman için basınçlı hava bütçeleri oluşturarak herkesin havayı daha bilinçli bir şekilde kullanması sağlanabilir. Çünkü havayı verimli bir şekilde kullanma, bu metot sayesinde bir zorunluluk halini almıştır. Amacımız, tüm işletme sorumlularına basınçlı havanın çok önemli bir değer olduğu bilincini aşılamak ve ülke ekonomisine enerji optimizasyonu sayesinde katkıda bulunmaktır.

11 Basınçlı Hava da Eser Miktarda Nem (Çiğleşme Noktası) Ölçümleri Elektrik hatlarında kalite analizi için harmonik ölçümleri yapılırken, basınçlı hava hatlarında da nem ölçümleri yapılır. Çünkü basınçlı hava hatlarında meydana gelebilecek nem, tüm hatların tıkanmasına sebep olacağı gibi, pnömatik ekipmanların da arızalanmasına yol açmaktadır. Elektrik hatlarındaki harmonikler de benzer şekilde enerji alıcılarını olumsuz yönde etkileyip bakım maliyetlerini arttırmaktadırlar (motorların arızalanması gibi). Bu noktada bir çiğleşme sıcaklığı şalteri, basınçlı hava içinde oluşabilecek nem risklerine karşı sistemi korur. Basınçlı hatta çiğleşme noktası sıcaklığını ölçüp, limit dışına çıktığı durumlarda, kurutucuyu devreye sokmak için tasarlanan bir çiğleşme sıcaklığı şalteri Şekil 9 da verilmektedir. Şekil 9. Çiğleşme Noktası Ölçüm Şalteri Bunu yaparken basınçlı hat içerisindeki nem/sıcaklık değerlerini ölçerek hafızasındaki Mollier Diyagramından çiğleşme sıcaklığı değerini hesaplar ve ölçümlerini bu parametreye göre yapar. Çiğleşme sıcaklığı kriterleri ISO 8573 standartları dahilinde tanımlanmıştır ve havanın değişik klasifikasyonları, değişik uygulamalar için belirlenmiştir. ISO 8573 standartlarına göre hava kalite sınıflarını ve hava kurutma sistemlerini gösteren tablo, Şekil 10 da verilmektedir.

12 Şekil 10. Basınçlı Hava Kalite Sınıfları Örneğin soğutmalı kurutucuların çıkışlarındaki tipik çiğleşme sıcaklığı değeri 3 C ler civarındadır. Bu kurutucular hemen her sektörde kullanılırlar. Amaç, bu kurutucunun çıkışındaki (dew point) çiğleşme sıcaklığı değerinin 3 C nin dışına çıkmasını engellemek, dolayısıyla basınçlı hava hattı içinde su oluşumunu engellemektir. İşte bu noktada işletmeye dağıtılan bu havanın çiğleşme sıcaklığı değeri, çiğleşme sıcaklığı şalteri ile sürekli izlenir ve kritik bir durumda kontak çıkışı vererek sistemi koruyacak ek ünitelere müdahelede bulunur. (Örn. alarm çaldırarak sorumluyu uyarma, ek kurutucuyu devreye alma gibi). Çiğleşme noktasının kontrol edilmemesi durumunda, basınçlı hava sistemlerinde, aşırı nemden dolayı oluşabilecek arızalar Şekil 11 de verilmektedir. Şekil 11. Yüksek Nemin Basınçlı Hava Hattındaki Zararları Özellikle kompresör dairesi ile havanın tüketildiği son nokta arasındaki mesafeler uzadıkça ve yaz-kış, gece-gündüz arasındaki sıcaklık farklarından dolayı çiğleşme riski, hattın değişik noktalarında oluşabilmektedir. Özellikle hattın işletme dışına çıkıp sonra tekrar içeriye giriyor olması, basınçlı havanın değişik sıcaklık

13 koşullarına maruz kalmasına sebep olur ve bu durum çiğleşme riskini tetikleyebilir. Yani üretim noktasında bir risk gözükmez iken, tüketim noktasında risk meydana gelmiş olabilir. En sağlıklısı tüm riskli bölgelerin tespit edilip bu noktalarda ölçüm alınması ve hattın denetiminde sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu sayede basınçlı hava hep istediğiniz standart kalitede üretilip tüketilmiş olacaktır, böylelikle gerek üretim kalitesinin artması, gerekse bakım maliyetlerinin azalması adına işletmeye fayda sağlayacaktır. Şekil 12. Uygulamada Sabit Tip Çiğleşme Noktası Ölçüm Transmiteri

14 Şekil 13. Uygulamada Portatif Çiğleşme Noktası Ölçüm Cihazı Referanslar [1] Pnömatik Sistemlerde Enerji Tasarrufu, Enver ÇATAK, IV. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi [2] Wikipedia, the free encyclopedia; Orifice plate [3] Akış ölçümü, Kontrolü, Harmanlama, Dozlama, İzleme ve Kaydetme; Heniz G. Erb, Horst Gras; Tercüme: Aydın Tuncel [4] Kimya Teknolojisi; Proses Kontrol Enstrümanları 2; MEGEP; Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı [5] Wikipedia, the free encyclopedia; Flow measurement [6] Elk. Müh. Aynur Mete, TTMD Üyesi, Bina Otomasyon Sistemlerinde Entegrasyon ve BACnet [7] Corte Swearingen, Chemical Engineering Magazine, January 2011, Selecting the Right Flowmeter Part 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

2.2 Sensörler. Açıklama: Bu bölüm Mekatronik Sistemler. (Isermann, R., 2002. Springer, Londra) kitabının kısaltılmış bir versiyonudur.

2.2 Sensörler. Açıklama: Bu bölüm Mekatronik Sistemler. (Isermann, R., 2002. Springer, Londra) kitabının kısaltılmış bir versiyonudur. Isermann, Rolf. 2006. Section 2.2 Sensors, pp. 32-52, of Chapter 2 Hardware, in CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology. Edited by CIGR-The International Commission of

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

OTOMATİK KONTROL VANALARI

OTOMATİK KONTROL VANALARI OTOMATİK KONTROL VANALARI BÖLÜM 2 Bu bölümde, günümüzde önemi ve gerekliliği tartışılmaksızın yaygın olarak kullanılan otomatik kontrol sistemlerinin belki de sistem performansını en çok etkileyen elemanı

Detaylı

Fark basınç transmitteri

Fark basınç transmitteri Elektronik Fark Basınç Transmiteri Proseslerde hem seviye hem de akış hızı ölçümünde kullanılır. Ölçme olarak fark basıncı parametresini kullandığı için kullanım alanı geniştir. Fark basınç ölçüm transmiteri

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

YANGIN İHBAR SİSTEMİ

YANGIN İHBAR SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY 228545 EREN DEMİRKAN 228532 SERVET TEKE 210342 DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Fotovoltaik sistemler ve uygulamaları Celal Cezim,Elektronik Mühendisi (ccezim@hotmail.com) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim ve seminer etkinlikleri 2013 Konu başlıkları Güneşin oluşumu ve enerjisi

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim

Detaylı

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ

BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ T.C. SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐR BĐNANIN ISITMA VE SOĞUTMA SĐSTEMLERĐNĐN ENERJĐ ETÜDÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Mak. Müh. M. Sabri ŞAMDAN Enstitü Anabilim Dalı : MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ Enstitü

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ 522EE0130 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ Hazırlayan Ender Barış AKBULUT ÇANKIRI-2006 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YANGIN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ Acil durumlarda kullanılan madeni çanlardan sonra ilk elektrikli zil 1891'de ABD'de üretilmiştir.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUMU Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI

TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI Abdulkadir MAHMUTOĞLU * M. Akif ÇUKURÇAYIR * ÖZET Trafik problemi; ekonomik gelişmişlik, ahlaki değerler, insani tutum ve davranışlarla açıklanabilir

Detaylı

Geleceğin Hareket Kaynağı Pnömatik mi? Elektromekanik mi? Pulsar Robotik ve Endüstriyel Otomason Sistemleri Ltd. Şti.

Geleceğin Hareket Kaynağı Pnömatik mi? Elektromekanik mi? Pulsar Robotik ve Endüstriyel Otomason Sistemleri Ltd. Şti. Geleceğin Hareket Kaynağı Pnömatik mi? Elektromekanik mi? Murat Anıl ORAL Makina Mühendisi Pulsar Robotik ve Endüstriyel Otomason Sistemleri Ltd. Şti. murat.oral@pulsar.com.tr Dünya çapında enerji tüketimi

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ İZMİR 2015 1 OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR Tel: (0232) 462 33 33 - Faks: (0232) 486 20 60 izmir@mmo.org.tr www.mmo.org.tr izmir

Detaylı