Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not"

Transkript

1 Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada bayram nedeniyle alýnacak tedbirler hakkýnda bilgi verdi. Kurban Bayramýný vatandaþlarýn huzur ve güven içerisinde geçirmesini saðlamak amacýyla her zaman alýnan ve uygulanan trafik ve asayiþ tedbirlerine ilave olarak Ekim 2014 tarihleri arasýnda tedbirler alacaklarýný kaydeden Tarancý DE Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý Kurban Bayramýnýz Mürarek Olsun Tek Yýldýz Gazetesi 02 EKÝM 2014 PERÞEMBE 40 KURUÞ Kurban Bayramýnýz Mübarek olsun ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not TSO'dan Vali Hasta almaya giden ambulans kaza yaptý Kara'ya tebrik Toptancýlar Sitesi kavþaðýnda dün meydana gelen kazada dört kiþi yaralandý. Kazaya 112 Acil Servis Ambulansý da karýþtý. Hasta almaya giden 112 Acil Servis ambulansýnýn kýrmýzý ýþýkta kontrolsüz geçmesi üzerine otomobil ambulansa.. 3 DE Çorum'un geliþimine katký saðlamak için gece gündüz çalýþacaðýz Ýl Genel Meclis Üyeleri, göreve yeni baþlayan Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ettiler. Vali Ahmet Kara ile tanýþan ve yeni görevinde baþarýlar dileyen Ýl Genel Meclis Üyeleri, Çorum'da ki yatýrýmlar ve çalýþmalar hakkýnda da bilgi paylaþýmýnda bulundular... 2 DE 'Kamu yararý' statüsü kaldýrýlmak istenen Kimse Yok mu Derneði'nin, gerçek denetimlerden tam not aldýðý ortaya çýktý. Ýçiþleri Bakanlýðý müfettiþleri, 25 Þubat 2014'te baþlayan ve 2 ay süren incelemede derneðin faaliyetlerinde...'kamu yararý' statüsü kaldýrýlmak istenen Kimse Yok mu Derneði'nin, gerçek denetimlerden tam not aldýðý ortaya çýktý. MÜSÝAD istiþare yaptý Ýçiþleri Bakanlýðý müfettiþleri, 25 Þubat 2014'te baþlayan ve 2 ay süren incelemede derneðin faaliyetlerinde hiçbir usulsüzlük ve hataya rastlamadý. Hazýrlanan raporda 'kamu yararý' statüsünün devam etmesi istendi.kimse Yok mu Derneði'nin 'kamu yararýna yardým toplama statüsü'nün elinden alýnacaðý iddiasý gündemi sarstý. Sivil toplum örgütleri ve kamuoyu vicdaný, bu statünün kaldýrýlmasý durumunda maðdur, mazlum, yetim ve yoksullara yapýlan yardýmlarýn önünün kesileceði uyarýsýnda bulundu. Öte yandan Ýçiþleri Bakanlýðý müfettiþlerinin... 7 DE Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Çorum Þubesi istiþare toplantýsý yaptý. Dernek binasýnda gerçekleþtirilen toplantýya MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, yönetim kurulu ve dernek üyelerinin yaný sýra Genç MÜSÝAD üyeleri katýldý.toplantýda MÜSÝAD üyeleri Lemzi Çöplü ve Adem Candan 6552 sayýlý... 7 DE Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Divaný Üyeleri, Vali Ahmet Kara'yý ziyaret ettiler. TSO heyeti ziyarette, Vali Ahmet Kara'yý tebrik ederek görevinde baþarýlar diledi. Ziyarette Vali Ahmet Kara'ya, Çorum sanayisinin çok farklý sektörlerden teþekkül bir yapýya sahip olduðunu aktarýldý. 5 DE Su kaçaklarýna anýnda müdahale Hayvan Pazarýnda sahte para bilgilendirmesi Terminal bayrama hazýr Yaklaþan Kurban Bayramý münasebeti ile terminalde bayram hazýrlýklarý tamamlandý. Kurban Bayramý'ný Çorum dýþýnda sevdiklerinin yanýnda geçirmek isteyenler için otobüs seferlerine yoðunluða göre ek seferler de ilave edildi... 9 DA TDED, bölge þubeleri Çorum'da toplandý Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu kaçaklarýna karþý yürüttüðü çalýþmaya devam ediyor. Yapýlan çalýþmalar kapsamýnda Gazi Caddesi'nde tespit edilen kaçak suya anýnda müdahale edildi. 11 DE Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri Kurban Bayramý nedeniyle yoðunluk yaþanan hayvan pazarýnda vatandaþlarý sahte para konusunda bilgilendirdi. 3 DE Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi, derneðin bölge istiþare toplantýsýna ev sahipliði yaptý. TDED'in Yozgat, Amasya ve Osmancýk Þubelerinin katýldýðý istiþare toplantýsý Çorum TDED toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Toplantýya ev sahipliði yapan TDED Çorum Þube Baþkaný DA

2 YILDIZ HABER 2 DERSHANEMÝZE DERSHANEMÝZ BÜNYESÝNDE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE TÜRK DÝLÝ VE EDEBÝYATI ÝLE MATEMATÝK ÖÐRETMENÝ ALIMI YAPILACAKTIR. BAÞVURULARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ÝTRÝBAT NO: CEP : Çorum'un geliþimine katký saðlamak için gece gündüz çalýþacaðýz Ýmsâk : 05:05 Güneþ : 06:30 Öðle : 12:37 Ýkindi : 15:52 Akþam : 18:31 Yatsý : 19:50 YILDIZ AJANDA BUGÜN TERVÝYE GÜNÜ - YARIN AREFE GÜNÜ VE GECESÝDÝR - Dünya Çalýþanlar Günü Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden azat olur. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Ahmet Hocaya Sözüm ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ýl Genel Meclis Üyeleri, göreve yeni baþlayan Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ettiler. Vali Ahmet Kara ile tanýþan ve yeni görevinde baþarýlar dileyen Ýl Genel Meclis Üyeleri, Çorum'- da ki yatýrýmlar ve çalýþmalar hakkýnda da bilgi paylaþýmýnda bulundular. Ziyarete, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK Parti Grup Baþkaný Nurettin Karaca, CHP Grup Baþkaný Haydar Erdem, MHP Grup Baþkaný Celal Güngör ile her üç partiden de il genel meclis üyeleri katýldý. Vali Ahmet Kara, Ýl Genel Meclis Üyelerinin halk tarafýndan seçilmiþ kiþiler olarak çok önemli bir görevi yerine getirdiðini belirterek, "ÝI Genel Meclisi Çorum'un karar organýdýr. Meclis karar alacak, bizler de seri þekilde uygulayarak hayata geçireceðiz. Uyum içerisinde, karþýlýklý birlik ve beraberlik içerisinde Çorum halkýna çok güzel hizmetler verebileceðimizi düþünüyorum" dedi. Ziyaret sýrasýnda bir konuþma yapan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Çorum Valisi olarak görevine baþlayan Ahmet Kara'ya görevinde baþarýlar dileyerek, "Devletin sýcak ve güler yüzünü bizlere göstereceðinizden kuþkumuz yok. Birikim ve tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz. Hep birlikte uyum içerisinde Çorum halkýna hizmet vereceðiz" diye kaydetti. Halk arasýndan seçilerek göreve getirildiklerini, halka verdikleri sözleri yerine getirmek, Çorum'a hizmet etmek için çaba gösterdiklerini belirten Kaya, "Ýl Genel Meclisi olarak samimiyetle çalýþýyoruz. Bu dönem meclisin yapýsý son derece uyumlu bir þekilde oluþtu. Meclis'te AK Parti, CHP ve MHP olmak üzere üç partiden de temsilciler bulunuyor. Güvenilir, samimi bir meclis oluþtu. Uyumlu bir çalýþma ortamý yakaladýk. Hemen hemen tüm kararlarýmýz oy birliði ile alýnýyor. Ahýska Türkleri Uluslararasý Sempozyumu 14 Kasým''da Hitit Üniversitesi'nin ev sahipliðinde Dýþiþleri Bakanlýðý, TC Baþbakanlýk Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý, TÝKA, TRT, Çorum Belediyesi, Çorum Valiliði ve ÇTSO Baþkanlýðý iþbirliði ile Kasým 2014 tarihlerinde, "Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri Uluslararasý Sempozyumu" düzenlenecek. Ahýska Türklerinin hukuksal, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel varlýklarýnýn konu alýnacaðý sempozyumun amacýnýn, II. Dünya Savaþý sýrasýnda, 1944 yýlýnda sürgüne gönderilen Ahýska Türkleri hakkýnda farkýndalýk yaratarak Ahýska Türklerinin millî ve kültürel benliklerinin muhafazasýna kültürel alanda destek olmak olduðu ifade edildi. Yýl: 10 Sayý: EKÝM 2014 PERÞEMBE ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Vatandaþa karþý her zaman samimi olacaðýz, güler yüzümüzü eksik etmeyeceðiz. Çorum'un arzu ettiði birlik ve beraberlik görüntüsü mecliste oluþmuþ durumda. Bu tabloyu hiç bozmadan hizmetlerimizi sürdüreceðiz, Çorum'a ve Çorumlu'ya layýk olmak için tüm gücümüzle çalýþacaðýz" dedi. Vali Ahmet Kara ise Ýl Genel Meclis üyelerinin hizmetin en güzelini yerine getirdiðini belirterek, "Sizler halkýn arasýndan seçilerek bu göreve getirildiniz. Bizler atanarak geldik, sizler de seçilerek geldiniz. Dolaysýyla devletin bir parçasýný oluþturuyoruz. Yaptýðýmýz kamu hizmetidir. Hepimiz halka iyi davranmak, halkýn iþini kolaylaþtýrmak zorundayýz. Bu kentin karar organý sizsiniz. Devletin görevi vatandaþýn iþini kolaylaþtýrmaktýr. Halka engel olmadan, iþini kolaylaþtýrmak, yolunu açmak, önünü açmak durumundayýz. Halkýn önünü açacaðýz ki halk üretsin, mutluluk ve refah içerisinde yaþasýn. Vatandaþ, bizden daha çok size hesap soracaktýr, çünkü oy alarak bu göreve geldiniz. Sorumluluklarýnýz daha fazla. Bu nedenle halka mahcup olmadan birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlerimizi sürdürmeliyiz" þeklinde kaydetti. Ýl Genel Meclis üyelerine gereken her türlü desteðin verileceðini dile getiren Vali Kara, "Sizler karar organý olarak karar alacaksýnýz, bizler de icranýn baþý olarak alýnan kararlarý seri þekilde hayata geçireceðiz" þeklinde konuþtu. Çorum'un kalkýþa geçmiþ bir il olduðunu vurgulayan Vali Kara, kalkýnmaya, geliþmeye katký saðlamak adýna gece-gündüz çalýþacaklarýný bildirdi. Tüm Ýl Genel Meclis üyelerine kapýsýnýn da, telefonunun da 24 saat açýk olduðunu dile getiren Vali Kara, hep birlikte Çorum'a bir þeyler katmanýn çabasýnda olacaklarýný ifade etti. Kara, mevcut imkanlarý da en iyi ve verimli deðerlendireceklerini söyledi.bahadýr YÜCEL Sempozyum Türkiye'nin sýra Kazakistan, Kýrgýzistan, Azerbaycan, Almanya, Asmara (Eritre) ve Rusya'dan bilim, kültür ve siyaset adamlarýnýn katýlýmýyla Anitta Otel'de gerçekleþtirilecek. Sempozyum kapsamýnda Ahýska müziði ve þiir dinletisi ile Ankara Devlet Türk Dünyasý Müzik Topluluðu konseri gibi sosyal etkinlikler de yer alacak. Haber Servisi YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yaþar oðlu 1960 doðumlu Mustafa Çaðlýyan TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Þerikat Ýlminden suval sorarsan Dört kitabýn dördü haktýr bilirim Ýncil isaya tavrat musaya sabur davuna Kur an muhammede indi bilim Bir günün Farzýný on yewdi bildim Yiðirmi sünnet üç fitir kýldým Ceprail habibe iman edindim Kabeyi þerifte kýldým bilirim Sayýn hocam niçin dan eden bize Bin yýlýn hesabýný söyleyim size Çok ögretdim hakim gibi sizlere Hocamdan dersimi aldým bilirim (Rýza Koçak) Söyler Sýrdan kelamý Hýzýra eriþir onun selamý 6666 dýr bir yýlýn selamý Allah birdir binliðini bilirim HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2831 2,2836 EUR 2,8760 2,8765 STERLiN 3,7005 3,7020 JPY YENi 2,0807 2,0814 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER FUNDA ECZANESÝ TEL ÝPEK TAKSÝ LOZAN KAVÞAÐI - METROPOL KARÞISI ELÝF ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. 11/B - BELEDÝYE KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Kurban Bayramýnýzý Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Kurban Bayramýnýzý kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Kurban Bayramýnýzý kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim Celal Onay Zekeriya YURTTAÞ Kurban Bayramýnýz Mübarek olsun Hayvan Pazarýnda sahte para bilgilendirmesi Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri Kurban Bayramý nedeniyle yoðunluk yaþanan hayvan pazarýnda vatandaþlarý sahte para konusunda bilgilendirdi. Kurbanlýk hayvan satýþý yapýlan yerlerde piyasaya sahte para sürmeye çalýþtýðýný belirleyen polis ekipleri, bu nedenle, Kurban kesimi amacýyla canlý hayvan alým satýmý yapan kiþilerde sahte para suçlarýna karþý farkýndalýk oluþturmak, suç ile mücadelede ortak hareket ederek suçun iþlenmeden önce önlenmesi, olasý maðduriyetlerin önüne geçilmesi, meydana gelebilecek kalpazanlýk suçlarýnda suçlularýn ve suç delillerinin kaybolmadan ele geçirilebilmesi amacýyla Hayvan Pazarýnda sahte para ile ilgili broþür ve bilgilendirme çalýþmasý yaptý. Çorum Valiliðinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Halkýmýzýn bu tür suçlarla karþýlaþmalarý halinde, gerek Çorum Açýk Hayvan Pazarýnda görevlendirilen Emniyet Müdürlüðü ekiplerine þahsen müracaatlarý, gerekse Emniyet Müdürlüðümüz 155 Polis Ýhbar hattý ile KOM Þube Müdürlüðümüz numaralý telefonlarýna bildirimde bulunmalarý saygýyla duyurulur" denildi. Haber Servisi "Ýdari izin nedeniyle 3 Ekim'deki ek dersler tam ödenmelidir" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk, hükümetin çalýþanlarý arefe günü idari izinli saymasý dolayýsýyla öðretmenlerin ek ders ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerektiðini söyledi. Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarýna Yönelik Mali ve Sosyal Haklara iliþkin 2014 ve 2015 yýllarýný kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleþmeye atýfta bulunan Bulanýk, "Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý örgün ve yaygýn eðitim kurumlarýnda ders yýlý içerisindeki iþ günlerinde genel idari izinli olmalarý sebebiyle eðitim ve öðretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öðretmenler ile öðrencilerin çeþitli nedenlerle sýnýf veya okul bütünlüðünde izinli sayýlmalarý sebebiyle eðitim ve öðretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öðretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylýk karþýlýðý ders, varsa ek ders, ders niteliðinde yönetim, hazýrlýk ve planlama görevlerini yapmýþ sayýlýrlar" hükmüne yer verildiðini ifade ederek, "Bu hüküm doðrultusunda, Millî Eðitim Bakanlýðý'na baðlý eðitim kurumlarýnda görev yapan yönetici ve öðretmenlerin, Kurban Bayramý dolayýsýyla verilen idari izin nedeniyle 3 Ekim 2014 Cuma günü üzerlerinde bulunan aylýk karþýlýðý ders, varsa ek ders, ders niteliðinde yönetim, hazýrlýk ve planlama görevlerini yapmýþ sayýlarak, ek ders ücretlerinin eksiksiz ödenmesi gerekmektedir" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Hasta almaya giden ambulans kaza yaptý Toptancýlar Sitesi kavþaðýnda dün meydana gelen kazada dört kiþi yaralandý. Kazaya 112 Acil Servis Ambulansý da karýþtý. Hasta almaya giden 112 Acil Servis ambulansýnýn kýrmýzý ýþýkta kontrolsüz geçmesi üzerine otomobil ambulansa ambulansta kýrmýzý ýþýkta duran baþka bir otomobile çarptý ve devrildi. Kazada ambulans sürücüsü Cemil Çuhadar ve saðlýk görevlileri Elif Þahin ile Hatice Sýrçalý ile otomobil sürücüsü Hüseyin Bal yaralandý. Kaza sonrasýnda olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Saðlýk çalýþanlarý yaralýlara ilk müdahaleyi yaptýktan sonra Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrdý. Polis olayla ilgili soruþturma baþlattý. Yaralýlarýn saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Yasin YÜCEL

4 YILDIZ HABER 4 Ýl Genel Meclisi toplandý Ýl Genel Meclisi'nin ekim ayý mesaisi baþladý. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan toplantýda çoðu köylerin yerleþik alan ve civar tespitiyle ilgili 12 gündem maddesi görüþülerek karara baðlandý.toplantýda Alaca ilçesine baðlý Akpýnar,Kýzýllý, Kýzkaraca, Küçükhýrka ve Küçükkeþlik köylerine ait yerleþik alan ve civarý tespitleriyle ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý.toplantýda ayrýca Ýl Afet ve Durum Müdürlüðü'nün 2014 yýlý bütçesinde bulunan ancak ilgili kanun kapsamýnda harcama yetkisi sona eren 144 bin 390 TL'lik ödeneðin 144 bin 303 TL'sinin Doðal Afet Giderleri, geriye kalan TL'lik ödeneðin ise Doðal Afet Giderleri kalemine aktarýlmasýna oy birliðiyle karar verildi.yasin YÜCEL Defterdarlýk'dan bayram denetimleri Emekliler'den MHP Ýl Kadýn Kollarýna tebrik Emekliler Derneði Çorum Þubesi MHP Ýl Kadýn Kollarý yönetimine hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ile dernek yönetimini MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Adalet Avcu ile kadýn kollarý yönetimi karþýladý. MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Adalet Avcu, sentetik uyuþturuculara karþý açtýklarý savaþta emeklilerden destek istedi. Avcu, sentetik uyuþturucularý ile ilgili bir platform kuracaklarýný söyledi. Hýdýr Kýnýklý ise, tüm partilere eþit mesafede olduklarýný belirterek, bu konuda desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi ve, "Sivil Toplum Kuruluþu (STK) olarak yönetimi deðiþen tüm partileri ziyaret ederek yeni yöneticilerle tanýþýyoruz. Bizim için A partisi B partisi önemli deðil herkese eþit mesafedeyiz" dedi.bahadýr YÜCEL Baþbakan'dan bayram ikramiyesi istediler Kýsa adý BASK olan Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonu Baþbakan Ahmet Davutoðlu'na bir mektup göndererek memurlara birer maaþlarý karþýlýðýnda bayram ikramiyesi istedi.genel Baþkan Bayram Zengin ve Genel Sekreter Murat Aktaþ imzasýyla gönderilen mektupta, eðitim ve öðretim yýlýnýn baþlamasýyla, ilköðretimden yüksek öðretime kadar öðrencilerin okula baþladýðý buna baðlý olarak da eðitim ve öðretim harcamalarýnýn (giyimden eðitim malzemesine, katký payý/öðrenim harcý ve barýnmadan ulaþým/okul servisine kadar) yoðun olduðu bir dönem olduðu ifade edilerek, özellikle ailesinin ikamet ettiði þehirden baþka bir yerde yüksek öðretimde okuyan öðrencilerin ek harcamalarýnýn, Eylül ayýný adeta bir kabus ayýna çevirdiði belirtildi.bask Ýl Temsilcisi Hayati Çam mektup hakkýnda yaptýðý açýklamada, "4 Ekim 2014 tarihinde Kurban Bayramý baþlayacaðýnýn hatýrlatýldýðý mektupta, dini vecibe olarak kurban kesilmesi ve bayramlaþma geleneði, buna baðlý olarak eþ-dost, aile ve akraba ziyaretleri diðer aylardan farklý olarak Kurban Bayramýnýn bulunduðu ayda yeni ve ilave harcamalarý beraberinde getirdiði anlatýlan mektupta; eðitim ve öðretimin baþladýðý ayý takiben Kurban Bayramýnýn gelmesinin, aylýðýndan baþka geliri olmayan ve yasa gereði ikinci bir iþi olmayan veya gelir getirici bir iþle iþtigal etmeyen kamu görevlilerini ekonomik olarak zor durumda býraktýðý açýklandý.söz konusu harcamalarýn doðasý gereði "ertelenemez gider"lerden olduðu belirtilerek, geliri sabit olan, özellikle tek maaþlý ailelerin, söz konusu harcamalarý banka kredisi kullanarak borçlanma ile karþýlamaya çalýþtýklarý, buna baðlý olarak aylarca kredi taksiti ödeme sýkýntýsýna düþtükleri belirtildi. Baþbakana, kendisinin de uzun süre kamu görevlisi olarak görev yapmýþ olduðu hatýrlatýlan mektupta, bu nedenle memurlarýn sýkýntýlarýný daha iyi anlayacaðý ve çözüm getirme noktasýnda çalýþma baþlatacaðý ifade edilerek, Kurban Bayramý öncesinde tüm kamu görevlilerine birer maaþlarý tutarýnda seyyanen bayram ikramiyesi verilmesi istendi" dedi.hayati Çam, "Devlet, yýllardan beri kamuda çalýþan iþçilere yýlda 4 kez ikramiye vermektedir. Sendikalaþmanýn olmadýðý özel sektörde bile yýlda iki kez ikramiye verilmesi geleneði sürdürülmektedir. Bunun tek istisnasý memurlardýr. Yetkili sendikalarla hükümet arasýnda imzalanan toplu sözleþme metinlerine giren toplu sözleþme ikramiyesi ise ayda 15 lira olmak üzere 3 ayda bir 45 lira olarak ödenmektedir. Sendika aidatýnýn devlet tarafýndan karþýlanmasýnýn örtülü ifadesi olan toplu sözleþme ikramiyesinin aylýk 15 lira olarak ödenmesi hem Hükümetin hem de pazarlýða oturan güdümlü sendikalarýn ayýbýdýr. Üstelik; memurlar yýllardan beri ilk kez temmuz ayýnda artýþ alamadýklarý gibi, sarý sendikalarla imzalanan toplu sözleþme gerekçe gösterilerek enflasyon farklarý da ödenmemiþtir. Yeni Hükümetten ve yeni Baþbakan Sayýn Ahmet Davutoðlu'dan, Kurban Bayramý öncesinde memurlara, Kurban Bayramýný sevinç içinde geçirebilmeleri için müjdeli bir haber bekliyoruz. Memurlara birer maaþlarý tutarýnda bayram ikramiyesi ödenmesini istiyoruz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Ýl Defterdarý Ali Sormaz, düzenlediði basýn toplantýsýnda il ve ilçe vergi daireleri ve malmüdürlükleri nezdinde sürdürülen yaygýn ve yoðun vergi denetimlerinin, özellikle Kurban Bayramýna yönelik sektörler göz önünde bulundurularak 3 Ekim tarihine kadar yapýlacaðýný söyledi. Denetimlerin karayollarý üzerinde bulunan dinlenme tesisleri, canlý hayvan satýþ yerleri, perakende satýþ yapan iþletmeler, alýþveriþ merkezleri ve eðlence yerlerinde (gazino, bar, pavyon, gece kulüpleri, lokantalar, oteller vb.) yapýlacaðýný kaydeden Ali Sormaz, "Bu denetimlerde bandrollü ürün izleme sistemi kapsamýnda bandrollü ürünlerde kontrol edilecektir. Turizm faaliyetlerinin yoðun olarak yaþandýðý yerlerdeki konaklama tesislerinde de ( otel, motel, pansiyon, tatil köyü v.b.) yaygýn ve yoðun vergi denetimleri yapýlacaktýr. Mükelleflerin vergiyle ilgili ödevlerini yerine getirmede, belge düzenine uymada vatandaþlarýmýzýn da mal ve hizmet alýmlarýnda belge almalarý hususunda daha duyarlý ve hassas davranmalarý temennimizdir" dedi. -BORÇLARIN YENÝDEN YAPILANDI- RILMASI- Defterdar Sormaz basýn toplantýsýnda "6552 sayýlý Ýþ Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý ile Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Dair Kanun" hakkýnda da açýklamalarda bulundu. Yapýlandýrma kapsamýna giren alacaklardan bu kanunun yayýmlandýðý tarih itibariyle vadesi geldiði halde ödenmemiþ olan yada ödeme süresi henüz geçmemiþ bulunan alacaklarýn ödenmemiþ kýsmýnýn tamamýnýn ödenmesi þartýyla, bunlara baðlý faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammý gibi feri amme alacaklarýndan vazgeçilerek bunlar yerine bu Kanunu yayýmlandýðý tarihe kadar YÝ-ÜFE aylýk deðiþim oranlarý esas alýnarak hesaplanacak tutarýn ödenmesi esasý getirildiðini ifade eden Sormaz, "Yapýlandýrýlma kapsamýna sadece feri alacaklarýn girmesi halinde feri alacak yerine YÝ- ÜFE aylýk deðiþim oranlarý esas alýnarak hesaplanacak tutarýn ödenmesi gerekmektedir. YÝ-ÜFE aylýk deðiþim oranlarý olarak Türkiye Ýstatistik Kurumunun her ay için belirlediði tarihine kadar toptan eþya fiyatlarý endeksi (TEFE) aylýk deðiþim oranlarý tarihinden itibaren üretici fiyatlarý endeksi (ÜFE) aylýk deðiþim oranlan, tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (YÝ-ÜFE) aylýk deðiþim oranlarý esas alýnacaktýr. Hesaplanan tutarýn ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde herhangi bir faiz hesaplanmayacak, taksitli ödeme seçeneðinin seçilmesi halinde ise ödenecek tutara, taksit sürelerine þu katsayýlar uygulanacak: Altý eþit taksit için (1,05), Dokuz eþit taksit için (1,07), On iki eþit taksit için (1,10), On sekiz eþit taksit için (1,15). Bu Kanunun yayýmlandýðý tarih itibarýyla vadesi geldiði hâlde ödenmemiþ olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiþ bulunan ve bir vergi aslýna baðlý olmaksýzýn kesilmiþ olan vergi cezalarýnýn %50'sinin, bu maddede belirtilen süre ve þekilde tamamen ödenmesi þartýyla cezalarýn kalan %50'sinin tahsilinden vazgeçilir. Yapýlan düzenlemeye göre, madde kapsamýnda yapýlandýrýlacak alacaklarýn Kanunun yayýmlandýðý tarih itibarýyla (bu tarih hariç) kesinleþmiþ olmasý, ihtilaflý olmamasý veya ihtilaflý hale gelme olasýlýðýnýn kalmamasýdýr" þeklinde kaydetti.sormaz baþvuru ve ödeme süresi hakkýnda ise þu bilgileri verdi: "Maliye Bakanlýðýna baðlý vergi dairelerine olan borçlarý için madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, Kasým/2014 sonuna kadar (kanunun yayýmlandýðý tarihi izleyen ikinci ayýn son günü 30 Kasým 2014 olduðu halde bu günün tatile rastlamasý nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iþ günü olarak 1 Aralýk 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar) borçlu olduklarý vergi dairesine doðrudan baþvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Baþkanlýðýmýz internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden baþvuruda bulunabileceklerdir. Ayrýca borçlular motorlu taþýtlar vergisi ve/veya taþýtla iliþkili idari para cezalarý için bulunduklarý ildeki/ilçedeki motorlu taþýtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine de baþvuru yapabileceklerdir. Ýlk taksitin (Aralýk -2014) Kanunun yayýmlandýðý tarihi izleyen üçüncü aydan baþlamak üzere, ikiþer aylýk dönemler halinde en fazla on sekiz eþit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yýlýnda iki veya daha az (2014 takvim yýlý için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarýnýn son taksiti izleyen ayýn sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayýlý Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammý oranýnda hesaplanacak geç ödeme zammý ile birlikte ödenmesi þartýyla bu madde hükümlerinden yararlanýlýr. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen þekilde de ödenmemesi veya bir takvim yýlýnda ikiden fazla (2014 takvim yýlý için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakký kaybedilir." Yasin YÜCEL

5 YILDIZ HABER 5 "HEMÞERÝLERÝMÝZÝN KURBAN BAYRAMINIZI EN KALBÝ DUYGULARIMLA KUTLAR, MÝLLETÝMÝZ VE TÜM ÝNSANLIK ÝÇÝN HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI ALLAH'TAN DÝLERÝM." DR. CAHÝT BAÐCI ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin Mübarek Kurban Bayramýnýzý kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim. Sancaktar Ýþ Merkezi Zemin Kat No: 1 Çorum Tel: Kadir SOL ÝLKADIM BASIMEVÝ AKYILDIZ ÝNÞAAT Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve Müþterilerimizin Kurban Bayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz OSMAN DEMÝREL OSMANCIK CAD. NO:22/A TEL TSO'dan Vali Kara'ya tebrik Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Divaný Üyeleri, Vali Ahmet Kara'yý ziyaret ettiler. TSO heyeti ziyarette, Vali Ahmet Kara'yý tebrik ederek görevinde baþarýlar diledi. Ziyarette Vali Ahmet Kara'ya, Çorum sanayisinin çok farklý sektörlerden teþekkül bir yapýya sahip olduðunu aktarýldý. 600'e yakýn KOBÝ'siyle Çorum'un bir KOBÝ Baþkenti olduðunun ifade edildiði ziyarette ayrýca, Çorum'da bürokrasi, özel sektör, sivil toplum kuruluþlarý ve iþ dünyasý arasýnda uyumlu bir çalýþma düzeninin olduðu vurgulandý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Ahmet Kara da, Çorum sanayisinin bölge illeri arasýndaki en geliþmiþ sanayi olduðunu bildiðini söyledi. "Siz mal ve hizmet üretiyorsunuz. Ýþi siz yapýyorsunuz, biz de sizin iþinizi kolaylaþtýrmakla görevliyiz" diyen Vali Kara, "Devletin görevi, vatandaþýn iþini kolaylaþtýrmak. Sizlerin iþlerini kolaylaþtýrmak, önünüzün açýlmasý için bizleri yönlendirmelisiniz. Bizi yönlendirin ki, biz de devletin bir yavaþlýðý varsa bunu giderelim" dedi. Göreve baþlamasýnýn ardýndan kendisine Çorum ile ilgili verilen bilgilerin hep olumlu olduðunu ifade eden Vali Kara, Çorum'un kültürel yapýsýnýn hayli zengin olduðunu vurguladý. Vali Ahmet Kara, iþ dünyasýna kapýsýnýn her zaman açýk olduðunu belirterek "Bize düþen ne ise koþarýz, görevimizi yaparýz" diye konuþtu. Vali Kara, ziyaretten dolayý Çorum TSO Yöneticilerine teþekkür etti. Haber Servisi "Saðlýk çalýþanlarýna kreþ uygulamasý hayata geçiyor" Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafçý kreþ uygulamasýyla ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Sendikamýz ve Saðlýk Bakanlýðý arasýnda nisan ayýnda gerçekleþtirilen KÝK toplantýsýnda alýnan karar doðrultusunda ve Saðlýk-Sen tarafýndan Ebeler, Hemþireler ve Anneler Günü kapsamýnda düzenlenen Saðlýk Çalýþanlarý Türkiye Buluþmasý'nda 61. Hükümet'in Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan saðlýk çalýþanlarýna müjdelenen saðlýk kurumlarýnda kreþ uygulamasý hayat geçiyor" dedi.konu hakkýnda açýklamalarda bulunan Lafçý, "Konu ile ilgili Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu ve Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Eyüp Gümüþ ile genel merkez yöneticilerimizin yaptýðý görüþmelerin neticesinin sonucu olarak Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan valiliklere gönderilen genelge ile saðlýk kuruluþlarýnda çalýþan personelin 0-6 yaþ grubundaki çocuklarýnýn kreþ imkânlarýnýn tespit edilmesi, 50 ve üzeri çocuðun bulunduðu kuruluþlarýn bünyesinde kreþ açýlmasý, bu sayýnýn altýndaki yerler için de birden fazla saðlýk kuruluþuna yönelik ortak kreþ imkâný saðlanmasý istendi" diye kaydetti. Saðlýk kurumlarýnda kreþ uygulamasýnýn hayata geçirilmesini yýlardýr toplu sözleþme masasýnda, kurum idari kurul toplantýlarýnda ve bakanlýkla yapýlan görüþmelerde defalarca dile getirdiklerini belirten Lafçý, "Mayýs ayýnda gerçekleþtirilen Ebeler, Hemþireler ve Anneler Günü dolayýsýyla düzenlenen Saðlýk Çalýþanlarý Türkiye Buluþmasý'nda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'dan saðlýk kurumlarýnda kreþ açýlmasýný talep ettik. Baþbakan Erdoðan'ýn o toplantýda saðlýk çalýþanlarýna yýpranma payý, lisans tamamlama hakký müjdeleri ile birlikte saðlýk kurumlarýnda kreþ açýlmasý müjdesi vermiþti, Saðlýk Bakanlýðý'nýn valiliklere gönderdiði genelge ile bu sorunun da çözüme kavuþtuðunu belirtti. Kreþ uygulamasýnýn 24 saat esasýna göre çalýþan ve fedakârca görevlerini sürdüren saðlýk çalýþanlarý için önemli bir uygulamadýr. Saðlýk kurumlarýnda kreþ açýlmasý, lisans tamamlama ve yýpranma payý verilmesi sürecinin takipçisi olacaðýz. Saðlýk çalýþanlarýna yeni müjdeler vermek için çalýþmalarýmýz devam edecektir" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Çorum'da doðuþta beklenen yaþam süresi erkekte 74,8,kadýnda ise 80,1 yýl olarak belirlendi. Doðuþta beklenen yaþam süresi, ülkelerdeki sosyo-ekonomik geliþmiþlik seviyelerini, yaþam kalitesini ve ölümlülük seviyelerini ölçmekte kullanýlan çok önemli bir gösterge. Bu gösterge hayat tablolarý yoluyla elde edilebiliyor.doðuþta beklenen yaþam süresi, 2013 Çorum''da kadýnlar daha fazla yaþýyor Büyük Keþlik'te Abdal Musa Cemi verilerine göre Türkiye geneli için toplamda 76,3, erkeklerde 73,7 ve kadýnlarda 79,4 yýl oldu. Genel olarak kadýnlar erkeklerden daha uzun süre yaþarken, doðuþta beklenen yaþam süresi farký 5,7 yýl. Çorum'da ise doðuþta beklenen yaþam süresi toplamda 77.4 yýl olurken erkekte 74,8, kadýnda ise 80,1 yýl olarak belirlendi. Haber Servisi Alaca Ýlçesine baðlý Büyük Keþlik (Nesimi Keþlik) Köyü'nde Abdal Musa Cemi düzenlenecek.büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan düzenlenen Abdal Musa Cemi, Kurban Bayramýnýn 3. günü olan 6 Ekim 2014 Pazartesi akþamý Büyük Keþlik Köyü Cemevi'nde yapýlacak. Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Halil Kabadayý, tüm canlarý 6 Ekim Pazartesi akþamý düzenleyecekleri Abdal Musa Cemine davet etti.halil Kabadayý, cem törenine katýlmak isteyenler için ayný gün saat 16.00'da Bahabey Caddesi Yeþil Fýrýn karþýsýnda otobüs kaldýrýlacaðýný sözlerine ekledi.haber Servisi

6 YILDIZ HABER 6 "HEMÞERÝLERÝMÝZÝN KURBAN BAYRAMINIZI EN KALBÝ DUYGULARIMLA KUTLAR, MÝLLETÝMÝZ VE TÜM ÝNSANLIK ÝÇÝN HAYIRLARA VESÝLE OLMASINI ALLAH'TAN DÝLERÝM." SALÝM USLU ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ TBMM ÝDARE AMÝRÝ ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. KURBAN BAYRAMINIZ Mübarek Olsun Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Tüm Ýslam Aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek KURBAN BAYRAMINI Kutlar Hayýrlara vesile Olmasýný Dileriz Osmancýklý öðretmen, Uluslararasý Büyük Türk Dil Kurultay'ýnda sunum yaptý Uluslararasý Büyük Türk Dil Kurultay'ýna Osmancýk'tan katýlan öðretmen Ümit Çiftbaþ kurultayda ikinci kez sunum yaptý. Bilkent Üniversitesi ile Selehaddin Üniversitesi tarafýndan Erbil kentinde düzenlenmesi planlanýrken IÞÝD tehlikesi nedeniyle Ankara'da gerçekleþtirilen IX. Uluslararasý Büyük Türk Dil Kurultay'ýna Osmancýk Yaylabaþý Ýlkokulundan Ümit Çiftbaþ katýldý. Kurultaya öðretmen olarak katýlan tek isim olan Çiftbaþ, Türki ülkelerin üniversitelerinden gelen öðretim üyeleri ile birlikte sunum yaptý. Daha önce de Arnavutluk'ta düzenlenen kurultaya katýlan Çiftbaþ Ankara'da "Ýlköðretimde Dil Bilgisi Öðretiminde Karþýlaþýlan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu sunumu gerçekleþtirdi.kurultaya Bilkent Üniversitesi Rektörü Ali Ýhsan Doðramacý ve Irak Selahaddin Üniversitesi Rektörü Ahmet Anvar Dezaye de katýldý. Haber Servisi Büyük Keþlik Köyü Derneði'nden Meclis Baþkaný Kaya'ya ziyaret Saffet Þimþek bu gece TRT FM'in konuðu olacak Ýlk albümü "Dört Mevsim Türküler" ile 2011 yýlýnda müzik piyasasýnda adýný duyuran, ikinci albümü "Geþt u Güzar"ý ise geçtiðimiz günlerde çýkaran hemþehrimiz Saffet Þimþek, bu gece TRT FM'de "Gecenin Ýçinden" isimli programýn konuðu olacak."dört Mevsim Türküler" albümünde Çorum yöresi türkülerine aðýrlýk veren, Geþt u Güzar'da ise sözleri Yunus Emre'ye ait olan "Aþkýn Odu" ve Pir Sultan Abdal'a ait olan "Gidiyorum Dertli Dertli" isimli iki eserin yanýsýra Malatya, Tokat, Sivas, Erzincan, Elazýð, Tunceli ve Erzurum yörelerine ait anonim eserlere de yer veren Saffet Þimþek, gece 24.00'de TRT FM'de türkü severlere unutulmaz bir türkü ziyafeti sunacak. SAFFET ÞÝMÞEK KÝMDÝR? 15 Aðustos 1971 tarihinde Çorum'da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Çorum'da tamamladý. Çorum'da yaþadýðý dönem içerisinde bir çok kültürel ve sanatsal faaliyet içinde yer aldý. Çorum Kültür ve Sanat Evi bünyesinde çalýþan halk oyunlarý ekibinde ve Türk Halk Müziði Korosu'nda görev aldý. Hitit Festivali kapsamýnda yapýlan faaliyetlerde aktif rol aldý. Çorum Atatürk Lisesi Türk Halk Müziði Korosu'nda müzik öðretmeni Sadi Döner sayesinde görev aldý yýlýnda müzik öðretmeni Sadi Döner'in teþvikiyle Marmara Üniversitesi müzik eðitimi bölümünün sýnavlarýna girdi. Batý müziði eðitimi, solfej ve piyano derslerinin yaný sýra ana sanat dalý olarak þan eðitimini devam ettirdi. Marmara Üniversitesi Türk Halk Müziði Korosu'nda dört yýl boyunca çalýþmalarýný devam ettirdi yýlýnda mezun oldu. Halen Ýstanbul Ataþehir ilçesinde müzik öðretmenliði ve müdür yardýmcýlýðý görevini yürütüyor. Yine Ataþehir ilçesi öðretmenler Türk Halk Müziði Korosu'nun þefliðini yapýyor. Stüdyo çalýþmalarý da devam eden Saffet Þimþek'in "dört mevsim türküler" ve "Geþt ü Güzar" isimli iki albümü bulunuyor. Haber Servisi Alaca Ýlçesine baðlý Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Halil Kabadayý Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. Halil Kabadayý, ziyarette Çorum'un ve bölgenin en önemli Alevi inanç merkezlerinden birisi olan Büyük Keþlik Köyü'nde yaþanan sorun ve problemler hakkýnda Meclis Baþkaný Kaya'ya bilgi verdi. Son derece samimi bir ortamda gerçekleþen ziyarette konuþan Dernek Baþkaný Halil Kabadayý, Çorum eski Valisi Sabri Baþköy'ün geçtiðimiz Haziran ayý içerisinde Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray ve Yol Þube Müdürü Recep Çýplak ile birlikte köye gelerek bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduðunu hatýrlattý.ziyaretin ardýndan Cemevi önü ile Nesimi Dede'nin türbesinin de bulunduðu köy mezarlýk yolunun toz ve çamurdan kurtarýlmasý için kilit parke döþenmesi konusunda bir çalýþma baþlatýldýðýný anlatan Halil Kabadayý, kilit parke taþýnýn köye getirildiðini ancak, döþeme iþlemine henüz baþlanmadýðýný kaydetti. Halil Kabadayý, köyde yaþanan içme suyu sýkýntýsý konusunda da Halil Ýbrahim Kaya'yý bilgilendirerek yardýmcý olmasýný istedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, büyük bir samimiyet içerisinde Çorum'daki tüm köylerin sorunlarýyla ilgilendiklerini belirterek, önümüzdeki 5 yýlýn sonunda tüm köylerdeki tüm köylerin sorunlarýna önemli ölçüde çözüm bulmayý hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda Büyük Keþlik Köyü'ndeki içme suyu ve kilit parke sorununu da çözeceklerini anlatan Kaya, "Her iþin baþý samimiyettir. Ýl Genel Meclisi olarak Çorum'daki tüm köylerimizin sorunlarýna samimiyetle yaklaþýyoruz. Bu kapsamda Büyük Keþlik Köyü'ndeki sorunlarýn çözümü konusunda da son derece samimi olduðumuzu belirtmek istiyorum. Köyünüzde yaþanan sorunlara kýsa sürede çözüm bulunacaðýný belirtmek istiyorum" dedi. Haber Servisi

7 YILDIZ HABER 7 Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not 'Kamu yararý' statüsü kaldýrýlmak istenen Kimse Yok mu Derneði'nin, gerçek denetimlerden tam not aldýðý ortaya çýktý. Ýçiþleri Bakanlýðý müfettiþleri, 25 Þubat 2014'te baþlayan ve 2 ay süren incelemede derneðin faaliyetlerinde...'kamu yararý' statüsü kaldýrýlmak istenen Kimse Yok mu Derneði'nin, gerçek denetimlerden tam not aldýðý ortaya çýktý. Ýçiþleri Bakanlýðý müfettiþleri, 25 Þubat 2014'te baþlayan ve 2 ay süren incelemede derneðin faaliyetlerinde hiçbir usulsüzlük ve hataya rastlamadý. Hazýrlanan raporda 'kamu yararý' statüsünün devam etmesi istendi.kimse Yok mu Derneði'nin 'kamu yararýna yardým toplama statüsü'nün elinden alýnacaðý iddiasý gündemi sarstý. Sivil toplum örgütleri ve kamuoyu vicdaný, bu statünün kaldýrýlmasý durumunda maðdur, mazlum, yetim ve yoksullara yapýlan yardýmlarýn önünün kesileceði uyarýsýnda bulundu. Öte yandan Ýçiþleri Bakanlýðý müfettiþlerinin, derneði son olarak 25 Þubat 2014'ten baþlayarak 2 ay boyunca sýký bir denetimden geçirdiði ortaya çýktý. Bakanlýða sunulan denetim raporuna göre derneðin çalýþmalarýnda en ufak bir usulsüzlük ya da hata yok. Dolayýsýyla kamu yararý statüsünün kaldýrýlmasý için bir gerekçe de mevcut deðil.hakkýnda çýkan karalama haberlerin ardýndan 'kamu yararý statüsü'nün kaldýrýlma tartýþmalarý ortaya atýlan Kimse Yok mu Derneði'nin denetim markajýna alýndýðý ortaya çýktý. Yapýlan denetimlerde herhangi bir hata çýkmasý halinde derneðin elindeki statünün alýnmasý söz konusuydu. Ancak daha önce dernekte denetim yapan Ýçiþleri Bakanlýðý müfettiþlerinin son yaptýklarý incelemelerde de bir hata bulunamadý. Derneðin geçirdiði denetimlerin ikincisinde Ýçiþleri Bakanlýðý Müfettiþi ve dernek denetçileri yer aldý. 25 Þubat'ta baþlayýp 2 aya yakýn devam eden denetimler sonucu hazýrlanan raporda "Müfettiþliðimizce yapýlan teftiþ neticesinde, Kimse Yok mu Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði'nin Dernekler Yönetmeliði'nin 49. maddesindeki kamuya yararlý dernek statüsü için gerekli þartlarý taþýdýðý anlaþýldýðýndan, adý geçen derneðin kamu yararý statüsünün devam etmesinin uygun olacaðý deðerlendirilmektedir." ifadeleri kullanýldý.25 Þubat 2014 tarihinde baþlanan ve 17 Nisan 2014 tarihinde biten denetimlerde derneðin 2011, 2012 ve 2013 yýllarý mercek altýna alýndý. Sonuç olarak derneðin, kanunda yer alan hükümlerin gerekliliklerini fazlasýyla gerçekleþtirdiði tespiti yapýldý. Kanuna göre, bir derneðin kamu yararý statüsüne sahip olmasý için, Dernekler Yönetmeliði'nin 49. maddesinin (c) bendinde yer alan "Amacý ve gerçekleþtirdiði faaliyetlerin, üyelerinin dýþýnda yerel veya ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarýna yönelik çözümler üretecek ve toplumsal geliþmeye katký saðlayacak nitelikte olmasý", (d) bendinde yer alan "Yýl içinde elde ettiði gelirin en az yarýsýnýn bu amaçla harcanmasý" ve (e) bendinde yer alan "Sahip olduðu mal varlýðýnýn ve yýllýk gelirinin tüzüðünde belirtilen amacý gerçekleþtirecek düzeyde olmasý gerekir." kurallarýný saðlamasý þart koþuluyor. Müfettiþlerin raporu, bir derneðin yýl içinde sahip olduðu gelirin yüzde 50'sinin kamu yararýna harcanmasý þartýný Kimse Yok mu'nun fazlasýyla yerine getirdiðini gösteriyor yýlý içerisinde 257 milyon 88 bin lira kazancýnýn 180 milyon 578 bin lirasýnýn derneðin amaçlarý doðrultusunda harcandýðýný ortaya koydu. Bu rakama göre dernek, kazancýnýn yüzde 70'ini amaca yönelik kullandý. 'GELÝRÝNÝN ÜZERÝNDE YARDIM YAPILDI' Denetimlerde, derneðin 2012 yýlýnda 183 milyon 295 bin lira geliri olmasýna raðmen 184 milyon 655 bin lirasýný amaçlar doðrultusunda kullanarak kazancýnýn yüzde 101'ini amaçlara yönelik harcadýðý tespiti yapýlýyor. En son 2013 yýlýnda 161 milyon 230 bin lira kazancýnýn 129 milyon 955 bin lirasýnýn amaçlarý doðrultusunda harcayarak gelirinin yüzde 81'inin kullanýldýðý vurgulanýyor. Dernek bu yönüyle kanunda yer alan 'Gelirinin yüzde ellisini amaçlarý yönünde harcamasý gerekiyor' þartýný fazlasýyla gerçekleþtirdi. 'AYLARCA SÜREN TEFTÝÞLER YOK SAYILDI' Kimse Yok mu Derneði'nin, aylar süren denetimlerde temiz çýkmasýna raðmen kamu yararýna faaliyet gösterme ve yardým toplama yetkisinin kaldýrýlmasý için Bakanlar Kurulu'nda konunun imzaya açýldýðý iddia edildi. Habere göre, dernekte aylarca süren iki denetim yapýlmasýna raðmen hiçbir suç bulunamadý. Müfettiþ raporlarý hükümetin beklentisini karþýlamayýnca Ýçiþleri Bakanlýðý üçüncü heyeti görevlendirdi. Sadece 1,5 gün inceleme yapan 3. heyetin masa baþýnda ýsmarlama rapor yazdýðý ileri sürülüyor. Bu rapor esas alýnarak 'kamu yararý' statüsünün iptal edilmesinin Bakanlar Kurulu'nda imzaya açýldýðý ileri sürüldü. CÝHAN Hayvan Pazarý'nda inceleme "Gençlerin dini deðerler ve camilerle bütünleþip bezenmesi için adým attýk" Camiler ve Din Görevlileri Haftasý Temasý olan 'Cami ve Gençlik' konulu istiþare toplantýsýnýn üçüncüsü yapýldý.ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþen toplantýya Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof Dr. Mustafa Býyýk, Doç. Dr. Muammer Cengil, kamu kurum ve kuruluþlarý ile sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve muhtarlar katýldý.müftü Mehmet Aþýk, bu toplantýda daha önce yapýlan toplantýlarýn bir kritiðini yapmak ve yeni katýlanlarýnda fikir ve görüþlerini Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi gençleri, Ýtfaiye Haftasý'nda itfaiye ekipleri ile bir araya gelerek, itfaiyecilik faaliyetleri ile bilgiler aldýlar.konu ile ilgili açýklamalarda bulunan Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürü Ýsmail Öðütverici, "Öncelikle bizi ziyarete gelen Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezini teþekkür ediyoruz. Burada gençlere öncelikle yangýn ile ilgili bilgiler verdik. Daha sonra arama kurtarma aracý, müdahale aracý ve merdivenli aracýmýzý ve ne iþe yaradýklarýný anlattýk. Bunlarýn dýþýnda ani alarmda neler yapýldýðýný mini bir tatbikat eþliðinde öðrettik. Bunlarýn genel anlamda zaten halkýmýzýn bilmesi gereken almak suretiyle üçer aylýk, altýþar aylýk eylem planlarý hazýrlayacaklarýný ve bunu da ilgili Kurum ve kuruluþlar ve stk'larla birlikte yürüteceklerini ifade etti. Daha sonra Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan "Cami ve Gençlik" konulu iki film izlendi. Toplantýya katýlanlara Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu tarafýndan daha önceki yapýlan toplantýlarýn özet bir sunumu yapýldý. Müftü Mehmet Aþýk, gençlerin dini deðerler ve camilerle bütünleþip bezenmesi için bir adým attýklarýný ve bu çalýþmayý toplumun tüm kesimleriyle birlikte yürütmenin daha doðru olacaðýna inandýklarýný kaydederek, "Velev ki bunca çalýþma sonucunda bir evladýmýzýn dahi kurtuluþuna vesile olabileceksek, onca çaba karþýlýðýný bulmuþ olacaktýr. Esas olan samimice bu dertlerle dertlenip, gençlerimize gönül penceremizi açabilmektir. Ben inanýyorum ki, bu çabalarýmýz gençlerimizin gönlünde de karþýlýk bulacak ve camiler gençlerimizle taçlanacaktýr. Bu meselenin hepsini bir anda çözmemiz mümkün deðil, býçak gibi bir anda kesemeyiz. Bu bir süreç ve bizde hep birlikte bunun adýmlarýný atýyoruz" dedi.haber Servisi Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nden itfaiye ziyareti þeyler ama halkýmýzýn genel anlamda bunlardan pek bir bilgisi yok. Bu nedenle bizleri düþünüp buraya gelen baþta Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi gençlerine ve Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya'ya teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya ise, "Bizlerin itfaiye ekiplerini ziyaret etmemizdeki amaç hem onlarýn haftasýnda onlarla birlikte olmak hem de gençlerimizin Ýtfaiye ekiplerinin sadece yangýn söndürmekte deðil birçok olayda var olduðunu öðretmektir. Gençlerimizin artýk itfaiye ekiplerinin hangi konularda olaylara mutabýk olduklarýný biliyorlar" dedi. Haber Servisi Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Kurban Bayramý sonuna kadar açýk kalacak olan Canlý Hayvan Pazarý'ný gezdi. Beraberinde ÇESOB Baþkan Vekili, Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür ile Hayvan Pazarý'ný gezen Fikret Zaman, incelemeler de bulunarak, satýcýlarýn sorunlarýný dinledi. Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, incelemeler sýrasýnda satýcýlar ve vatandaþlarla görüþerek sohbet etti. Kurban Bayramý öncesi Hayvan Pazarý'ný yerinde inceleme fýrsatý bulduðunu söyleyen Zaman, vatandaþlarýn Kurban Bayramý'ný da kutladý. Kurban satýcýlarý ile vatandaþlarda ziyaretlerinden dolayý Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman ve Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür'e teþekkür ettiler. Haber Servisi Hatice Külcü'den yaþlýlara jest Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Kurban Bayramý öncesi Vali Atýl Üzelgün ve Hacý- Ahmet Akdað Huzurevlerini ziyaret etti. Huzurevi sakinlerinin elini öperek Kurban Bayramlarýný tebrik eden Hatice Külcü, zaman zaman duygusal anlar da yaþadý. Belediye Meclis üyeleri Seyhan Günhan, Þaheste Uçar, Süreyya Daþcý Coþgunsu, Baþkan yardýmcýlarýnýn eþleri Sýdýka Yabacýoðlu, Emine Zahir, Havva Candan ile Kadýn Kültür ve Sanat Merkezlerinden gelen kursiyerlerin de eþlik ettiði ziyarette Hatice Külcü, huzurevi yetkililerinden bilgi aldý. Huzurevi sakini Kadir Atýcý'nýn "Piknik istiyoruz" talebine olumlu yanýt veren Külcü, "Bayramdan sonra havalar sýcak olursa yaparýz. Olmazsa mayýs ayýnda Allah izin verirse hep birlikte pikniðe gideceðiz" dedi. 114 yaþýndaki Hacer Özkan ile özel olarak ilgilenen Külcü, Hacer teyzeye uzun yaþamanýn sýrrýsýn sordu. "Ne yedin, ne içtin diyerek" sýrrýný sordu. Külcü, "Sizlere Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'nün selamýný getirdim. O da sizleri ziyaret edecek. Bu hayat böyle devam etmeyecek, sizlerin tecrübelerinden faydalanmaya geldik. Sizlerin dualarýyla huzur içinde yaþýyoruz. Dualarýnýzý eksik etmeyin. Allah devletimize zeval vermesin. Dua edin birlik beraberlik içinde huzurlu bir þekilde yaþayalým" þeklinde kaydetti. Vali Atýl Üzelgün Huzurevi'nin ardýndan Hatice Külcü ve beraberindekiler bu kez de Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevine geçti. Burada yaþlýlarýn elini öpen Külcü, bayramlarýný tebrik ederek, herhangi bir þeye ihtiyaçlarý olup olmadýðý sordu. Külcü, yaþlýlara hediyeler verip, onlarla birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi.hatice Külcü, ziyaret ettiði huzurevi sakinlerine bayram hediyesi de vermeyi ihmal etmedi.haber Servisi

8 YILDIZ Uzun Cüce Sirk müdürüne uzun boylu bir adam baþvurdu: "Sirkinizde çalýþmak üzere bir cüce aradýðýnýzý okudum gazete ilanlarýnda. Bu iþi yapmak istiyorum.." "Anlamadým.. Siz.. Þeey.. Basbayaðý boylu poslu bir insansýnýz. Biz cüce arýyoruz, YAÞAM cüce.. Kaç sizin boyunuz?" "Bir yetmiþ dokuz." "Be kardeþim, bir yetmiþ dokuz boyunda cüce olur mu hiç? Seni ne diye tanýtýrýz müþterilere?" "Gayet basit: "Dünyanýn en uzun boylu cücesi bu sirkte" diye ilan verirsiniz, olur biter..." Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü "Türk milletinin çýkarlarý küresel güçlerin çýkarlarýnýn üstünde tutulmalýdýr" Türk Büro Sen Ýl Baþkaný Sami Çam, "Ülkemiz iç politika ve dýþ politikasýnda tarihi dönüm noktalarýndan bir tanesini daha yaþamaktadýr. Ýçeride gemi azýya almýþ, açýlým sürecini iyi deðerlendiren PKK terör örgütü, aðýr silahlar dâhil her türlü silahý ve elaman temini noktasýnda 1990'lý yýllardan daha iyi duruma gelmiþtir" dedi. Düzenlediði basýn toplantýsýnda, "Ülkemizin doðusu ve güneydoðusunda görünen o ki; PKK yerine TSK çekilmiþ, PKK terör örgütü devletçik olma ve bölgede hâkimiyet kurma noktasýnda mesafe almýþ, Türk Silahlý Kuvvetleri ve polisimizle ayný anda Diyarbakýr sokaklarýnda devriye atar hale gelmiþtir. Kendi okullarýný açmak, anadilde eðitim yapmak adýna 50'nin üstünde okulu yakmýþtýr. Bir yanda kurumsallaþma adýna terör örgütü mensuplarýnýn heykellerini dikerek, tabanýn motivasyonu saðlamak istemekte diðer yanda Bayrak indirme, Atatürk heykellerine saldýrmakla Türk milletini tahrik etmektedir. Gün geçmiyor ki PKK sözcülerinden bir tanesi çýkýp Türk devletini tehdit etmesin. Bölgeden gelen þehit haberlerinin çoðu trafik kazasý diye basýn yayýn organlarýndan duymayalým" dedi. "Son yýllarda sýkça duyduðumuz hükümete karþý darbe söyleminden, devlete karþý darbe yapmaya kalkanlar da en az onlarýn muhatap olduðu eylem ve iþlemlere muhatap olmalý" diyen Çam, "TBMM çatýsý altýnda milletvekilliði yapan sözde insanlarýn, vekil kisvesi altýnda askere ve polise taþ atmasý, tokat atmasý, hakaret etmesinin hukukumuzda bir karþýlýðý olmasý gerekmez mi? Bu insanlarý hala TBMM'de beslenmesini hangi gerekçe ile açýklayacaksýnýz? Bunlarýn hepsi açýlým sevdasýnýn haram meyveleri deðil mi? Açýlým sevdasýndan bir an önce vazgeçilmelidir. Devamý halinde ülkede sonu belirsiz bir kargaþa ortamýnýn olacaðý bugünden gözlenmektedir. Yaný baþýmýzda Ortadoðu cayýr cayýr yanmakta, dün kardeþ olanlar, ayný dinden olanlar, ayný milletten olanlar bugün Batýnýn kýþkýrtmasý ve bitmek tükenmek bilmeyen çýkarlarý sebebi ile Ortadoðu'yu ateþe vermiþlerdir. Komþuda çýkan bu yangýnýn bize de sýçramamasý düþünülemez, nitekim sýçramak üzere. Adýnýn Ýslam devleti olduðunu söyleyen ama Ýslam'ýn barýþ, hoþgörü ve kardeþlik dini olduðunu anlamayan, sahiplerinin deðirmenine su taþýyan bir terör örgütü mevcuttur. Bu örgüt kendisine cihatçý diyerek güzelim o duygularý da itibarsýzlaþtýrmak istemektedir. Onlar eðer cihatçý ise önce Ýsrail'den veya Çin'den baþlamalarý lazým gelmez mi? Bu örgütün üstlendiði misyon Irak ve Suriye'de istikrarsýzlaþtýrmak, yabancý devletlerin müdahalesini kolaylaþtýrmak ve yüzyýllardýr Kürtlerin hayali olan kürdistan devletini IÞID eliyle kurmaktýr. Çöl de basit bir araç üzerinde hafif silahlarla insanlarý katleden yapý, kameralar önünde baþ keserek dünyaya barýþ dini olan, kardeþlik dini olan Ýslam'a karþý algý operasyonlarýn parçasý haline gelmiþtir. Bu yapý sayesinde küresel güçler ABD Ýsrail, AB ise dünyaya Ýslam eþittir IÞID anlamýnda algý yanýlmalarýný tam ve eksiksiz kullanarak Ýslam üzerin de kara propaganda yapýlmasýný saðlamýþtýr. Küresel güç merkezleri IÞID terör örgütünü kullanarak PKK'yý meþrulaþtýrma ve lojistik destek vermek için bir bahane yaratmýþlardýr. Bu baðlamda güç merkezleri hem Ýslam'a darbe vurmak, hem de Ortadoðu'nun ortasýnda ikinci bir Ýsrail kurmak için kendilerine haklý gerekçeler üretilmesi saðlanmýþtýr" þeklinde kaydetti.çam, sözlerini þu ifadelerle tamamladý:"ortadoðuda oyun oynayan aktörler; Filler ve Çimenler tiyatrosundan esinlenerek Moskova- Tarhan-Pekin ittifaký ve ABD NATO ittifakýnýn filleri, Suriye- Irak-Türkiye çimenlerin de depreþiyorlar. Maalesef ezilen bizim topraklarýmýz ve bizim insanýmýz olmaktadýr. Onlar tek kutuplu düzenden çift kutuplu dünya düzenin nasýl olacaðýný konuþurken, aralarýnda bölüþüm yaparken ki Kýrým senin, Suriye benim, Azerbaycan senin, Irak benim diye plan yaparken bizlerde onlarýn çýkarlarý için çim olmaya, ezilmeye razý olmuþ bir þekilde ameliyat masasýnda operasyon bekliyoruz.vahþetin, katliamlarýn kol gezdiði Ortadoðu da Türkmenler unutulmuþ, dün Telafer'de sessiz kalanlar bugün Ayn el arap (Arap pýnarý) (Kobani) için feryat etmekteler, Türk askerinin müdahalesini istemekteler. Teskere çýktý çýkacak söylemleri içinde milletler savaþa giderken önce iç bütünlüðü tam olarak saðlanmýþ olmalýdýr. Türk Devleti önce kendi içerisindeki hainleri temizlemeden baþka görevlere sýcak bakmamalýdýr. Çýkacak teskere de öncelik Türkmen kentlerinin kurtarýlmasý ve Süleyman Þah türbesinin güvenliðinin saðlanmak amacýyla çýkartýlmalýdýr. Türk milletinin çýkarlarý Küresel güç merkezlerinin çýkarlarýnýn üstünde tutulmalýdýr. Teskere TBMM görüþmeleri kapalý oturumla deðil açýk oturumla yapýlmalý, cepheye gidecek Mehmetçikte niçin gittiðini bilmelidir. Milletin meclisinde kendilerini mensup saymayan tokatçý ve taþçý sözde vekillerin olduðu düþünülürse onlarýn bildiðinin Türk milletinden saklanmasýnýn doðru bir anlayýþ olmadýðýný düþünüyorum." Yasin YÜCEL Yerli Dizi 23:15 20:00 19:55 8 Etrafýnda sevilen sayýlan, özü sözü bir, dürüst bir adamdýr Eþref. Oðlu Murat la beraber büyük bir atölye haline getirdikleri baba yadigârý o küçük dükkân, tüm ailenin ekmek teknesi olmuþtur. Ancak geçmiþteki hesaplarý kapatmaya gelen Kenan, bu ailenin üzerine bir kara bulut gibi çöker. Birbirine sýkýca kenetlenmiþ olan Karahanlý Ailesi, kendisini bekleyen fýrtýnaya hazýrlýksýz yakalanýr. Bildikleri ve inandýklarý tek þey ise her gecenin bir sabahý olduðudur.oyuncular : Fikret Kuþkan, Ýdil Fýrat, Onur Saylak, Özge Özberk Yönetmen : Barýþ Yöþ Yerli Dizi Hayat Aðacý Ruslan Ruslan adlý Rus gangster artýk suç romanlarý yazarý olmuþ ve baþka bir yaþam sürmeye baþlamýþtýr. Memleketine geri dönen Ruslan, büyük bir þok yaþar. Çünkü kýzý, baþ düþmaný ile evlenmek üzeredir. Ruslan, ailesinin hayatý söz konusu olunca eski mesleðine geri dönmekte tereddüt etmez. Tek istediði, intikam ve adalettir.saat : 23:15-01:15 (120 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon, Suç) Oyuncular : Steven Seagal, Mike Dopud, Igor Jijikine, Robert Wisden, Inna Korobkina Yönetmen : Jeff King Spartaküs Yerli Dizi Mýsýr ýn sert ikliminde ölene kadar çalýþmaya mahkum edilen Trakyalý köle Spartaküs ün hayatý, Romalý bir gladyatör okulunun sahibi tarafýndan satýn alýnmasý ile deðiþir. Bu olay onun hayatýnda bir dönüm noktasý olur. Roma nýn iktidarýna gölge düþürecek bir kahraman doðmuþtur. Köleleri ayaklandýrarak Roma Senatosu nda bile bir sempati kazanmayý baþaran Spartaküs ve onun bu destansý isyaný, dönemin güçlü komutaný Marcus Licinius Crassus un düþmanlýðýný da kazanýr.oyuncular : Goran Visnjic, Alan Bates, Angus Macfadyen, Rhona Mitra Beren Saat Beren Saat (d. 26 Þubat 1984), Türk oyuncu. Türkiye'nin Yýldýzlarý yarýþmasýna katýlarak ünlenen Saat, ardýndan sýrasýyla Aþkýmýzda Ölüm Var (2004), Aþka Sürgün ( ) ve Hatýrla Sevgili ( ) adlý televizyon dizilerinde yer aldý. Aþk-ý Memnu ( ) ve Fatmagül'ün Suçu Ne? ( ) dizilerindeki performansýyla iki kez Altýn Kelebek Ödülü kazandý. Sinemada ilk kez Güz Sancýsý (2009) filmi ile boy gösterdi. Daha sonra Gecenin Kanatlarý (2009), Gergedan Mevsimi (2012) ve Benim Dünyam (2013) filmlerinde rol aldý. Son olarak Ýntikam ( ) dizisinde baþrol oynayan Saat, Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularýndandýr.beren Saat, 2012'den beri Türk þarkýcý Kenan Doðulu ile birliktedir. 23 Þubat 2014'te Ýstanbul'da niþanlanan çift, 29 Temmuz 2014'te Amerika Birleþik Devletleri'nin Los Angeles þehrinde evlendi.[2004'te, Nazif Tunç ve Ümit Efekan'ýn birlikte yönettikleri Aþkýmýzda Ölüm Var isimli yapýmda Ece Uslu'nun canlandýrdýðý Pervin karakterinin kardeþi, Nermin'i oynamýþtýr. 2005'te, ilk baþrolünü, Cemal Þan'ýn yönettiði, Tomris Giritlioðlu'nun hazýrladýðý Aþka Sürgün dizisinde Mahsun Kýrmýzýgül ve birçok usta oyuncu ile paylaþmýþtýr. Doðulu bir kýz olan Zilan Þahvar Azizoðlu'nu oynamýþtýr. Ýki sezon boyunca devam eden dizinin ardýndan 2006 yýlýna gelindiðinde yine bir Tomris Giritlioðlu projesinde yer almýþtýr. Hatýrla Sevgili isimli, Faruk Teber ve Ümmü Burhan'ýn yönettikleri bu yapýmda Cansel Elçin ve Okan Yalabýk'la oynamýþtýr. YUMUÞAK PÝZZA Malzemeler 250 gr Un 50 gr Margarin 3/4 Su Bardaðý Ilýk Su Üzerine 100 gr Kaþar veya Dil Peyniri 8 Dilim sucuk 2 Adet Domates 1 Çorba Kaþýðý Fesleðen veya Kekik 5 Adet Ziyah Zeytin 3 Adet Yeþil Biber Yemeðin Tarifi Un ile oda sýcaklýðýndaki margarini çabuk hareketlerle yoðurun. Kýrýntý kýrýntý bir kývam aldýðýnda, ýlýk suyu yavaþ yavaþ ekleyin. Oldukça sert bir hamur elde edin. Yaþam, çok zalim bir öðretmendir. Önce sýnav yapar, sonra dersi verir. Andre Gide Hamuru yuvarlak bir beze yapýp unlayýn. Temiz bir kurulama bezine sararak bekletin. 30 dakika dinlendirdikten sonra açarak, hafifçe yaðlanmýþ bir pay kalýbýna yerleþtirin. Kenarlarýný parmaklarýnýzla bastýrarak tepsinin kenarlarýna doðru yükseltin. 200 dereceli fýrýnda 20 dakika piþirin.bu arada domatesleri halka halka doðrayýn. Hamurun üstüne yerleþtirip, fesleðeni serpin. Kaþar veya dil peynirini, sucuklarý da yerleþtirip, pizzayý tekrar fýrýna sürün. Üst malzeme çok hafif piþecek kadar fýrýnda tutup çýkarýn. 05:50 Hawaii Five Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Çocuklar Duymasýn Alemin Kýralý Ana Haber Spartaküs Sinema 23:00 Dosta Doðru 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Sen Üzülme Hz. Meryem Elif Ana Haber Elif Yerli Dizi 20:00 Uyanýk Gazeteci 21:50 Çeþme 23:50 Haber Saati Cennet Mahallesi Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 23:15 Ruslan Sinema Cemalim Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Ben Bilmem Eþim Bilir 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Kurtlar Vadisi Pusu Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:55 Hayat Aðacý Yerli Dizi 23:00 Joker Merhaba Yenigün 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Dizi Film Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda Küçük Kýyamet 22:10 Küçük Gelin

9 YILDIZ HABER 9 HOCAM OTOGAZ SIRALI LPG SÝSTEMLERÝ ÝBRAHÝM ÇALIÞKAN Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizinve Müþterilerimizin Kurban Bayramýnýzý kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz AÞAÐI SANAYÝ KIÞLA KARÞISI NO:3 ÇORUM TEL: CEP: MÜSÝAD istiþare yaptý Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Çorum Þubesi istiþare toplantýsý yaptý. Dernek binasýnda gerçekleþtirilen toplantýya MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, yönetim kurulu ve dernek üyelerinin yaný sýra Genç MÜSÝAD üyeleri katýldý.toplantýda MÜSÝAD üyeleri Lemzi Çöplü ve Adem Candan 6552 sayýlý torba kanun ile ilgili üyelere bilgi verdi. Ayrýca önümüzdeki günlerde MÜSÝAD Genel Merkezi tarafýndan gerçekleþtirilecek olan yurt dýþýndan 7 bin iþadamýnýn katýlacaðý ve 200 bin ziyaretçinin beklendiði 15. Uluslararasý Fuar organizasyonu hakkýnda da bilgi verildi.haber Servisi Terminal bayrama hazýr Yaklaþan Kurban Bayramý münasebeti ile terminalde bayram hazýrlýklarý tamamlandý. Kurban Bayramý'ný Çorum dýþýnda sevdiklerinin yanýnda geçirmek isteyenler için otobüs seferlerine yoðunluða göre ek seferler de ilave edildi. Çorum Otobüsçüler ve Acenteleri Dayanýþma Derneði Baþkaný Murat Köylüoðullarý, Kurban Bayramý'nda bayram tatilini Çorum dýþýnda geçirmek isteyen vatandaþlar için terminalde gerekli tedbirlerin alýndýðýný belirterek, Çorum halkýnýn rahat ve güvenli yolculuk yapabilmesi için tüm firmalarýn hazýrlýðýný tamamladýðýný ifade etti. Yaklaþan Kurban Bayramý münasebeti ile terminalde bayram hazýrlýklarý tamamlandý. Kurban Bayramý'ný Çorum dýþýnda sevdiklerinin yanýnda geçirmek isteyenler için otobüs seferlerine yoðunluða göre ek seferler de ilave edildi. Çorum Otobüsçüler ve Acenteleri Dayanýþma Derneði Baþkaný Murat Köylüoðullarý, Kurban Bayramý'nda bayram tatilini Çorum dýþýnda geçirmek isteyen vatandaþlar için terminalde gerekli tedbirlerin alýndýðýný belirterek, Çorum halkýnýn rahat ve güvenli yolculuk yapabilmesi için tüm firmalarýn hazýrlýðýný tamamladýðýný ifade etti. Köylüoðullarý, Çorum halkýnýn terminale gitmeden internet üzerinden biletlerini alabileceklerini de vurgulayarak, internet üzerinden tüm otobüs firmalarýnýn seferlerinin ve koltuk numaralarýnýn görülebildiðini söyledi. Murat Köylüoðullarý, "Kurban Bayramý'nda Çorum halkýnýn þehir dýþýna yapacaklarý seyahatler için terminalde bulunan tüm firmalarýmýz hazýrlýklarýný tamamladý. Otobüs seferlerimize yoðunluk olabileceði düþünülerek ek seferler ilave edildi. Yolcularýmýzýn rahat ve güvenli seyahat etmeleri için tüm tedbirler alýndý. Ayrýca vatandaþlarýmýz için en büyük kolaylýk da artýk internet üzerinden bilet alabilmelerinin saðlanmasý olmuþtur. Çorum halký internetten otobüs seferleri ve koltuk numaralarýna rahatlýkla ulaþabilirler. Çorum halkýna rahat ve güvenli yolculuklar diliyoruz. Þimdiden tüm Çorum halkýnýn Kurban Bayramý'ný kutluyoruz" diye konuþtu. Haber Servisi Ömer Akdað'dan oda üyelerine aidat çaðrýsý Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Torba Yasa'yla çýkan oda aidatý affýndan yararlanýlmasý çaðrýsýnda bulunarak, bu affýn oda aidatý borcu bulunan üyelerin menfaatine olduðunu söyledi. Yýllýk aidat borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýna iliþkin olarak getirilen hükümlerden yararlanmak isteyen oda üyelerinin kasým ayý sonuna kadar Oda'ya bir dilekçe veya yazý ile baþvuruda bulunmalarý gerektiðini ifade eden Akdað, "Borç asýllarýna, halen uygulanmakta olan 3095 sayýlý kanuni faiz ve temerrüt faizine iliþkin Kanunda öngörülen faiz oraný yerine, yurtiçi üretici fiyat endeksi (YÝ-ÜFE) oranlarý uygulanacak ve buna göre hesaplanan yeni borç toplamý bulunacaktýr" dedi. Esnaf ve sanatkarlarýn bu kanun ile getirilen düzenlemelerden yararlanabilmeleri için dava açmamalarý, açýlmýþ davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarýna baþvurmamalarý gerektiðini aktaran Ömer Latif Akdað, "Ödenmesi gereken toplam borcun; birinci. taksit ödeme süresi içinde (Aralýk/2014 ayý sonuna kadar) peþin ödenmesi, halinde toplam borçtan %10 oranýnda indirim yapýlacaktýr. Borçlarýn ödenmesi gereken süre ve öngörülen sistem içinde kýsmen veya tamamen ödenmemesi halinde; üyelerimiz bu kanun hükümlerinden yararlanamayacaklardýr. Üyelerimizin 11 Eylül 2014 tarihine kadar ödenmemiþ yýllýk aidat borçlarýnýn yapýlandýrma sonrasý ilk taksitini 31 Aralýk 2014 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Borcun geri kalan kýsmý 3'er aylýk dönemler halinde 8 eþit taksitte ödenecektir" diye konuþtu. Haber Servisi DERE ISLAHI YAPTIRILACAKTIR DSÝ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Çorum-Osmancýk Gecek Köyü Yerleþim Yerinin Kiren Deresi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi :Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: Söðütözü ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý :Çorum-Osmancýk Gecek Köyü Yerleþim Merkezinde 960 m çift taraflý kagir taþkýn koruma duvarý, 27 adet beton þut ile 4 adet bet onarme menfez imalatlarý yaptýrýlacaktýr. Ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer :Çorum Ýli - Osmancýk Ýlçesi c) Ýþe baþlama tarihi :Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi :Yer tesliminden itibaren 330 (Üçyüz Otuz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No: Çankaya/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Bu ihalede benzer iþ olarak tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði nde yer alan AIX Grubu iþler kabul edilecektir Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinin 29 uncu maddesi uyarýnca, ihale konusu iþ veya benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri; Ýnþaat mühendisliði bölümüdür. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No: Çankaya/ANKARA adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü M.Kemal Mh.2151/1 A Blk.No: Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Basýn No:978 Resmi ilanlar de

10 YILDIZ HABER 10 Tüm Ýslam aleminin ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Kurban Bayramýnýzý Kutlar Hayýrlara vesile olmasýný dileriz Tüm Çorum Halkýnýn ve Saygý Deðer Müþterilerimizin Mübarek Kurban Bayramýnýzý Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dileriz Kerman Mobilya ÝSTÝKBAL ve DECO BAYÝ KÜLTÜR SÝTESÝ YANI Tel: TSO'dan "elektronik defter" eðitimi Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði ile þirketlere 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutma zorunluluðu getirilecek. Türkiye genelinde yaklaþýk 20 bin þirketi kapsayacak olan bu uygulama ile ekonomiye 500 milyon lira katký yapýlmasý hedefleniyor. Çorum'da bulunan büyük ölçekli þirketlerin ise e-defter, e-fatura ve e-arþiv uygulamasý ile birlikte aylýk 8 bin TL tasarruf saðlamasý bekleniyor. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý da üyelerini yeni uygulamaya hazýrlamak amacýyla "e-defter, e-fatura ve e-arþiv tutma yasal zorunluluðu" konulu bir eðitim programý düzenledi. TSO meclis toplantý salonunda dün gerçekleþtirilen eðitim programýna konuþmacý olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi eðitmeni Ahmet Arslan katýldý. Ahmet Arslan konuþmasýnda, Vergi denetimini de kolaylaþtýracak olan e-defter, e-fatura ve e-arþiv uygulamasýnýn, þirketlerin süreçlerini daha hýzlý yönetmesini saðlayacaðýný ifade ederek, "e-defter, e-fatura ve e-arþiv uygulamasý ile birlikte noter tasdiki, kâðýt ve baský maliyetleri, depolama maliyeti, basým ve denetim sýrasýnda gereken iþ gücü gibi çok ciddi maliyet avantajlarý saðlamasý hedefleniyor" dedi. Bahadýr YÜCEL TDED, bölge þubeleri Çorum'da toplandý Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi, derneðin bölge istiþare toplantýsýna ev sahipliði yaptý. TDED'in Yozgat, Amasya ve Osmancýk Þubelerinin katýldýðý istiþare toplantýsý Çorum TDED toplantý salonunda gerçekleþtirildi. Toplantýya ev sahipliði yapan TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, böyle bir toplantýyý uzun zamandan beri yapmayý düþündüklerini ve geç kalýnmýþ bir toplantý olarak gördüklerini söyledi. Aralýk ayýnda Ýstanbul'da yapýlacak olan genel merkez genel kurulu öncesi þubelerle bir araya gelerek genel kurul öncesi istiþare yapmak istediklerini belirten Candan, "Bölgedeki dernek þubeleri olarak bir araya gelerek ortak programlar yapabiliriz. Birbirimizi daha iyi tanýyabilir, yapacaðýmýz programlara þubeler bazýnda destek verebiliriz. Amasya þube baþkanýmýz son derece birikimli. Yozgat þube baþkanýmýz hem çok genç hem de dernekçilikte deneyimli bir arkadaþýmýz. Tokat þube baþkanýmýz Edebiyat Fakültesi dekaný. Kendisinden çok þeyler öðrenebiliriz. Osmancýk þube baþkanýmýzýn bir ilçede neler yaptýðýný hepimiz biliyoruz. Ýnþallah, bundan sonraki süreçte de güçlerimizi birleþtirerek daha özgün programlar ortaya çýkarabiliriz" dedi. TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, þubelerinin kuruluþundan bu zamana kadar yaptýðý çalýþmalar hakkýnda da toplantýya katýlanlara bilgiler verdi. Tokat Þube Baþkaný Prof. Dr. Hanifi Vural'ýn mazereti nedeniyle katýlamadýðý toplantýda konuþan TDED Amasya Þube Baþkaný Hüseyin Menç, en genç þubelerden biri olduklarýný, Amasya Üniversitesi ile daha yakýn iliþkiler kurmaya çalýþtýklarýný vurguladý. Yozgat Þube Baþkaný Fatih Baþkal da yaptýðý konuþmada yaptýklarý çalýþmalarda Çorum'u örnek aldýklarýný ifade etti. Yaptýklarý faaliyetlerden en fazla Suriyeli ve Iraklý mültecilere verdikleri Türkçe kursunu önemsediklerini dile getiren Fatih Baþkal, bu tür istiþare toplantýlarýnýn devam etmesi temennisinde bulundu. Osmancýk þube baþkaný Kazým Sekili de diðer þubelerden farklý olarak ilk kez film okumalarý etkinliðini gerçekleþtirdiklerini söyledi. Toplantýya katýlan þube baþkanlarý böyle bir toplantýnýn düzenlenmesini saðlayan TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan ve dernek yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. Haber Servisi Tüm Çorumlu Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Mübarek Kurban Bayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dileriz Çocuk Meclisinden boyama ve balon etkinliði Çorum Kent Konseyi ve Aktif Yaþam Kulübü üyeleri 1 Ekim Dünya Çocuk Gününde ortaklaþa program düzenledi. Atatürk Spor Salonu yanýnda potalar bölgesi olarak bilinen alanda gerçekleþtirilen eðlence programýnda çocuklar potalar bölgesindeki duvarlara rengârenk resimler çizdi. Çocuklara daðýtýlan balonlar ise gökyüzüne salýndý.kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan'ýn da katýldýðý etkinlikle çocuklar arasýnda çeþitli yarýþmalar da düzenledi. Kent Konseyinin yeni yönetiminin kýsa bir süre önce göreve geldiðini hatýrlatan Turhan Candan, çocuklarýn kent yönetimine aktif olarak katýlmalarýný önemsediklerini dile getirdi. Çocuklarýn hem kendileri hem de Çorumla ilgili sorunlarýn çözümünde yer almalarýný ve yönetime katýlmalarýný önemsediklerini vurgulayan Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, "Çocuk Meclisimizin çalýþmalarý yepyeni etkinliklerle devam edecek. Çocuklarýmýzla birlikte inþallah güzel çalýþmalar gerçekleþtireceðiz" dedi. Haber Servisi

11 YILDIZ SPOR 11 Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada bayram nedeniyle alýnacak tedbirler hakkýnda bilgi verdi. Kurban Bayramýný vatandaþlarýn huzur ve güven içerisinde geçirmesini saðlamak amacýyla her zaman alýnan ve uygulanan trafik ve asayiþ tedbirlerine ilave olarak Ekim 2014 tarihleri arasýnda tedbirler alacaklarýný kaydeden Tarancý, "Halkýn yoðun olarak bulunduðu alýþ-veriþ merkezleri, pazar yerleri ve ana caddelerde, hýrsýzlýk kapkaç, yankesicilik ve dolandýrýcýlýk konularý ile ilgili ekip sayýsý artýrýlarak, denetim ve kontroller sýklaþtýrýlacaktýr. Bayram süresince tatil ve ziyaretler sebebiyle vatandaþlarýmýzýn evlerinden uzaklaþabilecekleri deðerlendirildiðinden evden hýrsýzlýk olaylarýna karþý motorize ve yaya devriye sayýsý artýrýlacaktýr. Arefe günü ve bayram günlerinde vatandaþlarýmýzýn yoðun olarak ziyaretlerde bulunacaklarý þehitlik ve mezarlýklar çevresinde güvenlik önlemleri artýrýlacaktýr. Kalpazanlarýn, Kurban Bayramýný fýrsat bilerek piyasaya sahte para sürebilecekleri deðerlendirilerek öncelikle kurban satýþ noktalarýndaki görevli sayýlarý artýrýlmýþtýr. Kurbanlýk hayvan satýþlarýnýn yapýldýðý hayvan pazarlarýnýn ekipler marifetiyle kontrolü yapýlmakta olup özellikle geceleri hayvan hýrsýzlarýna karþý gerekli tedbirler alýnmýþtýr. Çorum Valiliði Kurban Hizmetleri Komisyonunca alýnan karara istinaden Ýlimizde 10 bölge kurban kesim yeri olarak belirlenmiþ, halkýmýzýn kurbanýný huzur içinde kesmesi için kurban kesim bölgelerinde ekip görevlendirilmesi yapýlmýþtýr. Ýlimiz giriþ çýkýþlarý ile il merkezinde uygulama noktalan oluþturularak, araç ve þahýslar üzerinde asayiþ ve trafik kontrolleri yapýlacaktýr. Otobüs terminallerinde yolcu kapasitesi artacaðýndan terminalde görevli ekip sayýsý artýrýlarak terminal görevlilerince bagaj ve eþyalarýn yolculara bilet gösterilerek teslim edilmesi hususunda gerekli uyarýlar yapýlacaktýr. Bayram süresince þehir içerisinde ve þehirlerarasýnda trafik yoðunluðu yaþanabileceðinden görevli ekip sayýlan artýrýlacak þekilde görevlendirme yapýlacaktýr. Bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarýnýn nedenleri incelendiðinde, bu kazalarýn önemli bir bölümünün hýz ihlali, hatalý sollama, yakýn takip, cep telefonu kullanýmý, kýrmýzý ýþýk ihlali ve yorgunluk, gibi nedenlerden meydana geldiði görülmekte olup, bu ihlallerin önlenmesine yönelik denetimlere aðýrlýk verilecektir. Ýki yönlü trafiðin kullanýldýðý karayollarýnda, bayram tatilinin baþlangýç ve bitiþ günlerinde trafik yoðunluðunun önemli oranlarda artýðý tespit edilen yol kesimlerinde, gerek görülmesi halinde aðýr tonajlý araçlarýn (Týr. Kamyon, Tanker gibi) uygun yerlerde kýsa sürelerle trafik akýmý normale dönünceye kadar bekletilmesi saðlanacak, daha sonra bu araçlar trafik yoðunluðu oluþturmayacak þekilde belli zaman aralýklarý ile trafiðe çýkarýlacaktýr. Araç kullanýcýlarý tarafýndan yapýlan ihlallerin anýnda tespiti amacýyla, video kameralý radar ekipleriyle yapýlan denetimlere ilaveten Binevler, Buhara, Ýskilip, Toptancýlar Sitesi, Yaydiðin ve Organize Sanayi Sitesi kavþaklarýnda sivil ihbarlý denetimler yapýlacaktýr.trafik güvenliðini olumsuz yönde etkileyen hava, yol ve trafik durumlarý hakkýnda basýn ve yayýn organlarýna bilgi verilecek, yol kullanýcýlarýnýn zamanýnda uyarýlmasý ve tedbirli olmalarý saðlanacaktýr. Çorumlu hemþerilerimizin geliþmiþ ülkelerde uygulanan 'Toplum Destekli Polislik' anlayýþý kapsamýnda, sadece olay olduðunda deðil, olay olmadan önce de þüphelendikleri durum ve þahýslarla ilgili olarak her türlü ihbar, istek ve þikâyetlerini 155 Polis Ýmdat hattýna veya numaralý telefona bildirmeleri hususu önem arz etmektedir." Haber Servisi ÝHALE ÝLANI Kiralýk Depolara Þeker Nakliyesi Hizmeti T.Þ.F.A.Þ. Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2014/2015 Kampanya Dönemi Kiralýk Depolara Þeker Nakliyesi Hizmet Alýmý iþi T.Þ.F.A.Þ. Genel Müdürlüðü Mal ve Hizmet Alýmý Yönetmeliði Esaslarýna Göre Açýk Ýhale Usulü Ýle Ýhale Edilecektir. Ýhale kayýt numarasý :2014/ Ýdarenin a) adresi: :Ankara Yolu 9.km ÇORUM b) telefon ve faks numarasý :Tel: (6 hat) - Faks: Ýhale konusu hizmetin a) niteliði, türü ve miktarý :Çorum Þeker Fabrikasý 2014/2015 Kampanya Dönemi +-20 toleranslý Ton Þekerin Kiralýk Depolara Nakliyesi hizmeti iþidir. b) yapýlacaðý yer : Çorum Þeker Fabrikasý ile Kiralýk depolar c) iþin süresi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren Ýdarece yazýlý olarak bildirilen tarihte iþe baþlanýr. Ýþin süresi iþe baþlama tarihinden itibaren Çorum Þeker Fabrikasý 2014/2015 Kampanya Dönemidir 3-Ýhalenin a) yapýlacaðý yer :Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM b) tarihi ve saati :17/10/2014 Cuma günü, saat Ýhale dokümaný Çorum Þeker Fabrikasý Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00-(YüzTürkLirasý) karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 5. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kýrkbeþ) takvim günü olmalýdýr. 7. Mezkur alým 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ve 4735 Sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayýp, ihale Türkiye Þeker Fabrikalarý A.Þ. Genel Müdürlüðü Mal ve Hizmet Alýmý Yönetmeliði esaslarýna göre yapýlacaktýr. Teþekkülümüz ihaleyi yapýp yapmamakta veya kýsmen yapmakta serbesttir. Basýn No:976 Resmi ilanlar de Çatalca için dönüm maçý Ligde ilk puanýný geçtiðimiz hafta Darýca Gençlerbirliði karþýsýnda alan Çatalcaspor'da Kulüp Baþkaný Hasan Gökçe, Cuma günü Tepecik Stadýnda oynayacaklarý Tuzlaspor maçýna Çatalca halkýný, Büyükçekmece ile birlikte Tepecik halkýný ve tüm bölge sporseverleri davet ettiðini söyledi. Çatalcaspor için Tuzlaspor maçýnýn dönüm maçý olacaðýný söyleyen Baþkan Hasan Gökçe, "Tuzlaspor maçý bizim için adeta bir dönüm maçý olacaktýr. Zor þartlarda bu lige çýktýðý ve yine ayný þekilde zor þartlarda mücadelemizi sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Ýlk üç maçta iyi futbol oynamamýza raðmen kötü neticeler almaktan büyük üzüntü duyduk. Demek ki futbolda iyi oynayýp kaybetmektense, kötü oynayýp kazan mantalitesi daha büyük önem arz ediyor. Biz yinede futbolu çirkinleþtirmeden hem sporseverlerin gözüne futbol olarak iyi görünmek, hem de bu güzelliði artýk neticelere yansýtan bir takým olmak için çaba sarf edeceðiz. Bu vesileyle Cuma günü Tepecik stadýnda konuk edeceðimiz Tuzlaspor maçýna Çatalca, Büyükçekmece, Tepecik ve Bölge sporseverlerini maça davet ediyorum. Bu zorlu sýnavda bize gerekli desteði sunmalarý için beklentilerimizin üst seviyelerde olmasýný herkesin bilmesini istiyorum. Çatalcaspor'un bu ligde var olup ilk yýlýnda bu ligde tutunabilmesi için tüm sporseverlerin desteðine ihtiyacýmýzýn olduðunu belirtmek istiyorum. Tarihinde ilk kez Profesyonel ligde mücadele eden Çatalcasporumuzu hiç kimsenin yalnýz býrakmamasý gerektiðini düþünüyorum. Cuma günü Tuzlaspor'u bu destekle maðlup edip ilk galibiyetimizi, ilk üç puanýmýzý hanemize yazdýrmak istiyoruz" þeklinde konuþtu. Su kaçaklarýna anýnda müdahale Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu kaçaklarýna karþý yürüttüðü çalýþmaya devam ediyor. Yapýlan çalýþmalar kapsamýnda Gazi Caddesi'nde tespit edilen kaçak suya anýnda müdahale edildi. Zaman içerisinde çeþitli etkenler sebebiyle içme su þebekesinde meydana gelen kayýp ve kaçaklarýn, su þebekesinin geçtiði yerlerde kayýp kaçaklara baðlý yüzey bozukluklarýnýn ve su israfýnýn önüne geçmek, su þebekesinin daha saðlýklý iþletilmesini saðlamak üzere Belediye tarafýndan satýn alýnan tam donanýmlý su þebeke kayýp kaçak aracý, su kaçaklarýný tespit etmeye devam ediyor. Son zamanlarda kaçak kontrol ekiplerinin çalýþmalarýný hýzlandýrmasý ile birlikte þehrin deðiþik bölgelerindeki özellikle eskiyen su þebekelerinde kaçak sularýn tespit edilerek gerekli müdahalelerin yapýldýðýný söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, bu çalýþmalarla hem milyonlarca TL kaynaðýn hem de su binlerce metreküp suyun israf edilmediðini kaydetti. Ekiplerin rutin kontrolleri sýrasýnda dün de Gazi Caddesi'nde su kaçaðý tespit edilerek anýnda müdahale edildiðini dile getiren Zahir, "Su kayýp kaçak aracýnýn ve gece yapýlan dinlemelerle kaçaðýn olduðu yer belirlendi. Belirlenen nokta hemen kazýldý. Yapýlan incelemede 280'lik PVC boruda su sýzýntýsý olduðu görüldü. Borunun tamiri en kýsa sürede yapýlarak tekrar kullanýma hazýr hale getirilecek." dedi.daha önceden mahalle sakinlerinin suyun tazyikinin az olduðuna dair þikâyetlerin de deðerlendirilmeye alýndýðýný söyleyen Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, "Kazýlan yerde saniyede 2 litre kaçak su akýyordu. Ekipler, sýzýntýyý önlemek için çalýþmalarýna baþladý" þeklinde kaydetti. Hem kaynak sularýnýn hem de yeraltý sularýnýn ciddi manada azalmasýnýn içme suyu sýkýntýsýný da beraberinde getirebileceðinin altýný çizen Alper Zahir, bu tür çalýþmalarla da mevcut su kaynaklarýnýn heba olmamasý için büyük gayret gösterdiklerini, içme suyunda yaþanan sýkýntýnýn farkýnda olduklarýný ve su kaçaklarýna en kýsa sürede müdahale ettiklerini dile getirerek "Su kayýp kaçak aramýz ile bu zamana kadar bulunan kaçaklarýn miktarý 30 litre/saniyeye ulaþmýþtýr. Bu oran yýllýk ton suya tekabül etmektedir. Yaptýðýmýz teknolojik yatýrýmlarýmýz kendisini kýsa sürede amorti etmiþ, hatta kara geçirmiþtir" dedi. Haber Servisi Kurs sayýsý arttý bitiren sayýsý düþtü Türkiye'de yaygýn eðitim faaliyetleri kapsamýnda 2013 yýlýnda 72 bin 321 kurs düzenlendi. Araþtýrmada bakanlýk ve baðlý kurum/kuruluþlar, üniversite, belediye, konfederasyon, sendika, vakýf ve dernekleri kapsarken, bu kapsam altýnda 72 bin 321 kurs düzenlendi. Bu kurslara katýlan sayýsý 3 milyon 415 bin 233 kiþi, bitirenler ise 3 milyon 294 bin 418 kiþi olarak gerçekleþti. Yaygýn eðitim faaliyetleri kapsamýnda, 2013 yýlýnda kurum/kuruluþlar tarafýndan düzenlenen kurs sayýsý 2012 yýlýna göre %6,9 azalmýþtýr yýlýnda düzenlenen kurslarýn %65,1'i bakanlýk ve baðlý kurum/kuruluþlar, %21,9'u belediyeler, %7,3'ü vakýf ve dernekler, %5,6'sý ise diðer kurum/ kuruluþlar tarafýndan gerçekleþtirildi.yaygýn eðitim faaliyetlerine katýlanlarýn 2012 yýlýnda %93,8'i düzenlenen eðitimi tamamlarken, 2013 yýlýnda bu oran %96,5'e yükseldi. Açýlan kurslarý bitirenlerin %37,3'ü bakanlýk ve baðlý kurum kuruluþlar, %26,3'ü belediyeler ve %25,6'sý ise vakýf ve derneklerin düzenlediði kurslarý tamamlayanlar. Çorum'da ise 2012'de açýlan toplam 597 kursu13 bin 033 kiþi tamamlarken 2013'te kurs sayýsý 621'e yükseldi kurslarý bitirenlerin sayýsý ise 7 bin 103'e düþtü. Haber Servisi Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný BAYRAM MUHASEBESÝ Bayramlarýn hayatýmýzda çok önemli yeri vardýr. Çünkü bayram sevinç, mutluluk, huzur, saadet demektir. Gerçek manada bayramlar dargýnlarla, kýrgýnlarla barýþma, eþ, dost, arkadaþlarla iletiþim, hediyeleþme, fakir fukara garip guraba ile hem hal olma, anne- baba baþta olmak üzere aile büyüklerini arayýp sorma, yýllarca açýlamayan kapýlarý aralama, görülemeyenleri görme, bilinemeyenleri bilme, çevremizde ve âlemi islamda olup bitenleri gözlemleme, maddi imkân yoksa manevi olarak bir halis dua ile destekleme demektir. Öz eleþtiri yapmak gerekirse, baþta ben dâhil olmak üzere, geleceðimizin teminatý olan ve muhtemelen bizlerin yaþam tarzýna göre þekillenecek olan çocuklarýmýza örnek olabilmek adýna kaçýmýz bu anlayýþla bayramlarý idrak edebiliyoruz? Kaçýmýz muhtaçlara var olabiliyoruz? Kaçýmýz telefonlarýn bedava olduðu günümüzde, aile büyüklerini tek tek arayabiliyoruz? Kaçýmýz sosyal paylaþým sitelerinde saatlerce gezinirken, amcamýzýn, dayýmýzýn, halamýzýn Ýnternet baþýnda olduðunu gördüðümüz halde merhaba, nasýlsýn yazabiliyoruz? Kaçýmýz sudan sebeplerle dargýn, kýrgýn olduðumuz insanlarla barýþabiliyoruz? Kaçýmýz çarþýda pazarda, apartman giriþinde karþýlaþtýðýmýz tanýdýk, tanýmadýklara merhaba deyip, selam verebiliyoruz? Kaçýmýz apartmanýmýzda yoksa, köyümüzdeki, ilçemizdeki fakir fukaraya el uzatabiliyoruz? Kaçýmýz yedeði olmayan ve hayatýmýzýn en deðerli nimetlerinden biri olan annelerimizin, babalarýmýzýn, ebelerimizin, dedelerimizin elini öpüp, bir güzel kucaklayabiliyoruz? Kaçýmýz oðlumuza, kýzýmýza makamýn 'mevkiin ne olursa köyüne kentine gittiðinde kayýnvalidene, kayýnpederine iþlerinde imkânlar oranýnda yardýmcý ol, gönüllerini almýþ olursun' diye tembih edebiliyoruz? Kaçýmýz oðlumuza, kýzýmýza boþanma vuku bulmuþsa ve ortada çocuklar varsa, 'ne kadar kötü olursa olsun anne annedir-baba babadýr, çocuklarýn saðlýklý geleceði için istediði zaman görüþmesine müsaade ediver' diye olumlu tavsiyeler verebiliyoruz? Ýmkânlarý olsa bile manevi etkileþim adýna dedemize bir gömlek, ebemize iki metre etek hediye olarak verebiliyoruz? Kaçýmýz oturduðumuz apartmanda, yýllarca yalnýz yaþayan yaþlýnýn kapýsýný bugün bayram deyip çalabiliyoruz? Çarþýdan pazardan alacaðýn bir þeyler varsa yardýmcý olabiliriz diyebiliyoruz? Kaçýmýz bayram vesilesiyle yoðunlaþan trafikte diðer sürücülerin hakkýna riayet edip, biraz daha nazik olabiliyoruz? Kaçýmýz dün Irakta, bugün Filistin'de, Suriye'de, Mýsýr'da yaþanan insanlýk dýþý zulümlere bir damlacýk dahi olsa gözyaþý dökebiliyoruz? Bu sorularý çoðaltmak mümkün ama önemli olan ben ÞUNLARI ÞUNLARI YAPMAYA ÇALIÞIYORUM. Yapamadýklarýmýn da vicdani rahatsýzlýðýný iliklerime kadar hissediyorum diyebilmek. Ümit ederim ki bu hissi taþýdýðýmýz zaman arzu edipte yapamadýklarýmýz bize nasip olmazsa da, çocuklarýmýza mutlaka nasip olur. O zaman bayramlar biraz daha bayram olur Bu çerçevede toplumsal duyarlýk adýna belki bayramlarý aðlayarak geçiren bir kiþinin sesi olabiliriz de, kapýsýnýn çalýnmasýna gönlünün alýnmasýna vesile olabiliriz niyetiyle aþaðýdaki 'Bu bayramda, yine bana aðlamak düþtü-2 '' þiirimi kaleme almaya çalýþtým.( Bu þiir, AKS TV' okundu) Tüm okuyucularýmýn ve Âlemi Ýslam'ýn mübarek ramazan bayramýný en içten dileklerimle tebrik ediyor, saðlýk, sýhhat ve afetlerden uzak afiyetler diliyorum. (tel: )

12 02 EKÝM 2014 PERÞEMBE Takým bu sabah gitti Çorum Belediyespor kafilesi yarýn deplasman da karþýlaþacaklarý zorlu Kýrýkhan maçý için bu sabah saat 08:00 de sabah kahvaltýsýnýn ardýndan Hataya hareket ettiler.akþam saatlerinde Hatay da olmasý beklenen Çorum Belediyespor kafilesi, Hatay ilinde Boðaziçi otelinde geceyi geçirerek, maç sabahý Kýrýkhan ilçesine hareket edecekler. Kafile baþkanlýðýný genel kaptan Hamit Iþýk yapýyor. Kafilede sakat ve cezalý futbolcu bulunmazken takým kadrosun da 19 futbolcu yer aldý. (Yasin Yücel) Zeki Gül:Çorum'un desteðini bekliyoruz Çorum Belediyespor'a dün akþam Bolu mangal et evinde (Deli memedin)yerinde zorlu Kýrýkhan maçý öncesi moral yemeði verildi. Ýþletme sahibi tarafýndan verilen yemeðe belediye baþkan yardýmcýsý ayný zaman da kulüp baþkaný Zeki Gül, idareciler, teknik heyet ve futbolcular katýldý. Yemekte kýsa bir konuþma yapan iþletme sahibi deli memed zorlu sezonda Çorum Belediyespor'a baþarý dileklerinde bulundu. Daha sonra kulüp baþkaný Zeki Gül yaptýðý konuþmada Belediyespor olarak Çorum'un desteklerine ihtiyaçlarýnýn olduðunu böyle organizasyonlar yapýlarak, takýma hem moral hem de maddi destek verilmesi Çorum belediyespor adýna sevindiricidir dedi. Kulüp baþkaný Zeki Gül konuþmasýnda daha sonra þunlarý söyledi" Çorum Belediyespor olarak Çorum sanayicisi ve esnafýn desteklerini istiyoruz. Baþarý gelecek ise, birlik ve beraberlikle bütünleþerek gelir. Sanayicilerimiz bizlerin deplasman masraflarýný karþýlayarak kulübe maddi bir destek verebilirler. Bizim fazla bir gelirimiz olan kulüp deðiliz. Kendi yaðýmýz ile kavruluyoruz. Bu vesile ile Çorumlulardan Belediyespor'a destek bekliyoruz. Bu takým Çorum'un takýmýdýr" dedi. Daha sonra geçtiðimiz Pazar günü Tire maçý sonrasýnda tribünlerden gelen sesler üzerine" Herkes kendi iþini yapacak. Hesap sormasý gerek merci benim. Teknik heyet de, futbolcu da, taraftarda üzerine düþen görevleri yapacaktýr. Þayet bir aksilik var ise, gerekli yerlerden ben rapor alýrým. Bir taraftar çýkmýþ, falanca futbolcuyu neden oynatmadýn diye hesap soruyor. Yahu sen saha içinde kaç kontenjan futbolcu oynadýðýný biliyor musun da falanca futbolcuyu oynatmadýn diye teknik heyete hesap soruyorsun. Takýmýn moralini bozacak, Belediyespor'un baþarýsýn gölgeleyecek hiçbir þeye asla müsaade etmeyiz. Her kes görevini yapacaktýr. Bize köstek olmayýn. Bizim iþimize Belediye baþkanýmýz bile karýþmýyor. Doðru giden arabanýn tekerine de taþ koymayýn. Bizler Belediyespor olarak Çorum adýna güzel iþler yapmak istiyoruz. Bu baþarýda her kesmin de katkýsýnýn olmasýný istiyoruz. Elbette hatalar olacaktýr. Bu hatalar kýrýcý deðil olumlu tenkitler ile çözüme kavuþmalýdýr" dedi. Kulüp baþkaný Zeki Gül konuþmasýnýn son bölümünde iþletme sahibine Belediyespor'a vermiþ olduðu katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Yasin Yücel Mardin bölgesi hakemleri maçý yönetecek Belediye'de planlar 3 puan üzerine kuruldu Çorum belediyespor, yarýn deplasman da karþýlaþacaðý Hatay temsilcisi Kýrýkhanspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý antrenman ile noktaladý. Teknik patron Yavuz Ýncedal hesaplarýný 3 puan üzerine kurdu. Teknik direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde yapýlan çalýþmaya sakatlýðý devam eden Emre, dýþýnda tüm futbolcular katýldý. Antrenman öncesi Yavuz Ýncedal, saha kenarýnda futbolcular ile yaklaþýk 15 dakikalýk bir toplantý yaparak hafta sonu oynanacak olan Kýrýkhanspor maçýnýn bir deðerlendirmesini yaparak rakip hakkýnda futbolculara bilgiler aktardý. Daha sonra futbolcular ýsýnma koþusu ve açma germek hareketlerinin ardýndan yarý alanda taktik çift kale maç yaptýlar. Ýncedal, saha kenarýnda çalýþmayý izleyerek futbolcularýn son performanslarýný yakýn takibe aldý. Antrenmanda futbolcularýn hýrslý oluþlarý dikkatlerden kaçmadý. Zaman zaman taktik çift kale maçýn da Çorum Belediyespor'un kalecileri yarýn oynanacak olan Kýrýkhan maçý öncesi hafta içinde yaptýklarý çalýþmalarda performanslarýndan dolayý teknik heyeti memnun etti.dün Ulukavak semtinde bulunan gergin pozisyon icabý gergin anlarda yaþandý. Kýrmýzý siyahlýlar antrenman bitiminde açma germe hareketleri ile haftanýn son çalýþmasýný tamamlayarak tesislere hareket etti. (Yasin Yücel) Belediyespor'da kale güvenli Nazmi Avluca spor komkpleksin de son çalýþmasýný yapan Kýrmýz siyahlýlarda kalecilerin form durumlarý maç öncesi umut verdi.kaleci antrenörü Cengiz Tarým nezaretinde yaptýklarý çalýþmalarda takýmýn 3 kalecisi de zorlu maç öncesi forma grafiklerinin üzerinde olduklarýný gösterdiler. Fatih, Utku ve Muhammed Zaid zorlu Kýrýkhan öncesi " kalede hangi isim görev alýr ise, takýmýn baþarýsý için görev yapacaklarýný" ifade ettiler. (Yasin Yücel) Cuma günü deplasman da Kýrýkhanspor ile karþýlaþacak olan Çorum belediyespor un maçýný yönetecek hakemler açýklandý. Türkiye futbol federasyonu hakem kurulu tarafýndan yapýlan açýklamada Kýrýkhanspor-Çorum belediyespor maçýný ulusal hakemlerden Mardin bölgesinden Serhat Aslan yönetecek. Aslan'ýn yardýmcýlarý ise, ayný bölgeden Muhammet çetin ve Muhammet Yýldýz oldu. Karþýlaþmada saha kenarýnda görev alacak olan 4. Hakem ise, Mehmet Özöztürk görev aldý. Hakemler'e Zonguldak'da görev Kýrýkhan belediye Baþkaný Ayhan Yavuz: Ziraat Türkiye Kupasýnda ve ligde iyi iþler yapacaðýnýza inancým tam Kýrýkhan belediye Baþkaný Ayhan Yavuz, Ziraat Türkiye Kupasýnda Osmanlýsporu 2-0 yenerek tur atlayan Kýrýkhansporlu futbolcularý ziyaret ederek tek tek kutladý. PTT 1. Ligde 3'te 3 yapan ve lider konumda bulunan Osmanlýsporu, deplasmanda 2-0 yenerek sürpriz yaparak tur atlayan Kýrýkhansporlu futbolcularý tebrik etmek üzere beraberinde Kýrýkhan Ýlçe Emniyet müdürü Hakan Býyýk'la birlikte Kýrýkhanspor Kulüp binasýna giderek, futbolcularý ve teknik heyeti zorlu Çorum belediyespor maçý öncesi hem tebrik hem de baþarý dileklerinde bulundu. Kýrýkhan belediye Baþkaný Ayhan Yavuz, Ziraat Türkiye Kupasýnda Osmanlýsporu 2-0 yenerek tur atlayan Kýrýkhansporlu futbolcularý yarýn oynanacak olan Çorum belediyespor maçý öncesi ziyaret ederek tek tek kutladý. PTT 1. Ligde 3'te 3 yapan ve lider konumda bulunan Çorum'lu hakem triosuna Zonguldak'da görev verildi. Cuma günü Zonguldak'da oynanacak Osmanlýsporu, deplasmanda 2-0 yenerek sürpriz yaparak tur atlayan Kýrýkhansporlu futbolcularý tebrik etmek üzere beraberinde Kýrýkhan Ýlçe Emniyet müdürü Hakan Býyýk'la birlikte Kýrýkhanspor Kulüp binasýna giden Kýrýkhan Belediye Baþkaný Ayhan Yavuz oyuncularý tek tek kutladý. Futbolcular tebrikleri kabul edip, Belediye Baþkaný Ayhan Yavuz'a teþekkür ettikten sonra Ýlçe Emniyet Müdürü Hakan Býyýk' a sürpriz doðum günü kutlamasý yapýp, pastayý hep birlikte keserek, "Ýyi ki doðdun Hakan'' nidalarýyla geceye renk kattýlar. Futbolcular yarýn oynayacaklarý Çorum belediyespor maçýndan da puan alacaklarýný ifade ettiler Kýrýkhanspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, Baþkan Ayhan Yavuz' a Türkiye' de sporun baþarýlarýnýn hikayesinin yazýldýðý bir kitap hediye etti. Baþkan Yavuz, ''Bu takýmýmýzýn oyununu gördükten sonra Ziraat olan Zonguldak Kömürspor- Kýzýlcabölük maçýný Çorum'lu hakemler yönetecek. Celal Bayraklý zorlu maçta Türkiye Kupasýnda ve ligde iyi iþler yapacaðýna inancým tam. Baþta Kýrýkhanspor Kulüp Baþkaný Hacý Kocacýk, Teknik Direktör Mehmet Ak olmak üzere tüm futbolculara ve emeði geçen herkese teþekkür ederim.'' dedi. düdük çalarken, yardýmcýlarý, Özcan Genel ve Gökhan Yumlu oldu. Maçýn dördüncü hakemi Mustafa Gül.

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

(Tahsilatýn Hýzlandýrýlmasý)

(Tahsilatýn Hýzlandýrýlmasý) 2011-35 (Tahsilatýn Hýzlandýrýlmasý) Sirküler 2011/35 Ýstanbul, 27.02.2011 Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve K Hükmünde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Konu: Kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile bazı idari para cezalarının yeniden yapılandırılması. Özet: 11 Eylül 2014 tarihli (mükerrer)

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Bu fýrsatý iyi deðerlendirin Kamuoyu

Bu fýrsatý iyi deðerlendirin Kamuoyu Otomobil yaya kadýna çarptý Osmancýk ta meydana gelen kazada otomobil yaya kadýna çarptý. * HABERÝ 17 DE Otomobil tarlaya uçtu Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde otomobilin takla atýp, yol kenarýndaki tarlaya

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı