HAVA KANALI KAÇAKLARI VE TESTLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVA KANALI KAÇAKLARI VE TESTLERİ"

Transkript

1

2 HAVA KANALI KAÇAKLARI VE TESTLERİ ÖNSÖZ: İlerleyen teknoloji ve artan konfor ortamları ile birlikte, şartlandırılmış veya şartlandırılmamış havalandırma günlük hayatımızda giderek daha fazla yer bulmaya başlamıştır. Fanlar ile pompalanan hava, kanallar içinden taşınarak gerekli yerlere ulaştırılır. Her durumda, bu havanın nakli ve şartlandırılması için enerji yani para sarfolunmaktadır. Ancak, sözkonusu hava kanallarının imalat, montaj ve sızdırmazlık kalitesine yönelik bir norm halen ülkemizde bulunmamakta, dolayısı ile gerekli kalitede dizayn, imalat ve denetimden yoksun bir şekilde uygulamalar devam etmektedir. Avrupa ve Amerika'da ise, bu konunun önemi uzun yıllar önce kavranmış ve birbirini takibederek gelişen, bugün uygulanan birtakım normlara varılmış bulunmaktadır. Hava kanallarından sonuç olarak beklenen şey, en az kaçak ve nakil kaybı ile havayı hedefine ulaştırmaktır. Öncelikle şu noktayı belirtmekte yarar var: Hava kanalları, sıvı hatlarının aksine, tam sızdırmaz olamazlar ve olmaları da beklenmemelidir. Bütün kanallardan aynı derecede sızdırmazlık beklemek te yanlıştır. Kanalların fonksiyonu, geçtiği yerler, kanalın yüzey alanı, işletme basıncı gözönünde bulundurularak, projeci tarafından uygun basınç sınıfları tanımlanmalı, imalat ve kontrol bu esaslara göre yapılmalıdır. Şimdi, bir hava kanalının hikayesine yani; Proje, Uygulama ve Test aşamalarına sıra ile bakalım. 1- PROJE AŞAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: Projeci, bir tesisteki her kanalı ayni statüye tabi tutmamalıdır. Hangi kanaldan, ne derece sızdırmazlık beklemesi gerektiğini iyi tartmalı ve buna göre projedeki kanalların hangi basınç sınıfında olması gerektiğini, projelerin üzerinde baştan belirtmek zorundad ır. Kanal imalatı ve montajında, bu istenen sınıfın gerektirdiği kriterler uygulanmalıdır. SMACNA ya göre, projelerde herhangi bir bas ınç sınıfı belirtilmemiş ise, kanallar 1 ( 25 mmss) sınıfında kabul edilirler. Şayet VAV sözkonusu ise, bu durumda kanallar 2 ( 50 mmss) sınıfında kabul edilirler. Belirtilen basınç klası, projeci tarafından özellikle istenmediği taktirde, fanın statik basıncı veya cihaz dışı emre amade basınç değildir. Projeci bu yanılgıya düşmemelidir. Basınç klası, işletme sırasında kanalda oluşması öngörülen ortalama statik basınç olarak algılanmalıdır. Emiş kanalları da, sızdırmazlık açısından üfleme kanalları ile aynı kriterlere sahiptirler. Şimdi, projeci nasıl düşünecek ve neye göre karar verecek? Bunun için, hava kaçaklarını değerlendirme parametrelerini gözden geçirelim: Daha önceleri, nakledilen havanın % olarak bir değeri ifade edilmekte iken, Avrupa ve Amerika'da birbirinden bağımsız olarak yapılan araştırma ve çalışmalar, şu ortak sonuca gelmiştir: Kanaldaki kaçak, kanal yüzey alanı ile doğrudan bağlantılıdır. Daha da ötesi, makul toleranslar dahilinde, aşağıdaki bağlantı ile bir "kanal sızdırma faktörü" tanımlanabilir:

3 F = C L x ( P ) N Burada, F : kanalın her 100 ft 2 sinde kaçabilecek olan hava miktarı (ft 3 / dk) C L : sınıf katsayısı P : kanalda oluşturulan statik basınç ( inçss ) N : kuvvet katsayısı. 0,5 ila 0,9 arasında değişmesine rağmen, havalandırmada genel olarak 0,65 değeri kullanılır. Bu bağlantı diyor ki; kanaldaki statik basınç 1inçSS olduğu zaman, kanalın her 100 ft 2 sinde C L değerinde ft 3 / dk hava kaçabilir. Yani C L sınıf değeri azaldıkça, kanalın sızdırmazlığı artmaktadır. SMACNA standardında, C L değerleri olarak ana kategorilere ayrılmıştır. Formülün hikayesi öğrenildiğine göre, İngiliz sistemini burada bitirelim. Bu formülün Metrik birimlerdeki hali, F = C L x P 0.65 x ( kanalın 1 m 2 sinden kaçmasına izin verilen miktar) ( m 3 /h.m 2 ) P= mmss Veya F = C L x P 0.65 x ( kanalın 1 m 2 sinden kaçmasına izin verilen miktar) ( litre/sn.m 2 ) P= Pa Kanal cinsleri ve pratikte beklenebilecek sızdırmazlık derecelerine ilişkin tablo aşağıdadır: TABLO 1 : KANAL KAÇAK SINIFLARI ( SMACNA ya göre ). KANAL SINIFI 50 mmss na kadar 75 mmss 100 mmss ve üzeri SIZDIRMAZLIK SINIFI C B A SIZDIRMAZLIK ÖNLEMLERİ Sadece flanşlı ek yerlerinde Flanşlar ve boy kenetlerinde Flanşlar, boy kenetleri ve kanal cidarını delen her yerde. DİKDÖRTGEN METAL C L = YUVARLAK METAL C L =

4 NOTLAR : 1. Projeci tarafından aksi belirtilmediği taktirde, yukarıdaki Tablo-1 geçerlidir. 2. Sızdırmazlık önlemi alınmamış dikdörtgen metal kanal, kaçak sınıfı 48 olarak alınabilir. 3. Cam elyaflı polyester kanallar için 50 mmss na kadar basınçlarda kaçak sınıfı 6 alınabilir. 4. Tecritsiz fleksibl metal kanallar için C L = 30, tecritli metal olmayan fleksibl kanallar için C L = 12 alınabilir. 5. Aynı sızdırmazlık sınıfı için, yuvarlak metal kanallardan, flanşlı dikdörtgen kanallara göre yarı yarıya daha az sızdırma beklendiği görülmektedir. Şimdi, projeci oturup kanalı çizdi, bitirdi. Sıra sızdırmazlık kriterini koymaya geldi. Ne yapacak? Temel prensip; her yükselen beklenti, ek maliyet demektir. Yani maliyet / fonksiyon arasında optimal noktanın yakalanması önemlidir. Her ne kadar başlangıçta toplam debinin % si olarak ifade edilen kaçaklar demode oldu dedi isek te, ilk hareket noktası yine böyle bir kriterdir. Yapılacak işlem şudur: Önce, kanaldaki debiyi yüzey alanına bölerek bir "debi / alan katsayısı" (Dk) bulunur. Kanaldaki ortalama işletme statik basınç tespit edilir (proje hesaplarında zaten bellidir) Bir kanal kaçak sınıfı (C L ) tayin edilir. Bunun için yukarıda verilen Tablo-1 esas alınabilir. Aşağıdaki bağlantı ile, % olarak ne kadar kaçağa izin olduğu hesaplanır: % kaçak = C L x 0,0223 x P 0,65 / Dk P : mmss ; Dk : m 3 /h.m 2 % kaçak = C L x 0,0014 x P 0,65 / Dk P : Pa ; Dk : litre/sn.m 2 Buradan bulunan değerin, işletme için makul olup olmadığına bakılır, şayet yüksek geliyor ise, farklı bir kanal imalatı öngörülebilir. Burada bir örnek yapalım: Dikdörtgen metal bir kanaldan geçecek debi m 3 /h, işletmede kanalda ortalama statik basınç 40 mmss ve kanal alanı da 500 m 2 olsun. Dk = / 500 = 20 ; C L = 24 olarak düşünülsün. % kaçak = 24 x 0,0223 x 40 0,65 / 20 = % 29 bulunur ki, çok yüksek bir değerdir. İlk olarak, sızdırmazlık sınıfını yükseltmek akla gelir. Tabii bu da, artan maliyet demektir. Şayet kanal alanı 100 m 2 olsa idi, kaçak miktarı % 6 mertebesinde çıkacaktı. Bu da uygun bir değer olup, kanalın basınç klasını yüksek talep etmeye gerek olmayacaktı. C L bir üst sınıf olan 12 alındığı zaman da, % 14 kaçağa izin verilebilir olduğu ortaya çıkar. Burada, şöyle kaba bir amortisman hesabı yapılabilir: Yaygın olarak kullanılan bir Nikotra fan değerlerinden hareket edersek; m 3 /h debi ve 50 mmss basınç için, 15 x 15 tipini kullanalım. Bu fan, 2.2 kw elektrik sarfetmektedir. % 14 kaçağa karşı, m 3 /h debiye çıkıldığında, sistemdeki karşı basıncın da takriben 60 mmss olacağını varsayarsak, fanın yeni sarfiyatı 3 kw olmaktadır. % 29 kaçak halinde ise, bu değerler m 3 /h ve 75 mmss, fan sarfiyatı ise 4.2 kw olmaktadır. Elektriğin kw bedeli 0.08 $ hesabı ile, iki şık arasında, saatte $ elektrik tasarrufu çıkmaktadır. ( Burada, havanın tamamen işlemsiz olarak nakledildiği hal incelenmektedir.)

5 C L = 12 ve 24 arasında, kanal m 2 maliyetinde takriben 3$ civarında bir artış düşünülebilir. Şu halde, bizim durumumuzda, ek kanal maliyeti 1500$ civarında olacaktır. Bu parayı saatteki elektrik tasarrufuna bölersek, saatte ilk yatırım farkını amorti edecektir. ( 24 saat çalışarak 22 ay ). Bu havaya bir de ısıtma veya soğutma işlemi uygulanması halinde, amortisman süresi daha da kısalacaktır. Yani, kanaldaki basınç itibarı ile C L =24 alınabilmesine rağmen, projede bunu bir üst sınıf olan C L =12 olarak belirtmek daha uygundur. Tabii burada, kanalın ne amaçla kullanıldığı da önemlidir. Bu kanal bir garaj egzost sistemine dahil ise, konstrüksiyon sınıfını yükseltmeye hiç gerek yoktur. SMACNA ve DW 142 de, kanalların sızdırmazlık derecelerine göre kaçak limitleri belirlenmiş, ancak ne tür uygulamalarda hangi kriterlerin kıstas alınabileceği konusunda bir beyanda bulunulmamıştır. Bu konuda referans, sadece DIN normunda bulunmaktadır. Bu norm, 4 sınıf belirtmektedir ve örnek uygulamalar ile kaçak limitleri aşağıdaki Tablo-2 de verilmiştir: Tablo-2 : DIN V KANAL KAÇAK SINIFLARI Sızdırmazlık sınıfı Test basıncında izin verilen kaçak ( litre/sn.m 2 ) Örnek Uygulamalar Kıvırma sac kanallar. Garaj, atelye, spor salonu, vs. Kıvırma sac kanallar. Toplantı odaları, bürolar, hastanelerdeki normal odalar Kıvırma sac veya kaynaklı kanallar. Ameliyathaneler, yoğun bakım odaları. Kaynaklı kanallar. İzotopik, ışınımlı bölgeler. Test Basıncı 200 Pa Test Basıncı 400 Pa Test Basıncı 1000Pa ,84 1,32 2,4 0,28 0,44 0,80 0,093 0,15 0,27

6 DW/142 ye göre de, 4 sızdırmazlık sınıfı bulunmaktadır. Bu sınıflar ve izin verilen kaçak miktarları, Tablo-3 te verilmiştir: Tablo-3 : DW / 142 KANAL KAÇAK SINIFLARI Sızdırmazlık sınıfı İzin verilen kaçak limiti (litre/sn.m 2 ) Alçak basınç - Sınıf A 0,027 x P 0,65 P : Pascal Orta basınç - Sınıf B 0,009 x P 0,65 P : Pascal Yüksek basınç - Sınıf C 0,003 x P 0,65 P : Pascal Yüksek basınç - Sınıf D 0,001 x P 0,65 P : Pascal BU NORMLARIN BİRBİRLERİ İLE BAĞLANTILARI: Bu normların birbirleri ile bağlantıları, Tablo-4 te verilmiştir. DIN ve DW normlarındaki sınıflar, SMACNA daki C L katsayısı cinsinden ifade edilmişlerdir. Bu ifade tarzının şu faydası vardır: SMACNA, hangi tür kanal imalatından ne derece sızdırmazlık beklenebileceğini vermektedir. Sözgelimi, DW 142 sınıf C düzeyinde bir derece isteniyorsa, o zaman dikdörtgen kıvırma sac ile düşünmemek gerekir, zira bu tür kanaldan en fazla C L =6 beklenebilir. Bu durumda; yuvarlak contalı, dikdörtgen kaynaklı veya polyester kanal üzerinde durmak gerekmektedir. TABLO - 4 : SIZDIRMAZLIK NORMLARI SINIF KARŞILIKLARI DIN V DW / 142 SMACNA C L KATSAYISI Sınıf Sınıf 2 Sınıf A 19,2 Sınıf 3 Sınıf B 6,4 Sınıf 4 Sınıf C 2, Sınıf D 0,7 Sızdırmazlık sınıflarının gereklerini sağlayacak konstrüksiyonlar, SMACNA tarafından tablolar halinde tanımlanmış olup, projecinin vereceği sınıfa uygun olarak imalat ve kontrol yapılmalıdır.

7 2- UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: Dikdörtgen kesitli bir kanalı oluşturan elemanlar aşağıda sıralanmıştır: - Sac levha - Flanş profili - Köşe parçaları - Contalar - Sıkma ve tespit malzemeleri - Muhtelif takviye malzemeleri - İşçilik. Esasen, en önemli elemanın işçilik olduğunu belirtmek gereklidir, çünkü kötü bir işçilik en iyi malzemeyi bile mahvetmeye yeterlidir. Bir kanalın nasıl yapıldığını, temelde herkes biliyordur. Sac gerektiği boyutlarda kesilir, kıvrılır, kenet profili açılır, birbirine kenetlenip dövülür. Sonra, her iki ucuna hazırlanmış olan flanşlar geçirilir, saca tespiti yapılır ve parça kanallar, aralarına conta konularak birleştirilir, köşe ve kenarlardan sıkma ve tespit malzemeleri ile birbirlerine monte edilir. Gerekli yerlere de silikon mastik sıkılarak sızdırma sağlanır. Gezip gördüğüm ve test yaptığım yerlerde edindiğim intiba odur ki, kanal ustası geçinen kişiler, ne yaptıklarından ancak yukarıdaki kısa açıklama kadar haberdardırlar. Test öncesi, hiç kimse yaptığı kanalın kaçırabileceğini kabullenmemekte, ancak hazin sonuç karşısında süt dökmüş kediye dönüp onarım işlemlerini itirazsız yapmaktadırlar. Maalesef, yaptığım testlerin ilkinde geçme mutluluğu sadece iki kere yaşanabilmiştir. Bitmiş bir işe onarım için geri dönmek, son derece can sıkıcı olduğu bir yana, malzeme ve işçilikten de kayıp demektir. İmalata yönelebilecek işgücü, kanalın kabul edilir seviyeye gelebilmesi için harcanmakta ve müteahhit, işini ilerletemediği için de para kaybına uğramaktadır. En sağlam zincir bile, en zayıf halkası kadar sağlamdır sözü ne kadar doğrudur Yukarıdaki elemanların imalat ve montajında özen gösterilmeyen bir nokta bile, kaçağı artırmaktadır. Aşağıdaki resimde, kanala içten müdahale edilmesi gereken bir durumda yaşanan manzara görülmekte:

8 Şimdi, havanın nerelerden kaçabileceğine bakalım: Sac ile flanşın arası: (alttaki şekil) Kaliteli flanşların içinde, üstteki şekilde daire içinde yer alan bölümde, mastik bulunur. Bundan amaç, sacın flanşın en ucuna kadar sürülüp mastiğe gömülmesi ve havanın bu uçtan dolaşarak flanş dışına çıkmasını engellemektir. Flanşa sokulacak sacın kenarının dümdüz kesilmiş olması bu yüzden önemlidir. Flanşı saca sabitlemeden önce, sacın flanşın içine iyice oturmasını sağlamak lazımdır. Flanş, sacın üzerine geçirildikten sonra 4 şekilde sabitlenebilir: Punta kaynak, vida, perçin veya punch denilen birbiri içine plastik deformasyon yapma metodları. Özellikle vidalamada, sacda kendi deliğini kendi delen çabuk vida lar kullanılmaktadır. Vida fore edilirken, flanşın içte kalan kısmı arkadan iyi beslenmez ise, ilerleyen vida flanşın eteğini aralamakta ve sonra malzemeyi delip diş kapabilmektedir. İşte, hava bu aralık bölgeyi bulduğu anda flanşın içinden kanalın dışına doğru dönmek ister. Aşağıdaki resimde, böyle bir nokta görülmektedir:

9 Perçin yapılacaksa, perçin yerlerini önceden matkapla delmek gerekir. İşçiliği iki katına çıkardığı için bu metod genelde kullanılmamaktadır. Matkapla delerken, flanş arkadan beslenmez ise, ayni vidada olduğu gibi içteki etek kısmı kalkar. Yapılan perçin bu bölgeyi biraz geri çekse de, oluşan plastik deformasyondan dolayı sac ve flanş arasında yine de kaçak için mesafe kalır. Punta kaynak, malzemeyi karşılıklı sıktığı için içteki eteğin kalkması problemi yaşanmaz, ama kullanılan malzeme galvaniz sac olduğu için, galvaniz kaplama arada yabancı madde etkisi yapar ve punta, hiçbir zaman siyah sacı kaynattığı sağlamlıkta bağlantı yapamaz. Dolayısı ile, gerilim altında kopma riski taşır. Aşağıda, böyle kötü uygulanmış bir punta kaynağın kopma sonrası resmi görülüyor: Punch ile birleştirme, aslında en sağlıklı olanıdır. Ancak, çökertme kalıbının çok iyi olması lazımdır. Aşağıda, punta kaynak ile beraber uygulanmış punch örneği görülmektedir: Hangi metod ile olursa olsun, flanşı saca her iki uçtan, ve flanşın boyuna göre takriben 15 cm.de bir tespit etmek lazımdır. Flanşlar kanala tespit edildikten sonra, iyi bir sızdırmazlık isteniyorsa, kanalın iç tarafındaki flanş kenarları silikon ile güzelce sıvanmalıdır. (Alttaki resim)

10 Silikon sürerken dikkat edilecek nokta, bol bol değil ama, az ve aralığa parmakla iyice yedirerek uygulamaktır. Yaptığım testlerden çıkardığım sonuç odur ki, flanşlar arasında hangi conta olursa olsun, genel işçiliğimizin kalitesi, içten mastik uygulanmadığı sürece kanalın seviyesini C L =24 sınıfına bile ulaştıramamaktadır. Dolayısı ile, uygulamada baştan bu yönde önlem almakta fayda vardır. Bilindiği gibi, kanalların bir de boyuna kenetleri vardır. Bu kenetler de, kaçak yerlerindendir. Sacların birbiri üzerine çok iyi dövülmesi lazımdır, aksi taktirde havanın geçiş alanı artacaktır. Düz parçalarda, dayama ve çekiç ile dövmek yerine, elektrikli kenet makinası kullanmak çok faydalıdır. (Aşağıdaki resim) Ancak, eğimli parçalarda bu cihazı yeterince çalıştırmak mümkün olmadığından, dayama ve çekiç ikilisi kaçınılmaz olmaktadır. Aşağıda, böyle dövülerek kenetlenmiş yerlerin dıştan ve içten resimlerini görmektesiniz:

11 Özellikle bu tür kenetlerin, ve ayrım parçası (piyasada kollektör olarak tabir edilmekte) içlerinin mutlaka silikon ile sıvanması gereklidir. Aşağıda gösterilen, ve kanalın en önemli kaçak yeri olan köşeler bu aşamada silikonlanmamalıdır: Bunun sebepleri; öncelikle bu bölgeden conta geçeceği için, buraya bulaşacak olan silikon contanın yapışmasını engelleyecek ve sızdırmazlığa olumsuz etki yapacaktır. Diğer neden de, kanal parçaları karşılıklı getirilip cıvatalanırken, köşe parçalarda biraz oynama gerekebilmektedir. Buralara daha önceden silikon sürülmüş ise, bu silikonlar ister istemez ayrılmakta ve bir kıymeti kalmamaktadır. Silikonlama konusunda hatırlatılması gereken bir diğer konu da, kanalın öncelikle daha yüksek basınca maruz kalan tarafına uygulanmasıdır. Yani, üfleme kanallarında içten, emiş kanallarında dıştan yapılan silikon daha dayanıklı olmaktadır. Ancak, köşelerde dıştan iyice sıvayarak yapılan uygulamada, kanalın iç tarafına nüfuz eden silikon, içte şişeceğinden, ayrılmaya karşı mukavim olacaktır. Şimdi, hazırlanmış olan kanal parçalarının eklenmesine geldik. Bu işlem için, flanşlar arasında conta kullanılır. Piyasada, genel olarak bulunan conta, neopren kauçuktan mamul, tek tarafı yapışkanlı olan şerit contadır. Bir diğer çeşit te, talep olmadığı için siparişle yurt dışından getirilen bütil esaslı contadır. Bu malzeme de, şerit halinde bir macun olup, tek taraftan yapışmayan kağıt ile birbirinin üzerine sarılmış halde gelmektedir. Önce neopren conta uygulamasına bakalım: Solda, tek kat olarak uygulanan bir conta ile, sağ tarafta bu conta ile birleşimin içten görüntüsü görülmekte.

12 Aşağıdaki resimde, bu birleşim ayrıldıktan sonra contada kalan izlerden, köşede hiç basmamış olduğunu görüyoruz: Açıklık çok büyük olduğu için, köşelerde ikinci katın uygulanması gerekmektedir.(aşağıda) Ancak, bu binmede de, sağ tarafta daire içinde kalan bölümde görüleceği gibi, yuvarlak omuz oluşmakta ve buradan hava kaçmaktadır. Bu ek söküldükten sonraki izleri, aşağıdaki resimde görmektesiniz. İkinci kata rağmen, köşede ne kadar az bastığı ton farklarından belli oluyor. Tabii ki, arada bir sağdaki gibi köşe uygulamalarına da rastlamak mümkün olmaktadır!!.

13 Şimdi bütil esaslı contayı uygulayalım: Bu contada da, köşelerde ikinci kat gerekmektedir. Soldaki resimde ilk kat, sağdakinde de ikinci kat uygulanmıştır. Bu arada, conta köşenin iç tarafına da yedirilerek köşe aralığı içten kapatılmıştır. Dıştan uygulanan silikona göre çok daha iyidir. Bu conta macun kıvamında olduğundan dolayı, katmanlar birbiri üstüne basıldığında içiçe geçtiğinden, neoprendeki gibi omuz yapma durumu olmamakta ve bir defa sıkılan kanallar, ancak falçata gibi bir alet kullanılarak birbirinden ayrılabilmektedir. (aşağıda)

14 3- HAVA KANALLARI TEST KRİTERLERİ Hava kanalları, Amerikan SMACNA HVAC AIR DUCT LEAKAGE TEST MANUAL daki kriterlere uygun olarak kaçak testlerine tabi tutulmaktadırlar. Hazırlanan deney seti, aşağıdaki gibidir: Denenecek kanal, tüm ağızları kapatılarak kapalı bir hacim haline getirilir. Bir yerinden, deney setine irtibatlanır ve bir noktasından da oluşan statik basınç ölçülmek üzere bir manometreye bağlanır. Fan çalıştırılarak, sistemde bir basınç oluşturulur. Kanallarda olan kaçaktan dolayı, anemometrede bir değer okunacaktır. Öngörülen sızdırmazlık klasına göre, kanaldaki basınç ile bağlantılı olarak, belirli bir miktar kaçağa izin verilmekte ve ölçülen kaçan hava debisinin, izin verilenin altında olup olmadığı kontrol edilmektedir. Sonuç olarak ; kanaldan kaçan hava debisi, kaçmasına izin verilen miktardan az ise, kanal imalatının tatminkar olduğu sonucuna varılmaktadır. Şayet kaçak miktarı fazla çıkarsa, duman testi yapılmakta ve kaçak yerleri tespit edilerek önlem alınması sağlanmaktadır. Aşağıda, testler sırasında çekilmiş fotoğraflarda duman çıkışı görülmektedir:

15 Üstteki fotoğrafta, flanşların etrafı silikonlanmasına rağmen devam eden kaçak görülmektedir. Buradaki kaçağın asıl yeri, tavana yapışık olarak monte edilen flanş idi. El yanaşması mümkün olmadığından, flanşın üstte kalan bölümüne hiçbir sıkma klipsi konulamamıştı. Bu durumun tedavisi için, kanalın alt yüzünde bir kapak açılarak flanş ek yeri içten silikonlanmış ve açılan delik dıştan sac yama vidalanarak kapatılmıştır. Bu duruma çokça rastlanmaktadır. Mimarlar, bu detayları maalesef düşünmemekte ve asma tavan içinde yer kalmadığından, çoğu zaman kaliteli montaj mümkün olamamaktadır. Kanalın üstünde bir işlem yapılması için, en az 15 cm boşluk kalmalıdır. Tepedeki yersizlik, flanşın iyice sıkılamadığının yanısıra, izolenin de eksik yapılmasına yol açmaktadır. Şayet ortam nemli ise, açıkta kalan metal yüzeylerde yoğuşma olması kaçınılmazdır. Şimdi, testlerde dikkat edilmesi gereken bazı noktaları belirtelim: * Test basıncı, belirtilen kanal basınç sınıfından daha yüksek olmamalıdır. * Test yapılacak kanal miktarı, basınç sınıfına göre izin verilebilecek kaçağın, test cihazının kapasitesinin altında kalacak şekilde olmalıdır. Bunun için gerekirse kanal, parçalar halinde test yapılabilir. * Kanal üzerindeki her türlü damper, serpantin, fan, VAV, vs. kanal kaçak kriterleri haricinde olduğundan, test yapılan kanalda bulunmamalıdırlar. Bu gibi elemanlar için kanaldakinin haricinde bir kaçak öngörülmelidir. Testler tamamlandı ve biz bir değer bulduk, ve kanalın yeterli olduğu sonucuna vardık. Şöyle bir soru akla gelebilir: Bu kanalda gerçek çalışma şartlarında ne kadar hava kaçağı olacaktır?

16 Bu soruya cevap, biraz fal bakmayı gerektirir. Bir mertebe belirtmesi açısından, gerçek çalışma şartlarında ne kadar havanın kaçabileceğini aşağıdaki yaklaşımla irdelemek mümkündür: Kanaldan olan hava kaçağı, delikler sabit olacağına göre, tamamen statik basıncın fonksiyonudur. Bu bağlantı da, (Çalışma sırasındaki statik basınç) / ( Testte ölçülen statik basınç) orantısının karekökü ile testte ölçülen hava kaçağının çarpılmasıdır. Yani, Vçalış = (Pçalış/Ptest) x Vtest Şayet testte 40 mmss statik basınçta 300 m3/h hava kaçağı olmuş ise, sistem 100 mmss statik basınç altında çalışırken, (100/40) x 300 = 474 m3/h hava kaçacak demektir. Bu rakam, kanaldan geçecek olan hava debisine bölünerek (% kaçak) olarak bir değer elde edilir. Statik basıncın farklı ve genelde kanal boyunca azaldığı hallerde, ortalama bir değer kabul edilip bu hesap yaklaşımında bulunmak mümkündür. Ancak, tekrar hatırlatmak gerekir ki, bu metod sadece yaklaşık bir mertebe vermek için geçerli olabilir. Genellikle şartnamelerde hava kaçağı % 5 ten fazla olmayacaktır türünde bir ibare bulunur. Başta, bu ibarenin değişmesi gereklidir. Yani tekrar en başa, projecinin sorumluluklarına dönersek, ne projenin üzerine, ne de (şartnameyi her kim hazırlıyor ise) şartnameye böyle bir cümle konulmamalıdır. Daha önce bahsedildiği gibi, yüzde ne kadar kaçması gerektiğini başta tayin edip, kanalın sızdırmazlık sınıfını buna göre tayin etmeli ve kabul aşamasında tek bir referans vermelidir. Bu referans ta, yukarıda belirtilen standartlardan herhangi birine göre belirtilecek olan sınıftır. Zaten, fanın özelliklerinde, öngördüğü kaçak kadar fazla debiyi yazması gereklidir. Menfezlerdeki toplam debi de belli olduğundan, % kaçak miktarı proje bünyesinde otomatik olarak belirtilmiş olmaktadır. Sistemin çalışma kabulü, montaj bitip menfez ölçümleri yapılarak gerçekleştirilir. SONUÇ: Sızdırmazlık testleri, yapılan kanalın çalışma hedefini yakalamaya uygun olup olmadığını anlamak için gerçekleştirilmektedir. Kanallar, gereken konstrüksiyon standardında imal edildiği taktirde, hem imalat sırasında tedavi için geri dönüş engellenecek, hem de işletmede ekonomi getirecek kaliteli bir tesis yapılmış olacaktır.

Hava Kanalı Kaçakları ve Testleri

Hava Kanalı Kaçakları ve Testleri Hava Kanalı Kaçakları ve Testleri Korkut Varol,Mak. Müh. TrMD Üyesi ÖZET İlerleyen teknoloji re artan konfor ortamları ile birlikte, şartlandırılmış veya şartlandırılmamış havalandırma günlük hayatımızda

Detaylı

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ 1. Genel Tanım ve Standartlar Bu şartname, Soğutma, Isıtma ve Havalandırma tesisatlarında kullanılan, galvanizli sacdan imal edilen,

Detaylı

BEPY KAPSAMINDA HAVA KANALLARINDA KAÇAKLAR ÖNLEMLERİ VE TASARRUF 13.12.2011. Makina Mühendisleri Odası ANKARA Şubesi

BEPY KAPSAMINDA HAVA KANALLARINDA KAÇAKLAR ÖNLEMLERİ VE TASARRUF 13.12.2011. Makina Mühendisleri Odası ANKARA Şubesi BEPY KAPSAMINDA HAVA KANALLARINDA KAÇAKLAR ÖNLEMLERİ VE TASARRUF 13.12.2011 Makina Mühendisleri Odası ANKARA Şubesi 2 Meftun GÜRDALLAR Hava Kanalı Komisyonu Başkanı İSKİD İSKİD, 1991 yılında klima ve soğutma

Detaylı

Biz Kimiz! Misyon & Vizyon

Biz Kimiz! Misyon & Vizyon DKP SİYAH KANAL Biz Kimiz! 2004 Yılında Havalandırma sektöründe siz değerli müştelerimize hizmet vermek üzere kurulan firmamız kuruluşundan itibaren dürüst kaliteli uygun fiyat politikasını prensip edinmiş

Detaylı

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba

KANAL TİPİ KTS 021001 TK. Teba KANAL TİPİ KLİMA SANTRALI TLPU-P Teba 1 KANAL TİPİ KLİMA SANTRALLARI Kanal tipi klima santralları, orta büyüklükteki alanların ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyacını karşılar. Yüksekliklerinin az olması

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI HÜCRELİ ASPİRATÖRLER MBS Hücreli Aspiratör MBS Hücreli Aspiratörler 500 m³/h ile 100.000 m³/h debiler arasında değişik boyutta standart

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Kanal sistemin içine monte Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen hava akışlarını önler.

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI

GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENE ÜRÜN KATALOĞU MBS KLİMA ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA EKİPMANLARI GENEL ÜRÜN KATALOĞU ... HAKKIMIZDA MBS Klima Isıtma Soğutma Havalandırma Ekipmanları 2008 yılında Dudullu / Ümraniye İstanbul da Faaliyete

Detaylı

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur.

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur. Decoser CTP Duvar ve Tavan Kaplama Levharı Montaj Detayları Decoser levhalar sadece sert duvar yüzeylerine kaplanmalıdır ( ahşap, alçı levhalar, ince sıva vs ). Duvar yüzeyleri temiz, düz, kuru ve düzgün

Detaylı

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ VAV değişken debi damperi tek kanalda yüksek hızlarda değişken debi veya değişken akış oranlı uygulamalar için dizayn edilmiş olup hem üfleme hem de emiş için kullanılabilir.

Detaylı

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 DTIK-01 DTIK-02 MALZEME : Kasa 1 mm. Kalınlıkta galvaniz veya paslanmaz malzemeden ısıtıcı rezistanslar paslanmaz malzemeden imal edilir.

Detaylı

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar C profilli Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W625 - W626 Duvar Giydirme Sisteminde Metal Konstrüksiyon, Duvar U (DU) ve sadece 75mm ve 100mm Duvar U ve Duvar C profiller

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Ayarlanabilir durdurucu Ağır iş uygulamalarına yönelik Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen

Detaylı

AP Hücreli Aspiratörler

AP Hücreli Aspiratörler AP Hücreli Aspiratörler AP-EKO Ekonomik Tip Hücreli Aspiratör AP-EKO serisi hücreli aspiratörleri, ısıtma ve soğutma istenmeyen yerlerde, ortam havasını tazelemek için veya tahliye etmek için, düşük veya

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR DX SERİLERİ HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU ISI POMPALI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI SERİLERİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE MONTAJ İŞLETME ve BAKIM KILAVUZUNU www.venco.com.tr ADRESİNDEN İNDİREREK OKUYUN ve SERVİS ELEMANININ KOLAYLIKLA

Detaylı

HAVA DAĞITIM KANALLARININ İŞLETMEYE ALINMASI, BAKIMI VE HESABI

HAVA DAĞITIM KANALLARININ İŞLETMEYE ALINMASI, BAKIMI VE HESABI HAVA DAĞITIM KANALLARININ İŞLETMEYE ALINMASI, BAKIMI VE HESABI MAK. MÜH. İSMAİL SAK (FİTA TEKNİK AŞ.) 21 NİSAN 1994 2. HAVA DAĞITIM VE TOPLAMA KANALLARI Kanal Malzemesi: Hava dağıtım kanalları, prosesin

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

Basınç düşürme damperi

Basınç düşürme damperi ,2 X X testregistrierung asınç düşürme damperi Tipi Kapalı kanat Odalarda ve iklimlendirme sistemlerin fazla basıncın giderilmesi için asınç düşürme damperleri; basınçlandırma sistemleri, gazlı yangın

Detaylı

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha

W118 Bölme Duvar. W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5mm sac levha W118 Bölme Duvar W118 WK2 _ Her iki yüzünde çift kat Diamant ve tek kat 0,5 sac levha W118 WK3 _ Her iki yüzünde üç kat Diamant ve çift kat 0,5 sac levha Tek dikmeli 5075/100 duvar Duvar C veya M Profili

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 DTIK-01 DTIK-02 MALZEME : Kasa 1 mm. Kalınlıkta galvaniz veya paslanmaz malzemeden

Detaylı

Askı çubuklarının yerleri duvardan 10 cm açıktan başlamak üzere* 85 cm de bir işaretlenir çelik dübeller yardımı ile monte edilir.

Askı çubuklarının yerleri duvardan 10 cm açıktan başlamak üzere* 85 cm de bir işaretlenir çelik dübeller yardımı ile monte edilir. Ölçüm ve İşaretleme: Mimari plana uygun tavan kotu, hortum terazisi, lazer gibi yöntemlerle alınır. Tavan U (TU) profilinin alt kotu çırpı ipi ile duvara çepeçevre işaretlenir. Askı çubuklarının yerleri

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

1 TOPLAYICI MENFEZLER / TEK SIRA KANATLI MENFEZ

1 TOPLAYICI MENFEZLER / TEK SIRA KANATLI MENFEZ 1 TOPLAYICI MENFEZLER / TEK SIRA KANATLI MENFEZ TANIM: TM :Toplayıcı Menfezler Aerodinamik yapıdaki menfez kanatları, istenilen açıya el ile kolayca ayarlanabilir. Tek sıra kanatlı olarak imal edilmektedirler.

Detaylı

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ 11 Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda iyi bir ısı

Detaylı

HAVALANDIRMA KANALLARINDA MEYDANA GELEN KAÇAK MİKTARININ TESBİT EDİLMESİ VE BUNU ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALAR

HAVALANDIRMA KANALLARINDA MEYDANA GELEN KAÇAK MİKTARININ TESBİT EDİLMESİ VE BUNU ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALAR 1 HAVALANDIRMA KANALLARINDA MEYDANA GELEN KAÇAK MİKTARININ TESBİT EDİLMESİ VE BUNU ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALAR Çiğdem AYDIN Sinan AKTAKKA Kirami KILINÇ Barış ÖZERDEM ÖZET Binaların en önemli işlevlerinden

Detaylı

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ TP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet TP Tek Profil Tek Kat Aypan Çift Kat Aypan Ses

Detaylı

Dairesel susturucular

Dairesel susturucular ,3 X X testregistrierung Dairesel susturucular Tipi Kontamine havaya yönelik, plastik dairesel kanallarda gürültünün azaltılması için Agresif ortama yönelik emiş havası sistemlerinin dairesel kanallarında

Detaylı

1 ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAĞI

1 ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAĞI 1 ALÇIPAN MÜDAHALE KAPAĞI TANIM: TMK Alçıpan control kapakları; Alçı Levha, Boardex, Guardex, Aqua Panel Vb. yapısal malzemeler ile oluşturulan tavan veya duvar olmak üzere müdahale edilmesi gereken bölgelere

Detaylı

YAĞMUR İNDİRME ÇÖZÜMLERİ. Modüler, uzun ömürlü yağmur indirme çözümleri.

YAĞMUR İNDİRME ÇÖZÜMLERİ. Modüler, uzun ömürlü yağmur indirme çözümleri. YAĞMUR İNDİRME ÇÖZÜMLERİ Modüler, uzun ömürlü yağmur indirme çözümleri. Çatıda yağmur indirme sistemi ayrı bir önem taşır. Çünkü; kırılan, çatlayan, yağmur suyunun düzenli akışını engelleyen, yapının estetiğini

Detaylı

Aksesuarlar. Montaj çerçeveleri. Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için. 03/2014 DE/tr K3 3.

Aksesuarlar. Montaj çerçeveleri. Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için. 03/2014 DE/tr K3 3. Montaj çerçevesi, X XMontaj çerçevesi testregistrierung Aksesuarlar Montaj çerçeveleri Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için Montaj çerçevesi, geri dönüşsüz

Detaylı

Kanal Tipi Bataryalar

Kanal Tipi Bataryalar ayse:sablon 23.02.2010 17:07 Page 43 Kanal Tipi Bataryalar Ayşe TÜTÜNCÜ KARAÖZ ÖZET Bu makalede genel olarak kanal tipi bataryalar tanıtılmış, kullanım yerlerine kısaca değinilmiş ve kanal tipi bataryaların

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak isimlendirilmektir. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

TEST RAPORU ALCAS AF50E SİSTEM (2007.046.2) NUMUNESİ İÇİN TEST METODU

TEST RAPORU ALCAS AF50E SİSTEM (2007.046.2) NUMUNESİ İÇİN TEST METODU TEST RAPORU ALCAS AF50E SİSTEM (2007.046.2) NUMUNESİ İÇİN TEST METODU MÜŞTERİ : ALCAS ALUMİNYUM PROFİL SİSTEMLERİ NUMUNE : ALUMİNYUM GİYDİRME CEPHE SİSTEM : AF50E PROJE : - SONUÇ UYGUN UYGUN DEĞİL SAYFA

Detaylı

AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ

AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL ÖZELLİKLER 1. Set içeriğinde yer alan tüm aletlerin taşıyıcı ana gövdeleri Ø 168 mm. çapında ve 5-4 mm. et kalınlığında metal malzemeden imal edilmiştir. 2. Ana

Detaylı

Makine Elemanları. Sökülemeyen Bağlantı Elemanları

Makine Elemanları. Sökülemeyen Bağlantı Elemanları Makine Elemanları Sökülemeyen Bağlantı Elemanları Perçin En az iki parçayı sökülemeyecek şekilde birleştirmek için kullanılan bir ucu hazır diğer ucu ise birleştirme sırasında oluşturulan makine elamanlarına

Detaylı

KSC HÜCRE KONSTRUKSİYON YAPISI

KSC HÜCRE KONSTRUKSİYON YAPISI HÜCRE KONSTRUKSİYON YAPISI Klima santralleri, kullanım alanları olarak oldukça geniş yelpazeye sahiptir. Bu alanlardan bazıları oteller,hastaneler,alışveriş merkezleri, büyük spor salonları, iş merkezleri

Detaylı

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır?

Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Problem / Çözüm Önerileri Tek bir sistemle ısı, yangın ve ses yalıtımı nasıl sağlanır? Yapıların tipine ve kullanım amacına göre ısı yalıtımı kadar, yangın ve ses yalıtımı da önem taşır. Özellikle, Yüksek

Detaylı

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik fark basınç transdüserleri.2 X XStatik fark basınç transdüserleri testregistrierung Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik tip fark basınç transdüserleri Statik efektif

Detaylı

tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98)

tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98) temel bilgiler tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98) helisel matkap ucu silindirik saplı/ konik saplı matkap ucu-ø kanal sırt döndürücü dil (DIN 1809' a göre) sap-ø eksen gövde

Detaylı

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar V101 (Wafer) / V10 (Lug) Proval Kelebek Vanalar Kelebek vanalar, mükemmel sızdırmazlık özelliği, boru hattında az yer kaplaması, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri, düşük basınç kayıpları ve

Detaylı

Havalandırma Kanalı Ekipmanları

Havalandırma Kanalı Ekipmanları Havalandırma Kanalı Ekipmanları 5Kanal Destekleri PLU 1G-N Kanal Kelepçesi PLU 1G-N Kanal Kelepçesi - Contalı PLU 2G Kanal Kelepçesi Sayfa 5-3 Sayfa 5-4 Sayfa 5-5 PLU 2G Kanal Kelepçesi - Contalı PLU >

Detaylı

KALIP VE İSKELE. Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR

KALIP VE İSKELE. Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR KALIP VE İSKELE Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Betonun mimari ve statik açıdan gerekli formu almasını sağlayan ve beton yeterli dayanım kazanıncaya kadar onu taşıyan yardımcı yapı elemanlarına KALIP denir.

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ CP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet CP Çift Profil Tek Kat Aypan Tek Kat Aypan Ses

Detaylı

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli

PLAKALI ISI EŞANJÖRÜ SEÇĐMĐ: [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM. Semih Ferit Emekli [1)YÜZME HAVUZLARININ ISITILMASINDA ÇAĞDAŞ ÇÖZÜM Semih Ferit Emekli 1960 Đstanbul'da doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden sonra ĐDMMA Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1980 81 döneminde mezun

Detaylı

Kapama (shut-off) damper leri

Kapama (shut-off) damper leri , X X testregistrierung Kapama (shut-off) damper leri Tipi Pnömatik servomotor Elektrikli servomotor Kanalların gaz sızdırmayacak şeklide kapatılması için Gaz sızdırmaz kapama (shut-off) damperleri, KTA

Detaylı

MENFEZLER KARA PETEK MENFEZ

MENFEZLER KARA PETEK MENFEZ 1 Egevent Ltd. Şti. 2011 yılında iklimlendirme sektöründe üretici konumuyla faaliyet göstermeye başlamıştır. Sahip olduğu bilgi ve tecrübe ile üretim yapan şirketimizin üretim yaptığı alanlar; Menfezler,

Detaylı

Makale HAVALANDIRMA KANALLARINDA MEYDANA GELEN KAÇAK MİKTARININ TESPİT EDİLMESİ ve BUNU ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALAR

Makale HAVALANDIRMA KANALLARINDA MEYDANA GELEN KAÇAK MİKTARININ TESPİT EDİLMESİ ve BUNU ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALAR Makale HAVALANDIRMA KANALLARINDA MEYDANA GELEN KAÇAK MİKTARININ TESPİT EDİLMESİ ve BUNU ÖNLEMEYE YÖNELİK UYGULAMALAR Çiğdem AYDIN - Sinan AKTAKKA KiramI KILINÇ - Barış ÖZEK.DEM ÖZET Binaların en önemli

Detaylı

BÖLÜM-6 HAVALANDIRMA KANAL TASARIMI. HAZIRLAYAN Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU

BÖLÜM-6 HAVALANDIRMA KANAL TASARIMI. HAZIRLAYAN Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU BÖLÜM-6 HAVALANDIRMA KANAL TASARIMI HAZIRLAYAN Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU 6.1 GİRİŞ Klima ve havalandırma tesisatlarında veya endüstriyel havalandırma ve hava ile taşıma tesisatlarında havanın nakli amacı

Detaylı

BORU SUMP GEÇİŞ SIZDIRMAZLIK KÖRÜĞÜ

BORU SUMP GEÇİŞ SIZDIRMAZLIK KÖRÜĞÜ BORU SUMP GEÇİŞ SIZDIRMAZLIK KÖRÜĞÜ 94003-P 2 ESNEK KÖRÜKLÜ SIZDIRMAZLIK ELEMANI VE BAĞLANTI FLANŞI Yeraltı ve yerüstü boru hatlarında ve tesisatlarda bulunan vana ve pompa sumplarına, giren ve çıkan her

Detaylı

PLUG FANLI ASPİRATÖRLER

PLUG FANLI ASPİRATÖRLER Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf **

AKSESUARLAR BAZA AKSESUARLARI. Materyal. Gerekli : Montajında M12 x 30 vida ve pul gereklidir. Sf ** BAZA AKSESUARLARI SABİT BAZA : 3,00 mm Galvaniz sac + RAL 7012 boya : Baza genişlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Baza derinlik : 2 adet baza ve bağlantı parçaları. Gerekli : Montajında M12 x 30

Detaylı

KOMPAKT LAMİNAT PANELLER

KOMPAKT LAMİNAT PANELLER KOMPAKT LAMİNAT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Doğal ahşap veya laminat paneller ile kompoze edilmiş kompakt cephe panellerinden oluşan cephe kaplama sistemleri hafif metal alt konstrüksiyon sistemlerle

Detaylı

Tanım: Uygulama: Aksesuarlar

Tanım: Uygulama: Aksesuarlar Tanım: DSL01-LB Lineer Bar slot difüzörler, modüler veya aralıksız asma tavanlara monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Görünür profillerin yokluğu ile karakterize edilir ve aralıksız bir hat istenildiği

Detaylı

Kapama (shut-off) damperleri

Kapama (shut-off) damperleri .1 X X testregistrierung Kapama (shut-off) damperleri Tipi Düşük sızıntılı kapama (shut-off) için İklimlendirme sistemlerinin havalandırma kanallarında hava debilerinin kapatılması için kullanılan dairesel

Detaylı

haberleri sektör MEMBRANLI TANKLAR ÇALIŞMA PRENSİPLERİ MONTAJ VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER isimlendirme

haberleri sektör MEMBRANLI TANKLAR ÇALIŞMA PRENSİPLERİ MONTAJ VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER isimlendirme sektör haberleri MEMBRANLI TANKLAR ÇALIŞMA PRENSİPLERİ MONTAJ VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Membranlı tanklar (MT), Türkiye'ye 1990'lı yılların başında girmiş, doğal gazın yaygınlaşması ile

Detaylı

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS HNS GENEL BİLGİLER HNS tipi paket üniteler kapalı yüzme havuzlarında satıh buharlaşmasından meydana gelen aşırı nemi gidermek ve havuz mahallinde yıl boyunca optimum konforu temin etmek üzere tasarlanmış

Detaylı

W112 Bölme Duvar. DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama

W112 Bölme Duvar. DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama W112 Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profili, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Alçıpan Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir. Taban DU

Detaylı

Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR.

Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR. KSB DÜNYASINA D HOŞGELD GELDİNİZ SANTRİFÜJ J POMPALAR Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR. POMPA KESİT T RESMİ POMPA ANA PARÇALARI

Detaylı

OAK-KARE TAVAN DİFÜZÖRÜ

OAK-KARE TAVAN DİFÜZÖRÜ OAK KARE TAVAN DİFÜZÖRÜ Emiş ve Üfleme Hatlarında kullanılabilirliği ile düzenli tavan görünümü sağlar. Kanat yapısı ile düzenli yatay hava akışı yaratır. Hazır Alüminyum (Taşyünü) Asma Tavan Sistemleri

Detaylı

Genişletme modülleri EM-AUTOZERO. EASYLAB için otomatik sıfır noktası kalibrasyonu. 08/2012 DE/tr K

Genişletme modülleri EM-AUTOZERO. EASYLAB için otomatik sıfır noktası kalibrasyonu. 08/2012 DE/tr K .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri EASYLAB için otomatik Sağlam, uzun vadeli hava debisi ölçümü ve az bakım gerektiren otomatik sıfır noktası kalibrasyonu sunan EASYLAB kontrolörlerine yönelik

Detaylı

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TVR. Type TVR

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TVR. Type TVR GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol üniteleri > VARYCONTROL > VAV terminal üniteleri > Type TVR Type TVR STANDART HAVA DEBISI ARALIKLARI ILE ILGILI OLARAK ÇOK ÇEŞITLI UYGULAMALAR IÇIN Değişken hava debisi

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ -1- Pompa Sistemleri Akışkanları transfer etmek, tesisat direncini karşılayabilmek ve Farklı seviyelerde yükseklik farkını karşılayabilmek için kullanılırlar. Genel olarak

Detaylı

Kanallardaki Hava Kaçaklarının Maliyeti

Kanallardaki Hava Kaçaklarının Maliyeti 95' TESKON 1 KLİ 042 MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplanioda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarmdan sorumlu değildir. Kanallardaki Hava Kaçaklarının Maliyeti RÜKNETTiN KÜÇÜKÇALI ISISAN

Detaylı

PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI

PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI Avrupa Standardı EN 15266 ya uygun olarak üretilen, işletme basıncı 0,5 bar a kadar olan paslanmaz çelik esnek hortum takımları bina içi gaz bağlantılarında kullanılmaktadır.

Detaylı

R4 Çatı Paneli. Üretim Yeri. İstanbul

R4 Çatı Paneli. Üretim Yeri. İstanbul Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Kepli panelin en büyük avantajı, birleşim noktalarındaki bağlantı elemanlarının üzerini örten bir kep profili sayesinde dış etkenlerden

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE

Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Orjinal Dünya çapında onayları ile stoklarımızda derhal gönderime hazır. Sayısız pratik boyutları ve tüm ortak uygulamalar için fonksiyonel

Detaylı

OPTİMA PLUS KASA PERVAZ ÜRÜN VE ÜRETİM STANDARTLARI

OPTİMA PLUS KASA PERVAZ ÜRÜN VE ÜRETİM STANDARTLARI OPTİMA ÜRÜN VE ÜRETİM STANDARTLARI KANAT Ağaç parçalarının liflerine ayrılarak özel kimyasal ve tutkal kullanımı ile çeşitli proseslerden geçirilmesi suretiyle imal edilen, ahşabın doğallık ve sıcaklık

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI PERÇİN VE YAPIŞTIRICI BAĞLANTILARI P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Perçin; iki veya

Detaylı

MAX-TEMP CTHB / CTHT Yatay Atışlı, F400-120

MAX-TEMP CTHB / CTHT Yatay Atışlı, F400-120 CTHB-CTHT_CTVB-CTVT - 4_EN 248-257 MXTEMP 22.07.2011 13:52 ge 296 ÇTI TİPİ RDYL FNLR MX-TEMP CTHB / CTHT Yatay tışlı, F400-120 CTHB/CTHT Serisi çatı tipi radyal fanlar yatay atışlıdır. 400 C sıcaklığındaki

Detaylı

Clip-In Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan Sistemi

Clip-In Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan Sistemi Clip-In Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan Sistemi (Clip-In Taşıyıcı + metal plaka) Clip-In Taşıyıcılı Modüler Asma Tavan, metal plakalar, Clip-In Taşıyıcı Profiller ile oluşturulan gizli taşıyıcılı tavan sistemidir.

Detaylı

AHŞAP KAPILAR 12.10.2011. Öğr. Grv. Mustafa KAVAL

AHŞAP KAPILAR 12.10.2011. Öğr. Grv. Mustafa KAVAL AHŞAP KAPILAR Öğr. Grv. Mustafa KAVAL KAPI KASASI Kapı Kasa Doğrama Elemanlarını Birleştirme Kapı elemanlarının duvara bağlantısını sağlayan, duvardaki boşluk içinde çerçeve şeklinde yapılan kısma kapı

Detaylı

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller

ECOMFORT 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Enerji Ekonomisi. Modeller ECOMFORT Fonksiyonu Küçük ve orta büyüklükteki iklimlendirme uygulamalarında iç ortamın ısıtılması/soğutulması ve filtrelenmesi için kullanılmaktadır. Asma tavana montaj imkanı vardır, hava dağıtımı asma

Detaylı

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr AE FAN COI ÜNİTEERİ KAMU BİNAARI, OTEER, AIŞVERİŞ MERKEZERİ, OFİSER, KONUTAR, SOSYA TESİSER, EĞİTİM KURUMARI, ASTANEER İklimlendirme Sistemleri er hakkı mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler haber verilmeksizin

Detaylı

JET NOZULLAR JN 02 JN 03 JN 01

JET NOZULLAR JN 02 JN 03 JN 01 JET NOZULLAR JN 02 JN 03 JN 01 JN 01 JN 02 JN 03 2 JET NOZULLAR JN 01 JN 02 JN 03 Klima tesisatlarında üfleme kanallarında kullanılmak üzere, Jet difüzörler büyük hacimli mekanlarda havalandırma işleminin

Detaylı

Bu sunumda yer alan konular;

Bu sunumda yer alan konular; Bu sunumda yer alan konular; Trend Cephe hakkında. Kompakt laminat tanımı, nerelerde kullanılır. Uygulama teknikleri. Fundermax dış cephe kartela Teknik Özellikler Fundermax dış cephe referans görselleri.

Detaylı

Henkel Çözüm Sağlayıcınız

Henkel Çözüm Sağlayıcınız Henkel Çözüm Sağlayıcınız Henkel Otomotiv sanayinin ortağı Henkel, yenilikçi kimya çözümlerine ve üretim yöntemleri ile ilgili teknik bilgisine dayanarak, üreticilerin sorunsuz ve verimli bir üretim sürecinde

Detaylı

ÇATLAK ONARIMI. Çevik inşaat. Yüzey Hazırlığı Enjeksiyon Uygulaması Kalite Kontrol

ÇATLAK ONARIMI. Çevik inşaat. Yüzey Hazırlığı Enjeksiyon Uygulaması Kalite Kontrol ***BODRUM KATLARDA TÜNELLERDE VĐLLALARDA YALILARDA TOPRAK SEVĐYESĐNĐN ALT KISIMLARDA ASANSÖR KUYULARINDA SU ÇIKAN YERLERLERDE KĐMYASAL ENJEKSĐYON UYGULAMASI %100 KESĐN ÇÖZÜM GARANTĐSĐ VERĐLMEKTEDĐR.***

Detaylı

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ Rüknettin KÜÇÜKÇALI 1950 yılında doğdu. 1972 yılında Đ.T.Ü. Makina Fakültesi'nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Sungurlar ve Tokar firmalarında

Detaylı

VGY - PRİZMATİK YANGIN DAMPERİ (K-90 SINIFI)

VGY - PRİZMATİK YANGIN DAMPERİ (K-90 SINIFI) VGY - PRİZMATİK YANGIN DAMPERİ (K-90 SINIFI) ÇALIŞMASI VGY - Prizmatik Yangın Damperi (K-90 SINIFI) yangın esnasında üzerinde yer alan ısıl sigortanın 72 o C da erimesi sonucunda klapesini kapayarak yangın

Detaylı

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil ÖZET ÜRÜN BİLGİSİ EGSAN ürünü Üniversal Tip Susturucu: olumsuz iç ve dış etkenlere ve korozif koşullara dayanıklı, tamamen alüminyum kaplı sac gövde ve borudan oluşur.

Detaylı

1 DAĞITICI MENFEZLER / ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ

1 DAĞITICI MENFEZLER / ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ 1 DAĞITICI MENFEZLER / ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ TANIM: DM :Dağıtıcı Menfezler Aerodinamik yapıdaki menfez kanatları istenilen açıya yatay ve dikey yönde el ile kolayca ayarlanabilir. Çift sıra kanatlı

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATALAR Cıvatalar: Özel baş biçimine sahip silindirik gövde üzerine belli boylarda diş açılmış bağlantı elemanlarına cıvata denir. Cıvataların diş açılmış kısımları üçgen vida

Detaylı

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI

ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI GİRİŞ ASANSÖR KUYULARININ BASINÇLANDIRMA HESAP KURALLARI R.Engin TURGAY Makina Mühendisi, İzmir e-posta: enginturgay@turastrade.com ÖZET Bu çalışmada, binalarda çıkabilecek yangın esnasında bir baca gibi

Detaylı

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. AHŞAP DOĞRAMALAR 1. Menteşeler markalanırken üstten ortalama olarak kaç cm mesafe bırakılır? A) 15 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 23 cm 2. Lambalı menteşelerde binme boşluğu olarak ne kadar tolerans bırakılır?

Detaylı

W152 Diamant Bölme Duvar

W152 Diamant Bölme Duvar W152 Diamant Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profiller, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Diamant Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir.

Detaylı

Teknogen. İçindekiler. Fancoil Kaset Tip Fancoil Döşeme Tip Fancoil Gizli Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip...

Teknogen. İçindekiler. Fancoil Kaset Tip Fancoil Döşeme Tip Fancoil Gizli Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip... Fancoil Üniteleri İçindekiler Teknogen Fancoil... 3 Kaset Tip Fancoil... 4 Döşeme Tip Fancoil... 6 Gizli Tavan Tipi... 8 Basınçlı Tip... 10 Duvar tipi... 12, ve landırma sektörünün önde gelen üreticilerinden

Detaylı

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir.

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir. 10. BACALAR Bacanın görevi atık gazın çevreye zarar vermeyecek şekilde kazandan çıkmasını sağlamak ve sıcak gazın kazanda istenilen hızda dolaşabilmesi için gerekli çekişi sağlamaktır. Bacalar doğal çekişli

Detaylı

S.D.E. DEMONTAJ PARÇALARI

S.D.E. DEMONTAJ PARÇALARI DEMONTAJ PARÇALARI Boru hatları ağır ve sabittir. Bir vana ya da benzeri bir donanımın montaj veya demontajı için, yerlerinden hareket ettirilemezler. Bu nedenle sökme takma parçası (demontaj parçası)

Detaylı

ALAT 60 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ ALAT. Aysist Asma Tavan Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

ALAT 60 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ ALAT. Aysist Asma Tavan Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ ALAT 60 Aysist Asma Tavan Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Bölme Duvar Sistemleri ALAT Asma Tavan 60 Koridor Sistemi Ses Yalıtım Bandı

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Kapasite Aralığı Soğutma Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi : 20.000 52.000 Btu/h İç ünite Dış ünite Özellikleri

Detaylı

1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06

1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06 1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06 Baylan BTB-6 Test Masası ev tipi sayaçların ISO 4064/3 standardına göre performans testlerini gerçekleştirmek üzere Baylan Ölçü Aletleri bünyesinde tasarlanmıştır.

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI

ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI ÖRNEK OLARAK İDARELER TARAFINDAN HAZIRLANACAK AKUSTİK MALZEME POZ NO.LARI Burada hazırlanan akustik malzeme pozları örnektir. İncelenmesi amacıyla bilgilerinize sunulmuştur. Size özel pozların oluşturulması

Detaylı

Özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profil

Özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profil ÇİFT SIRA MENFEZ ÇİFT SIRA MENFEZ-DTM-01 Malzeme: Kullanım yeri: Özellikler: Özel haddelenmiş ekstrüzyon yöntemi ile imal edilmiş alüminyum profil Havalandırma sistemlerinde üfleme amaçlı olarak tasarlanmıştır.kanal

Detaylı