SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Kale Mahallesi, Kazım Paşa Caddesi, No.25 İLKADIM/SAMSUN Tel : Fax :

2 Ben Samsun u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün tasavvurlarımın, kararlarımın her halde yerine getirebilir olduğuna bir defa daha kuvvetle inanmıştım. Samsunluların hal ve durumlarında gördüğüm, gözlerinden okuduğum vatanseverlik, fedakarlık, ümit ve tasavvurlarının müspet ve inanca götürmeye yeterli olmuştur.

3 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJ I... ii GENEL MÜDÜR MESAJ I... iii 1.STRATEJİK PLANLAMA A. STRATEJİK PLANIN TANIMI B. YASAL DAYANAK C DÖNEMİ STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI A. PLANIN SAHİPLENİLMESİ VE PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU B. İHTİYAÇLARIN TESPİTİ C.ÇALIŞMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ A.TARİHİ GELİŞİM B. YASAL YÜKÜMLÜLÜK VE MEVZUAT ANALİZİ C. FAALİYET ALANI VE ÜRÜN HİZMETLERİ D. ABONE HİZMETLERİ E. PAYDAŞ ANALİZİ F. KURULUŞ İÇİ ANALİZ ve ÇEVRE ANALİZİ G. BEŞERİ KAYNAKLAR H. TEKNOLOJİ I. MALİ DURUM İ. SİVİL SAVUNMA J. ARAÇLAR VE İŞ MAKİNELERİ K. ÇEVRE ANALİZİ GELECEĞE BAKIŞ DÖNEMİ AMAÇ HEDEF FAALİYETLER...90 EK i

4 Çok Değerli Samsunlular; BAŞKANIN MESAJI Yeni Yerel Yönetimler Yasası ile yerel yönetim anlayışı ve uygulamaları artık farklı bir yapıya kavuşmuştur. Özellikle bütünşehir kapsamındaki illerde, İl Özel İdareleri nin kapanması ve tüm yetkileri ile birlikte Büyükşehir Belediyeleri ne devredilmesi ile Belediyeler yerel yönetim kapsamında tüm yetkileri bünyesinde toplamıştır. Artık yerel kendi yöneticisini kendi seçmekte, tek elden yönetilmektedir. Bu devrim niteliğindeki yeni yönetim anlayışı yerelin hizmetlere daha hızlı ve daha etkin ulaşımının yolunu açmıştır. Hizmetlerin gereği olarak Belediye alanları il alanlarına, ilçe alanlarına dönüşüyor. Yerel hizmetlerin sınırı ve tanımı genişliyor. Yönetim, kaynak yaratma, planlama, karar ve uygulama yerele bırakılıyor. Yerel her yönden inisiyatif sahibi oluyor. Yerel demokrasi gelişiyor. Ülke bütünlüğü içinde kendi kendini yöneten alanlara dönüşüyor. Bir yandan yerel alan yönetimine geçilirken, öte yandan kentler gelişiyor, büyüyor, daha geniş bir alana yayılıyor. Bu sistemde kent ve etrafındaki yerel alan birlikte yönetiliyor ve paralel olarak gelişiyor. Buna kent merkezli alan yönetimi diyoruz. Yerelde kenti ve alanı yani tüm il sınırları içerisindeki coğrafyayı birlikte yöneten Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyeleri, idarenin pek çok usul, teknik ve yöntemlerini kullanmak zorundadır. Aksi halde yerelde hizmet sunan kamu, yerel, sivil, özel kesimler ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak, yerelin istek ve beklentilerine cevap vermek, sorunlarını çözmek alışılan yönetim anlayışı ile mümkün görünmemektedir. Bu nedenle çağın yeni yönetim şekli olan Stratejik Yönetime ve onun uygulaması olan Stratejik Plana geçmek durumundayız. Hayattaki gelişmeler bu gerekliliği önümüze getirmekte ve dayatmaktadır. Stratejik Planlama, yerel yönetimlerin geleceğini planlayan en etkin ve önemli yönetim aracıdır. Bu nedenle bütün yerel yönetimler stratejik plan uygulayarak daha hızlı kalkınacak, kaynak ve potansiyellerini daha verimli kullanacak, katılımı sağlayacaktır. Yerel yönetimlerde uygulanacak stratejik planlama yerele özgü, yerel ile uyumlu, yerel gerçeklere uyan bir tarzda olmalıdır. Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak, Stratejik Planı nda sizleri bu sürecin içinde aktif olarak yer almaya davet ediyor, stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen tüm Samsunlulara ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yusuf Ziya YILMAZ Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ii

5 GENEL MÜDÜR MESAJI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli kullanımının yanı sıra saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına, kalkınma planları ve yıllık programlar ile teşkilat kanunları çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını kapsayacak şekilde Stratejik Plan ve programlar oluşturma yükümlülüğü verilmiştir. Ayrıca tarihinde onaylanan, tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulmasında Dair Kanun ile Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi ( SASKİ ) Genel Müdürlüğü hizmet alanı İl Mülki sınırlarına genişlemiştir. Genel Müdürlüğümüz; Samsun da 4 İlçe Belediyesine hizmet verirken (İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy ) 31 Mart 2014 tarihi itibari ile 13 İlçe Belediyesinin de ilave olmasıyla ( Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü, Yakakent ) bütün il sınırına hizmet götürmekle yükümlü olmuştur. Hizmet götürdüğümüz alanın genişlemesi; çok titiz, disiplinli, etkili ve geleceğe yönelik bir planlamayı da beraberinde getirmiştir. Bu amaçla; planladığımız hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yapacağımız faaliyetleri mali saydamlık ilkesi gereğince açık bir şekilde ortaya koymak üzere SASKİ Genel Müdürlüğü Dönemi Stratejik Planını hazırlayarak bilgilerinize sunuyoruz Dönemi Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, bu planın Samsunumuza hayırlı olmasını ve başarıyla uygulanmasını dilerim. Coşkun ÖNCEL Genel Müdür Vekili iii

6 1.STRATEJİK PLANLAMA 1.A. STRATEJİK PLANIN TANIMI Strateji kelimesi strategos kökünden gelmekte olup, eski Yunanca da Generalin Sanatı" anlamına gelir. Stratejinin çeşitli zamanlarda muhtelif tarifleri yapılmıştır de Clawewitc, " Bir savaşı kazanmak için muharebeleri kullanma sanatıdır. Moltke, "Bir çare bulma, en zor şartlar altında icraatta bulunma sanatıdır." Baufre, "Anlaşmazlıkların halli için kuvvete başvuran iki düşmanın diyalektiğidir." diye tarif etmişlerdir Günümüzde ise, bir milletin veya bir kurumun hukuki, siyasi, idari ve ekonomik güçlerini bir arada kullanma ve düzenleme sanatı olarak tanımlanmaktadır Tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 3 te Stratejik Plan; Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak ifade edilmiştir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere stratejik planlama, bir yönetimin ilgili mevzuat ve benimsediği ilkeler çerçevesinde mevcut durumunu gözden geçirerek, orta ve uzun vadeli stratejik amaçlarını ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri kaynak ihtiyaçları ile birlikte ortaya koyan ve bu amaçlar doğrultusunda kurumu yönlendiren planlamadır. 1

7 1.B. YASAL DAYANAK Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu harcama sisteminin yeniden yapılanması ve stratejik planlama anlayışına göre analitik bütçe yapılmasına tarihi itibariyle başlanmıştır. Kamuda yeniden yapılanma süreci içerisinde yerel yönetim kanunlarında da bir dizi değişiklik yapılmış ve hazırlanan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nda, 5393 sayılı Belediye Kanunu nda ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nda yerel yönetimlere stratejik plan yapma zorunluluğu getirilmiştir. Stratejik planlama, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün tarih ve 11275/46435 sayılı yazıları ile 5018 Sayılı Kanunun Mahalli İdareler tanımında yer alan bağlı kuruluşların Stratejik Planlarının Bütçe Çağrısı öncesinde hazırlaması gerekliliği Genel Müdürlüğümüz için de bir zorunluluk teşkil etmiştir. Bu kanunlarda geçen madde ve hükümler aşağıda belirtilmiştir; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu MADDE 9 Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. 2

8 Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir Sayılı Belediye Kanunu MADDE 38 Belediye başkanının görev ve yetkilerinin b fıkrasında : b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak yer almaktadır Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu MADDE 18 Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkilerinin b fıkrasında : b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak Ayrıca Stratejik Planı hazırlama sorumluluğunun hangi birim tarafından üstlenileceği 5018 sayılı kanunda belirtilmiştir: MADDE 60. Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür. a) Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak. b) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek. 3

9 c) Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin malî işlemleri yürütmek. d) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların raporlanmasını sağlamak. e) İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak. f) Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolite edilmesi çalışmalarını yürütmek. 1.C DÖNEMİ STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ Genel Müdürlüğümüzce kanunlar çerçevesinde Yılları Stratejik Planı tamamlanmış olup bu planda yer alan Amaç Hedef Faaliyetlerin geçmişe yönelik değerlendirilmesi EK.1 de özetlenmiştir. 4

10 2.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 2.A. PLANIN SAHİPLENİLMESİ VE PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU Genel Müdürlüğümüzce Stratejik planlama ekibi oluşturulurken bir Genel Müdür yardımcısının başkanlığında tüm birimlerin temsil edilmesi esas alınmış olup, yaklaşık 5 ay içerisinde çalışma tamamlanmıştır. Genel Müdürlük makamının 28 Nisan 2014 tarih ve 2014/3 sayılı genelgesi ile oluşturulan Stratejik Planlama ekibi ve Stratejik Planlama sürecinde görev alan kişiler aşağıda belirtildiği gibidir. STRATEJİK PLANLAMA KURULU Kamil DEMİRCİOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal BAKOĞLU Strateji Geliştirme Daire Başkanı V. Tuncay BULDAN Hukuk Müşaviri Erol YILDIZ Teftiş Kurulu Başkanı Asim BİLİR İç Denetçi Emel TÜFEKÇİ Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanı Hasan ALTINIŞIK İçme Suyu Dairesi Başk. ( Kanal Atıksu Arıtma Dai. Bşk. V. ) Ahmet YURT Abone ve Tahakkuk Hiz.Dai. Başk. ( Bilgi İşlem Dai. Bşk. V. ) V. Taner MERAL Elk.Mak.ve Malz.İkm. Dai. Başk. ( Su Arıtma Tes. Dai. Bşk.V. ) Mustafa YAŞAR İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Kadir GÜRKAN Tesisler Dairesi Başkanı Gülsen ÜNAL Sivil Savunma Uzmanı STRATEJİK PLANLAMA GÖREV EKİBİ İlhan ÇAĞLAYAN Bilgisayar İşletmeni Murat SOMUNCU Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı ( Raportör ) Ekrem TÜRK Orman Mühendisi Elif USTA Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Gülşen Uğur DEMİROĞLU Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Hasan SAĞLAM Şube Müdürü Koray KORKMAZ Şube Müdürü Bayram YAMAN İnsan Kay. Destek Hiz. Memur Atilla KÖSE İnşaat Teknikeri Yücel Ata ATILGAN İnşaat Mühendisi Nihat MIHÇI Şube Müdürü Ahmet DİŞLİ Şube Müdürü V. İsa UZUNKÖSE Elektrik Mühendisi Taylan SALMAN Çevre Mühendisi Yasin Ali YAĞCI Tekniker Müberra ÖZBEK Şube Müdürü Gülşah DERE Hukuk Müşavirliği personeli Ülker ERYILMAZ Şef Fer it SEZER Peyzaj Mimarı 5

11 2.B. İHTİYAÇLARIN TESPİTİ SASKİ Genel Müdürlüğümüzün Stratejik Plan çalışmalarında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayınlanan Stratejik Planlama Kılavuzu (Haziran 2006) esas alınmıştır. Ayrıca diğer kamu kurumlarına ait stratejik planlama çalışmalarında yer alan model ve yaklaşımlardan yararlanılmış olup, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları düzeyindeki tüm yöneticiler ile aylık haftalık toplantılar düzenlenerek deneyim ve görüşlerinden faydalanılmıştır. Stratejik Planlama kurumumuzun 5 yıllık amaç ve hedeflerini kapsayacağı için bu çalışma üzerinde titizlikle durulmuştur. Stratejik Planlama süreci başlamadan kısa bir süre önce Stratejik Planlamada görev alacak olan ekip; Samsun Belediyeler Birliği tarafından Nisan ve Mayıs tarihleri arasında organize edilen Yılları Stratejik Planın Hazırlanması ve Uygulanması konulu 32 saatlik eğitim programına tabi tutulmuştur. Bu eğitim programı, daha önce bir çok kez stratejik planlama çalışmaları içinde bulunan ve bu planlamaları yöneten Karamürsel Kaymakamı ( İlkadım İlçesi Eski Kaymakamı ) Ahmet NARİNOĞLU tarafından verilmiştir STRATEJİK PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ 6

12 2.C.ÇALIŞMA SÜRECİ SASKİ Genel Müdürlüğü Stratejik Planlama sürecinde belirlenen zaman planına uyulması esas alınarak çalışmanın daha programlı olması hedeflenmiştir. Aşağıdaki Tabloda Çalışma takvimine uyulmasına önem gösterilmiştir STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ TAKVİMİ 28 NİSAN 14 MAYIS 2014 PLANLAMA EKİBİNİN OLUŞTURULMASI: 16 MAYIS 6 HAZİRAN 2014 MEVCUT DURUM ANALİZİ 25 HAZİRAN 7 TEMMUZ 2014 GZFT ANALİZİ MİSYON, VİZYON, İLKELER, AMAÇLAR VE HEDEFLERİN BELİRLENMESİ: 17 TEMMUZ 22 TEMMUZ 2014 BİRİMLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROJE VE FAALİYETLERİN BELİRLENMESİ: 4 EYLÜL 15 EYLÜL 2014 PERFORMANS PROGRAMI İÇİN MALİYETLENDİRME YAPILMASI: 15 EYLÜL 2014 YÖNETİM KURULUNA YAZIM VE MECLİSE GÖNDERİLMESİ: SASKİ Genel Müdürlüğü Dönemi Stratejik Planı çalışmalarına başlamadan önce, Genel Müdürlüğümüz tarafından Yılları Stratejik Planı Amaç Hedef Faaliyetler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Geçmişe yönelik yapılan değerlendirmelerin ardından gerekli ihtiyaçların tespiti yapılmış ve gelecek 5 yıl için SASKİ Genel Müdürlüğü Dönemi Stratejik Planı çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda çalışmamızın ilk aşaması olan Mevcut Durum Analizi kapsamında kurumun tarihi gelişimi, Kuruluşun yasal yükümlülük ve mevzuat analizi, sunulan hizmetler, paydaş analizi, sektörel olarak iç ve dış çevre analizi çalışmaları yürütülmüştür. Mevcut durum analizinde elde edilen veriler ışığında kurumun, misyon, vizyon ve temel değerleri katılımcı bir anlayışla belirlenerek Stratejik Planın ana resmi çizilmiştir. Birimlerle yürütülen çalışmalar neticesinde T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 10.Kalkınma planı ile ilişkili olarak kurumumuzun gelecek 5 yıldaki stratejik Amaç Hedef ve Faaliyetleri tespit edilmiştir. 7

13 3.DURUM ANALİZİ 3.A.TARİHİ GELİŞİM Samsun Belediyesi 9 Eylül 1993 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren yedi ilde Büyükşehir Kurulması Hakkındaki 504 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Büyükşehir kapsamına alınmıştır. Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde aynı kanun hükmünde kararname ile Gazi Belediyesi, İlkadım Belediyesi, Canik Belediyesi ve Atakum Belediyesi adı altında 4 ilk kademe belediyesi kurulmuştur sayılı kanuna ve bu kanunda değişiklik yapan 3009 sayılı kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 3305 sayılı Kanun uyarınca, 1995 yılında Bakanlar kurulunun 94/6372 sayılı kararıyla Samsun Büyükşehir Belediyesinde Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) kurulmuştur. Bakanlar Kurulu Kararı 10 Ocak 1995 Tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. SASKİ Genel Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. 22 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyelerinin görev ve yetki alanlarında değişiklik yapılmıştır. Ayrıca Kanun un Geçici 2. maddesi Büyükşehir Belediyelerinin sınırlarının tespiti ile ilgili yeni esaslar getirmiştir. Buna göre, Kanun un yürürlüğe girdiği tarihte; mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülkî sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu bir milyona kadar olan Büyükşehirler de yarıçapı yirmi kilometre olan alan Büyükşehir Belediye sınırlarına dahil edilmiştir. Bu kanuna göre Samsun da 4 olan ilk kademe belediye sayısı; 1 tanesi Samsun un merkez ilçe belediyesi, 14 tanesi ilk kademe belediyesi olmak üzere toplam 15 belediye iken; 22 Mart 2008 tarih Mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 5747 sayılı Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun gereği Samsun ilinde Atakum ilçe belediyesi, Canik ilçe belediyesi, İlkadım belediyesi, Tekkeköy belediyesi olmak üzere 4 merkez ilçe belediyesinden oluşmaktaydı. 8

14 Ancak tarihinde onaylanan, tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile SASKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanı İl Mülki sınırlarına genişlemiştir. Dolayısıyla Genel Müdürlüğümüz; Samsun da 4 İlçe Belediyesine hizmet verirken (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy) 31 Mart 2014 tarihi itibari ile 13 İlçe Belediyesinin de ilave olmasıyla ( Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü, Yakakent) bütün il sınırına hizmet götürmekle yükümlü olmuştur. 3.B. YASAL YÜKÜMLÜLÜK VE MEVZUAT ANALİZİ 2560 sayılı Kanun un (değişik /05/1984) 2. maddesi SASKİ Genel Müdürlüğü nün görev ve yetkilerini tanımlamıştır: a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, c) Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, SASKİ ' nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmektir. 9

15 Mevzuat : SASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı olan daire başkanlıkları ve diğer görevlileri tüm çalışmalarını aşağıda belirtilen kanun ve usullere uygun bir şekilde yapmak ve yürütmekle yükümlüdürler. İşlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinden sorumludurlar Sayılı İSKİ Kanunu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu 2872 Çevre Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 4734/4964 Sayılı Kamu İhale Kanunu 5812 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kamu İhale Mevzuatındaki Son Değişiklikler 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 10

16 3.C. FAALİYET ALANI VE ÜRÜN HİZMETLERİ Harita. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sınırları SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi ( ha) 6360 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi ( ha) SASKİ Genel Müdürlüğümüz Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan yerleşim yerlerinin su, kanalizasyon, yağmursuyu, ve abone hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür. 22 Mart 2008 tarih Mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan 5747 sayılı Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun gereği SASKİ Genel Müdürlüğü 4 adet (Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy) ilçe belediyesine hizmet vermekte iken, tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 13 İlçe Belediyesinin de ilave olmasıyla ( Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü, Yakakent) toplam 17 ilçeye hizmet götürmekle yükümlü olmuştur. 11

17 Tablo Sayılı Yasa Çerçevesinde SASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Alanına İlişkin Genel Bilgi Tablosu BELEDİYE ADI MAHALLE (ad) MÜCAVİR KÖY (ad) BELEDİYE ALANI (ha) TOPLAM NÜFUSU İLKADIM ATAKUM CANİK TEKKEKÖY ÖZEL HİZMET ALANI (Çınarlık, Dikbıyık,Irmaksırtı) TOPLAM Yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere; SASKİ Genel Müdürlüğü 5747 ve 5216 sayılı yasa gereği mücavir alanında bulunan 77 köy, hektarlık bir hizmet alanı ve kişilik nüfusa hizmet götürmekte iken 6360 Sayılı kanun ile 1235 adet mahalle ve kişilik nüfusa hizmet vermekle yükümlü olmuştur. S.NO İLÇE ADI MAHALLE SAYISI TOPLAM NÜFUS 1 İLKADIM ,248 2 ATAKUM ,226 3 BAFRA ,812 4 ÇARŞAMBA ,184 5 VEZİRKÖPRÜ ,715 6 CANİK 53 93,721 7 TERME 76 73,615 8 TEKKEKÖY 63 50,124 9 HAVZA 96 42, ALAÇAM 65 28, ONDOKUZMAYIS 38 24, AYVACIK 43 22, KAVAK 91 20, SALIPAZARI 44 19, ASARCIK 32 17, LADİK 67 17,23 17 YAKAKENT 17 9,074 TOPLAM

18 3.C.1. İçmesuyu Hizmetleri Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı kanun gereği Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki yaşayan nüfusa, nitelikli İçme Suyu ve Kullanma Suyu Standartları çerçevesinde su üretimini sağlamak, su üretiminde kullanılan İçme Suyu Arıtma Tesisinin işletilmesi, günümüz kentsel gelişimine ve teknolojisine paralel olarak tesis kapasitesinin artırılması veya geleceğe yönelik sistem ve tesislerin kurulmasını ve işletilmesini sağlamakla yükümlüdür. Samsun Şehrinin merkez bölgesinin içme, kullanma ve endüstri suyunun temini 23 Ekim 1972 tarih ve 7/5290 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile DSİ Teşkilatına verilmiş ve DSİ VII. Bölge Müdürlüğü nce yürütülen planlama çalışmaları 1979 yılında tamamlanmış, SAMSUN ŞEHRİ İÇME, KULLANMA ve ENDÜSTRİ SUYU TEMİN PROJESİ PLANLAMA RAPORU yayınlanmıştır. Planlama raporunda önerilen, Abdal ırmağı üzerindeki Çakmak Barajı, Arıtma tesisleri, iletim hatları ve Dağıtım şebekelerine ait kati projeler de yıllarında hazırlanmış, uygulama aşamasına gelmiştir yılında, DSİ uygulama ve yatırım programına alınan ve Çakmak Barajının ihalesiyle inşaatına başlanan bu proje, şehrin 2015 yılında ulaşacağı tahmin edilen nüfusunun ihtiyacına yetecek suyu karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Samsun İçmesuyu Projesi 4 ana üniteden oluşmaktadır: 1 Çakmak Barajı İnşaatı 2 İletim Hattı ve Atakum Ana Depo İnşaatı 3 Su Arıtma Tesisleri İnşaatı 4 Şehir içi şebekesi, Depolar ve Terfi Hatları İnşaatı DSİ VII. Bölge Müdürlüğünün yükümlülüğünde olan ilk üç ünitenin yapımına 1982 yılında başlanmış olup, bunlardan Çakmak Barajı Temmuz 1988 tarihinde, diğer tesislerde geçen süreç içerisinde tamamlanmıştır. Çakmak Barajı Samsun İçmesuyu Projesi nin depolama tesisi olarak görev yapacak olan baraj, Çarşamba ovasının güneyinde, Çarşamba İlçesinin 20 km güney batısında, Abdal Irmağı üzerinde inşaa edilmiştir. Aktif depolama hacmi 76 hm 3 olan baraj, Abdal Irmağının bir yılda taşıdığı 147 hm 3 suyun 126 hm 3 ünü düzenleyerek Samsun kentinin, su ihtiyacını karşılamaktadır. Çakmak Barajı Karakteristikleri Baraj Tipi Temelden yüksekliği Dere tabanından yükseklik Kret uzunluğu : Zonlu toprak dolgu : 57 m : 45 m : 444 m 13

19 Kret genişliği : 10 m Gövde dolgu hacmi : 2.6 m 3 Baraj Gölü En yüksek su seviyesi : m En düşük su seviyesi : m Toplam depolama hacmi : 106 hm 3 Aktif depolama hacmi : 76 hm 3 Göl alanı : 6.5 km 2 Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi Selahattin Ereren İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Tekkeköy ilçesinin 4.5 km güneydoğusunda, 80 ile 110 m kotları arasında %8 ile % 18 arasında değişen eğime sahip tüf, kiltaşı, kumtaşı ardalamasından oluşan bir zemin karakteristiği gösteren yaklaşık 285 dönüm arazi üzerinde kurulmuştur. Selahattin Ereren İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Samsun İçmesuyu Projesi Planlama Raporu ve Kat i Proje Öngörüleri doğrultusunda diğer arıtma tesislerinin inşaat ve işletme safhalarında edinilen tecrübelerle, bunlarda kullanılan teknolojinin yurdumuz şartlarına adaptasyonu suretiyle projelendirilmiş ve ihale edilmiştir. Proje ve uygulama safhalarında yabancı teknoloji ve teknoloji ürünlerinden yararlanılmış olmakla birlikte, Selahattin Ereren İçmesuyu Arıtma Tesisleri, Türkiye de tamamen yerli olanaklarla tasarlanan, ihale edilen ve uygulanan ilk örnek olma özelliğini taşır. Proje; Birincisi, Samsun kent nüfusunun olacağı varsayılan 2000 yılını ikincisi de, nüfusun e ulaşacağı tahmin edilen 2015 yılını hedef alan iki kademeden oluşmaktadır. I. Kademeye ait durultucu ve filtreler dışındaki tüm üniteler I. Kademe kapsamında inşa edilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz yıl itibari ile kent nüfusunun civarında kalması ve kat i proje safhasında öngörülen miktara ulaşmamış olması sonucu tesisin 2015 yılından sonra da belli bir süre Samsun un içme ve kullanma suyunu karşılayabileceği görülmektedir. Mevcut verilere göre günlük tüketim bin m 3 /gün kapasiteye ulaşmıştır. Tesiste kullanılan malzeme ve ekipmanın büyük bir kısmı yerli üretimden seçilmiş, zorunlu kalınmadıkça ithal malzeme kullanılmamıştır. Malzeme ve ekipman seçiminde işletme maliyetlerinin düşük tutulmasına özen gösterilmiştir. 14

20 İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1.Kademe 2. Kademe Toplam Tesis Kapasitesi m 3 /gün m 3 /gün m 3 /gün Giriş yapısı tipi Katmanlı Tip Havalandırma Hızlı Karıştırıcılar 2 adet 2 adet 4 adet Floklaştırma Odası 4x4=16 adet 4x4= 16 adet 32 adet Durultucu Tipi 3 katlı yatay akımlı Durultucu Havuz Sayısı 2x2x3=12 adet 2x2x3=12 adet 24 adet Durultma Yüzeyi m m m3 Durultucu Yüzey Yükü 1.08 m3/m2/saat Filtre Grup Sayısı 1 adet 1 adet 2 adet Filtre Ünite Sayısı 16 adet 16 adet 32 adet Filtre Havuz Boyutları 3.00 x m Toplam Filtreleme Alanı m m m2 Filtre Tabaka Kalınlığı =1.1 m Filtre Kumu Efektif Dane Çapı 0.7 mm Filtreleme Hızı 5.79 m3/ m2/saat Temizsu Deposu Depolama m m m3 SAMSUN İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ AKIM ŞEMASI ÇAKM AK BARAJ I BY PASS HAT T I SAMSUN 1 Ç AK MAK BARAJ INDAN GELEN HAMSU 2 HAMSU GİRİŞ YAPISI 3 HAVALANDIRMA YAPISI 4 HIZLI KARIŞTIRICILAR (K OAGÜLASYON) 5 YAVAŞ K ARIŞTIRICILAR ( FLOKÜLASYON ) 6 3 KATLI Ç ÖK TÜRME ÜNİTESİ 7 DURULTUCULAR 8 H IZL I K UM FİLTRELERİ 9 K LOR TEM AS TANK I 10 SAMSUN'A TEMİZ SU VEREN İSALE 15

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. 1 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Vizyon ve Misyon B-Kalite Politikamız C-İlkelerimiz ve Değerlerimiz D-Yetki,Görev ve Sorumluluklar E-İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI www.tekkekoy.bel.tr 1 Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. 2 www.tekkekoy.bel.tr Mustafa Kemal ATATÜRK www.tekkekoy.bel.tr 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma,

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI

AKHİSAR BELEDİYESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI AKHİSAR BELEDİYESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI AKHİSAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2015-2019 Sayfa 1 BAŞKAN SUNUMU Vizyon, hayal edilen gelecektir ve bir kurumun yarınlarını ifade eder. Bir belediyenin

Detaylı

Hayırlı olsun. Yolumuz yolunuz açık olsun. En derin saygılarımla. Av. Osman BAYDEMİR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı

Hayırlı olsun. Yolumuz yolunuz açık olsun. En derin saygılarımla. Av. Osman BAYDEMİR Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı SUNUŞ Bir kentin, hem de Diyarbakır gibi birçok medeniyetin beşiği zengin bir kültürel varlığa sahip bir kentin geleceğini planlamak heyecan verici olduğu kadar ağır bir sorumluluk da gerektirir. Diyarbakır

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ

BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ Sosyal, kültürel, tarihi ve ekonomik yapısıyla birçok farklılığı bir arada barındıran Diyarbakır ın en eski ilçesinin yerel yöneticileri olmanın sorumluluğuyla Diyarbakır Sur

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim, Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde bulunan Türkiye'nin yerel yönetimlerde daha planlı ve performansa dayalı hizmet

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 2 Yenimahalle Belediye Başkanlığı YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ankara Nisan 2010 3 YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI

ANKARA TİCARET BORSASI ANKARA TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Macun Mahallesi 171. Sokak No.4 Yenimahalle / Ankara Tel:+90 312 327 00 00 (pbx) Faks: +90 312 324 08 57 (pbx) Web sitesi: www.ankaratb.org.tr e-mail:

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Yılı Faaliyet Raporu Mart 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...12 I- GENEL BİLGİLER...16 A- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz...17 B- Kuruluş, Yetki, Görev ve Sorumluluklar...18 C- İdareye İlişkin

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı